Você está na página 1de 3

CADANGAN AKTIVITI NILAM Cadangan Aktiviti-aktiviti Galakan Membaca Peringkat Sekolah (di bawah Program NILAM) 1.

Buat Seekor Ulat Buku Pelajar menulis ulasan buku mereka pada kad manila yang dipotong bulat. Kad-kad ini boleh disambung-sambung untuk membentuk segmen ulat buku. 2. Rakan Membaca Pelajar memilih seorang rakan yang serasi dengannya sebagai rakan membaca. Kedua-duanya boleh saling membantu untuk berkongsi pengalaman membaca. 3. Mendirikan Satu Program Membaca Pelajar menguruskan masa untuk membaca, menentukan apa yang hendak dibaca, dan di mana bahan dapat diperolehi. 4. Memulakan Kelab Membaca Kamu Sendiri Pelajar dalam satu kumpulan atau sebuah kelas menubuhkan kelab membaca dan merancang aktiviti-aktiviti yang tersendiri. 5. Diari Membaca Mingguan Pelajar menyemak kemajuan membacanya minggu demi minggu baik dari segi kuantiti mahupun jenis bahan yang dibaca. 6. Ulasan Buku Mobail - Pelajar menggunakan daya kreatif mereka untuk memaparkan ulasan buku di bilik darjah. 7. Menghayati Puisi Pelajar melahirkan respon mereka terhadap sebuah puisi yang dibaca dengan menulis apa yang dirasai dan sebab mereka berasa begitu. 8. Baris Demi Baris Pelajar meneliti perkaitan makna antara baris-baris puisi untuk memahami sebuah puisi dengan baik. 9. Mengumpul Perkataan Pelajar menggunakan bacaan mereka untuk mengumpul perkataan menurut Kumpulan supaya mereka dapat membuat rujukan dengan mudah. 10. Kisahkan Semula Sebuah Cerita Pelajar melukis beberapa adegan daripada cerita yang dibacanya, kemudian menulis Pelajar melukis beberapa adegan daripada cerita yang dibacanya, kemudian menulis semula cerita dengan perkataan sendiri. 11. Melukis Model Berpasangan, pelajar mengambil giliran membaca gambaran tentang suatu tempat atau suasana yang dikutip daripada sebuah buku cerita supaya masing-masing mendapat giliran melukis gambaran tersebut, dan membandingkannya kemudian. 12. Halaman Masalah - Dengan membayangkan dirinya sebagai watak utama dalam sebuah buku cerita, pelajar menulis tentang masalah yang dihadapinya dalam sepucuk surat kepada halaman masalah dalam majalah kegemarannya. 13. Kerangka Cerita Memperkenalkan satu cara menganalisis sebuah karya fiksyen berdasarkan latar, watak, masalah dan penyelesaian. 14. Urutan Pelajar menambahkan satu bahagian lagi di akhir sebuah cerita yang disukainya untuk menamatkan cerita itu seperti yang diingininya. 15. Apa Yang Diberitahu Kepada kamu? - Pelajar membaca sepintas lalu beberapa perenggan daripada sebuah buku cerita, dan memikirkan apa idea utama peranggan-peranggan itu. 16. Pesan Tersirat Pelajar mencari pesan tersirat atau tema dalam cerita, puisi dan novel untuk mencungkil mesej yang ingin disampaikan pengarang dalam karyanya. 17. Luaskan Idea Kamu Pelajar menggunakan imaginasi untuk meluaskan idea dan kefahamannya berdasarkan sebuah cerita menarik yang dibacanya. Misalnya dengan menggunakan segala maklumat tentang watak utama. dia memerihalkan kedaan watak itu pada zaman kanak-kanak.

http://pssmuhibbah.ning.com/

18. Dua Aktiviti Dengan Lakonan Pelajar dapat meningkatkan kefahaman tentang sesebuah cerita denagan menterjemahkannya ke dalam bentuk alkonan, dan kemudian melakonkannya di dalam kelas.

19. Tamu Minggu Ini Pelajar membayangkan diri sebagai penerbit TV yang ingin menampilkan watak kegemarannya dalam rancangan Tamu Minggu Ini. Oleh itu dai terpaksa menyediakan suatu ringkasan mengenai watak seperti nama, kelurga dan pencapaiannya.
20. Membanding Dan Membeza Pelajar menggunakan rajah Venn untuk membandingkan kedaan sesuatu watak sebelum dan selepas sesuatu peristiwa yang dialaminya, atau membandingkan dua watak dalam sebuah cerita. 21. Merentas Dunia Pelajar membaca buku tentang sebuah negeri dan mencatatkan maklumat seperti ibu negeri dan kehidupan rakyatnya. 22. Mengumpul Maklumat Sambil membaca, pelajar mengisi beberapa kotak disekeliling satu tajuk dengan fakta-fakta atau maklumat penting berkaitan dengan tajuk itu dan kemudian menyusun notanota itu menurut urutan yang munasabah. 23. Buat Sebuah Buku Fakta Pelajar mencari fakta-fakta menarik daripada ensaiklopedia dan kemudian menyalin dan melengkapkannya untuk membuat sebuah buku. 24. Berkongsi Dan Berbincang Berpasang, pelajar menerokai dan membaca bersama-sama sebuah buku untuk mencari maklumat tentang satu tajuk yang dipilih mereka. 25. Merancang Satu Persembahan Kumpulan-kumpulan pelajar merancang dan mengelola suatu persembahan berdasarkan sebuah cerita yang telah dibaca. 26. Biodata Tokoh Terkenal Pelajar membuat profil seorang tokoh yang diminati menggunakan seberapa banyak punca maklumat yang dapat diperolehi. 27. Cari Khazanah! Berpandukan satu salinan peta, pelajar menulis arahan dan membacakan arahan itu kepada kawan-kawannya untuk memandu mereka mencari khazanah yang disembunyikannya di suatu tempat dalam peta itu. 28. Membaca Gambar Rajah Berpasangan, pelajar mengambarkan gambar rajah yang dipilih dari sebuah buku supaya rakannya dapat melukis gambar rajah itu hanya dengan mendengar gambarannya. 29. Surat Berita Pelajar-pelajar menyusun bahan-bahan menarik yang terhasil dari aktiviti-aktiviti menarik dan menerbitkannya dalam bentuk surat berita. 30. Buku Ditangan Pelajar-pelajar sentiasa berrsama buku dimana-mana saja mereka berada. 31. Projek Pukal Kotak buku bacaan yang dibekalkan oleh PSS dan dikendalikan oleh guru kelas. Buku sentiasa ditukar ganti. 32. Anotasi Buku Pelajar membuat ulasan mengenai buku yang dibaca melalui proses pengajaran dan pembelajaran. 33. Khemah Membaca Pelajar didedahkan dengan teknik membaca, kemahiran pengendalikan maklumat, ADD dan kerja projek. Pelajar akan mempamirkan hasilan projek dan persembahan diakhir kursus. 34. Kuiz Bestari Kuiz berkaitan dengan matapelajaran di sekolah. 35. 30/40 Minit Bersama Buku AJK projek memilih hari dan masa yang sesuai mengikut jadual waktu. Hari dan masa akan berubah pada minggu berikutnya melibatkan semua warga sekolah. Aktiviti membaca ditetapkan oleh guru matapelajaran pada waktu tersebut. Catatan dimasukkan dalam buku program dan buku catatan membaca.

http://pssmuhibbah.ning.com/

36. Minggu Galakan Membaca AJK memilih minggu yang berseuaian. Aktiviti yang dirancang biasanya dalam bentuk pertandingan. 37. Buku Skrap Merupakan aktiviti bulanan dan bahan diambil daripada petaikan majalah dan akhbar. 38. Wadah Bestari Pelajar diberi satu tajuk atau tema. Pelajar dibimbing memilih watak berdasarkan contoh buku. Mereka didedahkan juga bagaimana sebuah buku dihasilkan. Hasil yangh baik diberi ganjaran. 39. Menulis Buku Pelajar diberi satu tajuk atau tema. Pelajar dibimbing memilih watak berdasarkan contoh buku. Mereka didedahkan juga bagaimana sebuah buku duhasilkan. Hasil yang baik diberi ganjaran. 40. Melukis Kulit Buku Pelajar perlu membaca sebelum melukis kulit buku. Biasanya buku yang dipertandingkan tiada mempunyai kulit (buku rosak baikpulihkan). 41. Projek Berwawasan Pelajar Membaca buku fiksyen. Mereka membuat sinopsis, ulasan, perkataan baru dalam buku rekod membaca. 42. Hentian Ilmu/laluan Iqra Bahan bacaan diletakan disudut-sudut tertentu untuk dibaca oleh murid-murid pada waktu rehat. 43. 1 + 1 = 100 (Diskusi Buku) Seorang pelajar membaca sebuah buku disebarkan kepada 100 orang rakannya. 44. Projek Cakna Pelajar membaca bahan dengan diawasi dan dibimbing oleh guru mengikut jadual ditempat-tempat yang dinayatakan. Dalam aktiviti ini guru pembimbing akan membantu pelajar yang tidak boleh menyebut perkataan dengan betul dan tidak boleh membaca dengan baik. Kemudian pelajar bercerita secara lisan untuk mengetahui tentang kefahaman pelajar terhadap bahan yang dibaca. pelajar yang lebih baik kefahamannya dan boleh menulis, mempersembahkan kefahaman mereka dalam bentuk grafik, komik, kartun, dan kulit buku. 45. Program Walking Dictionary Pelajar memakai tag nama dimana perkataan perbendaraan kata bagi minggu itu diperkenalkan.

http://pssmuhibbah.ning.com/