Você está na página 1de 106

{\rtf1{\fonttbl

{\f2 Times New Roman Bold;}


{\f3 Times New Roman Bold;}
{\f4 Times New Roman;}
{\f5 Times New Roman;}
{\f6 Times New Roman Bold Italic;}
{\f7 Times New Roman Bold;}
{\f8 Arial;}
{\f9 Arial;}
{\f10 Times New Roman;}
{\f11 Times New Roman;}
{\f12 Times New Roman;}
{\f13 Times New Roman;}
{\f14 Times New Roman Italic;}
{\f15 Times New Roman Italic;}
{\f16 Times New Roman;}
{\f17 Times New Roman;}
{\f18 Times New Roman;}
{\f19 Times New Roman;}
{\f20 Times New Roman;}
{\f21 Times New Roman Italic;}
{\f22 Times New Roman Italic;}
{\f23 Times New Roman Italic;}
{\f24 Times New Roman;}
{\f25 Times New Roman Italic;}
{\f26 Times New Roman;}
{\f27 Times New Roman;}
{\f28 Times New Roman;}
{\f29 Times New Roman Italic;}
{\f30 Times New Roman Italic;}
{\f31 MT Extra;}
{\f32 Times New Roman Italic;}
{\f33 Times New Roman;}
{\f34 Times New Roman Italic;}
{\f35 Times New Roman Italic;}
{\f36 Times New Roman;}
{\f37 Times New Roman Italic;}
{\f38 Times New Roman Italic;}
{\f39 Times New Roman;}
{\f40 Times New Roman;}
{\f41 Times New Roman Italic;}
{\f42 Times New Roman;}
{\f43 Times New Roman;}
{\f44 Times New Roman;}
{\f45 Times New Roman Italic;}
{\f46 Times New Roman;}
{\f47 Times New Roman;}
{\f48 Times New Roman Italic;}
{\f49 Times New Roman Italic;}
{\f50 Times New Roman;}
{\f51 Times New Roman;}
{\f52 Times New Roman Italic;}
{\f53 Times New Roman Italic;}
{\f54 Times New Roman;}
{\f55 Times New Roman;}
{\f56 Times New Roman Italic;}
{\f57 Times New Roman Italic;}
{\f58 Times New Roman;}
{\f59 Times New Roman;}
{\f60 Times New Roman;}

{\f61 Times New Roman Italic;}


{\f62 Times New Roman Italic;}
{\f63 Times New Roman;}
{\f64 Times New Roman;}
{\f65 Times New Roman Italic;}
{\f66 Times New Roman Italic;}
{\f67 Times New Roman;}
{\f68 Times New Roman;}
{\f69 Times New Roman Italic;}
{\f70 Times New Roman Italic;}
{\f71 Times New Roman;}
{\f72 Times New Roman;}
{\f73 Times New Roman Italic;}
{\f74 Times New Roman Italic;}
{\f75 Times New Roman;}
{\f76 Times New Roman;}
{\f77 Times New Roman Italic;}
{\f78 Times New Roman Italic;}
{\f79 Times New Roman;}
{\f1000000 Times New Roman;}
}{\colortbl;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red255\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;

\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
}\viewkind1\viewscale100\margl0\margr0\margt0\margb0\deftab80\dntblnsbdb\expshrt
n\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg1}{\bkmkend Pg1}\par\pard
\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb219\sl-276\slmult0\fi0\tx8131 \up0
\expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 CURS 7\tab \up0 \expndtw-2\
charscalex100 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs20 Teoria sistemelor mecatronice\par\pard
\qj \li1418\ri1224\sb331\sl-410\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex106 \ul0\nosupe
rsub\cf3\f4\fs24 Deci\ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 , f.d.t a unui sistem este defi
nita de raportul dintre imaginea marimii de iesire a \up0 \expndtw-1\charscalex1
00 sistemului, ce se obtine in cazul raspunsului normal si imaginea marimii lui
de intrare, in \up0 \expndtw-3\charscalex100 conditii initiale nule. \par\pard\q
l \li1418\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1418\sb245\sl-276\slmult0 \up0 \expn
dtw-5\charscalex100 Observatii : \par\pard\ql \li1418\sb144\sl-276\slmult0 \up0
\expndtw-4\charscalex100 1.\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Functia de transfer este
o functie de variabila complexa \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 s = \u963? + j\u96
9? \par\pard\qj \li1418\ri1225\sb34\sl-410\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100
\ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 2\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 . In expresia f.d.t in
tra numai parametrii caracteristici ai sistemului/procesului la care se refera \line \up0 \expndtw0\charscalex100 prin coeficientii \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24
a\ul0\sub\cf6\f7\fs24 n\ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 \u8230?\u8230?...a\ul0\sub\c
f6\f7\fs24 0\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 si \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 b\ul0\su
b\cf6\f7\fs24 m\ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 \u8230?\u8230?\u8230?.b\ul0\sub\cf6\f

7\fs24 0\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 . Deci, f.d.t depinde numai si numai de stru


ctura si \up0 \expndtw-3\charscalex100 alcatuirea sistemului respectiv. \par\par
d\qj \li1418\ri1226\sb2\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 \ul0\nosupe
rsub\cf1\f2\fs24 3\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 . Raspunsul unui sistem dat la
diverse semnale de intrare \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 u(t)\ul0\nosupersub
\cf3\f4\fs24 se poate \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 determina\ul0\nosupersub\c
f3\f4\fs24 prin \up0 \expndtw-2\charscalex100 intermediul f.d.t. \par\pard\li1
418\sb114\sl-276\slmult0\fi0\tx5251\tx8946 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Intr-ad
evar :\tab \up0 \expndtw-3\charscalex100 Y(s) = H(s) U(s),\tab \up0 \expndtw-3\c
harscalex100 de unde rezulta\par\pard\li5093\sb167\sl-276\slmult0\fi0\tx10405 \u
p0 \expndtw0\charscalex102 y(t) = \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 L\ul0\super\cf8\f9
\fs23 -1\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 [H(s) U(s)]\tab \up0 \expndtw0\charscalex102
(26)\par\pard\qj \li1418\ri1227\sb131\sl-440\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex1
00 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 4.\ul0\nosupersub\cf9\f10\fs24 \ul0\nosupersub\c
f3\f4\fs24 Daca u(t) este un impuls Dirac \u948?(t), atunci raspunsul lui normal
este functia pondere h(t) si \up0 \expndtw-4\charscalex100 cum se stie (din tab
ele) ca \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 L\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 [\u948? (t)] =
1, rezulta ca rel. (24) devine : \par\pard\ql \li5685\sb0\sl-184\slmult0 \par\p
ard\ql\li5685\sb108\sl-184\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub
\cf11\f12\fs16 \u8734?\par\pard\sect\sectd\sbknone\cols2\colno1\colw5826\colsr20
\colno2\colw6254\colsr160\ql \li3744\sb35\sl-370\slmult0 \up0 \expndtw0\charscal
ex98 \ul0\nosupersub\cf10\f11\fs28 H(s) = \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 L\ul0\nosu
persub\cf10\f11\fs28 [h (t)] = \up0 \expndtw0\charscalex95 \ul0\nosupersub\cf15\
f16\fs42 \u8747?\par\pard\ql \li5704\sb34\sl-184\slmult0 \up0 \expndtw-2\charsca
lex100 \ul0\nosupersub\cf11\f12\fs16 0\par\pard\column \ql \li703\sb11\sl-184\sl
mult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \u8722? \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\n
osupersub\cf13\f14\fs16 st\par\pard\ql \li20\sb0\sl-243\slmult0\tx943\tx4584 \up
0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf14\f15\fs28 h \up0 \expndtw0\charsc
alex103 \ul0\nosupersub\cf12\f13\fs28 (\ul0\nosupersub\cf14\f15\fs28 t\ul0\nosup
ersub\cf12\f13\fs28 ) \up0 \expndtw0\charscalex62 \u8901?\ul0\nosupersub\cf14\f1
5\fs28 e\tab \up0 \expndtw-4\charscalex100 dt\tab \up0 \expndtw-3\charscalex100
\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 (27) \par\pard\sect\sectd\sbknone \qj \li1418\ri1226
\sb89\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Deci, f.d.t este imaginea
functiei pondere, adica imaginea raspunsului normal provocat de \up0 \ex
pndtw-5\charscalex100 impulsul Dirac. \par\pard\ql \li1418\sb99\sl-276\slmult0 \
up0 \expndtw-3\charscalex100 Exista diverse forme de exprimare algebrica a f.d.t
: \par\pard\ql \li1778\sb144\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 a)\ul
0\nosupersub\cf7\f8\fs24 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 daca se scoate factor com
un b\ul0\sub\cf16\f17\fs24 0\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 si a\ul0\sub\cf16\f17\f
s24 0 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 se scrie ca :\par\pard\sect\sectd\sbknone\col
s2\colno1\colw4396\colsr20\colno2\colw7684\colsr160\ql \li3943\sb190\sl-230\slmu
lt0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf18\f19\fs20 '\par\pard\ql \l
i3764\sb0\sl-306\slmult0\tx4128 \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf22
\f23\fs34 b\tab \up0 \expndtw0\charscalex80 \ul0\nosupersub\cf19\f20\fs34 \u8901
? \up0 \expndtw0\charscalex95 \ul0\nosupersub\cf22\f23\fs34 s\par\pard\column \q
l \li20\sb190\sl-230\slmult0\tx675\tx1274\tx2883 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \
ul0\nosupersub\cf21\f22\fs20 m\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub
\cf18\f19\fs20 '\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf21\f22\fs20
m \up0 \expndtw-9\charscalex79 \ul0\nosupersub\cf18\f19\fs20 \u8722? 1\tab \up0
\expndtw-2\charscalex100 '\par\pard\ql \li255\sb0\sl-306\slmult0\tx993\tx1698\t
x2467\tx3916 \up0 \expndtw0\charscalex94 \ul0\nosupersub\cf19\f20\fs34 + \up0 \e
xpndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf22\f23\fs34 b\tab \up0 \expndtw0\charscal
ex80 \ul0\nosupersub\cf19\f20\fs34 \u8901? \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosu
persub\cf22\f23\fs34 s\tab \up0 \expndtw0\charscalex94 \ul0\nosupersub\cf19\f20\
fs34 +\tab \up0 \expndtw0\charscalex94 + \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupe
rsub\cf22\f23\fs34 b \up0 \expndtw0\charscalex80 \ul0\nosupersub\cf19\f20\fs34 \
u8901? \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf22\f23\fs34 s \up0 \expndtw
0\charscalex94 \ul0\nosupersub\cf19\f20\fs34 + \up0 \expndtw0\charscalex97 1\tab
\up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf22\f23\fs34 b\par\pard\sect\sectd
\sbknone\cols3\colno1\colw3772\colsr160\colno2\colw3123\colsr160\colno3\colw4895

\colsr160\ql \li2736\sb0\sl-306\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex97 H \up0 \expn


dtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf19\f20\fs34 ( \up0 \expndtw0\charscalex97 \u
l0\nosupersub\cf22\f23\fs34 s \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf19\f
20\fs34 ) \up0 \expndtw0\charscalex94 =\par\pard\column \ql \li20\sb0\sl-126\slm
ult0\tx1148 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf20\f21\fs14 m\tab \u
p0 \expndtw-2\charscalex100 m \up0 \expndtw-6\charscalex76 \ul0\nosupersub\cf17\
f18\fs14 \u8722? 1\par\pard\ql \li104\sb62\sl-230\slmult0\tx563\tx1137\tx1717 \u
p0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf18\f19\fs20 '\tab \up0 \expndtw-2\
charscalex100 \ul0\nosupersub\cf21\f22\fs20 n\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100
\ul0\nosupersub\cf18\f19\fs20 '\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersu
b\cf21\f22\fs20 n \up0 \expndtw-5\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf18\f19\fs20 \u
8722? \up0 \expndtw-2\charscalex100 1\par\pard\column \ql \li63\sb0\sl-144\slmul
t0\tx1275 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf17\f18\fs14 1\tab \up0
\expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf18\f19\fs20 0\par\pard\ql \li965\sb0
\sl-306\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex80 \ul0\nosupersub\cf19\f20\fs34 \u8901
?\par\pard\ql \li20\sb0\sl-216\slmult0\tx1123\tx3004 \up0 \expndtw-3\charscalex1
00 \ul0\nosupersub\cf18\f19\fs20 '\tab \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupe
rsub\cf22\f23\fs34 a \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf18\f19\fs20
0\tab \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 (28) \par\pard\
sect\sectd\sbknone \li1778\sb0\sl-306\slmult0\fi2054\tx4187\tx4318\tx4613\tx4861
\tx5342\tx5474\tx6005\tx6774\tx7022\tx7346\tx7479\tx7673\tldot\tx7884 \up0 \expn
dtw0\charscalex94 \ul0\nosupersub\cf22\f23\fs34 a\tab \up0 \expndtw0\charscalex9
4 \ul0\nosupersub\cf19\f20\fs34 \u8901?\tab \up0 \expndtw0\charscalex94 \ul0\nos
upersub\cf22\f23\fs34 s\tab \up0 \expndtw0\charscalex94 \ul0\nosupersub\cf19\f20
\fs34 +\tab \up0 \expndtw0\charscalex94 \ul0\nosupersub\cf22\f23\fs34 a\tab \up0
\expndtw0\charscalex94 \ul0\nosupersub\cf19\f20\fs34 \u8901?\tab \up0 \expndtw0
\charscalex94 \ul0\nosupersub\cf22\f23\fs34 s\tab \up0 \expndtw0\charscalex94 \u
l0\nosupersub\cf19\f20\fs34 +\tab \up0 \expndtw0\charscalex94 +\tab \up0 \expndt
w0\charscalex94 \ul0\nosupersub\cf22\f23\fs34 a\tab \up0 \expndtw0\charscalex94
\ul0\nosupersub\cf19\f20\fs34 \u8901?\tab \up0 \expndtw0\charscalex94 \ul0\nosup
ersub\cf22\f23\fs34 s\tab \up0 \expndtw0\charscalex94 \ul0\nosupersub\cf19\f20\f
s34 +\tab \up0 \expndtw0\charscalex94 1\par\pard\sect\sectd\sbknone \li1778\sb0\
sl-126\slmult0\fi2238\tx5044\tx7190 \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersu
b\cf20\f21\fs14 n\tab \up0 \expndtw-4\charscalex100 n\t \up0 \expndtw-4\charscal
ex100 \ul0\nosupersub\cf17\f18\fs14 \u8722? 1\tab \up0 \expndtw-4\charscalex100
1\par\pard\sect\sectd\sbknone\cols3\colno1\colw2327\colsr60\colno2\colw321\colsr
40\colno3\colw9362\colsr160\ql \li1778\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li1778\s
b0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li1778\sb190\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\char
scalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 unde\par\pard\column \ql \li1778\sb0\sl-27
6\slmult0 \par\pard\ql \li1778\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li23\sb36\sl-276
\slmult0\tx203 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf24\f25\fs24 b \ta
b \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf23\f24\fs14 0\par\pard\ql \li2
0\sb65\sl-276\slmult0\tx201 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf24\f
25\fs24 a \tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf23\f24\fs14 0\par
\pard\column \ql \li1778\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li1778\sb0\sl-276\slmu
lt0 \par\pard\ql \li20\sb189\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\no
supersub\cf3\f4\fs24 se numeste factor static de amplificare. Coeficientii a\ul0
\sub\cf16\f17\fs24 m\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 \u8230?\u8230?a\ul0\sub\cf16\f17
\fs24 0\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24
si b\ul0\sub\cf16\f17\fs24 m\ul0\nosuper
sub\cf3\f4\fs24 \u8230?\u8230?b\ul0\sub\cf16\f17\fs24 0\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs
24
sunt \par\pard\sect\sectd\sbknone \li1778\sb196\sl-276\slmult0\fi0 \up0 \e
xpndtw-2\charscalex100 numere reale, intregi si pozitive. Daca H(s) corespunde u
nui fenomen fizic real, atunci \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 n \u8805? m.\par\pard
\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb
264\sl-276\slmult0\fi0\tx10701 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf4
\f5\fs20 Carmen Bujoreanu\tab \dn3 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\
f4\fs24 1
{\shp {\*\shpinst\shpleft3752\shptop11259\shpright8097\shpbottom11259\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz410\shplid0{\sp{\sn shapeType}
{\sv 20}}{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}{\sp{\sn li

neWidth}{\sv 11208}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft8281\shptop11259\shpright8617\shpbottom11259\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz410\shplid1{\sp{\sn shapeType}
{\sv 20}}{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}{\sp{\sn li
neWidth}{\sv 11208}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft2371\shptop12887\shpright2611\shpbottom12887\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz502\shplid2{\sp{\sn shapeType}
{\sv 20}}{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}{\sp{\sn li
neWidth}{\sv 8001}}
}}\par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840{\shp
{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright12240\shpbottom15840\shpwr3\shpfblwtxt0\shp
z-10000\shplid1
{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}
{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}
{\sp{\sn pib}{\sv {\pict\jpegblip
ffd8ffe000104a46494600010101006000600000ffdb004300010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101ffdb0043010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffc0
00110803e8030403012200021101031101ffc4001f00000105010101010101000000000000000001
02030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d010203000411051221
31410613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2526272829
2a3435363738393a434445464748494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a
838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6
c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003
0101010101010101010000000000000102030405060708090a0bffc400b511000201020404030407
05040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f015
6272d10a162434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748494a53545556575859
5a636465666768696a737475767778797a82838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae2e3e4e5e6e7e8e9ea
f2f3f4f5f6f7f8f9faffda000c03010002110311003f00fefe28a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a2bc4fe377c55f1d7c28d1746d53c07fb357c6cfda66fb54d524d3efbc37f0475efd
9cb41d6bc39689692dcaeb9accff00b487c7ff00d9fbc3b3e972cd1a58470f87b5fd775a177344f2
e911d889af6200f6ca2be00ff86c8fda2bfe913bfb7fff00e1c6ff0082597ff4cb28ff0086c8fda2
bfe913bfb7ff00fe1c6ff82597ff004cb2803eff00a2be00ff0086c8fda2bfe913bfb7ff00fe1c6f
f82597ff004cb28ff86c8fda2bfe913bfb7fff00e1c6ff0082597ff4cb2803effa2be00ff86c8fda
2bfe913bfb7fff00e1c6ff0082597ff4cb28ff0086c8fda2bfe913bfb7ff00fe1c6ff82597ff004c
b2803eff00a2be00ff0086c8fda2bfe913bfb7ff00fe1c6ff82597ff004cb28ff86c8fda2bfe913b
fb7fff00e1c6ff0082597ff4cb2803effa2be00ff86c8fda2bfe913bfb7fff00e1c6ff0082597ff4
cb28ff0086c8fda2bfe913bfb7ff00fe1c6ff82597ff004cb2803eff00a2be00ff0086c8fda2bfe9
13bfb7ff00fe1c6ff82597ff004cb28ff86c8fda2bfe913bfb7fff00e1c6ff0082597ff4cb2803ef
fa2be00ff86c8fda2bfe913bfb7fff00e1c6ff0082597ff4cb28ff0086c8fda2bfe913bfb7ff00fe
1c6ff82597ff004cb2803eff00a2be00ff0086c8fda2bfe913bfb7ff00fe1c6ff82597ff004cb28f
f86c8fda2bfe913bfb7fff00e1c6ff0082597ff4cb2803effa2be00ff86c8fda2bfe913bfb7fff00
e1c6ff0082597ff4cb28ff0086c8fda2bfe913bfb7ff00fe1c6ff82597ff004cb2803eff00a2be00
ff0086c8fda2bfe913bfb7ff00fe1c6ff82597ff004cb28ff86c8fda2bfe913bfb7fff00e1c6ff00
82597ff4cb2803effa2be00ff86c8fda2bfe913bfb7fff00e1c6ff0082597ff4cb28ff0086c8fda2
bfe913bfb7ff00fe1c6ff82597ff004cb2803eff00a2be00ff0086c8fda2bfe913bfb7ff00fe1c6f
f82597ff004cb28ff86c8fda2bfe913bfb7fff00e1c6ff0082597ff4cb2803effa2be00ff86c8fda
2bfe913bfb7fff00e1c6ff0082597ff4cb28ff0086c8fda2bfe913bfb7ff00fe1c6ff82597ff004c
b2803eff00a2be00ff0086c8fda2bfe913bfb7ff00fe1c6ff82597ff004cb28ff86c8fda2bfe913b
fb7fff00e1c6ff0082597ff4cb2803effa2be00ff86c8fda2bfe913bfb7fff00e1c6ff0082597ff4
cb28ff0086c8fda2bfe913bfb7ff00fe1c6ff82597ff004cb2803eff00a2be00ff0086c8fda2bfe9
13bfb7ff00fe1c6ff82597ff004cb2bdd3e07fc6ef899f16350d7ecfc7bfb1efed19fb31db68d676
573a76adf1c3c4ff00b24ebfa7f8ae7ba9e68a7d3b408ff66cfda93f684d56daf34d8e24b9bd7f14
e99e1ad3e482e615d3afafee56e2dedc03e8ba28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28

a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800af3
7f8a1f18fe10fc11d06d3c55f1a3e2a7c37f845e17bfd5a0d06c7c49f143c71e18f00e837baedd5a
5edfdb68b69ac78af54d274eb9d5ae2c34cd46f60d3a1b87bc96d34fbdb98e1686d2778fd22b2759
d0342f11d98d3fc43a2e93af582cc970b63ace9d67aa598b88d5d639c5b5f433c2268d649152509b
d16470ac0330201f2b7fc3c27f605ffa3e1fd903ff00125be0c7ff0036b535bffc1407f60dbcb882
d2d3f6dafd91aeaeaea68adedadadff691f8373dc5c5c4eeb1430410c5e3369269a6919638a28d59
e47654452c403ef3ff000a9be15ffd134f87ff00f846f873ff0095b5243f0b3e18dbcb14f07c38f0
1c13c1224d0cd0f843c3d1cb0cb1b078e58a44d395e3923750e8e8c191806520806803bcaf926f3f
6fdfd8474ebcbbd3f50fdb5bf649b0bfb0b99ecefac6f3f68ff8396b7967796b2bc1736b776d3f8c
926b7b9b7991e19e099125865478e44575207d6d5c24ff000b7e195d4f35cdcfc3af025c5cdc4b24
f71713f847c3f34f3cf3399259a6964d3da496596466792476677762cc4b126803e7bff8784fec0b
ff0047c3fb207fe24b7c18ff00e6d68ff8784fec0bff0047c3fb207fe24b7c18ff00e6d6bdff00fe
1537c2bffa269f0fff00f08df0e7ff002b68ff00854df0affe89a7c3ff00fc237c39ff00cada00f0
0ff8784fec0bff0047c3fb207fe24b7c18ff00e6d68ff8784fec0bff0047c3fb207fe24b7c18ff00
e6d6bdff00fe1537c2bffa269f0fff00f08df0e7ff002b68ff00854df0affe89a7c3ff00fc237c39
ff00cada00ed34ed474fd5f4fb1d5b49beb3d534ad52cedb51d3353d3ae60bdd3f51d3ef604b9b3b
eb1bcb6796daeeceeeda58ee2dae6de49209e0912589de37563729a8891a2c71aaa222aa22228544

450155555400aaa000aa00000000c0a7500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
500145145001451450066eb29ac49a3eab1f87ae34db4d7df4dbe4d0eeb59b3bad4347b6d61ad655
d32e355b0b1bed32f6fb4d86f4c125f59d9ea5a7dd5cdaacb0dbdf5a4ae9711fc25ff08e7fc1537f
e8b27ec01ff88d5fb457ff0045857dff0045007c01ff0008e7fc1537fe8b27ec01ff0088d5fb457f
f45851ff0008e7fc1537fe8b27ec01ff0088d5fb457ff45857dff45007c95f09746fdbb6cfc6d617
1f1d7e247ec95e22f872b6ba80d4f4af84bf053e31782fc6d3deb5a4aba53d87883c63f1ff00c7ba
15adac17e6197508ae3c33792dd5a24b6f6d359cd22dd45f5ad14500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
145145001451450014514500145145001451450014514500145145001457997c5af8c7f0dbe06783
f52f1f7c54f12a7857c25a4470cba86aefa5eb7ac2dbc771a9e9ba3c2c6cbc3fa6eaba8cbbf52d5f
4eb6c43672153722460b0c73491fa4c52c73209236dc870412acbd5430e1829fbac0f238ce0f2081
e761f38ca3178ec765785cd32ec4e679654851ccb2ec3e3b0d5b1d97d6ab84c263e9d2c76129d596
230952a6071f81c64215e9d394f098cc262229d1c4519cf4951ad0a74eaca9548d2aaa4e95595392
a751464e1274e6d28cd46719424e2dda49c5d9a68928a28af44cc28a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a00fc4bff82a0ebbfb45db7c1bf8bb6d71fb2e58fc6ff856cc74eb
5bcf10fed4bf027f679d1342d3efb5cd2ce85af3f8bfc7f61e1fb1d09e1f11da786a5b4b7f146b5a
b2dd5fc769a64f67aac57971a7df7e86fec97f173c73f17fe1a699aff8f7c11a2f823585d3747f3e

cb43f89be02f8a76b717136976b25ccc7c43f0ea797c392b198b8df611dbda4e144f696f15bcb1a8
fa9e8acb27c9f82f25c0e7b5b0dc1795cf8cf88b3c966f99f1f55c6e6ab3dc451596e4d94e1f2cab
83a38ca59255c3e1301926130987c4d5cb658ffab46950ab89a90c361fd9fb99f67b5b3cab96ba78
0cb325c1e5b94e1b2d59764f4b174f098baf42a57a95736c4ac7e3730ab0cc71b2ad178c583a984c
0549d1856a781a55aa622a5728a28ad4f0c28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28

a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00fffd9}}}}}\pard\sb0\sl-240{\b
kmkstart Pg2}{\bkmkend Pg2}\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\s
b219\sl-276\slmult0\fi0\tx8131 \up0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\
f2\fs24 CURS 7\tab \up0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs20 Teor
ia sistemelor mecatronice\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb1
66\sl-276\slmult0\fi360\tx2138 \up0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\
f4\fs24 -\tab \up0 \expndtw0\charscalex100 Remarcam ca numitorul f.d.t egalat cu
zero constituie ecuatia caracteristica a ecuatiei\par\pard\li1418\sb138\sl-276\
slmult0\fi720 \up0 \expndtw0\charscalex100 diferentiale a sistemului dat.\par\pa
rd\li1418\sb174\sl-276\slmult0\fi360\tx2138 \up0 \expndtw0\charscalex100 -\tab \
up0 \expndtw0\charscalex100 Radacinile numaratorului notate cu \ul0\nosupersub\c
f1\f2\fs24 z\ul0\sub\cf6\f7\fs24 i \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 cu i = 1, 2,\u8
230?.,m, de forma : \ul0\nosupersub\cf10\f11\fs28 z\ul0\sub\cf25\f26\fs27 i\ul
0\nosupersub\cf10\f11\fs28 = \u945?\ul0\sub\cf25\f26\fs27 i\ul0\nosupersub\cf10
\f11\fs28 j\u946?\ul0\sub\cf25\f26\fs27 i\ul0\nosupersub\cf10\f11\fs28 \ul0\nos
upersub\cf3\f4\fs24 se\par\pard\li1418\sb133\sl-322\slmult0\fi719 \up0 \expndtw0
\charscalex100 numesc\ul0\nosupersub\cf10\f11\fs28 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24
zerourile f.d.t\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 , iar radacinile numitorului notate c
u \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 p\ul0\sub\cf6\f7\fs24 j\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24
cu j =1,2.\u8230?,n, de forma :\par\pard\li1418\sb128\sl-322\slmult0\fi719 \up
0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf10\f11\fs28 p\ul0\sub\cf25\f26\fs27
j\ul0\nosupersub\cf10\f11\fs28 = \u945?\ul0\sub\cf25\f26\fs27 j\ul0\nosupersub\
cf10\f11\fs28 j\u946?\ul0\sub\cf25\f26\fs27 j\ul0\nosupersub\cf10\f11\fs28 \ul0
\nosupersub\cf3\f4\fs24 se numesc \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 polii f.d.t.\par\p

ard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418
\sb25\sl-276\slmult0\fi0 \up0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs2
4 Tinand seama de natura\ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24
zerourilor si polilor , f.d.t se poate scrie sub urmatoarele forme :\par\pard\c
olumn \ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \pa
r\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \pa
r\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \pa
r\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \pa
r\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \pa
r\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \pa
r\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \pa
r\pard\ql \li20\sb224\sl-333\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupers
ub\cf29\f30\fs29 b \up0 \expndtw-5\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf28\f29\fs17 m
\par\pard\column \ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\
slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\
slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\
slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\
slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\
slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\
slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\
slmult0 \par\pard\ql \li20\sb224\sl-333\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex80 \ul0
\nosupersub\cf27\f28\fs29 \u8901?\par\pard\column \ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0
\par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0
\par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0
\par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0
\par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0
\par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0
\par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0
\par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb224\sl-333\slmult0
\up0 \expndtw0\charscalex95 (\par\pard\column \ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \p
ar\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \p
ar\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \p
ar\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \p
ar\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \p
ar\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \p
ar\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \p
ar\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb224\sl-333\slmult0 \u
p0 \expndtw-8\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf29\f30\fs29 s \ul0\nosupersub\cf27
\f28\fs29 \u8722?\ul0\nosupersub\cf29\f30\fs29 z \up0 \expndtw-5\charscalex100
\ul0\nosupersub\cf26\f27\fs17 1\par\pard\column \ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \
par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \
par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \
par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \
par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \
par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \
par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \
par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb224\sl-333\slmult0 \
up0 \expndtw0\charscalex59 \ul0\nosupersub\cf27\f28\fs29 )\u8901?\par\pard\colum
n \ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pa
rd\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pa
rd\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pa
rd\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pa
rd\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pa
rd\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pa
rd\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pa
rd\ql \li20\sb224\sl-333\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex95 (\par\pard\column \
ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\
ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\
ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\
ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\

ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\


ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\
ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\
ql \li20\sb224\sl-333\slmult0 \up0 \expndtw-8\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf29
\f30\fs29 s \ul0\nosupersub\cf27\f28\fs29 \u8722?\ul0\nosupersub\cf29\f30\fs29
z \up0 \expndtw-5\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf26\f27\fs17 2\par\pard\column
\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard
\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard
\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard
\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard
\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard
\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard
\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard
\ql \li20\sb224\sl-333\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf27\
f28\fs29 ) \up0 \expndtw0\charscalex190 \ul0\nosupersub\cf30\f31\fs29 \u8230?\u8
230?\u8230?\par\pard\column \ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\
sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\
sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\
sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\
sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\
sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\
sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\
sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb224\sl-333\slmult0 \up0 \expndtw0\charsc
alex95 \ul0\nosupersub\cf27\f28\fs29 (\par\pard\column \ql \li1418\sb0\sl-333\sl
mult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\sl
mult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\sl
mult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\sl
mult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\sl
mult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\sl
mult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\sl
mult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb224\sl-333\sl
mult0 \up0 \expndtw-8\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf29\f30\fs29 s \ul0\nosuper
sub\cf27\f28\fs29 \u8722?\ul0\nosupersub\cf29\f30\fs29 z \up0 \expndtw-5\charsc
alex100 \ul0\nosupersub\cf28\f29\fs17 m\par\pard\column \ql \li1418\sb0\sl-333\s
lmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\s
lmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\s
lmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\s
lmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\s
lmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\s
lmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\s
lmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb224\sl-333\s
lmult0 \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf27\f28\fs29 )\par\pard\sect
\sectd\sbknone\cols3\colno1\colw3461\colsr20\colno2\colw2014\colsr20\colno3\colw
6595\colsr160\ql \li1418\sb0\sl-234\slmult0\tx3119 \up0 \expndtw-3\charscalex100
\ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 b)\tab \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersu
b\cf29\f30\fs29 H \up0 \expndtw-6\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf27\f28\fs29 (\
par\pard\column \ql \li20\sb0\sl-261\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\no
supersub\cf29\f30\fs29 s \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf27\f28\fs
29 ) \up0 \expndtw0\charscalex94 =\par\pard\ql \li554\sb0\sl-261\slmult0\tx854 \
up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf29\f30\fs29 a\tab \up0 \expndtw0\ch
arscalex80 \ul0\nosupersub\cf27\f28\fs29 \u8901? \up0 \expndtw0\charscalex97 ( \
up0 \expndtw0\charscalex96 \ul0\nosupersub\cf29\f30\fs29 s \ul0\nosupersub\cf27\
f28\fs29 \u8722?\ul0\nosupersub\cf29\f30\fs29 p \up0 \expndtw0\charscalex60 \ul
0\nosupersub\cf27\f28\fs29 )\u8901? \up0 \expndtw0\charscalex95 (\par\pard\ql \l
i698\sb0\sl-153\slmult0\tx1603 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf2
8\f29\fs17 n\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf26\f27\fs17 1\p
ar\pard\column \ql \li4839\sb1\sl-224\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0
\nosupersub\cf3\f4\fs24 (29)\par\pard\ql \li20\sb0\sl-261\slmult0 \up0 \expndtw0
\charscalex96 \ul0\nosupersub\cf29\f30\fs29 s \ul0\nosupersub\cf27\f28\fs29 \u87
22?\ul0\nosupersub\cf29\f30\fs29 p \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\

cf27\f28\fs29 ) \up0 \expndtw0\charscalex194 \ul0\nosupersub\cf30\f31\fs29 \u823


0?\u8230?\u8230? \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf27\f28\fs29 ( \up
0 \expndtw0\charscalex96 \ul0\nosupersub\cf29\f30\fs29 s \ul0\nosupersub\cf27\f2
8\fs29 \u8722?\ul0\nosupersub\cf29\f30\fs29 p \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\
nosupersub\cf27\f28\fs29 )\par\pard\ql \li575\sb0\sl-153\slmult0\tx2330 \up0 \ex
pndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf26\f27\fs17 2\tab \up0 \expndtw-2\charsc
alex100 \ul0\nosupersub\cf28\f29\fs17 n \par\pard\sect\sectd\sbknone \ql \li1418
\sb0\sl-216\slmult0 \up0 \expndtw-5\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 ca
nd radacinile si polii sunt reali (\u945? = p-z) \par\pard\qj \li1418\ri1224\sb5
\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Distributia polilor si a zerourilo
r f.d.t in planul \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 s\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 de
termina comportarea sistemului din punct de \up0 \expndtw-3\charscalex100 vedere
al tranzitiei intrare-iesire. \par\pard\qj \li1418\sb0\sl-400\slmult0 \par\pard
\qj\li1418\ri1223\sb37\sl-400\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosuper
sub\cf1\f2\fs24 c)\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Daca se presupune ca atat numitor
ul cat si numaratorul au radacini in origine, s = 0, atunci f.d.t \up0 \expndtw5\charscalex100 are forma :\par\pard\sect\sectd\sbknone\cols5\colno1\colw2597\co
lsr40\colno2\colw2879\colsr40\colno3\colw697\colsr20\colno4\colw4012\colsr160\co
lno5\colw1685\colsr160\ql \li1418\sb0\sl-299\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl
-299\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-299\slmult0 \par\pard\ql \li2407\sb214\
sl-299\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf37\f38\fs26 b\par
\pard\column \ql \li1418\sb0\sl-310\slmult0 \par\pard\ql \li2095\sb41\sl-310\slm
ult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf34\f35\fs27 H \up0 \expndtw
-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf32\f33\fs27 ( \up0 \expndtw0\charscalex101 \u
l0\nosupersub\cf34\f35\fs27 s\ul0\nosupersub\cf32\f33\fs27 ) \up0 \expndtw-9\cha
rscalex100 =\par\pard\ql \li1418\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl172\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb106\sl172\slmult0 \up0 \expndtw-6\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf36\f37\fs15 m\ul0\no
supersub\cf38\f39\fs15 \u8722?\ul0\nosupersub\cf36\f37\fs15 q\par\pard\column \
ql \li74\sb181\sl-310\slmult0\tx446 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersu
b\cf34\f35\fs27 k\tab \up0 \expndtw-3\charscalex100 Q \up0 \expndtw-5\charscalex
100 \ul0\nosupersub\cf33\f34\fs16 q\par\pard\ql \li326\sb0\sl-243\slmult0 \up0 \
expndtw0\charscalex80 \ul0\nosupersub\cf32\f33\fs27 \u8901?\par\pard\ql \li20\sb
0\sl-208\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex124 \ul0\nosupersub\cf34\f35\fs27 s\ul
0\nosupersub\cf35\f36\fs16 \u945?\ul0\nosupersub\cf34\f35\fs27 P \up0 \expndtw
-5\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf33\f34\fs16 p\par\pard\column \ql \li33\sb147
\sl-310\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf32\f33\fs27 ( \u
p0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf34\f35\fs27 s \up0 \expndtw-3\char
scalex100 \ul0\nosupersub\cf32\f33\fs27 )\par\pard\ql \li20\sb102\sl-310\slmult0
\up0 \expndtw-3\charscalex100 ( \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\c
f34\f35\fs27 s \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf32\f33\fs27 )\par
\pard\column \ql \li1418\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li21\sb139\sl-276\slmu
lt0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 (30)\par\pard\sect
\sectd\sbknone\cols3\colno1\colw2372\colsr40\colno2\colw531\colsr40\colno3\colw9
127\colsr160\ql \li1418\sb0\sl-216\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 unde \u
p0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf37\f38\fs26 k \up0 \expndtw-8\char
scalex100 \ul0\nosupersub\cf39\f40\fs26 =\par\pard\column \ql \li20\sb120\sl-204
\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf37\f38\fs26 a \up0 \exp
ndtw-5\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf36\f37\fs15 n\ul0\nosupersub\cf38\f39\fs1
5 \u8722?\ul0\nosupersub\cf36\f37\fs15 p\par\pard\column \ql \li20\sb0\sl-216\s
lmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 este factorul d
e amplificare iar \u945? este ordinul polului in origine. \par\pard\sect\sectd\s
bknone \ql \li1418\sb225\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosup
ersub\cf1\f2\fs24 Concluzie\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 : cunoscand ecuatia dife
rentiala a unui sistem putem scrie f.d.t corespunzatoare. \par\pard\ql \li2138\s
b0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li2138\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li2138\sb1
2\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 Exemp
lu \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 de stabilire a functiei de transfer \par\pard\qj
\li1418\ri1225\sb11\sl-413\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 1.\ul0\nosupers
ub\cf31\f32\fs24 Accelerometru\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 . Un accelerometru pre

zentat in figura 3.7 este un aparat constituit dintr-o masa \up0 \expndtw-2\char
scalex100 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 m \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 mobila, in r
aport cu un suport \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 S\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 , so
lidar cu sistemul a carui acceleratie se va masura. Masa \ul0\nosupersub\cf31\f3
2\fs24 m \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 este readusa
de un resort \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 R\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 d
e constanta \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 k\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 ; amo
rtizorul \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 A\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 determina
o frecare vascoasa \up0 \expndtw-2\charscalex100 (coeficientul de proportion
alitate a fortei de frecare cu viteza fiind \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 k\ul0\
sub\cf40\f41\fs24 a\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 ). \par\pard\qj \li1418\ri1226\sb
2\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex103 In practica, masa \ul0\nosupersub\
cf31\f32\fs24 m\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 se deplaseaza fara contact mecanic d
atorita unei perne de aer sau a unei \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 suspens
ii electrostatice. Cand piesa a carei acceleratie se masoara si o data cu ea si
suportul \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 S\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 al \line \u
p0 \expndtw-2\charscalex100 accelerometrului se deplaseaza spre dreapta cu o a
cceleratie \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 a\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 , masa \ul
0\nosupersub\cf31\f32\fs24 m\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 ramane in urma (pozitia
\par\pard\li1418\sb218\sl-276\slmult0\fi0\tx10701 \up0 \expndtw-2\charscalex100
\ul0\nosupersub\cf4\f5\fs20 Carmen Bujoreanu\tab \dn3 \expndtw-3\charscalex100
\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 2\par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840{\
shp
{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright12240\shpbottom15840\shpwr3\shpfblwtxt0\shp
z-10000\shplid2
{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}
{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}
{\sp{\sn pib}{\sv {\pict\jpegblip
ffd8ffe000104a46494600010101006000600000ffdb004300010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101ffdb0043010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffc0
00110803e8030403012200021101031101ffc4001f00000105010101010101000000000000000001
02030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d010203000411051221
31410613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2526272829
2a3435363738393a434445464748494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a
838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6
c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003
0101010101010101010000000000000102030405060708090a0bffc400b511000201020404030407
05040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f015
6272d10a162434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748494a53545556575859
5a636465666768696a737475767778797a82838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae2e3e4e5e6e7e8e9ea
f2f3f4f5f6f7f8f9faffda000c03010002110311003f00fefe28a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2bcbfe2f5e7c68b1f06cf37c04f0efc2ff13fc423a8
5825b69bf17bc69e2bf02783574a691cea7733eb7e0cf017c46d6df508a2544b0b18fc3e96d3c92b
c971a8db2c022b800f50a2be00ff00848ffe0a9bff00446ff600ff00c495fda2bffa13e8ff00848f
fe0a9bff00446ff600ff00c495fda2bffa13e803effa2be00ff848ff00e0a9bff446ff00600ffc49
5fda2bff00a13e8ff848ff00e0a9bff446ff00600ffc495fda2bff00a13e803eff00a2be38f86fae
ff00c1412e7c6fa041f17be177ec71a37c3896e2e17c51aa7c37f8f3f1b3c4be37b2b4fb0dd1b49b
40d0bc4ffb38785341d4ee06a42c85c5b6a3e23d2236b1374d1ddadc2c4aff0063d0014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
1450014514500145349e83824f201f6ee7dbe8335f86bfb7dffc143ffe0a2bf033e3db7ece7fb18f
fc12d3e22fed43af7887c33a378abc03f1e753f1e683e1efd9def92ca3375e3cd13c63ac4d6da547
e09f11e876f69a868ba469fe23f1de8571ab6a8da16a16163a8d96ad0dbde007ee6515fc8bf817f6
d6ff00838eb4af8dfe33f843f14fe08fec59e24f893e06f03f87fe25e89fb3c7c36f187c33bff8a3
f187c13aafc598f51bef16d87f6cfc76f0cea3f0c3e14697e1782fbe026a1f16fc4fa16a2ba4f8e6
f3c27ad69fe07f19deeaba96a3a57d95fb1d7fc176ae7e317c79f057ec93fb62fec69fb427ec23fb
49f8a3c23a86b087e2b787ed6c3e115f6a69e31f16785b49b2d07c5fe24bcd0351beb4f155de8be1
9d0bc157f63a4eb8be32f1e7886f3c27a3c690e9569ad6bc01fd0f5159f677325c476f2164657854
b328c091881fbd4193b518f4527700c383c6342800a28a2800a28a2800a2a9cd7b0c0d287917f750
89986464297d833cfa95ec3a83c022ac34aa195720ee6db9c823775c71df1938fc68024a29338207
afe5ebfd0d2d00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014ddebb8aee1b8632b9e46718c
8eb8391cf4fd69dd2bf3c7fe0a73fb6b69bff04f8fd8cfe3f7ed61a858786b5ed4fe177852da4f00
784fc4fe2093c35a4f8d3e226bf72ba2f86fc2975a9c505d5c79b7b7770b71159584716a17f6d05d
d941736135cdadfc401f7aeb5e22f0ff0086f4f9757f116bba3e83a4c124114faa6b5a9d9695a743
2dd4c96f6d1cb7d7d3416d1c9733c91c36e8f2ab4d2bac71067602b0e5f895f0eadfc3f1f8b6e3c7
be0c83c2b2dc0b487c4f3f89f4487c3b35d1925885b43adc97aba64b399a09e1114774d219adee22

0be6412aa7f1a1fb7fff00c13c3e25f8e3fe09a9fb4c7edb7ff058ff00db1fe28fc73f8c1e1df83b
77e2ef85df097f673f10e9df0ebf656f84dae6bade18b7f8436de0df86face99e10b2f895afea7ad
db68971e3d97c716cd2fd9b53d67fe113d2efbc4fa5d8f8875cfcebfd917fe09cde38f8adff04fd7
fda4bf6d4fdb8f508bfe08bff01fe12f89fc51f0bfe047c03f17f899adfe2fdff84f5dd234bf1859
69ba5fc73f07691ab7c311f16fe3168de39f0ee9c3528f49f18cdf14355d457e1e2781fc2dab7873
53ba00ff004521e34f079f0f2f8b878abc3bff000893451ce9e2afedad3bfe11a7866ba16514a9af
7da3fb25e392f596cd1d6ecab5d32db82666543b567a8e9fa8c665d3efad2fa20f3279b67710dcc5
bedee26b3b851242ee85a0bbb6b8b49806262bab79ede4db343222ff009d47fc1123fe0947f0ebf6
e1d3be3b780be3a78b3f69b1fb2b7c088bc01f0b7e32fc0cf897aef8f3e13f8cfc35fb53e85aa78e
fc55f13be1f7c35d0fc05e3fd4bc0fe1ff00823e099ee3c3d378a9f5eb4d47e23789bc73e12d3351
974af0425c4cb75fb3ff00f06a8ebfab45f073f6fcf879a77c5ff1f7c66f80df07ff006ddf1e7833
f674f1cf8db5797c41a76b7f0e657d42e7fe128f0ef889618b4dd53fe13dbe1178cbc4f3e8fe4691
37887559f5382d617d4a592500feb128a8629e19f7f94e1ca10ae304146233b58100838ea3b743cd
4d400514514005145140051451400c650771e795dbf2f0d8cf66ebfaf1d6b26e34fb178648ee376c
0aef2cb3cc77471b6e70d23b36d789590ed573b5029f438d9ac5bd844fa85a2bc514b1af9b1c8d24
a408a1b8886f8fec862962b95baf25a177b83008d5f6c2f24a76000fe0f7c57ff0574f86bfb037fc
16b3f6e8f8e5fb58f863c67e3af015e6bff1dbf670f0cea3f03fe19782eeb5ef0fcbe0e6fd98ecfc
29e03f18df789a5f00ea9ae5ce9be07f86561e2cb85d3bc73e24f0c476fe2bf0edc59e99a778ab5a
f1ada8f74fd9e3c33ff050bff82d57fc14bbf654fdbffe3b7ecb1e1ffd9cff00e09ebfb2d5c78bf5
9f815e13fda0bc3a9e2b9be25687af6a1a5788bc3fe39f0ef803c43796dab4df15bc65a1ff00c21d
793fc56b3d3c7c30f08b7c3eb09f44b7d435cd1ee61d63c73f664ff824ff00c1aff82c4783bf6dcf
1dfc46f1fdd786fe367c2ffda5757f027867e274fe04f14c9a9c3fb46ffc24cff143e31f893f68bf
04f8f7c4b6fa77c72b4bef0d7887e1bfc1983c3f632f847c15a7f807e1a5b5dfc3f83c3da96bd7b7
27ea6ff825dffc1477e21ffc13c7f69ef8b1ff000485ff0082b7fc66f09f86fc53f0b2ebc397bfb1
f7c79d766974cf875e29f873e2d8daeb47f87fa8fc46d575080586852595e6829f09f4bf155849a9
f856183c41f0b759f14fdb7c31e1fd22400fec5ad2248a28d622ae80464c84866b82c01fb43b0eb2
3fde249258939ec2afd7c97fb27fed8df033f6cdf07f8bfc69fb3f6a7e28f107867e1f7c52f147c2
0f13df78a7c05e34f8752db78f3c16963278ab4ed3f4bf1c68ba1ea3a859e92fa9d9c0ba9d8db4fa
4cf726eaced2f66b9b0bc487eb4a0028a28a00290e1416fc49fa773e8077f6a5a6919dc0f4231d8f
5073c7f43401f9b1ff00052ffdbfbe14ff00c139bf661f18fed0ff0015efb4e658357d3fc13e00f0
f6a5abcda55af8b7e22789e1ba7f0e787f54fec8b3d6bc433693671d8dfeb5e293a068dabeb961e1
4d0356d46c347bb96ce38a4fe79bf651f805ff0007337edbb77e1efdaebe2d7fc140bc27fb0af803
e2578613c57e02f81da47c328bc67fd8769aa5b0b6f0d69be2bf8410d8693a6786b4ed63c377bff0
95da6bbaefc48d7fc490dd49a34de25f0e596a978d6f6bfa97ff000587fd90ff0066cff829ee83f0
d7fe09ede29fda8fc15f083e3dd8fc54f0ff00ed0fe0ef86e443e36f1278af48f0cf873c6f61ac68
daef832c353f0ef882db48d7bc1abf11353b4bad1fc47a1ebe973a24fe2cd36e358b3f0dea7a5cff
00979e22ff00824b7fc1527fe09fff000af53f8fff0001ff00e0a85a8fc48d13f657f05ebbe2bf0a
7c02f117821bc13a549e05f0feb5e3ef883a9f85edfe27fc62f88df17fc3b7babe8ba478f7c57e1f
d1750f883e16d46d75ff0001343e03bad67c3c20d3356d0c03fa2bfd843e15ff00c140fe16afc46d
3ff6eefda8be12fed3c8f278234ff82be21f86df06a3f83baf59e8ba7f85fccf1cea9f11ac62d6b5
8b5d475ad77c45736969a75bd85cdec36967e1f935d6bf85bc56de1fd03f43ebf18ffe085fff0005
1bb9ff008296fec1bf0e7e36f8c5a33f1abc21a96aff00087e3ec969a645a369779f14bc370695a9
a788b4cd3ed346d1b4ab7b2f1f784358f0e78dadf4dd1ade4b2f0c1d625f0d49737173a74d20fd9b
041e9efce38e0e3fcfe7d31400b45145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450035812c841c0049
61ce4f1c0fcf04fd057c0bfb767fc13ebe0fff00c1407c23f0b3c13f1a755f1b58697f093e35781b
e3af8753c13ae58e9906a7e24f016a62fad7c3de32d1757b0d4f40f197833c436465d275ed135cd2
a796282717ba1ea1a4ea56f05da7df951b01cf3863820803705e338241c8e0927b671e9401f857ff
000557ff00825e7c57ff0082937c45fd92bc1fe24d7fe12bfec51f0d35df14f88bf68df841e30d4b
e29f87fc57e28d5af63b2d3fc23e23f86da87c21bef0bdd4facf85f413af5a699a478abc65a7f843
48d5f56835ebad1bc5171631427d3bfe0a05ff0004b9f857fb6e7ec0cbff0004fef875e25d47f64d
f879a25ffc38b9f87527c2ff000d5a5df87bc351fc3c96e1f4ff0009eade0c8efbc3306b9e1abab4
9eea7d4f4ab4d7f4fd45b5efecef11dc5ecd79677f0dd7dc7fb597ed5bf09bf63ef815f13ff686f8
cfe23b4f0dfc3ef85fe11f106b7aa2ea1a8e9da24daeeab6d6ac7c3fe13d16ef57b9b5b4b9f1478d
3566b2d03c29a74523cb79a8ea56f2cab1592dc4f0fe6d7fc1147f6eafdaabfe0a29f067e21fed1b
fb41fc24f87ff08be1b6bfe37d313f675f0cf86741f893e1ff001347e03961d4750b8b2f1a5df8fa
74b7f88779a768f7de00d5b40f8abe0ad2b47f01f8bd3c47aeae8768ba8e8facd95880761fb47fec
9fe2cfd9e7fe0927f18bf652fd88bc09ab6bde2ad03f675d5be1668365a65a69b07c4ff8813f8c2d

ec7c3df1afe2a59cf6fe21f04c1e23fda27c4be1cd43c69f11b47b9b8f12e8cde2cf8acf6105e5ed
d437a9a7bff35dff0004f3f0bffc1c29f067f664f831fb0e7ec61fb0df873f625d23e1ff008b2e3c
5ff18ff692fdacefec75fbcf88daff00c42f14ea92f897c45a2782fc60dab697a2f83ed3428748b8
f17f80be1ff863c65e2cd3e6f0f5b6bbe1ed5ad25d72e349bafefa1e32e0e18292402c03676672ca
30ea431191bc1e0f2548f96a236aadd59b0461b0003820e42381e6460962df2be41c05206430070b
f0ca5f16c9e13d00f8f67d0a6f1bcbe1dd025f181f0bc3a9c7e1897c589a5db5bf89eebc31fdb44e
b49e1c9b5e8750fec6835969353874e5b54ba95e40e6bd12aadb5aadaa9546f9081f2850aa08e015
032400a00c12493966259aad50014514500145145001451450015467863790bb1cb398a20873b18a
379a85c7ccbb830e2409b9060039c1170b619471cf5ce73f86063f322b12f3538d667b48da58ef1d
447015b76924f9d5dc3aab324463668a48848f2a6d982215fde446400f27f027c19f857f09f59f88
baefc3ef87de1cf04eaff18fc7d7ff00133e2adef86b4e82ca7f1d7c40d42c34fd2ef3c5de2b785a
49354f11de693a469d1dc5f3a9956dace08a5b8589d037c3ff00f0521ff824b7ec7dff000540f046
85e1afda6bc1dac41e27f05daead0fc34f8b9e07bd4d03e27fc3d975cb69a0d4e1d2f59952fb4ed7
7c3ba94cd67a8dff0082bc65a4f887c2f26a9669a81d345ebbcf5f9b3abffc1623e2dfed33ff0005
2ef833fb31ff00c1353c35a7fc71fd9dfe0afc61b4f0e7fc1443c7f7de16d5ae35ed0747d7b54f17
781ee93c1f0eae9a09b4f87ff0eb51f0fb788352f1fe95737b36b1e32bcd07429ac27f0f58ebb6ba
f7f4ee815e34dc0b028a7f78abbb9507e6006037a81800e40c0005007837ecff00f01fc19fb3c7c2
bf865f05fe1ee9d7767e0af84be10d1bc19e15b9d6f57bff0011788b50d274ab55592fbc47ae6a39
bed63c47aaea125d6afad6b77334973ab6a57135edd832cce07bed20041ea318c00074fc7fa6052d
0014514500145372724601007af39c138c639cf6c1fad625e6bb6f62866b85f2ad12296e27bb9a44
8208208c95f365794aac51075659a59da286de31f699a45b75924400fc05fdb9bfe080bfb3d7ed9f
fb5af8bbf6c6f11fed03fb4bfc34f8a3e2fd2bc09a2ea1e18f877e37d3bc37f0b6fa7f877e10baf0
5f87eff58d37c311786fe28dc6a33f85752d634c53a4fc44d1ef95b51d621b5bab7d1353d42c6efe
02d7ff00e0dd1fdb6be3bf843c21e0afda83fe0b13fb4478d3c03a34fae784bc71f063576f157c4f
f0178d3e10e99f1434bf137857c15378a3fe128f849abd9df6b5f0f3c1de00b0f1a9b8f096b420f1
d693a86b1a1ea171a4b5ad837e91fecfdff0591d27f6a1ff0082a6f8d7f614f81bf036f7e317c0af
097c27b5f1d6a3fb6a7c3af10cfaa782343d4af7499b55d3ac7c55a5eb3e1bd1b4e83c217fe24b7d
6fc01e13f14785fc49e27baf176beda7ea1a4da3787135ad4b4cfde182d22410978a35b854472c23
8f72ca2358ddf704e59883c823d3a71401f0cfec1bfb08fecebff04edf823a37ecf5fb307832efc3
bf0f20f106b3e38d6757f10ea977aff8bfc67e2ef10cf05b5df89bc53af5d25bc9a96b76fa469fa3
787acf75ac7069de1dd2b4ed22c8456b62825fbd0020f53d0f1d87cd91d873838fa5204c1e704039
518e57f1efcf3d38e3d29f4005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
05145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
05145140051451400514514005145140051451400514514005213819c13f4193f952d358ed52dd87
27e80f3fa6680294d76639a28803ba46076989f3b3e60406195662c32150b4a002e63f28348b0c77
f2b84728811e35923dcb2a4922140db846c9ba339c97593698a328ef80242bfcad7fc1d1dff0529f
15fec4dfb32f847e017c15f883e21f02fc7dfda7b5a37d0f8dbc37ac6bfe1df167c34f84fe06d574
cbff00157893c37e20d06eecb55d0f53f126aada4f8474fd574ad41ae20b67d6b4fbbd31adf584be
b7fe233f66cfdbf7fe0b75f1e7c4fae7ecf3fb37fed5bfb6dfc5ef1b7c6a87c25e1bb9f0a7873e25
f8cfc73e32874ad2bc4ba59b6f1058f8b35bb9d6bc45f07b46835bd4ac6d7c5df12747d67c21a2c7
a5ea925978ab5bff00847ca417201fec2afa8cf1e15ad195f12848da48c4d70f12824410ee0f206e
76b2e539033c8634ceb8f1dcbc12c2aa237b789c875762d34820770b1b3324714ec23225092dc32b
0b48e62b204ff2d4fdb43c49ff0005c8ff00825b7ed39f0d3f677d43fe0a37f1bbe3d7c70f8d7f0e
bc07ac58782fe1b7c6bf1f7c61d5b49f15f893c51a6d9e99f0dcf80bc772f883597f13c9e2bd2eda
d743d4e0d22def3e21f830dfae8eebe1dd5357b13f7d7edf1e28ff00838e7fe097bfb2b7eccffb57
7c77ff008291437b178964b3f823a87c30d17c37f0f352f127c27f1578d3c316be2ad2345f1ddcea
7e00bfd0fe2f6b51e8df0d6ff4fbef1bdeff006febbe1bf11c37eba76b73a78a75ed66f803fd10da
ee75daad12a1f9d8b8dd246eb1ed0ea9b543f9bcc9224615d8a40e6411a90d54ed35c8262b1be7cc
662a193ca680b24464915278a596190c7b544a43858a59a1b72c656c1ff3e0fd957f653ff8396ff6
eef859f057fe0a11e10ff8286eb1e0fd63e2678bfc3379e04f86fe2af8a775e0af0edd7c22d374b3
a5697f1cb57f853e10d0e6f82faae8774f673583fc34d43c1b71e20f17c372dadf8a125fb4c56efe
2fff0004d4ff008284ff00c1753f6bdfdbafe2f7ecb1e09fdb9356f13f8874bd03e3d5c5c78bfc6d
f04fc0de24f82ba778d3e0ce8f2e81e017d66df4cf0a6969f0abc37e32d77c31e1bd0e7bbd1ae6de
18755f1547abdff86bc47ae6ab73797601fe93915c2cca1a264903752187c87fbac14b10473c9c74
fa567deeab1da4c90493411cd22c6d1c0f9deeaf32421f24aaa46d2ba5bf9b26d8a39254dee09447
ff00385ff8286ffc14affe0e33fd9bff006f9b5fd922dff69df871ab7c5ff889a57c38bef027c22f
d8dfe1afc2cf1bf8567b8f1bb5ee95e1bd2a1d0bc79e10f17f8f3c2be30f1341a3cbe2ad43c3be2d
f125dcf1e837d6be358e4d3fc23aad94d6bf47fed3373ff076bfec91fb3a7c4ffda83e38fed97f0b
6dfe16fc25f0bc7e2cf1b2f8565fd9c7c45e2ab6d365bfd3f43bdb2b3d06d3e00dbd8eab7b6d79ac
dbdacf6e752fb359393730dd5db408b3807f7ec2f5152392678a28e664582477da25790b058c2b05

653c0f9987391c03c5596942a976645407e6639dbdc1c37b118e471d2bfcdbff00e09d5fb50ffc1d
01ff000516f85973a7fec8dfb49456bf0dfe095dff00c22ba97c68f8cfa2fc2dd0ee7c77abdd2d89
b3f00c7e3bf187c34f1ade78fbc4fe09d2b4b17977a9d9e9b67ab5843abdddc78db59d6354d57475
87cbbf6a2ff828f7fc1cb5fb1efed75e02fd8abe23fed7f6de22fda13e23afc2fbbf01f83be1ff00
837f670f1c683e32bef8b3aeddf87bc09a1daebf75f06fc311432eb7ae69cf63756ed2daa58da5d4
37926a5e419eeadc03fd340ea91192248e48dfcf66119e8bb55242d26e6605a2564dae42870dc223
a6e71a1e611cb18828e490e49c77c0dbcd7f9dd7fc1463e3e7fc1d39ff0004f1f84d7ffb4ffed19f
b5e7c21f077c38f157c5bb1f0369da1fc22b2f81de2c5d0fc49e33b1f13788344d1f45d1f5df8293
ea16be17b0b0d0eeec2ceef54f12ea7a9e9f696f6c9a95cdf1b83783cfb51fdad3fe0e6fd17fe09a
36dff0550d57f6e9d1b49fd9f2e6f74bb8b7d0352f87bfb3a2fc48bef05788fc5fe17f007853e20e
95e1db3f8357d6d79a6f893c69e21bbd06d3c3d2eab67afdb5968d73e25bab74b0b9b6b6201fe90d
24c23432315118058bb30450a06492588c719e4f1edcd471dcaca711bc2d850ec04c8ec10e087c21
6383c6320039eb5fe775ff0004eaf8cfff00074d7fc14dfe1478b7e38fc09fdb9742f0efc32d0359
f15f83746f11fc4af87bf027c289e32f1af87b42b7d5134af085b41f016fe0d7b44bad56fecbc277
9e33b7bc6d2741d786a02e209d34abb8ebc8fe08feda3ff07377c77fdbff00c71ff04e5f0afedab0
c5f1e7e15eb3e24d1fe2a6badf0c3e0a6abf0afc1167e0830c9e25f105ff008b74bf818b6d6ba7fd
8ee6d61d165d56dade2f11f886fb4bd0ace4b5bdd4ed14807fa4e4d7e91aa3c6a658df766651fb98
9632048d348c55500cfca392d82700026a58ee44881d0aba91c382bb24c7f1a61ce509ce0e4f4afe
017f6e4f17ff00c1cebff04f3f8352fed39fb427fc142fc0badfc03d1bc4de11f0ff00c4297e15f8
6fe006bde3ed2478b7e21df7823463e0ff000df88be0c693a6788af75bd2134cf13db09755b4d3b4
8bdd5db49d452e2dfc37ac5dbbbf674f8b1ff0750ffc1493c05abfed81fb21fed01f0ffe11fecd5f
123c7de36b1f839e09f8817bfb3e5aea369e1cf0d6aeda008f4a9353f821e23d5753d1b4fd62c753
d15750d6350b3bfd4752d33567b6b6fecb3a66a37801fdfe8772321411f8ff004c8fd6a337182c08
07cb655939dbe587e439326c52aa31bb693d783918aff2e8f86bff000560ff008389fe34fed71a97
ec37f043f6d39fe31fc7ad37e226bff0f259be1e7807f66dd77e1942de13d76e345f1878d8fc44b5
f83afa10f85fe1e7b17d4ffe13fbbfb26957ba1dddbc9650dd6ad7967a749fba1e2cfd9ebfe0ee13
6de09b3f04fed79f09347d5ec7c10b6ff1267f1378ff00f676d5ad75bf88771e23d726bcf127842c
d3f66c86e342f07c9e1db8f06e83a7e85ab26a17767e288b5fbc4b81a56afa741a7807f692d3840a
641b77b044c0624b1200c803201cf5fcf14c9ae962476f949452edb8944544f9a46772b840a8188c
f5200ef5fe7a9ff0500f897ff07567fc139be1b5b7c6bf8bff00b70f81fc61f083fb53c31a0ea5e3
1f02699fb2b2c3a4f897c4565a3c52e87aa695e31f859e13d6a429e27d4751f0ee8ade198b5ebcd4
6d7c33af789af6d348d0e13791667813c59ff079978fee3c2ede1fd73e268f0ff8d468f75a4f8df5
7d17f61b93c10ba2eb914171a7f892e754d0ecbc4131f0cde5b4e9a8c7a968f6baa2be9655ac96fe
490c8a01fe8796d742e54bc6c8f1b05689d30c195c655c7cdf77d09c6720f4a74b749097f3195122
45796572422872428f4c9c1fbc401ea6bfcdf7e1c7ed6fff00075cfed08bf10fc23f06be2a3f8c7c
79fb37eb5a3783be2c787fe1eb7ec3dae7c49b8d43c79378bb5ff0fde78a74fb1b9d5bc1d707c287
c3775e0ed7afb43bad0468092699a16a9a46a9e2f8b5a9ec3e79d67fe0b0bff07147c02fdabb4ffd
91bf68ef8c3f162dbe387882cb4ef0745f04f42f831fb3378c3e249d57e2e787d3fe15dea3e0e87c
23e1b93c2faaf8cc4dab697aff00872df52d6af2cadd2da65d6f4a9e38a68a600ff5064bd89fcce4
0f29416f991c0dc37282518804a9040241c1ce00c13e77f127e2cf80be11f81fc61f13be2678a341
f01fc3df00e837fe24f1978cfc55aa5be91e1ef0df8774cb75bad4755d52fae4aa411471122dd235
9a5bb9905adb472ddcf05bbff9eb7ed97ff051eff839d7f601f867f087c75fb516b573f0b6d7c59e
3bf873a7bf881fe1c7ecdde2bf04f896f348f87106bda7fc3abd93c31f6df132f8d7c691dbf8e2ff
00e3b58ad9695a39d4fc29a1c3f0dbc55e1d8c6ad67a87e7e5e7fc1463fe0bcbff00051df849ab78
ca4d03c75fb457c0efd97bc5be39f8dde3df10683f05f46b6f8616baa68fa169cba547e343e10b0f
0f69de3e9fe093eb765f103e1ef832c5f5df15f8375216de3ad66c3565d0ec35fd2403fa43f823a2
7c4fff00838abf6b3bafda1fe31787753f0d7fc11f7f668f1d4767f01be1578b7c35a7eb1e1cfdb4
bc6fe02f1c789641f13350d27c4167e1bf1b7832d757d12efc3767e2b9f4b7d7b46b54d1f51f8477
53eb76fadf8d2c20fec7ac34ad3f49b4d3acb4cb0b2d374fd36c2c74dd2f4bd36de3b3b1d3ac2c62
582dac6c2cade38aded2caced4082dada08d22b6b74482158e1ca1ff00360ff8276feda3ff000710
fed2ba07c13d2bf6236d7f46fd997465f177ecff00a66ae9e02f85de34f805e19f177833c23a8ead
6f69adde6aba7db7c49f04e81e18f0c78c7c096e9a978bfc6fe27d4b57f1069ede31bdf15f8dafe4
d63c1d37a278a7f6e7ff0083a7fe01fc5cf839f00bc5373e33d5be397c634d1752f0c7c3df8a1e12
fd8dafb58f1c7883c13e30d7effc43a77c2e8bc1b7be1b3a8fc33f1178534fd3ac7c7379aa4b6fe2
6b5b45d45b4fbdf0ac06c3c412007fa364f751c185765123f1146194c921192c55095ced505c8cfd
d538e6abc5a846f856cc44c9e50791542890866119c4870c423a839c6e43eaa2bf824f855f16bfe0
f04d06ee49fe24fc27f899e30d3fc3fabdd78df4dd0354f06fecae8fe3bd5edecacec348f855af78
8bc31ab69f71a67c368afaf24f186b86d6cb4bd5fc429e1ab9f075b78d7491e2a8751d25be1bfda4
bfe0eecf036b1aeeb3e37f817f11fc51ad78fbe23e936fe0bf08eabf07ff0066bf127c26f0e69579
a47c45d4fc53e1f9adfc1de3cd27c61a1689a2d8b585ff0082354d67c4f76daa6ade11f0d786f57f

103eafacdbd8f8ac03fbd91ab5b9b85b70c04acacc15f2b85076ae6423ca05d836d46756618d818e
7128bf2255478cc71887cd96463c2e49545c70cbb88246f5048208c679ff003a0f871ff05d2ff82a
afc5bf8c375fb277c02fdb1bf665f137882c7c55e0dd23c2fe30fdaa7e0478cfe167c7bf1bfc42bc
d44d9f897e10f873c27a6f855f46d5afb48f1168975a6eada2eb9e08f0deb96d6de2a4f0d691e219
352b64d72cbd2bf6e4ff0082df7fc1643f63287e0f7ecfbe1bd4343f12789fc77f0a6ce6d03e277c
5ffd9ae5d03f6bff008c1a8c905aea571f11effe06786b53b8f087c3dd2ecb56d42f7e1d68da5b69
de26d53567f076a5aadf699a6dc5c192000ff41d4b80cc148018a970b925b68fe2e9b70dc63e6cf3
cf4e690d4d5d4b47e513b95424b208ca66611b8948de11c67f70a4ff00a4f58ebf893f017fc140ff
00e0ebbf889e08f14f89346fd8e7f67fb2bfd37c2bf0d7e21f86341bcf83705be8de3df86ff125f5
db6b6f137847c7937ed24de0ab9d4b47bbd334fd4f5bf085f6a91eb36be0dd4ae7c4b70d64f6da66
9dadf1fa8ffc158ffe0e6493c57e1af03a7fc138b51f07f89ed2c75cd57e23e9b65fb335f788fc37
73e13f8682db43f167897e1cf8c2f7e28d87862f3c69ac788bc3de3cd6747f03eade21bd827d3e5f
093f812e3c67a56b565792807f73b2ea71c19338689049e5abbc6713324cb038882331cbc8ebe5ee
c0c0249c038956ff007c9b1216c860adbe4890ae481f777166c67b7a60735fe7e9e28ff8398ffe0a
6de13fda8348f8453fecadafdefc3cf11db69ff0fbc25a2cbfb24f8ffc23fb4cf89fe28695e02f0a
eade35f15782be16ebbe38b8b1d52e5353d6edfc6b6ff08afddaf342f0278dbc3969aa78925b986d
358d42d5d7fc17bffe0b19f0af4cf1d7c54f8f5fb3afc5ff00867e05f899e2f1f0c3f65ad43e237e
c75e12f871f0dacfc53a4a5e47a04bf1ab5df1ff00c55f05cde04d7bc5faa789fc1d27892e25f112
785f56d2f4ebebdf02dcd82e85ab33807fa025bdd19d11d5a1746120f303614bc72b46ca06491800
13ef9e952cb33459764668c23b3955c98f60dd9fbdf306e470063193806bf805f877ff0005cbff00
82fe7c63f875e2cf8c5f087e007c31f157c2ad0be10e8bf12344f1368dfb177c72f1e378d3c7fa9f
89edfc0b7bf083c373f80bc6d77a4eafae3f8a34ef1cf8874cd6b41bad7f44d2be1e685a3dff008c
35db0d73559ada3f10fd9dbfe0e8aff82a9fc60f14691a0dafc3df00fc6af13ffc21be39f19ebff0
9fe02fec69f16bc63e28b13e10d534d6d1748d5750d07e286bda8c5e0ff1fe9af7da15cf8fb43d06
f47c39f11ea9e1abbd6f4fd56d22d56c9803fd15eef5374447b58c4fbadda7c62439dbb9b0a222cd
b996391029527cd78028753294fe557fe0af7ff0517fda33e317c7e9ff00e0905ff04c0f3afbf6b5
f1aaf8557e3bfc4336da87f637c2af84be27b7bcd53c63609e3cd0aee61f0f63d274e8b48d3be2d7
89351b9d27c53a2e93e2dd3f46f8796d178dfcdd42c7f08bf6c4ff008395bfe0a11a978eff006adf
d9f239be1f7ecd3f0eacfe16eb3e1cb059bc05e2df097ed67e0ef1178a7e19f876cac62d07c46be2
6d0e2d0be29687e2df13dd78975a5b4d074cff00841fc39e1df10cfa1ea5aaeaba368726b9f28ffc
136ff695ff0082e2fec51a4fc48f157c0bfd8b7e2d7c43d3be2c2683e3cf1efc61f8d1fb28fed0bf
18fc4973e0af1078a6db5ab5bdf075cdc78ab414f13e93acf8dbe266aff12755d3fc3567ab78bbc5
faceb3a9f882eae8e8da7dacfa2007f7f7ff0004b8ff00826f7c25ff008262fecd43e0d7c3b7935e
f1478dfc67a97c4df8cfe3629a8ada78d3e246bb1d85a6a63c3fa7ebd7faeea3a2fc3ed134db1b3f
0ef83348d4754d575a8fc3fa70d475cd5b52f146a5ab6a9a87ea3497d1418595e2425b0a0b850549
0a8013805d9885c0e3774c8afe12fc55ff0005e4ff0082b8f86348fd900e85f03747f1d6b3f1b3c5
faaebfe39f0cf867f649f1d6bbf12751f82163ac5b5859f8efe12f80bc07f103c5c741d1fc5169e0
9f8cd3f86344f8917b63f16ed3c59f0dbc7fa7f8bbc19a5e81e19d1f57d4b8dd6ffe0e2aff0082bc
fc218fc5fe36f8dffb287807e07fc124f89df113c17f0a3c6bfb447ecfdf1a7f678d2be216a3e29d
3b50d53e0de81a9df6ab7ba8de787f50f05f85fc1fe2cf88de209ac344f11d9f8eb523ff000805e5
ff008525934dd46f003fbeb8ee1a404f97b739d81980c956dad9f4e781efc512dc88de2408cef2b1
50ab8f942806472c481b630464753db35fe73df0a3fe0e11ff00838dfe39f82e2f881f043f64af84
bf18bc183c39e25f11ff00c259f0dbf65bf893e32d161b5f096a773a578934cd4efbc37f16ef6d74
df1ad9cd682fcf801e48fc737fa5ded86b3a67856f346d4f4ad42ef157fe0e58ff0082e3e8df12ac
7e097c4cf807f0a7c21f193c59e19bdd67e1bfc35f117ecbbe33f0278cf5dd6ef0cade1f86e740f8
95f173c3f78fe16d5ce99ade8f6234c56f17f88fc489a77873c37a76a7abdec5693007fa3ca5edb3
bf942784ca5ca2a0742e48ebf2062c07604e39e3b53a6b858b92f1a85e1cc876819dad9c9231f2ee
3dfa735fe739f133fe0bc5ff000710fc1ed12e7e3cf8cbf6527f01fc1cd5f42d02c65f11fc5ffd89
3c7be1af0f7c3ed7fc270697a3fc41d4f51b8b5f16d85df81340d5bc73e298ec748d47e236aa24f1
3e8d63a0ae816b65aaa6ab673f97fc34ff00838fff00e0be1f17b51d6bc47f0afe0e7c2cf8ed16a9
1c1243e0ef85ff00b3078bfe2b45e09d33c357371a05f5ec9e16f879e3cd63c6fe0d7f14eb3aac6d
3ea3f126f9f49d7e3d36193c1f3c6ba56ad632807fa4cdeea48d34512ac17062517594b82a91cc85
4431bc8abc34ade76c42586d42d308e31b8ff35bff00059efdb73e2eebbe32d0ff00e095dff04fef
197872e7f6eafda65ed7c3be3cd0e0d5b5cf08f8f3e1ff00c20f899e05f1a6a7ff000b07c2de3797
c2f7de0fd0b4ff000a699e0ebcf15fc5ab979a4f19e9be019347b0f06aa789bc5169adf867f9c5f8
c1ff00071a7fc1633c1da0fc59f0f7c5ff000ee85f04fc6c7e08780ed1e4bffd92fe24fc28bff837
e31f1f7887c4b6a2df4db2f1ceb5aa4fa578ebc59a0c33eb9e07f8c3e2abcb8f8796f71f0ee4d1f4
2f006b1addf5f5ea7cabfb2cff00c155a4fd933f6a8fdab3f6a6f829fb3b7c47f09f8c7f68cfd9db
c27e2cf05c3f143e0f59fc74f17f86ed7c2daef80f54f1278efc0fe323a9f81ee352f877e30f865e
1ff8cdf117e2a7c43d62dac343f1078ab48f0ff88f516b5874cd404e01fe867ff04d7fd893e1ff00

fc13a7f646f825fb2e784f5c8fc53a9f837488a1f1a7c4192daf6d66f1a78deeae2ff53f11eb1656
ba9ea1ac6a7a56933eabac5e5ae85e1c82ed34bf0d686669ad6d74c125cc6ffa428fbb6b02aeaeaa
55d705083dd640487cf518183dabfcda744ff83a43fe0a7ba06af0788ef3e1b7c17f8afe16f140d3
3e36e97f0f34af86de25bdd02dfe09d9e99aeda7c65f035efc4d4bbd0f5df0f37c39d77488563d42
c7c11e36d23c050aebd61e33f176b87488a797fb35ff00824f7fc14efe1d7fc1563f67a1fb43f80b
c05e2cf85577e16f1fea1f09fc71e08f14de5a5ec5a778d34bd0f4af115dff00c23dabd938d3bc4d
e19bed175fd22f746d4edad6c2f209bfb52c75085ae74c915c03f59a8a28a0028a28a0028a28a002
8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a28a00282011820107a83c83f85148718e467a7f3a00ff3b1ff0083daee27b5fda3ff0060796d1c
4332fc1af8c0ef285fbcb078efc213c2aec3e6c43320962273e54a77a618935f307fc1bb3ff0503f
d807fe09b9fb31fedcff00b52fed110681a97ed5fa76a3e0df07fc17f0369f1dd49f187e23f80bc4
7e1d99edfc05f0fb51ba84e95a0f8675bf883a4c7a878f75c82e636d1349d1edb50d720ba8acfc31
a6ea3f597fc1eab65fda1fb4b7ec1f68648627b8f821f18e2b496e65fb3db437727c40f0644ad3c8
729240e2458ae219033188b8b58e6bd92de193f483c13ff06837ec1ba87ecf9e1dd33c73e39f8ffe
11f8fbaef84bc0179e21f1ef813e25e9fe22f0df82bc4b3f86fc267c7ba1f84f46d6fc316763e25f
06cfe20b3f1745e1ed5fc45636dafdb695e27859a149346b168803f22ffe0919fb6efece3fb61ffc
14e3f6b6ff0082b07fc1577e2cfc11f04789ff00676f871e18f13fc01f03789ee3c3da6f86b44986
a1e266f0dd8fc25d0ef25b2f1378fbc7df043c3de1c9f4bf07a58e97e29f13ebde22f1bc9aea469a
fe9fe15bcb3f15f1b7fc158bc21ff0595ff829bfecd5e0efdbb7c5fe19f809ff0004bbf82be38f19
7c47ff0085777b3ea36de07f17e91f0f744f12f88741d6fe2ec97f3beafacf897e2e0b4d1fe1d5ce
81a45f6a177e164f116a9a2f866deef55bcbcbad47faa9f037fc1adfff000481f05e93e36d267f81
df113c7d3f8f3416d26df5df887f19bc5bab6b5f0e27923d409d7be1aea3a72e80741f163b6a16b7
916ababd86b700b9d074eb7b9b4818dda5ff009569ff00f068cffc1284eb1e20b9d4d7f69dbcd2af
4e8a745f0fff00c2e8bab4b3f0c5a59e95670ea56b1eb317870ddf880eab7b1c9accb36a12c86c6e
643a45835bd859db24601f9c5ff0707ffc17d3c39f0c3c27a77ec23ff04e0f1a7c22f15e8fe31f83
5a8e9bf17fe3bfc24f12daeb7a7781bc25e26d1aff00c2da07c27f8377ff000f2ff42f0ee9be2eb7
d1acac758bdf1be917b7f17843459f49d0b4fd362b89b55813e98fd967fe0a31ff0004b9ff008231
7fc11bfe0d8f849f1a7e12fed31f16b5bf08693e30d4be1afc26f1268cbf167e2efed03f10b4e9f5
ad7e5f895a32db0f177c3af047866eadce91a96a9f116c96f3c25e19f0e69be17b3b7bfbe7f0ce9d
2f5de3eff833c3fe09cde2cd575097e1afc4ff00da73e1469e7c39168da5d9dbf89fc33e39b7d23c
4d1f8a2d755d53c5e9a878a7c3cb7fa826ade1a5b8f0aaf875ff00e24d6fe78f12dbdc49ad5b8b79
386b9ff8333bf6213f0e3fb021fda6ff0069a5f8871f8b26d5eefe27c167f0fca5d782bfb1bec2bf
0e8f80e2d3e0d06dd0eaaabae5a78866b93790e46952c315a46bb403e28ff8203fc44fd8cfe38fed
0dfb51ff00c15e7fe0a45fb4e7ecd3e1afdb0bc5ff001c759f0dfc20f00fc61f8c1e15f04ddfc17b
387c37a3dd789bc59e07f087c44f1349e6e889a37883c3ff000cfe1a6b31c8d6be12f0c7853c43a0
e9f3dadd5d40da7d6ff82abffc15bfe1ff00fc14c7f6d5f837ff0004baf84ffb47e8bf033fe09ed7
9f152cfc33fb5d7ed01a8f8934af09685f168784b5ef131f14258fc518fc47a868377f02ae7c3be1
1d1adfe1ef8a44f6da2f8b3c5fe2ed1b58f13c53e9be1ed3ec751fba3c4dff0006657ec2de23f361
f0cfed35fb507842e63d6f5ad4667b9b5f871af6342d5edf463a0f877cbbcf0bdbc4cde1eb8b2d6a
edb5d8a59351d5ff00e12036ba97971e9160a70741ff00832dff00637d1f5cd26e75bfdaebf695f1
268b697f652eb1a03f867e176989af6891dcc4755d0d758b7d1dafb493abd82cda70d4ac992fb4f3
70b7b6dfbcb742003ef7fda7bfe0b07ff04b5ff82517ec55a1e81fb28f8dfe02fc5f93c05a1c5f0f
3f671fd9aff673f88fe1cf1724bace9d12dec53f8daffc297bad49a078585ddd9f11fc47f1df8924
6f11f89f5abbbeb5825d67c47a8cb70bf0dffc11efc51fb19f8f7c03e39ff82de7edf7fb53fc1df8
a5fb725ef82be20f8dbe23cde24f1fe832c5fb1c7c1eb1f16eb3e10f87fe0cf087c0fb4bcd4f53f8
67ad4f6fa66a1e1ff06dedad85deb5afe9fe23b4d23c330df789bc47e20bdf12715af7fc196bfb32
3699e20bbf06feda1fb4569dafbe97a83785a4d6fc0bf0c753d22d35592d48d34ebd6fa5e9f61ab6
a9676f75069afaca5add69bab6a50dbdc9b5ba37f7292a6a45ff0006527ec9b2a2c971fb69fed206
e1d2313b45e0af84b6e649230a0e7fe244f2322b2830acaee635084312035007e6efc03fda43e08f
fc1c2fff000511d7be29ff00c1453e2ef84ff669fd8d3f645f01dc78f3e13fec71e31f8c167a1e81
f173ec53f8a75ed775abcd57579bc330ea7059f863c2f1f8c7e3f4fa0693a8eb32e81a3e9da6e893
68be1cbdba7b6eabf6b4ff0082a57eceff00f056cff828afc13ff826f8f8d1e11fd9abfe08dbe0ad
63ed5e33f1bf8635eb1f833e1df8f707c2af015d78a7c3561aeebfe31b1f08597c3ef86971ace83a
6fc38f87be125b1b39f47d4c0f144715f788a2f0bc3a47d77ab7fc19b1fb26785756d4e6f1d7edf5
f17f47f0d5d4da7c5e1296ff00c2df08345d4d562d31ed75db7d6f55d7d6df4dd427b9bd96d93491
a5c107d96c1dadb508ee66bc8668a2d0bfe0ceefd917c4dac78a4a7ededf183c5da25a4ba5ae8769
e0ff000cfc20d53c4963653d825b5e9f185db43a869514f75ab1b89746bab1b5d2ada6d1da29ae05
d5d47777e0038fff0082c9ff00c174fe0bfc12f851f0a7fe09d1ff00047ef887f05f49d2f57d2fc4
3f07fe217c54f86971ace89f0f7e02f826eed2cbc23e09d2fe0d7c4dd1b56d1748d0fc4b05c5edef

89fc43f17bc2b75e22d27c28348d37588b5bd7358d5f583a57ed07fc12b21ff827dffc137bf631d1
3c1ba7fedb7fb317c41f186a4df113e2afed3df1bf4afda17c37f106cfe267c6df0e782fc33e25f8
e5e27d0b599f5abbbdd56cfc09e1d9741d4aff0044d3adee356b3d0e7d16fb5ab67d43c4d62d7df8
ab2ffc19bff08f43f0f69e7c53ff000508d5342f135e7883c4d3dade6a3f0c7c25a3f83f51f06d84
1aac5e11b7d3346d6f5f835aff0084aecfcdf0f9f15ac5797da24f68753974fb1d3fed9a132fd11e
1dff008340bf637d73e0a785fc17abfed8ff00b45eabe2bd23c41a87886e3c55e03bdf019f8757fa
c5f5eeb5697b7fe15f87176bafe85a0df6b3a4d87c3ed0afb50b2d4535bbaff85711c5733243aa35
a58007e687c7afdb33c17ff07187fc152be09fecf9ad7c44f0ff00ece1ff0004e6fd9d759f16fc41
b3d4be2578aecbc25e22f8e36de198f4bbcd5b5dd5bc37aef8cfc3104de2cf1de97a14fe1bf87fa1
e816baa78b7e1a7c3bd57c47e22d4d45f6a9a9b58fde7ff0593ff82c9fecc9fb02fec73f0dbf614f
f823e7c50f833a7ebde23d0353d3e6f147ece9ab68fe33f0e7ecedf057514d624bdd4bc27e35d175
7b9d260f8bfe3cd6ef2e608f53bcd535df1bdae9d3eb1e3bbf7b7f135de91a9df7cfdf177fe0d13f
d9f7e1d7c23d3fe22eb1ff000535b3f86b67e0bd434ed6fe39fc44f8bbe11f04e8bf0b346f045e4b
7b657fabf84ee20f14e8d7be0ebfbe6d90e9373e34f10ea3a5de5cc3aa25ec17573e6496bfcf77c5
afd873fe0981a14bf15bc43f0a3fe0aebe0ff18785fc2de2ff0018787be1d68de23fd93fe25daf89
7c6177a6f802e3c6fe0bb7bbbad3f5dd2ed2e342f17eada7dd7c298be23697e0787c2563e3d82eaf
fc410e93e1fbdf0eeafad007f721fb037c2ffd86bfe0841ff049dd23f692f8a5e35f0478efc4fe31
f03783fe27fc78f8d3e05bbf86bf10fc7bf143c59f1662f0b337c35f841e2695fc3baaf8ebe1c787
af7ec77de01f0dbebb341adc169e20f1d4d0a5d6a1a85a8fcfdff82437c73d23fe0a2dfb797c69ff
0082b2fed6ff00b66f86fe1c41f08e4f8a3e1afd94ff00641b4f8fbe1ef05f8a3e147ecebe10b49b
56f1beadf16fe1b437f65a57887e13ff00c22bae7876fbc43e24d405c69be2ef1f584fe39b9d5ed2
1d0745d32dbf9c1fd9e7fe0969ff0004fbf8d7e02d7351f13ffc16d3f650f869e3ab7f8b3a5784fc
3ba2f8a3e1ff00c50d2fc2f7fe06d6fc3975abe8fe26d674ff00892bf0d35dd2f5dbdd66c6787c41
7b6f71abfc33f09c3696ba4eabe2fbdd53c4da218f9487fe0929fb3edbdd788e7f1a7fc1613fe09e
7e19f0ef85fe3cf8efe157893c476de26d73c717daa7c35d13e1edb7c40f057c69f875e1bf056a5a
cea1e38d0fc64ec7c1b7ba1b8d02cbc37e36b3baf0859f8b3c5faac761617e01fa21f18ff6def893
ff0007207edf3f0b3f645f1d7c71f875fb207ec3de11f1b6bfa9f84ac7c67e26b4f0dcbe3bd1fc35
e227d2f41f13eb1a1f8b754b38fc71fb43fc47f06eb9a668de03f05cbaa3f877c2575aa789753d15
afa5875a9ef3f6d3fe0ae1ff0005cffd9e3e067c1ef0ff00fc1367fe09bbe24f84ff0014fe21fc5c
f853ff000cf7a37c4af87bf1b34ef0b7c13fd963e1b6b3e1093e1af83eeedfe3adbf88df418fe20f
85e091358b0bc9bc57a7697e0bf0e6872eafe38d622d424b6b37fc33f087fc1b77f017e227872cf5
8f879ff05c4fd84bc61a1def8dfc23f0db43b9d23494b9b0bbf8a7e3eb09e7f05fc39b79a0f8c722
47e2bf13c51c874bd352197c45fbb9e5b5b0b69ed9a3ae2fe157fc1b87e11f15e99a7e95f133fe0b
0dff0004ebf87bf14f56f8a1aefc176f86be0cf18d9fc5b8751f891a35d43149e028b5b8fc5bf0e2
5d43c7dbf518a0d5fc2b63e0c8f57d363bb8646b8d44deadc4801fbeff0009be1d7ecf9ff06c0ffc
1293c77fb51f85b5df077ed2ff00b5a7ed0127c37f0d5d6bfa2f892eafbe1a7c4ef89dafe8daceb1
e02f879e05bfd2a3bab79be147c30f0fea9e29f89979af0fb378a7e25d9e9b7772fa9e933f8a7c33
a7da70dff047bfd983f651f0d786fe257fc1707fe0a43fb48fecf5f15bf6b4d6fc71e28f8af75af5
b7c68f865ae7813f67fd47c6da2786dfc37a26bfe17f0feb31f83346fda7a4b3bc8a2f05f87ed754
5bdf0c41e2af0ef85b4989fc5ba4aeb83f3735dff835975ff0ce9f1f81bc59ff00054ffd997c35e0
f8a7f1dfc45d3759d57579c782dbc3da3f87be13f87f5af15e8ff0a2e3c756c745f1043e20d40f85
3c7be33b7f195e69dff08c597c3fb39b4e986b77567a3ff3c1fb457ec7de05f829fb675efec71e05
fda87e0efc72f0f693f113c39f0eb5ff00da26c21b4f86ff0008345f18ea975696de3e9efb50f16f
8ae2d28e95f0bf5137167aaf8ae6f155af87f569f40b9d3f4ad5635f37001faebf1a7e3bfed13ff0
71dffc14dbe1dfece47e34f87be1cfecede31f12ebff00107e16e91a96ade21b7f0f7c16f845e18f
0826b77b65e2bf0d4d369de11f14fc76f066816fafc975343a6e6efc6be30f12787e4f885a8780ce
931e99fb23ff000501fdacbe06fecbf0fc35ff00837f7fe08e7f0ffc19ab78f7e35788759f865fb4
a4be0cf1bc9f0ef44b6d7be22f85afb4cd73469be33c7e21bebdd2be2c1d4a1b2f147c45d4a6d435
db0f0a7813487f84cb653417b0e83a07cadf0bbfe0d00f137c4fb0f0ff008e7c1dff00051bf817f1
23e09f8ffe1df8835ef057c54f853f0ff54d4f4fd63c5d7171a5dbf80edac65b6f1c6bfa378a3c05
abbff6edf6bdad68be26d3f5eb79fc3b6ba55bb4d7dac3ea763e97e1aff832c7e248fed3bbf14fed
ff00e0bbb46d2754d43c3f0f85fe0378952de1f16010be8d75aacd7bf10ae27b9d1a5b81769e21b6
b06b4d7aeed652b617f6f3b97500fda5f851e22fd8affe0db1ff008262781fc09f167e32784fc73e
3ed31bc57f13353f0ef81f52b5b6f88bfb52fc70f11df69fa6ebd61f0cfc0771aa5c5ca78474cd5a
dfc35e034f13a59e9fe1ff000e786bc33a56b7e24b73abdf5d25e7e747fc11bff651f895ff000514
fdb37c3bff0005ebfdb0bc6f17c3eb8bdd73c6b2fecadf096dfe2bd878a23d620b6d67e22780cdcc
697d159cde03f837f0dbc2b7f75f0dbc0df0ef4fb1b5d6fc6bae787b58f89de279a15d66eee35cf9
3fc69ff06657ed437fe1cf387fc1423e18f8af52f07785356d2bc01e1bf11fc21f887a7787b4db6f
b4eade25b5f0b58eab75f10b5d87c17e1ed4bc45abdfcf7f7b65a15fc36173aceadadbe997fa9095
66e5afff00e0cbff00da3211e1a3a6feddff00062e9b53d674e875d95be1178fb476f0f691fd9174

d79a9e83345e32b87f10dec5aa7f675ac1a3aa684faa8bcb8d41f55b01a7cd653007ea2ffc1787fe
0ba1e39fd99be287c30fd84ff625f1b782350f8ebe3df1778413e387c41d3fc75e17d2a1f841e1ad
5fc41a4c3a6fc34d2fc55af69f71e11f87fe2cf88da5de5b5cf893c7daf5dea767f0cfc2b3c375fd
9d67abea5677d69ca7fc1443fe0a75f177fe0937fb18fc02fd81fc6bfb717c35f8ebfb76fc44f01f
8b748f883fb57def85ef356d4fe07fc0ed3b49d52f746f13bf80b4d7d7efbe237c52f1869d62be00
f8677fe34d6b48bdf11f8c223e2ff1c496d6063d71be00d57fe0ccaf8c8fe22d134df0bfedcbf0d5
fc3a3c146e3c4bafebdf097c517ba8c9f12bfb6751b7d5ed3c31e1bd07c516f716be071e1a9ec6e3
4dd5b57f105c6a075e8351d0e6b07d3a4d32f2a4d2bfe0d22fdb8be0b6a7e2ed57e097ed49fb29fc
47d6f5cf87ada0c3ab7c51f84daeabe83e23b4f1159f8f74f8fc3b6be2db6f88d69a0dfc9aff0082
3c1fa5cde3092de7dbe12f1578e3c392683a85ac97b6bac00743ff0004f5f805fb02ff00c11fff00
610fd9e7fe0b27f10ef2d3f697fdb37e20f827c7faefc0ef01e89f18c7847c25aad96b96af6fe2db
4d361f1be9ba6d9cbf147e117c319b5cb0f1beabab98749d6351d40f857c07a2eb1e3af11780ee2f
be80ff0082487ecadf19bfe0adff0017341ff82c8ffc1403f681d274df0d687fb4af8bfc5bfb3ffe
cade08d37c35a57865353f0878774af857ac59f8cb50f1158c5a8d9f85ed749f0e782bc2fa6f83ae
e6d4f5cf1e687e1abed5b5ed42ce2f11a5c37cc1e27ff83517f6b64d23c65f0cfe12fc41f05f84bc
27e38f881f0befb4ed775ffda7bc79aefc3df0cf802d3e1b68127c77d3bc43f062c7e12e9971e3ef
1cf8c3e34787740d6346d71fc5fa3e9ba6f84bc0fe11804116a66deeb4de3be21ffc1b15ff000553
f17fecb1f0dfe1d6a5e2ff00d9b7c51f123c2bf19be33fc57f1c4b79f1cfc77abc9e386f15fc3ef8
5fe17f09ea963e33d67e17dadcc5e261a47c3d87e1e4fe1293c8f0ce9fa7787fc3de21fed65b8f10
ebcb6801f757ed2dfb4a7c70ff0082c3ff00c14bfc57ff0004befd85fe3d780fe017ec97fb247c16
f1d58fc67d7b50d2b4cd73c0df11f5cb0b88be156bf79f0fbc1be11d65f47f8a9e11f03695e29d2f
c33f0c3c0de2dba9bc17a778834dd67e206b7a1eabfd99e1fd0f4cfd40fdb3ff006f6fd9cbf674f0
0fc18ff82637c17fdb2342f86df193e28f80e1f82b17c7a97e2ee871dcfecaff000d7e1ee9fae783
fc69f1dfc5ff00103c7faf5df873c43e32d1b52f875e26f075bf801fc72bf13ac3c5ba8d9bdb5bc1
0e9715dc3f891ff04d7ff83593f68af8692f827f684fda6b51fd9d357f89fa8f85f59847ecd1f112
5f8c97b67f0c757d62ecdada6b1e25f8a7f003e2678566d6fc4d6de13b6bcb487c3da26acbe14d26
e35e08354d724d322fb6fb2ebfff0006c37ed5de01b0f8d3f147e097ed3dfb3259fed29e2c834bd0
7e10785b4bf801aafc37f83ff0efe1a5af85bc53a1cfe06f0a1bad53c7baf7853c5f66d7be19b5f0
afc5bd49fc5bafc7a2e89e21d3bc77378c2e7c6371790807e827fc1227fe09adf0b3f613fd9a3c17
fb4dfed83e23f08f8e3f692f86ba2fc7df8816be2af17f88fc15f11f49f82df09fc55e2e7f19d878
974197c3435d9f50f8a927833c356be26f17fc4ff0bdcea1f10357b4f156bbf0adfc49e2af0bf863
c0561a6fc39fb41f8b34eff8391bf6aff815f0ebe0d7c51b8d0ffe0993f04350f8e9a4fc77f1b1d0
b408bc53e2bd4f419fe1e2693ac469e3eb076f873a97c65d2f51d57c37f01f5b82dffe162d87843c
37f137c71aae8da724f0d8d8fe725aff00c1ab7ff052ff00117c3ff147c39f169fd81fe1de89e35f
8b7a5fc5993c77e12f1c7c51d5355f09d9f86fc07e30d0b4bf84ba17876ffe1d5b5e37c3cf10eafe
23b2d42ff4bb9f11472e85aa691a76b38d4174e1632efdc7fc1a77ff00051cf057c09f197c25f09f
ed19fb2aebda7f8b3e227817c69ff08deab178cfc3927882ebc3971e35d060be9bc7b75a478925f0
6bf87f46bcf0fea4ba3e87e1eb8bcf14de789ef3c3975e231a6f86cc3ab807ea8ffc15dffe0a25a0
7ec8be09f85dff000456ff008242f87ac350fda33e22f86a1f8436be15f81be216d2754fd9abc2be
2286d750d197c31e2a4ba9345d3be28f8af484f106a9e24bbd6f56b7d4745d1352bff89fafeb3a2e
a97e3589be218bc5df057fe0d76fd8df5cb6f0478b7c0dfb4a7fc15d7f6afd1b4cb4f8937ba6f8ca
dbc49e03f815a64093eafa66a7e2af0edaea49e2093c05e1bd5757b89742d4f54d32d751f8d1f10a
5bc9351d5f44f0c591d3e3fe7a7f6e5ff8243fc67ff82737c71f841f067e28f897c17fb457c4ff00
88fab595ff0081be0c7c32b1f8c5a2f8a3e2ff0081f51f8911f82fc0ba4f83b5ab7f08341abf8abc
576d1ea773e29f0be917f2f88be1bdbeab081ad789759bdb37b6fd61f057fc1b3bff0005a4bdd334
8d4fc43abfec9b6de14f15781f44f07f8fbe0fdd7c5497c01e27f117c3bbdd43e1ef8a75af853e35
f12f803e07cf6eb258eb5f0f7c17fdabab68faf6bd2ff6b7859b52d1b599eeb52d5354d7003d0ffe
0dd7ff0082485d7ed97f147c5fff000537ff008283e871f8bbe1edd78cd7c79f07346f1dea5e1b83
46f8ebf1975af126b1ae78bbe29f8f3c1d30b25bff00087863c4525f5f786349bbb6b4f08f8bbc61
7f7b0c16f7de1af0a47a7dcff449ff0005a8ff0082d7fc24ff00827efc08f1ff00c2ef839f12bc31
e3cfdbcbc75a1695a57c21f83d62baff008a17e1fe9be2ebc97c383e20f8a67f09bd8b787a6d3749
4d4f53f04d9df6b0bac78a7c537be14b78ecdfc3dabb6af69fcae1ff008346bfe0b07fd9fac68761
f113f654d3fc35ae5fe937ba86803e3e7c54b7d2b536f0d26a70f86ee759d334df842961aa6a7a5a
eadaa3697a85ea5ddc686756d45b4b96237d7508c48ffe0cf6ff0082b6247229f187ec66f2b22460
ff00c2e2f8826de448da4318bc8dfe04b4d788893dcc11169639ade274114a3ca42003fa8fff0082
06ff00c13cbc55fb03fecb369f16ff006cbf18f876ebf68df1c45e2bf189d53e256b775a3f8d7e00
fc3af8a5a2782bc69f10fe08f8bfc41adf896fb48bbbc7f1b7873fe166f8a24629069baeebfe26d5
e7b7d3759f10f89efb50fc90fdb97c71f153fe0e50fdb27e0cfeca1fb2bebf6569fb047ecebe3ef1
7f8d3e3478fe4bef0cea3e1bd5b47f05f8ab59f0158fc7ad33c65637d7fe2ad1f53f8a3e1db6f1cf
82fe117c1dd67c39e1ed7b471a5df7c58bebbf107827c5f61aa787fc6fe1ff00fc1aff00ff000526

83e1dfc74d1fe3f6aff0e3e2c7c49f19786b5ab3f835e29b0fdb0fc50fe0bf07f8bfc61e03d67c09
e33f13fc4ef0bfc44fd9c7c5f7be2ebbd5eced7e1a08359f0a5df85fc6363a4fc3fb5d0a2f12a5bd
f4177a3e2f887fe0d93ff82b458fc45f86ff0011be0fddfec77f0b6f3c15fb3cfc35f825e26b0d3b
e3a7c4bd334ff883a9f867e175afc34f88fe23f1341e04f843e13bad4f49f89b2c9abeb7a9e9b797
135dea76d78b078a25d56e1afc5f807f579fb577ed31fb1e7fc10b3f601d12f3c3be10d2fe1e7c30
f8736507803e01fc1cf0a456cba878f3e20dfe95a8ea5a0c405eeada5ea9e2c82ff54ff89ffc58f1
d69373afebf05adeeabe26be7d4ee0796bf8c5ff00043afd919ffe0a25fb467c57ff0082f0fed4be
07d6a7f887f12be2ae91a9fec8d6575e3bb3d5f42f061f0af846fbe1cf8e2ee5f08f8634fb0f3bc2
df0cb54d362f877f0366f195dc1e2b97c23a4de7893c65a16a5ac4f69e26d57e0697fe0dc2ff0082
d778cbc3fe11d17e307ed1bf01357d43c0ba3a783fc39e2af1b7c5ef1a7c79d0f4ef097d9fc47ab4
b1af863e2c7c2dd6352b3f15ea5e236f06f87ad355f06ea7e0ad2b4df01e8560754d2bc43aa787f4
e46d6f0f7fc1bb7ff05d2f02e8de0ef807f0aff6bdf80bf07be0a782f5db0d32cfe237c13f8e3f1e
be0ff8c359f0fdcf883c47abebfe34f13782fc0da0e9ba3f8c3c53796be2fbd97535d6276d7750b3
f0b7c3ff000b47e364d2fc316914001f597fc16b7fe0a13f123fe0a27f14fc6dff000434ff00827e
1f0bf8cbe206bf75a769ff00b467c41f14ebc34ef0a7da3c09ac7833c63a9f813c23e290be28f0d5
e683a07dbe5d47e28eb1e21b5f06eb1e16d5be1eeb9e13b49b50d7e5d3b43d4bf5f7f654f831fb26
ff00c1067fe09c49a76bfe37f0a6b777e11f0bea9e36f8dbf147e1f68c750f889fb457c57b6d1758
f17df47a2e81a2dedef8c3c572681a26997ba7785749b697ecda2fc37f0deabe28d66ebc3b67a4f8
b7571fc8ae97ff00068c7fc151ece4f17a5ceb5fb21f887fb474dd5ec343d424fda0be2ce857fa4f
8964bfb59acbc72eb6bf07e76d759ac52fada6d0b56b9fb16a371a935d5fdc992c6d9dbd53e04ffc
1aa5ff000565f85179f10758d27e39feccdf0cbc5fe30f85de36f86d69e2fd17c6d7fe33b23e11f1
df833c41e1ef1e784759d0fc49f0426bad247c40b29b4cf055a78e7c1da978775cf0e68bacf89ae6
f13508ae8e957201bbfb007ec8ff00157fe0e2ff00f8286f8abfe0a31fb687876c3c2ffb2cf8735d
f08e81ff000a963d43588f40f8c165e08f0aebb6307c11f877e2cb69742d7f5ff0f7c3bf135c695e
2bf897e20bcb0d5e1d4f48f176a5e15935eb092459b4ff00d09ff82fd7eddfa0fc6df0e685ff0004
7afd8817c63e1df8dff14f54fd9cfc2fe14bef84da3f84adfe077c6ef0278feebc5be0abafd956c7
e2868be22d3f4ef03f866d2c20d0b5cd727b5593c25a85af8435ef86f7b651d9aeb73dcfe3ef8d3f
e0dcbff82d4f84b5cbcd63e13f86be15fc1ed27f674f8330df7c38d4be10fed51e3bb49fc4bacea3
e1ed53fe16569df0c75bd522d33c5b6bf133c7d751eb179f10a0d474df86de02d66dfc47a5787ad7
5ebb874abbc7ce7ff0434ff8298f813f628fda93c1761e2dbbd57c47e14d7fe1e78bfc33af4ffb46
7c53b8d2be1efc31f885e0df85fafb7c329be0fea4ba4ea707c1f9fc53e2246f8372f8cbc79e12d5
6d7c39f0efc6f2d85e6a1e1c365e225be00fd98fdbcbfe09a5fb327fc12a3fe082bf137e007c44f1
efc19b3fdb37e322f8175fbef89d67a3698ff157e3178834ff008cbf0d7c55e25f831f09ecf50beb
2f1b5cfc20f0d1d3b43d2b5cbbd285be97a3697a7bfc46f147866eeeaf762fd69ff0672cdad6a3fb
177c7ff12788a6f0ccda7f85be3ac3f07fc1b7d663536f1259f85f4bd1e4f8b17de18d4923116867
4183c63f18fc49e26f0e5e24577e265d63c43e2db4d63505f0e45e15d3b4ff00c74f8abfb267ed41
ff000570fd947fe0a2dff058efdae6e7c55f083e13695f0f6ebe307ec59f0de4d66d7c51af5ef81f
e0a699e368fc33e01d1a1d7b4789bc37f03279bc4570dacf8b742bed035cf1d78d6df57d6f4db1d4
74db64d4af3f54bfe0cebf0a7c44f0e7c06fdb4efee7c7da1f8cfe01bfc77f877a17c3a93c1b737d
2d9b7c4cf0f7c39b7d63e29ebb65a66a9e0ff0bebd0e95e23f0aebdf0cf4c8eef5799bed1a8f83b5
0860d0ec521b6bfd7803fb61560429ce430ca1e848c679ce39c1f4a7d31082aa402032a95dc087c6
dce1c76603a83d0e453e800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2803fcf0bfe0f539bc8fda97fe09e
8c10387f859f1391d1b1b0a1f899e066248f5c8edfc5b4f406bfd09b45855747d29368dbfd9962ac
ac01c6db4815547b285e00c8ea4735fe7a7ff07ad7fc9d17fc13cffec977c4dffd597e06aff433d2
7fe415a67fd83ecbff0049a2a00ba133d42679fe11ebc77f4a5d8be83f5c7e59e9ed4ea28022287e
5c00003fc1c63ea3b8f6ff00f5d208d40602355ddc3742187b81f5cf3cf1d39a9a8a0089536b3380
32fb4371c80a368e7273c53caf70179eb9ff003f9d3a8a0040081c803e9d2a3918a873b4b048cb01
9da19864eddcc428cf0324e0739e86a5a85f00b12c14b2e016390300725080b81dce4e7f9007f9b3
ff00c17fbe2169bff0507ff82f2fecedfb086b9f1235bb2f839e0df1cfc02fd9af585f0f69f75a6e
aff0ebc75f1afc49a67fc2d1bed16d35e861f0ef89fc59069faef86e6d275d7b6bab092192db4efb
4ddd8dacc2dbfab4ff00825aff00c103ff00665ff8251f8dfe207c52f83df143e3dfc4ef1df8ebc3
72782757bbf885e23d074ef0e7fc222b7da5ea91e9ede04f09687e1ff0aeb1ab69bace9b36a7a278
9f5cb7bbd6b478b50d434ad32e2ced351bf69fec1d6bfe097dfb13ebdfb7369fff00050af10fc17d
0f59fdaa74cd02cb43d2bc67aeead757da069c74ab58b4fd3fc7b6be03dd16807e225969c4e89a7f
8d66b57d6ec2dae56e6df505bcb4b096dff49b6b1c65bf01d0fb1f63df8a00fe6f7fe0afdff041c8
ff00e0ae3f1b3f679f89baf7ed39e2ff00845e12f83be1bd5bc11e32f0041e14b3f170f10f87b50f
154dafdef893c00b7fab41e1df077c48d46c1c6857be2bd5746f1143a9e93a7f872deef4b81f463e
77db1ff04fdff82597c37ff8273fec8de32fd917e0c7c4ef8d5e2ef0c78d353f883a86a3e3df18f8

86c7fe130f0f6a5e3dd0a7d1e6d57e1f5869d1e93e16f04ae856e2caf74bb0d0f45b68efbc509aa7
89356171aa6ab25ec7fad42345c9550a58e491c1fc3fc38a47246ddbd49e87eee072dee0919008ef
d78a00ff002daff82c1ffc123bf689ff008251fec77e14d73c77fb7478d7e33f85be3e7c77bafd9e
f59f853733788ef3c1f7ff00077e1c3ebdf177f67ad52f0789b58bf92c759f0b5fe87e27d575bd0f
49b4b1d1bc33adf8ddad3c3324d62fe2ab8f147d9bff00044dff00836aff0065cfdb73f640f82dfb
677ed09f197e31ea3ff0b33c59f131af7e0af80d3c3de0ef0dbf84bc1be2fd77e1eda689ab78a6ef
4fbcf1a2eb1ac5f787ef3c45a96bbe18bed3214b1beb6f0f2e9f1cf657b797bfb4bff07736ad7fe1
bff825e269763f0d2f7c63078d3f68ff0085b67a978fe148ae63f833069afa96bba7ebdba5d32eee
ac1fc6ba969f0fc3b12e9f7da4c92ffc2402da7b8bfb6924d2ef3eb5ff0083604a5dff00c1123f63
c954950d77f1e8b3227942474fda2be2ac6d26d2a18198a79b2924b34cd23167ceea00fe173fe0b7
ff00f0450d0bfe0971f18fe0a782fe147c6fbdf8d963fb4b5f6b16bf0bfe1b7887c2779a6fc66d0a
3d2754f09e8c2eb52d7f4db5b7f0278a0ea5e2fd7d34ed2bec8be18d620f3f4e8a4d1b597b9d5fc4
317df3ff0004e9ff00835aedbf6e4fd937f667fdaab54fdad75cf84e3e30cde2ed73e237c347f829
0ea1aae87e18d07e23ea3e0ab5b1f036b179aee95696bafde681e1ed5649f52d77c3daa68f757bac
e87ad5858bd8e9539befea97fe0bddff00047cf1affc15c3e1afecf9e0cf86fe3ff875f0bfc63f09
3e2ecde24d57c55e35f0c5eea9757df0cbc4fa27fc23de2fd2b47d4f4c8ef3519353d288b7f11d9f
85674d3f41f16de59dad85eeb1e1c9e18b5c8bf69be177c39f0c7c38f87fe00f879e02d0b4ff000b
f857e19f853c3be03f0e681a3a4f69a3697e1bf0ae9769a0e87a25ad94f35c48965a3e93670c5656
8d793c763322c7e65e2a199c03f8b21ff065cfc199b53f8afe57edcbf12bfe112d4b474ff852300f
84be146f1078735f9ac9fce7f8b7a9dcce34df1be82dad4d35c595878434ff008797967672ca93ea
92dc88ee63f1bd27fe0cb0f1241aee8b69e31ff8283784e4f0ec37504bacc1e1afd9bf59d2f5e3a2
41218ef469da96bbf16b5ab3d26f6ee3816dad66b9d2750d2dc5b86b9b7995a28e4ff403ba82236f
20942796b1af18d8ac50eec6d420ed38fbaa413d063835f9f5ff00050cff008285fc05ff0082697e
ce1e23fda33e38dc5f6a9a169775a5f863c37e01f0ddc6930fc47f897e2dd7eeed21b6f0d780e1f1
46bfa15a6b777a6d8cfa8789f5c821bdf3b4af0d6977f7c23b8bb5b4b1bc00ff00322ff82a57fc11
c757ff0082797ed83f043f645f84bf114fed4fe32fda23c25e19d43e1de8fa2784ecfc3df10e3f17
6b9e2cbef01e95e085d3b4cd7f5ad3e5d735df1159cdabe857c89a3dbc7a55fdac772ef73633ea97
df4cfed5dff06c07edb7fb1ffec8df147f6abf1278ff00e0678c34df84fe04f06f8f3e21fc30f0f6
ab7f3f897c33a1be997573f1a562d435486c7c377eff0008f56874f8ad869577a8c9e3fb49752d5f
43b7b7bdd26cb4cd77fadaff0082557fc13f3c5ff1dbf68ef1d7fc1683f6fdf87ba1d9fed49fb414
1e1cf147eca5f07f586f11eb169fb26fc19bff000e4763e16d1ef742f16f84bc337961f16ac74657
d3ad7c402ef53b1d1b4bbeb89741b5f0fdfea7a95b45fa25ff0005ab812d7fe090ff00f05128040f
1decbfb287c5bc452946775fec02b73299233e5cb230c4a4a856611e4a0c31a00fe7c3fe0ccbf8cd
e2ff00187eceff00b647ecefa8b5adff00857e0e7c52f873f107c273cdae7896eb57d39fe33f87fc
4ba4f89fc2f6569797b2e95a4787746bbf85fa778974c6d22ce3fed1d6bc57e24bdbe13de4adb7fb
73b589618123511e5776ff002a358d4c8589918a2f01d9c96727259cb313935fc1e7fc1939616d67
e0bff8288ea63c41a7cd7d75e28fd9a2d2f3c3c2db57b5d7749d234dd23e2e5cdbebf73a8cda6c7a
25e695e239f55bdd3f4d834cd5ef350b19fc39aacfaf5a693697da15c6a9fddc5bea10989b3e6edb
78d0bc8cb92cac4aaba81869436d6cba210595d7258114012ddd9a5c8f9b7e7cb962003610098619
a452c3cc5e9f273c7000ec9358dbdc2c426855bca5c2053b563618c32e195811d8a9c8201183cd2f
f685af3fbc5044822c6e4c17d8aedb5f77965515be770db5595909dea569cb7d09665c3028b1bb64
03b5252446ce54909bc619431048238ce4000a89a5dac2c1d2d972a0aa2abc8d8463f3a32cb398dc
313bf046d0c3770e14d3a7d2ec64303cb04616d9bcc8901658f76324cb1a90b2320dc5598b639c0c
13577ed3110c4303b739c153d090c4f38014ab0627850a493819af8d7f6cefdb33e1ff00ec7de08f
0078b3c63a06bde2b7f887f15344f85da0e91e1bf117c3ff000d4d6fa9eb9a36bba8c7ad6b9aefc4
5f17783bc35a2f87a26d32df42fb5dfeb56f2dcf8afc4be0ff000ddb4526a7e25d320b800fafcc56
0a500860db1accc02428d8dc156531edcbae7e50e42fce7600770c536ded2d6d9556de2f9449b95d
b74c22c90cdb59f940fb80c282179638afcf4f8d1ff0503f837f0dbf603f1bff00c141be18eaf67f
1a7e14e8ff000725f8a1f0a8689a9df6976ff18351bfbc4d27c1be00d1ef64d0b50bcd37c51e35f1
9dde9de04b7b77d0efb56d23c43a8c7633d89bc56897c4ff00e0943ff0554f01ff00c1577f672f16
fed01f0fbe1878cfe13ea1e00f1dc3f0a3c6fe0df186a1a4f8874bb4f194be1cf0f78a587833c57a
04d07fc247e193a778ab4bdfadebbe1dd035517b2ddf99a6c7a7c5693cc01fafb02430ef284b19a6
32b1775723a02aac39db1e36a46795008038cd3a4860b8124722acabb02b281f30dd9fb8ebf301f3
7241e3d2bf1dfe0aff00c164bf644f8f5ff0509f89bff04d9f875a9f8c67f8d9f08f4fd7eeaffc47
a9697e1cb1f865e39f11782e1d227f881e05f873adc7aacfe23f12f8a3c296ba96a5adea64f872cf
46b9d27c37e20bed2f54be8a0b5fb5f9afc45ff82f97ec3ff0c3f6babafd8f12fbc79e37d57c312d
fc1f127e3a786bfe10d8ff0067af86fab6877ba5da78dbc2375e39d77c59a1dff8bbc57e099f5ff0
edb788fc3de00d07c51a8697a86b7169970915fe9daadbda007ee0cf6b6af6c4c20a32ba32c703bd
bc625dfb55e43135b0657c6e0d236255c6370619fc79ff0082b77fc154be187fc12c7e04b78ff57d
11be277c65f893753782fe01fc1ad126924bcf1b7c469ac6e0688de309b4b486fb4ef00d908eeaef

53d4238bfb7758d480d0fc39677ba918ee6db7ff00e0ab9ff054ef05ff00c12dbe08f833e2df887e
0f7c49f8fbaffc52f17def807e197807e1c5f692b1ea5e20d2bc337de37d466f166bb341abdd689a
3ae83a26af7d77ade85e17f19ddc36f6369e569d1584d717d6ff00869fb1c7ecd535c68de20ff839
1ffe0a6de0abbfda3bf683f1f7c37f82fe33fd9bff00679f823a3d9f8ba0f87be18d7acfc0df0b3e
1378b3c2de1bf146bc3c217ff1c3e235eeb7a378af40f06d9dfe93e13f016afe22d6b5fb486dbc65
a89b5f0f007e9bff00c12fff00e09d9e298fc5f17fc14e7f6ead3747f19ffc1433f682b0d5fc6fa3
59ea7a76ab147fb1f7c30f8936769a9f85ff00679f0c69be28be1abdb6bff0d3c392dbf816f3511a
6695acf84b4dd435bf086973dd1bad7fc49aff00efc69da7d8e9c659d6d2282e67455b8999a491e5
4b55f95879acf2c71221538936ca0051319995256f803f61afdba3e0afedd7fb37d87ed2df0974ef
1df81bc10be2af18f87fc57e1af8dde1bb4f0678d3c07ad781aced6ff5d3e28b99750bed022b3d3f
44bcd335a835db5d7ef349974ad560b79b5591ac24b4b5c6fd95bfe0a51f083f6cbf1ef8a7c1ff00
02fc3be38f19f82b4ad0e5f15697fb43e9367e1ad57e0a78a74f8b58d4740b4b38f58f0ef89b57f1
0f803c49ab6a1a4cba8f86bc31f17bc3de03bff1b783e17f1878663d4bc3b71677b7001fa622e225
3b1a41bf8fdd8077a82ca80950090a4b0c310060e4120134f33c4bc33853b77e1b2a4a71f3004025
412013d8f5e95f8c7fb7b7fc16b7f633ff00826f7c6ef81ff003e3adc7c43d5fc79f1e26b292c64f
86be11b7f13da7c37f08ea5e2787c3b6be34f88ad71acd8ea89a75d6b37770f0689e17d3fc41e266
d3b4f96eadf45960b8d39aefeadfdb4bf6ecf82ffb097c3ff077c53fda0f568fc1de0ef1b78db51f
02e9baddceabe19d2f4cb5d7ec3e1a78ebe2669d61a8eb5e2bd7742d1ec751f11695f0fb54f0df86
c43777726a5e2cd4746d2a2b4961bb92f6dc03eedf3a23bb249c00c418db2aac580c8c1fee938c67
6e188da41aae9736938210a3ab968c100b06387dc0003e6c2a392bc65467a119fcf6fdb07f6e9f07
7ecbbfb10f8e3f6d2b0d23fe160f85345f86be1ef891f0ff00c397d777be0a9fe25eade3a8346ff8
569e00b5b8bad075bd5346f1778da6f11787f4ad06caf3497bfd435fd62df478f4e7d43759afca7e
00ff0082b5e83f12ff00e0927f113fe0a8369f077c63e067f07fc21f8bbe38d6be06f89e7b5d6bc4
7a078afe1f6a1a9f866cf4dd42e2da7f08dd6a3e1bbbd66decf52b6d52f9bc25ad7897c117d27882
2d374dbd582d4807ed74c2ceee05b791cf97261f11078e37442110121482a7e5655246e00b03b578
2cecac6d6168a153246db9dbcd5329f90952a323e50a4152a790dc639afc84ff0082507fc1433c4d
ff000515f82bf157e2278a3c21f0e7c3de27f857f1e7c41f071edbe11f8e35af16f857c5fe15b7f0
97827c6be04f8a5e19bff16e99e16d766f09f8974df182e9d6facdde9b0e8be2793c39aaeabe1e65
b50d689e2bf06bfe0bd3fb27fc65ff00829778dffe09bde169da3f12f87359d6be1f681f12754d52
4b6f0ffc45f8c9e148359baf1ef833c2da64ba5dbe9577e1ed1e4d0a7d07c2be2db6f138d4fc69e2
486fe3d17c1f3f842da3f175c007ef5c70d8c32334314492ca361c7cace1092405272769049c2f00
1278ab1b1240e0056561b48f95d3729c82c739600e32a09e87383cd7e52ffc1457fe0abdfb3d7fc1
33fe1d7853c75f1ab42f89de3dd43c52751d4b43f01fc20f0e69facf88e4f0be871e9f1f8afc757f
7fe25d53c3de19b1f0af86f50d5b46d32e644f1049aaea1a96bb63169ba65f5b43a8cf67f74fecf7
f1e7c1dfb427c0df855f1f3c1a2eadfc0ff17fe1df83be25f863fb4a6d1a4d4adb47f19f87f4ff00
10c3a6eb03c3f7ba9e916fac6843511a4eb51d8ea57f6d0ea5697b125d4a2066a00f57b8896deea1
f22063f68bd49c889bfe5ef6481e57660ed6d03a08e19a400298e6685627927247f9d87fc13a3f63
bfd91ff6eeff0082a97c6cfd9cbf6828b57fda03e187c3cf887fb7e7ed2ba5f84353f08eabf06ee3
44f1a68dfb557837c283c11e2ed434dbd683e2cf82f54175e20d66f174af1c6af15a4baa5ae97aa2
786ded5f4c3fe875adc57973784595c8b69649ad6cfcc78ade47b1c30906a291dd34704ad05c3d9d
c5b40cd30b89a05c24d10b8b1bbff327f849fb40fc7dfd9bbfe0a37fb4e787bfe09d537853e2cfed
a13782bf6b9f841e2c8bc71abf8b3e27f8d7c4bf11f50f18db7c47f883e39fd9b3e1e7c3ebabcf84
3a8eb3e22f14787a0d63c2fe0bd0b4bb69bc37ad69ff001435bf8a3e0ad17e1d78592fad003f733f
e0e18ff829ff00c37fd93be095e7fc122ff658f83fe01f10ea7f12be01ddf80fe2b4da2dfd9e97f0
d3f651f829e3287fe113f0d59b68de1db948fc2fe2ef222b0f15a4fe397d0bc2de1af0d8d2f59d62
6d627f1479961d77fc19fbf0ee2f057eca9fb536a567e27f1fae8d7ffb46e83e0abaf873af6a3e14
d73c0361e2ff000d7c24f065e78bfe2e7c3ad6fc33a269b26b5a3fc52d475cd3b4cd2ef67d435dd3
53c25e0ff07dc69daaea525cea5acea7de7c05fd82755ff82777fc128ff6bcfdaefe3dfc2ef82df1
03fe0a3bf107f659f8d3aa7c70f89de2c93c55ad59f8e7c27e3886d35eb4f067c6fbef133f855e0d
4e168349d43e385f4da7595ab78e3c3b2f88b52d5aeb4cd2167962ff0083427c39e36f07fec57fb4
ff00837e21de5d4fe29f027ed91a9f82585d6bb6fe2b86df49f0ff00c07f83363a5e97a3788ac6ff
0055d2affc2f6b67e5c9e1a9743bc4d25f4b365359c49672c08c01fd6e800000741c0f6edfca968a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2803fcef3fe0f5aff93a2ff8279ffd92ef89bffab2fc0d5f
e867a4ff00c82b4cff00b07d97fe93455fe799ff0007ad7fc9d17fc13cff00ec977c4dff00d597e0
6aff00433d27fe415a67fd83ecbff49a2a00d0a28a2800a28a2800a28a2800aa9700a89191cc6cf1
380cac8bb4853b5b32868c31638048c0ea41ab754af6395e09961916290aa9124a8b322aa9cc9b63
70c99d80f0548c90769c5007f105aa7fc14a7fe0a0faeffc1d16bfb17fc36f8b1a5e91fb3ce97f10
74bf83daefc16f16cfadde7c2bd63e1b7873e1127c63f88be309743597509f4ef8cface8d69adbf8

37c45a3be99a636bb69a5dbeab651f87ae3575b8fee215b700cbb4a1190c1b20fa76c608ee09afe7
d350ff0082346837dff05c2f0cff00c157f4bf19e81a1f86347f85dab596a7f0bb45d126d03c53e2
1f8e777e14bbf87507c44f125f5adaea1a1f8cbc33ae781f5cd6bfb7e5697c2daed9eb9a47856ca1
5d434eb7ba797fa02b57df05bba2aa2bc31bec504200d82428c9200c9c73f5c8a00b74c7381d327e
6c01d4fca7803a13cf7229f50cca1930493ce7cb0c17cd201210b11903383f29078c12464100fe4c
7fe0f0ad42e64ff8262f82974ff885e27f0ddacffb487812d352f08e85e16d4f5af0dfc4d7b7d2f5
fb88743f1a789ed254d37c1363e13950f8e345bfd66deea0d63c49a169da169eb1ea7756d2afda9f
f06bd08d7fe088bfb1d88f695fb47c780480a0b3afed11f155646628486732062ccc15f3c3a23865
1e49ff000748787ed7c49ff04abf14c3e34f1ff883e1e7c3eb1fda3bf66aff0084eae341f0ce93e2
3173e0fd67e2a68fa46b17577a44d6435ad664f07db5cb78c748d2bc2fadf86f52d5f56d1ad34dbf
d4ee34cbbb9b393db7fe0d99fecb8bfe08d3fb2fdb6857d2eafa1da78aff00694b4d17599ecd34d9
b5ad16dff699f8b8ba4eb3269c935ca594fa9e9df65bcbab15babb6b2ba9a6b59aeae2786599c03f
4f7f6a0fdb47f661fd8df4cf0c789ff6a0f8e5f0ebe037877c53addfe81e19d6be256a92689a7788
f59b4d2d3519f48d2ef4c1323dd4368c6eee155498edd3cc0ae72b5f4dd85edade59d8de59c825b5
bd8229ad2458d84732dcc4b3c5718c64473472a4a8d9e56404904903f812ff0083d835df198f167e
c1fa22de78987c2d9bc39f1bf5bd42ce33731f8387c44b0bff0005d9e917f279c06949e31b7f0d5c
6b76d64f24abaa7f63cf78d691bc22429fd9c7fc13e755f1cf883f612fd8c75cf8917be26d43e21e
b3fb2d7c03d4fe215ff8c7fb5bfe130bdf195ffc2ef0c5cf88ee3c4abadc369abc7aecdab4b76fab
0d4ede2d456f0ca2f11670f900fb0eea38658254b8d8612a77ef6daa171f3166dca00032724803b9
afe683e10ffc1347f6a7fdad3fe0a75f103f6e6ff82a6f823c0577e0ff00d9d7579fc19ff04f5f80
fe1ef1fdbf8b3e1d58e8763e26d65e2fda23c63e019b53f1869163e33bed022f0bea8ba7dd6a70b5
c7c43f3b58bff075a5a786fc386c7fa649235963789f3b644646c1c1dac08383d8e0f07b54296912
387009601d549da0a891cbb852a1480c70081c719c6e2c48050f262b47b8bb289928be6ba2cd23c8
049249c44cb2be434cff00724cb1249c718fe5cffe0ed1fda7be257c09ff00826fe9bf0d7e1e47e2
0b083f6a7f8b1a47c1ef1a78874dd3f568acecfe1e5bf86f5ef18f883c351f89ac674b0d2f52f1ec
da0d9787effc35ac4139f147821bc6a2d5ec8695717b6ffd509424101d813920e47ca7040c718206
73860dce33d057e2bffc1c27f06bc23f19ff00e090bfb6de9fe2e3a92c7f0efe134df19b439b4a36
30df2f8b3e136a36be34f0f442f2eec2f24b6d3752bdd28697e211a7358ea379a1ddded85b6a164b
732bb007f9b5ff00c129ff006e8ff828afeccdf15757f80dff0004e2f17786bc31f13bf6b2f13f84
bc24fe13f16f80fe1d78b878bfc4be0fb3f15dc7856cf4fd53c7da75f691a36a76dfdb5acdbdbc36
62cecf5ed5f55b5b38ecee7ecf6921fea27c51ff0005c6ff008387345f11f8974bd27fe092faa69d
73e1d922b4d4bc2be31f84bf13bc4d178774ab5ff841ecf4cd4ad753f0aea1e10bdbef186b775f12
b43baf1bdfc5797de1b9a3d47c193782fc11e115d1bc7371ae79dffc19edfb0bfc32f19e87f1c3f6
f8f11e81a5ebff00123e1d7c49d73f67cf86377ac4fa76a30783dd7c23e0af177883c4f6ba0dcf82
8cfa16bb2d878953c3d6be27d23c697735fe8bad6b9a3cfe15d1ded74fd72e7fbd6d2ec268e05334
9fbd899e242a0ac7249016816e218cb38b4865432b45040ea152e65decef2335007f9f6de7fc176b
fe0e4ad1fe297c67f84da9fec03696de3ed5749d21b4bf00afecbbf132e6ebe0249a9f87b48d3b4e
d57c11ab7fc24cf6fe3297c4ba9f8abc3fe2b9a2f885ae7c4416da9dcc9a759e9965a0c1269a9edd
a07fc176ff00e0bb5f0aa01e23fdaabfe09eda8f82fc07e2af89537877c27ab7863f63df8b1e3abb
d3f50f074373e0df1d784edb48b3fda07e1fcfbb47f16f84b54d72c66f1035fb5e5e6bfe20853c44
345d2fc316b2ff00773f612ea9e65d5daba805bcaba9514b856191ce5946f63b64dc1884326f28a4
54fecc9834932dd489713b279b289252c234df88937337eee3323c9146dba38e42c55712481c03f8
0fd4bfe0e30ff82f7dbcfe21b4d5bfe09b5f0abc2363a2f893c53e0fbfd575ff0080bfb526936d6d
e33f07e9777afea3e0896ea5f8977718f12dfd8e98da66929a6c57f6baa788b50d2f4ad1f519aef5
2b69e3fcb0fdaa7e30ff00c165bfe0ae979e24fda13e267c358f4df86ffb247c2ff8a3f1dfc6df07
353f841e20f831f01be127c3fd06f747d4b5cb1f10c5f17ac2d17e3deabf13ed3c1516b767e089fc
57e36d5353b7f0f258dfc7630e9115ad8ffaa10b2995e675bc91772411282b20558e2690ecf95d58
6f123a97565753b4c4508c9e1be267c39f0c7c51f01f8c7e19fc46d32cbc5fe05f88de1dd73c17e3
3f0e6b16915d68faaf84fc4fa65c68dac69371672c13c3751ded95c4968f0dd068a68ee256b9f3ff
00d5b807f94f7c47ff0082af1f8a1ff04acfd82bfe09a5e0fd1bc44df117e12fc5dd07c41e23f88b
a97c44b8f02e9fe1f4f0cf8bbc6fa1f803e10aff00c22de18f09c1aaf85f5cd33c73a7f8b753f125
df8db53d67e1deafa5c4baaea97da869da65fe9ff66ffc11c3fe0a2765ff000468f889ff00053dfd
9b3f6a5f0669bf063c5765e0ff001ef8afc01e1eb566bfbaf097ed27f096d7c403c31f0574cd4759
6d62dbc51a278cac351d3754f02eade36f142db4f7de1bb15bc9f58d43c74268bd3bf65cff008213
fed0df037fe0af3fb3a7c30d2fe0afc47d6be177ecfbfb54e95f1bbc5dfb517c48f87b145f087c4d
fb3df84162d63c33e13b6f1658789ee34ff155ef892f7c17a97832d06a1f0bfc2ba96a5e35d646ad
e21b8b6f075ce9c9a3fdedff00073afec6ff0012e7f8c9fb38fed35fb3a7ec8d7ff19be257c52917
e0feadf1167f0f5e7c65f873f0dafe2d37c756571a3f893e016a1f0ef5ff0006585c7c4f1e3ab4d7
61f8c5abde5e5ff867c43f08e7d42dacb42bdbdb7f10f88003f992f80ffb5c78a3f662fdbcff0066
bff82a07827e0dfc4ef875fb3168bf16f43f02dcf8d2e3c3f378257e314ba5e89a2d9fed2c7c51ad

f852d75df0d5f78efc5f0f8cf56f1478b346f09d9c706ba93c1a4e99e1f8534ad42d746f33f8f7fb
427c3ff0ff00edc5fb5afc40f873fb384b37c0c9fe3a7c6df16f83fe1feb3777da549f087c11f177
42f10f8134f1a668ba46a7e2df879f0db59d6757d6bc0faf6a5e35b4d2b55f135bebbe1ff09783b4
9d634e5bcd5b4fb8ff0041cf885ff0472d05ff00e08fbf047f623f0d58423e31feccdf0ea0f1efc3
ef15f872ff0052f0b5c68bfb4cc7e07f18d978dbe29e83e1af09eaefa27c42f1e6ad7ff107c69a0d
be85e32d4dbc1de2cd5b5d5d62ff005ad365805e27e7f7fc11f7fe0845f123e14ffc13ff00f6bdf8
3dfb49f823c13e06f89dfb4e3fc32f18fc32d7752d14dff8cfc09e38f83336a7e35f841ae7897c35
abaf8cb45d2bc2de10f1c5e783357bef0beb9e1bb2f1a6a5e203f1374ff1769fe23f0c2fc3fbe500
fe69bfe0a89ff059ad1bf6e4f08fec7361e0cf0c69a754f843fb1349f08fe22c9ab683e2af06783b
c2ff001d7e22681e05d37c77f103e0fea3078fae35cbcd53c136fa1dc7c3cf09eabe24d0f4fb6d35
6efc570bdd78d3c35e32b31a747fb5dffc1607e25fc5aff824c7ec53ff0004dfb1d7a0b1f18fc20b
8d263f8b7e2df01ea76b1dbf89be1ffc3cd1b409bf66df0dda0f0cf87f48b4d2f5dd0f4ad6eef41f
1dd9e9be22bdd574bf19fc2b58bc6e66f13788238b4ffe96bfe09d3ff06d3fc6afd9fbf6dfd77f6c
0fdbff00e2e7ecd1fb54e93abe8df14afb5ef87da3f8075df105b78bfe24fc58b5bed2756d7f5cb4
f1bf877c35e1cd3acf4bb1d735b92cdf48d32fe786eb545d3ad748d2ec6317707e487c13ff008378
6df54ff82bff008f7f671b5d3fe24ea9fb3cfc08f8cde12f8b77de2df88ff0d35b7f0247f07b49d6
6cbc7b3fc36f106bd69a19f865f17356f8a9a2dd786be1fd969de0ef19e843c3fa5eb1abeade2ed1
21f1378735ef0659007e645afeda1fb707ecb5fb08fedb3fb207c6af0c35bd87ed867e17786b54f1
77c5ef88b7963f157c27a57ecf7ab5bfc15f177867c09e09d2b5ebc9359b4f0f69df0d344f86de29
5bdd36c6ff0042d1b4882e35a4f12e9b756d1d97d93f04a29bfe08f5f1e7f612fdaa754f85ff0019
bc0163f12bc09fb307ed0da07c39f096b7f103c77f0afe347c2ff8a7f0e3c5fa0fed8379aeeb56fe
26ff0084075df157c1af854343f8bfe00d3655f07da7833fe13eb8d1fc71a5eb5a0f81a1d4e0fb9f
fe0e01ff00823c6b7e36ff00828f785be237c11f865f167c6127edf37f61a75cea561a6e87a0fc1e
f841f1c3c09e14b4f06e8be0bf1a7882cf447b2b2f0efc69b2d2bc2466f126b5abf866e3e1edc5d7
8ab5e5bef19ddebb368da5fec87fc167ff00e09bff0016ff0069cff82657ec59f0cbe157c11f1969
fe37fd997c45f01b4cf16fc15f821e26f0b7c41f889e0af82f79f0cecfe16fc61f08fc2ef1b7c403
e19bef1eeabe0bd26e2dbc3b6b2dbf8bf40d3fe24787f4f9751f165beada7c115ae9e01fc76fedf5
f197e31ffc14abf6d8fdadbf6b9d13c5177e1bfd8ebc15f1dbe177c38f885f13fe0e585afc45baf8
3ff09fe1f6bf37c38fd9a7e2e6a9e1ed12c3c39e2ef11e85e2cd675ed52fbc03acc50d9def897c41
e22bcf09c379a85e683a64a9f7a7edd7ff0005b7d53f6c4fd93fe1d7ecb5f15fc65f0e2cdbc15fb1
77c39f1bfc7cd3affc3b767e2178cff6ee93e2bf84bc09e118b49f136a63c4be30f0af8abf66bd34
7fc3427c4af0cd859697acfc44d47c2df113e1ceb1f69f0a7895ad2c7fa6afd82ffe08cbf04bc19f
b197ed4be1dd7fc25f1cfc17e3dfdba3e166abf037e20789be2f6ab676ff0017f4ef85be08baf19f
84be0778b3c49e0a3a7eb5e0ef863f14f47f0f5e691ae5e5af86e2f11d96912697e11d53409748d4
37689a57f143fb12ff00c1357e35fc49ff0082967c2efd90bf6c9fd9fbf69bf8b7f0cbe197c7dd77
e1478edbc0ba4f8b74bf8796683c7771aafc59f16789be365cda79de1bf045d786750d67e27f89bf
b2fc416fe36d7efee749f0e2368b7dadbeb1a500771fb657fc162fc67fb49fec2dfb13fece3f11ae
7c07e31d1bf678f89bf152d3e357873c21e20f17fc1fd7fe305cf804f87a4f81ff001af4c8349163
acf856caf7c1de2bd7f53f0ddd5e5e9d3b59f8bd0f88aff58f8450d97827c2b737dcebff00c1516d
fc71fb26fc65fd887c4ff0387ecb9f08ef3f68df817f173c57e19f877e19f8a1ae5beadf05bc2ba7
5b693e2df879fb4bfc6ff117887c4bf1e6c3c69e2ed4b40f8636be1bf898be1bf134bafebd2de787
2fb4ad37c1a7c35a6e97fb1ffb32ff00c1b3dfb647c26ff8291c1f1435ff000e7ecd5e0bfd8ebc37
fb4c78635ed2b4cf0ffc40f1078abc5937c0af076bf7de33d0d3e196a3e2c87c51f143c15e24d397
c2be14f03f88bfb4fc43a7f8935d1e39d734fb9bdbbf02aebeb07ea67fc14a7fe080df163f6b3fdb
1fe16fc79fd9fbc71fb3f7c24f82f67f18b45fda1be3a7c3af11e89e2db5f1a7c4af89b26bdf092d
7c7d68b0f867c21aa787f5bf09eb1e17f823e05d5f46d23c60d7f35afc48d6fc71a85c4aba2ead61
069801fcc8ff00c132ff00e0b15f103fe09d9a97ed3905efc35f89fa5f883e30fecd1e13f869e0bb
6f8b96da7f86bc33f0cbe35fc3797e22de7ec8b1f8f7e29fc5ad4b56b88fc05f0e7f660d434ef0e7
81b40b3f0b787edfc787c3fa5c11fc3fd4a5b8baf8817ff237c0cf8d1fb537ec6565ff0004d2fdbe
3c1fe14f087c35d0b5ef8b7fb50f8cbc2379e25fec5f0bf85fe2be89e14b3f849a3fc71b0d47c5be
2af046ba9a0c9f1cf51f07f8c2c7c37692f8c7c55a5787bc783c4963f0a7c17f0fac2c23b5f127f4
e5ff0007197fc12abf6c9fda07f6a1f849fb4d7ec03f07e7f1f78b3e285be8df0fbe2dea5e029a1d
0bc49e08f16f85b43f11f81fc21e2bf18ff6978bed7c2b7de1df107c32f1cc7e18f10f8e358f0a5e
7883c07a5781347d034dd6f4ed03c47ab694dfaeff00b51ffc11d7e17fc5dff82477c3bff826c7c3
cd3eebc3fa3fc15d23e0eeb9e07934ed53c3ba2ebdaef8d7c09acdaf887c786f3c5f7de11b8f0ddb
78b3e260bcf1b5adc78ae3d0f4db5baf1778b34cd5f5f16ba09d5219003f922d1be2bfc60ff8387b
f6cffda5bc29e03f187893c37a549f053e33fc5ff83ff093e2d7c2dd2be2a7c19f0d6afe17d113c0
1f0dbe1b5cd87893e306a3e06f823e3f9bc1afa5b786bf68bf0b68fa67882d7e21f8efe25bcfe1e9
6c345f0fdcb59fd8effe0a67ff00055dff00825a69baafec5be09f86779f10fe0e7822efc01a27c3
15f1afc23f1c7ed41f09be18c1e36d3e1f15fc59f13681f1dff66f8bc0fe2bd6741b7d5fc4336bba

378034ad03c6771a0dd6a7aef83f56b3d13c61e1fd4afb59fdc1ff0082047fc108fe3bfec13fb547
8ebf68ef8cf677ff000d741d3be0e2fc3ef07781edfe2f783fc717df10fc5fe3ad4acb58f1cf8b7c
49a3fc3ad366f0af86bc25e1ab0d234ed03c13a0c7e27d53599b58b6bff175c5c5bd96b31786f42f
ec0f4fd1ac74cb55b3d3e08ec2dbed3797af0d9450d8472deea7733dfea9792c1631c16e6eb52d46
e6eb52bd992246b9d46eeeaf662d713c923007f9e6fed03ff073a7fc154f42f865a8f8dfc25fb1d7
c3ff00839e1dd4745d3fc3fe20d77e20fc1ff8cf63e2bf85be366d26cadf54d7f421af78b9fc3777
e0cd4fc55a8da45f0f7c6be31f0f696e9a9eab3781eebc3faa6a3a045ad6a9f26ffc13d7f6acf1b7
ec9bf1a7e127edd5a878df4dd2fe02e81178fbe22fc5fd23e38785bc31e2ef1df8f7c33fb53fc49f
04c5f12753f844da1fc4ff008b3f107c29e30d5be224be21f09f827e31f8eb53f877e1fd5344f857
7f37c5af135b6a7e2bd77c25acff00a347ed31f0cbc0df1abe067c67f83bf16f4c9bc45f0bfe247c
33f1c784bc69e1f9639fced4bc39ad681a8db6a11d95ed9359cba66a76b1466ebc3da8db5f595f59
ea10a5fc7a95b5ec367710ff00929fec41ff0004e1fda87f6efbbf0b7c1cfd94d52dfc1ff1ebe267
c406d7fc61e2bf8a1e14d0aca2f841f01e0f0b2daf8fbe36fc0ff089f12f8e340d2fc27ae7c4482d
6db5bb6d635dd13c6de32d7a2f02f80345bfbcf0d0f124a01fd327fc14dffe0a4ff1b3fe0add75f1
8fe00ffc13cbc55afeb3fb05fc0af09f88fc51fb46fc48f84df0ed25f893e3ed6fe16e93a67c57b0
f1768babfc6bd4be1478321f837a7f8dfc37a3f8324d1fc2bf1022f197897fb520d575cd03c4de1f
f18f837489ff00403fe0d13f17c5f107f616fda2bc7d713487c63e30fdb57c6de23f885a4e89e08f
0e781fc0da478a2e3e17fc29b71ff086d8f87ee1b4e9349d5f44b5d2fc41abbc7a3f861e2f12eb7a
bd95a6853416f63acea177f692f807fb257fc114ff00e085df13bf649f126adf0e759f88ff001fbe
1378cfe1747a6dcb6bba4df7ed71fb5afc4dd017c3571a8a69d65e25d37c4f6da069aa74bd36fbc4
10f887c39a3fc3ef06689a2bea371a4c7730e97279ff00fc19f47c41ff000ca1fb5d3cba1f877c15
e1683f6cbbef0ed9780b40b1d57558bc33e2cf0cfc1bf877a778b2dadfc63aa78d3c532ea7a65ea0
d2ef2d6cfcb9d346bb8357783c47abd86bfa55a68401fd860248048c123a7a52d145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145007f9de7fc1eb5ff002745ff0004f3ff00b25df137ff00565f81abfd0cf4
9ff905699ff60fb2ff00d268abfcf33fe0f5aff93a2ff8279ffd92ef89bffab2fc0d5fe867a4ff00
c82b4cff00b07d97fe9345401a14514500145145001451450015048de5ee9183148d4b0551b8b71f
371827d80c81d3dea7aa73c6cf93e6c912c7e61609228122b47801dd866200fccbb48c11bb3401fc
937ed2dff05d2f8adf05bfe0bf9f09bf602f0d49f0efc6bfb29789757f81ff0002be257876cbc2ce
9e3ef057c6ef8bf3ea263d62d7c5f77abe996f677be1fd73c45f0fae35eb67b4d534bb8f09477567
a459bf8a185ec5fd6e5b442de186153bc450c7186e3e6030a5b8fa64f15fc557c75ff825f7edcbe0
cff83977e137eddbfb34fc0d9bc4dfb3f789bc71f0f3c77f19be2f7c45f10f82aebe1c68b0f89fc0
3ab7c38f8e9a6691a6b6aba678a6df58b0f02451db7c35b7b6f0f6a8c9f11afb46bbbdd46f2de32f
6dfdae2a2a2aaa2aaaa80aaaa000aa3a0007000ec071400ea4201e48048c91ea0e08e0f5071c6473
4b45007f38ff00f0751c3e1a93fe0903f1597c6177e21b7f0f7fc2ddf80cd7527856d74ebef11c33
a78fad0d8ff665bead7ba7e9f234ba87d916f1ee6f21fb3e986fae2213cd0c36d2fd4fff00043bf1
97c11d6ff601f0cbfc01d4fe1dddfc26d2fe33fed2d65e16b4f865768be14f0ee912fc6cf196b5a5
e99a7e912476f7de1d5bed3357b2d7ecb44d534fd26fff00b2f58b0d55b4bb5b5d4ed94fce7ff074
6f87f44d7bfe08f1f1eceb3e32d0bc12744f187c20f13e8d36b961aa5fa78b7c49a178f74bb9d1bc
03611e9969791c1ad78b643269ba3df6af12e896578526d4ae2ce254bb87f167fe0df9fda57e337e
c99ff0410fda7fe3bfc04fd9afc69fb5b7c4cf09feda7e368f46f82fe13b9b86d6355b5d47e1e7c0
dd3b50f136a16da369fad7896fac7c3da5ca24b9d2fc1fa56b5e20b936b6e96760618efa5b200fec
c3e2e7c06f805fb40b78287c6ff83ff0c3e2e43f0c7c5365f11bc130fc47f07685e345f0178dec82
ff0064f8d7417d76caec699addb2468b6da9e9a12fe0f9a1f3442360f70b1bd475812ea75790a8ff
005d2c5e64af2cec9130b700336e8f680f19119eaa8b9aff003acff82bc7fc17a7fe0a85e26f859f
b31699e15fd973f696ff00825e586a1a8f847e2a6a7f12758bbf1168faa7c4ef1fe8775e23d3355f
877a3db6b7e0cb10be02d3bc57a35ceb89e04f154c9e23d7344b08e3f1bf82e7f0ceb1a6b6a3fb1f
fb287fc168ff00e0a871fecaba4fc57fda3ffe08e9fb4c7c5ed2f40f067c288ecbe347c06f15f806
faebe305beb9e0df0bea1ff0b513e1cdd5b47e20beb9f1cc9e2ad0bc4f6b07c32f0d6b7e17d32db5
9d56d2492c1bc29a8259007f5b5717915b801a58848c5008e4916263e6b054501837cecc42a03805
8e0fb551aa441be77283106d8ca319dde50db94a1551b13862ea40c2b11c601fe463fe0a59ff0005
a1ff0082a57c12fd91fe32f89f42ff0082557c7bfd95fc4d7969a858f877f687f881e33f85ff0010
bc13f0a3e195c5ff0084fc3975e3bf10691e09d73557b7f8c16fe21f16c1a4f82f44d4043e1e7bcd
46d7c436b17896db40d53464fe40ff0064ff00f82edffc1517f66cf14dfeb5e18fda4fe2f7ed0de2
6f15cfe18d32cfc21f1dfc6fe23f8e5e0596de26f1369d2e9575e0ef10c9ab6ab71a8ebba9f88b48
d4bc3fe26f0778abc272e9daa787ad74dbed2fc4ba3c971a75a007faf5adf42ef2069228e28c852c
f2aa96dc30382001f3b051863927dc67f2f7fe0b5f73676dff00049eff008281cba9c53df69d0fec
bff11a6d4f4b82e92c2e2f74c82c10ea3656da98b3bc5d3ae754b2696cedf5092d6f0584b2c77a96
17821781ff00968f82dff073cffc153fc4f0f827e1cf883fe091faa7c65f88cd6d1dbf882e3c17a0

7c77f0c5df8aa7d3355b18756d4b4bf045a780bc4fa67840e8ff00db1a52eb90df6b775a6692fa95
84baaea5676b771c55fd2bff00c15ff54d53c47ff0462fdbdfc4fad787b51f09eb1ac7ec63e3ebdd
4bc37a94fa75c5ef87ef351f0a2dfdef876faeb4ab9bdd3afb51f0f5dcf71a1ea37fa75d4da5dddc
58c9269b2cd666299c03f25bfe0cd3934cbfff00827afed4575a4e9971a568f37edd5e3f9b49d1af
7511acdde976adf07fe0acd696573ac1b1d34eab77636d3416571a9fd86c85fcb6cf78b6367e7fd9
a3febe1542aaa8ce1400324b1c01dc9249fa935fc79ffc195bc7fc135ff68a24f5fdb6fc6b8c9e98
f825f02863e9815fd875001487032c7d0e48ce71f877f7eb4b48dd0818270700f43f5f6f5a00a37b
729676f25c3caabb2367449245895b0338795f291af4dd34c7ca8bfd648cb1ab11cceade25d234db
ad274dd435ed234eb9d6755b6d13448f53d4ac209b5bd6ee2c6ff51b7d26c2096eed06a1aadd693a
66ada9c3a55989aee5b5b0b9d4a2b55b1b0b99a2f80ffe0afdf18a7fd9ebfe09b5fb60fc58b7f1ed
e7c339b4ff0084babf84edbe20d9e9be26d5f53f01defc51bcd3be1769de31d02dbc1b7167e285d6
fc2f7fe31b7d6f43934bbdb258355b2b4b8bfbbb5d362bb9d3f88bff0082707fc1bc1aefededfb2c
788fe34e8dfb7cfed01f0afc37a87c50f0668ba5fc3df18780f5eb2d42f9fc07e12f085f78cb5cf1
3689378c44967ab596a3f12fc7d07c11bbb6b4b98b53f0ceada46bb7f3416fe2ebdb18c03fd1d2df
56b195ae479b03bda0692f221322b5b2cb08093dfa0286d92444690b3979961759d164b696294e85
8db092d8bc571345279af94044091c73b0936c71c24b885c1f32de4918b05732a88f7103f866d1ff
00e0d1afda13c05e19d07c41e0cff828ce8379f196ebc39730788ac3c7df04078bfe15c1e22d3fc6
fe19f1468767e12b6d76f75ed5f4ed0adf4bd375c8359beb9d0ad7569a592c340810f86357d7f4a9
be6a3ff066cfedbb781268bfe0a17f08c1dc11a45d03e36c6d3346155a4984baab6277604c9b5537
9c4a58b48c6803fd096e96d91e4b5536aa670880c8e3e70192d3cb11cadb5dada382391bce0c8ec4
1c10cc4bb7698974c655db7025895668e72249ef23530f92d142e009e45554958a086658e28c8658
902ff0d5f053fe0d20f8c3e0ab8b5d2fe267edbde0df12e99abf86fc6d178f6e744f05f8e62f175a
6b5a9685e30d0bc3be15f87de24f17eb3adf87b4df06f8822d4fc19aef8fb5fbdf05c9f11bc39a86
83237c37d6f486b892eeeb8ef177fc1a09fb4a45a4ff00c231e01ff828a785aff4ed1b5cd0eef40f
f84bfe1af8cb4bd6de1d6bc136967f14e1f15788bc1fe207f11ded98f18e87a0c9f0cb41babfbcd1
f4cf0d1d635069746f106afaaa6b801fdd6e93e2ed0fc4fa4e9face81a9693e21d275a80df68dabe
8ba8daeb3a26b3a748ced0dcd96b9a5cd776135a4e2333c5736d3cd6c5cc51413cb324ad16f49f67
4960812f2388c4b1105eea165b436c8c11cdbcce43bceb3bc734b13890b287673b78ff003c7d6ffe
0d2efdb0be0dfc39f88faef89ffe0a33f00bc31f0c746f09ea1e28f1bea573f0efe2ddea786fc1fe
02b5bdf14ea1ac69b35b89b5df0a5b69163a65dcf769e11bad39f52d2e09348ba5d474e94e9b37f3
55e048fe07b7c25f12596b7fb6678db46d7e5f04f8d7c5fe37f03bfc27d7af23d6f5bf03fc405d03
e09782fe0efc59d7b56d42eb4bd4bc6ba56a7a978fbc5f7f3cbe07d02fbc27a71f0848daaf8b6d6c
a39403fda3ca05b702daf23416b244f22d934398ece390388190ccc822650ebb9de211c4d23ab8da
52482c23b6325d40932c9756f308de27d8c121994cc9162640b32bef9a512c3cc8b2132316181fe2
efe13f843e02f12ea7e13f09f81bf695f8f9f1efc7df1034f8fc41a3fc3afd9f7e167c4ad4bc6525
ee8fe3ed674dd47e1bdee8de23d705ddcfc41d67e1169375f17bc397fe1cb0f12786bc291cf61a17
8c6f239eee4bad37fa16fd9f7fe0ddafdbd3fe0a35fb337ecf9f13a2ff0082927c37b0f0bfc3df05
6b1f0bbc27f087528be2b5f6bbfb3c7f6478c75ed4fc59f067c7969a526851687f167c2be2ad4afa
3f89da4ea9a543af5af889dacef2e6ff004dd3f45ba9003fd1b7588e4546b7b460f72eb12a5acec0
a4a549f2a690c97892089ae64b68e6b80b3ef8e36b468d8b205c9b516da543359c905b595a5c5cdc
4cf25bcd6d656aba96a3233bf9b1d8436d32cd757ab2456ef323ea97b34d2497245c9119fe0bfe1d
ff00c19ebfb55f857c4b1f89bc6ffb7d7817c4cbe187d175ad27c33a3c1f1b3c3f0f89352b1f14e8
53dd689e22f155b6ab2eb5e15d16f3c3916beb16bbe19b2bfd72db5a1a52c36d1da3ddde5b6878b3
fe0d6fff008280f89351f8f1a2db7ed1bf046d6d3e2a5e68be30d47c6d79f17ff690d674c5f88ba3
5dea1e29bfd6f43f8717d750793af78af5af18eb1e0ef0ff00883e217893c7371f0ebc27a6f8b2ee
dae7c45e20f89167ae785003fbcc9ccef6d15f43e5c01d910c36d22dcacb8983b35b3c2444f31804
d9920911162568ee2758c1921d083558e7db1c48b99261142d1f9a622b71b85bca1fece132d1c4d2
e50ec66c36e04a9aff00383f8b5ff06d5ffc1623c15f033c3de06f879f197e0efc43f85b73f0ff00
50f8b1f137c35e36f8afa5689aa7c34f8c7ad586803e25e95e12f1eea5e1e9eef52d124b3f851e05
3a3f8d2d3c4de19b69b4a3aa78775bb3b0d26ffc58dad7e9a7fc1b5dff000539f8cdfb45fc7df12f
ec9bf12ff682f13f8fbe1cf803e09cfa7fc22f01fc71d6fe1d788be30e97acfc0f9be18785df5fd1
bc5fe12d2f45d43c4f67e2cb6f13fc4bd4750d1f55d53e269b4d13c13a05ce91e2a8e3f0f7882f75
d00fed5d346b24652b12797cb3aee73ba53e60009dc49882cd2a084b188248c81769005d5b280316
68c30e0aa33334685766df2e3625131b14fcaa3900f5ab581e83ae7a0ebebf5f7a5a008d228a3cf9
68a99c70a00030081803818048e00a7919fe7c123f952d2138c7b903f3e9401e55f13c88fc2be3a3
207923ff008423c4b70219433c170b6ba0dfc92da62da6b5bc686e638e482e618664bd314f34ba7d
e594abe747fe609ff06e6fed41fb3b7ec7bfb527ed29fb5efc708748f841f0bbe197ec8ff156dbc7
8963e2db0d6eebc5be2cf1efc64f01de7c33f851f06fe1febf749e36d73c4173a5697a9f82a3b5b6
bff1d5d27f660d6bc5fe29f0ae9b73737d37fa8ff88a06944f6dbe29a7bc82e20b28646ba88896fe
34d3e2492e74f906a76f6bf699e292e2eac961974f855ef239565b68debfcadbfe09c3fb0c4dff00

0513ff0082c5f8ff00f64ff8b3e1ef8752fc17f831f13fe2e78f7f680d2bc3ba6d836a3ae7c3bf80
9f157c51e14b1f05f86be21ea1a7691f16357b9f1c78bfc77a77857c55e2cbcf12d878f7c6de16b9
8fc71e36bdf106bbe0cd22d6d403ee1fda0fe01fed6fff0005c6f841fb627fc15d7f6a0d47c63fb3
dfec57f02fe0bfc4af107ec27f03758f10ea573a65feb5a0689a5e807c54b6facc5a8d8e8bf0f1ff
00b1344d67e34f8fbc3ba3696ff11fc41a1dce8be1382e348d167d760fdceff834bfc03e25f097ec
2bf137c4de33b6f18b788354f8effd85a0eb5ac7c47d53c4be0cf1afc32f06fc3bf0ee81f0dfc4ff
000e3c09776fa74be05f0b5df8758d8f87350d4b491ab7c46f0f697e1bf15adec9e1fb8f0dd9e93f
9ddff0715ffc1543c03fb30fc0d97fe08cbfb0a697e1af065b69de17b7f847fb452786bc356373e1
3f86ff00086fbc35a46a7a47c11f875a8fdbf50d1e3f13f88748bfbab4f8997babc6be23f0c59d9e
a335b5c1d6bc45a9eafa2fe5b7fc102bfe09c3fb5afed8bac7c5ef177ece5fb76fc6afd987e0f781
26f84169f192ebe1df887e30fc24d57e23f88fc49e15f1a6a907c39f0c7887c357ff00d9377a8fc1
bbcd3748b7b9d49ec65d2754d1fc4f6373a35adb5a18a29003fd45edafe3bb7b88e24995ad64114d
e646632ae5430c2be19811d0800639f4ab796e9f363b9da063df9ce7d318e849ed5fc7968dff0004
20ff0082be49f0874df0cf8dbfe0ba7f1ef50f1ed9fc4bfb5aea9a3fc41f8cda1e81e1bf877e224f
0d4be28d725d79f58ff84f3e2678d6f13449745f0af84fc5babe95e01f0bc37b71ade8da9da6ab3e
b3a7ea7ea1a2ff00c1bc7fb704979af0d63fe0bfbff0517b58175546f0d7f67f897c6bf6c4f0f9d1
f476ff0089ebcff18d6da2d746bd26bb195d2669ec9b484d25cca2edaee3400feacee6796de39e52
159228cc880060cfb700a37ca402588c15c1c1e9dc2c17266d854124a8f363552444cc3383236d04
a9e0a805b20e7815fcb81ff837cbf6c9b62125ff0083827fe0a5f3ee86e1423f893c4f38789a268e
45c5cfc629919fe7cc64e5e2902cc8627449928f8ebfe081dfb76f8a9a7beb1ff82fe7fc1405bc58
f3f82f470f737faaf84fc369a0e803c3ba26b41b4cf067c4d8626f121f03e9d712da6a096f05cebb
e2e316b3e2bbcbfbdd4f5bd4e600fea61af245318586791649bcb1224440dbe5c8c5b6b0dc02b2e0
e7a90482148cfe66fedc5ff056cfd913fe09e5abf863c39fb4678b7c631f8dbc63a1ea1e28f0d7c3
4f86ff000e7c4bf133c7da9f82343b3f116a5e26f88b2689e1cb5f2ec7c11e11b4f0aeb4be29d6af
2fedc692d089ae2d96d219ee97f367e1e7fc1083e3ff00855bc711fc49ff0082d57fc14dbe2ac1e2
8f04eb1e1bf065b5a7c57f1d780f58f87fe32bdd4747d5f4af88ba25f69df1475eb1d4b51d06c74e
d5b49ff847f5ed313c3fae5aebd796323e9d7a9a7de5bff31fff00059dff008244fedc7f0d7f6a1f
d9a65f893f103f6c7fdb37e05f8abc2da9f846f3e357c38f007c61fda47e277c1df0e278e7c4b26b
7e1cd66c355f13f88755d57c5177e0fd5fc3faa6a12c29e02f08f8cb531aa4ba6e89a74b2dfc1401
fe837fb267eda9f027f6d9f82de15f8fdfb3b78eb4cf1a7c3ef16d8aca04f7da469fe21f09df9b79
2e9745f1d787edeff50bff000678964b7f2efc681af9b6bf4d2a6b3bd16e61b84965fa7cea3389e2
8183817080c440dee0078632dba388c0d2bfef26488393e596728a89208bfccd3fe097bff042bff8
28d6a5f19bc3ff001322f84b73f037e007c4cf815f13bc51a5f8b7f6a7f057c30f10be87e35b4b55
d23c21a1fc5af813e30f0df8c2fed350d77e2969fa4ea92693a6787b45f1c6a5f04135654f187873
57d5ee6c9ff5e7e167fc1b53fb4edb7fc141f41fda87c59fb4f4763f0e3c23f13fc29e29d5ad25f8
8df13ae3e25f8f751b3d3346d53c65f147e0c5d784751b4b2f829a769fe296bdd0be09fc3ef176b7
e3e97c27e0fd0343b5f18ea5e25b59fec6e01fdace97a84d7f25c964416e8c16075656672151e42e
50bc4508910db49148e268c3c8c10e106cd63694f293224886321159a144885b40ed8fddc4d18561
2483fd2a68e45f97ed31f94cc9935b34005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514504e013e9cd007f9de7fc1eb5ff002745ff0004f3ff00b25df1
37ff00565f81abfd0cf49ff905699ff60fb2ff00d268abfcf33fe0f59f9bf6a1ff00827ab00485f8
57f13a46c293b507c4af0392cc319000eb9e9debfd0c3459125d1f4a9236dc8fa759329e4706da2e
a0e083ea08041e08068034e8a28a0028a28a0028a28a002a19da454cc7134cdfdc59163c8f4dcdc7
3fe4d4d55e76648e57404b88d9902e0bb6d19230d85c8ec09e7eb401f37ddfed13fb3fd87c67d3be
016b5f19be13691f1d357b35d634cf821a8fc46f0a5afc54d6b4a934bd5f568f52d2be1c5c6a71f8
af54d3bfb2b4cd5f553a85a692f64d61a66a17821b88ad65ba4fa632338c8cfa77fcabfcecf4c97c
45e2bff83ce12dbc41e2bf1758c1a5fc6ef10dbf87b53b2d6a68f55b3f0f683fb23ea5ace9be14b0
bcd56db52860f01eb77a353d1352d2acada3b7d4b4cd77c51a1d8cda5dd4e9a95b7fa2446bb15500
6c2ae373104fd09c927fcf268024a28a2803f9b0ff0083b29d53fe08bbf1a1995988f8b7fb3c952a
c54a95f8aba0b1391d32a1941e30581ea00af9c3fe0cdc06ff00fe0965f16e725d6ea4fdb87e2dce
d28776c48df0abe06fdd90e0840accb85207393cb62be8cff83b3bfe50b7f1a7fecad7ecf7ff00ab
4f42af9e3fe0ccbff94567c54ffb3dbf8b79ff00c353f023fae2803efaff0082daff00c11ff44ff8
2bb7c36f83de0d1f156d3e0e78dfe0ef8bfc51ae69de36ff0084222f195c6b5a4f887c1f7ba64fe1
033dbdee97a9e9f6b1f8862f0cf885e05bf36370fa7cd24901bc4b3b8b5fd47fd977e0be8bfb3afe
cfdf003e04e91e24bbf17597c0cf83bf0e7e1169be27d42ca3d32f7c4363e04f03f87fc2d16af2d9
59b4f65629aadbe8e75892ded2e27b4b7bdb89ed609e410935f89fff00071cff00c14f3f68dff826
27ece5f05fc79fb3158f804f8bfe2afc64d53c1bac789be21f859fc5d63e1af0f7873c177be2c921
d3f4296fb4db2ba9f57d42182d63b9bf9a55b1f2a57b1824bab81227eb3fc13fdac6c7c4ff00b07f
c27fdb4be315a693e01d135efd957c27fb4ffc4b5d324d5f51d1bc21a55efc248be28f8ccd941f62

b9f11eaba6e8f672de9b28ed74cbdd42e618a358ad27b8610b007d557b63a7ca97365776b677fa4d
e95b2bcd367b033c7240d6b244f17d9112486e2220c8ac64431c4db8965009af05f057ecb5fb30fc
2df12c5e2ff879fb357c15f863e29d1bc2c9e01d27c4fe0af851e06f0978834ef87d77a85add59f8
4349d6340f0ed94da7f8662d6227bab5f0bdbca74fb5d4563bb16cd35db5c57f2edfb26f883fe0b2
1ff05d2d3be24fed427f6a0f1a7fc1327f622bebed76cbf64ff0bfc1ff000de8ba978d7e24789b40
f16d86a3e1cf1878cfc49e21b6b6d6bc4ff0efc3fab78723b4f14f89ec6e3c3d078bf5ab8d63c15a
0787a3f0fd9eade67c2fff00048dd37f6e69bfe0bbde25fd9af4cfdba3e367ed87fb287ec0ba8fc6
89bc65f103c41f15bc73af7823c41e1ff18f86356f0b78534bf105a26b1e29f0e7893e2237c49f14
a69d0681e26d6ddb4bd4be1f78c6f7c193e9f6fa2dbe84403fb29f8f7fb6dfeca5fb26f8bfe0c783
7f68af8ebe0cf82de20fda13c6337847e13a789adf55b34f17f89348bbf0f19347bcf11e93a4cfa0
785ed239f5df0e5a6ab7de2bbed1f47b89f53ba867d46deee2455f9e3fe0b3ea965ff0486ff82894
1ba68107eca1f17e3cea6d1c373712dce9252d8151801d8acb6f6a9bdbed0c625b78d0130afe41fe
dcdff04bcfda2ffe0a29ff0005f5f80be3cf8d7f0cd2c3fe09e9fb2dfc17f86be3687c68d6ba6e99
a57c42bab7d6f5bf176a9f091e4b3d464d4f59d7757f8b30dcc5e23b278b44bef0bf816d6e759596
29ef7c3975affc43ff0007787edabf18741f1bfc02ff00827869dafd8785ff0067bf8b7e02f0dfed
0df1635fd37487d73c5fe29d434ff8abe21f0e787b449ed1e4b509e1af05378326f1b58e81a5dce9
d7faf78946936173acdb5be89670dd007b6ffc19a3f187e19d87ec73fb4e7ecec9e3ad064f8e3a67
ed29a9fc55b9f868ba9da9f119f873aefc39f85fe0ab2f1d69f637716fd4f45ff848fc37aae91ab4
9a5ff684da7dd47a5d9dec36726bba51befed5f4eb8f36d86d9269cc464890cf118259cc0c636756
6382188ce7e5750409238dc320ff001a0fd807c49fb657c3bfdabfc3df1ebfe0967f053e2cf8efe2
b7c17f0ebc334ff0dfe1278b7e32d86bde1abcd353c21e2bf1578f7c28f16b4743d23e215b6b76d7
3a87822d35dfb3f862f356b1d3744d62536f6d729fd065bffc165ffe0ea2bcd5f52f0a68dfb17f8a
b50d6f41d2349d6b5bd1b4bfd807e205dde58e8de239b5bb3f0f6a97f135dccd1e93ae5e786bc476
fa3df4be549a8b68ba83989da165a00ff4546d4e3532a04dd2431abba2b07659583318b20f2e30d9
032783e871f9e1fb7a7fc14a3f65dff826d7c2fd3be2cfed4fe2ed7b43d2fc45ac5f681e0dd33c19
e15d4fc59e27f1d7882ce08356bef08787eced96d749b7d574ff000f492ead787c4fe21f0ad84905
948fa75c6a3aa2a593ff001f3af7fc1617fe0e91bff0c7c3ed1f4eff00826dfc41f0af8ab499f598
fc55e346fd84fe2c6b7378f2f356d544ba35caf8675456d27c196fe14d0a28f408d3c3a36ebf0b4f
ad6a73477b208e3f82ff00e0a85ff0541ff82e07897f66af1f7ecabff051efd933c31f0dbc0df10f
e22dae8f6bf123c5dfb375c7820cfaaf81f1a93785fe0e78be7d6351f065eea7a65dc0355d27e20f
83b52d5f5fff00846db507b4beb8d16f2e248c03f51bfe0b67ff000719fec33fb59ffc13f7e3efec
6bf06340f8ddaa7c57f8dda2fc2bb2b2b8f12f85bc17a1783bc3fa0b78a7c19f14a7d7af3c4be1cf
881e36b1d5ee61d3b41b3b04f0d69cf1df695a96a73d8eb5736b7da0eaf616ff00b11ff06abf803c
5de02ff82467c31b9f1b68d7da5ffc2c5f8b9f19be22782aeb529627b9f10f81b5fd674ab1d13c45
0ac773717b696f7afe1fbfb74b6d5845a829b032a46ba6bd8493ff009c17807c2be38fdae7c59e3f
1f083f66ef87577e32f017c3ef885f11751f867f06fe0ef887fe10087e13c5e04d667f88ff0011bc
5b7f73e3eba97c371fc1d834db2f13fc3b8afae279b55f186ad1e91629a8ead73a6f87351fe867f6
4dff0083933fe0ac1f037e097c37f85969fb13785fe377c34f831f0e47c2af0b788b50f855f173c0
f770597c18f00a6b7ab47aa5c78424b9b49f57f87df0a34c37fe2c891919fc3fa5ff00c25f796d67
3cf22b007fa54a4b6eb2ed32224aea156367219d55c26511f048f31c2e5411b8804924666f3e2c33
7989b57976dcb8527a0639e320719ebc62bfcfd75aff0083953fe0aa9f1234dd3fe1968ffb1ce87f
b287c72f1f788fc357df05fc69abfc15f8edf163c25e2fd3a6b9b8b1f17783f5ff000a6b5657be21
d30dedbebba1f88f40f19f83b44f14dd5addf866e3c2ade129ed7c691eb9e1fb5a0ffc1c0bff0005
cafda5fe137852fbe057ec77f093e1478cf5ff0013784f46f0478af5bf843f1d7c4b27ed1fab7f6d
db7c3bf17e97f0f9fc4ba247f06f413e0ff1a788bc213f8d6f7c5be3ff0008bf87df59d1f40f088f
125f6b8ba6800fefe658ed95d8c8e15a4424869993e45288582e405505d1598776504e586690bdb5
b54b9055e182d5809276479925329eaaf009247c16018b0dc0b2eec715fe765e3eff0082e87fc1c8
3f033c3bf0fbc61f1bbf66ed53c1527893e2643e0d93c33e3efd80bc73e0ed03c4a64b2d2f53f0fd
9e99e31baf12dadeea5e21f14cd1f897467d0f4fd1f4bb9d12d34ab7d47fb467bcd4c59e9bf4878f
bfe0bc7ff0597f077c13f1d78b7c63fb272fc1bf8afa2fed17f0dfc37e15f0078cbf65cf8a76a7c6
77bf11cdcea6dfb17f86eca5bdb9f166b3e2b5f8667c2bf1e74ef8eb7567a04c6d758bef87ba8e95
1f88f51f046a5ad807f66ffb5adaf87fc53fb2a7ed2da26b5e2fb7f03787bc43fb3c7c6fd1b5af1c
6a3a7ea1aa68de10d22fbe19f8a6cb56f146afa568c926b7756be1ab292e358bad3f4e8db55bc82c
64b6b08deea48d0ff94d7fc12aff00634f80dfb60f86bf685f871acfc61b5f80bfb4f88b4af0efec
47f18fe25dde869fb3a7c59f1d6aba6eade19d5bf677f16e81e2cf0eea96d2f8efe2c687acda6a5f
0e5ae2ecf8b7c3d17fa7783fc3fae6a9a3a427f4e3e2d7fc1c7dff00056af117c18fda5ff662f8cf
f043e12fc26f89daa43f143c2de38f18f893e07fc56f0ff89340f0e4da14be17f12fc17b3f04dae9
3aa68a7c6f1c3a86af6f61e2bf17cda6c76936a265d6753d312cad52f3f13ffe09eff02ff630f8d3
e23f17f853f685fdb5bc57fb07fc5cd22fbc1173fb347c57bbf0fea1e2df86575f1160f1069d60d6
be2b93c23a55bf8b3c217ba16dd37c47a67c477f177823c3de1636515fdf5d8bab09a7001a3f0dff

0067cf1678a3f66dfdbafe241b5f0afc04f8a9fb0ce8fe05f0df8c3e15f863c0f7907c45d4ac7c45
f14745f867e3ed53c7f3fc46d72e354f87771f0ffc61e13b3b283c51e086d3fe235878d3c53e26f0
e5df86a3f0cf898ff677f737ff000681f8efe26f8e3f60bf8e975e3af167853c57a4b7ed4de3ad7f
47b887599b55f8abff00093f8b34bd2358f88bacfc5e37773757cd7de25d7dedaffc25a95ecb35de
a9a4c57f2dcdccb342ccdf9bff00b6afed37ff000474f82dfb147edd5e2bf823f197f677f8fdff00
0541f8edf05bc15fb2bfc76f88ba97c2af12eb0ff1bbe35f8697c3fa57c6ef8a5e0ef066b3e1a7f0
4f86ae3e2569e3c4bf126e3e27787b518740f11fc41d23c35accfaf6a5e37b3b56d47ecfff008335
3c43e258ff00647fdacfe18defc43d37c77e09f875f1f7c1f7de091a125f2f87f46b8f88bf0bf45f
1478badac9b58d0b41d697516d644565e22b3bdb79acec75dd2afe3d12e2ef4a920d4f5200fec764
457565604aba18d801ced6ce7f426ab25ac11edd96e32802073c3e13819e3247a646391d3b5b2ca3
a903a03cf4cf4cfa7d4f14e041e9fe7e9ea3dc714014ded2da53e54d042f1b192410b441a3666203
bb8236b33024329041524104135fc127fc1b65f0f3e2cf843fe0b2bfb7178d7e2cf8164f0a4ff1d3
f66df88ff1a7e1c6a8be1df0f7873c3de2df873e28fda97c2b65e1cf18783f47f09db5af862db459
bfb32f746bcb7f0fdb5acfa56b50ea5a36b361a7eab65a8c75fdf1162a1884662a5c845dbbdb041c
29660a33fdd6619f51ce3fc997f64cfdb4fc6dfb167fc14ab5cbaf877fb58597c33f0f685aafed35
f08fe247c46f0dfecdfe3afda17c351784f56f8fdf117e28dbe95a7fc3ad6f5ad27c45e2eb8bfd6e
6d2ae343d7b43f0ffc3db5f0df8bae74e835cf0d7886c6c3c47e21d7403fd646eeed6da22cc8662f
2c712c7191bb1336d52c7f846ddcdbba150706a1b3bbb79a59638d76b45218c932ab1f37cb8e778c
a8390e8b71f329e8067b8aff0036ad2ffe0e3fff0082ee6a571a65df84ff00678d23c6fa569baa6a
9e3a3ae27ec93e2c8f53f88ff072e3c453681e1a9af6d3c397d7569e1b84eb7e05f1a6917fe2cf0e
dd5ec136afa8ea3636b21baf095a8bcf75f00ffc1c63ff0005d2d37e3cfc49f0d78bbfe09ffe0ef1
13db69b7de26b4f835e20f84ff0014be124df06bc3fa9685a87c4bd06ffc47f10f51bad2ae35a8f5
ef87d63752787bfe12296293c64d159dce9304dae5d5b69f7601fe864ce8a32ccaa32172481f3120
01c9ea49000eb923d6a0b89e182379a59628628c7ef65919422a82015393d4b30503ae58019240af
f3dbd33fe0ee1ff8283ebf69a94f69ff0004faf8171c9a4e929e25fb36a5e29f8cda35c5de9f25f6
99608da38d56e34e3e20d54ddea168b0681a136a1addcdbaea577069ff0063d1f579616ebdff0007
1a7fc16f757bdf1c6931fec4fe16f015c6b5f0efe26f8efc3ede11f80df143e2deb1f0821f83da94
9078cffe135f098d6e39c5cf86fc41a15d7833e2547e359b48d53e1d69fe36b1f1dea1e1abeb6d27
c3f67ad007f7e9aac9697f3fd95e4dd05c343f6878a5934e636d2482ce3417b0b413dbdc891e4820
5f3048cefe6db4b637315b5c57f91dfc26f8d9f1aff637ff0082ac7ed71e1dfd8ffe326b9e1cf889
f127c7bfb54fecc9e02f14fc24d0e5f8cfaff8cb5ff897e27f135b7c27f06e952fc40b04f17ddcb2
7c53b0f06c3aafc4910f887c53a0ea5a5de78b157c6d75a65b587887efaf8c1ff071a7fc170b5af8
75e361a61d1349f84fe23f869ab493fc67b2fd8eafbe1d5c687a25e43a07c3ff0017f88b4ad6756f
1178974af0fcbe0ff88be37b0f02e95e22b93a8dbbeb979e1ebc1a7437dacdae823e63ff008206fc
40f83bf0bbfe0acbf04be207ed09e04fd9f349f04de7c17f883f1121f17eb3aed845e04fd9e8fc3c
f84dab78b74ef8b161689aeeb96be1ff0089ba643f0fb56b3bfd27c6524daee973f8d75ad76cf4cd
1f5f3e10bbd2803fa6ed2ffe0991f0fbfe090fff00046cfdadbe34fed09e29d0be257ed6179e0eb8
fda1b5ed4fe31f8e63f1c7c1bf0dfed85a0278cec3e196bff04ad75a3e1dd5aebe21ead0f8aed3c3
5a8f885f565f167c6245b6d1f5bb6b9b5dfa42dbff00833ced355f17fecbdfb4a7c58bbf105a5969
8bf14be187ecff0063f0bbc2ba0db7867c076b6df03fe0d7875adfe2ac9a7dbdd4cba8fc58f89761
e32b2b1f8afe257b0b2bcf145cf80f40bebebbbaba8248e1fc58ff0082927ed6bfb507fc16efc6df
b4d7ed11fb225ef8abc2ff00b127fc1317c25ac7c62b4b7f8b565e1bd27c05e2cb6b4f0f3e929e38
8be1e5ef853c4737c42f8dbf11af748f8843c3fa7f8d61bdf0e782be1e59699617afe18d7b51d4e3
f127ed67fc1981ae688bfb0a7ed41e1686fac975cb3fdaeef7c4375a2c52f99a85868daffc22f86d
a5e917f7b012d3dbd96a1a8f8675ed3f4fba9c84babcd2afad816bab6ba5500fec61eda191a4692d
d59a411ac84f21963398c74c10a79031807935611420daa81147400e7fcfd49f6a7d2138c7d79f61
eb9a00cbd4af45a35b866189e4689234f9ae26942eff002e08c65a4611abbb2a292154b1e057c1df
14ff00e0a7dff04fdf83df1a2e3f678f8a5fb607ecf1e00f8c569a3deeb9a9f827c5ff0014340f0f
c9e1e8b474b09afecbc6faedd3af877c11e2130ea9a6cba5f853c53abe9fe28d76dae8dee93a25fd
85b5e4917e3eff00c1c89ff0512f8f7fb3c695fb2f7ec25fb25f8b60f859f1fbf6fdf174bf0e47c6
5bf966d2a2f87de06d5bc49e18f87b2cba078aadae9a5f08ebdab789bc6da4c1a978ba2d32e2fbc2
7e148359d6f44b8875a86c9e3ade17ff0083763fe0995f0a7f627f107c38fdb62d53e2df8fc4facf
c69fda47f6d8f1af8beffc29f146dbc7e34eb1d53e2178fb4af89da9ea53ddf87be1b59a5bc96965
a2789a1f10bea325c5e6afafdb5ff8935bb8d5a000fe80bc0dfb45fc06f8aeba05cfc2bf8c9f0a3e
230f10786d3c6fe1eff8413c7de11f1747acf86df56bfd06e7c49a35de8faaddff006c68e9ade97a
9e87fda766b258ff006a699716d95934f9e38fdba286db51b617769717f6e6e1adf74de6dc41332c
333111b2700290ce08e542391c29aff3bdff00835cff00626bfbcff828e7ed2bfb4d7c37d2a0f19f
eca5fb34c3f197e02fc2ef8bde32d222f0d78b3c41e2af12f8b34bb1f873e2cf0e785b55d2c5ee95
afde7c28d3b56d57c5b3c1a7f862f3c39178a93459e790ea9a969b6dfe83de39f891e09f85df0f7c
63f127c6be22d2bc2be01f873e14d6fc61e38f166ad70d0685e12f0c785b479b5cd7b59d56e1d5a4

8ed34bd22da6d42e4ec79fecc825d8dbd770076d2daa4b1dcc711f2a5b9e6499486646c050c327aa
818038e9e98a96dad63b64d8a833b42b49c6e938e49ee3a741c74c74af33f83ff18fe1dfc75f86de
01f8b7f0bfc55a678dbc01f13bc35a678c3c0fe29d17ed034fd7fc37ab5b477765a9c11dd436f776
e9b2410dd5bdedbdbddd8de07d3ef2082f237857d5a801888b18dabd339f7c9c753dfa7e581da9f4
51400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514
51400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400535
f3b5b0769c75c671ea71c76e94ea4232083dc62803fcf13fe0f5292387f69bfd82279da58608be0c
7c569a7b85139105b41f12bc1135d5cb0803cac2cedd5ee2548a1b87da03085f6ad7f7a9fb38f8af
c25e3cfd9ffe08f8ebc03e28d7bc71e07f1a7c27f879e2cf0778d7c533dcdcf897c5fe16f10f84b4
8d57c3fe27f105c5dd8e97733eb3af6937569aaea734fa5e9b34b79753492e9f672335bc7fc117fc
1ebcef07ed31fb01cd0ba99cfc1cf8b6248e66852d668e0f883e0c9d6dee1ae0496eb05db87b7b8f
3d0402371f69325bf9919fef03f649d7e7f15fecb7fb3978a6e1b4569bc4df02be1178825ff846ee
bc237fe1e49357f87be1cbf962d06ffe1fe99a27802ff458659de2d26f7c0da2e8fe10bad3d2de6f
0ee9965a53db40801f42d14514005145140051451400530a9279c60ee047fb24638c8ebebdbad3e9
8ce412a002db72012c33f521081cfd4e39c5007c55affec47fb28f887f69ef0b7eda9acfc03f086a
7fb5078274c8fc2fe1af8e7730eb03c65a1691168facf84ed6d34b7b5d4e7d3668d342d7f5bd11fc
cd28dd496da94908b85778da2fb62bf804d0bf691f8dbaeffc1e1337c38f19fc71f88b27c27f0d7c
62f15782bc39e01d53e22ebb61f0db4fd2acbf643d6f53d03c3717841b5db2f084cf73e28d50dee9
56f3d8dcea373e24bcb79a0b6b9d56583cafefb62bc32c11ceb172e91164f303057900f90488af1b
ed6201914988292e5c006802f52138f5eb8e2b2e2d55255771048a893f905882159b254edcaf211b
6a3bff00a8c9256664566123ea512217d8cca33bf61dec8caacc632881a432b15f2e189519e7932b
10651b8807f37dff0007677fca16fe34ff00d95afd9eff00f569e855f3c7fc1997ff0028acf8a9ff
0067b7f16f3ff86a7e047f5c57a87fc1dabe3df0e69fff000480f1df84f57d6349d1f5ef885f1b7e
08695e02d2b52d43c8d43c6177a0f8cedbc51ae41e1fb31034b793e91a0e957bacdfc644690e9369
797be6b1b75865f29ff8335e5361ff0004aff8a0b751bc4b3fedadf17278266c0866897e17fc0a81
8a4992bbd64524c6c558c5fbe00c6558807eac7fc160bfe096fe09ff0082ac7c0df07fc07f1478c6
dbe1aea3e16f8b5e18f887a4fc4f93c39ff0966b7e19f0cdb432693f127c35e0fb39f51d334cb0d7
3c63e19ba1a6d9ddeb0356d334cb968f557d22ede23137d25f1bff00675835efd827e2efec9bf023
49f0ef836df5bfd92fe217ecedf08742bcb9d46d742f0fc3a8fc2ad6be1df83345babe922d7751b7
d1f4ab5b9d32d6f258e3d5a5b358648f3772a2ac9f961ff05e9ff82e0cdff0490d23e147877c05f0
3edbe2e7c66f8efa0f8cb5ff000beabe2ed765d37e14f82b48f056afe17d22fef3c53a7699e4f89b
c51797977ac5bda699a1d85ff862c2379a5d4aeb5eb936eba4defed3fecb1f1723fda13f66bfd9eb
e3bdcf86e2f0adcfc6ff00827f0bfe30cde139f548f5c8fc3307c44f06e8fe3083464d5becda59d4
c58c3a9f92ba843a75b5adfc502dc5c428278e5600fe12ff0064bff829ff00fc1653f62eff00825a
dafecdff000fbfe0921f15e4b1f81de11f887e10f09fed2de23f85ff0016350f0a7843c07a56aff1
29fe2378a7c6be0f96c3ecbabf8a3c23e34bbd4668e57bfd2fc1f6769e1bbbd1b5cd0b52138b8869
7fc1bf5ff0562ff8262ffc134bf616f1a5a78e753f1e7893f6cef895f16b5fd4fc5bf0b3e13fc2bf
1778fbe2478cbc1da73e9fa3f8363f0a7891b46d1fc156da4e95a0ff006b78a354f0fdff008e2d3c
b36faaeb09629ae5c1d3f50ff4235fb45d5bf9772033cd235c65e594074699e3dc52edd1066de522
118c5b2148cc6fe4c17afe5fe14fd9bff67ff016b961e32f879f02fe07f833c53a40bd8349f11783
fe15f80bc29ade98d7f0ddd9dc2695aee8be1bb6d62d25beb3bc9f4ebe582e52daf2ceeaf2078a78
ee9e1600f13fd827f6b0b3fdbb3f678d1ff684d23e0bfc49f82fe0bf1778a7c6fa7f827c29f19f46
4f0c78ebc41f0ff44d4ce95a678feefc356a6e6db46b2f195e5a5c49a6d8c7a9eac8fa745f6e1ad5
f4b3cb5f92ff00f07307ec4df09fe277fc13dff68efdaa6c7f67ef865f11bf69ef83bf0cfc3b63e1
af8b1e345b9935ff00873f0774ef88563adfc48d4fc3d1cdafe9da447a8f873c33aaf8b358d0c7f6
76b57ffda5793369ba45fea32430b7f471693da4266b88a633999226640c5e7924698c0cae0c9217
9ccff2804aa4419201e5aa8c7e61ff00c16de75baff824c7fc14521884b303fb27fc5363004254b4
5a2ee5566525816475772a54c11b87936b6da00fc5cff8334adbeddff04e2fda356566d8dfb6df8e
5a48d64963496397e077c1581c346aeab089966dd22411c516f50f102a2361fd78fd8ee977245308
51a5129657667e305a3cbab38493e553b5c1022cf3e6301fc977fc19cd3f86a7fd80bf6a19fc1d63
ace9be189bf6dff194ba3e9be22d4f4ed6b5eb5b697e0b7c0fdffda7ab695a4e8563a8493dcfda27
b79a0d134c4164f6d1081fcb37137f5cd4014ee2d8dc279526191fef32bba4b1938dcd0c8a432631
f2e0e7d4d7f2d3ff0005f2ff0082207ed59ff0558f889fb366bbf07bf692f077843e1a7c338aff00
c3de30f86df136c75b6d3bc256fe22d6ecaf353f8b3e0d4f0ed95d1f1ff8c9f4bb48f478fc1fe257
f0ec369616b1e9ba4f8beced755d4227fea8aa29103236eda704365973808dbd718c72ac372939c1
1d2803fcd83f6edff8244fed39ff000420fd883e25fc64f879fb7d6b5aae99f17fc63a57c18f15e9
9f0cbe1a6a7f0a752ba7f16c3e1ad67c1b2695afc1e31bef14e8faba6a3f0ff5d9754f13af8ca7d2
3c3fa5a4ba7699e0dbfd43c75abea1a67f64bff042df891f10fe367fc124bf61af895f14fc69affc
45f881affc2275d6fc63e30bc9f56d7b5897c37e3cf17f87b4a9f56d52422eb51be8746d1b4bd2e7
d42f269f50d42dec567d4e7bdbb9a6b897f36bfe0ee9b0d53c43ff00049ed3b4ef0f69bad6b17b17

ed75f0199a0d2f46bdd464cea1a57c42b6b293658d9dcc856eafef6c34e80aa319753bcd3f4d40d7
97d05b4df297fc113bfe0bebff0004c9fd987fe098ff00b37fc08fda0fe37eb5f0b7e2a7c04d125f
871e2bf086aff0efc6daa5d6aefe25f1ff008e75ed33c63e157f0ce95ad41ac784adac2465f11deb
a5aea5e1191237f12e9fa65aea1a65c5e807f67cb6d7114722c733349248ee8b34b24d1ab3a956e5
c193cadced2888101182842aaa01af258dd9566f3b7493111cc86595e05b795c34c238a7f3524953
6ee4695480ad3470881641b3f19fe23ffc1c4dff000478f865aa5f699a9feda3e00f16358f838f8d
a4bbf85fa678b3e28d83e9cbafe9de1dfec882ebc0da0eb50cfe2d966d4975ab7f0adbbcbad4fe12
b2d53c5696a744d3aeaea3b31ffc1c29ff000481b9b9f0fac5fb69fc3b367afdcf89ad06aada7f8b
d348f0fcfe1ad0d75e9e1f1b6aade1d1a7f832e3c4363f6983e1dda7882e2caefe23eb1a76ada2f8
361d5751d2efa08003f6621b4758634670087925ca3fcc5ddcb6edd808c7043729f7b2c4b31dd54a
3d3ae2390485d04b1c7710a4cb24804304cb10658a32f98d5da28a694317413c3e6c68819122fcbf
f85dff0005b9ff0082537c58d37e1fb7837f6e8f80736bbf114e8769e14f06788fc5f1f84fe20dde
b1e26bbb6b1d1bc3b7de05d7a1b4f12695e26bbbebb834f1a0ea3a7dbea297b2240f02b1caf6d65f
f0560ff82766a1e32d3fc05a7fedcdfb3dea3e2fbff1bdefc3fb4f0dc3e2eb26bfd53c67a75edbe9
fa9782b4f65124577e25d1ef2f6ca3d6f4bb6924bcd1edefad2f75486ced6eade59403ec9f8c90f8
1edbe107c559be2d5ac7af7c2f5f871e35ff0085a3a6cba4ea9adc3a97c3a5f0ceb47c676b73a0e8
315c6b9afc773e159353b66d0f4882e752d4da4fb3e9d04b7b25bc47fc827e3b49ff000455b0f885
f05ad7e005cffc148757f8736d36bfa7fc7ed7bc6727c03f0978cf4f90788b5187c2faff00c36f0c
0b1f1ae9d2cba66837f3dbdcf86350bed01a3b2f09e810c12685aeeb1abebd07fa79f8a3fe0b81ff
000497f0958f88e5d5bfe0a0bfb2efda3c3716b53ea5a7e81f14b49f116b60e890dd3dcdb697a569
70dd5deb5abb496af059e93630dc4da85d18ad2c45d4d3c31cbfe561fb51cbf11bc2377a5f85be32
c3f0abe24f8b3e2dfc0af827f12be1eeb16034dd47c79fb39fc21d5f57f107c4af861e0cbb4f0d45
a3e93a1f8cbc6df08f52d1bc5be36d37c5167e2ad7d3c13e35f0d0d52f2dbc44b75616c01bdf1afe
0b7c13d1b5dfd9fbe3e6a7ae7ed2d07ecf1fb53fc58bcd7b4bf1efc40d4fc05ad7ed053fc1cf00ea
de0cf0a7c7bf146b7a5c5a35b784bc67f10ecfe25788bc5d0fc3ef190f17c7a378dec3c3ada8789f
c39e1cd624babc3fe9ddff00044cff00827bfec8bfb02fecd3e25b8fd8d7e38ebbfb49fc30fda1bc
643e262fc64d43c41e19f12697e2a8f4ab66f0969c9a04be0bb3d3fc2af65a37f66ea561a86b1a65
bac9a8ea51de47a94924fa6c647f983fc47fdb4a4f8cff00b23fc3ff00d95d7f636fd9b3439be137
8b3c55f122cbe3ff00c34f07f8f344f89d05bf8b7c64faf78b34cbeb55f134fe0bf0af81f52b9baf
0d6877ed6be138eca0b1f0df846cc083529e692e3fbacff83533f69bf84fe1cff826e6a5f017c6ff
001a7c0fe1cf8c3f0abe30fc6ff117883e147c49f1f69ba078efe1efc3351677fa6ea97be1ad7af6
db51d03c2b657da5f8a2f6e4ae9369a7e99f67d7af5ec6d81b89a600fdb7ff0082897fc1523f673f
f8269e9ff05351f8f1a67c52f156a3fb42fc43ff008571f0bfc1bf083c2163e2ef14ebdaf4369a64
da85cdcdb6a9ab685a65be8ba4ff006e68515d14d5e4d6aeeeb59b34d1b45d5161bc6b7fd2eb29b7
5b45e63c26608a644865491149e42a384883281c03b13d315fc2dea7fb567eccdff0552ff82f5f85
be28f8cbe37f837c07fb21ff00c12e3c3517c6cf0a78cbe2178d1fe14afc47f177841f4044bef07f
87b57f1768a359f87c3e225ee9ff0014acbe242e817be21d5fc1da2695e1af11c127817c63e1216f
fd9c59fed01f042d6d9af6e3e32fc208746377fd8d6ba9afc48f87d0e953eb76f0c32dde936d70be
20da2fa34bab3b8934f7549e14d42dc94f2e447600f7405c3020028724f3f38248038fbbb40c9241
3c74cf7ff390ff008368ecfc3777ff000594fda32da3d6754d6750f0d699fb4bf8ea7d14fc1bb1be
b3f06f8edbe36789fe1bc1763e2727f6a6ada069771f0d7c57a8c9fdbb753f83f4bd63c47e2a87e1
ec9a1788b52b7d2afdff00be3f1afed6bfb33fc3ff00036adf12fc6ff1fbe0ff0085fe1f78745ddd
6b3e33bff899e084f0f5843a34161a86b30cf7f1ebaf1493e97a6ea1657da95b5bf9d716b657d657
2f1795776e65fe09ff00e0da7d7fe17dd7fc1613e26f8cbc58fe16b3d6fe3afc2cfda474afd9b2c7
c21a2788e2b7d7b4bf027c5ad367d63e22ea1ae6950c3e16d50f8c3c2ba4fc40b28f5fd5352bcd4f
52d7fc3dad5e6a3a569f26a9e12bbd5403fd14e3b595e2903ec067c6f923692193e4c98d8347f315
0c4b040c0867918c8ccdbaa3b8d244f09b767778f3c6e95d8847f9658434c277f2dd0b1397cbb6d5
7caa8276a8a00c786c2e2d11fecf732492ca6132b5ccad26e5b685624d9952ab34e111669d91cecc
02ae638f124562eb223c9e5bb24b24a19b2cc5e40a0be0afcac36aed209c2a85f42ba94500786fc7
4f82bf0f7f680f865e39f821f16fc19a2fc41f85df14341b9f09f8dbc2de24b7b7d574cd534dd59f
06696c2e524f2ee746b9fb3eb3a4df5b9b79f4ed62cacb52b3920bfb2b7bb8ff00c97ff61eff0082
5ddafedcff00f0521f8c7ff04f1f0b7c4bd5fc1da5fc3cd7be3be9b17c5cd62dfc2fa8dd695e19f8
25f110f86adf5ad7bc113dd68371e3b6f19e91669a241a1f84a7d3b5cd07c63ad5978e351fb67837
c31ad69973fec14dc4ea760230419005ca1385556c65c87c9c1e157a9e057f916784bf6e0fda07fe
09f7ff000543f8adfb497837c11ff0b16ef4df8d9fb7ef803e0c781355d1f4d1a3f8ab50f885f14f
e27f86e1b985f4fd0b50f146ad0f863e2ddfe8fe29b9d22cefed3c57e26b9d164f06d9ded8787752
bc13807f581ff0584fda67f664ff008247ff00c135be1eff00c125be067858f8cfc63f1dfe0578cf
e15f82fc3fa837877c4daa68be1e74d3ede7f881f19740d1b56f0d4d7fa8fc78f1b6af2787348d4d
1a1d3df52bad7f58ba8f56b0d017c37a8f55ff0006847c38d6bc05fb2efedb09e3bf06b7c3ff008a
0bfb6f789fc2be35f05a45a96916de126f0cfc30f877aad97856d7c25fda173a2787ad743d43c53a

c430ad9da5bea46192d74bd4f51d56d34bd152cbf393e20ffc11a3c79e30ff00827c7fc1453fe0ab
1ff0541d6f4ef8b1fb687c6efd9713f686f871a1f87ed35cf0dd9fece9aef82f45bdf15787b51bd6
d23589fc3da8eafe21d16c7c1ba5eb5e0cb5d06cfc35e09d123f18f84aceeafd756d43fb3bf49ffe
0cf9f03ebde03fd813e3558789a2d222d4fc51fb4ae95f1434a3a36bba4ebb6b27857e247ecf5f06
7c41e1d4b89349bdba8b48d6e2d32566d6bc3377247aa68576cf6d7f676d7123c0003fae5a4233fa
ff009c743f8d2d1401f94dff000563ff008255fc09ff0082a77c02b8f865f142da1f0d7c48f0d25e
defc11f8dfa4e96975e2cf84be28bdb49629ae4c314d6571e26f04eb722da5b78cbc0d3ea36969ae
d84515c5b5ce9face9fa76a36ff81de29ff837d7fe0acff1dbc15a77ecaffb50ff00c15ffc63e27f
d903c2773e06b3411d96a1e25d57e29f86fc2afa12f86b449bc057ba7f87effc07a9f846c6d7548d
b53f1a7c5af8d1a5f88fc4567e19f115fe8d1496971047fda4e0641ee338e78e7daa33129ddc0f98
007237038e830d95c75ed9cf7a00fe2ffe1dff00c12eff00e0bb5ff04eff00187c42f86bff0004e6
fda1ff0065ed6ff676f8c5f137c35e2c96ff00f68fd535df895f11adbc7927c32d2adbe26fc5cf14
43e30f0b6bf0e8361e38f899a2eb9ad6a1a5f83f56f18eb70eafe30f0d45796da8431eabaa699efd
a77fc1173fe0a35fb6efc62f087c4eff0082b77edbbff090fc3dd13c3fe27f007c4afd963f651f19
fc47f027c1ef8b5e0bd43c3fabc1a2adbcfe19b3f85f0f85bed5e21d4ad6e7e23e95e28f0d7c43b8
f1b59e9d736561adf86f48d42db4cd3ffab31a5411ac82048602f20911a3b788185b18df1a80144c
a4b3a4d8dfbdbe72ea369d1dac0615b3ebbb71fcb0c303dbf32680383f01f81f45f017863c25e13f
0be9367a0785fc19e1dd33c27e18f0ed8bdc1b0d03c35a15a5ae93a0e8fa624ceed069fa5e8f6369
656b6d334f25bc51797f6891b329efe8c77e33dce28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00290e7071d7b7f9e3f9d2d1401fe763ff00
07b5af99fb457ec2aa8acf245f033e33cc2254f3049b7c75e102ab2fcf19863f91992542cef32a42
a8ece14ff6b9ff0004e3f11db5dffc13bff619d434ebb8b5b81ff643fd9c629750b099758865d4ec
7e0ff846c756b237ba699adee751b6d4eceef4fbb48259648f598a7d3a48d2589f67f151ff0007b2
5d35a7ed21fb07481124ff008b21f1a13cb677877097c71e115399232ac7681b9016c2baef5c3806
bf94afd9d3f6e1fdb1bf666fb5dd7ecd9fb4dfc71f837fdad6d6da7ea363f0e3e20f89f4fd2e4b3d
3b539358b1b1bcf0f595c4d6c6c64d5ef6f5e3b5b682d22bfd4b54904e9722f6e629c03fdbc62bb0
f0c12c9fba32c49211385b775dca1be786590490be08df1382f13651f2ca6ac993e42ebb18ed2540
7c86e0951900f5381c03d78cf7ff001f5f8f1ff0525ff82e57c0bf89177a0fed15fb67fedb7f047c
61e27d0f4bf8a3078275cf88baff00814c1e17f8856f7faff85f50d1fc25a7cd1dbf87743d4e0499
742f0dd9e87a7ff635bd949a54ba4e8f15b470c7e9dfb45fed73ff0005f9fd8cf4bfd9fbc6ff001d
ff006d9fdb1bc27a3fed0fe00d1fe377c189f53f8cdadebb65e25f0336a08e9ff0906950de5fe8f6
daa9b26d37c43a8782b52d4e6bb3e15d5f4d9f52b3fb1eb119500ff5a36d56758da55b6330002470
c6ac93dc4aa0f9a2049597eec87c82b73f663ba192543246e8a231accd8706dbf7cab21103ecb76d
a24558e591e79d5224647457590aec9c3c01de5db19ff32cfd98dbfe0e9bfda6be0a6bdfb72fc10f
da13f6a0f14fc2fd3354f17f8ab44d275cf8b561a60f89363a4c17977accdf097e06789cc76de38f
0a28babbb0f07e87a5e98ba06aba8e992e8fe1b8659b4bd3c49e7dfb14ff00c1753fe0bddf183e21
7c1dfd8d3e05fc56d17e2afc52d6fc75e16f0f785c7c5bf851e0cd67c6ba8ffc2216bacaf8a3c31f
133c73e21d193524d0f568f3a878e7c6fe2985fc57a31d12d4daf8d341717e2fc03fd46a3d62212b
a5c3c11a9547848671bf2c63788348abe6c91b794ee6350aa97112919c3c97d6fad9e48e28e41249
26fc2478623cac799bb9006370e0f3df0457f9e27857fe0b0bff0005fefd907f6e9d0ff60bf8e7f0
cfe0ff00ed17fb407c4af175dea7e15f859e248e1934ed66f7e3cc961e2ff063fc3ff8afe11bed1f
4583e1cfc2c686fadb43b6853c43a0f863c35178ebc15aaea2b7ba0585cf863ed6ff008291ff00c1
523fe0e25fd873e1efc35fda2fe287ecbdfb227c1ef84da1fc6ad5b47f164fe02f12d87c73d3fc61
a578b74a9ad7e1ff00c3af8890da6b4be21f0ae9f6ba9697af6ef881e10d4bc3579e20d7ee7c3b65
796de1db6b0d434fd6803fb5e7d486e658a3336d42cbb1a3dcf200e45b6cf30bc73388dcc6f2ac70
3152be60c122a9d58308b16f744dc2aac65555007322a3ee0d232a0585bed79639f251b92dc1fe14
b42ff82987fc1cc9f1bff620d4ff00e0a0ff00083e0ffec8767fb346a1e05f107c40b39bc1fa7e87
a978e34af067c3cbaf1ff82fc79ad69bf0ff00c61e34d6759b916fa8d86a1e31d6ad75f9f57311f8
7ba66a1a2187c372f88348f127e5b7ec17ff000575ff00838eff006dbf8a507ecf9fb23fc7e8fe29
78ca68bc47e3ad6351f177c23f8192e93e16d1f50bcd47c4577ac78cfe2078bbc0b7765e13f0fcd7
b7d6fe1af07e9fab5cd947e75c687e0bf0be936fa7db2dbdb007f41fff000572ff0083783e317ed8
dfb6d783bf6eff00d82fe3efc3efd9d3e3a8b8f0cebde3f93c7b1ebfa1245f137e194ba7def807e3
0f81fc45f0ff00c2de2ed72dbc6d04ba7e9f6dacb6bfa5db8826f0e6897da36a51946b25fd6fff00
824b7ecb9ff0515fd963e0f7c59f0dff00c145ff006b0b1fdaebe22f89be25d8f89be1f78b74ef15
f8d3c4d17843c176be18b2d22eb4013f8f7c23e0fbfb092e35c86f6f045a769d7f698ba5ba2e2691
c0fe2bff006aaff82a0ffc1cb1fb38fed61f0bff00630f8adfb40f8787ed39e20d7be1dea1e02f87
bf0b3c01fb3c7882cbc59af7c555d57c1ff0ff00c3179ab683e0db5d03578f57bfbb9a61e13f105f
c9a4d9eb51e8de2796ce3bbd334cbab5fb6bf6baf8f7ff0007717ec35fb3f78d7f69bfda0fe3afc0
dd27e127c348fc3cde2ed4fc35e1bfd94fc5fadda4de23f15689e06d1c2683a6f80a1d43529e4f10

ebfa65aea335a295d3ede49efc92f6bc007ef47edd7f02ff00e0bcfe34fdacfc33e2ff00d843f6cd
fd9d7e137eca7a8e85a4f82cf82be21782f4df136b9e099b51f0fe8f77e3af1ef8a34cd63e186bb6
9e3fd566f19f852cb4bf04adb6bda86afa07fc26725ac767a16897be26bfb4fd11f895e07fdbb750
fd91bc61e05f85df1efe0845fb653e856f1f837f684d5be0f6bba1fc275d63fb4ad5d35ad6fe1ab7
8d3e244ba5ea1269f693c17ba9dbdef8b740d2b5a7bdd56d7c1afa7baf85adbf8a5fd887f6dbff00
83a07f6d2f869f163f6b0f80df133e1afc41f851e0bd0fc57f0ebc4f37c4cf0b7c13f87be1e8358f
06f852fbc552f8b3e1f784a7f0be8f6badf8b3c1e7c472adcf8ae2b2beb6f106afa4db784bc7ba66
afa7f87974a87e61fd91ff00e0b99ff070e7edbff132c7f666fd977e2a784be287c5bf1b6a563e26
b5d760fd9ffe0968b0f80bc29a268da847e25d43c47abdf784e3f04f863e1eea336aba55ef893c41
e2cd2df566d7344d034ad06ee39f59d4749d5003f4cbf6c0ff0082517fc1c6ff00f0528f845f0ffe
1ffed89f1d7f63df12e81e0bf88de3cf1bd8780349b2f09f84b58f0578abc37e1cf18691e14d6a6d
7be1c7c3eb4d2bc4b6df13347bcb9d33c3fa545afdea78767f12e9f79e344f0adf68f7d2e95f337e
cd5ff0419ff838abf65cf05de5bfecb5fb547843f677b0f885e25d1b57f1cfc3ff00871fb43eb761
6ab7f1f84f4a93fb775afecbf0f6a5e0ebabdd1af754d63c0b7b75e1fbf9ee2f2e7c2336af7115f6
8777e15d5aff00a5ff0082977fc144ff00e0e77ff827d681f0cbe227ed1fe25f821f057c17e3fd6b
5ff0ae83acfc1bf037c08f89fa15e78c6286ebc4ab63e239353d27c5bace8dae3785a3b9b6d1f74a
349d7746f09dedf5df97ab596a9a95f7a8788ffe0a75ff0007377853f64cd6ff00e0a23a8fc30fd9
8ad3f64dd6bc05e0df1b69579a77873c173ffc23be00f1d7c2bf0ee9fa37c41d0bc389e2eb9f1eea
1a158ebde2ed17c67e233afea5a9ae8bf11f4ebef0a8d32d7c01a5ddf862e8030ff6c3ff00837b7f
e0b89fb6ff00c50f811adfed85fb647c03f8f7a1e917dad7826fbc5de19bdd723bbf825f0e3c43e2
0d53c67e22f10db780756f017c3b5f1b49acdf496fa0e95e1ed0a3d4b5b823d3bc25a3ea53691a07
877ed169f69fecd7ff0004a6ff00838ebf649f84fa17c16f829ff051ff00d95c7c3df86ecbff000a
b747f1b5c7c56f143fc3fb18b51d5354bcf0e0d3fc4ff06752d135dd2355b7d46e2ce0d17c49fdb5
a3f873cbb287c34fe1bb5b610cbf859fb2dffc1757fe0e3afdabbe285b7833f66ff163fed27e34f0
f6991f8bbc5ff0e3c3ff00b34fc11952ebc29a3ea36916a0be30bad23c27e129747d12faee68b431
71a778874ad5e46d4673e1fd5c6a091dc41f1c7ed1bff05a9ff82e078e7e304df0ebe21fed53f1e3
e1a7c5df877e3cd73e145efc26f82fa3e97f08f51b3f1f1f14a585ef80bc43e1cf84ba659ffc25be
2ab5f13e9c9e19d322bf3ab6ba92db3e9f6a2e1ef6ea3500fe92f42f86dff0799fc27d2b4bf87fe1
6f89df033e2768fa168da7bdb78d7c5fe22fd973c5de28d71b59b55d76fecf5cf12fc45d32d7c69a
e5f68177aa5df86e5d4756863b3b983c3e8da3cf77a30b0babbf75f8d3e16ff83bd7c25e22f0f587
c18f8d9fb3f7c6cf0e5cfc39f03f897c4be2abff00873fb22fc336f0e78ff57d0e0bcf1cf80adb45
d6ef754bad734bf03ebf25de8ba6f8ce36874ef165bdb0d674fb2b4122c31fe377ed63ff000583ff
0083967f60eb5f805e37fdad34ad17e0e7873c65a2efd0b4af197c10f83573a47c58d6741d4aeeeb
5ed3fc7a740b5bdf11f87bc597be1f6b487c4fa5f87b52f03c5a368f2e8979a669da6dd6a5a8dfde
fa8693fb75ff00c1dd9e29f86de0ef1df83fe0d7c4297c19a87875fe215a78fb4bfd9bff0067bba8
7c6de14f125843e24f0eebf7377a85a5c68f069ba5785dec47868e83e1cd06d16c0a4dabe97ab6a6
df6a201f741f8a3ff0789f84bc47f0b7c15aafc27f811e3dbef1478abc57ab6a3e21b5d3ff00678d
57c15f61d23c3fa1dd0f03fc50f12784f51d1f4ff877a26a52dbdd5cf84356827b0f1178abc43ad4
ba3ddf896f6dec60b2b4f987f69cfd96ff00e0e8dfda3fc35a5e89fb787c3cb3fda1ff00660f064b
73adfc57fd9a7f678f8dff0003be0beb7f1dfc216926912ddf83d4fc1eb26d775ef10c3756b06a3e
11b0bbd3355896fe0d52d23d0f504d4dad67f85be027fc17b3fe0e12fdb3aff46f82dfb284be1ef8
b5f17bc25a1f8afc7fe23d6be1d7ecfdf08efbe2178c3c0377af7877478e7f17691e24b283c216fa
0782353d5e2d3346b9f0bf86743d5f548fc437377e27bfd4dd2defb4ff0051fda57fe0acbff07337
fc13dbc2bf017e23fed81e26f097807c37f17b56f88f61e02f86be3cf81ff0160d675683e16ae8d6
9e258bc67a07c3af0f69fe28f0d58463c4ba1dee8d74baddb45af69b37f68c325bd9da4f25d007f5
89ff0006f87fc1367e327fc131ff00648f899f0b3e35789fc2be21d67e2dfc70bef8e7e1db2f0dea
1aeea37fe10f0af89fe1bfc3ad06c7c1be35bbf107853c19249e39d0eefc337d6de207d374587476
9846d64c8a5e18bf7725beb6819a36957cc55f33cace5fe76e3a1c60e463d0609272057f9b641ff0
518ff83b723f836dfb425e786be2e43f03dbc0e9f1257e2043fb1e7ecf52dbc9e016d3c6a67c5b2e
8b1f80cf8aa1d30e959d673fd8124d1d898aea7820d3ddae13ccfe007fc16e3fe0e4efdbab5ff10e
85fb21dfdcfc54d6be1bf84fc347c670fc23fd99be0a6b3a25b476f69168b1f89f5dd6bc5fe17fec
db2d63c77acda6a1ac4963a7ebb15bdc5ca6a1ff00088f8574fd074db8b7b300ff004db6d4a20eb1
215926949f2a2565de554859a560ccaa23b763894ef0786c00700a47a95bccd22248a550f96652bb
23121db843bdb92de626307072727b57f970789ffe0e09ff008384f5cfda3fc41fb3d5978dad3c2b
f1a6f3e29ea5f0c21fd9cbc31fb327c17f10eaba47c434d5db46bef86b6b63ab78675ef145dcba56
a56d796d7b7936abacddc53c3a84baa6a29656ad7917e9d7ed3bfb51ff00c1d3dfb177c18d43e3c7
c49f16f86f54f86da5fc09f16f8abe2deb3e2df82ffb36dbe9ff00b3ef8c741f8c5ff0aeff00b02c
efbc2da6a2f8e7c45ace90fe0ef147802fefb48bad13c5be13f881acdd5be842e3c2325f58807f79
7abe9ba2eb56b369bade9f677f672496ce6c7588e0bcb0bb9adeeedef2d65f22659e3f3edefedada
fed255c4d0ea36f6b790bc5716f14b1ff3fd71ff0006cd7fc11a2f3c5e7c5c9fb31f8b74dd5a6f14

de789adb46d2be37fc5dd0b40d32f64bc1ae4d69a6787ad7c6316916ba15bde048ac3c3b047fd9b6
9660da5b5aac024493f9a1fd8dbfe0b29ff07387ed0fe0bf147887e097c1db6fdae7c29e26d0f56d
0fc3be388bf670f0069da5f80b5af0cea2ba76b1e21f0aea7e0bd43c01e1dd47c61a6ea3aae970de
e83e325f12e990982caee3f0c5c69f2dd5c5f798fed3ff00f05a5ff8390bf640d6b526fdadbc41e3
0fd95a4f88367e27f137c16d0af7f64afd9f6efc2da86a369e24d37edfa19f106a7a56a6e9e1ff00
0d7866ef53b512dceb9e2ff16dbdcaf85e7d5f4cbfd3b54bdf12d9807f549e2aff0083637fe08ffe
3ff889f13be2678b7e09fc47bcd4be2778bb50f1ddfe9365f17fc79e0ff0bf8575ad7d65baf109f0
7e93e1dd63478a0d2aef5ababbd6e2d32e1b54b3f0c5ddc9b6f0bc1a369420b04b307fc1b29ff049
1d1fc25aff00c36d2be0dfc5db7f02f8b359f0ef8bb5cf0641fb4dfc6eb7d035dd77c196fe28b6f0
a6b17b6c9e2acbea7e18b1f1a78c20d1aea58e594dbf8975588dd3b4b218bf137c2bfb4e7fc1d53f
b457c02fd9ebf68ffd9cbc3971a5e93f19eea5d3b57d26efe197eccb6da75e596ad71796be0ef89f
e18f06f8ebc317df11bc1ff09fc41e17d1e2d6fc47e2cf1e5eea76977e2cd4d6ff00c23a65af83f5
3d0b4c5fcf1f86dff07207fc176fc7dfb56f85fe13f82bc17f0ebe27fc485be9fe1849fb24e9bf01
74bbcd23c4de3df0b58ea1e1af14df6b2da0ea31fc46b5f14e9fac699a8f8a759b8b7f1f7863c17a
06b9a55e06d26d3c1c8748001fd516a9ff0006c4ff00c1203526f87d71a7fc0cf893e1c9fc077177
bf4ed07e3a7c4bd2f51f88315f4de21d5f4cb6f1bf8a3fb6cf892eb54f0f78835883c41e1dd72c35
5d23c49a62787741f0d3ea0fe1a53a2cfe2117fc1a71ff0004ea68fe1ca47f15ff006d0d11fc0be3
3f1bf8bf56d7ac7e3224579f1257c7bace9f7bad697ad8bbf0edfdaf83d5740d3e3f045e6bbe01b7
f0978cbc4be1f3e778bf5ed6b5ab7b5d420fc68fda07fe0b0bff00072c7ecd73e87f103f6a4f835f
0cbf657f861e39f12cde0df0b5cfc59f83fe14d13e14278beeeff5ef881a6e829e258f5ef1378af4
ed6a3f0be85a8785344b9d6f5d92d6f740d0e3bad4a63e2aba1aeb75dff04f6ff82ac7fc1cc3fb45
fc21f8adf1f3e187c14f0d7eda7f0dade36f07783751f187c34f007c34f0d69be36d0aeedbc4be28
d6340d27e1ec3f0bbc55f17753bef0de95abf8125b2d3bc490e81a1f8e75fd26d0497dabdbdc5820
07e96c5ff067e7fc1352decfc4f2c9f15bf6b7f3f5d9b49baf0fdc8f197c371ab7802d6d3599eecd
af87445f0de5d36f61bdd3246d06edbc492ebee964175482387c4057531933ff00c19fdfb0cdbddc
7afe95fb47fed71ae78bf4386c97c297ff0012cfc1af895e15826f0fd8e9f2785ecbc5fe10bff857
a641e34f03695716b6365ab78126d6b49d3f5af0b5a4fe1a82eac219a2962fcb3f83ff00f05adff8
2e078f3c5e7f657265f88bfb5d43aafed8de0ff881f047e117c24f83727c74f833af780b4bf85d17
c3df1578a3c09acf85345f877a8e81f0d3c4afe2fd2b4bd2edbc75a9dcf8ff004dd5fc67278ca1b7
bdf057855f59e03e3e7fc1603fe0e2bfd97f40f86da0fed6dacf8abf637f106b7e08f88ade18f1e7
8e3f67bfd9d22f87df17bc6be18b87f146996daf5fea3e19b9d33c17abc7a1cbaa7862ee0d07539e
f35d7b6f87cfe1cf87506a377e25d6f5000fbffc5bff000677e83ab5d7c45f16699fb7a5f7c29d73
e204ba048da2fc2bfd9b5bc1bf0bf45b6926b7b8f1adbea5e066f8d1aa5e5de83e2af115ad86b5e1
df04e8bafe85e0ef066a32bdb5869b7be1fd3341d3f46fc9dff82cd7fc115b51ff00825841f0aff6
9bf81bfb52ea3f12be217c69f1bc7f04fc3ff07f54f0678a47c6df1f6ade2af84f6be0cf8c3aae81
ac5df8b3c79acfc4ab2f89daaea3e265f19f872f23b2d4b43f0f7c51d37c23a15cf8834f99847ed1
17fc144bfe0ee3d43e0d41fb425b681f122efe06cff0c23f8cd6df13e2fd987f66683c3771f0a27f
09b78dad7c7b14cbe1f86f7fb264f0c3c5e20f3bc9333692e249ec58096ce7fce7f087c76ff829e7
fc164ff683f067c5af0f689f1cbf68bf8fbfb36f87fe1dff00607c42f04ebd65a17833f669d4750d
73c571dafc73f0efc27f849a07c39bcb0d6acb5c6f0f7897c1ada06a57be216f117c2c3a9f8a24f1
fe89e20b1d0b4b00fe8a754ff835f3c65fb5843ae7ed31fb567ed71a6c1fb507c7ef87fa5f8ebc6b
6b37ec9fe1ed39fe1a78afc77f0c7c13e05baf04eafe07b5f8a171e025d3fe1268da7789744f0747
e0cf0c7833c41a6fc44b0d0fc429e2cb3d3b46b3d0ebd7bc25ff0006aad9ea23c116ff001a7f6d4d
13e25fc2ef839a2788b56f82bf00741fd927c1bf0d3e0bd97c52d4f46f0df87ae3c77f143c17a178
faf6e7e2141e27d33c2ba3cff13e1d3b55f0978cfc77a9d86957cbf10748b7d29ed2e7f9a9f831ff
000570ff0082eafc15f8e9a77ec91f107f6b8f8a7f0dbe24fc42f897a3f82f51b5fdb03e1647f15b
c49e13d4f5abeb6f0bdac76b65e3ff000278bfc6d65a06a1aa59dbc71d97802cf58d335bd484ba8e
96d3bc0d713fe9d27ed67ff077fe8d63adeb9f11342f1d7c29f0c7863c2fe25d7f5bf1d78bff0066
4fd9961f06e8f1787742bad4a4b9f126bada3dd69fe1cd1ee858341a9f8bf535b4f0d786ac5e7d73
589a1b1866ba8003d761ff00832991ac34ed247fc14b7518b4fb37bed4ac2c17f65c90e94355bcfe
ceb6d4b5bb48a6f8f6fa7c3a86a365a6e99a7dd4b676b6f737d63a658a5c3ca20423f6cffe092dff
0006fbfecbdff04b6d7ac7e2d5aebba87ed0ff00b575bffc25fa7587c7af11e99a8f82343f0cf82b
c5491e94fa17833e17d9f88f58d0fc3f7d3f87f4cb8d2352f14cda8f8935fbd8752d6f37f65a05dd
b6896bfccf7c20ff0082ab7fc1c6dfb5937c5ef057ec29f1afc0ff00b5ddb7ecfbff0008bf8abe25
fc56f849fb36fc20d22f2f2ebe233693a0e87e07f0fe81f11bc23e1f5f1143a1788343f126bba46b
9e1ff0bda1d6f481e32f125d6bfaaf85f4ef0f5ad97cf1e2dff82e87fc1c1da2fc44b8f822df15bc
46df1cb47f88d69f03be247c237fd983f65e7f17e91f1bbc43ab78a0f84be1e783347f0e786758d7
7c4a9a9685e1ff00b55f6bb1e8d696765e271ade9535d5b69d3689a96a601fea206560bbb08c30a0
6d6e598f5c6401b40e4127900f4aacba84722c8c855b631523a1da1599670371262936fc800c9ec4
e2bfcd8ff696ff0082baff00c1c51fb07e93e139ff006f0f8bde27f843adf8d2e7c1baa7c31f87b6

dfb38fecd56cff0014fc1291e83ab7c53b897e245af82b5cd2fc1baafc3ed375cf0ff84f5bd35b43
f10f88f4cf1d78bb4c59b41bdd134fbfbcaf74f08fedf3ff000765cfe12d6fe235e7c13f88b27813
c11a9ebff11ed754f147ec99f0eb53d5fc51a47c37b9bed3b59f837716be05d0341babaf0cebb1c3
a95d5df8c6cbc3da4eadaac9a225e782fc41a6c1a85ad95e007fa13c9a8247cb8d8a1b0772bb165f
dc8de36f0a374e9f7c8c00c7271c35f528541c4885b64928528e19a38dda2628a19b79de8e400c0b
0daaaa4b035fe7dbfb3bff00c1497fe0e7bf8cbf1a6f7c63e27f813fb45df7c1cd2fc53e03f1e78b
7e0ffc2dfd90be12f87edd3c33e34d5740f1d5a7c2ad27c4ff00174f87bc576da06bbf082feeec6c
7c57178a3c5de29f0e4b77a036b8a7c42fa95e5b7926a1ff0005b4ff0082fd7ecbde3cb2f80ffb54
f867c4e3e3afc5dd43c43e1ff80df05b53f815f0d7e1efc49d4f59f889e193e0af843e37b6f1169f
f0df5bf877f11fc25e10f883a847a847f0df44d4b47f19788fc7ba3e99a778a3c5da5783af2eb4bd
4803fd181357592ee1b7891639a530b4c270b1623662bd3cc32312a425b9dbe5c92bc443812a237f
9baffc127ee7f627f81dff000587f8f7fb457ed59e23d7bc1df10f44f8e9ff00053ef1c7c3ebbf10
d84f7bf0dbc31e14f859adea5aa3fc55d74e95657925b789f40d3ac7f681d396dfc4b75a70b4bef0
f7846fbc3d62de209f43d424ee7c7fff00058fff008381fe1afc22f86de00fda77e1378fbe05eafe
3bd3b5ed6e0fdacbc73f0b7e1b7c37f87f71a07c4c46f08780effe265edefc09f177807e157817c0
ba96bbe1b9a7b8b83e0df184c6eb545d7f5a89f53d0d743f877fe08ebfb02fc4bff828f7c5bd33c1
1f067c77a7fec969fb25e95f1174bf8dbfb6e7c34d23c71f137e247ed03a9fc6997c43e15f10f836
cfe20ab786be14eaf1eab677634ef07687e288edfc5a7e1a78ab5ad466d77c63a7d8d9e92003eebf
f828bfede3fb4c7fc16d3e13fed6761f003e0778cfe1cfecb1fb1deb52c971e27f19fc63f147c0d8
ef3c29e21f0c0f1ede7c6cfda0b44bfd3ad7c11abb68de0ef84bf137c2fa37c35d63c406e74c3fb4
dfc3b169e17d6bc41a7ff6a5d7ec0ffc19fbe01f10fc3dfd81be31d9ebb36853dc78bbf690b1f893
612e85aee89aff00da3c33e3ff0080bf0735cf0e3ead71a46a1a8b689e218f4958d759f0d6a1f60d
5348b98a7d3b54b3fed1170d1fc97ff056bff82bb7ec59fb2f7ecf3f18ff00e08e9fb1a7c1dd7be3
ddf47f08b45fd9cfe3578f7c13ace85e1cf027c31b2d574fb7f84b749aff008db4af0f6b3078a7e3
445ab1f09e87af6b7a968d67e11b3f12f8863d12fbc5516ada541e177fbdbfe0d65f83f7ff00b3d7
eccbfb547c24d574fbed1f51d0bf6cbd45b52d1f56d5bc33e258ed752d67e03fc1af11483c27e38f
07decfe19f899e0c86dafed63f0d78fb418e0b5f165ac53ebaba36870adcdb4601fd52d145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
4514005145140051451400535b3b4e3af1df1dc77a75230c8c7a91d3d3233fa66803fcf9bfe0f60f
87fe28bbf8a3fb0d7c497d06f0f8120f87bf17bc02be262f6cba7378dee3c41e18f12c1e1900ccd7
07519fc3d657da946d25bdbd9c71461cde4d30166dfc567c22d5bc0fe1af1b7873c43e3ef0af883c
71e12d0b515d5354f0b784bc6b0fc3ad4f54b85b6ba6f0eac5e2e7f06fc43874b92d3c4c2caea117
5e0bd5a2bb4b392d5e0862b992e6c7fd75ff00e0b23ff0498f067fc158bf677d0fe0eea7e376f85b
e3af863e2093e21fc22f880fa56a1afdae83e249343d4b4ad4fc3babe8d67abe966e7c35e315934b
875cd5952ff56d023d2a3b8d06ddef2ea5865fe68bc03ff0659ea91f87bc3e7e287ede6d078b1bc5
d703c530fc32f83cb79e1a83c132e97a9be9771e17975ff10699a8c3e325d6d34e7b99b50b5b5d02
cf4493534b29a5d40dbc77001fccd7c45fdac3c39ff0521ff829e7837e3c7ed9be2ad5fe1f7c0bf8
b5f17fe07f87fe345d6abe3583c5179f0e7e08f86ffe112f0d789961f1145e11b1866b44d2acf57f
135cda69be01b6f0be91a8ebbaeae97e1193ed105b1fbb3fe0a5bff0525f843ff0561ff82897ec99
f0caf34ad17e07fec05f013e24687fb3df85a297e25eb1a07c38d43e1c4be3ab3d3f56f8bf6f6fa1
f832f21f8556da9f816c342d2adeefc3be1fd5f54d3bc0d63e1737f35a9b1934fd3ff632dbfe0cb5
b04f869e3eb79ff6d69759f89f71a84ba77c2797fe1574fa77c3bd07453e3cd09acbc4de34b78b52
d43c53ad789dbe19c1e2ab0b9f0de946c74087c6babe87a9aeb72e93a1cb15f54f08ff00c196ba83
5e6a56ff00127f6f0ba8ad26f1e6a76da6bf83fe0dcdab4f3fc308b47d61b42bfd464d7fc4369629
f11e1d6468d06b96d6f13f8563f0ecdac26957d77ac1b44400fd23ff0082ba7fc160ff0065cff826
4fec1fe15f80bfb04f8d7e19ebbf133c7fe06d67e0e7ecddff000ce5e35f87be34f0b7ecdfe1bf0e
58e996fac7c45f135f695ab78c469fad69b06b762be01d1f55491fc6be2d175a88be8c68be20bdb6
fc51ff00822278ebf62fff00826ffec25f183fe0b03fb556afe13f881fb5f7c49f1dfc65f879fb35
68fa9fc57d175bf89de29fec2d12093c69e10d1fc391d9eb13f80be27f8f7c6377acdef8ebc63e2a
8efa7b8f869e20f0ade595f69f6fe305b1f137df5aaffc1959fb39dc4b689e1cfdb77e36f86525d1
746d2b588eebe0ff00c3fd5ceb3aed9d9b0f106bb67730ebda72691a4eb77115bdd69ba0a79aba1c
293d89d4756370658f3e5ff83263e0bc89e5c9ff000504f8c93408255b680fc12f03b4507da63860
ba9042fe33f2bcdb886dada39a78a3866923b6b6591e45b784200783ff00c106be2f689ff056cff8
2d6fed71ff000502fda13e1f7c32d0fe217c3cf82fe12d6be05fc36b7f11f89f5ebcf849abe9f7de
18f861a178c7c25e1ed79228f5e8fc3be0c82f34cf10f899ec34ab3d2fc57e2bb7d4b49f0be9f7fa
c7dab4ecdff82caffc153bc2bff0513fdbdbe0b7fc1267e18eb1f076dff635f0c7ed23f0adff0069
6f8b9e2cf88de1fd0fc19f19b5bf07eb163e2ff881e1bb0f8a93dcdae9de0bf027c30d163f17f84e
4d5748d72daf7c57f10a19acb4dd5068eba036b5f4847ff065b7c28d1266bad3ff00e0a2ff001eac
aecaa2a9d1fe0ef856cae2789176c36be65af8e2de27fde2a1db34ab0700c88bfeb57c47c23ff065

86a575e29f100f13feddf0da7c3dff008496fa0f0e3f85be0ac92f8c6efc13258ddb68cde23d3bc4
3aed8f86e1f134f78da51f105ae91712e8ed68faa8173773b410900f2aff0082f07fc15e7e1f7c62
d53c17ff000477ff008261788bc0be14f82136b9e19f801f18fe2468b2782bc2ff0002b5c8750d5b
c39a37867e0d7827c5175a5ada786be19f81759d3ac755f1dfc54d135fd0b47b9fb2deda26a7aaf8
421d46feeffa7999bf61eff837e7fe09b3633ddd9787f46f0d7c1af877a6cad0f867fe11bd07e2bf
ed55f187cbd16d3c41ab68fa7eb5ac49a8f8a3c63e34f16ea09ac5e2c5acf88346f871e189e3b9b6
10f853c3d0243f8d3a6ffc1967fb32da781bc41a36a5fb66fc7abff1d5f6bda35ef873c5d07c36f8
7d67a0683a1e956b7b6fade89a8f80e4d4f508f5fbaf11acb08b3d657c4fa4476115b7d96ef4ad4e
3ba933a3abff00c19b5fb3beb7e204bfd5bf6e4fda5756f09d9786d34eb2f0d6b7e10f0d6adaa58f
88d3c096fe1e6f135af88f53d7eede2b73e33863f1bcbe1db6d120b49f4589bc09f6c4b365d64007
3fff000425f15fc35fdbc3f685fdb63fe0b9dfb6af8b3e0e681e3ad37c7fe1cf84ff0009fc37e31f
155baf847f64af0dc7a1456ba64b6be26f1eeb36de1ef0ede6bfa46a769e15f0dea77c90c9a84d7d
af6b3a04fe1abdf1a4fa057cf1ff000578ff0082957c3bff0082b6fed89f02bfe0921fb3cfed0ba7
fc29fd91e2f8a066fdadff006a1d57c73e0ef04fc36f8889e0558fc45a93787ef7c5d2699a46b5e1
8f8650f87b51d4fc1379a878af4fd03e2afc4e9744b7d3ec75d5d13c33ae5c7bcb7fc1949f08e4b0
bbb0ff0087897c71163a89824bdd393e0ff8423d1eee48192481ee3488fc6e9632ac124713daa491
9fb33451795b4c48573e6ff83247e0a4c02cff00f0502f8b92285440bff0a2bc10504710511a6d5f
1995d9185508b8da80055000c50072dff05a0ff829bfecc3ff0004b9fd883c1dff0004a1ff00825d
6ad0e95e2df1cfc38d1f51bef8a1f0abc596dad69df0efe13f8ee48f5bf12f8a17e23b43ac43f133
e29fed056cdadacbae6837b653691a5ebd7de258357b0d613c3f60bfaf1ff044efd953f63dff0082
607ec19a15c5cfc59f801aafc65f8b1f06ad3f6b0f8f3f1aac7c53e1fd2aeb56f857a9c93dd68976
f73aa6bbaaeb3a77c1cf85f61243e0cb3f10c567a5f84aff00c5d67ab5da59c7e30d4ef639bf2f3f
e20a1f84722c625ff8286fc629962b48aced927f81de0a992dada060618218a7f1ac8b05bc038b78
a15896dcfcd1151c54a7fe0ca8f8525143ff00c144fe374817485d06147f833e0e9122d1fed6b75f
d926393c72ca74549c35c47a5214b58aed85e2209158300707e32f1a7803fe0e47ff0082c0691fb3
9f82be37cb7bff0004e1fd823e1f689f1be5f0fe8da4dd2e9bfb4d78e6d3c51a3683e32d7ececfc4
da2da7d82cf5cd73c576bf0cdf50f1526bb6f2fc34d2fc49aa786ec2d6fbc77a94633bfe0e05ff00
82adfc3ed1bc21e30ff82167ec3bf0b263e31bbd4be0e7c14f16bfc3cb2f04597c2cf0a689ad4da2
dde95fb34fc33f0d595bde1b9f144da94de05f07eaf3da5c7876cbc09a80d434282f6c756d1b56d3
62f5cf10ff00c19cff00b3af813e1a78c753d33f6f0f8f3e1af883069baddf5a7c4ed5742f077867
c05a0416874ad42c2f3c5fa0693ac59ea13f87347d3b4ff1059f89351ff849ed0476bae3788a436f
0f8712cb53fc76ff00824bff00c1b823fe0a57fb3eddfed2be30fda7fc5df06edf45fda07e2bfc32
69b48f86d0f8bacbe237853e1d693a241a37c4df86be2dd735dd32d3c48babfc41bdf116873dd5cc
f75636d16817c96b7d7bafdbce6200fd73bff8affb347fc1a8bfb1ab7c1cd103fed0dff0526fda87
c2769f13fc448d6a963f0f53c576027d13453e27b2b4d463bcf03fc1ff0087d7dac6a03c2ba14161
a7f89be2deb3a56ab7306afa6ee9ad7c2b9fff0006f97ec8ff00b3ce9df07be287fc17d3f6f0f887
e02f14fc5df1ef8cfe35fc4db8f887e20d43c2517813f677587c4fa8cfe3cf895a8f877478e7d3f4
1f8d3e28d5f5bd58e8ba35d6916fad786b44bed174df086937979e33b691ff009fef0aff00c10a7e
2cfc48ff0082c3fc56ff00825778dbe31def83351f0cf86be21fc4cf037c77f1c787756f12ddfc44
f861e1cf0f2eb9f0c7c436fa78beb3fb6c9e283ae69767e2d5d2b5eb9d17c2dac697e3fd1b4fbad6
3c45a33487f54ffe0ab1ff0006c87c09fd877f614f8cbfb567c29fdab3e38eb43e06fc2df879a9f8
9fe15789f46d26efc37f143e204fe28f08f83fc4fe25fedbd3b51b0bcf0a7877575d55f56d3fc267
4ad717405d3edac0ebf7ab13dc20078559fc4df1affc1d09ff000578d2be09f8ff00e24de7c2dfd8
abe0c7fc2c4f8b5f0f3c05a369f716daa6a9f06bc0baff0085fc31aaeaeb61ac59ed4f8bbf1b6db5
0d0e6f10788bc562f6c3c15a3cb378634dd3af23d1522d67f703fe0bcbff00059df00fec5bf0ceff
00fe09b3fb1eb786c7ed57f117c17a27c219a2f085ec9a3782ff0064bf01788fc3f67e0ed0e637ba
09b26d07e265f68579a5689e05f0c6992595bf817476b6f1aebc6de08749d1359fc95ff827f7fc1a
89f1e3e2dfc21f849fb48f8dbf6e783e018f8d3f0af42f1a68ba57c16f0ef883c41e30d0fe1a7c66
f04f88a6bad0f5af104dad785f4cd44f893c2dadf862db56d26d6e2df495d3bc41e2fd3356fb64f6
16126a3f9d7ff04adff821eeafff000515fda9ff006c4f815e27fda6350f84de21fd8a3c7f1681ad
fc4bf0df836f3c653f8e2f6dfc5df167c0dff091f875bc4baf687a9e89a95b78cbe1bf8635cb1b8b
a9a5ba6d1756d765b8ba8759d37464201fd957ec9bfb2d7ec3dff06e47fc13eb5ff8c5f1ab56d2b4
7f1a5e787340d63f681f89f78ba4df7c4ef8a7f15aef4ffb4699f05be15595b34515c68f6baabdf6
85e06f08f85e4834c7b58352f1df89af22d9ab6a3a77e39fec0df0375dff0083987f6d2f1cff00c1
467f6d8f0df81e2fd883f663bbbff809f077f650d3b53d5a7d4f57d6c68f1f8cf43b2f146a7e1ebe
f0edf4d6da3af8e34ff1ef8cfc4f757125978ffc417b63e01b3f0ecbe0ad2b5286dbf193fe0b0bff
00045ff8a7ff0004e0d6ff006319be2c7ed73ac7ed0daf7ed95f11fc51a3fc44d57fb37c470df786
be2659f893c36be2af14684de25f105eb788ac350d33e21db5cc579aadbe8fafdd6b0fe21b6d52e4
697a9c2a3d27fe0a4bff0006e97c77ff00825e7eca9f147f6abb8fdab342f8a5e0bf01fc57f05f87
2f3c3be05b2f18f80751b3f037c40f106b7e176f17788166be6d3b57f195b788753f00699fd87a14

ed65a7daeade25d46e6feead740b1b1bd00fdc0ff82caffc1537e13fed83f12fe0ff00fc1123f628
f8e5e0ff008796df18be36f877e03fed4dfb43e993ea9a3f82be10784745bcf0bae9df0e7e1f7893
43d5343f0ef8bec756bb8eff00c1fe3db6b6d5a1d16d2e3c3d6bf0f229f518bc4afa968ff4afc44f
da83f619ff008365bf603b0fd983e13fc45f08fc61fdaa9b4af19788345f0aea9a3d8a78dbe257c6
4d72dedb5f6f887f1f743f00eed53e18782b4bd335af0fe8fe198bc4fa849a8c3e12b1d0fc35a26a
3a8d97f68f8920fc10f839ff00068e7eda7f17fe077c3ef8ca3f68cf819f0d3c59f103e1de8bf114
7c2bf19f853c66be2cf0eeb1e23d0e2f1158785fc49e2ed1a5d4b40b9d44b2da5b5eeb968d75a6ac
d35d5f2d9b4ad3413647fc130bfe0d8df18ffc145bf65c9ff6a2f88dfb51cdf08f55d7fc5bf1b7c0
9e0fd0b4cf0e8f8a935feadf0a3c5e9f0df4ad53c4bac6aba9e95756de1ab8f17f87fe2158ea1a6d
acb3ea71e8fa6f87b58d29a45d6ae2cec003fa3aff0082187fc129356fd907c31e24ff008288fedc
9a8d8f887f6e1fda36c35cf8abe3cd6fe275ce9ba8df7ecd7a078c752f127883c64dff0009d5df8a
758b4bcd7fe227862fbc2faf7c49f145dae9dacf826cad353f09de7886ef4d4bf9f52fc9cff82a7f
fc1463e2e7fc169ff6b8f0f7fc11a3fe09cde2cb2f0a7c33d6be22f8afc1ff00b407c4af14ebbe16
d03c11f1a13c0977a6df3ebfe19f10693ae6a1adf89be0ef80a3d17c45aed8786740fb4eadf126f2
1f0c6b9a259eafa149606db98d17fe0cdffdafa5b6d421f147fc141fe1ca44742d50f85ecf44f0c7
c65d5b4f935db836690697adc7ab6bd6f15af85efed619d355ba821bad5ffd1ec63b5826540d07aa
ea7ff065b5be97b3fe10bfdbef5886f20f883a108eeaefe0d45a6c89f0ba3b1b087c4fa969f1e8fe
2e49d3e2b58df4be2387c2f6ff006d83c23a8d8368c6f750b0966be4b600fea47f67efd9ebf63bff
008245fec6babf847c0f35a7c1efd9abe13e9bab7c57f88be3ff0088de2ed6758fb678826d2b4cb4
f16f8fb56f10eb7712341acf8b3fb1ac2dacb49d16d74db56f101b7d2341f09dbcbaa5b599fe76bf
647f86da9ffc1c8bfb4c7863fe0a25fb56fc15bbf851fb13fec85a943f0dff00660f84ba578a744f
14bfc76f885a1fc498bc61e2fd5fe31c1e264d434e8bc2b69a6dbe87a1f8b740d37c370db5d596ab
7ba1e93e2abd8b431a9cbf3cfc5bff00833e3e3b78d7c49f116ebc1dfb69fc3af06786d8f82f48f8
7be0bd4f44f8bfe2bd2757d2344d0a0d0fc57e2ef88f79aeeb7a84b0f8ebc697da4d8fc48bdb4f0f
4fac683a778cfc49e25d074b9adbc3ba46844f3de17ff83343e37e9fe18b5875ff00f8288685a1eb
0be3ad0a2bbd3fc0df0e3c74be1083e195ce9cd0f8c6f6c2d6e7c4b6776ff10def9addb4280d947e
1eb9852ea7d635082f2ee25b500fd99ff82e6ffc16d7e1e7ec1df0e2f3f674fd9cb5bd3fc65fb68f
c63f0a789bc1de054f0078bbc1e6e7f666d72e7fb0bc31e1bf19fc48f0f5d5b6a52e97afa43e23d4
dfe1cf82ee74949aff0050d0e24d7e2d1b48960d761d9ff823ff00fc135fe10ffc130be0078c7f6c
6fdb6ecfe147c2bfdaefe3343ab7883e3f7c52f10fc419351d17e11f86fc4777652c7f0cb4ef1bf8
eb55d4e4b4f16f8935296db59f8a57b65afeb5a8f8ebe246a173a6d96aba96856ba0e9161f9612ff
00c1a61fb497c53f8c3e2cf8fbf1bbf6e4f837a5fc56bbbcf8437be174f877fb3c6a9e2af025fc7e
00d1344f036b171e33f0d7c50d42f2ceeafa5f06687a7ded840dfdaf63ab78a2ef56975db28f4e9d
7c8f9c9ffe0cf2fdb3ee7c31a8f87b5bfdb73f67ad6ccdab685aaff6e6b7e18fda0f53d6f4db6d0e
1d64b69da65add6ba34192cb5d9f56b7bed612e7c3d7d7d6d7de1af0f5d689a869327f6b26a601ec
bacea9e2bff83a0bfe0a2faa7c3df0978e75dd27fe0901fb0ef88fc21a8ebda069b7763e06f1d7c4
5f106bde1cf182e95e38d37c3b7d2dcebfab27c40d53c21ad7837c2be279638757f85df0d35c4bdb
3d16cbc51e20d424bcfd3fff0082d27fc150be197fc1207f658d3bf650fd92be1b59d97c71bef827
6ba4fc2ff05f81341d5b42f879fb287c1ad56eafbc09e1af8b9e26d6ec3ec3169babb7880ea5a37c
2eb093528b53f12fc488aeb53d5b50b47d3de1d5ff00247c11ff00067b7ed47ff09d784f50f8b5fb
7ef837c47e02d2b44d23c2babd978274ff008b1e1cf175df823c33a2be9be17f0ce9bacde5c6a961
a669da0b7f65c3a6585dda5d5a5ae9f04d059db42c08a9f40ff83333e2e6a1e1db57f891ff00050e
d2bfe13b97c457b697507873e1cf8bb58f098f04c5a759cfa4456f7daff89ad35793c4d0f8aa7d47
509f4dbeb77d12ce0686eb4f51a8cfa83000fd36ff008264ff00c12c7e0bff00c1283c0bf16bfe0a
75ff000505f8e5a47c53fda7fc53a7f8bfe225cfed27a978ff00c68896bf0ffc71e08b3d7fc4be14
b4d07c6771a3bf8ffe37fc46bf93c4d25e5dea11789f55f13ea6ba1d978321d2b513aac7a8fe787c
23f0d6abff00071c7edd9f147f683fdb36ebc23f07ff00e09fdfb0943e2bd03c07fb2edf7c50f084
7af78ab43b7996f7c77acfc5cf12781fe23e9de27f0cd91863f0df8c7c41f18f40bdb8f867a1cba7
69df0e7c2ba86b7a7daf8975dbcf3c1ff0676fed3faf4be1af0c6bff00b6dfc11bdf07e8be33d4ae
754f120f047c69d57c77acf85f50b9d1a18ad6f348d7bc4d73f0ea4bef08685a7ddde7832decb45d
2f4d835dd6351b6d52ff0052b396ca4d33b66ff83343c75e06f13f853c41f0c7f6f7f0ac11d86a1e
34b8f12dc78d7e0b5c5c42f0586a7792fc23d1d3c2e9afea7e19f15787752b34f0e45f16bc33e368
2e3429d5f5ab5d2ec753d0ee96d2700f933fe0bedff05c5f15fed6faec5ff04e1fd84a34befd9d75
e1f0df44f1078dbc0ba6f88ed7c69f19b5eb8d5187843c05e02b1f07eb53dbeb3f04b58d12f3c217
569a22e8baaea3e30d42f6d566b0f0edf68b79a0dc7eeb7c4af891fb227fc1ae7ff04d6f04783fc1
1e12f0378f3f6adf1fda681a8dc7846f754d5edbc67fb4cfc605b6f0ea7c46f19eb9abd8e852f88f
c27f0afc016571abff00c23227d360d0bc3c2d7c23e09b48a5f136bbabeae9fca07ec1dff06f4fed
39ff000507f18fed3967f0bff680f845e0ef86bfb317c75f13fc17d17e3cb693e2fd63c0ff00187c
75e15d7753b5d535df8233784ad5637f07da58d9699aa2ebdfda72430c3ac786ade08a3b97f353f4
fb4fff0083387f6e6d1f538b5d87fe0a13f06d7536d1b5af0dff006cb786be31dc6b369a1f88b4cb

fd13c43a5e9f72d7ad72967aee83aa6ada3ead62b2c1677da7dfdc5b5c412acc19403f5c3fe08a7f
b12f8060d0f42ff82b97edd3e2df873f13ff006f6fdb2756f157c6ff00853e27f1878e25bc1f057e
1ef8c2e34af0b59f803e1e1f1178ff00c45a66a87458759d1344b6d574bb1bbd73e19681e27d2fc0
769abd85cdfdc4127c43ff00052afdb0be237fc1713f6b3f87bff04a1fd89be2b78734bfd899bc6f
7373fb4c7ed2f65af78774c9bc5b7ff03ad65d7fe295cf83f49d43e2268d17c4ff00833e07d07c57
e1bd653c3f79e161a77c42f1f78520d4f44f173786fc397fa95a791f85ff00e0ceefda83c2be2cf0
4ebbe1ff00f828c786fc3527863496d58eb5e1cf04fc4583c41e13f8a102ea1a959b7809df58b7b5
d3fc2916bb6be1ebfbdd64de587889e38f53ba36f25ec3a7ac8f3ff065dfc4583c51a95cf873f6fe
f0e69fe0cd3b5dd2adfc1faa8f853aec1e3e3e019ac75a4f1049af5c691e25834eb5f17585ddd69f
61a1d96937b7ba249a44baac3a84d17996b03007e8f7ed8bff000526fd88ff00e0861ff04f0f865f
0cff00e09e5a87ecb9f1abe2ddddbd87c3ff0087de0cf00f8fbc2fe33d31e6d3ac22d4fc6dfb46fc
6d8be1f6bbaaf8a3c436275bbcbcbfb9d1751f1b5a4daeeb7e3786dacb5a9744d32fee345f89ff00
e093affb1c7ec07f003e2cff00c1697fe0a45f1a7e1378e3f6ddfda2dee3e3cf81bc276df1134cf8
91f1d3c21f0bbe3569d67aaf83b45f047c2fd47537f12e9ff15be32dededcf99e20bb6bb8fc3df0e
e5d0f4dbed7f4cb2d33c5b73a8f3da47fc194d676de11f0ecd7ffb76dddbf8eeeb4dd4a1f8830e8b
f05ac64f085a6a92e8daa3e896fe0b96f7c4707882eb4a4f16ff00c2349aabeb96f637179e178f5e
36e925fcd6f6c78cf899ff0006597c585d4f45bcf859fb78781f52853c2fa67fc24971f137e13788
b4dd421f14da79f15ed878761f066b77f6f1f832de2b5d1ffb0e5b816dab5a2c2d00b4861b4b4570
0f3dfd947c347fe0be1ff0504f0dff00c1467fe0a37e30fd9cfe19fec51e14f11f88be0b7c12fd97
bc59f1bfc2fe0ef1278ef58f86b73a07887c19f0934bf0ceab369ba97c54d05f57f8a9a1eb7f12b5
ff00374f1e30bed55bc19a7dad958ae9fa141fae5ff05cdff82b3f88fe1d6aff000d3fe09abfb0c7
8864f0e7c7ff008fff00103e157c13f16fed37e0bd6354b3f08feca171e34f8829e06f0e78274df1
1780753fb5689f1d52f341d50eabe1376d2bc45e06f02699af5e7f605e5d6bb6915a7c6be34ff833
2f4bb8f84d0787fc1ffb796b375e39f0cbea7af783ff00e12cfd9e3c1fa378753c5de21b5f0dd8eb
69e21f15f8575fbdf88979a24f2f876ce7d214cba8c9a01f36eb4eb1b7bad4759be9bccfe34ffc19
dffb4ef8efc7775e2cf087edf5f0eaf6e35d09ad78bb5bf1b7c3ff008a963e25f10f8f34ebbbcd3a
6f1c6a9341e2ff00159d43c59e28d2edf4cf11f8bbc4126ad15c5c78d75bf16ff6259d8f86468d63
6e01fb49f02bf69ff80dff000451ff0082735fd97ed9bfb7f7857f6c2fda07c29e21f1b7c4af162e
83f1a57e33fc52f891e3cf8cdafea9e2ff0004784fe15785b56d46ebc73a2f84fc4b67a9693afcf7
be22857484d775af1af8e25d4e2d0b58b743f917ff0004dd1f0bbfe0a47fb6f7883fe0b1bff053ef
da23f675f82fe32f827f10affc05fb397ec67e37f8a1e08f86da8fc0c9be13cd756fa61f899e0ef8
99059ea3e21d3f4a8bc4a9af681e25b75d17c4b37c52d262f11ca6c74cd2ec340b5f2ef875ff0006
737ed73f0e27d73c4763fb7d7c16d2bc697c9e1ed2f4b86dfe17f8c7c43e15f13787a2d6ec754f10
f87fe20e8fe2269e2f10f87e38b44d0ee2c7c2f7565a8683ac4b609a6f882d974a5453b7f17bfe0c
b1f1bdeeb9a76abf047f6e4f06f882cef6cafeefc5379f1bbe0e6a369aa1d727bd7645d1d3c15abe
a16171a6ba49712b497cb6d7f6f298a28e06b758d6dc03d07f6daff8281ea9ff00058afdb5bc03fb
0ffc3df8dff053f63dfd803e1eb7887e30eb1f19ff006b3f0efc37d5c7ed43a97852f346f0b5e4fa
5fc36f8ce1bc3da7d8cfe14f89577e2ff803a07c4fd0f43b6f171b6b3f8b374fe769be111a6daff8
28effc159bf671ff00824b7c0af01ffc12b7fe08ff00a57c1df146abe29f8657961adfc7dd17e227
87bc5da3fc28f137c4cbfb3f0d5bf8bbc4dad68e9ac685e3cf8c3e2bd3a4d53c47e20f1278bb58b7
d0bc26350f0cde2db7d974e87c2b6ff2e7fc4175fb62adfdaea67f6e4fd9ff00fb46d65d3eee0bcf
f8417e2ccf762e3498638b4ab96bd92792efcfd38451c162a66dba75bc6a6cd2011ac4bd7ebbff00
06987edf975e14ff00856da9fed99fb30fc44f0cf8c3e2978c3c75e27d47c53e0af8a76fe20f01f8
fbc65a369171e30f8b9e1fd66d66b4f1178bfc57e2f4f007863e1eeafe1bd5efb56d062d2fc57ac6
bf69a45aea71cbac5a807d35adfc1dff00824eff00c1253fe08e9fb48681e0af8fbfb22fc55fdb67
e36fecbfe38f02f897e22def8bfe157c7ff889f143e3678ffc2f0eb67e13e99e18d14f8e6ca0f865
a66bde16b45d22c352d3a0f095debda268be30d7afeefc57787528be8eff00833e3c45ff00098fec
31fb4adfdbe9da7786f4f9bf6d0bdb5d2bc39a15deb93e95e18b5d2fe05fc2258f4bd06e3c59aff8
875c3a68b6b58e5f29b51b97864bfbfb5b6963b4812d2d7f30afff00e0cc7fdad7c45e238f56d6ff
006cefd97749b7d45ec6db5d1e0bf81fe26f0cc434d8d34eb079f4af0ee8365a168115ea69fa6c52
c76f6f1697692eaa25d52e9c6a7a8df6a72ff5e7ff0004a8ff00825ffc37ff0082597ecd537ecdff
000fbc4fa9fc43fed7f88baffc4df1bfc4cd634487c2daaf8e3c47ad4163a669f2dcf86ac358d734
6d213c3de17d13c3de188d7457d3edb5087498b52b980eab77a95c5c007ea80dd939fbb80073c93d
c9a7534020939e30001e98f534ea0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0063a962b8dbd70fb864
943d54707af7078a608f69255117a60a8c0213fd5a91c631963c7033c62a6a280238e258c1daa177
72547404f240c71f78939a93ad1450037680140e8b8c7e1d29d451400d6008e54373d0f1428c67e5
dbf8e73d69d450014d2a09c9553ee7affe8269d450003a7a7b0e828a28a0028a28a00f9cbf6bbd2b
53f107ecbbfb47f87b43d2750d775fd6ff0067ff008d5a5e85a3e97a7cda8ea1ab6afa97c34f1369

da7695636b6e924f717da95dddc367676b046f2dd5c4b1c08a5a400fe5bffc1b91f0bbc77f08ff00
e08e9fb26fc38f8c9f0efc67f0bbe2078467f8d075ff00027c47f0deb9e0ff0016e832ea9f1d7e24
6bba7bea5e1bf115969dab69e352d2f52b1d5ad23b9b38c4d6b7d0cf1ee59413fb99710bcbb3618c
6ddc4b15064046190216057697552eac3070304114ab02951e6fef5b21b327ce158000edcf214905
b6e480ccdb70b80003f1daff00fe09f375aaff00c160b4cff82a2dff00c4948745f0cfec93ff000c
d3e1cf851a6f86e76d62f356baf10f896f758f17eabe229ef4d9c1a0c761ac416fa0d9a69526a136
ae97435168b4f82da593d6ff00e0abbfb257c45fdbabfe09f5fb4e7eca1f0e75af0b785fc75f19fc
15a6e89e12d63c512dc0f0d26b5e19f19f853e20595aea57564b3ea963a66bb378627d04df436f7d
fd95757f0ea173a75dd95a35bcbfa50b65089a59cc3109a68c432cca3992104e232b81b40076e413
9c67a9a3ec16bb604f223d96fcc0a577792f83fbc52792c78ce7bf3ce49a00f9eff659f84fa9fc0f
fd9cff00677f827abea167e21d4be0b7c12f84bf0a353f13e9f15dda695e21d43e1e781742f0a6a7
aee99657d34ba85841abea7a4dc5edb5a5e4935cad84e897971331283f0bbfe0de2f82bf163e12f8
8bfe0ad53fc56f84df11be16cdf117fe0a55f17bc6de02ff0084ff00c1baff008493c65e02d427bf
b8d1fc45e13baf11697a5af893c2d3999a2b7d63468ee74b963309b79159f7aff4bec87690b8c6d2
367dd53d7b8e5739c71c7a8aad05bce8e4bc89b15556258d4ae0f3bd990e5159bd22da83fbb9e680
3f2b7f6f3ff8278597ed99fb41ff00c13f7e3d37c47baf04ebbfb08fed036bf19342f0c5df85edb5
af0dfc48b4d57c43e00b8f16e85af5f0bfb7d4f44d4a3f0ef80e45f0a6a16d1dfd826b1a8db1d66d
a5b55902fd47fb53fec89f073f6cdf82fe31fd9cff0068bf034df10fe107c4396d17c47e1dfedfd6
3439a3b9d1ef20f10f8775db7d6747d52caed350f0ff00886cad356d264447b75d4ad6cedafac2eb
4d89ade4fae4a6ec860ac3dc727ebd87d69ca0280000001800741d7a5007ca5f13fc37aa7c29fd99
3c69e15f85b75aecde26f871fb3eebda47c29b786d53c41e27ff00848fc11f0e751b4f87ef631c56
8e358f143eaba268e6c605d3e38b55d4ade68e3d3ee1aeded97f343fe0dd9f007c5ef007fc125bf6
77f0d7c77f0278f7e187c574f16fc7fd67c6fe13f89be13d67c19e34b2baf15fed07f11fc59fda1a
af8775eb0d1752d32e7c471eb106bf6b3c9a74515c595fc33dbc696ef120fdd0b9b79667578dc47e
5af04101c963c94728e626550537056deb2bab6028cccb1b6d1bdb7918e1f1b49eec42a804e7903a
77e0d003d3732012285381901b70cfb30033db9c0cfa0e94c58828e11172790a01247a12dd01c0e9
cf43530c8001393dce319fc3b52d0045b01e3cb5fc4823f2a63c11c80078a2201dc3e5e840201046
08eb8efd7a558a2801891a479088aa0e3a00338ce33cf38cf703f1a1a34720b2e48e01c9e3f234fa
2802130c643279636390cdcf195c6323393d052f94840dd1a60309154a82564049df9ce3764f51ce
3bf38a968a00ad237d9e196411a065566558d4e5d8025170aa58976e30324e70066bf0affe0b97ff
00051cf885fb057ec65aa5efc18b7966fdabbe3cf8d74af817fb2d68fa369571e27d7ef3e20f8922
8a2d5bc47a3f8486997d06b77be1bb396f1748d23538ae0dfebfaa787ee2ce0d61ed24d266fdd79c
130cb9567c2b3058ca891b68c8542cc8a1ce30a599406232ca391fca5fc78fd92be39ffc1427fe0e
03f869adfc6cf815e36f0bfec5bff04ccf87da278cbe1df8f3c4be11d5ecbc35fb407c5af155cf85
fc71a61f05f8ca0d061d2f5bd0bc2fe345f0efdab40b4d59f54f0b5efc35d56f3ced42c75ebfd2ec
c03f5f3fe093ff00b12f85ff00e09f5fb1b7c1bfd9d344d162d03c6565e16d27c73f1ca4935db9f1
3b788fe3ff008df46d02e7e2e788ecb5abe86c247d16ff00c4762fa4f876cb4fd1744d3ac7c3fa0e
8a8f62d7be7dcdd7e9c3988b2f99b41de5103100b310b80a3a92463a74c7a57191d9bda4778d35ac
4e67995a5b9520a8b98dd512e115a66611152249da79c4e3cbf2e28e60208e3fce4f8f5ff0585ff8
2757ecdde34f8a7e00f8e3fb52780fc21e27f815ab7c3cd23e2e69b67a378c3c557fe07d6fe28c3a
ebf83347d4cf83f40f104326ab731f86f51b8d7ac6c26bbb9f08dabd85c78ae1d1e2d4ac9a600fd4
ef2d72ccb182c0f1bb38dd80a700e0636f7eff004e6904606408d31bb670a14796796c28e31bbf33
ce3d78df00f8cfc3fe38f0e69be25f0c6bda3f8a3c33ae58596b9e1cf13f87f53b7d6b45f10e83ab
db25fe99abe9ba9d9b4b6b77657b693473dadc5bcb2c1736ef15c5bcb2c32a39ee41c8cfad005730
ab6edd1f2fb37608c7ee798ff5e9c71dfa66a5d8a4962a0395da4f5e0f51d7a53e8a00842024663c
6e396e47cbe5fcabd3ae47031daa5000e47d3a9a5a28018c8acc8c554b26e28c403b0b0c1c7d4641
23fad2aa841b540551f7554600ee7f3249ff00269d45001546eec6deed0472c114885a4249ca3a19
176b491baf2b2e3f8c60f4c631c5ea2802b5bc0b6f0476ebe63ac6bb15a57f31f60185dce492c718
04f53c9f5a72c0aac1b6463073901b23e996c54f4500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
4500145145001451450014514500145145001451450014514500231c0cfb803ea7a6700e07a9ec39
a8ccaabc1edf7b01885c0dc4e76f2a067e6e99e33938a65d4be45bcb2e322342c401bb2a065be504
33719c2a12ec7840cc429fc46ff82a27fc16c7e03ffc131758f0f7867e247c1dfda23e2df88bc51f
0eb58f891a65c7c24f86ed7de01f0968b6b79a8e89a245f113e23788f54d17c3fa1378935dd36f2c
de2d306b1aaf8774db1b9d575ed3b4fb6d47c3dfdae01fb63fda56d941bd4b4ac16250ea4bef3843
8eabbfe62370006d209c900c36fab437215a346c3af9ca4acc99b77cf91237990a18de55dbba2942
344cdb49600337f09be35ff83d27c3cadaddb7c3ff00f827cf8aeeecefb4cb9b9f016b9e36fda0f4
fd274fbd91edee346d3753d4b42d27e1edcacba359f8ad2ef4fbfb0d13c4da91d464d3ae2c2d356b
1d5229d2cbcd7fe09adff074d7c76f8e5fb75d8f85ff006f3f1afecedfb3f7eca3f103c27abe9763

71a4784358d0742f85bf107c3da1c33f85fed5f11756d4f5bf14268de3ad6ec2ee4d667f1ddf6a3a
4e9adaac56768fa445f6592803fd03e37f310380406c900820e327070403c8e471d0f048c12fafca
eb2ff82d87fc12321b4b7847fc1463f64602389107fc5e3f0b2670305bcb96fc491ee396f2db2533
b724006ad7fc3ed7fe091bff004919fd91bff0f2f84bff00961401fa8f457e5c7fc3ed7fe091bff4
919fd91bff000f2f84bff96147fc3ed7fe091bff004919fd91bff0f2f84bff00961401fa8f457e5c
7fc3ed7fe091bff4919fd91bff000f2f84bff96147fc3ed7fe091bff004919fd91bff0f2f84bff00
961401fa8f457e5c1ff82daffc1237affc3c67f646c7fd965f09139fa0d4338f7afbb3e08fc76f83
ff00b48fc36d03e30fc05f891e0df8bdf0bbc5136b10787fc7de00d72d3c45e15d665d0359bff0f6
b31e9dabd8bc96d732697ade97a86957c88e7ecf7f67736ee43c4d800f5ba28a2800a28a2800a28a
2800a28a28010e70718ce0e323233db201048cf5191f5aa5f67f2017f399638e3750879548cb891b
92c32140c06605d5720311906f553ba995206694218b27cd2ce630b1a8dcedbc72a540247404800b
28cb000fc1bff83863f6d9f8b5fb187fc1317e2f7c54f821e20f11782fe2478b7c69f0c3e12fc3df
88be1ad534ed0357f87facf8af5f7d6ef7c5b0dd6bda4ea96f7d68fa3f852ffc2b7105b476e925b7
89e4d4adb56b5934d7993f1f07fc111ff611f84dff000438fdaa7e39fc40893f680fda03e257ec9d
a9fed4fe30fda33c51f103c37e35f11784be36787fe16bfc43d1b42f87bf14fc2b75a9e91ff08ee9
df11355d62db588f4fd4b57d47e2e69baecd73e29d4f5bbb974616dabff05acf84fe2cff0082abff
00c15e7f631ff8251783be2b78e3c13f0c7e1cfc23f137ed0bfb52ff00676afe1cd43c39a5687a8e
ad28d2bc55a77876e75f4b3f10fc52d074db0b5f0ddac3e23d36effe117b8f18695e23d3744f1068
b6fac4571f9e5ff05acff823cfc1ff00f824d7ecd3f09fc55fb237ed5dfb5549e3cf89bfb44fc37f
03fc33fd957c63f12b42d67c0be33d434bd223d57c59e39d3fc0163a2c29e2fd7e5f1ce89e0bf135
f7dbedaff4fd2752f15e9968ba6436569a1d9da007f477ff0006b07c4cf167c4bff823b7c1383c51
79a7cd1fc31f1e7c5af84de18b7d2ac61b382cbc27e14f164b73a4db5c4b1b3b6a97c92eb17b2cfa
b4e22b8bc59a213c65a112c9fd17818007a57c07ff0004b8fd95ec7f62afd817f660fd9aa1b36b1d
6be1cfc2df0f45e388a71a1cb7e7e22ebd6e7c47e3d4bed47c3b6561a56b86cbc55aaea9a5e9fae4
303c9aa68ba7e997135ddf3b7db26fbf6800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28003d0e
3af6af8ebc57fb7c7ec7df0fbf688f0f7ec99e3dfda3be167847f693f18cda0c7e11f835e22f1045
a5f8d7c467c54267f0da693a7dc451c37726bbf679a2d22282f2e24bb993ece3fd3375b27d887383
8c670719e99f7f6f5afe2a3fe0ee6f80be21f00697fb11ff00c1517e155bde5978ff00f659f8c9e1
ff000578af58d26d15af2cf42bed793c7df0e358bcb86de96b6ba378d742d5f4b827b9492296e7c6
5a6c48631205700fec83e227c40f06fc2bf0278b7e257c48f13e89e07f01781340d4bc59e2ff0018
789af2dec340f0c681a2db497da9eafabdecccb15ad8e9f6b0bdccf70cfc22e572700f86fc00fda4
bf658fdb97e1d78abc49f01be27fc3bfda43e13c7abdd781bc53aaf876483c57e0a9f59874fd3f51
d43c2fa9adfd9b697aa5c47a6ea9a75cea16ad6d2db8b7bdb58e74672557f9c1ff00838f7fe0a25a
36a9ff000445f857a8fc1ed423975cff0082948f847e17f0a69be1fd5b4bd4af53c0fad691a7fc43
f891a7c2a04edabdb41159e99f0c7576d3a332da6a5e28b605a1735fb63ff047afd8f6dbf615ff00
82767ecbff00b3cbda4769e2ad2be1c5878cbe26016b2d8dcdc7c4ef88057c5fe3296fed6e9e5ba8
afed351d60e8f731bb8487fb2e3508a1d0000e97f6abff0082587ec01fb5ef83346f067c71fd96fe
14f8834ff0be83e21f0cf81f50d07c3d65e06f127c3ed2bc57a9c1ad788a3f00f88bc21168fa9784
ae354d5601a8cf7ba5bacb15f4f797719b79750d4279bf3bfe0aff00c1b1bff047cf853e38d77c70
dfb37dff00c4897519f553a67843e31fc41f197c43f057862c352d0b4bd20e996be16d6f5036faad
c2dc595df88a2d6bc4175ab6bda66bbae6a10e91aadbe9169a259e9ffd10144665765059410ac464
a838ce0f6ce0671d47078a458d1415550149048038c8000e3a70140c74e2803f28ed7fe0869ff048
716f109ffe09ddfb2b49285c3ba7c2ed3a25241206239a6b89170b8077cd216605b3f3604fff000e
35ff0082417fd23b3f659ffc365a4d7eac51401f94ff00f0e35ff82417fd23b3f659ff00c365a4d1
ff000e35ff0082417fd23b3f659ffc365a4d7eac51401f94ff00f0e35ff82417fd23b3f659ff00c3
65a4d35bfe086dff0004820323fe09d7fb2cf5ff00a265a4fbd7ead550bf694461632e85830de9b4
b86ca85d8a771dca49919cc72c6b1c720911830c007f363fb7afecd5ff0006e5ff00c1377c29a278
9ff69ffd8c7f658f0cea5e348f538be197c3cd0be0c2f8b3e24fc56d4f4bb8d2ac2f34af00f84b47
8e6bdd4e7d3f51d7f41b7d56f6516fa7e98bacd84b7d776b6eef711f957fc13ebfe0b4dfb37f833e
30fec81ff04dcd1ffe09d3f1cbfe09d765f1ff00e1a6a5e3ff00827e07f13f86342d1fc1c7c45e3f
d7f57d7f415f0df87b4dba9fc4527807e21eb1a77c4dd51fc7faee89e139acb5fb286caffc38b697
577ac5bfc99f1befedbf692ff83befe08fc1bf8c7a5e9daf782bf64cfd9e2d75ff008636efaaebb6
51b78934ef831a9fc7bb0f147892c46a1269badea5a778e3c657b1fd974fd3b4bd3ef740d1f43b7d
52cef868bb65e8ff00e0e68f8792c1fb597fc119be3dd8f8afc3ba4ea3a2fed71e1cf83b71a45b5e
ff0067fc57f120f157c4af855e2eb1f1069ef6023babcf07784adfc2ba96817f75732cb069dae78b
ec21b6b3862f11ea0d401fd9ec2c5e189cf568d19b9cfcc541209f50720fbd4b48b8c718c0247030
382474fe67b9e696800a28a2800a28a2800a28a2800aa1a888d6ca767385450dc8dea4960a11d0b2

096390911c9117412a33465d031617ea0b9822ba825b79d04b0cc86396360195d1b86520f5046411
e9dc75a00fe5c7fe0937fb087ed71e1eff0082ab7fc14e3fe0a3ff00b6b7c17f0ffc3fd53e2ff8b6
7f007ecf716ada878475bf1fda7800dce9125a6b3a75cfc3fb9d5bc1b1786e0f853a77c3ef05f887
5cb6d5ae6f3c45e27f0b6b31422f25b0d56faefdaffe0abffb3b7c5efdaabfe0a07ff0469d07c17f
097e2c27c36fd9cbf697f127ed2ff147e3fe97e16d3b5df86de0ad3bc136fa5788341f0278975097
59d3af34ad7be21f88bc01a7e911dd4f19d36c34ff0014d86a68356bc85b4783fa1c5b2b68f62c51
9445691b09b8625919dccc49e4c819e4c33671bc8031814c8ec2da22c5165deec24794336f760ae8
32c7fba8eeb81c61db39c9a00ada1cc2e2d5e6da11e59a695e35495151e49a569369970678da632b
c37423896eadda298448180adaa86086382311c4a5235c044c05545038545501557d94019a9a800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28003d0e7a77af843fe0a3bfb27687fb747ec35fb4cfe
cafabc366d79f157e17f8834df09de5dd8a5f0d1be21e9508d7fe1df8860b779ed4b4da2f8cb4cd1
2eadb3343bda111891559d4fdde7a1fa7f9eb5fcf6ff00c162be30ff00c175be1dfc44f859e13ff8
252fc05f875f14fe1778ebe1d6afa7fc47f1cf8a74bf0ddef8bbe1d7c459fc49a8d8da5ed94fe20f
89be0db2b0d2a1f0e5d695a8d8dc37873c4f14175697b2dc24ad1c5692807f173ff048fd13e38ffc
14e7f6e5ff00826aff00c13f3e3f787ad1fe10ff00c12e1be32f8bfc57a43a96bd6f0f7847e22af8
9ef342f165be218ccd178eed7c15f0ca26b29262da6ca9713b171314ff00550880323b151bb1b7cc
daca4804e46c3903e7dc7209dc36f2405c7f36ff00f06f07fc11c3e2a7fc135fc13f1c7e35fed5fa
9681e21fdb03f69df129bef1b5c687aca78a60f08f836c753d435bb6d0e6f132c16d6faa7887c4fe
25d5b51f14f8b2f34c816c64b9fecab0125dff006525cb7f4a140051451400514514005145140055
2bb326e855143677b33140c225014349b5880f85664118f9d8b82010a41bb45007f107ff00051ff8
0dff000512fd8eff00e0bd5aaffc1597f669fd8b3c4ffb6afc34d43e05f877473e1ff066a52e8b6f
a1eadacfc32ff8679bdf0bf88ae61b4d6bc4526b36371a3a78c97fe11ff0a6ad60748f1069a9757f
0470ea37161eaff003f638ff0082947fc15b7fe0a03f0c7f6c7ff82aff00c17d1ff642f845fb05f8
a6c75dfd9bbf664bef00f87bc6707c4ebbf17ebd71e22d5adf57f1b4be24ba7d5a4f0cb783fc0f3e
bbe32bbb5b0b43ace95e149bc27e09d2aee6f10df0fec725b71207087ca731ed49942f9919e412ad
80e320e3860319c004925904090c4b12c7f2e3cb6ca8248e4b3b6589daee589c93c9e83a5002dac0
218224562dcf9923b317323c9f33bee62e4f98cc589dcc727ef139356e917ee8e31c0e300638f41c
0fa76a5a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a00e57c71378dedfc21e239fe1b69de15d5fc7d169376fe12d33c71ad6afe1df085eeba23
3f60b7f11eb9a0e83e28d6b4bd25e6c0bbbcd33c3dac5e451e4c363336057c55ff00091ffc1537fe
88dfec01ff00892bfb457ff427d7dff45007c01ff091ff00c1537fe88dfec01ff892bfb457ff0042
7d1ff091ff00c1537fe88dfec01ff892bfb457ff00427d7dff0045007c01ff00091ffc1537fe88df
ec01ff00892bfb457ff427d1ff00091ffc1537fe88dfec01ff00892bfb457ff427d7dff45007c156
3e22ff0082a035ed9aea5f07bf60a8f4e3756e2fe4b1fda47f6859ef63b232a0ba7b386e3f654b78
26ba483cc6b78a69e08a4942249346859d7ef5a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002b1f5bf10e81e1ab58effc47ae68
fe1fb196e12d22bcd6f53b2d2ad65bb9239664b68ee2fe78217b878609e54855cc8d1c32b852b1b9
5d8af31f8a5f04fe0d7c71d234ff000ffc6bf849f0c7e30681a46a4359d2b43f8a5e02f0afc40d23
4cd5c5adc590d574fd37c59a56af6565a90b2bbbab417d6d045742d6e6e2dfcdf2a6911802f7fc2d
9f857ff452fe1fff00e165e1cffe5951ff000b67e15ffd14bf87ff00f8597873ff009655e01ff0ef
6fd817fe8c7bf640ff00c469f831ff00cc551ff0ef6fd817fe8c7bf640ff00c469f831ff00cc5500
7bff00fc2d9f857ff452fe1fff00e165e1cffe5951ff000b67e15ffd14bf87ff00f8597873ff0096
55e01ff0ef6fd817fe8c7bf640ff00c469f831ff00cc551ff0ef6fd817fe8c7bf640ff00c469f831
ff00cc55007bff00fc2d9f857ff452fe1fff00e165e1cffe5956e687e32f08789e59e0f0d78abc37
e219ed6359ae61d0f5cd2f5696de276d892cf1d85d5c3c31bbfc8af22aab37ca093c57cc9ff0ef6f
d817fe8c7bf640ff00c469f831ff00cc557a77c2dfd98bf66bf81dabea1e20f829fb3d7c0ef83faf
eafa69d1b55d73e16fc26f017c3fd5f53d20dd5bde9d2b50d4bc27a06917b7ba69bdb4b5bb363733
cb6a6eadadee3caf3618dd403dc68a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28

a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002be40f8a3fb0a7ece7f19
3c73adfc46f1e69ff186e7c55e20fecffed397c33fb51fed47f0f743234bd32cf47b35b0f07fc3df
8c9e16f07e8eab63616cb3ae8fa0d82de5d09f50bc171a85ddddd4ff005fd1401f007fc3b1bf644f
fa047c7fff00c4d7fdb5ff00fa2128ff0087637ec89ff408f8ff00ff0089affb6bff00f44257dff4
5007c01ff0ec6fd913fe811f1fff00f135ff006d7ffe884a3fe1d8dfb227fd023e3fff00e26bfeda
ff00fd1095f7fd14018fe1ed0b4ef0be81a1f8674817c349f0ee8fa6685a58d4f56d5b5fd4869da4
5941a7d90d435dd7efb53d775abe16d6f17daf56d6b52d4356d4ae3ccbcd46faeef269a793628a28
00a28a2800a28a2800a28a2803e28f1b7fc13dff00662f885e2ef11f8e7c51a6fc6d9fc45e2bd62f
b5dd6a5d1ff6b7fdadfc29a4bea3a8cef717274df0cf853e38e89e19d06c448e45ae93a0e91a6693
61084b6b1b1b6b78e389797ff87637ec89ff00408f8fff00f89aff00b6bfff0044257dff0045007c
01ff000ec6fd913fe811f1ff00ff00135ff6d7ff00e884a3fe1d8dfb227fd023e3ff00fe26bfedaf
ff00d1095f7fd1401f007fc3b1bf644ffa047c7fff00c4d7fdb5ff00fa2128ff0087637ec89ff408
f8ff00ff0089affb6bff00f44257dff4500799fc24f845e08f81fe0bb3f87df0f62f1441e18b0bcd
42fed62f17fc42f885f13f594b8d52e5aeef37f8afe2778a3c61e2b9edda777782cee35b96cec958
c56505bc47657a651450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145

14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
1450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450015e
6be37f8cff0007be195ed969bf123e2bfc35f87da8ea36ad7da7d878dfc75e17f0a5edfd924ad6ed
79656baf6a9613dd5aace8f0b5c411c912ca8d1970ea547a55799f8dfe0b7c1cf899a85a6adf123e
137c33f881aad8598d3ac753f1bf80fc2de2bd42cb4f13cb722c6d2f35ed2afee6dacc5ccf3dc0b6
864483cf9a597679923b100e2ffe1acbf658ff00a397fd9fff00f0f2fc3aff00e68e8ff86b2fd963
fe8e5ff67fff00c3cbf0ebff009a3a3fe1937f658ffa368fd9ff00ff000cd7c3affe6728ff00864d
fd963fe8da3f67ff00fc335f0ebff99ca003fe1acbf658ff00a397fd9fff00f0f2fc3aff00e68e8f
f86b2fd963fe8e5ff67fff00c3cbf0ebff009a3a3fe1937f658ffa368fd9ff00ff000cd7c3affe67
28ff00864dfd963fe8da3f67ff00fc335f0ebff99ca003fe1acbf658ff00a397fd9fff00f0f2fc3a
ff00e68eac5a7ed4ff00b315fdddb58587ed1bf01ef6faf6e21b4b3b3b4f8bdf0fae6eeeeeee6458
6dedadade1f10bcd3dc4f33a450c3123c92c8ea88accc01aff00f0c9bfb2c7fd1b47ecff00ff0086
6be1d7ff00339535bfecadfb3059dc417769fb37fc05b5bab59a2b8b6b9b7f83ff000f60b8b7b881
d658678268bc3ab24334322ac914b1b2bc6eaae8c1802003dea8a28a0028a28a002b83f1cfc53f86
3f0c22d3a7f895f11fc07f0f20d624b987489bc73e2ff0f784a2d525b3585ef22d3a4d7f51d3d2fa
4b44b8b77b94b6695a059e169420950b7795c0f8ebe14fc2ef8a09a647f12fe1b7807e22268ad76f
a3278ebc1de1df16a692fa80b65bf6d3175fd3b50160d7a2ced05db5a888dc8b5b613171045b403c
f7fe1acbf658ff00a397fd9fff00f0f2fc3aff00e68e8ff86b2fd963fe8e5ff67fff00c3cbf0ebff
009a3a3fe1937f658ffa368fd9ff00ff000cd7c3affe6728ff00864dfd963fe8da3f67ff00fc335f
0ebff99ca003fe1acbf658ff00a397fd9fff00f0f2fc3aff00e68e8ff86b2fd963fe8e5ff67fff00
c3cbf0ebff009a3a3fe1937f658ffa368fd9ff00ff000cd7c3affe6728ff00864dfd963fe8da3f67
ff00fc335f0ebff99ca00eabc1df1dfe07fc44d607877e1ffc65f853e3af101b59ef8687e0ef889e
10f136b06cad4c62e6f0699a26b17d7bf65b732c427b8f23ca88c91891d4bae7d5abc9fc21f017e0
67c3dd653c47e01f82ff0009fc0fe218ade7b48f5ef087c3af07f86b598ed2e9425d5b26a9a2e8f6
57c96f72aaab3c2b388e65502456000af58a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028

a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00ffd9}}}}}\pard\sb0\sl-240{\bkmksta
rt Pg3}{\bkmkend Pg3}\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb219\s
l-276\slmult0\fi0\tx8131 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs
24 CURS 7\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs20 Teoria s
istemelor mecatronice\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb166\s
l-276\slmult0\fi0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 punc
tata). Altfel spus, in raport cu suportul \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 S\ul0\no
supersub\cf3\f4\fs24 el se va deplasa din pozitia sa de repaos spre stanga\par\
pard\sect\sectd\sbknone\cols3\colno1\colw4219\colsr60\colno2\colw141\colsr20\col
no3\colw7670\colsr160\ql \li1418\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb59\sl
-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 cu distanta y(t) si acceleratia\par\p
ard\column \ql \li20\sb184\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-5\charscalex100 \ul0\nos
upersub\cf31\f32\fs24 d\par\pard\column \ql \li4430\sb0\sl-161\slmult0 \par\pard
\ql \li20\sb10\sl-161\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf41
\f42\fs14 2\par\pard\ql \li124\sb0\sl-216\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100
\ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 y \up0 \expndtw0\charscalex103 \ul0\nosupersub\cf3
\f4\fs24 (\ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 t\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 )\par\pard\
ql \li232\sb0\sl-126\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf41\
f42\fs14 2\par\pard\ql \li25\sb0\sl-216\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \u
l0\nosupersub\cf31\f32\fs24 dt\par\pard\ql \li9662\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\
ql \li9662\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li9662\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\
ql \li9662\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li9662\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\
ql \li9662\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li5252\sb86\sl-276\slmult0 \up0 \exp
ndtw-3\charscalex100 Fig.3.7 \par\pard\sect\sectd\sbknone \ql \li1418\sb0\sl-276
\slmult0 \par\pard\ql\li1418\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1418\sb0\sl-276\s
lmult0 \par\pard\ql\li1418\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1418\sb0\sl-276\slm
ult0 \par\pard\ql\li1418\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1418\sb0\sl-276\slmul
t0 \par\pard\ql\li1418\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1418\sb229\sl-276\slmul
t0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 - Sa stabilim mai i
ntai modelul matematic\par\pard\sect\sectd\sbknone\cols2\colno1\colw9406\colsr20
\colno2\colw2674\colsr160\ql \li9243\sb200\sl-333\slmult0 \up0 \expndtw0\charsca
lex95 \ul0\nosupersub\cf44\f45\fs29 d\par\pard\column \ql \li20\sb186\sl-195\slm
ult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf42\f43\fs17 2\par\pard\ql \
li144\sb0\sl-261\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf44\f45\fs
29 y \up0 \expndtw0\charscalex104 \ul0\nosupersub\cf43\f44\fs29 (\ul0\nosupersub

\cf44\f45\fs29 t\ul0\nosupersub\cf43\f44\fs29 )\par\pard\sect\sectd\sbknone\cols


3\colno1\colw9270\colsr160\colno2\colw240\colsr20\colno3\colw2420\colsr160\ql \l
i1418\sb0\sl-234\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs
24 Acceleratia rezultanta, in deplasarea spre dreapta, va fi data de relatia : \
up0 \expndtw0\charscalex108 \ul0\nosupersub\cf44\f45\fs29 a\ul0\nosupersub\cf43\
f44\fs29 \u8242?=\ul0\nosupersub\cf44\f45\fs29 a \up0 \expndtw-7\charscalex100
\ul0\nosupersub\cf43\f44\fs29 \u8722?\par\pard\ql \li1418\sb201\sl-276\slmult0 \
up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Forta de inertie care a
ctioneaza asupra masei \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 m\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs2
4 in cadrul acestei miscari, va fi :\par\pard\ql \li6984\sb179\sl-184\slmult0 \
up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf45\f46\fs16 2\par\pard\column \ql
\li20\sb1\sl-290\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex95 \ul0\nosupersub\cf44\f45\f
s29 dt\par\pard\column \ql \li20\sb0\sl-153\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex10
0 \ul0\nosupersub\cf42\f43\fs17 2\par\pard\sect\sectd\sbknone\cols2\colno1\colw6
765\colsr40\colno2\colw5295\colsr160\ql \li4593\sb13\sl-322\slmult0 \up0 \expndt
w-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf48\f49\fs28 F \up0 \expndtw-3\charscalex100
\ul0\nosupersub\cf47\f48\fs16 i \up0 \expndtw-7\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf
46\f47\fs28 = \up0 \expndtw-5\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf48\f49\fs28 m\ul0\
nosupersub\cf46\f47\fs28 \u8901?\ul0\nosupersub\cf48\f49\fs28 a\ul0\nosupersub\c
f46\f47\fs28 \u8242?=\ul0\nosupersub\cf48\f49\fs28 m \up0 \expndtw0\charscalex8
0 \ul0\nosupersub\cf46\f47\fs28 \u8901? \up0 \expndtw-3\charscalex100 ( \up0 \ex
pndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf48\f49\fs28 a \up0 \expndtw-9\charscalex
100 \ul0\nosupersub\cf46\f47\fs28 \u8722?\par\pard\column \ql \li20\sb0\sl-252\s
lmult0\tx325 \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf48\f49\fs28 d\tab \
up0 \expndtw-4\charscalex100 y \up0 \expndtw0\charscalex103 \ul0\nosupersub\cf46
\f47\fs28 (\ul0\nosupersub\cf48\f49\fs28 t\ul0\nosupersub\cf46\f47\fs28 )\par\pa
rd\ql \li448\sb0\sl-189\slmult0\tx771 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosuper
sub\cf45\f46\fs16 2\tab \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf46\f47\f
s28 ) \par\pard\sect\sectd\sbknone \ql \li6987\sb0\sl-252\slmult0 \up0 \expndtw6\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf48\f49\fs28 dt \par\pard\ql \li1418\sb5\sl-276
\slmult0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Conform legii
echilibrului fortelor (legea d\u8217?Alembert), aceasta forta echilibreaza fort
a motoare \par\pard\qj \li1418\ri1226\sb79\sl-380\slmult0 \up0 \expndtw-1\charsc
alex100 \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 F\ul0\nosupersub\cf40\f41\fs16 m\ul0\nosup
ersub\cf3\f4\fs24 care atrage masa \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 m\ul0\nosupers
ub\cf3\f4\fs24 spre dreapta. Forta \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 F\ul0\nosupers
ub\cf40\f41\fs16 m\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 este data de forta de intindere a
resortului \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 R\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 si cea \
line \up0 \expndtw-1\charscalex100 produsa de amortizor, proportionala cu viteza
masei \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 m\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 in miscarea s
pre stanga fata de suportul \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 S\ul0\nosupersub\cf3\f
4\fs24 .\par\pard\sect\sectd\sbknone\cols3\colno1\colw5960\colsr40\colno2\colw18
09\colsr20\colno3\colw4281\colsr160\ql \li3737\sb0\sl-333\slmult0 \par\pard\ql \
li3737\sb32\sl-333\slmult0\tx4636 \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf
52\f53\fs29 F \up0 \expndtw0\charscalex94 \ul0\nosupersub\cf50\f51\fs29 = \up0 \
expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf52\f53\fs29 F\tab \up0 \expndtw0\charsca
lex94 \ul0\nosupersub\cf50\f51\fs29 = \up0 \expndtw0\charscalex96 \ul0\nosupersu
b\cf52\f53\fs29 ky \up0 \expndtw0\charscalex103 \ul0\nosupersub\cf50\f51\fs29 (\
ul0\nosupersub\cf52\f53\fs29 t\ul0\nosupersub\cf50\f51\fs29 ) \up0 \expndtw0\cha
rscalex94 + \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf52\f53\fs29 k\par\pard
\ql \li3886\sb0\sl-153\slmult0\tx4418\tx5814 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\
nosupersub\cf51\f52\fs17 i\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 m\tab \up0 \expndtw
-2\charscalex100 a\par\pard\column \ql \li20\sb183\sl-333\slmult0\tx1616 \up0 \e
xpndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf52\f53\fs29 dy \up0 \expndtw0\charscalex1
03 \ul0\nosupersub\cf50\f51\fs29 (\ul0\nosupersub\cf52\f53\fs29 t\ul0\nosupersub
\cf50\f51\fs29 ) \tab \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf52\f53\fs29
d\par\pard\ql \li684\sb0\sl-261\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex94 \ul0\nosuper
sub\cf50\f51\fs29 = \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf52\f53\fs29 m
\up0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf50\f51\fs29 (\ul0\nosupersub\cf52
\f53\fs29 a \up0 \expndtw0\charscalex94 \ul0\nosupersub\cf50\f51\fs29 \u8722?\pa

r\pard\ql \li188\sb0\sl-261\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\


cf52\f53\fs29 dt\par\pard\column \ql \li20\sb167\sl-195\slmult0 \up0 \expndtw-2\
charscalex100 \ul0\nosupersub\cf49\f50\fs17 2\par\pard\ql \li146\sb0\sl-261\slmu
lt0 \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf52\f53\fs29 y \up0 \expndtw0\c
harscalex103 \ul0\nosupersub\cf50\f51\fs29 (\ul0\nosupersub\cf52\f53\fs29 t\ul0\
nosupersub\cf50\f51\fs29 )\par\pard\ql \li602\sb0\sl-261\slmult0 \up0 \expndtw0\
charscalex97 )\par\pard\ql \li275\sb0\sl-153\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex1
00 \ul0\nosupersub\cf49\f50\fs17 2\par\pard\ql \li25\sb0\sl-261\slmult0 \up0 \ex
pndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf52\f53\fs29 dt \par\pard\sect\sectd\sbknon
e \li1418\sb0\sl-216\slmult0\fi0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\c
f3\f4\fs24 Rezulta urmatoare ecuatie diferentiala liniara de ordinul II:\par\par
d\sect\sectd\sbknone\cols6\colno1\colw4208\colsr40\colno2\colw184\colsr20\colno3
\colw638\colsr40\colno4\colw642\colsr40\colno5\colw1998\colsr40\colno6\colw4290\
colsr160\ql \li3848\sb215\sl-356\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupe
rsub\cf56\f57\fs31 m \up0 \expndtw0\charscalex80 \ul0\nosupersub\cf54\f55\fs31 \
u8901?\par\pard\column \ql \li20\sb20\sl-356\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex95
\ul0\nosupersub\cf56\f57\fs31 d\par\pard\column \ql \li20\sb6\sl-207\slmult0 \u
p0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf53\f54\fs18 2\par\pard\ql \li153\s
b0\sl-279\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf56\f57\fs31 y \u
p0 \expndtw0\charscalex101 \ul0\nosupersub\cf54\f55\fs31 (\ul0\nosupersub\cf56\f
57\fs31 t\ul0\nosupersub\cf54\f55\fs31 )\par\pard\ql \li292\sb0\sl-162\slmult0 \
up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf53\f54\fs18 2\par\pard\ql \li25\s
b0\sl-279\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf56\f57\fs31 dt\p
ar\pard\column \ql \li20\sb215\sl-356\slmult0 \up0 \expndtw-7\charscalex100 \ul0
\nosupersub\cf54\f55\fs31 + \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf56\f
57\fs31 k \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf55\f56\fs18 a \up0 \ex
pndtw0\charscalex80 \ul0\nosupersub\cf54\f55\fs31 \u8901?\par\pard\column \ql \l
i20\sb20\sl-356\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub\cf56\f57\fs3
1 dy \up0 \expndtw0\charscalex104 \ul0\nosupersub\cf54\f55\fs31 (\ul0\nosupersub
\cf56\f57\fs31 t\ul0\nosupersub\cf54\f55\fs31 )\par\pard\ql \li709\sb0\sl-279\sl
mult0 \up0 \expndtw0\charscalex94 + \up0 \expndtw0\charscalex69 \ul0\nosupersub\
cf56\f57\fs31 k \ul0\nosupersub\cf54\f55\fs31 \u8901?\ul0\nosupersub\cf56\f57\fs
31 y \up0 \expndtw0\charscalex104 \ul0\nosupersub\cf54\f55\fs31 (\ul0\nosupersu
b\cf56\f57\fs31 t\ul0\nosupersub\cf54\f55\fs31 ) \up0 \expndtw0\charscalex92 =\p
ar\pard\ql \li199\sb0\sl-279\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex97 \ul0\nosupersub
\cf56\f57\fs31 dt\par\pard\column \ql \li20\sb215\sl-356\slmult0\tx2533 \up0 \ex
pndtw-12\charscalex90 m\ul0\nosupersub\cf54\f55\fs31 \u8901?\ul0\nosupersub\cf56
\f57\fs31 a\tab \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 (31) \
par\pard\sect\sectd\sbknone \li1418\sb2\sl-276\slmult0\fi0 \up0 \expndtw-2\chars
calex100 ce exprima dependenta dintre citirea y (deplasarea masei m) si accelera
tia suportului S.\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\
slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb62\sl-276\slmult0\f
i0\tx10701 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs20 Carmen Bujo
reanu\tab \dn3 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 3\par\pard\s
ect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840{\shp
{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright12240\shpbottom15840\shpwr3\shpfblwtxt0\shp
z-10000\shplid3
{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}
{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}
{\sp{\sn pib}{\sv {\pict\jpegblip
ffd8ffe000104a46494600010101006000600000ffdb004300010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101ffdb0043010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffc0
00110803e8030403012200021101031101ffc4001f00000105010101010101000000000000000001
02030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d010203000411051221
31410613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2526272829
2a3435363738393a434445464748494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a
838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6
c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003

0101010101010101010000000000000102030405060708090a0bffc400b511000201020404030407
05040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f015
6272d10a162434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748494a53545556575859
5a636465666768696a737475767778797a82838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae2e3e4e5e6e7e8e9ea
f2f3f4f5f6f7f8f9faffda000c03010002110311003f00fefe28a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028acdd5759d234
2b39751d6f55d3746d3e00a67bfd56fad74eb3843cb1c2865babb9618230f34b144a5dc6e9658e31
96750744104641047a8208f5ea3d88350aa42529414e0e70769c1493945b8c6494a29de2dc651959
a5eeca2f669b7676bd9d9ecececf5b6feba7a8b4514558828a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a28a0028a28a0028a28a00fc00ff82c47ed99e12f851f0b3c6bf0c3e34781e58341f137da74df09
5de97fb40fc1ef83da96bffd91ad683afd9dec97ff00166fadf428605bfd27453776f731fda1b4eb
dbc4b222e2682e22fd00fd88ff00e0a03f057f6cbd2c587823c41e174f1cd8f862dbc51ac783345f
1d787bc7b7961a546344b0bfd41b56f0b4d7fa33d8db6abacd8d823c7a9dcc9349324a99824490fd
dbabe8da3f8834eb9d1f5ed2b4dd6f49bd11ade697abd8daea5a75dac33477112dcd95ec535b4e22
b88629e312c4e1268a39570e8ac1da7693a568f02dae91a669fa55aa850b6da7595b58c0a1542a85
86da38a30154055017014003000ae1c9787783725a7c4599d1e1e854e35e26ced66b99f15cf1b994
7115a852cab24c97078296029e3e393ba784cb723c2e16157fb2feb538c633a9899b5151f733dce6
9e6d3cb2182cb30b926072ecab0f819e0b095f1789a78bc74275aae2f36a9531f5b135a8d7c754ab
17530d87ab4b0549528fb1a119ceacea68514515dc78614514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145

14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014515caf8e3c0fe10f897e10f11f803c7fe1cd27c5de0af1769377a1789
fc31aeda477fa3eb9a3dfc661bcd3b51b39818ee2d6e2325648dc608e78201a00eaa8af803fe1d57
ff0004e3ff00a330f801ff00841697ff00c4d1ff000eabff008271ff00d1987c00ff00c20b4bff00
e26803effa2be00ff8755ffc138ffe8cc3e007fe105a5fff001347fc3aaffe09c7ff004661f003ff
00082d2fff0089a00fbfe8af803fe1d57ff04e3ffa330f801ff841697ffc4d7d1bf03ff667f801fb
3569baf68ff00be117817e12697e28beb4d4bc4363e07d0ad744b7d66fec2de4b5b2bbd412d947da
26b5b79658606727cb491c2e37b6403dca8a28a0028a28a0028a28a0028a2bca7e31fc0df83ffb42
78417c01f1bfe1cf84fe28f82d756b2d757c33e32d26df59d21759d363ba86c3535b4b80516f2d22
bdbb8e19861d12e665076c8c0807ab515f007fc3aaff00e09c7ff4661f003ff082d2ff00f89a3fe1
d57ff04e3ffa330f801ff841697ffc4d007dff00457c01ff000eabff008271ff00d1987c00ff00c2
0b4bff00e268ff008755ff00c138ff00e8cc3e007fe105a5ff00f13401f7fd158be1bf0e685e0ff0
ee83e12f0b69363a0f867c2da2e97e1cf0ee87a64096ba6e8ba1689630699a4693a7dac60476d63a
769f6b6f6769020090dbc31c6a02a8adaa0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2

8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028af
39f8adf0cf4bf8bde07d53c07acf897e237842c7559b4d9dfc41f0a7e2378c7e14f8e2c5f4cd46db
518d74bf1af81357d0fc45a7c374d6c2d352b7b7bf5b7d434e9ee6caea29219881f237fc3bb3e1d7
fd1c6fedff00ff0089effb537ff3cba00fbfe8af88bc23fb08780bc1de2af0df8b6d3e3cfedbbae5
d78675cd2f5eb5d1fc5dfb6cfed29e2af0aea973a4dec37d058f893c31ad7c44bad1bc47a1dccb02
45aa685abdadde95ab5934d61a8dadcd9dc4d049f6ed0014514500145145001451450014515e2bf1
bbe06683f1db42d2341d7bc73f1abc070e8bab1d5edf52f823f1a7e24fc14d76f246b39ec9ac757d
63e1bf88bc3d7bace92567fb40d335296e6d63bc860ba8638e68cb3007b5515f007fc3bb3e1d7fd1
c6fedfff00f89eff00b537ff003cbafa67e09fc11d0be05787754f0de83e37f8cde3c8356d69f5b9
f55f8d9f197e237c6af115acaf63656034fd2f5ef891e21f10ea3a4e8b1a590b94d234f9adecbedd
757b78f13cf72ef401ecd45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
450014514500145145001457c81f147fe0a13fb02fc0ff001ceb7f0c3e357edc3fb207c20f895e1a
fecfff00848fe1e7c51fda5be0bfc3ff001ce81fdada659eb7a57f6df84bc59e35d275fd2bfb4f46
d474fd5f4ffb769f07db74cbfb3bfb6f32d6ea095fcfff00e1ec5ff04b2ffa4967ec01ff008991fb
3aff00f3c6a00fbfe8af9e3e077ed79fb277ed3b77e22b0fd9aff69ffd9dff00685bef07dbe9b77e
2db3f81df1afe1b7c59bbf0bda6b325e43a45cf88adfc05e25d7e6d12df559b4ed422d366d4d2d63
be92c6f12d5a56b69827d0f40051451400515e6ff163e327c21f80be08d4be267c73f8a9f0dfe0bf
c38d1ee34eb4d5fe207c58f1c7863e1d78234abbd62fa0d3349b6d4bc57e30d5347d06c6e354d4ae
adb4fd3a1babf8a4bdbeb882d2d965b89638dbe48ff87b17fc12cbfe9259fb007fe2647ecebffcf1
a803effa2be58f835fb747ec49fb45f8ba4f87ff00b3e7ed8bfb2c7c76f1e43a3def8866f04fc1af

da13e127c4ff001745a069d3d9db6a1ae49e1bf04f8bb5cd663d1ec2e750b0b7bdd4dac8595acf7d
6714f3c725cc2aff0053d00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
451450014514500145145007cc5f1aff00625fd8c7f694f1369de35fda33f646fd98be3f78cb48d0
e0f0c693e2df8d7f00fe157c54f13699e1bb5bed4354b6f0f69daf78ebc29af6ab65a1dbea7ab6ab
a8c1a4db5dc5610df6a7a85dc76eb717b73249e3bff0e9dff82597fd234ff600ff00c437fd9d7ff9
dcd7dff45007c01ff0e9dff82597fd234ff600ff00c437fd9d7ff9dcd1ff000e9dff0082597fd234
ff00600ffc437fd9d7ff009dcd7dff0045007c2da0ff00c12f3fe099de15d7745f14785ffe09dbfb
0b786fc4be1bd5b4ed7bc3be22d07f648f803a3ebba0ebba3de43a8691ad68babe9ff0fedf50d2f5
6d2f50b7b7bed3b51b1b882f2c6f2086e6da68a6891d7ee9a28a002be3af897ff04edff827efc68f
1c6bdf137e317ec2ff00b1d7c58f893e2a9ad2e3c51f10be25fecc9f053c77e38f125c5869d67a45
8cfaf78b3c51e09d575ed626b2d274fb0d2ed25d42fee1edb4eb1b3b28592dada1893ec5a2803e00
ff00874eff00c12cbfe91a7fb007fe21bfecebff00cee68ff874effc12cbfe91a7fb007fe21bfece
bffcee6beffa2803e00ff874effc12cbfe91a7fb007fe21bfecebffcee68ff00874eff00c12cbfe9
1a7fb007fe21bfecebff00cee6beff00a2803e00ff00874eff00c12cbfe91a7fb007fe21bfecebff
00cee68ff874effc12cbfe91a7fb007fe21bfecebffcee6beffa2803e00ff874effc12cbfe91a7fb
007fe21bfecebffcee68ff00874eff00c12cbfe91a7fb007fe21bfecebff00cee6beff00a2803e00
ff00874eff00c12cbfe91a7fb007fe21bfecebff00cee68ff874effc12cbfe91a7fb007fe21bfece
bffcee6beffa2803e00ff874effc12cbfe91a7fb007fe21bfecebffcee6baef017fc1377fe09ddf0
afc63e1df889f0c3f609fd8bbe1c7c40f086a50eb3e13f1d780bf65bf81de0ff0018f85f57b70c20
d57c3be27f0f78174ed6f45d4a00ee21bed36fadaea30ec12550c73f68d140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140057ca7f18bf6ddfd97fe0178c0f807e2cfc508fc2be2d5d2ec7597d213c21e3ef1
0b45a76a4d3ad94d35e785fc2bade9d0c938b695c5acb769769179534902433c0f27d5945007e7ff
00fc3d23f612ff00a2e7ff0098cbe317ff003beaf68f825fb61fece3fb466bfab785be0d7c478fc6
1afe87a39d7f53d34f85bc6fe1d96df475bdb5d39ef924f15f86b4282ea38ef6face0952d259e689
ae6169235470d5f4c5140051451400579bfc58f8bbf0efe06f82352f88df14fc471f857c1ba4dc69
d697dabbe9dac6aed1dcead7d069d61043a6681a7eababddc93dddc44856cec2e0c3179b7571e55a
c13cd1fa451401f9ff00ff000f48fd84bfe8b9ff00e632f8c5ff00cefabd73e0bfeda7fb337ed09e
2bbaf03fc20f89b1f8b7c5367a2ddf8867d25fc25e3bf0eb8d22c6eac6caeeea2baf15785f43b1b8

686e352b356b5b7ba96f0a4ad3adbb4104f245f52514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
4514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140057c9dfb53fc44f1f7c
3fb1f054be04f105a6812eab7bae45a93dd7fc2258b98ad2d6c24b554ff84ae3923cc524d2b1fb10
1261c79e0a6cc7f2a1ff0007457ed33fb70fc33fdb3ffe09a5fb3d7ec7bfb55fc57fd9b2e3f6944d
6fc05a8c9e04f1f789fc1be1cbff0014f8abe2b7c3ff0004786b5ef1643e1a76b9bdb6d11fc42ed2
4d15a5dde4360f7496b04b23889fcf7c49ff000411ff00838f7c629691f8abfe0b4fa478823b079a
4b24d5be357ed2f7ab6af70a893bc026f87ec23695638d642b8dc1141e82803fa39d5ff68bf8fd6d
acdfdb5bfc42d263b68b56d5ade289cfc230d1c16f77771c11113dbf9fba38e38d4f999986d2663b
f756fcbf1fbe3a2eb30daaf8f34a16cfe0fb3d4da3cfc2bdc75197e1945afc973cdb99b636b6cd7a
36ff00a1f96708069bb56bf97f97fe0ddcff0083842799e79bfe0b09e109269259669257f8b9fb48
b3bcd33b492c8cc7e1ee4bc8eeccec7966624f24d4e7fe0de5ff0083861a6139ff0082c57850ccb6
ab62253f17bf6922e2cd34e5d252d837fc2bdcf92ba62ad808fee8b50210360c5007f4bd27ed13f1
f46911dcafc41d245cb6a77f01909f849b4c10e9da64f0c7cdbf95949ae26738fdee1c6fcc6100bd
37ed07f1e1753d5e05f1f69420b6d33529edd3fe2d46639e0d245c4321dd6fe6958ee7f784cbfb9d
bf3484db826bf98d3ff06ee7fc1c2062101ff82c27844c224798447e2e7ed23b04b2a47149205ff8
57b80ef1c31233752b1a03c28a79ff0083787fe0e14692598ffc161fc26659a39229a43f177f691d
d2452c5e4491b9ff00857b964787f76ca7829c1e2803fa6bf0efed0bf1eaf6ff005086f3c7fa4cd1
43a0f8caf21453f09f2977a6782b5ad574e98fd9a0126db6d4ad6dae5fcc3f67d911fb66eb233298
aeff00687f8f91f87acaf63f883a4addcbac788eda59c9f84bb5adec74af0adc59c437c1f66dd04f
a85f48db409b170bf68cc22d76ff003316ff00f06f07fc1c276aef2db7fc161fc25049241756d23c
5f177f691467b7beb49ac2f21623e1e8263b9b2b89ed6643c4904b246c0ab1148dff0006ef7fc1c2
2f025abffc1617c22d6f1cb713a407e2e7ed226259aea3b686e6554ff857b80f3c567691cad8cba5
bc2a72117001fd3b5ffed05f1da2d5fc536d178fb4a4b6d3c6adf618f3f0a4b5bfd9f54b5b7b72e6

483cdfddc323c67ed448f98198993690cb0fda0fe3c4d3f86925f1f694eb7da9cd05ea8ff855399e
05d46c6058d7cab7ddb8432ca98b5fde92c093e618cd7f31efff0006f17fc1c2d24b733c9ff0588f
09bcd7825175237c5efda459ee04d22cd2f9cc7e1ee64f3255591f76773a863c8a44ff0083787fe0
e1488dbb47ff000587f09a35a4865b62bf17bf691060959d24692223e1efc8e648d1cb2e0ee453d4
0a00fe927fe1a4bf686e3fe2e368ff00f1e4f29e7e0f7fad02321bfe3db381b8f2331f3cf615dceb
1f1f7e395b6bdf102d2dfc77a5c769a35c6b29a444c7e15e6cd2d7c6fa46956c2433426e0f95a65c
dc5ab7f686e6df203366f7c96afe5d7fe21d6ff8382f81ff000f80f0770a507fc5dafda438438caf
fc93dfba7038e95f3e7ed85ff047cff82f77ec7dfb34fc7dfdab7c7dff00056db6f16785fe0ef803
c43f11bc65a2785be2f7ed01278a3c49a6e93341aadf59e9c759f05e9ba6cda85d5e470dca7f686a
16b6ed71124924eaca0d007f5eebfb427c7a3ff08de7c7fa57fa71ff004dc9f84dfbe1ff000915f5
97c98b7e3fd0e18e13f67e4327fcfc1727f4cfc117f7daaf82fc21aa6a93a5d6a5a9785f40bfd46e
63fb2ecb9bebcd2ad2e2ee74fb085b2d935c49248bf6302d70c3ece045b057f201ff00044af8bbe2
ef8cdff04dff00d967e227c69f15f8efe26fc46d7755f8b11eb3e33f12f8de1bbd67538b4bfda23e
24691a4a5e4fab786f59bf9d74fd32cacac2df7ea2425adb450c42240aabfd78fc3631b7c3af00b4
2ae909f057858c4924a93c8919d0ac0a2c93c70db4733aae03ca96f0248c0bac312908a01dad1451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051457cfff00b4f7ed39f08ff63df839e21f8fff001e355d77c39f093c1b7de1fb7f1b78b743f0
878a3c6ebe0ed37c45ae587876dfc4daf68de0dd2b5cf10c3e17d3752d4ec8ebfac59e937b0e8963
2bea9a8243a75b5ddd4001fc717fc1cf3ff2977ff8212ffd95ff0008ff00eb4dfc18afee76bf81af
f83883e317c27f8f3ff053cff8205fc50f827f127c0ff167e1d788fe2df8564d13c6df0f3c4fa3f8
bbc33a8983f69ef83115d416fac687777b65f6cb19c35aea362f2a5ee9d791cb677d05bdd452449f
df2d001451450014514500145145001451450015f941ff0005d3ff00943f7fc144bfecd83e21ff00
e91455fabf5f941ff05d3ff943f7fc144bfecd83e21ffe9145401fcfcffc1bf5777717fc12a7f646
8a2d6ae6ca2fed8f8d19b58ae757893e6fda5fe286e631d9c4d6c77e4e496c9ce1f1906bfb31f86e
ccff000efc04ef234cede0bf0b334ced2b3cacda1d896919a6026669092ccd28129249900726bf8c
8ff837f5253ff04abfd914ac562cbfdb1f19f0d34d651ca7fe3263e2883959aee290e3b663c1181f
30db5fd9b7c35047c39f00021411e0af0a8210a9407fb0ac3210a3321507852acca460ab1182403b
5a28a2800a28a2800a2be3af875fb7dfec95f137f68af8a5fb23689f18741d1bf69ef83faeb687e3
0f815e3a8350f00fc47ba8a4d26dfc45a7788fc13a078bad34897e24783b58f0c5ee9fe26d3fc55f
0fe4f12e8cba2ea563737f75632ce201f62d00145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450015
f951ff000541ff008243fc00ff0082b0697f06748f8f1f173f698f85b69f03effc77a8f86d7f676f
881e0ef03ff6f5cf8fedfc276da9b78c22f18fc36f88b6dab7f6545e10b31e1e92cedf4b9f4efed2
d715e6ba8f50d90feabd1401fc997fc41d9ff04f0ffa3b5ff8297ffe1f9f81ff00fd0c547fc41d9f
f04f0ffa3b5ff8297ffe1f9f81ff00fd0c55fd66d1401fc997fc41d9ff0004f0ff00a3b5ff008297
ff00e1f9f81fff00d0c547fc41d9ff0004f0ff00a3b5ff008297ff00e1f9f81fff00d0c55fd66d14
01fc997fc41d9ff04f0ffa3b5ff8297ffe1f9f81ff00fd0c55e09fb4dffc1a1bfb2f786fe0b78cae
3f672f8b7ff050ff008cff001a354b48bc3de03f07f8dbf69cfd9dfc2bf0e6d359d7e65d322f16fc
4fd4f53fd9d74ed426f871e0f5b86f1078bf45f0845ab78e3c43a558cda178574b9354d422bbb3fe
d228a00ff290fda67fe08ebaaffc11f3f6f5ff0082357807c61f1ae0f8cbf11fe357ed0ff0abc6de
396f0fe8977a27c3ff00066a1e1ff8f7f073488fc3be093aa5c49adebf69f69bed4ae6efc53ab587
86ee75789b4e8cf85b487b195ef7fd5bebf89fff0083a2bf666fdb87e267ed9fff0004d2fda17f63
dfd953e2bfed2771fb35a6b7e3dd463f027807c4fe32f0e5878a7c2bf15be1ff008dfc35a0f8b26f
0d22dcd95b6b6fe1e759218aeed2f26b04ba7b59e29104a987ff000fbbff00839a7fe906dff9823f
69effe6f6803fb7ca2bf883ff87ddffc1cd3ff004836ff00cc11fb4f7ff37b47fc3eeffe0e69ff00
a41b7fe608fda7bff9bda00fedf28afe20ff00e1f77ff0734ffd20dbff003047ed3dff00cded1ff0
fbbff839a7fe906dff009823f69eff00e6f6803fb7ca2bf883ff0087ddff00c1cd3ff4836ffcc11f
b4f7ff0037b47fc3eeff00e0e69ffa41b7fe608fda7bff009bda00fedf28afe20ffe1f77ff000734
ff00d20dbff3047ed3dffcded1ff000fbbff00839a7fe906dff9823f69effe6f6803fb7cafca0ff8
2e9ffca1fbfe0a25ff0066c1f10fff0048a2afe78bfe1f77ff000734ff00d20dbff3047ed3dffcde
d7ce1fb5f7fc1497fe0e3efdb1ff00663f8dff00b2d78e7fe08a9e21f0bf843e3afc3ed6fe1df88b
c43e13f813fb462f89348d335d8962b8bed15b58f17ea7a58bf8554184df585ddbe73be171c5007c
2fff0004a7ff0082027803f6e3fd86fe05fed2facf8e7f6afd26ff00e246a1f11ad352b1f85f7ba7
45e0ad347843e2ff008d7c0919d2d26f04eb52c4ef63e1e82ff51f3750941d466bb900863658e3fd
dcf0dffc19e5fb246a1e1dd02ff52fdb0bf6e1d2b51bed174bbcbfd2dfc5de0a85b4dbdb9b1826ba

b068a5f05c72c4d673bc96e6391124431957456040fd4eff008370be06fc62fd9c3fe0901fb31fc2
0f8f5f0d3c67f087e2978635bf8f53f887c01f10341bff000d78af45875efda0be277883459351d1
b528a0bcb54d5343d4f4ed56c5a58945c58dedb5c4798e5463fb93401fc817fc41cffb1dff00d1e8
fedbff00f859781bff0098ea3fe20e7fd8effe8f47f6dfff00c2cbc0dffcc757f5fb45007f205ff1
073fec77ff0047a3fb6fff00e165e06ffe63a8ff008839ff0063bffa3d1fdb7fff000b2f037ff31d
5fd7ed1401fc0a683ff06776b9e31fdaeb55f101fda17e2ffc11fd963e1beb1a4d87873c59e35f16
7837e247ed4ff19355f0fdf5bde6a3e32f070f014767e06f82fe05d4d59acfc07a878a75ef16fc46
b23a5c5e21f137c38d06e3541e1ad1ff00ba2f839f0cecfe0cfc2bf87ff0a34ff17fc43f1fd97c3e
f0ae8fe14b7f1b7c5af18ea5f107e2678aa3d22d23b5feddf1cf8d757c6a1e24f126a450dcea7a9c
e90acd71230b7b6b5b6586de2f49a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2bf11bfe0aa5ff00050ef873f027e0c7c4ed12
3f8bde32f803e39f0e4cba4e9fe3097c2de3ff00b15f6ad65e24d0afe4b7d1758f87fa7f882fe33a
8e93a46b3a659dd5ed85ada4cfabdb47717167633de5ddbfe9bfecebfb497c27fda63c1165e37f84
fe27b8f12e8d7563a6df34b77a1ebba15d5ba6a56505d4114f6dadd8da3b4bb240d2fd9a4bb8a32e
abe7b1e078f91e2b8973dadc4d8ba3c05c6387e0fe1ccea190c3c40af9362ffd4dcdf31592e419ae
26865d9dc68bc1ceb60ebe7ab28c4d09d655a9e6181c4d394146741d4f7b3de1dcc786ff00b2a967
54a597e3b37cae867583cbb151950c5d4cab175b1147059853a751275f078bfab56950c4d1e7a337
4ead3e7f6b46b421f41514515ec1e085145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
1451401e1df19fe02f877e35f85756f0cea1e36f8c1f0f6ef536b7783c5ff08fe2af8c7c01e2cd16
582e619da4d1ee74dd4a5d1e3173144f67736f7da2dfd9bdbdc4ae96d1dda5b5d5beefc2cf84fa77
c29d23fb26cbc5ff0010fc68c60b681b56f88fe2cb9f176b6eb6d1ac7bdb50b982ddbccb82a25ba6
58d44d3664207007aa515df0ccf1d4f2ea994c310e39754c44b153c2a853e495792a4a5539b93da2
72f634db4a6a2dc79b96ee4dd549ceb4e152b54a95674e9468d3954a939b85187338528f349f2d38
734b960ad18f33b2570a28a2b8090a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28

a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2803fffd9}}}}}\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg4}{\bkmkend Pg4}\par\pard\s
ect\sectd\sbknone\cols2\colno1\colw7971\colsr160\colno2\colw3969\colsr160\ql \li
1418\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb191\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 CURS 7\par\pard\ql \li2138\sb0\sl-27
6\slmult0 \par\pard\ql \li2138\sb168\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex10
0 Stabilirea functiei de transfer\par\pard\qj \li1418\ri1043\sb23\sl-413\slmult0
\up0 \expndtw-3\charscalex100 Semnalul de intrare\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 e
ste acceleratia suportului u (t) =a. \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\no
supersub\cf1\f2\fs24 Semnalul de iesire\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 este deplasa

rea masei m (citirea y).\par\pard\ql \li1418\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li


1418\sb253\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Se aplica ecuatiei (31)
transformata Laplace pentru conditii nule:\par\pard\ql \li3910\sb197\sl-310\slmu
lt0\tx5658 \up0 \expndtw0\charscalex80 \ul0\nosupersub\cf59\f60\fs27 \u-1810? \u
p0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf61\f62\fs27 d \up0 \expndtw0\chars
calex117 \ul0\nosupersub\cf58\f59\fs15 2\ul0\nosupersub\cf61\f62\fs27 y \up0 \ex
pndtw0\charscalex103 \ul0\nosupersub\cf59\f60\fs27 (\ul0\nosupersub\cf61\f62\fs2
7 t\ul0\nosupersub\cf59\f60\fs27 ) \up0 \expndtw0\charscalex80 \u-1799? \tab \up
0 \expndtw0\charscalex80 \u-1810? \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\
cf61\f62\fs27 dy \up0 \expndtw0\charscalex103 \ul0\nosupersub\cf59\f60\fs27 (\ul
0\nosupersub\cf61\f62\fs27 t\ul0\nosupersub\cf59\f60\fs27 ) \up0 \expndtw0\chars
calex80 \u-1799?\par\pard\column \ql \li8131\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li
8131\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb45\sl-230\slmult0 \up0 \expndtw-3\c
harscalex100 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs20 Teoria sistemelor mecatronice\par\pard\
sect\sectd\sbknone\cols2\colno1\colw5453\colsr20\colno2\colw6627\colsr160\ql \li
3388\sb0\sl-243\slmult0\tx4902\tx5316 \up0 \expndtw-12\charscalex91 \ul0\nosuper
sub\cf61\f62\fs27 m\ul0\nosupersub\cf59\f60\fs27 \u8901?\ul0\nosupersub\cf61\f62
\fs27 L\tab \up0 \expndtw-7\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf59\f60\fs27 + \up0 \
expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf61\f62\fs27 k \tab \up0 \expndtw0\char
scalex80 \ul0\nosupersub\cf59\f60\fs27 \u8901?\par\pard\column \ql \li20\sb0\sl243\slmult0\tx1062 \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf61\f62\fs27 L
\tab \up0 \expndtw-7\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf59\f60\fs27 + \up0 \expndtw
-12\charscalex82 \ul0\nosupersub\cf61\f62\fs27 k \ul0\nosupersub\cf59\f60\fs27 \
u8901?\ul0\nosupersub\cf61\f62\fs27 L \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosuper
sub\cf57\f58\fs31 [ \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf61\f62\fs27
y \up0 \expndtw0\charscalex103 \ul0\nosupersub\cf59\f60\fs27 (\ul0\nosupersub\cf
61\f62\fs27 t\ul0\nosupersub\cf59\f60\fs27 ) \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\
nosupersub\cf57\f58\fs31 ] \up0 \expndtw-7\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf59\f6
0\fs27 = \up0 \expndtw-12\charscalex91 \ul0\nosupersub\cf61\f62\fs27 m\ul0\nosup
ersub\cf59\f60\fs27 \u8901?\ul0\nosupersub\cf61\f62\fs27 L \up0 \expndtw-4\chars
calex100 \ul0\nosupersub\cf57\f58\fs31 [ \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosu
persub\cf61\f62\fs27 a \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf57\f58\fs
31 ]\par\pard\sect\sectd\sbknone\cols2\colno1\colw4425\colsr20\colno2\colw7655\c
olsr160\ql \li3910\sb0\sl-243\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex80 \ul0\nosupersu
b\cf59\f60\fs27 \u-1809?\par\pard\ql \li3910\sb0\sl-243\slmult0\tx4166 \up0 \exp
ndtw0\charscalex80 \u-1808? \tab \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\c
f61\f62\fs27 dt\par\pard\column \ql \li20\sb0\sl-189\slmult0\tx334\tx805\tx1243\
tx1937 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf58\f59\fs15 2\tab \up0 \e
xpndtw0\charscalex80 \ul0\nosupersub\cf59\f60\fs27 \u-1798? \tab \up0 \expndtw-3
\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf60\f61\fs15 a\tab \up0 \expndtw0\charscalex80 \
ul0\nosupersub\cf59\f60\fs27 \u-1808? \tab \up0 \expndtw0\charscalex80 \u-1797?\
par\pard\ql \li329\sb0\sl-243\slmult0\tx1531 \up0 \expndtw0\charscalex80 \u-1797
? \tab \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf61\f62\fs27 dt\par\pard\s
ect\sectd\sbknone\cols3\colno1\colw4290\colsr20\colno2\colw2030\colsr20\colno3\c
olw5750\colsr160\ql \li3868\sb0\sl-234\slmult0 \up0 \expndtw-11\charscalex70 \ul
0\nosupersub\cf65\f66\fs26 m \ul0\nosupersub\cf63\f64\fs26 \u8901?\ul0\nosupersu
b\cf65\f66\fs26 s\par\pard\column \ql \li20\sb0\sl-135\slmult0 \up0 \expndtw-2\
charscalex100 \ul0\nosupersub\cf62\f63\fs15 2\par\pard\ql \li154\sb0\sl-225\slmu
lt0 \up0 \expndtw0\charscalex63 \ul0\nosupersub\cf63\f64\fs26 \u8901?\ul0\nosupe
rsub\cf65\f66\fs26 Y \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf63\f64\fs26
( \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf65\f66\fs26 s \up0 \expndtw-3
\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf63\f64\fs26 ) \up0 \expndtw-6\charscalex100 + \
up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf65\f66\fs26 k \up0 \expndtw-3\cha
rscalex100 \ul0\nosupersub\cf64\f65\fs15 a \up0 \expndtw0\charscalex80 \ul0\nosu
persub\cf63\f64\fs26 \u8901? \up0 \expndtw-11\charscalex74 \ul0\nosupersub\cf65\
f66\fs26 s \ul0\nosupersub\cf63\f64\fs26 \u8901?\ul0\nosupersub\cf65\f66\fs26 Y
\up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf63\f64\fs26 ( \up0 \expndtw0\cha
rscalex100 \ul0\nosupersub\cf65\f66\fs26 s\ul0\nosupersub\cf63\f64\fs26 )\par\pa
rd\column \ql \li20\sb0\sl-234\slmult0 \up0 \expndtw-6\charscalex100 + \up0 \exp
ndtw-11\charscalex78 \ul0\nosupersub\cf65\f66\fs26 k \ul0\nosupersub\cf63\f64\fs

26 \u8901?\ul0\nosupersub\cf65\f66\fs26 Y \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nos


upersub\cf63\f64\fs26 ( \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf65\f66\f
s26 s \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf63\f64\fs26 ) \up0 \expndt
w-6\charscalex100 = \up0 \expndtw-11\charscalex78 \ul0\nosupersub\cf65\f66\fs26
m \ul0\nosupersub\cf63\f64\fs26 \u8901?\ul0\nosupersub\cf65\f66\fs26 U \up0 \exp
ndtw0\charscalex104 \ul0\nosupersub\cf63\f64\fs26 (\ul0\nosupersub\cf65\f66\fs26
s \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf63\f64\fs26 ) \par\pard\sect\
sectd\sbknone \li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb227\sl-276\slmult0\fi
0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Relatia de mai sus s
e imparte la \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 m \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 si se o
btine :\par\pard\li4076\sb0\sl-299\slmult0\par\pard\li4076\sb11\sl-299\slmult0\f
i120\tx5172\tx6576 \dn5 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf66\f67\fs15 2
\tab \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf69\f70\fs27 k\t \dn3 \expnd
tw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf68\f69\fs15 a\tab \up0 \expndtw-3\charscale
x100 \ul0\nosupersub\cf69\f70\fs27 k\par\pard\li4076\sb0\sl-243\slmult0\fi0\tx43
34\tx4604 \up0 \expndtw-3\charscalex100 s\tab \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0
\nosupersub\cf67\f68\fs27 \u8901?\t \up0 \expndtw-7\charscalex100 \ul0\nosupersu
b\cf69\f70\fs27 Y\tab \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf67\f68\fs2
7 (\t \up0 \expndtw-7\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf69\f70\fs27 s\par\pard\sec
t\sectd\sbknone\cols3\colno1\colw5093\colsr20\colno2\colw298\colsr20\colno3\colw
6679\colsr160\ql \li4819\sb0\sl-243\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\n
osupersub\cf67\f68\fs27 ) \up0 \expndtw-9\charscalex100 +\par\pard\ql \li4719\sb
50\sl-184\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf70\f71\fs16 2\
par\pard\column \ql \li99\sb0\sl-243\slmult0 \up0 \expndtw-6\charscalex100 \ul0\
nosupersub\cf69\f70\fs27 m\par\pard\ql \li20\sb0\sl-252\slmult0 \up0 \expndtw-3\
charscalex100 \ul0\nosupersub\cf73\f74\fs28 k \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0
\nosupersub\cf72\f73\fs16 a\par\pard\column \ql \li59\sb0\sl-243\slmult0\tx1400
\up0 \expndtw0\charscalex80 \ul0\nosupersub\cf67\f68\fs27 \u8901? \up0 \expndtw12\charscalex74 \ul0\nosupersub\cf69\f70\fs27 s \ul0\nosupersub\cf67\f68\fs27 \u
8901?\ul0\nosupersub\cf69\f70\fs27 Y \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupers
ub\cf67\f68\fs27 ( \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf69\f70\fs27 s
\up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf67\f68\fs27 ) \up0 \expndtw-7\c
harscalex100 +\tab \up0 \expndtw0\charscalex80 \u8901? \up0 \expndtw-3\charscale
x100 \ul0\nosupersub\cf69\f70\fs27 Y \up0 \expndtw0\charscalex104 \ul0\nosupersu
b\cf67\f68\fs27 (\ul0\nosupersub\cf69\f70\fs27 s \up0 \expndtw-3\charscalex100 \
ul0\nosupersub\cf67\f68\fs27 ) \up0 \expndtw-7\charscalex100 = \up0 \expndtw-3\c
harscalex100 \ul0\nosupersub\cf69\f70\fs27 U \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\
nosupersub\cf67\f68\fs27 ( \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf69\f7
0\fs27 s \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf67\f68\fs27 )\par\pard\
ql \li1147\sb0\sl-243\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf69
\f70\fs27 m\par\pard\ql \li560\sb0\sl-252\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100
\ul0\nosupersub\cf73\f74\fs28 k\par\pard\sect\sectd\sbknone\cols3\colno1\colw509
4\colsr40\colno2\colw1022\colsr20\colno3\colw5934\colsr160\ql \li4483\sb0\sl-252
\slmult0\tx4874 \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf71\f72\fs28 ( \u
p0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf73\f74\fs28 s\tab \up0 \expndtw-7\
charscalex100 \ul0\nosupersub\cf71\f72\fs28 +\par\pard\column \ql \li307\sb0\sl252\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex80 \u8901? \up0 \expndtw-4\charscalex100 \u
l0\nosupersub\cf73\f74\fs28 s \up0 \expndtw-7\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf71
\f72\fs28 +\par\pard\ql \li20\sb0\sl-252\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex125 \u
l0\nosupersub\cf73\f74\fs28 m
m\par\pard\ql \li271\sb170\sl-322\slmult0 \up0
\expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf77\f78\fs28 Y \up0 \expndtw-4\charsc
alex100 \ul0\nosupersub\cf75\f76\fs28 ( \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosup
ersub\cf77\f78\fs28 s \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf75\f76\fs2
8 )\par\pard\column \ql \li20\sb0\sl-252\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 \
ul0\nosupersub\cf71\f72\fs28 ) \up0 \expndtw0\charscalex80 \u8901? \up0 \expndtw
-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf73\f74\fs28 Y \up0 \expndtw-4\charscalex100 \
ul0\nosupersub\cf71\f72\fs28 ( \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf7
3\f74\fs28 s \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf71\f72\fs28 ) \up0
\expndtw-7\charscalex100 = \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf73\f7
4\fs28 U \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf71\f72\fs28 ( \up0 \exp

ndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf73\f74\fs28 s \up0 \expndtw-4\charscalex1


00 \ul0\nosupersub\cf71\f72\fs28 )\par\pard\ql \li1418\sb0\sl-322\slmult0 \par\p
ard\ql \li810\sb100\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub
\cf75\f76\fs28 1\par\pard\sect\sectd\sbknone\cols4\colno1\colw4349\colsr160\coln
o2\colw1717\colsr40\colno3\colw116\colsr20\colno4\colw5718\colsr160\ql \li1418\s
b1\sl-263\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Rezu
lta f.d.t\par\pard\ql \li1418\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-276
\slmult0 \par\pard\ql \li1418\sb77\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100
\ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 Observatie :\par\pard\column \ql \li20\sb0\sl-252\sl
mult0\tx1479 \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf77\f78\fs28 H \up0
\expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf75\f76\fs28 ( \up0 \expndtw-4\charsca
lex100 \ul0\nosupersub\cf77\f78\fs28 s \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupe
rsub\cf75\f76\fs28 ) \up0 \expndtw-7\charscalex100 = \tab \up0 \expndtw-7\charsc
alex100 =\par\pard\ql \li867\sb0\sl-252\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 \u
l0\nosupersub\cf77\f78\fs28 U \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf75
\f76\fs28 ( \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf77\f78\fs28 s \up0 \
expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf75\f76\fs28 )\par\pard\column \ql \li6
256\sb0\sl-252\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb19\sl-252\slmult0 \up0 \expndtw-6\ch
arscalex100 \ul0\nosupersub\cf77\f78\fs28 s\par\pard\column \ql \li20\sb154\sl-2
41\slmult0\tx414\tx1253\tx4049 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf7
4\f75\fs16 2\tab \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf77\f78\fs28 k \
up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf76\f77\fs16 a\tab \up0 \expndtw-3
\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf77\f78\fs28 k\tab \up0 \expndtw-3\charscalex100
\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 (32)\par\pard\ql \li179\sb0\sl-252\slmult0\tx719 \u
p0 \expndtw-7\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf75\f76\fs28 +\tab \up0 \expndtw0\c
harscalex80 \u8901? \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf77\f78\fs28
s \up0 \expndtw-7\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf75\f76\fs28 +\par\pard\ql \li4
31\sb0\sl-252\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex127 \ul0\nosupersub\cf77\f78\fs28
m
m \par\pard\sect\sectd\sbknone \qj \li1418\ri1229\sb37\sl-400\slmult0 \up
0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 F.d.t caracterizeaza tra
nsferul informational intrare-iesire. Practic, ecuatia de definitie a f.d.t. \up
0 \expndtw-3\charscalex100 Y(s) = H(s) U(s), se reprezinta astfel : \par\pard\li
4463\sb0\sl-230\slmult0\par\pard\li4463\sb157\sl-230\slmult0\fi0\tx7164 \up0 \ex
pndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs20 U(s)\tab \up0 \expndtw-2\chars
calex100 Y(s)\par\pard\ql \li5900\sb8\sl-226\slmult0 \up0 \expndtw-5\charscalex1
00 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 H(s) \par\pard\ql \li1418\sb0\sl-400\slmult0 \par
\pard\ql\li1418\sb0\sl-400\slmult0 \par\pard\ql\li1418\ri3075\sb11\sl-400\slmult
0\tx2138 \up0 \expndtw-3\charscalex100 c.) Reprezentari grafice ale f.d.t \ul0\n
osupersub\cf3\f4\fs24 (p.159-Livint) \line\tab \up0 \expndtw-5\charscalex100 \ul
0\nosupersub\cf1\f2\fs24 Diagrama Nyquist \par\pard\ql \li1418\sb123\sl-276\slmu
lt0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Orice f.d.t H(s),
fiind o functie de variabila complexa s = \u963? +j\u969?, poate fi scrisa sub f
orma : \par\pard\ql \li5295\sb163\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \
ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 H(s) = H\ul0\sub\cf6\f7\fs24 Re\ul0\nosupersub\cf1\f2
\fs24 +jH\ul0\sub\cf6\f7\fs24 im \par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li
1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb59\
sl-276\slmult0\fi0\tx10701 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf4\f5\
fs20 Carmen Bujoreanu\tab \dn3 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\f
s24 4\par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840{\shp
{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright12240\shpbottom15840\shpwr3\shpfblwtxt0\shp
z-10000\shplid4
{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}
{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}
{\sp{\sn pib}{\sv {\pict\jpegblip
ffd8ffe000104a46494600010101006000600000ffdb004300010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101ffdb0043010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffc0
00110803e8030403012200021101031101ffc4001f00000105010101010101000000000000000001
02030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d010203000411051221

31410613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2526272829
2a3435363738393a434445464748494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a
838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6
c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003
0101010101010101010000000000000102030405060708090a0bffc400b511000201020404030407
05040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f015
6272d10a162434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748494a53545556575859
5a636465666768696a737475767778797a82838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae2e3e4e5e6e7e8e9ea
f2f3f4f5f6f7f8f9faffda000c03010002110311003f00fefe28a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2985d41505865c90a33
c923ae3e9d0e4800e0753400fa28a2800a28a648e234673d146719c67db3ef400fa2bcdfc15f17fe
187c47d77c7be19f017c40f0578cfc41f0afc4ebe09f899a37853c53a2f88753f87de316d2ed35b5
f0af8cacb4abbb9b8f0e7884e937f677eda4eab1db5e25bcea5e20eb2227a450014579f695f15be1
beb7f11fc59f08349f1cf85750f8a3e04f0ff86bc59e32f87d67ae584fe31f0c7863c6771ac5af84
fc41ae787e398ea3a768de24b8f0f6b70e8ba8dc42b6d7f26977a90c85e075183f0fbe3e7c1ef8a9
e3bf8c5f0cbe1f78fb42f14f8fbf67ff0012685e10f8cbe15d364b9fed7f87de22f137876d3c59e1
ed375eb7b9b6b70adac787af60d4ec2e6d1eeecae221710a5c9b9b4bb82000f5fa2bc40fed21f043
fe17c7fc33027c4cf084dfb410f87173f17a6f8456dabc575e37b3f8676bae69fe1b7f1a6a1a45ba
4874dd125d6b55b2b1b49b5096d66be795a5b182e6da0b89e1f6ec8f51f98edc9fd39a005a2b8ff1
1fc40f03f83f58f09681e2af187853c35adf8fb569b40f03691e20f1268ba26abe32d7edece5d467
d0fc27a6ea77b6b7be24d621d3a0b8bf974dd160bebd8aca09aea481618cbd761400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514578cfed0bfb40fc24fd95fe0cf8ff00f6
81f8ede2eb5f027c26f863a29d7fc67e2bbcb6bebd8b4bb07bbb6d3ad563b1d32daf350bebbbfd52
fac74cb1b3b3b59a7b8bcbc8230a14b3a807b354173756b67135c5e5cc16902150d3dccd1c10a966
0aa1a5959514b310aa0b02cc401935169da8586afa7d8eaba55edaea3a66a7676da869da858dc437
7657f617b025cd9ded9dd5bbc905cdadd5bcb1cf6f71048f0cd0c89246ec8cac7f11ff00e0a95fb2
87c0bfdaf7f6caff00825c7c2cfda67c32ff0012fe0a788358fdb2bc3fad7c21bed5bc69a6f867c6
3e2b3f04bc3bf107c21aeeb51f83354d1e79eebc187e196b171a4cfaadec5a75a36af7b826eee2dd
5803f4d3f6b1fda3b4afd95bf660f8e9fb50de783fc43f133c3df02be1578cbe2c6afe15f03cba73
ebbaf68be09d26e359d5e2d32e6fae21d3a08ed34eb4bbd4350bfb895a1b0d3acaf6e8c53bc02093
d63e1d78f34bf891f0ff00c0df1174b86e2c747f1f7843c29e33d26db50f252f6df4ef1868ba7eb7
a65ade88259add6f521d461b699219e589ae559609245642dfcadfc31fd99b53f80be21ff8386ffe
0995e02f1127817f63bb8fd8bbc23f17ff0066af00e8de29f10fc4483e01e9bfb417c06f8d1e15f8
93e1cb0b3f19eb7ac5cf86e2d7bc61e07d5bc517de0896f2012d86a1a7ebda4dc58c1af457462d47
c2be1efdbd3c4dff0006eefecc5fb425f78efc43fb347c67ff008277f8a7f691f1efc28d1be2c6b1
f0f74ef1ff00c5ff0085bf04bf678d5be1e5ff008db5bf05eafe0df13f8edfc22be21f11dd5a786b
c377d05d43797379e23b9d362d0f4dd7258003fadb92e20855de696385228de591e5611247146097
95d9f6aac68aa599d88555049207355ad755d32f92592cb51b1bd484a899ed2ea0b9588b676891a0
790216c1da1b05b07683835fc71fc5ff0083c7f67eff00827e7fc1ce9fb2ff0085a4f19eaff06fe0
cf8a2cf5ef825e08f893f103c5be2bb2f879e16f889fb31fc1ef8c77f6de0bd67c49a86b1ab45a46
81af6b175ac7872c1f50ba7bdd4b47b2b4d6aeae3539754be9fb6fd9dbf61df859ff0004f8f1c7fc
1023e3cfecc56b77f0c3c67fb4d43e1bfd9c3f6bab5d2b56d622d2bf68fd1bc7ff00b1d78f3e3469
de27f891e1bd3f565f05eafe2ef0978c7c0f75a9d9789edf4a8b51bad4753b2bcb892e86976d0c00
1fd70eafae68be1fd2ef75cd7b57d3343d174db67bdd4757d62fed74cd32c2ce31992eef6fef6582
d6d2d9060bcf712c712e465c6457c5ff0013bf6b7f117c39fdbdbf653fd8f4fc3ab0d4bc29fb4c7c
1efda4be2227c4d6f115e5aea5e1bf10fc009be1b4b278721f0d7f61c961aa596aba6f8fa296e6f8
78820bcb59cdb634f5823325e7e3f43e0b9fe2c7fc12ebfe0bd5fb3f7c6af893ae7c45d4fc05f1fb
fe0a4f65149e32f1dbfc49f14780fc15178622f8d9f01ecae6eb5abdbb9343b4d0fc3779e12d6fc2
ba3c9169fa7685e4adbe9d6b0358c8164f02f8c9f4cfda6bfe0d87d575a4bcb97f883ff04fff00da
67c16359b9b891e14f15ebbfb24feca9e3cb786f752be690de6a7a958f8175e920b492e1f53d41e2
b8bb41325add1a00fe986b91d7bc7fe07f0aea5a268fe29f197853c37aaf89e79ed7c33a76bfe22d
1b46bff115d5b7966e6d742b2d46fadeef57b8b71344678b4f827688489bc0deb9eae362e88c460b
28241eb923be38afe443fe0a71fb1b7c0b9bfe0a11f1efe346bbe2efd80ff6cff88df12bf678f03f
883c55ff0004fcff00828bfc6697e1278efe1d7813c1ebe21f0fd878a3f633f8e17b7d7ba47c1dd2
fc6c6c35b975dd0755f0c58e8b63e2c59bc67a8f8d7461a8db5c5a807f5e0ae8ff007595b853f290
4618654e471861c83dc608e0834eaf82ff00e098ff001f7e03fed33fb0bfece5f173f666f076b1f0
e3e096a7e00b6f0b7827e1cebc659f55f005bfc3cd4750f00ea5e0eb8d55f50d5d3c490e81ac786f
50b1d3bc5d06afaadb78c34b8ecbc4f6da85dc1ab47337de94005145140051451400514514005145
1400514514005145140051451400514d660832c78e83d493d001dc9e82be44fd97bf6def803fb60f
8a7f696f0b7c0cf145df89af7f651f8e3aefecf5f15a5b9d31b4fb48fe2178734dd3aff5497c353b
4f31d73c311ddddea1a05b6bc12d61d475af0e6bdfd9f0dc6950e9faa6a201f99daf7fc15aff006b
bb78bf6adf8b1e08ff00827159fc54fd94bf63afda53e39fc0bf8b7f10fc17fb56f86e1f8e93785b
f674d7a5b0f8a7f137c1df003c4df0a743d2bc44da46850cde22d3bc1abf17ed355d5e3b79ac6d2e
8cbe5cb254f0a7c53f01fc44ff0082d47c25f8fde1ff0015aea7e01f8a7ff04341f163e1568d26ad
af58ebf1784355fda5b40f1bebfe2abef01492c5a2f871bc49e1af14f806da1d4fc5096daa6a17ba
2ea7a5693332f8735f583e24f868ff00b7a78cf4ff00f82d17ec5bfb2afecaff000afe2dfc3ef8a7

fb767ed93e10d57e39fc5afda3748f84b65f0abc4ffb4bf80f41f12f8aed7c47e0bf09e85f113c5f
e31d2fc25a7f8d742f13f85eebc350e93a8eb7a5f8aec7c33aeda7867c43e13d7e7bdfd1ff0004ff
00c133fe25fc29fda5bf619f1e683ac7803c7df093e0effc1327c4bff04d4f8ef63acdfeabe11d72
df46169e00f1068bf177e1e786ecbc3faee91e2697c4fe25f0037863c4fe0ed6b5cf0b0d2f47f10c
1afd96b1aadc68f268f7601f2bf87ffe0ad7ff000519d57c0dfb19fed85ab7ecbdfb21f877f622fd
b7bf68ff0081bf047e19785aebe37fc4abefdaafc35e13fda57e20597837e157c4af1a4763e0693e
14acd6fa709b5ff13782fc3379e21d5215d6b4db437da6c7a06bd7b27d11fb44fed97ff0539d53fe
0a4df107f612fd8dfe1bfec55a5687e04fd907c3ff00b52699e3afda7351f8cfad6a7f127fb6bc5f
a87807fe11cd22cfe166afa159f83153c6d6bff08edc3ebb16acd61a6db4be2e49f5517d0786adbe
14d3bfe0993ff0584f03fec69fb367ec21e05bafd80b5df017ec2dfb42fc2bf8e9f083e337c41f89
7f1fbfe12df8f1a57c08f8c375f1afe127817c53f0ff0040f85834df855345a9c5a7f857c6baadb7
8c3c656b3e8cb15b786adec9ad4eb337ec47817f62bf8afa27fc152fe21ffc141fc45e32f87bff00
0887c41fd887e1afecc771f0cb44d3fc4571e27d2bc65e11f8957df10f57d7a3f12df4967a4dff00
868cd7d7365a6ccfa55a6ab7d04d6b1dd699a4be9d2dcea801f26689ff0005b195ff00e09cdf033f
6e2d77f67cb0b3f1478d3f6b2f077ec73f1abe185d7c5ed2fc3de1cf843f106f7e356a7f03fc6fe2
eb3f885a8f8675087c5be10d035ad36df5fd3edf4dd1dee66d1f5a8dafb53b6b4d0f59d562fb43e2
d7ed79f127e1cffc14b3f648fd8cdfc33f0fefbe117ed45f007f68df1f1f144d73e26b7f899a07c4
2f80377e0dbe9ecace284dc785aefc29acf87bc656223b6bbb7b6d4cdf5aeab79fdaf0476763a4eb
5f9d707fc114be2b7fc3b13f699fd852e3e39783078f3c77fb667c45fdad7f67bf1c2e8fe22baf05
780667f8e9a0fc6af85de11f1ce9176c759d5aca4d4340b88fc6cb64fa8a69f7be25bd9b4c97c489
a4c326a7db7c28fd8dff00e0a7df1a7fe0a05fb1b7edadfb765cfec51e08b3fd8d3c09fb48f8034f
f0bfeccfe27f8dbe29bff8a377f1d7c0ba378526f169d3fe23f86749d1fc11690ea3a626a49a7c3a
beb1aa47a7a36997b2dfb0b2b8b300f5eff8250585a69df1b7fe0b250d85a693676b2ffc157fe22d
c986c2d22b4bbfb65f7ecc3fb31ea3a8dd5eac0238248afafaf26bc8a510adc4fa8dc6ad777735c4
f74d20fd9bafcfafd96bf634f177ecd3fb52fedd5f186cfe23787f5ff847fb637c50f04fc71d33e1
dbf83ae6dbc73e00f8a561f0e340f87bf1025bff0088675f96dbc4be0df10c3e14d1f56f0d7874f8
6aca5f0d5cdd6a5126a12a339bdfd05a00fe537e327c69fdb83e15ff00c1c2bfb4ce81fb14fecb5e
13fda7b55f1eff00c13cbf6701e3fb1f1efc6eb5f81be0af87569a1fc46f1fdaf853c75aeeb577a0
7894f8945aeade22bcb593c2fa3e952f8a2fb437d725d09d1adeec3fadff00c120754fda57c43ff0
55aff82ceebffb577803e17fc24f8c97da1fec14be26f873f08be24dcfc48f06594117c27f1ca787
35cd3b59d674fd2f5ebe9f57f0ea5849aa5dcda6691616ba82cba541a5c52dac97577facde19fd88
e1f0b7fc1473e26ffc140b4ef899a8eef8abfb2ef823f670f12fc20b9f0c69d3e9e2f3c01e3cd4bc
5fa0f8fb4df1a2ea31ea564a34fd4eeb45baf0a9d1a786eae667d5e4d6408ed74e8337e027ec0fa1
7c06fdbb3f6defdb7749f889aa6bb7ff00b6c787ff0067fd2f5ff8757de1ad26c6cfc09a97c09f0e
f887c309a8693e26d3ae62b9d7ad3c5365acdadccb67aae8f1dfe93796771bb5ad56daeeda0d3403
e45ff826668d3f8a3f6f3ff82db7c5df1b785d349f8987f6c9f861f036d3549aea1d52e47c17f84d
fb357c2fd57e15e9b6573b1fec3a76af6de39d4bc7775a644e3cabcf13c36978865d2adfcbfcfdf8
81ff00054eff0082887c2ffdbcbe2bfecfbfb41f8f3f632fd88346d3be2fe99a47eca9e13fda8be0
a7c69b3fd9ff00f6b7f8313dc6953dfdfe85ff000504d17c7a3c25e14f8b30785f58b2be93c372fc
22bad3ec7c6f35bf846f61b7960bbb51facff0d3f638fda0fe07ff00c1537f686fda9be1cf8a7e1e
df7ec9dfb63fc22f87f37c71f87dac5e6bda678f7c1bfb46fc18d260f057833c6fe05d2ac74bbcf0
c78934df1c781d92c7c6fa86b3a9e89adc7269d688b26a1068fa35b4de0ffb627fc11efe347ed790
7c65f86fe20ff829b7ed1d65fb2e7ed09ae5febbf13bf67af1dfc21fd9bfe30af8745c4ab2e9ba07
ecfdf133c53e00b2f147c12f0ee8691c3696505adaf89f575851eee2d721d66f2ff55ba006ff00c1
c2da3785acbfe0983f187f68ebad23475f8b5fb247883e0dfed07f007e20c16a1bc55f0ebe257857
e367c3592d350f05789ad6da6d63c3d2f89ec259bc2fab5f6992c16d79a4ea67fb5a39ec61291fed
cf873527d67c3fa1eb12c2b6f2eafa469baa496e8c5d209350b386f1e0472aa5d22698c6ae554b2a
862012457e5cfedddff04e3bbfda3ffe09c7a47fc13afe0bf89adfe1e7c398dff662f867ac5d78a3
5bd6353bf97f678f845f117e1f5ef8dbc3abae9d3b5ad5f50f176a1f0f3c2775068da85cada9d47c
48b69f6ed574bb69e6bc8bf54b4db1b7d2f4fb1d32ce330d9e9d696f6369117690c5696912dbdb46
6472cee5208e352eeccec412cccc4b100bb451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
0014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450015c0fc
55f16f88fc05f0d3c7be36f087c3cf107c5af15784bc23aff88bc3df0bfc29a8685a5789be206b1a
4699737da7f83fc3fa8f89f50d2bc3d65ac7882e608f4cd3ee359d4acb4e8eeae226b9b88e3dcd5d
f57cf5fb5bd94da8fecaff00b49da5beb1e25f0f5d49f023e2d35a6bde0df136b5e0cf1668d770f8
135e9ed353f0ef8b3c397ba76bbe1ed62cae228ae2c356d2afad6f6cee2349a199596803dabc39aa
5feb1e1ed1356d5f44baf0c6aba8e93a65eea9e1cbebab1bebdf0fea7796504f7da1dddee993dce9
b7b75a4ddcb2e9d7177a75cdc58dccf6cf2d9cf35bbc7236de4671df19fc3fc915fce9784bf689fd
a4eebfe0d89b3fda43c37f10bc71af7ed2f6dff04d3d47c5f63f146dadb51bff008887c51a47c3fb

cb69bc67f6bb88ee755bef16693a5d9cdaacfe319bcfbfbbd4eca4f1835ccb3c9f6a6f8c3fe1acff
0067ff00f822efeccfff0004acd5ff0065ed4be0cf8c3c37ff00050ff8c3f0867fdadbe267c77fda
57e2178ebc4daf68de28f8636175e31f8bf65e289b56f1c45e1fb4f0df893c4d0dd788bc4ba6686b
e13f0fc969a4f87ef7c273c9e299f5bd0803fafcafe3bffe0f29fdad2fbe147ec25f073f65af0fdf
dfe9facfed57f1726bdf138b65952d751f85bf04acf4ff0012eb7a4dd5d465563fb7f8fbc41f0d6e
52ddcb7daed34ad422689a32d247fac73fc6af19da7fc16efe0ffc33f85dfb4ddf7c50f835f19ff6
0ef8b3f10be2f7ece1a7f88745f18f843e0d6b7f0cfc77f0bb4cf853f1a74bb6d1a29a7f0343f182
2f1aeb9e1fb6bcbcd56eecfc5375e1ed59e2859e5d39ed7f856ff83b6bf6ad3f1eff00e0a9faafc2
1d3354b2baf087ec95f0cfc2df0aacadad12ee22be36f1441ff0b1be225dde8beb3b476be8ae35ed
0bc3ced66f77a61b5f0e5b4b6f72d7135daa807f6dff00f06dd7ed9169fb62ff00c12b7e04deea7e
3ad6bc6df13fe04c37ff00007e2d4be27934c3e21b3f107821a1b9f0b34e34f99e5b9d22f3e1dead
e133a16ada8c305fea56f6d3ade79f7f657d3bfb5ffc1523f60ff1cfedc3f123fe09ea9a40d417e1
57c12fda6f5cf1efed052786be2e78bbe0c78e1be16eb5f0b3c55e11b9b4f0978b7c03a9e81e33f3
efb59d534d8358b0f0f788f44bfbcd14de5b2dd8499f6ff14fff00066c7ed517ff000eff006f5f8c
1fb2d6abe31b5d37c17fb487c12d4bc45a0785aee491bfb7fe2ffc20bfb4d6b493a20f345bdb6a8b
f0d353f893777f94692ff4dd1e38f05ac6178bfd34d7a0e73c0e7d78eb401f24fecb9fb0cfecbffb
1b7877c7be1cfd9ffe18c5e174f8a7ae7fc247f137c47e24f1578dfe2878ff00e246b096971a7da5
df8ffe23fc52f11f8c7c77e2f5d2f4fbcbbd3746b3d73c437b63a369d737165a65b5ac3717025f20
f14ffc128ff60ef197c05f831fb356b3f02aded7e13fece3aa6a3acfc01b7f0cfc42f8afe10f1e7c
1cd4758d52ef56d626f879f177c33e38d2be2bf8663d5ae6f668b51b4d3bc690d9dd69a2d74696dd
f4ad3b4eb5b5fd16a2803f3dbe047fc12b7f607fd9aa6f89adf067f671f0a7852cbe357c3d93e15f
c5fd0af7c41e3ef19f85be2878167322dde95e3df08f8ebc5be25f0c78aefefeda69b4ebff00126b
7a4def892f3489a7d1ae356934bb9b9b49bea5d5ff0067df82daedf7c15bdd53e18f82aedff673d5
135af8168fa1db470fc29d521f066a7f0f6deefc116b6e21b4d10db782b57d43c396d0c16e60b5d3
a68d2d62864b6b6922f64a2803f3b3e3ff00fc126bfe09d3fb517c46d6fe2d7c75fd923e1278f7e2
2f8974fb1d2fc4fe2cb8b0d6740d57c5969a779eb67ff097b784f59d06dbc57756f1dccb6d1ea1e2
1b7d4b50fb1082c1ae9acad6d6087e9cf107ecc9f00bc55a4fc11d13c41f093c09ab69bfb36788fc
2fe2df8096b77a15bbc5f08fc43e0ad0e7f0cf85353f0214d926833685e1db99346b14b5716e2c04
504d04a904223f77a2801a8bb5157fba00fcbeb5f3f7c6afd92ff659fda45b4d7fda17f66ff813f1
ca5d19eddf48b8f8b7f09bc09f10eeb4b36b791dfc09a75d78b342d5ae2ca25bc8927686da58a195
8112a3ab3ab7d07450064681e1fd07c29a2e93e1bf0be89a4786fc3ba0e9d67a3e87a0681a6d9e8f
a2e8ba4e9f0a5b58697a4e95a7436f63a769d636f1a416763670436d6d0a2c50c488a146bd145001
451450014514500145145001451450004e013e9cd79d5a7c5bf8657ff11758f84163e3df07de7c57
f0f785748f1cf887e1a5a789347b9f1e681e0cf106a179a4e85e2bd6bc270de3eb7a6787b59d4b4f
beb1d2f57bcb28ac6faeed2e20b79a4923703d10f43f43d3afe15f9a1aafc7cf19e87ff056bf067e
cc07e1dfc2d7f87df123f603f1e7c73ff859d65e1fd40fc72b5f17fc2cf8f1e0af044de10d7bc4a2
f6df491f08e5d27e24596a5a1694b637daa278c8df4ed75696771123807dc7a17c66f859e27f881e
3ef84fe1cf1ff8435df89ff0aecbc23a97c4bf87da4f8874cbff00187802c7c7f617baaf81eefc61
e1fb7b87d4fc3d078bb4dd36fb50f0ecba95bc09aad9dacd716c5e3504d9f057c5af869f12354f1d
e89e01f1d7853c63abfc2ef18cff000f3e24e9be1bd7b4dd62fbc07e3cb5d274bd76e7c1fe2cb4b2
b896e343f1141a36b7a46a72e97a84705cad96a3693ec292823f9d0d7bc5bfb777c38ff82edfedcf
7bfb20fc0ef805fb42785fc57fb1bfec3f7bf16bc23f15be3149fb3f7887427b5d63e34685f0f358
f0bf8d345f86bf1064d762b39a1f88173e30b4d67c33af5f4da5dc7866cf4ef12580d3346f0e4b2f
fc117bc75f162cff006c9ff82f57c40fdab7c0be01f81bf12746f8f5fb3b788be29f847c07e2cbff
001afc3bf0ad9e83fb3eeaf73fdbfa378b2eb4ad2b51d72c35af07e9fa7f8cafb519f40d3350967d
4ee527d26d278cd94201fd37515e35f003f682f83dfb517c1df037c7df811e37b0f883f08fe24e97
71acf82bc676361ad69169ae69d69a9df68d7573169be24d3746d72cc41a9e997d68f16a5a659ce2
4b676f28c651dbd88cb12e37491ae4e065d4649e8064f5a00f98bf6d7fda1b4efd92ff00646fda3f
f699d5633716df037e0d7c42f8910d92080c9a96abe1bf0cea379a0e9517da4f9025d4f5d1a6d847
e624a0b5c05104ccc236ff003a4ff83487f6dcff00855bff00052bf1efc11f8817baddecff00b6ff
0083b5db1b3d6ee7c586db43b7f8bde087f10fc518350d6743bb5922f106afe2fd3e3f13e81a56a5
0dda6af637f776f6ab16a36bab5e4b63fd2c7fc1ddbf1ef5bf877ff04b98fe0b785f46f146abac7e
d2ff001abc07e0cd4e7f0f691af5f59699e08f015dafc4df104facea5a4edb1b14d4b5bf0f784b42
b4d3b546b9fed98b52d405a584e34fbabdd37fccbbe06fc4cf8a5fb3ff00c69f863f1bfe15c7ad69
1f133e0ffc43f0ff008fbc197969a55ecb2d978afc07ab69fe204b69adfecd306588c5043abd84f1
38fecebd786f2116f738700ff71bf863f03fe147c1ed53e286b9f0c7c07e1cf046a5f1b3e226a1f1
77e2a5d787ec5ec64f1c7c4dd6747d1342d5fc6baf46657865d7b53d2fc3ba3db6a3750c56ff006c
92cc5ddca497b3dccf2facd79f7c24f1edbfc55f855f0cbe285ae9ba8e8b6bf123e1f7833c7b6da3
eb1633e99abe936fe30f0e69be21874dd574dbaff49d3f51b18f515b5beb1b8fdfda5d452dbcdfbc
8dabd06800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28

00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800af83bfe0a2179fb61dd7ecf5e24f01fec5ff0001fe1bfc70f88bf15f4ff10f
c36d6dfe2afc5d4f84fe10f871e16f15f86757d2effc777a62d075ad57c68f652dcc3691785b479b
47bd76b8fb7fdbe48ed5acee3ef1a2803e27ff0082777ecc5e28fd907f612fd983f653f88be22d17
c73e2bf829f06fc31f0ebc57afe8897f2786f58d4b4cb365bf8b485d6a38b50b9d0ad9a76d2ec5f5
1b3b392f2c2d63925d32c239bec1078bf84bfe08adff0004a2f03f8b3c7de36f0e7ec15fb3a41aef
c4ed27c47a178cd753f0443e23d0750d1fc59a843a9ebfa769de10f125c6ade12f0d5b5f5d411044
f0be87a31b1b4074fd38da69eef6cdfa8145007c55fb267fc139bf61ff00d852f3c69a97ec91fb36
7c38f81daafc434b083c67ac784ecb509f5ad76cb4b9679f4fd2e7d675dd4357d52db45b4b9b99ae
a2d12c2eed748176c2e9ac9ae238e45fc95ff83937f668f81b79ff0004d1fda2be35e9df007e10dd
7c67ff008587fb2ddeeaff0016e2f859e0897e269d1adff692f839a4eb73df78f3fb08f8aa4b15f0
9adc68da8f9daabc72f879a6d2670fa74925bb7f47f5f85fff00071f5be9b37fc123fe3ecbaabcbe
469ff11bf65ad5adad23d3aef508754bfd2ff6a3f83f7b67a3ea32d9ea1a6dce91a56ab710ad8ea5
af43725f46b39a5bc486578d54807e9bfc30fd8b7f63df825ae59789fe0dfecadfb3afc29f1469a3
585d3bc51f0ebe0b7c39f06f89ac22f104b752eb90597883c3fe1cb0d62d2db556bdba4beb6b7bd8
a09e09ded9e336c4443e98000000e000001ec3a500607b9e4e3a67bf5a5a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a000e7071d71c7d6bf9c8f879fb57
7c2efdaeff00e0e08d1adff665d43fe16cf873f642fd85ff0068ff00811fb50f8f62d17c4fa47843
e19fc4ef127c7cf86175a5f81b43d7750b2d3b4ef1678d63d67c0b3e97a9da590d4b415d225d72f3
4bbfbdd4343bf1a5ff0046e46411ebc567da693a5e9f25d4b63a758d94b7d39babe96d6d60b792f6
e8820dd5e49122bdd5c904833ce6494e4e5ce4e403e1ef03fec6177e09ff0082817c79fdb920f899
a86a169f1d3f677f83bf02af7e11dc697771587876f7e0ff00897c51ade9de2eb2d793c44f61790e
a16be28beb68f489bc291dd6957971a95f596b3e5eb1a959dc739f053f61bd23f67afda17fe0a35f
b42d8789edf5cd07f6e9bef855e36d5fc0b7ba4cc5bc1be22f86df0a75af87de2bf3f57bad4ef61d
7f49f1a19ecf5ab7b04d3b4c4d0d9aff004d0b796925b3c3fa2955ef2dd2eed6e2d64c98ee619207
01da36d92a147db227cf1b6d63b5d7e653865e40a00fe387f67bf8f9f157e1bffc1b71ff0004b493
e167c7b5fd99fc5ff193f687fd9b7f65e97e2c78560f075df89b41f04f8fff006bef14fc3ef1a5d7
849bc576d79e1587c5b6be05d3755f11eab71abd85e1b5b5d23c469a9b45325dea76f85f11fe2eff
00c1537e00f8affe0acfe31d5ffe0a2bf15fe234dff0476d1bf653f1f7c2bf03f8efe0e7c14f077c
31fda9be107c40f87faafc48f889a4fc73d27c29e045f14eb9e27d6744d3756f06689f127c2be2bd
00ff00c253a44fe243a6d935c9b0d07f723c31ff000477f82ba3ff00c139fe1aff00c137f5ef88be
3df14fc3af853f13f41f8afe10f8877965e1687c6ba77887c33fb465dfed17a45b7d86e348d4bc3f
a869abaa5fdf782b504d7acb59bcd53c2da86a0d7778faacd0de5bfae7c5bff82657c15f8cd3ff00
c140e5f15f8b7e26c107fc1483e167c26f84ff001b6d34bd7b4855f0ae8bf083c2be31f06681a8fc
2f9352f0fea2740bdd4746f184d36af69abaebfa4b6a7631ded958db1bdd412e403f42344b95d4f4
8d2b5268040da8e9b657ef6de6199216bcb786e7c9de5544be4970892145621770550c457e3a7fc1
20f4bf0e5cdf7fc14cee0acda8ebda5ffc15e7f6e26bc6d626fed59b40b8d4f54f043c16da11bcb3
0da069ba8f8717459df4ed3ef6ee0b84649e492d7ce3a5d97ec7e89a5c3a268fa568d6d2dd4f6fa4
e9d65a6413df5d4b7d7b341a7db45690cb797b39335e5dc91428d73753132dc4c5e590ef76afc97f
f824f6956da678a3fe0a9cf1c9aa5cdeea5ff055efda6b50d4ef75cf135eebbaadccb3783be0e7f6
7c3269379128f07e95a568c34ed17c2fa25adc5dda5ef84f4dd0bc43035a26ae2c6dc03f5eff00cf
aff3a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a4240ea40edc9c727a0fc6bcbbe337c6cf849fb3cfc3af11fc59
f8e1f123c17f09be1bf84ed3edbaff008dfc7fafd8f86bc37a6c6777950cba96a32c314b7b76ea60
b0d3ad7cfd4750b968ed6c6d6e2e248e27fc38b3ff0082affed77ff0502bcbaf0c7fc11dbf64c3e2
7f85c6f21d2753ff0082857ed9d65e25f83ffb34692d7560b7cfa9fc2df8512db58fc65f8e33da41
34690be9961a1d8e9dac1b14d7ac86857f16a8c01fd08dd5ddb595b4f79757105b5a5ac4f7173737
334705b5bdbc4a649679e7959628618a3569249246544552598019afe707fe0e14fdbb3f61eb1ff8
2657ed29f09b59fda57e02eb7f143c6d078374ef87ff000d743f883e11f1bf8f359f14f833e2ef80
fc41a83697e13f0d5f6b9ac585df876df499ef27d52fecec2d748bb8e286e2f6d6ee4851fa2d33fe
0845e30fda3ed23d43fe0ab9ff000516fdadbf6e9bd9f57babbbff0083de0bf137fc32dfec9b75a1
b48d2d9681aa7c17f85f2c5a86b3710cc20b9b8d7e3f14e83753b5b59d8fd892ded277bee27fe0ad
3ff04ddfd81ff64bff0082437ed6adfb3afec85fb3ff00c2ed4fc3da1782357d1bc53a37c34f0d5f
78eec355bef8c3f0decee3508fe216bd63ab78e5eedaca47b18e59bc432186c5dace1f2ed8f95401
d3c7ff000721fc11f88b14971fb287ec03ff000541fdaf34d8bed1337897e11fec9bad43e119b4f8
3cbb71a9d9eb3afeb7657735b7f6b48fa3cb14da45b5e45776d76eb6d2c3123cba23fe0b49fb74e9
b6767ae78a7fe0813ff050db0f0e411497be249fc33aaf80bc63e25d3b4f073149a17836d2d74ed5

fc4ba8346d1bcfa531d1ae6ddbce4cc820773fd0f471245811e5515151225c2c51a200aab1c6a02a
2aa80a028000038a92803f9d383fe0e51fd967c1d1deafed33fb1fff00c1497f64cbad1e4f2fc453
fc66fd917c509e1ff0f192ead05b0d4b5df0b6adaf344d368d77ff0009149e669b1c50e99677b1ac
d35ffd86d2fbf637e0c7edb3fb1efed151686ff027f6a6fd9ebe2ecfe245b86d0f4ef875f18bc05e
2cd63526b3477be820d0f49d72e35917760b1c86feca5b08eeecbcb7fb5c309460bf4c5cdb41770c
b6f731a4f6d3c5241716f3224b6f7104c8639619e1915e39a2963668e48e4564746656041afc9ffd
a3bfe086dff04aff00da6ed04de37fd8efe167833c5d6d3c17da6fc49f80fa427c00f893a6ea3676
e96d637b078abe119f08dcdfbd9c51c6b6d67af45abe96ac8aef60ee37100fd662403824027a0246
7f2a5afe6f74dfd8d3fe0b0bff0004dbd67fe133fd8f7f6b0f107fc14d7f669f0fb5e35e7ec3ff00
b64f88347d03e3a47e191736d69a3e95f067f6aad42dafe197c4de1bd27635ac7e3c6f0f783af2d3
4fbbb58fc2f77ab6a36525b7e87fec61ff000558fd993f6caf146a1f076d64f197ecf5fb57f8561b
b7f887fb1afed2de1a9be14fed19e0f3a795fb5ea16be14d626363e3bf0c496f25b6ab65e2af006a
5e22d31b47bfb0b9d4c6937534b656e01fa674522b06195391c8fc41208c1e41041041e8452d0014
5145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500263a638fc2
bf203fe094b145a77c48ff0082b86830ca92c7a4ff00c1573e35dde5344d33466497c5ff0003ff00
674f1cdcc52b69220b6d51e2b8f124883559f4fb2d4aed02c9abc9abeac6f75dd4ff00602bf1bffe
092d671d87c4cff82bfdb491ea09aa0ff82b57c6fb9d5a4bbd4ec753b5986a9f02ff0066fd63416d
29acb45d11aced53c2fa8e8b1dc585ec57d7765a82dd5abeadaaac2ba8dd007ec851451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514521
20024f604fe03af4c9fc81a004660a0b13c004fbf009e0773c1fcabf2d3f6dcff8296587ecf1f11f
c23fb2afece3f0a7c43fb5d7ede1f15b46d4750f00fece3e02d5746d374cf00695069ef756bf147f
699f1eea1791e97f04be13799241f66d575b3fdb7e2bf2ae6d7c29a6def93777b67e73fb77fede1f
1a07c60b0ff827bffc13c3c1d6bf11bf6e3f1b787749d63c7bf123c45a4ea9a97c04fd863e18f8b1
6fd34ef8c9f1f757d3acaeeda5f176af6361aa5c7c26f85186d53c517b6b06afab5abe8d2697a4f8
9feacfd867f60bf84dfb0dfc3cd5f44f07ea7e25f895f173e24ead0f8cbf68afda53e28df4de23f8
dbfb45fc49781d2fbc61f117c557d35cdebd95b35c5cdaf84bc216d727c3de0ed21cd8e9b04b7b73
aaea9a8807e6e7c07ff82397c45f8d3f1f87ed8bff000583f8cbe1cfdb57e31e81aef87f5ef81df0
27c2f63e20f0d7ec7dfb3b0d234abd58ed745f837aadfdde87f10bc45a46abad6a8ba6f8b7c6369a
8dccfe441ad6aabac6bb2c1a8e9ffbf961a669da559d969ba6595ae9da769b6b6f63a769f630c769
61a7d8da4296f6965636702c76d69696b6f1c705b5b5bc51c1042891451a22aa8ba0003000039380
00193c93c7a9eb4b40057e3dff00c17ddd63ff0082437eda52390a91f837c012c8c4e02471fc67f8
6cf23b13c0544059bd81c035fb095f915ff05e6d2f55d5ff00e0913fb70c3a3da5cde5ce9df0bb46
f12dd4766d6eb73068be11f88be09f14f88b5184dd491c25b49f0fe8fa9ea9b0977905998e186e26
68e09003f5c619a2b8862b882449609e28e68658c8649629543c72230e191d183291c10411525647
87f51b7d6341d1356b496e67b5d5348d3751b69af1634bb9adef6ce1b9865ba4855215b9923955e7
589163594b08d5540035e800a2bc87e3ff00c559fe06fc0df8c9f19adbc15e24f89373f097e157c4
0f89b07c3df0722cbe2df1ccbe05f0b6a9e254f08f866274911f5ef11369aba4e921e374fb75dc1b
d187ca7f1d3fe09aff00f050efdbc7f6e0d63e1cfc48bef85bff0004f5f18feca9f1174dfedaf127
8bbf65ff00db2bc4bf10fe307ecde752f0adcf89fc3fe0ff008c3e00f107c39b18359f1fcba8dce8
de0cf10f8734d9fc2771a0ea50f88358ba45b3b7b1b1b900fd95f8d1f1b3e11fecf3f0dfc4ff0017
7e3a7c44f087c2af85fe0eb386f7c51e3af1d6b765e1ff000ce8b05d5e41a7590bdd4afa58a3fb46
a1a8dd5ae9da759c225bcd4750bab6b2b2b79ee668e26fe06bfe0b73ff0005ff00ff0082767ed790
c1f07ff650fd97fe20fed07fb48f82b5f9f45fd9ff00f6d7d1f53f11fc0af17fc29f1ade3cba7e87
e24fd9e7c47e0978fe3b78d3edbad5cdbada78335a83c17e16f13dc9b09ee34dd648b068ff00afaf
f82c0699fb14eb7fb0a7c5fd23f6f9f0c6b7e37f813a92681a669de0bf04b6a12fc5bf16fc5bd635
31a4fc26f0efc0bd2f48bab4d575df8cfa9f8baf6ce1f036956ed716525e19ee3c456b2f856df5d2
9fc7effc1137fe0da9fdab7e13ff00c1413e0ffc7ffdbb3e125bf83be07fc1ff0009685fb42fc354
b6f1d782fc4f75ae7c6d4bbf0dea9f0e7e1878fb45d27554f12689e24f86375a8df788bc6d0b6813
784afbc53e05fec5d3b5dd5f45d423b8bd00fe92bfe08cbfb427eda7e0cb1b6ff827dffc152759bd
bffdb3bc29f0a744fda03e15f8db534d1ee87c66fd9bb5f3a46857d6179e27d1da3b7d77e2c7c01f
8837173e01f8a96ba969fa67894d86a7e0cd7ef17c4706a7378bf56fdf7afc55ff0082bef8793e1a
6a7fb017edd5e1e81a2f1e7ec8ff00b717c11f08ea7a8595d5c5beafad7c08fdb0bc61a1feccdf19
bc030ac7736b05f43e20bbf1bf80bc4ab69a8ce967fda7e0eb1bb99a48a19acef3f69e3c840092c4
1604939270c475fc3f0e993d6801f451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451552faf6d74db3bbbfbdb8b7b5b3b1b59ef6eee6eee21b4b6b5b4b68da6b8b9b9b9b878e0
b6b682247966b89a448a28d19e4755524005baa775a859d8c72cf793c56b6f00569ae6e648ededa1
0e42a996e2674863dce420deeb976551966507f003e217fc170757f8f5f107c7bfb3d7fc121bf65f
f1dfedf3f15fc27a941e13d63f68578d7c17fb077c33f177f6a585b6ac9e37f8dfa86a3a5dc78b2d

7c39a44f79ae4963e01b79ff00e12c861b283c1dad6ab15f9bdb7c5d17fe08bdf1bff6cf9fc31f11
3fe0b37fb65f8fff0069bbab7bd8b5eb8fd8bff67fd5751f821fb0d7876e92185ad3c3fa9685e1e8
747f887f16d743bf8dae60f15f89b5dd0f57d41d16d6f56ef4a7b9b6be00fa1ff6afff0082effec1
bfb317c50d47f67bd0759f8abfb55fed39a65ccba7dd7eceff00b1dfc32d63e3a7c44b3d6a3b579d
7c3fac5ee906d3c13a2eb61d4c77ba25d78a5b5fd2fca9defb498561976fe2b7ec0dfb767fc153be
237c5aff00828c597ec43ff04e0f04689aa7c5dfdbdbc63f183c5ba87edc3fb40f87fe14788be0dc
e3e087ecfbe0bd5fc03e32f803e1f7b7f8b1a9ea567a7f877c27aecfe2df0f497be1ad2a6f881a46
8539d46eaca5b9b8feb1ff0067dfd957f66ffd947c313f833f66af815f097e04f85efa55b9d5347f
855e02f0e782a0d6af6392e2486f75c9b45b0b5bcd6af2037774b05d6ad737b710c53b4314a917c9
5fc1c69bfb4f7c68fd987fe0e79fda0fe21f853f66ff008e3fb42f84fc47f173f6b0f85de13f871f
05f4ff000e41e3cf889e219be057c13f13fc45d3b4c87c6373a5e9dac699e07b7f0b7807c677d6ad
ade82e9a65e697ade9d7d7f148fa46aa01fd072fc0ff00f839cfe2a5d36abe23fdb77fe09d9fb2f6
9979633cf6be17f84df02bc51f18751d326d56e8ce34ed4f51f89be1cfb3dd5df862c655b4b3d5f4
8d65ec3559e10d7760fe61bb4913f620ff0082e4dd85f147c2aff82f4fc36f889ad689e26f11d9ea
fa47887f61af83717816f2ee7b8b8b3d5f40d61bc33e29f141d2aebc197398b4ad1ac34eb2bdb3b9
46b6d72ea778a168fe1bf823ff000500f8883f6b5ff83817e2ad9fc09fda8bf674f1af853fe09ebf
06fe3e4bfb3ffc62d4f47f1178e3c19f163e1d7c20f88f61a7789fc1fe13d17c59e29f08785a3f17
f85b58f873af3e8fa7217d5af74bb8d435c8ed27f2ec5f9bfd86ff006ecf893fb037fc1183fe08eb
67f077e19fc18d3aebf6c2f1d7c51f0cfc48fda73f695f13f8b3c0dfb31fc20f18ea1f113c7dac5b
ebff001e3c5be02d1b5bf16cfe35f8c57a92689e0bd5b55167a0cf79e1cd53fe12af11e93656b653
2807df575f003fe0e65f02f897c37ad697ff000512fd80be3469da75ddb6b37df0e3c79f0125f849
6de3bfec5d4ec350bdf03b6b9e10f873e27d734fd37c4ba141ab58df788b48d434cd5b4232457768
a0a9bbb7eb7c5bff000565ff008288feca313f8bff006fdff824478ebc1dfb3e7866cccdf11bf691
fd90ff00683f02fed43a3784ad06b09627c67a97c238344f09fc41d33c0169a725cebde20d46eae2
e755f0f68c2de69ec6e6ea792d20f3afdb56f7f6aff8ddff0004c8f8cdfb5efc6cf0c7ece3e17fda
37f604f1cdcfed8bfb207c6ffd903e36789fe26fc2bf1e784fe075869fe2bf19789342d6e6d213c4
7a2e91f123e1affc2cdf841e30f07ebb16a3a75f59dccbab5f4d6562219ed7f287fe0e09ff0082d2
7fc1593f658f11e85e00fd9fbc3fe09f825fb377c5ff0086be09f8b1e00fda87c09e10d6fc51f122
f3c1bf15e2d6dfc27e04f18eb1e2d8f5af02fc22f8976e3c29e28b3b9d3f47b5d5351d76db4eff00
8497c23e21b08c5ee97a6007f529f013fe0af5ff0004e1fda5bc05e00f883f08ff006b0f85fad5a7
c4df88da17c1ff0008784353d4ae3c3ff14eff00e29f892f6dec747f024bf09f58b6b4f88b69ae5d
3dd43787cef0d0b08346f3bc4135f26876b73a843fa451c8b22ee5391923f107047be0f71c57f96c
7fc1bcbff04bcf891ff0551f8f5fb487ed81f19fe287c75f87717c2e8a2d53e1efed5be05f104ba6
7c5083f6cfd63c49a178bb41f15e85e20d4619acbc5571e04f0e69da8eabe3dd0eea296d5ad3c61e
1cb395f49bad5f4cd4acff00b08f0d7ededfb727fc134f5ed27e1f7fc15d7c29e1df8a1fb2d43a9f
87bc1fe14ff82aafc10d1868de0eb49f5abc7d2bc3f7dfb617c1ab6b8bbd4fe14eafe22d6f53f0d7
85a4f15f82f4d9fc156de23bcf3a75bad267b9d7ec803fa22a2b2b42d6f49f12e8ba4788b41d4f4d
d6b42d7b4cb1d6b44d6746d42d356d2358d1f54b68af74cd5b4ad534f967b1d474dd4aca782f2c6f
eca79ed2eed668a7b79a48a4573ab400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
5145140057e5f7ede5fb54fc54d2fc59e0bfd883f62b3a56b1fb707c7bd05fc436de22d574d4d73c
17fb28fecff6faf59787fc73fb56fc55b27bbb1b6bcb4f0f4b772689f093c0b25ec5a97c4ef89735
869b636d75a268de2592dfe88fdb83f6b3f0cfec5bfb3c78afe366b7a3dff8cfc462fb42f017c21f
855a265bc51f1b3e3afc44d52dfc29f07fe0ef85228e1b99bfb67c7be36d474cd2a5bf5b5b8b7f0f
e8a758f136a51ae95a2df4d179bfec31fb1d6a1f00b46f11fc65f8e7aa68bf11bf6e1fda0edf48f1
17ed53f1a3468efacf4dd7b5cb392eaebc33f0b7c11a6cd76d6fa47c1cf81fa5df27c3ff00855a4c
56565732689a54de26d6d27f15f8a3c4b7f7e01e91fb1e7ec5df053f62af87dacf823e11e9fe25d4
359f1af8a2e7c7ff0017fe2c7c45f11ea3e37f8c3f1d7e296a96d6d17883e27fc59f1deb32cfa8f8
8fc51adcd0198c16e34df0de871c8da6f85f40d0b498e1b14fae68a2800a28a2800afcb3ff0082da
cda7db7fc127ff006f0bbd5aca3bfb0b1fd9ff00c4fa8bdbcb2ac108b8d3aeb4dbdb2b9ba94e5d6c
6caf20b7bdbd36cad7c6d6de65b047bd6b753fa995f973ff0005b3d162d7bfe091dff0518b39af35
0b38e0fd913e34eb0b2699711dadcbcde1df085ff886ded659648670da7dfcfa5c763ab5b0457bcd
2ae6f6d239ade49d678c03f48fc1d7f06a9e11f0aea76c6c8db6a3e1cd0efedce9b35cdc69c60bbd
32d6e223613de4715dcf6463914dacd7514773241e5bcf1a4acca3a3af35f8319ff853df0a32307f
e15af8172339c1ff00845f4ac8cf7c7ad7a5500733e2f6f16ffc235afc7e043a047e329342d597c2
771e2ab7d4aefc316de2636330d0e7f125ae8f7365aadce831ea26ddf56b7d32eed7519ec5678aca
e21b868e45fe5ab5dfd93bf688f827fb42fc34fdbe7f6b2f84dff04e1ff8273f82bf638d697e247e
d2ff00b67fec75f11be2c68ba97ed45f0963d0b5ad275bf829adfc091e01f0a68f7de1ff0088fe26
d63c31f6e6f8977de39f1c697abe99a6e81f0ca5d7b57d5ada66fea7fc47e24d07c23a16b7e27f14

6b3a57873c39e1bd1b54f10f883c41af5fdb693a0e83a168b653ea3abeb7adeaf7b24363a5691a5d
85b5c5eea5a8decf0dad959c335cdc4890c6ee3f03fe1df84754ff0082d57c7bf0dfed2bf13f4bbb
6ff82537ecf5e2db9bbfd93fe106bf67343a3fede1f173c3ba9eaba65cfed5df153c377b3595c4df
027e1f6ab6096bfb3e7c3ef1568520f1aea71ea5f1175e80f87af74ed1f5100f43fd91fe117c46ff
008282fc75f0a7fc14cbf6adf0c78afc1df08fc1733deffc1357f64bf18c50da41f0ff00c17aae97
75143fb637c6ff0009fdb753b1bafda3fe2a691ac16f87fa2deaa7fc28ef012d94762b71e30d6af3
55d3bf6def2f2c348b2bbbdbfbcb4b2b3b0b6b9d42f6f6fee21b4b4b4b3b58dee2eef6f2ea768e0b
7b7b6823967b8b99a448e1891e595c2866ac3f19f8cbc23f0cbc17e2af1cf8cf5bd2fc23e09f01f8
5f5cf17f8afc47ab4ab67a2786bc2be18d2ee758d775bd4ae3698ed34cd1f49b1b9bdba936ed86da
dd8aae0283f8196bf0eff6b2ff0082d1f8874ff14fc6eb0befd9c3fe08efabdc68be2af037c01175
a9785bf69cfdbcfc2f6d616fab785bc4bf1e750d26f259be167ecdde35bbbc835cb3f8476f79a378
f7c53e1fb2b04f19dae9dfda3693d880773a878b343ff82c5fed4fe09f0d7c3abdbdf12ffc1353f6
30f88d69f123e25fc50d25354d37c1dfb5f7ed93f0e75f75f85ff0afe1d6be60b68fc79f03bf676d
52c350f889f127c55a1dddc7857c5df1462f875a168f77abe9ba0ea976bfbccabb46324f24927a92
4927f53f41db8af28f827f02fe10fece7f0ebc3ff097e06fc37f08fc27f86be165be4f0f781bc0ba
45be85e19d1c6a57b36a37ed61a65a058216bdbe9e7bcb870bbe5b89a591d999d98facd001451450
014514500145145001451450014514500145145001474eb41e013e95f1afed8ffb647847f64bf06e
8329f0c7893e2efc6af8a9a85ef837f675fd9bfe1e5b9bef89ff001dfe23a4701fec6d0edfca960f
0df823c34b7b63ab7c52f8a9e20fb2f82fe17f85a66d73c457c269f48d375400ddfdaeff006d2fd9
ebf61df85573f187f68af1d43e10f0ac9aae9fe16f0c697a769f7de26f1dfc44f1deb5218342f87d
f0d7c0ba1c577e23f1b78d7599b02cb44d1ac27786dd67d4f529ac349b3bdbeb7fc82b9fd8aff6db
ff0082b5788b48f1d7fc149755f12fec97fb103982fbc35ff04cdf847f106e53c79f136d167d7223
73fb6b7c60f085a787eee48b56d3c787b534f849e04d7752d1b4e82ea5d3750bed13c49637b7f7ff
00517eca1ff04e9f19ebfe3dd23f6cbff8295f88340fda43f6d517fe2abbf02f85a2d42f7c45fb30
fec71e17f12de5a456ff000fbf661f87dadd8586896daeaf87749d0ecfc69f1ab59f0fbfc47f176a
305dc2758b7d3c3b5ffec3222c6a154600f724fd4939249ee49c93401c1fc37f85bf0efe0f784344
f87df0abc15e16f875e04f0d5b2d9e81e0ef05681a57867c37a4db228511d9691a35a59d9c4ec003
2cfe51b8b87dd2dccb34aeeeddf51450015fca9fec99fb0d78b3e35ffc15cbe3dfedb9e18f1df873
46d33f633ff829dfeda9e19f1af817c4ba57887589bc63a67c74fd87bf638f0de9179e0f165aa5ae
87a0f88341b84d564bfd5eeed4dd5cc13e8e679350b6d22d34c5feaa64916300b67960a02a96258e
7000504e4e0fb76eb8afe6abf65eff00828ffec27fb0dfc68ff82c15a7ed61fb52fc22f82bae6a7f
f0541f1ff89b4af07f897c46b79e3ed5fc3a7f655fd972c63d7347f87de1f8358f1b6afa54da8f87
b5bd2a0bed3341bab79b57d32e7488ddb52096ae01f56daffc13c7e28ea7ff000536ff008282fed1
be26b6f027fc33b7eda1fb0a7c39fd9da0bad1351bad13e225af8d343b5d5bc27e24b6f13585958b
cba8ab786ee45cd9f8e1354b7bcb6d39741f0f5a69d2be8c6e53e19fd8f3f618ff00828e5bff00c1
193e1e7ec1fe20f027ecb9e12f8a5fb3d7c53f8c3f09fc73f08bf6c1f85571f18ff66bfdae7e0a69
1e37f127897c1572babf837c503c53e08f0febb79e28d23c43e1af885a4e9179e29b4d77c1e97917
87f45668654f75b9ff00838f3f65af1869115ffecc5fb2affc146bf6bcbebed5e7b5d174df825fb1
cfc4236dade87636914faaf8b34ed77c609e1dd2e5d0f4cbd925d0ee6095e0d746b3693a36931e9e
f6ba85da41ff000723fec85e16b7497f68afd9affe0a25fb28ff0066a49ff09edffc70fd8ebc7763
e1bf86530be8ad2ce0f186bfe179bc44b02eab0dcd95fd8ddd8585f5a2dbdec09792db5cbadb900f
cf7f1c7fc12f3f6b0fd8ff00fe09abff000505f08f8a3c73f03be1868ffb6ff8ff00e14e9bf12fe1
1feccd7de28f09fec43ff04fdfd99f4dd5ac3fe1a73e3d6810fc63d7078c3559353f82ba4f8823f8
9769e17d26d2fb5dd463d021f0f786759bb2d6d0f79fb3d7ec8da17fc17c3e264bfb52fed3be0af8
93a4ff00c124be10785ee3e107fc13aff664d5bc6fe29f09c1f19868961a9fc39d7ff6a9f889e18b
17b0d7f4984596990c5f0ba3975c5d4fcf8125bb22c74dd61bc6de83f117e31785ff00e0e1efda8e
dff652fd9e3e3459ea3ff04b0fd986d3e197c55fdb2bc5fe06d6eff46f10fed7fe3ef15dc5bf89fe
1d7ecd567a25c4de1ef19693f07f47b1d2ef750f89de22bbd2e28e5f13d95df87add6c3c4da0e897
f6ff00d49e87a168be18d1b4af0ef86f48d3340f0fe85a6d868da1e85a2d8dae97a3e8ba3e95690d
8699a4e93a658c505969da669d636f059d8d8d9c10dada5ac31410451c51a2800f8f3fe09f1fb057
c10ff826cfecc5e11fd95fe017fc24779e0bf0c6ade25f11dff893c657d67a978cbc63e28f166ab2
ea7ac788fc517fa758695a75c6a72466cb4a8458699a7d9db695a569b6705ac71db0cfd57e3df017
82fe29782bc51f0e7e237857c3fe38f01f8db44d43c35e2ef07f8af49b2d77c37e24d0355b77b4d4
b47d6b47d4629ecb50d3ef6da4786e2dee2264656c8dae15875b45007e047ec93e19b7ff008242fe
d5565fb057897c65e36bcfd857f6abd54eb3ff0004eef13fc40f115cf88746f819f1a2dd352baf89
1fb0dde78ab57924bcb2b4f1558cd63f11bf66fb1d5ee84de2382cbc79e15b4b9d6fc55a5dcdcea7
fbec0860082083d08e457c93fb727ecabe1cfdb37f660f8a7f0035bd66ff00c23aaf8b74cd3f56f8
7bf10f479e6b6d73e16fc5ef05eaf61e30f845f14f43b9b778ee20d53e1f7c43d0fc3be26885bcb1
3dddbd85d69cefe45eccade65ff04d8fdacbc4bfb59fece76faa7c4fd165f097ed1df037c65e20fd
9b3f6b7f04cd65069f1785bf699f84d67a3d97c481a14305cddc53f82fc5b26a5a6fc40f006a31cc

1353f03f8b3c3f7cb1c42531d007e825145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
145790fed01f16f4cf805f033e327c70d6a1b4b9d23e0ffc2cf883f13f52b6bdd43fb2ad6eecfc07
e12d5fc512d94ba97d9af4d92df7f658b3fb4ad9ddbc2670f1da5cc81209003f277469d7f6ebff00
82bff8f2df5bb186fbe04ffc1223c2fe13d37c1d6b79696faa689e37fdb8bf696f078f116bde355b
d125c5a7db3f671f82a9a5f85f47d2ae2d63d5744f1a7c51d635b86ea17b6b4d9fb7e15573b40193
938ee4f535f973ff000466f861a97c38ff008273fece5ad78b2def07c53f8f9e169ff6acf8d7aaea
c966de20d7be2e7ed37a95e7c62f16dff882f6ce38cea37fa78f1558786acae2e0196dbc3fa0e8ba
62086d74fb7b4b6fd47a0028a28a0028a28a002bf34ffe0b2fff002899ff0082907fd996fed15ffa
ac3c475fa595f9a7ff000597ff00944cff00c1483feccb7f68affd561e23a00fb8fe0d7fc91ff853
ff0064dbc0dffa8be975e907a1f7e9ff00d6af36f83640f83ff0a3240cfc37f0281920649f0c6978
033d49ec3a9afc4ffdb1fe2f7c51ff00829a7c69f1c7fc130bf637f186b5e03f831e02bad2b4ff00
f8292fed97e0abcb4bb83c1be19bcbc54f107ec59f0435bb517501fda37c7ba24847c40f1111369b
f087c30d73a5eab63ac6bbabde693a600729f14f53f197fc16d7e31f88be007c37f136b1e0eff824
f7c04f88969a17ed31f16f437f11e93adfedff00f157c13ae6a96de29fd983e136b96eb616127ecb
9e10d534e874df8e9f13749bbbc6f885aea2f82bc177234bb2bdf11d7f421a268ba5f8774ad3b43d
134dd3745d1b48b0b1d2b48d1b47b2834dd2348d2b4cb58ac74dd2f4ad36d2386cf4fd3b4fb2821b
4b2b2b4820b7b6b68638628d634551c1fc15f835f0e3f67af851f0fbe097c21f0be97e0bf867f0c3
c29a3f837c19e17d1ac6cf4fb0d2f46d1ad96de23e458dbdac12dfdf4a25d4758bf308b8d5357bab
dd4ef1e5bbbb9e47f51a00fc74ff0082d544de25fd9eff0067cf839af5c5eda7c19fda2bf6f6fd8e
3e027ed2d776929b18ff00e143f8f3e26f9be21d0b53d5da396db4ed0fc7be29d1bc1bf0eb5c17b0
cf67ace97e2db9f0c3c7e6ebb1bafebfd8411db5b476f0a471c10010c10c2823860821558a282240
0048a14411c6a00daaa0638af82bfe0a85fb32f89bf6b1fd87fe39fc2df87724d6df18f4dd1746f8
aff012fa1d4aff00497d3fe3efc12f12695f167e0d5d1bdd3985cc70c9e3ef08e8b6178aaae1ecaf
ae00f2e5f2a787d87f631fda7fc11fb647ecc5f067f68ef025e5a369ff0013fc11a36b5ade870ddd
bdcea1e07f1ca5a456bf103e1c788e181d9f4cf16fc3df18c3ad7847c53a2de2c3a8693ad6937769
7b6f0cc850007d41451450014514500145145001451450014514500145145001451484818c903270
3240c9f419ea7d85007ce5fb597ed41f0d3f639f809e3ffda03e2bcbaa49e1af0569910d3bc3de1d
b33aa78c7e2078cf5abdb6d0fc0df0c7e1fe8719fb4788be207c44f15ea3a4f853c21a15b0df7dab
ea5079d2416915cdc45f277ec3dfb2afc4b8f5fbcfdb6bf6cdb987c4bfb6dfc61f0c476771e1b174
ba9f803f642f84badde0d7b4afd96fe06d91b5b4b6d3adf42b67d321f8cbf10d6ddfc4bf183e21e9
977abeaba9bf86b4ef0c68fa5f827c3cd3b4aff82967ede7e29f8d9af8b6f157ec75ff0004d5f89c
df0e3f665d323966d47c1bf18bf6e3d3f48b5b8f8d3fb475c2bc10e99e23d37f668b6d62d3e07fc1
bd42d5754b5d13e287fc2eed7ecb5896f6db4f834bfdbaa006aaaa00aaa140e800c0fd3f9d3a8a28
00af96bf6bbfdb17e01fec47f08358f8cffb42f8d0784bc2b653db693a1699a6d85cf887c6ff0010
bc5da93a41a0f803e1af8334a136b7e30f1b7896fe5834dd1f48d3adcc6b7170975aa5d69da54575
7f056fdb1ff6b9f85ffb18fc18d63e2cfc4b3a9eb177737f63e0ef859f0bbc276cfab7c4ef8f1f18
bc4697117c3ef825f08fc330472de78a3e21f8fb588134cd22c2da26b6d36d8df78875eb9d2fc3ba
3eabaa59fc11fb2cff00c136756f885f17bc33ff000508ff008290c9a3fc66fdb86f2dfc31e21f85
be0cb58352b0f847fb05e811430ebd67f057e0868d6fe20bdd3fc43e24f0eeb377790f8e7e32eb4b
2eb9e3ad66096482d74fd20bdbde807ce361f0bbfe0aedff0005529b50d63e3afc46f1b7fc120ff6
32d66dae6cfc3ff007e0a6a7a46a1fb7a7c47d396eafaca6d4be2c7c62bbd2eef4df81b69aad918e
eed3c35e06b7975b5b3b84d3b5cb56781354bae3ff00e08ddff04d7fd867e1e7c4eff82a0d85bfec
d5f0cbc73aafc22ff828a6b9f09bc0fe36f8c7a0c1f19fe20697e0df0a7ecf9fb38fc40d2ad53c65
f13878a3598efcf8e7c79e2ef16deead6b3daea57dad6b4f25ddd4d6da6e8b6da67f4c28811428e7
19393d4924924fb924927a9cf249e6bf203fe09722e2c7e3d7fc164b46bfb1d42c2f93fe0a85e23f
102a5f5a4b6a971a4788bf64dfd94df47bdb56982b4f05edbe9d25d4332279325b4d6d3432ca937c
a01fafe8891a2471a2c71a2aa2222854445002aa2a80aaaa000aa00000000c57e38fedddfb42fc4e
f8f1f18acffe0975fb1d6b377a27c55f883e108fc41fb607ed1da6e910f897c3ff00b187ece1e238
eeeda5594dd4177e1c9bf691f8d7616f7be1ff00833e05d75fedba4e917b79f14754d31b41b0d267
bdf4cff828b7edc3e30f80b17c3cfd99ff00656d1fc31f13ff00e0a17fb505e4da07ecdff09f5e92
fe5f0ff857c3f6b7490f8fff0068ff008c474c8a4fec1f83bf06f435d47c4b7a751bad32e3c79ad6
9b07837c2cf7b7d2ea72699ed7fb107ec3df0f3f62af01f886cb49d735ff0089bf1b3e2deb09e3ef
da63f688f1ccc971f113f681f8b57736a37baa78dbc53f6610e97a569f653eb17fa47827c27a259d
a68fe0cf0741a47866c1678b4dfb5dc007c0df18bfe0805fb155ff0084be1c6aff00b1fe9dad7ec1
7fb4cfc04f0d786b4af815fb4cfecf57f77a4f8b6c6f7c0f6f0378661f8d5e1ebbb997c3dfb40787
afefac6c5fc6f6df10ed2f7c49e2bb117da7cfe28b6b7d4afa3b8fa87fe09f3fb577c59f1fd87887
f655fdb560f0d7847fe0a0ff00b3d695612fc65f0ff87208b4df06fc64f875ab6b3aa691f0ebf6a3
f81ebe688fc45f0b3e245a69a96de234b0b6d3affe1cfc4cb5f10f82fc51e17f0893e1db2bff00d3

1afc4cff0082c9df37ece76dfb1fff00c1487c3b3dbe83ae7ec75fb4ff00c31f0cfc5dd6e1d2a4b9
bdf11fec95fb4df8a749f819f1bbc0fa8dd5a5b3cb269769a978abc0ff0011749b4d56e62d1a1f15
782749bb89a0d6ce993800fdb3a2a38a5499049190c8c032383957460191d4f756560c0fa1a92801
195581560194f504641efc8fad7e2ee8b7917eccff00f05c6f197876ee5b5d3fc0ff00f0532fd8fb
48f1e786e3918d925dfed21fb0eeb83c29e33b0d3ac6dcad9ea3ad78abe01fc56f08eb1ab6b37507
f6c4da67c31d3f4e9ef67d3b4bd2ad6dbf68ebf157fe0b0c35cf00ebff00f04c6fda5b43bbd1b408
7e027fc14f3f67ab1f1ef8b2fb4bd62fb54d33e10fed17a4f8cff667f1e68fa7dee89a6de5d58e9f
e207f8a1a0c5ab5bdfdde9ba1df4f69a52dd9d4b528349d2ef403f6a55832865e430041f634b4c8c
30450c0060a0100e40c71d7033f901e9c53e800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2bc0fe35
7897f690f0c36853fc03f847f0a7e2cc574ba88f12dbfc4bf8e7e21f82d268ad10b53a5b68d2689f
047e30c3af25eeebd5bd1787416d3da0b6310bf5ba90da7c31ff000d47ff00056d392bff0004a1f8
28cb93b5bfe1e63e18f9973c30c7eca678618239e86803f58ebf1bbfe0be3ac78ae0ff00825ffc72
f02f83229a5d67e3df8bbe01feccb3ada3d92ea4fe1ffda33e3e7c36f841e29b6d2bfb4a7b4d38ea
5a87877c59a969b6a6fef6c2d637bcf3a5bfb2f285cc5d77fc351ffc15bbfe913ff057f0ff008298
f863fafeca62bf22ff00e0abdf1dff00e0ac3e3af03fec69e00f897ff04ecfd9ebc03e0cf1a7fc14
23f639d3a686c7f6e0b3f1f5d78f7e23681f13a4f1cfc3df876753b6f819e14d47e1b7863c57e28f
0ae810eaff001134b8b5fd6b4486cef6ce4d1a7d2357ba6400feb0340d12c3c35a268fe1fd2d644d
3b43d2b4dd1ac16690cb2ad8e95650d859ac9210be648b6f6f1877da0bb658819c0d7afc64b5fda5
3fe0b731ebfa84f7dff04befd952e3c2b23dff00f64e9b65ff0005117b5f12daab798da51d5353b8
fd9d2e748bc313796ba9ad9e99662656736863f2d11ec5b7ed2fff0005ae0f6a6f3fe096dfb2fb46
b6f682f12d3fe0a371a48f791eb8d2dfbdabcffb34ba8b4b8f0bb2d958a4c867b6f1221bfb97bad2
58592007ec9d15f8f3aa7ed37ff059d92ee77d17fe095dfb36c3a7ff00675ba5adbeabff000523b2
96f97595d455eea7b9bab1fd9822b77d265d237c16d6d15b2dec5aa84b89ae26b22d6e39583f686f
f82efdeea10dbffc3b7ff622d0ec2f2f521fb76aff00b7c789ef60d1ed2e27082eb539348fd9f26b
eba8ac227125e3697a5cb753ac721b2d3de478edc807ed8515f8fb71f1e7fe0b550ebfe30893fe09
f5fb16ea3e1ed1b4ebc3e1792c3f6f9f185bea3e2cd55921b4d2cda4d7bfb31c2967631de4efabea
706bba6681349a359dcd859dd8d59ecda7e56cff00683ff82ed4ac90dd7fc13b3f618b392e2d6e6e
3ed771fb7bf8c45a695259adccc2cf52b7b5fd9d750bab9b9d5d608adf4c7d3fccb3b59f50b39754
bbb5b78ef4da007ed657e6c7fc1641ad57fe0941ff00051937cd72b687f632fda19676b4585ee42b
fc33f10a0f29677488b166008761f2962a770507e695fda3bfe0bd6c011ff04d2fd8a0838391fb7a
eb67afb8f81847e59f6af91bfe0a5df153fe0b0de24ff8267fedbcdf1b3f642fd84fe1cfc35d4bf6
56f8fd6bf121fc3ffb60fc58f1a7c47f09f8422f87de228f57d5f42f0fdb7ecd961e10f11ebcd609
25d787b4793c6fa7da5cde49656dacea1a546f766dc03e90fda1bf6cbf8d3e31f875fb24fec29fb0
66a1a5e97fb687ed3ff01fe17f8dfc47f13753b4875bf0e7ec43fb3c5ff84340baf15fc7af1f6977
b6525b5ef8df52b03ab786be04f81b59b5b37f15f8e623ab5eda49a2f87ef6d6f3f533f642fd953e
15fec5df01bc15fb3f7c1fd36f20f0bf84edae2f356f116b976daaf8cbe2478eb5c9db54f1d7c53f
885afcccf75aff008f7e2178927bef12789b5498a426f6f4d969b6d61a459e9fa75a7f3edff0497f
d927fe0ab5fb0b7eca1e10d2be1efece9fb02fc45f1c7c63d07c23f11fe2c7c6df8c5fb5f7ed3ba6
7c68f8957171e1f807c3dd27c7b612fec97e2a1e1eb7f855e00bbd1be1c7867c11a6eb975a1785b4
dd0e65b01f6bd47539ee7f50ff00e1607fc16f3fe8d6ff00e0993ff899ff00b4c7ff004155007eb0
515f90daf78e3fe0bb773a5dc45e18fd9c3fe0963a36b440fb1dfebdfb597ed4de24d2e26c1cfda7
49d3bf64ef0a5ddc82768023d6adb032724e056bff00c24fff0005c3d5e36b4b7f833ff04b9f00ce
542aebda97ed09fb54fc4fb689986e337fc22f63fb3d7c309ee56231343f653e2bb3329bc8a71770
8b0920be00fd5e954b46eabcb153819039edc9c81cd7e0bfc5cff85a1ff0488f8e5f1f7f6a5f87df
06bc4bf1bbfe09f5fb4ff8f34af8cbfb4cfc3ff841a61b9f89dfb1bfc634d0747f0c7c4dfda4bc21
e02d3d163f88df03be20f867c3769e33f8cde1ed1ed65f1ee81e3cb2bff19d8cd7ba1ea379a6dafb
f1b6ff0082ee89a25fed8ff8249b5b9494cd37fc239fb6347344ead0f931c56a3c57225c2ccad3b4
933dddbb5b18624482ec5d3bdaddd52d3fe0b8b71a85f3e95a8ffc1282cf4992e656d3ecf54d07f6
bed5751b6b462c2282f751b6f1168f6d7f3a44de5cd750697a7c371966165023794003f46be12fc5
cf869f1d7e1d7843e2c7c20f1d786be24fc38f1e68b67e21f08f8d7c21a9dbeb1e1fd7748d4215b8
b5b9b3bdb579116411385b9b2b8f2750b0b8596d2fed6daee19a08fd1ebf91a97fe08cff00f0587f
87ff001c7c59f1dbf631fdb03f639ff827cea1f122e756d6be2b7c28fd9b740f8ebe20fd9dfe2278
cf57622e3c7f75f023e33c3e3ff877e16f18c90620bad4fc25a369905c3245770d9d95e7db26bffb
0ed3c09ff07307c10d02c75a8fe3cffc137ff6cebfd3c0d2ee7c0fe2ff00871e3bf821aaeb115fdb
e9f6ff00f092cfe33f0bbf87f4482f3c3f3e9b2deae9b06976506a6bafeb6b2a4a6db42b7d3003fa
22af85ff006d6ff82927ec63ff0004f2b6f85579fb5ffc6bd3be0d597c67f12eb9e17f00de6a3e17
f1a78960d4effc3561657fafdcde1f07787f5f9345d23484d574586fb59d562b7b082e359d391a5d
92cb243f8eff00b3ff00edf1ff0005c6f8b5fb4678ff00f64af8bdf04ffe09f5fb257ed03e13f0bc

df117c13e14f8b7a07ed2fe2bf08fc79f855a7df699a4f88be21fc13f8a3f0f7e20ea5e0cf17d978
3f59d77c3d61e30f0d8bab7f1578697c41a45cea9a5db89352834afe75bfe0ec8d1ffe0a2ba6786b
f62ebffdb93c79fb20f89f40d4bc6df1ee5f84ba27ecb7e04f8b7e13bbf0d4e9a3fc306f11c5e31d
5fe27f8b3c44de21b69aca4d0a2d225d3ed74b9e2b9835396ed248ae2de2b700ff0042df823fb49f
ecf7fb4af872e7c5dfb3cfc70f84ff001cbc336178da76a3aefc25f1ff0085fe20e9ba6ea0a64536
3a9dcf85b53d4e3d36ecf95232dbdf7d9e6745122218d958fb424a9267636769c1e08c1e71d40eb8
cfd3eb5fe133fb3c78d3f691f06fc52d0f51fd943c4ff1b3c33f1a25ba8e2f0ecffb3f6a5e37b0f8
91777458c11dbe9917c3d907882fde46b86b6fb3471ccb21ba303262760dfe8fbff042bf14ff00c1
c9fe20f1bf86e3ff0082815a59e91fb22d8d8df41a96affb53782fc33a7fed317d369162d65a668d
e11b1f086b7e13f880975aaea125b4fa878c7e32689e208a5b7b3b8bcb44d4a4bb633007f5db4514
5001457caffb51f807f6b9f1ff00832fb48fd947f688f861fb3bf8ba4fec492cfc59e3df80773f1b
e4825b2d645d6b308d3e7f8a1e09d1e3b2d6745034b0b368f7f7b61379d796d7c249e1167f24afc1
ff00f82d181f37edd1fb01939279ff00827e7c633804f0323f6e88c1c0e3eee7d49a00fd5ea2bf28
ff00e14fff00c168bfe8fa3f603ffc57dfc64ffe8eba3fe14fff00c168bfe8fa3f603ffc57dfc64f
fe8eba00fd5cc81d4e2bf3b3fe0a9dfb50eb7fb28fec65f10bc69e031a7dc7c67f891ad782bf675f
d9f34cd4e7b982d751f8ebfb4178a34ef85bf0f2e24168d1de5ddb785b50f10cfe3ad4ecaca582ee
ef47f0aea30417566ee2ee1f1e1f03bfe0b62b2dd49ff0f05fd86245b8d512fe185ffe09eff11d62
b1b44b382d5b44b529fb66accfa64b342fa94935ecd79ac8bdbbb88e2d5e3d392d6c6dff00217f68
bf82ff00f0563fda6bfe0a59fb2a7ec87e3dfdb37f658bcd5ff660f853adff00c144b45f19e95fb0
9789ad7e1858f8c344f166a9fb3dfc2fd435ff000f78abe3b6bc7e2078e8cfe30f1678921d33c3de
2ff0ce85f0f756d3748d6df49d73505d2e7b200fe91ff625fd963c2bfb12feca9f037f655f056ab7
fe20f0ff00c14f00e95e121e26d56348754f176be64bad63c63e33d4ade39ae23b5bef18f8c354d7
3c4f776893cc9693eab25aa4d3242b2bfd4f5f8d36dfb367fc16ecda2dade7fc150ff64c59628e35
5d4ed7fe09d174f7d74c6ee596592ea297f69e5d391d6d6416d08b5b28632b040d247e77da2e2e74
2fbf658ff82c9ea697170bff000564f81be1cbdbcb5d6b516b4f0f7fc138bc2573a3e97af4f3c034
4d134c1e23f8ff00ac6ab3f82acacc4ff697d5751bdf16cb7a5243aecd6c7ecd1807ec35453cab0c
32cccc88912348ef23048d1106e777738088aa0b3b9202282c48009afca2d73f650ff82ad5fdf5e5
e691ff000570f076850dc5cc725be930ff00c13afe125f69ba7db99a2f3ede09350f8c173ab4d8b7
130b77bbd52775b878e499e6851a16fcd2ff00829f7c3eff0082b87c2ff82ff0cbe1869fff00053d
d07c7f75fb64fc73f875fb0e3f86bc23fb0b783fe1ef8bbec5f1fee35bd2bc51e3bd13e207863e21
f8ab53f055ff0081fe11691f107c71af6b967a55b476cfe1b5b8f0edd786eed6290807dcdfb16c8f
ff00051cfda0eeff00e0a65e33d2203fb3f7c2dbbf899f047fe09c3e14bf84ddc7ab785acfc4d2f8
67e2cfedb374f34a9126bdf1cb53f0dffc21ff00086da4d323bcf08fc1ef0ecbacd96a134df14754
29fb4e88b1a845e8a303f99cfb93c9afc4bf84dff04fcff829b7c1bf017833e137c3bff82b0fc39f
08fc2df86de09f0a7823c01e17f0d7fc1363e0ae9d0685a4f86b4f7d2534f5897e2b3d87f67c5636
ba58b016d6b6f70263a8497af70f2c4e9d4f88ff0066aff82a2783742f1278bfc63ff059ff0001f8
6bc19e15d1350f126bde22d67fe09e7f03348d33c3da0e876177a9f8875bf10eb1a87c5a5d36cb48
d2b4eb59750bbbf98595bd8595bdccd772b469e62807ec6d7f35b73fb79fc24ff8275fc63ff82def
c60f1ce87aff008c258bf6cbfd96fc37f09be18f822365f107c7af8f3f157f62df81367a0fc24f87
5a3d9cb77a24fe35bed62c849e32d6b4fd05bc430e976d75ae78abfe120bbd2f4fb25dcfd95fe287
ed11fb6ddf78cb4afd95bfe0e0ef83bf19b59f87e2c26f18681e1cff00827b7c1eb4f1168da6eaca
8fa3f885fc3baff8ff0046d72f3c27ada4b13e89e30d3ac2f3c2dac2cb13699abdd09632df037c00
ff00825bfed3bf1b7fe0af3fb7cfed13ad7fc1426c4fed2bfb21f8f7e05f82fc3df1175bfd8e3e1b
f897c13a96aff163f643f847ae5d7c46f0f7c1bbdf88d07833c05f10b48f07369ff0e17c51a6b6a7
a9ea7a3d8dc6ab3dcdbdfea2b169e01fb61ff04b5fd87be24fc2187e287eda5fb661b2f11ffc1447
f6cdb8b5f15fc75d4edaf5351d1be06f80223672fc39fd933e194b0ddded9d9780fe1368f65a65ae
b7369f737a3c4fe3182f6f6ef5bf10e9da6e81791febff004afc8d87f640ff0082af441c1ff82c56
9138691e41e7ff00c13a3e030312b9c8821fb37c44b5516f0f0b089966b809febee677f9c4dff0c8
bff055cffa4c1683ff008ae9f81fff00cf36803f5b2be01ff82aa7c1b87e3e7fc136ff006e9f857f
614d4b52f157ecabf1b23f0e5a4d7f069903f8bf44f02eb1e26f053cfa85d4371059dbc1e2ed1b44
b8b9b99223e55bc5295788fef53c47fe1917fe0ab9ff004983d07ff15d3f03ff00f9e6d7997c4afd
8a3fe0a5b37c21f8d1a57c41ff0082ccfdb3c29e24f07f8d9bc437fa8fec19fb3af87adfc35e10d4
7c31a859f89f4fb1d56dbc4aa34ad2ad3481713e9dab6a4352bed1266bbd4351bad6e2115adb807e
8c7ec43f146e3e387ec69fb277c68bbd42e756baf8b7fb367c0df89375aa5ee9f1e9379a95d78d7e
18785fc45737f77a5c5737b169d73793ea125c4f631dddcc76b2c8d0a4d22a063f50d7f2bfff0004
bdfd913fe0a63f187fe09a3fb0b78c3c17ff00057bf8bbfb3e785b50fd997c083c25f0cedbf634fd
95bc5efe11f0f5b69169a27c3fd1adfc4fe30f0926bbe20f07687e04d17c3d1f87e5d5e29bc41ad2
dd5e7882ff00c57a841aad85a69bfa0fe1eff827d7fc14b6d7513278abfe0b9bfb456b5a4f93b459
681fb1d7ec3be1ad484e6da0532ff6a6a3f097c596862fb6adcdc2c3fd8dbc5acd0d9b4ef2dbbded
c007eccd7e497fc1767c1d71e2eff824c7edab79a7dcc561adfc31f86365f1efc3ba9bde6a7a7dc6

97af7ecf5e30f0d7c6cd32ff004abdd22586f6d75e826f0263c3f70b22c30eb4f632dd325b24aeb7
bfe182bf6e1ffa4d07ed8bff0088fbff0004fcff00e853af96bf6e4fd88bf6bdf0f7ec5bfb5cebde
30ff0082b7fed47f10fc2ba37eccbf1df55f10780bc5df02bf607d3bc2de34d274ef85de29bdbdf0
b788b51d3ff661d3351d3f46d7e081f4ad42f74dd46c752b4b6bb927d3af2d6fa3b79e300fdd7f00
f89ffe135f02f82bc646c6eb4c3e2ef09f877c4ffd9b7b04b6b7ba79d7b47b3d58d8dddb4e04f6f7
367f6bfb3cf04c04b0cb1b47200ea457e6a7fc158bfe0ad9f047fe0915f09fe187c59f8d9f0efe2a
7c4ad3be2afc459fe1ce83a2fc2ab5f0a4da959df5a786f54f135e6a7aa4de2df12786ec62b28ad3
4d16f0c56d3dcdd5c5cdca7eea28229665f88bf62bff0082737ed8be33fd8eff00652f194dff0005
8dfdbfbc15378bff00677f805e3593c1b6ba07ecd7a9da784aeb51f85be0fd420f0c5adf78cfe046
a3e2cbad2b458cc3a65c5a7896fef750d59edee2ebc4f36a9ab5eea77777f815ff000767fecd3f1e
be09feccbfb2bf8a3e327edeff001fbf6b2b0d5fe3d6bba0e8fe0ef8a7e05fd9e7c09e16f0bdd2fc
3bd735197c4f616ff043e13fc36b9d47c40d0c074949f5e9f55b7b7d3efaf23b486d64999a400fea
c7f62cff0082ea7fc130bf6eb82d2d3e10fed41e0cf0bf8eaf26b5b55f849f1b2e2d7e0f7c4ffb7d
e246f158e9ba178baf6db4df174dba4580cbe05d67c5169f680621724b4265fd6e82facee60b7bab
6b986e2d6f22867b4ba82459ad6ea0b88d65827b6b88cb433c3344e92452c4ef1c88c1958839aff0
e6fd997f60dfdb1ff6d2d747873f65bfd9b7e2b7c6ebb5b4b9d42e751f097856e4f84b4db6b6924b
79a7d53c73ac7f6678234906ea096c61fed1f105abdd5fc6d616cb35e2b403fd04ff00e0801ff045
bff82aa7ec35f117c3bf14ff006acfdb2b5cf01fc1ad17c3da86949fb0f783be23eb1f16bc2fe217
bcd1751b4d162f194dab4977f0ebc056be11d5b5abad6ad2dbe17a6abaaea3aae9d15ab78974ed22
e2f60d4003fb11a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800201ea01faf34000700607a0a28a002bf25bfe0b6be
11f196adff0004fcf885f137e1d786b4bf16f8e3f657f885f047f6c9d0f41d461b7fb4ea363fb2b7
c58f09fc65f1bd96877d3956d2b5bd4be1c785fc61a6417b6ec2e64b3bcbdd3610dfda0c8dfad359
dabe91a66bda6dfe8bad585a6aba3eab6777a76aba56a16d0de69daa69b7f6f2da5f69da8d9dcc72
dbde585edacd2db5e5a5c46f05cdbcb243323c6eca4039df875e3df0dfc53f01782be257836fe2d5
7c21f10bc21e18f1d785755b791258353f0d78bf43b1f10e85a843244cf14915e699a85b5c46f1bb
c6c92064765209ecf007418afc37fd987c7da6ff00c12abe21e97ff04fbfda2bc5169e14fd98fc7d
f102ff004cff0082617c6ef18eb76efa05c7867c4572dae49fb0e78fbc49aa6ad3ea7a27c4cf849a
c6ab75a6fc0ad53c5422d27e28fc2a9b42f0a687accfe32f055ee8d7bfb8c19589008254e187707d
c76a0075145140081541c85507d4019e3a73ed4607a0e7af03fcf73f9d2d1401fcf87c75f86937fc
152ffe0a4ffb44fec87f13bc7ff1ff00e167ecbdff0004fbf833f04b5dbff0bfc16f8a9e29f827ad
fc62fda27f6a4d3fc5fe23f0ff00c42d73c4be0cd45754f117823e11fc3ff09a58780b4bdda4456b
f1266f185c78820d7b4636960de69e1bf1ff00c56f17ff00c11ebfe0af5fb31fc7ebff00117c73f8
97fb0be8ff00b6efec8faafc44f1ceaf26bfe20f8ede05f0e7c1a3f143e0c78d7c57a9f87a4b1d62
f7c5b3fc1af899e02d33c697f31b7d5f51f15683aa6a77d2b5cdddd01f49fed59f0f7f6a9fd8ebf6
f69bfe0a23fb2d7c00f19fed79f0e3f683f849e13fd9ff00f6bbfd9e7c01e28f0ee93f15b45bdf85
f3788b56f821f1bbe14d8f8cf58f0f78575ab3d21b5dd5fc0fe3af0dddeac9a8c767e208fc45a646
208f569edbc6f4bfd9dfe35f853fe0969ff058bf8b3fb5078563f86df12bf6ebb1fdb3ff006a7d5b
e0ed9ebfa4de6a7f053c15af7ece961f0f3e17fc34f12f8a345bfd2f44bdf1fe8df0fbe18f86aebc
7da8691adbe90be27d4352b7b3d42e04720201fb77fb3249ae4dfb377ecfb2f89e19edfc4d27c10f
84f2788a0b99b4cb9b9835d7f01680fab437173a2aa68d713c77e674967d21574c964567b0516a62
03dc2be51fd83af74ed4bf61cfd8cb51d1e2d5e0d26fff00651fd9daf74b83c41a8c7abebd0e9d75
f087c1f3d945adead15a5845a9eaf1db49126a5a8c763651dede09ae52d2d96510a7d5d400514514
005145140050403d467eb451401f8edff05aff000bdcf83ff6459bf6dff02ea07c3df1d3fe09d3e2
dd33f6b4f855e218267b29755d0bc2d3db69df1bfe0deb1770832dcf82fe39fc20bdf1478135ed1e
40f6136ad378635bb9b5b9b8f0fd928ef7f6ceff0082697ec5dff057cf86ff00b34f88ff006a5f05
f8cbc41e18f0209fe2a780749d13c6dad7822ffec1f153c15a726ade19f125ef85efa3b99f4fb948
bc33aa5d0d2efed3508b57f0be9e969ac2e9373ac58eade6bff05f6d46e27ff82607c69f863a5dd2
41e26fda2bc77fb3c7ecd1e14800d6a7bcbdd5fe39fed03f0d7c05791e9ba6e832c17baf5ee9fe1b
d575fd74786e59934ff10db69173a3ea0973697b2da5c7ec4e9da7da695a7d8697a7dadad9586996
56b616567656f15a59da5a59c096d6d6d696902a416b6d0431a4505bc28914312ac51aaa280003f9
e8f017ed0bfb3efecb3f13bc7ffb24ff00c11c3fe094377fb40f8e3f678d4e1f871fb4678b3e1669
9f0f3f662f85bf0e758d22cf4bbbbbf0078bbf694f8c3676fabfc60f8b8fa1c76b7a746b09fc6171
7d79268f73e23f15da477b36a56dfab7fb1dfc6afdaafe37e81e3ad77f6a3fd8ca4fd8ce7d3b5fd2
ad7e1cf85b55f8f3e00f8e1e27f19f862f743b6d42fb5ef12afc39d2e0d03c0f7fa76a933690fa08
d73c4334d3c17528ba8e1b78a6bcfe59ff00e0a2b63fb67fec7dfb45f88bf65ef84bf037e3f7c4df
853fb6e7fc15cbf65afdbd7e12f8efe142eb9ae785bc5ba6a4de1aff0086a3fd987e3678a349d3ad
75cf02cd178d3e1bf84be207871750bcd4b40bdf868eeeb7d67a7f8435c8a4fed86800a28a2800a2
8a2800a28a2800afe7aff61df8abe2df8e3ff05ebff82beea336836b63e06fd9c7e077ec75fb3368

fa9db5bc561737b7a9ff000b07e274b73afdb9d5afe4d4b54d435df1478d62d3359b5b5d3ad5fc2d
a268561736905fdacad71fd0a57e28fec09a55d7c26ff82a07fc1667e0fde44b6ba3f8f3c7bfb28f
ed79e09f3ae1ef6f2f6c3e32fc17bbf0078e6692f2730cde45a78ffe0f6a4b6ba6416b358e8f677b
69043a9dc3caf6b6401fb5d451d68a002bf183f69eb483e297fc16abfe0991f0db5197497d1fe02f
ece5fb6e7ed62ba65cdcdc4f777de2cbe5f843fb3df856f5b4bb79e28adae343b3f88de29bdd0b55
d463b8b471278860b683fb46dedaeacff67ebf19be2d5a699e07ff0082f07ec77e3269af34fbef8f
5ff04f3fda9fe0ccf25ed9ea12e8fe209be0d7c5df843f16bc3da268d7697b6ba6db78834eb4f197
8db5cd4c4b6faa5c4ba3476d1fd96d83c37d0807ecc80074007d38afc8aff82dede2c5fb07dd691a
eba47f09fc69fb4c7ec5ff000f7f6863732dcda69737ecefe3cfdabbe117857e30699e20d46c6e2d
b50d3bc33af785355b9f0ff88ae34f9a3ba9b46d52f74fdc61bd9457ebad78b7ed19f01fe1d7ed41
f02be2b7ecf3f16f48bad6fe1bfc62f04eb9e03f1758e9f7874dd5934ad76d1ed8ea5a1ea8b1cafa
5788344b8306b3e1ed5a38de5d2f5bb0b0d4225692d954807e407eddff000d342f855ff0545ff823
1fc73f857a1783bc0be26f167c57f8f3fb267c48d43c3905968be24f197c18d5bf66bf1778d3c31e
05bed0f4f820b7d6fc09e0cd63e1dc7a8d95cdd44ebe08d54f86974b6b55d4e344f68fd83ffe5253
ff0005bdff00b2f9fb187feb08fc1afe55a7fb3b7fc135fe297827f684f845f1ff00f6acfdb5be23
fed99acfecc3f0efc67f0ebf658d37c59f0c7c1bf0bffe15ddbfc45d360f0b78dfc7ff0012b56f08
eafa8cff001abe336bde02d374bf04cfe3cd52c7c2f64ba5bebfa8bf86ee35cd7e4d46cf33f60f18
ff008294ff00c16f07fd57cfd8bfff005847e0d5007ec05145140057e7d7fc1577e30ddfc04ff826
afedd3f15b4f0e9ab7857f65af8cc7c3d3a5bd95e0b6f146bbe0bd57c33e18b996c75178ecef6dad
35fd6b4dbabcb3999bed5690cf04714d2ba4327e82d7e217fc175e28fe2cfecfbfb3c7ec33656573
ad6b9fb7d7ed97fb3afc11bcd06d34f4d46593e16781bc7165f1efe35f882ec3dc59b59e8be1bf00
7c2bbdb8d6afad6ed2fa1b4bbff478a5469c000fd1afd87fe165e7c0bfd8d3f64ff827a8dbded9ea
3f083f66ef81df0cf50b2d4afad354bfb2bdf047c31f0bf876eecaef54b0b6b3b0d4ae6d27d3e4b7
9efacad60b5ba96369a189237551f51d54b2812dadd608a230c311f2a188f3e5c112ac50a2fccff2
ac68aab96276819e7356e800afcb0ff82e078a34bf087fc1223fe0a25aa6ae976f6b7ffb2afc54f0
8c02ca04b8946afe3ed0a5f02e80f2ac93409158c7aef88f4e9353bb693fd074e5babd11cc6dc44f
fa9f5f88dff05f886dfc77fb0ef837f668b4d4f5db1f16fed7ff00b65fec5ffb39783a1f0ebc097d
7d7be21fda1fc0be34f145bdc3dddc41629a741f0efc0fe31bfbc1a889f4d945ac706a501b09ae66
8403e9afda57f6d1d0ff0060afd92ff675f8a3e29f036b1f11a0f1978ebf65efd9f9349f0f6b9a66
997163abfc65bbd0fc1b63e2496fefa2bbb6bbd3b46bb9c5e5cdbc03cebf870b6f3c618cabe6bff0
55df881fb367822cff0061bd0bf6a4fd8fbe1cfed71f0ffe39fedd9f077f66dd0e2f881a6f83bc41
1fc1df889f17f48f1758783be2469be18f19681ac59788a082fb49934bf1169b05f68b28d02eef27
f3b52962b7d26f3e77ff008393743b2d4bfe096be2af135f78ebc41f0eb4df877fb497ec7de36d47
c61e0fd2ec755f17e87a7a7ed29f0e7c2b75adf844de32bd9789bc33078a5fc57a1dc59137573a86
85068ed8b1d4ef08fcfcff008297fec25e3dfd9fbc6bff000496f8c3f153f6f7fdb97f6b8d660ff8
2b7fec57e02bbf0a7c67f1a7c34d3be0c58c7e22f1578cb55b2f1b58fc35f875f0bfc2ba669fe2ed
2aef4dd3747b3f11eb3a9eb17c74ad4758d1edee2d0ead642c003fad1f09f83bc25e02f0e695e0ef
03785bc39e0bf096856ed6ba2785bc27a1e99e1df0e68f6af34b72f6da5687a3dad9e99a7dbbdc4f
34ed0da5ac31b4d34b2952f23b1e88003a003e800fe55f8dbf10bfe0a39fb5c6a9fb627ed21fb2ef
ec89ff0004fdb4fda6348fd93b40f85dff000b7bc79e26fda9fc05f00ae6efc6df197c23278f3c15
e1ff0003683e25f06f8ae3d5f4db7f0e58dec5ac6adaa6a9a46cd5a7b588416d6717daaf7e97fd99
ff00e0a25f047e3c7ec93a87ed77f106e20fd97fc1de08f11fc46f017c6dd1be3b789bc2de1a5f82
5f11fe10f8df55f879f117c27e2ff191d57fe10eba4d2bc51a4bdbe99ad69daa3596b56d79a7b5ba
457b712584001f7e515e29f013f690f809fb527c3ad23e2dfecebf177c05f19fe1beb8f3c3a778bf
e1f788b4ff0011694d79692b4179a6de358cb24fa5eaf633a3c17fa3ea90596a96332b4577690c80
a8f6ba0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00f9f3f6a1fd973e06fed91f063c5dfb3ffed17f0f
746f899f0b3c6d6ab06b1e1ed5ccf6d3d9df5b31974af11f86f5bb092df5af0b78bb40bcdb7fe1ef
14e817d61ad68d7a827b2bb8cb3abfe42c1f00bfe0b5ff00b085ad8d87ecc3f1f7e107fc14c3e026
83bec345f81bfb62f9bf073f69dd07c2b6b2497b63a4f877f6a2f0ccda8784fe20ebd1ab3e816dab
7c52f0b6976965a61d2985b48f69772cbfbfb48555bef283f500ff003a00fe7fb52ff82f1e97fb3c
f8bb4af08ffc1493f60dfdb1bf603d3f52ba5b06f8d7e23f0be8bf1f7f663b4bf09a4c33c571f19f
e0adc6b2a2cffb4b50782dafe3f0b4b12582da6a3ab2e94d737769a67edd7c2cf8c3f0abe3978274
3f897f063e237827e2c7c3bf12c6d2f87fc75f0e7c51a278cfc23ac246ef14e34ff10787afb50d2e
e25b59a392def2d92e7ed367731c96f750c3323463b4d6345d275ed2752d0f59d2f4dd5f47d5ecae
74fd4f48d56c2d751d2b52b2bb89e1b9b3d474dbc8a6b3beb4b989da2b8b6ba8658678d9a3911958
8afc15fda3bf654f027fc12b3e25693ff0520fd8afe1deb5f0f7e1068babdbe91ff0506fd92fe056
917d6df0bbe26fc0df14cd168da97ed1be02f81fe1cdbe1ad27e387ecfdabb787bc6fa95cf84b44d
366f17fc2bd3fc7da44de5ea3299f5100fdfea2b23c3fafe8be2bd0b46f13f86b55d3b5ef0e788b4

ad3f5dd035cd22f2df51d275ad1356b48aff004ad5f4bd42d5e5b6bed3b52b1b882f2caeede4921b
8b69a396276475275e800af8f3fe0a1b259c3fb03fedb725faa35b2fec8ffb4879824b77ba4c37c1
cf192fcd6f1c533ca3279558a438c9da4035f61d7c8fff0005001ff181ff00b6c7b7ec8ffb48907b
83ff000a6fc66320f63824647ad0059fd83340d4bc29fb0d7ec63e17d64db1d5fc37fb287eceba06
aa6caea2beb33a968ff083c1fa75f1b4be80b41796c6eada5f22ea1668ae22db3464a3a9afabebe3
3ff8272855ff00827afec20aaa1547ec67fb2f8555002aa8f823e070140180001c000000702becca
0028a28a0028a28a0028a298ee1067192485551fc4c7a0cf419ee4f00726803f19bfe0a2f77aafc6
bfdb57fe095ffb17e913592e8fa9fc7ef157edd5f16ee4dacd7f7765e01fd87b4dd0b5cf0268f241
0c2ffd9b0f8b7e38fc41f00c967aedc4d656b0de78464b16bd925bb8b48d5bf66d725549e4ed1938
c64e39e39c7d33c57e2f7fc13c35493f6b4fdb17f6ebff0082846a5a7c73f81ec7c613fec0dfb246
b3f6dbbbbb4d4fe0a7ecd5e29d68fc6cf1e68303ea175a7c7a77c54fda32ff005fb36d42d2cec24d
4f4bf853e1c32c5224097377fb45d3a50046228c162011bc6d6019802067b678ea7918a928a2800a
28a2800a28a2800a28a2800afc55fdb6afee7f639ff8280fec8bfb7bcbe6c1f05be36e9117fc13c3
f6b7d452cef2eecfc2565e39f175c78d3f645f8b5ac4b6761789a4e89e14f8d9a8788be16ebbaade
3d969f6b0fc6cd3ae6faee282cd9abf6aabc9fe3a7c13f873fb47fc1ff00891f023e2ef87e0f14fc
32f8b3e0dd7fc09e37d027925b76d43c3fe23d3e6d3ef0d9dedbb25d697ab59f9a9a868bacd8c90e
a3a26b36b61abe9b716f7f636f32007ab8e0007b014b5f931fb20fed0de36fd9ebe237863fe09bdf
b646bda8de7c65d27c3fe22ff8644fda07c4ba9d84ba77edc3f017e1c36916b6fabcd7cb72d269bf
b4ff00c30f0eeb9e1ad0fe3c781f588ed354f195fdacdf18bc131ea5e16f10ea965e14fd67c83d0e
6800afc66ff82b5eb5aa7c0cf197fc13c3f6d2d02db43f33e04fedadf0cbe0bfc51d6fc436da63e9
fe18fd9d3f6ccd6347f827f1375a8754d4f48d5cf85ef6cbc66bf08eee5f12696748d51743b7d73c
3a7588f4bf116a561a87eccd7ceffb5afece9e0cfdadbf665f8edfb34f8fadede4f0c7c6df861e2d
f87b7b7735ac3752e897baee93716fa0f8a74f4986d8b5af086bff00d99e29d02f15926d3f5bd22c
2feda58ae2da295003e8488b329dc7730775271b7eeb95e9f87e3d78e824afcd9ff824ff00ed21e3
0fda33f62df8747e2ddb1d3ff68bf80baa789bf654fda8b479b59b4d6eff004ffda13f674d44fc38
f883aa5fdd5adbdaec5f1ebe93a77c4fd22296d6263e1ff1be8f2c32dedacd6fa85e7e9350015f8f
ff00b087fca4abfe0b7bff0065f3f62fff00d611f8355fb015f8f1fb0724ff00f0f31ff82df48d72
5adffe17afec591a5a08615549c7ec31f08e492ecdc05fb4c8f3452dbdb1824768215b3592145927
9c900fd87a28240ea40fafb75fcabe54fdaebf6dcfd967f613f86c3e2bfed57f193c29f08bc21757
373a6e8475bb8b8bbf10f8bf5cb6d3aef54ff8473c11e12d22df50f1378bfc433d9d8dcc96fa4e81
a55f5cb145122c62446201f4dea9a9d868f617ba9ea97b6ba6e9da7d9dcdfdfea37f710d9e9fa7d8
d9c2f71797d7f7970f1dbda5959dbc725cdddd5c3a436f6f1c934aea88c47e25fec81a5eb9ff0005
0dfdb3b5bff8298f8bedae9ff65ff811a7f8bfe08ffc132343d77c3b77a3c9e32d07c67a7f86a0f8
f3fb6bdb5beaf1c3a849a7fc5ebad21be1c7c11d4e7b2d39eefe12e99aaf88a3b236de2db0d42fbe
7ad2fe25fed6ff00f05a6f19fc31d0a4fd99fe2afecb9ff0480d575df106b1f16bc43f16f5dd2bc0
9fb467ed8f61e03b8d420d1fe136aff0bacfc509e27f877fb2ff00c4bd7c595af8f6196c354d77e2
7f84b4cd43c377577a3785bc47753d7f465a1685a4786b48d3340d034ad3342d0f46d3ac348d1b44
d12c2db4bd1f47d274ab486c34cd2b49d32ca386cf4ed334db1b782cac2c6ce082d6ced2086de089
238d4000d7a28a2800afc52fda06d350fda83fe0b2dfb1d7c0eb4935493e1afec05f053e217edd1f
159ecdbccf0eddfc68f8c6dab7eceffb2ff85b5a9ed2559f4ef10e97e1b87e3e7c40b0b2bb655d47
4cb1df2c26c6611ea1fb3daa5fd9695a75eea7a95f5ae99a6e9f6b3df6a1a8df4f1dad8d8585a44f
71797b7b7533c70dada5adbc724f73753491c36f0c6f2cae91a330fc7aff0082445d1f8f907ed6df
f051ad4acf578aebf6e6fda27c4927c2cbad62dee2cbcefd92ff0067192f7e0afeccd73a3e9d7da5
69f79a6e8be2fd0b49f157c5588c575aa695af5c7c457f14e9b74abad4a2400fd3ff008c7f043e11
fed0df0df58f843f1d3e1df84fe2afc33f10dc68177af781bc6ba45b6b7e1ad56ebc2fafe97e29f0
f4f7ba65da341349a4788b45d2758b1665cc37d616d30e53987e2f7c06f839f1f34df0668ff19fe1
cf85be24e97f0efe24783fe2f7822c3c55a726a56de1af899e00bc96ff00c1be33d3227655875ad0
2ea79e4b29db7c7b679e19a29609a58dbd6e8a00fe633e38ff00c121be217ed7ff00b6ff00fc155b
e2deb7e23fda37f65ff1178cfc01fb38697fb15fed01f05be3c7893e1378435ef1bf87fe026bbe1e
f12eb7e32f09fc39f18cd7fe34b6f0b78fa0d0f46f121f1af866c6f6efc2b79a9d8784eead65b96d
457e30fda27f610fdafbc5ff00f041afd853e01fc1cfd95bc4ff0001be2c7ec7ff00b53fc28f1afe
d03f063c3de0cf097c64f891e376f837e28f1be83f113f687f84fe0df18f89a0f0afc6abdf1d78cb
5a93e39d87c3ff001d17b5f895a5ea571a279316876d60750fed042a8e800cf5c00338e9d3d32693
627f757a63ee8e84e48e9d33cfd6803f057fe0847fb3b7853e17fc34fda3be32e83acfed87a8f883
f68df8bfa5788fe2045fb59fecb7e06fd8c12ebc51e07f0e2f87a1f13fc29fd9f3c05e1bf0ee91e1
5f0d6b3a3ddd8683aeea30c3f64d7759f097da6ced2cd6299aebf7b2902a82cc000cd82c4000b103
0327a9c01819270296800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800af8c7fe0a31f11fc3df
093f603fdb5be23f89d2dee345f077ecadf1e75abcd3ee3525d206aed0fc33f12c565a1c5a898e6f

b25debd7f2dae8b61208a5637d7f6e891bbbaa9fb3490a093c00327a9e07d39afc45ff00828c5c6a
1fb747ed03f097fe093fe00914f823533f0fbf6a5ff828378b7ecb26a3a57877f660f01f8fedb57f
01fecfb3358bafd8bc7dfb51fc47f0ad9e9f1e9faa5f694f07c20f0a78fb5d4b6d6ecef20d3ee803
edbff82667823c4bf0d3fe09cffb07fc3cf19dbcf65e2cf04fec7ffb38f863c47a7dcfd87cfd3359
d17e117846c6ff004a73a70fb1b8d2ee217d3d248da56923b649269ee27696793ee0aa3a6d85a697
636da7d85a5ad858d94115a595858c31db59d959db44905ad9da5b42a905b5b5adbc71416f6d0471
c30431a451a2aa8157a800af8e3fe0a2526a517ec05fb6fbe916d6b77a80fd91bf69036d6f7d3cb6
b6923ffc29df196567b88629a489366e2196362582ae002597ec7af91ff6ff00ff00930efdb63fec
d1ff00691ffd537e33a00cff00f8275051ff0004fafd850231641fb1bfecc4118800b28f827e08da
c402402460900900f424735f6457c69ff04e5ff947b7ec21ff006669fb2fff00ea91f03d7d974005
14514005145140057e5dff00c1507f686f895e06f87df0d3f651fd9c0407f6b8fdbe3c5faffecf5f
033539aee3b787e1478713c21a96bff1d7f69cd5e01a8e9d7f75a07ecf5f0c96fbc4f6f6fa54b2de
ea5e3ed47c05e1f48241ae6c3f66fed27fb477c29fd94fe0cf8ebe3a7c64f1049a17823c09a59bdb
b8ec6d5b53f11f89356b975b5d03c11e08d06274bcf14f8fbc69abcd69e1cf05f8574cf3352f10f8
8750b2d3ace36795da3f85ff00612fd9d3e2e78d7e2578abfe0a2ffb687879344fda83e35f848783
be127c1fbb58658ff62efd96df5cbbf12784fe065b4d180979f17fc5d25d58f8bff68df17a22cb7b
e348ad3c09a54f27857c15a6497a01f777ecd7fb3efc33fd95be037c23fd9dbe0ee8eda1fc34f835
e02d03c01e10b194c725ec9a6687671c126ababdcc71c4750d7fc417df6ad7bc45aac88b3eadaeea
5a8ea7700dc5dc84fb8d200000074000193938031c93c9fad2d00145145001451450014514500145
14500145145007ca9fb607ec81f0bbf6cff8570fc37f88d75e24f0beb1e1af13f87fe22fc26f8b7f
0f6fed740f8b3f043e2cf83b508b54f087c51f857e2b9ecafdfc3de2ad12ee27b69b36d73a66bda1
5f6ade1af1058ea5a16af7f6337e46daff00c1457f6b6ff825e4da57c36ff82ba78024f891fb3fd9
5c785fc27e0aff0082a47ecf3e0dd66ffe1feb50dd449a659ddfed5ff06acafb5ff15fc1ff001dcf
3c22ebc43e25f0c47ab780f58beb99d741b4478d45d7f43b59daae91a5ebb617ba4eb5a758eada56
a56971a7ea5a5ea7696f7fa76a361771b4375637f63771cd6b796773133453db5c45243346c52446
52450078cfc02fda7bf679fda93c216fe3cfd9dfe36fc2df8d5e14b8b4d32f1b55f869e34d0fc543
4e8f58b08f52d3edb5fb2d32f26d4bc37aacd6720965d13c4167a6eb16656486f2ca19e19517dca5
3198cac876ab82b93918cf4e48c0f6cf04f1ce715f883f1f7fe0dddff8258fc6ef1749f11bc3ff00
02b5bfd9a3e25cd74b7b278f3f644f883e23fd9ef50176268653791785fc233ffc2b986f9923b982
4d421f05c57f226aba9ced746f658ae61f167ff820378b7c0573f6efd9a7fe0afdff00055ef821f6
48a1b7d13c39adfed0d6bf18fc09a440f0c306a81bc2be2ad1f4917ed7eb6f0cb6fe6ea291e95705
9ada29633b0007d05fb54c7a9ffc1383f695d63fe0a31e09b3b497f64af8dd27803c15ff000529f0
85869ba9df5ff806ef4698f83be187edd9e14d3345b5bb9eea5f01586b365e06fda6ed2d2da6bad5
7e0ee93e1bf1c456375a87c3abd9e6fd92d175fd1bc43a3695e20d1356d2f59d135cd36c758d1759
d1f50b5d4f48d6348d5208eef4bd5b49d4ace59ad351d3352b29e0bcb0bfb59a5b6bbb59e2b88646
89d58ff3f317fc13c7fe0ba5a3e85ac78613fe0b73f0d3e29e81e2456b3d774ff8cfff0004e8f835
ada5ce8fa9c274bd734778f4ff00157d8af746b9d24bf99a3ded8bdbea73dc5e5addcf6d6d70d30f
ca2f8bbf07ff00e0b1dff048dd1fe01fc07f117fc153349f01ff00c135757d6e3f004ffb5e7853f6
35f04f8eb53fd9127d4fc4da58f06f82be207867c51aa7886f7e197c1ad4edaf25f0af80bc771f89
bc4be01f87de55af84b5fb2f0ce8ada2de4a01fdbcabab0cab0619c647233f51fe471ea2bf99ff00
077fc14b3f60ff00d887fe0a15ff000582f127ed0bfb527c30f081f1ff00c4bfd8fb5cf04783344d
62ebe21f8d7c70da47ec83e04f0e6a0fe10f05f82746d6fc59adeb526afa741e1c9f47d161d574bb
3b9b7d29a6b9d3f55d6efadd3a5f0cff00c1083c43f1b2c346d53f6dbff82b47fc141bf6cef0d5fe
936ba8bf81bc33f17d3e057c0df1745abda477575733e81f0e2e354bfd53c3daa2deea1fd90da778
a2c843a06a30d95bdd490c31caf9dff04b3fd82bf614fd943fe0a63ff0517f831fb3f7ece3f0e7c3
87f676f86ffb0aea1e0af166a7732fc4bf1e785aefe2a780fe286a5e2b48bc63e369f5ef167867c4
5afea7e0ad27c47aed8d8ea705a4d14fa2ea76096d0df35ac601b5a6feda1ff0584ff828aebba75c
7ec13fb32784ff00612fd93eef513613fed5bfb7c782b54d4fe3678a34b8dafee4f8c7e0efecbfa7
ebda7c92e8da8e8f368175e1e9fc7b31d235abbbabcb43ade9ff0063bb6b4fa7ff0063eff823a7c2
bf833f156eff006acfdab3e27fc44fdbf3f6dbbdbd9af34cfda2bf6958b4cd4d3e1469f7481ffe11
4f80bf0aec65bbf871f08f46b1924ba30ddf8634d1aac12df6a36fa1df68ba15d0d193f645635562
e37162a14b33331da0920609c0e493c0cf3e95250034a2960c40c8040381901b19c1ea01030477e3
b8a751450027ff005ba7eb9f6a19828258800752780296be77fda9bf694f871fb277c12f19fc68f8
977771269fa05b43a7f85bc21a49865f19fc54f88bad31b1f007c21f86ba448eb37897e257c4bf13
4963e14f05f87acc4973a86b3a8425d62b286eeea000fce5ff0082affc40f187c6ed4fe0a7fc12a3
e07eba74bf893fb765f6b369fb4078af4926e755f829fb08f856d269ff00681f1ec9e55b5ec5a2eb
df13ac97fe1477c30bad5d2c6df53f1378a757934bd42df51d07ed36bfaebe01f05785be1af81bc1
bf0e7c0ba159f85fc11e01f0b681e0af06f8674f5916c3c3be14f0ae956ba1787742b159a4966167
a468f6167a7da9965965305ba1924772cc7f35bfe098df01be2f69da37c4efdb67f6add1aef40fdb
0bf6ddd47c3fe2ff00899e01bab65b7b4fd9d3e1678223d7349f819fb30787cdcd8d9ea9716df0cf

c31abdddff008df53b9df0f897e27f88fc59aeda99f4e934eb993f55a800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2802a5fdd416363797b72cc96d676b717570c8a5
9d60b785e69995472cc23462a0724e057e397fc112e0d47e2bfeccbe3dfdbc7c5f73aa5e7c41ff00
82887c7cf8a1fb4adf7f6c5dcb773f86fe1558789350f85bfb38fc3ed2e491dda1f0ef847e08f81b
c232e9d62eb6ef6d79adea6d359d95cc935a41fb2b20251fe50ff29f91864311ce0fb1e98208afe7
97f653fda63e12ff00c1227c6bf123fe09f1fb6a78dfc2bfb3f7c2bd63e3bfc50f8a1ff04faf8cfe
369b5ad17e107c52f82ff1cfc7fe26f8a5ad7c2cbbf1e5ec1a8f83fc01e3ef805e3cf15eb1e0fd73
44f1df8abc3f79adf87b52f0a78a74db7b8b0d596fee803fa1da2bce7c01f187e12fc56b75bbf861
f147e1cfc47b56d3ecb565b9f00f8e3c33e31b76d27524f334ed4d67f0f6a7a84674fd423fde595e
86fb35d27cd04b22f35e8bb9725770dc3aae46467a6475e68016be64fdb57488fc41fb1dfed5fa0c
ceb1c1ae7ecd3f1e74799da66b7458b52f855e2cb37779d4168551652cd32ab34406f0a48afa6ebe
68fdb3e4d5e2fd907f6a897c3ef731ebb17ecddf1da4d165b2d3aeb58bc8b564f857e2b6d364b4d2
6cadaf2f753b95bd10341a759d9dddd5f4a16d6deda7965589c0380ff826dea167a8ff00c13d7f61
29ec2613db37ec6dfb3288a4092461d62f831e0b818849d229801246e9978933b720722bed6af857
fe098ba843aaff00c13abf60ed46d66b0bab5b9fd8dff66a31dd6989649632b45f083c230cbe4258
6a1aa5ac7b648d965486fa6c4cb279a2198bdbc3f755001451903a9aaf71776d6904f7371716f041
6d6f2dd5c4d3cf1c30c16d0a19259e69a4658e18228c17926919638d017760a09a00b15f397ed4ff
00b56fc08fd8cfe06f8e7f688fda37c7da7fc38f855e01b38e6d5f5ebd8ee2f2fafb51bb9d2cf47f
0e786b43b18a7d5bc4be29d7f50961d3f44d0348b5b9bebfba946234b749a78ff39ff68fff0082ce
7c27d0be274ffb27fec1de03bdff00828bfedbd7d0b8b6f837f03fc51a3db7c2cf8731aadcbdd6bb
f1ff00f68bb917bf0cfe15e8fa4c16578f77a6dc6a3a8f896e3534d3f40934dd2eef5ab1bb167f65
aff8270fc52f1b7c5bd27f6daff82a3f8cfc0bfb45fed61a6476d71f05be12f85b47d57fe1977f62
2b2bab211eafa2fc0cf09788afef60f167c43d5a64b397c55f1c3c59a64de2cbcbbd36d2dbc37369
9a75941717401f995e10ff00828e7c3df1e7edfbf0d3e38ffc158be13fed05fb167c1dbb9742d63f
e093be1af8f7e1a8b4dfd9be4bbf13e89aae97a9fc7af8fbae787f53d734ff0008fed75aed86a33e
9fe0cf0efc60b7f0e681f013c03ac476da1b2f8df5ad5bc637bfd63585ed9ea5656ba869f716f776
37b04775697769710dddadcdbcea258ae2deeada496dee219918491cd0cb24722b065720e6bcfbe2
cfc1bf85bf1e3e1cf89be127c68f007847e28fc36f1969f2e97e29f0578eb40d3fc49e1dd6eca704
3a5e69ba9c53c22e2363e759df4222bed3aed21beb0b8b6bc8219d3f0ce4fd8aafff00e08b5a07ed
23fb587ecaff001ffe29b7ec21f07ff677fda1fe31f89ffe09d3f106e2e3e20f80b46f885a0f83a5
f19f86b57f80bf107c45aabf8bbe1e680355f0e258eb7e0fbdbdd56dee2d757d62f63d6649a78ed2
200fe8628afe79be0ffec07ff052393c23fb36fed7ba5ffc14d7e326a7fb5ff8cf52f03fc43fda63
e157c55d73fe12cfd83f5af86df1063d375bf881f07fe17fecfda2787adecbc0975e02d1e6874df8
65e3cd06f6cbc45a9eaba75edf6bbaadac1e220da27f42d17fab8f861f22f0e72e381c31c0cb0e8c
7d73400fa28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800ae53c6be08f0a7c4
4f0978a3c0be35f0ee8be2bf0878d743d4fc31e2ef0cf8874f8353d13c47e1dd6ace5d3b58d1757d
3ee52482f34fd4b4f9e6b4ba825465786571804e6baba2803f9f5bcf825fb75ffc12234ebf97f619
f065cfedddff0004ff00d2b5897548bf61dd73c41a85afed5dfb31f872fe7b7bbd734ffd93fe2878
8352d4ec7e307c2fd0e28f54bdd0be0478e2ce2f1b58cd3695a1f82bc4f7f14ba86ff3aff8243fed
e7fb3d7edc9ff0527ff82a1fc5ef837e2d6b8b4f19fc2dfd8334dd07c1fe31f0c6a9f0dfe2ae827e
1cf85be3be87e3ef0378b7c19e25d424bfd57c53f0f3c6b77abb788f5bf0e5acde19b7b2f11e8163
6ba96a334171747fa4e2a0f5038391ec7d47be79cfaf35fcb9f8c3fe098ffb28fede5ff0575ff829
cda7c5af077893e1efc47f855f087f60af157c1df8f7f00be20f89be107c67f879e23f89fe14fda1
ad7c6be2cd0b5ff075d69fa34dacf8864f0cd95b6aade2dd03c55717f05983777325adc5adad9807
f5180e4023b807f3a5afe75c7ecddff05f5fd8daee6d57e00fed93f04bfe0a6bf0a348b9d5b516f8
27fb64f8397e0bfc7ad474f9eded5e1f0ff853e3ef8185ce85aaf883edb0ddb699aaf8fa4d0fc356
51dc7d9aeec26b5685b4fd6bff00f82c87edc7f05b44d2b50fdac7fe0863fb73f855631e4f89359f
d97fc49f0c7f6b8d12d1fec5a6adbde69f6be08d4742d6561bed6353b7b2369aadbd97f67c06ea54
d47559b4cd4618003fa12a427009f404fa74e7ad7f3817ff00f07196951c20e93ff0483ff82d1ea1
74c6455b7bafd8b2e34d8cb7d9ae1e01f681e34be03cebc4b5b562d1011477125c9dff0067f265b4
ff00b4effc16b3fe0a056777f0bfe107ec23ae7fc12c7e14f8e99b46d67f6c6fda03e25f83bc75f1
ebe1d786ede5bb935bbff007eccd696be1ed423f1b7886d56cb45f0eea3e21d427d2bc35e76afadc
573717a9a0dddb807ea07edb5ff0522fd96ff60bf0ee8737c69f16ea3aa7c4bf1f6a56fe1bf839fb
3e7c34d2e4f1e7c7ff008d9e33d42eb4fb0d2bc23f0d7e1ae8d2beafa8ea5a8ea1abe95649a8ea67
49d02d27d4ac52f75685eeada39be52fd95bf664fda87f69cfda37c1dff050dff828d7843c27f0db
5ff87de0fbad23f638fd88b42f115df8ef47fd96dfc5535e378abe30fc57f11cf141e1df18fed4fe
27d064b5f0aff6df85ac6dfc35e00f064b3e83a446fe209751d4e3f47fd86ffe08e7fb1bfec45e26
baf8c9a3f87bc4df1ebf6b2d7eef51d47c73fb62fed23aedd7c52fda0fc5bab6aad7e2fefedfc47a

d97d37c14b7361a94ba35cc5e06d27409356d26daca2f105ceb3736eb767f57280102850028000e8
070052d1450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450015e6
ff0014fe0dfc24f8e7e14baf01fc6bf85ff0f7e2ff0081afa5867bcf067c4ff067873c7be15b9b8b
6666b7ba9bc3fe29d3755d2e4b9b7662d05c35a99a16c346ea466bd228a00fc40f89ff00f06f2ffc
12fbc5297fe21f831f067c45fb1afc6354b36f0afc7afd8e7e21f8bbe097c4ef025dd96156e7c289
a6eab7be07b4fb7c1becf5a8ee7c1f72754b39a612cb1def917b07cd5e1cfd8c3fe0bc1fb01dbd95
8fec87fb707c2bff00828bfc1cd3a39d63f831ff000508d235bf0e7c5bd2d6f2e65d67559fc37fb4
07842f750d7bc47aadd5f4771a6687178ebc436fe1ed1ad35c48a5d2a6b4d1ec9a0fe9528a00fe75
eebfe0b03ff051ef81af2c5fb607fc109ff6b3d2b4eb7f2a33e2efd8ebe23fc3dfdaf34cba610422
7bc6d07c2d0683a8e9364d731ea1305bed4669ad6d63b557373e70b86ea3c63ff05e7fd8afc7ff00
b3f78dae21f077ed99e0df1878a7c2de3bf0bda7c3ef1d7ec05fb4beb7e20d0a7bcf0fead61a6788
bc5561e1af07ea7e03d4fc23732cd6b712dad8fc46375756b31b4bf1a3cad726cbf7f8a2924e305b
a904a9eddd4823a0e8474af3cf8bda7daea9f09fe276977cb34965a8fc3cf1b585e4705e5ed8cd25
ade786754b7b848afb4fb8b5bfb395a291c477765756d796ee566b6b88674491403f997ff825ff00
fc173bfe09cbfb3eff00c13bbf626f84ff001cfc6bf183e08ea9e01fd997e127832ef58f17fecc1f
b4bddfc3dd7bc4be1cf08e9763acd9781bc7fe1ff865e27d0fc61009a396fed2ff004bbe9ac2fb4e
26f6c6e2580148bec1f117fc1c6bff0004f64b47d4be12685fb62fed2da4c7aa43a41d67e027ec61
f1e3c41a2cb7725a2dd5d0835af19f86bc05a5c8da43cb6d63aad925cb6a71dedcc296f653c2269e
2facbfe08aeccfff000492ff00827233b3311fb1dfc0940598b10b1f80b474450493854455451d15
5554600007e9c0451d06df65242e49249006064924b1c72793cd007f3dd69ff0538ff82a97ed3b78
9a7fec4dff000475f89bf0db40179731ddfc5cff00829078f34cfd9c740b7b288359c660f84da0b6
b5f12f567935326e7cfd226bf88695632868a3b8d42dcdb1ff000ea5fdbaff006c4d660bcff82adf
fc141351f1efc1dfedfb7d5f50fd893f62af0e5efc02fd9c7c53a43dc3ddea1e01f8a9e3a964b5f8
cbf15fc0573e70d225d2b5bd4ec352b9d2ed56e25d5e3d42e2571fd0905009207271924924e06072
49e9fe27a934b401e07fb3cfecb3fb397ec99e097f86ff00b337c14f86ff00033c0d3ea73eb57be1
bf869e15d27c2d61aa6b372024dabeb274eb68ae75ad4da258edc5feab7179751da436f691ca96d0
43127be51450015e15fb4ffc11d27f696fd9c3e3c7ecf1aecb05be8ff1c7e107c46f84fa85ddd413
dd5b5841e3ff0008eafe17fed29ed6daeec2e2ea3d364d4e3bf6b682f6d25b816fe525c44ce1d7dd
68a00fe77ff675fda53fe0af1e11f859f01ff625b0ff00826ddf681fb407c18d33e15fc1ff0089ff
00b5cfc5cf8a5e11d73f626d4be197c39b9d07c2dae7c6bf06ea7e17f12683f17fe2478a7e22780f
479b58d2fe1ad8f867c39ae784fc59afc63c453dc58681a8d95dff0043eb9c0cf5c0cfd71cf73fcc
fd69a2340e640a039182ddc8e3827d38181d076ea69f400514514005145140051451400514514005
145140051451400514514005145140087a1ebd0f4ebf87bd7e35fec91756771ff059aff82bfc56b2
5cbcd63f04bfe099767a90b9b879d63d43fe10efda5ef765a2b4f32da5a9d3efb4f945a46b6a82e6
4b9bafb306bb6b9b9fd95afc76fd952d8c1ff0599ff82b93993cc375f017fe0991743f716d09855b
c39fb53daac3bade189ee88fb1990dcde34f79b644b5f3cd9dad9c16e01fb1345145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
5145001451450015e57f1cadb58bdf831f16acfc3fa8dc691aeddfc31f8836ba36ad6ba5c3addce9
7ab5c7843598b4dd46df46b8cdb6af3d95f341730e9972ad05fc91ada4a36cc6bd528a00f8affe09
bff076f3f67cfd807f632f827a8ea777ac6a1f0cff00668f837e13bed4750f0eea3e12bfb9bcd37c
0ba2a5c9bef0beaf24bab787ef22999e1bad235361a8584f1c96d7b1c3731c9127da945140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
4005145140057e667eceff00073e25786bfe0a7bff000524f8e3aff856ff0049f861f163e127ec17
e0bf875e26bc431db78b35cf84fe1ef8ff0073e3e1a48da45c59787e5f885e1bd3ee6e838235396e
ed4c4bf66124bfa67481541c85009ce48001e4e4f3ee793ea680168a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a2bf05bf6e1ff0082897ed9fa87edd3a2ff00c12f3fe099ff000b3e0b6b1fb49dbfc1ad2f
f68df8c9f1d3f6a0d6fc4365f053e0efc25bdf155b787a082cbc1fe116b7f17f8efc4ba95cdde951
cb3e933cf6fa48d72c2de3d2b5163ac6a5e1b00fde9a2bf9f0fd91ff00e0a07ff050cf037fc14af4
6ff8262ffc1483c15fb2df883c5fe3efd97ee3f685f83ff1c3f64b6f883a7681aed9786759d5b47f
12db78f3c3bf12b546d42c2f6f27d1f55b4b58346d134a4b1bed223b98adf50d2b5f8a6d1ffa0e07
201e9900e3eb400b4514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
451450014514500145145001451450014514500646bfaee9be19d1756f106b12cd0e97a1e97a96b3
a94b6f6777a84f169fa4d94da85f490d8d841737d793476b6f2bc769676f717772ea21b68269dd23

6f9dff00639fdb0be04fede3fb3df81ff69efd9bbc4ba878abe1378fdb5e8343d4f56d0754f0cead
0dff0085f5fd4bc31afe99aa689ac5bdbdf58dee99ad6937b69202b25bdc2471dd595c5cda4f0cef
f4c5cdadb5edbcf69796f05ddadcc335b5c5b5cc493c13dbdc46d0cf04d148ad1cb0cd13bc52c6ea
c9246cc8e0a920ff00089ff049eff8279ffc1437e2e7fc13bf58f8ddfb347fc158be2c7ec95a0f85
fe2f7ed43ff0ce5fb3a782bc01e1cbff00829e1b8bc03f1bbc7d2ea507c478e478eeb5db6f17f8ce
c7c4334d6e342d76cf43d06ef4f85ac7c4166a7c356c01fde1515f95ff00f045cfdbafc6bff051df
f8274fc06fdaabe2578774cf0d7c45f15c1e29f0978f2d74225340d57c5df0dfc55ab781b5cf14e8
564fba5d1f4bf15de686fafc1a0cb2dc9d0e4bf974c8af2eedada09dff00542800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00afc06fdb53f663fdbb3e03ff00c144b48ff82a27ec05f0a7c05fb4fbf8cff67cd03f65ff00da6f
f64cf16fc42b4f849e2ef19f873c3fe3d7f157863e277c2df88fe2c9e6f03e9de20d12d6e23d26f3
4ad63fb2adadf4fd36e6e21b4f125df88ae068ff00bf345007f2fbfb27fc38ff0082a9fc74ff0082
d9691fb7afed65fb04786ff650f81de1ff00d8afc71fb3268f6ba97c7cf83df1cf5dd16197e218f8
85e1dbfd0aefc07a8db6b563e2ef106a97b269bae5c0d0ae34bb5d0975eb48b564835286ddff00a8
11d0678381c74c52d140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514
514005145140051451400514514005145140051451400873c631d4673e9df18efe95fcbb7c37ff00
8228ff00c14f3f66df0678aff67bfd93bfe0b2aff097f655f1878cbe2478a26f07defec59f0c75cf
8a1e15b7f8b7afea1adf8de3f0d7c449bc483596d73ccd52f65d175b8f54d1a4b0d4996ff4c4d1e2
16f6b69fd4551401f1b7ec07fb157c2aff00827afeca5f0a3f64df834dab5e7833e18e8f34536bfe
2091a4f1078c7c5bae5f5cebbe35f1aeb404b25b5adff8abc4da86a3ac3e99a7ac5a66910dcc3a5e
9f1ada5a455f64d14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451

45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514120024f000c93e8
050014526e5e3e61c920723923a81ea477f4a5a0028a290903a903b7271c9e83f1a005a2be1ff80b
ff00050bfd997f693fda7bf6aafd91fe14f8c9b5bf8bdfb1d5df82ac7e2f5b4aba743a2dc5df8cec
ef27962f055ec5aadcdef8913c0fa9d93785be21dcb699a7daf867c597365a1b4d77713964fb8280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a4201041e410411ec7ad2d35c95472a0960ac40
18c9201c0192075f53401f17782fc59fb30e95fb757c70f85fe18d435e87f6b7f10fc0bf837f17be
296897da97c47bed0aff00e0e597887c71f0e7e1cebde1eb1d5751bcf85da24fa7ebba6788b4bf10
41e12b1d13c4fa8c977a75ff0088535883ec773679de1fff008284fecefe2ffdbb7c75ff0004f0f0
8ea1e2ff0013fc7df85bf08b4ff8c5f142eb44f09dcdf7c37f873a66af7ba4c1a2f83bc67e368eec
47a1fc40d6f4ad7f45f15691a0dce9a6d2ff00c3ba8dacf0eac6fe51a78f88bc0fe3fd6d3fe0e1df
8f1f0d22d2ac6d748d4bfe0927f03bc617faa491c0da8eb77fe16fda9fe23e9fe1f92de6b6b826df
4eb087c7be2ab19edf5189aea7bc486e2d52d6c93ccd4be2af897f1d7c79ff000499ff008293ff00
c14d3e3f7c50fd92ff00694f8f1e05ff008284681fb3878c3f663f1b7ecdbf0af53f8ada35d7c48f
80df046e7e171fd9fbe265e687149ab7c3ef1778e7c65716973e13b89eceff0046bed3a43aaeedd1
5c88803fa19fda63f698f841fb237c16f167ed05f1cfc457de16f851e05b9f0e45e30f13e9be1af1
178b9bc3d69e25f1468fe138358d4749f0b69bab6ad1687a55feb76d7be23d5fec66cbc3da15bea3
adea924161a7dcc8bf01ff00c1637fe0a6de0cff0082737fc13c7c7dfb4ee87e21f0c6b3f113c73a
2d8f833f65fb14be17ba6f8dfe27f8ff0049b8baf0aebda6bdadb6a306ade1ef09f871751f897a83
c891697aae95e1e4d24ea76573ae69d2bff3c9f0eff6edff0082827c14ff0082767c76ff008257fe
d91ff04fafdb4be2cfedfdf1f3e14fc64d03e1278d7c13a037c5af0dfc5fd3ff006d3d2be20f882e
3c65f173e28db5ccde1df066b1f04f5bf1fddf85be216950cf7767a6e9fa269da732f87c69dabdc6
9bfd4bfc22fd80fe044bfb20fec8bfb39fed41f077e12fed2579fb34fc09f85df0d6c6efe35780bc
1df16a0b3f11f84fe1df863c1fe24d73487f18685a95ac17baccda0aaddea763696736a16d140250
230b1a807f9187fc13a3fe0a2df16ff60dfdbdbe1dfedaf65ac6a3e23bf5f1aea73fc74b394c13de
7c5bf86bf10f5c8e4f8c1a16a1f682b6b3eadaf5bcd71aee917722c6ba6f8cf4fd0b57882c9611c7
5fed31f0e3e217833e2d7c3ff047c51f875afd878abc03f117c25e1df1cf82bc4ba54c27d3b5ef0a
f8ab4ab5d6b40d5eca61f7edb50d32f2dee62ce1c2c9b5d55c328fe75ff660ff0082667ec17e24ff
0082ab7fc153bc31e34fd8dbf64ef12782fe1be93ff04fdf1a7c20f0627c10f8749e19f8733f8dfe
0cfc65d23c630da784e3b1bbd1acef3c4f7fa17f6c6bd1b695a6586b8e341d56e34392ff004bb2d6
ae7fa26f877f0dbe1f7c22f07e89f0f3e15f827c2df0e7c01e19b57b1f0d7823c11a0e97e17f0978
76ca4bab8bd92cf43f0f68b6b65a569368d77757371f65b1b5820134f2bac60bb6403b6a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2b8ef881f10bc0ff000abc21acf8ff00
e2478ab44f04f82bc3d1dacbae78a3c477f0699a2e951df5fdae9766f7d7d72c90c02eb52beb3b18
373665baba821405e45067f1578e7c1de06b7d22efc67e26d0bc2b6de20f11683e10d0a7f106ab63
a4c5acf8b7c537f1e97e1bf0be96f7d3c2b7fe20d7b51952cf49d26d4cb797d707cbb78a420e003a
aa2b8cb5f889e05bdf1c6a7f0cad7c5de1db8f88da2786b47f196b3e048b59d3dfc5da57847c43a8
ea9a3e87e27bff000f2dc1d56d740d5756d1358d32c35696d56cae6fb4cbcb58a66960751d9d0014
514641e87340051452120027aed04903af0338fad002d15f2e7ecf9fb56780bf68cf881fb547c3ff
000647751ea5fb27fc76ff008505e3796e24b678b50f13a7c38f01fc43b8bed3d6291a55b1b74f1b
ff0060b999173aa689a9c6a4bc52c707d47400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
4514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140054532bb44ea9f79958
0e40e4a903939ef8edfa54b45007e60fec83ff0004db1fb38fed1bf17ff6c0f8b9fb4afc67fdae7f
69cf8bbe108be137fc2cbf8b10f847c33a67c3cf819a7f8e352f881a37c28f01780fe1fe99a37863
4ad22dfc417f05fea57d2417125cea562f73a35a787ad353d4ac2ebf4ebca4dc580219882c55dd77
100819dac338078078efd40a928a008c44806d0182fa077039393c6eee793eb939ce4e5caaa8a147
0a338c9271dfa924febec29d41e873e9401f903fb222ca3fe0af1ff058b664912293e1f7fc1331e0
668d912451f0a3e3da3bc6c4012287531b32960ae8c84865207ebf57e44fec942ebfe1ee7ff057d6
9af16e2ddbe1affc1343ec16e3505bb3a741ff000acff68212db3da2cd21d29a6ba135e0b478e033
adc2ea011d6ec4b27ebb500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145007
c4bff0519f8bdf123e007ec5bf1dfe367c2597c18be3bf85de1cd2fc65a55b7c41f0cddf8b7c25aa

5ae93e28d0a4d6b46d5347b0d6740bcdfab688da85869da95bea71be8da9cf67ab35bdf259bd94ff
00317fc16220f8ad7ff043f6545f81979e02d37e333ffc141ff638b8f86777f146d75bbef8710f8b
e2f1ecd3e9d0f8da0f0d83e237f0d5d849ac353934131eb10c17267b0922b88d245f76ff00828dfc
13f8fdfb4f7c0897f665f82fa6fc39b1f0d7c70d52d7c29f1b3e27f8fbc55e22d2af3e15fc31b3bd
d3b5cd535bf037843c37a2de5d7c41f1aeb274d7d0b44d1b50d7fc2fa0d85e5d417fafdddfe93f6b
b26fad7e21fc22f007c58b6f03db7c40f0fc5e2087e1d7c41f06fc56f07c571717507f637c41f00d
e3ea1e12f11c6d653dbf9f73a35ec8f3c56d7066b199ce2e2da64016803f1abf63ed0ff6c7baff00
82b77c6bf19fedb5e1afd9b343f8823fe09e1f067c3fe0b3fb2eeaff00127c41e0c8bc1d37ed23f1
7af6ea2f15eb7f137c37e17d72ebc577baed94b2da59476375a669ba2d8c2da7dc45737fab24bfbc
35f9fdfb754be0dfd9b3e00fed91fb736967c51e1df8b9e04fd90fc576375f117c1d0e85af78cb48
f05fc26b4f1bfc44f0fdaf847c39e3e5d43e1ebea9a57883c45ae6b3043ad694fa6eb3a84d6b1788
16f6d2d2d6283f31bc7dff0005f1d33e03e9b3e917ff00b24fed1ff1d7c3ff0005bf64bfd93bf6a4
fda33e3a685ae7c17d0ec3c13f0bbf68af0ae957b078c7c4be1c9fc41a0cba8f8bedf54b99cdef83
3c05a45ddbea12dbeb773a22e9fa2e968cc01fb1bfb73fc71d53f669fd8f3f692f8f1a0410ddf89b
e187c1ff001b7897c21697492496575e348b46b9b3f065bea3e483247a6cbe29bbd21751b85045ad
919ee58148981e275bf8d175fb1dfc21fd96be1b7c49b8f8bbfb4bfc72f899aefc3bf817a10d134f
f0a6adf137e27f8fcf8665d63e217c47f131b21e0af0668de1af07787740f167c43f1febd6b069ba
5e91e1bd1a71a6e9f79a85c69fa75dfc1f1fed5917fc159be12ffc1453f6076f813f15ff0065cf8e
5e17f80da06a3e1bd2fe2f5f783751fedaf0cfc7df08f88bc41fb3cfc4d371e04f10ebda7e8e97ba
c78774fd4bc4be05d6af9359d12d89d335706e7fb42d2d7ea6fda23f67dfdaa3f687f825fb2b7c4f
f87be33f047ecedfb72fc02bbf0afc59d2d7c7da21f8aff07e0f881e26f859ab7c3df8d1f0a7c7fa
6784757d126d7fc1fad697e32f12e9167e2af076a969a9693a958695e20d02531a986500facbc75f
b4ff00c03f86de0bbef885e2bf8a5e144f06e91f143c33f0575cf116857dff0009669da0fc55f167
8db43f873a5f8275f7f0b26b0fa16b91f8d3c45a3e87abda6ae964da05cdec475b3611e5ebe7af82
3fb40fc44d4bf6f3fdb4bf650f1febba0f8874af87be03fd9e7f680f8297163a11d1b5bd0be1d7c6
2b2f1df837c41e08f13dcda27d875c1e1ff885f0a358d6b44d719ffb5ee34cf183e9ba846d0e8d65
23fe60e9bff049cff82825c7827e25fc00f1cfed7bfb3c788fe057ed47fb5c785bf6cefda57c51e1
5f823e32f87df183c21e36b2f897e05f8afe36f85dfb3d5847e35f12f8460f0478b3c49f0cfc256d
a3f8bfc71a83f8bfc296d3f88af6e2d3c4b7ba9406cff493f67df821f13a1ff82847ededfb50fc4a
f0b4de1bf0ef8b3c2dfb347eceff00002e25d574fbb7f13fc2ef851e14f13f8ffc61e2f367a5dddc
0b28755f8aff00177c49a15943acc56dadc51f846691a15d3aeec9a400fc94ff00837b3f660fda5f
e0b7ed01ff000573f89ff16fe31f80fe27f84fe287edb9f11bc21e21b6d034ef18697abc1f1efe18
ebb7daa78efc4ba65b6bda4d969b2783b55b1f8956fe1cb6b882ea5bc7bbf07dbaac096615cff50b
5f991ff04c3427c3dfb6fdd33b17bbff00829b7edc45e30b1470422cfe29ff0064c4b6d0c31c6b12
c9069b15cdd13be5bbd4ae2f6fe791a6ba7c7e9bd001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
5007e7c7fc156fe3cfc52fd983fe09cdfb63fed03f05353b6d17e2b7c26f817e2ff18781b59bbb2d
2f53b6d175dd3e28121d664d335cb3d4348d4db498669b508f4ed42c6e6dafe5b74b578ff7a187e7
0f8e5bfe0a25ff0004cbf0f7c1ff00da77e2cfedf1e38fdbe7f674d5be2c7c27f00fed35f0e3e22f
ecf5f083e1ff008a7c0ff0f7e315f685f0eb44f8a7f0a3c47f0a74cd0a7d3750f037c4cf13e95adf
8cacbc73ae5c7856f3c01733daab5beb9a2c7a9eb7f66ffc17294b7fc120bfe0a26029723f658f89
cd808ce404d24b96c2824040bbd9feec6aa646215491f2cfec5dff0004a5f0c7c53f839fb20fc75f
daf3f6d2fdb3ff006ebd52cfc33f06ff0068cd3be1dfc6af8dd0ea5fb338f8ab2f85b44f17784fc5
961f0a7c33a0e951ebf6de05d56fe5baf07db78bfc51e29d3d9d96f357b5d5251118c03e87fd9734
59f48ff82bf7fc155ae9edfc53b7c4df043fe09cbad1bcbdd26db49f0b48d61e14fda0fc39b347b9
9b549f50f13c8cda44c7fb6ad34db6d334fbc8b5bf0edcb8bed3526befd77aff003e6d67f6cbff00
82f537fc160bfe0aafaaff00c13fbf665f855f1d759d2be32fc33fd9c7c6f3eb1e0ed3354d13e1f7
c39f8643e21c5fb3dc275cf107c52f03def87478a3c3177e26f1378e350b8d4e4f0bddf89e692ea7
874994e936effa47a2ff00c1463fe0e90f853e1ed164f8d9ff000465f849f172e65d492ceef54f84
df13347d3f58bd8186b57528bad13c1df19be29ae8c042fa45b5aeb326991e9d6e74eba8ae21bbbd
d72d5b4d00febda8afe41a1ff83a87c4ff00b3c4ba4699ff00051dff00824cfedadfb254d7933d9c
fe28d3f47b9f11f862fee6d06b11ea1368b0fc49d03e11adcc115de9b0c16f1586bfad9b9b792fb5
0fb547059c097dfacffb177fc17cbfe0971fb78f8b7fe15dfc11fda3f4cd1fe25cb26dd3be1e7c60
d1358f849e24f10c64daa2bf8526f17db59f877c5374f2dd794ba2e87afdef880f917137f64fd991
269003f64a8a33dbbfa77a323d7fcf4fe7c500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
5145007ce3fb60fecf369fb5b7ecadfb43fecbf7fe2ab9f03597ed01f077c7ff0008aefc6367a4c5
af5df862dfc79e1bd43c3b36b96fa2cf7fa5c3aacda6c77ed751d849a95825cb4622377006f317f2
8bc77ff0431f0ef8e3c01fb59f80e5fda4b5fd3e1fdaa3f618fd92bf625bcd493e19699732f82f4d

fd9574d6d3acfe21dbdb7fc2636f1ebd7de3707cdbbf0dcb26930e825a54b7d6b5253198ff007ae8
a00fcfafd9e7f609d37e00fed7ff00b447ed676bf13b51f145f7ed01f04bf663f83175e07b9f0b5a
69567e17b6fd9b3c35ae7872cbc416daf43acdecfaacde2d5d69ef2eb4e9b4bb14d1e488c315eea2
8ead17e82d14500145141ff0fd0d007e68ff00c131e355f077ed87751319ad754ff8292fedd7a85a
5ca981edee60ff0085dfac5a196ce68269d2e2dd67b69a032ee8dd6e219e17895a224fe9757e6c7f
c130346d3343f83ff1e6cf4ed3342d32697f6f1fdbbefb585f0ffd992c6f357bbfda6bc7d2dc6a12
416975770dbdf5cc0d6bf6d8435bb89d1e496da29257ddfa4f400514514005145140051451400514
51400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514
51400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514
51400514514019faae9761ade9d7da46ab6769a8699a95a5c586a3a7dfdadbdf585fd8de44f05dd9
5f595dc72db5dd9dd40ef0dcdadc45241710bbc5346f1bb297e9fa7d9e95656da7e9f6d6d6561656
f0da595959dbc3696767696f188aded6d2d6058e0b6b6b785522820851228a34548d15540176908c
823d411f9d007f299ff04679fc383fe0b9bff070b5ab59ea6de2e6f8adf072e21d444d1ff6327871
66f1da5cd93db9904c7537d4e4b59a29c42d10b48a64f311982bff005695fcb7ff00c128744d47c1
bff05f7ff83803c2d7b6f040ba9ea9fb30f8f13ecfa85fdd2bc3e31f0c6b5e25d3e4789ef64b159a
7d3f5f866b8436bf68b29de5b282586d55adabfa90a00c7d7741d23c4ba65de8bafe99a6eb5a36a1
03db6a3a46b1a7596ada5dfdbc830f05ee9fa843716973130c868e685d181c3291907f33ff006a3f
f822d7fc130ff6c0d1752d37e31fec77f06a3d735117f327c43f86be13d37e11fc4bb1d4efe1585f
598fc6bf0e21f0e6aba95fc0638268a3f1136b7a73cd6f01bbd3ee523f2cfea451401fc737c75ff8
2627fc1653fe0973f0e7c63e26ff008252fedd7e39fdaabf67fd2344f156bde31fd8fbf6b9b5d1be
20f8c6d3424b09b53d5a3f851e24beb2b7835bbebab6b6bf2de1df096adf0935fbcbab803488fc49
af5ea93fccfdd7fc1db7ff0005925bdd6636f1c7c03b08ef60d5ecad6d53e00786961f0bcfa85cc0
f6375a5adddecb746f3c2e2092c74987c4571ad5a986e6e4f886cb5bbc8ed6e2dffd5d9d448a5431
5ce0865c12a41c823208c82323208c8ce38afe5cfc3dff0006c9fecaa3fe0ad3f1b3f6d5f881e0ef
0478fbf654f1f784af3c6be14fd99bc4968bae787adff691f88d73acd87c55d535ff000cea3a4cda
3dcfc35b0b091fc67e0ad1cea534969e3cf19df476da7e8fa1f81bc3d0ea401fb17ff04bff0015fc
72f883fb13fc16f88dfb477ed29f063f6abf8b1e3cd2750f15ebff0016bf67cb4f0bdbfc20b8b4d6
352bab8d23c29e11bcf09d9699a5eb49e0fd3bc8d1358d69b4cd36faf75fb5d4d6eaca016f1a57e8
18208c82083d083907f115fc74fc6eff00824d7edcbff0471f895ac7ed7bff00043df17f8abe207e
ce56f3af8afe3eff00c131fc77e23f16f8d74ef1c5b7da4c3e20bcf837a6ccb79ff0906b117878c1
fd8f0bdeda7c56d127d2162d135ef881657b1781dbf72ffe0981ff000569fd98bfe0a89f0c6ffc47
f097509bc01f177c0ad79a77c66fd99fc7d7d6367f18fe11eaba6dfae977336b1a18682e758f085c
5eb241a6f8d2c2c62d364ba90e8daac3a3f89acf54d0ec003f5328a4560c0329041e411c823d452d
00145145001451450014514500145145001451499049008247519191f51da80168a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028aaf75776b636f3dddedc4369696904d7575777322416b6
b6d6f1bcd3dc5cdc4a561b7821891e496699d238d1599d8004d7e38fc62ff82f07fc13e3e1f6bbe3
1f87bf08bc6df103f6d0f8dde0d7beb3bcf821fb16fc27f1efed0be309b56b1bb9b4e974e9fc45e0
dd167f86da2797a8c12d9dc5debbe35b0b68a486755792489a2a00fd96a2bf01ac3fe0a2bff0589f
8d96f78dfb3dff00c113b5ef867a689236d3fc63fb66fed51f0e7e161920220ba0977f0bfc39a46a
fe378aeae2d0cb6d88af5ed6c3509615b9b9945bde411ed9d3bfe0e4af186db93e21ff00823ffc1c
b1d44ff6a43a53e81fb557c4ff0011f86a3941787c2da8df8d4fc3de1fd72eed04ab05f78874e8ac
edae24b5796cac923b8558c03f77a8afc06d47c13ff073358dda7f64fc6eff00823bf88ecda03e67
f6c7c2afdaa34468a72c3eec163af5f9902803649f6c01c348ad0a3047abb1c7ff00072fe85a2dcd
c4d37fc11abc6fa969fa749341a7595b7ed73e19bed7ef6ddd265b486eaeae5f47d3a7d4218e4b18
a5b8f2acad67b88eee67f260786400fdeca2bf0997f6c9ff0082e9784a307c5dff000474f839f123
fb3661a56a33fc20ff0082807c3bd1dbc43773da5eeaf1f893c3161f10fc15672e9fe1ad3eda2b5f
0ddfe9fe21ba83c4173e2697ed5a741368727da20e1b50ff0082c7fede7f0f6db51bbf8d5ff0414f
dbc343b5d12dada4d5aebe0cf8dfe137ed051acc164b9d49b4e8fc253e94dab595ad82c735b5de9e
f706e6f5e5d2ee22b19a112ca01fd09515f851e0cff8388bfe09ecf7ba4e89fb4745fb47fec2de25
d60a5a59693fb667ecdff14be0fe9b73ac47a6daea5a9e916de33fec4d73c146ef494bb8e2b917ba
ed80983457767f68b39e09dff623e137c6cf839f1ebc2b0f8ebe07fc56f873f187c173cdf658fc59
f0c3c69e1df1df8745e0b782edac65d63c31a8ea76105fc76d756d34d633cf1ddc31cf134b0a6f19
00f4fa0fb7b7f3e7f4a28a00fcedff008264e990e99f01be27c49243713c9fb66fedcb73797d0b09
3fb42eaebf6acf8a923dccd3848dae6658960b569a4512016cb11244618fe8957e6dff00c12bbfe4
dabc77ff006791fb76ff00eb5f7c65afd24a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a29a5d43
05c9dc4670013c7af00f19e09e80903bd003a8a69600a839f9ba7cac71fef1030bedbb193c0e694e
7076e3760e33d338e33ed9eb400b457e7f7c1fff00828efc0ff8c9f1be0f831a3f87fe27f876cbc5
b77e3bd2be05fc63f16f835b48f831fb4bebbf09eef53b3f8b3a2fc0ff001826a1773f882fbc0526
91a8dd3a6b7a5787c78cf44d375af137c3e6f14f87341d5f54b5fd01a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28

a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002b2759d7f42f0e591d4bc43ad693a0e9c2682
dcdfeb3a8d9e976427b99161b680dddf4d04026b899962822327992c8ca91ab3102b5abf257fe0b8
5fb10587edfdff0004d3fda47e0947677577e3bf0ff84afbe327c1bfb0884de9f8b9f0a34cd53c4b
e14d32013db5d214f16411ea9e08bd0ab0cafa7789aed22bbb59196e2300fcbffd857e377c15f067
fc1c1bff0005d9f13f8bfe317c28f0bf86f50f05fec476161aff00887e23f83747d16faff42f851a
4e8baf58d9ea9a86b56f657579a0eb4cba2ebb6b04f24fa2eb2e9a56a91da6a0eb6c7fa9cd3b54d3
758b48aff49d42c754b19d4b417ba75d417b693a862a5a1b9b692586550caca5a3760181527208af
f049f087853c45e3ef17786fc07e1ad2e7d5fc57e32f1168be12f0de8d6d02497fa9788bc4bab5a6
8ba3e9b6d13619ef2f754bdb6b558f891a5970db4838ff00717fd873f660f0c7ec5ffb247ecf5fb2
e7842d6ce0d1fe0a7c29f08f82ae2eaca248135df13da69c975e36f155c46800fed0f16f8c6ef5cf
12ea72103cdbfd52794050db1403eada28a09c726801aaa17247f11c9f73eb4ee9475af90ff6ebfd
b3fe127ec03fb2d7c5bfdaa3e32dd93e14f85fe1f96fed3c3967a9691a6f887c79e27b9062f0e780
bc23fdb77569677be26f12df6cb5b2b60f23416eb77a94d1fd8ec2ea48c03e7ffdb53fe0b17ff04d
ff00d81f56d7bc19fb4cfed45e0bf06fc4cd0341b1f10dcfc26d06d75cf1cfc5292d756884fa1c2b
e0ff000869bab5ee9f77ad42d15ce9cbaec9a3dbb594d06ab73736da4c82fabf84cf8a1f15bf688f
f82c87fc14717f6e9ff82107ec65f107f66df8affb3cf82354f187c69f8d771adf823c26bf14fe21
4ba8ea9a8f87c78dac57cef85d7de3af1d68b64344b7f086ab7faf6b3f1485c6a9278ba01a37865f
5a4b9f19ff00e0969ff0564ff83883e24f89bfe0a7d6ff00023e0e7ecc9e08f8b375f0e3c23f09fc
05e35d74f843c4de27f843a5692f6d61f1412e4f8720d53c7da7e95a735acf2f8dbc571e91abf8d2
deef4fd2fc0ba6cde0ed034c8ec3fd00bf602ff827efecefff0004e5fd9c7c1ffb397ecfde10d3f4
7d2746b1d2eefc75e32fb0c16be2cf8bdf1060d174ed275ef89be3ebe85a49751f11f881f4f4996d
da67d3b41b016ba0e856f63a3e9f67691007c17ff045dff82d1f80bfe0a67e02d73e197c4ed12dfe
057eddbf0320b9d0ff00687fd9d75bb6bdd03531a8f87af1744d67c79e02d1b5c2bad3f855f5956b
1f11f86af966f11fc33f10c9ff0008ef888dd59dcf877c43e20fdd404100820823208e8457f2cdff
0005c5ff00825dfc4ad1fc7fe15ff82c8ffc137adec7c03fb79feca124fe3ef889e1fd0b4c99dbf6
9cf867e1fd21acf5fd3b51d2ecc4b6bae78eb4af04aeb3a16a16d3d8fdb7e247c3ebed43c2b79a84
bab68be1186bf67ffe09adff000506f82dff00052dfd957e1f7ed2bf06f57d349d6b4bb1d33e2578
0a2d42deefc41f093e275ad8dbc9e2af87de27b68dfed16b3e9b752fdab42bdb98208fc45e19bbd2
3c41621ed7514da01f7dd1451400514514005145140051451400534200ccc3396ebe9c67fc69d450
014514500145145001451450014515c978fb54f16e87e06f196b5e01f0a5b78efc73a4785b5fd4bc
1be09bdf105b784ecfc5fe29b1d2aeae7c3fe18bbf14de5a5fda786edb5dd562b4d327d76e6c6f60
d262ba7bf96d2e120685c03ada2bf2d3c33fb54ffc14d26d0f4f97c5ff00f04a5b7d3bc49244c755
b2f0e7edd1f02b5bd0ede7123844d3b54d4f40d0afeee168446ecf73a4d9bacad24611d11247e92d
7f6a2ff8283bdc42979ff04b8d5edad59f13dc43fb667ecf3752c29b58ef4b765b6598ee0abb4cf1
704b6ef976900fd27e95f0bfedc5ff000503f81bfb0a7837c3b79e3d6d7bc77f183e295c6a7e1efd
9dbf671f86fa55ef897e317ed0bf102cc59456fe0cf87fe1fd3ad6ed907db754d2d35bf136ae2cfc
39e19b1ba3a8eab7aaa91c13fc83fb4eff00c14ebf6a8fd903e04fc45fda37f680ff0082735c780b
e13fc32d11756f127886e7f6c7f80da94de75ededae91a268fa5691a75a4ba8eb3ae78835ed434dd
0f44d234f8deef51d4efedada10a64debf28ff00c13e7c2bfb6c69de3ef1d7fc141ff6d2ff008277
78f7e237ed93fb4369f39f0bf883c17f173f674b8d23f66bfd9aa58f439be15fecddf0b7c2be3af8
b1e19d57c1e56caef5af147c53d5da0b5f14788fc5376dff00094df6a5315b2d2403b7d2bfe09bff
00b5affc14dac2d7c7bff0587f89bab7827e0feb083c47f0f3fe09c3fb3078dfc51f0f3c11e00b6d
72259934dfda73e2ef85f51d3fc4bf1d7c77a269bf64d325b0d1eef4af07e81adaebb7fa15d4d67a
cc9a6db7ee2fc1ff0080ff0004ff0067ef0b59f82be06fc25f873f08bc29636561a7c3a17c39f06e
81e0fd3dedb4c80dbd88ba8742b0b217d341117ff4abd3717523c934b2ccf2cd2bbfcfb79fb4d7ed
13662d4aff00c13dbf686bd175089b161f143f64b94da9288c60bb137ed036e22b846631b246654d
f1c9b64650acda761fb4bfc6bb89a04bff00d833f698d3627b0f3ee263e2ff00d952f45bdf89cc67
4e096dfb45979c7918b817a805b9c9848120a00fb182a82480013d480013f53de96be36d7bf6a8f8
9be1eb34bd9ff615fdae3574927f205af86a4fd99b5bbf56f2a59bcd92d63fda420296f888c6662f
8f3a4862c66404723ff0db3f110f958ff8278feddffbe8f519541f0efecd2367f674ef6ef1cf9fda
73114b7ac9e76988c48bdb6649c3461b6800fbde8af89e1fdb2b5d92c6e2ea4fd8b7f6d8b7b98990
45a54df0cfe1cbdf5e2b240c64b79adbe2fdc6951ac6d2cb13adeea769297b49ca46f13d9c975ac7
f6babe048ff864ff00db0ce0f51f0a7c3983ee33f1001c1f700fa81401f61518071edd3dabe3cff8
6babff00fa34efdb0fff000d4f873ff9e0d50d4bf6cabad32dc5ccdfb237eda5729e6a44534ef835
a36a570a64385736b65e3b9ee1a20701e448996307749b5016001f4ff8ebe1cf807e2768971e1af8
8de08f07f8f7c3d7705ddadd685e35f0ce8de2ad1ee6d6feda4b3bfb69b4cd72cef6ce486f6ce592
d6e90c589ede47864dc8c56bf133e2dffc1bddfb1e5c78835ff89ffb1678e7e3cffc1353e37eaaad
73078cff0062ef897e21f873e03b9d4a0b0b5b3d362f13fc1186fcfc3ed5bc3514f656b7baaf87fc
3d69e0f935c996737baa6e9b7a7e84dbfedb70c97e2c2eff0064dfdb774e6171716f25d5c7ecf77f
796112dbc2655b9377a37883558e6b7b971f67b76b5f3e469b0d2c515b9139dcff0086c5d2bfe8dd

3f6c1ffc473f19ff0085007e4a43ff000502ff008286ff00c13149d1bfe0ad5f0860fda43f67217a
574dff00828d7ec69e08bfbcd33c1fa4adb478ff008698fd9bb4e824f157831ad9a29ef750f1cf80
6d2fbc30a971069163a3ea9736771a9cdfbc3f08be317c2ef8f5f0e3c21f173e0df8f3c33f123e1b
78f345d3bc41e13f19784f528754d1758d2b55b382feca58a78f125b5cb5adcc26eb4dbe8adb52d3
e667b5bfb4b6ba8a5853c0ae7f6bed0ae219a2bafd9bbf6beb8b79609a1b8825fd9bbc673c53dbca
8cb34125b94713c72c6591e131b8941d9b1b2057f363fb4bfc6af819ff0004c8f889e35fdb1ffe09
ede1ff008cff00b33f8abc5de20b1d1be2ff00fc13ebe367ecc9f1fbe17feccffb70f8e2f2fee24f
ecdf827ff144dd5afc37fda9a2d35750bcf0af8a3e1ae93ab784fc413e9f6ba178c7468b4fd6aeaf
2ec03f5e7f67ff008b9aafeccfff0004c0fdabbf681f0f786975ed67e137c46ff82937c5fd2343d6
f53b3b1d27c45a97857f68df8f7e20b113ea314d12597872f6eac226bb924945e45a7c775826e0c5
5c6f8f7f6a4fdb1fe0e7ece1f123c1177f1efe0bfc56fdb87e10fecc1ff0f0fd7bc433fecfd7de03
f803e2afd9eb4ad4f581abfc0fb2b7d3be2c6bfad683e28d664f07f8a342f0ff00c4db9bcb916969
3695aedef876f1adb51897c27fe0919ff051bfd92fe37ffc13f9fc31e2cf85ff00133c350dcfc50f
da77c2bf163e09c7fb3ffc79f8b3a07842fbe22fc61f883e3cd73e17f89357d03e196b5a06ab7369
e17f88ba758f8934874b48e16be96cee74ab3dcf6ebcc9fd883fe088ba4a6ab78ff0bbf6cf4d2eff
00405f0778a34bb9d27fe0a677ba2f893e0ce9f7ba76ada67c02f1269975a6dcc5ac7c04d02fb4ab
7bad1be154e8fe1ab10f7b6d1d9bda6a37f6d7201fa17fb697fc1487c6ff00b30fc15fd9ebe35781
3e097c1af1e689f1b3c3767e25d6e0f8ddfb6b7c1afd922dbc0d6fac787bc35ade8365a76adf1534
abeb7f8857d7f378826b0bc8fc3b142da49d3d2eaed0c3a95bf97e19fb53ff00c1717e18fec67fb3
47ecb1f1a7e3afc2ad423f88bfb4a6b7e038cfc33f83fe25d57f682f037857c21acfc46d1fc1fe3c
f13699fb417c27f01ebbf0cfc6777e13d07551e22f0f7866ca7d2f59f881a988fc2de1d824bdf36e
a2f55f89bff0509ff825778cfc2c9e19f8c7a26a7e2cf0668de13d78ae91f113f617fda435df0ee8
9e0ad3f4c48bc4522dbf887f67fbcb0d2b418349b38d2fc208206b3b5894aba431ede1b48ff8287f
fc116bc79f047c01f0fbc3daf784b54f801e1bd4bc15e36f861e0df0d7ecb7f1f6cfe1f68fa8fc3b
f15d8f8e7c07e23f06e89a27c17b4d2ed1f40f17e9361e26d06fb4880472ea30457f0bce662d2007
9d7c50ff0082877ed27f1fed7e3c7c60ff00827c78f7e0ff00857e0e7ec9ff00b30f853f696d7fc3
bfb49fc05f8b43c53fb46378b3fe16e6ab75e135b6d43c49f0c3c6df01f48f0ef87fe09f8834cb1d
62ff00c13e27d575ff0013f882daf7fb3a0f0f698b26a5ee3fb0c7ed31fb626b5f1c3e1bfc1ffdaa
3c61f05be2f58fed17fb16e91fb697c3af17fc1df86fadfc233f0a913c47e00f0f78b7e13788b46d
7be217c415f883a33c9f143c2d77e0af1ed85de89ac6dd1fc4307893c3f125fe93709e0ffb41fed0
5ff0461fda8bc68df113e28fc4ef8a83c43acfc33bbf82be3a3e0ef04fedabf0dacbe2c7c14d4358
975fbbf847f17346f08fc3fd0edbc75e049756b9d46e1748d7606b9b68759d7b4fb6bcb7d375dd56
d2ef9efd937e2fff00c10bbf620f11f8a7c65fb3e78d7c65e1ad76ff00c2907c3f3aaf8bbc25fb6a
fc4a97e1ff00c2bd3f5697c59a6fc26f00bfc47f0778963f869f0bb4ad5ae5b5db5f06786d74ad20
482c6e6e22961d3f4dfb3007f449457e5bc3ff0005a5ff008265cf9d9fb4fe98b8b8b7b42b71f0c7
e36da48b3dc9711068ae7e1a44eb1031b79d7040b7b6f97ed32421d0b761e09ff82b5ffc13afe21c
bab43e14fda8bc15752e852a41ab45aa68be3bf0ccb6934a11a38fcbf13f84b4769d9e39239545bf
9b98648a7ff552a3b007e8c515f06c3ff053cfd82ae2ea3b38bf699f0019a6d5753d163cc7e2448c
ea1a45b1bbbe469e4d052de3b658066df509265d3afa6c5b585ddcdc111557beff0082a77fc139b4
b9a5b6d57f6cff00d9fb48ba80c6b7169abfc41d1f4bbbb669839856e6d75096da7b769845298566
8d0cc2294c61bca936807df55f91bff055eb9f08e8f07ec7fe2efda01b563fb13783bf6917d63f6b
18b4ad17c61e22d3c69f79f0b3e20e83f052f7e24e8fe0d4b9bdbaf837a77c65d5bc3377e379b51d
3753d0f4cd553c21abeb56f6fa5d85ddfda7b69ff82af7fc1359444cdfb707ecd6893e4c0eff0014
bc3491cc15cc4cd0bb5e04955250d1bb46cca922b2310cac056d5ffe0ac9ff0004ced162d4ee355f
db93f667b64d1e1be9b5027e2af86e63041a7a492dee52deee592731a4121f2a0499e62812259199
54807e23f833fe0a1da1fed97acfecc31f86eefc71a5fed97f0d7fe0a5d3e89fb37fc2cf859e1ef8
d3f0a2df55ff00827d6b5f12edb47baf885f15340f12e95a7f86bc5ff067c55fb2759cfe37d5b5af
102bc1fdad6fa1c9e1d4d2bc431c9a4bfd79adfc36fda420fdbd61d734ef809ff055fb0f087897e3
ef8ead24f8c317edf7f09fc41fb26d9784f5ad3f5ad3b4ff00106a3fb30df7c44d66eb4af82f636f
2c1ac687e154f01687e33d266b6b0b78e7bdd6522d2ef7ee7d2bfe0aff00ff0004b8d6744d23c4d6
5fb797ecc49a4ebba6596afa75ddff00c55f0f69139b0bf9264b337f63ab5cd8ea3a4cb34904a174
ed5ad6caf50a9325a2654b7bc5bfedd3fb145e5aea5770fed77fb323dae95737365a8ce7e3b7c315
86d6eace086e6ea095dfc4ca330dbdcdbcccc9bd0c53c522332b8a00fc4bfd93be24f817e297867f
e089ff00b2ef86350d3dbe3c7ec9fe34f89d75fb457c3d818ddf8afe0ec9fb28fc02f8b7fb387c4d
d4be22e9123bebbe1083c5df163c71e16b0f09ea1e204b47f16af8af4fd46c1352b29ee2eadffa5f
af9134ff00da83f60ed335ad67c4fa67ed11fb23e9be24f122d9a7887c43a7fc5ef83969ae6be9a7
2795a7aeb7ac5b78863bfd596c63fddda2dfdcdc2db200b0ec02bad4fdb17f64596349a3fda9ff00
67192196ea3b18e54f8e1f0c9e392f6501a2b3475f13957ba91594c76ea4cae082a8411401f47515
f9d5fb4cff00c159bfe09e1fb20d9fc3dd53e3c7ed47f0dfc37a1fc4cf11eade14f0e6bde1ebeb9f
88da55beb3a369b2ea77b1788a5f8736be2a9fc3969e542f6f16a3abdb5ad83df62c8dc2cf951f45

7c04fdaeff0065ff00da8bc3da3789ff0067af8fbf09be2fe95afe97fdb5a60f0378df43d67557d3
04d2db3dd5df87a2bb4f1069622b88268268b55d2eca78658dd268a3618a00fa2e8a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0029ac0632c32170df8af20fe04669d45007f9d27
ec3fff0004caf0daff00c1d89fb49784b44d374cf0e7c2cfd8ebe2078c3f6c3d3fc2d776b73af595
cc3e35d3fc29af7c35f0ee9b711de58be86746f17fc64d23c59a2de5c8d4e3d357c2769a1cb657cd
70b7517fa2ca6362e06015071e9919afe5d7fe09fb3b7fc44c3ff05c1b469ef92da6f829fb245c3d
927872ceeb49b996d7e1afc2e8e2bbbef16c9fe9fa1ea3686ea78f4bf0e5ae2cfc536f79aaea97a0
cfe0fd3cd7f5183a0c74ed4011a316673cedf971918ec73fad39b1b4923200c903af1cff004a757e
0afedfff00f0571f18787be31de7fc13cffe0991f0e57f6acff828b6b96c34df154708b86f81bfb1
be91ab456d02fc54fda2fc630e9f79a24727871b52b3be5f01c7a84575e67950788a5b6d42f340f0
b78b403ec3ff0082907fc14e7e057fc137be17e99e2af1f5beb5f12be2ff008ff51b3f0e7c06fd98
fe1e3c17bf19fe3c78befb53d3b498b48f05787fcababe4d234e9f54b7b9f10f891b4fbab5d3edc0
b4b0b7d575fbcd2f44d43f333f65dff825ff00ed47fb727c68f017edfdff0005b4d5f4af1278b3c1
faadf78a7f66dff826e6826c356fd9b7f6654bc4b9b4d3b5af88ba6cd7de22d1fe287c5196c9349d
4ae1ae26ba4d3754b1b3935ed635936d63e16f09fd8dff0004eeff00824e689fb31f8d756fdaebf6
a6f8957dfb66ff00c146fe2769f683e277ed43f11228b5083c051369b2d95dfc36fd9bb43b8d32ca
1f865f0c74d82fafb48b6feccd3f4ad5b5dd31da09edb43d024b3f0a695fb2291a463088a83d1400
39393c0f52727d4d00436f676b691430dadb436d0dbc71c36f0c11a451410c31f950c30c718548a1
862c471448ab1c680222aaa802cd145004722075c10188e541e46704720f0782410411824639afe2
7fc416177ff0406ff82f5f85b5dd07531a0ffc13affe0b0de24bc83c59a44b6423d0fe157c7b3add
fc220b15b7921b1d2347f09fc45f885a2ebda7dcc16d6963a6fc30f89facf86e1b2687c176b7c7fb
64afc1ff00f838eff62c6fdb33fe0969f1ce2f0e5887f8b1fb395a2fed39f0a753b3b4126bd6faaf
c28b5bbd5bc61a3e8f790c905f5bcfe23f87afe28b2b782d2676b8d6a1d0e7169757363662300fdd
f539033d7a1fa8383fa834b5f961ff00045afdb663ff0082807fc1373f66afda1afafa7bcf1c4de0
f8be1d7c58fb5c93cd78bf153e18bffc221e30bfbab8b8cbdcc9e259f4eb5f17c7701889adfc430b
b08e42f147fa9f400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
051451401f83dff052e8efbf695ff828a7fc12bbf603bdfed393e125c78dbe23fede3f1fac6c34db
4d46cf5bd13f64fb7d0a7f82be1af1233c375259f84b58f8c9e21d35b5e7bc4b6d3b5092d34bd356
69b509ad921fde0000ce0632493f53d4ff009e9dabf09ed60d235aff008392f5c7d4dc5cea9e09ff
0082386953f876296e231fd931f8aff6bbbab6d667b58638a0919b54834c486e52ea5be5892c629a
dc5a199849fbb3400514514005145140051451400514514005739e2ef18784bc01e1ad67c67e3bf1
47877c17e0ff000e5949a9f887c57e2dd6f4cf0df86b41d361204da8eb5aeeb37565a5e97630965f
36eef6ea0823c80ce0900fe7f78e7fe0a25a078a7c617bf07bf622f87dab7eda7f176d358baf0c78
9f5cf87da8dae99fb34fc0fd62d8dbc57773f1dff68cb95baf07699269125cb4ba8fc3ef86917c49
f8b8df60bdb31e06b599a198e0f85bfe09ff00e28f8d1e22f0bfc52ff828cfc50b2fda73c63a009e
e748fd9efc21a56a3e0dfd85fc0fa81d46eafb49d46c7e046b7a96bf75f17bc5da145711c369f103
e39eb1e30bd82ee08b52f0d7877c252436905a80655ffed8bfb427ed7325df86ff00e09c7e03d0ec
fc010ebc7c3de24fdb77f68fd03c51a27c184d2ded6de4bcf10fecc5f0e2de1d3bc5bfb506a7622e
2e22d375f9efbe1ffc157d5ac90278f7c536c2e74e93d5ff00666ff827bfc3af81de37ff0085f7f1
53c6fe36fdac7f6bebed16fbc3facfed51f1d24d2ef7c6963e1fd4f501a9dd783be16782b41b2d2f
e1bfc10f014372a8907867e1a786f459efa08e33e25d63c4778ad7aff7d5bdbc1696f05adb4315bd
b5b4315bdbdbc11c70c10410a08e2861862548e28a28d55238e3454445088aaa00135007f329f063
c2df13ff0062cf825a7ffc1487f675f0c8f19782b58f897fb461ff0082887ecd9e03d2753b58be27
fc36f0ff00ed45f17ac1bf6a8f839e19637b3c5fb437c0af0ad93b6b7e1b8a084fc6df85d697de1c
d56f3fe12cf0a7812ee3fe8cfe1afc4af017c62f00783be2a7c2ef16687e3af873f107c3ba4f8b7c
13e32f0ddf43a9683e26f0deb96516a1a56b1a55f40cd1cf6b77693c720ced9627df04f1c53c5246
9f027fc1215219ff00e09f3f09a3677bd825f1cfed411bbde42a1ee637fdaabe372b89e069eed30e
0b2b46d3ccaca70cc4122be24f8efe3bf17ffc10fbc39f19bc43f09be0ef8cbe327ec67f17a6f10f
8b7e047c21f879a0b6a49fb2cfed6fe33bcb4b2b1f84bf668351b0b4f0cfecb3f1fbc63a95aeb5e1
1834d86dec7e16fc4d9bc59e1b8045a4fc40f09d9e9801fa11ff000536fda07c59f027f652f18e97
f0863b3d5bf697f8f975a7fece7fb2d784a6b8b88eefc47f1bfe2fc8fe15f0fea30c160b2ea6fa3f
c39d32ef58f8a7e33bfb48248f43f06782f5cd62f5e0b4b49255f4cfd9b6d3e04fecbff0cfe0bfec
53a2fc54f87a7c6ff033e047827414f01dc78dbc396fe3fbaf09781bc3761a25f78feebc1975ab2f
892dbc3fa85cd95c6a973ad49a6c5a5446e5b6cf1c2a8abfca27ec03ff0004a6ff0082dcfc66d6be
3dfed8dfb667c7cb1f835f193e2ffc2ef8ef2fc06f067c45f1678a7c5bf13ff67df8f1f17bc35a7e
9fa5fc59f86d1f842ee5f0afecbba61fec5f0ef84b54d1bc210f883c7507c22b3d4be1edde9ba536
a57af75ce3fc00f8f7fb4a7ed29ff0584fda23e287827e09fc0bf1c7ec332f8b7e306ada77c2ed4a
ebe307c7ef197ed11e25ff00826eafc31d2fc1965f1cb59d03c2fa9699fb22dc785a5d47e288f84d
1787adee350f881ab5969b7724b0f872f279003fb39f811f1efe10fed35f0b7c31f1b3e04f8e349f

891f0abc67fdb2de14f1be842ec68daf45a06bfaa786353b8d39efadad279ed61d6b46d46d61ba10
0b7bc4805d59cb3dacd0ccfe83e26f12786fc1ba0eb5e2df18788347f0af85bc3ba65e6b3e23f12f
88f57b2d0bc3da068da6dbc975a86b1ad6b1a9dcda69da4e97616b149717ba85edcdbdadac08f35c
4a91a338fe6fbe1a7ed75f07bf646d57c7bab78f3e3d5efc3cfd99ff00e09f3ff04e1fd973c7bfb3
07ecb9e0ef137823c0da67ed35e00f1bfc13d5b50f117c53b6d235c4d1e5f8cfafea5e2dd2f40f85
1f0ded344d5f4ad03c37e3db663a969adaef8c2caeae3e89d4ff006bcd27e2f7c7ff00d9ece89f18
be1efc6ffd877fe0a5bfb11fc77f8977bf02fc77a578375ed43e14dbfc2af86be0bd52f3c4fa34ba
4413cdacfc38f1a691e25f11f81fe31f82bc7b0ebd168bf11ec120d1f51b549b56d02100fdc9d3af
acb53b1b4d434dba82fb4fbdb682eecaf6da78eead6f2d2ea14b8b5bbb6ba85e48ae6dae609639a0
b88a478a689d248dd91958fc87fb36ff00c2bc97e3c7ede375e10d3bc4963e2c3fb40f802cbe2a5c
6b7e236d5f4bd5fc5765fb307c0b1a2ea7e14d18a05f0ae8c9e049fc29a55ce9e1e43a8eb9a5eada
db141a82a2f93ffc11fbc67e22f883ff0004befd853c61e2a8a78f58d63f66df86e43dcdddc5f4d7
ba3e9fa347a578675437574ab3cd1eafe1ab1d235381a41f2c1771a2b3a22b1f5afd9b6d7e198f8e
7fb76ea5e09d37c7761e2fbdfda0fc0b6bf172e3c51aad95f785f56f19699fb32fc0d8346d43e1c6
9f6b2c93e8be1f5f00c9e11b0d62d35048aeeebc5d65af6a2a1ed2eed5c807d8f58975e1af0edf48
f35ee83a2decd2ecf366bbd2ec6e6594c418466492681de431877085892a1df046e6cedd1401ce1f
07f849822b785bc38ca8a5514e89a615452c5c8406d70a0bb162060162588c926bf2d7fe0b63e2df
0afc07ff00824e7edebf112c744f08e93a9c1fb39f8dfc1fa25e4fa1e9c8b16b7f12eda1f86ba3a5
b98add244bb7d43c596e966e8e9e45c18e779228e27913f5b6bf0bbfe0b152c5f1e7e2b7fc1357fe
09dd649a2ebd1fed43fb61f857e2d7c6cf04ea91595dc3adfecbdfb21dac9f1abe2443a9dadfb4b6
6da3eafe2bd3bc05a15cd85dd8dec7e2186e6f7474842497534001fa13fb227ecf3f0cfe1e7ec83f
b34fc319fc07e0ed4adbc29fb3cfc10f08ea2d7fe12d2a693599bc29f0d7c31a14777aac7aa68f6f
777976e2c10bcbabdac77e187fa54714e2445f1af127ed2ffb0ce95fb397c7cfdaafc53f0a7435f8
47fb327c43f8a7f0cbe226a97ff083c2175abdb6adf063c78bf0bbc65a9e83a6344ef77e1eb6d6ec
bfe25f7b2cf6335c689622f1acedd228a0afd278a286de08608628ada08238a28a1891228608a255
48e28a340b1c7146aaa91a20088a00500002bf89ef8b1fb1dfc686ff0082567fc140fe2e5d7ed6bf
1f7c37f0cbc75fb6e7ed25e20f10fec752da7826f7e1cc3e09bbff008281a786fc4de18f13eb5aaf
c3f7f8c9a5dc78b345d3b50f146b474df1be9ba54961afc0db23d06f2fdaec03fb0883e04fc05b98
63b883e0c7c24921991258a55f873e0e2b2c522878e442346e524465753dd483deb98f187ec8dfb2
a7c41d3adf48f1dfecd1f00bc63a55a5e26a36ba7789fe0ffc3ed6ecadefe38a4852f60b6d47c3d7
114574b0cb2c4274459046ec81b6b107dfeda086d6de1b5b7411c16d1476f0c60b1091408b14680b
12c42222ae4924e3924e4d4f401fcf5fed9bff00048fff008240fed97fb4b7c02fd96bc71f09f4ff
00879f117e1a782fc6dfb4c5ff00c2dfd9cbc1da3fc21d0bc79f0c6fb5ad17e1c2cdf19bc61e07f0
a59dcdae8f378bc471783ac2c7c41a0f89b53bbb1f13ff0065ddfd821d59d7eacfd997fe0863ff00
04a8fd903e21f853e2e7c05fd90fc1be15f8a5e079a0bcf0af8f757f14fc45f1bf88b41d46dd6e11
355d2e6f1b78c7c416961aab45753432ea1676705ccb03f92f218804af99ff006dff001ef8b3e16f
c5bff82ad78c3c07aebf84fe3c597fc1357f673d7be11f8a7c19a2dddffc49f0c7c29d1fe21fed1d
a57c56f1c68424b6bab6babcf87fae6b69e22b09ad23b91a15f43a4dfea16d205843fca3fb4dff00
c149be14e97f0e7f6adfd937f65efdbcf42f0ad9fec41fb10fc1bfda8be127ed9117ed21a07c63f8
83f17be35dbf883c65ac699f027e23ea5e20975a8fe31597c42d33c37e0eb7f19587876f6ff5bd62
dfe23d8e94c348b86d3ac6600fe9bd3e2a7c3a7f8a12fc151e32d007c598bc0917c4f3f0f9b50857
c52ff0ee5d7e4f0aaf8ce1d2d984f3f87d3c4919d127d4215786db52782dae0c4f756a26efebf14b
c73e2dbcd73fe0a85ff049af10fda2dfc37f15bc77fb18fed877ff001a7c0518bad3e7b4f86faa78
77f67ef145bc53d84d6535f08b46f8cb6fa6d869b65aaea312db793aab796f7d6f97fdada0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28c8f5f7fc0753f850014514500145212075206064e4f6f5fa52e46339
18f5ed4005146475cf1eb48790c01e7047b8c8ff0026803f960fd846ea0b9ff83a37fe0b27159e89
7e22b5fd987f672b6d4b5c8ef841a5c3a92784be03cd159df6936d6eb6da8ea3abdadc79ba6ea97f
3ff686996fe1ed5ad2013db6ad31b6fea0fc4be25d07c1ba0eb1e2af156b3a4786fc2be1bd2b51d7
bc4be25d7f53b1d1741f0e683a3d9cba86adadeb7ab6a53db58699a4e99616f7179a86a179710dad
9dac124f712c712338fe53b48f8d1f043f637ff838c3fe0aabfb43fc73f1fe8df0b3e0ff0087ff00
e09c5f01fc57e3ff0017f896f63b2d286b936adf0a34dd234bb1b5b7896e35ef15eb967a03d87853
c396306a9e27f106a1e7699a1dbddcd38b61e43a15b7ed59ff000738f8dacfc4de258fe2efec6bff
000445f066aa2eb41f0de9fa9da68bf197f6eff10e89ae2699ad69fe31b9d235bba5d1fe1fe9173a
6eaf684430ea5e19d0ee3cb5d324f1778de23ad781003d27f683ff00829ffed73ff056ff008c337e
c43ff045b7f19f81bf67a4f195efc3ff00da8bfe0aaf1f85354bcf05fc3b8b4cb7d4350f11785fe0
acf23d8dbcf77aae8f1e94ba278bed752b3f14f88a4f10d84be125f09f879a2f88a3f7b3fe09f5ff
0004e1fd997fe09b7f0757e147ecf5e14617fadc90eabf147e2ef8b0db6b3f17fe3678b44b7b7771
e2ef8a1e3116b6f73ae5ff00dbb54d525d2b4d892db43f0f5b5f4d67a2e9d6892dc34ff4b7c07f80
5f06ff00664f85de16f82bf00fe1d7857e15fc2af055847a7785fc15e10d3174ed274e8147efae25

66927bdd5755bf97375ab6b9abdd5f6b7ac5ec92df6aba85e5dcaf31f61a0040028c28007a0000fc
852d1450014514500154753d3ac357d3aff4ad52cedb50d3352b3bad3f51b0bc823b9b4bdb0bd824
b6bcb4b9b7995e29edeeada59609a1911a396291e37564620dea2803f8feff00836fb5cd53f650fd
afff00e0ad1ff0486bfb89e7f09fecd9fb41eabf1b7e0adccc3584bc5f87fe30d62d7c297f652437
b611c30dbb78793e136b31c8f7e45eea1ad6b177a6ff006b69ccda927f6035fc92de7f6bfc0eff00
83be34bd3bc136ba93689fb5effc13e22d7fe2d599bebfb3d2ae354f07e9de2ad3b49f134762fa9c
3a7ead79a52fc13f0d6976c64b6bb6d3e1d7b5c4b2b486e2796f2bfad9072012319ede9f9807f4a0
05a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a439ec33c8fc89009e87a0e7fa8eb400b457f2e1f08
bfe0eb9fd83e7f8f9f1c7f674fdb03c27e36fd8dfc65f07be2ef8d3e145a78975a9e6f8cbf0ebc51
7de0df1deb9e0abd9af3c49f0cfc3d757de13bd88e976fa95faea1a25ef85ede1b8bb4b3f18ea2b6
31cd79fd1e7c23f8d9f097e3df83f48f885f05fe247817e29f8175ed3ecb53d23c57e01f1568fe2a
d1af2cf51b3b6d42cdbed5a45cdc8b79a5b3bcb79dad6ec41770ac8ab710452650007a9d14514005
145140051451401f835fb59c569f05ff00e0bb7ff04c4f8e17e2fd346fda63f670fdabff0062ad46
eadb488eeb4fb3f14787dfc33f1efc056d7da8c604f6b3f881b4df134103c826581347291ac705cd
f4a3f796bf28ff00e0b2bf01fe277c60fd8cb50f1e7c03b0b5d4bf68afd913e26fc3cfdb47e04e95
3e8e7589fc4be3cfd9db5593c6173e07b248ee6d6e60baf881e104f13782e336b24935d9d6974f5b
6b9fb5f967ed6fd93bf68df037ed77fb36fc16fda67e1b4d76fe0bf8d9e00d0bc7ba2db6a31c306a
9a4ff6b5b0fed3f0f6ad6d04f751daeb1e1ad622d4340d62d16e6e3ecba9e9b776ed33b464d007d0
d45145001451450014d775452ee42aaf527a0e71fccd7877c7dfda5be057ecbfe0c3e3df8eff0013
3c31f0ef409e59acf458b57bc69fc43e2fd5e184dc7fc237e02f08e9b15f78abc7de2cb98949b0f0
af83b46d6fc417ee425ae9f21391f078f107ededfb705cc67c0f17897fe09d7fb2aea30e9f7f65e3
ef15689a2eb5fb73fc5cd2ee6089ef34ed33e18788f4cd63c11fb29f87af527bd863d73c66de36f8
cc63b6b0ba87c23f0df5299e5b700fa73f691fdb77e127ecedaee87f0ce3b2f167c67fda33c6fa76
a77df0d7f663f82da3af8c3e3178d869b6c9733df5cd81b8b2f0f7c3bf085ba4b1c9a8fc44f8a7af
f833c09a6c3bccfaf35c2a5b49f345afecbffb59fed8fa8c3e22fdbafe22bfc17f81f35c586b1a1f
ec33fb35f8bb59d25efa1425db42fdaaff00691d0b51b1d77e31db4f6d2bdaebdf0d7e16daf80be1
5dc5c6eb7d4f52f887a7dbdbdddc7da5fb37feca1f023f64ff000a6a5e12f823e078bc3717887569
7c47e33f13ea9abeb9e2ff00887f113c5575f35f78afe23fc46f176a5ad78d3c73e22bd94bc92ea3
e22d6af8dbabfd9ac22b4b348edd3e8ca00e23e1dfc35f87df08fc19a0fc3af85de08f097c3bf017
85ecd34ff0df833c11e1dd27c2de17d0ac63c94b5d2742d16d6cf4eb28831676105bab4923bcb2b3
c8ece7b7a28a0028ff003fe7eb451fe7fc2803f3f3fe096be1e4f0c7ec2ff0634c8d21892e353f8c
5afac504f75731443c59f1d7e2678a7cb596f00b92633acec747695627568a29ee22449e4fb43e21
fc3cf047c59f0378bbe19fc49f0c68de34f00f8f7c3daaf84fc65e13f105945a868de22f0deb9672
d86ada3ea56b28c4b6b7b6734913ed292c64acd0c91cd1a3afca1ff04dbb68ad3f629f81f0c31989
0d978da6642d239f3aebe2578cee6e1b32bbb8f3279a49366e091eef2e2548d5117ee2a00fc89fd9
07e2578fbf641f8cf63ff04d9fda53c41ae789f46bbd3757d6ff00e09f5fb4378aef2f355bff008e
1f053c3104f71a8fc00f88be249ad522bbfda47f674d061b18b50bfbeba17df177e174ba2f8e6ced
e6d7745f1cbc5fa74bf0c3e1d2afc4236fe07f08db49f16cb3fc4eb9b4f0ee956973f109dfc3f6fe
14f3bc67756d6b0dcf89675f0bda5af87a29f579aea58b46b6b7d3a274b585231e51fb57fecc3e03
fdad7e0fea3f0bbc6b3ea9a0ea763abe91e39f85bf12fc31335978f3e0a7c63f08c935f7c38f8cff
000e7544657d33c6ff000fb5c91357d29dcbd86a900bdf0feb96ba8787f58d574ebbf02fd877f6a9
f197c43bcf1dfecb5fb4ca587873f6d9fd9ae1d334ef8b9a45a585d691e1bf8c1e03d46eef74ff00
875fb517c20175a7d8da6b5f0efe2de9b6115ff88b4cd064bf8fe13fc497f117c31d7658e7d274bb
ed5c03d17c0fff0004fdfd917c17f0ebf67ff86b7bf053c17f13b4cfd96b4cb2d1fe01f893e36e89
a6fc63f881f0cf4dd26edaef43b5f0d78f3c7f69adf89ec23f0f85b2b4d0843a8a7f6659693a35bd
b051a5591870f56ff826efec68fe13f8ff00e1cf017c0ef02fc0ed67f696f877e3af861f137e25fc
0cf0c7877e1b7c527f0bfc4783564f15c7e19f18e93a4c973e18b9d46ff5bd4b5f946996e9613f89
6e1f5ebdb0bbd48b4edf73d1401c47c34f877e14f845f0efc09f0afc09a645a2f823e1b783fc35e0
3f07e8f02c690e95e18f08e8b65a0685a7c6b147147b6d74dd3eda22cb1a076567dabbb03c9be0df
c27b6f871f13ff00696f18596bbff091b7c78f8b9a5fc46d5a382cecad2dfc117be1ef83bf0a3e17
dbf84aea68efee2fb54bfbbb2f0447e25fb64b6b691dbc1ab0b078a316d6f35efd215f22fecb3a0f
c6ad13c55fb5edc7c5efedd1a37883f6aef13ebdf04bfb6f52d27518cfc1c9be177c24b0d21b434d
2c07d3b433e2cd3bc622d34ed5146a90dc2ddc93978a6824600faea8a28a002bf0aff66d4bdfdad3
fe0b4dfb63fed2df6cb3d5fe0f7fc13ffe127863f606f83f3c51db5dd8ddfc73f884da17c67fda87
59d3ae9a3fb459eb7e0a87fe103f865aeb060642d756104c63b7be89ff00413fe0a11fb55e93fb18
7ec81f1afe3ddccb1dc78abc3fe1793c3bf09bc38a89717de37f8e1e3b963f07fc1af03e9d63e7c1
35e5cf89be226b3e1fb1b84818bda694751d52502d34fb991382ff0082587ec93e26fd8aff00620f
839f067e24ddd8eb3f1cef6d75af8a3fb47f8aec6e05ff00fc263fb427c58d6af7c77f15f5eb9d59
5634d6e58fc49accda1c1acc705b47a8d868b65711dadb46e90a007e869008c10083d41e41fc2b32
ff0045d1b55b0bcd2b54d274cd4b4cd4096bfd3afec2d6f2c2f99a44958de59dc4525bdc969638e5

2668dc99111cfccaa469d1401fc4ff00ede7fb42f817c15ff052dff82ab6a9fb59fc4dff0082b25a
fecf1fb3df80ff00634bef03cbfb077c61f8a9e0bf85df052f3e247c21b83e20b9f8970784bc63e1
ef0d7862e3c77e2c5d064f0e6abafda5ce8cfa945ad5cea6ab14d72efee9e02ff82c07ed65fb1a7e
ce9fb0bfecb7fb402fc27f15fed93f117f66af167ed2de31f8b3fb4c7c4af155e782edfe0341f123
c45e1cf80de1df1178b7e017837e29ea5f113e3dfc48f062786a3d67c59a6dbdbf82f4ed42d6ff00
5df10ea9a85dea2f127f44be1afd863e05787be3bfed83f1fae74fd5fc55affedc5e11f85be06f8e
fe11f16ddda6b5e01d57c31f097c11ad7c3ed0b4ad2bc3d25845f63b5d5bc37e20d4edbc4b0ddddd
fc7aa4932baadb2a946f8b74eff8221fecdfe17f067c11d03e1a7c6cfdac7e1178dff66dd1bc75f0
f7e077c71f869f1893c3df197c13f01bc7daf4de23d43f673bbf13c9e1cbed33c65f07f41d52612f
82f49f1a683aeebde114b6b25d13c436ad6b1b900fa27f620f88ff0006bf6fdf84ff0000ff00e0a3
0ffb3fea7f0b3e2ff8c3e1278cfe197d83e21e917b67f117c0be18baf1c9b4f887f0c352b9bab4d2
13c45e11bbf1b781e1d6b43d42f3458adb54d3d6cb5ed36d34e1acde4127b3ddfec2ff00b145f6a7
e14d66ebf642fd98a6d57c0be2097c59e0cd45be03fc2f5bdf0b789e71109fc43a0dc2786164d2f5
997ecf6ef26a368d15d34b6d6d3194cb6d03c7e9ff0002fe0c783ff679f84de07f831e009fc5377e
0ff87fa243a1e8979e38f18f897e2078bef614925b9b9bff0011f8cbc5fa96afe21d7f55bfbeb9ba
bcbabcbfbe902bcff67b58adaca1b7b687d6a803c487ecf1f09cfed1527ed572f86cdc7c703f0722
f8096de2db8d47519e3d3be17278cae7c7d71e1fd334692e5b47d3e5d4bc513c77fabead6b6516a9
aa4561a5595eddcd67a659410fb6d145001451450014514500145145001451450014514500145145
001451450014514500145145001451450014514500145145001451450015f8c1f15bfe09bffb7cf8
f7e24fc4af18f83ffe0b55fb527c29f0778dbc7de28f16f867e187873e057ecedaa68bf0dfc3dabe
bbaa6a5e1df0178775cd5fc3726bf79a2784349d460f0fdb5e6a37526a1ad5b69b677facc971a82f
9c3f67e8a00fc1eff8757ffc146bfe93d3fb60ff00e181fd9aff00f99ba3fe1d5dff00051aff00a4
f57ed83ff8607f66bffe66ebf7868a00fc2e6ff825a7fc141c69d0471ffc1777f6ce5d656ea76b9b
e93e08fecc52e972d8b44ab6f6f06903c0f1dcdbde452f9924b7b26b37314c8d1c69616ed19964ad
07fc12c3fe0a221d8dd7fc1793f6c8963305c2a25bfc09fd99ed9d6e9a0916ce6791fc2372af0417
4619ae6d844925dc092db47756924ab7517eed51401f82de33ff0082697ed99e13f0b4de30f147fc
17cbf6d1f0868de0af0f6b3e23f19f8b3c45e02fd96b48f096989a5d95dcf7de26d51a5f0069165a
3f84b47d14df5cea961af6a9aadb472c30eb2756b2934f83cbf05f82dfb3378fff006d2f0bfc4b3f
b2ff00fc1ca9fb4efc66b1f0df88f4bd2aff0052f85567fb2b6b771e05d32f63bfbeb1d37c533783
7c0da27886e352f125ac36b7be19f19e95a8f84b47d634ed3f54b8d3b4ed66caf91f4ffb53fe0b77
61ad78dbf659f83df01ddadf4ff85bfb4ffedc9fb1afeceffb41f886eb501a5dbe8bf02fc7bf18b4
8bbf16d9cd780f9891f8fb59d0bc31f09648e30e9729f10cdb5d452d8bddc6fc67c7af0ff83ff674
ff0082c0ff00c133bc47f0abc3de1df8727f6acf849fb5afecc7f1a34df08f8662d3b4ef1f7827e0
5fc31f07fc55f80fa76afa7e890c5a6db5efc2fd634abdd2bc21af4da7412e83e14d6759f0a0d4a2
d12f2cac6100fe5ebe21ff00c10b6f7f6eeff82ea7ed01fb2d7ed5bfb79fc7af8bd77f0bff0064df
843f1f3c4bf1af55f86fe00d1fe24f8cedaf75bf08f836c7e1f68d0da16f05681a468da1eb133d87
88ecbc39a808754334371a1de5cc1a85d5eff491f0fbfe0893f1e3c1317846da3ff82d97fc151e1d
27c06969a6783fc3be15f1bfc25f0c78634df0a69c353934ad0b51f0adff00c34f14786bc433d8cb
776308bdd6f49bdb37d274f1a22e911582e949a379dfecfa9127fc1d05fb756ebc33dcbffc133fe0
798ed5278ee61d3f4f4f1bfc2f486ddb12992c2ee4bdfb7ddcba71852236b7363a9a492bea322c5f
d21d007e13ea7ff045cf8c3ab6a17f7575ff0005b3ff0082c2c369a9dedceaf756ba6fc7df85da34
b1ead752b339d3a5d1be0bd85968fa0a4324b1c1e18d2f4cb4d1ed6530cb690dba411c15ad67ff00
046ff8bf6564fa7c3ff05a9ff82bfbdbbe8faae8464bbf8e5f05efef8586b1791df5d4cbaa5ffc01
b9d4935a8678d534bf11a5d2f88343b32fa7689a9e9da7cb2db3fee151401f82ff00f0e43f8927fe
7367ff0005a6ff00c4a8f040fe5f07a8ff0087217c49ff00a4d9ff00c169bff12a3c13ff00ce7abf
7a28a00fc17ff87217c49ffa4d9ffc169bff0012a3c13ffce7a8ff0087217c49ff00a4d9ff00c169
bff12a3c13ff00ce7abf7a28a00fc24d37fe0895e3eb4d474fbad43fe0b45ff05a1d634fb6beb4b8
bed227fdac7c2d6506ab670cf1c973a6cd7ba67c26b4d46ce2be855eda4bab0bab6bdb7495a5b59e
19d63917035fff00820aaebba868f72fff000573ff0082cdc1a7e87aa278974fd2dbf6ccb5bb5b7f
174104d15af8922bd9fe1b9bd5b8b576b69a1d35a57d1c3daed6b068ee2757fdfaa090392703d4d0
07f9e97ed7ff00f04cff008b5e0aff0083853f602fd9a74fff008286fede7e26d0be3ffc22f1478c
e2fda03c5ff1eae75afda77e1af87343b0f8b937c43f06782fc7d63a178774ff000ef86bc5361e08
d1747d3e0874ad5960b8d775ad5753d3f519b6413ff46dabff00c1067f65ff000b7862ff0059f14f
ede9ff00054dd0fc2be17d32ff00c41aeeb9e22ff82897c4ad1f42d174ed36c56eb5af11eb37f749
65a4e93696f61a78bcd5b519ded2c6d2d2cfce91adededf29f0f7c42926fda4ffe0edef81fe1fb7b
3d375ff0d7ec15fb0b6bbe28d66eec66bfb6b8f08f8b3c7fa3f8aa085757bbb7792d752d4e77f8d3
e158ec746ba6b6b75d3efae6e764f7562e8dfbb7ff00055ad42d74bff8260ffc1452f2ee4b358a1f
d877f6a81b2fde35b69e59fe0878e2ded6d2512b2ac86faea48ace2873bae269d208d5a49154807e
7a6a1ff043cfd90341f07c9e3ad57fe0a17ff0532d1bc0177a6e97a8cfe32d47fe0a4bf10f4ff07d
d68dab4f6326897b2788aeae22d1a4d3352bbb9d325d2eec5e7d9ef6e27b136b2ca67855fa7ff887

e7f673ff00a3d4ff0082adff00e2c07e2d7ff1aafc49f1478cb55f805ff0474ff82857fc126fe37f
8a67f88775f0bbfe09d5e05fdad7f629f1578eac3468fc43f10ff64df891a3785fc417da25dd95b0
b8b59fc51fb2bfc76b7f107842d2f3369a947e1193e1eeafa6e93a5da69d01b5fecb3f66bb89eeff
00675f8097773aa4fae5c5cfc16f857713eb774f78f73ac4d3781341965d56e1f51cea0f3ea12335
dccd7c4de3492b35d1f3cbd007e44ffc43f3fb39ff00d1ea7fc156ff00f1603f167ff8d5397fe0df
7fd99dd95351fdb0bfe0a9bace9eec12fb48d4ff006fff008c1269baad9b1db75a6ea096cd6b72f6
37f0192d2f12deeada76b79a458ae2190ac8bfbbf45007e0ecbff06f5fec93731788aceeff00699f
f8296dee91e23178d368775fb7afc6a9749b1b8ba92168af2dedcdf89350b9b18adadedad5bc4736
b91c90410fdbe2bd9a2499799d5bfe0db5fd85b58d61b54baf8d9ff0506368755d3f581a037edaff
00156f3495bcd3eeedefe2713ea72dfebe6492fadc5eb5e36b6da95bddc8f73617b673476cf07f41
145007e296afff000401ff0082786bba1ea1e19d5e3fdad352f0e6afacff00c241ac681a97edddfb
61ea9a36abacbdf2ea375aa5fe99a9fc67bcb29f54bebc5f3aef56f2575691da474be8de595df8e3
ff0006dd7fc129da086d1fe1b7c7d7b2b7b89aea2b26fdb2bf6b136897172b6f1dd4c907fc2e1d91
cb7515a5ac573344125963b68159cf9316cfddea2803f07e6ff836d3fe093b2cd2cc3e14fc7187cc
964916283f6c2fdaba386dc48e5c436e9ff0b84f970c79db1a12c5500059b19a749ff06e07fc1291
90adc7c30f8e77ce96f059db3dd7ed89fb55c9369b6c9751ce058bff00c2df536e1409a32d867fb3
5c5d42acab2e57f7758900edc6780339c64903271ce0673fd4751fcc8ddfeda3ff000503fda71ad3
f6b2f84bfb5e7ec95fb01fec9bf123f687d5ff0063ff00d8c3e15fed11f01752f8d1e2ff00daabe2
a69df10b5cf86b67e20f88be29d2bc75e11d53e1c6afe39f881f0f3c73a3fc36f097831f506b5f09
dbdddc789ec2ef565b1d69803f8aaf869ff06f97edb1fb717edabfb49f84bf66bf823e21f833fb27
f823f6a2f8d3e03d0fe377c73975ed2fc13e19f00784be297883c3fa759e89aa788bcdf1afc66d7f
45d0eceded257f0c5aeb72ea1aac07fe123d7b4992e2e2fa3ff42cff0082487fc1123f659ff82467
86bc4f75f0835af1cfc46f8bff0012fc39e1fd07e287c57f1dde436efadc3a15f5fea7f65f09f837
4e51a4f81f43bebfbd866bad363b9d6352bb4d23445d4b5bbe934f491bf523e0a693f15f43f84fe0
0d27e3a78c3c2de3ef8c361e19d36dfe23f8c3c0fe17baf05783b5ff0016a45ff136bef0cf856f75
2d62f344d19ae098ac6d2eb52b9b83044934c639256863f50a0028a28a0028a28a0028a28a000e70
71d7b67a67debf027e136b3a6ffc123ff6e1f10fece7e3fd46dbc3dfb09ffc144fe30789fe267ec9
9e36d575111e83f053f6d0f1ede1d6fe2a7ecadaa4d345059f873c31f1aaf249fe21fc0681e64b59
fc511f8c3c19631cd7d756c13f7dabe59fdb2ff64cf873fb6afecfbe39f80bf1196e74e8bc436f6d
aaf82bc79a32c30f8d3e11fc4ef0f4c354f87bf177e1d6aee86e7c3de3bf87fe2582c75cd0f56b09
6de76105c69971249a76a17b6f3007d4c39ff3fa7191c515f965ff0004d2fdb0bc6bf16f47f893fb
27fed4b2e9ba07edebfb1cead69f0fbe3d78711bec9ff0b6fc251dbdac1f0e3f6b1f87fa6ca886eb
e19fc76d10db78894d94972fe15f13cfa9f8775c8b4a9ce976f75dd7c50ff82847871fc597bf083f
63ff00871e22fdb5fe3969baf45e19f14e8bf0a753d3b4ef833f07b5033a41a85e7c78fda1f525b8
f875e073e1fdcefac7817c3d71e35f8c1b904369f0e6612099003ef7f12f89bc39e0dd0357f1578b
b5fd13c2de18d02c67d4f5df11789356b0d0b41d1b4eb642f717fab6b1aa5c5ae9da6d9408374d77
7b730dbc4bf349228e6bf3826fdaf3e367ed5b71a87863f600f035bdb78160d65b41f107edaff1eb
c39e20d1fe095be9b369b3cb3788ff0066af0198f4bf13fed4da8d8dd08edac75cb6bff047c1537b
fbf5f887e288edae7449a3f02fec21f103e326a907c45ff8293fc4fd0bf696f1436c9b4cfd9afc11
a56abe1afd85be1d4b63acff006a68777a77c20f11de6abacfc65f1a69a1104be3ff008e1a8788d3
cd766f0e783bc26218557f4e2d6d60b2b786d2d628e0b6b68a382dede18d2286de0891638a08218d
5228618a3558e2862448e245548d55540001f0b7ecefff0004fcf845f05bc73ff0be7c7dacf8a3f6
98fdae2ff459f41f107ed57f1c9f4ad6be25369177726f6e3c37f0ff0047d234fd2bc0bf067c0f14
eef1d8f83be16786bc31a7adae06ab36af78f3df4ff787f9f5fe7451400514514005145140052302
558062a482030c6549180c3702323a8c8233d411c52d4370db2de77dcabb2195b73160abb518ee62
9f38518c92bf301caf38a00f843fe09816b7363fb057ecdb657931b8bcb3f076ab697570d1c5134f
736de31f12c13ced15ba456f134d2a3c8d1c11c7023314851230aa3ef5afcfcff825509cff00c13c
3f64f96ea5967b8baf85d6b7d2cf33dd4b25c36a1ac6af7df683717f34f7f76b38b813477b7f2b5f
5f46eb7779b6e669557f40e800af837f6dafd947c49f1a2c3c11f1bbe00ebda77c38fdb37f66f975
ef13fecf1f116f6351a2ebe35686d26f177ecfdf15cadb5cdc6a1f027e38a691a5787fe205bdb46d
ab786ae2db46f1e7851edbc51e17d3646fbca8a00f957f644fda9742fda9fe19cfe2093c37adfc34
f8b1e03d6ae3e1e7c7ff00823e2f84d9f8d3e0bfc5fd12deddfc47e0ed66de40bfda5a25d2dc41e2
0f87de35b012f87be22780755f0ff8cfc3b7771a66af1f97f5557e66fed7df073e237c23f88b6dfb
7d7ec9be08b8f197c6cf0ce83a7785bf68df81da1b3a5e7ed73fb3be8370da95c786f42d33edda66
9379fb48fc2c87eddab7ecefe25d62eeda29cdff00897e18eb576da078cade6d1bedbf81ff001b3e
1bfed13f0bbc27f187e13788edbc4fe07f1958bdd69d7b12b5bdfe9f7b6771369dae786bc47a54db
6fbc3be2ff000a6b769a87873c5fe16d5a1b6d6bc33e24d3353d0f57b4b5d46c2e208c03d5ebe02f
d8635df1eeb7e2bfdbd61f19cfe349747d07f6eff899a1fc3787c6161ad585ada781e0f85ff066f0
c3e0b5d6ad6d4ddf8365f175f78aeeec2ff4a373a2ddea573ab49a7dd4abe604fbf6be22fd88be39
78f7e38da7ed592f8f6ff4bbf7f84dfb6efed19f037c1e74bd3e2d3c5a7807e1beb9a4d9785ec2fc

452482f354b5b7bd992f35093cb96ed8a3c91a95e403edda09c02793819c0ea7e9ef457e6fff00c1
48bf6c7f15fecd3f0e7c19f0bbf67ed3b45f1afedbbfb5578a8fc19fd91be1b6ab9bbb19fc6fa859
c973e22f8b7e35d3addc5f47f087e0678696f3e20fc47d58225a0b3d3ac74037115eebf666803e11
f1cc69ff00053cff0082be7867e1b58ea17927ec9bff000470d6fc3bf153e23b5b41e6e83f173fe0
a03e3ad2ae64f871e0996ee432e9fa8699fb38f8185e78a35996c59356d17c7faeff00c23baa5afd
8ef239d7fa0eaf8e7f613fd8e3c15fb0e7ecebe11f825e17d4ef7c5be26175aaf8dfe327c57d6d55
bc61f1c7e3878dae06b3f143e30f8e6f98c977a9f88fc67e2396e2e964d42eaf6e34dd1e0d27438a
ea4b5d2e0afb1a800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2803e33fdbfbf644d3bf6e3fd95fe237ecf72f8bf50f871e27d6a5f0cf8c3e177c4
fd2adfedba8fc30f8c3f0d7c4fa4f8f7e15fc40b7d38dc5aa6a917867c6de1fd1efb50d25ee211aa
6962fac126b796e23b887e1cf801fb39ff00c1413e3efed81f02ff006abff8283f873e027c17b3fd
8dbe1b7c4df06fc16f867fb3cf8f75ef8a16ff00157e2cfc6fd06c7c1df153e36f8b7c51e26f0a78
5750f08782e2f0668f6ba4f813e159875dd4e1d4f57bed6b5ff1019747b28b51fdafa2803f988f04
6b97bf0f7fe0e4cff8291f8eacbc33adeb17ba07fc124fe1af8d34dd1e48e587fe1319bc37e2af04
4b05a7869e1d3de69ed350bad1bfe11f13dbc3aa3c7afdb6a9026f9221a7dbfa67843fe0a7dff052
5f047ecc1f05ff00e0a19fb4dfeca9fb292fec2fe3df87df0cbe307c51b8fd9fbe32fc5ef137ed25
f04fe0ff00c58d2742d4ac3e21eb7f0e7c79f0b3c33e13f12dbfc3587c4da66a3f14bc3de1af17df
6ad61a2587882fb456bf5d30b3f17124de19ff0083a73e21db69daa5dc76ff0010ff00e08efa4ebd
e20d2ccb671417971a0fc729745d312141756d7732d9ae810ddab476da8cd15c5cccd235adb2c2c3
f2cbfe15a7ed623fe09adff04d8d77f6cbff008292e81e3eff0082517c7cf885fb2c780be3df80be
15fc03f0c7c3ed67e0b7c12d5347d5ad3e187c3ef19fc77d22edc78b3e0e5f7c47d1fc05f09bf68f
d63c7da0da1b0371f6bb5d4f55b28b51835600fee8ed2ea1bcb5b6bbb79567b7bb822b9b79e30de5
cd04e8b2c12a123ee4913a3ae707079c107166bf1dfe3d7fc1157f63bfda7fe31f8fbe367c43f14f
ed511ffc2d0f0bf86fc2fe29f861f0eff6aef8bbf0d7e08dfe89e15f0941e12f0ac161e01f02ebba
2d869fa6e91a740ba858e89a75f2f85e5d5aeb51d4aeb46ba6d63554bef9a6fbfe0d8bff00825a49
6daf7f66f81be3cdb5fea16d70ba2ff68fed63fb445f691a05d9d12e74db4923b4b5f887a76a1a85
926a92dbf886eed2ff00549ae27bfb65b482fadb47925d32400fdbaf839fb44fc03fda1f449fc4bf
01be347c2ef8cba05a6a1ab69377ab7c31f1d786bc6f6569a9e83a83e95acd8ddcde1dd4b505b5b9
d3b514fb2dd453f96d1c8f092364f0b49f39fedd3ff051cfd96bfe09dfe12f0678abf68ff1878834
fbdf897ae6a9e19f861f0ffc03e07f127c48f899f1235fd134e8f54d634ff09783bc2f65777d3c5a
4da4d66daaeb1a93e9ba0e9936a7a55adfea96f73aa58473ff0032ff00b14ffc19e9e1bf807783e2
2fc4ff00f82827ed27e16f8e1a7ea37bff0008af8cbf631d474bf8167c33a44d19b4dbff0009278a
34af1b78ab52d4350b279e3bd584e91636f1dc35af97a8af9b3cdfb09fb51fec3bfb597c30fda1bf
61ff00db47f6328f47fda8fe247ec8ff00b3d78ebf657f1bfc28fdaa7e376afe16f117c61f867e2c
b0f0f3dafc46d1fe2eaf83bc57a5e91f1ea6d77c3ed73e3bf156b5e1fb5b3f1ad85fc305d4d0a69a
96b300733e24ff0083967fe094fe13f04b788f5cf8b3f1534cf1b8b8f0959c3f00757fd9dbe2ff00
877f680d46e7c69a5aeafa3c9a37c3df137873458f5ad1bec3e74b75e29d2f5bbbf0a8963b7b7b2d
72f66d57474d43eb2fd8effe0af1fb25feda1f15f53f811e0e8be34fc1df8e167e187f1c691f083f
69cf82de30f811e3cf1c7822d65106a7e2ef87fa7f8b21fb1f8bf49d227262d5a0d2afa4d5ac228a
7d466d3bfb2a09afa3fc81f899fb337fc1743f6a3fdb3fe097fc14bedbf66bfd8abf652f88ff00b1
ff008035ff00877f0a3f658f8b3f1a66f8e5aa7c6ad27e25cfabda7c4f97c6bf1abe17f8621d1bc1
df60d3a5b0d4be1a2e9e9e7691ab998dfcd0c5a8eb5f68fba7e087ecbdff000537fda2bf6ddfd9a3
f6ccff00828227ecbbf02fc2ff00b217803e37e89f0a7e067eccde2cf883f11b5df1bf8ffe3b685a
5f82fc5fe28f891e30f18e91a2e91a3f862c7c39a3dadc7873c3be1e9b5bba6bb589357ba525da00
0fddc0430041c83c8354b52bfd3f4bd3efb52d56f6db4ed334fb4b9bfd4350bdb88ed2cec6c6ce17
b9bbbcbbba99921b6b6b5b78e49ee2e26748a18a379246545245c45da88a7f85547e431d80fe42bf
9ebff8393ff6e4d4ff00654ff827a6bff083e14ea37c7f699fdb7fc416ff00b2efc0ed17429628fc
45243e3396cac7e26ebda7acbb5e28adbc1da8c9e0eb5d4ada582e74ef14f8f7c2d3dbcf0c80cd10
07c6ff00f06efadefed83fb69ffc1603fe0ac3a86fd43c3df1ebf6898ff67bf81bacbe9975631de7
c25f85ad05fda5d595c3b9b1bdb79bc1f6bf06b4dba7b69afe68f51d0eebcc96d0a98eebfa0eff00
8289fc21f8abf1ff00f618fdadbe05fc12b2f0eea1f147e34fecf3f153e12f83ad7c59aa8d13c3af
a9fc46f0aea1e1099b55d54d9ea1f61822d3758bf9a2b8fb1cdb2e638466225668f9cff82637ec6b
69ff0004ff00fd84ff0066ff00d9260d5a6d7efbe1278085bf89f5d9c5b29d4fc75e2dd6b57f1cf8
fa6b55b46788697178bfc4bac5a688ad2dc4b1e8b6da7432dd5cb45e6b7de7401fcbb7fc161bfe08
ddf1cff6e8ff00825f7ecc5e09f87da5f86a4fdbe3f64df85df0d7c3ba2c1a3f8a745d3b42f88367
a8f80bc35f0efe3cfc241f113c4f67e16b73e13d6aded64f13e8977ad43a069fa9ea7e18b182f6cf
4b5d6ae3c9fe903e0df87b58f08fc22f85be15f10d9d869daff867e1cf81fc3fae69da54eb75a5d8
6b1a2f85f4ad3353b2d32e522b74b9d3ed6f6d6786ce74b78126b748e458630db07a4d1400514514
005145140051451400c90b0462abbd860aafa9041033918e7be78ebcf4afe25bfe0a23e1dfda27fe

09b3f09fe0dfec47e2df8577bf1fff00646d7bfe0a41f04ff68cfd8e3e38780b42f143f883e1ddad
97ed6b61fb40fc46fd993f69883c37a6cbaa58788647f15f8d2f3e167c55f04ea926afe31f0e5aeb
16b3d969da969d2da69ffdb6546d123316f9c3300a4abba82074c80c064648ce338245002c64140c
33862cc320838662c321b0c383f7480474206314fa6a22c6a1106147419271f8924d3a800a28a280
0a28a2800a28af9f7f687fdaa3e007eca9e125f19fc79f89de1df0169d74ed6da068f7525d6ade37
f1b6abc087c3ff000ebe1f6816daaf8dfe21f89ae98edb4f0e783340d6f58b83b992d3ca8e592300
fa0ba57c99fb42fed9df063f67ad4ec3c07a8df6aff123e3e789f42d5b5cf871fb32fc25d397c6df
1e7e24c3a4c2d24ada0782ad6e6dc689a23c804373e3bf1cea1e15f87ba28135d6b9e29d3ed6dae2
58ff002f746fdb3ff687ff0082857c78f18fecbbf0bbe21aff00c132f43f0d683e08f1a6a1a57c58
d0b4897fe0a2bf197e19f8e740bed56cfc49f0a7e0cf8e2d2e3c05f05fc11a8db2df69d77e37bf7f
8a5f133c25aee837567ac7837c01ad048a1fd60fd9bbf646f803fb28f86efb42f833e085d3351d7e
792ffc6df107c4baceb3e3bf8aff001235ab87135eebdf11be28f8c6ff005af1bf8cb53bbb90d718
d635ab8b0d3cbfd9346b1d374e8adece100fc43fdb7bfe09d9fb7a7edbab73fb5ccf75f0b7f675f8
e9f097c29683e047ecd7f0a75dd574bf1f7c66f869a95c697ad7c5bfd973f6c9fdacfc31a9786f53
d6740f8bda5584fe0dd2fc17f0ba4b3f85df0efc513daf8925f1778ce3597598ff0054bfe09a1f1b
3f665f8e7fb2878235bfd96fe1bf873e06f847c293def813c79fb3be8fe1cd3bc21ad7ecf3f193c3
0d1d97c4cf83fe3af0d69fa5e8cb67e34f07f8905cd96adaacba7c7ff0948f23c516b737d65abdb5
e4df7f1008c1008e9820631e98e95f8dbfb5d7c0cf89bfb1dfc64f19ff00c14c7f62ef076afe35d6
bc4b6fe165fdbf3f655f0cd90bc97f6a5f853e05b3974ad37e2cfc33b20b35ce99fb507c0ff0adc5
fdcf86ac7458d6dfe357862dae3c05ad5ac9af8f0eea71007ec9d15e45f01fe3bfc28fda67e12f82
3e38fc12f19697e3bf869f10b45b7d6fc39afe98d22318a51b2eb4bd634dba8e0d4fc3fe25d0ef16
7d23c4de17d6ed2c75ef0d6bb677fa26b76165a9d8dcdb47ebb40051451400514514005145140055
3d45ca69f7ce00252cee9c023702560720150416071823233d322ae550d579d2f521ff004e179ffa
4f25007c37ff0004bcd26db43ff827a7ec83a6da5d3dec11fc10f07dc2dc4974978ecfa85abea132
1b848a05610cd75240b1f960dbac62dd9a4688c8ff0079d7c6bff04eff00f9314fd927fec80fc33f
fd4634fafb2a800a28a2801186e0474e383dc1f51ee3a8f7afc8ff008d3a4ea9ff0004e7f8dbe2bf
db13c0d63abdff00ec6ff1b35686fbf6e2f863a0c2f776df05be21df5f59c10fedd1e09f0d40a91d
be833dacd7b67fb5f697a1a1d4f5cd22dbc39f192db4cd4b59f0a78cdf5bfd71aaf776769a85adc5
95fdadbded95dc135addda5dc31dcdadd5b5cc4f05c5bdc5bccaf14f04f0492433432a3472c4ef1b
ab23104021d3353d3b5ad3ac757d22fad353d2b53b3b5d474dd4ac2e22bbb1d434fbe823bab2beb2
ba819e0bab4bbb6962b8b6b985de19e1912589d91831f9abf656f8a1a27c57d17e356b1a0fc2e83e
17d9f85bf69cf8f1f0d2e560b6d2ed3fe1616b1f0e3c6973e12d73e28dc43a7416d3fdb3c5fabe99
7ad752eb302eaf3cd62d34d2dddac9677d73f8e3f167f6e5f841ff00041ff8d3f0eff663f8d7ac78
e75efd8dbf6926bdd4ff006446d36c6e7c45ac7ecc3e29b7f16f85bc37e29fd9f75ad4351689f51f
803671f8b22f883f0d7c49a8f88f54f167c3dd32dfc4ff000e2dbc3ba8f84b46f06359fe91fecd7f
11ff0067bf817fb357ed09f1a6f3e3b49abfc18f0c7ed11fb607c48f88bf14be21e836be01d37c21
aac1f1cfc7973f11fc3b6d0269da5c7aa7877c1be2a8356f0bf8535b82deeaebc676b67a75de9f3e
a93ea76af7001f497ed3ff00b497c25fd917e04fc45fda17e37788d7c37f0efe1ce88da96a73c50c
b7babeb3a8de4f0e99e1df09785f49b6496f75ef17f8c35fbcd3bc35e14d06c219af757d7753b1b1
b7899a5cafe797fc13c7f670f8e3e3cf8abf127fe0a4ff00b72f83e5f07fed39f1bb49ff008417e0
5fc0fd5ae74fd64fec5ffb28596a2faaf863e1358dedb89228fe29fc44ba9e2f187c7bd72d4c136a
3e218b4df0e2c36361a0fd88f01fb34fc3af89dff0530f8e3e00ff0082837ed3be10f117c36fd98b
e106b9a8f887fe09dbfb27f8cf4e9349f115dea8f26afa22fed9ff00b457876f2d63bdb6f893e24d
0a72bf043e1bdf5cdde97f0c3c2b7c9e2c9219fc63ad47a8dafee4600e831d4fe24e49fc4f27de80
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2803f9afd7eeedee7fe0eb0f04694f0d819ad7fe08fbe259e578f4882defa6b3d47
f680314297dadacef71aa4292d95f2d9e9d35b41168e24ba9ade7b83abcf1db7ef00fd99ff0067a5
f818ff00b318f82bf0cbfe19d9fc313782dfe08b7837436f85cde12b8b86bb9bc387c14d667403a3
3dd3b5c9b0fb0fd9c5c31995049f357e0d6b769689ff00075ff82ef62d56d2e6eeebfe08e5acc177
a4470df25ee951d9fed19a91b5b9bc9e5b64d3e68b541732b5a258dddccf0ada4df6e8ad4c96de7f
f4ab4014f4fd3ac349b2b4d374cb3b6d3f4fb0b5b6b1b1b1b3863b6b4b3b2b3852ded2d2d6de1548
6dedad6de38e0b7822448e186348a35544551728a2800a28a2800a28a4270093d813f950054d4350
b1d2aceeb51d4ef2d74ed3ec6dae2f2fafef6e21b4b2b1b3b4824b9bbbcbcbab878e0b6b4b5b78a4
9ee2e6674860863792575452c3f8cbfd86b58d67fe0b95ff0005c0f897fb7eeaba65aebbfb03ff00
c135ee6f3e117ecad61acc3a8ea1e11f883f17239b5e7d13e2c68b6ec91e857de26b69f51bbf8acd
75791497fe1cd3352f83b0c08f7da7c17b6fee9ff05e8fdb7be327ed1df11bc29ff0439ff82745ee
b1e22fda93f68c934b4fdab3c67e188a2d47c3ff00007f670d658d9f88b48f19ebb652dccfe13b9d
72c750d335ef1f5cb259de689f0ea6b3d143cba9fc45d1ad97fa02fd80bf62af861ff04f7fd93fe0
ff00eca1f0976de786be187866decf55f144ba659e95abfc40f1b6a18bff0019fc41f105b596f8d7

56f156bb2dd5ff00d9dae2f0e97a77d83468af2e2db4d824201f6551451400514514005145140051
451400514514005145140051451400514514005145140057c95e09fd87bf66af027ed31f12ff006c
3d3be1f36b5fb487c52b3b5d1f58f8a7e34f12f89bc6fae786fc2f676565651f837e1adb78a354d4
f4af85de1198d92de5fe83e01b1d06cf55d427b9bcd4c5e4b37cbf5ad1401fcfa7fc16f3fe08e5f1
07fe0a37affecaff001dff0065cf8b5a27ece9fb5dfeccfe3c371e1df8d17cdae59ea117c3d68b50
f115ae9b6fab787da5d4e2d4fc33e3bb5d3f54f0d27d8ee6dd17c47e2717456dae258e6fd1cff827
afed0775f1a7e0369fe10f1f5b78d7c3bfb467ecf13d8fc0cfda7bc09f14355b1d6be23786be2f78
3f45d3a1d4b5dd63c43a6e81e15d23c73e18f89562d6de3ff87ff143c33e1cd2bc23f10fc2fae5ae
b1a15adab25f69ba7fdde79047ad7e6dfed67fb357c41d0be287867f6e5fd9234fb04fda53e1e68d
6de16f8b1f0ce6bc4d17c3dfb657ecfb6134da8dff00c19f165d88becb69f15fc2924b7dacfecdbf
11f546f23c1fe30bdbdf0bf88a56f01f8c35d16401fa495e1bfb43fed1df06bf658f867a9fc5bf8e
5e3183c1be08d3751d17445b94b0d575dd6f5af10f88f55b4d17c3fe19f0a7857c3b65aa78a3c5be
27d6753bc82db4ef0ff86b49d5357b91e6ce9686dede7963f973c75ff051ff0087369fb327857f68
1f817f0b7e317ed37e2bf887e2b8be16f80bf67cf857e16ddf1617e3625bdec9affc2bf8b116a92c
5a0fc0ad57e1d4ba66aa9f16357f89ba9e8fa5f81a0d2ef2469356bbb8d16c757fce3f8dff001f3e
1a7ec3daff00c3ff00da2ffe0a15e21d0ff6a9ff00829b7c51d5fc3be12fd94bf62ff83baad85e78
5be0af88fe256b47c19e16f06fc01f0ff8aa6821f045bf88759f1058784be297ed83f1460b1d7bc5
f709269de1b1a468a74df8737001ed9fb417ecadf19ff622f8ddacfedf1ff04e4f0178afe21697f1
37c61a8f8abf6e2fd81b41f14d9e81e1cfda157c496b72357fda1fe11c1e2fbb9342f03fed27e11b
b6b3d6358d07468b48b0f8d5a7c77ba6eaa6dbc52b05f6a3fa1dfb1d7edbbfb3b7edd1f0ca4f89ff
00b3ef8cee35cb1d2752b9f0ff008e3c1de28d1eff00c17f147e17f8b2ce5962bbf087c50f871afc
769e27f057882230c92dac3aad8c765acd808b58d02fb55d1eead3509fbaf831e34f8890f82fe1a7
863f69cd63e0bf87ff00695f15787757d6bc45e03f853e20d49fc352cfa66a064d522f87d6de33b8
b7f1a789f46f09e99a9e85a77887c46da6c56efab3cba87d9749b3d42cac62f887f6c3ff00826d5c
fc41f8991fed8dfb157c46ff008650fdbdbc3f6b62937c45d2a3997e12fed2da268ad60f61f09ff6
c3f0269b6d29f89bf0fee21d3a1d36cfc4762969f113c191482efc37ae15b4834f201fab7457e447
ecb5ff000564f0478dbc5969fb397edbdf0f75afd817f6ceb07d33449fe167c71bdd3b40f867f1af
5e961b94bbd6ff0064ff008bfa8dec3e16f8d3e13bcb9b2927b3d3ec6f6dfc65a62dedae9fa868d7
13432de49faeff00e7d3f9d001451450014514500158be2499edfc3baf4f1abbc9068baa4d1a46ca
8eef1d8cee8a8ed14eaaecca02b34132a92098a400a1daae2fe245ccd65f0efc7b796f33dbdc5a78
2fc537304f192248668343be9629a323243c6e8aea40243283401f927fb047c31fdb875dff008279
fc088343fdadfe16f85754f127c31f805e26f857ae27ecb516b177f0efc076da558ea1e26f877e2e
d36ffe2f41a67c45bfd77417b4d0e3f1ad9db7816f74bbf8afb5987499bed76f6363f767c13f873f
b6278435cf16dc7c73fda73e17fc67f0edfe8935a78334bf0d7ecdf37c25d53c37af2de992d359d6
b57b7f8bfe34b7f12d91b022daf747874ad08c972a2eadb51b5426deb8bff8261c97737fc1393f61
5b8d41da5d42eff64cf807797f348eb2493dede7c33f0ddd5ddc492233abc93dc4d24d23ab10ceec
73cd7dd1401f167c17f85dfb74785be2158eb5f1cbf6b6f83bf16fe1c2596af16a5e05f08feca975
f0ab5cb8beb9b761a35e5978d5fe3af8e05a45a55dec92e6d67f0ede0d4edb7c1e75a4acb728b71e
00fdbe2d3c6bf10b5ad23f695fd9cb51f056b9ad4f3fc3bf0478a3f65ef193de780bc3e272d69a7e
a9e2df0efed15a1dd78cb54fb3bf937ba94fa4e8d6f2c9124d6da7da091e21f6951401f27f8eb45f
db92e350d35fe19fc47fd95349d293c3ba0c5ac5b78ebe0d7c5cf105fdc78b52c88f13dfe9b79a0f
c74f0ddbd9f87aeb51024d0749bab2bed474fb16f2350d6352b84fb4c94fc4fa3fede4de18f06af8
37e21fec916be32b6d1f555f88171e27f841f186f7c31ad7883fb46e1f4397c2169a57c6ed3f55f0
de8c3481696babc1ac5ef8a2f5f51fb55fd95c476cd0e9b1fb0fc6cf8f7f053f66ef016abf147e3e
fc54f01fc1ff00879a24534ba978bbe21789f49f0be8d1186096e4dadbdc6ab756e750d4658a190d
ae95a725dea57aebe55a5a4f29087f978f8c5ff05dff00dadffe0a0fe3ed63f669ff008208fecdda
ff00c52fecff0011cfe12f889fb77fc67f085de89f007e1d5bb4f6d6efaff84d3559edad5a486d2e
0eb36773e38b56f105de9c127d1be15ebc64866001f4d7fc16bedf4af15ffc1337c69f0abfe0a2da
f7ec5f6ff13fc79e3ab0b5f83da0f85dbe376adae6a7e219347b8d37c277ff00b3c780f4cfb67c5d
f1a7ed07a5f89b52b88b44d174ab29bc13abe8b732d878d25b2d02f35731fc25fb197ec4ff00b4af
843f63bf801f123fe0b2d05f7c5cf0df823e2af856e7f63efd8074375f086a9f13bf6a7fda1be30d
d6bde01f887fb5c5dddea7a27852f7e23ddf8c3c6967e1cd0be1df8aafa5f859f08fc356fabeb7e2
cd3351f12cf79a75bfecaffc13effe08f7e0bfd99f58d23f68bfdacfe23f887f6e8fdbfafa25bef1
1fed41f1aeeeebc5d2fc3fbf99f519a5f0cfecf3a278896e53e16f836c8eab730c474b8ed753bf9b
cdbd8d745b59e2d16cbef7fdb17f6697fdaa3e0add7c37d2bc73a97c2ff1ce81e31f879f167e127c
51d2f4eb2d72f7e1dfc61f841e33d1fe207c37f15cba0ea78b0f1169369e23d0ed6d3c4ba05d4b6c
35bf0e5eeaba7417da7dd5c417f6c01c67ed3ffb6c786ff65bf82be2df8d1aff0081b57f88d6bf05
5bc17acfed47e08f853e26f0a78abc7bfb3cfc39f11e8f26b9e22f893e21f0c3ea161abf88b44f06
e951beb93697a3d8c7e21f11f8620bef1178774cbdb2d3ee963fb13c3dafe8fe2bd0744f14787750
b6d5fc3fe24d234dd7b42d5aca41359ea9a36b1670ea1a5ea56928c092d6fac6e20ba81f037452ab

639afe776e3fe093dff0526f12f8b3f68af1978c7fe0a15f05ad751ff8280f863c23f0abf6e8b3f0
3fecb92e8a963f08be1e786b57f871e16b3fd96753d5bc7fadde782bc71a8fc32f15f8c747d7b5ff
0088f0f8dec20f10eb369afe97a620d22dace4fe833e1ff82f46f86fe04f057c3bf0e477317877c0
5e13f0ef82fc3f1de5d35ede2687e16d22cf42d252eef19236baba5d3ec2dc5c5cb2234f30794aa9
6200075d451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
451450014514500145145007f3a9f14f507d27fe0e79fd9822bf86d747b7f147fc12afe3468de1fd
4174cb1bcbbf17ea765f19e6d7750d0daf74f45d574dfec4b0d1a5d620bdf11ca74bd915ce97a308
eef55937ff00452872aa7d541fcc0afe6a3f69ebbb83ff000743ff00c132edd61bcb687fe182ff00
69847b8324496ba8238f8a7235baa45706e255b69ada09a54bcb68a1f34dacd6cd3bc4cf0ff4b340
051451400514554bebeb5d36caef50beb9b6b4b2b0b69af2f2eeeee22b5b5b4b4b68da6b9b9bab99
d920b6b7b781249a79e6748a2891e491d11598005bafe79bfe0b53ff0005a87fd884f873f637fd8e
7c30dfb40ffc14d7f6803a7f86be127c24f0d589f150f8563c5cad69a1f8f7c7da3d9975b9d6ef12
47bff01780ef1e2fed548478b7c55f61f04d90feddf01ff829cffc1757c55aafc541ff0004d0ff00
823d78721fda97fe0a0bf127fb5fc25a878f3c1f71a6eadf0c7f66c9ed9cc1af6b3a86bda9ac7e12
d7bc63e17d31350d4350d42fb524f879f0dee22b5bff00186abaa6a16973e0f97e88ff008233ff00
c111b45ff827fdcf8b3f69efda6bc7affb4f7fc1467e35fdbf51f8a9fb407892eb55f13ffc2130eb
ab1beb7e10f877ae78a649f5dd42f35594b278cbe22ea2b65adf8ae158b49b0b3d17c37049a75e80
7a37fc1113fe091ba7ff00c1363e0aebbe3bf8c1ad7fc2d5fdba3f695960f1f7ed4df1935f96d7c4
5e20b7f11eb622d6f50f85be1df17cad79aa6a7e16d035eb9bcbcf106b52ea770ff107c626efc577
622b18fc3da568bfb93d3a52280aa14630001c0c0e3da96800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a0807a807ebcd145007e5d7ed1de09
f1cfec7ff16b5cfdbabe00f85351f18fc39f11d85adbfedcdfb3b7846c249b5df88ba269efa5e99a
3fed43f0af48b4f2ed6f7e3afc20f0fc125bfc40d2ae63373f18fe0de94ba0c173ff0009b7823c0a
979e0bf1c7e0afecd5a3fc18f8a9f12ff67dfd99bc41fb7dfc4dff0082a6f8c340d56d7c59757f75
e23d1f51d1fc61a2699ac7c3af15f8aff680bcb0b8b9f809fb2efc04d1acb4ef187c3b4d0ae3fb67
c1bacc161ff0abb47bdf1f5f453c7fb7f5f953e259e6ff00826efc51d57c77045723f600f8dde365
d57e25d824b7b770fec6df1bbc69aca5acbf13345b409752d97ecd3f187c45a958c5f11745b516da
1fc13f887727e21595bd8781bc61e359bc3201e7dfb337ec93f0cffe09d7e0197f6c3ff82857ed5b
37c73fda874bf86be1ef02fc48fdafff00686f1559dbf877e1ef8721b3d36d2e3e16fc06d37588ac
60f02f8335ed5ec6de7d57ec5692fc46f8c1e2309ae78d6ff5ad5ee2d34fb0fd42f833f187c27f1d
7c03a47c48f0559f8cec7c39ae497c34b8fc7bf0ff00c67f0cbc417569677725b43aa7fc22be3dd1
b41f11c1a4ead12c7a868ba85ce9d141aa69b736f776cc55d953e03f87df01bc51f11bf68bf8bffb
6afeddda5f87741d1be0678efc6be1ff00d88fe1ef8b3c4be1ad53e1bfc0af819e14d3e0b3d7bf69
dd5af2cf5393c2b17c5bf8e935bea1e24bef11f8ad25d73e0ffc39b1d0bc23a1dfe90d79e2cb8d57
de7e047c7f8ff6c89f40f8d1f02fc55e37f0a7ecf5e0af1df8ebc35717de27f85b67a7e83fb58689
0f85a0d3349f1a7c34d7fc4f259f8cb42f869e17f1c5c6a171a1f8cac742b1b3f8972787e4b8d1ae
351f04ea161abea601eb7fb4a7ecb9f00bf6bff853e22f827fb487c2ef09fc58f86fe26b4960bbd0
7c53a5db5ebe9b786365b5d7fc35a9b46354f0b78a74a9196eb45f13787ef34ed6f49bc8a1b9b1bd
8658c357e2de93f00bfe0ae7ff0004c4bed626fd97fc6cdff054dfd8da0d72dee744fd9a3f68df88
3ff08efedadf0b7c3b3e9f6b6b3e97f0bff68ad7cc5e0af883a168771664d9787be20db417ff00d9
72c16ba4aff6a0d4751bdfe8847418e9da8201182011e8791401f915fb2fff00c16c7f61bfda17c5
27e0ef8efc6f7dfb22fed51a76bd37847c51fb27fed69670fc1cf8c5a278b2dda443a569235dba5f
0978f20d4044f75a2def823c43acbdfd8b452cf67633c9f665fd708a78a74592091268dd43a4b130
9227524805254cc6fc83f758e2be74fda4ff00640fd983f6c1f05dd7c3dfda73e057c33f8d7e13ba
88c4b61e3bf0bd86ab7da6b79b14cb73e1ff00102a41e23f0cdfa490c6c9a8787b56d32f90a8d970
a320fe49bffc10affe19e66d4b56ff00825efedddfb537fc13fae753b7d4fed9f0e935983f69dfd9
fefaeee2e7edba6bb7c27f8ed77af8d1134e91ee6c96efc3fe20b2d43ec175b04acf6d19201fbf94
57f382754ff839b7f673d7b5f7bbf0bfec07ff000515f01dbda9b9d1e5d2755d57f659f8a17ecb34
87ecb158de243e0bb1bb6b5815da0babdd46dc5cdf08e3d4255b66f33a5b2ff82b3ffc1523c2569e
1fff0085cbff000403fda92ca7bd28dad5e7c18fda0be0c7c6386d6cecdecedf59bdb2d2b44b7b7b
c5ba49e79a6d1b44d5ef74d9b57b441241a879715dcf6e01fd0cd701f15dc45f0b7e25487a47e00f
1939c8c8c27877516391dfa74ef5f8453ffc17afc7f61a9eb9a6eadff0464ff82b658ffc22f0cd79
e239e1fd9ef48d4a3d3ec2d6fe3d32eae6ccd878aa68f5d786f24445b4d0e5bfba9e326e608a4b55
79d72fe217fc1603f6c8f8a5f0f3c5d67f023fe087bfb7c788749d67e1b78aaf2efc49f1c356f85f
fb37e93a769d3e89776571751278c755d5eef51b8b29e695e4d18258eb5776b6d2dcd859dc459640
0fd69ff8276f871fc23fb02fec51e1996116f2e8bfb297ecff00612402513886487e15f8583c6265
2c2508c4aef0cc1b1904f5afb1ebf981fd9d3f68aff83823c63fb2f7c14d37e08ffc13aff63bf849
e19d3fe08fc31d1be1e78b7f682fdabae7c55ad6bfa0e9be0bf0cda7877c557fe11f865a4f9360fe
20d1106a4740bdd42deeb4f925921bab849ed522baf0ff008d4bff000542f1b6b93fecfdf117fe0a

a7e3ef8a3fb51f8874c6fb47ec81ff0004a8fd9dbe1b780f4ff87ef74ad26af69f1bff006c4f8910
f886c3e01e8962d14ba6e99af78e753f0d78c6eaccb6a7e1ef05f8defa487499003fa93f8c1f1efe
0a7ecfbe0dd7be217c70f8abe02f851e09f0c69c756d7bc4be3df14691e1ad334cd3bcd102dd4f26
a7756ee525b865b781628e492e276586049246553f86ff00117fe0b6bf127f697d6fc4ff0006bfe0
8d7fb247c43fdb53c728f6ba5d97ed61e38d0eff00e1afec17e0fba9a5b51ab6a5a8fc4cf105e787
75bf8852787a36bfb49f40f0cc1a4b6aba9da97d0755d6eca22975e05fb247fc1b07fb2d597c5097
f6a0fdbb63f14fed0ff15b559fc37af683f057c67f17be24fc55f867f0baff004dd3d0c9a7f8b3c7
fe31d4ed7c61fb4378857526373abeb9e23b3f0b7c3ed42e62921d33e1959e9322407fa8bd0f42d1
7c33a3699e1ef0f691a5e83a168d676fa7693a2e8ba759e93a4697616a8b1db5969ba65843059585
9dbc6ab1c16b6b0450428a12345500000fe5cbe1e7fc1bcbf143f6b9f893a7fed17ff05c2fdae7c5
bfb627c41d2fc411f887c17fb36fc2ad7b5bf06feca3f0ced9eeedf509fc3763a25e69da76abab69
b33c6da75ec1a069be078f50d341b5d72efc4aedf6d6fe93be0dfc0df839fb3c78134af861f023e1
7f80fe0ffc3ad10bbe97e08f871e15d17c1fe19b49e48e18a7bc5d2743b3b2b59750ba8ede05bbd4
6e126bebbf290dcdc4a5411ea9450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145007f2e1fb6df8eadbc15
ff000743ff00c123219f4f9f516f1afec8ff00b43781ad1a0b88a15b0bbd5b4cf8d17cba85c7988f
e7dbdba6912c7241114999a64756f90a3ff51c092013d4804e3a66bf8abff8382ff692f09ffc13f7
fe0b3fff00047dfdbb3e28785f5ff19fc36f87bf0c7f689d1efbc27f0dad6ceebe276b17f6d67adf
877c9b283c47abe89e1ab8b15bdf8c9e1dbad3606d52caf0adbf8944d248efa4c2decb7dff00076a
782b5dba8349f83fff0004aeff0082867c45f105cdf595b5be8b7de09d2743bab882efccb62d045e
171f112f65be6d565d334fb2b04b064bdfb748ff006cb7b986dec6f803faee6745fbccabfef301fc
c8a1595c6559580382548600fa6413cd7f20ba47fc14ebfe0e4ffdb1e55d3bf65aff008241fc3ffd
963c3daa69da55f41f117f6b8d77c4310d334ad7ac1a28755b3b7f19ea1f07a5d4eeade4bdb7d78d
869be02f14dd69f6ba7c9a7ea3a3ea13dcc70ccfd6bfe08adff05b6fdb8f599b5aff00828bff00c1
61755f855e07d4ed74e7b9f811fb14e99e28d17c2c909b6d25af742b96b46f849e198e6b692daee1
4d5f58d17e244935de6f16e6482f2e2d8007eb7fedefff0005deff00826bff00c13be2d6b46f8c5f
1eb46f1afc59d32c4dcdafc09f82e60f891f142eee9f7fd96c356b7d2ae63f0b781a59f6094378ff
00c4de1866b561716d15cab44b2ff3e3e3af1fff00c1747fe0e25b59bc23f063e1fdc7fc1327fe09
77f14fc3f71a77883c7be3f105c7c40f8c5e0d93ed1a76b10dd4b0c7a5fc43f1b695e288e6bbb3b4
f0c783b4af037c30d5f498a7b3f12f8e35eb7b8692e3f7f7f625ff008204ff00c12f3f6151a2ebdf
0cff00670d07e207c54d1ae23d46dfe357c795b5f8b3f1220d656deda23ace8d2f88acdfc2de0fd4
565b76ba827f0678634092dae2e6e9a393f7ce0fecac304702848c154550888301234518548d5405
48d47088a022280aa00005007e657fc132ff00e0931fb21ffc12c7e1545e08fd9dbc186e7c75af69
d6917c52f8e3e2eb6b3bdf8abf143518c5bcb31d63575842787fc2f15ddba4fa3f80bc30ba6f85f4
a68e3ba96d351d6defb5abefd3ba28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002b275dd0b47f1368dabf87f5fd2f4ed
6f44d7b4ad4343d6b47d62ce1d4749d5f47d5ad65b1d534ad4f4fb9492dafb4ed46ca69ad2f6cee2
3782e6de592195191883ad45007f3813fec1ba6fc1dfdaa3c1bfb397ed4ff1efe38fc53ff826878e
f5fd1754fd8d7f676f1aeaba33fecede03f8bbe148249b40fd987e3b78b6f2d9fe23f8f3c23a45bd
a5aebdfb36f81be2078d350f873e3dd42c878235dd0f57f17782bc390f8b6cfc7cfda6fc39e29fda
57e2e782fe3d7ed71f1eff0065c6f835f1dfc01fb32fec8ffb16fec9f243e1df8fdf1b3c41e2dd13
c13afe91fb49eabe1d3a1eb7ae7c64f00f88a7d7b59d17c3ba069da5ff00c289f879e00f00f89f54
f1bdcddf8cee356b2f0d7eeffc71f825f0d3f68df853e35f82df17bc356de2cf87fe3cd24e97ade9
53bc96f730cb0dcdbea3a46bba26a50325ee85e29f0c6b765a7788fc27e26d2e6b6d67c33e24d2f4
bd7747bbb4d4ac2dae23fc2df1bf81fe35c1f12fe09fc31f8b3f147e14783bf6f0fd856efe217c55
fd8cff006b1fda23c2b6baefc1cfdb47f66bb8f02f8cbe1df8e2c7e25ea3a6eabe1af1b69df1afe1
8fc30f142ea9f1f74ff07eafa3cba478c20d27e337876cb56f0078af59d3f4000fdebf0ffc4cf02f
897c69e39f86da1789f4dd5bc73f0c13c2e7c7fe1c86571ab78663f19e952eb5e13b9d4e078624f2
3c43a65b5d5dd85c5ab4d6f27d9ae602e9716f3431f7d5fcb47827c6f1fc41f007ed0fe13f853f1b
fc57e30d0be3eeb7178c3fe0a6dff0583f1c68b7df06be017877e19dbe812783ae3e07fec1da86bb
be2f106a5a168407c37f84d178765f13f82fe1769be23d7bc7facf8ffc69f1335ed374cd5bf6cbf6
4cf8a3f1dbe31eb5e25f155ffc226f81dfb26685a0e9de08fd9ff40f8956fac41fb44fc4c9bc3baa
5ed85efc61f15e8b737f2db7c3df861e20d02d34883e1a7843c4704df13b5ab66bdf1878d63f0d26
a1a5680003ee5a28a2800a28af22f8d9f1f3e0c7ece1e06bff00895f1d3e25784be17781f4f74824
d7fc5dabdb69b0de6a1392967a2e8b66ccfa9f88bc43a94d8b6d27c39e1fb2d4f5dd5aede2b4d374
ebab996389803d6f6a8c925bbf25db033f56c0f6c631dbad7e7cff00c145ff006cff00817fb28fec
fbf132d3e217c41bbd2fe2378dbe16fc48d3fe197c3ff02785f5af8a7f17fc45aaff00c211e229a3
d77c3bf0afc2361ad789f51f0ef873ec936a7e23f15ea3a7d9782bc3b696865f136bfa5dbca8efe4
cff17bf6e3fdb5ae67d37f674f08ea7fb117ecdb7cdaa69977fb48fc7ef04b4bfb4f78eec64b2d96

9aefecfbfb386b6bfd95f0fb45bc96659f44f889fb42b7f6b98e2fb6dbfc15bbb77b5ba9773e207e
c5bf02bf662fd927f6cbf17783346d5fc5ff0019fc69fb2d7c68b0f89bfb477c56d5dbc7ff00b417
c544b0f863e289ad97c71f13353b68b529b4c8270b3d8784b40b7f0ff81b44748e3f0ff85f49b78a
285003e69fd94fe0a7edabfb61fecb7fb35695f1f7c7edfb21fecbd17ecf1f0bbc3b2fc0afd9f7c6
91ebff001dbe3cf84e4f85fe1fd2ed759f8a5fb49e9161a2cdf06f45d76de387538fc09f01e35f15
269da95c69fac7c5a1206b387f5ebe067c01f837fb357c3cd1fe157c0bf877e1af869e03d0c3b5a6
83e1bb492217377360ddeafae6a97935e6b5e26f10ea320371ab7893c49a96abafeaf74cf75a9ea5
7772ef2b701fb10ffc9977ec87ff0066bff007ff00554784ebea0a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a00fc35fdb2fe0afc30f8d7ff000596ff008264587c5bf855f0ff00e29e
83e17fd9a3f6e9f1868765f13744d3f5dd03c3de35f0af8b3f65cd47c2fe28f08e9baa586a361a9f
c49d0af592e34db6be8ed934ad02e35df13585dc7aa68d671cbf79feca7fb76fecff00fb6778bbf6
a0f01fc18d7bc4779e28fd907e3af887f679f8c9a57887456f0e5dd978ebc3b2dddadcea1a2c3f6d
b9b9d53c23a95f697ae69fa278827874f4d4eef40d5dad6d45bc115c4df28fed37e17d0a7ff82c47
fc12c7c6dac5eeb53de699f04bfe0a1fa2786348b3d2e09b43b2d767f0b7c0fbcbaf116abab5fb94
b39bfe11993c43a34569a2c275f965d42c5e49468136af11fe7b7c23fb197edbf05eff00c14f7f68
5ff82704165a5fed7badff00c14fff006f8fd8a3e3369a75cb3f0de99e35fd9bff0068c4f02fc43f
017c66d6af67d7db4cff00859dfb24f89fe29a78cfe1eeb9a6cd67a9c1e0bd535ed1f50d3f53bcd3
13c3f7801fd55fec53ff000500f80bfb756b3fb51e93f01ee3c49aad87eca9fb40ebff00b3a78cfc
4faada6949e19f1778c3c33a6d8deeafaf7c3dd534cd63556d77c20d7d7779a658eb17896126a674
d6d52cada5d2750d3af2e3eecafe7b3fe08e3fb3b7833f622fdb0bfe0a97fb1afc2bb3834bf83bf0
9ac7fe09d3e29f07d90d1f4db1bf9fc41e2ffd94e6f0278ebc49a96a3a64cffdb9a8f8df57f83b69
e32d7353bfb4d2f50bdf176b9e27d46e6c59f5117f7dfd09d0014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
5001451450015f307ed65fb2ff00853f6aaf8592782357d46ebc23e34f0e6bba5f8ffe0e7c56d1ad
2cae3c59f073e2d7863cd9bc27f107c2cf7713abc96cf25c689e29d0de486c3c6de05d67c4fe06d7
0cba1f88afe17fa7e8a00fc6efd9b741f0c7ed8bf18f4fd4ff006b38b59d27f69dfd85b4bd2be1af
8f3f6358b568a0fd97745f88435c9b5ff87dfb6b7c32f865796efa8f8e3c3df13342d22d2efe00f8
dbc6d79acc1f0ce0d2bc45e17d2b4fd2be24785f5fd5c7ec801800649c00324e49c7727b9f535f97
7ff0535f86de38f077c36bcfdbcff667f0aeb1ae7ed8bfb21782bc41af780f40f0d5a3deb7c74f84
b71a9e89adfc58fd9bbc79a1c3716e7c51e11f1b689a1cbaa786e7892efc4ff0f7c77a7697e31f01
c53eaa351d0bc47e6fff000446ff00829debdff0557fd943c67fb4078d3c07e11f84fe36f0b7c79f
885f0bf55f85fe18f106a1afde784f45d0adb41d5bc2a9e267d5adec7538f5eb9d2b5b6b7bdb9974
cd32d753b8d36e2fecf4fb04924d3ecc03f636a9ea3a8d86936377a9ea9796ba769ba7dadc5f6a1a
8df5c4369616163690bdc5ddedf5e5c3c56d69696b04724d7173712c70c3123c923aa2b11f04fc62
ff008280f82b41f1a6adf033f664f03ebbfb65fed39a75925ddf7c24f847ac69963e10f01c0dacbe
893defc73f8f1a9c771f0c3e0d5bd8dd5b5e9b8d035ad4755f8977ab6c0681f0f35af3a22de6fa67
ec19f103f68ed5a0f1a7fc1497e25e97f1d2cec3c49a7f8bbc07fb27fc37b6d6fc1bfb24fc31bad3
5fcdd36cbc59a47dbed3c51fb536b965305b8b9d73e36893c0f25d6e9743f851e1f3872018fabfed
edf167f6a2d4eefc0dff0004c2f86da1fc5bd2d2e65b3d63f6ddf8c306aba5fec4be167d3750367a
f69fe04d4340d4f4ff00881fb4a78cacde0bbd3edf4ef85b6b67f0eecb54311d77e28d9a5ade5957
b17c13ff00827c7c3df0478f8fc77f8f7e37f17fed7ffb4c0d6a6d7f44f8c9f1d6db43d46cfe125d
4d1bc3fd93fb367c31b0b15f037ecfde1cb786492184f836ca4f1a6a5148ff00f09578dfc4939130
fbc34ad2b4ed134eb1d2348b0b1d334bd32da1b2d3b4dd36cedb4fd3f4fb2b78d62b7b3b1b1b48e1
b5b4b5b78916286dede28e28e3554445500568500201800649c00324e49c0c649ee4f73dcd7cdbfb
662349fb1ffed5b1ae373fecd9f1cd172703737c2ff14a8c9c1c0c9e4e0fd2be93af9c7f6c5247ec
8dfb539528187ece3f1bc83232a2023e19789c82eee0a2a03cb3382aa3258601a0087f631b19b4cf
d8f7f651d36e4c6d71a7fecd7f02ec6768599a269ad3e17f85a094c4ce91bb465e3628cf1c6c5705
91492a3e94af0ffd9912fa2fd9b7f67c8b548a187538fe087c278f5286da4826b786fd3c05a02ddc
56f35ac70dacb0c738916292da28addd02bc31a465547b8500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
0014514500145145007e37fed697f729ff00057eff008247e9d6de2f5d3967f87dff0005179f51f0
847f69824d7ec23f84bf0bc477534bfda11d85cdb5aea02c6e45949a6dc5d0b8d323bd5bb8e1b692
38feccfd963f64ab7fd98fc59fb5cf88acfe206a1e35d37f6abfda93c51fb523e83a978774dd23fe
15df883c63e03f87be0ad73c35a7eab65757175e24d3a56f87d67a9daea1a8456135ac7742c16d1d
a09afaf7cbfe3e7ece5f16be20ff00c140bfe09fff00b49783f50d1ad3e18fece9a07ed75e1cf8cb
6979e29bfd3b5ad634ff008d5f0efc25a3f812c746f0ac1a3dc69fe228adfc63e19b7d5358babdd7
34d6d261d3ec67b7b2bf986f87f44c741db81401f23fc3dfd907c1ff000dff006b3fda2ff6bfd1bc

59e38b8f1b7ed33e09f827e09f1d7822ff0055b093e1d69b07c0ad3fc45a5f8535ef0fe956fa4db6
a4be22bab0f125fdb6a77daa6a77f1f924c3610d9c52ce24fae68a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2802bc3750dc1710b8902332965c142ca76baab0243146f958ae406057
3b830162ab5ad959d8c4b0595a5b59c0ad33ac36b0456f0abdcccf7370eb142a881e7b89249e660b
ba59a4795cb3bb31b340051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514
5140051451401f2e7ed63fb597803f642f87fa3f8efc75e10f8b9f10ae3c53e30d27c01e09f007c0
ff00865e26f8aff113c63e35d6ad751bed3346d27c3de1cb5923b081edb4abc9aefc43e23d4343f0
de98238c6a1abdb3dc5ba4bf8d9f013fe096ff001c3e36fc73fda43f694f8fedad7ec0bf07bf6c28
f42b8f8d7fb007ecc7f15e6d56f3e30eaba2e9baae9d6ff10ff681f8f5e17b5d126f05f8e7c49a5e
b771a4f8fbc19fb37dc787f46f12c70acde24f1d7892fee352bcd47fa33312162f8c3b2852ca5958
a824804a907009247d69e000001d00c0fa0a00f32f841f05fe13fc00f879e1cf851f057e1df843e1
77c39f0a59c565a0f83bc13a1d9683a1d8c71a22bdc1b5b3890ddea376e82e352d5efdeeb55d56f5
a5bfd4ef6eef669ae1fd368a2800a28a2800af913fe0a0535e5bfec21fb694fa724b25f43fb297ed
092da24372b652b4e9f09fc58d1ac774df2c0c587123600ee4751f5dd7cb1fb72f827c57f12ff62e
fdad3e1d781344bbf1378dbc7bfb377c6bf06f847c3b60f0477baf7893c4df0e7c45a2e89a3dabdd
4d6f6a93ea5a8dedbd9c6d73710c01a60669523dcc003d23f67c20fc05f82444315b83f08be1a9f2
208d21820ff8a2f44fdcc314724c914518f9238d259511005591d4073ebf5e77f08341bcf0b7c27f
861e17d46c974dd43c37f0f7c17a05fe9d188c47617ba3786f4cd3aeace210fee7cbb59eda4813c9
fdc958c18b2854d7a250014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145

14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
1450014514500145145001451450014514500145145007ffd9}}}}}\pard\sb0\sl-240{\bkmksta
rt Pg5}{\bkmkend Pg5}\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb219\s
l-276\slmult0\fi0\tx8131 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs
24 CURS 7\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs20 Teoria s
istemelor mecatronice\par\pard\qj \li1418\ri1225\sb331\sl-410\slmult0 \up0 \expn
dtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Deci, poate fi reprezentata intr
-un plan complex cu coordonatele H\ul0\sub\cf16\f17\fs24 Re\ul0\nosupersub\cf3\f
4\fs24 si jH\ul0\sub\cf16\f17\fs24 im\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 denumit planu
l H(s). \up0 \expndtw-3\charscalex100 Daca variabila complexa \ul0\nosupersub\cf
31\f32\fs24 s\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 descrie un contur inchis \ul0\nosupers
ub\cf31\f32\fs24 C\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 in planul \ul0\nosupersub\cf31\f3
2\fs24 s\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 , fig. 3.8a, atunci H(s) descrie de \up0 \ex
pndtw-5\charscalex100 asemenea un contur inchis in planul H(s), fig.3.8b. \par\p
ard\ql \li5954\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li5954\sb0\sl-276\slmult0 \par\pa
rd\ql\li5954\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li5954\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard
\ql\li5954\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li5954\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\q
l\li5954\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li5954\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\
li5954\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li5954\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li
5954\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li5954\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li59
54\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li5954\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li5954
\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li5954\sb161\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\cha
rscalex100 \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 Fig.3.8 \par\pard\qj \li1418\sb0\sl-420
\slmult0 \par\pard\qj\li1418\ri1225\sb6\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex
103 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Dintre toate contururile C posibile, in studiul
sistemelor automate prezinta interes \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 conturul \up0 \
expndtw-3\charscalex100 Nyquist\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 care este un semicer
c cu centrul in originea axelor planului \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 s\ul0\nos
upersub\cf3\f4\fs24 , avand raza infinit mare si \up0 \expndtw-4\charscalex100
limitat la stanga de axa imaginara, fig. 3.9. \par\pard\li2618\sb0\sl-276\slmul
t0\par\pard\li2618\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li2618\sb0\sl-276\slmult0\par\par
d\li2618\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li2618\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li2618\s
b0\sl-276\slmult0\par\pard\li2618\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li2618\sb0\sl-276\
slmult0\par\pard\li2618\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li2618\sb0\sl-276\slmult0\pa
r\pard\li2618\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li2618\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li2
618\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li2618\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li2618\sb0\sl
-276\slmult0\par\pard\li2618\sb136\sl-276\slmult0\fi0\tx7931 \up0 \expndtw-3\cha
rscalex100 \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 Fig.3.9\tab \up0 \expndtw-3\charscalex1

00 Fig.3.10\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult
0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard
\li1418\sb2\sl-276\slmult0\fi0\tx10701 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupe
rsub\cf4\f5\fs20 Carmen Bujoreanu\tab \dn3 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosuper
sub\cf3\f4\fs24 5\par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840{\shp
{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright12240\shpbottom15840\shpwr3\shpfblwtxt0\shp
z-10000\shplid5
{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}
{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}
{\sp{\sn pib}{\sv {\pict\jpegblip
ffd8ffe000104a46494600010101006000600000ffdb004300010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101ffdb0043010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffc0
00110803e8030403012200021101031101ffc4001f00000105010101010101000000000000000001
02030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d010203000411051221
31410613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2526272829
2a3435363738393a434445464748494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a
838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6
c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003
0101010101010101010000000000000102030405060708090a0bffc400b511000201020404030407
05040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f015
6272d10a162434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748494a53545556575859
5a636465666768696a737475767778797a82838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae2e3e4e5e6e7e8e9ea
f2f3f4f5f6f7f8f9faffda000c03010002110311003f00fefe28a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028afcd1fdbd7f6acf097c3ff00853e
3dd1fc1ffb547c1efd9f3e21683179173e27f8ad7baa699a46897361aee897ba823b47e0cf168bc9
24d074ff0010e9eb0da691a94935c5edac70445a413c1f757c32f89de06f8ade19b2f14f807c5fa0
f8d342bdb7b4b8b6d63c3d726eac268ae6cedaea26490c7137ef22b88e75578d1d63963de88c4a8f
0f29cdb1d9b63f882852e1acfe8e5190e650cabfd69a987c2d4e1dccf16f28c9b35ad4f018dc2e2f
1138d4c2cb388e5d88a18da183c4c71d82c5f2d19619e1b1188f5b32c971f93c302f33a15b035f30
c1c330c3e0f1987c5613172c0d6ab56961b191a589a14bda61715ec6a4f0f88a32a946ac15e336d4
92f44a28a2bdc3c90a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280

0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2803e63f8ef
fb217c14fda3e3b78fe2727c5988dabcd2432fc33fda2ff687f81d317b810095ae1fe09fc52f87c6
fb22de3d8b7e2e5222d3344a8d71399343e0afecadf08bf67fbfb9d4fe1cc9f161eeeef476d0a7ff
008585fb437ed03f192d3fb3dee6c2ed8c3a6fc5ff0089de39d36d750f3b4db6dbabdada43ab2426
eada3be5b5bfbe86e3e8ca2b78627134f0b3c153af5a1839d59579e1215671c34eb4dc5caaca8464
a9caac9c20e551c5ca4e116dbe556d6b57ad899d3a988ad57113a5469e1e94eb549d59d3c3d24d52
a14e551c9c28d35292a74a2d4209be58abb0a28a2b0320a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2

8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2

8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2

8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2803ffd9}}}}}\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg6}{\bkmkend Pg6}\par\pard\l
i1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb219\sl-276\slmult0\fi0\tx8131 \up0 \e
xpndtw-1\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 CURS 7\tab \up0 \expndtw-1\ch
arscalex100 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs20 Teoria sistemelor mecatronice\par\pard\l
i1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb166\sl-276\slmult0\fi0 \up0 \expndtw0
\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 Diagrama Nyquist\ul0\nosupersub\cf3\f
4\fs24 exploreaza semiplanul drept al planului s in vederea analizei stabilitat
ii\par\pard\li1418\sb138\sl-276\slmult0\fi0 \up0 \expndtw0\charscalex100 sisteme
lor dinamice. Parcurgerea axei imaginare din cadrul acestui contur, corepunzand
la valori\par\pard\li1418\sb141\sl-276\slmult0\fi0\tx2092\tx2497\tx2972\tx3271 \
up0 \expndtw-6\charscalex100 ale lui\tab \up0 \expndtw-11\charscalex95 \ul0\nosu
persub\cf78\f79\fs24 \u969? \u8712?\tab \up0 \expndtw-6\charscalex100 (\u8722?\u
8734?\t \up0 \expndtw-6\charscalex100 ,\tab \up0 \expndtw-1\charscalex100 \u8734
?)\tab \up0 \expndtw-1\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 , echivaleaza c

u cunoasterea \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 hodografului\ul0\nosupersub\cf78\f79\f


s24 vectorului \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 H(j\u969?)\ul0\nosupersub\cf78\f79
\fs24 .\par\pard\li1418\sb183\sl-276\slmult0\fi0 \up0 \expndtw0\charscalex100 Ac
esta reprezinta raspunsul la frecventa al unui sistem dinamic caracterizat de fu
nctia de transfer\par\pard\li1418\sb138\sl-276\slmult0\fi0 \up0 \expndtw0\charsc
alex100 \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 H(s)\ul0\nosupersub\cf78\f79\fs24 si locu
l de transfer este o curba in planul \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 H(j\u969?)\ul
0\nosupersub\cf78\f79\fs24 , gradata in valori ale pulsatiei \ul0\nosupersub\cf3
1\f32\fs24 \u969?\ul0\nosupersub\cf78\f79\fs24 (fig. 3.10).\par\pard\li1418\sb1
39\sl-276\slmult0\fi0 \up0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24
H\ul0\sub\cf40\f41\fs24 R\ul0\nosupersub\cf78\f79\fs24 (\ul0\nosupersub\cf31\f3
2\fs24 \u969?\ul0\nosupersub\cf78\f79\fs24 )\ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 \ul0\
nosupersub\cf78\f79\fs24 si \ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 H\ul0\sub\cf40\f41\fs2
4 I\ul0\nosupersub\cf78\f79\fs24 (\ul0\nosupersub\cf31\f32\fs24 \u969?\ul0\nosup
ersub\cf78\f79\fs24 ) se numesc \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs24 caracteristica reala
de frecventa\ul0\nosupersub\cf78\f79\fs24 , respectiv \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs
24 caracteristica imaginara\par\pard\li1418\sb139\sl-276\slmult0\fi0 \up0 \expnd
tw-1\charscalex100 de frecventa\par\pard\li1418\sb138\sl-276\slmult0\fi720 \up0
\expndtw-1\charscalex100 Diagrama Bode ( continuare de la livint, apoi operatii
cu fdt)\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\pa
r\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1
418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl
-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmul
t0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\par
d\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\s
b0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\
slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\pa
r\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1
418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl
-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmul
t0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\par
d\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\s
b0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\
slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\pa
r\pard\li1418\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1418\sb154\sl-276\slmult0\fi0\tx1070
1 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs20 Carmen Bujoreanu\tab
\dn3 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 6\par\pard\sect\sectd
\fs24}