Você está na página 1de 1

ANGGARAN DASAR SOSIAL KURIA GKPPD LAE MBULAN TAHUN 2012

I. PESTA MENDE : Mula lot merunjuk barang sijahe/mengadati gabe ibagasen kuriaipetupa kuria sosial berupa kepeng belgahna Rp. 50.000,MERSAKIT : Mula lot mersakit piah/merlanggar dekket sidebanna sendihi kuria (inilai oleh sintua lingkungen) ipetupa sosial berupa gula 2 kg dekket kopi kg janah rohmo kuria lako menengen simersakit idi. KUMELLIP : 1. KEPALA KELUARGA /ANGGOTA KELUARGA. A. Roh mo kan kuria lako menengen/mengurupi keluarga sikumellip. B. Ipetupa sosial berupa kepeng belgahna Rp. 50.000,-. C. Roh kuria lako mengapoi/mangapuli keluarga sikumellip, iembah gula 2kg dekket kopi kg. 2. ORANG TUA/SIMATUA. A. Mula kumellip ipetupa sosial berupa kepeng belgahna Rp. 30.000,-. B. Mula lebbih 2 Kepala Keluarga sidasa orang tua/simatua sikumellip ipetupa sosial berupa kepeng belgahna Rp. 60.000,-. Janah sada kalak mo utusen lako menjalo sosial idi. C. Roh mengapoi/mengapuli mi bages dukak sikumellip idi, janah ipetupa mo gula 2 kg dekket kopi kg (sarupa dekket poin 2.A dekket 2.B). Anggaran Dasar en ibuat dekket isepakati saat rapat kuria tanggal 5 Februari 2012 I Gereja Lae Mbuan, janah langsung iberlakuken.

II.

III.

Lae Mbulan 05 Februari 2012 Iketahui/Ikesampangken Guru Kuria GKPPD Lae Mbulan

(St. HM BERUTU)