Você está na página 1de 1

DECLARAO DE RESIDNCIA

________________________,______de ____________________de_________.

Ao Banco Bradesco S.A.

Declarao, sob as penas da lei Civil e penal, que tenho residncia e domiclio situados
na (Rua,AV,etc)_________________________________________________________,
N_________,Complemento__________________,Bairro_______________________,
CEP________________,no Municpio de ____________________________________,
Estado de ________________________.
Nome:_______________________________________________________________
CPF___________________________________

_____________________________________________
Assinatura do Declarante

Testemunha

Testemunha

1._______________________________

2.______________________________

Nome:

Nome:

RG n:

RG n:

CPF n:

CPF n: