Você está na página 1de 1

ANALISIS KEPUTUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN

UPSR 2011
SK BATU PEKAKA

1. Jumlah calon yang menduduki peperiksaan 2. Jumlah calon yang mendapat gred A, B dan C dalam semua matapelajaran 3. Jumlah calon yang mendapat gred A dalam semua matapelajaran 4. Jumlah calon yang mendapat gred D dan E dalam semua matapelajaran

65 Orang 49 Orang 75.4 Peratus

12 Orang 0 Orang

18.5 Peratus 0.0 Peratus

MATA PELAJARAN

BILANGAN CALON YANG MENDAPAT GRED A B C D E

JUMLAH CALON

% A+B+C

% D

% E

GRED PURATA

BAHASA PEMAHAMAN MELAYU PENULISAN BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS

33 32 17 37 18

13 17 17 17 26

15 5 18 10 17

3 5 8 1 4

1 6 5 0 0

65 65 65 65 65

93.8 83.1 80.0 98.5 93.8

4.6 7.7 12.3 1.5 6.2

1.5 9.2 7.7 0.0 0.0

1.86 2.02 2.49 1.62 2.11

GRED PURATA KELAS / SEKOLAH

2.02

|05