Você está na página 1de 6

1.

A radioaktv sugrzs hatsai az emberi szervezetre


Az ember llandan ki van tve a klnbz termszetes, vagy mestersges eredet ionizl sugrzsok hatsnak. Ez a szervezetet r sugrterhels szrmazhat kls s bels, valamint termszetes s mestersges forrsbl. Az embert r sugrterhels forrsait szemllteti a 1. bra. A kls sugrterhels a kls forrsokbl szrmaz sugrterhels. A bels sugrterhels a tpllklncon keresztl, vagy belgzssel az ember szervezetbe bejutott (inkorpollt) radioaktv izotpok sugrzsbl szrmaz sugrterhels.

1. bra: Az emberi szervezetet r sugrhatsok Az emberi szervezetet r termszetes kls forrsbl szrmaz sugrterhels legjelentsebb komponense a talaj s az pletek gamma-sugrzsa. Az pletekben a kapott dzis mrtke a hzak szerkezettl, s anyagtl is fgg, ugyanis az pletek egyrszt vdik az embert a kls sugrzstl (a fldi s kisebb mrtkben a kozmikus sugrzstl) msrszt az pletek bels ternek radioaktivitst az ptanyagok 226Ra- s 232Th-tartalma hatrozza meg. Jelents sugrterhelst okozhat zrt, rosszul szellztetett pletekben az -sugrz 222Rn s a 220 Rn. Koncentrcijuk tbbszrse lehet a jl szellztetett pletek koncentrcijnak. Az egsz testre vonatkoztatva a legnagyobb dzist a 40K, valamint a 222Rn s lenyelemei aktivitsa jelenti. A tbbi termszetes eredet radioaktv izotp (pl. a 87Rb, a l4C stb.) egyttes sugrterhelse ennl kisebb. Ezek a megllaptsok a teljes testre vonatkoznak, s tlagos sugrterhelst jelentenek, az egyes szervek ill. szvetek ennl nagyobb, vagy kisebb sugrdzist kaphatnak. gy pl a 226Ra jelents rsze a csontokban akkumulldik, s a csontozatot r ettl az izotptl ered sugrterhels nagyobb, tlagosan 0,5 mSv. Az ENSZ Atomsugrzsokat Vizsgl Tudomnyos Bizottsg (United Nations Scienffic Committee on the Effects of Atomic Radiation ; UNSCEAR) 1988. vi felmrse szerint a

Fld npessgnek tlagos sugrterhelse 2,8 mSv/a. Ennek nagyobb rsze (2,4 mSv/a) a termszetes httrsugrzsbl szrmazik, amelynek 2/3 rsze bels, 1/3 rsze kls forrsokbl ered (2. bra).

2. bra: Az emberisget r sugrzsok megoszlsa A sugrzs szervezetre gyakorolt elsdleges hatsa az ionizci. Mai tudsunk szerint a szervezetben lv vegyletek, sejtek, szvetek, szervek s a szervezet vgs krosodsa ktfle mdon kvetkezhet be: 1. a rszecskket, illetve kvantumokat elnyel molekulk kzvetlenl krosodnak ionok, esetleg gykk kpzdse folytn; 2. elsdlegesen a szervezetben mindig nagy mennyisgben jelen lev vz molekuli ionizldnak, s a tovbbi krosods ennek msodlagos kvetkezmnye. A sugrzs a sejtekben elszr, az energiaelnyels kvetkeztben, fizikai vltozsokat okoz, majd ezek kvetkezmnyeknt kialakul a szervezet biolgiai elvltozsa. Ezrt a sugrzsok vrhat biolgiai hatsnak jellemzsre ismerni kell a testszvetekben elnyelt energia mennyisgt. Erre alkalmazzk a dzismennyisgeket, amely alatt ltalnossgban valamely anyagban elnyelt sugrzsi energit kell rteni. A dozimetriai alapfogalmakat, valamint azok meghatrozsait a ksbbiekben rszletezem. A besugrzsi dzis nagysghoz mrten megklnbztetnk sztochasztikus s determinisztikus hatsokat. Ezek jellemzi foglaljk ssze a kvetkez (3. s 4.) brk:

3. bra: A determinisztikus (a) sugrhats az elnyelt dzistl s a sztochasztikus (b) sugrhats az dzisegyenrtktl val fggse

4. bra: Az elnyelt dzis s a dzisegyenrtk szmszer rtke s a kivltott hatsok Ha egy besugrzott sejt nem pusztul el, hanem abban valami elvltozs jn ltre, akkor az eredmny lehet sztochasztikus hats. Az elvltozott sejt egy ksleltetsi id utn rkos sejtt fejldhet, azonban kis dzisok esetn a szervezet vdelmi s javt mechanizmusai ezt nagyon kis valsznsggel engedik meg. Arra nzve nincsen semmi bizonytk, hogy bizonyos kszbdzis alatt rkos elvltozs nem jhet ltre. Ha az ionizl sugrzs miatt krosodott sejt egy ivarsejt, azaz amelynek a funkcija az, hogy a genetikai informcit tvigye az utdba, akkor rthet, hogy a besugrzott szemly leszrmazottaiban klnfle rkletes hatsok jhetnek ltre. A sztochasztikus hatsok valsznsge felttelezheten arnyos a

kapott dzissal, s nem rendelkezik kszbbel. gy a dzis-hatr sszefggse linerisnak tekinthet. Nagy dzisoknl a sugrhatsknt megjelen hnyinger, brpr vagy slyos esetben mg jelentsebb heveny elvltozsok mr rvid idvel a besugrzs utn klinikailag felismerhetek az exponlt szemlyeknl. Az ilyen hatsokat nevezzk determinisztikusnak, mert bizonyosan megjelennek, ha a dzis meghalad egy kszbrtket. A determinisztikus hatsokat klnbz folyamatok eredmnyezik, fknt a nagy sugrszintek esetn bekvetkez sejtpusztuls s a ksleltetett sejtosztds. Ha ez jelents mret, akkor krt okoz a szban forg szvet mkdsben. Egy adott determinisztikus hats slyossga egy besugrzott szemly esetn nvekszik az adott hats kivltshoz szksges kszbdzis feletti dzissal. A klnbz testrszeket r tlagos termszetes sugrterhelseket a 5. brn szemlltetem.

3.5. bra: A klnbz testrszeket r termszetes sugrhatsok

1.1. Dzisfogalmak, dozimetria


Az ionizl sugrzsok krost hatsainak szmszer jellemzsre hasznljuk a dzismennyisgeket. A szervezet biolgiai elvltozsnak vrhat mrtke sszefggsben van a szervezetet rt dzissal. Mivel bonyolult lettani folyamatokrl van sz, rthet, hogy a sugrvdelem gyakorlatban tbb dzismennyisg terjedt el. Ezen mennyisgek egy rsze a fizikai hatsok alapjn rtelmezhet (elnyelt, kzlt s besugrzsi dzis), mg vannak, amelyek a szervezetben vgbemen bonyolult biolgiai folyamatokat is igyekeznek figyelembe venni (dzis egyenrtk, amely a sugrvdelemben elsdleges jelentsggel br dzismennyisg). A sugrzs s az anyag klcsnhatsa sorn a sugrzsbl energia nyeldik el az anyagban. Ennek megfelelen definiljuk az elnyelt dzist, amely a tmegegysgben elnyelt sugrzs mennyisgt hivatott jellemezni: dWe 1 dWe D= = dm dV ahol

D az elnyelt dzis; We a sugrzsbl elnyelt energia; m az elnyel anyag tmege. Az elnyelt dzis Sl mrtkegysge:Gy (Gray) Az elnyelt dzis idegysgre jut rtkt, ms szval az id szerinti differencilhnyadost elnyelt dzisteljestmnynek nevezzk: dD D' = dt Ennek Sl egysge: Gy/s A Gy/s meglehetsen nagy egysg, gy a sugrvdelem gyakorlatban a mGy/h, Gy/h hasznlatos. A dozimetria gyakorlatban elssorban ionizcis detektorok (ionizcis kamrk, GMszmllcsvek) hasznlatosak, ezekkel kzvetett mdon hatrozhatjuk meg valamely anyagban az elnyelt dzist a besugrzsi dzis segtsgvel, amely a leveg-ionizcin alapul s csak fotonsugrzsokra rtelmezzk (pl. rntgen- s y-sugrzs). A sugrveszlyes munkahelyek nagy hnyadban vagy kizrlagosan vagy rszben fotonsugrzsoktl ered a kls sugrterhels, ezrt lehet jelents a y-dozimetria. Fotonsugrzsokra - ha bekvetkezik a szekunder elektron-egyensly - rtelmezhetjk a besugrzsi dzist: dQ dQ X = = dmlev lev Vlev ahol X a besugrzsi dzis; Q a levegben keletkezett tltsek nagysga; mlev a leveg tmege, ami kifejezhet a srsg s a ttfogat szorzatval. Ennek SI mrtkegysge: C/kg (Coulomb/kg) Az elnyelt dzis analgijra ebbl is szmthat a besugrzsi dzisteljestmny, de ezt a gyakorlatban nem alkalmazzk. A besugrzsi dzis tszmthat elnyelt dziss a megfelel konstansok ismeretben attl fggen, hogy a fotonsugrzs milyen kzeggel lp klcsnhatsba. Ezek a dzismennyisgek a fotonsugrzs fizikai hatsaira vonatkoztak. A gyakorlati tapasztalatok azonban azt igazoljk, hogy az emberi szervezet vrhat sugrkrosodsnak mrtke nem kizrlag a testszvetben elnyelt dzis nagysgtl fgg. Azonos testszvetben (pl. y-sugrzs s neutronsugrzsbl) elnyelt dzis esetn nagyobb krosods szrmazik a neutronsugrzs hatsra, teht a szervezet rzkenysge eltr ms-ms ionizl sugrzsokkal szemben. Ezrt szksges a dzis-egyenrtk fogalmnak a bevezetse: H=DQ ahol D a testszvetben elnyelt dzis; Q pedig az ionizl sugrzs fajtjtl fgg n. minsgi tnyez.

A Q minsgi tnyez mrtkegysg nlkli szm, gy ennek az egysgnek kln nevet adtak: a dzis egyenrtk Sl-egysge a sievert (Sv). Az eddigiekhez hasonlan, definilhat a dzisteljestmny egyenrtk, az albbi differencilhnyadossal: A dzisteljestmny egyenrtk gyakorlati egysgei mSv/h, Sv/h stb. A Q minsgi tnyez az emberi szervezet egy adott ionizl sugrzsra vonatkoz relatv tlagrzkenysgt fejezi ki, amelyet elssorban megfigyelsek, sugrbiolgiai ksrletek alapjn hatroztak meg. Az sszehasonlts alapja a 200 keV tlagenergij rntgensugrzs biolgiai hatsa. A Q minsgi tnyez szmrtkeit az egyes ionizl sugrzsokra a 1. tblzat szemllteti. Ionizl sugrzs fajtja Rntgen, y-sugrzs, psugrzs (elektronok) Protonok, egyszeresen tlttt rszecskk - ill. tbbszrsen tlttt rszecskk Neutronok (energitl fggen) Q minsgi tnyez rtke 1 10 20 2,5 - 10,5

1. tblzat: A Q minsgi tnyez rtkei az egyes ionizl sugrzsok esetben [l] A dzis egyenrtk egy szervre, szvetre vagy az egsz testre vonatkoz tlagos dzis egyenrtket jelenti. Az ICRP ajnlsaiban bevezette az effektv dzis egyenrtk fogalmt. Eszerint a szervezet vrhat sugrkrosodsnak mrtke szempontjbl egy-egy szervnek vagy szvetnek a besugrzsa kisebb vagy nagyobb jelentsggel br. Pl. azonos dzis egyenrtkkel besugrozva az ivarmirigyet ill. a pajzsmirigyet, a vrhat sugrkrosods mrtke nagyobb lesz az ivarmirigyek besugrzsa esetn. Az effektv dzis egyenrtk a kvetkezkppen szmthat: H e = wT H T
T

ahol HT a T szervben vagy szvetben az tlagos dzisegyenrtk, wT slyoz tnyez, amely a T testszvetbl szrmaz szochasztikus hatsokbl ered krosodsnak a test egyenletes besugrzsa esetn fellp sztochasztikus hatsokbl ered teljes krosods hnyadosa. Felhasznlt irodalom: Bartfi Istvn (szerk.): Krnyezettechnika; Mezgazda kiad, 2000. Dr, Csvri Mihly, Lendvain Koleszr Zsuzsa, Dr. Vrhegyi Andrs: Radioaktv sugrzs; fiskolai jegyzet, PTE-PMMK;