İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: MAKİNALARDA KUVVET ANALİZİ 1.1 GİRİŞ 1.1.1 Dinamik Prensipler 1.1.2 Kuvvet ve Kuvvet Çiftleri 1.1.3 Makinalarda Kuvvetler: 1.1.4 Serbest Cisim Görüntüsü 1.1.5 Statik Denge 1.2 STATİK KUVVETLER ETKİSİ ALTINDA DENGE
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4. Sürtünmenin olmadığı durum Süperpozisyon Prensibi Direnç Kuvvetleri Olduğunda Mekanik Sistemler Sürtünme Olduğunda Statik Kuvvet Analizi

1 1 2 4 9 12 13 16
16 35 41 45

1.3. DİNAMİK KUVVET ANALİZİ 68 1.3.1 Bir rijid cismin ağırlık merkezi ve atalet momenti 68 1.3.2 Rijid cisimler için Newton’un İkinci Kanunu 70 1.3.3 D'Alambert Prensibi 74 1.3.4 Dinamik Kuvvet Analizi 76 1.3.5 Bir Dört Çubuk Mekanizmasının Dinamik Kuvvet A 87 1.3.6 Pistonlu Makinalar Dinamiği 99 Problemler 113 BÖLÜM 2: VİRTÜEL İŞ PRENSİBİ 2.1 GİRİŞ 2.2 VİRTÜEL İŞ YÖNTEMİ İLE STATİK KUVVET ANALİZİ 2.3 VİRTÜEL İŞ YÖNTEMİ İLE DİNAMİK KUVVET ANALİZİ Problemler 120 120 124 131 134

1 Eşdeğer atalet 3.3 EŞDEĞER ATALET VE MOMENT 3.2 ETKİ KATSAYILARI 3.2 KAM MEKANİZMALARINDA KUVVET ANALİZİ 244 . İvme Etki katsayıları 3.1 Hız Etki katsayıları 3.2 DÖNEN CİSİMLERİN DENGELENMESİ 5.2.6 HAREKET DENKLEMİNİN SAYISAL YÖNTEMLERLE ÇÖZÜMÜ 3.3.3.1 GİRİŞ 4.2.1 GİRİŞ 3.2.3 KAM MEKANİZMALARININ DİNAMİĞİ Problemler BÖLÜM 5 DENGELEME 5.2 Eşdeğer Moment.1 GİRİŞ 5.2.BÖLÜM 3 MAKİNALARDA DİNAMİK HAREKET ANALİZİ 3.7 VOLAN SEÇİMİ Problemler BÖLÜM 4: KAM DİNAMİĞİ 4.1 Statik dengeleme 137 137 138 138 144 153 154 165 172 180 186 211 231 243 243 253 268 271 271 272 272 4.4 TAHRİK ELEMANI: MOTOR 3. 3.5 HAREKET DENKLEMİ: 3.

5.5 Çok Silindirli bir Motorda Dengeleme Problemler EK A KAYNAKLAR ENDEKS 276 289 292 295 298 306 306 309 311 314 317 329 333 335 337 .7.7 PİSTONLU MAKİNALARDA DENGELEME 5.2 Dinamik Dengeleme 5.7.3 Tek Silindirli bir Motorlarda Atalet Kuvvetleri 5.6 MEKANİZMALARIN DENGELENMESİ 5.7.3 ROTORLAR 5.5 YERİNDE DENGELEME 5.2 Eşdeğer Kütle Modellemesi 5.4 DENGELEME MAKİNASI 5.1 Tek silindirli pistonda hareket analizi 5.7.4 Tek Silindirli bir Motorlarda Dengeleme 5.2.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful