Você está na página 1de 5

Eksperimen 1 Tujuan: Takat lebur naftalena Radas dan Bahan: Tabung uji, pengapit, termometer, naftalena (bebola gegat)

Langkah-langkah: 1. 2. Naftalena (bebola gegat) diisikan ke dalam tabung uji T yang besar. Tabung uji disokong dengan pengapit dan kaki retort kemudian dipanaskan di dalam bikar besar yang diisikan dengan air sehingga semua pepejal dicairkan.

3. 4.

Termometer diletakkan di dalam cecair yang diperolehi. Air di dalam tabung uji dikeluarkan dengan meningkatkan penyokong tersebut, dan cecair dibiarkan sejuk di udara (Rajah 1b). Penurunan suhu diperhatikan setiap 30 saat. Pada masa tertentu suhu cecair menjadi kekal seketika dan ia akan menurun lagi. Pengiraan masa dihentikan seketika selepas penurunan suhu cecair.

5. 6.

Graf suhu cecair melawan masa dilukiskan. Takat lebur cecair direkodkan dalam jadual keputusan. Bentuk permukaan naftalena pepejal juga dicatatkan.

Eksperimen 3 Tujuan: Nilai kalori lilin Radas dan Bahan: Lilin dan tapak gabus, tin logam atau calorimeter, neraca tuas atau neraca spring, silinder penyukat, termometer 0-100 C. Langkah-langkah: 1. 2. 3. Lilin dan tapak gabus ditimbang. 100 cm atau 100g air diisikan ke dalam tin logam dan suhu awal diambil. Tin logam dari pengapit disokong dengan benang, lilin diletakkan dan dinyalakan di bawahnya. 4. Apabila suhu telah meningkat 30 C atau pada suhu yang sesuai, lilin dikeluarkan, air dikacau dan suhu akhir dicatatkan. 5. Lilin dan tapak gabus ditimbang semula. Pengukuran 6. Jisim awal lilin + tapak gabus Jisim akhir lilin + tapak gabus Jisim air yang digunakan Suhu awal Suhu akhir Pengiraan Jisim lilin yang digunakan = ________g = ________g = ________g = ________g = ________C = ________ C

Pembekalan Haba = jisim air x peningkatan suhu x 4.2 = __________J Jadi, suhu bagi segram lilin = ________ J/g

Eksperimen 6 Tujuan: Untuk menentukan gerakan objek yang jatuh Radas dan Bahan: Mesin pendetik masa, pita, troli, objek berat seperti bola kayu. Langkah-langkah: 1. Pendetik masa ditetapkan di atas lantai dengan menggunakan pengapit dan dipusingkan supaya pita dapat menegak ke bawah tanpa halangan. 2. Pita dilekatkan pada objek berat, bahan ringan diletakkan atas lantai serta merta untuk membolehkan ia jatuh setelah diputuskan. Pendetik masa dihidupkan dan objek dibenarkan untuk dijatuhkan. 3. Pendetik masa dimatikan. Pita dikeluarkan. Pita dipotong dalam panjang 10 detik. Dan lekatkan bersebelahan antara satu sama lain dan satu garis dilukis melalui tengah-tengah bahagian atas jalur tersebut. 4. Melalui graf, apakah jenis gerakan yang dipunyai oleh objek yang jatuh?

Eksperimen 7 Tujuan: Untuk mengkaji takat tetap Radas dan Bahan: Termometer, ais, bikar. Langkah-langkah: 1. Bebuli termometer diletakkan ke dalam ais yang mencair di dalam bikar; suhu pada termometer diperhatikan. 2. Ais dipanaskan sehingga mencair sepenuhnya, air paip diisikan dan dipanaskan sehingga mendidih. Bacaan suhu pada termometer dicatatkan Adakah ia betulbetul 100 C? 3. Garam biasa dicampurkan ke dalam air tersebut, dan kacau untuk mendapat larutan tepu, dan perhatikan kesannya pada takat didih. 4. Air garam dituangkan ke dalam kelalang. Termometer dimasukkan pada salah satu lubang gabus yang disediakan. Gabus diketatkan ke dalam kelalang dan bebuli termometer diletakkan di atas air sebaik-baiknya. Panaskan dan perhatikan bacaan pada termometer. 5. Takat didih dibandingkan dalam (3) apabila bebuli dimasukkan ke dalam air garam.

Eksperimen 9 Tujuan: Untuk mengkaji pemanasan cecair Radas dan Bahan: Kelalang, tuib kaca, Kalium Permanganat Kristal berwarna, Bikar (kapal T). Langkah-langkah: 1. Kalium Permanganat Kristal berwarna dititiskan ke dalam kelalang yang diisi dengan air melalui tiub kaca. Lihat rajah di bawah. Kelalang dipanaskan secara perlahan. Perhatikan apa yang berlaku dan jelaskan pemerhatian anda.

2.

Kelalang kecil F diisikan penuh dengan air panas (Rajah (a)). Kelalang F ditutup dengan penyumbat ketat yang lubang dua yang dimasukkan dengan tiub kaca M dan N seperti ditunjukkan. Tiub kaca N mempunyai ruang agak sempit atau muncung pada atasnya. Kelalang tersebut diletakkan secara perlahan-perlahan ke bawah dasar kapal T yang berisi dengan air sejuk. Perhatikan pa yang berlaku pada air berwarna berkenaan.