Você está na página 1de 10

Alevli yaz efekti Photoshopta alevli yaz efekti Photoshopta alevli yaz efekti nasl yaplr?

500X400 color siyah bir alma sayfas ayoruz type tool arac ile yazmz yazyoruz ben Times New Roman 24 pt color beyaz yazmz yazyoruz.

Layer>New Layer yeni bir layer ekliyoruz. Ctrl + Alt + Shift + E. Layeri visible yapyoruz Layer grntmz

Edit >Transform > Rotate 90 > CCW diyerek yazmz eviriyoruz

Filter > Stylize> Wind

CTRL+F 4 kere uyguluyoruz

Edit > Transform > Rotate 90 > CW yazmz eski haline getiriyoruz. Filter > Blur > Gaussian Blur 7,5 uyguluyoruz Image Adjust, Hue/Saturation uyguluyoruz resimdeki ayarlar gerekletirelim

Grntmz

altmz layeri duplacite layer diyerek oaltalm ardndan Adjust, Hue/Saturation resimdeki ayarlar uygulayalm

Layer1 copy modu Color Dodge yapyoruz

Layer 1 copy layeri layer 1 ile birletirelim Layer Merge Down diyoruz. Sahnedeki grntm

Layer1 aktif durumdayken fitler Liquify konumuna geliyoruz Brush Size to 30 Brush Pressure to 40 Setiimiz frca ile alev etkisi vermek iin biraz kartryoruz

Text (Cagan) layerimizi duplacite yaparak oaltyoruz bu layerimizdeki yazy renk olarak siyah yapyoruz Layer1 adl layerimizinde kopyasn oluturuyoruz. Layer penceremizin grnts

Layer 1 copy layerimize imdi maks uyguluyoruz. Maks layerimize Gradient uygulayalm siyah-beyaz renk karm olsun Gradient uygulama sonras layerimiz ardnda layer modu screen yapyoruz

smudge tool Brush 35 pixel soft edge pressure 70%. le yaz zerinde biraz kartrma yapyoruz. almamzn son grnts

Yeni bir layer daha ayoruz daha sonra CTRL+ALT+SHFT+E yapyoruz layer mode screen yapyor optical deerini 50% yapalm. Filter > Blur > Gaussian blur, s 50 px uyguluyoruz

Yeni bir layer daha ekliyoruz daha sonra CTRL+ALT+SHFT+E yapyor layer modu screen optical derini 60% yapyoruz. Bu layerimiz glgemizi oluturaak Edit > transform > flip vertical diyerek yazmz eviriyoruz ardndan Transform > Scale arc ile glgemizi ayarlyoruz. Tm alma sonras layer grntmz

SONU