Você está na página 1de 1

PERKEMBANGAN FIZIKAL KANAK-KANAK (PART1)

PRANATAL Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3 *minggu 1-8 = Perkembangan zigot *minggu 9= Ukuran kepala janin adalah separuh panjang badannya *minggu 12= Panjang janin 2x ganda-organ terbentuk. Jantung berdenyut. Darah beredar

PENGARUH PERSEKITARAN
Teratogenik-agen persekitaran yang membawa kerosakan fetus

*minggu 12 = -pergerakan boleh dirasai *minggu 25-38 = -saiz bertambah peparu menjadi matang. -antibodi disalurkan kepada fetus.

Kesan teratogenik; -kerosakan fizikal -masalah kesihatan bayi selepas lahir -masalah psikologikal KAEDAH: beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu Contoh teratogenik; untuk menghasilkan perubahan tingkah -dadah laku yang kekal dalam diri seseorang -rokok -alkohol -virus MAIN SOSIAL (Mildred Parten) Diri sendiri : - berumur dua tahun. Selari : -2 orang atau lebih bermain sendiri secara berasingan. Asosiatif : -2 atau sekumpulan kanak-kanak. Kerjasama dan berkomunikasi. - 3 dan 4 tahun. Koperatif : 2 orang atau lebih. 4 - 5 tahun. - Mempunyai matlamat tertentu. Mook Moon Seng (1992): satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) : peredaran ke arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancangkan dengan teratur. Contoh kaedah: 1. Menyoal. 2. kuliah/syarahan. 3. perbincangan. 4. sumbang saran. *Cik Ainisha

IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CERAMAH - Membantu remaja. menerima dirinya. - Sistem pembiakan. - Aktiviti sosial. AKTIVITI - permainan. - senaman.