Você está na página 1de 195

Kur’ân Işığında Serisi 2 

 

Bismillahirrahmanirrahim  (İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla) 

“Bu bereketli bir kitaptır. Onu sana indirdik  ki, âyetlerindeki ilişkiler ağını görsünler ve içi  temiz olanlar onu kafalarına yerleştirsinler.” 
(Sâd 38/29)

‫ﻪﺘﺎﻴﺁ ﺍﻭﺭﺒﺩﻴﻟ ﻙﺭﺎﺒﻤ ﻙﻴﻟﺇ ﻩﺎﻨﻟﺯﻨﺃ ﺏﺎﺘﻜ‬ ِ ‫ ﹶ‬ َ  ‫ ﹶ ﹾ‬ ِ‫ ﹶ‬      ‫ ﱢ‬     ِِ

‫ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﷲﺍ ﻡــﺴﺒ‬

 

‫ﺏﺎﺒﻟﺄﻟﺍ ﺍﻭﻟﻭُ ﺭﻜﺫﺘﻴﻟﻭ‬ ِ  ‫ ﱠ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﺃ‬‫ﹸ‬ ‫ ﹾ َﹾ‬ ِ

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

Kur’an Işığında Aracılık
ve

Şirk
İKİNCİ BASKI  Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır  İstanbul Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi  Öğretim Üyesi 

1993 

Süleymaniye Vakfı Yayınları 
İstanbul 2006

3

org  www.koranika.com  www. No:20  34470 EMİNÖNÜ / İSTANBUL  Tel: (0212) 513 00 93 Faks: (0212) 511 21 69  WEB SİTELERİMİZ  www.musulmanlar. Şifahane Sok.hablullah.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  GENEL DAĞITIM ve  Haberleşme Adresi  SÜLEYMANİYE VAKFI  Hoca Gıyaseddin Mah.com  www.com  www.com 4  .suleymaniyevakfi.kurandersi.

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  İÇİNDEKİLER  ÖNSÖZ11  GİRİŞ  15  BİRİNCİ BÖLÜM  DİN  17  A­ ALLAH İLE ALDANMA  23  1­ Allah ile Peygamberlerini Ayırma  2­ Sorumluluğu Allah’a Yükleme  3­ Yanlış Tevekkül  29  4­ Allah’ın Affı ile Aldanma  31  5­ Allah’ın Gücü ile Aldanma  33  B­ İMAN  34  24  26  C­ ŞİRK VE KÜFÜR  36  1­ Kendini Tanrı Edinenler  39  2­ Aracı Tanrı Arayanlar  42  a­ Müşrik Allah’a İnanır  b­ Müşrik Allah’a İbadet Eder  c­ Müşrik Aracılara İnanır  d­ Müşrik Aracıların Şefaatine İnanır  e­ Müşrik Şirki Reddeder  f­ Tanrı Edinilen Aracılar Müşrikleri Kabul Etmez  g­ Akıl Şirki Reddeder  44  45  46  49  49  51  51 5  .

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  İKİNCİ BÖLÜM  ARACILIK İNANCI  55  59  A­ KATOLİKLERDE ARACILIK İNANCI  1­ Allah  59  2­ İsa (Oğul)  60  3­ Kutsal Ruh  64  4­ Meryem Ana  65  5­ Havariler  66  6­ Kilise  68  7­ Rahipler  68  a­ Episkoposlar  b­ Papa  c­ Papazlar  8­ Vaftiz  70  9­ Günah Çıkarma  71  10­ İlahlar Piramidi  71  B­ TAOİZM’DE ARACILIK  74  1­ Tao  76  2­ Te  76  3­ Ölümsüz Ruhlar ve Latif Güçler  4­ Ata Ruhları  78  5­ Bilgeler. Meleksi Üstatlar  78  6­ Rabıta  79  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  EHL­İ KİTABA ÖZENEN    MÜSLÜMANLAR  A­ ŞİRKİ REDDEDER GÖZÜKME  81  68  69  69  77  81  B­ PEYGAMBERİ TANRILAŞTIRMA  83 6  .

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  C­ DİN BÜYÜKLERİNİ KUTSALLAŞTIRMA  86  D­ DİN BÜYÜKLERİNİ TANRILAŞTIRMA  90  E­ İNSAN SÖZÜNÜ ALLAH’IN SÖZÜ SAYMA  91  F­ ARACILIK İNANCI  98  G­ İNCELEDİĞİMİZ TARİKATLARDA ARACILAR  1­ Hakîkat­i Muhammediye  99  2­ İnsan­ı Kâmil  100  3­ Kutb’ul­ İrşad  102  4­ Rical’ul­Gayb  104  5­ Kutup  104  6­ Gavs  104  7­ Revâsî  105  8­ Tarikat Şeyhi  105  H­ ARACILARIN GAYBI BİLDİĞİ İNANCI  1­ Katoliklerde Gayb Bilgisi  111  2­ Tarikat ve Cemaatlerde Gayb Bilgisi  112  a­ Gaybı Kimse Bilemez  113  b­ Geçmiş Gaybı Kimse Bilemez  114  c­ Kudsî Yasak İddiası  115  109  99  İ­ ARACILARIN ŞEFAAT EDECEĞİ İNANCI  116  1­ Katoliklerde Şefaat İnancı  116  2­ Tarikatlarda Şefaat İnancı  117  J­ ÖLÜDEN YARDIM İSTEME  1­ Katoliklerin Ölüden Yardım İstemesi  121  2­ Tarikat ve Cemaatlerde Ölüden Yardım İsteme  125  a­ Uydurulan Hadis  126  b­ Tahrif Edilen Âyetler  127  1) Duaya İbadet Anlamı Verme  130  2) “Men” Kelimesine “mâ” Anlamı  132 7  .

 Ayetine Dikkat Etmeme  c­ Ölüden Yardım İsteyenlere Örnekler  135  1) Said Nursî Örneği  135  2) Fethullah GÜLEN Örneği  137  ‫ﻲﻫ‬ ‫ﻡﻫ‬ 133  133  K­ CEMAAT OLUŞTURMA VE NUR CEMAATİ  145  1­ Said Nursî’ye Yakıştırılan Özellikler 147  a­ Birlik makamında olduğu iddiası  147  b­ Bediuzzaman olduğu iddiası  151  c­ Âlemlere rahmet olduğu iddiası  152  d­ Darda kalana yardım ettiği iddiası 154  e­ Kur’ân’ı ve Allah’ın isimlerini taşıdığı iddiası  155  f­ Her devirde farklı kimlikle ortaya çıkma iddiası  156  g­ En büyük mürşit ve müceddid olduğu iddiası  160  h­ Mehdi olduğu iddiası  161  i­ Beklenen Mesih olduğu iddiası  164  j­ Said Nursî’nin kurtarıcı olduğu iddiası  164  k­ Said Nursî’nin şefaatçi olacağı iddiası  165  2­ Risale­i Nurların Kutsallaştırılması  166  a­ Risale­i Nur’un onaylandığı iddiası  167  b­ Risale­i Nur’un Türkçe olması  168  c­ Risale­i Nur’un günaha kefaret olduğu  168  d­ Risale­i Nur’u okuyanın alim olduğu iddiası  168  e­ Risale­i Nurları kutsallaştırmaya örnek  169  1) Said Nursî’ye yazdırıldığı iddiası  169  2) Adını Hz. Ali’nin Risale’den şefaat dilediği iddiası  169  4) Risale’nin lâ ilâhe illallah’a delil olduğu  169  5) Risale’nin kurtarıcılık yaptığı iddiası  170  6) Bir mağazayı yangından koruduğu iddiası  170  3­ Kurtuluşun Nur Cemaatinde Olacağı 171  L­ CEMAATİ BÜYÜTMENİN HEDEF OLMASI 172 8  .Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  3) “Hum   ” Zamirine “hiye  ” Anlamı  4) Cem’i Müzekker Salime Yanlış Anlam 133  5) Ahkaf Suresinin 6. Ali’nin verdiği iddiası  169  3) Hz.

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  M­ İNSANLIĞI KUCAKLAMA İDDİASI  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  SAİD NURSİ VE KUR’ÂN  A­ EBCED VE CİFR  177  177  175  B­ RİSALE­İ NURLARLA İLGİLİ İŞARETLER 179  C ­ SAİD NURSİ İLE İLGİLİ İŞARETLER  183  187  188  D ­ RİSALE­İ NURLARIN YAZIMINA İŞARETLER  E ­ RİSALE­İ NURLARIN DEĞERİNE İŞARETLER  F ­ RİSALE­İ NURLARI OKUYANLARA İŞARETLER  189  KAYNAKÇA  193 9  .

.

  onların  çoğu.  Allah’a  şirk  koşmak. arkalarından.  Bu  varlık  daha  çok  Allah’a  yakın  sayılan  din  büyükleri  arasından  seçilir. ‫ﻰﻠﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻭ ﻥﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﷲ ﺩﻤﺤﻟﺍ‬ ‫ﻥﻴﻌﻤﺠﺃ ﻪﺒﺤﺼ ﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋ ﻭ ﺩﻤﺤﻤ ﺎﻨﻟﻭﺴﺭ‬ ..  onun  dışında  kalanı  dilediği kimse için bağışlar. arabulucu ve şefaatçi olacaklarını fısıldar­  lar.. Sonra önlerinden.  Onun  en  büyük  tuzağı.” (Nisa 4/48)  Şirk. sağlarından ve  sollarından  geleceğim.  ortak  etmek  demektir. Onlara teslim olmak gerektiğini.  1  En’am 6/112; Nas 114/6.  Çünkü  “Allah  şirki  bağışlamaz.  Ne  olursa  olsun.  Allah  ile  olacak  işlerde  destek  vereceklerini.  onlar  için. üzerine basa basa  söylerler.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  ÖNSÖZ  Şeytan  Allah’a  şöyle  demişti:  “.  Şeytanlar.  senin  doğru  yolunun  üstünde  oturaca­  ğım. (Arâf 7/16–17)  1  Şeytan insandan ve cinden olur  ; tuzağını doğru yolun  üstüne  kurar.  onların  Al­  lah’ın  dostu  olduğunu.  ona  ait  özelliklerden birini  veya  bir  kaçını  başka  bir  varlıkta  da  görmektir.  Göreceksin.    ‫ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﷲﺍ ﻡﺴﺒ‬ 11  .  sana teşekkür etmeyecektir”.  şirk  tuzağıdır.

 Kur’ân ışığında orta­  ya  çıkarmak  ve  uyarılar  yapmaktır.  Bizim  hatalarımızı  görenlerin de aynı şekilde bizi uyarmasını bekliyoruz.  Bu  tuzağa  düşenler.  Gerçeği  anlamak  kolay.  engelleri  aşmak  için dinin  akıl  değil.  Bu kitabın amacı. ya büyüklerin  sözlerine yahut kitaplardaki hurafelere dayanılır.  kabul  etmek  zordur.” (Zuhruf 43/36–37)  Allah adına konuşmak da çoğu insanın düştüğü tuzak­  lardandır. O onun arka­  daşı olur.  Onlar  da  bunları  Allah’ın  dostu  bilip  kul­köle  olurlar. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Kim  Rahman’ın  Zikri’ni  (Kur’ân’ı)  görmezlikten  gelirse onun başına bir şeytan sararız. uydurdukları yeni iba­  det türlerini devreye sokarak çokça ibadet tavsiye eder  ve insanların doğru yolda olduklarından emin olmalarını  sağlarlar.  kendilerine  ka­  palı sayarlar.  Kur’ân’a  olan  saygılarını  kaybetmezler  ama  onu  anla­  yamayacaklarını  kabul  ederek  Kur’ân’ı.  gönül  işi  oldu­  ğunu  ve  Kur’ân’ı  herkesin  anlayamayacağını  söylerler.  kendilerinin  kutsadığı  başka  kitaplar  koyar  ve  okumalarını  isterler. Sonra bu şeytanlar.  İnsanların  önüne. Yanlış  söz  söylememek  için  Kur’ân’a  bakmak  gerekirken  Kur’ân’ın. Şeytan­  lar. Bu konuda ya Allah’ın gücüne.  bu  yanlışları  destekleyecek  şekilde  yorum­  lanması işi çığırından çıkarır. Sonunda kendilerine olan güvenleri kaybolur ve  doğru yolla ilişkileri kesilir ama kendilerini o yolun orta­  sında sanırlar.  Onlar  bunları  yoldan  çevirirler  ama  bunlar  doğru  yola girdiklerini hesap ederler.  Allah 12  . iyi müslüman olmak için yola çıkan­  ların kolayca düştüğü bu tuzakları. bu tuzağın iki büyük engelidir.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Akıl ve Kur’ân.

 neden sakınacaklarını açıkça kendilerine bil­  dirmeden  Allah’ın  onları  yoldan  çıkarma  ihtimali  yoktur. ya da o gerçek ken­  disine  gelince  ona  karşı  yalan  söyleyip  durandan  daha  zalim  kim  olabilir?  O  nankörler  için  Cehen­  nem’de yer mi yok?  (Allah  diyor  ki;)  Her  kim  bizim  uğrumuzda  gayret  gösterirse  onları  kesinkes  yollarımıza  sokarız.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Bir  cemaati  yola  getirdikten  sonra. başarı Allah’tandır.  Al­  lah.  Mayıs 2006 İstanbul  Abdulaziz BAYINDIR 13  .  kuşkusuz  iyi  davrananlarla  beraberdir.”  (Ankebût  29/68–69)  Gayret bizden.” (Tevbe 9/115)  “Allah’a karşı yalan uyduran.

.

  Halbuki  Bakara  2/219’a  göre  içki  ve  kumarda  büyük  bir  ism  vardır. o varlığı Allah ile  kendi  arasında  aracı  yapar  ve  ona  kul­köle  olur. Bu sebeple kelimeyi tecüme etmedik.  Rabbim  sadece  şunları  haram  etti:  “İster  2  3  açık.  Zenb  ve  cünah’a  da  aynı  anlam  verilince aradaki fark kaybolmakta. her türlü fuhuş  .  Allah’ın  hakkında  bir  belge indirmediği  şeyi  ona  şirk  koşmanız  ve  Allah  hakkında  bilmediğinizi  söylemeniz. haksız  saldırı.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  GİRİŞ  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “De  ki. bundan doğan zihin karışıklığı ile mesela  Kur’ân’da  içkinin  haram  olduğuna  dair  bir  hükmün  olmadığını  söyleyenler  çıkmaktadır.  2  Fuhuş kelimesi Kur’an’da hem  zina (İsra  17/32) hem  de  eşcinsellik (Neml  27/5458) anlamında kullanılmıştır. Bu­  nu kabul edene müşrik denir. Yukarıdaki âyete göre ism. Müşrik. ‫ﻡﺜﻹﺍ‬ 15  .” (Araf 7/33)  Şirk.  Allah’a  şirk  koşmak.  3  İsm  ( )  “günah”  diye  tercüme  edilir. Allah’ın haram kıldığı şeylerden olduğuna  göre içki haramdır.  ona  ait  özelliklerden birini  veya  bir  kaçını  başka  bir  varlıkta  da görerek onu o konuda Allah ile ortak saymaktır. ister gizli olsun. ism  .  ortak  etmek  demektir.

 tevbe etmeden ölse bile.  bunun  dışın­  da olanı dilediği kimse için bağışlar.”  (Zümer 39/65–66)  Peygamberlerin  bile  sertçe  uyarıldığı  şirk  konusuna  gereken  önem  verilmelidir.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Kur’ân’ın  hemen  her  sayfasında  bununla  ilgili  uyarılar  bulunur.  senden  önceki  elçilere  de  şu. bağışlanmaz bir suçtur. Çünkü bu.  Yoksa  yapılan  iyi  işlerin  ve  ibadetlerin sevabı yok olur gider. Allah Teâlâ  şöyle buyurur:  “Allah  şirki  bağışlamaz.  Allah  Teâlâ şöyle buyurmuştur: “(Ya Muhammed.) Sana da.  kesin  olarak  bildiril­  miştir: “Eğer şirke düşersen yaptığın yanar gider ve  sen  kaybedenlerden  olursun.” (Nisa 4/48)  Müşrik tevbe ederse bağışlanır; ilk Müslümanlar.  Şirk  konusunda.  Hayır;  yalnız  Allah’a  kulluk et ve şükredenlerden ol.  peygamberler  bile  uyarılmıştır. 16  . şirk­  ten tevbe edip İslam’a girmişlerdi. Öyleyse şirkin dışın­  da kalan günahları işleyen kişi.  tamamen bağışlanabilir.

  Biz  ise  onlardan  sonra  gelen bir nesil idik.  Tüm  varlıklarda;  göklerde.  yerde.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  BİRİNCİ BÖLÜM  DİN  Din  konusunda  insanı  en  çok  aldatan. O batıla sapanların işlediklerin­  den  ötürü  bizi yok  mu  edeceksin?” İşte  o  belgeleri  böyle  açık  açık  anlatırız.  hayvanlarda. Ayet bu işlemin.  Allah’ın  varlığını  ve  birliğini  kabul  etmesi  olayı­  dır. açık ve net  olarak.  Biz  buna  şahidiz.  (Araf  7/172–  174) Halk  arasında  “bezm­i  elest’te  alınan  misak”  veya  “elestu birabbikum” denen bu olay.  onların  bellerinden  nesillerini  aldığında  onları  kendilerine  karşı  şöyle  şahit tuttu: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Onlar  da:  “Evet  Rabbimizsin. insanın. Kişi bu duruma geldiği gün erginlik çağına  girer. nesli devam ettirecek tohumun  alınmasıdır.  Oysa  onun varlığını herkes kabul eder. Âdemoğullarının “bellerinden nesil­  lerinin  alınması”  sırasında  kesinleştiğini  bildirmektedir.  Artık  kıyamet  günü;  “biz  bunun  farkında  değildik”  diyemezsiniz.  Allah’ı  var  ve  bir  kabul  etmenin  yeterli  olacağı  kuruntusudur.”  dediler.  Şunu  da  diyemezsiniz:  “Önceden  or­  tak  koşanlar  babalarımızdı.  İnsan. Çünkü Allah’ın ayetleri yalnız  Kur’ân’da  olanlar  değildir.  Belki  dönerler”. Allah Teâlâ şöyle bu­  yurur:  “Rabbin.  Âdemoğullarından.  Neslin belden alınması.  dünyaya  gözünü  açtığı  andan  itibaren  Allah’ın  âyetlerini okumaya başlar.  bitkilerde  hâsılı  her  yerde  onun 17  .

 34. 13. kendi için haklı bir gerekçe bulamayacak  ve şu sözü söyleyemeyecektir:  “Önceden  ortak  koşanlar  atalarımızdı.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  4  ayetleri vardır  .  101;  Yusuf  12/7. 35; Rum 30/21. henüz çocuk yaşta iken Allah ile ilgilen­  meye başlar.  Biz  ise  on­  lardan  sonra  gelen  bir  nesil  idik.  6;  Zariyât  51/22.  İnsan bu âyetleri  ömür  boyu okuduğu  için  o­  nun  Allah  ile  ilgisi  sürekli  canlı  kalır.  4;  Nahl  16/13. 23.  67.  52;  Mümin  40/13;  Câsiye  45/3.  Al­  lah’ın  var  ve  bir  olduğunun  sayısız  delili  olduğu  halde  ortak koşulan varlıklarla ilgili bir delil yoktur. Bu sebeple  hiçbir müşrik.  Ortaklık  için  en  az  iki  varlık  gerekir.  Bu  sebeple insan.  28;  Lokman  31/31.  “Ben senin rabbin değil miyim?” diye sorar.  6. 22.  65. Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Biz onlara  hem dış çevrede hem de kendi içlerinde olan ayetle­  rimizi  göstereceğiz;  sonunda  onun  (o  Kur’ân’ın)  doğru  olduğu  onlar  açısından iyice  ortaya çıkacak­  tır.  36.  35;  Ra’d  13/2.  Karşısına  çıkan  bu  âyetlerle  sanki  Allah  ona.  35. 33. 18  .  ona  bir  yaratıcının  olduğunu  haber  verir.” (Fussilet 41/52)  İnsanın dış çevresinde ve kendi iç âleminde okuduğu  âyetler.  32;  Secde  32/26;  Sebe’  34/15;  Zümer  39/42.  24.  ortak  koşan  demektir.  4.  92.  68.  5.  Bu  konuda  çevresini  soru  yağmuruna  tu­  tar.  Şimdi  o  batıla  sa­  panların  işlediklerinden  ötürü  bizi  yok  mu  edecek­  4  İlgi  duyanlar  şu  ayetleri  inceleyebilirler:  Bakara  2/164;  Ali  İmrân  3/190;  En’am  6/97. 15.  67.  23. O da tam bir  kararlılıkla  “evet.  Rabbimsin.  37;  Kamer  54/12. 14.  69.  99;  Araf  7/26.  Müşrik.  58;  Yunus  10/5.  79;  İsrâ  17/12;    Kehf  18/9;  Meryem 19/10; Tâhâ 20/128; Ankebût 29/ 24.  Bunlardan  birincisi  daima  Allah’tır.  ben  buna  tanıklık  ediyo­  rum”  der.  3.  66.  Benzeri  sorularla  kendi iç âleminde hemen her gün karşılaşır.  Sonunda  Allah’ın  var  ve  bir  olduğunu  tam  olarak  kavrar.

  zikir  kökünden  türemiş  kelimeler  ge­  çer.  Sorumluluk  bu  çağda  başlar. kullanıma hazır tutma. İnsanın hem dış  çevresinde.  6  Bkz.  İnsan.  Hicr  15/6. Allah’ın âyetleri.  Al­i  İmran  3/58.  Kur’ân’da sıkça.    maddesi. onun indir­  diği kitaplarda olanlarla sınırlı değildir.  Enbiya  21/2.  Çünkü  dış  çevrede  ve  insanın  iç  âleminde  olan  âyetlerle  Kur’ân  âyetleri  arasında  tam  bir  uyum  5  Rağıb  el­İsfahânî.  Kur’ân’ın.  Onlar  kendilerini  tanrılaştı­  rır ve kendilerinin efendisi olmaya çalışırlar.9;  Nahl  16/44. çoğu bilgiyi.  Dımışk  ve  Beyrut.50.  Babaları  aksini  söylese  de  erginlik  çağına  giren  insan.”  (Araf 7/174)  Erginlik  çağı  önemlidir.  Kimi  bunu  açığa  vurur.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  sin. 1412/1992. bir bilgiyi zihinde.  Araf  7/63.  İncil’in  ve  diğer  ilahi  kitapların  ortak  adı  da  6  “Zikir”dir  .  (Tahkik:  Safvan  Adnan  Davudî).  Müfredât.  İnsan. )‫(ﺭﻜﺫ‬ 19  . Bu sebeple onlar tabii hukukun  ve  ahlakın  evrensel  kurallarını  gösterirler. Zikir. onu  5  kalbe  ve  dile  getirme  ve  hatırlama  anlamlarına  gelir  .  Kendilerine tanrıtanımaz diyen ateistler Allah’ı işlerine  karıştırmak  istemeyenlerdir.  Kimi  de  önemli  olaylar  karşısında  ortaya  çıkarır.  Allah’ın varlığına ve birliğine.  Tevrat’ın. onları  Allah’a benzer konuma getirir ve ilişkilerini onlar aracılı­  ğıyla yürütmeye çalışırlar. onun tüm varlıkların sahibi  ve  efendisi  olduğuna  kesinkes  tanık  olur.  Allah’ın  ayetleri ile yüz yüze yaşar.  doğumundan  ölümüne  kadar. hem de iç âleminde olan ayetler de vardır. dış çevreden ve kendi iç âleminden  okuduğu âyetlerden alır.105; Furkân 25/18; Yasin 36/11; Sâd 38/8; Kamer 54/25.  Zihinde var olan bilgiyi harekete geçirmeye de tezekkür  denir. Diğer müş­  rikler  ise  Allah  ile  beraber başka efendiler bulur.

 onları Allah’a ortak saymak­  tı. kesin bilgisi olanlardan olsun. Sosyal yapıyı da buna göre oluşturmuşlardı. her biri­  ne bir ruhaniyet veriyorlardı. Bu. İbrahim  aleyhisselam. 20  .  7 En’am 6/80.. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “İşte böyle. “.  yaptığı  gözlemler  sonucunda  onların  yö­  netimde  pay  sahibi  olamayacağını  açıklayınca  tehlikeli  olmaya başlamıştı. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Biz onlara hem dış  çevrede  hem  de  kendi  içlerinde  olan  ayetlerimizi  göstereceğiz;  sonunda  onun  (Allah’ın  gösterdiği  yolun)  doğru  olduğu  onlar  açısından  iyice  ortaya  çıkacaktır.  Bilindiği gibi İbrahim aleyhisselamın kavmi. tezekkür etmez  7  misiniz?  ”  yani  “çocukluğunuzdan  beri  edindiğiniz  bil­  gilerle  benim  sözlerimi  karşılaştırıp  yaptığınız  yanlışı  görmez misiniz?” demesi bundandır.  Onların  heykelleri  karşısında  saygıyla  eğiliyor.  İbrahim aleyhisselamın müşriklere.  aya  ve  yıldızlara  bıraktığını  iddia  ediyor­  lardı.  onlara  kurbanlar  sunarak  ilgilerini  çekmeye çalışıyorlardı. İbrahim'e göklerin ve yerin yönetimini  gösterdik ki. yani zi­  hinlerine  kazılı  bilgilerden  yararlanmaya  çağırmışlardır. Bu varlıkları yerel yönetici gibi görüyorlar. ”  (Fussilet 41/52)  Bu sebeple peygamberler insanları tezekküre. Bu sebeple isteklerini onla­  ra  sunuyorlar..  Allah  ile  ilişkilerini  onlar  aracılığı  ile  yü­  rütmeye  çalışıyorlardı. gökleri ve  yeri  Allah’ın  yarattığını  ama  "melekûtunu"  yani  yöneti­  mini  güneşe.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  vardır.

 Ben ona ortak  saydıklarınızdan  korkmam.  gökleri  ve  yeri  yaratana  çevirdim.  Işığı  kaybolunca.  "Bu  benim  Rabbimdir"  dedi. Tezekkür etmez misiniz?" (En'am 6/75­80)  “Tezekkür  etmez  misiniz?”  demek. gökleri ve yeri yaratana çevirdim.  Ama  Rabbim  bir  şeyi  dilemişse  o  başka.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Gecenin  karanlığı  üzerine  çökünce  bir  yıldız  gör­  dü.  "bu  benim  Rabbimdir"  dedi."  "Ben  yüzümü  dosdoğru. sizler de anlamışsınızdır. Ben ortak koşanlardan değilim."  Kavmi  onunla  tartışmaya  girince  İbrahim  dedi  ki.  Çünkü  onu zaten biliyorlardı. 21  .  "Siz  benimle  Allah  hakkında  mı  tartışıyorsunuz?  Hem de bana doğruyu göstermişken.  Ayı  doğarken  gördü.  "Ben ışığı kaybolanları istemem." dedi." Dediği zaman onlardan hiçbiri; “gök­  leri  ve  yeri  yaratan  da  kim?”  diye  sormamıştır.  Onun ışığı da kaybolunca "Rabbim bana doğru yolu  göstermezse  gerçekten  ben  de  yoldan  çıkmış  olan  bu kavimden biri olurum" dedi.  “benim  gördü­  ğümü sizler de görüyorsunuz; bunların yönetimde etken  olamayacaklarını. Ben ortak ko­  şan biri değilim. Bu bilginizi  kullansanız olmaz mı?” demektir.  Rabbim  her  şeyi  bilgisiyle  ku­  şatmıştır.  Güneşi  doğarken  gördü  "İşte  benim  Rabbim  bu­  dur; bu daha büyük" dedi; onun ışığı da kaybolunca  dedi ki; "Ey kavmim! Sizin ortak saydığınız ne varsa  ben onların hepsinden uzağım.  İbrahim aleyhisselam onlara; "Ben yüzümü dosdoğ­  ru.

.  delil  olarak  indirdiği  bir  şey  yokken.  yanlış  inanç  üzerine  kurdukları  düzenin  bozulacağından  korkanlar  ile  onların  etkiledik­  leri kişiler olmuşlardır.  doğru  yolu  da  tutmaz  kimseler  idiyse  ne  olacak?”  (Maide  5/104)  “Allah  o  pisliği  aklını  kullanamayanların  üstüne bırakır.  Bu  iki  taraftan  hangisi.” dememiz bundandır. “Eşhedu en lâ ilâhe illallah” yani “Ben tanıklık ede­  rim ki. Allah’tan başka ilah yoktur.  büyüklerinden  duy­  duklarıdır.  ama  Allah’tan  başka  tanrı olmadığını.“ yerine “Şu peygamberin bildirdiğine göre.”  (En’am 6/81)  Ortak koşan en az iki tanrı tanır.  güvende  olmaya daha layıktır? Eğer bilginiz varsa söyleyin. Bunların birincisi da­  ima  Allah’tır.  Zaten  aklını  çalıştıran  herkes  bunun  böyle  olduğu  kolayca  görebilir.. Bu sebeple hiçbir peygamber Allah’ın  varlığını  ispatla  meşgul  olmamış.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Sonra sözlerine şöyle devam etti: "Ona ortak saydı­  ğınızdan  ben  niye  korkayım?  Ama  siz.” (Yunus 10/100)  Allah’ın var ve bir olduğunu şahsi gözlemlerimizle kav­  rarız. 22  .  Bunun  için  peygambere  ihtiyaç  olsaydı  “Ben  tanıklık  ederim ki. “Allah ne indirmişse ona ve o Elçi’ye ge­  lin” denince şöyle derler: “Atalarımızda ne bulmuş­  sak  o  bize  yeter”.    Allah'a  ortak  koşmaktan  korkmuyorsunuz.  Allah  Teâlâ  şöyle buyurur:  “Onlara.  Bunlar  akıllarını  kullanmazlar.”  demek gerekirdi.  Peygamberlere  karşı  çıkanlar  daima.  Ya  ataları  bir  şey  bilmez... yalnız ona kul olmak gerektiğini anlat­  makla  meşgul  olmuştur.  Bu  konuda  tek  dayanağı.  Diğeri  ise  aracılık  yaptığına  inandığı  şey­  dir.

  Allah  ile  aranıza  koyup  yardıma çağırdıklarınıza dönüp baktınız mı?  Göste­  rin  bana. İnanan  ve  iyi  işler yapanları  da  bağış ve büyük  bir ödül beklemektedir.  O.  Size  gökten  ve  yerden  rızık  veren.  Bu uyarıları göz ardı edenler.  Nasıl iftiraya sürükleniyorsunuz?  Sana  yalan  söylerlerse  senden  önce  nice  pey­  gambere  de  yalan  söylendi.  sakın sizi Allah ile aldatmasın.  Ey  insanlar!  Allah’ın  verdiği  söz  doğrudur;  sakın  sizi  bu  hayat  aldatmasın.  O  Şeytan  size  düşmandır;  onu  düşman  bilin.  O  çok  aldatan  (şeytan).  Allah’tan  başka  bir yaratıcı mı var? Hayır.  çılgın  alevlere  arkadaş  olmaya  çağırır.  A­ ALLAH İLE ALDANMA  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini düşünün. Yahudi  ve  Hıristiyanlar  ile  Müslümanlardan  bazıları  bu  gruba  girerler. ondan başka tanrı yoktur.  onlar  bu  toprakların  hangi  parçasını  ya­  ratmışlardır? Yoksa göklerde ortaklıkları mı var? Ya  da onlara yazılı bir belge verdik de ondaki açık hü­ 23  .  Her  işin  sonu  Allah’a  varır.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Peygambere ve getirdiği kitaba inananlar da zamanla  kitabı kendilerine uydurmaya.” (Fatır 35/3–7)  “De  ki:  “Şu  ortaklarınıza.  kendine  taraf  olanı. çetin bir azap görür­  ler. birçok ayetini görmemeye  ve buna göre bir hayat kurmaya başlamışlardır.

 o gün ne baba oğlu adına ödeme  yapabilecek.  Böyle  birinin  peygambere  inanması  beklenemez.  Tanrıtanı­  maz diye adlandırılan ateist de öyledir. diyen ve ikisi arasında bir  yol tutmak isteyenler. onu aldatma dışın­  da bir anlam taşımaz.” (Lokman 31/33)  Allah ile aldatmanın birkaç şekli vardır:  1­ Allah ile Peygamberlerini Ayırma  Daha önce  üzerinde  durulduğu  gibi  her  insan  Allah’a  inanır  ve  bu  inancını  bir  şekilde  ifade  eder.  ikramı  çoktur.  işte  onları  ödüllendirecektir. O  kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.  sakın sizi Allah ile aldatmasın.  Allah’a  ina­  nır peygamberi tanımayız. Adına ister Do­  ğa. işte onlar gerçek kâfirlerdir.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  kümlere  göre  mi  davranıyorlar?  Hayır;  bu  zalimler­  den birinin diğerine verdiği söz..  Allah’ın  verdiği  söz  doğrudur;  sa­  kın bu hayat sizi aldatmasın.  ister  Gök  Tanrı  isterse  ne  denirse  densin.  ne  de  oğul  babası  adına  bir  ödemede  bulunabilecektir. O çok aldatan (şeytan).  babasını  tanımazlık  edene  benzer. Allah’a  ve  peygamberlerine  inananlara  ve  onlardan  birini  diğerinden  ayırmayanlara  gelince  Allah.”  (Nisa 4/150­ 152) 24  .  Allah  Teâlâ  şöyle buyurur:  “Allah’ı ve peygamberlerini göz ardı eden.  O.  Allah  bağışlar.  Allah’ı  inkar  mümkün  olmadığından  tanrıtanımaz.” (Fatır 35/40)  “Ey insanlar! Rabbinizden sakının; bir günün kor­  kusunu taşıyın ki.  sıkışınca  nasıl  babasının  desteğini  ararsa  bu  da  Allah’ın  desteğini  arar. Allah’la  peygamberleri  arasını  ayırmak  isteyen.  Allah’ın  her  şey  vermesini  ama  emir  vermemesini  ister.

  Hayat  benim  hayatım;  buna kim karışabilir?  Bayındır­ O hayatı veren Allah karışamaz mı? İşte Al­  lah’ın elçileri.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Peygamber  tanımayanlarla  yaptığımız  bazı  görüşme­  ler şöyledir:  Peygamber  tanımaz­  Benim  Allah’ıma  inancım  son­  suzdur.  Peygamber  tanımaz­  Ben  zaman  zaman  Allah’ıma  sığınır.  Bayındır­  Doğru  karar  vermenin  yolu. sonradan uydurulmuş şeyler.  Bayındır­ Bunu herkes yapar.  Ben  tıp  doktoruyum.  onun  yardım  ve  desteğini  isterim. mutlu olurum.  Peygamber  tanımaz­  Ama  bu  konuda. saçma sapan çok şey duydum.  Böyle  yaptı­  ğım zaman rahatlar.  Bayındır­  Allah’a  herkes  inanır. Muhammed aleyhisselamın  da Allah’ın Elçisi olduğuna inanmak zorunda kalırsınız. Eğer in­  sanların din adına anlattıklarına baksaydım dinsiz kalır­  dım.  Dinin  kaynağı  Kur’ân’dır. Siz Peygam­  bere  uyma  yerine  gönlünüzce  yaşamak  istiyorsunuz  değil mi?  Peygamber  tanımaz­  Elbette. Eğer onun. Bunların bir çoğu  hurafeden ibaret. yani Peygambere uymaktır. onun bu konu ile ilgili emirlerini getirirler.  bir  biriyle  tu­  tarsız.  Bir  gün  Kur’ân’ı  aldım  ve  in­ 25  .  Kur’ân’ı  an­  layarak okuyun.  bu  her  insan  için  ka­  çınılmazdır.  dini  kaynağın­  dan  öğrenmektir. Zor olan Allah’ın emir­  lerine uymak. ancak Allah’ın kitabı olabi­  leceği kanaatine varırsanız.  Eski bir peygamber tanımaz­ Ben ateisttim.

  O  dileseydi  hepinizi  yola  getirirdi”. İşte o zaman müslüman oldum.  Bunun  olmazsa  olmaz  şartı.  Bayındır­ İşte böyle yapmak gerekir.  (En’am 6/148–149)  Allah’ın dilemesi yani iradesi iki türlüdür; biri teşriî. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Şirke  düşmüş  olanlar  şöyle  diyeceklerdir:  “Eğer  Allah dileseydi şirke düşmezdik. bunların o devirde bilinmesi mümkün değildi.  Orada  tıpla.  De  ki:  “En  kapsamlı  delil  Allah’ınkidir.  “ol” deyince oluverir.  gösterebileceğiniz  bir  bilgi  var  mı?”  Siz  ancak  kuruntuya  uyuyor  ve  sadece  tahmin  yürütüyorsunuz. Hiçbir şeyi haram da kılmazdık.  Kur’ân’ı  anlayarak  incelemektir.  2­ Sorumluluğu Allah’a Yükleme  Birçok kimse yaptığı yanlışların sorumluluğunu Allah’a  yükler.  De  ki.  bilhassa  çocu­  ğun  ana  rahminde  geçirdiği  safhalarla  ilgili  öyle bilgiler  buldum ki. Başkalarına ba­  karak değil. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Bir  şeyi  istediği  zaman  onun  işi  sadece  “ol”  de­  mektir; o iş hemen oluverir. düşünerek ve araştırarak karar vermek ge­  rekir.  Maksadım  Kur’ân’ın  gerçekten  Allah’ın  kitabı  olup  olmadığını  anlamaktı.  Tekvînî  irâde  Allah’ın  bir  şeyi  ya­  ratma  konusundaki  iradesidir.” Onlardan önce­  kiler  de aynı yalanı söylediler  de  baskınımıza uğra­  dılar. bu Allah’ın kitabıdır. babalarımız da öy­  le.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  celedim.  Daha başka şeyler de gördüm ve kesin olarak anladım  ki.  Yaratmak  istediği  şeye.” (Yasin 36/ 82) 26  .  “Elinizde. di­  ğeri  tekvînî  iradedir.

  koyduğu  kanun  ve  kurallara  uyulmasını  ister ama kimseyi zorlamaz.  yalnızca  istekli  olanları  yola  getirir.  O.  yeryüzünde  kim  varsa  hepsi  top­  tan inanır.  Sakın ha. cahillerden olma!” (En’am 6/35)  Allah Teâlâ.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Allah’ın teşriî iradesi ise insanların davranışları ile ilgili  iradesidir.” (Maide 5/67)  “Allah zalim toplumu yola getirmez.  erimiş  maden  gibi  yüzleri  kavuran  su  ile  yardımlarına  koşulacaktır.”  (Tevbe 9/24)  Allah. Bu iradenin yerine gelmesi. din konusunda baskı yapmadığı gibi kim­  senin  baskı  yapmasına  da  razı  olmaz.  insanın gayretine bağlıdır.  O.  isteyen de göz ardı etsin.  dumanı  onları  içine  ala­  caktır.  Ne  kötü  içecek ve ne fena birliktelik!”  (Kehf 18/29)  Allah Teâlâ. şöyle buyurur:  “Allah kâfir toplumu yola getirmez. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “De ki: Bu gerçek Rabbinizdendir; isteyen inansın. Ama biz. sen mi baskı  altında tutacaksın?”  (Yunus 10/99)  “Onların  yüz  çevirmesi  sana  ağır  geldiğinde  yeri  delmeye  veya  göğe  merdiven  dayamaya  ve  onlara  bir  mucize  getirmeye  gücün  yetiyorsa  hiç  durma!  Allah dilese onları kolayca doğru yolda toplayıverir. İnanıncaya kadar insanları.  O  bu  konuda  Muhammed aleyhisselamı şöyle uyarmıştır:  “Rabbin  dilese.” (Tevbe 9/199)  “Allah fasık toplumu yola getirmez.  Bu  konuda  şöyle buyuruyor: 27  . yanlış yapanlara  öyle  bir  ateş  hazırladık  ki. istekli olmayan hiç kimseyi yola getirmez.  Yardım  isterlerse.

  onlara  açıklamayı  iyi  yapsın.  dilediğini  de  yola  getirir.  isteyeni  sapıklıkta  bırakır.  Bundan  sonra  Allah  dilediğini  sapıklıkta  bırakır.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  “Biz. her  elçiyi kendi  toplumunun  dili  ile  gönderdik  ki.  doğru  karar  veren  odur. Halbuki zamir. dileyeni de yola getirir. Arap dili kurallarına aykırı  olarak. yanı  başında  bulunan  “   =  kim’i  gösterir.  Güçlü  olan  o. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Allah.  yola  geldikten  sonra  yanlış  işler  yapan  bir  kulunu  uyarmadan  yoldan  çıkmasını  onayla­  maz.  Burada  böyle  bir  karine  yoktur..” 28  ‫ﻥﻤ‬  ‫ﺀﺎﺸﻴ‬  ‫ﹶ‬ . Böyle  bir toplum.”  (İbrahim  14/4)  İnsanın yola gelmesi. hem Arapça dil kurallarına.” (Tevbe 9/115)  Sapıtanlar. Allah lafzını gösterir saymaktan kaynaklanmıştır.  Bundan  sonra  Allah dileyeni sapıklıkta bırakır.”  Bu meal.  onlara  iyice  açıklasın..  her  elçiyi  kendi  toplumunun  dili  ile  gönder­  dik  ki. önce refaha kavuşur.  Güçlü  olan  o. sonra hiç beklemediği  bir anda cezaya çarptırılır.  Bundan  sonra Allah dileyeni sapıklıkta bırakır.. “   = ister” fiilinin faili olan “o” zamirini. istekli olarak Allah’a yönelmesi­  ne bağlıdır.” (Ra’d 13/27)  İyiliği  sonsuz  Allah.  doğru  karar veren odur. dileyeni de yola ge­  8  tirir  . hem de Kur’an’ın bütünlüğüne aykırıdır. ne­  den  sakınacaklarını  kendilerine  açıkça  bildirmeden  onları yoldan çıkarması ihtimali yoktur. Bu konuda şöyle buyurur:  “Allah bir cemaati yoluna kabul ettikten sonra. açık uyarıları dikkate almayanlardır. biz  8  Ulaşabildiğimiz mealler  ayete şu  anlamı  vermişlerdir: “Biz. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Ne zaman ki yapılan uyarıları göz ardı ettiler.  Allah  dilediğini  yola  getirecek  ve  dilediğini  saptıracaksa  neden  elçi  gönder­  sin? Bu durumda elçinin.  Ayetin  doğru  anlamı  şöyledir:  “.  Uzağı  göstermesi  için  karine  gerekir.  kendine yönele­  ni de yola getirir. o toplumun dili ile açıklama yapmasının ne anlamı  olur? Böyle anlamsız bir iş Allah’a yakıştırılabilir mi?  Çelişkiler..

  kendini  yormadan  “işi  Allah’a  bırak­  ma”  şeklinde  anlaşılmıştır.  Kimse  kimsenin  günahını  çekmez. bir işte yapabile­  ceği her şeyi yapıp gerisini Allah’a bırakmak olur.  Bahriye  Matbaası  )‫(لﻜﻭ‬ 1305.  Kim  de  sapsa  kendi  aleyhine  sapar. Onlardan kimi de şöyle der: “Rabbimiz!  Bize  bu  dünyada  güzellik  ver.” (İsra 17/15)  3­ Yanlış Tevekkül  Tevekkül.  Bu  ko­  nuda şöyle buyurur:  “Kim  yola  gelse  kendi  için  gelir.  Ahirette  de  güzellik  ver. Kendile­  rine  verilenlerle  tam  ferahladıkları  bir  sırada  onları  kıskıvrak  yakaladık.  Hepsi  bir  anda  umutsuzluğa  düştüler.” (En’am 6/44)  Allah.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  de üzerlerine her şeyin kapılarını açıverdik. bir işte aciz kaldığını kabul edip onu başka­  9  sına bırakmaktır  . Allah’a tevekkül ise. 29  . Bizi o ateşin azabından koru!  Onlardan  her  birine  kazandıklarından  bir  pay var­  9  Mütercim  Asım.  Kâmus  Tercümesi    (Firuzabâdî’nin).    maddesi.  Hâlbuki  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “İn­  sanın  çalışmasından  başkası  kendinin  değildir. bu dünyada ver!” Onun Ahirette alacağı bir  şey kalmaz. Fakat  tevekkül  zamanla.”  (Necm 53/39)  “İnsanlardan kimi der ki: “Rabbimiz! Bize ne vere­  ceksen.  Bir  elçi  gönderinceye  kadar  kimseye  azap  etmeyiz.  Bazı  âyetler  de  buna  göre  yorumlanınca  tembelliğe  açık  ama  gelişmelere  kapalı  ve sorumluluğu Allah’a yükleyen bir davranış biçimi or­  taya  çıkmıştır.  uyarılmamış  bir  topluma  ceza  vermez.

” (Al­i İmran 3/27)  İmkânlar  bol  olsa  ama  gerekli  güce  sahip  olmazsak  veya  gücümüz  olduğu  halde  çalışmazsak  elimize  bir  şey  geçmez.  Allah  Teâlâ şöyle  buyurur:  “Senin  Rabbin rızkı. Bunlar araştıranlar için eşit  uzaklıktadır.  diğeri  gerekli  güce  sahip  olmaktır. Hem  dünyayı  hem  ahireti  isteyen  de  çalışmak  zorundadır.  Çalışmayana  bir  şey  yoktur. Ama Allah.” (İsra 17/30)  Yeryüzünde peynir.  isteyen  ve  gücü yeten için yayar.”  (Fussilet 41/10)  Kim gerekli çalışmayı yapar­  sa o nimetlere ulaşabilir. Allah hesabı çabuk görür. aş vs. Kuraklık. hazır vaziyette yok­  tur.” (Bakara 2/200­202)  Demek ki. ekmek.  Bu  imkânları  kullanmayanlar.  o  nimetlere  ulaşamazlar. onları elde etme imkânlarını yaratmıştır.  Bu  sebeple  gerekli  gücü  elde  etmeli  ve  başarı için elden geleni yapmalıdır.  Bulunduğumuz bölgede Allah. aşırı yağ­  mur  ve  deprem  gibi  afetlere  karşı  gücümüz  olmadığın­  dan  o gibi  konularda da bütün  tedbirleri  aldıktan sonra  Allah’a tevekkül etmeliyiz. kullarının içini bilir ve on­  ları görür.  yanlış  tevekkül anlayışı körüklenmiştir. dünyayı isteyen çalışmak zorundadır. âyetine şöyle meal  verilmiştir: 30  . Mesela yu­  karıda mealini verdiğimiz İsra 17/30.  dört günde belirlemiştir.  şöyle  buyurur:  “Allah  yeryüzündeki  yiyecekleri.  Tefsir  ve  meallerde  bazı  ayetlere  farklı  anlam  verile­  rek.  Başarının  iki  şartı  vardır;  biri  istemek.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  dır. O.  Allah  kendine  şöyle seslenmemizi istemiştir: “… Dilediğine hesapsız  rızık verirsin.  hangi  nimet  ve  imkân­  ları  yaratmışsa  ancak  onları  bulabiliriz.  O.

‫ﺭﺩﻘﻴ‬ ‫ﺀﺎﺸﻴ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﷲﺍ‬ ‫ﻥﻤ‬  31  .  Bedir’de  Peygambe­  rimizin  amcası  Abbas  ve  arkadaşları  esir  olunca  Müs­  lümanlar onları müşrik oldukları için ayıplamışlardı.  Hayrettin  KARAMAN. Arapça’da zamir en yakınını gös­  terir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Senin  Rabbin  dilediğine  rızkı  genişletir  ve  daral­  tır.  Mustafa  ÇAĞIRICI  ve  Sadrettin GÜMÜŞ tarafından hazırlanmış olup 2004’te Diyanet İşleri Başkan­  lığı tarafından yayınlanmıştır.”  Farklı anlamın sebebi.  besleyip büyüttüğü kuluna azap eder mi?” gibi sözlerle  kendini aldatır. Ama tefsir ve  meallerde zamirin. ayetteki “   = ister” ve “    = gücü yeter” fiillerinin faili olan “o” zamirinin neyi gös­  terdiği ile ilgili tercihtir. O. Elimizdeki mealler şu şekildedir:  “De  ki:  “Doğrusu  Rabbim. “Allah bize niye azap etsin ki?” “Yarattığı. kullarının içini bilir ve onları görür.  Kur’an  Yolu  Türkçe  Meal  ve  Tefsir’den  alınmıştır. Kimileri de yaptıkları bazı iyi işlerin kur­  tuluşlarına  sebep  olacağını  sanır. Ab­  bas şöyle dedi: “Vallahi biz de Mescid­i Haramı ibadete  10  Bu  meal. “  = kim”i gösterir.”  4­ Allah’ın Affı ile Aldanma  Çok kimse. uzakta bulunan    lafzını gösterdiği  kabul  edilmiştir.  uzak  için  karine  gerekir. dilediğine de kısar  ”  Arapça bakımından doğru anlam şöyle olur:  “De  ki:  “Rabbim.  Bu  tefsir.  âyetidir.  İbrahim  Kâfi  DÖNMEZ.  kullarından  isteyen  ve  gücü  ye­  ten için rızkı yayar.  Buna bir  örnek de Sebe’  suresinin  39.  kullarından  dilediğine  10  rızkı bol verir.  Böyle  bir  karine  olmadı­  ğından burada zamir.

  c. s. Kesir (v. Beyrut 1401. öyle mi?  Doğrusu. /1373.  O.  doğru  olanları  elbette  ortaya  çıkaracaktır. Tefsîru ibn Kesîr.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  açık  tutar.  Yoksa kötülük yapanlar elimizden kurtulacaklarını  mı hesap ediyorlar? Ne de kötü karar veriyorlar!  Kim  Allah’a  kavuşma  umudu  içinde  ise  Allah’ın  11 İsmail b.). Mescidi  Haramı  ibadete  açık  tutmayı.  Çünkü  onların  Allah’tan  beklemedikleri  şeyler.  Allah.  Allah’a  ve  ahiret  gününe  ina­  nan  ve  Allah  yolunda  cihat  eden  kişinin  yaptığı  ile  bir mi tutuyorsunuz? Hayır.  Elbette  yalancıları da ortaya çıkaracaktır.”  Bunun üzerine  şu  ayet  in­  11  di  :  “Siz.  Lam. Allah zalimler topluluğunu doğru yola  getirmez. II. Allah katında bunlar bir  tutulamazlar.  biz  onlardan  öncekileri  denedik.  hacca  gelenlere  su vermeyi.  İnsanlar  ne  sanıyorlar. 32  .  sıkıntıda  olanın  sıkıntısını  giderir.  karşılarına  çıkacaktır. Ömer b.” (Tevbe 9/19)  Kendini Allah’ın  affı  ile aldatanların  ahiretteki durumu  ile ilgili ayetlerden biri şudur: “Yanlış yapanların elinde  bu dünyanın bütün malları ve bir o kadarı daha olsa.  inandık  dediler diye denemeye tabi tutulmadan bırakılacak­  lar.  bu konuda şöyle buyuruyor:  “Elif.  Kâbe’yi  korur. 342.”  (Zümer  39/47)  Allah  inananları  da birçok  imtihandan  geçirecektir.  kıyamet  günündeki  azabın  verdiği  sıkıntıdan  kur­  tulmak  için  feda  ederlerdi. 774 h.  Mim. hacılara  su  dağıtırız.

”  Şeyh Efendi ­ Allah bildirirse bilemez mi? Allah’ın bu­  na gücü yetmez mi?  Bayındır­ Allah’ın gücünün yetmediği ne var ki? Ama  onun  gücüyle  delil  getirilmez. 33  .  Bu konuda bir Şeyh ile aramızda geçen konuşma şöy­  ledir:  Bayındır­  Medine’de  hacılarla  sohbet  ederken  gaybı  Allah’tan  başkasının  bilemeyeceğinden  bahsettim.  şeytanı  cehenneme  koyacağını  Muhammed  sallallahu  aleyhi  ve  sellemi  de  cennette  12 Faydasını kendi görür.  Allah  dilerse  Elçisi  Mu­  hammed’i  cehenneme.    Al­  lah’ın kimseye ihtiyacı yoktur.” (Ankebut 29/1–7)  5­ Allah’ın Gücü ile Aldanma  Bazı  kimseler  Allah  ile  ilgili  olur  olmaz  şeyler  söyler.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  belirlediği vakit.  delil  olarak  da  “Allah’ın  buna  gücü  yetmez  mi?” derler.  şeytanı  da  cennete  koyamaz  mı? Onun buna gücü yetmez mi?  Şeyh Efendi ­ Elbette yeter. kesin olarak gelecektir.  Müridelerinizden  bir  hanım  dedi  ki;  “öyle  diyorsunuz  ama biliyorum ki benim şeyhim.  Bayındır­  Ama  o.  Alacakları  karşılık  da  kesin  olarak  yaptıkla­  rının daha iyisi ile olacaktır.  O işitir ve  bilir.  İnanan  ve  iyi  işler  yapanların  kötülüklerini  kesin  örteriz.  12  Kim  cihad  ederse  cihadı  kendi  için  yapar  . gece yatakta kaç kere  sağa sola döndüğümü bile bilir.

  yalnız  sana  mahsus  olarak  fazladan  namaz  kıl.  Ba­  karsın Rabbin seni Makamı Mahmûda yükseltir.  Ta­  nıdığınız ve bildiğiniz biri için; “ben ona inanmam” der­  13  “Geceleyin  uyanıp.  Onu  getiren  de.  İman.  emn  ( )  kökündendir.  Yukarıda  belirtildiği  gibi  Allah  konusunda her insan. Mucizeyi gören­  ler.  Allah’ı  bilmek  ile  Allah’a  inanmak  farklı  şeylerdir.  yani  bir  konu  ile  ilgili  korkuları  atıp  ona  güvenmek ve inanmak demektir. yakın ve uzak çevresinde yaptığı  gözlemlerle kesin bilgiye ulaşır.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Makâm­ı  Mahmud  denen  en  üst  makama  getireceğini  13  bildirmiştir  .  Emn. Allah’ın var­  lığını  ispatla  ilgili  ayet  olmaması  ve  peygamberlerin  bu  konu ile uğraşmamaları bundandır. ke­  sin  bilgiye  dayanmalıdır.  onun  ancak  Allah’ın  Kitabı  olabileceğini  anlar.  emirlerini  peygamberleri  aracılığı  ile  gönderir.  emn  içine  girmek.  Artık  Allah’ın  gücü  delil  getirilerek  buna  aykırı bir iddia yapılamaz.  Al­  lah’ın gücünü delili getirip bunun aksini iddia edemez. Kur’ân’da.    Kur’ân  üzerinde  düşünen  herkes. Bu sebeple iman. Bu sebeple o belgeye mucize denir.  Allah.  zorunlu  olarak  Al­  lah’ın  Peygamberi  olacaktır.  Son  peygamberin  mucizesi  Kur’ân’dır. “Allah size gaybı bildirecek  değildir.”  (Al­i  İmran  3/179)  âyetinden  sonra  da  kimse.  B­ İMAN  İman.  o  Kitaba  inanması  ve  güven­  mesi kaçınılmaz olur.” (İsra 17/79) ‫ﻥﻤﺃ‬ 34  .  korkuyu  atıp  rahatlama  ve  güven  duyma  anlamına  gelir.  taklit  edilmesi  imkânsız  bir  belge  ve­  rir.    O  zaman  Allah’a  inanan  ve  güvenen  her  insanın.  Her  peygambere.  o  şahsın  Allah’ın  peygamberi  olduğunda  şüphe  et­  mezler.

. kitaplarını. ona güvenmediğinizi gösterir.  yalnızca  Allah’ın  elçisidir.  gerçekten  derin bir sapıklığa düşmüş olur.  Böyleyken  onun  çocuğa  ne  ihtiyacı  o­  lur!.  Allah  hakkında sadece gerçeği söyleyin.  başka  değil.  “Tanrı üçtür” demeyin; bunu söylemekten vazgeçin. elçile­  rini  ve  ahiret  gününü  göz  ardı  ederse. Allah tek Tanrı’dır.” (Nisa 4/171) 35  . Meryem oğlu İsa  Mesih.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  siniz.  Elçisine  indirdiği bu Kitaba ve daha önce indirdiği Kitaplara  da inanın.  Herhangi bir  ko­  nuda  gösterilen  güvensizlik.” (Nisa 4/136)  “Ey  ehl­i  Kitap!  Dininizde  aşırılık  etmeyin.  Öyle  ise  Allah’a  ve  elçilerine  inanın.  Allah  Teâlâ şöyle buyurur:  “Ey  İnananlar!  Allah’a  ve  Elçisine  inanın. Allah’a inanmak  için ona güvenmek gerekir. meleklerini. Allah’tan  bir  ruhtur.  yerde  ne  varsa  hepsi  onun­  dur.  böylesi sizin için iyi olur. O. onun bütün  emir  ve  yasaklarına  güvenmekle  olur. başkası  da  yoktur. Kim Allah’ı. Bu. Ona güvenmek.  imansızlık  sayılır.  Göklerde  ne  var. Koruyucu olarak Allah yeter.  Mer­  yem’e ulaştırdığı “ol” sözüyle olmuştur.

  Allah  adına  gelen  bir  elçidir;  tertemiz  sayfalar  okur. Çünkü onlardan kâfir olanların müşrik  olduklarını  gösteren  ayetler  vardır.  Oysa  onlara  verilen  emir.  Allah’a  ait  bazı  özellikleri  başka  varlıklarda  da  görerek onlara tanrısal nitelik vermektir.  Allah’ı  hesaba  katanların  birçoğu.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  C­ ŞİRK VE KÜFÜR  Şirk. onu hesaba katmadan haya­  tını  sürdürür. Ondan başka tanrı yok­ 36  ‫ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ‬ . örtme ve görmezlikten gelme anlamına gelir.  Belirli  bir  müşrik kesimi  yani ehl­i  kitabın  dışında  kalan  müşrikleri  ifade  eder. Bu konu yuka­  rıda geçmişti.  Meryem  oğlu  Me­  sih’i  de  öyle. O sayfalarda kesin ve doğru hükümler vardır”.  ilişkile­  rini  aracılarla  yürüttüğüne  inandığı  için  onu. aynı şeyin iki farklı yüzünü  gösterir.  Kâfir ve müşrik kelimeleri.  Yapılan  iyilikleri  görmezlikten  gelen  kişiye  Arapça’da  kâfir.  Küfür.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Ehl­i  Kitaptan  ve  müşrik­  lerden kâfir olanlar.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur: “Hahamlarını ve papazlarını.  sadece  tek  bir Tanrı’ya kul olmaları idi.  Kelimenin  kökü  küfr  ve  küfûr’dur. kendilerine gerçekleri açıklayan  biri gelinceye kadar çözülecek değillerdir.  (Beyyine 98/2–3)  Ayette  geçen  “ =  müşrikler”  kelimesi  marifedir.  Yani  her  kâfir  müşrik  ve  her  müşrik  kâfirdir.  Türkçe’de  nankör  denir.  Yoksa  ehl­i  kitabın  müşrik  olma­  dığını göstermez.  bu  çerçe­  venin elverdiği kadar hesaba katar.  O. Allah ile kendi  aralarında  aracı  rabler  edindiler.  Allah’ın  varlığı  açık  bir  gerçek iken birçok kimse. Aşağıda daha geniş açıklamalar gelecek­  tir.  kâfirlik  demektir.

  bu  temel  noktalara  çağırır.  Yahudilerin  geçmişinde  Musa  aleyhisselamla  birlikte  birçok  peygamber  ve  onlardan  kalma  Tevrat  vardır.  1401/1981. ilk saflığı ile korunamamıştır. 37  . Bu se­  beple  Kur’ân  onları.  Kureyşliler  İbra­  14  him soyundan gelmekle öğünür  . Her ümmetin geçmişinde bir uyarıcı. M.  seninle  o  gerçeği  (Kur’ân’ı). Beyrut.”  (Fatır  35/24)  Mekke  toplumunun  geçmişinde  İbrahim  ve  İsmail  peygamberler  vardı. Siret’un­Nebî. ke­  sin  vardır. Ama te­  mel konularda Kur’ân ile ortak hükümleri vardır. Allah.  Eğer  yüz  çevirirlerse  deyin  ki: “Şahit olun. Allah  Teâlâ  şöyle  buyuruyor:  “Ya  Muhammed.  Ona  bir  şeyi  ortak  koşmaya­  lım. ondan kalma hac ve  umre ibadetlerini kesintisiz yerine getirirlerdi.  Muhyiddin Abdülhamid’in tahkikiyle. c.  Bu  sebeple  onlar  ehl­i kitap sayılmışlardır. I. biz teslim olmuş kimseleriz”. size göre de bize gö­  re de doğru olan şu sözde birleşelim; Allah’tan baş­  kasına kul  olmayalım.  Tevrat ve İncil.  Allah  Teâlâ şöyle buyurur;  “De ki: “Ey Kitap ehli! Gelin.” (Tevbe 9/31)  Her toplumun geçmişinde bir peygamber vardır.  müjdeci  ve  uyarıcı  olasın  diye  gönderdik. 216. Bu sebeple onlar ehl­i  kitap  değillerdi. (Al­i İmran  3/64)  Mekkeli müşriklerin ve diğerlerinin elinde böyle bir me­  tin olmadığı için onlara.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  tur. onların şirkinden uzaktır. akıllarını ve bilgilerini kullanma  14  İbn Hişam. Ama elle­  rinde ona ait bir ilahi kitap yoktu. Hiçbirimiz Allah ile kendi arasına birilerini koya­  rak  rabler  edinmesin”.  Hıristiyanların  geçmişinde  ise  İsa  peygamber  ve  ellerinde  İncil  vardır.

 Önemli olan  bir  ilahî  kitaba  sahip  olmak  değil.  Allah  sizi  kurtarıp  karaya  çıkardı  mı. hatta onu ezberleyen ve onun ilmini yapan  nice müslümanın da şirke düştüğünü görüyoruz.  Allah’a  karşı  bazı  şartlar  ileri  sürerler. onu o konuda Allah ile eşit görmüş ve tanrı edinmiş  olur.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Denizde  başınıza  bir  sı­  kıntı  gelse.  Bunlar  zor  durumda  kaldıkları  zaman  koştukları  bütün şartları unutur ve samimi olarak Allah’a yönelirler.    İnsan.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  çağrısı yapılmıştır.  Yahudi  ve  Hıristiyan­  ların müşrik olmalarına engel olamamıştır.  inananların  yolundan başka  bir  yola  girerse  onu  döndüğü  yöne  çeviririz  ve  ce­  henneme sokarız.  Aklını  başına  alacak  kimseler  için  bu  ayetleri  uzun  uzadıya  açıkladık.  Ama  insanların  çoğu.  Rabbinin.  Kimileri  şartları  kendileri belirler.”  (En’am 6/126)  “Doğru  yol  kendisine  apaçık  belli  olduktan  sonra  kim  bu  Elçi‘den  ayrılır. ona  uymaktır.  yüz  çevirirsiniz.  dosdoğru  yoludur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “İşte bu.  yapılan  iyiliği  görmez.”  (İsra 17/67)  Müşrikler birkaç kısma ayrılırlar: 38  .  Allah’a  şart  ileri  sürecek  seviyede  gö­  ren.  imanın  olmazsa  olmaz  şartıdır. kimileri de bozulmuş bir dinin veya bir  tarikatın  ileri  sürdüğü  şartları  uygun  bulurlar. Elinde  Kur’ân olan.  Allah’a tam güvenme ve kayıtsız şartsız boyun eğme.  yardıma  çağırdığınız  herkes  kaybolur;  yalnız  Allah  kalır.  Kendini  veya  başkasını. Orası ne kötü bir dönüş yeridir!”  (Nisa 4/115)  Tevrat ve  İncil’e  sahip  olmaları.

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

1­ Kendini Tanrı Edinenler  Allah’a  inanmadıklarını  söyleyenlerin  tamamı  müşrik­  tir. Onların hepsi Allah’ı var ve bir bilir. Allah Teâlâ şöyle  buyurur:  “Onlara  sorsan  ki:“Gökleri  ve  yeri  yaratan,  Gü­  neş’e  ve  Ay’a  boyun  eğdiren  kimdir?”  Kesinlikle  “Allah’tır” derler. Öyleyse nereden destek alıyor da  15  halden  hale  giriyorlar  ?  Allah  rızkı,  kullarından  is­  teyen  ve  gerekli  güce  sahip  olan  için  yayar.  Allah  her  şeyi  bilir.  Onlara  sorsan  ki;  “Gökten  su  indirip  ölü  toprağı  dirilten  kimdir?”  Şüphesiz  “Allah’tır”  diyeceklerdir. De ki; Allah neylerse güzel eyler. Ama  onların çoğu bunu düşünmezler.” (Ankebut 29/61–63)  “Desen ki: Gökten ve yerden size rızık veren kim?  Ya  da  işitmeyi  ve  görmeyi  sağlayan  kim?  Kimdir  o  diriyi  ölüden  çıkaran,  ölüyü  de  diriden çıkaran?  Ya  her  işi  çekip  çeviren  kim?  “Allah’tır”  diyeceklerdir.  De ki; öyleyse hiç sakınmaz mısınız? İşte sizin ger­  çek Rabbiniz Allah’tır. Hakkın ötesi sapıklık değildir  de  ya  nedir?  Nasıl  da  döndürülüyorsunuz?”  (Yunus 
10/31–32) 

Allah, Âdem’e secde emri verince İblis, kendi şartları­  na uymadığı için secde etmemişti. Konu ile ilgili ayetler  şöyledir:  “Bir  gün  Rabbin  meleklere  demişti  ki:  “Ben,  ku­  rumuş çamurdan, değişken kara balçıktan bir insan  yaratacağım.  Onu  düzenleyip  içine  ruhumdan  üfle­  diğim  zaman  ona  secde  edin.  ”Bütün  melekler  he­ 
15 Ayet iyi anlaşılsın diye tefsiri mana verilmiştir.

39 

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2 

men  topluca  secde  ettiler.  İblis  öyle  yapmadı.  O,  secde edenlere katılmamakta direndi. Allah dedi ki:  “İblis!  Senin  neyin  var  ki,  onlarla  birlikte  secde  et­  medin?” Dedi ki, “Kıvamına gelmiş ve kurumuş ka­  ra balçıktan yarattığın insana secde edemem.”Allah  dedi ki, “Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun.” 
(Hicr 15/28­34) 

“O,  direnmiş,  büyüklük  taslamış  ve  kâfirlerden  olmuştu.”  (Bakara 2/34)  İblis’in  büyüklük  taslaması  Âdem’e  değil,  Allah’a  kar­  şıydı. Çünkü uygun bulmadığı, Allah’ın emriydi. Bu yüz­  den Allah ona, “..İn oradan, orada büyüklenmek sana  düşmez; çık, sen alçağın tekisin”  demişti. (Araf 7/13)  İblis,  Allah’ın  ne  varlığını,  ne  birliğini  inkâr  etmiştir.  Sapık sayıldıktan sonra bile şöyle demiştir:  “..Doğrusu ben Allah’tan korkarım, Allah’ın cezası  pek ağırdır.” (Enfal 8/48)  İblis ahirete de inanır. Çünkü kovulunca şöyle demişti:  “Rabbim! Hiç olmazsa, tekrar dirilecekleri güne ka­  dar bana süre tanı.” (Hicr 15/36)  Allah’ı,  melekleri  ve  ahirette  yeniden  dirilmeyi  kabul  eden böyle birine birçok kimse “iyi Müslüman” diye ba­  kabilir. Üstelik İblis kâfir olduğu zaman, ne inanacağı bir  peygamber  ne  de  indirilmiş  kitap  vardı.  Onun  kâfirliği,  bir konuda Allah’a şart ileri sürmesi ile başladı.  Tanrı tanımaz denen ateistler de öyledir. Onlar da her  konuda,  kendi  şartlarına  uyarlar.  Allah’ın  emirlerinden  kendilerine uygun  geleni  beğenir,  gelmeyeni  reddeder­  ler.  Sıkışınca  da  Allah’a  sığınır  ve  ondan  yardım  ister­
40 

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

ler. Bunların tanrısı önce kendileri, sonra Allah’tır. Allah  Teâlâ şöyle buyurur:  “Kendi  arzusunu  kendine  tanrı  edineni  görmen  gerekmez  mi?  Ona  sen  mi  vekil  olacaksın?  Yoksa  sen  zannediyor  musun  ki,  onların  çoğu  söz  dinler  veya  aklını  çalıştırır?  Onlar;  koyun,  sığır  ve  deve  gibidirler;  hayır,  daha  düşük  seviyededirler.”  (Furkan 
25/43–44) 

“Kendi  arzusunu  kendine  tanrı  edineni  görebildin  mi?  Bilgili  olduğu  halde  Allah  onu  sapık  saymış,  kulağına ve kalbine izler koymuş, gözünün önünde  perde  oluşturmuştur.  Allah  sapık  saydıktan  sonra  onu  kim  yola  gelmiş  kabul  edebilir?  Kafanızı  kul­  lanmaz mısınız?” (Casiye 45/23)  Herkeste  ebedi  yaşama  duygusu  vardır.  Her  insan,  hiç ölmeyecekmiş gibi davranır. Ahiret inancı bu duygu­  yu  tatmin  eder.  Kendini  tanrı  edinenlerinden  kimileri  duygularını  reenkarnasyon  ile  tatmine  çalışırlar.  Yani  öleceklerini ve yeni bir bedenle tekrar dirileceklerini söy­  lerler.  “Derler  ki;  “Bu  dünyadaki  hayatımızdan  başkası  yoktur.  Ölürüz  ve  diriliriz;  bizi  mahveden,  sadece  yaşlanmadır.” Onların bu hususta bir bilgisi yoktur,  sadece tahmin yürütürler.” (Casiye 45/24)  Kimileri  de  ölümle  her  şeyin  biteceğini  ve  hesap  gü­  nünün  yalan  olduğunu  söyleyerek  duygularını  bastır­  maya çalışırlar. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “O yalan sayanların, o gün başlarına gelecek var!  Hesap  gününü  yalan  sayanlar  var  ya,  işte  onla­
41 

  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Biz  bu  Kitabı  sana  gerçeklerle  dolu  olarak  indirdik.  Öyle  ise  sen  bu dini.  Sonra onlar Cehennemde kızartılacaklardır.  Yok.  Bunu  ancak o  din hakkında  ye­ 42  .  Sonra  onlara  şöyle  denecektir:  “Sizin yalan  sayıp  durduğunuz işte budur.  dini  kendilerine uydururlar.  sadece  görevini  hatırlatmadır.  Bu  herkese. peygamberlerin söyledikleri şu sözü söylerler:  “Sizden. Onlar. taşkınlık eden ve günaha düşkün olanlardan  başkası yalan saymaz.  Kur’ân’a  uymakla  olur. kendi ile Allah arasında aracılık ya­  pacağını  hayal  ettiği  şeylere  tutulur.  Onlar o gün Rablerinden uzak kalacaklardır.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  rın…  Onu. dini kullanarak dünyalık elde etmeyi düşün­  meyenler yapabilirler.  Onlara  ayetlerimiz  okununca  “Eskilerin  masalla­  rı…” derler.” (Zümer 39/2)  Dini. öyle değil; aslında onların yapıp ettikleri şey­  ler kalplerini paslandırmıştır.” (Mutaffifîn 83/10–18)  2­ Aracı Tanrı Arayanlar  İnsanlardan kimi.  bu  yaptığıma  bir  karşılık  beklemem.  Oysa  bu  boş  bir  kuruntudur.  Allah  için  saf  ve  duru  tutmak.  o  kadar. Allah için saf ve duru halde tutarak Allah’a  kul ol.”  (En’am 6/90)  Dini  kullanarak  dünyalık  elde  etmek  isteyenler. din tebliği yaptıkları  kişile­  re. Bunu.

 Onların  hedef  kit­  lesi.  Müşrikleri biraz yakından görmeye çalışalım.  doğru  yola  girenlerin  de  bazı  istekleri  ve gelecekle ilgili endişeleri vardır.  Sonra  duyguları  ağır  basar  ve  tuzağa  düşerler.  Her  insan  gibi. ama arzuları okşadığı için birçok kimse bundan etki­  lenir.  üstüne basa  basa  söylerler.  Aklını  kullanan  herkes.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  terli  bilgiye  sahip olanlar  yapabilirler.  Buna  layık  olduklarını  göstermek  için  farklı  giyinir. onlara kul­köle olurlar.  Din  büyüklerine.  Hepsi de ölmüş olan o büyükleri. doğru yolda olanlardır. aykırı gelen ayetleri başka tarafa  çekerler.  akıllarıyla  duyguları  arasında  çatışma  yaşarlar. Tuzakçılar.  Büyüklere  ait  oldu­  ğunu  söyledikleri  hayali  hikâyelerle  kendilerine  destek  ararlar.  onların  aracılığı  ile  sunulan  isteklerin  kabul edileceğini ve Ahirette şefaatlerinden yararlanıla­  cağını. Hepsi  de  bu  oyunun  farkında  olduğu  için  bir  suç  çetesi  gibi  birbirlerine kenetlenirler. asıl oyu­  nu  burada  oynarlar. Onların duygula­  rı.  bunun  bir  oyun  olduğunu  an­  lar. kendileri temsil eder­  ler.  Allah’a  ait  bazı  özellikler  yükler.  farklı  konuşur  ve  farklı  davranırlar.  Daha  sonra  en  küçük  tesadüfü  tu­  zakçıların kerameti sayar.  Allah’ın  kitabını  da  buna uygun yorumlar.  Allah’a yönelen her  insan bu tuzaklarla  karşılaşır.  ama  onu istismar eden büyük bir cemaat ortaya çıkar.  Nesilden  nesile  yapılan  eklemelerle  Allah’ın  dininden uzak.  Bu  gibiler çoğunlukla duygu yüklü olurlar. çevrelerinde oluşturulan yoğun hurafe bombardımanı  ile  birleşince  tuzağa  düşmeleri  kolaylaşır.  Böyle  kimseler  başlangıçta. 43  .

 Allah’a has öze­  liklerden bazısına sahip görmesi sebebiyledir.” (Bakara 2/27)  Bunlar kendilerini Allah ile aldatmış olurlar. Onlara  katılanlar  orada  olmanın  bazı  faydalarını  görebilirler..  Müşrik  için  bunların  birincisi  daima  Al­  lah’tır.  Şimdi  o  batıla  sapanların  işlediklerinden  ötürü  bizi  yok  mu  ede­  ceksin?” (Araf 7/174)  Çünkü  şirke  düşenler;  “.  yarın  Allah’a  karşı şunu diyemeyeceklerdir:  “Önceden  ortak  koşanlar  babalarımızdı.Allah’a  verdikleri  sözün  kesinleşmesinden  sonra  caymış. şirke sağlam bir gerekçe bulamaz. ortak koşan anlamınadır. Ortaklık en az iki şey  arasında  olur.  Hiç kimse.” (Ankebût 29/25)  Bunlar.  Bunları oraya bağlayan. Şu ayet.  Sonra.  Bu  sebeple.  Allah’ın  birleşti­  rilmesini  emrettiği  şeyi  (yani  Allah  ile  ilişkilerini)  kes­  miş olurlar.  kıyamet  gü­  nünde biriniz diğerini tanımayacak ve biriniz diğeri­  ne  lanet  edecektir. Ama Al­  lah’a  yakın  olduğuna  ve  manevi  yardım  yapacağına  inanılan  kimselerin  etrafında  bir  cemaat  oluşur. Onun müşrik olması; bir varlığı.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  a­ Müşrik Allah’a İnanır  Müşrik. menfaate dayalı bir örgüte ka­  tıldıklarının  farkındadırlar.  Varacağınız  yer  o  ateştir;  size  yardım eden de olmayacaktır.. din adı altında.  Biz  ise  onlardan  sonra  gelen  bir  nesil  idik.  ona dikkat çekmektedir:  “ (İbrahim şöyle) demişti: Allah’tan önce putlara tu­  tulmanız  sadece  bu  hayatta  birbirinize  karşı  bir  sevgi  ortamı  oluşsun  diyedir. Çünkü he­ 44  . bu menfaat ilişkisidir.

  hac  ibadetinin  ana  direğidir.” (Zümer 39/3)  Fakat  bunların  onları.” Allah Teâlâ bunu yasaklamış ve o eksiğin ta­  mamlanmasını emretmiştir:  16 İbn Hişam.  “Ey inananlar! Müşrikler  sadece  bir  pisliktir. saf din Allah’ın dinidir. Siret’un­Nebî.”  (Tevbe 9/ 28)  Arafat’ta  vakfe.  Ama  Mekkeli  müşrikler  hac  için  Arafat’a  çıkmazlardı. 216.  Kimse  bizim  yerimize  denk  bir  yere sahip değildir. Artık  bu  yıldan  sonra  Mescid­i  Haram’a  yaklaşmasınlar.  “Biz  İbrahim’in  oğullarıyız.  b­ Müşrik Allah’a İbadet Eder  Hac  ve  umre.  saygın  bir  topluluğuz. c. 45  .  Arafat.  Allah  Teâlâ şöyle buyurur:  “İyi bil ki.  İbrahim  aleyhisselamla  birlikte  başla­  mıştır. kesintisiz yapmışlardı.  Diyorlardı  ki.  9.  yoksa  Arapların  bize  olan  saygıları  16  azalır  .  Öyleyse  hiçbir  yere  Harem  kadar  değer  veremeyiz. Onun yakınından  veliler  edinenler  şöyle  derler:  “Bizim  onlara  kul  ol­  mamız.  Allah’a  yaklaştıracağına  dair  belgeleri yoktur.  Kâ­  be’nin idarecileri ve Mekke’nin yerlileriyiz. Araplar içinde  bize  denk  olan  yoktur.  hicri  senede  Mina’da.  sadece  bizi  Allah’a  iyice  yaklaştırsınlar  di­  yedir. I. Bizimle ilgili söylenenler hiçbir Arap  için  söylenmemiştir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  deflerinin  Allah’a  yaklaşmak  olduğunu  söylerler.  Ali  tarafından  halka  hi­  taben  şu  ayet  okununcaya  kadar  Mekke  müşrikleri  bu  ibadetleri.  “hill”  denen  Mekke  sınırlarının  dışındadır.

 Necm 19.  eksiksiz  yerine  ge­  tirin.” (Bakara 2/196)  Hac  mevsimi  ile  ilgili  bir  değişikliğin  yapılmadığını  da  şu ayetten öğreniyoruz:  “Hac  bilinen  aylarda  olur. Beyrut 1412/1992. ona  yakınlık  için  kurbanlar  sunar. Krala ulaşmak isteyenin. o da onun.  c­ Müşrik Aracılara İnanır  Müşrik.  Onları.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  “Haccı  ve  umreyi  Allah  için. Ayet.  hatırası  karşısında  saygı  ile eğilir.  Cami’ul­beyân  fî  tefsîr’il­Kur’an  (Taberi  Tefsiri).” (Bakara 2/197)  Daha  önce  anlatıldığı  gibi  müşrikler  hacılara  su  ver­  mek  ve  Mescid­i  haram’ı  ibadete açık  tutmak  gibi  şey­  lerle övünürlerdi. 46  .  Cerîr  et­Taberî.. s 519.  Allah’ın  özel dostları saymaları bundandır.  Müşrik aracıyı.  Her  kim  o  aylarda  hac  ibadetine  başlarsa  artık  hac  sırasında  onun  için  e­  şine yaklaşmak. Al­  lah ile ilişkilerini canlı tutsun.. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “İnsanlar  arasında  Allah’ın  yakınından  endâd  edi­  nenler  vardır.  Allah’ı  yeryüzü  krallarına  benzeterek  kendin­  den uzak sayar. 11...  Allah’ı  sever  gibi  severler.  Hıristiyanların  İsa’yı  Allah’ın  oğlu. manevi gücü olan bir varlık sayar. c. Onunla ilişkilerini canlı tutar ki.”  (Bakara 2/165)  17  Muhammed  b. yoldan çıkmak ve dövüşme diye bir  şey olamaz.  17  Mekkeli  müşriklerin  putlarını  Allah’ın  kızları  .  büyükle­  rinin  ruhlarından  yardım  umanların  da  onları. ona yakınlığı  olan  biri  aracılığı  ile  ulaşmak  istemesi  gibi  müşrik  de  Allah’a ulaşmak için ona yakın olduğuna inandığı birini  aracı  yapmak  ister.

 21/25;  Zümer 39/11.  Allah’ın  onları  kırmayacağına.  açık  âyetler  geldiği  vakit  kondu. bu arabulucuların kendilerine şefaat­  çi olacaklarına inanırlar.  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “De  ki:  Allah  ile  kendi  aranıza  koyup  yardıma  ça­  ğırdıklarınıza kul olmam bana yasaklandı.  gerekirse Allah’a.  Onlar.  18 Bkz.  yardımı  yalnız  ondan  ister. İbn Manzûr.  Nidd.  Allah’ın  bilmediği  bir  şeyi  mi  ona  haber veriyorsunuz?” Allah. 420. Allah’tan önce öyle şeye kul olurlar ki.  Derler  ki. s. onun istemediği bir şeyi kabul ettirebi­  leceklerine. )‫(ﺩﻨ‬ 47  .  19 İlgili ayetlerden bir kaçı şunlardır: En’am 6/56; Ra’d 13/36; Enbiyâ.  Bir de müşrikler.    mad.  nidd’in  çoğuludur.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Endâd.  Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.  onların  bu  gücü  Allah’tan  aldıklarına inanı­  lır.  Müslümanlar. Beyrut. Bu yasak.’ De ki: “Gök­  lerde  ve  yerde.  Allah’a  benzer  bazı  niteliklere sahip görülen ve aykırı şeyleri savunabilece­  18  ğine  inanılan  varlıktır  .  Rabbimden  bana.  ‘Bunlar. III. c. onların şirkinden uzak­  tır ve yücedir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Allah’a karşı yalan uydurandan veya onun ayetle­  ri  karşısında  yalan  söyleyenden  daha  zalim  kim  o­  labilir? Bu suçu işleyenler umduklarını bulamazlar. Lisânu’l­Arab.” (Yunus 10/17–18)  Peygamberler insanları.” (Fatiha 1/4)  derler.  namazların  her  rekâtında  “Yalnız sana kul olur ve yalnız senden yardım dile­  riz. onla­  ra  ne  faydası  olur  ne  de  zararı.  Yalnız  Allah’a  kul  olan. Daru Sâdır. yalnız Allah’a kul olmaya ça­  19  ğırmışlardır  .

  20  Meniden.  21 Ana rahminde asılı duran canlı.    işte  bu tavırlarından dolayı sapık sayar.”  Allah.  önce  topraktan.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Ben varlıkların sahibine teslim olma emir aldım.  Aslında  biz.  o  kâfirleri.  sonra  20  21  nutfeden  . 48  .  Kaynar suyun içinde sürüklenirken… Sonra ateşte  kızartılacaklardır.  Sizi  yaratan  odur. Belki aklınızı kullanırsınız.  sonra  da  alakadan  yaratır;  sonra  sizi  bir bebek olarak dışarı çıkarır ki güçlü kuvvetli hale  gelesiniz  ve  nihayet  ihtiyar  kişilere  dönüşesiniz.  O. hemen oluverir.  Allah’ın  ayetleri  karşısında  haklı  çıkmaya  çalışan­  ları  görmez  misin?  Bunlar  nereden  destek  alarak  22  halden hale giriyorlar  ?  Bunlar  öyle  kimselerdir  ki. sadece “Ol” der. “Onlar bizden ay­  rıldılar.  Hem de boyunlarında halkalar varken ve zincirler­  le sürüklenirken öğreneceklerdir.  hem de elçilerimize gönderdiğimiz şeyler karşısında  yalan söylerler.  Sonra  onlara  şöyle  denecek:  O  şirk  koştuğunuz  şeyler nerede? Allah ile kendi aranıza koyduklarınız  vardı ya işte onlar? Diyecekler ki. kiminiz de. belirli bir süreye  kadar yaşar. Ama elbette öğreneceklerdir.  Kiminiz daha önce ölür.  eskiden  de  Allah’tan  başka  bir  şeyden  yardım  istemezdik.  O  bir  işe  karar  ve­  rirse.  Can  veren  odur;  öldüren  de  o.  hem  Kitap  karşısında.  22 Ayet iyi anlaşılsın diye tefsîrî mana verilmiştir.

” (Yunus 10/18)  e­ Müşrik Şirki Reddeder  Müşrikler.  kendilerine  ne  zarar  ne  de  fayda  verecek  durumda  olmayan  şeylere  kul  olurlar.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Başınıza  gelen  bu  şeyler.  hiçbir  şeyi  Allah’a.  “Girin  Cehennemin  kapılarından;  hiç  çıkmamak  üzere  girin!”  Kendini  büyük  görenlerin yeri gerçek­  ten ne kötüymüş!” (Mümin 40/66–76)  İslam’ın dışındaki bütün dinlerde aracılık inancı vardır. or­  tak  koşmuş  olanlara  şunu  diyeceğiz:  “Hani  nerede  o sizin kuruntusunu ettiğiniz şeyler?”  Onların  kaçamak  cevabı  şu  olacaktır:  “Rabbimiz  Allah’a and olsun ki bizler müşrik değildik. Allah  Teâlâ şöyle buyurur: “Şurası bir gerçek ki. onla­  rın şirklerinden uzaktır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Onların hepsini bir araya toplayacağımız gün.” 49  .  Bu  se­  beple içinin ona ne fısıldadığını biliriz.  Aracıların adının değişmesi ile dinlerin adı değişir.  aracılık ve şefaatçilik görevi yüklemeleri bundandır.  Ona  şahdamarından  da  yakınız. insanı ya­  ratan  biziz.” (Kaf 50/16)  d­ Müşrik Aracıların Şefaatine İnanır  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Onlar  Allah’tan  önce.  “Onlar  Allah  katında bizim şefaatçilerimizdir”. De ki; göklerde ve  yerde  Allah’ın  bilmediği  bir  şey  var  da  siz  onu  mu  haber veriyorsunuz? Öyle şey olur mu? Allah.  Derler  ki.  yeryüzünde  haksız yere  şımarmanıza ve böbürlenmenize karşılıktır.  asıl  hedeflerinin  Allah’a  yaklaşmak olduğu­  nu söylerler.  tam  ortak  saymadıklarını  düşünürler. Allah’a yakın saydıkları bir kısım varlıklara. Bu  sebeple.

  Onlar  bunları  yoldan  çevirirler  ama  bunlar  doğru  yola girdiklerini hesap ederler. Onlar da bu yetkiyi Allah’ın verdiğini söyleyince  işin içinden sıyrılacaklarını sanırlar.  Mekkeli  müşriklerin.  Yalnız  bir  ortağın  24  vardır ki.  Kâbe’yi  tavaf  ederken  söyledikleri  şu söz de onların bu tutumlarını ele veriyor.  22­1185.” (En’am 6/22–24)  Müşrikler bu kaçamak tutumu dünyada da sergilerler. bir takı­  mı  da  sapkınlığa  düşmeyi  hak  etti.  “Allah insanların bir takımını yola getirdi.” (Zuhruf 43/36 37)  23  Kâbe’nin  etrafındaki  her put  bir kabileye  aitti. gavs. Herbiri  kendi  putu  aracılığı  ile Allah’a ulaşmaya çalıştığından her  müşrikin  bir putu vardı.  Senin  hiçbir  ortağın  yoktur. 3.  kendilerini  nasıl  da  yalanladılar. “O ortağın ve bütün  yetkilerinin  sahibi  Allah’tır”  demekle  kendilerini  kurtara­  caklarını sanırlar.” (Araf 7/30)  “Kim  Rahman’ın  Zikri’ni  (Kur’ân’ı)  görmezlikten  gelirse onun başına bir şeytan sararız. Hacc. evtad vs. adlarla andık­  ları  kişilere  olağanüstü  yetkiler  yakıştıran  tarikatlar  da  öyledir.  Üstelik  bir  de  kendilerini  doğru  yolu  tutmuş  sanırlar.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Bak  işte.  24 Müslim. 50  . onun da bütün yetkilerinin de sahibi sensin  .  Müşriklerin kendilerini hak yolda gördükleri ile ilgili şu  ayetler üzerinde de düşünmek gerekir. Kutup.  Allah’a  karşı  eş  koştukları  şeyler  kendilerinden  nasıl  da  uzaklaştı. “Emret Al­  23  lah’ım. O onun arka­  daşı olur.  Çünkü  bunlar  Allah’tan  önce  o  şeytanları  kendilerine  evliya  edin­  diler.”  Müşriklerin kafası çok karışık olur.

  Tam  tersi;  onlar  bunların  ibadetlerini tanımayacak ve bunlara düşman olacak­  lardır.” (Meryem 19/81–82)  g­ Akıl Şirki Reddeder  Aklını  kullanan hiç  kimse  şirki  kabul  etmez.  Ortakları  arasında  kendilerine  arka  çıkan  ol­  mayacak.  onlar  da  ortaklarını  kabul  etmez  ola­  caklardır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Allah  o  pisliği  aklını kullanmayanların  üstüne  bı­  rakır.” (Rum 30/12–13)  f­ Tanrı Edinilen Aracılar Müşrikleri Kabul Etmez  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Onların hepsini toplayacağımız gün. o müşriklere  şunu diyeceğiz: “Haydi yerlerinize! Hem siz hem de  ortak  saydıklarınız…”  Artık  onların  aralarını  ayırmı­  şızdır.” (Ahkaf 46/6)  “O  saat  geldiği  gün  suçlular  ümitsizliğe  gö­  müleceklerdir.  O  ortak  saydıkları  şöyle  diyeceklerdir:  “Siz  sadece bize tapmıyordunuz ki! Bizimle sizin aranız­  da  tanık  olarak  Allah yeter.  Doğrusu  sizin  bize  tap­  tığınızın farkında bile değildik.” (Yunus 10/100)  Kur’ân bir de atalardan gelenleri akıl süzgecinden ge­ 51  .  insanı  aklını kullanmaya çağırır.” (Yunus 10/28–29)  “Kendilerine  dayanak  olsun  diye.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “O insanlar bir araya getirildiği gün.  Allah’ın  yakı­  nından  tanrılar  edindiler.  Müşrikle­  rin  tek  dayanağı  gelenektir. onlara kulluk ettiklerini kabul etme­  yeceklerdir.  Bu  sebeple  Kur’ân. bunlar onlara  düşman olacak.

” (Maide 5/104)  Müşriklik  boş  bir  kuruntudur. Ya ataları  bir  şey  bilmez. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Al­  lah’ın  âyetleri  sana  indirildikten  sonra  sakın  seni  onlardan  çevirmesinler. o ülkeleri haksız yere helak edecek değildi  ya?” (Hud 11/116–117)  “Rablerinin  huzurunda  toplanacakları  günden  korkanları  Kur’ân  ile  uyar;  onların  Allah’tan  başka 52  .’ Denince; ‘atalarımızda ne bulmuşsak o bize ye­  ter’  derler.  birikimi  olan  herkes  uyarılmıştır. Onlarınki sadece  saçmalamadır.  doğru  yolu  da  tutmaz kimseler idiyse?.  Her  şey  yok  olacak  yalnız  onun  zatı  kalacaktır.” (Kasas 28/87–88)  Bu  konuda..  Allah  Teâlâ  şöyle  buyu­  rur: “Şunu bilin ki.  O  zalimler. ortalıktaki kokuşmuşluğa  karşı  çıkmalı  değiller  miydi?  Kendilerini  kurtardığı­  mız  pek  azı  bunu  yapmıştır.  Ondan  başka  tanrı  yoktur. kendilerine  verilen  refahın  peşine  takıldılar  da  suçlu  kimseler  oldular.  Hüküm  o­  nundur ve ona döndürüleceksiniz.  halkı  iyi  duruma  gel­  mişken.”  (Yunus 10/66)  Şirk  konusunda  Muhammed  sallallahu  aleyhi  ve  sellem bile uyarılmıştır.  Sen  Rabbine  çağır;  sakın  ha!  Müşriklerden  olma.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  çirmeye çağırır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Onlara.    Allah’la  beraber  başka  bir  tanrı  çağırma.  Allah  Teâlâ şöyle buyurur: “Sizden önceki devirlerde yaşa­  yanlardan birikimi olanlar. göklerde kim var.  yerde kim var­  sa  hepsi  Allah’ındır. ‘Allah ne indirmişse ona ve o Elçi’ye ge­  lin.  Allah’ın  yakınından  ortaklar  çağıranlar  neyin  peşindeler?  Onlar  kendilerini  sa­  dece bir kuruntuya kaptırmışlardır.  Yoksa  senin  Rabbin.

 Sa­  kın onların heveslerine uyma. İnsanlardan çoğu.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  ne bir dostları ne de şefaatçileri vardır.  Eğer  yüz  çevirirlerse  bilesin  ki.50)  “İnananların gönüllerinin Allah’ı anması ve ondan  inen  gerçeğe  içten  bağlanması  zamanı  henüz  gel­  medi mi? Sakın daha önce kendilerine kitap verilen­  ler  gibi  olmasınlar;  üzerlerinden  uzun  zaman  geçti  de  kalpleri  katılaştı. yoksa se­  ni. 53  .  Allah’ın  sana  indirdiğinin  bir kısmından  saptırır­  lar. Belki kendi­  lerini korurlar.” (En’am 6/51)  “Allah’ın indirdiği Kitap ile aralarında hükmet.  Onlardan  çoğu  yoldan  çıkmış­  tır.” (Hadîd 57/16)  25 Mekkelilerin Müslüman olmadan önceki dönemine cahiliye devri denir.  Allah  bazı  gü­  nahlarına karşılık onların başına bir kötülük gelme­  sini istiyordur. Dikkatli ol. gerçekten yoldan  çıkmıştır.  25  Yoksa  cahiliye  devri  hükmünü  mü  arıyorlar?  İyi  bilen  bir  millet  için  kimin  hükmü  Allah’ın  hük­  münden güzel olabilir?” (Mâide 5/49.

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  54 .

 demek olur.  fevk'in  zıddıdır. Dûne.  Bu  sebeple  onları  ölümsüzleştirir.  Yani  bir­  den fazla Allah’ın var olduğunu iddia etmezler. Bir şey öbüründen  biraz aşağıda olunca “Haza dûne zâke” denir. ondan aşağıca.  Hıristiyanların  İsa’ya  Allah’ın  oğlu. zarf olur. Ona çok yakın mana­  sına “Haza dûnehu” denir. s 519.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  İKİNCİ BÖLÜM  ARACILIK İNANCI  Kur’ân’ın  şirkle  ilgili  âyetlerinde..  27 et­Taberî. 11. kabl manasına da gelir.  Mekkeli  müşriklerin  taptıkları  ruhanilere  Allah’ın  kızla­  27  rı  . başka ve en  26  yakın  anlamlarına  gelir  . Dûn sözlükte; üstün zıd­  dı. Allah’tan  aşağı seviyede.  Müşrikler  Allah’ın  zatına  ortak  koşmazlar. ona ulaşmak için Allah’a yakın bildikleri bazı varlık­  ları  aracı  koyarlar.  olağanüstü  duyma. 19. Yani aracı koydukları varlıkla­  ra.”  Allah’ın  dûnundan. Allah’ın evliya­  sı. Allah’ın verdiğine inanır­  lar.  görme. Onların  iddiası.  tapılan  ve  yardıma  çağrılan  hayalî  ilahların  yeri  “   =  Allah’ın  dûnundan” sözüyle ifade edilir. en üst mertebeden beri. Necm Suresi.  ondan  aşağıca  diye  ifade  edilir. sıfatta ortaklıktır. Ayetin tefsiri. ‫ﻥﻤ‬ ‫ﻥﻭﺩ‬ ‫ﷲﺍ‬ 55  . bir kral gibi kendilerinden uzak sa­  nır. "Akreb" manasına da olur ki.  Allah’a  ait  özellikler  yakıştırmalarıdır. Üstelik  bu özellikleri ve bütün yetkileri.  Müşrikler Allah’ı. yani dostları demeleri bundandır.  Bazıları  bunun  dünüv’ün  maklûbu  olduğunu  söylemiştir.  büyüklerini aracı koyanların onlara.  en  üst  mertebeden  beri  demektir.  Kelime  "gayr"  ma­  nasına da gelir.  Mekkeli  müşrikler  Kâbe’yi  tavaf  ederken  şöyle  der­  26  Dûn  ile  ilgili  olarak  Kâmus  Tercümesi’nde  şunlar  yer  alır:  “Dûn.  anla­  ma ve yardım etme özelliklerine sahip sayarlar. Cami’ul­beyân c.

 Emret.  Muhammed  sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: “Yazık size! Bu­  29  rada kesin. Herkes.”  Abbas diyor ki.  Şirkin yapısı aşağıdaki gibi gösterilebilir:  ŞİRKİN GENEL YAPISI  28  Kâbe’nin  etrafındaki putların  her biri bir kabileye  aitti.  Yalnız  bir  or­  28  tağın  var ki.  senin  hiçbir  ortağın  yoktur”  dediklerinde. burada kesin!  ”. kendi putu  aracılığı ile Allah’a ulaşmaya çalıştığından her birinin sadece bir putu vardı. 3/ 22–1185. onun da.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  lerdi:“Lebbeyk  lâ  şerîke  lek  illâ  şeriken  huve  lek  temlikuhu ve mâ melek”  “Emret  Allah’ım. onlar: “Lebbeyk lâ şerîke lek.  senin  ortağın  yoktur. yetkilerinin de sahibi sensin.  29 Müslim. 56  . Hacc.

  boşluğu kendilerinin dolduracağını iddia ederler. Doğru inanca sahip olan ve doğru davranış gös­  teren herkes o yola girmiş olur.  Allah’a  ait  özellikler  yüklerler. yani Allah’ta yok olma ve vahdet­i  vücut  gibi  düşüncelerin  kaynağı  bu  olsa  gerektir.  onları tanrılaştırmaktır. İblis’in yani Şeytanın asıl çalışma alanıdır. insan şeytanlarının verdiği sıkıntıdır. Fena fillah. sağlarından  ve sollarından geleceğim.  insandaki  din 57  . Allah’ın  istediği  davranıştır.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Şekilde yer alan ögelere bakalım:  1­  Sırat­ı  Müstakim  (Doğru  yol):  Bu. (Arâf 7/16–17)  Asıl sıkıntı. Tanrılarla insan­  lar arasında aracılık yaptığına inanıldığı için yarı insan.  onlara.  5­  İnsan:  Oluşturulan  bu  ilişkiler  ağı. Sonra önlerinden.  Ne  olursa  ol­  sun.  Allah’ı  insandan uzak  gösterir.  kişiye  şah  damarından  daha  yakındır. onların çoğu. onlar için..  sana teşekkür etmeyecektir”.  Bu.  3­  Ata  ruhları:  İnsanlar. bir yönüyle de insana benzeti­  len. bu sebeple aracı sayılan varlıklardır. senin doğru yolunun üstünde otura­  cağım.  Allah’ın  istediği  yoldur. arkalarından. bir yönüyle Allah’a.  yarı tanrı gibi kabul edilirler.  4­  Din  adamları:  İnsanlarla  ilişkide bulunan  ve yuka­  rıdaki yapıyı din olarak sunan kişilerdir.  ölmüş  büyüklerini  kutlu  kişi  saymaktan  pek  hoşlanır.  Allah’tan  yetki  alınca  şöyle  demişti:  “. Göreceksin.  Allah. Onlar  da doğru  yola otururlar. Doğru davranış.  2­ Tanrılar:  Allah ile insan arasında yer aldığına ina­  nılan..  Doğru yol.

  “Onlar  bunlara  ibadet  etmediler.  tuzaklarını  orada  kurar.  Çünkü  sırat­ı  müsta­  kim.  Doğru  yolda.  kıyamet  gü­  nünde biriniz diğerini tanımayacak ve biriniz diğeri­  ne  lanet  edecektir.” Onları rab edinmeleri böyle oldu. onların şirkinden uzaktır.  Varacağınız  yer  o  ateştir;  size  yardım eden de olmayacaktır.  İstanbul.  c. Allah.  Peygamber  sallallahu  aleyhi  ve seleme geldim.  Hatim  diyor  ki.  İnsanları  bu  organizas­  yonun içine atan asıl sebep.” (Tevbe 9/31)  Adiyy  b. 278.  onların  30  Tirmîzî.  Oysa  onlara  verilen  emir.  ama  bir  şeyi  helal  sayarlarsa helal saydılar.  Allah’ın  yakınından  rabler  edindiler.  bazı  Yahudi  ve  Hıristiyanlar  hakkında  şöyle  buyurur:  “Hahamlarını  ve  rahiplerini.  Meryem  oğlu  Mesih’i  de  öyle.  Ondan  başka  tanrı  yoktur.  böyle  bir  yapılanma  içindedirler.  bab  10.  yani  sırat­ı  müstakimde  olmak  isteyen  her  insanın  önüne  engeller  çıkar. 58  . haram sayarlarsa haram say­  30  dılar  .  Şu  ayet.  ona  dikkat çekmektedir:  “(İbrahim  şöyle)  demişti:  Allah’tan  önce  putlara  tu­  tulmanız  sadece  bu  hayatta  birbirinize  karşı  bir  sevgi  ortamı  oluşsun  diyedir.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  duygusunu  istismara  yol  açar.  O. orada olmanın faydalarını  görmek  ve  menfaat  ilişkisine  girmektir. at  o  putu”  dedi.  Ondan  şu  ayeti  işittim:  “Hahamlarını  ve  rahiplerini. s.  hadis  no  3095.  Sonra. boynumda altın haç vardı.  1981/1401.” (Ankebût 29/25)  Hak  dinin dışındaki  bütün  dinler.  sadece  tek  bir  Tanrı’ya  kul  olmaları  idi.  V. “Adiyy.  Oraya  gelenlere  aracılardan  bahseder.  Şeytanın  çalışma  sahasıdır.  Allah  Teâlâ.  Allah’ın  yakınından  rabler  edindiler…”  Dedi  ki.  Tefsîr’ul­Kur’an.

  Oğul  ve  Kutsal  Ruh  inancı  vardır. aklını kullanmayan insan­  lardan  ve  gelenekten  alırlar.  Böylece  o  insanlar  Al­  lah’tan  önce.)  32 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par. 215.  diğeri  de  Taoistlerdir.  1­ Allah  Katoliklere  göre  Allah  birdir;  ondan  başka  Tanrı  yok­  31  tur  .  çoğu  Hıristiyan  mezheplerinde  aynıdır.  Bu konuda en büyük desteği.  arabulucu  ve  şefaatçi  olabileceklerini  söylerler. 59  .  Allah’a  giden  yolda  onların  desteklerine  ihtiyaç  olduğunu.  Hayali  hikâyeler  anlatarak  Allah’ın  onları  kırmayacağını  iddia  ederler.  A­ KATOLİKLERDE ARACILIK İNANCI  Rahipleri  rab  edinmenin  arkasında  Baba.  aracı  saydıkları  varlıklara  kul  olurlar.  Yeri  ve  göğü  tek  başına  yaratmıştır. 216 ve 222.  Katolikleri  ele  alarak  İsa  aleyhisselamın  tebliğ  ettiği  saf  dinin.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Allah’a  yakın  ve  onunla  dost  olduklarını.  Yaratılış  düzenini  ayarlayan  ve  dünyayı  32  33  yöneten  odur  .  Her  birinin  farklı  inançları  da  vardır. Buna iki örnek veri­  lecektir;  bir  ehl­i  kitaptan  Katolikler.  Dolayısıyla onlara teslim olma gereği üzerinde dururlar.  (Papa 14.  nasıl  tanınmaz  hale  geldiğini  görmeye  çalışalım.  Bu  da onların Allah ile ilişkilerini keser.  Bu  inanç.  Türkiye  Episkoposlar  Konferansı  adına neşredilmiştir. İstanbul 2000. Jean Paul) emriyle 1986’da Kardinal Joseph  Ratzinger  başkanlığında  kurulan  12  kişilik  bir  heyetin  altı  yıllık  çalışmasıyla  meydana  getirilmiş  ve  Vatikan  Kilisesi  tarafından  kabul  edilmiş  öğretileri  içerir.  Dominik  PAMİR  Türkçe’ye  çevirmiş. 200 ve 212.  gerçeğin  kendisidir.  O. Burada Allah yerine Tanrı kelimesi kullanılmaktadır.  O  insanlara  yakındır  ve  her  şeyi  bi­  31  Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. paragraf. Lui’nin (Episkopos II.

  par.  34 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. kendiliğinden var olan­  37  Allah’ın  Baba  olarak  adlandırılması.  43 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Her  şey  varlığını  ona  borçludur.  35 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Allah  ile  insan  arasında  bir  boşluk  olduğunu söyler. 519. ne kadın; Allah. 60  .  42 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Baba’nın  yanında  Hıristiyanların  avukatlığını  yapıyor. 2634.  Allah’ın  huzurunda  42  daima  hazır  bulunmaktadır  .  par.  par.  33 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  34  35  lir  .  her  şeyin  dır  . 206. 783.  38 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 859. 208.  par.  Kendisi  aracılığı  ile  Al­  43  lah’a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter  . peygamber  ve  kral  yap­  40  mıştır  .  par.  Baba’nın  elçisidir  .  par.  par. Şimdi  Katoliklerin arabulucu saydıkları varlıklara bakalım:  2­ İsa (Oğul)  39  Katoliklere  göre  İsa.  40 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Bazı  Hıristiyanlar. arayı arabulucularla doldururlar. Allah ne erkektir.  Onlar  lehi­  ne  aracılık  etmek  için  hep  canlıdır.  Her  şeyi  41  kendisini  gönderen  Baba’dan  alır  .  kendiliğinden  bir  şey  yapamaz.  par.  par. varlığının başı ve sonu yok­  tur. 858. 212. 239.  37 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Baba  onu  kutsal  ruhla  meshetmiş.O. O her zaman vardır  .  41 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Allah’tır  .  par.  39 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  O.  Sahip  olduğumuz  36  her şey ondan gelmektedir  . 224.  36 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  başlangıcı  ve  aşkın  otorite  sahibi  olmasından  ve  tüm  çocuklarının üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dola­  38  yıdır.  rahip.  Şimdi  o. 212.

  44  Hıristiyanlarda İsa’nın konumu  Hıristiyanlara  göre  Allah  ile  insan  arasındaki  kuzu  İ­  44 Resim ve yazılar.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Hıristiyanlarda insanın konumu şöyledir:  Bu  anlayışa  göre  Kutsal  Tanrı  yani  Allah  ile  günahlı  insan  arasında  büyük  bir  boşluk  vardır.  Oklar  insanın  Allah’a  ve  onun  sunduğu  yaşama  ulaşmak  için  göster­  diği çabayı simgeler.incil. 61  .com’dan alınmıştır.  Aşağıdaki resim ayrılığı kapatacak yolu açıklar. www.

 s.  par.  O­  nun  Allah’ın  oğlu  olduğu  iddiasını  önce  Pavlus  ortaya  attı.  Kitabı Mukaddes şirketi.  Buna  göre  Pavlus.  İsa.  onun  elçisidir.  üçüncü  yüzyıldan  47  sonra Antakya’da alındı  .)  47 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par.  Elimizdeki  İncil'de  Pavlus’un  asıl  adının  Saul  olduğu  (Elçilerin  İşleri  13/9). 62  . Pavlus’un  Timoteos’a mektubunda şu söz yer alır:  “Tek bir Allah ve Allah ile insanlar arasında tek bir Aracı  vardır.  48 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  gerçek  anlamda  insan  sayılırdı. 465. insanlığın kurtuluşu için kendini kurban etmiş­  45  tir.  Eski  ve  Yeni  Ahid  /Tevrat  ve İncil.  Bunu  Kur'an  kabul  edemez.  431’de.  azılı  bir  Hıristiyan  düşmanı  iken  Şam yolunda ansızın gökten parlayan bir nurun çevresini sardığı. gerçek  anlamda Tanrı’nın Anasıdır. O. (Kutsal Kitap. İsa'nın ona  seslendiği  (Elçilerin  İşleri  9/36)  sonra  onun  İsa'ya  inandığı  ve  vaftiz  edildiği  (Elçilerin  İşleri  9/18  vd. İstanbul 1981.”  451’de  toplanan  dördüncü  ökümenik  Kadıköy  konsili  onun gerçek tanrı olduğunu şöyle ilan etti:  45  Pavlus'un  Mektupları  elimizdeki  İncil’in  bir  parçası  sayılmaktadır.  46  İncil.  1. 465.  325’te  toplanan  Ökümenik  İznik  Konsili.  Çünkü  Kur'an'a  göre  İncil  Allah'ın  kitabı. Timoteos  2/56. Baba’dan doğduğuna ve onunla aynı  48  özden olduğuna karar verdi  .  Bu  da  insan  olan  ve  kendisini  herkes  için  fidye  46  olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır  .)  ifade  edilmektedir. kendi kişiliğini.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  sa’dır.  İsa’nın  yara­  tılmış olmadığına.”  Üç asır sonra kabul gören oğul nitelemesi: Havari­  ler  zamanında  İsa. 218. akıllı ruhla canlandırılmış bir beden­  le birleştirerek insan olmuştur. Onun sözünün İncil’de yer alması kabul edilemez.  Pavlus  ise  İsa’yı  görmemiştir. Meryem Ana ise.  üçüncü  Ökümenik  Efes  konsili  şu kararı  aldı:  “İsa.  Bu  iddiayı  doğru  sayan  karar.  sıradan  bir  Hıristiyandır.

  Katolikler bunu şöyle açıklarlar:  “Mesih  İsa.  Allah  kahretsin  onları!  Bu  iftiraya  nereden  sürükleniyor­  lar?” (Tevbe 9/30)  Gerçek  Allah  ve  gerçek  insan:  İsa’yı  aracı  sayabil­  mek için ona gerçek Allah ve gerçek insan demişlerdir.  gerçek  Allah  ve  gerçek  insandır.  akıllı  bir  ruhtan  ve  bedenden  oluştuğunu.  52 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Bunlar  dillerine  doladıkları  kendi  sözleridir.  Onlar  lehine  aracılık  etmek  için  hep  canlıdır.  günah  dışında  hepimize  her  şeyde  benzer  olduğunu.  par.  Tanrılık  açısından  yüzyıllar  öncesinden  Baba’dan  doğduğunu. Baba’nın yanında Hıristiyanların avukatlığını yapıyor.  par.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Rabbimiz  Mesih  İsa’nın  mükemmel  Tanrılığa  ve mü­  kemmel  insanlığa  sahip.  par.  Tanrılık açısından Baba ile insanlık açısından da bizim­  le  aynı  özde  olduğunu.  Şimdi  o.  Kendilerinden  önce  kâfir  olanların  sözlerine  benzetiyorlar. 519. “Üzeyr Allah’ın oğludur” dediler; Hıris­  tiyanlar da “Mesih Allah’ın oğludur” dediler.  Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:  “Yahudiler.  50 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Kendisi  aracılığı  ile  52  Allah’a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter  .  51 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par. 2634.  insanlık  açısından  bizim  esenliğimiz  için  bakire  Meryem’den  doğduğunu  49  oybirliği ile kabul ettiğimizi resmen beyan ederiz  . 467.”  49 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. gerçek  Tanrı ve  gerçek  insan  olduğunu. 63  .  Allah’ın  51  huzurunda  daima  hazır  bulunur  .  İşte  bu  50  nedenle  insanlarla  Allah  arasında  tek  aracıdır  . 480.

64  . Şurası bir gerçek ki; kim  Allah’a  şirk  koşarsa  Allah  ona cenneti  haram  eder. Şöyle diyorlar:  “İmanın nedeni.  Kutsal  53 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. duanın  da  efendisidir  . 741. 156.  Çünkü  Ruh.”  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Allah  Meryem’in  oğlu  Mesih’tir”  diyenler  tam  kâfir  oldular. par.  par.  varacağı  yer  ateştir.  par.  Oysa  Mesih  şöyle  demiştir:  “Ey  İsrail  oğulları!  Rabbim  ve  Rab­  biniz olan Allah’a kul olun.  Kilisenin  imanı  bizim  ima­  nımızdan  önce  gelir.  bizim  zayıflığımıza  yardım  eder.  Baba  ve  O­  55  ğul  ile  aynı  özdendir  .  Kilise  tüm inananların anasıdır.  Ruh’un  dü­  şüncesinin ne olduğunu bilir.  İnsanların  yüreklerini  araştıran  Allah. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.” (Maide 5/72)  3­ Kutsal Ruh  Katoliklere göre Kutsal  Ruh da  Tanrı’dır. Romalılar 8/2628.  55 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par.  O  da  aracı  ve  şefaatçi  olur. açıklanan gerçeklerin doğal aklımızla  53  anlaşılmaları  ve  gerçek  olarak  görülmeleri  değildir  .  çünkü  nasıl  dua  etmemiz  gerektiğini  bilmiyoruz;  ama  Ruh’un  kendisi  sözle  anlatılamayan  iniltilerle  bizim  için  şefaat  eder. Anası Kilise olmayanın Baba­  54  sı Tanrı olamaz  .”  İnanmak  bir Kilise eylemidir.  imanımızı  taşır  ve  besler.  Zalimlerin  yardımcıları  da  ol­  maz.  54 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Pavlus’un  Romalılara  mektubunda  şu  ifadeler  yer  alır:  “Kutsal  Ruh. 181. 689.  Allah’ın  işlerinin  56  etkeni olan  Kutsal  Ruh.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Bu  inanç  akla  ters  düştüğünden  sorumluluğu  Kilise  üstlenmektedir.  Allah’ın  iste­  ğine  göre  kutsallar  için  şefaat  eder.  56 İncil.

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Ruh  olmadan  Tanrı’nın  Oğlu’nu  görmek  mümkün  de­  ğildir.”  Onlar bu  sözleriyle  Meryem  Ana’yı  tanrı  yapmış  olur­  lar.”  (Maide  5/116–  117)  57 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Benim  Rabbim  ve  sizin  Rabbiniz  olan  Allah’a  kul  olun  de­  dim.  Eğer  söylediysem.  59 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.”  “Bana ne emrettiysen onlara onu söyledim.  gerçek  anlamda  Tan­  58  rı’nın  Anasıdır  .  Beni  vefat  ettirdikten  sonra  onları  sadece  sen  görüp  gözettin. yardıma koşan.  Sen  her  şeye  tanıksın.  58 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. arabu­  59  luculuk yapan derler  .  par. yardımcı. “Beni ve anamı Allah  ile  aranızda  iki  aracı  tanrı  edinin?”  İsa  şöyle  diye­  cektir: “Senin böyle şeyle ne ilgin olur? Benim doğ­  ru  olmayanı  söylemem  olacak  şey  değildir.  4­ Meryem Ana  Katoliklere  göre  Meryem  Ana.  Meryem  A­  na’ya Kilise’de avukat.  benim  içimde  olanı  bilirsin  ama  ben  senin  içinde  olanı  bilmem;  bütün bilinmeyenleri bilen sadece sensin.  Bir  gün  Allah  şöyle  diyecektir:  “Ey  Meryem  oğlu  İsa! İnsanlara sen dedin mi ki.  Oğul  olmadan  da  hiç  kimse  babaya  yaklaşa­  57  maz  . 467. 65  . paragraf 969.  Yinelenen  arabuluculuğu ile ebedi esenlikler sağlayan armağanları  garanti  altına  almaya  devam  etmektedir.  elbette  bilirsin.  Sen. 683.  par.  Aralarında  bulunduğum  sürece  onlara  tanık­  tım.  “Onun  analığı  bitmemiştir.

 Oğul  ve  Kutsal  Ruh’un  adıyla  vaftiz  edin.  Bu  nedenle  gidin. Seçtiği  bu  on  iki  kişi şunlardır: Petrus  adını  verdiği  Simun.  Taday.  bütün  ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. 66  .  Çünkü  biz  Allah’a  inandık. İsa aleyhisselama destek veren 12 kişidir.  İsa  bunlardan  on  iki  kişiyi  yanında  bulundurmak.  yani  ‘Gök  gürültüsü  Oğulları'  adını  verdiği  Zebedi'nin  oğulları  Yakup  ve  Yuhanna.  Andreya. dağa çıkarak istediği  kişileri  yanına  çağırdı.  Bartalmay.  Ona  da  yol  gösterici  ve  aydınlatıcı  olan  60 İncil’de Havarilerle ilgili olarak şu sözler yer alır: İsa. Saff Suresi.  Bu  sözler  İncil’e  ait  olamaz.  Havariler;  “Allah  için  bizler  yardım  ederiz. İşte ben.  Şahit  ol;  biz  ona  teslim  olmuş  kimseleriz”  diye  cevap  vermişlerdi. İsa’nın ölümünden sonra havarile­  rine göründüğü iddiası kabul edilemez. Allah Teâlâ şöy­  le buyurur:  “İsrail  Peygamberlerinin  arkasından  Meryem  oğlu  İsa’yı.  Filipus.  İsrail  oğullarının  kendini  tanımazlık  ettiklerini  se­  zince;  “Allah  yolunda  bana  kim  yardım  eder?”  de­  mişti.» (Matta 28/16–20).”  (Al­i  İmran  3/52)  Elimizdeki İncil’e göre İsa çarmıha gerilip defnedildik­  ten üç gün sonra kabrinden çıkmış.  Size  buyurduğum  her şeye uymayı onlara öğretin.  Matta. önündeki Tevrat’ı doğru sayan bir elçi olarak  gönderdik.  61  İsa. dünyanın so­  nuna dek her an sizinle birlikteyim.  Yurtsever  Simun  ve  İsa'yı  ele  veren  Yahuda İskariyot. Onları Baba.  Tanrı  sözünü  duyurmaya  göndermek  ve  cinleri  kov­  maya  yetkili kılmak  üzere seçti.  Tomas.  Alfay  oğlu  Yakup.  Onlar  da  yanına  gittiler.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  5­ Havariler  60  Havariler  . 61/14.  Gerçek  İncil  yalnız  Al­  lah’ın sözlerini içerir. (Markos 3/1419)  61 Bkz. Celile’de 11 havari­  sine görünmüş ve şöyle demiştir: «Gökte ve yeryüzün­  de  bütün  yetki  bana  verildi.  Beni  Regeş.

  Beni  vefat  ettirince  artık  onlar  üzerine  gö­  zetleyici yalnız sen oldun. ahirette Allah’a şöyle diyecektir:  “İçlerinde  bulunduğum  sürece  onları  gözeti­  yordum. önündeki Tevrat’ı doğru sayan.  İncil’e yapılan bu tür eklemelere dayanılarak havarile­  re  ruhani  yetkiler  verilmiştir. Ondan ön­  ce  de  elçiler  gelip  geçmiştir.  ona  şöyle  demiştir:  “Göklerin  e­  gemenliğinin  anahtarını  sana  vereceğim. Sen her şeyi görüp göze­  tirsin.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  İncil’i verdik.  O.  Bu  eklemelerden  birine  göre İsa. yol  gösteren  ve  sakınanlara  öğüt  veren  bir  kitaptır.  göklerde  de  çözülmüş  olacak. 12 havarisinden bir kurul oluşturmuş ve başı­  na  Petrus’u  getirmiş.”  (Maide 5/46)  “Meryem oğlu Mesih sadece bir elçidir. O. Her ikisi de yemek yerlerdi.  Bir  de  onların yalana nasıl itildiklerine bak!” (Maide 5/75)  İsa  aleyhisselam  vefat  edince  dünya  ile  ilişiği  kesildi. Şimdi sen on­  lara  bu  belgeleri  nasıl  açıkladığımıza  bak.” (Mâide 5/116–117)  Dolayısıyla İsa’nın vefatından sonra söylediği iddia e­  dilen yukarıdaki sözler; ne İncil’in bir parçası ne de İsa  aleyhisselamın sözü olabilir.  Yeryüzünde  bağlayacağın  her  şey  göklerde  de  bağlanmış  olacak.” (Matta 16/19)  Bağlama ve çözme yetkisi şöyle yorumlanır: Havarile­  rin.  topluluğa  (Kiliseye)  kabul  edecekleri  veya topluluk­ 67  .  Yeryüzünde  çözeceğin  her  şey.  Annesi  dosdoğru  bir  kadındır.

  6­ Kilise  Katoliklere göre Kilise.  cümlesine  dayanılarak  yapılmıştır.  Kilisenin.  65 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  a­ Episkoposlar  Episkopos.  biri  insani  diğeri  63  ilahi olan iki farklı yapısı vardır  .  elimizdeki İncil’in bir bölümüdür.  par.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  tan  atacakları  kişiler. 1445.  havarilerin  takipçileri  olan  episkoposlar  aracılığıyla  havariler  tarafından  eği­  62  Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  bölümünün  1.  Papa  ve  papazlar  ol­  mak üzere üç bölümde incelenecektir. insanların Allah ile olan ilişki­  lerinde günahlara karşılık adaklar ve kurbanlar sunmak  65  üzere atanan kişilerdir  . Allah ile barışmadır  .  par.  Kilise. Bu tanım İbranilere Mektupla­  rın  5.  Katoliklere  göre  Kilise’nin  en  yetkili  kişileridir.  64 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 771.  Katolik  rahipler;  episkoposlar. 1539. 775. Kiliseyle barışma. hiyerarşik  organlardan  ve Me­  sih’in mistik bedeninden oluşmuş bir topluluktur.  par.  gözetmen  ya  da  başkan  anlamına  gelir.  par. Kilise insanlıkla Allah  64  arasındaki birleşmenin işareti ve aracıdır  .  Bu Mektuplar. Göksel  armağanlarla  donatılmıştır.  Allah  tarafından  da  kabul  edilir  62  veya atılır. 68  .  7­ Rahipler  Katoliklere göre rahipler.  Mesih’in  yeniden  gelişine  kadar.  63 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Onların  giriş  cümlesine  göre  mektupları  kimin  yazdığı  belli  de­  ğildir.

 Petrus’un halefi  ve  episkoposlar  kurulunun  önderi  olan  Roma  episkoposu yani Papa ile birlik içinde görev yapar.  onları  redde­  den  Mesih’i  ve  Mesih’in  gönderdiği  kişiyi  reddetmiş  o­  67  lur  . 937.  71 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Roma Kilisesi episkoposu  olan Papa.  par.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  66  tilmeye. Havari Petrus’un halefi.  par.  Havari  Petrus’u  Kilisenin  gözle  görülür  temeli  yaptı.  kutlulaşmaya  ve  yönetilmeye  devam  eder  .  par.  Ona  Cennetin  anahtarlarını  verdi. Havari Petrus’un halefi ve episkoposlar kurulu­  nun  lideridir. 883. 69  .  par. yalnızca Papa’nın rıza­  68  sıyla ortaya konabilir  . 891.  par.  70 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  68 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  b­ Papa  Papa. 880.  67 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Papa  69  ve episkoposlar kurulu yanılmazdır  .  69 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Bu yetki.”  c­ Papazlar  Rahip  veya  Kâhin  denen  papazlar  Katoliklere  göre  “Allah’la  ilgili  konularda  insanları  temsil  etmek  için  ata­  66 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 857. Her episkopos. 877. evrensel yetkiye  71  sahiptir  .  Bu  kurulun  bütün  Kilise  üzerinde  tam  ve  yüce bir yetkisi vardır.  Episkoposları  dinleyen  Mesih’i  dinlemiş.  Katoliklere  göre  Rab  İsa. Papa. 862. 936.  Mesih  İsa’nın  Vekili  ve  yeryüzündeki bütün  70  Kilise’nin çobanıdır  . tam. dolaysız. “canların üzerinde Tanrısal  atama sayesinde yüce.  par.

 977.  Gregorius  genç  bir  papaz  iken  şunları  yazmış:  “. 877  74 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par. seni bağışlıyorum” diyebilir  .  par.  Papazlığı  o  kurdu;  74  ona yetki.  Dinler Tarihi.  günahların  78  bağışlanmasını  inanca  ve  vaftize  bağlamıştır  . 1997. 878..  mih­  rap üzerinde kurbanları sunmaktadır. 70  . suya batırmak demektir.  par.  77  Hıristiyan  olmanın  ilk  şartıdır  .  par.. ne  ilk  günahta  ne  de  özgür  irade  ile  işlenen  günahlarda  79  silinecek  bir  şey  veya  cezası  ödenecek  bir  suç  kalır  . 5/1.  Papazlığın  kaynağı  Mesih’in  bizzat  kendisidir. Katoliklere göre Vaftiz. s.  72 İbranilere Mektup. 268..Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  72  nırlar  ”  ve  episkoposlarının  yönetimi  altındaki  73  episkoposluk  bölgesinde  görev  yaparlar  . Papaz. 978.  Vaftiz  sırasında alınan bağış öylesine tam ve eksiksizdir ki. misyon.  par.Papaz  gerçeğin  savunucusudur.  79 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 1589.  78 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  öbür  dünya  için yaratığı yeniden yaratmakta.  76  Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 1213  vd; Abdurrahman Küçük. 874  75 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  73 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Ankara.  başmeleklerle  birlikte  hamd  etmekte. kişi­  sel yetkisiyle insanlara; “seni Baba’nın adına vaftiz edi­  75  yorum.  par. yönelim ve güç verdi  .  par. yaratığı yeniden biçimlendirmekte.  Meleklerle  birlikte  dikelmekte. Mesih’in rahipliği­  ne katılmakta. yara­  tığı  Tanrı  suretine  yeniden  kavuşturmakta.  Rab  İsa.  77  Katolik Kilisesi Din  ve Ahlak İlkeleri. daha da önemlisi ken­  76  di tanrılaştığı gibi tanrılaştırmaktadır da  .”  8­ Vaftiz  Vaftiz. Ocak Yayınları.

  En  üstte  Allah  vardır.  Günahları  Allah’tan  başka kim bağışlayabilir?” (Al­i İmran 3/135)  Bunu Katolik­  ler  de  kabul  ettiğine  göre  Allah  tarafından  verilmiş  bir  yetkiye  dayanmadan. 1463.”  9­ Günah Çıkarma  Katoliklere  göre  “yalnız  Allah  günahları  bağışlar”. Bunların her biri­  ne  Allah’a  ait  yetkiler  verilmiş.  par.  o  varlıkları  Al­  lah’a ortak koşmaktır. Oğul onları Baba’ya  80  takdim eder. Episkoposlar ve Papazlar gelir.  Meryem Ana.  82 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 1441 vd.  par. baba da onlara bozulmazlık verir  .  Bir  Kilise ruhanisi “günahların bağışlandı” derken Allah’a ait  81  bir yetkiyi kullanır  . Kutsal  Ruh. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “..  par. 71  .  Kutsal  Ruh  dışındakiler  yarı  tanrı.  Çünkü  Tanrı’nın  ruhunu taşıyanlar Oğul’a yönelirler. Bu sebeple ne kadar büyük olursa  82  olsun  Kilise’nin  bağışlayamayacağı  günah  yoktur  .  10­ İlahlar Piramidi  Katoliklere  ait  bilgileri  değerlendirdiğimiz  zaman  kar­  şımıza  bir  ilahlar  piramidi  çıkar.    günah  bağışlamaya  kalkmaları  büyük bir yetki ihlali olur.  83 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Papa.  yarı  insan  sayılmışlardır.  Sonra  sırayla  İsa..  81 Bkz.  Bu.  Günahları  bağışlama  yetkisi  yalnız  Papa’ya  ve  onun  tarafından yetki verilen yerel episkoposa ya da papaza  83  aittir  . 683.  Havariler. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  80 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Baba  Tanrı’da  Oğlu  aracılığıyla  Kutsal  Ruh’ta  yeniden  doğuşu  sağlayan  lutfu  verir. 982.  par.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Vaftiz.

 1214.  87  Vaftiz.  Ondan  başka  tanrı  yoktur. (Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Bir  Protestan  papazı  ile  yaptığım  şu  konuşma.  Mesih’e benzeyen kilise görevlileri  Mesih’in  kullarıdır. Kutsal Ruh.  Kilise  insanlıkla  Allah  arasındaki  birleşmenin  85  işareti ve aracıdır  .  84 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Meryem oğlu Mesih’i de  öyle.  “Kilise. Oysa tek Tanrı’dan başka tanrı yoktur. Biri insani diğeri ilahi olan iki farklı  yapısı  84  vardır  . 771.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  “Hahamlarını  ve  rahiplerini.  Al­  lah.  elem verici bir azap elbette çarpacaktır.  Oysa  onlara  verilen  emir.  Göksel  armağanlarla  donatılmıştır. 876.  par.  Çünkü  söyledikleri  sözler  ve  verdik­  leri ihsan kendilerinin değil. Bu sebeple asıl tanrı Kilise’dir.  hiyerarşik  organlardan  ve  Mesih’in  mistik  be­  deninden  oluşan  bir  topluluktur.  daldırmak  ya  da  suya  batırmak  demektir.  par. başkalarına verilmek üzere  86  kendilerine emanet edilen Mesih’in sözü ve ihsanıdır  .  86 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. onların şirkinden uzaktır.  par.” (Maide 5/73)  Katoliklere göre İsa.  sadece  tek  bir  Tan­  rı’ya  kul  olmaları  idi.  Allah  ile  kendi  arala­  rında aracı rabler edindiler. onlardan kâfir olanları.  85 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 775.  kilise­  nin kendini.  par.  Mesih’in  ölümünde  gö­  mülmesini ve onunla birlikte dirilerek yeni bir yaratık olarak ortaya çıkmasını  simgeler.) 72  .” (Tevbe 9/31)  “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler tam kâfir oldu­  lar. Eğer de­  diklerinden vazgeçmezlerse. Meryem Ana ve Ha­  varileri Kilise temsil eder. Allah’ın yerine koyduğunu gösterir:  Dedim: Hıristiyan olmanın en önemli şartı nedir?  87  Dedi: Vaftiz olmaktır  .

  bütün  günahlar. sonra kiliseye hiç uğ­  ramamış. 1263. 73  . Vaftizle  arınmış kişilerin.  ne  kişisel  günahlar  ne  de  hepsinden kötüsü Tanrı’dan  ayrılma  olan günahın  getirdiği türden  engel­  ler kalır.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Dedim:  Kilisenin  bütün  inanç  ve  ibadetlerini  içten  ka­  bul eden.  Ondan  ve  bütün  günahlar­  dan  temizlenmesi  ancak  vaftizle olur. isterse yeni doğmuş bir bebek iken vaf­  tiz olmuş olsun; öyle mi?  88  Katoliklere  göre  de  vaftiz  ile. Çünkü vaftizle Tanrı’nın halkından ol­  muştur. kiliseye düzenli yardım eden  ama vaftiz olmayan biri Hıristiyan sayılır mı?  Dedi: Hayır.  günahlarla  dolu  bir  hayat  yaşamış  bir  kişi  ö­  lünce nereye gider?  Dedi: Cennete. Bunlar size göre de Müslüman sayılırlar mı?  Dedi: Hayır.  Vaftiz  kişiyi  Tan­  88  rı’nın halkı içine katar  . Çünkü her insan gibi o da Âdem’in işledi­  ği  asli  günahla  doğmuştur.  bir  başka  kiliseye  giderken  yolda  ölse  cennete  mi  gider.  Dedim: Bebek iken vaftiz olmuş. cehenneme mi?  Dedi: Cehenneme. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Çünkü biz onları Kili­  seden çıkarmadık ki!  Dedim: Yani Hıristiyanlıktan çıkmak için de sizin ona­  yınız gerekiyor. ayinlere katılan.  par. Çünkü vaftiz olmamıştır. Tan­  rı’nın  krallığına  girmelerine  artık  ne  Adem’in  günahı.  asli  günah  ve  tüm  kişisel  günahlar cezalarıyla birlikte bağışlanmış  olur.  Dedim: Bugün birçok yerde Müslüman olan Hıristiyan­  lar var. Bkz.  Dedim: Bir kişi vaftiz için başvursa ama kabul edilme­  se. onlar Hıristiyan’dır.

 Konfüçyüs’ten 53 yaş büyük olduğuna  inanılır.  Her  ümmetin  geçmişinde  bir  uyarıcı.  İbrahim  ve  İsmail  peygam­  berlerin  gelmesinden  sonra  eski  Mekkeliler  şirke  düş­  müşlerdi. Zebur.  çıkmak da. Mekke’nin  yakın  çevresine  yani  Ortadoğu’ya  gönderilmiş  olanlar­  dır.  insan­  lar adil bir düzen kursunlar diye yaptık. Lao­Tzu.  B­ TAOİZM’DE ARACILIK  Taoizm. müjdeci ve uyarıcı olasın diye gönderdik.  Hıristiyanların  büyük  bir  bölümü  ise.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Dedi: Evet öyle. kilisenin dini olur.” (Hadîd 57/25)  Taoistlerin  geçmişinde  de  mutlaka  bir  peygamber  ve  tebliğ ettiği  bir  kitap  vardır. hayatının sonuna doğru Çin’den çıkıp  batıya  gitmiş  ve  orada  Buda’ya  dönüşmüştür.  ve  Hint  dinlerinin  ortak değeri olmuştur.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Şurası  ke­  sin  ki.  Allah  her  topluma  peygamber  göndermiştir.  Cevap yok. İncil ve Kur’ân’dan  ibaret  değildir.  kesin  vardır.  O  şöyle  buyurur:  “Ya  Muhammed. Çin’in temel inançlarındandır. O zaman bu Allah’ın değil.  ömrünü  şirkle mücadeleyle adamış İsa aleyhisselamı ve Kutsal 74  .”  (Fatır 35/24) Kur’ân’da adı geçen peygamberler.  Budizm.  Bunu. Kurucusu sayı­  lan Lao­Tzu’nun.  Allah’ın kitapları da Tevrat.  seninle  o  gerçeği  (Kur’ân’ı).  Bu  se­  beple  Tao;  Konfüçyüsçülük.  biz  elçilerimizi  açık  belgelerle  gönderdik  ve  beraberlerinde  kitap  ve  ölçü  indirdik.  Dedim:  Bu  dine  girmek  de  sizin  kararınızla  oluyor.

  Her  toplumda  benzeri  durumlar  olmalıdır. bu benzerliği sergilemektedir.  Aşağıdaki tablo.  Çünkü  toplumların  inanç  yapılarında  güçlü  bir  Allah  inancı  ol­  duğunu.  Bu.  onunla  ilişki  kurduğuna  inanılan  aracı  tanrılar  ve  tanrısal  kişiler  bulunduğunu  görüyoruz.  TAOİSTLERDE ARACI TANRILAR 75  .Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Ruh’u  yani  Cebrail’i  sonradan  Allah’a  ortak  saymışlar­  dır.  İslam  öncesi  Mekke  toplumu  ile  Hıristiyanların  birçoğunda  görülen yapılanmaya birebir benzemektedir.

  93  94  mıştır.g.g.e. 62.g. onun takdirindedir  .  insanda  ve  öteki  varlıklarda  görünen  halidir.  91 Yener.e . 36.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  1­ Tao  Tao.e. yücedir. Ami­  ne Gülşah Coşkun.  90 Tümer. a.  90  şeref ve zenginlik.g. İsmail Taşpınar.  93 Lao­Tzu.  büyütür.  Kâinatın  düzenini  o  kurmuştur.g.  Sa­  89  bah Tao’yu zikreden akşam rahat ölür  .  95 Lao­Tzu. s.  96  ve bütün işlerde insanlarla beraberdir  .e. Kaknüs Yayınları.e. a. her şeyi yaratan odur  . s.88.46.  2­ Te  97  Tao’nun  gerçek  varlığının  ortaya  çıkışı  . 76  . 20.g. Küçük.g. Çev. O ezelidir.e . 69­70. a.  Tao ile kastedilenin Allah Teâlâ olduğu açıktır.  63. Osman. a.g. Değişmez  . s. Küçük.  96 Tümer. s. s.  Hürmet  ve  ibadet  edilmesi  gereken  yüce  hükümdardır.  her  yerde  vardır. s.e. Küçük.e.  O uludur.  Ölmek  ve  dirilmek.16.  63. Bilinmeyen Öğretiler (Hua Hu King). Tabiat düzeninin idarecisi ve her şeyin üstündeki  yaratıcı  kudrettir.92.  şekil verir  ve  kuv­  89 Tümer.  nasıl  olduğu  bilinmez  . Küçük. ebe­  91  didir.  Onu  92  Yaratılma­  zihninde  resmetmeye  kalkan  kaybeder  . Yerdeki insanlara hükmeder; kötü­  ler  çoğalınca  hükmü  amansız  olur. her zaman  95  Her  şeyi  açıkça  görür  vardır  ve  her  zaman  hazırdır  . a. s.  94 Lao­Tzu. a. İstanbul.26. s. a. a. s.  97 Tümer. 1999.  Bütün  varlıkları  Tao  meydana  getirir;  Te  besler.  92  Lao­Tzu.

 üçten on bin şey doğar; bütün varlıklar uyum içinde.  102 Lao­Tzu.g. s.  Çev.  99  İzutsu  Toshihiko. 77  . İstanbul. s.  Bu  iki  güç  birbirinden  bağımsız  olarak  varlıklarını  sürdüre­  99  mezler  .  Erdemin  Işığı  (Taoculuk). 1994.  O  bunu. İstanbul. a.164. 51.  olumsuz  etkilenmelerden  korunur  ve  yok  edilemez yaşama gücüne sahip olur.  Yin  ve  Yang  ikilisi  ile  gerçekleştirmektedir.  Bu  noktada  Te  bu  iki  kuvveti  birlik  içinde  u­  100  yumlu bir biçimde tutar  .e.  Her  varlık  Tao’yu  yükseltir  ve  Te’ye  98  değer verir  .  3­ Ölümsüz Ruhlar ve Latif Güçler  “Tao ile hayatına düzen veren için karanlık ile aydın­  lık. Bu prensibi Tao yarat­  mış.  101  “Tao’dan bir doğar. 60.e. İkiden  üç.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  vetini  tamamlar. 2001.  Pek çok yüksek ruhlu varlığın dostluğunu kazanır.  hayat  ile  ölüm  arasındaki  aldatıcı  sınırlar  kalkar. 65.  101 Yener Osman. Kaknüs Yayınları.  İsmet  Zeki  Eyuboğlu. s.  Yin  ­  Yang:  Bunlar  kâinat  düzeninin  yönlendirici  ve  yönetici  iki  büyük  gücünün  evrensel  simgesidir. a. birden iki (Yin ve Yang)  . Böylece ölümsüz­  98  J. Her şey Yin ve Yang’ın gizemli ilişkisi sonucu  latif  âlemden dünyaya çıkartılır.  100 Lao­Tzu.  Yaratılan  her  şeyi Te kontrol eder.39.  102  Yin’i barındırır. Yang’ı kucaklar  .  Say  Yayıncılık.”  Tao’nun  yaratma  vasfı  Te’ye  verilmiştir. s. s.  sonra  Tao’nun  yaratma  gücü  Yin­Yang  ikilisine  geçmiştir.  Taoculuk’daki  Anahtar  Kavramlar.  Ahmet  Yüksel  Özemre.e. On­  lar  arasında.g.  Çev.g. a.C  cooper.

 a. pen­  cereden  bakmadan. s. Meleksi Üstatlar  Gaybı  bildiğine  inanılan  bilgeler.g.g.  Bunlar  yıldızlardan  evrene  akan  latif  güçlerin  canlı  hayalleridir. 52 .e . 78  . Küçük.g. a. s. a.  107 Yener. s.  Bunlar: “Kapılarının önüne çıkmadan evreni bilir.  104 Tümer.e.  5­ Bilgeler.e.  çiçekler  ve  kuşlar. 82.  103 Demek ki. s. a.”  “Ağaçlar  ve  hayvanlar. Küçük.  insanlar  ve  bö­  cekler.  ilkbaharda  süpü­  rülür ve hediyeler sunulur 106 .  yapmadan  başarırlar  . 65.”  4­ Ata Ruhları  Her  aile.  Bunlar  a­  racılığıyla ölümsüz olunur.  Gitmeden  107  bilir. fena­yi tâmma ulaşılır.  ölümsüzler  ve  me­  leksi  üstatlar  ilahi  güce  ulaşmanın  yollarıdır. Mezarlar. Bun­  lar ilahi varlık ile insan arasındaki aracılardır.  ata  ruhlarını  özel  koruyucu  olarak  görür  ve  105  evinde  onlar  için  yer  ayırır  . 65.  106 Lao­Tzu.”  “Bu  meleksi üstatlar bulunamazlar; talip olanları onlar bulur­  lar. s.  Onlar  birbirleriyle  ve yeryüzündeki varlıklarla karşılaşarak onlarla birleşe­  104  rek tüm canlılara hayat verirler.g.e.. Osman.  106 Yener.  bereket  versin  diye  tarlalarda  yapılır.g.e.g.  bakmadan  görür. s.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  103  lüğe  ulaşır  .  58.e.  Bazen  atalar  çağrılır  ve  önemli konular haber verilip yardımları istenir. a.  58.  Bundan  sonra  yüksek  feraset  ve  temyiz  erdemi  yardımıyla  İlahi  mülk  ile  bağlantı  kurulduğunda  nihai  103 Lao­Tzu. atalara ait özel tapınaklar bulunmaktadır. a..  105 Tümer. Osman.  gökyüzünü  görürler.

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

manevi  hakikatlerin  nakli  de  peşinden  gelecektir.  Bu,  tüm  meleklerin  ilahi  mülke  giderken  izledikleri  108  yoldur  .”  “...  mükemmel  yol  süresince  meydana gelecek  ilerle­  menin her basamağında yarın dünya mülkünde tutkulu  görünene  değil,  bugün  manevi  mülkte  önemli  olana  değer vermeyi öğreneceksin. O zaman mistik kapı açı­  lacak, sen koskocaman evrenin yönetmeyen yöneticile­  109  rine, yaratmayan yaratıcılarına katılacaksın  .”  “...tüm  mürşitler  ve  teknikler  geçicidir;  asıl  gerçekleş­  me, kişinin varlığının Tao’nun ilahi enerjisi ile birleşme­  110  sinden ortaya çıkar  .”  6­ Rabıta  Kim Tao’ya ulaşmak isterse, meleksi üstatlardan biriy­  le rabıta kurmak zorundadır. Bu kişi, üstatlarının öğreti­  leri üzerinde çalışmalı, ikilemle ilgili tüm kavramları çö­  zümlemeli,  başkalarına  hizmet  için elinden  geleni  yap­  malıdır. İç temizliğini yerine getirmeli, hocasını gereksiz  engellerle  rahatsız  etmemeli,  hocasının  ilahi  gücü  ile  manevi  rabıtayı  korumalıdır.  Böylece  karşısındaki  tüm  engelleri  aşar,  mutlak  samimiyetini  daima  muhafaza  eder.  Kâinatın  duyarlılığını  andıran  alçak  gönüllülüğü,  111  azmi ve uyum yeteneği onu ilahi ışıkla doldurur  ”. 

108 Lao­Tzu, a.g.e, s. 82.  109 Lao­Tzu, a.g.e, s. 83.  110 Lao­Tzu, a.g.e s. 96.  111 Lao­Tzu, a.g.e, s. 32.

79 

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2 

80

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  EHL­İ KİTABA ÖZENEN MÜSLÜMANLAR 
Ebu  Saîd  el­Hudrî’nin  bildirdiğine  göre  Allah’ın  Elçisi  sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:  “Sizden  öncekilerin  izlerini,  kuşkusuz  karış  karış,  ar­  şın arşın takip edeceksiniz. Onlar bir kertenkele deliği­  ne girseler, siz arkalarından gideceksiniz.  Dedik ki; “Yahudi ve Hıristiyanlar mı?” 
112  ­Ya kim olabilir? dedi  ”. 

Bugün  Hıristiyanlar  daha  etkin  olduğundan  karşılaş­  tırma  bazı  cemaat  ve  tarikatlarla  Katolikler  arasında  olacaktır. 
A­ ŞİRKİ REDDEDER GÖZÜKME 

Katoliklere  göre  şirk  en  büyük  günahtır.  “Birinci  buy­  ruk şirki yasaklar. Allah’tan başka tanrılara inanmak ve  Tek  olandan  başka  ilahlara  saygı  göstermek  yasaktır.  113  Putları reddetmek gerekir  .” Kutsal Kitap’ta şöyle ge­  çer:  “Dinle  ey  İsrail,  Allah’ımız  Rab,  bir  olan  Rab’dir”.  (İncil, Markos 12/29).  İsa şöyle demiştir: “Tanrın olan Rabb’e tap, yalnız ona  kulluk et.” (İncil, Luka 4/5–8) 
112 Buhârî, İ’tisam bi’s­Sünne, 14.  113 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 2112.

81 

 gerçek Tanrı’dan gelen gerçek Tanrı. ne Oğul.  Katolikler müşrik sayılmamak için Baba.  114  yaratılmış olmayıp Baba ile aynı özdendir  ”. par.  elem  verici  bir  azap  elbette çarpacaktır.  Şöyle  derler:  “Kâdir  Baba  ve  Onun  biricik  Oğlu  ve  115  Kutsal Ruh bir tek Tanrı’dır: Çok Kutsal Üçlü Birlik  ”.” (Maide 5/72–73)  Müslümanların tarikat ve cemaatlerine göre de şirk en  büyük günahtır.  115 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri par. Oğul ve Kut­  sal Ruh üçlüsünü bir tek Tanrı gibi göstermeye çalışır­  lar. 4 asır sonra aracılar koymuşlardır.  116 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Allah ile  aralarına. 242.  Ancak  bunun  gerçeği  göstermediğini  bilirler.  Çünkü  şöyle derler: “Tanrı’daki kişiler birbirinden farklıdır. par. Eğer  dediklerinden vazgeçmez­  lerse. 82  . Oğul  olan kişi Baba değildir. 325 yılın­  da   toplanan  İznik  Konsili.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Allah  üçün  üçüncüsü­  dür” diyenler tam kâfir oldular. Oysa Tek Tanrı’dan  başka  tanrı  yoktur.  inanç  ilkelerini  şöyle açıkla­  mıştır: “Tanrı’nın biricik oğlu.  Kutsal Ruh olan kişi de ne Baba’dır.”  (Nisa 4/48)  Kur’ân­ı  Kerim’in  hemen  her  sayfasında  şirkle  ilgili  114 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Baba olan kişi de Oğul değildir. 254. ezelde Baba’dan doğmuş.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  İncil’de böyle olmasına rağmen Hıristiyanlar.  nurdan gelen nur.  onun  dışında  olanı  dilediği  kimse için bağışlar.  onlardan  kâfir  olanları. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Al­  lah  şirki  bağışlamaz. 233. Temelle­  rinden  gelen  ilişkiler  yüzünden  birbirinden  farklıdır­  116  lar  ”.

  şu  ayet  karşısında  şaşkına  dö­ 83  .” (İsra 17/94–95)  Mekkeliler  Peygamberimizle  ile  ilgili  şaşkınlıklarını  şöyle  dile  getirmişlerdi:  “Bu  elçinin  özelliği  ne  ki?  O  da  yemek yiyor.  Bunun  so­  nucu  olarak  bazı  tarikat  ve  cemaatler.  Allah’a  şöyle  demişti:  “.  doğru  yola  girenleri  engellemeye  çalışır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “İnsanlara  doğru  yolu  gösteren  bir  elçi  geldiği  zaman  inanmalarına  tek  engel.  Göreceksin.  onlar  için. Ama müslümanların inançlarını anlatan  kitaplarda bu ayetler üzerinde yeterince durulmamıştır.  sana  teşekkür  etmeyecektir.  Peygamberi  insanüstü göstermek kolay­  dır  Çünkü  insanlar.  Peygamberi. Hıristiyanların yoluna girmiştir.  insanüstü konumda göstermek. arkalarından.”  (Arâf  7/16–17)  Şeytan. biz de onlara elçi ola­  rak gökten bir melek indirirdik. o da sokaklarda geziyor!.  onların  kendileri  gibi  biri  olmasını  kabulde zorlanmışlardır. Bu konuda ona destek veren insan şeytan­  ları  da  vardır.  senin  doğru  yolunun  üstünde  oturaca­  ğım.  onların  çoğu.  Hatta  birçok  ayetin  üstü  adeta  örtülmüştür.  Ne  olursa  olsun.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  âyetler yer alır.  B­ PEYGAMBERİ TANRILAŞTIRMA  Şeytan.  onların  şu  sözleri  olmuştur: “Allah elçi olarak bir insanı mı gönderir?”  De  ki:  “Yeryüzünde  dolaşanlar  melek  olsaydı  ve  oraya yerleşmiş bulunsalardı..  Ona bir  melek  indirilse  de  birlikte  uyarıcılık  yapsa  olmaz  mı?” (Furkan 25/7)  Bugün  birçok  kimse. Sonra önlerinden.  şirk  konusunda  kendi yolunu bırakmış. onun en önemli tuzak­  larındandır. sağlarından ve  sollarından  geleceğim..

  Göklerde  ve  yeryüzünde  görünen  ve görünmeyen şeyler. Allah.  Muhammed  el­Aclûnî.  II  s. egemenlikler.  ben  de  tıpkı  sizin  gibi  bir  insanım.  Hakîkat­i  Muhammediye  bütün  peygamberlerin  ve velilerin ledünnî ve bâtınî bilgileri aldıkları kaynaktır.  Bana.  Beyrut  1988/1408.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  nüyor:  “De  ki. ezeli ve hadis (sonradan olma) diye nitelenmediği  halde hakîkat­i Muhammediye var ve ezelî diye nitelen­  dirilir. yönetimler  ve hükümranlıklar…  Her şey onun aracılığıyla ve onun  117  için yaratılmıştır  .  bütün  yaratıklar  ondan  ve  onun  için  yaratılmıştır.  Bu yanlış inanç. 84  .  Keşf'ul­Hafâ. tahtlar. Bu hadis de uydurmadır.  Hıristiyanlar  İsa  aleyhisselamı  tanrı  yaptılar. Allah’tan başka hiçbir şey yokken ilk defa  hakîkat­i  Muhammediye  var  olmuş.  var  oluşun  başlangıcıdır.  118  İsmail  b.  Kimi  tarikatlara  göre  Muhammed  aleyhisselam.  tanrınızın  bir  tek  tanrı  olduğu  vahyediliyor. var veya  yok. Mesela Katoliklere göre İsa olmasaydı  kâinat  yaratılmazdı.  Halk  tarafından  kabul  gören  bir  uydurma  hadiste  Allah  Teâlâ’nın  Peygamberimiz  için  şöyle  dediği  iddia  118  edilir:  “Sen  olmasaydın  kâinatı  yaratmazdım  ”.”  (Kehf  18/110)  Çünkü  Peygamberimiz  insanüstü  bir  varlık  sanılıyor.  164 Aclûnî bu eserini.  Bu  sebeple  o  kitapta  çok  sayıda  uydurma hadis vardır.  par.  c.  Hakîkat­i  Muhammediye  nur  olması  bakımından  âlemi  yaratma  ilkesi  ve  onun  aslıdır.  Bu  nur  ölümsüz  ve  ebedi  oldu­  ğundan Peygamber için “öldü” denmez. halk arasında hadis diye bilinen sözleri.  Bu  hakikat  Hak’tan  gelen  feyzin  halka  ulaşmasında  117 Katolik Kilisesi Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 331.  Bu  konu  daha önce geçti. eğrisiyle doğ­  rusuyla  ortaya  çıkarmak  için  yazmıştır. müslümanların inancına da karışmış­  tır.

  Kimi  tarikatçılara  göre  de  Allah  ile  hakîkat­i  121  Muhammediye  aynı  gerçeğin  ön  ve  arka  yüzleridir  ..  “Ahad  Ahmed’dir”  “Ahad  Allah’tır”  sözünün  tabii  sonucu. s. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:  “Muhammed. Ağustos­Eylül 1998.  Bu konuda şöyle bir şiir söylerler:  “Ahad Ahmed’dir.  122  Ahad yani Allah’tır  . “Hakikati Muhammediye”. Nakşibendi tarikatı şeyhlerdendir ve İlahiyat Fakültesi mezunudur.  Bu  yazıyı  dergide  gördüğüm  gün  onu. c. XV.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  119  aracı olur  . Günahı yazılı işlediği için tevbesi de yazılı olmalıdır.  Bu  şiire  göre.  gerçek  Allah  ve  gerçek  insandır. Yeni Dün­  ya Dergisi. XV. kim mim eder fark.  Bu şahıs. s. 179­180.  İşte  bu  nedenle  insanlarla  Allah  arasında  tek  120  aracıdır  . 58­59 sayılar. “Hakikati Muhammediye”.  120 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  122  Ali Ramazan DİNÇ. DİA.  sadece  bir  elçidir;  on­  dan önce de nice elçiler gelmiştir.” (Al­i İmran 3/144)  119 Mehmet DEMİRCİ. 480. DİA. s. bunun sev­  giden  kaynaklandığını  iddia  edip  kendini  canla  başla  savundu.”  Ahmed.  Ahad  ( )  ile  Ahmed  ( )  arasında farklı olarak bir mim harfi vardır. Çünkü onlara göre bütün  âlem  o  mimin  içindedir!.  Katoliklere  göre  “Mesih  İsa. ‫ﺩﻤﺤﺃ‬ ‫ﺩﺤﺃ‬ 85  . c.  “Allah  Ahmed’dir  yani  Muham­  med’tir”  olur. 179­180.  İnşaallah  ölmeden tevbe eder. Ancak  o.  başka  değil.  İstanbul  Gedikpaşa’da  bulunan  bir  müridinin  evinde ziyaret  ederek  gerekli  uyarıyı  yaptım.  121 Mehmet DEMİRCİ.  Bütün âlem o mîm içre olur gark. 32. Bu fark yazı­  lıştadır ve Ahmed’in lehinedir. Muhammed aleyhisselamın Kur’ân’da da ge­  çen  isimlerindendir.  par. İki Cihan Serveri Peygamberi Zîşânımız.  Bu  inancın  İslam  ile  ilgisinin  olmadığı açıktır.

 Buna Said Nursî  örnek verilebilir.”  Çünkü  “rüyasında Peygam­  berimizden ilim istemiş.” (Cin 72/21–23)  C­ DİN BÜYÜKLERİNİ KUTSALLAŞTIRMA  Din  büyüğü  olarak  bilinen  kimselerin.  sorulan  her  soruya. Hangi ilim­  den  olursa  olsun. (Takdim  yazı­  sında bu kitabın 1958’de hazırlandığı.  onun  gönder­  diklerini tebliğdir.  ama  sorulan  bütün  sorulara  123  Bediuzzaman  Said  Nursî.  Tarihçe­i Hayat.  Yeni  Asya  Yayınları. II.  c. o da ümmetine soru sormamak  şartıyla ona Kur’ân ilminin öğretileceğini müjdelemiş. s. Yazık o eş koşanlara.  halk  üzerinde  etkisini  artırmak  için  olağanüstü  kişiliğe  büründürülüp  kutsallaştırılması yaygın bir durumdur.  Bediuzzaman  Said Nursî’nin kontrol  ettiği ve onun düzelttiği şekilde yayınlandığı ifade edilmektedir. “yirmi  senede  öğrenilmesi  gereken  ilim  ve  fenlerin  özünü  üç  ayda kavrayarak öğrenimini tamamlamıştır.) 86  . Ben ondan başka bir sığınak da bulamam.  Bana;  Tanrınızın  bir  tek  tanrı  olduğu  bildi­  riliyor.  Artık  ona  karşı  dürüst  olun  ve  ondan  bağış  dileyin.  tereddütsüz  ve  123  derhal  cevap  vermiştir  . bu  sebeple daha çocukken asrın bilgini olarak tanınmış ve  kimseye  soru  sormamış.  Benimkisi  yalnız  Allah’tan  olanı. 2124.  Kaynaklı­İndeksli  Risale­i  Nur  Külliyatı. İstanbul  1995.  tıpkı  sizin  gibi  bir  in­  sanım.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  “De  ki:  ‘Ben  başka  değil. Risale­i Nurlara göre Said Nursî. ne de sizi olgunlaştırmaya.” (Fussilet 41/6)  “De  ki:  “Benim  size  ne  zarar  vermeye  gücüm  ye­  ter. o kadar.  De  ki:  “Beni  Allah’ın  azabından  hiç  kimse  kurta­  ramaz.

”  (Kehf 18/110)  “De ki: “Benim size ne zarar vermeye gücüm var­  dır.  ”  İmamın  ilahî  hükümlere. 87  .Hiç biri bir hocadan ders  almamış.  Şiilerde  de  böyle  bir  iddia  vardır.  Ondan başka bir sığınak da bulamam. 52­53. c. 126 ”  Bir insanın böyle bir bilgiye sahip olmasının mümkün  olamayacağı  açıktır. Şia İnançları. hiç biri bir mektebe.  bütün  bilgilere  sahip  olması. İlk Hayatı.  125  Muhammed  Rıza'l­Muzaffer. .  126 Muhammed Rıza'l­Muzaffer. Şöyle derler: “. 2123.  Artık  kim  Rabbine kavuşmayı umuyorsa hemen iyi bir iş yap­  sın  ve  Rabbine  ibadette  kimseyi  ortak  etmesin..e.  Onlar  bunu. Tarihçe­i Hayat.  124  Bediuzzaman Said Nursî. s.g. s... bir medreseye gitmemiş­  tir.  ben  de  tıpkı  sizin  gibi  bir  insanım.  bir  eğitim­  ciden bir şey öğrenmemiştir.  Dillerine  bilmiyorum  sözü gelmediği gibi cevap vermek için düşünmeleri ya­  hut  cevabı  bir  müddet  geciktirmeleri  de  vaki  değil­  125  dir.. s.  Böyle  olduğu  halde  kendilerine  bir  şey  sorulunca  derhal  en  doğru  cevabı  verirler.. 52.  II.  Ali’nin  soyundan gelen imamlar için söylerler. ne de sizi olgunlaştırmaya.  Akâidü’l­İmâmiyye.  peygamber  yahut  kendisinden  önceki İmam vasıtasıyladır.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  124  mutlaka cevap vermiştir  ”.  İmamlardan  hiçbiri  bir  öğretmene  gitmemiş.  Bana.. Haşiye 2.  De ki: “Beni Allah’ın azabından kimse kurtaramaz. a.  ilahî  maarife.  Bu  özellik  her  hangi  bir  peygam­  berde de olmaz.  Şia  İnançları  (çeviren:  Abdülbaki GÖLPINARLI) İstanbul 1978.  tanrınızın  bir  tek  tanrı  olduğu  bildiriliyor. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “De  ki...

 İstanbul Müftülüğü Arşivi’nde. İstanbul.  sonra Şeyh Mehmed Celâlî’nin yanına gitmiş.  Bkz. 1996.A.  c.  geçmiş  hakikatı  ve  şimdiki  Risale­i  Nur'dan  bize  gelen meşrebi almışım.” (Cin 72/21–23)  Said  Nursî  daha  ileri  giderek  şunları  söyler:  “Benim  özel üstadım olan İmam­ı Rabbânî. IV.  Sadık  ALBAYRAK.)  bir  de  otuz  seneden  beri  Hazret­i  Hüseyin  ve  İmâm­ı  Ali'den  (Kerremallâhü  Vechehû)  aldığım  ders  ve  özellikle  Cevşen­ül  Kebîr  vasıtasıyla  onlarla  kurduğum  manevi  bağ  sayesinde  geçmiş  gerçekleri  ve  şimdiki  Risale­i  127  Nur'dan bize gelen meşrebi aldım  ”.  Son  Devir  Osmanlı  Uleması.  onun  gön­  derdiklerini tebliğdir o kadar.)  hususan  Cevşenül  Kebir  münacatını  bu  iki  i­  mamdan  ders  almışım  ve  Hazreti  Hüseyin  ve  İmamı  Ali'den  (Kerremallahü  Vechehu) aldığım ders.”  128  Bu özgeçmiş.  II.  Gavsı  Azam  ve  İmamı  Gazalî.  Aslı  şöyledir:  “Yeni  Said'in  hususî  üstadı  olan  İmamı  Rabbanî. 271.  Said  Nursî  ile  ilgili  iddiaların  gerçeklerle  ilgisi  olama­  yacağı  açıktır. her türlü  ilime ait eserleri incelemeye koyulmuş ve İslamî ilimler­  127  Emirdağ  Lahikası.  Yazı  sadeleştirilmiştir. 88  . Sadık ALBAYRAK bunları evvelce yazıp neşrettiği için sadece  onun  kitabında  bulunmaktadır.  Zaten  kendi el  yazısı  ile  yazdığı  özgeç­  mişine  göre  ilköğrenimden  sonra  Şeyh  Muhammed  Celalî’nin  ders  halkasına  katılmış.  Tarihçe­i  Hayatı’nda  verilen  bilgiye  göre  de;  “önce  Sarf ve Nahiv ile meşgul olmuş.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Benimkisi  yalnız  Allah’tan  olanı. s.  Zeynelâbidîn  (R.  1  1768. c. otuz seneden beri. İzhar’a kadar okumuş.  okunması  adet  olan  kitapları  okumuş  ve  daha  sonra  Van’da  15  yıl  kadar  128  eğitim ve öğretimle meşgul olmuştur  . Osmanlı Ulemasına ait sicil  dosyaları arasında iken daha sonra dosyanın içi bilinmeyen kişiler tarafından  boşaltılmıştır.  s.A. Abdulkâdir Geylâni  ile  Cevşen­ül  Kebir  münâcâtını  kendilerinden  öğrendi­  ğim  İmâm­ı  Gazâlî  ve  Zeynelâbidîn  (R. hususan Cevşenül Kebir'le daima  onlara  manevî  irtibatımda.

1609. Ayrıca Seyyid Nur  Mehmed. 2129. Yaşım küçük olduğu için büyük hoca­  lara  özel  olan  giysi  bana  yakıştırılmamıştı.  Bu  mübarek emaneti.  ondört  yaşında  iken  icazet  almanın  alâmeti  olan  üstad  tarafından  sarık  sardırmak.  Şeyh  Emin  Efendi. c. Ben bu hakkı elli altı se­  ne  sonra  kullanabildim. İlk Hayat. onun ilim hayatını üç ayda tamamladığı.  Şeyh  Mehmed  Küfrevî.  130  Kastamonu  Lahikası. ya  da karşımda konuşamıyorlardı.  “Eski  zaman­  da. II.  Şeyh  Abdurrahman­ı  Tâğî. Kendini benim yanımda  hoca görecek biri çıkmamıştı.  Şeyh  Fehim.  Bu sebeple.  Yaşımın  küçüklüğüyle.  Diğer  yan­  dan büyük âlimler bana hoca değil.  Bundan  yüz  sene  önce  ölmüş  Mevlâna  Zülcenaheyn  Hâlid  Ziyaeddin  bana.  70  yaşına  vardıktan  sonra  bile  şu  sözleri  söyleyebilmiştir:  “Ondört yaşında  idim.  Yirmi  Yedinci  Mektup. O  zaman diplo­  ma  sahibi  olmanın  göstergesi  olarak  hoca  tarafından  bana  sarık  sarılması  ve  cübbe  giydirilmesinin  önüne  engeller çıkmıştı. tereddütsüz ve derhal cevap verdiği  ve  bu  özelliğin  ona  rüyasında  Peygamberimiz  tarafın­  dan  verildiği  iddiası  onu  kutsallaştırma  çabasından  başka bir anlam taşımaz.  Molla  129  Fethullah ve Şeyh Fethullah’dan da dersler almıştır  .  memleketimizde  büyük  hocalara  mahsus  kisveyi  giymek  ya­  kışmadığı..  Risale­i  Nur  talebe­  lerinden  ve  âhiret  kardeşlerimizden  Âsiye  adında  bir  130  muhterem hanımın eliyle aldım  ”.  şimdi  o  cübbeyi  giyiniyorum.  bir  cübbe  bana  giydirmek  vaziyetine  mâniler  bulundu.  sorulan her soruya. 89  .  kendi  cübbesi  ile  birlikte  bir  sarık  gönderdi.  129 Tarihçe­i Hayatı.  Kutsallaştırma  çabalarının  öncüsü  bizzat  Said  Nursî’dir. ya rakip oluyor. s..  O.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  le ilgili kırk kadar kitabı ezberlemiştir.  s.

  Katoliklere  göre  İsa’yı  Kilise  temsil  eder. Bunun  en kestirme yolu.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Said Nursî.  Bunu  Hıristiyanlar  yapmışlar.  Kilise.  ya  rakib  veyahut  teslimiyet  derecesine  girdikleri için. s.  D­ DİN BÜYÜKLERİNİ TANRILAŞTIRMA  Şeytan  ve  yardımcıları. o cübbeye sarılan bir sarık ile  pek  garib  bir  tarzda  bana  giydirmek  için  gönderdiğini  bazı  emarelerle  bana  kanaat  geldi. Onlara ilim dense âlim olmayan kalmaz.2128.  Kilise  insanlıkla  Allah  arasın­  Sâniyen:  O  zamanda  büyük  âlimler.  bana  karşı  üstadlık  vaziyeti  değil.  132  Şemseddin Sami. İlk Hayatı. biri insani diğeri ilahi olan  133  iki  farklı  yapısı  vardır  . ellialtı senedir icazetin zahir  alâmeti  olan  cübbeyi  giymek  ve  bir  üstadın  elini  öpmek.  133 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 14 yaşında iken rakipsiz bir ilim adamlığı  payesine  ulaştığını  iddia  ede  dursun  Tarihçe­i  Haya­  tı’nda  on  beş­  on  altı  yaşlarına  kadar  bütün  bilgisinin  131  ifade  edilmektedir.  131 Tarihçe­i hayatı.  yüz  senelik  bir  mesafede  Hazreti  Mevlâna  Zülcenaheyn Hâlid Ziyaeddin kendi cübbesini. 90  . hiye­  rarşik  organlardan  ve  Mesih’in  mistik  bedeninden  olu­  şan bir topluluktur.  Ve  evliyayı  azîmeden dörtbeş zâtın vefat etmeleri cihetinde. 771. 738. kendilerinin peygamberi temsil ettiğini  söylemektir. Ben de  o  mübarek  ve  yüz  yaşında cübbeyi  giyiyorum.  par.  Peygamberi  tanrılaştırdıktan  sonra din büyüklerini tanrılaştırmaya koyulurlar.  kişinin  aklına  ve  hatırına  gelen  şeylere  de­  132  nir  . II. Kilisenin.  kimi  müslümanlar da onları takip etmişlerdir. c. Cenabı  Hakk'a  yüzbinler  şükrediyorum  (Haşiye)  Bu  mübarek  emaneti.  sünuhat  kabilinden  olduğu  Sünuhat.  üstadlığını  kabul  etmek  hakkımı  bugünlerde.  Risale­i  Nur  talebelerinden  ve  âhiret  hemşirelerimizden  Âsiye  namında  bir  muhterem  hanımın eliyle aldım”. s.  bana cübbe  giydirecek  ve  üstadlık  vaziyetini  alacak  kendilerine  güvenenler  bulunmadı. Kamusi Türkî.

”  (Maide 5/47)  Ama eldeki İncil’e insan sözü karışmış­  139  tır. s.  Temmuz  1996.  bir  kısım  havari­  lerin ve kimliği bilinmeyen kişilerin mektuplarından olu­  134 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Maddî­manevi bütün kemâl merte­  beleri  yalnız  Allah’ta  bulunabileceğinden.  Buna  göre  Pavlus.  (Elçilerin  İşleri  13/9)  azılı  bir  Hıristiyan  düşmanı  iken.  E­ İNSAN SÖZÜNÜ ALLAH’IN SÖZÜ SAYMA  İncil.  Papa’nın  bütün  135  Kilise üzerinde tam ve yüce bir yetkisi vardır  . Allah’ın  ete kemiğe bürünmüş  hali olarak  değerlendirilir.  Hakikat­i  137  Muhammediyeyi  temsil eder ve maddî­manevi bütün  138  kemâl mertebelerini kapsar  . 883. 880. kendi şeyhi­  ni insan­ı kâmil bilir.  par.  par.  Onlara  göre  insan­ı  kâmil.  par. Papa. 877.  onlara  göre  tarikat  şeyhi.  Kimi  tarikat  ve  cemaatlerde  de  insan­ı  kâmil  diye  bir  kavram  vardır.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  134  daki  birleşmenin  işareti  ve  aracıdır  .  136 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. sayı 125.  136  yanılmaz bir otoritedir  . Allah’ın İsa aleyhisselama indirdiği kitaptır. 775. Elimizdeki İncil'de Pavlus'un asıl adının Saul  olduğu. Allah  Teâlâ şöyle buyurur: “Kendilerine İncil gönderilenler  onun içinde Allah’ın indirdiği hükümlerle yargılasın­  lar.  Altınoluk  Mecmuası.  İn­  san­ı kâmil konusuna tekrar döneceğiz.    İsa'nın  ona  seslendiği  (Elçilerin  İşleri  9/36).  Şam  yolunda  ansızın  gökten  parlayan  bir  nurun  çevresini  sardığı.  İnsânı  Kâmil.  Allah’ın  böyle  şeylerle  ilgisi  olmaz.  135 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  137 Hakikat­i Muhammediye konusu ileride anlatılacaktır. 891.  sonra  onun    İsa'ya  inandığı  ve  vaftiz  edildiği  (Elçilerin  İşleri  9/18  vd.  Kur'an'ın  tanımladığı  havarilerden değildir.  138  Hasan  Kâmil  YILMAZ.)  ifade  edilmektedir.  139  Pavlus  İsa’yı görmemiştir.  Onun büyük bölümü Pavlus’un  . 91  . Her tarikat. 31.

  Kur’ân’ın  arştaki  yerinden  ve  manevi  mucizesinden  fe­  yiz ve ilham yoluyla onun gizli gerçekleri ve gerçekleri­  143  nin kesin delilleri iniyor  .79.”  140 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. I. par.  Said Nursî şöyle der: “Kur’ân’ın gizli gerçekleri Risa­  le­i  Nur  ile  birlikte  bize  iniyor!! …Peygamber  devrinde  Kur’ân’ın  vahiy  suretiyle  inmesi  gibi. 105. 1274. İncil’in canlı sesidir  .  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “O  Zikr’i  (Kur’ân’ı)  biz  indirdik. o da okunacaktır  .  Kutsal  Ruh’un  vahyi  ile  140  yazıldıklarından  yazarı  Allah’tır  . c.  Katoliklere  göre  İnciller;  bütün  bölümleriyle  kutsal  ve  Kilise  yasalarına  uygundur. II.  yerine  başka  kitaplar  koymaya  çalışmış  ve  bunu  kendi  cemaatleri  içinde  başarmışlardır. Üçüncü Nokta. Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesine. Kur’ân’ın en yüksek ve en kutsal tefsiri­  dir.  143  Şualar. Kilise. Çünkü onu  korumayı  bizzat  kendisi  üstlenmiştir. Ona insan sözü karışmamıştır.  Ne  olursa  olsun onu koruyacak olan da bizleriz.  142  Kur’ân okundukça.  s. par.  142 İşârât’ul­İcâz.  c.  842.” (Hicr 15/9)  Milyonlarca  müslümanın  hafızasında  olan  ve  sayısız  nüshaları  bulunan  bir  kitaba  ekleme  yapmak  mümkün  olamayacağı  için  dini  kendilerine  göre  düzenlemek  is­  teyenler.  Mesela  Nurculara  göre  Risale­i  Nur bu asırda.  Kur’ân’a  aittir. Birinci Şua.  Allah. s.  Bildirdiği  gerçekler  gökten  inmedir.  İfadeler  sadeleştirilmiştir.  o  kitabı  hayatın  dışına  itmeye.  manayı 92  .  Kilise  ile  ko­  141  nuşmayı sürdürmektedir.  her  asırda.  Aslı  şöyledir:  “Kur’an’ın  gizli  hakikatleri  Risale­i Nur ile birlikte bize iniyor!! Tenzil’ül­Kitab cümlesinin sarih bir manası  asrı  saadette  vahiy  suretiyle  Kitab­ı  Mübîn'in  nüzulü  olduğu  gibi.  141 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Kur’ân ise Allah’ın Muhammed aleyhisselama indirdiği  son kitaptır.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  şur. Yirmidördüncü Ayet ve Ayetler.

  Aslı  şöyledir:  Resaili’n­ Nur müellifi dahi ateşsiz yanar.  I.  Kur’ân’ın  indiği  yerden  Kur’ân’ın  inmesi gibi vahiy suretiyle inerek onun gizli kalmış ger­  çeklerini ve o gerçeklerin kesin delillerini Said Nursî’ye  getirmiş  oluyor. her asırda o Kitabı Mübin'in mertebe­i arşiyesinden ve mu'cize­i  maneviyesinden feyz ve ilham tarîkıyla onun gizli hakikatları ve hakikatlarının  bürhanları iniyor.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Yani  Risale­i  Nur. âlim olur.  Bu sözler.  833.  Aslı  şöyledir:  “Resailin  Nur  dahi  ne  şarkın  malûmatından. birkaç kez tekrarlanır. O iddia ettiği  şeyler.  I.  Doğunun da Batı’nın da üstünde olan Arş’taki yerinden  145  alınmıştır  .  c..”  işarîsiyle de.  s. Said  Nursî’nin.  ilim  elde  etmek  için  bir  zorluğa  ve  ders  alma  sıkıntısına  ihtiyaç  duymadan  144  kendi kendine nurlanmış ve âlim olmuştur  . sadece kendine bildirilmiş olmalıdır.”  145  Şualar.”  144  Şualar.. gökten inmiş Kur’ân’ın.  ulûmundan  ve  ne  de  garbın 93  . Onlardan biri şudur:  “Risale­i  Nurlar.  Birinci  Şua. eğer bunu yapmazsan  onun elçiliğini yapmamış olursun.  Allah Teâlâ şöyle demiştir: “Ey Elçi! Rabbinden sa­  na indirilen her şeyi tebliğ et.  Nurculara  göre  o. Kur’ân’ın alındığı yerden alındığı iddi­  ası.  Kur’ân’da  açıklanmamış  gerçeklerin  kendine  indirildiğini  söylemesi  ise  kendi  kitabının  Kur’ân’dan  önemli olduğu iddiasından başka bir anlam taşımaz. nüzul ediyor. bir peygamberlik iddiası taşımaktadır.  Risale­i Nur’un.  İfadeler  sadeleştirilmiştir.  c.  s.” (Maide 5/67)  Said  Nursî’nin  iddia  ettiği  şeyler  Peygamberimize  bil­  dirilseydi onları açıklamak zorunda olurdu. tahsil için külfet ve ders meşakkati­  ne muhtaç olmadan kendi kendine nurlanır.  ne  de  Batı’nın  felsefe  ve  bilimlerinden  alınmış  ve iktibas edilmiş bir nurdur.  İfadeler  sadeleştirilmiştir.  833. O.  ne  Doğu’nun  kültüründen  ve  ilimle­  rinden.  Birinci  Şua.

 Belki semavî  olan  Kur'an'ın. Yani onun gerçeklerinin  göstergeleridir. 94  .  s.  c.  II.  Onun  hak  ve  hakikat  olduğunun  kesin  delilidir.  bu  zamanda.  otuzüç  aded  Mektub.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Said Nursî.  I.  Kur’ân’daki âyetlerin âyetleridir.a.  hakaikının  alâmetleridir  ve  hak  ve  hakikat  olduğunun  bürhanlarıdır. Hz.)  kucağına düşürdü.  Said  Nursî’nin  bu  iddiasına  göre  Risale­i  Nur  da Kur’ân’ı tasdik eden bir kitaptır.  bu  isimleri  içinde  buldum”.a.  Peygamberimizin  yanında  Hz.  geçmiş  ve  gelecek  bütün  ilim  ve sırların o kitapta olduğunu ve orada Risale­i Nurlara  147  işaret edildiğini de iddia eder  ve özetle şöyle der:  “Hazret­i Cebrail.) irşadkârane ve teveccühkârane bakması ve işaret etmesidir”.  s. Bu sebeple Risale­i  Nur’un âyetleri.  Birinci  Şua.  Yani.  Sesini  işittim.  147  Sikke­i  Tasdik­i  Gaybî. Kur’ân âyetlerinin delili olmuştur.  Yirmiikinci  Ayet  ve  Ayetler. Ali diyor ki: “Ben Cebrail’in şah­  sını  yalnız  gök  kuşağı  şeklinde  gördüm.  tek  kalmamak  için  Hz.  2078.  İfadeler  sadeleştirilmiştir.  Ali’nin  (r.  Ve  o  âyetlerdeki  hakaiki  imaniyenin  gayet  kuvvetli hüccetleridir”.  841.  İsm­i  Âzam­  felsefe  ve  fünunundan  gelmiş  bir  mal  ve  onlardan  iktibas  edilmiş  bir  nur  değildir. Sekine adıyla bir sayfada yazılı İsm­  i  Âzam’ı.  Onsekizinci  Lem’a.  otuzbir  aded  Lem’alar.  Kitabı  Mübin'deki  âyetlerin  âyetleridir. Kur’ân nasıl Tevrat ve İncili tasdik eden bir  kitapsa.  Orada  geçen  ifade  aynen  şöyledir:  “Risale­i  Nur  şakirtlerine  ve  naşirlerine  karşı  Hazreti  Ali'nin (r. Kur’ân âyetlerinde yer alan inançla ilgili gerçek­  146  lerin gayet kuvvetli belgeleridir  .  bu  zamanda.  sayfayı  aldım.  Aslı  şöyledir:  “Resail’in­Nur  denilen  otuzüç  aded  Söz  ve  otuzüç  aded  Mektub  ve  otuzbir  aded  Lem'alar. daha ileri giderek şunları söyler:  “Risale­i  Nur  denilen  otuzüç  aded  Söz.  Ali’ye  de  Sekine  adında  bir  kitap  indiğini. şark ve  garbın fevkindeki yüksek mer­  tebe­i arşîsinden iktibas edilmiştir.  c.”  146  Şualar.  Said  Nursî.”  Demek ki.

” (Bakara 2/79)  Said Nursî.m.  Sesini  işittim.  onu  Peygamber  say­  maktır.  Hz.  2079;  Metnin  aslı  şöyledir:  “Hazreti  Cebrail'in.” (Tevbe 9/38)  150 Sözler.  kendi  elleriyle  kitap  yazarlar. Cebrail’in Ali’ye böyle  bir  kitap  verdiğini  kabul  etmek.s.  Ali'ye  Sekine  namıyla  bir  sayfada  yazılı  İsmi  Âzam. Bu  hayatın sağladığı fayda Ahiret yanında pek az olur."  149  Karşılığında Ahireti verdikleri için aldıkları ne olursa olsun. “. içinde dünyanın başından kıyamete  kadar olan ilimler ve önemli sırlar yer alıyor.  c. Diyor ki; “Sözler”  şüphesiz  Kur’ân’ın nurlu parıltılarıdır.  O  kitapta  var  olduğu  söylenen  ilim  ve  sırları  Peygamberimizin bilmediği kesin olduğu için Ali ondan  üstün bir konuma getirilmiş olur.  s.a. Ali diyor: "Ben Cebrail'in şahsını yalnız alâim’üs­sema  suretinde  gördüm.  Vay  o  ellerinin  yazdı­  ğından dolayı onlara! Vay o kazandıklarından dolayı  onlara!. 95  ..  Onsekizinci  Lem’a. sözümüzden şüpheye düşenler zelil olurlar  .)  huzuru  Nebevide  getirip  Hz.  II.  kim  ne  isterse  sorsun.  sözümüze şüphe edenler zelil olur. onun karşı­  149  lığında  bir  şeyler  almaktır  . Hz.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  dan bahsederek bazı olayları anlattıktan sonra diyor ki:  “Dünyanın başından kıyamete kadar ilimler ve önemli  sırlar  bize. Risale­i Nurların kutsal sayılması için akla  150  gelen her şeyi söylemiştir. Hedefleri.  tanıklık  derecesinde  açıldı.  Bu tür iddialar için Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Vay o  kimselere  ki. Açıklanmaya muhtaç yerleri  148  Sikke­i  Tasdik­i  Gaybî. Bu bir sahi­  fe değil.  Ali'nin  (r.  bu  isimleri  içinde  buldum"  diyerek bu Ismi Âzamdan bahs ile bazı hadisatı zikirden sonra tahdis­i nimet  suretinde  diyor  ki:  "Evveli  dünyadan  kıyamete  kadar  ulum­u  esrar­ı  mühimme  bize  meşhud  derecesinde  inkişaf  etmiş..)  kucağına düşmüş.  çok büyük bir kitap olur.  Âlâ  Nebiyyina  (a. Risale­i Nurlar’ın bir bölümünü oluşturur.  sonra  “bu Allah katındandır” derler.  sayfayı  aldım.  Kim  ne  isterse  148  sorsun. azdır.”  Öyle bir sahife ki.

 I. hem bir kitab­ı İlmi İlahiyat.  Aslı  şöyledir:  “Mübarek  Sözler  şübhesiz  Kitabı  Mübin'in  nurlu  lemeâtıdır.  Yirmi  Yedinci  Mektub  ve  Zeyilleri.  1415. hem bir kitab­ı tasavvuf.  “Urvet­ül  vüska”  ve  “hablullah”  Kur’ân’a  ait  özellikler­  153  dir  .  İfadeler  sadeleştirilmiştir. Şöyle ki.  154  karşıtlarını etkisiz hale getirir ve susturur  .  hem  bir  kitab­ı  ubudiyet.  hem  hikmet.  hem  bir  kitab­ı  dua.  Risale­i  Nur'un  menşur­u  hakikatında  tam  tecelli  ettiğinden.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  eksik olmamakla birlikte tümüyle kusursuz ve eksiksiz­  151  dir  .”  Risale­i  nurlarda  çok  tekrar  vardır. hem tasavvuf.  Ona  elini  atan. hem mantık.  hem  bir  kitab­ı  hikmet.g.  154 Emirdağ Lahikası I.  II. c. hem zikir.  hem  dua.. Bakara 2/256; Ali İmrân 3/103.  hem ibadet. c. her vakit bütün Kur’ân okunamaya­  151  Barla  Lâhikası. Aslı  şöyledir:  “Risale­i  Nur  Şems­i  Kur'an­ı  Mu'cizül  Beyan'ın  elvan­ı  seb'as­ı.  O. 985. hem bir  kitab­ı hakikat. Yazı sadeleştirilerek özetlenmiştir.  hem hakikat.  bu  tarihte  bir  “urvet­ül  vüska”dır.”  “Risale­i  Nur  bu  asırda.  Onbirinci  Meselenin  haşiyesinin  bir  lahikasıdır. hem emir ve davet.  yapışan  152  kurtulur  . hem  de  vahdaniyeti  ispat  kitabıdır. 1719. hem fikir.e. s. hem bir kitab­ı fikir.  Said  Nursî  bunun  Kur’ân’da da olduğunu belirterek şöyle der:  “Kur’ân’daki  tekrarın  birçok  hikmeti  Risale­in­Nurda  da vardır.  Yani  çok  sağlam. hem bir kitab­ı mantık. hem bir kitabı teşviki san'at.  c.  Şualar.  hem  belâgat. II. hem bir kitab­  ı İlmi Kelâm. a.  hem  bir  kitab­ı  şeriat. Said Nursi kitaplarına şu özellikleri de ekler:  “Risale­i  Nur;  hem  şeriat.  İçinde  izaha  muhtaç  yerler  eksik  olmamakla  beraber  küll  halinde kusursuz ve noksansızdır”.  kopmaz  bir  zincir  ve  bir  “hablullah”  yani  Allah’ın  ipidir.  hem bir kitab­ı emr­ü davet.  153 Bkz.  On  Birinci  Şua. 96  .  hem  ilahiyat  bilgisi. hem bir  kitabı belâgat. hem bir kitab­ı zikir. hem kelâm  bilgisi.  152  Said  Nursî. s. hem bir kitabı isbat­ı vahdaniyet; muarızlarına bir kitab­ı ilzam  ve iskâttır”.  hem  sanata  özendirme.

  Yazı sadeleştirilerek  özet­  lenmiştir. Ama ihtiyaç duyduğu şey­  155  leri küçük bir Risaleden okuyabilir  .  haşir.  ihtiyarım  ve  rızam  olmadığı  halde. tekrar yazdırılmış? Sonra kat'î  bir  surette  bildim  ki:  Herkes  bu  zamanda  Risale­i  Nura  muhtaçtır.  Haşir  ve  Tevhid  ve  Kıssa­i  Mûsa  (A. fakat herkes  her  vakit  bütün  Kur'anı  okumaya  muktedir  olamaz. her zaman ihtiyaç tekerrür  ettiği gibi o da mütalâasını tekrar eder. birçok risale­  de  de  tekrar  edilmiştir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  cağından  her  sure  Kur’ân  hükmüne  geçmiş. s.  fakat  u­  mumunu elde edemez; etse de tam okuyamaz; fakat küçük bir Risale­’in­Nur  hükmüne geçmiş bir risale­i câmiayı elde edebilir ve ekser vakitlerde muhtaç  olduğu mes'eleleri ondan okuyabilir. 33. bir başka açıdan tekrar ele alınacaktır.  II.  ince  hakaik­ı  îmaniye  ve  kuvvetli  hüccetler. ekser uzun sureler­  de  dercedilerek herbir sure  bir  Kur'an hükmüne  geçmiş. bâzı  def'a  haberim  olmadan. Sözler  Yayınevi  İstanbul 1991. Ve gıda gibi. benim haberim olmadan.S.  1589;  Sikke­i  Tas­  dik­i Gaybî. Aynen  bu  ehemmiyetli  hikmet  içindir ki. Onun için en mühim makasıd­ı Kur'aniye. O hikmet şudur ki: Herkes Kur'ana muhtaçtır.”  Bu konu.  Neden  bunlar  tekrar  yazdırıldı  diye hayret ederdim.  fakat  bir  sureye  galiben  muktedir olur.  s.  Ben  çok  hayret  ediyordum: Neden bunlar bana unutturulmuş.  Bilhassa  ikinci  hikmeti  tamtamına vardır.  Yirmi  Yedinci  Mektup. Sonra kesin olarak anladım ki; bu  zamanda  Risale­i  Nura  herkes  muhtaç  olduğu  halde  herkes tamamını okuyamaz.  155  Kastamonu  Lahikası.” 97  .  c.  tevhid  ve  Mûsa  aleyhisselamın  hikayesi  gibi  konular  tekrar edilmiştir. Demek hiç  kimseyi  mahrum  etmemek  için.  müteaddit  risalelerde  tekrar  edilmiş.  Aslı  şöyledir:  “Ondokuzuncu  Söz'ün  âhirinde  Kur'andaki  tekrarın  ekser  hikmetleri  Risale’in­Nurda  dahi  cereyan  eder.)  gibi  bâzı  maksadlar tekrar edilmiş. Aynı şekilde imanın ince hakikatleri ve  kuvvetli deliller.

  Tarikatlardaki  aracılar.  Aslında  incelediği­  miz  tarikatların  tamamında  aracılık  inancının  var  oldu­  ğunu  gördük. Bu yapı. yaklaşık olarak şöyledir:  TARİKATLARDA GÖRDÜĞÜMÜZ ARACILAR 98  .  Ona  benzer  bir  inancın  bir  kısım  tarikatlarda  da  olduğunu  göstermeye  çalışacağız.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  F­ ARACILIK İNANCI  Hıristiyanlıkta  aracılık  inancı  olduğu  genişce  anlatıl­  mıştı.  Tarikatların  hepsini  incelemediğimiz  için  ihtiyatlı  bir  dil  kullanmayı  uygun  bulduk. Hıristiyanlarda ve Taoistlerde olana benzer bir  yapı oluşturmaktadır.

 Küçük. içinin ona ne  fısıldadığını biliriz.  157 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  159 Tümer.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Şu­  rası  bir  gerçek  ki.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  G­ İNCELEDİĞİMİZ TARİKATLARDA ARACILAR  Allah’ı  tanımlamada  sıkıntı  yoktur.  bütün  yaratıklar  ondan  ve onun  için  yaratılmıştır. Ona  şahda­  marından da yakın olduğumuzdan biz.  Allah’ın  insana  şah  damarından  yakın  olduğuna  ve  içten  geçen  her  şeyi bildiğine inanılır.  Bana  dua  edince.  İncelediğimiz  tarikatlarda  aracı  yapılanlar  şunlardır:  1­ Hakîkat­i Muhammediye  Bu tarikatlara göre Hakîkat­i Muhammediye varoluşun  başlangıcıdır. Allah ile insanlar arasına aracı­  lar  konur. insanların yürekleri­  158  Taoistlere  göre  de  Allah  her  nin  derinliklerine  iner  . Hıristiyanlara göre de Allah insan­  156  157  lara yakındır  ve her şeyi bilir  .  O.g. Bunlara rağmen.  Allah  ile  i­  lişkilerde ortaya  çıkar.  Sıkıntı.  ben  onlara  yakı­  nım.  158 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Belki olgunlaşırlar. s.  Onlar  da  bana  karşılık  versinler;  bana  gü­  vensinler. 99  .” (Bakara 2/186)  İncelediğimiz  tarikatların  her  birinde.  par.  Onunla  Allah.  Allah’tan  başka  hiçbir  şey  yokken  ilk  defa  hakîkat­i  Muhammediye  var  olmuş.  aynı  gerçeğin  ön  ve  arka  yüzleridir. a.  par.e .  insanı  yaratan  biziz.  şeyi  açıkça  görür  ve  bütün  işlerde  insanlarla  beraber­  159  dir  . 2766.  bütün  peygamber­  156 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par.” (Kaf 50/16)  “Kullarım  sana  beni  sorarlarsa.  dua edenin  duasına karşılık  veririm. 208.  63. 206.

  Ama  onun  tarihi  şahsiyeti  değil.  Anâsır­ı  erbaa:  Maddi  âlemin  kendisin­  den meydana geldiğine inanılan toprak. XV.  2­ İnsan­ı Kâmil  İncelediğimiz  tarikatlarda  insan­ı  kâmil  Muham­  med’dir. Onun kalbi Arş’a.  Hakikat­i  Muhammediye  inancında  da  “Muhammed  Allah’tır”  anlamına  gelen  sözler söylenir.  yani  Haki­  kat­i Muhammediyedir.  nasıl yaşayan İsa ise. su.  … İnsan­ı kâmil. 31.  Kimi  Hıristi­  yanlar  “İsa  Allah’tır”  derler. İnsan­ı kâmil. Kilise.  Altınoluk  Mecmuası. 100  . olgun ve örnek in­  san diye algılar ama tarikatlar. Levh­i mahfûz: Allah’ın ilminin.  aklı  Kâlem­i  a’lâ’ya. tabiatı anâsır­ı erbaaya bağlantılıdır  ”. 125; s.  insan  aklının  kavrayamayacağı  en  yüksek  kat.  Cennet’ül­me’vâ  onun  yanındadır.  Kâlem­i  a’lâ:  İlahi  bilgilerin  yazıldığı en yüksek kâlem.  Hakîkat­i  Muhammediye;  Katoliklerdeki  İsa  inancı  ile  Taoistlerdeki  Te  inancının  karışımı  gibidir.  nefsi  Levh­i  161  mahfûz’a. 179­180. onlara göre İnsan­ı Kamil de ya­  160 Mehmet DEMİRCİ.  Temmuz  1996. Bu konu yukarıda geçmişti. benliği Kürsü’ye.  Cennet.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  lerin ve velilerin ledünnî ve bâtınî bilgileri aldıkları kay­  160  naktır  .  Sidre­i  müntehâ:  Yedi  kat  göğün  üstünde  bir  makam. hava ve ateş. kainatta olmuş ve  olacak  şeylerin  yazılı  olduğu  levha.  Arş:  Tüm  âlemi  kuşatan.  161  Hasan  Kâmil  YILMAZ.  Zira  ilâhî  irade  ancak  onun  aracılığıyla  ger­  çekleşir. c. DİA. varlığın ve hilkatin  gayesidir. “Hakikati Muhammediye”. s.  gökler. sayı.  Adem  balçık  halindeyken  peygamber  olan  Muhammed.  İnsânı  Kâmil. makamı  Sidre­i  müntehâya. maddî­manevi bütün kemâl mertebele­  rini kapsar.  Kürsü:  Allah’ın  kudret  ve  hakimiyetinin  sembolü.  Eğer  insan­ı  kâmil  olmasa  Allah  bilinemezdi.  Sidre  ve  Kürsü  hep  onun  altında  düşünülür. bu terimle Katoliklerdeki  Kilise inancına benzer bir inanç oluşturmuşlardır.  Birçok kimse insan­ı kâmil terimini.

 a.. maddesi. )‫(ﻚﻠﻣ‬ maddesi.g.  O  eşyayı  ve  eşyanın  hikmetini  olduğu  gibi  bilir.  din  büyükleri  ve  Allah  ile  ilişkide  göstererek  farklılıklarını  vurgulamaya  çalışırlar.  bir  de;  ‘Allah’ın  indirdiği  gibi  ben  de  indirece­  ğim’ diyenden daha zalimi kim olabilir? Bu zalimleri  can çekişirlerken bir görsen!.  Bildiklerini  iddia  ettikleri  sırlar.  163 Rağıb el­İsfahânî. Ceberût da mana âlemine ve göklere  164  hakimiyet anlamlarına gelir  . 31.e. 101  . Kâmûsi Türkî. Müfredât. Dersaadet 1317. Melekler ellerini uza­  tır  şöyle  derler:  “Verin  bakalım  canlarınızı!  Siz..  Kendilerini.  İnsan­ı  kâmil  için  mülkte. “Said Nursî’ye  yakıştırılan olağanüstü özellikler” başlığı altında bu ko­  nuya tekrar dönülecektir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  şayan  Hakikat­i  Muhammediye’dir. s. Sırlarını bilenlere  havass’ul­havas.  )‫( ﱪﺟ‬ 164  Şemseddin Sami.  tamamen  hayal  ürünü  şeylerdir.  162 Hasan Kâmil YILMAZ.  kendinizi  onun  âyetlerinden  yukarı  bir  yerde  görürdünüz.  birden  fazla  olmaz.  Tarikatlar insanları sınıflara ayırırlar..”  “Bu  hakikat.  Her  tarikat  kendi  şeyhini insan­ı kâmil bilir. Derler ki: “İnsan­ı kâmil âlem­  de  daima  vardır. Melekût da mülk anlamınadır.  Al­  lah’a  karşı  gerçek  dışı  şeyler  söylerdiniz.  diğerlerine  avam  derler.  az  bilenlere  havas. ama yalnız Allah’a ait  163  mülk demektir  .  her  devirde  değişen  isim  ve  suretlerde  pey­  162  gamber veya veli olarak ortaya çıkar  .  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Allah’a karşı yalan uydurandan veya kendine bir  şey  vahyedilmediği  halde  ‘Bana  vahiy  gelir’  diyen­  den.  melekûtta  ve  ceberûtta hiçbir  şey gizli  değildir.  “Mülkte tasarruf” Allah’a ait yetkileri kullanma demek­  tir.

  Bakın  bize  teker  teker  geldiniz;  tıpkı  sizi  ilk  defa  yarattığımız  gibi.  bilmediği  için  (doğrudan) Allah’ın zikri  ile  meş­  gul olan ve gönlünü Allah’a yönelten kimse de – tıpkı o  kutba  yönelenler  gibi­  ondan  istifade  ederler;  ancak  birinci  durumdaki  istifade  daha  ziyadedir.  Size  yaptığımız  ikramları  arkanız­  da  bıraktınız.  Onun  nuru.  Onun  irşadı  bütün  cihana  yaygındır.  yöneliş  ve  samimiyeti  nispetinde  nasip  alır  ve  doyar.  aranızdaki  bağlar  tümüyle  kopmuş.  Yanınızda  şefaatçilerinizi  de  göremi­  yoruz;  onların  size  eşlik  edeceğini  umuyordunuz.  “Kutbu  inkar  165  İncelediğimiz tarikatların tamamı İmam Rabbânî’ye büyük önem verir ve  onun  Mektubat’ını  önemli  kaynaklardan  görürler. iman ve marifet ulaşırsa onun yolundan ulaşır ve  ondan alınır.  İnkâr  ettiği  için  değil  de  onu  tanı­  madığı.” (En’am 6/93–94)  3­ Kutb’ul­ İrşad  165  İmam  Rabbânî’ye  göre  Kutb’ul­irşad  son  derece  az  bulunur.  Bakın. 102  . Onun aracılığı olmadan bu devlet kimseye  nasip  olmaz.  Uzun  zamanlar  ve  asırlar  geçtikten  sonra  ortaya  çıkar.  Umut  besledikleriniz sizden ayrılıp gitmişler.  sanki  donmuş  gibi  durmaktadır.  hi­  dayet.  mesela  büyük  okyanus  gibi  cihanı kaplamıştır da bu denizde hiçbir hareket meyda­  na  gelmemiştir.  Bu  sebeple  bu  konuyu  onun kitabından alıyoruz.  hidayet  ve  zuhurunun  nuru  ile  karanlık  cihanı  aydınlatır.  Arştan  yeryüzünün  merkezine  kadar  her  kime  rüşt.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Ona  karşılık  bugün  alçaltıcı  bir  cezaya  çarptırıla­  caksınız.  Ona  yönelen  ve  samimiyetle  inanan  yahut  onun  yöneldiği  talibin ­yönelme sırasında­ sanki kalbinden bir pencere  açılır  ve  bu  yoldan.

 Bunlar.  mektubun  son  bölümü.  Al­  lah’ın zikri ile meşgul olsa dahi gerçek rüşt ve hidayet­  ten  mahrum  kalırken. İstanbul.  219­220.  Al­  lah’ı zikir ile meşgul olsalar bile gerçek rüşd ve hidayet­  ten mahrum olurlar. O kutbu seven ve ona içten inanan kimseler. Allah  Teâlâ şöyle buyuruyor:  “Allah’a  karşı  yalan  uydurandan  daha  zalimi kim­  dir?  Onlar  Rablerinin  huzuruna  çıkarılacaklar  ve  hallerine tanık olanlar şöyle diyeceklerdir: ‘İşte bun­  lar.  Bilin  ki  Allah’ın laneti o zalimlerin üzerindedir. 254.  ona  zarar  vermeyi  istemese  bile  o  gerçek  hidayetten  uzak  kalır. 1992. c. el­Mektûbât.  Allah’ın  zikri  ile  meşgul  olmasa  bile  rüşt  ve  hidayetin  nuruna kavuşuyor.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  eden  yahut  ondan  rahatsız  olan  kimselere  gelince. Azapları iki­  ye katlanacaktır. Allah’tan başka dostları da yoktur. Allah’ı zikir ile meşgul olma­  salar dahi.  Demek  ki. I. s. Onu inkâr ve rahatsız etmek kişinin  feyz  yolunu  tıkar. İmamı Rabbani ve İslam Tasavvufu. Onda bulunan. açıkça Allah’a iftiradır. Onlar gerçekleri. yalnızca sevgileri sebebi ile rüşt ve hidayetin  166  nuru onlara ulaşır  .  Hayreddin  Kara­  man.  Rablerine  karşı  yalan  söyleyenlerdir’. Onlar ahireti göz ardı eden kimselerdir. 103  .  Onlar Allah’ın yoluna engel koyar.  Bunlar yeryüzünde Allah’ı aciz bırakacak değiller­  dir.  Kutb’ul­irşad  denen  şahsı  inkâr  eden.  onu  seven  ve  ona  içten  inanan. ne işitmeye ne de  166 İmam Rabbânî. s.  Yukarıdaki  tercüme  için  bkz. içi boş suretin faydası da  azdır.  geri çevirmeye  çalışırlar. ancak rüşt ve hidayetin görünüşü­  dür (suretidir). tarih ve yer yok. ona  gönülleriyle yönelmeseler. Arapça nüsha.  260. Manadan uzak.  kutub  onu  faydalandırmamayı.

  Abdülkadir  Geylânî. nukebâ ve nucebâ adı verilen kim­  selerdir.  Darda  kalan  sûfiler.  esmâ  ve  sıfât­ı ilahî mazharı sayılırlar.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  görmeye tahammül edebilirler. işte  onlar cennetliklerdir; orada temelli kalacaklardır.  6­ Gavs  Tarikatçıların  darda  kalınca  sığındıkları  ve  yardım  is­  tedikleri  kutuptur.  “Yetiş  ya Gavs!”  diye  gavsa  sığınırlar.  Gavs  olarak  bilinenler. Yani Allah’ın isim ve sıfat­  larının  onların  şahsında  ortaya  çıktığına  inanırlar. 104  . erenlerin başı  ve Allah’ın izniyle kâinatta tasarruf sahibidir.  gavs.  Bu iki kesimin durumu.  “Gavs­ı  azam  =  en  büyük  gavs”  lakabıyla ünlüdür. Yani evre­  ni yönetmede yetki sahibidir. Tarikatçılara göre.  İnanan ve iyi işler yapanlar ve Rablerine içten bo­  yun eğip başka bir arayışa girmeyenler var ya.  Hiç  şüphesiz  ahirette  en  çok  kayba  uğrayacak  olanlar bunlar olacaktır.  Onlar değerlerini yitirmiş kimselerdir. revâsî.  kimliklerini  gizlediğine  inanılan  ve  kutup. Bu terimler şu anlamlarda kullanılmıştır:  5­ Kutup  En büyük velî bilinir. Uydurdukla­  rı şeyler de kaybolup gidecektir.  Bunlar  hiç  eşit  olabilirler  mi?  Artık  bilgilerinizi  gözden geçirmeyecek misiniz?” (Hûd 11/18–24)  4­ Rical’ul­Gayb  Bunlar. hem kör hem sağır olan ile  görmesi ve işitmesi iyi olan kimsenin durumu gibi­  dir. evtâd.

 O.  168  Muhammed b. evtâd da revâsîye yöne­  lir. hem  de  gavstır.  8­ Tarikat Şeyhi  Tarikatta şeyh her şeydir. Abdullah Hani. Altınoluk Mecmua­  sı. Revâsîyi Kutup idare eder.  Mürit.  diğeri  de  gerçek yönünü bilir. üçleri oluşturur.  küfür  ve  şirk  sayarak  yasakladığı  şeylerdir.  imam­ı  yesâr  (soldaki  imam)  da  hakikatine  mazhar  sayılır.  Bunlardan  başka. hem insan­ı kâmildir ve  Hakikat­i Muhammediyeyi temsil eder; hem kutup.  diğerine  “imam­ı  yesâr”  adı  verilir.  Bunlar.  İmam­ı  yemîn  (sağdaki  imam)  kutbun  hü­  kümlerine. Onlara göre fe­  laket zamanında kullar evtâda. (Mütercim: Abdulkadir AKÇİÇEK).  Tarikatta  mürid. evtâd direkler anlamına gelir. Kutup ile iki imam.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  7­ Revâsî  Dağlar. Aralık 1995.  Allah  ile  bitecek  işin.  bu  hale  düşme­  sinler.  Kutuptan sonra gelen iki kişiye “imâmân” derler. namazın her rekâtında “Yalnız  sana kul olur ve yalnız senden yardım isteriz”  (Fatiha  1/5)  diyerek  zihinlerini  canlı  tutarlar  ki.  ancak  şeyhin  168  araya  girmesi  ile  olacağına  inanır  . 172. 105  .  167 Hasan Kamil YILMAZ. Ricalü'l­Gayb ­ Gayb Erenleri.  Yani  biri  kutbun  kararlarını.  sayıları  sekiz  veya  kırk  olan  “nücebâ” ile sayıları on veya üç yüz olan “nukebâ” bu­  lunduğu  ve  onların  insanların  iç  dünyalarından  haber­  167  dar olduğu kabul edilir  . s. Müslümanlar.  İstanbul. Bun­  lardan  birine  “imam­ı  yemîn”. Kutup ölünce yerine imam­ı  yesâr geçer. derler.  Kur’ân’ın. 1396/1976. Adâb.

  “Şeyhe  169  karşı mürit. zamanın  halifesidir. 106  . bedeller  onun  makamları  sayesin­  de yetişip yaşarlar. Adâb. vaktin imamı.  manevi  hastalıkları  giderir. Tasavvufta bu obje  Allah’ın  en  mükemmel  tecellilerinin  mazharı  sayılan  “insân­ı  kâmil”  konumundaki  şeyhtir.. 268.  171 Muhammed b. s.  Onlara  göre;  “murâKâbe  ve  teveccühe  devam  eden  kişiye  vezaret. s.  ardından  Rasûl’e.. Abdullah Hani. anlatılan olgunlukların sahibi.Sâlik  önce  insan­ı  kâmil  olan  şeyhe.  yani  bakanlık  verilir. Onun irşadı güneş misa­  169 Muhammed b.  mülk ve melekûtta kolayca tasarrufa (hâşâ Allah’ın yet­  kilerini kullanmaya) başlar; hatırlardan geçen işlere vâ­  kıf olur. s.  Yani  müridin  Al­  lah’a gereği gibi kul olması için önce şeyhe kul olması  ve  kulluk  eğitiminden  geçmesi  istenir.  Bunu  sağlamak  için  râbıta  gerekli  görülmüştür.  O. Gönülleri hidayet nuruyla aydınlatmak da onun  171  için mümkündür  ”.  onun  ardından  Allah’a  kalbini  bağlamalı  ve  bu  suretle  huzur­i  kalbe  erip fena fillâh’a varmalıdır” derler.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  nefsini  öldürme  adına  çok  alçaltılır. Evtâd.  Derler  ki. yıkayıcı önündeki ölü gibi olur  . Çünkü râbıtayı Allah  170  ile murâKâbeye varmak için yaparlar  . Abdullah Hani.  Tarikatçılara  göre;  “şeyhin  bakışı  kalp  hastalıklarına  şifadır. Abdullah Hani.  “. Adâb. Adâb. onun kemalât deni­  zinden akıp gelen bir katredir.  170 Muhammed b. 173.  Buna  sahip  olan. nücebâ.  Tarikata  göre  onu  kavramak  için  kulun  zihnen  ve  manen  yoğunlaşmasını  sağlayacak  müşah­  has (somut) bir şeye ihtiyaç görülür.  Yüzünü göstermesi.”  Allah müşahhas yani elle tutulan ve gözle görülen bir  varlık  değildir..  Kutuplar. 268.

  tümüyle  Allah’ın yeri­  ne konur. Bu şirkten Allah’a  sığınmak gerekir.  175 Muhammed b. şeyhin ruhani tasarrufla­  177  rı Allah’ın tasarruflarıdır  . Abdullah Hani. 239­242. Yine inanır ki. 239­242. Abdullah Hani. s.  176 Muhammed b. ruhaniyeti  orada hazır olur.  İncelediğimiz  tarikatlarda Şeyh. Adâb. şeyhinin dışında her şeyden ilgi­  sini  kesmek  ve  kalbinde  yalnız  ona  yer  vermek  zorun­  173  dadır  . Adâb. Adâb. Adâb. Abdullah Hani. şeyhini nerede düşünse. Kendi istemeden her şeye feyzini yağdırır. s. s. s.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  172  lidir.  174 Muhammed b. Abdullah Hani.  174  şeyhini var bilir  . s. Abdullah Hani. Ondan yüz çevirmek Allah’tan yüz çevirmek­  176  tir  .  şeyhin  suretini  alnının  ortasında  hayal  e­  der. 172.  ”. s.  müritle  Allah arasında  vasıtadır. Mür­  172 Muhammed b.  sonra  onu  kalbinin  ortasına  indirir.  177 Muhammed b. Altınoluk Sohbetleri I. şey­  hin ruhaniyeti onu râbıta ile terbiye eder ve Allah’a ulaş­  175  tırır  . Adâb. Mürit inanır ki. 244. s. Biri doğuda.  kendini  yok.  Tarikatçılara  göre hakiki  şeyh. 39­40.  Bu tarikatlara göre “Mürit şeyhinin kendisine emrettiği  şeyi yapmakta acele etmeli.”  “Sâlik. onu derhal yerine getirme­  lidir. Adâb. Hiçbir tevil ve tehir yoluna sapmamalıdır. 239­242.  178 Muhammed b. Zira tevil  178  ve tehir yol kesicilerin en büyüğüdür  ..  Râbıta yapan mürit. biri batıda da olsa. Abdullah Hani. 238..  mürşidinin  yanında  ve  uzağında  daima  onun  rızasını elde edeceği yolda yürümeğe bakmalıdır.  O.  173 Sadık Dânâ. 107  . Kilisede de papaz öyledir. 173.

  aracı  sayılan  tanrılara  yakıştırılan  yer  anlaşılır. Metin sadeleştirilmiştir.”  (Hacc 22/71)  Sonuç  olarak  Kur’ân’da  “   =  Allah’ın  dûnun­  dan”  ifadesinin  geçtiği  yerlerin  büyük bir  bölümü.  Allah  onun  hakkında  hiç  bir  delil  in­  dirmemiştir. O zalimlerin yardımcısı olmaz. s. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Allah  ile  kendi  aralarına  koydukları  öyle  şeylere  kul  olurlar  ki. Altınoluk Sohbetleri I.  Allah’ın  Elçisine  tam  uymayı.  ‫ﷲﺍ ﻥﻭﺩ ﻥﻤ‬ 179 Sadık Dânâ.  bu  zatları  görmekle  aynen  elde  edilir.  Onunla  ilgili  kendilerinin  de  bir  bilgisi  yoktur.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  şidinin  nelerden  hoşlanacağını  anlamak  ve  ona  göre  179  çalışmak zorundadır  . s.”  İslamla  uzaktan  yakından  alakası olmayan  iddialarını  şöyle sürdürürler: “Mürşidler Allah Teâlâ’nın bulunduğu  oturumda  bulunurlar.  dolayısıyla  Allah  Teâlâ’yı  zikirle  elde  edilecek  fayda. 41­42.  180 Muhammed b. 108  . 235. Abdullah Hani. Adâb.  Yukarıdaki  iddialar. o aracıların ne gibi hayali yetkilerle donatıldığı­  nı göstermektedir.  bu  kâmil  şeyhin  180  sevgisi ile bir tutmak gerekir  .”  Bunlar  hiçbir  delile  dayanmadan  bazı  kimselere  kul  olmaktır.

 Kıyametin vakti gibi Allah'­  tan başkasının bilemeyeceği şeyler gayb­ı mutlak.” (Neml 27/65)  Şu  ayetler.  Ona  şahdamarından  da  yakın  olduğumuzdan  biz. yani  tam gaybdır.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  H­ ARACILARIN GAYBI BİLDİĞİ İNANCI  Gayb. bana göre gayb olur;  size göre olmaz.  Sağında ve solunda oturmuş iki kayıt memuru bu­  lunur.  insanı  yaratan  biziz. kişinin duyularından uzak ve hakkında bilgi sa­  181  hibi olmadığı şeye denir  . (Kaf 50/16–18)  Demek ki. Hakkında bir bilgi ve belge kalmamış tarihi  olaylar da mutlak gayba dönüşür.  Allah  Teâlâ  şöyle buyurur:  “Şurası  bir  gerçek  ki. onu sadece Allah  bilir. göklerde  ve yerde. Bir başkasının bildiği  şey ise göreceli gayb olur.  içinin  ona ne fısıldadığını biliriz.  Cinlerin gaybı bilemeyecekleri ile ilgili olarak da şöyle  buyurulur:  181 Rağıb el­İsfahânî. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “De ki.    maddesi.  Gaybı ne insan.  Bu sebeple ağzından çıkan her sözü kayıt için ha­  zır bekleyen bir gözcü mutlaka vardır”. Müfredât. O. Allah kişinin içini bildiği halde melekler an­  cak ağızdan çıkan sözü bilebilirler. ne melek ne cin ne de Allah’ın Elçileri  bilebilirler. hiç kimse gaybı bilmez. )‫(ﺏﻴﻏ‬ 109  .  özellikle  meleklerle  ilgilidir. Mesela içinizden ne geçtiğini  ben bilemem ama siz bilirsiniz.

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  “… Rabbinin izniyle.  heykelleri  ve  büyük  havuzlara  benzer  çanakları  ve  taşınması güç kazanları yaparlardı. Ben bana vahyolunandan  başkasına  uymam.  Ne  zaman  Sü­  leyman  yere  yıkıldı.  inanan  kesim  için  bir  uyarıcı  ve  bir  müjdeciden  başka bir şey değilim.  daha  çok  iyilik  yapmak isterdim ve bana kötülük de gelmezdi. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  "De  ki:  "Ben  size.  iyice  ortaya  çıktı  ki  eğer  cinler  gaybı  bilselerdi.  Gaybı  da  bilmem.  Ancak  gerek  Hıristiyanlar  ve  ge­  rekse  kimi  tarikat  ve  cemaatler  gaybın  bilinebileceği 110  .  Süleyman’ın  ölümüne  karar  verdiğimiz  zaman.” (Sebe 34/12–14)  Peygamberler  sadece  Allah'ın  kendilerine  vahyettiği  şeyleri bilirler.  şükredin!  Kullarımdan  şükredenler  pek  azdır»  dedik.  Onlardan  hangisi  buyru­  ğumuzdan çıksa ona alevli ateşin azabını tattırırdık.  demiyorum. Ben. «Ey Davud aile­  si.  kendilerini  küçük  düşüren  o  azap  içinde kalmazlardı.  Allah  Teâlâ  tarafından  peygamberlerine vahiy yoluyla bildirilir."  De  ki:  "Görenle  görmeyen  bir  olur mu? Hiç zihninizi yormaz mısınız?" (En'am 6/50)  "De  ki:  "Eğer  gaybı  bilseydim.  "işte  ben  bir  meleğim.  Size." de demiyorum.  Süleyman’ın  istediği  her  şeyi.  Allah'ın  hazineleri  yanımdadır. yanında çalışacak cinleri Sü­  leyman’ın  emrine  verdik."  (Araf 7/188)  Gayb  ile  ilgili  bazı  haberler.  yüksek  binaları.  onun  öldüğünü  gösterecek  bir  işaret  yoktu;  yalnız  bir  güve  böceği  değneğini  yiyordu. biz de bunları o  şekilde  öğrenebiliriz.

  1536  183 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Kutsal  ruhun  özel  lutfu.  Katoliklerin  konu  ile  ilgili  görüşleri şöyledir:  “Mesih İsa’nın havarilerine emanet ettiği misyonu Kili­  182  se  Ruhbanlık  sırrı  ile  devam  ettirir  . Kendine  verilmiş  olan  kutsal ruh sayesinde episkoposlar manevi krallık ya da  184  çobanlık  ve  peygamberlik  yetkilerine  sahip  olurlar  .  Episkoposluk  aşamasını  alan  kişi.  par. öğretmen ve çoban olarak tam Mesih İsa’ya benze­  186  tir  .  episkoposların  yardımcıları  olarak  Mesih’in  185  emanet  ettiği  görevin  gerçekleşmesine  çalışırlar  .  Böyle  birinin  gaybı  bileceğine  tam  bir  inanç bulunur.  Onlara  göre  Episkoposluk  aşamasını  alan  kişi  Mesih’in yerine geçer  ve  onun  gö­  revini  üstlenir.  Episkoposluk  183  ruhbanlık  sırrının  en  yüksek  derecesidir  .  Papazlar. 1558  185 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  1­ Katoliklerde Gayb Bilgisi  Daha  önce  görüldüğü  gibi  Katolikler  Mesih  İsa’ya  ve  Kutsal  Ruh’a  Tanrı  derler.  ruhbanlık  sırrını  alan  kişiyi  ra­  hip.  par. Çoban ve Rahip olan Mesih’in yerini alır  ve  onun  görevini  üstlenmiş olur.  seçkin  ve  açık  bir  şekilde Efendi. 1562  186 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par.  par.  1585 111  .  par.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  iddiasındadırlar.  1555  184 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.”  182 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Papazlar  ise  episkoposların  yardımcıla­  rıdır;  onlar  da  gaybı  bilirler.

  O. geçmişi ve geleceği bugün gibi görüp bildik­  leri halde neden geçmişle ilgili olanları açıkça söylüyor­  lar da.  Hz. Çünkü  geleceğe ait gayb bilgileri  kişinin şahsi  tercihi  ve niyeti  ile  verilmediği  gibi  niyet  ile  işe  girmek. a.  bazı  za­  manlarda.  gayb ile ilgili bu bilginin.  187  Cin 72/26­27  188 Said Nursi. kendilerinin tercihi veya niyetiy­  le değil.  işaret  ve  simgeler  kullanmışlardır  ki.e.  Mesela  Said  Nursi’ye  göre.  Neden  mâziye  ait  cihette  sarahat  sûretinde  haber  veriyorlar da. bazı evkâtta. Aslı şöyledir:  Suâl: Gavsı A’zam gibi büyük velîler.g.” 112  . 2091.  iddiasını  şöyle bir soru ve cevapla ortaya koyar:  Soru:  Abdülkadir  Geylânî  gibi  büyük  veliler.” Ayeti ile “O  bütün  gaybı  bilir.  Ali  ve  Abdülkadir Geylani gibi zatlar gaybı bildikleri için asırlar  öncesinden  kendinden  bahsetmişlerdir. Sikke­i Tasdik­i Gaybî.  Allah’ın  veli  kulu  diye nite­  ledikleri  bazı  kişilerin  gayb  bilgisine  sahip  olduklarını  iddia  ederler. mazi ve müstakbeli hazır  gibi  müşâhede  ederler.  gaybını  kimseye  açıklamaz. Allah’ın öğretmesiyle olduğu anlaşılsın. II. Sekizinci Lem’a.  Yukarıdaki ifadeler sadeleştirilmiştir. gelecekten üstü kapalı simgeler ve gizli işaretler­  le söz ediyorlar?  Cevap: “Gaybı Allah'tan başkası bilmez.  Ancak  187  dilediği  peygamber  bunun  dışındadır  .”  Ayetinin  koy­  duğu kutsal yasağa karşı kulluğa yakışır bir güzel edep  takınmak  için  açıklama  yapmayıp  işaretle  söyleme  yo­  luna  girmişler.  o  yasağa  karşı  188  itaatsizlik havası veriyor  . istikbalden hafî remizlerle gizli işaretlerle bahsediyorlar?  Elcevap: “lâ ya’lemu men fi’s­semavati ve’l­erdi’l­gaybe illa’llah” âyetiyle.  “Âlimu’l­ğaybi fela yuzhiru alâ gaybihi ahadâ; illâ men’irtedâ min resûl.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  2­ Tarikat ve Cemaatlerde Gayb Bilgisi  Bazı  tarikat  ve  cemaatler. c.

  Dilediği  peygamber  bunun  dışındadır.  açıklamak  istediği  gaybı. diyedir.  peygamberleri  yoluyla  açıklar. 113  .  Böylece o (peygamber) bilsin ki.  niyetsiz  bir  sûrette  tâlim­i  ilâhî  ile  olmuştur. gaybı bilir ha­  le getirecek değildir.  O. Çün­  kü Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Senden  önce  gönderdiğimiz  bir  tek  nebi  ve  elçi  yoktur  ki. remz ile  anlaşılsın  ki.  bir  şeyi  arzuladığı  zaman  şeytan  onun  arzusuna vesvese sokuşturmuş olmasın.  ihtiyarsız.  (ken­  disi de) onların yanında olanı kavramış ve her şeyi  bir bir saymıştır. o yasağa karşı adem­i itâat­ı işmam ediyor”. onlar (o melekler)  Allah’ın  gönderdiklerini  tastamam  ulaştırmış. sonra Allah âyetlerini  pekiştirir. peygamber kuşku duymasın. Tâ ki. işaretler ile.” (Hacc 22/52)  Ayeti  ifade  ettikleri.  şöyle  buyurur:  “Allah  bütün  gaybı  bilir. Melek­  lerin  gözcü  yapılması.  kudsi  yasağa  karşı  ubûdiyetkârâne  bir  hüsn­ü  edep  takınmak için.  Onun  önü­  ne ve arkasına gözcüler diker.” (Cin 72/26–28)  Vahiyden sonra o bilgiler gayb olmaktan çıkar. Allah bilendir.  niyet ve  ihtiyar  ile verilmediği gibi; niyet  ile  de müdâ­  hale etmek.  gaybını  kimseye  açıkla­  maz.  Çünkü  istikbâlî  olan gaybiyat. hakîmdir. Allah şey­  tanın sokuşturduğunu giderir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Bu iddia üç açıdan yanlıştır:  a­ Gaybı Kimse Bilemez  Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Allah sizi. tasrihten işaret mesleğine girmişler.  Bunun  özel  bir  usulü  vardır.  gelen  bilgilerin  Allah’tan  olduğu  konusunda.” (Al­i imran 3/179)  Allah  Teâlâ.

  sa­  dece  insanların  değil.  bazı  zamanlarda.  kendine  gelenin vahiy meleği olduğuna ve vahye.  Said Nursî.e.  onu  sadece  Allah  bilir. c. Peygamberlere vahyin nasıl geldiğini bildi­  ren yukarıdaki ayeti. şeytan vesve­  sesi karışmadığına güvenmiş olur.  bu  sure  için toplandıkları kadar hiçbir sure için toplanmamışlar­  dı. İstanbul 1936.  Malik'ten  gelen  şöyle  bir  rivayetten  bahsedilir:  "Allah'ın  Elçisi  dedi  ki:  Kur’ân'dan  En'am  suresinin  dı­  şında  bir  sure  bana  toptan  inmedi. hiç kimse gaybı  bilmez. Bu sure bana.  c. 2091.. Doğrusu bu.  En'am  suresinin  inişi  ile  ilgili  olarak  Enes  b. III.  meleklerin  ve  cinlerin  de  gaybı  bilmediklerini bildirmektedir.  geçmişi  ve  geleceği  bugün  gibi  görüp bildikleri halde.  Allah  Teâlâ. Hak Dini Kur'an Dili. 1861–1862. II.  Bunu  kuşatmışlar."    Böylece  o  Elçi. a.  Nuh  aleyhisselamın  başından  geçenleri  anlattıktan sonra Peygamberimize şöyle buyuruyor:  189  Elmalılı Muhammed Hamdi  YAZIR. göklerde ve yerde. Cebrail ile beraberinde elli bin melek  olduğu  halde  gönderildi. Sekizinci Lem’a. 114  .  190 Said Nursi.g. çok şaşırtıcı bir iddiadır.  b­ Geçmiş Gaybı Kimse Bilemez  Said Nursî diyor ki; “Abdülkadir Geylânî gibi büyük ve­  liler.  Şeytanlar.  bir  düğün  189  debdebesiyle  getirdiler  . Sikke­i Tasdik­i Gaybî. velilerin gaybı öğrenebileceklerine  delil getirmiştir. s..”  (Neml  27/65)  Ayet.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Bazı  tefsirlerde. 190 ”  Böyle bir iddia nasıl kabul edilebilir! Allah Teâlâ şöyle  buyurur: “De ki.

  anlayan  anlasın  diye  örtülü  işaretlerle  geçiştirecekler! Bunu. Şu ayetlere de ba­  kılabilir:  Ali  İmran  3/44;  Araf  7/101;  Hud  11/120–123;  Yusuf 12/102  c­ Kudsî Yasak İddiası  Said  Nursî.  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “… Allah size gaybı bildi­  recek değildir.  onu  kimseye açıklamam” diyecek.  “gaybı  kimse  bilemez” dememiş  de  ”Kimse..  Allah’ın  öğretmesiyle  imiş(!)  Yoksa  isteyerek gaybı  bilme  işine  girişmeleri  itaatsizlik  havası verirmiş(!)”  Demek  ki.  Allah'tan  başkasının  gaybı  bilemeyeceği  konusunu  “kudsî  yasak”  diye  nitelemiştir.” (Hud 11/49)  Bu konuda çok sayıda ayet vardır. ge­  lecekle  ilgili  bildiği  bir  şeyi  açıklamasın”  demiştir.  Sanki  Allah  Teâlâ.” (Ali­İmran 3/179)  Said  Nursî’nin  yukarıdaki  iddiasına  göre;  Abdülkadir  Geylânî gibi büyük velilerin gaybı bilmesi.  Allah  hem  “Gaybı  kimse  bilmez.  Bu inançtan Allah’a sığınmak gerekir.. Allah karşısında çok kötü bir duruma sokar.  Bundan  önce  onları  ne  sen  bilirdin.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Bunlar  gayb  haberlerindendir.  Bu  iddia kişiyi.  ne de senin kavmin. “kendi tercih­  leri  ve  niyetleriyle  değil.. Allah’a karşı bir itaatsizlik havası  doğmasın diye yapacaklar!!!. 115  .. hem de tutup bazı kim­  selere açıklayacak! O kimseler de geçmişle ilgili olanla­  rı açıklamakta bir sakınca görmeyecekler ama gelecek­  le  ilgili  gaybları.  onları  sana  vahyediyoruz.

  195 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Kendisi  aracılığı  ile  Al­  193  lah’a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter  .  192 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. “Meryem Ananın  analığı  bitmemiştir. 2634.  “Meryem Ana avukat ve yardımcıdır.  par.  Yinelenen  arabuluculuğu  ile  ebedi  esenlikler  sağlayan  armağanları  garanti  altına  almaya  195  devam etmektedir  ”.  193 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Tanrı oğlunu  194  tanımak da Kutsal Ruh aracılığıyla olur  ”.  194 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 116  .  O. 5/1. 2634. 878.    Katoliklere  göre  “Mesih  İsa. Oğul olmadan da hiç kimse babaya yakla­  şamaz.  196 İbranilere Mektup. Allah’ın huzu­  192  runda  daima  hazır  bulunur  . 519.  Ba­  ba’nın yanında Hıristiyanların avukatlığını yapıyor. 683.  197 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par.  par.  Katoliklere göre papaz “Allah’la ilgili konularda insan­  196  ları  temsil  etmek  için  atanır  ”.  İsa’nın  duasına  uyumlu  kılan  191  dilek  duasıdır  .  par.  Onlar  şefaat  yerine  “kurtarıcılık”  keli­  mesini  kullanırlar.”  “Kutsal Ruh olmadan Tanrı’nın Oğlu’nu görmek müm­  kün değildir.  191 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  kişisel  yetkisiyle in­  197  sanlara; “Baba’nın adına seni bağışlıyorum diyebilir  ”. On­  lar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. paragraf 969. par. Çünkü Baba’yı tanımak Oğul’dur.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  İ­ ARACILARIN ŞEFAAT EDECEĞİ İNANCI  1­ Katoliklerde Şefaat İnancı  Katoliklere  göre  şefaat.

  Allah’ın  sana  gerçekten  ikramda  bulunduğuna  şahidim. O  198  sırada dedim ki. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi.  Ama  genellikle  avukat tutanlar davayı kazanırlar.  onun  bize  yardımcı olacağı yolundadır. “Babam sana kurban ey Allah’ın  198 Osman b.  Vefat edince yıkandı ve kendi elbiseleri içine kefenlen­  di. muhacirlere kur’a çeki­  lince bize Osman b.  Onlar.  eşinden ve oğullarından kaçacaktır.  Bir  Şeyh  Efendi  ve  tarikatının ileri gelenleri ile yaptığımız görüşmenin konu  ile ilgili bölümü şöyledir:  Mürit­  Bizim  Şeyh  Efendi’ye  bakışımız. Maz'un radıyallahu anhın lakabıdır. Maz’ûn düştü. 117  .” (Abese 80/34–37)  Durum böyle iken Şeyh Efendi nereden fırsat bulacak  da sizi savunacaktır?  Ensar’dan Ümmü’l­alâ diyor ki.  babasından. Onu evlerimize yer­  leştirdik.  Mesela bugün mahkeme­  de  avukat  tutma  zorunluluğu  yoktur. O gün herkesin  işi başından aşacaktır.  Sonra  ölümüne  sebep  olan  hastalığa  tutuldu. gizli açık her şeyi bilen Allah’ı hâkimle  bir mi tutuyorsunuz? Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “O  gün kişi kardeşinden. “Ebu’s­Sâib  ! Allah sana rahmet ey­  lesin.  Bayındır­ Siz.  “kurtarıcılık”  yerine  daha  çok  “şefaatçilik”  kelimesini  kullanırlar. Şeyh Efendi de bizim  avukatımızdır.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  2­ Tarikatlarda Şefaat İnancı  İncelediğimiz  tarikatlarda  da  Katoliklerinkine  benzer  bir  inanç  vardır.”  Bunun  üzerine  Muhammed  sallallahu  aleyhi  ve sellem şöyle buyurdu: “Allah’ın ona ikram ettiğini ne  biliyorsun?” Dedim ki. anasından.

  yargılamada  hata  mı  yapacak  ki.”  Ama  siz  şeyhinizin  cennete  gideceğinden  şüphe  et­  mediğiniz  gibi  Allah’ın  huzurunda  sizi  savunacağını  söyleme cesaretini bile gösteriyorsunuz.  “Evet  ona  kaçı­  nılmaz gerçek geldi.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Elçisi!  Allah  ya  kime  ikram  eder?”  Muhammed  sallallahu aleyhi  ve  sellem  buyurdu  ki. Vallahi onun için hep hayırlar bek­  liyorum.  şeyhiniz  ona  engel  olacak?  Ne  kadar  yanlış  bir  yolda  olduğunuzu anlıyorsunuz değil mi?  200  Mürit­  Müftülükte  bir  müftü  ile  görüşmek  istesen  araya bir kapıcının girmesi.  bir  vasıta  ol­  maktadır.  Bu  inanç  insanı  şirke  sokar. bir kişinin seni müftüye tak­  dim etmesi gerekir.  bir bakanla pat diye görüşebilir misin? İşte Şeyh Efendi  de  bizimle  Allah  arasında  bir  vesile.”  Ümmü’l­alâ dedi ki.  hâşâ.  Allah’ın  huzurunda  onu  hatırlatacak?  Ya  da  Allah.  Ama  ben  Allah’ın  Elçisi  olduğum  halde  nasıl  karşılanacağımı vallahi bilmiyorum. 118  . 3.  hâşâ.  200 Bu görüşmenin yapıldığı günlerde İstanbul Müftülüğünde çalışıyordum. Cenâiz.  Bayındır­  Bize  şah  damarımızdan  daha  yakın  olan  Allah Teâlâ için bu söz nasıl söylenebilir!?.  Şirk  zaten  Allah  ile  kul  arasına vasıta koymaktır. Araya kimse girmeden bir yetkiliyle. Zümer suresinde buna dikkat  çekilmektedir:  199 Buhârî.  Bize  şah damarımızdan daha  yakın  olan Allah’ın  gö­  zünden  kaçan  bir  şey  mi  var  ki  avukatlığınızı  yapacak  olan  şeyh.. “Vallahi bundan sonra hiç kimseyi  199  aklamam  .

 saf din Allah’ın dinidir. 126­131. Mürit kelimesi ile konuşmaya katılan  ve tarikatın ileri gelen âlimlerinden olan kişiler kastedil­  201  mektedir  . Allah’ın bilmediği bir  şeyi mi ona haber veriyorsunuz?’ Allah.  Derler  ki;  ‘bunlar  Allah  katında  şefaatçilerimiz­  dir. 2005.  Bayındır­ Şeyh Efendi senin neyini Allah’a tanıtacak?  Mürit­ ?!  Görüşme. s.  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Allah’ın yakınından. yaratan. büyüten  ve sana senden yakın olan Allah mı seni daha iyi tanır. 119  . yalancı ve  gerçekleri  örtüp  duran  kimseleri  doğru  yola  sok­  maz. Allah tanır. İstanbul.”  derler.  şeyhin  yanında  gerçekleşmiş  ve  o.  onların  aralarında  tartışıp  dur­  dukları şeyde hükmünü verecektir.” (Zümer 39/3)  Bu tür inanışlardan lütfen vazgeçin. Çünkü şeytan in­  sanı hep bu metotla saptırmaktadır.  Abdulaziz  BAYINDIR.  Lütfen bana söyler misin. ken­  dilerine ne bir fayda sağlayabilir ne de zarar verebi­  lir.” (Yunus 10/18)  201  Görüşmenin  tamamı  için  bkz.  İşte  Allah. Onun yakınından  veliler edinenler “Biz onlara başka değil sadece bizi  Allah’a  tam  yaklaştırsınlar  diye  kulluk  ediyoruz.  yoksa Şeyh Efendi mi?  Mürit­  Tabii ki.  bu  du­  rumu onaylamıştır.’ De ki: ‘Göklerde ve yerde. Dördüncü baskı. onların or­  tak koştuklarından uzak ve yücedir. besleyen. öyle şeye kul olurlar ki.  Kur’an  Işığında  Tarikatçılığa Bakış. Allah.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “İyi bil ki.

 Vesâyâ.  İşte  o  zalimleri  böyle cezalandırırız.  Ey  Safiyye.  Ey  Abdulmuttalib  oğlu  Abbas  !  Allah’ın  yanında  sana  hiç  bir  faydam  olmaz.  Kendileri  de  onun korkusundan titrerler.  Ey  Muhammed’in  kızı  Fatma!  Allah’ın  ya­  203  nında sana hiç bir faydam olmaz.  onu  cehennemle  cezalandırırız. 120  .  Allah’ın  dilediği  kimselere  şefaat  edebilirler.  203 Buhârî.  kendi  dilediklerine  değil.  (Resulullah’ın halası)! Allah’ın yanında sana hiç bir fay­  dam  olmaz.  bütünüyle  Allah’a  aittir.  Şefaate  yetkili  kıldıkları.”  202 Peygamberimizin amcası.”  (Şuarâ  26/214)  ayeti  i­  nince  Peygamber  sallallahu  aleyhi  ve  sellem  kalktı  ve  şöyle bir konuşma yaptı:  “Ey Kureyş topluluğu! Kendinizi kurtarmaya bakın; Al­  lah’ın  yanında  size  hiç  bir  faydam  olmaz.  Ey  Abdulmenaf  oğulları!  Allah’ın  yanında  size  hiç  bir  fay­  202  dam  olmaz.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Allah kime  şefaat yetkisi  verirse  yalnız  onlar.” (Enbiya 21/28)  Ebu Hureyre radiyellahu anh bildiriyor:  “Kabilenin  en yakınlarını  uyar.  onun  razı  olduğu  kişi­  lerden  başkasına  şefaat  edemezler.  “Ben  Allah’a yakın  bir  ilahım”  der­  se.  Onlardan  kim.  “De  ki:  Şefaat  yetkisi.”  (Zümer 39/44)  “Allah  onların  yaptıklarını  da  yapacaklarını  da  bi­  lir. 11.

  Hayat dirilik demektir.  Aynı  şeyi  kimi  tarikat  ve  cemaatler  de  yaparlar.  yeryüzündeki  yaşamını  tamamladıktan  sonra. kudret ve benzeri sıfatlardır. 22. Bunlar hayat.  günahı  ve  ölümü  yenen  Rablerin  Rabbi  Oğluna  daha  uygun  olabilmek  için  ruhu  ve  bedeniyle  göğe  çıkarıldı. ilim. basar. s.  Meryem  204  İsa aleyhisselam.  bazı  ilahi sıfatlar ve özellikler vermiş olur.  Meryem’in  onu  tanıdığına  ve  çağrıyı  işittiğine  de  inanmış  olmalıdır.  1­ Katoliklerin Ölüden Yardım İstemesi  Papa II. onları aracı  ve şefaatçi yapmak için mezarlarını ziyaret etmeyi. Meryem Anayı aracı yaparak şöy­  le dua ediyor:  204  “İnsan olmuş Kelâm’ın  Annesi ve Kilise’nin Annesi  olan çok  kutsal  Bakire  Meryem’e  Kilise’nin  yeni bir  Hı­  ristiyanlaştırma  çabasına  çağrıldığı  bu  zamanda bütün  Kilise’nin  bütün  seviyelerinde  din  dersi  çalışmalarına  güçlü  aracılığıyla  destek  olması  için  dua  ediyo­  205  rum  . Jean Paul. on­  lara adaklar adamayı dindarlığın bir parçası sayarlar.  Rab  tarafından  evrenin  kraliçesi  olarak  yüceltildi. irade.  onun  kendine. 121  .  güçlü  aracılığı  ile  destek  olacağına  inandığına  göre.  Bu  durumda  ona.  sem’.”  Asırlarca  önce  ölmüş  Meryem’i  yardıma  çağıran  Pa­  pa. ölmüş din büyüklerinden yardım isterler.  205  Papa Jean Paul II’nin Katolik Kilisesi Din  ve  Ahlak İlkeleri kitabının  ön­  sözünde yer alan duası.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  J­ ÖLÜDEN YARDIM İSTEME  Hıristiyanlar.  Onlar  da ölmüş din büyüklerinin yardımını almak. Katoliklere göre lekesiz Bakire.

 Yeniden dirilişe katılımı iddiası da kıyamet sırasın­  da  diri  kalacağını  kabul  etmek  olur. Ölüye bir şey işittirmeye bizim gü­  cümüz  yetmez. Üste­  lik Meryem ölmüştür.” (Fatır 35/22)  Meryem  ölmüş  olduğu  için  kimse  ona  bir  şey  işittire­  206 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  hem  kendisini  tanıdığına. belli uzaklıktan. Allah’tan başkası için söz konusu değildir. İnsanda ilim sıfatı  vardır ama Vatikan’da olan biri.  Kıyametten  sonra  ölüm  olmayacağına  göre  Katolikler  onu ölümsüz kabul  etmiş  olurlar.  Allah  Teâlâ. 122  .  Sem’. aracı olmaya  çağırdığına  göre  onun.” (Neml 27/80)  “Şüphesiz  Allah  dilediğine  işittirir.  işitme  gücüdür. bilmek ve kavramak demektir. Bu şekilde bir  işitme.  Meryem Ana’ya verildiği iddia edilen evrenin kraliçeliği  yetkisi onu dünyanın sonuna kadar diri saymayı gerek­  tirir. Çünkü aracı olmak için bu bilgi şarttır. Meryem’i.  Elçisi  Muhammed’e  hita­  ben şöyle buyuruyor:  “Sen ölülere işittiremezsin. Allah’a ortak saymak olur.  Meryem’i  de  ölümsüz saymak onu. O za­  man o. 966.  Ama  sen  ka­  birdekilere bir şey işittiremezsin.  Vatikan’dan  Meryem’e  seslenen. par.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Ana’nın  göğe  çıkartılması  Oğlunun  dirilişine  eşsiz  bir  206  katılımı ve öteki Hıristiyanların dirilişini öncelemektir  .  hem  de  istediği  şeyi. Meryem’i Allah’ın sınırsız bilgisinin bir bölümüne  ortak saymış olur.  İlim. belli titreşimdeki sesler­  le  sınırlıdır.  en  az  Allah  kadar  bildiğine  inanmış  olmalıdır.  Allah  insana  işitme  gücü  ver­  miştir; ama bu.  onu  Al­  lah’ın işitme sıfatına da ortak etmiş olur.  Ölümsüzlük  Allah’a  hastır.

  o  an  için  Peygamberimizin  sesini  onlara  işittir­  miş  olabilir.  Allah’ın  görme  sı­  207 Müslim.  Fiziki  en­  gellerle  sınırlanamayan  bir  görme.”  Ömer  dedi  ki.  “Allah’ın yakınından kıyâmet gününe kadar kendi­  sine cevap veremeyecek kimseleri çağırandan daha  sapık  kimdir?  Oysaki  bunlar  onların  çağrısının  far­  kında değillerdir.  şöyle  cevap  verdi:  “Söylediğimi  sizin işitmeniz onlarınkinden daha iyi değildir. Ama on­  207  lar bana hiçbir şekilde cevap veremezler  .  hiçbir  şekilde  cevap  veremeyecek  olan  ölülerden  yardım  isteme  işi  şu  ayetin  kapsamına  girer.” (Ahkaf 46/5)  Basar.  Bedir  savaşında  öldürülen  müşrikler  bir  kuyuya  gö­  müldükten  sonra  Allah’ın  Elçisi  sallalahu  aleyhi  ve  sellemin onların yanına gelip şöyle dediği bildirilmiştir:  “Ey  falan  oğlu  falan!  Ey  falan  oğlu  falan!  Allah’ın  ve  Elçisi’nin  size  verdiği  sözün  hak  olduğunu  gördünüz  mü?  Çünkü ben  Allah’ın  bana  verdiği  sözün hak  oldu­  ğunu gördüm. el­Cenneh ve sıfatu naîmiha. Bir ölüyü yardıma çağı­  ran.”  Allah.  Bunca  ayete  rağmen  böyle  özel  bir  olaya  dayanılarak farklı  hüküm  verilemez. Bab 17. görme gücü demektir.  yalnız  Allah’a  mah­  sus  olduğundan  bu  şahıs  Meryem’i.  onun  kendini  görebildiğine  inanmalıdır.  Onlar  işitseler  bile  cevap veremeyeceklerdir. hadis no 76 (2873) 123  .  “Ey  Allah’ın  Elçisi!  Ruhsuz  cesetlerle  nasıl  konuşursun?  O.  Kıyamete  kadar.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  mez.

 dilini bildiğine. dilemek ve tercih etmektir.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  fatına da ortak saymış olur.  Bunlar. kendi dilleri ile  Meryem’i  aracı  olmaya  çağırdığı  için  onun.  Bu  anlamda  irade  ve  kudret  sahibi  tek  varlık  Allah  Teâlâ’dır.  mürîd  ve kadîr isimleridir.  Meryem’i Allah’ın bu iki sıfatına da ortak saymış olur.  İnsanların  isteklerinden  haberi  olmayan.  onları  karıştırmadan  değerlendirebildiğine  de  inanmaları  gerekir. olağan dışı bir  irade  ve  kudret  yakıştırmasıdır.  Papa ile birlikte binlerce Hıristiyan da. Siz onu.  hay. onlarla çağı­  rın.  İrade.  her  istek  sahibini tanıdığına.  Meryem’in.  Ölünce  her  şey  biter. Kudret de bir şeye  güç  yetirme  anlamına  gelir. Allah Teâlâ şöyle demiştir:  “En güzel isimler Allah’ındır. ona bu iki sıfatı da vermiş olur.  O  sıfatlar.  Bu  da  yalnız  Allah’ın  sahip  olabile­  ceği büyük bir ilim ve kudreti gerektirir.  çağrıyı  kabul  ettiğini  ve  gerekli  yardımı  yapabildiğini  hayal  e­  den. istekleri anlayıp kav­  radığına.  Allah’ın  isimlerin­  den  türetilmiştir.  Onun  isimleri  konusunda  yamukluk  yapanları  bırakın. yukarıdaki sıfat­  lara  sahip  olması  gerekir. bize şah damarımızdan  da yakın olan ve her şeyi bilen Allah’a karşı nasıl aracı­  lık edebilir?  Meryem’in aracı olabilmesi için onun.  ancak  kıya­  met günü dirilecek olan bir ölü.  Böylece  Papa. Bu.  Meryem  Ana’da  var  sayılan  yetkileri  elçilerine 124  .  İnsanın  iradesi  de  kudreti  de  sınırlıdır. Bunlar Meryem’i  bu konuda da Allah’a ortak görmek zorundadırlar.  alîm.” (Araf 7/180)  Allah.  semi’.  basîr.  Onlar  bu  ettiklerinin  karşılığını  görecekler­  dir.

73;  Müminun  23/117; Furkân  25/68;  Şuarâ  26/72.  208  Nisa 4/117; En'am 6/40.” (Hud 11/12)  2­ Tarikat ve Cemaatlerde Ölüden Yardım İsteme  Kur’ân’ın  birçok  âyeti. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  "Darda  kalmış  kişi  dua  ettiği  zaman  onun  yar­  dımına  kim  yetişiyor  da  sıkıntıyı  gideriyor  ve  sizi  yeryüzünün  hâkimleri  yapıyor?  Allah  ile  beraber  başka  bir  tanrı  mı  var?  Ne  kadar  az  düşünüyor­  sunuz.  Sen  onların  üzerinde  bir  vekil  de  değilsin.13.41.”  (En’am  6/107)  “Sen sadece bir uyarıcısın.  26  surede toplam 50 ayet.71.  zekât.  57.  darda  kalınca  başkasından  bir  şey  beklemeyi  şirk  sayıp  yasak­  lamaktadır.108; Araf 7/37.194.14. Her şeye vekil olan Al­  lah’tır.56. İnsanlar en çok dua ve ibadet konusunda yanıl­  dıkları  için  elçiler  uyarılarını  bu  iki  konuda  yoğunlaştır­  mışlardır.66.  hac.67;  Kehf  18/14;  Meryem  19/48; Hacc 22/12.40;  Saffât  37/125;  Zümer  39/38;  Mümin  40/20.66.5;  Cin  72/18. helaller  ve  haram­  larla  ilgili  âyet  sayısı  az  olduğu  halde  Kur’ân'ın  büyük  bir  bölümü. 125  .213;  Kasas  28/64.195.  “Allah’tan  başkasından  yardım  isteme”yi  müşriklerin  en  belirgin  özelliklerinden  sa­  208  yar  . son Elçisine şöyle buyurur:  “Biz seni onların üzerinde bir koruyucu yapmadık.  Allah'tan  başkasına  ibadeti.  oruç.106;    Hûd  11/101;  Ra'd  13/14;  Nahl  16/20.  Namaz.  ilgili  ayet  ve  hadisler  başka yönlere çekilmiş ve sınırlar aşılmıştır.62.88;  Ankebût  29/42;  Lukman  31/30;  Sebe'  34/22;  Fatır  35/13.197; Yunus  10/38.74;  Fussilet  41/48;  Zuhruf  43/86;  Ahkâf  46/4.64." (Neml 27/62)  Bu  konuda  hadis  uydurulmuş.73. O.86;  isra  17/56.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  bile vermemiştir.

 II. İbn­i Kemal o sözü pey­  gamberimize  mal  etmiş  ama  hiçbir  kaynak  gös­  210  termemiştir  . halk arasında hadis diye bilinen sözleri topla­  mış ve onların doğrusu ile asılsız olanını ayırmaya ça­  lışmıştır. Yavuz Sultan Selim'in meşhur Şeyhülislamı'dır.  210  İbni  Kemal  Paşa. 1469'da Tokat'ta  doğmuş. c.  İbni Kemal. c. İstanbul 1992.  Bununla  kalmamış. 8. 67.  360. bu söz için "İbn­i Kemal Paşa'nın el­Erbaîn'inde  böyle geçer. Bu sebeple o kitapta çok sayıda uydurma ha­  dis  vardır. c.82. kınından çıkmış  211  kılınç gibi olur  ” derler. Peygamberimizle arasında 900 sene­  den  fazla  bir  fark  varken  hiçbir  kaynak  göstermeden  ve  anlamı  da  Kur'an'a  taban  tabana  zıt  olan  bir  sözü  hadis  olarak  önümüze  sürmesi  kabul  edile­  mez.  Aclûnî.  el­Erbeûn. Muhammed el­Aclûnî.  v. 1694.”  Bu.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  a­ Uydurulan Hadis  Ölüden  yardım  isteme  konusunda  şu  hadis  uydurul­  muştur:  “İşlerinizde  ne  yapacağınızı  şaşırdığınızda  ka­  209  bir ehlinden yardım isteyiniz  .  211 Ruh’ul­Furkan." ifadesini kullanır. Keşf'ul­hafâ. s.  Kitabın  başında  Peygamberimizin  şu  sözü  vardır:  "Kim  benden  söylemediğim  bir  şeyi  naklederse  212  cehennemde oturacağı yere hazırlansın  . Kimi tarikatçılar da bu  sözden hareketle “bir veli ölünce ruhu.  212 İsmail b.  Ruh'ul­Furkan Tefsiri. bu sözün hadis olduğunu ispat için  hiçbir dini dayanağı olmayan felsefi izahlara girmiştir. II.  Aclûnî. s. s.  Esad  Efendi.  sözün  doğruluğunu  ispat için felsefi izahlara girmiştir. I.  Aclûnî'nin  Keşf'ül­Hafâ  adlı  kitabında  yer  alır. 1534'te İstanbul’da ölmüştür.  Süleymaniye  Kütüphanesi. 126  ."  209  Mahmut USTAOSMANOĞLU (Mahmut Efendi) başkanlığında bir heyet. İbn Kemal kaynak gösterme yerine.

  ‫ﺎﻨﻴﺼﻋﻭ ﺎﻨﻌﻤﺴ‬  ِ ‫ ﹶ‬   ‫ﹶ‬ ‫ﺎ ﻨﻴﺼﻋﻭ ﺎﻨﻌﻤﺴ‬  ِ ‫ ﹶ‬   ‫ﹶ‬ 1­“ ”  cümlesinin bir  anlamı  “dinledik  ve sıkı  213 Tirmizî.  özüdür  ”  demiştir. Bu bir tahrif sayılabilir. Kamus.  İbadet.  “Kimi Yahudiler kelimeleri yerlerinden tahrif eder­  ler (yerleşik anlamlarından kaydırırlar).  Bu  sebeple  Peygamberimiz;  “Dua  213  ibadetin  iliğidir.  Harf  sözlükte  uç.  Bunu  dillerini  bükerek  ve  dine  saldırarak  yaparlar.  ibadet  denirse. ‫ﺎﻨﺭﻅﻨﺍ‬ ‫ ﹸ‬‫ﹶ‬ ‫ﺎﻨـﻋﺍﺭ‬  ِ‫ﹶ‬ ‫ﻊﻤﺴﺍ‬   )‫( ﻑﺮﺣ‬ ‫ﺎﻨﻌﻁﺃﻭ ﺎﻨﻌﻤﺴ‬  ِ ‫ﹶ‬ َ ‫ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻊﻤﺴﻤ ﺭﻴﻏ ﻊﻤﺴﺍﻭ‬     ‫ﹶ‬     ٍ 127  . örneklerle açıklamıştır.  kulluk  etmek;  dua. hadis no; 3371.  yapılan  duanın  kabul  edilmesi  maksadına  yönelik  olacağı  için  bu  iki  kelime  arasında  sıkı  bir  bağ  vardır.  birini  olağan  dışı  yollarla  yardıma  çağırmanın  ibadet olduğu anlamı kaybolur.  Eğer  bunların  yerine  “    ”  “ ”  bir  de  “ “  deselerdi  elbette  daha  iyi  ve  daha  doğru  olurdu.1.  Ama  duaya.  )‫( ﻑﺮﺣ‬ 215 Rağıb el­İsfehanî.  kıyı.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  b­ Tahrif Edilen Âyetler  Kur’ân’da  hem  ibadet. iki tara­  fa yüklenebilecek anlam taşıyan bir sözü yalnız bir tara­  215  fa çekmektir  . maddesi. Tefsir ve meallerin çoğunda. Müfredât.  Tahrif. Şu ayet tahrifi. “ ”  “ ”  bir  de  “ “  derler. dua­  ya “ibadet” anlamı verilerek asıl anlamın kaybolmasına  yol  açılmıştır.  214 Mütercim Asım. Sözü tahrif.  hem  de  dua  kelimeleri  geçer. maddesi.  İbadet.” (Nisa 4/46)  Ayetteki üç cümleden her birinin iki anlamı vardır.  harf  kökündendir.  çağrıda  bulunmak.  Ama  tanımazlık  etmelerinden  dolayı  Allah  onları  lanetle­  di. Artık pek az inanırlar.  sivri  214  ve keskin taraf anlamlarına gelir  . Dua.  yardım  istemek anlamınadır.

 yani tahrif imkânı kalmaya­  cağından daha iyi ve daha doğru olacaktı. Eğer sadece  “dinle”  anlamına  gelen.  Kur’ân  ancak  böyle  tahrif  edilebilir.  ayetin  tefsiri. Yoksa birden fazla anlam içeren bir sözle  ilgili  her  yanlış  tercih  tahrif  kapsamına  girmez.  Ulaşabildiğimiz tefsir ve meallerde bu incelik tespit edilememiştir.  217  Elmalılı  Muhammed Hamdi  Yazır.  Ayette yer alan;  “. Hak Dini Kur’an Dili.  Çünkü (asâ =  ); hem isyan..  Eğer bunun  yerine  “ “  deselerdi  “bizi  gözet” dışında bir anlama çekilemezdi. Tac’ul­ arus. “lütfen dinle. ‫ﺎﻨﺭﻅﻨﺍ‬ ‫ ﹸ‬‫ﹶ‬ ‫ﺎﻨـﻋﺍﺭ‬  ِ‫ﹶ‬ ‫ﻊﻤﺴﺍ‬   ‫ﻊﻤﺴﻤ ﺭﻴـﻏ ﻊﻤﺴﺍﻭ‬    َ     ٍ ‫ﺎﻨﻌﻁَﻭ ﺎﻨﻌﻤﺴ‬  ِ  ‫ ﹶ‬‫ ﹶ ﺃ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻰﺼﻋ‬ 128  .Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  tuttuk”  diğeri  ise  “dinledik  ve  isyan  ettik”  şeklindedir.  "  “  ifadesi  kullanılsaydı  başka anlama çekilemezdi. "Bizi güt" sözünde bir iğne­  leme  vardır.  Bunu  dillerini  bükerek  ve dine  saldırarak yaparlar.  Dillerini  biraz  eğer.” cümlesi tahrif için kötü niyeti şart  koşmaktadır. ayn harfini uzatarak raînâ derlerse “bizim çoban”  demiş  olurlar.. Lisan’ul­Arab. Onu başka bir şekilde tahrif mümkün değildir. Nisa 46..  Eğer  “ ”  “Dinledik  ve  boyun  eğdik”  deselerdi  sözü başka anlama çekme.  “Dua”  216  es­ Sıhah.  Çünkü  o.  milyon­  larca  insanın  hafızasındadır  ve  sayısız  nüshası  bulun­  maktadır.  öyleyse  güt. söz dinlemez adam  ” şeklindedir."  demiş  olurlar.  sana  söz  söylemek  haddimize  değil  ama.  3­  “ “  cümlesinin  anlamlarından  biri  “bizi  güt”  di­  ğeri “bizi gözet” şeklindedir. hem de değneğe sarılır  216  gibi sarılma anlamına gelir  .  Yani  "Sen  bizi  hayvan  güder  gibi  gütmek  istiyorsun.”  diğeri  ise  217  “dinle.  2­ “ ” cümlesinin bir anlamı.

” (Ahkaf 46/4.  Yoksa  onların göklere ortaklıkları mı vardır? Eğer doğru söyle­  yenlerden iseniz. Allah’ı  bırakıp  taptığınız  şeyler  yeryüzünde  ne  yaratmışlar. bundan önce gelmiş bir kitap  veya  bir  bilgi  kalıntısı  getirin  bakalım.  Al­  lah’ın  yakınından  neyi  çağırıyorsunuz?  Gösterin  bana.  baksanıza.  onların  yeryüzünde  yaratmış  oldukları  ne  vardır? Yoksa onların  göklerde  bir  payı  mı  bulunu­  yor? Bu konuda bana.  ahirette  bir  araya  getirildiği  gün.  âyetlerini  örnek  vererek.  5  ve  6.6)  Birçok mealde bu ayetlere.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  kelimelerine bir delile dayanmadan “ibadet” anlamı ve­  renler bunu dine saldırma amacıyla yapmamış olabilir­  ler.  Allah’ı  bırakıp  da  kıyamet  gününe  kadar  kendisine  cevap  veremeyecek  şeylere  tapandan  daha  sapık  kim  olabilir?  (Oysa)  onlar. duaya ibadet anlamı vermenin. Ama dine saldırmak isteyenlere alet oldukları da bir  gerçektir.  göstersenize  bana. 129  . bundan evvel (size indirilmiş) bir kitap  yahut bir bilgi kalıntısı varsa onu bana getirin.  bunlar  onlara  düşman  olacak  ve  onların  kulluğunu  kabul  etmeyeceklerdir. şu şekilde anlam verilmiş­  tir:  “De  ki:  Söylesenize.  Eğer  doğru  sözlü kimseler iseniz.  Ahkaf  Suresinin  4.  Allah’ın  yakınından  kıyamet  gününe  kadar  kendi­  sine cevap veremeyecek kimseleri çağırandan daha  sapık  kimdir?  Oysaki  bunlar  onların  çağrısının  far­  kında değillerdir. âyetleri nerele­  re taşıdığını görmeye çalışalım:  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “De  ki.  bunların  tapmalarından  haber­  sizdirler.5.  İnsanlar.

  Kur’anı  Kerim  ve  Açıklamalı  Meâli.  tav’  kökündendir.  Tav’  boyun  eğmek  demektir.”  İbadet ise taat anlamına gelir; taat boyun eğmek de­  mektir. 130  ‫ﻉﻭﻁ‬ .  Terim  olarak  ibadet.5.6) 218 ”  Dua’ya  ibadet  anlamı  verince.”  anlamında  kullanılır. Bu hatalar şunlardır:  1) Duaya İbadet Anlamı Verme  “Dua.  İbrahim  Kâfi  DÖNMEZ.  Mustafa  ÇAĞIRICI. Ayetin tefsiri) İstanbul 1935.  662.  c. Lisan’ul­Arab. çağrı anlamına mastardır.  s.  218  Hayrettin  KARAMAN.  Ankara  1997.  el­  Müfredât.  Hak  Dini  Kur’an  Dili.  (Bakara 186.  daha  çok  emre  uymak  ve  izinden  gitmek  anla­  220  mında  kullanılır  .  Sadrettin  GÜMÜŞ.  Allah’ın  emrini  yerine  getirmek  için  sa­  mimi niyetle namaz kılma ve oruç tutma gibi eylemlere  verilen addır.  isim  olarak  da  kullanılmıştır.  220 İbn Manzûr.   maddesi.  “Dua  219  dinledim.  I.  Zıddı  kerih  görmek. (Ahkaf 46/4. Daha sonra küçükten  büyüğe. gene boyun eğmek anlamına gelir ve daha çok “Em­  re  uymak  ve  izinden  gitmek. dua okudum” denmesi bundandır  .  İtaat.  Ali  ÖZEK.  hoşlanmamaktır.)  219  Elmalılı  Muhammed  Hamdi  YAZIR.  (Rağıb  el­İsfahânî.  Ayette  şöyle  buyurulur:  “Sonra.  aşağıdan  yukarıya  iletilen  istek  ve  ihtiyaç  an­  lamına  örf  olmuş.  Türkçe’de  buna  kulluk  denir. yukarıdaki üç ayetteki hata sayısı beşe çık­  mıştır. Hata.  (Bu  meâlin  Suudiarabistan  baskısında  öze dokunmayan farklılıklar vardır.  ona  ve  yeryüzüne:  "İsteyerek  veya  istemeyerek  buyruğuma  gelin" dedi. İkisi de "İsteyerek geldik" dediler.  duman  halinde  bulunan  göğe  yöneldi.  TDV  yayınları.  Ali    TURGUT.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  İnsanlar bir araya toplandıkları zaman (müşrikler) on­  lara  (tapındıklarına)  düşman  kesilirler  ve  onlara  kulluk  ettiklerini inkâr ederler.” (Fussilet 41/11)  Taat da aynı köktendir.  ona  bağlı  olarak  yeni  anlam kaymaları kaçınılmaz hale gelmiştir. hatayı  doğurmuş.

 bunlar onlara  düşman olacak. Dua.  İsteklerini bir veli.1.  Dua  yerine  ibadet  kelimesi  kullanılınca  bu  ilişkiler  tümüyle kaybolur.  önce onu  razı etmek  ister. Allah’a isteklerini kabul ettirmek­  tir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Dua  ile  ibadet  arasında  sıkı  bir  bağ  vardır. Hadis no; 3372.  Onlar  da  bana  karşılık  versinler.  Ona.  Bana güvensinler.  Bunun  ona  kulluk  yani  ibadet olduğu Ahkaf 6.  Allah  Teâlâ  da duala­  rımızın  kabulü  için  hem  namaz  kılmamızı.  adaklar  su­  nar.” Asıl amaç. aracılardan medet  ummaya başlarlar. Belki olgunlaşırlar.”  (Bakara  2/153)  Bir  ayet  de  şöyledir:  “Kullarım  sana  beni  sorarlarsa.  dua  öz  gibidir. ayette şöyle ifade edilmiştir:  “O insanlar bir araya getirildiği gün. bir ruhani aracılığı ile Allah’a sunan.  Bu  sebeple  ibadet  kabuk.  222  özüdür  . Bana dua edince.  ben yakınım. 131  . dua edenin duasına  karşılık  veririm.  Dua  ibadetin  iliğidir.  Allah’tan  istekte  bulunduğu  zaman ona  daha  iyi  kul  olma  gayreti  içine  girer.”  (Ahkaf 46/6)  Şu ayet de bu işin şirk olduğunu hükme bağlamakta­  dır. hediyeler.  Allah  sabredenlerle  beraberdir.  Muhammed  sallallahu  aleyhi  ve  sellem  221  şöyle  demiştir:  “Dua  ibadettir  .  İbadetin  asıl  hedefi  duadır.1.  manevi  huzurunda  eğilir.  Yani  insan. onların kulluğunu (ibadetlerini) ka­  bul etmeyeceklerdir.  Allah’a  ibadet  ederek  bazı  isteklerini elde etmek  ister. O zaman insanlar.  hem  de  sa­  bırlı  olmamızı  emrederek  şöyle  buyurur:  “Ey  iman  e­  denler!  Sabır  göstererek  ve  namaz  kılarak  yardım  isteyin.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “De  ki  ben  sadece  221 Tirmizî.” (Bakara 2/186)  Kişi. Hadis no; 3371.  222 Tirmizî. Dua.

  bazı  a­  yetleri Kur’ân’dan çıkarıp atmak gibidir. âyette üç kere “men” kelimesi  geçer.  Dua’ya  ibadet  anlamı  verenler.  Allah  Teâlâ.  ibadet  ve  dua  kelimelerini  farklı  yerlerde  kullandığına göre Kur’ân’ın tefsirini ve çevirisini yapan­  ların bu farkı önemsemeleri gerekir.  kimi  de  dört  ayak  üzerinde  yürür.  Onlardan  kimi  karnı  üstünde  sürünür.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Rabbime  dua  ederim;  ona  kimseyi  şirk  koşmam.  şu hali almıştır: Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar  kendisine  cevap  veremeyecek  şeylere  tapandan  daha  sapık kim olabilir?  Bu meale göre yardıma çağrılanlar  putlar  olur  ve  bir  ruhanîyi  yardıma  çağıran  kişi  âyetin  kapsamına girmez.  223  Cümle  içinde  akıllı  varlıklarla  birlikte  başka  varlıklar  da  geçerse  men  kelimesi.”  (Cin 72/20)  Sonuç  olarak.  canlılar  kapsamında  olduğu  için  diğer  canlılara  da  “men”  denmesi uygun düşmüştür.  bir  ruhanîden yardım istemenin önünü kapar.  dua’ya  ibadet  anlamı  vermek. Ama bir anlam kayması yapmadan  “men” kelimesine “kimse veya kimseler” anlamını verin­  ce  şu  meal  ortaya  çıkar:  “Allah’ın  yakınından  kıyâmet  gününe  kadar  kendisine  cevap  veremeyecek  kimseleri  çağırandan  daha  sapık  kimdir?”  Bu  doğru  anlam.  Buna  şu  ayet  örnek  verilir:  “Allah  bütün  canlıları  sudan  yarattı.  onlardan  ikisine  “men = kimse” üçüncüsüne de “mâ = şey” anlamı ver­  mek  zorunda  kalınca  ayetin  anlamı  esastan  değişmiş.”  (Nur  24/45)  Bu  ayette  “kimi”  diye  tercüme  edilen  “men”  kelimesidir.  2) “Men” Kelimesine “mâ” Anlamı Verme  Arapça’da  “men”  kimse  veya kimseler  anlamına gelir  223  ve  akıllı  varlıklar  için  kullanılır  . 132  . Mesela bu tavır.  akıllı  olmayanlar  için  de  kullanılabilir.  kimi  iki  ayak  üzerinde  yürür. Ahkaf 5.  yukarıdaki  üç  ayeti puta  tapanlara has  hale  getirmiştir.  İki  ayak  üstünde  yürüyen  insanlar.  “Mâ”  ise  şey  veya  şeyler demektir.

”  Putlar ahirette.  Bunlar  da  ruhlarından  medet  umulan  bü­  yüklerdir.  5.  Arapça’da  akıllı  erkek  varlıkları  gösterir. Ayet şöyledir:  “İnsanlar  ahirette  bir  araya  getirildiği  gün.  Ayetlerin  mealindeki bu  hatalar.  5) Ahkaf Suresinin 6. Bu da önemli bir hatadır. canlanıp insanlarla bir araya gelmeye­  ceğinden  âyette  sözü  edilenler.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Bu hata. Bu hafife alınamayacak  bir hatadır.  hesaba  çekilen  akıllı  varlıklardır.  4) Cem’i Müzekker Salime Yanlış Anlam Verme  “Habersizdirler” diye tercüme edilen “gâfilûn” kelimesi  cem’i müzekker salimdir; yani akıllı erkekler için kullanı­  lır. zorunlu olarak aşağıdaki hataları doğurmuş­  tur:  ‫ﻲﻫ‬ 3) “Hum   ” Zamirine “hiye  ‫ﻡﻫ‬ ” Anlamı Verme  “Bunlar”  diye  tercüme  edilen  hum.  Ama  “Men”e  “şeyler”  anlamı  verildiği için hum zamirine de ya “men”in lafzını göste­  ren  “huve”  ya  da  manasını  gösteren  “hiye”  anlamını  verme zorunluluğu doğmuştur.  âyetin  ilişkisini  koparmıştır.  âyetle  6.  Bu  ilişkinin  kopmamasının  tek  yolu  o  kelimenin  “kimseler”  diye  tercüme  edil­  mesidir.  bunlar  onlara  düşman  olacak  ve  onların  kulluğunu  kabul  etmeyeceklerdir. türbe  ziyareti  ile ilgili  şu  inanca  yol  açmıştır:  “Allah  bu  sevgili  kullarına  bazı 133  .  “Men”e  “şeyler”  anlamı  verilmesi  bu  anlamı  da  yok  etmiştir. Ayetine Dikkat Etmeme  “Men”in  “şeyler”  diye  tercüme  edilmesi.

  Müslümanların kolayca işlemesine yol açmıştır. Aynı hatalar. özellikler bahşetmiştir. Fıkıh Köşesi. imkânlar. Bu da.  bizler  günahkâr  olduğumuz  için  doğrudan  Allah’tan  istemeye  yüzümüz  yok. Ayetin  doğru anlamı şöyledir:  “De ki. baksanıza. 134  .  Kur’ân meali yapanların bu hatalara.  belki  bunlar  sayesin­  224  de Allah dileklerimizi kabul eder. Ama onların çoğu Allah’ın ne  dediğine bakma yerine önceki âlimlerin bu âyetleri nasıl  anladığına bakarlar. Bu da. 2000 tarihli  Yeni Şafak Gazetesi.  ”  Bu  gibi  yanlışlar  sebebiyle.  yukarıdaki  üç  ayet  esas  alınarak  yapıl­  mıştır.  ona  hayali  yetkiler  verip  Allah’a onun aracılığı ile ulaşmaya çalışmak İslam âle­  minin en temel hastalıklarından olmuştur. bilerek ve isteye­  rek düştüğü söylenemez.  ölmüş  bir  din  büyüğünü  Allah’ın  yakın  dostu  saymak.  224 Hayrettin KARAMAN. Doğru sözlü kimseler iseniz. içinde dua kökünden kelimeler bu­  lunan  birçok  ayetin  Türkçe’ye  çevrilmesinde  de  görül­  mektedir.  Daha  garibi.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  yetkiler. “Ramazanda Türbe Ziyaretleri” 10. Allah’ın yakınından neyi çağırı­  yorsunuz?  Gösterin  bana. âye­  te doğru anlam verince bu yol tamamen tıkanır. 12.”  Bu  tenkitler. bunlar şefaat­  çilerimizdir. vaktiyle yapılmış bir hatayı  kemikleştirir.  onların  yeryüzünde  ya­  ratmış  oldukları  ne  vardır?  Yoksa  onların  göklerde  bir  payı  mı  bulunuyor?  Bu  konuda  bana.  Allah’ın asla bağışlamayacağını bildirdiği şirk günahını. Ahkaf 4.  bundan  önce  gelmiş  bir  kitap  veya  bir  bilgi kalıntısı  getirin  bakalım.  birkaçı  dışında  bütün  Türkçe  meallerde aynı hataların tekrarlanmış olmasıdır.

  Mustafa  Efendi. Ali Rıza.  çok şehirleri gezmiş ama Gavs’ın dediği gibi hep koru­  225  Said Nursi.  Mustafa  Çavuş.  Zühtü. Sekizinci Lema.  Şamlı  Tevfik.  Re'fet.  Rusya’da esirken  kuzeydoğu  As­  ya’dan bidatçıların eliyle Asya’nın batısına sürgün edil­  diği ve Sibirya taraflarından kaçıp çok fazla yeri dolaş­  mak zorunda kaldığı sırada Allah’ın izni ile ona yardım  ederim ve imdadına yetişirim.  226  İsimleri  şöyledir:  Süleyman.  çin.  İspat i­  227  denen  hayali  şeylere  dayanır  ve  şiirde. her şer ve fitnede.  Ahmed  Husrev.  227  Cifr konusu daha sonra gelecektir. candan koşarım imdada  Ben korurum müridimi korktuğu her şeyde.  Mustafa.  Âsım.  Koruyuculuk ederim ona. 2083.  Hacı Hâfız. Mehmed Efendi. II. Sikke­i Tasdik­i Gaybî. kaçarak aşmış.”  Yardımın nasıl gerçekleştiği de şöyle anlatılıyor: “Evet  Hazret­i  Gavs’ın  “müridim”  dediği  Said.  Hâfız  Ahmed.  Lütfi.  cifr  Abdulkadir  Geylânî’nin  şu anlamı  sakladığını  söylerler:  “Müridim  Said Kürdî.e. c.  Rüştü. Abdülkadir Geylânî’nin.  Mustafa. 135  . her korku ve darlıkda. a. Üç­dört aylık yolu.  Ali.  Müridim ister doğuda olsun ister batıda  225  Hangi yerde olursa olsun yetişirim imdada  ”  226  Bu  iddiayı  Said  Nursî’nin  23  şakirdi  yapar  .  Zekâi. s.  yok  edici  zorluklar  içinde hep korundu.  Sabri.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  c­ Ölüden Yardım İsteyenlerle İlgili Örnekler  1) Nurcu Örneği  Bir kısım Nurcular şu şiiri.  Lütfü.g.  Bekir  Bey.  esir  olarak  üç  sene  Asya’nın  kuzeydoğusunda.  Mes'ud.  Ahmed  Galib.  Her şeyde her zaman. se­  kiz asır önce Said Nursi için yazdığını iddia ederler:  “Bizi aracı yap.

136  . Sekizinci Lema. Bir âyet de şöyledir:  “Darda  kalmış  kişi  dua  ettiği  zaman  onun  yar­  dımına  kim  yetişiyor  da  sıkıntıyı  gideriyor  ve  sizi  yeryüzünün  hâkimleri  yapıyor?  Allah  ile  beraber  başka  bir  tanrı  mı  var?  Ne  kadar  az  düşünüyorsu­  nuz."  Bu inancın Kur’ân’a aykırılığını gösteren âyetler daha  önce okunmuştu. rahmetini umar.g.  böyle  bin  defa  Hazret­i  Şeyh.  “Yâ  Şeyh!  Sana  bir  fatiha.  Allah’ın  dışında  kuruntusunu  ettiklerinizi  çağırın  bakalım;  onlar.  nahiyemizde ve etrafında bütün ahali Nakşî Tarikatında  ve orada Gavs­ı Hîzan adıyla meşhur bir zattan yardım  isterken.  sıkıntınızı  ne  gidermeye.  ben  akrabama  ve  bütün  ahaliye  aykırı  olarak  “Yâ  Gavs­ı  Geylanî”  derdim.” (isrâ 17/56–57)  228  Said Nursi..” (Neml 27/62)  Güç yetirilemeyen konularda başkasından yardım alı­  nabilirse  artık  kim  Allah’a  sığınır?  Allah  Teâlâ  şöyle  buyuruyor:  “De  ki. a.  228  himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiştir  .  Çocukluk  itibariyle  gibi  ehemmiyetsiz  bir  şeyim  kaybolsa. s. sen benim bu şeyimi buldur” derdim.  Çünkü  Rabbinin  azabı  cidden  korkunçtur.  Çağırıp  durdukları  bu  kimseler  de  Rablerine  han­  gisi daha yakın diye vesile ararlar. 2084.  Üstadımız  diyor  ki:  “Ben  sekiz­dokuz  yaşında  iken. Şaşırtıcıdır  ama  yemin  ederim  ki. II. c.e.  ne  de bir başka tarafa çevirmeye güç yetirebilirler.  azabından  korkarlar. Sikke­i Tasdik­i Gaybî.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  ma altında olmuştur.

 Rampanın dibine indiğimizde  de bujileri su aldı ve araba stop etti.  neyi  açığa  vurduğunuzu  bilir. Dayanacak olanlar ona dayansınlar. Oralarda çukurca  bir  yer  varmış;  tam  biz  oraya  yaklaşmıştık  ki. Camı biraz açayım. Bunlardan birinin sözleri şöyledir:  “Ankara’dan İstanbul’a  geliyoruz. sağa sola sürüklemeye başla­  dı. içeriye dolan su üçümü­  zü  de  sırılsıklam  ıslattı.”  (Zümer  39/38)  2) Diğer Örnek  Peygamberimizin amcası Hamza.  Kartal  civarına  ka­  dar geldik.. Uhut savaşında Al­  lah  yolunda  öldürülmüş  ve  anlayamayacağımız  bir  ha­  yatla  yaşamaya  devam  etmektedir.  Bazıları  da  onu  yardıma çağırır.  kesinkes  “Allah”  diyeceklerdir.  yağmur  olanca hızıyla şiddetlendi.  Hemen  camı  kapattım. onlar bu sıkıntıyı fark edebi­  lirler  mi?  Ya  da  Allah  bana  iyilik  etmeyi  istemiş  olsa.  Allah’ın  yakınından  çağırdıkları  ise  bir  şey  ya­  ratamazlar; esasen kendileri yaratılmıştır. Ne zaman dirileceklerini  de bilemezler.. Hava hafif hafif yağıyordu.  Öyle  ki  kısa  bir  müddet  sonra  kalas  yüklü  kamyonları bile kaldırıp.  onlar  onun  bu  iyiliğini  önleyebilirler  mi?”  De  ki:  “Allah  bana yeter.  Onlar ölüdürler.  Her  geçen  dakika  su  daha  da  kabarıyor  ve  bir  afet  halini  alıyordu. dedim.  De  ki:  “Allah’ın  yakının­  dan  neyi  çağırdığınıza  baktınız  mı?  Allah  bana  bir  sı­  kıntı vermeyi istemiş olsa. diri değil.” (Nahl 16/19–21)  “Onlara  sorsan;  “Gökleri  ve  yeri.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Allah  neyi  gizlediğinizi. Bir­iki dakika içinde  su  kabardı  ve  bizim  arabayı  yüzdürmeye  başladı.  kim  yarattı?”  diye.  Elden 137  .

 Ya araba  kıyıdaki  bari­  yerlere vurur da parçalanırsa; halbuki emanet.  Koca  otobüs  ve  kamyonlar  dahi  suyun yüzünde adeta saman çöpüne dönmüşlerdi.  Hem  “Ya  Seyyidenâ  Hamza!  Ya  Seyyidenâ  Hamza!”  yani  “Efendimiz  Hamza.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  bir  şey  gelmiyordu.  ayrıca  http://arsiv.  Zaman  Gazetesi  28  Kasım  1996.”  di­  yor.com.  imdadımıza  göndersin  diye  Cenab­ı  Hakk’a  dua  ettim.tr/1996/11/28/kose/hocaefendi/index.  Üzerimize  doğru  gelmekte  olan kalas..  Kendim de “Ya Seyyidena Hamza! Ya Seyyidena Ham­  za!”  diyerek  o  yüce  ruhu.  hızı  da  azaldı.  Hiçbiri­  mizin şüphesi kalmadı ki.html;  (30/11/2003) 138  .”  di­  yerek  moralimizi  de  bozdular. Ve  hayrettir  selin  mecrası  birden  değişti.  Olayın  şahitleri  var.  imdadımıza  göndersin  diye  Cenab­ı Hakk’a dua ettim” diyor. sağımızdan.....  şahıslardan  istimdat  etmeyi  mahzurlu  229  Küçük  Dünyam  2.  229  .  hem  de  “o  yüce  ruhu. Cenab­ı Hakk o mukaddes ve  yüce ruhu istihdam buyurdu ve yardımımıza gönderdi.....zaman.  Bir ara baktım büyük bir kalas bize doğru geliyor..  efendimiz  Hamza  yetiş!. Hat­  ta onlardan birkaçı.. solumuzdan geçerken  “Geçen  sene  burada bir  sürü  taksi  sürüklendi gitti..  Bu  değişikliği  ve  birden  selin  hızı­  nın  azalmasını  fiziki  kanunlarla  izah  imkânsız. yanımızdan geçerek gözden kayboldu. durma­  dan bunları düşünüyorum.  şu  kalas bizim  ile  sütre  arasında  dursa  hiç  ol­  mazsa  araba  kıyıdaki  sütrelere  çarpmaz  diye  düşün­  düm  ve  tam  o  esnada  arkadaşlara  “dua  edin”  dedim.  Bunun neresi Allah’a dua?  Sonra şöyle diyor:  “Ehl­i  tahkik. Ak­  lımdan.

 Kanaatimce her meselede olduğu gibi. 519.  O  dilemedikten  sonra.  par.  Ama arz ettiğim gibi frekans birliği şarttır”.  hiç  kimsenin. kendi­  leriyle  aynı  düşünceyi  paylaşanları  Allah’ın  izniyle  her  zaman  destekler.  ifrat  ve tefritten kaçın­  mak  gerekir.  Onlar  lehine  aracılık  etmek  için  hep  canlıdır.  Zaten  onları  vesile  olarak  istihdam  buyuracak  da  yine  Cenab­ı  Hak’tır..  Baba’nın  yanında  Hıristiyanların  avukatlığını  yapıyor. bu me­  selede de  ölçüyü  iyi ayarlamak.  par.  bir  şey  yapması  mümkün değildir.  231  Allah’ın  huzurunda  daima  hazır  bulunmaktadır”  . vesile ve vası­  talıktan  öte  tasarruf  adına  hiçbir  paye  verilmemelidir. Yani bu büyüklere. adeta  bir  melek  haline  gelirler.  Şimdi  o.  canlarını  yüce.  hiçbir  meselede  yardımcı  olması.  İsa’ya Allah diyen Katolikler de benzeri ifadeleri kulla­  narak  şöyle  diyorlar:  “İsa  kendiliğinden  bir  şey  yapa­  230  maz.  Bize  göre  büyük  ve  mukaddes  ruhlardan  istimdat  olabilir;  fakat  kalbin  ibresi  her  an  Cenab­ı  Hakk’ı göstermelidir.  Al­  lah Teâlâ şöyle buyurur:  “İşte  Rabbiniz  olan  Allah…  Hâkimiyet  onundur.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  görürler. Ama Hak tecelli eyleyince her işi asa­  n eder; halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder.  Her  şeyi  kendisini  gönderen  Baba’dan  alır  . yüksek bir ideal ve davaya adamış olanlar.  230 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Onun yakınından çağırdıklarınız bir çekirdek zarına  bile hükmedemezler.  Hele  bunlardan..  onlara  arka  çıkar  ve  onları  korurlar. 139  .  231 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 859.” Bu  hususu  da  böyle  tespit  ettikten  sonra:  Büyük  ve  mu­  kaddes ruhlar ceset kafesinden kurtulduklarında.

  Hiç  kimse  sana. cesedinin başında durdu ve  232  sesli olarak.  Hamza’ya ağladığı kadar bir şeye ağladığını görmedik. el­Mubârekfûrî. insanın fark edebileceği cinsten olsaydı.  bir  de  bakarsın  ona  eş  koşmaya kalkışıyorlar.”  De ki: “Allah sizi ondan ve her sıkıntıdan kurtarır.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Onları  çağırsanız.  Beyrut. “siz bunu fark ede­  mezsiniz”  dediğine  göre  bize  söz  düşmez.  onlar  diridirler.  Onu kıbleye doğru koydu. s.  Onlardaki  canlılık.”  (Fatır 35/13–14)  “De  ki:  “Sizi  karanın  ve  denizin  karanlıklarından  kurtaran kimdir? Bundan bizi kurtarırsan şükreden­  lerden  olacağız  diye  ona  gizli  gizli  yalvarır  yakarır­  sınız.  Ama  siz  bunu  fark  edemezsiniz.  her  şeyin  iç  yüzünü  bilen  Allah  gibi.  140  .  yalnız  ona  boyun  eğerek  Allah’a  yalvarırlar.  sonra da ona ortak koşarsınız.  er­Rahiku’l­Mahtûm.  haber  ver­  emez.”  (Bakara  27154)  Allah.  Hayır. Mes’ud diyor ki; “biz onun. hıçkıra hıçkıra ağladı”  .”  (En’am 6/63–64)  “Gemiye  bindiklerinde. önce­  likle Peygamberimiz fark eder. Abdullah b. Hamza’nın ölümüne pek  fazla üzülmezdi.  Allah  onları  karaya  çıkardı  mı.  çağrınızı  işitmezler;  işitmiş  ol­  salar bile size karşılık veremezler; kıyâmet günü de  sizin  ortak  saymanızı  tanımazlar.” (Ankebut 29/65)  Hamza  gibi  şehitlerin  ölmediğini  ispat  için  şu  ayete  dayanılıyor:  “Allah  yolunda  öldürülenlere  ‘ölüler’  demeyin.  Konu ile ilgili diğer âyetler şöyledir:  232  Safiyyu’r­Rahmân  1408/1988.  şirkten  uzak  bir  şekilde. 255­256.

  kendi  ik­  ramından  vermiştir. Rableri katında rızıklanırlar. Hayır. on­  lar diridirler.  Onların  içleri  açılır;  çünkü  onlara  Allah.” (Ahkaf 46/5)  Mekke  müşrikleri  de  tanrılarında  var  saydıkları  gücü  Allah’ın  verdiğine  inanırlardı.  Çünkü  onları  korkutacak  veya  üzülmelerine  sebep  olacak  bir şey yoktur.  Kâbe’yi  tavaf  ederken  şöyle derlerdi:  “Lebbeyk lâ şerîke lek illâ şerîkun huve lek temlikuhu  ve mâ melek”  “Emret Allah’ım. Senin hiçbir ortağın yoktur.  içinde  bu­  lundukları  nimetler  olur.  Onlardan  yardım  isteyenlerin  durumu. şu ayette açıklanandan başkası değildir:  “Allah’ın yakınından kıyâmet gününe kadar kendi­  sine  cevap  veremeyecek  kimseyi  çağırandan  daha  sapık  kimdir?  Oysaki  bunlar  onların  çağrısından  habersizdirler.  Arkadan  gelip  kendilerine  he­  nüz  katılmamış  olanlar  adına  da  sevinirler.  onların  insanlara  yardım  edeceğine  delil  olmaz.  Allah.”  (Al­i İmran 3/169–171)  Bir an için “siz bunu fark edemezsiniz” hükmünün ol­  madığını ve iyi müminlerin onların farkına vardığını dü­  şünelim.  onun  da  bütün  yetkilerinin  de  sahibi  sensin.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma.  Bu  durumda fark  edilecek  tek  şey.”  Bu. müminlerin alacağı karşılığı azaltmayacaktır.  Allah’ın  nimeti  ve  ikramı  sebebiyle  de  sevinirler.  Bunu  bize  nakleden  İbn  Ab­ 141  .  Bu. Yalnız bir  ortağın  vardır  ki.  delilsiz  bir  iddiaydı.

”  dediklerinde  Mu­  hammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: “Yazık­  233  lar olsun; burada kesin. 22.  Tayin  belgesi  olmayan  kişiyi  vali  saymak.  Hamza’yı.  nasıl  merkezi  idareye  baş  kaldırma anlamına geliyorsa Allah’ın verdiği bir belgeye  dayanmadan  bazı  kimseleri  Allah’a  ait  yetkilere  sahip  görmek de Allah’a baş kaldırmak olur. burada kesin  ”. Kimileri de  Allah’a  yakın  gördüğü  bazı  kişileri  Allah’ın  tayin  edip  yetki  verdiği  kişiler  olarak  kabul  ediyor. Deki; ‘O halde ona karşı gelmekten sa­  kınmaz mısınız?’  İşte  sizin  gerçek  Rabbiniz  Allah  budur. Hadis no; 1185.  Hakkın  ötesi sapıklık değildir de ya nedir? Nasıl da çevrili­  yorsunuz?”  (Yunus 10/31–32)  Bizi.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  bas  diyor  ki.  onlar  “Lebbeyk  lâ  şerîke  lek  =  Emret  Al­  lah’ım.  ölüyü  de  diriden çıkaran?  Ya  her  işi  düzenleyen  kim?’  Onlar:  ‘Allah’tır!’  di­  yeceklerdir. devleti ve hükümeti temsil eder.  Senin  hiçbir  ortağın  yoktur. 142  .  Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:  “Desen ki: ‘Gökten ve yerden size rızık veren kim?  Ya  da  işitmenin  ve  gözlerin  sahibi  kim?  Kimdir  o  diriyi  ölüden çıkaran. Hacc.  Mesela vali.  Abdulkadir  Geylânî’yi  veya  başkasını  yar­  dıma çağıranlarla zaman zaman şöyle konuşmalar ya­  parız:  Bayındır­ Onlar sizi tanıyor mu?  ­ Allah tanıtamaz mı?  233 Müslim.  merkezi  yönetimin  tayin  ettiği  kişiler  idare  eder.

 sesinizi duyuracak. ya da görecek gözleri mi var veya işi­  tecek  kulakları  mı  var?  De  ki:  “Ortaklarınızı  çağırın  sonra bana tuzak kurun. kendine karşısında sizi sa­  vunmasına  müsaade  edecek. hiç göz açtırmayın.  Size  göre  aynı  anda  on  binlerce  kişi  onlara  başvurmakta  ve  yardım  istemekte­  dir.  Bayındır­ Demek Allah Teâlâ önce onlara dirilik vere­  cek.    O.  iyilere velilik eder.  Onların  yürüyecek  ayakları  mı  var. Eğer haklıysanız onları çağırın da size ce­  vap versinler bakalım.  yoksa  tutacak  elleri mi var.  sizin  gibi  kullardır. dilinizi  öğretecek ve sizi anlamasını sağlayacak; sonra da sizin  lehinize aracılık yapmasına.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Bayındır­ Onlar sizi duyabilirler mi?  — Allah duyuramaz mı?  Bayındır­ Onlar sizin konuştuğunuz dili bilirler mi?  — Allah öğretemez mi?  Bayındır­ Peki onlar ölmemişler midir?  —  Onlar  ölmezler.  Bunların  her  birini  anlaması  ve  sıraya  koyması  da  gerekecektir.”  “Çünkü  benim  velim  Kitap’ı  indiren  Allah’tır.”  (Araf 7/191–197) 143  . Bu. ancak hayal âleminde olabilir!  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Allah’ın  yakınından  çağırdıklarınız  da.”  “Onun  yakınından  çağırdıklarınız  kendilerine  yar­  dım edemezler ki size yardım etsinler.  desem  okuduğun  ayetlere  göre  bunun bir faydası yoktur. sonra sizi ona tanıtacak.

 şöyle bir konuşma geçmişti:  Şeyh Efendi­ Siz ne derseniz deyin; biz evliyanın ve  büyük şeyhlerin ruhlarının Allah ile kullar arasında vası­  ta  olduğuna  inanırız.” (Kaf 50/16)  Allah şah damarımızdan yakın olduğuna göre büyük­  lerin ruhları nerede boşluk bulur da araya girerler?  Şeyh  Efendi­  Abdülkadir  Geylânî  hazretleri  bir  şiirle­  rinde buyururlar ki:  “Müridim ister doğuda olsun ister batıda  235  Hangi yerde olsa da yetişirim imdada  ”  Bayındır­ Bu.  Bu  zatla  ve  beraberin­  deki  kişilerle  yaptığımız  görüşmenin  tamamı  “Kur’an  Işığında  Tarikatçılığa  Bakış” adlı kitabımızda yer almaktadır. 2083.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  234  3) Bir Şeyh Efendi Örneği  Bu zatla aramızda. s. yardım isteriz.II.  Said  Nursî'nin  Sikke­i  Tasdîki  Gaybî  adlı  kitabında  geçer. Bunun sebebi ne olabilir?  Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Şurası bir gerçek ki. Allah  Teâlâ şöyle buyurur:  234  İstanbul  Fatih’te  bulunan  İsmail  Ağa  camiinin  emekli  imamı  Mahmut  USTAOSMANOĞLU’dur. çok sayıda âyete açıkça aykırıdır. c. 144  . in­  sanı  yaratan  biziz.  Onların  ruhaniyet­  inden  medet  umar.  235  Bu  şiir.  Ona  şahdamarından  da  yakın  olduğumuzdan  biz.  Risale­i Nur Külliyatı.  Bayındır­  Peki  ya  “iyyâke  nestaîn=  yalnız  senden  yardım  isteriz”  (Fatiha  1/5)  âyeti  nerede  kaldı?  Bu  ayeti  her namazda okuruz.  Bkz.  Mahmut  Efendi  diye  anılır.  içinin  ona  ne  fısıldadığını  bili­  riz.

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Darda  kalmış  kişi  dua  ettiği  zaman  onun  yar­  dımına  kim  yetişiyor  da  sıkıntıyı  gideriyor  ve  sizi  yeryüzünün  hâkimleri  yapıyor?  Allah  ile  beraber  başka  bir  tanrı  mı  var?  Ne  kadar  az  düşünüyorsu­  nuz.  Kilise’de.  Biz  ondan  değil.  Allah’ın  kitabından  sorumlu tutulacağız.” (Neml 27/62)  Şeyh  Efendi­  Sen  Abdülkadir  Geylani’ye  inan­  mıyorsan seninle konuşacak bir şeyimiz yoktur.  Katolik  kilisesi  bu  şekilde  oluşan  bir  Hıristiyan  cema­  attir.  Bu örnekler.  K­ CEMAAT OLUŞTURMA VE NUR CEMAATİ  Din  büyüğü  sayılan  bir  kişiye  olağan  üstü  özellikler  yakıştırılırsa  insanları  onun  etrafında  toplamak  kolay  olur.  Bayındır­ Abdülkadir Geylani’ye inanmak imanın şart­  larından  değildir. Sonra Allah’ın ilhamıyla  yazdığı  iddia  edilen  kitaplar  oluşturulur. Müslümanların Müslümanlıkla ne ölçüde  ilgili olduklarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Onlara göre  “Kilise  236 Hiyerarşi.  en  alt  görevliden  Papa’ya  kadar  olan  sıralamaya  hiyerarşik  yapı denir. İsa’nın Mistik Bedeni ve hiye­  236  237  rarşik  bir toplum kabul edilir  .  Böylece  ayrı  adı. Cami bir ibadet yeridir.  ayrı  önderi  ve  ayrı  kitabı  olan  bir  cemaat  oluşur. Onun Allah’a yakın olduğuna vurgu yapılarak aracı  ve kurtarıcı sayılması sağlanır.  Bu  cemaate  girmeyenin kurtuluşa eremeyeceğine vurgu yapılır.  Ama kilise canlı bir varlık. Kilise ile cami çok farklıdır.  Sonra  sürekli  büyüleyici  sözler  söylenir. alttan üste doğru rütbe ve makam sıralaması düzeni anlamına  gelir. 145  .

  Mesih’in  önderliğinde.  Kilisenin tek bir  Rabbi. tek umutla  239  tek bir Ruh tarafından canlandırılan tek bir Beden’dir  .  par.7782.  Katolik  Kilisesi  bütün  insanlığı.  onun Ruh’unun birliğinde içerdiği iyiliklerle birlikte topar­  240  lamaya çalışmaktadır  .  242 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. birlik ma­  kamında  bulunduğu.  239 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Said Nursî’ye  olağanüstü  özellikler  yakıştırılarak  onun  müceddid. 846.  241 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. beklenen İsa ve Gavs­ı azam olduğu.  240 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Tek bir vaftizden doğar.  Hakikat­i  Muhammediye’nin  onda  tecelli  ettiği  ve  nurculara  şefaat  edeceği  vurgulanmış.  sonra  Risale­i  Nurlar’a  kutsallık  verilmiş  ve  kurtuluşun  ancak  Nur  cemaatine  girmekle  mümkün  olacağı  söy­  lenmiştir.  Şimdi  bununla ilgili iddialara bakalım:  237 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par. 146  . 831.  par.  Tevrat  ve  İncil  ile  aynı  ilahi  kay­  naktan  fışkırmış  saydıkları  için  aynı  saygıyı  gösterir­  241  ler  . farklı bir kitabı ve farklı  bir  lideri  olan  yeni  bir  cemaat  ortaya  çıkmıştır.  mehdi.  par.  tek bir imanı vardır.  par.  Dini  Gelenek  dedikleri  özel  kitapları  var­  dır.  par. Böylece farklı bir adı.  kutsaldır  ve  Katolik’tir  . 846. Onların.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  238  tektir.”  Katoliklerin.  238 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Katoliklerin  asıl  vurgusu  şudur:  “Katolik  Kilisesine  242  girmeyen kurtuluşa eremez  . 866. Kutsal Ruh’un canlı aktarımı yani vahyi ile  oluştuğuna  inanırlar. 779.”  Nurcular da yukarıdaki gibi oluşmuştur.

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  1­ Said Nursî’ye Yakıştırılan Özellikler  Birçok  tarikatta  olan  Nur­u  Muhammedî  ve  Hakikat­i  Muhammediye inancı Nurcularda da vardır.e. Risale nurlarda Said Nursî’nin  bu özelliklere sahip olduğunu gösteren ifadeler vardır.  “Birlik”  makamında  kabul  edilir. c.e.1725  “Risale­i  Nur  hakkında ve o Nurun menbaı ve esası olan Nuru Muhammedî (a. s.  kendisinin  Hakikat­i  Muhammediyeyi  temsil  ettiğini  do­  laylı  yoldan  anlatır.s.m. aynı gerçeğin ön ve  arka  yüzleri  sayıldığından  Hakikat­i  Muhammediyeyi  temsil  eden  kişi.  ne bir  ülkenin  kutbunun ne  de  zamanının büyük  bölümünü  Hicaz'da  geçiren  kutb­u  âzamın  yetkisi  var­  dır.g. Şöyle ki:  Risale­i  Nur'un  manevî  kişiliği  (Said  Nursî)  ve  onu  temsil  eden  has  şakirtlerinin  manevi  kişilikleri  "Ferîd  =  Bir tek olma" makamıyla şereflendikleri için onların üze­  rinde.g.  s.  II.    Said  Nursî.1725  “Gerçi  o  âhir  kasidesinde Risale­i Nur'un hakikatini ve şahs­ı mânevisini murad etmiş…” 147  . Kendisi ise o risale­  244  lerin  hakikati  ve  manevi  kişiliğidir  .  Ona  göre  Risale­i  Nur’un  kaynağı  243  ve esası Nur­u Muhammedî’dir  . Ben.) …”  244  Emirdağ  Lâhikası (1)   Mektup No:  71.  Bunun  anlamı. Said Nursî. eskiden Risale­i  243  Emirdağ  Lâhikası  (1)    Mektup  No:  71.  a.  a.  Nur­u  Muhammedîyi  yani  Hakikat­i  Muhammediyeyi  kendisinin temsil ettiğidir. Bu  sebeple  kutb­u  âzamın  dahi  emrine  girmek  zo­  runda  değillerdir.  c.  Her  devirde  var  olan  iki  imam  gibi.    şu  sözleriyle  kendinin  bu  makamda  olduğunu  iddia eder:  “Açmayı  aklımdan  bile  geçirmediğim bir  sırrı  açmaya  mecbur kaldım.  onu tanımaya mecbur olmazlar. II.  a­ Birlik makamında olduğu iddiası  Allah ile hakikat­i Muhammediye.

  o  imamlar­  dan  biri  zannederdim.  Risale­i  Nur  şakirtleri  sarsılmayıp.g. Yazı sadeleş­  tirilmiştir.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Nur'un  manevî  kişiliğini  (Said  Nursî’yi).  "Ferdiyet"  dahi  bulunduğundan.”  Kutup; en büyük velî bilinir. Risale­i Nur'un şahs­ı mânevîsini.” 148  .  Kutuptan sonra gelen iki kişiye “imâmân” derler. Gavs­ı Âzam'da.  belki  ekseriyet­i  mutlakayla  Hicaz'da  bulunan  kutb­u  âzamın tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü altına girmeye mecbur  değil.  o  mübarek  kutb­u  âzamın  itirazını  iltifat  ve  selâm  suretinde  telâkki edip.  Şimdi  anlıyorum  ki  Gavs­ı  ­  zam. 1644.  fâş  etmeye  mecbur oldum. II. Şöyle ki:  Risale­i Nur'un şahsı mânevîsi ve o şahs­ı mânevîyi temsil eden has şakirtle­  rinin şahsı mânevîsi "Ferid" makamına mazhar oldukları için.  diğerine  “imam­ı  yesâr”  245 Kastamonu Lâhikası Mektup No: 121. Bun­  lardan  birine  “imam­ı  yemîn”. medâr­ı itiraz noktaları o büyük  üstadlarına karşı izah etmek. Şimdi anlıyorum ki.  şakirtlerinin  bağlandığı  Risale­i Nur.  aslı  şöyledir:  “Fâş  etmek  hatırıma  gelmeyen  bir  sırrı.  o  Ferdiyet  =  Birlik  makamıyla  şereflenmişlerdir. kutbiyet ve  gavsiyetle  bera­  ber.  Yani evreni yönetmede yetki sahibidir.  âhir  zamanda.. Bu gizlenmeye lâyık olan bu  sırr­ı  azime  binaen  Mekke­i  Mükerremede  dahi  farz­ı  muhal  olarak  Risale­i  Nur'un  aleyhinde  bir  itiraz  kutbu  âzamdan  dahi  gelse.e. a. değil hususî bir  memleketin  kutbu.  Risale­i  Nur  şakirtleri  sarsılmamalı. o Ferdiyet makamının mazharıdır.  ilgisini  kazanmak  için. Gizlemeye lâyık bu büyük sırra göre. eskide.  âhirzamanda. erenle­  rin  başı  ve  Allah’ın  izniyle  kâinatta  tasarruf  sahibidir. Said Nursî.  Mekke­i  Mükerreme’de  hiç  beklenemeyecek  bir  şey  olsa da Risale­i Nur aleyhine kutb­u âzamdan bir itiraz  gelse.  itirazın  odaklandığı  noktaları  o  büyük  üstadlarına  izah  etmeli  ve  ellerini  245  öpmelidirler  .  o  mübarek  kutb­u  âzamın  itirazını bir  iltifat  ve  selâm  gibi  saymalı.  şakirtlerinin  bağlandığı  Risale­i  Nur. teveccühünü de kazanmak için. s. ellerini öpmektir. c.  hem  kutub  hem  gavs  hem  de  "Ferdiyet  =  Birlik"  makamında  olduğundan.  onu  tanımaya  mecbur  olmuyor. o imamlardan birisini zanne­  diyordum. Tarikatçılara göre.  Her  zamanda  bulunan  iki  imam  gibi.  Ben..

e. derler.  diğeri  de  gerçek yönünü bilir. Ona.  247  Ey şule­i rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur”  !  Şiir şöyle sadeleştirilebilir:  Çünkü  sensin  bu  asırda  âlemlere  rahmet  olan  Mu­  hammed’in görüntüsü  Çünkü sensin şimdi günahkârlara şefaat edecek olan  Muhammed’in varisi  Günahkârların sana şudur bir çağrısı: “Yardım et bize.  Çünkü sensin şimdi Şefiü'l­Müznibînin vârisi. kendisine sığınanlara yardım  eden  anlamında  Gavs  ya  da  Gavs­ı  Azam  da  denir.  Birden  çok  kutubdan  söz  edildiğinden  baş  Kutba  Kutbu'l­Aktab denir. Nur Elçisi!  246 Hasan Kamil YILMAZ.  ey yardım isteyenlerin yardımcısı!”  Ey âleme rahmet Muhammed’in alevi.  247 Sikke­i Tasdik­i Gaybî.  imam­ı  yesâr  (soldaki  imam)  da  hakikatine  mazhar  sayılır. s. Kutup ile iki imam. a. II.  Yani  biri  kutbun  kararlarını. c. üçleri oluşturur  .2102 149  . Kutup ölünce yerine imam­ı  246  yesâr geçer.  Said Nursî de kendisine Gavs­ı Âzam demiştir.  Hakikat­ı  Muhammediye’nin kendisinde göründüğü kişidir.  Ağisnâ yâ Gıyâse'l­Müstağîsîn" bir duası.  Bu  inanç  mensuplarına  göre  Kutub.g.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  adı  verilir. Aralık 1995. Yu­  karıda  geçtiği  gibi  Said  Nursî  önceleri  kendisinin  bu  imamlardan biri olduğunu zannedermiş. Hasan  Feyzî’nin  Said  Nursî  için  yazdığı  ve  onun  “Pek  parlak  kaside” diye övdüğü şiirde bu anlamlar kullanılmıştır:  “Çünkü sensin bu asırda Rahmeten li'l­Âleminin cilve­  si.  İmam­ı  yemîn  (sağdaki  imam)  kutbun  hü­  kümlerine. Altınoluk Mecmuası.

  ­  İman  edenlerin  248  Bkz. Altınoluk Mecmuası. Aralık  1995. Onlara göre Kutbu'l İrşad. Bu sebeple onlar.  Kutbu'l  Vücud’un  her  dönemde  ancak  bir  tane  bulunabileceği  kabul  edilir.  o  mübarek  Kutb­u  âzamın  itirazını  bir  iltifat  ve  selâm  gibi  saymalı. peygamber­  lik  kurumunun  iç  yüzünü;  Kutbu'l  Vücud  ise  Hakikat­ı  248  Muhammediye’nin  iç  yüzünü  temsil  eder  . Hasan Kamil  YILMAZ.  ona  benzer  saydığı  şeylere  tutulur.  ilgisini  kazan­  mak  için.  İki  imamdan  sonra  yeryüzünün  dört  yönünü  yönettiği  iddia edilen Evtad­ı Erbaanın (Dört Direk). Risale­i Nuru kav­  rayamayabilir.  Kutb’ul­  irşad ile ilgili olarak İmam Rabbânînin sözleri daha ön­  ce  geçmişti. yeryüzünü yönetenlerin başı olan kutb­u  âzamın makamı.  İşte  Said  Nursî  kendi­  sinin  bu  birlik  makamında  olduğunu  iddia  eder.  Kendi  orada  olduğu  için  Risale­i  Nur  şakitlerini  de  yanına  al­  mış oluyor.  Said  Nursî’ye göre. Böyle birinin Risale­i Nur aleyhine itiraz­  da  bulunması  mümkündür. 150  .Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Bu  makamın  Kutb'ul­İrşad  ve  Kutbu'l­Vücud  denilen  iki çeşidi vardır. Risale­i nur şakirtlerinin makamından  çok düşüktür.  itirazın  odaklandığı  noktaları  o  büyük  üstadlarına izah etmeli ve ellerini öpmelidirler. Zaten o. Kutb­u âzamın emrine  girmek zorunda değillerdir.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “İnsanlardan  kimi  Al­  lah’tan  önce. Ahyar) ve halka yardım ettiği iddia edilen Kırkların  (Nücebâ)  ve  insanları  gözetleyip  denetlediği  iddia  edi­  len  Üç  yüzlerin  (Nükeba)  var  olduğu  kabul  edilir.  Onları  Allah'ı  sever  gibi  severler.  Risale­i  Nur  şakirtleri  bun­  dan  dolayı  sarsılmamalı. daha aşağı­  larda ise yedi iklimi yönettiği iddia edilen Yedilerin (Ab­  dal. “Ricâl’ul­Gayb”.

  İstanbul  1317  tarihli  nüshadan  ofset  baskı.  göklerin  ve  yerin  bedi’idir.  ­  Bu  yanlışa  dü­  şenler.  elimize  bir  fırsat  daha  geçse  de  biz  de  onlardan  uzaklaş­  sak! Tıpkı onların şimdi bizden uzaklaştıkları gibi.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Allah  sevgisi  ise  daha kuvvetlidir..  249  Şemseddin  Sami. hünerin.  kendilerine  uyanlar­  dan sıyrılıp uzaklaşırlar.”  (Bakara  2/117)  Yani  gökleri ve yeri. (Bakara 2/165–166–167)  b­ Bediuzzaman olduğu iddiası  Bedi’in sözlükte iki anlamı vardır: Biri; örneği ve ben­  zeri  olmayanı  yaratmaktır.  kendilerinin  yaptıklarını  gösterirken  içleri  yanacaktır.  Artık  o  ateşten  çıka­  cak değillerdir”. Artık o azabı görmüşler ve  aralarındaki bütün bağlar kopmuştur. “Pek parlak bir kaside”  diye övdüğü bir şiirinde Hasan Feyzi onu şöyle anlatır:  “Asl­ı evvelisin balın. örneği ve benzeri yokken yaratandır.  Önder  sayılan  kişiler  o  gün.  örneği  ve benzeri olmayan kişisi..  Bedi’in ikinci anlamı; “örneği ve benzeri olmayan var­  249  lıktır  ”  Buna  göre  Bediüzzaman;  bu  zamanın.  “O.  Allah  onlara.”  İşte  böyle!. 1999. Bu özellik sade­  ce insan­ı kâmil ve hakikat­i Muhammediye kavramları­  na uygun düşer.  Bu  özellik  yalnız  Allah’ta  o­  lur. şekerin. İstanbul.  Kamusi  Türkî. 151  .  bütün  kuvvetin  Allah'a  ait  olduğunu  ve  Al­  lah’ın  azabının  pek  ağır  olduğunu  keşke  o  azabı  görecekleri gün gibi görebilselerdi.. Said Nursî’nin.  Deryasısın cümle ilmin. demek olur.  Onlara  uyanlar  şöyle  diyeceklerdir:  "Ah.

  Risalet. a. 152  .e.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Gelmedi cihana böyle eser benzerin  250  Ey mir'ât­ı rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur”  !  Şiir şöyle sadeleştirilebilir:  İlk kaynağısın balın. II.g. s.  seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”. II.  c­ Âlemlere rahmet olduğu iddiası  Allah  Teâlâ  Peygamberimiz  için  şöyle  buyurur:  “Biz.e.)  bir  kısım  özellikleri.m.  İddiaya göre Bediüzzaman lakabı ona. o küllî rahmetin bir görün­  tüsü. pek genç yaş­  ta iken.  hakikat­i  Muhammediye  nin  (a.  (Enbi­  ya 21/107)  Hasan Feyzi.g. bu ayetin Said Nursî’ye işaret ettiği iddi­  asıyla  bir  şiir  yazmış. s. şekerin  Hem denizisin ilmin. hünerin  Gelmedi cihana böyle eser benzerin  Ey âleme rahmet Muhammed’in aynası Nur Elçisi!  Buradaki  “Risaletü'n­Nur”  Nur  Elçisi  anlamınadır. İlk Hayatı. olağanüstü özelliklere ve okyanus büyüklüğün­  de bir ilme sahip olduğunu gören ilim adamları tarafın­  251  dan verilmiştir  .  bir  örneği  olduğundan.  Sayısız  yerde  Ri­  sale­i Nur sözüyle Said Nursî’nin manevi kişiliğinin kas­  tedildiği  ifade  edildiği  için  “Risaletü'n­Nur”a  “Nur Elçisi”  anlamı verildiği ortaya çıkmaktadır. 2102. c.  Mastara  ism­i  fail  anlamı  veri­  lebildiği  için  “elçi”  anlamına  da  gelir.  251 Tarihçe­i Hayat. 2129.s. c.  mecâzî  anlamda  cüz'î  250 Sikke­i Tasdik­i Gaybî.  elçilik  demektir. a.  Said  Nursî  de  o  şiir  için  şunları  söylemiştir: “… Risale­i Nur.

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

bir  vârisine  verilebilir  diye,  bu  parlak  kasideye  ilişme­  dim.  Yalnız  Hakikat­i  Ahmediye  (a.s.m)  ile  aynası  ara­  252  sındaki  farka  işaret  için  kelimeler  ilâve  edildi  .”  Şiir  çok uzun olduğu için bazı bölümlerini almakla yetinece­  ğiz.  “Huzur bulur bugün seninle âlem,  Ey  bu  asırda  rahmet­i  âlem  Risaletü'n­Nur!  (Nur  Elçisi!)  (…) Bu hasta gönüller çoktan perişan,  Varsa sende eğer Lokman'dan nişan,  Bir şifa sun, gel, ey mahbub­u zişan,  Ey cilve­i rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  Son iki mısra şu şekilde sadeleştirilebilir:  Bir şifa sun, gel, ey Allah’ın sevgilisi  Ey  âlemlere  rahmet  olanın  (Muhammed  aleyhiselamın) görüntüsü, Nur Elçisi.  “(…) Fahr­i Âlem, Arştan bu yere indi,  Şâh­ı Velâyet gelip Düldül'e bindi,  Zülfikar'a bugün, artık nur dendi,  Ey bu zamanda rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  Dörtlük şu şekilde sadeleştirilebilir:  Âlemin iftihar ettiği Muhammed Arştan bu yere indi  Veliler padişahı Ali Düldüle bindi 
252  Sikke­i Tasdik­i Gaybî, a.g.e, c. II, s. 2101–2102. Yazı sadeleştirilmiştir,  aslı şöyledir: “… Risale­i Nur, o küllî rahmetin bir cilvesi, bir nümunesi olma­  sından, hakikati Muhammediyenin (a.s.m.) bir kısım evsafını, mânâyı mecâzî  ile  cüz'î  bir  vârisine  verilebilir  diye,  bu  parlak  kasideye  ilişmedim.  Yalnız  Hakikati Ahmediye (a.s.m) ile aynasının farkına işareten bazı kelimeler ilâve  edildi”.

153 

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2 

Zülfikar adlı kılıcına bugün Nur dendi  Ey bu zamanda âleme rahmet Nur Elçisi!  “(…)Yolumuz, bu Nurun bu nurlu yolu,  Olduk hepimiz o Nurun bir kulu,  Nur yolunda yürüyen hem ne mutlu”  Ey nümune­i rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!  (Ey âlemdeki rahmetin örneği, Nur Elçisi!)  “(…) Bu âlemde madde değil, bir özsün,  Her zerreden bakan bütün bir gözsün,  Kâinatı hayran eden bütün bir yüzsün,  Ey misal­i rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  (Ey  âleme  Rahmet  Muhammed’in  örneği,  Nur  Elçi­  253  si!)  .  d­ Darda kalana yardım ettiği iddiası  Hasan  Feyzi’nin  yazdığı  ve  Said  Nursî’nin  beğendiği  şiirde şu iddialar yer alır:  “Cürmümüzle külhan gibi pürnârız,  Dert elinden hem her gün zâr u zârız.  Affet bizi madem sana hep yârız,  Ey nur­u rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  Bu satırlar şu şekilde sadeleştirilebilir:  Günahımızla külhanlar gibi yanarız  Dert elinden her gün inim inim inleriz.  Affet bizi madem sana yarız  Ey âlemlere rahmet Muhammed’in nuru, Nur Elçisi!  “(…) Gökler saldı belâ, yer verdi belâ,  Sarstı âfâkı bir acı vaveylâ, 
253 Sikke­i Tasdik­i Gaybî, a.g.e, c. II, s.2102­2103.

154 

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

Rahmet et âleme, ey nur­u Mevlâ!  Ey cilve­i rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  Bu satırlar şu şekilde sadeleştirilebilir:  (Göklerden bela yağdı, yerden bela fışkırdı  Dört bir yanı acı çığlıklar sardı.  Acı bu âleme ey Mevla’nın nuru  Ey âlemlere rahmet Muhammed’in görüntüsü, Nur El­  çisi! “Çevrildi ateşle bu koca dünya,  Bir cehennem gibi kaynadı derya.  Yetiş imdada ey şâh­ı evliya!  254  Ey bu zamanda rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  .  e­ Kur’ân’ı ve Allah’ın isimlerini taşıdığı iddiası  Said Nursî, Hasan Feyzi’nin bir şiiri sebebiyle şu söz­  leri  söylemiştir:  “Risale­i  Nur’un  has  şakirtlerinden  ve  eski  öğretmenlerinden  Hasan  Feyzî,  gayet  samimî  bir  kanaatle  ve  kuvvetli  bir  itimatla  ve  derin  bir  ilimle  ve  255  parlak bir imanla ve Sikke­i Tasdik­i Gaybî'den  aldığı  ilhamla Risale­i Nur'un mahiyetini tarif  ve o Nurun kay­  nağı ve esası olan Nur­u Muhammedî (a.s.m.) ve haki­  kat­i Kur'ân ve sırr­ı imanı tarif için bu kasideyi yazmış­  256  tır  . 
254 Sikke­i Tasdik­i Gaybî, a.g.e, c. II,  s.2102  255 Sikke­i Tasdik­i Gaybî, Said Nursî’nin kitaplarından birinin adıdır.  256 Emirdağ Lâhikası (1),  Mektup No: 71, a.g.e, c. II, s. 1725. Yazı sadeleş­  tirilmiştir. Aslı şöyledir: “Gayet samimî bir kanaatle ve kuvvetli bir  itimatla ve  derin bir ilimle ve parlak bir imanla Risale­i Nur'un mahiyetini iki defadır tarif  eden Risale­i Nur'un has şakirtlerinden ve ehemmiyetli  eski muallimlerinden  Hasan  Feyzi'nin  Sikke­i  Tasdik­i  Gaybî'den  aldığı  bir  ilhamla  Risale­i  Nur  hakkında  ve  o  Nurun  menbaı  ve  esası  olan  Nuru  Muhammedî  (a.s.m.)  ve  hakikat­i Kur'ân ve sırr­ı iman târifinde bu kasideyi yazmıştır.”

155 

  Muhammed  aleyhisselamın  tarihi şahsiyeti değildir. XV.  Bu  sebeple  Said  Nursî  ve  Risale­i  Nurlar. c. II. s. mahbub­u cansın. Buna inananlara göre o hakikat.  bu  özelliklerin  tamamını  kendinde  görmektedir. sevgilisisin canın.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Burada  geçen  “Nur­u  Muhammedî.  Hem de Hakk’ın nurundan bize ihsansın. hem isimlerini Allah’ın. “Hakikati Muhammediye”.  Hem de nur­u Haktan bize ihsansın. Nur Elçisi!  f­ Her devirde farklı kimlikle ortaya çıkma iddiası  Hakikat­i  Muhammediye.  yani  Kur’ân’ın  aslı  ve  gerçeği  sayılıyor  ve  sırr­ı  iman. s.2102–2103.  hakikat­i  Kur'ân  ve  sırr­ı  iman”  sözleri  önemlidir.  258  Ey bir rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!  . Hasan Feyzi bunu daha açık ifade eder:  “Dertlere dermansın.  her devirde değişen isim ve suretlerde peygamber veya  257 Mehmet DEMİRCİ.  Bunlar  Hakîkat­i  Muhammediye  inancına  tam  olarak  uyar.  hakikat­i  Kur’ân.  Hem Kur’ân’ı kapsarsın. DİA.  Kendisini  Risale­i  Nur’un hakiki ve manevi şahsiyeti sayması sebebiyle o. Sikke­i Tasdik­i Gaybî.  Hem câmiü'l­esmâ ve'l­Kur'ân'sın.  bütün  peygamber­  lerin ve velilerin ledünnî ve bâtınî bilgileri aldıkları kay­  nak  olduğu.  Hak’tan  gelen  feyzin  halka  ulaşmasında  257  aracı  olduğu  iddia  edilir  . 179­180.  Çünkü  Hakikat­i  Muhammediyenin.g. c.  Bu satırlar şu şekilde sadeleştirilebilir:  Dertlere dermansın.  yani  imanın  sırrı  kabul  ediliyor. 156  .  Ey âleme rahmet. a.  258 Şiirin tamamı için bkz.e.

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  259  veli  olarak  ortaya  çıkar  .  Said  Nursî  kendisinin  öyle  olduğuna inanır. Onun sözleri şöyledir: 

“Ben  bu  anda,  seksen  Said'in  özü  olarak  ortaya  çık­  mışım. Onlar zincirleme şahsî kıyametler ve zincirleme  tenasüh,  yani  ruh  göçü  ile  çalkalanıp  beni  şu  zamana  fırlatmışlardır.  Şu Said  yetmiş  dokuz  ölü  ve bir  konuşan  canlının  ö­  zetidir.  Eğer  zamanın  suyu  donup  dursa  ve  farklı  be­  denlerde ortaya çıkan Said'ler birbirlerini görseler, ciddi  farklılıklardan  dolayı  birbirlerini  tanımayacaklardır.  Ben  o  bedenlerin  üstünde  yuvarlandım;  iyilikler  ve  lezzetler  dağıldı  gitti.  Sıkıntı  ve  üzüntüler  birikti  kaldı.  O  konak  yerlerinin  her  birinde  ben  bendim.  Ölümümden  sonra  gelecek  konaklarda  da  yine  ben  ben  olacağım. Bu  ko­  nak  yerinde  yani  vücuttaki  hücreler  nasıl  yılda  iki  kere  vücuttan ayrılıyorsa ben de o şekilde elbise değiştiririm;  260  yırtılmış Said'i atar, yeni Said'i giyerim  .”  “Ben  bu  anda,  seksen  Said'in  özü  olarak  ortaya  çık­  mışım”  sözü  önemlidir.  Çünkü  Tevrat’a  göre  Âdem 
259  Hasan  Kâmil  YILMAZ,  “İnsânı  Kâmil,  Altınoluk  Mecmuası”,  Temmuz  1996, sayı: 125,  s.  31.  260  Said  Nursî,  İşârât,  a.g.e,  c.  II,    s.  2340.  İfadeler  sadeleştirilmiştir.  Aslı  şöyledir:  “Ben  bu  anda,  seksen  Said'den  telhis  ile  tezahür  etmişim.  Onlar  müselsel şahsî kıyametler ve müteselsil istinsahlar ile çalkalanıp şu zamana  beni fırlatmışlar.  Şu  Said  yetmiş  dokuz  meyyit,  bir  hayyı  nâtıkın  fihristesidir.  Eğer  zamanın  suyu  donup  dursa,  mütemessil  olan  o  Said'ler  birbirlerini  görseler,  şiddet­i  tehalüften  birbirlerini  tanımayacaklardır.  Ben  onların  üstünde  yuvarlandım;  hasenat, lezzat dağıldı kaldı. Seyyiat, âlâm toplandı, yüklendi. Nasıl ki şimdi  o merhalelerde daima ben benim. Öyle de, mevtimle gelecek menzillerde de  yine  ben benim. Lâkin her senede şu  menzilhanelerdeki zerrat,  iki  muhace­  reti  umumî yaptığından, ene dahi  libasını değiştirir, yırtılmış Said'i  atar, yeni  Said'i giyer”.

157 

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2 

aleyhisselamdan Yakup aleyhisselamın ölümüne kadar  2413 sene geçmiştir. Yusuf aleyhisselam 110 yaşında,  261  Musa  aleyhisselam  da  120  yaşında  vefat  etmişti  .  Yakup’tan İsa aleyhisselamın doğumuna kadar da top­  lam  1600  sene  geçmiş  olsa  Yaklaşık  4000  yıl  eder.  Said Nursî 1960’ta vefat ettiğine göre Tevrat’a göre; ilk  insandan onun ölümüne kadar 5960 sene geçmiş olur.  Bunu  seksene  bölünce  onun  girdiğini  iddia  ettiği  her  bedenin ortalama ömrü 75 yıl eder. Bu sebeple sekse­  ninci beden sözü, düşünülerek söylenmiş bir sözdür.  Bu,  reenkarnasyon  inancıdır.  Said  Nursî  en  tepede  olduğunu, kıyamete kadar da en tepede kalacağını söy­  lüyor.  Yani  gelmiş  büyük  peygamberler  ile  her  devirde  gelen  mürşit,  müceddid,  Mehdi  ve  beklenen  İsa  odur.  Risale­i Nurların konu ile ilgili ifadeleri şöyledir:  “Ol nurdan için Yûnus'u hıfz eyledi ol hût,  Ol nur ile kahreyledi hem kavmini ol Lût.”  Bu satırlar şu şekilde sadeleştirilebilir:  O nurdan dolayı balık Yunus aleyhisselamı korudu.  Lut aleyhisselam kavmini o nur ile yok etti.  “(…) Çok şahs­ı velî, nur ile hem etti kanaat,  Çok şahs­ı denî, nur ile hem buldu kerâmet.!  Bu iki satır şu şekilde sadeleştirilebilir:  Çok sayıda evliya o nur ile ikna oldu.  Çok sayıda alçak insan, o nur ile keramete erdi.  “Derhal açılıp gökyüzü hem parladı ol nurdan gelen  Risâlei'n­Nur  Hallâk­ı  Rahîm  eyledi  mahlûkunu  mes­ 
261  Bakınız, Tevrat, Yaradılış, Bap 646.

158 

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

rur.”  Bu satırlar şu şekilde sadeleştirilebilir:  Derhal  açılıp  gökyüzü  ve  o  nurdan  gelen  Risalei  nur  parladı.  İkramı bol yaratıcı böylece yaratıklarını mutlu etti.  “Ol taze güneş, ülkeye serptikçe ışıklar,  Hep şâd olacak, şevk bulacak kalbi kırıklar.  (…)  Ey  nur­u  Risaletten  gelen  bir  burhan­ı  Kur'ân!  Ey sırr­ı Furkan'dan çıkan hüccet­i iman!”  Son iki satır şu şekilde sadeleştirilebilir:  Ey Peygamberlik nurundan gelen bir Kur’ân delili  Ey Allah’ın sırrından çıkan imanın delili.  “Sendin bize matlub, yine sendin bize mev'ud,  Sayende bugün herkes olur zinde ve mes'ud.”  Bu iki satır şu şekilde sadeleştirilebilir:  İstediğimiz sen, bize söz verilen de sendin  Herkes senin gölgende güçlü ve mutlu Bugün  “Her an seni bekler ve sayıklardı bu dünya,  Hak kendini gösterdi, bugün bitti o rüya.  Bin üç yüz senedir toprağa dönmüş nice milyar  Mü'min ve muvahhid seni gözlerdi hep ey yâr!  Her hepsi de senden yana söylerdi kelâmı  Her hepsi de her an sana eylerdi selâmı.  (…) Vallah, ezelden bunu ben eyledim ezber:  Risalei'n­Nurdur vallah o son müceddid­i ekber. ”  Son iki satır şu şekilde sadeleştirilebilir:
159 

 muasırları  olan  ehli İslâm 160  .Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Vallahi ezelden beri ezberimde olan budur  Vallahi en büyük müceddid Risalei Nur’dur. s.) Said Nursî’nin Risale­i Nur’un hakiki  ve  manevi şahsiyeti  olduğu daha  önce  geçmişti.  on  dördüncü  asr­ı  Muhammedînin  ve  yir­  minci  asr­ı Milâdînin minaresinin tepesinde  durup. c.  s.1725 vd.  Âciz.  çağdaş­  ları  olan  müslümanlara  ve  insanlığa  bağırıyor  ve  bu  asrın  arkasında dizilmiş  ve  gelecek  sıralarında saf  tut­  muş olan gelecek nesil ile en büyük mürşit ve en büyük  264  müceddid olarak konuşuyor  ”.  263  Emirdağ Lâhikası (1).e. Hicrî on dördüncü ve Mila­  dî  yirminci  asrın  minaresinin  tepesinde durup.  262 Bu sözler onun İsa aleyhisselam gibi tanrılaştırıldığını göstermektedir. a. dost aşkına ey nur!  263  Nurunla ve sırrınla bugün kıl bizi mesrur”  .g.  264  Tarihçe­i Hayat.  “Nur aşkına.  “Affet beni ey affı büyük lütfu büyük Risalei'n­Nur!  Bir  dem  bile  hem  eyleme  senden  beni  yâ  Rabbenâ  262  mehcur  !”  Bu iki satır şu şekilde sadeleştirilebilir:  Affet beni ey affı büyük lütfu büyük Nur Elçisi!  Ey Rabbimiz! Eyleme beni bir an bile senden mahrum  birisi. (Şiir çok uzun  olduğu için bazı bölümleri alınabilmiştir.2144.  Barla Hayatı. Hak aşkına. bîçâre talebeniz Hasan Feyzi  g­ En büyük mürşit ve müceddid olduğu iddiası  Nurcular Said Nursî’yi şöyle tanıtırlar:  “Bediüzzaman Said Nursî. II.  Yazı sadeleştirilmiştir;  aslı  şöy­  ledir:  “Bediüzzaman  Said  Nursî. Sıra No: 72. Burada Risale­i Nur  yerine  Said  Nursî  konunca  Hıristiyanlıktaki  İsa  inancı  ile  bire  bir  örtüştüğü  ortaya  çıkmaktadır.

  İki  noktada  karışıklık  olduğundan yoruma  ihtiyaç var­  dır:  Birincisi: … Peygamberin halifesi olma ve İslâm birliği;  ve  insaniyete  bağırıyor  ve  bu  asrın  arkasında  dizilmiş  ve  müstakbel  sırala­  rında  saf  tutmuş  olan  nesl­i  âti  ile  bir  mürşid­i  âzam.  inceleme ve yorumla.  Peygamberin  halifesi  unvanıyla  İslam’ın  farklı  yönlerini  ihyâ  etmek  ve  zamanın  etkisiyle  Kur’ân  hükümlerinde  ve  şeriat  kanunlarında  görülen  bir  çok  değişiklik sebebiyle o zât bu en büyük görevi yapmaya  çalışır.  Said  Nursî’ye ıslarla şunu sorarlar:  ­ Ahir zamanda. Peygamberimizin ailesinden gelecek  olan o büyük mürşidin sen olduğunu düşünüyoruz.  Nur şakirtleri birinci görevi tam olarak Risale­i Nur'da  gördüklerinden. 161  .  ikinci.  Bu bir çelişkidir.  Risale­i  Nur'un  manevi  kişiliğini  (Said  Nursî’yi)  haklı  olarak  bir  çeşit  mehdi  diye  algılıyorlar.  çekiniyorsun.  bir  müceddid­i  ekber  olarak konuşuyor”.  gayb  ile  ilgili  kerametlerinde  Risale­i  Nur'un  (Nur  Elçisi  Said  Nursî’nin)  tam  o  âhir  zamanın  hidâyet  edicisi  olduğu. anlaşılır diyorlar.  …  Hatta  bir  kısım  evliya.  üçüncü  görevler  buna  nispetle  ikinci. Ama  sen bu  kanaatimizi  ısrarla  kabul  etmiyor.  Bunlar;  imanı  kurtarmak.  üçüncü  derecede  olduğundan. Çelişkinin hallini isteriz".Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  h­ Mehdi olduğu iddiası  Risale­i  Nurun  bir  kısım  önemli  şakirtleri.  Said Nursî bu soruya şu cevabı verir:  ­ Gelecek Mehdî­i Resulün temsil ettiği kutsal cemaa­  tin  manevi  şahsiyetinin  üç  görevi  vardır.

e.)  ve  ittihad­ı  İslâm  avamda  ve  ehli  siyasette.  keramet­i  gaybiyelerinde  Risale­i  Nur'u  aynı  o  âhirzamanın  hidâyet  edicisi  olduğu.  bazan  o  ismi  ona  da  veriyorlar.g.  onlara  cevap  olmak  üzere. II. o şahsı mânevînin bir mümessili  olan  bîçare tercümanını zannettikle­  rinden.  Gerçi  mânen  ben  Hazret­i Ali'nin (r. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi mehdî ve müceddid  geliyor  ve  gelmiş.m.  hilâfet­i  Muhammediye  (a.)  ünvanıyla  şeâir­i  İslâmiyeyi  ihyâ  etmek  ve  inkılâbât­ı  zamaniye  ile  çok  ahkâmı  Kur'âniyenin  ve  şeriatı  Muhammediyenin  (a.  hususan  bu  asrın  efkârında  o  birinci  vazifeden  bin  derece  geniş görünüyor.  bu  tahkikatla teville anlaşılır diyorlar.1064.)  bir veled­i  mânevîsi hükmündeyim.  üçüncü vazifeleri de.  evliyanın  bir  kısmı. Ger­  çi her asırda hidayet edici bir nevi mehdî ve müceddid  gelmiştir. siyasetçilere ve özellikle bu asırdaki düşüncelere  göre birinci görevden bin derece geniş görünüyor.  bundan  sonra gelecek Mehdî­i Resulün temsil ettiği kudsî cemaatin şahs­ı mânevîsi­  nin  üç  vazifesi  olduğu.  ama  her  biri  üç  görevden  birisini  bir  yönüyle  yaptığı  için  âhir  zamanın  büyük  mehdîsi  unvanını  almamışlardır.  Hallini  isteriz"  diye  sormaları  sebebiyle. c.)’ın  ailesi  bir  manada  hakikî  Nur  şakirtlerini  de  içine  aldığından.s.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  halka.  İkincisi:  Âhirzamanın  o  büyük  şahsı. Sen  de  onların  fikirlerini  musırrâne  kabul  etmiyorsun.a. On Dördüncü  Şuâ.)  manevi  evladı  hükmündeyim.  Bir  kısmı.  Fakat  her  biri  üç  vazifeden  birisini  bir  cihette  yapması  itibarıyla.  Bu  bir  tezattır.  265  Şuâlar. Risale­i  Nur'un  şahsı  mânevîsini  haklı  olarak  bir  nevi  mehdi  telâkki  ediyorlar.  İkincisi:  Âhir  zamanın  o  büyük  şahsının  Peygamber  ailesinden  olmasıdır. üçüncü derecededir diye.  Aslında  ben  Hazret­i  Ali'nin  (r. âhirzamanın büyük mehdîsi ünvanını almamışlar.  ben  de  o  aileden  265  sayılabilirim  . s. buna nisbeten ikinci.  Birincisi: Âhirde iki vazife.  çekiniyorsun.  ikinci.  Âl­i  Beytten  olacak.  Fakat  hilâfet­i  Muhammediye  (a.  Hattâ.  Ondan  hakikat  dersini  aldım. İfadeler sadeleştirilmişti;  aslı  şöyledir:  "Nurun  ehemmiyetli  bir  kısım  şakirtleri  pek  musırrâne  olarak  âhirzamanda gelen Âl­i Beytin büyük bir  mürşidi seni zannediyorlar. Nur  şakirtleri  birinci  vazifeyi  tamamıyla  Risale­i  Nur'da  gördüklerinden. gerçi hakikat noktasında birinci vazife derecesinde  değiller.s.s.  a. İki noktada bir iltibas var; tevil lâzımdır.m.  Muhammed  (a.  bunların  imanı  kurtarmak.a.s.)  kanunlarının  bir  derece tâdile  uğramasıyla o zât bu vazife­i uzmâyı yapmaya çalışır. Ondan hakikat der­ 162  .m.m.

  o  bahadır  kardeşler  kanaatlarında  ileri  gidiyorlar.  www.”  sini  aldım.  Ve  Âl­i  Muhammed  (a.”  266  Sikke­i  Tasdik­i  Gaybî.m. ben de Âl­i Beytten sayılabilirim.  II.  Hz.  s.  âhir  zamanda  gelmesini  beklediği  kişinin  üç görevinden en önemlisi ve en büyüğü gerçek îmanı  yaymak  ve  ehl­i  îmanı  sapıklıktan  kurtarmak  olduğun­  dan. Bâzan da o şahs­ı mâne­  vîyi  bir  hâdimine  vermişler.bediuzzaman.net  ve  www.  o  evliyayı  meşhûreden. âhir zamanda gelecek zâtın üç vazifesinden en mühimmi  ve  en  büyüğü  ve  en  kıymetdarı  olan  îman­ı  tahkikîy­i  neşr  ve  ehli  îmanı  dalâletten  kurtarmak  cihetiyle.  o  hâdime  mültefitane  bakmışlar.  "Sikke­i  Gaybiye"  müştemilâtiyle.  Abdülkadir  Geylanî  ve  Osman­ı  Hâlidî  gibi  zatlar.risale­inur.  bu  nokta  içindir  ki.  Aslı  şöyledir:  “Ev­  velâ:  Nurun  fevkalâde  has  şâkirdleri.  o  en  ehemmiyetli  vazifeyi  aynen  bitemâmiha  Risale­i  Nurda  görmüşler.com.s.  o  gelecek  zâtın  makamını  Risale­i  Nurun  şahs­ı  mânevîsinde keşfen görmüşler gibi işaret etmişler. O hakikat da şudur:  Ümmetin beklediği.)  bir  mânâda  hakikî  Nur  şakirtlerine  şâmil olmasından.  Bu  sebepledir  ki. hak bir hakikatı görmüşler. Evet onlar.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Kırk günde bir ekmek yiyip başka günlerde yemeyen  meşhur  veli  Osman­ı  Hâlidî  ile  Isparta’nın  tanınmış  â­  limlerinden  Topal  Şükrü.  Ali.tr  Yazı  sadeleştirilerek  özetlenmiştir.  gelecek  zâtın  makamını  Risale­i  Nu­  run manevi kişiliğinde (Said Nursî’de) gözleriyle görmüş  gibi işaret etmişlerdir… Bu gerçek gösteriyor ki; gelecek  o  mübarek  zat.g. O gerçek şudur:  “Ümmetin. Risale­i Nuru bir programı olarak  neşr ve tatbik edecek”.  c.  İmamı  Ali  ve  Gavsı  Âzam  Osman­ı  Hâlidî  gibi  zatlar.  ehemmi­  yetsiz kardeşleri Said'e  bin derece ziyade hisse vermişler. Onsekizinci Mektuptaki iki ehl­i kalb çobanın macerası  gibi. fakat tâbire muhtaçtır.  bir  gerçeği  açıkça görmüş  ve  haber vermişlerdir.  fakat  iki  iltibas  içinde bu  bîçâre.e.  Risale­i  Nuru  kendi  programı  olarak  266  uygulayacaktır  .  a. On seneden beri  kanaatlarını  tâdile  çalıştığım  halde. 163  .  Bu  hakikatdan  anlaşılıyor ki; sonra gelecek o mübarek zat.  kırk  günde  bir  def'a  ekmek  yeyip  kırk  gün  yemeyen  Osman­ı Hâlidî'nin sarih ihbarı ve evlâdlarına vasiyeti ile ve Ispartanın meş­  hur  ehl­i  kalb  âlimlerinden  Topal  Şükrü'nün  zâhir  haber  vermesiyle  çok  e­  hemmiyetli  bir hakikatı dâva  edip.  2061.  o  görevi  tümüyle  Risale­i  Nurda  görmüşlerdir.

  Her bir yeri bir gülşene senin nurun döndürür.  Sarstı âfâkı bir acı vaveylâ.  268 Sikke­i Tasdik­i Gaybî.g. c.  Revaç bulsun geçmez olan paramız. onun Deccal’i öldü­  267  receğine  inanırlar  .  Ey muhtaçlara rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!  Gökler saldı belâ. 164  . Said Nursî’nin “Pek parlak kaside” diye övdü­  ğü şiirde konu ile ilgili şu ifadeler yer alır:  “Şifa bulsun şimdi biraz yaramız. a. a.e. bir yanda kan akar.  Deccâlı da bir gün gelir elbette öldürür  268  Ey nur­u rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  j­ Said Nursî’nin kurtarıcı olduğu iddiası  Nurcular  onun  bu  dünyada  kendilerini  kurtaracağına  inanırlar. Kastamonu Lahikası.  Rahmet et âleme. 1601. 2102.g.  s. Çünkü İsa’yı bekleyenler.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  i­ Beklenen Mesih olduğu iddiası  Risale­i  nurlara  göre.  Allah için eyle bize imdadı.  gelmesi  beklenen  İsa.  Said  Nursî’nin  pek  parlak  kaside  diye övdüğü şiirde bu husus dile getirilmektedir:  “Her yangını senin nurun söndürür. s. II.  267  Bkz. ey nur­u Mevlâ!  Ey cilve­i rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!  Bir yanda sel var. II.  Ey ziya­yı rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!  “(…) Âşıkların Arşa çıkan feryadı  Ağlatıyor o pâk ruhlu ecdadı.e.  Saç nurunu. c. Yirmi Yedinci Mek. yer verdi belâ.  Said  Nursî’dir. aka dönsün karamız.

e.  Said  Nursî’nin  şefaatine  inanırlar.  Ey nümune­i rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!  Çevrildi ateşle bu koca dünya.  daha  merha­  metli  olması  ve  insanları  daha  iyi  tanıması  gerekmez  mi? Beş vakit namazında; “Yalnız sana kul oluruz ve  yalnız senden yardım dileriz” diyen bir Müslüman bu  büyük günaha nasıl düşebilir?!  k­ Said Nursî’nin şefaatçi olacağı iddiası  Nurcular.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Bu belâ ateşi âlemi yakar.  nasıl  âzâd  olmuş. 165  .  “Yetiş  imdada  ey  şah­ı  evliya”  demek.  ana­babamızı. Said Nursî.  o  mübarek  kutsal  çerçeveye  girdiğinizde  dünya  ve  ahiretle  ilgili  dehşetli  ateşlerden  kurtulacak  ve  evlât  ve  269 Sikke­i Tasdik­i Gaybî.  şefaatiyle  ve  hürmetine.  Yetiş imdada ey şâh­ı evliya  269  Ey bu zamanda rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  .  Risale­i  nur  talebelerini  ve  ana­  babalarını  ateşten  kurtar”  ile  benzeri  dualarının  kabu­  lüyle. a. kurtulmuş ise sizler de o mübarek şakirtler gibi.  Konu  ile  ilgili sözlerinden bir kısmı şöyledir:  “O  nurun  mübarek  tercümanının  ve  mübarek  şahs­ı  mânevîsinin  (Said  Nursî’nin)  yaptığı  şu  dua;  “Bizi  kur­  tar. kime karşı  imdada çağırılmaktadır.2102.g.  Ağlayan bu beşer hep sana bakar.  Allah’tan  güçlü.  hiz­  metçileri  ve  risalelerini  koruyan  mağazalar.  s.  Bir cehennem gibi kaynadı derya.  “Ey  evliyalar  padişahı imdada yetiş” demektir.  …  onun  şakirtleri. denizle­  ri bir cehennem gibi kaynatan kimdir? Allah’a karşı im­  dada  çağırılan  bu  zatın. c. Dünyayı ateşle çevirip. II.

 o sevgililerinizi de kurtaracaksınız.  benim  dehşetli. dünyevî ve uhrevî deh­  şetli  ateşlerden kurtulacak ve evlât ve  iyâlinizin  bir nevi çobanı olmak hase­  biyle. Mektup No: 81. II.  İfadeler  sadeleştirilmiştir;  aslı  şöyledir:  “  Ve  işte  o  nurun  mübarek  tercümanının  ve  mübarek şahs­ı mânevîsinin… dualarının kabulüyle. Ve her birerleriniz maddî ve manevî  felâh ve saadete nail olacaksınız…”  271 Emirdağ Lâhikası (1).e.  Bunların  bir  kısmından  daha  önce  söz  edilmişti;  bir  kısmına  daha  göz atalım:  “Bu acayip ve dehşetli ve hiç misli görülmemiş devir­  de.  nasıl  âzâd  olmuş.  Nurun  271  himmeti sizleri kurtaracaktır  .  II.1733. güçlü.  kurtulmuşsa.  Nurun  duası. yıkılmaz. şefaatiyle ve hürmetine.. c.  onlar  çıkarılsa  kitaplar  ciddi  anlamda  küçülürler.  onun  şakirtlerinin. sar­  sılmaz  donanımına  sahip  olan  Risale­i  Nur'un  nuranî  siperlerine  sığınmakla  ve  onun  kutsal  çerçevesine  gir­  mekle kurtulacak ve imanınızı kurtararak.    .  Her  birerleriniz  maddî  ve  ma­  nevî felâh ve saadete nail olacaksınız.  s.g.  a. a. güvenimizin en sağlam. Said Nursî’yi ve ta­  lebelerini  kutsayan  o  kadar  çok  bölüm  vardır  ki.  hâdimlerinin  ve  risalelerinin  muhafızı  bulunan  mağazaları.  c. ebedî yokluk  270  Emirdağ  Lâhikası  (1  Mektup  No:  81).  sizler  de  o  mübarek  şakirtler  gibi. 166  .g. o mübarek dairei kudsiyeye dehalet ettiğinizde.  2­ Risale­i Nurların Kutsallaştırılması  Risale­i nurlarda; Risale­i nurları. s. 270 "  Ey  Nurcular!  …  Nurun  şefaati.  fakat  Cehennem  ateşi  yanında  hiç  ehemmiyeti  olmayan  ateşimden. özellikle müminlerin çok sarsıntılar geçirdiği ve çok  dehşetli  düşmanlar  karşısında  bulunduğu  ve  katıksız  kâfirlik ateşinin mahallemizi sardığı bir zamanda.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  ailenizin bir nevi çobanı olmanız sebebiyle o sevgilileri­  nizi  de  kurtaracaksınız.e. ancak  ve ancak.  1733.

e. “Sikke­i tasdik­i  gaybî” yani “gaypla ilgili onay damgası” adını verdiği bir  risale yazmıştır.e. Bine yakın emarelerle.  ancak  ve  ancak. Risale­i Nur'un makbûliyetine bir imza  basıldığını  isbat ediyor.e. s. belki hakkalyakîn derecesinde o dâvayı isbat eder”. c.  Mektup No: 81.  hususan  ehl­i  imanın çok sarsıntılar geçirdiği ve çok dehşetli  düşmanlar  karşısında  bulunduğu  ve  küfr­ü  mutlak  ateşinin  mahallemizi  sardığı  bir  za­  manda.  Şimdi  bu  kitaplara  yakıştırılan  özelliklerden  bazılarını  görelim:  a­ Risale­i Nur’un onaylandığı iddiası  Nurcuların  iddia  ettiği  gibi.  belki  aynelyakîn. s. c. 167  .1111. a. Aslı şöyledir: “Bu risale Sikke­i Gaybiye baştan aşağıya kadar bir tek  neticeye bakar. idam­  ı ebedî zannettiğiniz ölümü bir hayat­ı bâkiyeye tebdil edeceksiniz”. a.g.  güvenimizin  en  müstahkem. Risalede şöyle diyor: “Bu risale baştan  sona  bine  yakın  işaretle  bir  tek  şeyi;  Risale­i  Nur'un  uygun görülüp onaylandığını ispat eder.g. Böyle  bir tek  dâvaya bu  derece kesretli ve  ayrı ayrı  cihetlerde  binler  emareler  ve  îmalar  onu  göstermesi. On Dördüncü Şuâ. bu  kadar çok ve birbirinden farklı binlerce emare ve işare­  tin  olması  yalnız  kesin  bilgi  derecesinde  değil. ruhumuzun gıdası ve ebedî saadetimizin anah­  273  tarıdır  .  yıkılmaz.  Said Nursî bu tarafı da ihmal etmemiş. önceki ilahi kitaplar  tarafından  haber  verilmesi  ve  onaylanması  gerekir.  sarsıl­  maz  tahkimatı olan Risale­i Nur'un  nurânî siperlerine  iltica  etmekle  ve onun  daire­i kudsiyesine dehalet etmekle kurtulacak ve imanınızı kurtararak.  274  Kastamonu Lahikası. c.g.  kurtuluş. Bir dâvada.a.  ilmelyakîn  değil.  272  Emirdağ Lâhikası (1). I.  s.1733. II. 1651.”  "Onlar. İfadeler sade­  leştirilmiştir; aslı şöyledir: “Bu acip ve dehşetli ve hiç misli görülmemiş devir­  de. Ceylan Çalışkan’ın müda­  faasından.  Yazı sadeleştirilerek özetlen­  miştir.  ancak  Risale­i  nurlarla mümkün olacaksa onların.  273 Şualar.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  272  zannettiğiniz ölümü bir ebedi hayata çevireceksiniz  .  belki  gözle görme ve kesin kanaat derecesinde o dâvayı is­  274  pat eder”  . II.  kavî.

 2061. geçmiş dehşetli günah­  lara kefaret olması ve gelecek müthiş belâlara ve anar­  276  şiye engel olabilmesi için şarttır”  . a. her elçiyi kendi top­  lumunun  dili  ile  gönderdik  ki.e.  Risale­i  Nurların  Türkçe oluşunun delili sayar ve şöyle der:  “…  Elçilik  ve  Peygamberliğin  naib  ve  vekillerinin  her  asırda  bulunması  bir  kural  olduğu  için  bu  ayet.g. Dördüncü Ayet.  275 Şualar. I. c. Bu onun.  c.  277  Sikke­i Tasdik­i Gaybî.  d­ Risale­i Nur’u okuyanın alim olduğu iddiası  Said Nursî’ye göre eski medreselerde beş on senede  öğrenilen  bilgiler  Nur  Medreselerinde  beş  on  haftada  277  öğrenilebilmekte ve aynı sonuç elde edilebilmektedir  .g. Birinci Şua.  a.  (İbrahim  14/4)  Said  Nursî  bu  ayeti.  b­ Risale­i Nur’un Türkçe olması  Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Biz.” 168  . s.  276 Sikke­i Tasdik­i Gaybî.g.  Yazı sadeleştirilmiştir.  onlara  iyice  açıkla­  sın”. onu tamamıyla kabul edip yayılma­  sına çalışmak gerekir.e.  c­ Risale­i Nur’un günaha kefaret olduğu iddiası  Said  Nursî’ye  göre  “Kur’an  lemeatlarına  ve  Risale­i  Nur'a değil ilişmek. II.  2061. a.  Aslı  şöyledir: “Eski medreselerde beş on seneye mukabil. II. 847.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Bu  ispatın  nasıl  olduğunu  görmek  isteyenler. s.  bir  mi­  rasçılık  görevi  yapan  Risale­i  Nur’u  kendi  fertleri  içine  bir  işaret  anlamıyla  sokuyor  ve  dilinin  Arapça  olmayıp  275  Türkçe olmasının sebebini belirliyor”  . s. inşaallah Nur Medrese­  leri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.  bundan  sonra  gelecek  olan  “SAİD  NURSİ  VE  KUR’ÂN”  bö­  lümüne bakabilirler. c.e.

  a.  I.e. basılı Â­  278 Şuâlar.g.). 1116. 895. Ali’nin verdiği iddiası  Said Nursî.  3) Hz. “ ” Arap­  ça’da “fecet” diye bir kelime  olmadığı  için “füc’e”  kabul  edilerek  anlam  veril­  miştir.e. I. Yedinci Şuâ.  2) Adını Hz.  ‫ﺖﺠﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﲏﻣﺃ ﻯﱪﻜﻟﺍ ﺔﻳﻵﺎﺑﻭ‬ 280  Şuâlar.  279 Şuâlar. Nur’un bölüm­  lerinden  haber  verdiği  sırada  “Ayet’ül­Kübrâ  hakkı  için  beni  ani  ölümden  koru”  deyip  o  Âyet­ül  Kübra’yı  280  şefaatçı yaptı…  ”  4) Risale’nin lâ ilâhe illallah’ın delili olduğu iddiası  Said Nursî diyor ki: “Lâ ilâhe illallah’ın delili. öyle yazdırıldı”  .g.e. I.g.  Bunlardan  “Âyet­i  Kübra” yı örnek verip buradaki iddiaları adım adım izle­  yelim:  1) Said Nursî’ye yazdırıldığı iddiası  Said Nursî Âyet­i Kübra adını verdiği risalesinin giriş kısmı­  nı uzatınca şöyle diyor:  “Bu  risalenin  girişinin  bu derece  uzun  olması  isteme­  278  den olmuştur.  “­  279  yet­i Kübra” ve “Asâ­yı Musa” adlarını vermiştir”  . a. Demek ihtiyaç var ki. Ali’nin Risale’den şefaat dilediği iddiası  Said Nursî diyor ki: “İmam­ı Ali (R. a. s. On Beşinci  Şuâ. 169  . s. c.A.)  gaipten  gösterdiği  kerametlerle  bu  risaleye. c.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  e­ Risale­i Nurları kutsallaştırmaya örnek  Risale­i Nurları kutsallaştırma ile ilgili yazılar çıkarılsa  kitapların  hacmi  oldukça  küçülür. Yedinci Şuâ. s. 895. bu risale için şöyle diyor:  “Bu  risalenin  öyle  bir  ehemmiyeti  var  ki;  İmam­ı  Ali  (R.A. c.

 mah­  volduk. onu şefaatçi yapmıştır  .  a.  s.g. I. Demek o ateşi söndürmek  için kalmıştı. Üç saat o dehşetli yan­  gın. Risale­i Nur’u ve Âyet­ül Kübra’yı şefaatçı  yapıp: “Ya Rabbi kurtar” dedim.).  A. “Biz yanıyoruz.  c.A.  ‫ﺖﺠﻔﻟﺍ‬ ‫ﻦﻣ ﲏﻣﺃ ﻯﱪﻜﻟﺍ ﺔﻳﻵﺎﺑﻭ‬ ‫ﷲ ﺍ ﻻﺇ ﻪﻟﺇ ﻻ‬ 283  Emirdağ  Lahikası.  Bayındır)  deyip  o  Âyetü’l­Kübra'yı şefaatçı yaparak…”  282 Şuâlar.  5) Risale’nin kurtarıcılık yaptığı iddiası  Said  Nursî  diyor  ki:  “. c.e.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  yet­ül Kübra Risalesidir.  II.  Bu  ibarede  kısaltma  yapıl­  mıştır.e. O emsalsiz hüccetin hârikalığı  281  içindir ki; İmam­ı Ali (R. 1116.).  Yangın;  bitişikteki  mağazaya  hızla  ilerliyordu.  Bundaki  hüccet  ise  matbu'  Âyetü’l­Kübra  Risalesidir.g.  Mağaza  Risale­i Nur’un bir talebesine aitti. Altındaki şakirdin dükkânı da sağlam kaldı…  ”  281  Şuâlar. I.  Altında  ve  bitişi­  ğindeki dükkânları tamamen yaktı. On Beşinci Şuâ. On  Beşinci Şuâ. Risale­i Nur’un  ve  Âyet­ül  Kübra’nın  korumasında  olan  mağazaya  iliş­  283  medi. s.  O  emsalsiz  hüccetin  hârikalığı  içindir  ki;  İmam­ı  Ali (R.A.  o  Risalenin  hem  Ankara  hem  Denizli  Mahkemelerinde  galip  gelmesiyle  ve  perde  al­  tından  etkili  bir  şekilde  yayılmasıyla  talebelerine  berat  282  kazandırmağa sebep olduğu…  ”  6) Bir mağazayı yangından koruduğu iddiası  Said  Nursî  diyor  ki:  “…  (Isparta’da)  hükûmet  dairele­  rinden birisi… gecenin en soğuk anında üç saat yandı.  Ben  de  iki  gün  evvel  mağazada  bulunan  Âyet­ül  Kübra’nın  bazı  nüshalarını  istemiştim ama getirmemişti.  Tamamı  şöyledir:  “  Birinci  Kelime tır.g. 170  . 1116.”  diyerek  yanıma  geldi.  Anlamı  bozmayacak kısaltmalar yapılmıştır.  s..  Yirmi  Yedinci  Mektup. yıktı. a. Nur'un  eczalarından  haber  verdiği sırada (Ayetül  Kübrâ  hakkı  için  beni  ani  ölümden  koru.  1723. c.  bütün  o  büyük  daireyi  mahvetti.e.  a.

 Yirmi Yedinci Mektup.  Her  bölük  kendi  yanında  olandan  mutludur.  Ali’nin  ve  Abdulkadir  Geylânî’nin  284  müjdeleri vardır  .” (En’am 6/159)  “Bu  din.  Onlara  mal  ve  oğullar  vermemizi  nasıl  değer­  lendiriyorlar?  Onlara  mal  kazandırmak  için  mi  ko­  şuyoruz? Hayır; fark edemiyorlar.e.” (Müminûn 23/52­56)  Son âyet şöyledir:  ‫ﻥﻭﺤﺭﻓ ﻡﻬﻴﺩﻟ ﺎﻤﺒ ﺏﺯﺤ لﻜ ﺍﺭﺒﺯ ﻡﻬﻨﻴﺒ ﻡﻫﺭﻤﺃ ﺍﻭﻌﻁﻘﺘﻓ‬ ‫ ﱠ ﹶ ﹶﹶ‬ َ     ‫ ﹶ‬    ‫ ِ ﱡ ﹸ‬ ٍ ِ  ‫ ﹶ‬  ِ  ‫ ِ ﹶ‬    “Sonra  insanlar. II.  Onları.  kendi  yanındakine  güveni  tamdır.  bir  takım  kitapların  etrafında  kü­  meleşip  din  konusunda  bölük  bölük  oldular. Onların işi Allah’a kalmıştır.g. İbarenin  aslı şudur: “Risale­i Nur şakirtleri hakkında necatlarına ve ehl­i saadet olduk­  larına  dair  kuvvetli  işaret­i  Kur'aniyeyi  ve  beşaret­i  Aleviyeyi  ve  Gavsiyeyi  düşündüm…” 171  . Şu âyetler.  sizin  dininizdir;  bir  tek  din. c. Sonra onların  yaptıkları kendilerine bildirilecektir. s.  Hz. bu tür cemaat ve tarikat­  ların durumunu anlatmaktadır:  “Dinlerini  bölük  bölük  ayırıp  her  biri  ayrı  bir  ce­  maat  olanlar  var  ya.”  (Müminûn  23/53)  284 Kastamonu Lahikası.  daldıkları  hayalleri  içinde  bırak;  bir  süre  böyle  git­  sin.  Her  bölüğün. a.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  3­ Kurtuluşun Nur Cemaatinde Olacağı  Nurculara  göre  “Risale­i  Nur  şakirtlerinin  kurtuluşa  ereceklerine  ve  mutlu  olacaklarına  dair  Kur’ân’ın  kuv­  vetli  işaretleri. 1608.  Sonra  insanlar.  bir  takım  kitapların  etrafında  kümeleşip  din konusunda  bölük  bölük  oldular.  sen  hiçbir  konuda  onlardan  değilsin.  Ben  de Rab­  binizim; öyleyse Benden sakının.

  âyette  şöyle  buyurulmuştur:  “ =  O  Kur’ân. önceki Peygamberlere inen kitaplardır. Göksel armağanlarla do­  natılmıştır. Kilise’nin Hıristiyan ce­  maat üzerindeki hâkimiyetini pekiştirmenin aracı olarak  kullanılır.  par. Oğul ve Kutsal Ruh inancı.  286 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Bu büyük bir din sömürüsüdür.  Nitekim  Şuarâ  196. Çünkü söyledikleri sözler ve verdik­  leri ihsan kendilerinin değil.  öncekilerin  kitaplarında  da  vardır. 771.  Mesela  Katoliklere  göre  İsa’yı. daha  çok  dindarlaşmak  isterken  Allah  yerine  Kilise’ye  bağlı  hale  gelirler. 775. Mesih’e benzeyen kilise görevlileri  Mesih’in kullarıdır. 172  ‫ﻪﻨِﻭ‬ ‫ ﱠﺇ‬ ‫ﺭﻭﺒﺯ‬ ‫ﻲﻔﹶ‬ ‫ِﻟ‬ ‫ﺭﺒﺯ‬  ِ ‫ﻥﻴﻟﻭﺄﻟﺍ‬ ‫ َﹾ‬ِ  ‫ﺭﺒﺯ‬ .  Biri  insani  diğeri  ilahi  olan  iki  farklı  yapısı  285  vardır  .  Mesela  Hıristiyanlıktaki  Ba­  ba.  Meryem  Ana’yı  ve  Havarileri  Kilise  temsil  eder. Zebur. İnsanlar.  “Kilise.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Buradaki  zübür  ( )  Zebur  ( )’un  çoğuludur;  kitap  anlamına  gelir.  Dinlerini  bölük  bölük  ayıranların  kitaplarına  da  zebur  denmesi.”  Öncekilerin  kitapları. başkalarına verilmek üzere  kendilerine  emanet  edilen  Mesih’in  sözü  ve  ihsanı­  285 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. o dinin  temel inançlarını.  Kutsal  Ruh’u. kendi hâkimiyetlerini pekiştirmenin bir  vasıtası  olarak  kullanırlar.  ayrıca  Davud  aleyhisselama  inen  kitabın  da  adıdır.  Kilise  insanlıkla  Allah  arasındaki  birleşmenin  286  işareti ve aracıdır  .  o  kitaplara  ilahi  kitap  havası  verdiklerine  işaret sayılabilir.  par.  L­ CEMAATİ BÜYÜTMENİN HEDEF OLMASI  Dine uyma yerine dini kendilerine uyduranlar. hiyerarşik organlardan ve Mesih’in mistik bede­  ninden oluşan bir topluluktur.

 Bunu diğer kiliseler de yapmakta­  dır.  Ortaçağ  engizisyonunu  aratmayacak  yöntemlerle  yerli  inanç  ve  kültürler yok edilmiş ve halk Hıristiyanlaştırılmıştır.  287 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Onların bu faaliyetine misyonerlik denir.  Kilisenin  dini  haline  getirmişlerdir. bir dini in­  sanlara  anlattıktan  sonra  inanma  konusunda  onları  serbest bırakmaktır.  21 Tanrı'nın  Yasa­  sına  sahip  olmayan  biri  değilim.  288 Şinasi Gündüz.  Mesih'in  Yasası  altın­  dayım. Yasa altında olanları kazanmak için onlara  Yasa  altındaymışım  gibi  davrandım. Yasa'ya sahip olmayanları kazan­  mak  için  Yasa'ya  sahip  değilmişim  gibi  davrandım.  Bu şekilde Katolikler. 876.  Misyonerler. 18.  Ama  daha  çok  kişi  kazanayım  diye  herkesin  kölesi  oldum. Hıristiyanlığı Allah’ın dini olmak­  tan  çıkarmış. Misyonerlik. kendine bağlı olanların sayısını artırmak için her  yola başvurmaktadır.  kimsenin  kölesi  değilim. Yeni Zelanda ve batı emperyalizmini  yaşayan  Afrika  ülkelerinde  ve  dünyanın  diğer  bölgele­  288  rinde de olmuştur  . s. Buna karşın. Misyonerlik.  par. Din tebliği. İstanbul 2002.  Şimdi  Kilise.  Misyonerlik.  20  Yahudileri kazanmak için Yahudilere Yahudi gibi dav­  randım.  Nitekim  Amerika  kıtasını  işgalin  üzerinden  200  yıl  geçmeden. din tebliği değildir. Mahmut Aydın. Aynı  durum Avustralya. “19  173  .  Aziz  Pavlus'un  yolundadırlar. Pavlus’un yaptığı gibi  insanları Kilisenin emellerine hizmet eder hale getirmek  için  her  yola  başvurma  faaliyetidir. Kendim Kutsal Yasa'nın denetimi altında olma­  dığım halde.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  287  dır  .  Onun  Korintlilere yazdığı mektupta şu cümleler yer alır:  Ben  özgürüm.

 Pavlus'un Korintlilere Birinci Mektubu. Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. 9/1923  290 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Bu.  Onlara  katılmasanız  da.  İncil’in  mesajını  Hıristiyan  olmayan  ül­  kelerin  kültürlerine  sokmak  demektir. 174  .  diğer  kültürlere  uygun  hale  getiri­  lir.  Halkları.  Bunu. Bunun  amacı  insanları  adım  adım  Hıristiyanlaştır­  maktır.  Ne  yapıp  yapıp  bazılarını  kurtarmak  için  herkesle  her  şey  oldum.  kişileri  ilgilendiren  konularda.  grupları. İncil’i  290  kabul etmeyenlerle saygılı bir diyalog gerektirir  .  Cemaatlerinin  büyümesini  İslam’ın  yayılması  sayar.  İslam’ı  kendilerinin  temsil  ettiklerine  inanırlar.  Gerçi  İmam­ı  Rabbanî;  "Bid'at  olan  yerlere  girmeyiniz"  289 İncil. Müjde (İncil)’de payım olsun  289  diye Müjde'nin uğruna yapıyorum  .”  Misyonerlik.  İnkültürasyon.  katılanları  tenkit  etmeyiniz.  Said  Nursî’nin  aşağıdaki görüşleri buna örnektir:  “Risale­i  Nur'un  İslâm  Âleminde  yayılmasına  karşı  sosyal  ve  siyasal  açıdan  engeller  çıkmaması  için  Nur  şakirtleri barışçı bir davranış sergilemekle yükümlüdür­  ler.  İncil’i  halklara  ve  Mesih’e  inanmayan  gruplara  bildirmekle başlar.  Hıristiyan  cemaatle­  rin  ve  yerel  Kiliselerin  kurulması  izler.  23 Bunların hepsini.854 ve 856.  İncil’i  halkların  kültürlerinde  canlandırmak  için  bir  inkültürasyon  süreci  başlar.  Kilise onlara adım adım ulaşır ve nüfuz eder.  par.  Hıristiyanlık  me­  sajı  ve  hayat  tarzı.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  22  Güçsüzleri  kazanmak  için  onlarla  güçsüz  oldum.  Birçok müslüman cemaat ve tarikatta da benzeri işler  yapılır.  büyümeyi  ana  hedef  haline  getirirler.

 II.”  292 Tarihçe­i Hayat. elbette bir za­  292  man dünyayı çınlatan nurlu sesini yükseltecektir  . gerçek mutluluğa kavuşacak ve yeryüzünün ma­  hiyetini  anlayacaktır.  c. “sevabı olmaz” demektir; yoksa.”  Said Nursî daha ileri gider ve şöyle der: “Dinin.  iştirak  edenleri  tenkid etmeyiniz. hayat­ı içtimaiye ve siyasiye cihetinde maniler çıkmamak için. daha çok sevap almak için  camiye gider.  Yirmi  Yedinci  Mektup.g.  Nur  yolunda  giden  her  aydın.”  Nurcular. Gerçi İmamı Rabbanî demiş ki: "Bid'a olan yerlere girmeyi­  niz. Eğer namazın sevabını bile almayacaksa  oraya  gider  mi?  Said  Nursî. Sakın hocaların  Cuma  ve  cemaatlerine  ilişmeyiniz.  davalarını  yaymak  için  herkesle  iyi  ilişkiler  içinde olmaya çalışır ve tartışmaya girmezler.e.  bu  yolla  Nurcuların  kendi  mescitlerini oluşturmalarının işaretini vermiş olmaktadır. Risale­i  Nur şakirtleri musalahakârane vaziyeti almaya mükelleftirler.  M­ İNSANLIĞI KUCAKLAMA İDDİASI  Nurcular derler ki; “Kim gerçekler peşinde koşuyorsa. Isparta Hayatı. a.  s.e.  1667. 2204. s. namaz battal olur değil.  Ebedî  hayat  hazinesini  gösteren  Kur'ân­ı Hakîmin nuru olan Risale­i Nur.  İştirak  etmeseniz  de.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  demiştir  ama  onun  maksadı  bunun  sevabının  olmaya­  cağını  bildirmektir;  yoksa  namazın  batıl  olacağını  söy­  291  lemek değildir  .  Risale­i  Nur'dan ders  almalıdır. 175  .  "Bid'at  olan  yerlere  girmeyiniz"  sözünün  camileri  he­  def aldığı açıktır.  II. c.  a..g.  Yazı  sadeleştirilmiştir;  aslı  şöyledir:  “Risale­i  Nur'un  Âlem­i  İslâm'da  intişarına  karşı. şeria­  tın  ve  Kur'ân'ın  yüzden  ziyade  tılsımını. Müslüman.  muammasını  çözüp  ortaya  çıkaran  ve  en  inatçı  dinsizleri  susturup  cevapsız bırakan; Miraç ve ahirette ruh ve cesedin bir­  likte  dirileceği  gibi akıldan  çok  uzak  zannedilen Kur'ân  291  Kastamonu  Lahikası." Maksadı.

176  .  Hatta  bazı  misyonerler.  Aslı  şöyledir:  “Şîalıkta  mutaassıb  ve  Vehhabîlikte  de  müfrit. filozofla­  rın en inatçısı ve âlimi.  Yazı  sadeleştirilmiştir. s. mutaassıb hocaların en kibirlisi  hep beraber Nur dairesine girmeğe başladılar ve şimdi  kardeş  gibidirler.  Mektup No: 24.  s.  bir  musalaha  lüzumunu  hissedip  medar­ı  münakaşa  meseleleri  ortaya  atmıyorlar.g. II. Yazı sadeleş­  tirilmiştir.  a.  elbette  bütün  dünyayı ve uzayı kendi ile alâkadar edecek ve bu asrı  ve  istikbali  kendiyle  meşgul  edecek  bir  Kur’ân  gerçeği  293  ve ehl­i iman elinde bir elmas kılınçtır  .  Hattâ  bazı  misyonerler  de.  O  daire  294  bize kâfi geldiği için ondan dışarı çıkmıyoruz  .  Bunlar  birbirine  hücum  etmiyor;  aksine  bir  daya­  nışma ve bir barışın gereğini hissedip tartışmalı konula­  rı  ortaya  atmıyorlar.  c. bu zamanın müthiş yaralarına tam bir ilâçtır.  Birbirine  hücum  değil;  belki  bir  tesanüd.”  294  Emirdağ  Lâhikası.  din­i  İsa'nın  (A.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  gerçeklerini en yobaz ve en inatçı filozoflara ve zındık­  lara  karşı  güneş  gibi  ispat  eden  ve  onların  bir  kısmını  imana  getiren  Risale­i  Nur  nüshaları.  şeriatın  ve  Kur'ân'ın  yüzden  ziyade  tıl­  sımlarını.  bu  zamanın  dehşetli  yaralarına  tam  bir  ilâçtır.A.) otuz­  kırk işaretiyle açık bir şekilde haber verdiği Risale­i Nur.  Aslı  şöyledir:  “Evet.g.”  293 Emirdağ Lâhikası (1).”  “Şialıkta mutaassıb ve Vehhabîlikte de aşırı.S.  dinin. elbette küre­i arz ve küre­i havâiyeyi kendi  ile alâkadar eder ve bu  asrı  ve  istikbali  kendiyle  meşgul  edecek  bir  hakikat­i  Kur'âniyedir  ve  ehl­i  iman elinde bir elmas kılınçtır.  Demek  İmam­ı  Ali'nin  (R. beraber Nur  dairesine  girmeğe  başlamışlar  ve  kısmen  şimdi  de  kardeşçe  bulunuyorlar.  muammâlarını hal ve keşfeden ve  en  muannid dinsizleri susturup  ilzam eden ve Miraç ve haşr­i cismânî  gibi sırf  akıldan çok uzak zannedilen  Kur'ân  hakikatlerini  en  mütemerrid  ve  en  muannid  filozoflara  ve  zındıklara  karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale­i Nur  eczaları.  II.  Demek  İmam­ı  Ali'nin  (R.  İsa  dininin.)  hakikî  ruhanîsi  de  o  daireye  gireceklerine  emareler  var.  c.)  otuz­kırk  işaretiyle  sarahat  derece­  sinde haber verdiği Risale­i Nur.  feylesofların  en  maddîsi ve  mütefennini ve mutaassıb hocaların en  enaniyetlisi.  yani  Hıristiyanlığın  gerçek  ruhanîsinin  de  (yani  İsa  aleyhisselamın) o daireye gireceğine dair işaretler var­  dır.e. a.A.1695.  1769.e.

  295 Şualar. 831.g. harice çıkmıyoruz”. Bu harfler ve karşılıkları aşağıdadır. çoğunlukla büyücülerin başvurduğu  yoldur.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  SAİD NURSİ VE KUR’ÂN  Said  Nursî’nin  Kur’ân’a  yer  yer  doğru  yaklaştığı  göz­  lenmektedir.  sekiz  anlamsız  kelimede  bir­  leştirilmiştir. 1’den 1000’e kadar rakam değerleri verile­  rek  bir  hesap  şekli  oluşturulmuştur. 177  .  Bu harflere. bu zamanın müthiş yaralarına tam bir ilâçtır.  Sekiz  kelimenin  birincisi  Ebced  olduğu  için  bu  hesaba  Ebced  hesabı  denmiştir. Onun için.  A­ EBCED VE CİFR  28  harfli  Arap  alfabesi. c. Birinci Şua.  Mesela  ona  göre  Kur’ân’ın  33  âyetinde  kendisine  ve  Risale­i  Nur’lara  295  işaret edilmektedir  . daha çok kendini.  Nur. İddiasını ispat için Ebced ve cifri  kullanmaktadır. o daire bize kâfi  gelmiş. kitapla­  rını  ve  şakirtlerini  kutsallaştırmak  için  başvurur. Bu. Bunlar:  ‫ﻎﻅﻀ ﺫﺨﺜ ﺕﺸﺭﻗ ﺹﻔﻌﺴ ﻥﻤﻠﻜ ﻲﻁﺤ ﺯﻭﻫ ﺩﺠﺒﺍ‬ ”    “  kelimeleridir.e. a. Ama o Kur’ân’a.  Ayet­  lerden bu tür anlamları çıkarmak mümkün olamayacağı  için  çok  yanlış  yollara  başvurur. I.  Zaten  bu  tür  iddiaları  başka  bir  yolla  yapmak  mümkün değildir.

  Bunlar.  Bu hesabı.  X. DİA.  cinlerin  ve  peygamberlerin  dahi gaybı  bilemedikleri ortaya çıkmaktadır. s.  Buna  tarih  düşürme  denir.  Kitap  ve  Sünnetten  bir  dayanağı  olmadığı  gibi gizli anlamlara yani gayb bilgisine ulaşmanın da bir  yolu yoktur.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  20  30  40  60  70  80  90  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  Ebced hesabı daha çok.” (Neml 27/65)  “. gökler­  de  ve  yerde..  Çünkü  Ebced  hesabının.  bâtıl  bir  yoldur.göklerde ve yerde.  “Cefr”. bir cümlenin ya da beytin içi­  ne  önemli  olayların  tarihlerini.  hiç  kimse  gaybı  bilemez. VII. 215­218. c.  anlamlı  kelimelerle  yer­  leştirmek  için  kullanılmıştır.  “Ebced”.. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “De ki..  DİA. 178  ‫ﻍ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺽ‬ ‫ل‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﺥ‬ ‫ﺙ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺡ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ـﻫ‬ ‫ﺹ ﻕ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﺝ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻉ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺍ‬ 50    .  s.  296  Bkz.” dediğine  göre  meleklerin.  Daha  çok  Şiilerin  ve büyücülerin başvurduğu cifr’de harflerle sayılar ara­  sında  ilişki  kurularak  onlara  denk  gelen  işaretlere  ula­  296  şılmaya  çalışılır  .  68­70;  Metin  Yurdagür..  Bu.  Mustafa  Uzun. gayb bilgisine ve gizli manalara ulaşma yolu  olarak  kullananlar  da  çıkmıştır.  Cefr  ya da  Cifr  adını  verdikleri  bir  metot  kullanırlar.  onu  sadece  Allah bilir..  c.

  Allah  her  şeyi  bilir”. Risaleleri ve öğrencileri ile işaret­  ler taşıdığını iddia ettiği 33 âyet arasından en fazla Nur  Suresinin 35.  O  cam.  Nur  üstüne nurdur. Allah  insanlara  örnekler  verir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Cifr yoluyla gayb bilgisine ulaşmaya çalışanlardan biri  de  Said  Nursî’dir.  nerdeyse  yağın  kendisi  aydınlatacak  gibidir. Allah dileyeni nuruna yöneltir. O  ışık  bir  cam  içindedir.  (Nur  24/35) ‫ﺀﻲﻀﻴ ﺎﻬﺘﻴﺯ ﺩﺎﻜﻴ ﺔﻴﺒﺭﻏ ﺎﹶﻭ ﺔﻴﻗﺭﺸ ﺎﱠ ﺔﻨﻭﺘﻴﺯ ﺔﻜﺭﺎﺒﻤ ﺓﺭﺠﺸ‬ ‫ ﹶ‬  ٍ    ‫ ٍ ﹶ‬  ‫ ﹶ ﻟ ٍ ﹶ ﹸ‬ ِ  ٍ ‫ ﹶ ﻟ‬ ِ  ٍ  ‫ ﹶ‬   ‫ ﹸ‬  ِ  ‫ﺀﺎﺸﻴ ﻥﻤ ﻩﺭﻭﻨِ ﻪﱠﻟﺍ ﻱﺩﻬﻴ ﺭﻭﻨ ﻰﹶﻋ ﺭﻭﻨ ﺭﺎﻨ ﻪﺴﺴﻤﺘ ﻡﻟ ﻭﹶﻭ‬ ‫ ﻟ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬    ‫ ﹶ‬ ‫ ﱡ‬ ‫ ٍ ﹸ ﻠ‬  ِ ‫ ﻠ‬ ‫ ِ ِ ﹸﻟ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻡﻴِﻋ ﺀﻲﺸ لﻜﺒ ﻪﱠﻟﺍﻭ ﺱﺎﻨﻠِ لﺎﺜﻤﺄﻟﺍ ﻪﱠﻟﺍ ﺏﺭﻀﻴﻭ‬    ِ  ‫ ﻠ‬ ‫ َ ﹾ‬ ‫ ِ ﱠ ﻟ َ ﹶ‬ ‫ ﻠ‬ ِ ‫ ﹶ ﱢ ﹸ‬ ٍ ‫ ﻠ‬ ‫ﻥﻤ ﺩﻗﻭﻴ ﻱﺭﺩ ﺏﻜﻭﻜ ﺎﻬﻨﺄﻜ ﺔﺠﺎﺠﺯﻟﺍ ﺔﺠﺎﺠﺯ ﻲﻓ ﺡﺎﺒﺼﻤﻟﺍ‬ ‫ ِ ﹾ‬  ِ    ٍ    ‫ ﱠ َﹶ ﹸ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬     ‫ ﹶ‬ ِ   179  .  istediği  rakamla  aradaki  farka  “sırlı  fark”  diyerek işin içinden sıyrılmıştır.  Ayet  şöyledir:  ‫ﺡﺎﺒﺼﻤ ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺎﻜﺸﻤﻜ ﻩﺭﻭﻨ لﺜﻤ ﺽﺭﺄﻟﺍﻭ ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ ﺭﻭﻨ ﻪﱠﻟﺍ‬ ‫ﻠ‬ ‫ ﹸ‬    ِ  ‫ َﹾ‬ ِ  ‫ ِ ٍ ﹶ ﹾ ِ ﹶ ِ ِ ﹸ ُ ﹶ‬ ِ   “Allah göklerin ve yerin nurudur. Bu âyetle ilgili iddia­  ları  görülünce  diğerlerine  ihtiyaç  kalmayacaktır. âyeti üzerinde durur. için­  de  ışık  bulunan  bir  kandil yuvası  gibidir.  sanki  inci  gibi  bir  yıldızdır;  doğuda  da  batıda  da  olmayan  bereketli  bir  zeytin  ağacından  tutuşturulmuştur.  istediği  rakamlara  ulaşmakta  zorlanmış.  dil  kurallarına  veya  Ebced  kurallarına  uymamaya  mecbur  kalmıştır.  Ateş  değmese  bile.  Aşağıda  görüleceği  gibi  o.  bunun  için  âyetlerin  cümle  yapısını  bozmaya.  B­ RİSALE­İ NURLARLA İLGİLİ İŞARETLER  Said Nursî; kendisi.  Bunlar  da  yetmeyince. Onun nuru.

  Risalet­ün  Nur ve Risalei’n­Nur adlarını verir.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Ayetin  meali  tarafımızdan  eklenmiştir.  tamı  tamına  bu  isme işaret etmektedir. ne  Arapça’ya ne de Farsça’ya uyar.m) misâli  =  içinde  ışık  bulunan  bir  kandil yuvasıdır. Şed­  deli  nunu  iki  nun  sayarsak  Risalet­ün  Nur’un  rakam  değeri  de  aynı  olur.  Umarız  konu­  nun iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Bunun  ma­  kam­ı cifrîsi.  içinde ışık bulunan bir kandil yuvası gibidir”.  dört­beş  cümlesiyle  on  açıdan  bu  ki­  tapların adına işaret etmektedir. yani cifre göre rakam değeri 998’dir.  kitaplarına  Risale­i  Nur.”  Bu  sözüyle  o.  Onun  yukarıdaki  cümlesini  bu değişiklikle düzenlersek şöyle olur:  “Nuru ilâhînin ‫ﺓﺎﻜﺸﻤ‬ ِ ‫ٍ ﹶﹾ‬ ‫ﺎﻬﻴﻓ‬ ِ  ‫ﺡﺎﺒﺼﻤ‬ ِ   َ‫ﺡﺎﺒﺼﻤ ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺎﻜﺸﻤ‬ ِ ‫ ِ ٍ ﹶ ﹾ‬ ِ   ‫ﺡﺎﺒﺼﻤ ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺎﻜﺸﻤﻜ ﻩﺭﻭﻨ لﺜﻤ‬ ‫ ِ ٍ ﹶ ﹾ ِ ﹶ ِِ ﹸ ُ ﹶ‬ ِ   180  .  O.  “ ”  ın  Risalet­ün  Nur  olduğunu  söylemiş  oluyor.  Birinci Cümle  Said Nursî’ye göre âyetin Risale­i Nur’a bakan birinci  cümlesi  şudur:    =  “O'nun  nuru. Bu ne Türkçe’ye.  “Yani  Nuru  ilâhînin  veya  Nuru  Kur’ânî’nin  veya  Nuru Muhammedî’nin (a.  Bu  sebeple  âyet.s.  Said Nursî âyetin. Risale­i Nurların adına. yazım tari­  hine  ve  içindeki  bilginin  değerine  işaretler  taşıdığını  iddia etmektedir.  Ona  göre  âyet.  Resail’in­Nur.  Risalei’n­Nur diye bir ad olamaz.

  dolayısıyla  Risaletü’n­Nur’un  Nuri  Muhammedî  olduğu  iddiası  da  vardır.  Bunlara  rağmen  kalan  far­  297  Âyetin  Nur­i  Muhammedî’ye  işaret  ettiği. Arapça bilmeyenler  mealden bunu anlayabilirler.  İkinci Cümle  Said  Nursî’ye  göre  âyetin  Risale­i  Nur’a  bakan  ikinci  cümlesi şudur:  “  = “O cam.” Bunu açıkça söy­  lemiyor  ama  bunun  böyle  olduğunu.    harfinin..  önce  bir  isim  cümlesi  almış.  idğam­ı  şemsiye  olması  sebebiyle  ‘a  dönüşmesinden  doğan  sestir.  Bu  konu  üzerinde  daha  önce  durulmuştu.  aşağıda  başka  cümlelerle ifade edecektir. ‫ﺩﻗﻭﻴ ﻱﺭﺩ ﺏﻜﻭﻜ ﺎﻬﻨﺄﻜ ﺔﺠﺎﺠﺯﻟﺍ‬    ‫ ﱠَﹶ ﹸ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬     ‫ ﹶ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺓﺎﻜﺸﻤﻜ‬ ‫ٍ ﹶﹾ ِﹶ‬ ‫ﺭﻭﻨﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭ‬ ‫لﺍ‬ ‫لﺍ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻙ‬ 181  .  Said Nursî.  Bunları  yapmasa istediği rakama ulaşamayacaktır.”  Bu cümlenin rakam değeri 546’dır.  Risalet­ün Nur. Yeterli olmayınca Risalet­  ün  Nur  kelimesindeki    harf­i  tarifini    saymıştır. şöyle yazılır: “ ”.”  Said  Nursî  âyetten. sanki inci gibi bir  yıldızdır.  ra­  kam tutmayınca onu izleyen fiil cümlesinin ilk kelimesini  almış ve cümle yapısını bozmuştur. Yine de rakamı tutturama­  yınca  dil  kurallarını  çiğneyerek  kitaplarının  adını  “Risalei’n­Nur”a  çevirmiştir.  İkisi  arasında  sırlı  iki fark ile uyum olması bu isme tam olarak işaret eder. Onun dediği iki  nun’dan  ikincisi.  Risale­i  Nur'un  değeri  ise  548  eder.. sonra    kelimesinin ba­  şındaki    harfini kaldırmıştır. rakamları denkleştirmek için âyetten aldığı  cümlenin yapısını bozmuş. Yakılır.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Veya  Nuru  Kur’ânî’nin  veya  Nuru  Muhammedî’nin  297  (a.s.m) örneği Risalet­ün Nur’dur  .

 Sonra  rakam  değeri  400  olan    harfini.  Anlamı  da  uyumlu  olduğu  için  âyet  bu  isme işaret eder.  Yukarıda  rakam  değerinin  548  olduğunu  söylediği Risale­in Nur'u bu defa 598’e çıkarmıştır. Her  şeye  rağmen  rakamlar  tutmayınca  yine  “sırlı  fark”  per­  desine  sığınmıştır.  Resail’in­Nur.” “Eğer    ‫ ﻡ‬ deki    vakıflardaki  gibi    sayılsa  598  ederek  tamı  tamına Resail­in Nur ve Risale­in Nur’un rakam değeri  olan  598’e  denk  düşmekle  beraber  “ ”’in  (Furkan­ı hakîm’den) rakam değerine sırlı bir tek farkla  işaretli  bir  uyum  sağlayarak  hem  Resail­in  Nur'u kendi  içine katar. istediği rakamları denkleştirme  amacına yöneliktir.  Üçüncü Cümle  Said Nursî’ye göre âyetin Risale­i Nur’a bakan üçün­  cü cümlesi şudur: “    = ağaçtan. uyuma zarar vermeyen pek az ve sırlı  beş  farkla  Risalet­ün  Nur’un  rakam  değeri  olan  998’e  uyum  gösterir.  Burada Said  Nursî. hem de Risale­in Nur'un “Furkan­ı Hakîm’in  bereketli bir ağacı” olduğunu gösterir. Said Nursî’nin kitaplarına Risale­  i  Nur.  önce âyetten.”  Açıkça anlaşılıyor ki.  Son  olarak  âyete;  Kur’ân’da  bulun­  mayan  “    “  =  Furkan­ı  hakîm’den”  şeklinde 182  ‫ـﻫ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﻡﻴﻜﺤ ﻥﺎﻗﺭﻓ ﻥﻤ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﺓﺭﺠﺸ ﻥﻤ‬ ِ ‫ ﹶ‬ ٍ ِ‫ﺓﺭﺠﺸ ﻥ‬ ‫ ﹶ‬ ٍ ‫ﻥﻤ‬ ‫ﻥﺎﻗﺭﻓ‬ ‫ﻡﻴﻜﺤ‬ ‫ﺓﺭﺠﺸ ﻥﻤ‬ ِ ‫ ﹶ‬ ٍ ‫ـﻫ‬ ‫ﺓ‬ .Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  ka.    olarak kalsa.  Risalet­ün  Nur  ve  Risalei’n­Nur  diye farklı adlar vermesi. o vakit makam­ı  cifrîsi 993 eder.  Eğer    deki  .  değeri  5  olan    ile  değiştirmiştir. “sırlı iki fark” diyerek konuyu sır perdesi ile örtmüş­  tür. bağlacıyla  beraber  tek bir kelime almış ve ona cümle adını vermiştir.

 O cam. sanki inci gibi bir  yıldızdır. a. 183  . 832.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  bir ekleme yaparak “Risale­in Nur'un Furkan­ı Hakîm’in  bereketli  bir  ağacı”  olduğu  sonucuna  varmıştır..”  Onun bu iddiası.  Bunu  âyetteki  yerine  yerleştirirsek şöyle  bir durum ortaya  çı­  kar; “O'nun  nuru.  C ­ SAİD NURSİ İLE İLGİLİ İŞARETLER  ‫ﻩﺭﻭﻨِ ﻪﱠﻟﺍ ﻱﺩﻬﻴ ﺭﻭﻨ ﻰﹶﻋ ﺭﻭﻨ‬  ‫ﻠ‬ ‫ ٍ ﹸ‬ ِ ‫ ﻠ‬ ‫ِ ِ ﹸﻟ‬ Said Nursî’ye göre âyetin beşinci cümlesi şudur:    = İsteyeni  “Bu cümle gayet küçük bir farkla Risalet­  ün  Nur  müellifinin  ismiyle  meşhur  bir  lâkabına  uyum  ‫ﺀﺎﺸﻴ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻥﻤ‬  298 Bu bölümde geçen iddialar için bkz.  içinde  ışık  bulunan  bir  kandil  yuvası  gi­  bidir. yani mef’ulün bihi ayıklanmıştır. daha sonraki ifadeleri ile tam olarak  ortaya çıkacaktır. Bunun rakam  değeri  999  ederek  sırlı  bir  tek  farkla  Risalet­ün Nur’un  rakam değeri olan 998’e uyumlu olarak anlamının kuv­  vetli ilgisi ile işaret derecesinde imada bulunur.e. Allah nuruna yöneltir”. Şualar.”  Sayıyı tutturmak için iki cümle bir araya getirilmiş ama  ikinci cümlenin tümleci. Birinci Şua.g. O ışık bir cam içindedir.  Rakam  yine  de  tutmayınca  o  “sırlı  farka”  sığınılmış­  298  tır  . Doğuda da batıda da olmayan bereketli Risa­  le­i Nur’dan tutuşturulmuştur. c.  Dördüncü Cümle  Said  Nursî’ye  göre  âyetin  Risale­i  Nur’a  bakan  dör­  düncü cümlesi şudur:   ُ◌  = “Nur  üstüne nurdur. I.

 O Kürt olduğu için lakabı Saîd­i Kürdî’dir. Tamı tamına uyum sağlar  . I.    nun  rakam  değeri  ise  407’dir.  1290’da  doğmuştur.  Said Nursî sözüne şöyle devam ediyor: “   = bereketli bir ağaçtan” cümlesindeki birinci  ;  . onun faili olan  ’dir.  Resail­in  Nur  yazarı­  nın. Çünkü Said Nursî’nin Arapça okuduğuna  dair bilgi var ama okuttuğuna dair bilgi yoktur. 832.  Eğer  izhar  edilebilecek olsaydı ona mahzuf denirdi.  Çünkü  rakam  değeri  409’dur.    daki mu­  kadder  zamir. Sayı  denk  düşmediği  için  “el”  takısını  eklemek  gerekmiştir. c.g..  Tarihçe­i  Hayat’ına  göre  o.  Said  Nursî  burada önemli  bir  dil  hatası  da  yapmıştır.e.g.  Risalet­ün  Nur'un  mübarek  kutsi  ağacı  Kur’ân’ın  300  basamakları olan Arap Dilini okumaya  başladığı tari­  301  he tamı tamına işaret eder  .  “.  Kendisinin lakabından bahsetmemesi de ilginçtir. c. Birinci Şua. a. a. I.  301 Şualar.  Bu.  20  yaşında  Arapça  okumaya  başlamıştır.”  Burada  sözü  edilen  lakap  el­Kürdî  olmalıdır. ikinci  ;  ise  vakıf  yeri  olduğundan    sayılsa  ve    deki  tenvin    sayılsa  1311  eder. Birinci Şua.  300  Burada  tedris  yani  ders  okutma  kelimesi  geçiyor.  Eğer    daki  mukadder  zamir  izhar  edilirse  299   olur.  A­  rapça  ‘da  mukadder  olan  izhar  edilemez.”  diyor. 184  .e.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  gösterir.  Demek  ki. 832. s.    daki  mukadder  zamir  izhar  edilirse..  ‫ﺔﻜﺭﺎﺒﻤ ﺓﺭﺠﺸ ﻥﻤ‬ ِ ‫ ﹶ‬  ٍ   ‫ٍ ﹶ‬ ‫ﺓﺭﺠﺸ‬ ‫ ﹶ‬ ٍ ‫ﺓ ﺕ‬ ‫ـﻫ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﺀﺎﺸﻴ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻪﺌﺎﺸﻴ ﻥﻤ‬   ‫ﹶ‬ ‫ﻭﻫ‬ ‫ﺀﺎﺸﻴ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻪﺌﺎﺸﻴ ﻥﻤ‬   ‫ﹶ‬ ‫ﺀﺎﺸﻴ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻪﺌﺎﺸﻴ ﻥﻤ‬   ‫ﹶ‬ 299 Şualar.  h.  Bize  göre  o  kelime  tederrüs yani ders okuma olmalıdır. s.    ‘daki ‫  ﻩ‬ise  mahzuf olan mef’ul’dur.

 I.  s.  Cifr ile de tamı tamına aynı tarihe uyum gösterir.e.  Üçüncüsü  de  müellif  hakkındadır;  o  da  tü­  müyle gerçektir. 1609. hem de müellifinin doğumunu işaret yoluyla haber  verir. Birinci Şua.  Said Nursî diyor ki: “   =  Ateş  değmese  bile. hem Resail­in Nur'un ortaya çıkma­  sını.  nerdeyse  yağın  kendisi  aydınlata­  cak  gibidir.   =  Ona ateş  değmese  bile. 185  . c. hem ondört sene sonra müellifinin doğumu­  nu    = nerdeyse kutsi kelimesiyle manen işaret eder. 14 yaşında iken devrinin en büyük âlimlerin­  302  den olduğunu iddia etmektedir  .g. a.  ‫ﺭﻭﻨ ﺭﺎﻨ ﻪﺴﺴﻤﺘ ﻡﻟ ﻭﹶﻭ‬ ‫ ﻟ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬    ‫ ﹶ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺀﻲﻀﻴ ﺎﻬﺘﻴﺯ ﺩﺎﻜﻴ‬  ‫ ﹶ‬  ‫ ﹸ‬  ِ  ‫ﺩﺎﻜﻴ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ﺭﻭﻨ ﺭﺎﻨ ﻪﺴﺴﻤﺘ ﻡﻟ ﻭﻟﻭ ﺀﻲﻀﻴ ﺎﻬﺘﻴﺯ ﺩﺎﻜﻴ‬  ‫ ﹶ‬   ‫ ﹸ‬  ِ  ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬    ‫ ﹶ‬ ‫ ﱡ‬ 302 Kastamonu Lahikası. Ayrıca bir mucize parıltısı daha gösterir. II.  Resail­in Nur müellifi yalnız üç ayda okumuştur. c. Tarihçe­i hayatını okuyanlar ve hemşe­  rileri bilirler ki; medrese usulüne göre "İzhar" kitabından  sonra  onbeş  sene  ders  almakla  okunan  kitapları.  Nur  cümlesi.  303 Şualar. Şöyle ki    =  “nerdeyse  yağın  kendisi  aydınlatacak  gibidir” cümlesinin makamı 1279’dur.e.  işaret  eder  ki:  Resail­in  Nur  müellifi  de  ateşsiz  yanar.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Hâlbuki o.  İlim  elde  etmek  için  masrafa  ve  ders  sıkıntısına  ihtiyaç  duymadan  kendi  kendine  303  nurlanır. 833.”  “Evet.  iki  tenvin  iki  "nun" sayılırsa 1284 eder. âlim olur  .g.  hem  Resail­in  Nur'un  yakınlığını. s.  bu  mucizeli  cümlenin  üç  işareti  vardır;  ikisi  e­  lektriğe  ve  Resail­in  Nur’a  yaptığı  işarettir; bunlar  birer  gerçektir.  Nur”  bülümü  ise. a.  Ayetin o cümlesi cifrî ve ebcedî uyumla hem elektriğin  keşfinin yakınlığını. Böylece hem elektriğin yay­  gınlaşmasının  yakın  olduğunu.

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Bilindiği gibi zayıf ve ince ipler birleştikçe kuvvetleşir. İstanbul 1993.”  Nedense kendine kafileler halinde gelen meşhur âlim  ve  allamelerden  bir  tanesinin  kim  olduğundan  bahset­  miyor ve verdiği cevaplardan bir tanesinin bile ne oldu­  ğunu söylemiyor.  Said  Nursî. a.  305 Said Nursî.  Bu  sebeple  Tarihçe­i  hayatındaki  1290 tarihi yanlıştır. 186  .”  Said  Nursî. Said Nursî bu  soruları  hiç  duraklamadan.  "Kim  ne  isterse  sorsun"  diye. c.  olağa­  nüstü  bir  ilanda  bulunmuş.  Uyum  tam  ol­  mazsa  da  tam  hükmünde  olur  ve  işareti. Sözler Yayınevi. I. 833.g. en çözümsüz soruları sormuş.  baştan  aşağı  yukarıdakilere  benzer  övgülerle  doludur.  Risale­i  Nurlar.  delalet  dere­  304  cesine çıkar  .  304  Şualar. onun odasına kafileler halin­  de  gelmiş.  Ama  burada önemli  bir  bilgi  ortaya  çıkmaktadır.  Onlardan  biri  de  şudur:  “Said  Nursî  İstanbul'da  iken. s. 726.e. s. 1293’tür. Kendi el  yazısı  ile  yazıp  Şeyhülislamlığa  verdiği  özgeçmişinde  de  bu  tarih  vardır.  istediği  rakamı  elde  etmek  için  cümleleri  parçaladığı  gibi  harekeleri  de  harf  saymaktadır.  Bu  sırra  göre. Sözler.  her  çeşit  ilime  ve  farklı  konulara  dair  en  karmaşık.  doğru  olarak  cevaplandır­  305  mıştır  .  bunun  üzerine  o  zamanın  meşhur âlim ve allâmeleri.  bu âyetin  bu  işa­  retleri  birbirine  kuvvet  ve  destek  verir.  kopmaz  bir  halat  olur. Birinci Şua.  1279’dan 14 sene sonra dünyaya geldiğini söylemekte­  dir. Buna göre onun doğum tarihi h.

  sonra  ‫  ﺓ‬harfini  bir  yerde harekesiyle beraber 450.  O  ışık  bir  cam  içindedir. 20 rakam  değeri verdiği  ‫ ﻙ‬harfini dikkate almamıştı.    sayılsa  1349  eder. sanki inci gibi bir yıldızdır” cümlesi 1345 eder. Bu  rakam. ikinci yerde 5 sayıyor. ‫ﻲﻓ ﺡﺎﺒﺼﻤﻟﺍ‬ ‫ ِ ﹾ‬  ِ ‫ﺡﺎﺒﺼﻤ ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺎﻜﺸﻤ‬ ِ ‫ ِ ٍ ﹶ ﹾ‬ ِ   ‫ﺓﺎﻜﺸﻤﻜ‬ ‫ﹶﹾ ِﹶ‬ ‫ﺔﺠﺎﺠﺯ ﻲﻓ‬ ِ   ٍ ‫ﻲﻓ ﺡﺎﺒﺼﻤﻟﺍ ﺡﺎﺒﺼﻤ ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺎﻜﺸﻤﻜ‬ ‫ ِ ٍ ﹶ ﹾ ِ ﹶ‬ ِ   ‫ ِ ﹾ‬   ِ ‫ﺓ‬ ‫ﺯ‬ ‫ـﻫ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﺔﺠﺎﺠﺯ‬   ٍ ‫ـﻫ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺔﺠﺎﺠﺯ‬    ‫ﻱﺭﺩ ﺏﻜﻭﻜ ﺎﻬﻨﺄﻜ ﺔﺠﺎﺠﺯﻟﺍ ﺔﺠﺎﺠﺯ‬   ٍ    ‫ ﱠَﹶ ﹸ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬    ‫ﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺭ‬ ‫ل‬ 187  .  Said  Nursî  sözlerine  şöyle  devam ediyor:    = “O ışık bir cam içindedir. aslı itibariyle  bir    bir    ve birinci    vakıf olduğundan oradaki  ;  .  Burada  dikkati  çeken  bir  başka  husus  şudur:  Birinci  bölümün l.  Said  Nursî. şeddeli    iki  ; şeddeli  .”  cümlesinde  ‫  ﻛﻣﺷﻛﺎﺓ‬deki  ٍ َ ْ  ِ  َ  tenvin vakıf yeri olmadığından nun sayılsa ve    vakıf  yeri  olduğundan  . ikincisi vakıf olmadığından   sayılır.  Yani  burada  450  rakam değeri verdiği harfi orada 400 saymış.  Resail­in  Nur'un  yayılması. Risale­in Nur'un a­  dına işaret ettiği gibi yazılma ve olgunlaşma tarihine de  tamı tamına işaret etmektedir.  şöhret  bulması  ve  parlaması  tarihine  tamı  tamına  uygun  düşer.  Bu  rakam. O  cam.  Çünkü  şeddeli   iki   .Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  D ­ RİSALE­İ NURLARIN YAZIMINA İŞARETLER  Said Nursî diyor ki; “Baştaki âyet.    = İçinde ışık bulunan bir kandil yuvası gibidir. Cümlesinde    kelimesinin başındaki  ‫ ﻙ‬ harfini kaldırmış ve sadece    =  içinde ışık  bulunan bir kandil yuvasıdır” üzerinden hesap yaparak  âyetin Risalet­ün Nur’a işaret ettiğini söylemiş.  istediği  rakama  ulaşabilmek  için  burada  da  âyetin  cümle  yapısını  bozuyor. Resail­in Nur'un en nuranî cüzlerinin yazılma ve  olgunlaşma zamanı olan 1349 tarihine tamı tamına işa­  ret etmektedir.  ‫ ﺓ‬harfi­  nin  harekesini  hesaba  katmamıştı.

 O yukarıdan. I. I.”  Önceki paragrafta. c. 833. ‫ﺔﻨﻭﺘﻴﺯ‬  ‫ٍ ِ ﹸ‬ ‫ﺔﻴﺒﺭﻏ ﺎﻟﻭ ﺔﻴﻗﺭﺸ ﺎﱠ‬ ‫ ﹶ ﻟ‬ ِ  ٍ ‫ ﹶ ﹶ‬ ِ  ٍ 188  . bunlar yalnız bir emare.  Bu  âyetin  ma­  nevi inceliklerinden biri de şudur: Mucizeli bir gayb ha­  beri  ile  elektriği  ve  Risale­i  Nur’u haber  verdiği  gibi  bu  ikisinin  ortaya  çıkış  zamanlarını  ve  ondan  sonra  mey­  dana gelecek gelişmeleri ve bu ikisinin olağan üstü du­  307  rumlarını da çok güzel göstermektedir  . “şeddeli  .e. a.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2    =  “O  ışık  bir  cam  içindedir”  cümlesini  bir  önceki  paragrafta  bir  başka  maksatla  değerlendir­  meye almıştı. aslı itibariyle bir   bir    “  sayılsa  diyerek  37  rakam  değeri  verdiği  harflere. Birinci Şua.  Belki  Kur’ân’ın. c.  307  Şualar. rahmet hazinesin­  306 Şualar. Birinci Şua. Sonra sözlerine şöyle devam ediyor:  “Eğer şeddeli    iki    sayılsa o vakit 1322 eder. Bu da  Risale­in  Nur  yazarının.  hem  elektriğe  hem  de  Resail­in  Nur'a  olan  manevi  ilgisini  açıkça  ortaya  koymaktır.  Meselâ  “   = Doğuda da batıda da  olmayan  bir  zeytin”  cümlesi  şunu  söyler:  "Elektriğin  kıymetli metaı. s.g.  E ­ RİSALE­İ NURLARIN DEĞERİNE İŞARETLER  ‫ﺯ‬ ‫ل‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺔﺠﺎﺠﺯ ﻲﻓ ﺡﺎﺒﺼﻤﻟﺍ‬ ‫ ِ ﹾ‬  ِ   ٍ Said Nursî diyor ki: Kur’ân ile bu kadar anlamlı ve çok  yönlü uyum.  Nur  kitapları  ile  ilgili  hazırlığa  306  başladığı tarihe tamı tamına uygun düşmektedir  . a.  belki  kuvvetli  bir  delalettir.e.  bir  işaret  değil. s.g. ittifakla gösterir ki. hava boşluğundan. ne doğudan ne de batıdan ithal edilmiş­  tir. 832.  bu­  rada 14 rakam değeri vererek istediği sonuca ulaşmaya  çalışmıştır.

 833.  Sonra da  mucizeli  bir  gayb haberi  ele  geçirdiği  iddiasıyla  elektriğin  ve  kendi  kitaplarının  olağanüstü olduğunu vurguladı.  Ama  semavî  olan  Kur’ân'ın. nerdeyse  yağın  kendisi  ay­  dınlatacak  gibidir.g. s. ‫ﺭﺎﻨ ﻪﺴﺴﻤﺘ ﻡﻟ ﻭﻟﻭ ﺀﻲﻀﻴ ﺎﻬﺘﻴﺯ ﺩﺎﻜﻴ‬  ‫ ﹶ‬   ‫ ﹸ‬  ِ  ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬    ‫ ﹶ‬ ‫ﺭﻭﻨ‬ ‫ ﱡ‬ 189  . Birinci Şua. göklerden iner; her yerin malıdır. Onu başka yerde  aramaya lüzum yoktur. ve 14.  Oradan  daha  öne  alınmış olan Kur’ân. c.  Doğu  ve  Ba­  tı’nın  üzerinde  olan  Arş’daki  yüksek  yerinden  alın­  mıştır 308 .  F ­ RİSALE­İ NURLARI OKUYANLARA İŞARETLER  Said  Nursî.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  den.  Onun  bu  iddiası.  yukarıdaki  iddialarıyla  tam  bir  bütünlük  oluşturuyor.  batıl  bir  yolla  âyetten  çıkardığı  işaretlere  kuv­  vetli  delaletler  dedi.e. normal olarak o yeni kitabı ve onu  tebliğ edecek kişiyi haber vereceğinden Said Nursî kur­  gusunu bu temel üzerine oturtuyor.  Ona  göre  Risale­i  Nurlar  Kur’ân’ın  alındığı  yerden  alınmıştır.  Nur”  cümlesi.  Onun  zamanı  ya­  308  Şualar. ne Doğu’nun kültüründen ve  ilimlerinden ne de Batı’nın felsefe ve fen bilimlerin­  den  gelmiş  bir  mal  ve  onlardan  iktibas  edilmiş  bir  nurdur.  Kur’ân’ın  alındığı  Arş’tan  alındığını  söylüyor.”  Önce.  işaret  eder  ki:  "Hicrî  13.  Said  Nursî  elektriğin  nasıl  üretildiğini  bilmediği  için  onun  hava  boşluğundan  geldiğini;  kendi  kitabının  da  aynı  şekilde  gökten  geldiğini  iddia  ederek  onun  Kur’ân’dan  değil. Manevî bir elektrik olan Resail­  in Nur da aynı şekilde.  talebelerini  de  unutmayıp  âyetten  onlara  da pay çıkarmıştır. asırda tavandan asılan lâmbalar ateşsiz ya­  narlar. I. Diyor ki;    =  “Ateş  değmese bile. a.  ateş  dokunmadan  parlarlar.

e. Kur’ânın yüzden fazla  tılsımlarını. 833.  311 Emirdağ Lâhikası (1).g.  muammalarını  çözen  ve  ortaya  çıkaran  en  311  inatçı  dinsizleri  susturup  çaresiz  halde  bırakan  bir  kitaptır.  derse  çalışmaya.  meşakkat  ateşine  lüzum  kalmadan  anlayabilir. a.1695. c. c. Yirmi Birinci Lem’a. I. I. I. Mektup No: 24. Lem’alar. a. yukarıdaki ifa­  deleri olmalıdır. harflerle sayılar arasında ilişki kurarak bazı işaret­  lere ulaşılmaya çalışmak ve onları âyetin bir hükmü gibi  göstermek.”  Said Nursî’ye göre Risale­i Nur.e.  Said  Nursî  bir  başka  yerde  şöyle  diyor:  “Bir  sene  bu  risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek oku­  yan;  bu  zamanın  önemli  ve  gerçekçi  bir  âlimi  olabilir.e.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  kındır.  başka  hocalardan  ders görmeye ve hocaların ağzından öğrenmeye ihtiyaç  kalmadan  herkes  derecesine  göre  o  yüksek  ilimleri.  Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:  309 Şualar. yani 1280 tarihine yakındır. gerçekten çok ağır bir vebal altına girmektir.  araştırmacı  ve  gerçekçi  bir  ilim  309  adamı olabilir  . Onun tılsım ve muamma dediği.  Eğer anlamasa bile Risale­i Nur şakirtlerinin bir manevi  kişiliği olduğu için o kişilik şüphesiz bu zamanın bir âli­  310  midir  . 190  . öğ­  renim  masrafına. c. a. 672.g. Birinci Şua.  kendi  kendine  istifade  eder. Bu cümle ile elektri­  ğin  olağanüstü  durumuna  ve  geleceğine  işaretle  açık­  lama  yapıldığı  gibi  manevî  bir  elektrik  olan  Resail­in  Nur da gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde.  310 Said Nursî.  Daha çok Şiilerin ve büyücülerin baş vurduğu cifr yo­  luyla.g. s. s.

e. 1037. On Dördüncü Şua.g. Keşke  onlardan  birer  kişinin  adını  ve  onları  hangi  bilgileriyle  susturup  hayran  bıraktıklarını  da  yazsalardı  bize  bir  değerlendirme imkânı vermiş olurlardı.  312 Şualar. c. (Al­i İmran 3/78)  Ayrıca Risale­i Nurların. onlar hemen diz çöküp  313  Risale­i Nurdan ders alırlardı  . I. bile bile söylerler”.e. II.  313 Sikke­i Tasdik­i Gaybî.  "Bu  Allah  katındandır"  derler. s. Aslında isim de  veriyorlar ama asırlar önce ölmüş filozofların ismini ve­  riyorlar.  Onlar  o  yalanı  Al­  lah'a karşı.g. Diyorlar ki; en meşhur İslâm filozoflarından İbn­  i Sîna. Fârâbî ve İbn­i Rüşd’e Risale­i Nurun ilmî kudre­  tini göstermek mümkün olsaydı. a. 2104. c.  hâlbuki  Allah  katından  değildir. Ama o  Kitap'tan  değildir. 191  . en inatçı filozofları susturdu­  ğu  ve  binlerce  âlimi  hayran  bıraktığı  iddia  edilir  ama  312  bunlardan hiçbirinin kimliğinden bahsedilmez  . siz onu Kitaptan sanasınız. a.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Onlardan bir takımı da Kitab'ı okuyormuş gibi dil­  lerini bükerler ki. s.

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  192 .

 cilt 1995.  Yaşam Yayın­  ları.  Hayreddin  KARAMAN.  Fethullah  GÜLEN. Ocak Yayınları.  İncil  (Müjde).  Kur’an  Yolu  Türkçe  Meal  ve Tefsir. 2. Ankara 2003. İstanbul.  Abdulaziz  BAYINDIR.  Buhârî.  Süleymaniye  Vakfı  Yayınları.  Sözler. Ağustos – Eylül 1998.  Abdurrahman KÜÇÜK.  Dördüncü  Baskı.  İstanbul 1992. İstanbul 2002.  Altınoluk  Mecmuası.  Kutsal  Kitap. 58­59 sayılar.  Hak  Dini  Kur'an  Dili.  Zaman  Gazetesi  28  Kasım 1996.  Küçük  Dünyam  2. el­Câmiu’s­sahîh.  İbrahim  Kâfi  DÖNMEZ.  İs­  tanbul 1936.  Bediuzzaman  Said  Nursî.  Mustafa  ÇAĞIRICI  ve  Sadrettin  GÜMÜŞ.  Yeni Dünya Dergisi.  İstanbul  1993  Elmalılı  Muhammed  Hamdi  YAZIR.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  KAYNAKÇA  Kur’an­ı Kerim.  Ali Ramazan DİNÇ.  Tirmizî.  Müslim.  Eski  ve  Yeni  Ahid  (Tevrat  ve  İncil)  Kitabı  Mu­  kaddes Şirketi.  İnsânı  Kâmil. Sahîh­u Muslim.  Temmuz 1996. cilt 1994. İncil’in Çağdaş Türkçe Çevirisi.  Sözler  Yayınevi.  Kur’an  Işığında  Tarikatçılığa  Bakış. Sünenu’t­Tirmizî. 1. İstanbul 1981. İki Cihan Serveri Peygamberi Zîşânımız. Anka­  ra 1997.  Hasan  Kâmil  YILMAZ.  Risale­i  Nur  Külliyatı.  İmamı  Rabbani ve  İslam  Tasavvufu.  Bediuzzaman  Said  Nursî. Dinler Tarihi.  Hayrettin  KARAMAN.  Yeni  Asya  Yayınları. 193  .  İstanbul  2004.

 el­Mektûbât.  İstanbul 2000.  Türkiye  Diya­  net Vakfı İslam Ansiklopedisi.  2000 tarihli Yeni Şafak Gazetesi.  Keşf'ul­hafâ. Kur’anı  Kerim ve Açıklamalı Meâli.  Taoculuk’daki  Anahtar  Kavramlar. İstanbul 1978.  Muhammed Rıza'l­Muzaffer. İstanbul.  Beyrut 1401/1981.  Abdullah  Hani.  Thk:  M.  Çev.  Lao  Tzu.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Hayrettin  KARAMAN. Ankara 1997. Abdülbaki GÖLPINARLI. Esad  Efendi. Fıkıh Köşesi.  Mahmut  USTAOSMANOĞLU  (Mahmut  Efendi). Süleymaniye Kütüphanesi.  Mehmet  DEMİRCİ.  “Hakikati  Muhammediye”.  Abdulkadir  AKÇİÇEK.  Çev.  Beyrut  1988/1408.  Bilinmeyen  Öğretiler.  Çev.  Katolik  Kilisesi  Din  ve  Ahlak  İlkeleri.  Siret’un­Nebî.  Ali  ÖZEK. 12.  Mustafa ÇAĞIRICI.  Muhyiddin  Abdülhamid.  Çev.  Hayrettin KARAMAN. İstanbul 2001.  Adâb. Kesir.  İsmail b.  Cerîr  et­Taberî. TDV Yayınları.  İsmail  TAŞPINAR.  Câmi’ul­beyân  fî  tefsîr’il­  Kur’an (Taberi Tefsiri).  Kaknüs  Yayınları.  Çev. Ömer b.  Ahmet Yüksel Özemre.  Erdemin  Işığı  (Taoculuk). 194  .C  COOPER. el­Erbeûn.  Muhammed  b. Kaknüs Yayınları. Say Yayıncılık.  İsmet  Zeki  Eyuboğlu. Şia İnançları  Çev.  İsmail  b. Ali  TURGUT.  Amine  Gülşah  COŞKUN.  Muhammed  b. Sadrettin GÜMÜŞ. 1694. İstanbul 1994. Arapça. tarih ve yer yok.  İbn Kemal Paşa. Beyrut 1412/1992.  J.  Dominik  PAMİR. Akâid'ül­imâmiyye. Tefsîru İbn Kesîr. “Ramazanda Türbe Ziyaretleri” 12.  İmam Rabbânî.  (Hua  Hu  King). 1396/1976.  Muhammed  el­Aclûnî. İstanbul 1992.  İbrahim  Kâfi  DÖNMEZ. Beyrut 1401.  Ruhu'l­  Furkan Tefsiri.  İs­  tanbul 1999.  İbn  Hişam.  İzutsu  TOSHİHİKO.

  Thk:  Mehdî  el­  Mahzûmî ve İbrahim es­Sâmerrâî.  Mahmut  AYDIN.  İstanbul. Bahriye  Matbaası 1305.  Şemseddin SAMİ. es­Sıhah.  Misyonerlik.  el­Halil  b.  Mütercim Asım.  html; (30/11/2003)  www. Erkam Yayınları.  Web Siteleri:  www.  er­Rahik'ul­mahtûm.  Sözlükler  el­Cevherî.  Zebîdî  (Muhammed  Murtazâ  ez­Zebîdî).  Son  Devir  Osmanlı  Uleması.  İstanbul  2002.zaman.  Safiyy'ur­Rahmân  el­Mubarekfûrî. Anahtar Yayıncılık.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Sadık  ALBAYRAK. Kâmus Tercümesi  (Firuzabâdî’nin).  Thk:  Safvân  Adnan  Davudî  Dımaşk ve Beyrut 1412/1992. İran 1409.  Sadık DÂN (Alaaddin Attar’dan naklen).tr 195  .  Ahmed  (100­175  h. Tao The Ching. İstanbul 1991. Altınoluk Sohbetle­  ri I.  Şinasi  GÜNDÜZ. Beyrut 1410/1990.bediuzzaman.  1996.  Osman YENER. Dersaadet 1317. Yorum ve Notlar.  Rağıb  el­İsfahânî. Hammâd.  el­Müfredât.com.  Bey­  rut 1408/1988. İstanbul 1998.  Tâc’ul­arûs.net  www.tr/1996/11/28/kose/hocaefendi/index.com. Çe­  viri.  İbn Manzûr. Beyrut 1404/1984.)  el­Ayn. Yol ve Erdemin Kitabı. Kâmûsi Türkî.  Mısır  1306. İsmail b.com  http://arsiv. Lisan’ul­Arab.incil.risaleinur.