LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJA

Aurelijus Kazys Zuoza, Vytautas Jankus, Andrius Gavorka, Jolanta Simanavičienė, Rimantas Pacenka

TINKLINIS. MOKYKIMĖS TEISĖJAUTI
Studijų knyga 3-iasis patais. ir papild. leidimas

Kaunas

2008

UDK 796.32(075.8) Ti89

Recenzavo: doc. dr. Stanislovas BAGOČIŪNAS Eligijus VYSKUPAITIS

Patvirtinta LKKA Leidybos komiteto 2007-04-12 posėdyje (prot. Nr. LK-1)

© Aurelijus Kazys Zuoza, 2008 © Vytautas Jankus, 2008 © Andrius Gavorka, 2008 © Jolanta Simanavičienė, 2008 © Rimantas Pacenka, 2008 © Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008

ISBN 978-609-8040-46-3

2

Turinys Trečiojo leidimo įžanga ................................................................. 5 Pratarmė ....................................................................................... 6 1. ŽAIDIMAS ........................................................................................... 8 1.1. Apibūdinimas ......................................................................... 8 1.2. Žaidimo įrenginiai................................................................... 9 1.2.1. Aikštė ........................................................................ 9 1.2.2. Tinklas ir stovai ......................................................... 11 1.2.3. Kamuoliai .................................................................. 13 1.3. Žaidimo dalyviai ..................................................................... 14 1.3.1. Komandos................................................................. 14 1.3.2. Apranga .................................................................... 15 1.3.3. Pagrindinės žaidėjų teisės ir pareigos ...................... 17 1.3.4. Laisvasis gynėjas...................................................... 21 1.4. Taško, seto ir rungtynių laimėjimas ....................................... 22 1.5. Pasirengimas rungtynėms, rungtynių eiga............................. 23 1.5.1. Pasirengimas rungtynėms ........................................ 23 1.5.2 Rungtynių eiga........................................................... 23 1.5.2.1. Komandos išsidėstymas ........................................ 23 1.5.2.2. Perėjimai ................................................................ 25 1.5.2.3. Žaidėjų keitimas..................................................... 25 1.5.2.4. Žaidimo klaidos...................................................... 26 1.5.2.5. Kamuolio lietimas................................................... 27 1.5.2.6. Tinklo lietimas ........................................................ 27 1.5.2.7. Žaidėjų palindimas po tinklu .................................. 28 1.5.2.8. Kamuolio padavimas ............................................. 28 1.5.2.9. Uždanga ................................................................ 29 1.5.2.10. Puolamasis smūgis.............................................. 30 1.5.2.11. Užtvara ................................................................ 32 1.5.2.12. Pertraukos ir žaidimo vilkinimas .......................... 33 1.5.2.13. Žaidimo vilkinimas ............................................... 38 1.5.2.14. Netinkamas elgesys............................................. 38 3

...... JŲ PAREIGOS IR OFICIALŪS GESTAI .... Protokolo pildymo tvarka... 63 2.................................................. 47 2....................................................................... 50 2...................................... 41 2................................................................ 88 4 ............... Oficialūs teisėjų gestai ..................... 41 2.2............... TEISĖJAI................3............................... 46 2................ Rungtynių vykdymo reglamentas...................................4...........5............. Rungtynių protokolas .................... Teisėjų brigada ............ 70 Literatūra ...................................................1.. Teisėjų pareigos ir teisės.................. 64 Tinklinio taisyklių ir teisėjavimo metodikos žinių patikros klausimai ir atsakymai .....................7................6............................. 87 Priedai .... Varžybų teisėjų kolegija . tarpusavio santykiai .................... 56 2....................2...............................

sąveika ir įtaka tinklinio sporto sistemai yra mažai nagrinėtas. Todėl ši studijų knyga turėtų iš dalies užpildyti šią spragą. 5 . kad sporto sistemą galima įsivaizduoti kaip tam tikrą grandinę. vadybininkų. Tuo tarpu teisėjų. treneriai. kad 2001 metais pasirodęs 2-asis leidimas labai greitai tapo deficitinis. kiti su teisėjavimu ir rungtynių organizavimu susiję klausimai. kurios grandys (sportininkai. kurioje paprastai. Studentai turėtų suvokti. Jau keletą metų studentai. Šių persipynusių grandžių tarpusavio sąveika ir poveikis viena kitai yra labai daugialypis. treneriai.Trečiojo leidimo įžanga Šios studijų knygos trečiojo leidimo prireikė todėl. per varžybas ir atsigavimo metu. vaizdžiai ir aiškiai būtų pateikiamos adaptuotos tinklinio taisyklės. vadybininkai. Trečiajame leidime atnaujinta ir papildyta dalis iliustracinės medžiagos. žiūrovų tarpusavio poveikis. metodiniu ir kitais aspektais yra pirmųjų dviejų grandžių – sportininkų ir trenerių rengimas bei veikla treniruojantis. žiūrovai) tarpusavyje ne tik susijungusios bet ir persipynusios. Labiausiai išanalizuota moksliniu. tam tikri teisėjavimo metodikos niuansai. teisėjai. mokytojai ir kiti fizinio ugdymo sistemos specialistai pageidavo naujos knygos. leidžiančios geriau suprasti ir suvokti kai kurios žaidimo momentus.

pritraukti daugiau žiūrovų ir rėmėjų. kadangi pati FIVB. nuolat papildo ir keičia žaidimo taisykles. Visos oficialiosios tarptautinės tinklinio varžybos vykdomos vadovaujantis Tarptautinės tinklinio federacijos (FIVB) taisyklėmis. tik visa tai turi atsispindėti varžybų nuostatuose. draugiškas turnyras ar kokios kitos varžybos) rengėjai gali pakeisti įvairius tarptautinių taisyklių punktus. Sporto šakos taisyklės – tai sąrašas teisių. Mokėjimas teisėjauti ir vykdyti sporto varžybas yra vienas iš sudėtinių kūno kultūros specialisto profesinio meistriškumo požymių. Bet kurių varžybų (nacionalinis čempionatas. nesukeldami betikslių tarpusavio ginčų dėl padarytų klaidų. studentams. reikmenims. Taip pat FIVB nuo 1999 m. Taisyklėse taip pat numatyta įvairūs reikalavimai ir apribojimai žaidimo erdvei (aikštės vieta ir jos aplinka). prisitaikydami juos sau. ieškodama būdų. Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionato moterų varžybose buvo įvesta taisyklė. kad kūno kultūros mokytojas. treneris. kaip populiarinti šį žaidimą. Nenormalu. dėstytojas. 1997 m. įrangai. oficialiosiose tarptautinėse varžybose pakeitė taškų skaičiavimo sistemą setuose. draudžianti bet kokį kamuolio perdavimą abiem rankomis iš viršaus per tinklą. jų treneriai ir kiti varžybų dalyviai. Pavyzdžiui. Taisyklėse nurodoma už ką ir kada skiriami taškai. kaip ir bet kuri žmogaus veikla.Pratarmė Kiekviena sporto šaka. sporto organizatorius ir kiti šios srities specialistai neišmanytų pagrindinių sporto šakų taisyklių ir negalėtų jų paaiškinti moksleiviams. Šios taisyklės įvedimu buvo siekiama skatinti agresyvesnius puolamuosius komandų veiksmus. pagal šią sistemą taškai skaičiuojami visose tinklinio varžybose. nuobaudų. kuriuo žaidimo momentu paaiškėja seto ir rungtynių nugalėtojas. Tačiau jos nėra privaloma dogma. pareigų. nuo 2000 m. turi savo taisykles. draudimų. Jomis vadovaudamiesi ir jų laikydamiesi žmonės gali varžytis atitinkamoje rungtyje. taip pat ir dalyvių aprangai. 6 . kurių visų turi laikyti besivaržantys sportininkai (komandos).

7 . Šiose taisyklėse yra praleisti arba adaptuoti FIVB taisyklių punktai. kurie nėra esminiai Lietuvos vidaus varžybose. moksleiviams. taip pat sporto mokyklų. vidurinių ir specialiųjų mokyklų treneriams. kūno kultūros mokytojams. sezonui) adaptuotos FIVB tinklinio 6 × 6 taisyklės. būsimiesiems teisėjams. Ši studijų knyga skiriama LKKA visų fakultetų studentams.Šioje studijų knygoje pateikiamos naujausios (skirtos 2005–2008 m.

1. ŽAIDIMAS
1.1. Apibūdinimas
Tinklinis – tai dviejų komandų tarpusavio žaidimas kamuoliu stačiakampėje aikštėje, tinklu padalytoje į dvi lygias dalis. Žaidimo tikslas – permušti kamuolį į varžovų aikštės pusę taip, kad jis ten nukristų arba varžovas, priimdamas kamuolį, padarytų klaidą. Žaidimas pradedamas, kai padavimo teisę turinčios komandos žaidėjas, būdamas už galinės tinklinio aikštės linijos, smūgiuodamas ranka, kamuolį pasiunčia virš tinklo į varžovų aikštelę. Komanda, priimanti kamuolį (tiek paduotą, tiek smūgiuotą), turi teisę tris kartus (neskaitant užtvaros) liesti jį, kad galėtų grąžinti į varžovų aikštelę. Kamuolio lietimas turi būti labai trumpalaikis. Žaidėjas neturi teisės du kartus iš eilės liesti kamuolio (išskyrus užtvarą). Su kamuoliu žaidžiama tol, kol nepadaroma klaida, t. y. žaidėjai, atmušdami kamuolį, padarė tai ne pagal taisykles: kamuolys palietė aikštelės grindinį, išlėkė iš aikštelės. Tinklinyje tašką laimi komanda, kai jos varžovai padaro klaidą. Jeigu žaidimo metu kamuolį laimi priimanti komanda, ji ne tik įgyja teisę paduoti, bet ir laimi tašką. Padavimą atkovojusios komandos žaidėjai pereina per vieną sąlyginę poziciją pagal laikrodžio rodyklę ir žaidėjas, atsidūręs pirmoje pozicijoje (dešiniojoje galinės linijos vietoje), atlieka padavimą. Kad laimėtų setą, komanda turi surinkti 25 taškus, lemiamasis setas žaidžiamas iki 15 taškų. Kiekviename sete turi būti ne mažesnis kaip dviejų taškų skirtumas, t. y. setas gali baigtis, kai rezultatas 25 : 23, 28 : 26, 29 : 27, o lemiamajame – 15 : 13, 17 : 15, 20 : 18 ir pan.

8

1.2. Žaidimo įrenginiai
1.2.1. Aikštė o Žaidimo arena susideda iš žaidimo aikštės ir laisvosios zonos (1, 2 pav.). Žaidimo aikštė – 18 × 9 metrų stačiakampis, iš visų pusių simetriškai apsuptas 3–5 m laisvosios zonos ir 7 m aukščio virš aikštės laisvosios erdvės, kurioje nėra jokių pašalinių konstrukcijų (3 pav.). o Oficialiosiose tarptautinėse varžybose laisvosios zonos plotis nuo šoninių linijų turi būti ne mažesnis kaip 5 m, nuo galinių – ne mažiau kaip 8 m, laisvoji erdvė – ne mažiau kaip 12,5 m. Aikštės paviršius turi būti lygus ir horizontalus. Uždarose patalpose aikštės danga turi būti medinė arba sintetinė, aikštės spalva – šviesi. Aikštės paviršius turi būti saugus, t. y. nekelti traumų pavojaus, jis negali būti slidus arba nelygus. Aikštę riboja dvi šoninės ir dvi galinės linijos, kurios įeina į aikštės plotą. Aikštę į dvi lygias dalis dalija vidurio linija, ji eina nuo vienos šoninės linijos iki kitos. Kiekvienoje aikštės pusėje yra puolimo zonos, jas riboja linijos, nubrėžtos 3 m atstumu nuo vidurio linijos; puolimo zonos tęsiasi neapibrėžtą nuotolį nuo šoninių linijų. Padavimo zona – 9 m pločio laukas už galinės linijos, į gilumą padavimo zona neribojama ir tęsiasi iki laisvosios zonos pabaigos. Padavimo zoną iš šonų riboja 15 cm ilgio punktyrinės linijos, kurios yra šoninių linijų tąsa. Laisvoji zona – plotas neįeinantis į aikštės matmenis. Skirtas mankštintis atsarginiams žaidėjams rungtynių metu. Visų aikštės linijų plotis – 5 cm: jos turi būti šviesios ir skirtis savo spalva nuo aikštės spalvos. 9

o

o

o

o o

o

o

o

o

o

Žemiausia oro temperatūra uždarose patalpose turi būti ne mažesnė kaip 10°C, aikštės apšvietimas – 1000÷1500 lx (1 m aukštyje virš aikštės paviršiaus).

1 pav. Žaidimo arena

2 pav. Tinklinio arenos vaizdas

10

Tinklas turi būti juodas. 9–14 metų mergaitėms – 2. berniukams – 2.05 m 0.2.15 m Galinė linija Puolimo linija 0.05 m 1.24.5 m ilgio. Į juostą įvertas lankstus lynas tinklui prie stovų tvirtinti ir viršutinio tinklo krašto įtempimui užtikrinti (4 pav.05 m 0. 1 m pločio tinklas.Trenerio linija 18 m 9m 0.75 m 0.35 m. Tinklo galuose (virš šoninių linijų) aukštis gali viršyti oficialųjį ne daugiau kaip 2 cm.05 m 0. Viršutinis tinklo kraštas apsiūtas 5 cm pločio balta specialios medžiagos juosta – tinklo ribokliu. akutės – kvadratinės 10 × 10 cm dydžio.10 m.20 m.43 m. (FIVB ir Europos tinklinio konfederacija (CEV) nenurodo konkrečių tinklo aukščio apribojimų sportininkams iki 17 metų). berniukams – 2.20 m Puolimo linija Vidurio linija Šoninė linija 3 pav. 17–18 metų merginoms ir vaikinams – taip pat kaip suaugusių. o Tinklo aukštis vyrų komandoms 2.05 m 0.05 m 9m Šoninė linija Padavimo zona Galinė zona 3m 3m Priekinė zona Priekinė zona Galinė zona 0.).05 m 0.20 m. Tinklas ir stovai o Virš aikštės vidurio linijos vertikaliai įtempiamas 9. 11 9m . Tinklinio aikštės matmenys 1. moterų – 2.20 m 0.05 m Galinė linija 0.2. 15–16 metų mergaitėms – 2.05 m 0.15 m 0.

kad būtų galima reguliuoti jų aukštį. Kiekvienas riboklis yra nudažytas kontrastinių spalvų juostomis. virš kiekvienos šoninės linijos. jų aukštis nuo grindų paviršiaus – 2. taip pat neturi būti pavojingų ir trukdančių įtaisų.). o o 12 . Žaidybinį tinklo plotą.5 – 1 m atstumu nuo šoninių linijų. Stovai tvirtinami 0. Jie tvirtinami priešinguose tinklo kraštuose. vertikalioje erdvėje virš jo. Tvirtinti stovus prie grindų įtaisais su lynais draudžiama.4 pav. virš tinklo erdvės ribokliai išsikišę 80 cm. besikeičiančiomis kas 10 cm (pageidautina spalva – raudona ir balta). įeinančios į žaidybinę tinklo dalį. Ribokliai yra sudedamoji tinklo dalis. riboja erdvės ribokliai (antenos). Tinklo ir stovų įrengimas o o o o Ant tinklo. prie išorinio tinklo riboklių krašto (5 pav. Laikantys tinklą stovai turi būti lygūs.55 m. pageidautina. vertikaliai tvirtinamos dvi 5 cm pločio ir 1 m ilgio baltos juostos.8 m ilgio ir 10 mm skersmens strypas. Riboklis – lankstus 1.

Kamuoliai Kamuolys yra pagrindinis tinklinio žaidimo reikmuo. o 5 pav.o Pageidautina. svoris – 260–280 g. kad stovai turėtų apsaugas (5 pav. arba hPa). Todėl visose oficialiosiose tinklinio varžybose. kurias vykdo tarptautinė tinklinio federacija (FIVB) ar Europos tinklinio konfederacija. Oficialiųjų tinklinio varžybų kamuolys o o o Vietinės reikšmės varžybose kamuoliai gali būti ir vienspalviai. pagamintas iš minkštos odos ar jos pakaitalo.). žaisti galima tik su FIVB sertifikuotais tinklinio kamuoliais (žr. Rungtynės žaidžiamos su vienodos apimties. slėgio ir rūšies kamuoliais. Kamuolio apimtis 65–67 cm. oficialiosiose tarptautinėse rungtynėse naudojami FIVB patvirtinti kamuoliai (žr. Tinklinio stovų ir erdvės riboklių įrengimas 6 pav.30– 0. Priedai).3. tačiau šviesūs. 1. vidinis slėgis – 0. svorio.3–318.2. Spalvoti kamuoliai. 13 .82 mbar.). kurie yra mėlynos ir geltonos spalvos (6 pav. o Kamuolys turi būti apvalus. Pagal FIVB reikalavimus visos oficialiosios tarptautinės rungtynės žaidžiamos tik su spalvotais kamuoliais.325 kg/cm2 (294. Priedai).

treneris turi teisę registruoti 12 žaidėjų. Komandos o Komandą sudaro ne daugiau kaip 12 žaidėjų. laisvasis gynėjas negali būti kapitonu. nebeleidžiama keisti komandos sudėties. Jei nuostatuose nenurodytas žaidėjų skaičius. Kai protokolą pasirašo komandos kapitonas ir treneris.). laisvojo gynėjo pavardė rašoma protokole į tam tikslui skirtą vietą. jo padėjėjas. o o o o 7 pav. komandos treneris arba kapitonas paskiria žaidėją. o Jeigu kapitono nėra aikštelėje. vienas iš jų gali būti laisvasis gynėjas.1. gydytojas ir masažuotojas.1. Žaidimo dalyviai 1. Tinklinio komandos kapitono aprangos apipavidalinimas 14 . pabrėžiančią numerį priekinėje marškinėlių pusėje (7 pav. kurių pavardės įrašytos į rungtynių protokolą. Komandos kapitonas ir treneris nurodomas rungtynių protokole.3. Komandos kapitonas turi 8×2 cm juostelę. Rungtyniauti gali žaidėjai. kuris atlieka jo pareigas. Pagal konkrečių varžybų nuostatus komandos sudėtis gali būti didesnė arba mažesnė.3. treneris.

bet turi atitikti kūno linijas. sportiniai batai.).1. Pavardė rašoma ant marškinėlių nugaros virš numerio (9 pav. Marškinėliai ir kelnaitės negali būti palaidi ar išsidraikę. 8 pav. bet jie gali būti dešinėje kelnaičių pusėje. Tinklinio komandos žaidėjų apranga o o o o Pagal FIVB reglamentą vykdomose varžybose marškinėliai negali būti ilgomis rankovėmis. jie turi būti vienodi ir vienokios spalvos (8 pav. Žaidėjų marškinėlių numeriai nuo 1 iki 18. guminiais arba odiniais padais. Šalies vėliava ir pavadinimas turi būti marškinėlių priekyje.2.3. kairėje pusėje. Ant rankovių numerių negali būti. Tinklininkų aprangos apipavidalinimas 15 . Apranga o Žaidėjų apranga – marškinėliai. kelnaitės. jie turi būti marškinėlių priekyje ir ant nugaros. 9 pav. be kulniukų. Avalynė turi būti lengva ir lanksti.).

šeimininkų komanda turi keisti aprangą. laisvojo gynėjo aprangos spalva turi skirtis nuo kitų komandos žaidėjų aprangos. ant nugaros – ne mažesni kaip 20 cm. numeriai). protokole įrašyta pirmoji. Pirmasis teisėjas gali leisti: a) vienam ar keliems žaidėjams žaisti basiems. Šaltu oru pirmasis teisėjas gali leisti žaisti dėvint treniruočių kostiumus. jeigu jie atitinka reikalavimus. Numerių spalva ir ryškumas turi skirtis nuo marškinėlių spalvos ir ryškumo. numerių aukštis: ant krūtinės – ne mažesni kaip 15 cm. keliamus žaidėjų aprangai (vienoda spalva. numerių linijų plotis – ne mažesnis kaip 2 cm (9 pav. 10 pav. tokiu atveju aprangą turi keisti komanda.). b) pasikeisti šlapius marškinėlius pertraukėlių metu arba po keitimo. Tinklininkių vientisos aprangos pavyzdys Leidžiami aprangos pakeitimai: o Abiem komandoms išėjus žaisti tokios pat spalvos marškinėliais. jeigu naujųjų marškinėlių spalva. o o 16 . žaidžiant neutralioje aikštėje.).o o Moterims leidžiama dėvėti vientisą (ištisinę) aprangą (10 pav. modelis. modelis ir numeris yra tokie pat.

žiūrovais. teisėjų paaiškinimų prašyti gali tik komandos kapitonas (11 pav. varžovais ir savo komandos partneriais. Teisėjo paaiškinimas kapitonui o Visi komandos nariai gali drąsinti ar instruktuoti aikštės žaidėjus. oficialiais asmenimis. besiskiriančių nuo kitų žaidėjų aprangos. o o o o o o 11 pav. Žaidėjai turi vengti veiksmų. pagarbiai ir mandagiai elgtis su teisėjais. Draudžiama dėvėti aprangą be oficialių numerių arba spalvų.3. galinčius traumuoti ar suteikti dirbtinį pranašumą žaidėjui.). Už komandos elgesį ir discipliną atsakingas tiek treneris. Žaidėjai privalo nesiginčydami paklusti teisėjų sprendimams. Kilus ginčytiniems klausimams. Žaidėjai savo atsakomybe gali žaisti su akiniais. trukdančių rungtyniauti. 17 . kol sėdi ant atsarginių suolelio ar stovi pramankštos zonoje.3.Neleidžiami daiktai ir apranga: o Draudžiama nešioti daiktus. Pagrindinės žaidėjų teisės ir pareigos o o Žaidėjai privalo mokėti žaidimo taisykles ir jų laikytis. Žaidėjai savo elgesiu ir veiksmais turi vengti daryti įtaką teisėjų sprendimams arba maskuoti savo komandos narių padarytas klaidas. Žaidėjai turi žaisti garbingai. tiek komandos kapitonas. 1.

patikrinti komandų žaidėjų išsidėstymą. Burtų traukimas Kapitonas gali prašyti pertraukų. jis gali tą patvirtinti parašydamas protestą. tinklą. t. kodėl jie būtent taip pritaikė arba traktavo taisykles. jis gali kreiptis į teisėjus ir prašyti paaiškinti. patikrinti grindis. jis padėkoja teisėjams ir varžovų kapitonui bei pasirašo rungtynių protokolą. kuris rungtynėms pasibaigus turi būti užrašytas į rungtynių protokolą kaip oficialus protestas. Kapitonas turi teisę prašyti leidimo pakeisti aprangą arba reikmenis. Pasibaigus rungtynėms. b) dalyvauti traukiant burtus (12 pav. kamuolį ir t. numatytų taisyklėse. patvirtindamas rungtynių rezultatą (13 pav. o o 13 pav. Jeigu kapitonas yra pareiškęs nesutikimą su pirmojo teisėjo sprendimu. Kai žaidimas sustabdomas.Kapitonas o Iki rungtynių pradžios komandos kapitonas turi: a) pasirašyti rungtynių protokolą. Kapitonas pasirašo rungtynių protokolą 18 . 12 pav.). Žaidimo metu komandos kapitonas atlieka savo funkcijas būdamas aikštėje.). Jei teisėjo paaiškinimai kapitono netenkina. Jis taip pat perduoda teisėjui komandos draugų klausimus ir prašymus. jis turi pareikšti savo nesutikimą.

Tik vyriausiajam treneriui leidžiama drąsinti ar instruktuoti aikštės žaidėjus. Komandos treneriai 19 .Treneris o Iki rungtynių pradžios treneris įrašo arba patikslina savo komandos žaidėjų pavardes ir numerius rungtynių protokole ir jį pasirašo. o o o 14 pav.). Trenerio vadovavimas rungtynėms 15 pav. Prieš kiekvieną setą įteikia teisėjui sekretoriui arba antrajam teisėjui tinkamai užpildytą ir pasirašytą žaidėjų išdėstymo kortelę. Rungtynėse treneris sėdi ant atsarginių suolelio arčiausiai teisėjo sekretoriaus (15 pav. Ši laisvoji zona yra priešais komandos atsarginių suolelį ir tęsiasi nuo puolimo linijos pratęsimo iki pramankštos ploto.). bet netrukdant ir negaišinant rungtynių. vaikštant arba stovint laisvojoje zonoje (14 pav.

Komandos atsarginiai 17 pav.) arba būti savo aikštės pusėje pramankštos zonoje. Per rungtynes treneris gali prašyti pertraukėlių arba leidimo keisti žaidėjus. Per pertraukas tarp setų pramankštos zonoje galima mankštintis su kamuoliais.). Atsarginiai žaidėjai pramankštos zonoje 20 . o o 16 pav. Atsarginiai žaidėjai turi sėdėti ant suoliuko (16 pav. Kiti komandos nariai taip pat privalo sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolelio.o o o Treneris privalo nesiginčydamas paklusti teisėjų sprendimams. Atsarginiai žaidėjai gali mankštintis pramankštos zonoje be kamuolių (17 pav.

tačiau jis negali būti įrašytas į žaidėjų išsidėstymo kortelę ar protokolą. Rungtynių protokole atitinkamoje vietoje įrašomas žaidėjo numeris ir pavardė.3. D. neskaičiuojami kaip paprasti ir jų skaičius neribojamas. Laisvasis gynėjas negali dalyvauti įprastame keitime. 10 ir žaidėja nr. Laisvajam gynėjui draudžiama atlikti galinės linijos žaidėjo funkcijas. Laisvasis gynėjas Kiekviena komanda turi teisę registruoti rungtynėms vieną specializuotą gynybos žaidėją – laisvąjį gynėją. 18 pav. Jis visiškai neturi teisės smūgiuoti. Laisvasis gynėjas negali paduoti. B. tverti užtvaros arba bandyti ją tverti. laisvasis gynėjas žaidimą gali pradėti iš karto nuo seto pradžios starto sudėtyje. Laisvasis gynėjas turi vilkėti skirtingos spalvos aprangą. 21 .).1. Keitimai. C. Specifinės taisyklės laisvajam gynėjui yra šios: A. Jis gali įeiti į aikštelę arba palikti ją. leidžiančio paduoti). kai kamuolys yra aukščiau viršutinio tinklo krašto. kai kamuolys nežaidžiamas (iki švilpuko. Laisvojo gynėjo apranga (žaidėjas nr. susiję su laisvuoju gynėju.4. 15) E. negu kiti komandos nariai (18 pav.

Lemiamajame sete (žaidžiant iš 2-jų laimėtų setų. 27 : 25. arba žaidžiant iš 3-jų laimėtų setų. I. kelią kamuolį abiem rankomis iš viršaus puolėjui. gali kelti kamuolį puolėjui abiem rankomis iš apačios. kai santykis 1 : 1. laimėjusi du (2 : 0. esant ne mažiau kaip 2 taškų skirtumui (25 : 12. pirmoji surinkusi 15 taškų. jeigu kamuolys yra aukščiau viršutinio tinklo krašto. būdamas puolimo zonoje. kai rezultatas 26 : 24. tačiau jeigu rezultatas 14 : 14. setas gali baigtis. bet nebus klaida.). y. 25 : 20. Taško. kai santykis 2 : 2) laimi komanda. būdamas puolimo zonoje. susižeidęs laisvasis gynėjas gali būti pakeistas rungtynių metu bet kuriuo žaidėju. 1. kai jos varžovai padaro klaidą. o puolėjas gali pakeltą kamuolį smūgiuoti. seto ir rungtynių laimėjimas o Vadovaujantis varžybų nuostatais. žaidžiama. 17 : 15. 25 : 23). rungtynės gali būti žaidžiamos iš dviejų ar trijų laimėtų setų. kol viena iš komandų įgis dviejų taškų persvarą. 30 : 28 ir pan. šis negali kamuolio smūgiuoti (atakuoti). 3 : 2). Nugalėtoja laikoma komanda. Jei laisvasis gynėjas. Jeigu pirmasis teisėjas sutinka. 2 : 1) ar tris setus (3 : 0. 22 : 20 ir pan. o o o o 22 . G. H. Setą laimi komanda.F.4. Jeigu rezultatas 24 : 24. pirmoji surinkusi 25 taškus. kol skirtumas bus du taškai (16 : 14. žaidžiama tol. jei tokį veiksmą laisvasis gynėjas atliks būdamas gynybos zonoje. Būtina. kad įvyktų vienas kamuolio žaismas sugrąžinant laisvąjį gynėją atgal į aikštelę. 18 : 16. įregistruotu (įrašytu) rungtynių protokole. Tačiau laisvasis gynėjas. 3 : 1. t. Kiekviename sete tašką laimi komanda. Rungtynėse joks kitas žaidėjas negali būti paskirtas žaisti kaip laisvasis gynėjas ir tik traumos atveju laisvasis gynėjas gali būti pakeistas bet kuriuo žaidėju tomis pačiomis sąlygomis ir į tą pačią vietą.

rankų lūžimai) ir nebegali žaisti. komandos treneris arba kapitonas teisėjui sekretoriui žodžiu pasako komandos pradinio išsidėstymo aikštelėje tvarką. Kai nėra žaidėjų išsidėstymo kortelių.5. 2 pozicijų žaidėjai. Laimėjęs burtų traukimą kapitonas renkasi :1) teisę paduoti kamuolį.1.2. 1. o pradinio išsidėstymo tvarka išlieka per visą setą.5. kada paduodančio žaidėjo delnas liečia kamuolį) visi komandų žaidėjai turi būti savo aikštelėse. 3) teisę pasirinkti aikštelę.1. Ją įregistravus. abiejų komandų kapitonai kviečiami traukti burtus. Pasirengimas rungtynėms. Jeigu žaidėjas patiria traumą (kojų. Priedai) surašo komandos pradinio išsidėstymo aikštelėje tvarką ir paduoda kortelę rungtynių sekretoriui. vėliau žaidėjų išsidėstymo tvarkos keisti negalima. tada ji lieka nevisos sudėties ir jai įskaitomas to seto ir rungtynių pralaimėjimas. Priekinę liniją sudaro 4.2. Rungtynių eiga 1.5. iki rungtynių pradžios ir iki lemiamo seto. galinę – 5. išskyrus paduodantįjį žaidėją. Pirmoji komandos išsidėstymą aikštelėje pateikia kamuolį paduodanti komanda. 1. Jie išsidėsto dviem linijomis po 3 žaidėjus. 23 o o o . 2) teisę priimti kamuolio padavimą.o o o Jei klaidą padaro paduodančiosios komandos žaidėjai. o komanda neturi daugiau atsarginių žaidėjų. ji praranda teisę toliau paduoti kamuolį. 3. kuris tai įrašo į rungtynių protokolą. o varžovams įskaitomas taškas.5. Rungtynes privalo pradėti kiekvienos komandos po 6 žaidėjus ir po tiek pat žaidėjų turi jas baigti. Pasirengimas rungtynėms Likus 16 min. Padavimo momentu (laikas. 6. Komandos išsidėstymas o Prieš rungtynių ir kiekvieno seto pradžią treneris (kapitonas) į specialias korteles (žr. 1 pozicijų žaidėjai. rungtynių eiga 1.

tačiau skirtingų zonų (puolimo ir gynybos) žaidėjai negali būti priekyje arba užnugaryje atitinkamo linijos žaidėjo (5 atitinka tik 4. Netaisyklingas išsidėstymas tų pačių zonų žaidėjų 24 . ar dešiniau 2.). negali būti dešiniau arba kairiau savo zonos žaidėjų (3 kairiau 4. 6 – kairiau 5 ar dešiniau 1) (20 pav. 1 – tik 2) (19 pav. 6 – tik 3. Netaisyklingas išsidėstymas skirtingų zonų (priekinės ir galinės) žaidėjų 20 pav.). 19 pav.o o Padavimo momentu žaidėjai gali būti bet kurioje aikštelės vietoje. Taip pat tos pačios zonos (priekinės ar galinės) vidurio žaidėjai 3 ar 6.

kuriuo teisėjas leidžia vienam ar keliems žaidėjams palikti aikštelę. Žaidėjų keitimas 25 . Žaidėjų keitimas Keitimas – tai veiksmas. Žaidėjų perėjimai iš vienos pozicijos į kitą o Jei žaidimo metu pastebėtas netaisyklingas žaidėjų išsidėstymas.5. o 5 6 1 21 pav.). 1.).5. o 22 pav. paduodančiajai komandai įskaitomas taškas. žaidimas stabdomas. kamuolys perduodamas priimančiajai komandai įskaitant jai ir tašką.2. Jei klaidą padarė kamuolį paduodanti komanda.3. Jei klaidą padarė priimančioji komanda. o nusižengusios komandos laimėti taškai panaikinami nuo to momento.2. Perėjimai o Priimančiosios komandos. žaidėjai išsidėsto taisyklingai. gavusios teisę paduoti kamuolį.) 4 2 (21 pav. kada buvo pastebėtas taisyklių pažeidimas. 1 pozicijos žaidė3 jas į 6 poziciją ir pan.2. žaidėjai turi pereiti į kitą poziciją laikrodžio rodyklės kryptimi (2 pozicijos žaidėjas į 1 poziciją.1. o kitam (kitiems) užimti jo (jų) vietą (22 pav.

4. b) bet kuris žaidėjas. o jei tokio nėra – komanda skelbiama nevisos sudėties ir jai įskaitomas to seto pralaimėjimas. Klaidos padarinys – kamuolio praradimas: a) klaidą padarius paduodančiajai komandai. Žaidimo klaidos o o o o o o o o o Žaidimo klaida – bet koks žaidimo taisyklių pažeidimas.2. jos varžovams įskaitomas taškas ir jie toliau padavinėja kamuolį (išskyrus netinkamo elgesio nuobaudas – pašalinimą ir diskvalifikaciją). b) klaidą padarius priimančiajai komandai. jį keisti gali keitime nedalyvavęs žaidėjas. tada į aikštelę įeina atsarginis. jei visi atsarginiai žaidėjai jau yra dalyvavę keitime. apie laisvąjį gynėją).o Per vieną setą kiekviena komanda gali atlikti ne daugiau kaip šešis keitimus. kamuolys atitenka varžovams įskaitant jiems tašką. Startinio šešetuko žaidėjai gali palikti aikštelę vieną kartą ir grįžti tik į savo ankstesnę poziciją. žaidėjas nepasirengęs keitimui). išskyrus atvejį. Tuo pačiu laiku galima keisti vieną arba kelis žaidėjus prieš tai antrajam teisėjui parodžius atitinkamą gestą.5. komandai neleidžiama keisti žaidėjo ir ji baudžiama įspėjimu už laiko vilkinimą. 1. Tas pats žaidėjas sete gali būti keičiamas tik vieną kartą. Keitimas vykdomas puolimo zonos tęsinyje: pirmas iš aikštelės išeina pagrindinis žaidėjas. Jei keitimas atliekamas netaisyklingai (žaidėjas keičiamas antrą kartą. Jeigu keitime dalyvavęs žaidėjas šalinamas iš aikštės arba diskvalifikuojamas. dar nedalyvavęs keitime. 26 . kai keistasis žaidėjas gavo traumą. Laisvasis gynėjas negali dalyvauti įprastame keitime (žr. Tuomet antrą kartą jį keisti gali: a) atsarginis žaidėjas.

3) po užtvaros tūptelėjęs žaidėjas pasisukdamas kūnu lietė tinklą. o liečia tik vienas – įskaitomas vienas lietimas.5. įskaitomas vienas lietimas ir kito (pakartotinio) lietimo nė vienas iš jų atlikti negali.5. Tačiau nebus klaida. žaidėjui leidžiama trumpai liesti kamuolį kelis kartus paeiliui.2. Jei du ar trys žaidėjai siekia liesti kamuolį.). jei: 1) varžovo smūgiuotas kamuolys į tinklą liečia priešingos komandos žaidėją. Tinklo lietimas o o o o o Žaidimo metu draudžiama kūnu liesti bet kurią žaidybinę tinklo ar erdvės riboklio (antenos) dalį. krūtine. Savo pusėje žaidėjai turi teisę liesti kamuolį ne daugiau kaip tris kartus (užtvara lietimu nelaikoma).5. 1. Kamuolio lietimas Kamuolio lietimas – žaidėjo sąlytis su kamuoliu bet kuria kūno dalimi (galva.6. 2) tinklas paliestas ne žaidybinės situacijos metu. bet jei liečia du (trys) – įskaitomi du (trys) lietimai. o 23 pav.o 1.2. Jei du žaidėjai vienu metu lietė kamuolį. tačiau priimant padavimą ar puolamąjį smūgį. Kamuolio atmušimas (lietimas) kojomis o Žaidėjas negali liesti kamuolio du kartus iš eilės (išskyrus užtvarą). Atšokusį nuo užtvaros kamuolį to paties veiksmo metu taip pat galima trumpai liesti kelis kartus paeiliui. kojomis) (23 pav. 27 . rankomis.

7.5. kai būdamas padavimo zonoje bet kuria rankos dalimi smūgiuoja kamuolį (24 pav. kuriuo kamuolį įžaidžia galinės zonos 1-osios pozicijos žaidėjas. Draudžiama liesti vidurio liniją bet kuria kūno dalimi. Žaidėjų palindimas po tinklu o Galima palįsti ar iškišti atskiras kūno dalis į varžovų komandos žaidybinę erdvę. Žaidėjams leidžiama užminti vidurio liniją. Padavimas stovint ir pašokus 28 . jei tai netrukdo jiems žaisti. Kamuolio padavimas o Padavimas – veiksmas. išskyrus pėda. 1. o o o o o 24 pav. Kamuolio padavimas 25 pav. bet neperžengti jos.2.).8. Smūgio į kamuolį metu paduodantysis žaidėjas negali liesti aikštelės ar būti už šoninių linijų įsivaizduojamo tęsinio. Kamuolį žaidėjas gali paduoti stovėdamas arba pašokdamas (25 pav.).1.2. Varžovų aikštelės lietimas bet kuria kūno dalimi – klaida.5.

). padavimas turi būti įvykdytas per 8 sekundes. o o o o Išorinė erdvė I šorinė erdvė oe Žaidybinėr dv ė erdvė Ž ai di m I šorinė erdvė Išorinė erdvė Be klaidos Be klaidos at Apatinėi nė e r erdvė dv ė Ap Klaida K laida 26 pav. Jei padavimo metu kamuolys lietė tinklą ir nulėkė į varžovų aikštelę. Padavimui atlikti žaidėjas turi tik vieną bandymą. 29 o . Įvykęs padavimas ir padavimo klaidos.9. siekiant užmaskuoti paduodantįjį žaidėją arba kamuolio lėkimo trajektoriją padavimo metu. kai žaidėjas laiko kamuolį rankose. jeigu kamuolys į varžovų aikštelę įlėkė žaidybinėje erdvėje. mojuodami rankomis ir pan. atliktas iki teisėjo švilpuko. šokinėdami.5. klaida (26 pav. neįskaitomas ir turi būti kartojamas.2. Tverdami uždangą žaidėjai neturi teisės trukdyti varžovų komandai judėdami. Padavimas laikomas įvykęs. Padavimas. Uždanga o Uždanga – paduodančiosios komandos žaidėjų veiksmai. jeigu kamuolys į varžovų aikštelę įlekia už žaidybinės erdvės ribų. tai ne klaida. Teisėjas duoda ženklą paduoti kamuolį tik tada. kamuoliui kertant žaidybinę erdvę 1.o Pirmajam teisėjui sušvilpus.

2 pozicijų žaidėjai puolamąjį smūgį gali atlikti iš bet kurios aikštelės vietos. 1 pozicijų žaidėjai puolamąjį smūgį gali atlikti iš bet kurios gynybos zonos vietos už puolimo linijos. šitai laikoma klaida (27 pav.2. padaroma klaida (30 pav. kai jis yra ne aukščiau viršutinio tinklo krašto (30 pav. kai kamuolys yra aukščiau viršutinio tinklo krašto. kuriais kamuolys siunčiamas į varžovų komandos pusę (29 pav. Po smūgio šių pozicijų žaidėjai gali liesti puolimo zoną arba puolimo liniją.). kumščiuoti. Uždangos tvėrimas nedarant klaidos 1.o Jei kamuolio lėkimo kryptis yra virš uždangos tverėjų. A ir B).). 3. Uždangos klaida A B 28 pav. 6.10. 5. tačiau būdami puolimo zonoje kamuolį gali smūgiuoti. Nebus uždangos. smūgio metu užminus ar peržengus puolimo liniją. 6.). perduoti abiem rankomis iš viršaus.5. Uždangos metu žaidėjai rankas gali laikyti kaip jiems patogiau. jei žaidėjai netrukdys varžovams priimti padavimo ir tarp jų bus tarpai (28 pav.). 5. 4. o o o 30 . Puolamasis smūgis o Puolamasis smūgis – visi veiksmai. o o 27 pav. 1 pozicijų žaidėjams.

esantį puolimo zonoje aukščiau viršutinio tinklo krašto.). su sąlyga.29 pav. kad atsispyrimas bus atliktas iš gynybos zonos neliečiant puolimo linijos (31 pav.klaida B – klaida 30 pav. Puolamasis smūgis A Tinklas B A – be klaidos A .be klaidos B . Galinės zonos žaidėjo veiksmai su kamuoliu puolimo zonoje o Galinės linijos žaidėjai gali smūgiuoti kamuolį. 31 .

D klaida 31 pav. C. Įvykusi užtvara 32 .2. o Kamuolys virš tinklo Kamuolys žemiau tinklo Kamuolys lietė tinklą ir plaštakas Kamuolys atšoko nuo tinklo ir lietė plaštakas 32 pav. pakeliant ranką (rankas) aukščiau viršutinio tinklo krašto. Užtvara laikoma įvykusi. B.A Tinklas B C D Puolimo linija Šoninė linija A –A . jeigu atitinka šiuos reikalavimus (32 pav. B.). siekiant užtverti kelią lekiančiam iš varžovų aikštelės kamuoliui. C. Užtvara o Užtvara – žaidėjų veiksmai prie tinklo. Ataka iš galinės zonos 1. D -– klaida be klaidos.5.be klaidos.11.

FIVB organizuojamose pasaulio varžybose komandos 1–4 setuose turi teisę prašyti vienos pertraukėlės ir šiuose setuose yra privalomos dvi techninės pertraukėlės: kai pirmaujanti komanda laimi 8-ą ir 16-ą 33 o .2. Grupinė užtvara o o Kamuoliui lietus užtvarą. Pertraukėlės trukmė – 30 sekundžių.).o o Užtvarą tverti gali tik 4.12. Kamuoliui lietus užtvarą. kai kamuolys liečia vieną iš užtvaros tvėrėjų (33 pav. 4) techninės (komercinės) pertraukėlės. kurią vienu metu tveria keli žaidėjai. 2) pertraukos tarp setų.5. bet kuris iš užtvaroje dalyvaujančių žaidėjų gali jį liesti antrą kartą. Ji laikoma įvykusi. Grupinė užtvara – užtvara. 3) išimtinės pertraukos. komanda turi teisę atlikti dar tris lietimus. 1. 33 pav. Poilsio pertraukėlė o Kiekviename sete komanda turi teisę prašyti ne daugiau kaip dviejų pertraukėlių. Negalima tverti užtvaros kamuolio padavimui (paduotam kamuoliui). Pertraukos ir žaidimo vilkinimas o o Taisyklių numatytos tokios pertraukų rūšys: 1) poilsio ir žaidėjų keitimo pertraukėlės. 3 ir 2 pozicijų žaidėjai.

Pertraukėlės metu visi aikštėje žaidžiantys žaidėjai turi būti laisvojoje zonoje prie atsarginių suolelio. kai kamuolys nežaidžiamas ir kol pirmas teisėjas nesušvilpė atlikti kamuolio padavimą. stovėti šalia jos puolimo zonos tęsinio ir turėti specialią lentelę (36 pav. Oficialiosiose varžybose keitimas vykdomas žaidėjui rankose laikant specialią lentelę su keičiamo žaidėjo numeriu (37 pav. y. Penktame sete komandos turi teisę prašyti dviejų pertraukėlių po 30 sek.).). jie negali būti aikštėje (34 pav. kol tai pažymima rungtynių protokole. Atsarginis žaidėjas (-ai) turi būti pasirengęs (-ę) išeiti į aikštelę. kai kamuolys nežaidžiamas treneriui (kapitonui) prašant tam tikru gestu (35 pav. t. o o 34 . o Pertraukėlės suteikiamos treneriui (kapitonui) parodžius tam tikrą gestą. Žaidėjų keitimo pertraukėlė o o Žaidėjų keitimas vykdomas.). y. o 34 pav. Pertraukėlių trukmė – 60 sek. t. Keitimas tęsiasi tol. Žaidėjai pertraukėlės metu o Komanda turi teisę pasinaudoti dviem pertraukėlėmis iš karto. ir šiame sete nėra techninių pertraukėlių.tašką.).

35 pav. Trenerio gestas prašant keisti žaidėjus 36 pav. Pasirengimas keitimui ir keitimo lentelės 37 pav. Žaidėjų keitimas 35 .

FIVB organizuojamose pasaulio varžybose pertraukėlės tarp antro ir trečio setų gali būti pratęstos iki 10 min.Pertrauka tarp setų o Pertraukos tarp setų. o o o 38 pav. keičiamasi aikštės pusėmis paliekant tą patį žaidėjų išsidėstymą. taip pat prieš lemiamąjį setą. pertraukėlė atsigauti (38 pav. Išimtinės pertraukėlės o Įvykus nelaimingam atsitikimui (kai traumuojamas žaidėjas). Prieš lemiamąjį setą traukiami burtai. toliau vadovaujamasi žaidėjų keitimo taisykle. jeigu to reikalauja varžybų rengėjai. kai tinklininkas traumuojamas 36 . Tuo metu keičiamasi aikštės pusėmis.. bet ne daugiau kaip vieną kartą per rungtynes. trunka ne ilgiau kaip 3 minutes. Jei žaidėjas neatsigauna. treneris (kapitonas) pateikia teisėjui sekretoriui žaidėjų išsidėstymo kortelę. Keitimosi metu treneris neturi teisės duoti komandai nurodymų. 3) teisę pasirinkti aikštelę. bet kuriai komandai laimėjus 8 tašką. Lemiamajame sete.). kur komandos renkasi: 1) teisę paduoti kamuolį. teisėjas nedelsdamas privalo nutraukti žaidimą. jei kamuolys buvo žaidžiamas. Tada kamuolys peržaidžiamas. 2) teisę priimti kamuolio padavimą. Pertraukėlė žaidžiant. Tokiu atveju traumuotam žaidėjui skiriama 3 min.

kai rungtynės rodomos per televiziją. taip išsidėsčius žaidėjams. Pertraukėlių metu žiūrovus gali linksminti įvairios šokėjų..) žaidimas sustabdomas. paliekant ankstesnių setų rezultatus. b) jei rungtynės atnaujinamos kitoje aikštėje. nutrauktas setas tęsiamas kaip įprasta tuo pačiu rezultatu. išskyrus lemiamąjį. kamuolio padavimą vykdo komanda. b) bet kuriai komandai pirmai surinkus 16 taškų. trūko tinklo trosas) rungtynių organizatoriai ir teisėjų kolegija turi imtis priemonių normalioms sąlygoms sudaryti. o o o o o 39 pav. Kiekviename sete. Linksmintojai pertraukėlės metu 37 .o Žaidimo metu atsiradus išorinei kliūčiai (į aikštelę įriedėjo kamuolys. rungtynės peržaidžiamos iš naujo. artistų grupės (39 pav.). Pertraukėlių trukmė – 1 min. nulūžo erdvės riboklis ir pan. nutraukto seto rezultatas panaikinamas ir jis peržaidžiamas esant pradiniam žaidėjų išsidėstymui. Techninės (komercinės) pertraukėlės Jos būna FIVB vykdomose varžybose. Pašalinus kliūtį kamuolys peržaidžiamas. skiriamos dvi pertraukėlės: a) bet kuriai komandai pirmai surinkus 8 taškus. o ankstesnių setų rezultatai lieka tie patys. Nutraukus žaidimą dėl nenumatytų aplinkybių (užgeso elektra. kuri privalėjo. c) jei pertraukų trukmė ilgesnė nei 4 val. kad būtų galima tęsti rungtynes: a) jei rungtynės atnaujinamos toje pačioje aikštėje.

2. nepagrįsti pakartotiniai pertraukėlių. teisėjams ir kitiems rungtynių dalyviams. Pašalintas žaidėjas privalo palikti žaidybinę ir pramankštos zonas iki seto pabaigos.5. 3) agresyvus elgesys – fizinis užpuolimas ar agresyvūs veiksmai. Pastaba fiksuojama rungtynių protokole. Priklausomai nuo netinkamo elgesio pobūdžio tik pirmojo teisėjo sprendimu skiriamos šios nuobaudos: o Žodinis įspėjimas – komanda nebaudžiama.1. bet žaidėjas įspėjamas vengti taip elgtis rungtynių metu. laiko vilkinimas žaidžiant. Duodant žodinį įspėjimą žaidėjas pakviečiamas prieiti prie pirmojo teisėjo. 2) užgaulus elgesys – šmeižiantys ar užgaulūs žodžiai ir gestai. Komanda netenka teisės paduoti kamuolį ir taškas įskaitomas varžovų komandai. žiūrovams. Už laiko vilkinimą komanda pirmą kartą įspėjama. Netinkamas elgesys Netinkamas komandos narių (trenerio. Netinkamo elgesio bausmių skalė pateikta 1 lentelėje. trukdantys atnaujinti žaidimą: delsimas keisti žaidėjus. varžovų ir savo komandos žaidėjų. gydytojo) elgesys oficialiųjų asmenų. keitimų prašymai. o o 38 .13. nepagrįsti keitimo prašymai. žiūrovų atžvilgiu yra 3 kategorijų: 1) šiurkštus elgesys – veiksmai. pertraukėlių užtęsimas po teisėjo švilpuko atnaujinti žaidimą. neapykantos raiška varžovams. Pašalinimas įrašomas į rungtynių protokolą. Pašalinimas vienam setui (raudonoji kortelė) – taip komandos žaidėjas baudžiamas už užgaulų arba už pakartotinį šiurkštų elgesį. Antras ir vėlesnis žaidimo vilkinimai baudžiami parodant geltonąją kortelę.2. o 1. žaidėjo. prieštaraujantys gero tono taisyklėms ar moralės principams. Pastaba (geltonoji kortelė) – už šiurkštų elgesį. tam tikru teisėjo gestu. Įspėjimas fiksuojamas rungtynių protokole.14.5. Žaidimo vilkinimas o Žaidimo vilkinimas – nepagrįsti komandos veiksmai.

kongrese) Kategorija Pažeidėjas Nuoseklumas (komandos (komandai) narys) Bet kuris Pirmas kartas žaidėjas Antras kartas Tas pats žaidėjas Bausmė Nuobauda Ženklas Geltonoji kortelė Bausmės padarinys Klaida Palieka aikštę ir būna baudos plote iki seto pabaigos Šiurkštus elgesys Raudonoji Pašalinimas kortelė Diskvalifikacija Tas pats Trečias kartas žaidėjas Bet kuris žaidėjas Tas pats žaidėjas Pirmas kartas Įžeidžiantis elgesys Antras kartas Agresyvus Bet kuris Pirmas kartas elgesys žaidėjas Pirmas kartas Bet kuris žaidėjas Laiko vilkinimas Antras kartas Bet kuris (ir kiti vėlesni) žaidėjas Kartu geltoPalieka žaidimo noji ir rauareną iki rungtydonoji kortenių pabaigos lės Palieka aikštę ir Raudonoji būna baudos Pašalinimas kortelė plote iki seto pabaigos Kartu geltoPalieka žaidimo Diskvanoji ir rauareną iki rungtylifikacija donoji kortenių pabaigos lės Kartu geltoPalieka žaidimo Diskvanoji ir rauareną iki rungtylifikacija donoji kortenių pabaigos lės Įspėjimas už 25 ženklas Įspėjimas be vilkinimą be kortelės bausmės 25 ženklas Nuobauda kartu su Klaida už vilkinimą geltonąja kortele o Pašalinimas visoms rungtynėms – diskvalifikavimas (geltonoji ir raudonoji kortelės vienoje rankoje) – taip komandos žaidėjas baudžiamas už agresyvų ar pakartotinį užgaulų elgesį. Netinkamo elgesio bausmių skalė (pagal FIVB taisyklių pakeitimus 2004 m. o šis įvykis fiksuojamas rungtynių protokole. 39 .1 lentelė. Diskvalifikuotas žaidėjas privalo palikti žaidybinę ir pramankštos zonas iki rungtynių pabaigos.

Visos nuobaudos galioja visą rungtynių laiką. komanda nebaudžiama padavimo netekimu ar taško įskaitymu varžovams. Netinkamo elgesio prasižengimas baudžiamas bausmės didėjimo tvarka. o o o o o 40 . Teisėjas gali bausti žaidėjus nebūtinai laikydamasis eiliškumo nuobaudos didėjimo tvarka. tik jos fiksuojamos kaip kito. y. t. tolesnio. seto. Už netinkamą elgesį iki ir tarp setų baudžiama pagal nurodytas taisykles. už kiekvieną kitą prasižengimą skiriama sunkesnė bausmė. Nuobaudų griežtumas už pirmą blogą elgesį privalo atitikti prasižengimo dydį.o Pašalinus ar diskvalifikavus žaidėją.

2. TEISĖJAI, JŲ PAREIGOS IR OFICIALŪS GESTAI
2.1. Teisėjų brigada
o Rungtynėms vadovauti sudaroma teisėjų brigada. Jos sudėtis tokia: pirmasis teisėjas, antrasis teisėjas, teisėjas sekretorius, du (arba keturi) linijų teisėjai, teisėjas pranešėjas, teisėjas taškų skaičiuotojas, kamuolių padavinėtojai. Kaip jie rungtynių metu išsidėsto parodyta 40 ir 41 pav. Atsižvelgiant į varžybų svarbą, komandų meistriškumo lygį rungtynėms gali vadovauti ir mažesnė teisėjų brigada, tačiau ne mažiau kaip trys teisėjai.

40 pav. Teisėjų išsidėstymas rungtynių metu

41

41 pav. Teisėjų išsidėstymas rungtynių metu

o o

Rungtynių metu švilpti gali tik pirmasis ir antrasis teisėjai. Iš karto po švilpuko, reiškiančio, kad baigtas kamuolio įžaidimas (kurios nors komandos žaidėjas padarė klaidą) pirmasis teisėjas oficialiais gestais turi parodyti: a) komandą, kuri vykdys kamuolio padavimą, b) padarytos klaidos pobūdį, c) padariusį klaidą žaidėją. Pirmasis teisėjas savo funkcijas atlieka būdamas teisėjo bokštelyje. Jo kūno padėtis tokia, kad akys būtų maždaug 50 cm aukštyje virš viršutinio tinklo krašto (42 pav.). Jis vadovauja rungtynėms nuo pradžios iki pabaigos, jam pavaldūs visi teisėjų brigados nariai ir komandų žaidėjai. Šio teisėjo sprendimai galutiniai. Jis taip pat gali pakeisti bet kurį teisėjų brigados narį, negebantį vykdyti savo pareigų.

o

42

42 pav. Pirmasis rungtynių teisėjas

o

Prieš rungtynes pirmasis teisėjas: a) patikrina aikštelę, kamuolį ir kitus įrengimus (tinklą, stovų apsaugą, b) su komandų kapitonais atlieka burtų traukimą, c) kontroliuoja pramankštos laiką, d) aptaria teisėjavimo strategiją būsimose rungtynėse su visais teisėjų brigados nariais (43 pav.). Bausti už netinkamą elgesį ir žaidimo vilkinimą gali tik pirmasis teisėjas. Jis sprendžia apie paduodančio žaidėjo ir jo komandos išsidėstymo, uždangos klaidas, taip pat apie klaidas, padarytas žaidžiant su kamuoliu, ir klaidas, padarytas virš tinklo, apie žaidėjų elgesį (44 pav.).

43 pav. Pirmasis tesėjas aptaria teisėjavimo strategiją su visais teisėjų brigados nariais

o

o

44 pav. Pirmojo teisėjo sprendimas

43

Antrasis teisėjas bendrauja su sekretoriatu 44 . stebi jų trukmę.). Jis prižiūri teisėjo sekretoriaus veiklą.). ar faktiškas žaidėjų išsidėstymas aikštėje atitinka nurodytą išsidėstymą kortelėje arba rungtynių protokole (46 pav. o 45 pav. stebi atsarginių žaidėjų elgesį. praneša pirmajam teisėjui ir komandos treneriui apie antrą poilsio pertraukėlę ir keitimų skaičių (45 pav. vykdo žaidėjų keitimą.o Antrasis teisėjas savo funkcijas atlieka stovėdamas prie stovo už aikštelės ribų priešingoje pusėje negu pirmasis teisėjas. Antrasis teisėjas 46 pav. suteikia pertraukėles. Prieš kiekvieno seto pradžią ar prireikus antrasis teisėjas tikrina.

Įjungia pertraukų tarp setų laiko matuoklį. Jis pildo rungtynių protokolą ir bendradarbiauja su antruoju teisėju (47 pav. kurios niekam negalima rodyti. o o 47 pav. 45 o o o . Tačiau jis neturi teisės bausti drausmine nuobauda žaidėjų ar trenerio (tik prašyti pirmojo teisėjo tai atlikti). Rungtynių sekretoriatas o Prieš rungtynių ar seto pradžią teisėjas sekretorius įrašo duomenis apie rungtynes ir komandas. d) kai kamuolys pralėkė už erdvės riboklių ar lietė juos. Rungtynių metu teisėjas sekretorius įrašo laimėtus taškus.). b) kai žaidėjas lietė tinklą. peržengė vidurio liniją. prižiūri komandų žaidėjų perėjimo tvarką. išskyrus teisėjus. Teisėjas sekretorius savo funkcijas atlieka sėdėdamas už stalelio priešingoje pusėje negu pirmasis teisėjas. 8 taško laimėjimą lemiamajame sete. švilpti laikytus kamuolius (tik parodo gestais). c) kai galinės linijos žaidėjas padarė klaidą smūgiuodamas ar tverdamas užtvarą. Jeigu yra pažeista perėjimo tvarka paduodant kamuolį. Praneša teisėjui apie antrąją pertraukėlę. komandų žaidėjų startinio išsidėstymo tvarką. praneša apie tai antrajam teisėjui.o Rungtynių metu antrasis teisėjas švilpia ir nurodo gestais: a) netaisyklingą priimančiosios komandos žaidėjų išsidėstymą.

teisėjas taškų skaičiuotojas. linijų teisėjai.o o Registruoja nuobaudas. teisėjai sekretoriai. Jei paduodamas protestas. b) ar kamuolys lietė užtvarą. teisėjų sekretorių. dalyvių teisėjas. Jis prižiūri varžybų vietos ir įrenginių tinkamumą. sudaryta iš vyriausiojo teisėjo. o o 48 pav. kamuolių padavinėtojai ir gydytojas. Linijų teisėjai 2. teisėjas pranešėjas. vyriausiojo teisėjo pavaduotojai. Ją sudaro vyriausiasis teisėjas. skirsto o o 46 . įrašo į rungtynių protokolą pareiškimą dėl protesto. Jie parodo: a) ar kamuolys nukrito aikštelėje ar už jos ribų. Varžybų teisėjų kolegija o Rengianti varžybas organizacija skiria varžybų teisėjų kolegiją. Vyriausiasis teisėjas atsako už varžybų surengimą pagal nuostatus ir taisykles. Žemesnio lygio varžyboms skiriama teisėjų kolegija. c) ar kamuolys pralėkė pro išorinę tinklo erdvės riboklių pusę. vyriausiasis sekretorius.). pirmieji ir antrieji teisėjai. Linijų teisėjai savo funkcijas atlieka vėliavėlių (30 × 30 cm) gestais (48 pav.2. pirmųjų ir antrųjų teisėjų.

Vyriausiasis sekretorius tikrina komandų paraiškų teisingumą. komandas arba atskirus žaidėjus. tvirtina rungtynių tvarkaraštį ir varžybų rezultatus. keisti rungtynių tvarkaraštį ir varžybų programą. Jis taip pat turi teisę šalinti teisėjus. nesusitvarkančius su savo pareigomis. Teisėjų pareigos ir teisės. sukėlusias abejonių. praneša apie keitimus. varžybų nuostatais. kad dalyviai laiku atvyktų į rungtynes ir tikrinti. Jis turi aiškinti žiūrovams teisėjų sprendimus ar žaidėjų klaidas. stebi žaidėjų ir trenerių elgesį. kaip laikomasi sanitarijos ir higienos reikalavimų. šiurkščiai pažeidusius elgesio taisykles. o Vyriausiojo teisėjo pavaduotojai atsako už jiems patikėtą varžybų rengimo sritį. praneša apie varžybų eigą. rengia varžybų ataskaitą. priimančios kamuolį komandos priėmimą. Jo pareigos – garantuoti. teikia medicinos pagalbą susirgusiems ar traumuotiems dalyviams. skelbia vyriausiosios teisėjų kolegijos pranešimus. besigi47 . ar jų apranga atitinka keliamus reikalavimus. Varžybų gydytojas prižiūri. atsako už varžybų protokolų ir techninės dokumentacijos teisingumą. pertraukėles. vienas iš jų pavaduoja jį ir atlieka jo funkcijas. kai varžybose dalyvauja daug komandų. o jeigu nėra vyriausiojo teisėjo.3. priima iš trenerių ar kapitonų pareiškimus ir protestus. rašo posėdžių protokolus. tarpusavio santykiai Pirmasis teisėjas fiksuoja visas pastebėtas žaidimo klaidas. o o o o 2. Teisėjas pranešėjas supažindina žiūrovus ir dalyvius su komandomis. Dalyvių teisėjas skiriamas.teisėjams pareigas. puolamąjį smūgį. atitinkamai už jas baudžia. Nustato paduodančio kamuolį žaidėjo klaidą. paduodančiosios komandos išsidėstymą padavimo metu.

pirmasis teisėjas iš esmės stebi kamuolio kelią. kortelėmis. jeigu būtina. ar kamuolys nukreipiamas savo puolėjui ar varžovų pusėn. staigiai atšokęs nuo dilbių. tam tikra terminija. stebi puolėją ir tolesnį kamuolio kelią. Pirmuoju atveju užtvaros tvėrėjų klaida. Gynyba. t. Jungėjas iš labai sunkios padėties (kamuolys virš tinklo) stengiasi perduoti kamuolį savo partneriui. Pirmasis teisėjas turi teisę atmesti bet kokį protestą dėl savo padarytos klaidos ir. smūgiuodamas kamuolį. liniją užstojo žaidėjas). pakeičia kryptį – ne klaida. Ilgesnis kamuolio palydėjimas yra klaida. Į kokius žaidimo momentus turi atkreipti dėmesį pirmasis teisėjas? Padavimas 1) ar paduodantis žaidėjas arba jo partneriai nepažeidžia žaidėjų išsidėstymo taisyklės. Puolamasis smūgis. Kai kamuolys krinta ant linijų (galinių ar šoninių). tuomet stebi linijų teisėjų gestus ir tada priima savo sprendimą. Vadinasi. Pirmasis teisėjas žaidėjo klaidas fiksuoja švilpuku. ypač tais atvejais. kad jungėjas to nedarys ir kamuolys pereis varžovų pusėn užspaudžia kamuolį.nančios komandos kamuolio priėmimą ir t. Kamuolio priėmimas. 48 . tikėdamiesi. gestais. Jis turi sušvilpti laiku (bet ne per anksti). 2) ar paduodančios komandos žaidėjai nedaro dirbtinės uždangos. skardžiai ir tvirtai. jeigu žaidėjas. o varžovai. Kai kamuolys virš tinklo. Dabar sunkiai ištraukti kamuoliai su neaiškiais nuokrypiais nėra klaida. Pirmojo teisėjo santykiai su kitais teisėjais. Užtvara. kad ir kokia rankos dalimi jis liestas. antruoju – žaidžiama toliau. o teisėjas nėra gerai įsitikinęs (nespėjo pamatyti. Kamuolys. 3) ar kamuolys paduodamas taisyklingai. Tada teisėjas turi nuspręsti. Dauguma teisėjų be reikalo sušvilpia. Bet koks staigus rankos judesys liečiant kamuolį laikomas puolamuoju smūgiu. liečia jį tik pirštais. tveriantys užtvarą. gestai turi būti aiškūs. kai kamuolys yra toliau nuo tinklo. privalo laiku apie tai paaiškinti komandos kapitonui.

žaidėjų ir trenerių parašus. Kiekvieno seto pradžioje antrasis teisėjas surenka iš komandų trenerių korteles. Rungtynes galima pradėti tik gavus sekretoriaus ženklą. Todėl rungtynių metu prie sekretoriaus neturi būti jokio pašalinio asmens (išskyrus vyriausiąjį teisėją. kolegijos narius). išsidėstymas ir t. padavimų eilę. ar neperžengė vidurio linijos. Padavimo metu jis stebi priimančią komandą ir pastebėjęs klaidą fiksuoja ją švilpuku (netaisyklingas išsidėstymas). antrasis teisėjas. surenka abiejų komandų kapitonų parašus. O tam reikia ypatingo dėmesio. ar žaidėjų numeriai atitinka protokole surašytus. t. o prieš kiekvieną setą iš žaidėjų išsidėstymo kortelių įrašo į rungtynių protokolą žaidėjų išsidėstymo tvarką. kad rungtynių protokolas sutvarkytas (įrašyti keitimai pertraukėlės.). patikrina. ar įrašyti žaidėjai yra aikštėje. stebi užtvarą tveriančius žaidėjus. Jam tarpininkaujant keičiami žaidėjai ir skiriamos poilsio pertraukėlės (30 sek. t. Rungtynių metu sekretorius praneša antrajam teisėjui apie komandų išnaudotas pertraukėles. o po smūgio žaidėją: ar šis nelietė tinklo. Dažnai rungtynių metu sekretoriui skiriama mažiausiai dėmesio. tačiau apie tai praneša pirmajam teisėjui. nežiūrima jo kvalifikacijos. Antrasis teisėjas neturi teisės bausti žaidėjų ar trenerių. o iš tikrųjų jo pareigos gana sudėtingos ir atsakingos. Pasibaigus rungtynėms. Sėkmingai vykdyti rungtynes be linijų teisėjų sunku. daromas prie tinklo ir vidurio linijos.Pirmasis teisėjas yra pagrindinis ir atsako už visą brigadą. Taip pat jis privalo pasitikėti ir gerbti savo brigados narius. Pagrindinė sekretoriaus pareiga – pildyti rungtynių protokolą. sekretorius sutvarko protokolą. Priklausomai nuo varžybų lygio teisėjauja du arba keturi linijų teisėjai. y. Pagrindinės jų 49 . taip pat priimančios komandos žaidėjų išsidėstymą padavimo momentu. jeigu reikia. surenka. Protokolas pasirašomas tokia tvarka: sekretorius. žaidėjų keitimų skaičių. pirmasis teisėjas. Antrojo teisėjo pagrindinės pareigos – padėti pirmajam. Prieš rungtynes sekretorius patikslina. Kai kamuolys virš tinklo. Jis yra priešais pirmąjį teisėją kitoje aikštės pusėje ir fiksuoja visas klaidas.).

). PRIEŠ RUNGTYNES 17 min. Jei yra du linijų teisėjai. kiekvienas stebi vieną šoninę ir vieną galinę. Teisėjai kviečia komandų kapitonus traukti burtus (49 pav. ar pralėkė už erdvės riboklių. ar už jos. Linijų teisėjai turi būti aktyvūs: kiekvienu momentu priklausomai nuo kamuolio krypties turi būti geriausioje padėtyje. – tik jam skirtą liniją. Kad geriau sukauptų dėmesį. tačiau yra šiek tiek adaptuotas. 49 pav. 2.). kai yra keturi. kurio reikėtų laikytis vykdant tinklinio rungtynes Lietuvoje. Šiame skyriuje pateikiamas reglamentas. po kiekvieno seto linijų teisėjams rekomenduojama pasikeisti vietomis.4.pareigos – stebėti. Rungtynių vykdymo reglamentas Rungtynių pradžios reglamentą paprastai nusako FIVB ir CEV nurodymai dėl varžybų ar rungtynių vykdymo. pirmasis teisėjas praneša teisėjui sekretoriui apie jų rezultatus. ar kamuolys krito aikštėje. Linijų teisėjai turi būti aktyvūs pirmojo ir antrojo teisėjų pagalbininkai. 16 min. Teisėjai patikrina tinklo tinkamumą (aukštį. Burtų traukimas 50 . įtempimą ir pan. Komandų kapitonai pasirašo rungtynių protokolą. Klaidas linijų teisėjai fiksuoja vėliavėlėmis ir tam tikrais gestais. erdvės riboklius. Iš esmės jis atitinka tarptautinius varžybų reglamentus.

atsarginiai reikmenys (tinklas. erdvės ribokliai).15 min. Visi žaidėjai. 12 min. 4 min. išskyrus laisvąjį gynėją. Pirmasis teisėjas sušvilpdamas skelbia mankštos pabaigą. 5 min. Pirmasis teisėjas sušvilpdamas duoda ženklą komandoms pradėti mankštą su kamuoliais per tinklą. Antrasis teisėjas komandų treneriams įteikia žaidėjų išsidėstymo aikštėje korteles. 50 pav. Pirmasis ir antrasis teisėjai išeina į aikštės vidurį. esančią sekretoriato pusėje (50 pav. jie (jis) turi palikti žaidimo areną ir pasikeitę (-ęs) aprangą kuo greičiau grįžti atgal. turi vilkėti vienodą žaidybinę aprangą. Teisėjai prieš rungtynių pradžią 51 . duodami nurodymai linijų teisėjams. stovai. Patikrinamas rungtynėms skirtų kamuolių tinkamumas. Antrasis teisėjas iš trenerių surenka žaidėjų išsidėstymo korteles ir pateikia jas teisėjui sekretoriui. Jeigu žaidėjams (žaidėjui) reikia pakeisti aprangą. Teisėjai stovi veidu į pagrindinę TV kamerą. atsistoja šonu kuo arčiau tinklo ir pakviečia komandas.). Treneriai pateikia antrajam teisėjui žaidėjų išsidėstymo korteles ir pasirašo rungtynių protokolą. kuris įrašo į rungtynių protokolą. Žaidėjai nedelsdami palieka žaidimo aikštelę. kamuolių padavinėtojams.

Komandų išsirikiavimas prieš rungtynes Komandų pristatymo metu treneriai privalo būti ant atsarginių suolelio.). Pranešėjui paskelbus apie rungtynes (sugrojus himną). 51 pav.). Pranešėjas praneša apie rungtynes. pirmasis teisėjas sušvilpia.Abiejų komandų visi žaidėjai išsirikiuoja prie šoninės linijos. esančią sekretoriato pusėje (51 pav. Komandų pasisveikinimas prieš rungtynes 52 . Komandos savo aikštelėje stovi veidu į pagrindinę TV kamerą. Po pirmojo teisėjo švilpuko įeina į aikštę ir sustoja šalia teisėjų. duodamas signalą žaidėjams pasisveikinti paduodant rankas (52 pav. 52 pav. Po pasisveikinimo teisėjai ir žaidėjai išeina iš aikštės. Oficialiosiose tarptautinėse rungtynėse sugrojami abiejų šalių himnai (ne daugiau kaip po 45 sek.).

Tada supažindina su rungtynių dalyviais – startinio šešetuko žaidėjais. Antrasis teisėjas praneša pirmajam. teisėjas pranešėjas skelbia žaidėjo vardą. skelbia jų pavardes. Pirmiausia pristatomi paduodančiosios komandos žaidėjai. Žaidėjai ilsisi. RUNGTYNIŲ METU Pasibaigus setui. antrasis teisėjas įmeta po vieną kamuolį kiekvienos komandos pusėn ir patikrina žaidėjų išsidėstymą (pirmiausia paduodančiosios komandos). Abu teisėjai kartu su linijų teisėjais išeina į aikštės vidurį pristatymui. Teisėjai stovi veidu į sekretoriatą. Teisėjas sekretorius po paskutinio pirmojo teisėjo švilpuko įjungia laiko matuoklį pertraukos tarp setų trukmei skaičiuoti. Antrasis teisėjas pasiteirauja teisėjo sekretoriaus apie jo pasirengimą pradėti rungtynes ir gavęs teigiamą atsakymą. šeši žaidėjai išsirikiuoja už galinės linijos. leisdamas paduoti kamuolį. Į aikštę po vieną kviečiami pagrindinės sudėties žaidėjai. kurie įbėgdami moja rankomis ir atsistoja veidu į sekretoriatą. Po pirmojo teisėjo švilpuko jie pasikeičia aikštės pusėmis ir eina prie atsarginių suolelio. ar teisėjas sekretorius pasirengęs rungtynėms ir trečią kamuolį meta padavimą atliekančiam žaidėjui. meta trečią kamuolį padavimą atliekančiam žaidėjui. Linijų teisėjai užima savo vietas aikštės kampuose. pavardę ir numerį. iš kurios jie atvykę. 53 . Pirmasis teisėjas sušvilpia. Žaidėjų pristatymo metu visi atsarginiai žaidėjai yra laisvosios zonos mankštos aikštelėje. šalį (miestą). Teisėjas sekretorius įrašo žaidėjų išsidėstymą protokole. Paskui pasiteirauja. Pristatydamas žaidėjus.2. o trenerius – vardą ir pavardę. kad rungtynes galima pradėti. Pranešėjas pirmiausia supažindina su visais teisėjais. 0 min. pirmasis teisėjas eina į teisėjavimo bokštelį. Antrasis teisėjas įteikia treneriams žaidėjų išsidėstymo korteles. Pristačius žaidėjus.5 min. Treneriai pateikia antrajam teisėjui žaidėjų išsidėstymo korteles. kategoriją. treneriais.

Paskui jis pasiteirauja. Treneriai pateikia antrajam teisėjui žaidėjų išsidėstymo korteles. įeina į savo aikštelę. 0 min. kad rungtynes galima pradėti. Kiekvienos komandos šeši žaidėjai. ar teisėjas sekretorius pasirengęs rungtynėms. Gavęs teigiamą atsakymą. komandos po teisėjo švilpuko 54 . 0 min. Pirmasis teisėjas sušvilpia. pirmasis teisėjas praneša teisėjui sekretoriui apie jų rezultatus. ir meta kamuolį paduodančiam žaidėjui. leisdamas paduoti kamuolį. 30 sek. įrašo žaidėjų išsidėstymą protokole. įeina į savo aikštelę.30 sek. Kai viena iš komandų pirma laimi aštuntą tašką. Teisėjai kviečia komandų kapitonus traukti burtus. jis praneša pirmajam teisėjui. įrašyti išsidėstymo kortelėse. Paskui jis pasiteirauja. Teisėjas sekretorius įjungia laiko matuoklį pertraukos laikui skaičiuoti. ar teisėjas sekretorius pasirengęs rungtynėms. Antrasis teisėjas patikrina kiekvienos komandos žaidėjų išsidėstymo taisyklingumą (pirmiausia patikrinama paduodančioji komanda). Pirmasis teisėjas sušvilpdamas leidžia paduoti kamuolį. kad rungtynes galima pradėti. Antrasis teisėjas sušvilpia arba teisėjas sekretorius duoda garsinį signalą. įrašyti išsidėstymo kortelėse. Antrasis teisėjas patikrina kiekvienos komandos žaidėjų išsidėstymo taisyklingumą (pirmiausia patikrinama paduodančioji komanda). LEMIAMASIS SETAS Pasibaigus ketvirtajam setui (jei žaidžiama iš trijų laimėtų setų ir esant setų rezultatui 2 : 2) ar antrajam (jei žaidžiama iš dviejų laimėtų setų ir esant setų rezultatui 1 : 1). žaidėjai išsirikiuoja už galinės linijos ir po pirmojo teisėjo švilpuko eina prie savo atsarginių suolelio. Gavęs teigiamą atsakymą jis praneša pirmajam teisėjui. Kiekvienos komandos 6 žaidėjai. Antrasis teisėjas įteikia komandų treneriams žaidėjų išsidėstymo korteles. Antrasis teisėjas sušvilpia arba teisėjas sekretorius duoda garsinį signalą.

kuriose buvo prieš pasikeitimą. 55 . jie privalo stebėti žaidėjų ir trenerių elgesį. Tuo teisėjų darbas dar nesibaigia. kiekvienos komandos 6 žaidėjai išsirikiuoja už galinės linijos pagerbti varžovų komandą. apie tai įrašoma rungtynių protokole arba atskirame pranešime. Komandų kapitonai pasirašo rungtynių protokolą ir patvirtina rungtynių rezultatą. PASIBAIGUS RUNGTYNĖMS Pasibaigus rungtynėms. kitų rungtynių eigos reglamento pradžią (17 min.). Apie rungtynių pradžią teisėjai praneša treneriams.pasikeičia aikštės pusėmis. Visos rungtynės turi prasidėti pagal paskelbtą tvarkaraštį. sveikinasi ir palieka aikštę (53 pav. Kol komandos yra žaidimo aikštėje. Jeigu pastebimas nesportiškas elgesys. kai galutinai bus baigtas tvarkyti prieš tai buvusių rungtynių protokolas. dėkoja abiem teisėjams. po jo antrasis ir pirmasis teisėjai. o žaidėjai sustoja į tas pačias pozicijas. Užsitęsus vienoms rungtynėms. Protokolą pirmiausia pasirašo teisėjas sekretorius.) reikia laikyti nuo tada. Tarp pasikeitimų pertraukėlių nėra. Po pirmojo teisėjo švilpuko abi komandos susitinka prie tinklo. 53 pav. PASTABA. Pasisveikinimas pasibaigus rungtynėms Abu teisėjai eina prie teisėjo sekretoriaus stalelio baigti tvarkyti rungtynių protokolą.

2. Pasikeitimas aikštės pusėmis P Sulenktas per alkūnes rankas sukti aplink liemenį.5. Rodoma padėtis Gestas Leidimas atlikti padavimą Paduodančiosios komandos parodymas P A Ranka ištiesiama į paduosiančios komandos pusę. Pertraukėlė P A Vienos rankos delnas uždedamas virš kitos rankos suspaustų pirštų (padaroma T forma). Oficialūs teisėjų gestai Kuris teisėjas rodo ( P – pirmas. 56 . Gestikuliacijos aprašymas. gestai P Alkūnė juda rodydama padavimo kryptį. A – antras).

57 . Įspėjimas ar bauda dėl netinkamo elgesio P Parodyti geltonąją kortelę.P Keitimas A Sukamasis sulenktų per alkūnes rankų judesys. Seto arba rungtynių pabaiga P A Prieš krūtinę sukryžiuoti rankas. P Pašalinimas Parodyti raudonąją kortelę. P Diskvalifikacija Parodyti vienoje rankoje dvi raudonąsias korteles.

P Mestas kamuolys padavimo metu Kelti ištiestą ranką delnu aukštyn. 58 . P Kamuolys aikštėje A Nukreipti ranką ir pirštus grindų link. delnais pirmyn. Sustojimo arba perėjimo klaida P A Atlikti sukamąjį judesį smiliumi. Užtvaros arba uždangos klaida P A Pakelti abi rankas vertikaliai aukštyn. Padavimo uždelsimas P Pakelti rankas su išskėstais aštuoniais pirštais.

P Žaidėjas lietė tinklą A Paliesti tinklo viršų priklausomai nuo to. delnais į save.Kamuolys už aikštės ribų P A Pakelti sulenktas per alkūnes rankas vertikaliai. 59 . P Dvigubas lietimas Pakelti ranką su ištiestais dviem pirštais (V forma). P Užlaikytas (sulaikytas) kamuolys Lėtai kelti sulenktą per alkūnę ranką delnu į viršų. P Keturi lietimai Pakelti ranką su ištiestais keturiais pirštais. iš kurios pusės jis buvo liestas.

P Kamuolio lietimas kitoje tinklo pusėje Pakelti plaštaką ir alkūnę virš tinklo. plaštaka tiesi. Gynybos zonos žaidėjo atakos klaida arba varžovo padavimo smūgiavimas P A Nuleisti pakeltą ranką lenkiant ją per alkūnę žemyn. Patekimas į varžovų aikštelę arba kamuolys kirto apatinę tinklo erdvės dalį P A Parodyti į vidurio liniją. 60 . Kamuolio lietimas P A Perbraukti vienos rankos delnu per kitos rankos pirštus. Abipusė klaida ir peržaidimas P Pakelti abu nykščius vertikaliai aukštyn. delnu žemyn.

Laiko vilkinimas P Paliesti geltonąja (raudonąja) kortele riešą. Kamuolio lietimas L Laisvos rankos pirštais paliesti vėliavėlės viršų. Linijų teisėjų gestai Kamuolys aikštėje L Parodyti vėliavėle žemyn. Kamuolys už aikštės L Pakelti vėliavėlę aukštyn. 61 .

Klaidos nepastebėjimas L Pakelti ir sukryžiuoti abi rankas ant krūtinės.Kamuolys kirto nežaidybinę erdvę arba paduodantis žaidėjas peržengė galinę liniją L Mosuoti vėliavėle virš galvos ir parodyti į erdvės riboklį arba galinę liniją. 62 .

m in .2.) . .h . . galutinių rezultatų skyrelis. Tinklinio rungtynių protokolas 63 . . Bendrųjų žinių poskyris N a m e o f c o m p e t it io n : C it y H a ll D ivis M en W o m en 5 lentelės – setai F E D E R A T IO N IN T E R N A T IO N A L E DE V OLLEY BA LL IN T E R N A T IO N A L S C O R E SH E E T S O F I C I A L U S T I N K L IN I O R U N G T Y N I Ų P R O T O K O L A S C o u n try C o d e : P o o l/P h a s e M a tc h N C a t e g o r y S e n io r J u n io r Y o u th S D ate T im e A o r T E A M S P O IN T S 1 3 2 5 3 7 1 4 2 6 3 8 1 5 2 7 3 9 1 6 2 8 4 0 1 7 2 9 4 1 1 8 3 0 4 2 1 9 3 1 4 3 2 0 3 2 4 4 2 1 3 3 4 5 2 2 3 4 4 6 2 3 3 5 4 7 2 4 3 6 4 8 "T " : : A o r B S S ta r t E I T 1 : : 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 B E n d : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 T eam A IV V V I R T eam line-u p S er vice o rd er S t a r t in g p la y e r s Su bstitu te N o o f p la ye II III S co r e 1st 5th 2n 6th 3 r d7 t h 4th8th : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 S e r vi ce r o u n d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 P O IN T S 1 3 2 5 3 7 T eam 1 4 2 6 3 8 1 5 2 7 3 9 1 6 2 8 4 0 I 1 7 2 9 4 1 1 8 3 0 4 2 1 9 3 1 4 3 2 0 3 2 4 4 2 1 3 3 4 5 2 2 3 4 4 6 : 2 3 3 5 4 7 : 1 5 2 4 3 6 4 8 2 6 "T " 3 7 : 4 8 : S B II R III IV V V I S E T 2 S ta r t : T eam B IV V V I R I II III : : 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 : : 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 P O IN T S 1 3 2 5 3 7 T eam 1 4 2 6 3 8 1 5 2 7 3 9 1 6 2 8 4 0 I 1 7 2 9 4 1 1 8 3 0 4 2 1 9 3 1 4 3 2 0 3 2 4 4 2 1 3 3 4 5 2 2 3 4 4 6 : 2 3 3 5 4 7 : 1 5 2 4 3 6 4 8 2 6 "T " 3 7 : 4 8 : S A II R E n d : III IV V V I : : 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 P O IN T S 1 3 2 5 3 7 1 4 2 6 3 8 1 5 2 7 3 9 1 6 2 8 4 0 1 7 2 9 4 1 1 8 3 0 4 2 1 9 3 1 4 3 2 0 3 2 4 4 2 1 3 3 4 5 2 2 3 4 4 6 2 3 3 5 4 7 2 4 3 6 4 8 "T " : : P O IN T S 1 3 2 5 3 7 1 4 2 6 3 8 1 5 2 7 3 9 1 6 2 8 4 0 1 7 2 9 4 1 1 8 3 0 4 2 1 9 3 1 4 3 2 0 3 2 4 4 2 1 3 3 4 5 2 2 3 4 4 6 2 3 3 5 4 7 2 4 3 6 4 8 "T " : : S S S ta r t E S er vice T I T eam line-u p o rd er S t a r t in g p la y e r s : T eam A R II III IV V V I 3 Sub stitu te N o o f p la ye r S co r e 1st 5th 2n 6th 3 r d7 t h 4th8th 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 S e r vi ce r o u n d P O IN T S 1 1 3 2 5 3 7 T eam 2 1 4 2 6 3 8 3 1 5 2 7 3 9 I 4 1 6 2 8 4 0 5 1 7 2 9 4 1 6 1 8 3 0 4 2 7 1 9 3 1 4 3 8 2 0 3 2 4 4 9 2 1 3 3 4 5 : 1 0 2 2 3 4 4 6 : 1 1 2 3 3 5 4 7 1 5 1 2 2 4 3 6 4 8 2 6 "T " 3 7 : 4 8 : P O IN T S T eam 1 2 3 4 5 6 7 8 S B R E n d : II III IV V V I : : 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 P O IN T S 1 1 3 2 5 3 7 2 1 4 2 6 3 8 3 1 5 2 7 3 9 4 1 6 2 8 4 0 5 1 7 2 9 4 1 6 1 8 3 0 4 2 7 1 9 3 1 4 3 8 2 0 3 2 4 4 9 2 1 3 3 4 5 1 0 2 2 3 4 4 6 1 1 2 3 3 5 4 7 1 2 2 4 3 6 4 8 "T " : : P O IN T S S S E T 4 S ta r t : T eam B R I II III IV V V I : : 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 P O IN T S 1 1 3 2 5 3 7 T eam 2 1 4 2 6 3 8 3 1 5 2 7 3 9 I 4 1 6 2 8 4 0 5 1 7 2 9 4 1 6 1 8 3 0 4 2 7 1 9 3 1 4 3 8 2 0 3 2 4 4 9 2 1 3 3 4 5 1 0 2 2 3 4 4 6 : 1 1 2 3 3 5 4 7 : 1 5 1 2 2 4 3 6 4 8 2 6 "T " 3 7 : 4 8 : P O IN T S S A R E n d : II III IV V V I : : 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 : : 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 S S R S er vice o rd er T eam lin e-up S t a r t in g p la y e r s S S ta r t E T I 5 : T eam R E n d : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 4 5 6 II III IV V V I I II III IV V V I N o o f p la ye r S co r e 1st 4th 2n 5th 3 r d6 t h 1 2 3 Servi ce ro u n d : : 4 5 6 1 2 3 : : 4 5 6 1 2 3 : : 4 5 6 1 2 3 : : 4 5 6 1 2 3 : : 4 5 6 1 2 3 : : 4 5 6 : : "T " : : 1 2 3 4 5 6 1 2 3 : : 4 5 6 1 2 3 : : 4 5 6 1 2 3 : : 4 5 6 1 2 3 : : 4 5 6 1 2 3 : : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 4 2 4 5 2 5 6 2 6 7 2 7 8 2 8 9 2 9 0 3 0 "T " : : C T eam h a I n g e s i d e : : 1 2 3 4 5 6 P o in t s a t c h a n ge II III IV V V I : : 1 2 3 4 5 6 1 2 3 : : 4 5 6 1 2 3 : : 4 5 6 1 2 3 : : 4 5 6 1 2 3 : : 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 4 2 4 5 2 5 6 2 6 7 2 7 8 2 8 9 2 9 0 3 0 "T " : : A o r B N T E A M S A o r B N a m e o f th e p la y e r N N a m e o f t h e p la y e r Su bstitute Žinių apie rungtynių dalyvius poskyris S A N K T IO N S R E M A R K S W W a r n P E D D i s q v A p e n a lt y B S E T S C O R E T eam R E SU L T S A B P p o in t s T eam T A P P R O V A L R e fe r e e s N am e C o u n tr y S ign a tu r e S W SE T 1 2 3 4 5 ( ( ( ( ( ( d u r a t io n P p o in t s W S T ) ) ) ) ) m i n . žinių apie rungtynių dalyvius poskyris. 5 lentelės – setai. Rungtynių protokolas Rungtynių protokolas – oficialus dokumentas. Protokolą pildo teisėjas sekretorius. žinių apie teisėjus poskyris. bausmių skyrelis. . m i n.) sąlygiškai yra suskirstytas į kelias dalis: bendrųjų žinių poskyris. Protokolas (54 pav. m in O F F IC IA L S C A C T M SIG N A T U R E S T e a m C o a c h C a p t a in T e a m C o a c h C a p t a in A B W IN N E R 3 : Bausmių skyrelis Žinių apie teisėjus poskyris Galutinių rezultatų skyrelis 54 pav. h . T im 1 2 s t n d L I B E R O P L A Y E R ( "L ") S co re r T im e r 1 3 T o t a l s e t d u r a t io n L in e ju d g e C a p t a in 2 4 M a t c h S t a r t in g T im eM a t c h E n d in g T o t a l M a t c h D u r a t io n . . fiksuojantis rungtynių eigą ir galutinį rezultatą.6. h .

1 3 A Captain B Jucys A. Burtų traukimas.2. PASTABA. teisėjai ir pan. Komandų žymėjimas A ir B raidėmis išlieka per visas rungtynes. Kairys J. Scorer Mykolaitienė A. Klimas R. Paduodanti kamuolį komanda pažymima S perbraukiant ženklu ×.). Protokolo pildymo tvarka Iki rungtynių pradžios 1. 64 .). esanti dešinėje – į B. rungtynių dalyviai. 2 nd 1 st Timer Kaunas Kaunas Kaunas Line judge 2 4 Petrauskas V. Name of the competition:Lietuvos moterų tinklinio pirmenybės City K a u n a s H all LKKA Division: Men Women Country code L T U Pool/Phase Category: enior S Match N Junior Youth Date9 9 1 1 1 5 Time 1 8 0 0 FEDERATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL A or A TEAMS KT U BA B B AL T or INTERNATIONALE SCORESHEET A A TEAMS or KTU AL T B N A or B B Iki rungtynių pradžios REMARKS N Name of the player Name of the player APPROVAL R eferees Name Country Signature Juozaitis A. Lynas V. kairėje pusėje nuo sekretoriaus stalelio esanti komanda įrašoma į A vietą. Rungtynių protokolo pildymas iki rungtynių pradžios 2.7. Bendrosios žinios apie rungtynes: varžybų pavadinimas. laikas. Ištraukus burtus. priimančioji – R (56 pav. Protokole po komandų sudėties pasirašo komandos treneris ir kapitonas (55 pav. vieta. remiantis varžybų tvarkaraščiu ir komandų paraiškomis. Šie įrašai daromi prieš rungtynių pradžią. Team Captain Coach 1 Maciūtė L 2 Stirbytė R 2 Gilytė D 3 Stirbytė G 3 Kojūtė R 4 Petkutė L 4 Valionytė L 5 Sušinskytė L 8 Gritytė M 7 Astravaitė L 9 Vaitkutė R 8 Laivaitė D 9 Mikšytė S 10 Lasytė M 10 Lodaitė R 11 Lapytė A 12 Kranklytė O 11 Riepšaitė A 13 Jonytė V 12 Banytė K 13 Ramulytė D 14 Jucytė L 15 Valinskaitė A LIBER O PLAYER (“L”) 15 Lukšytė A OFFICIALS C Vitkus J Petrauskas V AC T M SIGNATU R ES Team Captain Coach 55 pav.

leidžiančiu atlikti pirmą padavimą. o setui pasibaigus – seto pabaigos laikas. ji padalyta į šešis vertikalius stulpelius. III. pradedama pildyti rezultatų lentelė. įrašoma faktinė rungtynių pradžia. išskyrus 5-ąjį. Rungtynių protokolo pildymas iki žaidimo pradžios Žaidimo eigos užrašymas Kiekvienas setas. VI. Po skaičiais I. Prasidėjus rungtynėms. IV. kurie rodo žaidėjų pozicijas. apačioje įrašomas rezultatas.Seto pradžia A komanda Padavimą atliekanti komanda Padavimą priimanti komanda B komanda T eam lin e-up S E Service I order T Starting players Su bstitu te No of playe Start 18:00 Team K II 4 III 5 2 1 : : 1 2 3 4 5 6 7 8 Score 1st5th 2n 6th 3rd7th 4th8th : : 1 2 3 4 5 6 7 8 : : 1 2 3 4 5 6 7 8 Servi ce roun d S POINTS 1 13 25 37 Team B R 2 14 26 38 3 15 27 39 IV V VI 4 16 28 40 I II 5 17 29 41 6 18 30 42 1 8 9 14 4 7 19 31 43 8 20 32 44 9 21 33 45 : : : : 10 22 34 46 : : : : : 11 23 35 47 : 1 5 1 5 1 5 12 24 36 48 1 5 1 5 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 "T" 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 : 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 : S T U A R A L T III 7 : : 1 2 3 4 5 6 7 8 POINTS 1 13 25 37 2 14 26 38 3 15 27 39 IV V VI 4 16 28 40 5 17 29 41 6 18 30 42 8 9 15 7 19 31 43 8 20 32 44 9 21 33 45 : : : 10 22 34 46 : : : 11 23 35 47 1 5 1 5 1 5 12 24 36 48 2 6 2 6 2 6 "T" 3 7 3 7 3 7 : 4 8 4 8 4 8 : End : Startinis komandų išsidėstymas (užrašomas iš išsidėstymo kortelių Startinis komandų išsidėstymas (užrašomas iš išsidėstymo kortelių 56 pav. V. II. vardikliuose – juos keitusių atsarginių žaidėjų numeriai ir esamas rezultatas. 10 : 13). Startinės sudėties žaidėjų numerius sekretorius įrašo gavęs žaidėjų išsidėstymo kortelę (1 priedas). suskaidytas į dvi dalis. Po skaičiais 1–48 vieta poilsio pertraukėlėms įrašyti (7 : 4. Vienu laiku su pirmojo teisėjo švilpuku. skaitikliuose įrašomi pagrindinės sudėties žaidėjų numeriai. Kairė65 . Jei pagrindinis žaidėjas vėl grįžta į aikštelę. kurių kiekvienas perskirtas pusiau. o atsarginis žaidėjas apibraukiamas.

Priimančios kamuolio padavimą komandos 1-os pozicijos žaidėjo stulpelio kairėje pusėje langelis pažymimas ×.).). Bet kuriai komandai laimėjus setą. Starto šešeto žaidėjų numeriai Seto pradžios laikas Padavimo (priėmimo) eiliškumas Rezultatas Komandos pavadinimas Seto baigmės laikas S T eam line-up S Start E Service I order T Sta r tin g p la ye r s Su bstitu te No o f p laye 18:00 T eam K T U A V R II III IV VI 1 2 4 5 8 9 12 14 Sco r e 1st 5th 2n 6th 3r d7th 4th8th 41 25 2 3 4 : : 5 6 7 8 : : 71 2 3 4 5 6 7 8 : : 13 1 2 3 4 5 6 7 8 : : 17 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9: 1 8 2 2: 2 3 19 1 2 3 4 5 6 7 8 : : 22 1 2 3 4 5 6 7 8 Se r vi ce roun d S P O IN T S E nd 18 : 23 1 13 25 37 T eam B R A L T 2 14 26 38 3 15 27 39 4 16 28 40 I II III IV V VI 5 17 29 41 6 18 30 42 1 4 7 8 9 15 7 19 31 43 8 20 32 44 9 21 33 45 10 22 34 46 : : : : : : 11 23 35 47 : : : : : : 1 12 24 36 48 1 5 3 1 5 6 1 5 101 5 141 5 19 5 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 "T " 23 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 2 2 : 22 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 : PO INT S 1 13 25 37 2 14 26 38 3 15 27 39 4 16 28 40 5 17 29 41 6 18 30 42 7 19 31 43 8 20 32 44 9 21 33 45 10 22 34 46 11 23 35 47 12 24 36 48 "T " 6 : 12 : Padavimo eiliškumas ir rezultatas Keičiamo žaidėjo numeris Kokiam rezultatui esant vyko keitimas Paskutinis seto taškas Pertraukėlė 57 pav. laimėjusios komandos padavusio žaidėjo langelis ir paskutinio varžovų komandos padavusio žaidėjo langelis apibrėžiami ratuku. Rungtynių eigos užrašymas 66 . dešinėje – nuo 5 iki 8. esant rezultatui 0 : 0. laimėjo 2 taškus ir neteko toliau teisės paduoti – langelyje įrašomas skaičius 2. Kai komanda laimi tašką skaičių stulpelyje užbraukiamas skaičius. o visi likę stulpelyje nelaimėti taškai skaičių stulpelyje perbraukiami kryžmai (57 pav. Kad nesusimaišytų padavimo eilė. o jei taško neiškovojo – įrašoma 0. tada paskutinis taškas įrašomas prie priimančiosios komandos (58 pav. kiekvienos pozicijos žaidėjui prieš paduodant pirmą kartą perbraukiamas padavimo eilės numeris.je stulpelių pusėje įrašomi komandos rezultatai įvykdžius baigtinius keturis padavimų perėjimus nuo 1 iki 4. Ir taip kiekvienos pozicijos stulpeliuose. Pavyzdžiui. paduodančios komandos 1-os pozicijos langelyje – toks skaičius. kiek taškų turėjo komanda. kai patys padavė. Tačiau jei paduodančioji komanda padaro klaidą ir tai yra paskutinis priimančiosios komandos taškas sete. kai neteko teisės paduoti kamuolį. komanda.

Pasibaigus rungtynėms. antrasis ir pirmasis teisėjai (58 pav. Timer Teisėjų parašai Kapitonų parašai Petrauskas V. 1 h .). 58 pav. . 00 m i n 19 h 15 . Seto laimėtojai (pralaimėtojai) Taškai Seto trukmė Pertraukėlės Keitimai T eam R E SU L T S B A L T KT U A P p o in t s T eam T S W SET d u r a t io n P p o in t s W S T Pasibaigus rungtynėmsSuma ( 3 : 0 ) (pertraukėlių keitimų. Po rungtynių sumuojami visi duomenys.) T64 l M a t 0h D u r7t i o 5 ota c a n . laimėtų taškų skaičius. 67 . Rungtynių protokolo pildymas pasibaigus rungtynėms Penkto seto rezultatų surašymas Rezultatų lentelė pildoma tokia pat tvarka kaip ir kitų setų.). sekretorius. keitimo rezultatas. komandos pasikeičia aikštės pusėmis. Lynas V. Kairys J. seto laimėtojas (W). . . laiko) 1 2 W 25 1 2 W 25 2 1 2 W 25 3 4 5 M a t c h S t a r t in g T im e 1 ( ( ( ( ( 23 23 24 )) 21 ) 22 ) ) 20 1 4 2 3 2 3 6 3 75 ( 69 m i n . žaidėjų keitimų skaičius. . 1 3 A B Jucys A. 18 W IN N E R 3 : 0 KTU T o t a l se t d u r a t i o n M a t c h En d in g Tim e REMARKS APPROVAL Referees Name Country Rungtynių trukmė Signature Rungtynių laimėtojas 1 2 st nd Juozaitis A.Užpildoma rezultatų lentelė. Line judge Captain Kaunas Kaunas Kaunas 2 4 Scorer Mykolaitienė A. pirmiausia užpildomos kairėje pusėje esančios pirmosios dvi lentelės. h . taškų. . 15 m i n . pralaimėtojas (0). protokolą pasirašo komandų kapitonai. Klimas R. Vienai iš komandų pirmajai surinkus aštuonis taškus. m i n. Įrašomas grynas seto laikas minutėmis. Tuo metu kairiosios kraštinės lentelės duomenys perrašomi į dešinėje pusėje esančią lentelę (žaidėjų išsidėstymas. . pertraukėlės) (59 pav. Ištraukus burtus prieš lemiamąjį setą. imtų pertraukėlių skaičius.

kuri pildoma tada. kai buvo bausta Baudžiama komanda 60 pav. Nuobaudų skyriaus pildymas 68 . kuriame buvo bausta Rezultatas. kai viena iš komandų pirmoji laimėjo aštuntą tašką 59 pav. Penktas setas Įspėjimas Nuobauda Pašalinimas Diskvalifikacija SANKTIONS W Baudžiamo žaidėjo numeris P 4 9 Įspėjimas už laiko vilkinimą D D4 Nuobauda už laiko vilkinimą C Nuobauda treneriui 1 E Warning penalty A Disqvalific B A B B B B B D SET SCORE 4 4 4 0:4 5:7 7:8 8:10 4 4 15:18 20:20 Setas. kai klaidą padarė padavimą atliekanti komanda Lentelės dalis.Laimėti taškai prieš pasikeitimą aikštelėmis S POINTS Team A 1 2 3 4 5 6 7 8 S R POINTS POINTS S Start 19 :38Team A L T B R E T I II III IV V VI 51 4 7 3 : : 1 2 3 4 5 6 K T U End19 50 : 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 14 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 : 9 19 29 : 10 20 30 1 4 "T" 2 5 : 3 6 : VI I II III IV V 8 9 15 2 4 10 13 7 : : : : 5 8 9 C Team B Points at change 2 h a I II III IV V VI n g 1 4 7 8 9 15 e 3 : 2 :6 : : 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 : : 1 2 3 4 5 6 : : 1 2 3 4 5 6 : : 1 2 3 4 5 6 : : 4 5 6 : : 4 5 6 : : 4 5 6 1 2 3 4 5 6 "T" 2 :7 : 4 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 14 1 2 3 15 1 2 3 s : i : 1 d 2 e 3 : : 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2: 6 : : : 7 1 2 3 4 5 6 : : 4 5 6 1 2 3 4 5 6 11 2 3 1 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 : 9 19 29 : 10 20 30 1 4 "T" 2 5 2: 7 3 6 : Nelaimėti taškai prieš pasikeitimą aikštelėmis nubraukiami tiesia linija Paskutinio taško sete pažymėjimas.

jos įrašomos specialioje lentelėje. treneris ar žaidėjai rungtynių metu gauna drausmines nuobaudas. setas. 69 . Į atitinkamas nuobaudų skiltis įrašoma žaidėjo numeris (treneris – C). esančioje apatinėje protokolo dalyje. komanda (A ar B).).Jei komanda. seto rezultatas (60 pav. Mažesnės svarbos varžybose galima naudotis ir paprastesniais protokolais (žr. Priedai).

5 m 3) 18 × 9 m 2.5 m 2) 3 m 3) 9 m 5.5 m 4.Tinklinio taisyklių ir teisėjavimo metodikos žinių patikros klausimai ir atsakymai 1.5 m 7. Koks padavimo zonos plotis? 1) 4. Kaip vadinamos linijos. Kokie aikštės matmenys? 1) 14 × 7 m 2) 15 × 7. Koks puolimo linijos atstumas nuo vidurio linijos? 1) 3 m 2) 4 m 3) 4. Koks puolimo linijos ilgis? 1) 9 m 2) 10 m 3) 12. Koks aikštės linijų plotis? 1) 10 cm 2) 7 cm 3) 5 cm 6. Koks turi būti patalpų aukštis? 1) ne žemesnis kaip 5 m 2) ne žemesnis kaip 6 m 3) ne žemesnis kaip 7 m 70 . ribojančios aikštę? 1) priekinės – galinės 2) šoninės – galinės 3) puolimo – gynybos 3.

Koks turi būti oro slėgis kamuolio viduje? 1) 0.45 kg/cm2 3) 0. Koks tinklo aukštis 17–18 metų merginoms ir vaikinams? 1) 220 cm 235 cm 2) 224 cm 243 cm 3) 225 cm 245 cm 11. Koks tinklo aukštis 9–14 metų mergaitėms ir berniukams? 1) 195 cm 230 cm 2) 205 cm 210 cm 3) 210 cm 220 cm 9. Koks kamuolio svoris? 1) 240–250 g 2) 260–280 g 3) 290–300 g 13. Koks tinklo aukštis 19 metų ir vyresniems vyrams ir moterims? 1) 222 cm 244 cm 2) 224 cm 243 cm 3) 226 cm 246 cm 12.50 kg/cm2 15.32 kg/cm2 2) 0.8.46–0.40–0. Koks tinklo aukštis 15–16 metų mergaitėms ir berniukams? 1) 215 cm 220 cm 2) 220 cm 235 cm 3) 223 cm 240 cm 10. Koks kamuolio apskritimo ilgis? 1) 62–64 cm 2) 60–63 cm 3) 65–67 cm 71 .30–0. Kokios spalvos kamuoliais vykdomos rungtynės? 1) baltais 2) įvairiaspalviais 3) abiem komandoms sutarus 14.

Kurie žaidėjai vadinami pagrindiniais? 1) kiekviename sete pradedantys žaisti šeši žaidėjai 2) šeši žaidėjai. kurie rungtynių metu nebuvo keičiami 17. Koks turi būti taškų skirtumas setui laimėti? 1) trys taškai 2) du taškai 3) vienas taškas 21. pirmieji pradėję rungtynes 3) žaidėjai. lemiamajam setui laimėti? 1) 12 taškų 2) 15 taškų 3) 25 taškus 23. Ar galima pradėti rungtynes penkiems žaidėjams? 1) pirmajam teisėjui sutikus 2) abiejų komandų treneriams sutikus 3) negalima 20. Keli žaidėjai turi pradėti ir baigti rungtynes? 1) šeši ir šeši 2) šeši ir penki 3) nesvarbu 19. paprastam setui laimėti? 1) 15 taškų 2) 25 taškus 3) 20 taškų 22. Kiek reikia surinkti taškų. Kas nustato rungtynėse dalyvaujančių žaidėjų skaičių? 1) vyriausiasis varžybų teisėjas 2) abiejų komandų treneriai 3) varžybų nuostatai 18.16. Kokia pertraukėlių trukmė tarp setų? 1) iki trijų min. 3) neribojama 72 . Kiek reikia surinkti taškų. 2) iki dviejų min.

Kiek laiko skiriama pertraukėlei prieš lemiamąjį setą? 1) iki 5 min. 2) 30 sek.24. Koks numerių dydis ant krūtinės ir nugaros? 1) 10 ir 15 cm 2) 15 ir 20 cm 3) 12 ir 16 cm 73 . kaip turi pasielgti pirmasis teisėjas likvidavus priežastis? 1) peržaisti rungtynes 2) peržaisti neužbaigtą setą 3) vykdyti rungtynes esant tam pačiam rezultatui ir žaidėjų išsidėstymui 28. Kokius numerius gali turėti žaidėjai? 1) nuo 1 iki12 2) nuo 4 iki 25 3) nuo 1 iki 18 30. Kokia pertraukėlių trukmė? 1) 20 sek. Kiek kiekviename sete treneris turi teisę imti poilsio pertraukėlių? 1) kiek reikia 2) vieną pertraukėlę 3) dvi pertraukėles 25. 2) iki 3 min. trūko tinklo trosas ir pan. jei dėl nenumatytų priežasčių rungtynes reikia vykdyti kitoje salėje (aikštėje)? 1) peržaisti rungtynes 2) peržaisti neužbaigtą setą 3) vykdyti rungtynes esant tam pačiam rezultatui ir žaidėjų išsidėstymui 29. 26.). 3) laikas neribojamas 27. 3) 60 sek. Kaip turi pasielgti pirmasis teisėjas. Jei dėl nenumatytų priežasčių žaidimo metu reikia daryti priverstinę pertrauką (užgeso šviesa.

3) nereglamentuojama 34. žaidėjų tėvai (draugai) 33. jei kamuolio padavimą atliko ne tas žaidėjas? 1) nekreipti dėmesio 2) leisti atlikti padavimą žaidėjui. gydytojas (masažuotojas) 2) abu treneriai. komandos vadovas. Kas rungtynių metu gali sėdėti ant atsarginių suolelio? 1) abu treneriai. Kaip turi pasielgti pirmasis teisėjas žaidėjui nepadavus kamuolio? 1) kamuolį atiduoti varžovams 2) leisti kartoti 3) kamuolį atiduoti varžovams ir įskaityti jiems tašką 37. 2) 8 sek. Ar galima kartoti kamuolio padavimą? 1) galima 2) negalima 3) sprendžia pirmasis teisėjas 36. Kiek laiko skiriama kamuolio padavimui atlikti? 1) 5 sek. Kada atlikęs padavimą žaidėjas gali įžengti į aikštelę? 1) tuojau po padavimo 2) kai kamuolys lietė varžovų žaidėją 3) kai kamuolys perėjo per tinklą 35. kuriam priklausė 3) kamuolį atiduoti varžovams ir įskaityti jiems tašką 74 .Kas sprendžia apie žaidėjo aprangos tinkamumą? 1) komandos treneris 2) pats žaidėjas 3) FIVB reikalavimas 32.31. gydytojas. Kaip turi pasielgti pirmasis teisėjas. Kaip turi pasielgti pirmasis teisėjas. gydytojas (masažuotojas) 3) abu treneriai. jei žaidėjas per nurodytą laiką neatliko kamuolio padavimo? 1) atiduoti kamuolį varžovams ir įskaityti jiems tašką 2) įspėti ir leisti kartoti 3) leisti paduoti kamuolį kitam žaidėjui 38.

Kelis kartus komanda gali liesti kamuolį savo aikštelėje. Ar užtvarą tveriantis žaidėjas gali antrą kartą iš eilės liesti kamuolį? 1) negali 2) gali 3) gali.39. Ar žaidimo metu galima peržengti vidurio liniją? 1) galima tik žaidėjams. jei smūgio metu jis lietė grupinę (dviejų trijų žaidėjų) užtvarą? 1) tris kartus 2) du kartus 3) vieną kartą 42. tačiau kamuolys turi būti perduotas varžovų pusėn 41. Ar žaidimo metu galima užminti vidurio liniją? 1) negalima 2) galima 3) galima užminti tik pusę linijos 45. atliekantiems puolamuosius smūgius 3) negalima 44. tveriantiems užtvarą 2) galima tik žaidėjams. Ar žaidėjas gali peržengti įsivaizduojamą vidurio linijos tęsinį. siekdamas grąžinti kamuolį iš varžovų pusės laisvosios zonos į savo aikštę. už tinklo erdvės riboklių? 1) galima 2) negalima 3) pirmojo teisėjo nuožiūra 43. jei smūgio metu jis lietė pavienę užtvarą? 1) keturis kartus 2) tris kartus 3) du kartus 40. Kiek kartų atsarginis žaidėjas gali keisti pagrindinį? 1) vieną kartą 2) du kartus 3) kiek norima 75 . Kelis kartus komanda gali liesti kamuolį savo aikštelėje.

Iš kelių setų vykdomos rungtynės? 1) iš 3 ir 5 setų 2) iš 2 ir 3 laimėtų setų 3) iš 2 ir 3 setų 76 . Kada tą patį žaidėją sete galima keisti antrą kartą? 1) jam pavargus 2) blogai žaidžiant 3) gavus traumą 47. jei lemiamajame sete rungtynės baigėsi 15 : 10 A komandos naudai. pasikeisti aikštės pusėmis ir tęsti žaidimą 3) įskaityti laimėjimą A komandai 52. Kaip turi pasielgti pirmasis teisėjas. 49. Kiek laiko skiriama žaidėjų keitimui? 1) laikas neskiriamas 2) 15 sek. nepasikeitus aikštės pusėmis esant rezultatui 8? 1) iš naujo peržaisti 2) grąžinti rezultatą iki 8. Kada vykdomas žaidėjų keitimas? 1) kai kamuolys nežaidžiamas 2) kai kamuolį turi paduodančioji komanda 3) kai kamuolį turi priimančioji komanda 50.46. Kiek žaidėjų iš viso galima keisti kiekviename sete? 1) du 2) trys 3) ne daugiau kaip 6 48. Kokiam lemiamojo seto rezultatui esant komandos privalo pasikeisti aikštės pusėmis? 1) 7 : 7 2) 8 : 5 3) 10 : 9 51. 3) 30 sek.

jei šeštasis žaidėjas diskvalifikuotas (pašalintas). Ar gali būti leista žaisti rungtynėse žaidėjui. Ar gali komanda baigti rungtynes (setą) penkiese. Pagal ką fiksuojamas netaisyklingas žaidėjų išsidėstymas? 1) pagal žaidėjų pėdų padėtį 2) pagal žaidėjų liemens padėtį 3) pagal žaidėjų rankų padėtį 57. Kaip lemiamajame sete išsidėsto žaidėjai komandoms pasikeitus aikštės pusėmis? 1) į tas pačias pozicijas kaip iki keitimosi 2) kaip nurodyta žaidėjų išsidėstymo kortelėje 3) kaip nurodo treneris 77 . o atsarginių žaidėjų nėra? 1) gali 2) negali 3) gali varžovų komandai sutikus 54. o visi keitimai išnaudoti? 1) gali 2) negali 3) gali varžovų komandai sutikus 55. Kada nustoja galioti netaisyklingo žaidėjų išsidėstymo taisyklė? 1) kai kamuolys pralekia virš tinklo 2) kai varžovų žaidėjas liečia kamuolį 3) kai kamuolys atšoka nuo paduodančio žaidėjo rankos 58.53. Ar gali komanda baigti rungtynes penkiese. jei šeštasis žaidėjas gavo traumą. Kada žaidėjai aikštėje pereina iš vienos pozicijos į kitą? 1) varžovams padarius klaidą 2) po pertraukėlės treneriui nurodžius 3) po žaidėjų keitimo 59. neįrašytam į rungtynių protokolą? 1) galima tik lemiamajame sete 2) negalima 3) galima varžovų komandai ir pirmajam teisėjui sutikus 56.

Kiek kartų sete laisvasis gynėjas gali keisti kitus žaidėjus? 1) vieną kartą 2) tris kartus 3) keitimų skaičius neribojamas 66. lies varžovo smūgiuotą kamuolį? 1) bus 2) nebus 3) nebus. jei po užtvaros kamuolys liks varžovų pusėje 61. Kokios spalvos kortelę pirmasis teisėjas parodo žaidėjui (treneriui) skirdamas drausminę nuobaudą už užgaulų elgesį? 1) raudonąją ir geltonąją abiem rankomis 2) raudonąją 3) geltonąją ir raudonąją vienoje rankoje 63. Kokios spalvos kortelę pirmasis teisėjas parodo žaidėjui (treneriui) skirdamas drausminę nuobaudą už šiurkštų elgesį? 1) raudonąją 2) geltonąją 3) abi kartu vienoje rankoje 62. jei galinės linijos žaidėjas.60. Kas yra laisvasis gynėjas? 1) laisvasis gynėjas 2) komandą remiančios organizacijos ženklas ant žaidėjų marškinėlių 3) geriausias rungtynių žaidėjas 65. Kokios spalvos kortelę pirmasis teisėjas parodo žaidėjui (treneriui) jį diskvalifikuodamas? 1) raudonąją 2) geltonąją ir raudonąją vienoje rankoje 3) geltonąją ir raudonąją abiem rankomis 64. Ar laisvasis gynėjas gali paduoti kamuolį per tinklą? 1) gali 2) negali 3) tik lemiamajame sete 78 . tverdamas užtvarą. Ar bus klaida.

tik vietoj numerių – ženklas L 3) aiškiai skirtingos spalvos negu kitų savo komandos žaidėjų su numeriais ant krūtinės ir nugaros 79 .67. Kas gali pakeisti susižeidusį laisvąjį gynėją? 1) niekas ir tame sete komandai įskaitomas pralaimėjimas 2) bet kuris atsarginis žaidėjas 3) žaidėjas. Kiek rungtynių metu komandos sudėtyje gali būti laisvųjų gynėjų? 1) vienas 2) du 3) abiem komandoms susitarus 70. Ar laisvasis gynėjas gali tverti užtvarą? 1) tik pavienę 2) negali 3) susitarus abiejų komandų treneriams 69. Kokia laisvojo gynėjo apranga? 1) tokia pat kaip kitų savo komandos žaidėjų 2) kaip savo komandos žaidėjų. Ar laisvasis gynėjas gali smūgiuoti kamuolį per tinklą? 1) negali 2) gali 3) gali tik iš gynybos zonos 68. tame sete nedalyvavęs keitime 71. Ar kiekvienose rungtynėse gali būti kitas laisvasis gynėjas? 1) negali 2) gali 3) vyriausiojo varžybų teisėjo sprendimu 72.

Kuriame paveiksle ir kurių pozicijų žaidėjų netaisyklingas išsidėstymas padavimo momentu.73. kai padavimą vykdo varžovų komanda? 1 2 3 2 1 4 2 5 6 3 1 4 5 6 3 2 1 4 5 6 3 75. Kuriame paveiksle ir kurių pozicijų žaidėjų netaisyklingas išsidėstymas padavimo momentu. kai padavimą vykdo sava komanda? 1 2 3 3 2 4 5 6 5 4 6 5 2 4 6 3 3 2 1 1 1 80 . kai padavimą vykdo varžovų komanda? 1 2 3 4 5 3 2 6 1 6 1 6 4 5 3 2 5 2 1 4 3 74. Kuriame paveiksle ir kurių pozicijų žaidėjų netaisyklingas išsidėstymas padavimo momentu.

Kuriame paveiksle ir kurių pozicijų žaidėjų netaisyklingas išsidėstymas padavimo momentu.76. kai padavimą vykdo varžovų komanda? 1 2 3 5 5 6 3 2 1 6 3 2 6 5 3 1 2 1 78. kai padavimą vykdo varžovų komanda? 1 2 3 3 6 4 2 5 5 1 1 4 4 5 1 3 3 6 2 2 6 81 . Kuriame paveiksle ir kurių pozicijų žaidėjai netaisyklingai išsidėstę padavimo momentu. Kuriame paveiksle ir kurių pozicijų žaidėjai netaisyklingai išsidėstę padavimo momentu. kai padavimą vykdo sava komanda? 1 2 3 3 2 4 5 6 5 6 4 5 4 6 3 2 3 2 1 1 1 77.

Kuriame paveiksle ir kurių pozicijų žaidėjai netaisyklingai išsidėstę padavimo momentu. kai padavimą vykdo varžovų komanda? 1 2 3 3 6 4 4 5 1 4 5 1 6 3 2 2 3 6 2 5 1 81. kai padavimą vykdo sava komanda? 1 2 3 4 3 2 4 2 4 3 6 2 3 5 5 5 6 1 6 1 1 82 . kai padavimą vykdo varžovų komanda? 1 2 3 2 6 4 2 3 4 4 5 3 3 1 2 5 6 1 1 5 6 80. Kuriame paveiksle ir kurių pozicijų žaidėjai netaisyklingai išsidėstę padavimo momentu.79. Kuriame paveiksle ir kurių pozicijų žaidėjai netaisyklingai išsidėstę padavimo momentu.

žaidėjų keitimo.5 cm 2) 5 cm 3) 10 cm 85.82. Kur turi būti vienam setui diskvalifikuotas žaidėjas? 1) ant atsarginių suolelio 2) specialiai skirtoje vietoje 3) mankštos aikštelėje 87. laisvojo gynėjo keitimo 84. Kur turi būti visoms rungtynėms diskvalifikuotas žaidėjas? 1) mankštos aikštelėje 2) nesvarbu kur 3) apleisti žaidimo salę 83 . skirtingai nuo laisvosios zonos 3) geltonai oranžinės (FIVB rengiamose varžybose) 86. kai padavimą vykdo sava komanda? 1 2 3 4 3 2 5 4 3 2 4 2 3 6 5 5 6 6 1 1 1 83. Kokios zonos yra žaidimo arenoje? 1) laisvoji. Kokios spalvos turi būti žaidimo aikštė? 1) nesvarbu 2) šviesi. ir kurių pozicijų žaidėjai netaisyklingai išsidėstę padavimo momentu. padavimo. Kuriame pav. Koks aikštės vidurio linijos plotis? 1) 7. žaidėjų keitimo 3) laisvoji. laisvojo gynėjo keitimo 2) padavimo.

3) neskiriamas 84 . būdamas puolimo zonoje. perduos kamuolį abiem rankomis iš viršaus puolimo zonos žaidėjui puolamajam smūgiui atlikti? 1) nebus 2) bus 3) bus. jei puolėjas laimės tašką 89. Ar laisvasis gynėjas gali smūgiuoti (perduoti) kamuolį iš gynybos zonos esantį aukščiau viršutinės tinklo juostos? 1) negali 2) gali 3) komandoms susitarus su teisėju 93.88. Ar bus klaida. jei puolėjas laimės tašką 90. perduos kamuolį abiem rankomis iš apačios puolimo zonos žaidėjui puolamajam smūgiui atlikti? 1) bus 2) nebus 3) bus. Kiek laiko skiriama laisvojo gynėjo keitimui? 1) 3 sek. jei puolėjas laimės tašką 91. Ar bus klaida. būdamas puolimo zonoje. perduos kamuolį abiem rankomis iš viršaus gynybos zonos žaidėjui puolamajam smūgiui atlikti? 1) bus 2) nebus 3) bus. jei laisvasis gynėjas. Ar laisvasis gynėjas gali atmušti kamuolį kojomis? 1) negali 2) komandoms susitarus su teisėju 3) gali 92. Ar bus klaida. būdamas puolimo zonoje. 2) 5 sek. jei laisvasis gynėjas. jei laisvasis gynėjas.

Kur rungtynių protokole įrašomi laisvojo gynėjo keitimai? 1) neįrašomi 2) specialiame protokole 3) ten. jei treneris prašo keitimo jau dalyvavusiam keitime žaidėjui? 1) įspėti už laiko vilkinimą 2) leisti 3) leisti. jei kitame sete tas žaidėjas negalės būti keičiamas 85 . Techninės pertraukos skelbiamos. 2) 60 sek. jei kitame sete jis galės naudotis tik viena pertrauka 2) įspėti už laiko vilkinimą 3) suteikti tik lemiamajame sete 96. 99.94. Kaip turi pasielgti pirmasis teisėjas. Kaip turi pasielgti pirmasis teisėjas. kai rungtynių rezultatas: 1) 8 ir 16 2) 10 ir 20 3) 12 ir 24 98. Kiek paprastuose setuose yra techninių pertraukų? 1) keturios 2) dvi 3) viena 97. 3) 90 sek. Kaip turi pasielgti teisėjas komandoms atsisakius techninių pertraukų? 1) neskirti 2) skirti 3) skirti pasirinktinai tik vieną 100. Kokia techninių pertraukų trukmė? 1) 45 sek. kur įrašomi žaidėjų keitimai 95. jei treneris prašo trečios pertraukėlės? 1) suteikti.

Atsakymai Atsakymo nr. 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 2 2 2 1 3 2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 1 3 2 2 1 1 3 2 1 3 3 1 1 2 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 3 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 3 2 3 1 1 2 86 . 3 2 1 3 Nėra klaidos 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 Klausimo nr. Atsakymo nr. Klausimo nr. Klausimo nr. Atsakymo nr. Atsakymo nr. Klausimo nr.

. Vilnius.Casebook.fivb. Jankus V.Literatūra Belevičius A. Kaunas: LKKA. Положение и методические рекомендации по работе всесоюзной коллегии судей по волейболу. (1990). K.fivb.4). Jankus.pdf Zuoza A. V. (1986). Tinklinio varžybų organizavimas ir vykdymas. Kaunas: LKKA.VB. (2001). Salės varžybų taisyklės.RulesOfTheGame. Москва.ch/EN/Volleyball/Rules/FIVB. leidimas. Tinklinis. Москва: ФиС.VB. Vilnius. ir papild.pdf Rules of the game Casebook 2007.. (1988). Zuoza A. Official volleyball rules 2005. 1. Gargasas S.Rules. Prieiga internete: http://www. Modern volleyball. 2-asis patais. Edition (Rev. ir papild. Pliažo varžybų taisyklės. (1999). Я.2005. Организация и судейство соревнований по волейболу. 87 . Губенко Л.ch/EN/Volleyball/Rules/FIVB. (1980). Mokykimės teisėjauti: mokomoji priemonė. Steponavičius A.. 2-asis patais. Keith N. Taisyklių vingiuose. Организация и проведение соревнований по волейболу.E ng-Fre.2007. Prieiga internete: http://www. London: Lepus book. Tinklinis. leidimas. K. (1987). Рига. (1999).

Priedai 88 .

IV III II IV III II IV III II IV III II IV III II V VI I V VI I V VI I V VI I V VI I PADAVIMAS TRENERIO PARAŠAS PADAVIMAS TRENERIO PARAŠAS PADAVIMAS TRENERIO PARAŠAS PADAVIMAS TRENERIO PARAŠAS PADAVIMAS TRENERIO PARAŠAS 89 . Išsidėstymo Laisvojo gynėjo kortelė Nr.1 PRIEDAS Žaidėjų išsidėstymo kortelių pavyzdžiai Komanda Setas Setas 1 Komanda 2 3 4 5 IV II II V VI I Treneris (parašas) Treneris 1 SETAS R-5 Komanda 2 SETAS R-5 Komanda 3 SETAS R-5 Komanda 4 SETAS R-5 Komanda 5 SETAS R-5 Komanda Išsidėstymo Laisvojo gynėjo kortelė Nr. Išsidėstymo Laisvojo gynėjo kortelė Nr. Išsidėstymo Laisvojo gynėjo kortelė Nr. IV III II IV III II IV III II IV III II IV III II V VI I V VI I V VI I V VI I V VI I PADAVIMAS TRENERIO PARAŠAS PADAVIMAS TRENERIO PARAŠAS PADAVIMAS TRENERIO PARAŠAS PADAVIMAS TRENERIO PARAŠAS PADAVIMAS TRENERIO PARAŠAS 1 SETAS R-5 Komanda 2 SETAS R-5 Komanda 3 SETAS R-5 Komanda 4 SETAS R-5 Komanda 5 SETAS R-5 Komanda Išsidėstymo Laisvojo gynėjo kortelė Nr. Išsidėstymo Laisvojo gynėjo kortelė Nr. Išsidėstymo Laisvojo gynėjo kortelė Nr. Išsidėstymo Laisvojo gynėjo kortelė Nr. Išsidėstymo Laisvojo gynėjo kortelė Nr. Išsidėstymo Laisvojo gynėjo kortelė Nr.

.............. ..................... komanda ........ komanda III setas . A................... Karkausko taurė Tinklinio rungtynių protokolas Nr.... ..... Rungtyniauja .. naudai Rezultatas: ..................... spalio mėn................. komanda II setas .......... .................................. ir . komanda .... komanda .. naudai Galutinis rezultatas: . m. komandos I setas .........................2 PRIEDAS Doc......... d............ komandos naudai Teisėjai: Parašas 1 2 Sekretorius 90 ............................. komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Rezultatas: .............. naudai Rezultatas: ..

... 25.rez. 26. 14. 26.... 15. 15. 24.... 2 12. parašas) Pertraukos Galutinis rezultatas …………………………...... 28. 10 20..rez.... 1 setas Komanda ž. Komandos naudai 91 ....... 23. 12.... 23..... 2 setas 11.. 14... 12....... 8 18... 7 17.. 27. 2 12.. ž...... 27. 23.. 9 19.. 29. 5 15.....nr... 21.. k.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komanda ž.... 15.. 29. 19. 22. 30.. 5 15.. ir ...... 4 14.... 21.. 21.. 14. komandų Vyr.....nr... 9 19. 28....nr.rez. 28. 20..... pd. 8 18... 18. pd.. Pavardė Mot.. – keičiančio žaidėjo numeris.nr....nr.eil. k. 7 17. Komanda 1 11.... k.eil. 3 13. 10 20.nr. pd. 22.. 23.. 22. 22.. 18... 12.nr. 21... 3 setas Komanda 1 11..eil.. – padavimo eilė Pertraukos Teisėjai (pavardė.. .. 4 14. 24.. 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.. 30. 29.... 6 16... 13........ 24. k. 22. 23. 30. 16. 30. 26.. 19.. 25.…………………………………………………. k.. 29. 4 14..... Pavardė Komandos sudėtis Žaidėjo nr.. 8 18... 26... Tarp . 13. 18..... 28.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11....nr. 3 13.. 25. 19. 10 20.. Data ... 7 17.. 5 15..... Komanda 1 11... 26.. – keitimo rezultatas.. 24... k. 17... 16. 30... 29.... 22.... 25... k. 24.. 17. Komandos sudėtis Žaidėjo nr. 28..... 9 19...... 26...Tinklinio varžybos ..... 29..... 2 12. 25.. Komanda ž.... Vieta .eil. Rungtynių protokolas Nr. 21. 30... pd... 20.. – žaidėjo numeris.. 6 16.. 23..... 27.. Salė ....... 21.rez. 16. 28. k.. 6 16. 13... 27....... 20... 27.. 24. 3 13.... 25. 27.

) Gamintojas MIKASA MIKASA MOLTEN MOLTEN MONDO GALA CAMBUCI UNIS QINGDAO-SYNSHEEN Modelis MVP200 (spalvotas) MVP200NC (nacionaliniai čempionatai) IV5XC (spalvotas) MTV5SLIT (Japonų rinka) VBL-5MF Pro (spalvotas) BV 5091S (spalvotas) Penalty Volley Pro 6.0 (spalvotas) Nationman Profit 9900 (spalvotas) Star VB 215-34 (spalvotas) 92 .3 PRIEDAS Tarptautinės tinklinio federacijos (FIVB) oficialiai patvirtinti rungtynių kamuoliai (2005–2008 m.

oficialiais gestais. Tiražas 100 egz. ISBN 978-609-8040-46-3 Studijų knygoje nuosekliai. Vytautas Jankus. specialiųjų ir sporto mokyklų treneriams. moksleiviams. P a c e n k a . LT-44221 Kaunas.8) Lietuvos kūno kultūros akademija Aurelijus Kazys Zuoza. leid. būsimiesiems teisėjams. vaizdžiai ir aiškiai pateikiamos naujausios (2005–2008 m. Sporto g. Pribušauskaitė Korektorė ir maketuotoja R. Vytautas Jankus. Rimantas Pacenka TINKLINIS. Rimantas Pacenka . Skiriama LKKA dieninių. __________________________________________________________ Spausdino Kauno technologijos universiteto leidykla „Technologija“. 73.: iliustr. tęstinių studijų studentams. MOKYKIMĖS TEISĖJAUTI Studijų knyga Redaktorė A. ir papild. neakivaizdinių. 93 . Andrius Gavorka. vidurinių. Donelaičio g. Lietuvos kūno kultūros akademija.75 sp. Užsakymas Leido Lietuvos kūno kultūros akademija. K. Jolanta . G a v o r k a . J a n k u s . sezono) adaptuotos FIVB tinklinio 6 × 6 taisyklės. supažindinama su žaidimo teisėjų veikla. kūno kultūros mokytojams. Jolanta Simanavičienė. Jolanta Simanavičienė. Andrius . 5. l. – Kaunas : LKKA. Andrius Gavorka. – 92 p.32(075. LT-44029 Kaunas. 6. Vytautas . Rimantas Ti89 Tinklinis. UDK 796. Ramanauskienė 2008-03-27. S i m a n a v i č i e n ė . Mokykimės teisėjauti : studijų knyga.Z u o z a . 2008. / Aurelijus Kazys Zuoza. 3-iasis patais. sporto vadybininkams. Aurelijus Kazys .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful