Você está na página 1de 1

ANALISA KESELURUHAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM


POST MORTEM 2011 ( TOV AKHIR TAHUN )

TAHUN
2
3
4
5

NAMA
GURUMENGAJAR
Zuraimi / Halimah
Ahmad Yusof / Sufa
Norliza / Ahmad Yusof
Norliza / Mohd Hafizi

A
MP
185
182
178
185

CLN
182
180
173
182

BIL
61
84
51
81

B
%
34.6
46.6
29.4
44.5

BIL
29
26
47
58

C
%
16.5
14.4
27.1
32.2

BIL
73
44
31
29

%
41.5
24.4
17.9
16.1

LULUS
BIL
%
163
92.6
154
85.4
129
74.4
168
92.8

D
BIL
11
25
37
12

E
%
6.2
13.8
21.3
6.5

GAGAL
BIL
%
13
7.3
26
14.3
44
25.3
14
7.5

BIL
2
1
7
2

%
1.1
0.5
4.0
1.0

%
-

GAGAL
BIL
%
-

MATAPELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM


TARGET KESELURUHAN
ETR 2012

TAHUN
3
4
5
6

NAMA
GURUMENGAJAR
Ahmad Yusof / Sufa
Ahmad Yusof / Norliza
Norliza / Mohd Hafizi
Izathul / Hafizi

A
MP
181
182
178
185

BIL
68
97
79
107

B
%
37.6
53.3
44.3
57.8

BIL
59
27
33
44

C
%
32.6
14.8
18.5
23.7

BIL
54
58
66
34

%
29.9
31.8
37.0
18.3

LULUS
BIL
%
181
100
182
100
178
100
185
100

D
BIL
-

E
%
-

BIL
-

GPMP
1.86
1.79
1.92
1.60

GPMP
1.96
1.81
2.03
1.62