1 . KOLIKO PRODJE TECNOSTI KROZ BUBREGE U TOKU 24 h.

- 180 l

2 . GLIKOGEN JE?
- POLIMER GLUKOZE

3 . STA UTICE NA KRETANJE OSMOZE ? - GUSTINA TECNOSTI 4 . U REPIRATORNU MENBRANU NE SPADA ? - MIJALIN 5 . GLOMERULARNA MENBRANA JE ? - NEPROPUSNA ZA PROTEINE PLAZME 6 . STA SU PUFERI ?
- TO SU MJESAVINE SUPSTANCI KOJE SPRECAVAJU VARIJACIJE KISELOSTI

7 . KOJI JE GLAVNI INSPIRICIJSKI MISIC ? - DIJAFRAGMA 8 . KOJE SU 2 OSNOVNE GLUKOZE ?
2 OSNOVNA IZVORA GLUKOZE - GLIKOGEN (POLIMER GLUKOZE) - KRVNA ZILA

9 . KOJI JE AEROBNI IZVOR ENERGIJE ? - MASTI 10 . STA JE OSMOZA ? - KRETANJE VODE IZ MANJE KONCENTRISANOG U VISE KONCENTRISANI RASVOR KROZ POLUPROPUSNU MENBRANU . 11 . STA JE DIFUZIJA ?
- KRETANJE CESTICA U NEKOJ SREDINI

12. STA CINI GLOMERULARNU MENBRANU ? - ENDOTELNI SLOJ KAPILARA
- BAZALNA MENBRANA - SLOJ EPITELNIH CELIJA

13 . GLOMERULARNA FILTRACIJA SPADA PRI PORASTU ? - AKTIVNOSTI SIMPATIKUSA 14. STIMULACIJOM SIMPATIKUSA DOLAZI DO ?
- SMANJUJE SE GLOMERULSKA FILTRACIJA - SPRECAVA GUBITAK TECNOSTI

15 .KOJI SU GLAVNI EKSPIRICINSKI MISICI
- INTERKOSTALIS INTERNI

2300 ml. STA JE GLIKOLIZA ? .GLOMERULARNI . 18 . GLAVNI INSPIRACIJSKI MISIC JE ? .BUBREZNI TUBULI .BUBREZNI PRITISAK .DIJAFRAGMA 21 .AEROBNI MEHANIZAM 26 . INSPIRATORNI KAPACITET ? .A SASTOJI SE OD: . FUNKCIONALNI REZIDUALNI VOLUMEN JE ? . KOLIKA KOLICINA VAZDUHA OSTANE POSLIJE NORMALNOG IZDISAJA ? . ANAEROBNI IZVOR ENERGIJE MOZE BITI ? .VT + IRV = KOLICINA VAZDUHA KOJA SE MOZE UDAHNUTI U PLUCA 20 . PUFERSKI SISTEMI ORGANIZMA IMAJU ZADATAK ? .PRITISAK U VAIMANOVOJ KAPSULI .PROCES POMOCU KOGA SE MOLEKUL GLUKOZE CIJEPA I OSLOBADJA ENERGIJA . STA JE NEFRON I NJEGOVI DIJELOVI ? . EKSPIRATORNOG I REZIDUALNOG VOLUMENA 19 .DA SPRIJECE VECE OSCILACIJE PH VREDNOSTI 23 .16 . U SASTAVU RESPIRATORNE MENBRANE NIJE ? .KLOIDNO OSMOTSKI PRITISAK PLAZME .REZIDUALNI VOLUMEN + EKSPIRATORNI REZERVNI VOLUMEN 22 .ARTERIJSKI PRITISAK 17 . . FAKTORI KOJI UTICU NA GLOMERULARNU FILTRACIJU? .BUBREZNI KORPUSKUL . STVARANJE ENERGIJE UZ PRISUSTVO KISEONIKA NAZIVA SE ? .OSNOVNA FUNKCIONALNA JEDINICA BUBREGA JE NEFRON.KREATIN FOSVAT 24 .MIJALIN 25 .

TUBULARNE EKSKRECIJE 30 .REGULACIJU ARTERIJSKOG PRITISKA .NEFRON 31 .ANAEROBNI . KOJE SVE FUNKCIJE BUBREG OBAVLJA ? . KOJI HORMON ODRDJUJE KOLICINU TECNOSTI IZLUCENU PUTEM BUBREGA ? .VELICINE SAKE.OBUHVATA POVRSINU SVIH ALVEOLA U PLUCIMA GDJE SE ODVIJA RAZMENA GASOVA.BUBREZNE VENE .REGULACIJU RAVNOTEZE VODE I ELEKTROLITA .SEKRECIJU RAZLICITI HORMONA 34 .PLAZMA 28 .MALE BUBREZNE CASICE .EPITEL ALVEOLE .INTERGLOBURALNA ARTERIJA . -NJENI DIJELOVI SU : . ENERGETSKI KAPACITE SASTOJI SE IZ 2 DIJELA? .FIBROZNE KAPSULE . BUBREG JE U NASEM ORGANIZMU INERVISAN? .I OBLIK GRAHA 29 .OD STRANE SIMPATIKUSA I KRVNI VLAKANA 32 .ASTH 33 .SINTEZU GLUKOZE .AEROBNI . U STVARANJU MOKRACE RAZLIKUJEMO 4 FAZE? .MALPIDIJEVA PIRAMIDA .HILUS .TUBULARNE SEKRECIJE .REGULACIJU ACIDO-BAZNE RAVNOTEZE .INTERSTICIJUM .GLOMERALNE FILTRACIJE .ENDOTEL . KOLIKO SU VELIKI BUBREZI I KAKAV IMAJU OBLIK ? .27 .BAZALNA MENBRANA KAPILARA .BUBREZNE ARTERIJE .BAZALNA MENBRANA ALVEOLE ..TUBULARNE RESORPCIJE . RESPIRATORNA MENBRANA I NJENI DIJELOVI ? .MOKRACOVOD . DIJELOVI BUBREGA ? .TECNOST U ALVEOLAMA .

U KOM DIJELU NEFRONA SE OBAVLJA FILTRACIJA ? .INSPIRATORNOG .JE UKUPNA KOLICINA NOVOG VAZDUHA KOJI SVAKOG MINUTA DOSPIJE U DISAJNE PUTEVE I PROSJECNO IZNOSI OKO 6 l.JE KOLICINA VAZDUHA KOJA SE TOKOM NORMALNE EKSPIRICIJE MOZE IZDAHNUTI. DIJELOVI GLOMERULARNE KAPILARNE MENBRANE SU ? .GRUDNI .CELIJSKO DISANJE 38 .EKSPIRATORNOG 46 . 3 TIPA DISANJA ? .ATP .PLUCNA CIRKULACIJA .JE KOLICINA VAZDUHA KOJA SE MOZE UDAHNUTI TOKOM NORMALNOG RESPIRATORNOG VOLUMENEA. 45 . RESPIRATORNI VOLUMEN ? .JE VOLUMEN KOJI SE INSPIRIRA I EKSPIRIRA PRILIKOSM SVAKE NORMALNE RESPIRACIJE.BAZALNA MENBRANA .GLIKOLIZE 36 . 39 . ANAEROBNI DIO KAPACITETA SASTOJI SE IZ 3 DIJELA : . KOMPLETNO DISANJE UKLJUCUJE SLEDECE PROCESE ? .35 .VOLUMENA I REZIDUALNOG VOLUMENA 44 .I IZNOSI PRIBLIZNO 500ml. __________________________________________________________ 40 . MINUTNI VOLUMEN ? .SLOJ EPITELNI CELIJA 37 . INSPIRATORNI KAPACITET ? .ENDOTERMNI SLOJ KAPILARA .DIFUZIJA . EKSPIRATORNI REZERVNI VOLUMEN ? .ABDOMINALNI . CIRKULACIJA ? .TRANSPORT .KREATIN FOSVAT .JEDNAK JE ZBIRU RESPIRATORNOG VOLUMENEA I INSPIRATORNOG REZ.SISTEMATSKA CIRKULACIJA 43 .INSPIRATORNI REZERVNI VOLUMEN ? .IZNOSI OKO 3000 ml. RESPIRATORNI CENTAR U PRODUZENOJ MOZDINI SASTOJI SE IZ 2 DIJELA ? .VENTILACIJA .FORSIRANOM EKSPREICIJOM IZNOSI OKO 1100 41 .MESOVITI 42 .

. KOJI JE HORMON CUVAR SOLI ? . BULBARNI CENTAR SE NALAZI U ? .KORA NADBUBREGA 54 .FOSVOR – KREATIN 58 .. ONOVNI IZVOR ENERGIJE ZA MISICNU KONTRAKCIJU JE ? ...PROKSIMALNI ..UTICAJ RAZLIKE PRITISKA KROZ MENBRANU 56 .VAZOKONSTRIKCIJA 49 ...HMLE ..AERONI SISTEMI . METABOLICKI SISTEMI U MISICIMA TOKOM VJEZBANJA SU ? ..PRODUZENOJ MOZDINI 57 . KOJI SU FAKTORI KOJI MIJENJAJU BRZINU DIFUZIJE ? ... I ZAJEDNO MOGU OMOGUCITI MAX.... NEFRON SE SASTOJI OD ? 1... KOJI JE AEROBNI IZVOR ENERGIJE ? .SABIRNI 52 .... TUBULA: U KOJEM SE FILTRIRANA TEKUCINA PRETVARA U URIN 55 ... 2 .NEPROPUSNA ZA PROTEINE PLAZME 48 . FOSVORKREATIN U ATP SE ZAJEDNICKI NAZIVAJU .....ALDOSTERON 50 ...TAKO STO CINI ATP OSLOBADJA 1 MOLEKUL ENERGIJE I PRELAZI U ADP 53 . CILJNO TKIVO ZA ASTH JE ? .U GLOMERULU 47 .OVA PETLJA ..SNAGU MISICNE KONTRAKCIJE TOKOM .......GLIKOGEN – MLIJECNA KISELINA ...MASTI 51 .. GLOMERULA: U KOJEM SE TEKUCINA FILTRIRA IZ KRVI.ATP ....ODVAJA SE PREKO KALCIJSKE PUMPE. REGULACIJA KALCIJUMA ? .... .... 59 ..UTICAJ MENBRANSKOG POTENCIJALA .. U MEHANIZMU ZA SKRACENJE TJELESNE TEMPERATURE NE SPADA ’ ... TUBULI ? ..DISTALNI .. GLOMERULARNA MENBRANA JE ? ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times