Você está na página 1de 29

-t) ;EM" = O:

VI (7.. L.ff t):6 IX -t-(L501bXIVft)


/

))

o:

- (Suou U,)(7 H)+ 2D (IZH)= O

SOCr.b
10/-[- ~

]) =' /"f':lB.3

-(v/+-

IO'f.17)Wex:

(I)

11'

C
1 C.

Lr;=

2 (12S9)+2 {S:5"1,.)-1/,77-11f.s-3
Ld

.De pni"t of

,'H, S,ound.
fr-,;n, B +u

)j

=0

ihtcr.sccJion

::- 2.3"+0

4.6
0

p=

in:s

'ZM

-;;.o

P=23.4Ibj'

+2.3.~jb

.'Replcu:...

K=-I- 6,OIf

11

-}

c..p

(a.)+~LMB=D:
(20 }N)(2.b",)+

-(20kf/)(

4-.6

B;

d30

h-r~

+)

2.Um

~I

Z!"IEl:=

'ble

1.

o:

(J.{-

(3 f::N 0.5

(3
1)

ktJX

-I-

z. 75....,) - Te (2.25",)
Q:=Jlki'l-3!

nO!-!D ~e "i/aLi()

(Df' cabl" a.f j) noi-

fo

Fo, ne.i1her ca.ble

4-.9

Wc

For ~

sh 1f

be s/t1.c~

~::

~./.f k.N)

Q::

/0(;.6 ktJr

For

5js..(i) cmd

C1/1-

Cl,)d

os kiY

(3 m)

= ()
(I)

o. (0.7Sm)

= c)

(2)
frtJrn

7;;::0)0'1'-.1 from

fo Ix- sltltk;
lJh'

r; (2.25m)

- L2
0.5' I..N f' 0.7')-7;

m)

=0

-;20 -2-1.0- b'+. b

-/

0.75".1

B.)' -== + /06. 6 (f. I'!

,,~

fB

hr'

2::::

<J

J I:

3kH

c:o

/'

P ~ 'fZ kt"

6 k,.ps :5 f'5 LtZk"r> <$1

E=61f.b*;I~

13h

(z)

P:::. J(30)-'r8

f (O.7rn)

f)-(6k',p;)(lfft-)=o

::-30 k'fJ, Er (2) jicldJ


0+ b ~ P ~ /.5(30) +- 6)
Gl:lJ:: p ~ SI k0
R.A"S~ ~-f valv-c.s f",. vJJ.,;c4 bea",
;v;11 Ix: ,C\f~ ;,S

f~f3 c

.(.J)

=O

(I)

6 k'f-n

.ft)

ir) -(G k'rr)(13

::: A

Si",,,;

(2 k!1){ O.bm) + ) 2: N..D-=0:

200.N

e',

1.5' fi

O.lfrn)-

P;'1 e;vd,o.,~ ohfc.-iM,.J


?rcb. 11.2., I<I~ hc-V':

P({,ft)-(6k.psX2

P -=

(t.otr)-2 0-2:l.f 5"= o (Chd~.s)


8oCY'r]

S/me 13 \~ 3 O k.;~. j,(I) l/di.:,

K=6.0ljf:t/1~

NI!c.. '8D<j:

O ,
(I)

- 'f8 k,f'>

D,5m

,~

5;a.""pl,,;

6,

?:= 3 73y

-A(CfU)

(b),t)' L Mft::: o:
(ZOf::.r<)('Z,3Y") + (Lkt-iXo.Clrn)
_ (lf-5' 1: N)( 2 rn)+ 2 K (1. SrYI) :::0

1'J'~o"

l.

c1.(I):

(I)

-+ 52:' Me, :=0:

.jj =27.,u!t~

f/:::+27.!f{,)

])::.

lI::, ,."

,,(-

{;{=62.D

~,'f' p/

15

=0:

Ib -150 If:,= o

(27.lfb)+

t ..

"''''v~

w(,

3000

A - P (3 ft) -I- 8:/ (q Ft) - ((; k'r~)(iI

'= 960 Ib

tip,

vJ:=

00..>0'(

11:1 SolurioVl

~.;i,.i9 .. ~
B=+7.8.3Ih.
o:=78.3Ibt
~
"dl~
OJ)JJ~~!f j\-) ~qD ~J1'
l(~
(a.)+J Z"Mk:-=O:
.~i~
3
45kN
(20k,tJ)(s'4m)+(2ktl)(3.Ltm)
~<,i~
+(LfSkH)(o.5m)- 2 H (2.5m)::: O

.!-ttt:
Z F. =:
,,,,])
7

is 460";1'

D=

ft-.7

.w) 18in.

'F:: O.: 2B+23.lt

10

/!.;'J-8.3-jIDI-f.17c"sC<:=0

~i~

;GJ:~I' Z

trvck'

ln.

Wd - PC 18in.) -:= o
(Iso 11)(Z.Slfo iYJ.) - P (IBill.)

j;j.}

Li Ib

of Probo Lr. 5 fuy clcrJv,d,OI


D:::-ILf5'8.J-(Wi-/Olf.J7)i.osC<

!"\a.K",''''3

+~LMB':::D:

'"'*',,:\)

() lO

Sc.e Saiu"';'"

V/'h~r,

:'0_ (iOin.)Co~ 30

_
-

r. (b) ~

1%5""/6

r' s

d.-=(22i")SiY)

(o)

d,,frtnce

Hoori-1:onro..!

5 ft

2.:e])

rtL"r = O: 2C +- 2(Cf6().1f. Ih) - (600 Ih)- (h- Ib) -(Som 16)", Q


7
c=H~6~

("c.hcc.1= )

(t1.-

Er

7 fi;

4l$

f6k,"'S
W = 600 Ib and
c(", 1+5'" in
(I):

(2), Q::: II kN.


(11 Q ~

::: Q:: l kN

O.5h\

(2) o.hro.,.Y).d ,.,) 'Rab. 4.r'3

(2) (/eUs.

3(lJ)

o'

TIJ ~ IfkN, Er (I) ;/eldJ


Q :: 0.5 +- {),75 (lf.)

. () '::: 3.~ k;J.


<:J
71,( 10a.1,". 1'0 Ix. .54 fi: eabk "'VIr al,o nD/-6e slaef:. COY>1cin(tJ,j'
'>'r,'I'" CO>1dlfl'wJ~ cbrarnd il1 Prel,o lf.8: O.S k;J :: Q ~ 3.5 kN ~

39

3~11:1/~N
T

Io.~':'I ().75~
L
+') '2 M", =0:

Q.

-D

j)l

1(2.Z~"')-

(I)

(2.2:)M)-Q((). 75'",)=

fM-

,'1-1,:: foa.d"~'S

-fufj-ddc.<-.obln

rY'vrr

/1,d'"":r

'101- xcuJ

0:5 Te, ~ 4- k
/3-3

('-I)
/kN

::

().2.5"+ 0,7O:;(D) f
0.2.5 klJ ~

Cu-mb .."',",s

fY\v, I-

C0VY10M/'I1-S

!'Me. MI'-7/'l1

1\0

r~';oJ/fJ
v",",

-3(0)
13 kiJ

(1)/

vk

ir, Er

/r,ol/r
(1+)

3.25'" leH.

JkN::Q~3.25k,'./

1~V1~riJY". ;'1 Cfl0!e

h"

ha.ve

Q:::. o.Z5"+ O.75'(If)


Q

(3)ar0.(lf):

5,'l1C/ !Y1t'4imvM
VI(

nl:-bd!oc.I\"..:..d,

q.(J...), ~

~/3
~

0::- TJ) ~ 4- k/v

f'lok"/tlS'

Mvtr

!f{,;;N.

N ;"

~Q.

(2.)

o.=:I':Jk.N-3T'

';"""""0"

(3 m ) -= O

+ 0.757...D

(i <1'1)(1.:;"")-75

/l-EF ,',

<I
~

/..fo

IcN)

v'<'

ob~;,<d

/ot>c1

I we

'"IIh.r'd Mj

C-<)vIc../C)(/'t'

6<

\
~

'0.75,.,

Q == 0.25 kN
k.NXZ.7 S-,.,,)+

30

.1

1.71t1

(3 kNXO,'Jn,)-(J kNYO.1SNl) +

-1-) Lf'IJ)'" o: (;

tE

rClik'd

/i-.At

ts

4-0

200 ti

Lr.19

1 nc.

of

f,I>1!.

O'"

f(]fN'1

-'

')

(b)

8 ::-500 N
j
E -=- SOCJ ri

.8
B
L

13 (0.2Srn)-2o!J
B= 800N
j .
BOON

-=6:

2C0 I).""

~O

:::

::800 N ~

(c) c<::

<O-

90

tJ.rn::o

:5(/

+JZHi\-::o:
(.3 C~30' )(O.'!rn) -(BSin 30XO. 2 5"")
- .2 DO N' "'1 = o

_1

B(o.'{m)-200rV.m::()

ri ~

o( ::-

-+~ 2:H

20~"

a=o

:3 -:::500

t~

B'

SCI'1C~.

r.J::2H;l =0;

t ~
T~/t

o.LJM

trl)),'f(

(a:)

200;)'''''

().l.!"".

:: 20 o rJ ~ )
B / 1h-("r~ fur", / r" vJr a li:. ()
bc. f'''-r't. /I~I "'.., ri. IV.H: fh"

A",;

.B~B

tIJ a

<:')VI'I/"-}-(Y'f

o. 05" .m)

r-;'Ar- '\

/"<\AS,,,'fUt-!t

f1~..,..{

Cl {-

C4-1['/c;

,;..

S",,.,.,,,,

TY\ 0",<,-,

q. :3 ,."

(800w)(
lhe.

01- r,,~ pl.<..1-e

IO!J..;'''rl~

<.Ir k

Cv

B=Q03N

o'1\~1

0,25"1

f:

4,20

{3

-=:

75,.,..,

vi =

D_

"'r

='10JN730'

116.2.

LF;..-=O:

]j)0" .

~C'_

L..I)-O.

t ~

'!!

~(J
71<

f-urLe.'o

.05"M

::::0:

.f:\(

W ::::::
(20 1!.:J)(Q. FI mA '-

c1B

'lo?>rL::f.30;,

lS

,,,1
tl~

p,::::::D

T6E-

-=

-W

J1{,.ZN-<&'l
(tt)+J

sh.ovJ..,

A(200""

fo ...m

..)-Q{,.2.tJ)(7S,.,""]
A == 73. (, N

.-=73. (; N

-...

(IS

vV:::

FY

b t-J-

+f'2'r; == O'. P

P=2SDN:

(1)-1')

..Qj)( Q.8 / mJs')


11..(7.1<;;

. r.t
4

!t,25

t1n,{

S'e<

Or

YlJo)/,((n

75x/o3

f7X

(:~
.==/8T2f)------~0~

P(37S-rf\M):::O

O~t\

At::

~S;i~

4=

12)-Ot-lYLf(/'

.~'"

Probo /.r.2Y fuI" P.8 d"~It,~t:J*riv"" 1-,'0>1 O F- ~,.;. (I) t1.n/~1(!l

C af- /),<

tf..c S'fA

N,'lYrWl._

+5 L Me:::: o:

o~

ar..,{

6()u/-

f1,-< sl,,,,.f t ~

t1J75"mm),l'Ifo

TA-f) - 1os: . 1 rj = O

s~fvr .v..,

:s Fr1V1Ct"

:==

(I)

fr;r

'SOIV/hJ'

-=- 1250 H

of

!:J

1\,J75'rnm)-

Y/-(c:=D:

-11.f7.J'5tJ-=U

(a..)The

+ '2 F ::::O

+ 37~)

B=7.3b7(ZSOAl)

/1",1\/,,::; p ~ 2:;0 N

fI=-I'-f7.2Nt

= ()

P(d+375)

B(5'7.'t5) - p(lfB.ZI
B-=7.3b7P

= O

f: -:=73.

,;

w -=

-"";>t.

8h-

L.Mfl=O:

C<)ufle~.

f.vf)

~vb(h'I\;'h'Y1!s

Cr(2),W(
7S,,; 10;' i'/.m"1

'!3

force

m v, /- ",Iso

rlf1<r

fAt'r

C,i"'Cr ,ctJ
0<'

(.t!u-(

fr:r

htlLl-r

GNli.

7 5 ;J'iT~&\.
liii:!,

P(J

7S-rnm)=O

P=-2ooN~

P=200f'(

h
~';I"

<<:.

T;.D ::: 10:;' /1'1

@
B

11(

73

tJ '--<'-

ef';;

Lr.Z9

~LF;=o:

f,
10

110lb

751b

18ft

,4x+(7':n6)Js.2.0-~'2..01b)c.oslD=O

2JJ"

")2.0 lb

It;<- =1.t7.7/b
+-11:
:::0:

A =47.7/b_~

-)I..

M
----1'"' A - Ir

fJ.d-32D/b-(/20I~,"n/o_(7'5/J)s"fl2)
'=' O

~t

~J =- 3 (, lI, 1

(iJ ~ 3 (,h 110

'-1-) L l-\A '" o.'

M\

MA =--85'7lb,!!:

2.o"(tsFc-) = O
M
= 8H /b.ft) 4
-ft
~

+- (120 U,)c.o, 10'( J8k)-(75'

-;-)7!'iA-

16)C.I.S

o ..

MA r (100 /b)4:,'ID(J8H)-t;J~1.JJ({cN~
=0

Mr,=- /6.1/4 J;. - /772..7


Wc.. ><lO,,! IM,tlI::; 1co /6.f-(or

-qoo ~ MA
Sus,;-iM,v,~

'100

fu. J'1,4:

e/Cfr<:l..S. ..o .. obfA"".-J

-100 ,; /6. '1 /y. r;,


8 72, 7 ~/ 6, cri Lr

177 Z. 7 ~ 900

1. :: z. 6 77.. 7

SI. 6th

~ ~ /5'8.0

J!f =/(Jr,

'F

1.13_ /Jl....

I~rt1 ~'\!
c

w(

wA"r IMEI~

~ub \ h'iui-,y,J

Dr'"

(20 WX7.z")+c2NJJln,,.,) I
+ (20/<.,))(3. m)+ (2DkJJ)(i/J~) I

_.( "'~ T)( >t. c;"")1- ME =- ()


7. ''''

1-"l -=-(3.b
IOOkN.!'>1

I) T-

-IO{)k/l/,1"A

36 o t...tJ.fY1

::t\_-:/CtJkN./fj
c:

i1J~ -<,:><prc>ss,c.w'

Z(,o

ob f-c;.,,,..,,/ fel" ME:

3, b T - 3 b o::; lO O

-100::;

==

3.GT 5: !f60

T-:

72.2kl'!.:::

/2.7.8f:JJ

+):2. M..D :::;. o:


+)'ZMA ~

- Q

3 PS;r1 o

M + (300 ;;)( jf,3.1Zmm)- (300N)(180.rlln)


1'1=(:300 tlXIBO-/63.

f=o.'

J/

ws

e)

Q Cose

v:::+ -'(G/3 r)
o

= ()

e -:: Q/3 P

CWJ

fi...-JOON+(JOCJN)c.n 3S=
AA- .=' + 1.;0.2

(2 a

tzuv,.

=0
'l2)m"1

= 4, B 2 )/'m
L

+ Q(,wsV

p(3o.s;nB)

o:

75ff'1

-I) LME; =0:

4. 5 >r>

-;

'Yr(bt=

1
6m
1.<\....la..

<l'lJJ

16

~]I
-I

0.)

TriA0'!J1<.

W"

ABC

It I\Ve.

CD

1'$osc~l<s.

f ::-( f

(8 e)cos

-=

is

C-os

+) L Mc= o:
W( {UJ'o fi:) - P (-{'~"nD)
Scth'''3

vlJ:.:,s

5iY\e-=2..S"Y\~Cl>;f:

E 'P~ s;"

Q 1-

W-l

i -=

1+-,

35

tJ= 21,0'

(disc.o.rd)

2:: Me""'

+)
5ettr'h::J

:: .(

2 (.,J~'-f

-1) - V/e c..os

pe (2c..os'{

C07y

iso~(~h"
c.>~~
1-

W(fur,n:::D

Co'> l3

vJ
2. f'

I~

o:

P({c."se)-

Co<'

-= ()

-= 02.. . :;,

\F-VJ
- 1f'.JJ

f. P

(tJ-) Iric.n~k Af:!:.


Wc "'"CCD =(BC)~., e
L

~~

=0

"" -

ti ::- n lO

or ~ "'"I b 5: ';0

Il c.,,,0:

(v/lz"p)

Z Sin-'

/4,5~

.2,

P5in

e:=

'h.lL
SLJ
z

:=,,0

B'

I :

= c)

r -o
-

J P'v;! 8)
Z
~ P
V~2~~-'[-i;(~V;>B)J

cos

:=..!..

(vi"!:

-f-

!l :::o,8Ido?

C<J\

-:=:-

32.5"3

z.
8 := G).l"

[.0'

-l

0, 51307

==- -

-=

..t!.

/2G.J8~

2-

= 25""2.. 8 o (d"!.t:McI)

f)

&-=-6'5'.1"
(6..) T ....o.r.'Jk !!-13C 1.5 Iso ':,ce/-o.
Wc- hv~
A 8 -= Z ( AP) 2.( 5 in

4-.36

A~

CD

f'

C<J5

E/cYl'J a 1-,'""

;r=(AB)

I
t s,"" B

priYl3 :

&=-60

+~ 2: Me := o,' T (t JS q ) - P( ts;" ()).=- ()


. 21d(Si'J~-t)[c,)$t
-Pf. (2s;n!c.Ds!-)-c=.cJ

cosJ?:::o
2

&=-

of- S
- (lt8)

= ') ! s in t - 2t. s in 30
T-= +7.. = 2./ft(5in Jf- i)
-

'r

-cc
..

cr

/co (tr;vl"al)

-1"i'{=:()

2(fI..-P):;>in.f!)
5/'1

fi::::::
Z

j kt.
JJ,f-p

&o=-25in-'[-fd/(Rf-P)J

fi =

4/.8
&=83.6

nO~-for4.II<.I

non-c.o.--c.ur"'~nrJ

rc.o..(...J-loV'\,; .

c.o""Fi<.rcl~

0-. "1(\.J',)

.8

c..on~rrn.ivHd.

5\,0.7",,,,/11

b. Retlc~,'"""

Eq..,i\i\"r"'~

C.

Jel-"r",in~rc..

TY\O.;nrc..;"""J

A;x. '::' 6.b 7 k,'(l, AI"" /Ok/fJ


=- 12.02 k"p56..3j =-6.67k.'f ......

(2.)

r- o.q

Trus~ iMf('0P-"'1

lY1

-t

";:~I

A~f

'.,.f-.r. in.hl-en

c. No e,\v

,'i,'bn'uW\

C.

a.Tr\Jt~ C,,",,?ldel'j c."",..,rrQ.;<M),


b. Re",,,h'o,, . h.hc",lIj de~("""nah:

Ei..,,lt'br;UM "",,,:,,

D. Reo.( f-,'o- sffi+;eo..l1'[ c\e f-am:>'\1r .


c..
)lll'brl\,JY't\
,....+o..; ....-(J
cCf

1''''1,>\,01

(\()"-co,,c..urrrnr,

Mn -

;p..z.

j~

.8-'1.

k?~Cl.l h\,M\

'4l.JLI;br'uM

irdcrq"":"a.f-c

M";....
~,.,..;c(

1'1- j D

]68 J.i-

= 4~~.S 1'1)

-" (A t'11
J

A
-.;

'(Li-) 2 retJ.c. h-u,",s


Pla.fe rarh\ ~ I.DV\dra;VW'c{
b. R""c!'\)n S da.hc.J1 det",,,,;,,,,,fe..
1
c.. ~l.Jil,' bc:"'W\ """,;.,t",", d uv,der
".:t;v<'\ loc.d,""'.s

. C\.

pc rAI/< I

C=D==21.1':;N\
(5) 3 ()lY\-CO,,\lVf'l'1"vl+,
P\?k

0...

reo.;o~s
(t'''i'W'5''' A')

r,o"'-por Il~ I rcoLl-'CiA

CoJnple~l'1 (O'o'l\i'rn,'","';

b. RE'~'~"Q"'~s hd-;(c.)~ d~ f-r...;:'~+e


=7 v,'I,'br-,\) ma,' n rt,V/..-d

c.

Trul5 iTY\f0'(Kl'1 l-a'f'\ r"l;neJ .


b. 'R.e"d'IO~.S c1",t. i\\ile j~fMiM+e '
c. No ~uj(ilar:v'M (~ fO)

0..

(b) Z.

srz-/:

6.
C,

A = 3b8

eu"'pld-e1i (o'" S,{-'n.iVl<'J '


b, Reo.r. r,'oY1J 0u. t-_ i~ fC('l'l1:nc,te
])
c' [,u,[,l,r,l,/'" ""aiY1!u,l1ed
.D -:;
R
""r;,67
k"hl-"-)" B =(;.b7k,k4-~I----,
-~
1-'
-~
I
(A j-8~'" 10 k;F)

;."...,

E?'== 2 '-15: N \

lf nO"l-1.D",-vrrr"f,M''I- f"calkl
rc""t,'olll
0.. ?lG.f-c ~plcftl'1
(o~.,ir()..,'vJ.,.,{

f'"e,C !-ro'n !>

Conlv('T"Mr

(l

-: '"

0,

('3)

0.. Tr..,\(

(5)lf

.-=

.e -= f "'-5x/r' t
Lf

(2J 3 non-c".)rr'< .r,J\on"~/kl


("eAch'vr;;
0... Purc Co""'rl-dc.\~
(o"d,..";"",,,(

('LM/FO)

..o-Fral1c!

""";,,tc..i,,<d.

A :: c.:: 245 N t

..,;,.",Je

re~cJ;l,,)V1S.

(4)

c.. E1v1iibriv ..

-J

111
(3) 3 ~o~-(oc.v,...,..ent,

"'l~ Jct-c...-.-\",,,f~

~tl

b. I"""tT;<Nl1

C,ond,a;"",,-<,

b. Read,'"""

C,

(Ij 3 n''I'I'l"''leJl'Y,,,r,n'''''-f''ralki
r~(h'o"r
0.. P.t..'h. """"'rl<\-(Ii'
c.",,~tr"';n,<l

-~ A

r r~C<Lh'''''1 (thlll0:1h ,q)

Con~urren

0...

Lr.irl

(I)

'

W\

,= 36'5

?=bI3 N~5'3f

t{ --;

(6) Z "'~o.,ho ...s

r"~c.ho""s

Ci..

Plt..h:. Fefi

b.

Re,,~h'o""\ ol.'''''''~,.l-ft ..... d'1o'1Clfr\,'.c:>

(L. ~ =f

No e1u;U,,/u""\

C,

I ('v\~ fC' (tla.l\i :>", Ir ,V1d


6. RUlcf ."",,~ Aei-c,..,......,,,,,,,f-e

.li, c.o"" .f-r4..;",~d


O)

Q..

c. &ju;[;ta,.;"""
undcr

8 -=

S .,,~'"

(7)3

Yl"<;o.<"\-o-,,,, J
\0'" cl .~':l

~ == 5 l(;r5

W ...
ll,/('o{'("'r

rccccl-,,,,,,sC+;,rw:;toD)

'PGh- lvvo.P"-"P"'"l ~J'\,Ir""~"d


b. Reacf,'o"'l tlre rI'z;r. ,r.,{er.,..""" ';O" te..,
c. No .('Cjvl\;l.;,r/uw. (2:'I'-1j) 7 o)
0...

(7) 3 "" ..-c.oo'll,-",,,,,,rjJ\o<l-fcrlkl


r<:'D.c.

h'c'" >

IflJU

CL.

F'1e*"l\

Lo,.."

Ull"\sITa;y;d

b. Reolh'"",
c1aM;",af",
ECI',Jii,bY"LJWO MAiV\t-a..'h".1

c.

~:: 5k'rd; r:;::b.C7kif>-

!'_8. ;, 3 k,'/,," 2. 3G.1"

CE?

1. lt

f'\LJ'\-

0<\lUYTeV\f,

"'.M- r",ra

kJ

C,

(L.

PIAre

i,

.fl

,...

rA:"''',),

5i<'"rl

M~

-.~=

(C +.Di'.

(furuVjh:0)

(:?::. M.D 'lo)


MV\-psrdld r~et,O>1.s

co""'rJ<+'/1

c.. ~v:libr;l.J""
B -=D

C<)Mple!-e.[j (.j",rro.i~p.{

c.. 0ru;)'f,r;v ...VII"

r"~o..tf-,'t",(

No ~",ilc"'"'''-'''''

::. {ZCC1ci",lMI

b. Rec<ch;"..,>. :;f4/-.irv1cr.(ff\;n:../-t
LfV,c..=O:

l",rn"r

F1Jt(

i""p-up-'l'
c..:o",drtl.i'''t'J
p. R.~...or,"""s ewL stz:..t.ir,J~rcr"';"'Atc::

rJ-.

('1) Li ~u,,-c..)I\lVrrcl'\r,
Ilel

r=th"un~
eL. Trl.iC"

(8) Lf (0"

wv.tl<o.il'ld

do.r. i"N((,.,,,h:.
tc..;"J<,t( .
2lf::),N t

i\..1fIilill\

::- o)

i
______________________

'"_tc::".!

(Prob.4.17c.)
5'Olb

11.-1

]) -'r
61

Sino

-B

t
I
h

'-=3CON~
B

B=

3CN
~t1?7r

'.

= SJf\T.5. = 2.2)0

3001\1

.8=2230(1),..7.73.

=Z210N

B~2210N""""
-

ir

Fn:e.-tod\ J)io.S'-o.YVI. As
f" c t<l-n K:"i'" 'Z 3 - rDru:
rhr()~"

Cch

. Ti,,;5/

oF- c:u.r;" ... ,i- 6 '-'It F~"


6 WYl<~
-fh< 1,'"n aF o<r.'o.

f-hc {,\,<

of- T

is rv.i~~cl,

b cdj

-vJ

i",rc0c'-1"",
O,Sm
A G ::: --;;:;;- -

OY\t\

c< =

-o ../

GD

N-:::60'

V\

{}::: c< ::: 3 o'


.,;,6').:.- 2'153 N

~V:::(250-{edXq.Br
FofU'

T -=

vJ

Tr"6~,'\ le

ta.,

-= (21.f5'3 N)

')0"

fr..'1 30'

T=!.1f!6kIV
A:::

= 2832

-i::!..- -= 2lf'i]N
Co5030'

~
rY

Co<; }<10

A= 2.83l<NL

Free-

50"

Frc:c - bod'1 j} io. rY1


~/if)~-;:-;f
c. c n'"" ,,' /r,(-'
3 fv('~, i...,!rccf tJ.,f- J),
5(11

/Un (Jow! f-J,J


t1 'f 5'0)

=-

bod~ .D ;DaI"-"'"
fo("( (: b od '1 )

( 3

I,"'e ar

The
Oa.'>'>

C1nd

-.l)

rJ!so

flC -=

DSOlb

oF

rnvsr

B
s"O-lb locul i"dns~,t-.

w(
13

o.e-riDn

-K,"'OI)~ h

r1or.:

VG r-O
2

".}'n<~<

B=P
ft:=

p{i

(-hA.r

lO in.

Sn:e Tri
~o r ~
___
-...l-

/lo fi,,!:;

f-I,,,f f1,1~ tr,-c.ns I"

(S 5 itYi"!{l r

J1 C.D

~6,~

;1 ,
~:;

tJf

to fric""S /~

Ff3

dias(aM:

_ SO Ib

---;;;:;;-

Ir fDllcw>

{I, J...f

hor;~on+,,-I

ti- i c

Fr~e-bod1
. L/ne d c..r.nOh
0(-

c.)

Wh<:r<

f r-~c..{-;on

p'dS ~h

!Y1u,i

T C1nJ

AJ)== ~

15"0- ti loa:! infarcd.

EF

h.~}O

Li-bDMM
2./).0

tan ti. = ,.c r~::-

~;~

J)'O

N,

.i;';.~
.. '

100M>'.!

(!J

-= 22.62"

DE

fJ1"'1

= 8.'5'7'

C(

qq3

2 Lfr)",,,,,

F",,-cc.

150 H

=- si~ 7..75':; =-

SI'n

Lo,>,/

85'.07'

ft:::

(3 -{iJYce.

j)/Ci~~

b04'1)

SiY7<'5 ;

2'.4/0-

Sil]

",,'~~

Tr,c<n3~
()f

c/O'-U.

'Fr~e-bodl

693,

173m,.,

'c:

ran IX == Ec ::-.l.5Q.

'-'~I~E
l7.J~.
~~~4.
~8

TanjO

s,vles:

S;" (,7.':0'

4Com~

Tr,a,,'::S/~

r<JrT:e

~w

== EH
PI-/

=-

PE--:: 6131300

fr1"J

0(= 62.115'

h'1(;

(3-r-Dr~ ~0

])/<:'3I'11m

7he /;,.,< d{ o"d-ioY1 of 1k< n:A~ho'1


,J-C IY1v:J p"s> H,n:v:sA D/ IV'Auc
fi an,; I!t::...200-H lcad i",~T-

=-

C
5/",/5'0

C =-66CJ N

1f8,,! /'I

~ ~ !,tB) iJ ~ j

200;-1
SinBS']"

::

=.-

6(,') N l,BI.'f

. L',.,e'oF o.d-,o"

01- r"c,c/-,'ov>
\.f- A Mu<.r PO-'~ /iorucx,:; h ]
vJher~ Ta,,)
BO-Ib loa.d

,'r.tcr~ccr ..
])(j

= -n(AC)-::~(Gl-c)

fel VI (Y

BOlb

-= 120: -=
A&

rurce

T"cu1o/e.
~ine5

11

5'n5'3.1]'

= s/n7S.U'
T

Ree.ch'onar C

"'~{~

fr,r~\Qh

~'

15 -/6

.;r/"~

fYJusf

K!~(",

On'/

-.PE

far"CI!. in fusccr .

faMJ =~ ~ =36.87'
3H =- j-CIO,'''')::: /3.33 in.

"",()

tan

C(= CL-:::

KL

41r

C01

FD

Frd'Yh

::-(395'"
=C

D -

Tr;aYl'f/~

30

= />'0

CF ==

f=F::: (F]))

mn

fr1c."1!j

E FC :

/<..

tem c<=-

CF

EF

-=

2()() '"

30~=

oF-

f
~"1l).;< ::: 16.70"
lJ~

SirI 16.70"

180"-('>

~:\~
__~ .DE.

(Cl)

n E

(6) {=26/

75'"

5'''''''(1:'

"

=:f//Bo -120):::JO
D

=- 7S m Wf
=- IZ)'mll-t
4J)==.3c/:

12S-fa.., 30-"",

72./7

tYI"-t

_G_i~n.
__
/~.~".JII1.+3i().

F;.D
S'-n

/e..
c-:.:

c
si'I/'!?,!]'

!f;D:::300N)

- s;" ZO.17'

= 12 S; O / b
/bL 61.8"

'I6.1u -

C
S '0 60"

_ J,tooN
7J.10"

- 5;"

C=-]6/;!

150 110

15D/b

":~'il.3.I3 .

::'iit~

Fnt:

~"V1

'TOur 3D -'=/2(;

7Sm,;,
72.,J7"11lt

TrlcdJ,,?

PlCC

fv(tC.... ;r'ltr(!c'c.t.

BCt=:

Si.., Ju~

EFD/ctnr;l

c< =1.0,/7'

L.aUJ

= --f: D

J1,u ho"d,f,.-{f'>Y\ fr,'a~'3 k

CF

po-!..<,

'roo-I--!

1- C =-

rru"1

r~

5iVl(C
A-C.=- C.J)= 2 OO{1Wj ,
frlc<n S/c ,4-CD tJ iSOy.e/e5:
We ;'<1.v(.

11hp

j,(~-"-9~1-(p-G-o-6-, 4--.-'-3 )----r;-0-cc---b-od-j-D-;Ct..-o..r-{>-m-.--r-- JOil1.---I


(3-force bod'j)
K

zoO

So.9J'

T= 100/6

82.5/b2t J4.0lf;

boclj)

400 li

80 I};;
'S;n

.1),'0.3

(3-fnnc
0,-.0{

!'s'.f.I: c( :::14..{)li'

67f)

-=

H-~"-~

Read'''on t(j- c ,.,.,,,,1- P"y;.


j-1,'UVS" c,wn<.t':: fRJ:>

!.LJ.v.; f

;,,;~ ri

:= DCr _ 1.5ft (1..=36',87


EG - 2ft I{-

J-.

/unl_

fi

I I (Prob, 4-.f?)

:: /.'j-ft

r-6Ft

.iF;'G1

ft.5

~W
~

()

(6)

~=

jOO

11

C::- 36/N.::l.f6,j"

-<@.

Frce- bodJJ~jllS~(3The

roru
",r fi

"-coch'oY1

!7ce - br:::1'])

bOdj)

mv~r

r:~'

-,..5

D wh"'c. f AY1 -<,<:


17 () - N fu r'~ i fi I-e ($ {' cI- .
f';:tn M =- 160m,.",
c(::::28.07~

{iHUUj

J-,

300,.,""

We r1vk 11""r tr-,""n::)~ A-BD


i<. iSr/,u:!..-s (S,r!L(. fie=- ec)

1:CAD
;fl:;u,

2.e.o7~

C;(-=

I~'"

c ~------lA

3-~~

~r C

f(AcJ-,'tJV1

b~

"MI- f""5~ 1i'r't<f112\

FoIU.

A"j/c

>v;H,

t aJL [~(7r:_~ll
~

c<:::: 28.07"

17"-""5

{;

-I

c D J. C.B

$'-"'C(

rCo-Lr(L1Y1

17DN Y

=-

rnt<1.

/VI U'C frrrc

t2rJ.

I~T

~j/

--'---'-i
ifl.j

f-riIJ.'" ~ /e.

S,'m,'/eu

het'",r:oY1ft:.!.

fv

8c

fr'a.ns/<.

_~-=_c_
/--;z;;, - '1,"11.

1).'

Frce
V/c

Tn'CJ" ,o)c.

no/'(

i c<

{1-,

wl'r~

-A "--"cI

(h,

A.t A
H-("",~ C< V)I{/e
verf-,,/,
Thvs

f.rr '"

/5

"" ".",(.<.

~
/50"- (10"_ d.) -2 (1\:: 90~-C(
pcme tri,:,nc:k
r /CtL'cey>

'lO-ei.

rJ",j

==- /70 JI

c< =- j60.0t!

C=- 2. {!7Dti)Sin

f=

.8:/70N~33.1~j

4-.52>

"'Ave

tAl<

fi

c< -

I'7

fi
1

H'u. -bod'1 J),4 JOt!j


(3 -6ne bJdj)

/bD!YL2!J,Ic

IbOm",

7i

-I

--rr
I
,

150lM

CI.

IO""'"

s
lhe
cw-d

r((/c fr'v'n aI

/70-fllvrce

/10

r'

f1,a f

fie.:- r-,c).

fY1rr;;-

/11

J...
C _
I tY>1
-

W<.

f!

f?D

fus<'c

fhr""-'j h D/

fln1:J

hN<'h..-c.

ff
'V~"'"

4~

t-.

7!{(-c;to~(fvC;~)

o( ::::-2b'. 07"

/bO'ln
XlO

J~

4t'.j

I7DN

rY1W1

/t:D 8 ," i'Dra:!,,!, (sr'J.'"


411 ==- 4- B =- "1()~-0(

le

'-'-

Th e
~d

If~o ~ Ir])o :::-2 c<

Ix::

rYu: .. Tn'"',5H.
Th e a.yH.r: /." b~ rv< e

;4 ~trd :;;"miJsl-Zc< - c< ::::- c<


Thus I

flffc..e

i~tJc;celps.

A:

ir ia

{H<
C-Dn

(1:

,;>./-,4CU'd.. 13~'
,nuS/:- (f

W~'Sht'

L-U,-r-JY1

o.

.I).

TI, i rn <"" S -j--hce f- r-"'-<..


c,f,'cu3 0'0'1""; C D o f r'V<'
((:c...~Qk

li:
/s

CVY!cl

170/'1

C.:;=-.2 (170N)COS c ~ 300,0

O"
oA/'~

vr<...

fi-,At- q:

fol/>v~
(f,1!.

Df,"r

IV' /I c-

iS

PCB

A",,.,d

A
I

-+ li

p,-

C. B ])
a.n-!.

ddil1"J 67 !!
r>1Vsf- b-<. vrr/-ica(.

ir<.

~ ..)
D /f'

t..-frms

r:J,

:])

ejvC11

!1 C D

f-o

,-s

_I

=- --r )i-C13 = 90
e o: =- 1L/
..tI

lo -&-. t,

--r IX.E

G'

el

C<,

ecrvA(

;,
(1

ti"

{t:

E:,I

f'i

F:ce - b od'1 'D i 0.'< ra r't1


(3-fDn;b~~
Th~

r ~

I'N'''Sh

Q"d f<e

0h1.,.(

~tJ.ct'U>1S

rnvst be

.:D.

Conc.<Jrrenf at

Tri"St.
s!~
Tria>15lc

IO'M

8co: 8c =:(pc)
B c.J) : CD::: (8c)
GCD:

r-Clt18

GC::: (CD)tt1l1 rJ

68= GC+&.

E..j- 68 rs

BC =7.-ft1>1-t1

r.>1J

7u b~

fu

c;~6.1

= t btnl-

Gc

-=

2. iMJa

=-?fZJ.T1~8++"1z:,n

KT1oWY1

CD

rad/us

+ i. tz,;.. [} -= %
.tJ.,.,.? i3 + tltn f3 = {
501v,'''::. '07 tri';(: ftJ;; ();- o.{,B llf
'*' 4-,61
1- fzu13fJ

/---,
/

LeI-

E b: +hc

?o(rJf

~f infrrftt-

of ff,~
cf/6f1, 11

f/o"1

.J)/

rc tt

~,S;'n<~

,:

ar.d
~ {"'''CS
0/

a.'1,(

Ii

f.-.r0"3h
SiM""
!;

is f<rp(>1d,')lAr
tu frE) fr'A"Jh

ThO/~"'1

t's
o. r:J},f
fr,'>1S!c /nseri/H)
j"
(-l-1c e-;rc/c.
E ;.s 0'1 !;'C C_irck 4./1tX fi E=- ZR,
nxt"rrcrlYl<f'C
/
-4IXJ/7i~
Incccn/rtt! ansle
=rrf0r>dih';;
To 1',,< 1(l5Cribuf,
onslc !X A ,
TJ'l<J~ <f J)ori .::: 26 : 11~ -4 EO C=: 2B,

/iCE

foin!-

-r-

(a.) rro:..-boi'!]) ~WY~

(3 - to.u: bod~D
Thc /111 o( o f
! f- ICf)

-;48

(3 -fern:c b4

J) t'BfV.iM

; Y\

v/c.

'= W fA., 30.8"

Ihaf

V/f''/e

p rOJ cc fioYl

(!tE)cns

QJ

S 30.

Lt

go

7::.D ::

2{)

2R ces Z 8

T =-'!:L.
c.D

/f. anl .46

I.!b

lf

Sdtrn';]

Coo.

215=

U/.5

2~'L8

2.

fi-

SoIv,n:s

lhe 7l-1ttdrafrc
w:,f) = (),c!l101t

CoS

=-

O.54I.fOCf

M'ld ~

te n c a,

ThUJ

G- Df

nxd l"Y1usf- b<


o<ir~cfly k/uw E.'
lil~ 5'''' J1t'<'
nor/'l:on lu!

!lAve

= (4G)~5 {}

=-

Coo:,8

3t

e ::::3
-{

8cos '--o - 3 c.a,s

-<8rJ

)1

E.)

fhn:>v-:;h

frlid fOIV1r

7;6 ::-0.596

Tl1r (,"C of Ci.<-h'oY;


oF- !!! ro1VSI- F'H

W!,(r~

wh~r!'

-:=-' 3 R

r fc1J:'

atjd vJ i .
tcrs.(L
-

)
;Te,

61ve.n:

ac.f-iolt

f'1 ui

/f.,,'UlJsh

Frcc-bodj

n"ve

e-

.:.os ~

fi

= [J

"
.

11,'

fDr Cos{):

& - 23 2
f) :; 123'.0

~ f
(di.sCetrdj'!
--I

+ (-S8~-t,C)j

(4CSinbO'.-IOCU,(,D')j

E(ftJ"/-i"::,,

(J)

(5 i~

Lf-

cr- !~(_

c"....{fic.;,,,rJ

{I"

'-

-/00

J;

(,o. = O

B. -4 C = O

G)

-5

SI!,'f -/00

2.li-==

f+l-

-=

11f. lf5lt-11

=-11.5"47

jb

B'I

P7 + By -9]

O:

LV~::0:

f" <era:

Ele, "'"- 0,B(I'f.43'f)


-= 20.0 Ib

= O

+-{SBy-IC<J)j.::

u,,;/-vutv.!.

A7 =- SO - 2v :=" 30.0 Ira


A . =/I.')l.I7..,1!{,LtY/:::-2.g27Jb

rB.:<,.+C=O
.

~ = (30.0

Ib)

i-(ZJ3 q Ib)! j

3 =- (20.0 Ib)i-(JIS)j~!

-f

= (!lf.Jif/!):.~

Wc

Iv'K

G U" ,.,oywrl(

ir

-fm

1"\1

roft"i( /h':wr

C1/Y1d

;c o.xi(

6 Jc o f CCjvr'!/"&;UrV1.
6ul--e1u/!, iJ /VlL1lnjC\,'f1d

Me

AD

(Z!j:::O).
-

"'2.[::\/=0: (i gOi)1- (-I o j) + (300i ) x (- no ~)


-I' (5'(0 i) x (D~d -1 De t):: O
- 2.7X/D~!! .,. '6/I-1O}' -j S4DI) f;:
E
fli;] J( H. i)f-..i ",,,:f.-!!

fo ;!,erlJ"

0)

4=

ru~

817/03-5/{0

o -Z7"f/oJ

2:=- o

+S"l.fOD.y

L Fx :: O :

L F::::.o:

o:

t;:

!tI'

i=

.2") ==D .

1:. ~ =0;
{j=.!SO-5"O-=

Ar

.t': 2 70 - f)l)

T.D.. - Z7 o ti ;:o

(,i

+- 'f -3:') X

(-

..i ) ::: D

/50

/11c oe:f{ of fhr

Vr:'(

{o ,/:-UO:

(o)

P::::60 Ib

~ -=10/6

3 ::-112.s-Jl,
J

::::0

~~=o
f!J -})O

un/f

P::: (.,()

+12(60):=0

6Ej f900

ZiJ.=o:

i1

Ore

+/2Pj-I00+c;O~1!-I-bOOi:=r)

-/01"'-1-600;::'

.CD-B~

Ar -rD;;r-f50H:="iJ

.8=OONJ/+(i2DN2!!:.;

I"

. 8BJ~-BBll

CD

15""0 N

lJ:::' SD

=0

:=

)'T04

-1-(-

E1uc:d111S

B i: X (8(.i +-!3<, t )+ {J2J + IDj)x (- P1:!)

L [j fi := O :
IJk hA 'IC 5 u,,,K,.,own.\

6 c'jS- 01 f.jv,J,.br;v>Y1

-/12,)=0

A-<. -601-'/0::::0

fly

= 262.5

p~

= -JcJ!h

IOD";
7:

P=(50tlJ.j+(isotlj!..~

120 N

~1

(6)

:="(2b2.5lhJj-

(30 Ib)~

~ -= ~(I12.SlJ,).l+(90/")!!

lb

W =(20'k:61'1,'/njS0
= ;16.2 H

.37

V;rY101~/on!:.

in

L"H =0:

'/6

500~X7,;;J.

A_

5"ol.J

_lu

-:'00

CD

xl

f"-t
-C./6

I!-37S[.i.

~ 0?d'Y'] :::ro
:Je

j.

t~<:.

l'

1:

-G/B

,f

ur.iJ-

fiM

.:::-0

c.

-SCO~-375(98'))+If'!.0);(/rf=-()

L~-;:::O:

)(

(-I'1UH\,'::O
'!j

=0
lf9. os X /()~.

+ .lf1.05";</D~ +-

=t-fltJC'1t.

I +Jf1.0X/O
C

c..!..

~i+(-2sDi';-2SiJ!:)x(-I?'.2j

+(-SoVj+J7S.~)X

.
. - 500.~!:.'-

X T

~n/

-13

11lTJ1'

=-

=o

rnfo.,...,,:

1.y.J!'I

}.=-Zif.S/'f

1+~+-r;.-!'J(,.lH=O
21j5

+- T8

+-q 8.{- JC;c,. 2....

- .~
..:...r
'j,@

.iJ

._ .:,;l..

-2i~;::O:

C;<.+D1.

+-1;::0)

~"t.:-500-37S'.:::'

/2s-f'!

-;,1"

_ .,j.rr:: O: C +.J)7 -lf


1

57J

:=

O;

C 7 -= J..; 5'0 f-]<X) = 7 SO ti

---,~ F :=. O:C


-::: O
- '.- c
"'"
.~~
f -= (12. 5Iv)_ L+ (7:;-D NJ)' ~ p':: - (5O tJ)_,' -{3
~
',,0

.'

.'-

00

wJ:i

<J:JJ

I.f{)(j

+/80-;- qo:c

:::=: ()

.tOO - 120..., 10;1...:::'

-2-

=-

2. l/lf ft ~

-=- O.881..fr~

52

(
(
i

=~F-=: I. /21.fh.N

~5

A). + /,570

-I-

t(!.7{,)fI.1Z
\f.5

z ~=0;

f+;j

1) ':: O
.4

:<.

-I.Q[,L-O,'181':"1./77-2(3,30):1.I24)

= -Z.15kN

,+, ')
!'t(J :: + 5.

=O
77 k t!

~?'?,'ti:~.r,;;+f'zl!tlliJi'#)i1rfS$'l;;;;'''if.j+7I!W_'''1i'tri''PrNC!)

Ji".,W.i'ie'Iili1'1:f"'f . "fah .

'hiW;(j

..

I~r1~

'D= 3.10'5

75",~
i

!!)

-r;D ~

=T

B~

A. = (3m)wUo'cn,.p

::=

-C/A

= 78.0 (- Q. ')12j - Q,76B_d +0,38'1


R=
T- J-O.SI2.i -Q.7b3j-O,38Y~)
BE
8
-

i +(3m).s,,,30'J't(3rn)co53c.is'n1'k
_

::: (2.bm)eos 1'.:.' + (IS",)/

L M = 0:.1

-A

'T.

-eo

Y/A

t'"l-

C/r-

W l'

-_cp.:!..

-B

-;-(2.60m)5"'1 4'!!.

-+- ~ I x (-

:::

([)

.Q

(-O,>ILi-o.768_~-O,3'eY1l)

'-'

-r (2, bO eos r i
l.5j{,To~

R-I-I./S2T

u.:J -

rI\
\V

+ 2. bO S;.., +- -1::);< (- Wj)=D

+ f'S_i

18D -

1,15"'2

/.S-3{, f8D

r;

r2.1i,

I, I

+-

f,53C,Ts6

vn,'f

6If.,'!:

=.

IV S/r) ~

2.!:D
-2.60

v-e,fur-S:

1Sl)

= o:

/.6q)

UJS

be S/C<'-I;

L. ~

c/> - '2,7-';7

I'r,

-=

ep

7/-'(

clcrr;ck

A~,.(

(6) J.f -f1,e lble5

~f

TU

.v;I!

dTsE:_c)
d-?

n.e
f~

IY'

CAbf~

AJC

p/c.n-<'

-fi. 01

t1((

(c(J/O(f'J

rcC'ch/j

f/O'?>!

ir

q,::]{"Cf

O
ir>.(I.,p

?/aY)~,

S"'>Yle

11-.-(

f\1fl:Y,

vd/Vt::

s,'" c;b

=- O

C?.::: 53, / O

f!".fYl

C-o~fC',''';Yl.!f

p,

O:

See

,yh~n

r-,p" eP'= I. j J3
f hc' d(rrici(

rodPt!

riJd/

l.257co'::J ef - 1.013

rcrh'ol

SE

:=

o."d

T;,E ,:5

vaJue of-

-i-z,..,dJ=O.7'5"

(I):

202.'i';'J~If'>-=/51,/!

A;z=o

2lJ =0:

(I)
(Z.)

)<1.)(.

Ib

;j-+f57./ljin6S:7"-'10+'f5"=O

R + <;7.11 c.os
l

65.7"=0

= ()

'rIClS1>

78-7D=2.257wslnc?
'SE +T5.D::: .693WU!sep

ff ]3]) ("''''nol-

J='IfS.D

:51" 5.7'

-: _:: .L ri (2.7. ';;7 SI'Me? + 1,6'"30S <?)


""
zSvblic..d;"'y(i){-r",,(":
/e,.p =fW(/.613ws.<f-2,Z>7':,,n-P
(0.)

f1tlK,M C<=1f5~) i=b5.7'in

2.:F;,=C:

A-dd;~u(I)(U1d ('1);
~

l'I~O)

'"

-135"Dt-3DJ.)J=O

-1J:::-

= ()

e;bJ.

~+-h'c;<",ts

fi,e

.;':<f1J

8~=o

i +1.53~T
-i:.-/./:aT_L
8D BE Se -

-2.6DW~d:>-k-IZ,bo'l!s;"1

&qv,;.hn~ lu
,
~

-8J)Sin'J+/6Z0cosc<:::o

CD

3j;.TE.D(-O,5"O-j-O.768j+-O,381f'!5.)
.t-31.xl

C 5ir1.

?:

BE=3.'!oS"1

TBD::"

'_u,'

~_

rY1

f"rp"ndic..J!d

rod B.D,

r hJ

-<Cl1

o:.olul-1o,.,
dc6vo.r,ov>

or

Prob,
of

lf.78

sts..

(I)

FJ3d,'c1.sram
O\'1c.l

(2.):

We n ore f+,~I- s h'Li<: C o i5

Tl1c

f;,vs

F
-C.D

fun:..:=

cf./,akJ

ir

".fo~~

1wo -Furc<

Cl

1">1' rY\

bu.

.(x<.rK. 0>1 f'Y1': -shrrh NIflC/U.,J


cc'. ll/, sh,,/I c{c-f-cryn,'V'e

t-hc

ar

d,',-ah'Ofl

s/de

Vi<-'w.

Sinc(

-/-rit1Yl~/e

Cl

CD

(-'-0""

ACD

I"

150sce.I,,-'., Tr,'?"',,,,, k ft F.D


i~ ()...
r/:::/"I

Tr /a ;,"!)('

h", vI<
5,'n d:::

::: -!.. ,

FD
/10

r'"ld

w<

C( =/1.5'/

::;,11 (C

b r<'. S C,4
cwJ F

F
-c:A-

force ~
C1

;-;"c7

-c.e

d;'-~, hei olol1j

r(

C:S

r?-""d

T""v- Arte: m '-W\ !; <: r;

J'Y"'C
0/"

()n

7,

=--(I,Zm)j +(U ..m)/-(O,6m)-!


(I,2m)..! 7- (1.2m)i -(0":")1'

-CA.

-=

CA:/.fJ""

u"I"\Jv,/nSj

lYli-

OK.

+(z.5"

~
Jr;:-[)

co5w'l

~~
;,~

+-

-37.5

'"
;:i<:th'/1~

i-

s,'",2ci

+- F;.n 5'''' j

Z.5'CDS!<i

- (o,) k,v

-I (lkN)j

ru

X (-

"=:<,,ru

15))

3 -k X (fJ Z-I- A ")-0

'--

c.oS DI ...- 3 F S"- _I;


CIJ
J
C!J'"
C( ,
:5,'n 2. ./e .;- 2.2.5 i. +3 A -.;

J5!-

!h~'

co~fF-r'U<""i-f

' st;DCOSC< -37.5 sin2

1;D -=

+-1, 5'-!;)

,-

.1)

w~ J,,,.;..

WC~I

s:J,~~t:

+J ~) f. (~.D c"s C< j

{B -::+ {I k,N)J

(, Cjul"Jihri"""

6:/,B"1

i/sx.."E::D +-lGIBx(-/5j)+~)ljBX(A:>-{';"Ril)=i)

~~Ei:::O:

~S

A", A7, B).., 8 , .8:.., ohd


7

~D'

UJ' - lj, 6 -1:)


..
_.,
(!k N)J + (1 k~j -(o, ') kf/)1;

I.)'" k N (- I, 2. ,.
I, S
-,

-:o- -

~ r, ~yc 6

I. ')- klJ al",c../

~,''''''vm

<

t-

C A cv.-.~ICf3, e'~:"%' f-,'~ 1

c2: =rf

tr-c oIj.-."lf\J./ "fi

(j

i,F

-3 A !. ::: O
J-

+<~

LM,'/'

vC"c

/~s:

tVc A",-ve,. 7
e,ui/;'"ri\.lW1

== ().

37.5 (25incXCrJ5cd
55iX

''x-.E

- IS-Sin

rX

F'
CD

'-=:/s-( ;-)
:= 3.00 /b ~

P, J), -7
'D .De) E"
T~~ umprl<'Ylf!
,...

C.

.-1

'y.'~'f-FII+j~/..D'>:.F
ry~
-c

-C3

aN

Jy)()"".

Jf<'

+:::~.<--;<PA.'+txE=O
-"'1-0~/Y

(-i +j - 0.51') +(2.ttj + /.2 i )x (i:. +-i. - 0.51:)


+(1.2.!-'+-O, 6,i)x P-ie +- 28 ..:";<' (L;..~ + E 1...;. E~?) :=:
J
+2.lfJql.2i-I,Z7-o.6_L-I.2?/-I-O,G.~
,

E..7"'''

[,,,':5

'h.:r

!id

~/1)

- 0,6 -

(j;.

l.l-J.l('l)-2.JtE~-=()

%31<'1 f,', ~

I.'1 +-2.1'-1,2

r;.=-O:

'

wC"

v(c

p".

,,~o r,....
(.!

";

:=' -

kJl

f~=-O

(I!,

L.==D: ~+/+I+(-J)=O

'2:-T;::-O:

vn ,'(

tj-:::--:?OOl'!"~

C, -:: O

+-1 -/-E .. ::: q.

]);.-1

J-(,,<

P == 2 k tJ

I 01- /1,< ShuC-,

+2.JI

_1"1
..,.I

ti!

.~ ., /-, ..

o, 6 +- o. 6 ? -::
O

rrlL. ,;t;:.,.s"

...j

('o' f{,'c

]),,-O . ..,--O,C;-/-Z+{-O.')=o

O
.

--,-?ur/~-2i.1;=1-;
'"-v~ ,..:'"-.c

2:

~J

1.Z.-.:fr.-O,6_c

C1

c~

j)~ t1N<d.E,),

'o w( ShA/)

ihc/C famin(1fe;

Zf'!
=0:
-J)

:; 7' ~.

ejvc;,r,'.Jn5.

sf?;.{-'C~//7

J'lj'

U f) kY1\lwnS

E')< ihP-r.',>l'"d

DJ=--/ktf

-I;,

=-5()OH

i-ovs.

<~

V/-=(200 kg)(q.8Irn/')
:::- (962 rY

\tJe htd~ 6

T, A>- , A J' B-"-1 8~


B,CI
v'

uf"lKY'owf1

e.;ut>.r;':!:.,

OK.
CE.:::- -(1,2m}.I:

+(1.8m)J

-(O.7Z.rn)-ti

DE. = - (U..m)j

+ (1,801

+ (I, e 'frnH

a=

-== T

- C C! C

-'"

.DE -=

=/

-De

Df.

D[

"EM
::-0:
-8

(-J.2~

!C"/nXJc-t:
_D

-I

~ 1
-;;

2,2 -1,"~ 1.5 -0,71.

+I.e\tk)

t"-;
XT
-,[5
-.D:: +1:-G~I

=:-1.Bj +I.G-r:

~ I) '1

"5""(-'.!..:.1!:-

' LZ.2B

B"..

..a

-l?

1.8

1.6

1.8

1,8'1

-1.2

- M..1:.) + 2. o IJ f1
Z.84-

"'" S'O J . /

;<'(-I%l1)+-'1.
xA =0
..f.
-11/5-

'r:
-C/8

-1- 2,08 ~ 7-

=:-D.{,'+I.oY-k
-

ht>.ve..

Tp1:1 ;
l,8'!

"Moi

-k
I. b

/.8

+)

- O.72

T 1.8;

d~ h."""r"r1"~"o...;+-':-, -~

V~rVl!

Tet:

!. +- (. 6 ;.

1.2

12-

T::J
2,84

Mi-;Y1:o k,,,/- '!'''I


t?rrl

< (_

Z .Z Il

O'1.I

-1- Ijbl.

.::

;}

),e

0.10

/.04

-I

U\i + R;jl )

==

- O

;x -

,...(

-+,,8'1'L,ZI!
z~

- -

I.

':L

1.2.) .

ISO

'1 ti

- ---=
2,13'1

B;<:=

15 + 1f2It, I.f 7 -r- (,8'1.

2'-( ...M..,.
9)_
2,28 2,3't
f3., ==

/162

=O

ubS h'lv!;,,:; in (5');


2..,i"'T
.j"Z.lb(14<;./)-/f77.2.:::0
2.2.8

<:~ ' 2,13'1

1:/7 c:: IIU,

557;Y

IN

B'l.f-681.25(-9:.73

2.:Z:0

(,[],-;)=O

2,8'1

B -=-'2l"lN
2

Q =(/5"0,9 lJ)j '1-(55711)) -(229'rv)!:z

Su6' ht-0~inc for T


. "

-ill (lI2J5.i)-!.:i?2,28

2,81.1

owi I

DE

(11;5.1) 1-2.08

fl = 5'03.1N

jn (7):
A =0

A~

--

(COrJTI

(503 i'I)i

NU E.D)

t'~

r:~;
t,:i~'r.
)~ ,,','_11

i~"!J
r

6S CoNTIN U ED Reec.11ins E15. (I) C{MdU) o~


, . J.. -= o: Bx T 50':'.1 - J.,2,... (1126.1) -.i.L (JL,iS:I) -= o

,~~
!

Si,., c<'

E;r.-= /50,1 N
13 T..!-.-~ (l12D.I),...!:.!!.- (NO. I) -I"I~Z =- o
.'f
2.2.8
2J)'f
'.B == 18I r-J
d

-= 7'

c< ;:

li: 57i-

';.,.~ r =0:
_~
~~

5ec S~ivhl>l ar- Prol,. lt,8:) for d",r-a"";",r'o",


or
QI'I~k c< -rhAr shi:k CD S,rms
w,'K, ho(irorj-,,(:

J.;,BZ:

2.i3't

l.2i)

;J.

Prub.

';.:: r:-=,D: B :~;;,~ c


~
'~~

~;~, 8 Q

0,72
2..2tl

(1126.1)

j- ~

2..B'I

(145, I)

=- o

8 -= 2.[,2. ti
c-

Q =- (/50, q ti),;, + {981l'I)j +- (2bi'-tlH

Se-e "3o/vf,'o.-. ?ro h, lf.80 f,r A~ r'r""""" f, o~


a",?/~ o( f:,A.t sh"ck CIJ hn"'~ ,,;/1-1. f1 .. iro'1l-n/:
.5in ~:=

~
(Jf

11.5'('

0;:::

Sft-

C __-c.=. ,

VJe hAVe

S(},.,k,.,ok,/~S,

e,

v,Fbr,'voYt

5ft:

rn~

L,tIA =0:

A:;lHA)"Jl-fA)J)

r-.,... "';",{av

S..

e.;UI'/,hr"VH.1lt

:z ::- O,

Sinc!

fI

fr~

P.nd. b
lu

,.-no\rC il1

vnd:-r

YY1a."hi't>.inl',(

:r::4'1/(-fn-f!:G-//lX(-/~)-r(/'f~~i+(fLf,,~j =0

.-.s-j. X (r
-

+ (2.f;';>12C(j

ALI

~D~

~,

/Dl!iin~

~/V't""

Ji.SV

c:rw..h',p,L Tl.e

n,e i':,direcf,~.

(Y=

GJ~.;("
(D

+ F si,., c(J)

- 2.;'-CMJcj-

C.lJ

I. 5"~)x

(-15.1) + (11/!,U

T(M,J:;}

5 F;D Cc5 c< - 37.5 s.,-,., 2 c: ::::-o


F

c:o

-:=J7.S(2sino:.casc<)
:?COSC(

=155/f]cI=/5(~)
.

CD

- 72.5'

l'

(Mf'~

+ (/vj~);, = o

,4;.:.

~J
.Gl.

'\-'
- I: ::=0:

I . .rt-J.\

;fl~qitlb)j
.. \.~ .

3J + ~D
BJ
B~

5ino:. - 15'::

+ 3 (f)
o

+(1lf, !.fO/},)

-/5";:

o
o

-i,

16,ft

F w~ ::;(= o
C!)

3 c.a, jISlf"=-O

~:=JLr,7oJb

,~ = /IIAD /iJ

1; IjB -= -(20.7 Ib. fL-)j -(8,82 Ib'~j

=- 2 L,5

l.b

=0

'2 F.2 ::: o: fi;2

<:-[;fD,'

(/'1fi- );l..

-= 3' 00

. =- (2.q~ Ib)i + (Iif. lfD/b),i

j ~

=(22,5Ib!di ~

=. O)

w~(200g ):'1.81 rr/s ~


:::-/Q6l..rV
VJ~ Ir.o.ve.

=/

CE

w{
6

htlv~,

T; B>., Bl,

"K>-1OWVd,

e7uo

"1vl'II~'Vf~

fiuV'; -

+(i,Brv,ji-(O,7201)-!!

..D :::. -(r'2

+(/,g"'Ji

= T CE. -=.I-

CE

-CE

L M-:=,o:

usins

-Ele

f.Jo~i"", fI,'.cr~

- ~/ E.

2.1.5 -1.2

/,81f:!)

+- t

-C

x T

-E/e,

=/,81+1.6-k
A

\l,Jc

Pnd
-

'

=O,6L-I-f.OIf4>
-

-1.1.

1.8 I.b

4, J7bi

- /,Cil.

+1%2.

i ;-'2, I G !::) + ZT

'"

L (1:::0:

o
v;;
+ b/8

"s(

'1.L.

-:!:

)).

+ (fv\13\,

1.8) - /tlbZ-O

(,8 '
2.,28 'js'l

i -

'81

(0.1+3 I. i -/.1 I.

+rM

i + (f-'. \ ; - O

E l;c -

.SLi

+2.040. 'I13i - 1177.2.

i~~

0,6 () 1,0'1

o -1

/,8 UJ~
, "

2,21'

",,..,J

hp.ve

TI~i~

I,B -{),72

X (-

-&/e

-6/8

-/;.1 + m

1:-3 /.b

J<i62;j)'.JMi) Lt{M5) 71-=0


_\'.c
::J-

+."l.

-PE:

.1-( M

_I_: (-

f!)

-(),72

d~f("'r.-.r1"anf-sl

DE,=, 2.J3lfJ1

~a

2.8lJ

1.

-J)

e;,,..,!f

C E =2,28...,

(i,8lff.,!

= -.I- (_/, 'Li. +1.8)+

DE

-])1:

-l-

(- I.2; + /,8;'

Z,W

-= T:DE

Bb,CN,s).L' (f'IE);)'

O,i-'(,

CE=-(/,2M).i
M);

:=

J)E

i +-2.1b -!s)

= O

B.J

= 181

/'I

L~::-O:
<}

."" 1:',.;::

c.. I:

O: f<
Ui;'

5(-

J-892

0,72
2.28

+!.:!J.!:!.)
2,8~

=0

B =-ZZ1t1
r

E = (65lj/f)j +(981

!'{,~.-(221 N)-/!,) ~

t\ = - (883 N.m)j

+ (/D '1-6 fi,

"')1

.., f':=():
L- '-....

!JJ + G81,ZS(~1.,21) +-

E-) -/%2

,4 + 681,25(-

(),7l
'L,l./l

l,fJ'i

1,8Lt\
2,8Y )

0'"

;: 13//)

=0

fi. =- - 22

f,l>

q;/

~:;'l

f3=(6S4N)j +(98JN)j-(227N)~;
[:} A ::- ( 1158 I'i' m

te - (3

jlf

No m) j

~~,

(:

/1~

w=

fnes
CJ.LNf1"( i.ln roer
48 ""r
8=: .-t!
v
=: E.).,;).,UC /l is iJnir wC+or..L

F
i:: ::
.:::

) 2 /b ._

Ij!=-wj ::-(l2fb)j

-:)

ABand(D

-[.

A,. -; + Fiel.i +

1\ 1:

'!::! = - (22,511)1
We. ~'/~ 5 u .Kroown, S, E J A,..) 1'+1 J1 "') C<nd 6 c7'.):1/-;uY'.
r- e1"i/,"'onurr.. r<Jd /1-6 f1 f-r-,.t! ib sp;n erbvvl' o.Xis. A B,
bvr e~uiJ"br;ur'>1 i f'r1o.i, rI:< ,-",..J I SI'''Ce ~ f-\.E, =- Q.
1

-'>

CD ::--(IOin.)j,,+(6;"')..-(lf.5/!l.~

= T(-IO;

""~ T:: T CD
.::.51\ CD

= D: -1,;, x. B"

._2: M

,,,-""..J

-A

7)1

2fl/

'/

.,.,i;;n

':.J

to "b:'('J

"()1

T +

=-(lDin.)i

!I

1.

-C/A

'2 -I t::>-lf

.x (-_ w -t )
..'!

+ {6i1'1)j + (4.';'-\01.)1

of

ft.,e

=o

~n;r

'Ice for".

T= /2,::0/6

98 -7.2(12,5D)=0
-/2(10,0)+12.0

-i-O.1;Si-{)'~f)
_
-

-i-(J2'-n.)j+(tlin.)-}

ih<: CceH,'ci'"h

'T .)

T(-o.8L
-

1C/A =-(IOin.),:'

-i~11-;~

,-.}~

lt.N):::-

;"'~

~
-;,~~.!U
-

Il.S

+ .i,../ x.

"",~/ol;'n5 {',..""f

+ b)'

C,}):IZ,5";V).

'f3=/o,olJ,

180 - IS

c ""o

/28 -225 + IZ (.':2) -=

-= O

/(,(6.7S)-9(J2.00)

:~

+ 13 -

0.8 T = O

"'~~=o:

fi ;..

",:i1.)

f1:t. +,10 - 0.8 (12.5'0)

A - W + o, 1.f8

Ai! - /Z

fi~ f1-!

(duelo)

=0

=O

Thus: tF=E(O.6Ji-O.Bj)

= (12.00

! -=(7.20 /6),"

i)((), 6 i. f O.8j)

=O
A",+7.20/b=O

0.36 T.=

li)

-O,3b(/2,:;o)=0

+(9.60/~} <o1l1W

!!: -= B 1:. P=(6.751b)-&; ~

T= D

.
+ o, 1.(8(/2.50)

(chcek!.)

!+d + 1. 60
P,,-

/-6 - 22..5'

G, 7 5' Ib

=O

16

fi

= /2.10

,4'2, = - 6,7r:;

/f:,
J1:J

4-.93
,
1~CI'(
'

C>

po

Sei! Soi"t;oO'\ di- ?,..o'o. Y..'1L f,n F6 J..0~r","'" ,


T~t ftr,IC::' Cith'"q 0'0'\ f'~( Cc,}"""'.(",",<V'" IY"'C'
'-'
...
!'; of- e-{'('i,'("r,'.,
M(
0-)
[1',)-(0(
iY\ r.....
-.r

\vr.-LM,

p\vs

00,'",::, :

full

f0-(

!!b=-(2iXJX1.81)(=-(IYrJ)j)

i=G-:::-(O.~",)~

'!lI::: -(SO)(q,BI)_

!/

=--(7BY-.8rJ)j)

'dI..'" -(6:'-)('i.8I)Jj'-::-(b37.BN).i.

::-(rStn)~i-(1.2",)

h=

.'I:..~t-ti

<,

The
! r. ()

f-cft(S

fF

'iCCl

d,'no

O"

f, 0'1

{1.(

" l

CJ"'~

F = (IrC;u N)::' -(

+ -O.b
O
1:(3:::

Si

.i'.o '" -

.!} ~-D;
2S=25-h

we""lnf-!
'J

600 I: "" ri N/o

(c.j

Sa

j:.~

Y1--

-E,-

vJ ;

B .ti.

-(o'G/II)i r {!'z",)i;.

7-1: = - (or,,,,ji

J2 ::: -Di

C{nr H<~

!!:p -==-(0. JfBm),!:' -1-(3 M)j -(O.36r.)!

bCol!)~

=81

k
O -1,2

-(f,2Mj

-(o,6~}j -(1.2M)
,:; - d.t -(0.6,...,))

'IJ -:: - W '!j..:]

-,

(o.w...).,g' +(1.2",,) ~

O -O.S

-D

!:.
O

-D

-Ir

I-

-0.6 -1.2

:i

-\- -d.

.d

-0.(,

2S

W = - v.I]
..

-",2

,'lers. .

:L.;;::- o:

(b) :L ~:::o:

(2.J'f,j=O:)
-/62-2813

5.j

!'lote:

we wrr'tt:..

Solv

r,'c",

C<ffOo.Ch.

2ZS

;J,"'1

TI-.,) ,'s f<-e ,-"vlr Dbt-t\;~,.J "11 Pr"b. 4. q z 6 c{,'rn /-(;


wr;t,;.'S 2::fiJ =0. CL>.,-r11'I1S S 300 rI ;'i7 tv l-k"
,( {'"h'v" ,Jv:.r cli::: /,p,'",,,,,/ vJc vrril-i t""'- r-

_ 22.5 IV. r.,


- 3CON

Sn

Clltun",iiv~

Sd.

+ .2Sd =0

300 N,

-ft,Z-2.88+-OtO-I.ip+I.2..Dt2.Sd+o+o:::0

oF- Proh. 4.93

fur

on

a ~ 22<;tI,m
30cl N

-=

0.7'5"

rY1

,:_4-"~~

I .

-'l;;~

, ~;~Lr.

9 Lf

0=-Mi

~rl;~

4,95

""i-";;>

(';~~

SJl:Jsh'tuh'"s

-!;r.i:

('

I,<ID

rc-

-2

I
r ' ;t!c. r.().
"~p~

1.._
..

Vt

I.

::' -'-8<'
8-

j 1:

. A"~

r :SUl'. f-r'r1~

r ..:.W
,~id

8 B~ + o - I S' D1-

: C i +-

Pc=0:

r~
r~,.r

'~-r'

'B~ -+
,

l'/l~

("'~

r D;...

8{-7.5~)-

r4!~

/5''D,.

80

! ""''';.)

Ic:;,h;j) rre-,r''''J

r '..

(; 5'

,.e;z,i[j)

S']):.,

l ",-,3'1,'>1~
I :r.;;)'

rc;~b"""

J)x.

;11

(5):
(I):

U"'f

(lf

).'

('G):

'c.;:1Z)
;'<:<;)
I ~,~
I ~,~
i
.:.~

j,"Q)
~ :r,!~:ft)

::-

(6 ):

B'l ;:--

c
-r

TCO) T80,

JrI

-' X

T8E,

A"" Ri' .4<- I


a"eI 6 c1U,'"(,Ul.

q iJc.f ,'oot ~

1'1 ~ :::

OK.

o :

+C-... un:f

:Jec fr.rs :

:= o

(5)
(6)

1")' rM
'.

I,;'

Y,(/Vr:or

--?

B,,='-c;

Q'

-'-'l iV'lro (2

::-7SD;

J =c - M
in (3) b~ 1f0:

+ (, o D,

=-

:2M
=O;':!:xT
-fj
c.
(8)

-= - 320 F

1'--'1 - ~ 2.

o F

-15

M = Q7,,.

~ 1 ~

16fl:-

-/.2b

O 0, %
o.b -0.5

6, ')-

-=

D,,-=+&'00/1o
6 ==

0.5'00

/6

7, 5" (b. 00)


J.f , o /6
8".= - D"..=- +- 30. ') Ih

c~-= -

45,0

. ~ (30.5/6);"

I.:!:')

-o,

o -

+u
S7'

1.008

~D

i:

~I lii!-

-tu

/b)-jJ )

c ;:-(o. 51/,) J -I- (LI 5. () li) t. )


I? = - (30.5 Ib)i: + (b l.b)j ,

o.qbITf"J) + o () (),1f,
0.72 -0.%, 1.7'1 o.B 0-0.(,

/-lo cunfici("!J

'l:r"rtJ

~D

I,Z09{,
1,7'1

V./,,'re.

!Vc

a i:. + o, '16 --k

ATlt!.;

XvJ==O

::D,'16rk

-8

T]f

:=:

(I)

0-"" (1): - o.

Te]) +o,7b8~E

:= o

iY1

EJ- (3) 'j

,.dds

p,'YYl (2): .0,71,8 T"De_=

= 1.00

7:

0,75b

';7(,(2.00)./

(2)

(J)

2:.:..!!..{.o,H)

C[)

of f(.,( Urt,'t- v~c.hJ(~:

olc.o-~/b.D+2_30Lf=-)

T.

If:.j~

+ -a. 0.%::0
o -2,4

6"Ul,....

@ -O.75{"T:.n+Z.'fa.=O
R e.c",I/ins f/,,,, ta:: 0.63

/b

- (45.0

f:\_:

+1,
IV

-EE

-c = - i,'?.b -t. + 0,16.R- ) 7;

c;.l1d I):"'",~ eXe./-<:rffl'

Elvah'rt~

== F-~.::

+-'t-xT

-Bo

~ w' .::- -

-r6o'D)=-17."

:=-

+-:i-xT

,-s

-(hA.{-

IV,.J

(7):

E!"

/oh'n",

-CD

(3):

Cl7,-320(b.)

C <,

(2. /b)} ,

r = ~s Ih,

c;;

~
~

'iJ, h_V( 6 <Jttn...vns,

;,-,1-0 (1):

ro

9::--(I.5'lb)J+(I<;lh)!i;
c =(Z/6)j:"'(Ij6)j:',

(li)

(J

:= -: /, 5" /6
== + 15' /b

c" =-

f-:-.,rr",

IS(-30,S)

t-~"~
r ..
r'~'''''''
i

Fr<J"\o1

/b

-::-2 Ib

t:;D:;. - ,I--f =0

D:L

(7)

,D,;;:k:
'ul,sh'rvh'nS

,."",\Th

J)).

1.5 /b

.j- bO D

r_,.~ve.'"

:=

F;::

,,/1 h r", ,

'r.~'lhil)/'7''''J

!)J -

( .) _

1"roY>1

-2. -1'5
D
O

'1

+- 1.5"Di + 2. D:r.

!3;r.

=='-0:

~; 1=.:1 :=. o

l::1i5

=-

=:

=o

-2C~ +-151)

~c-

..~~

t~= 7.5(-2) = - /)'

B;r.

]]J

.f:

-;r

+ {,:;

CtrC".f-+./c (C' .. + \

ft....

r<:<J

r.,~~j.8 F + o

;>vcl

:r.

=u

/( -15,' ?o'
-.o -.
- - d

.9 7

~I)' ~

-2

O
O

lo

l~;..~

;:--2t

---

l:.3J
+-

XP+0

+-.!:'n

X ~

/f:

-)

.-.;t.;;

(I):

cJ~'o..<;r[.,_.

.J)

=0
C, ==2/6

di

D ::- (ISIb)j

de rc,rY\ i .....
tJ,., fs

,'n~

r. -:1 -9 O
~&.~
B - F.

x(~+E)+-:?:c

:f6
fi..a.r

L;;.~i

7' CJ.., .D)1.1 D11L-1"--..~J

'i-6oD

(!t):

e7v41-,'Oh~ - Ok.

~4~.00;::'O:
I

J"C)

F
(~).

:=.17.';

=0

rl"~"I
d_

B,

B;r.
I

~'1;~vilt'6n'U""

rl ..il.'~oh"3
ci~", uS

lfc

.
6 uI'knvwt1S

t:"rt.V~!A

.r

rru

Y>1

,-c,~J)
",.L3;l

65'J)

80(1.:;)

l):
C"" -2

r;-D~' (5):

(I)

M:: Cf7,5/b.ft,

(1):

(.

hr

P,.-oS.L[,Q4

9"

o~

i",tu

i"ro

\--c;rr'1i"'~

\-,-=;r>

or

5,,(Llh'oV\

D",i-.~ F=:o,

GivU'.

f=-F_}

Scc

du,v"h'oV\

k. N

<::ml

Cj)

Z.3D't == O. (,<]12
1.-JLi-rc

T:1 D

".:0.1,101:.['1

SI>

1.008(2. iJo)

+ I./,2m
b
7'1-

(Z,CI )

T8 Z

5 2 'S K;J ~

,:_4-"~~

I.;;;"~~

, ~'f.~4-,
9 Lr I

F~-F}
-__ B-i;r._

('

LC'~9

rL~.,;t!C
.

!r-,".,.;;Joh"S
1

u.S/'''~

O
F. B

O -2
O C

fo

{-(Yi~

.ft....

'2:<:<J

O -2.C.l.

r.~id

+O

.8:r

C'1 +- D: -

,::;;;..J5 Pc =0:

B~ + c" =-

2i<@

r'r~' ,' l'rJ~


!""~ c3 (-7. 5 ~
-,'

.r

-rrrP"l

.)

0-'l;'

f]o D:L
(7)

!"""i)

r" ,:,J, I're-, 'ri"'~


.",>'1,""

"
0 5' ))x.

r "'"'Th

l_:~ve.'" J)erk:

l "",,~rl"Yl~

ir,

+ (, O
f-r.,fY'o'l

=-

F;;::

;';!~:~)

d-

a :

(6

1")'
tt

'.
rM

'(,(lvr:

,~:=

=:

J
in (3)

-k
-I,

~ 1"\

j :::
O

D, ':' -

6 <Jntn .hS,

TCO) T80,

T8E,

A""

.4"

Ri'

+c,('

un:f

:Jec n.rs :

ar

--?

8" ::c-C;:: -7. "'-D;

Q'

"-'2 i",n, (2

/'--1

:2M =O;'1;:xT
-fi

b~ 1f0:
320 F

.-s
-c

1'h"J

/oh'n",
IV,.J

(8)

-CD

C.

Cil1d

(9 )

+-:i-xT

+-~xT

-I.'lb

+ 0.16./z-

-BO

-t.

cxe.h:rrn" ..A"t",

- f.2b O O. %

Eluah''''~
D,,-=+&.0011o

. ~ (30.5/6);'
5

li,)

f:\_:

\:!:')

-O,

o @

+u

t. ,
l.b)j ,

-I- (LI 5. D

= - (30.5 Ib)j + (b

li)

-tu

tl

ai:.

>Jc

I,Z09{,

7;
-O ,16rk
-8-

IJi!-llf:.j~

o.qbITer; + o () O1b
0.12 -0.%, 1.7'1 M 0-0.(,
of

T]f

u,.,:/'

f(...(

6"fll,...

~D

+ -a. i5 0.% =0
o -2,4 D

';~c.rO(~:

(I)

oICIJ-~'b.D+2_30Lf==;')

1.008

T"en +o.7b8~e

(2)

=:

(J)

1.7'1

-O.75{"Tc.n+Z.'fa.=O

RUA/linS

fh",f

Co

p;." (1):

E;. (3)'I,'dds

a:o.63iY1)

T
o.

2 1; (.Q.D

T.

--;;:-75b

';7(,(2.00)./

- 1. 00 k. N

Cj)

Z.3D't =' O. (,1..12


/. -JLi

(2): -0,71,8 T,,-= I. 008(2.iJO)


De

+ 1.2eJ1b
j, 7if

<::%I

rq D

.. ~.2, 101:.['1

TSD

fr,"M

XvJ:=O

v.!,,re..

~I

+1,
IV

-EE

+ O. '16--k

H-, cuni-ic;cY<iJ

",ai)

S7' -

- (45.0 Ib)-fj )

i:

~D

o o. b -0.5

(o.

IJ:'I'",~

~ 1 ~

M = Q7, s- Ib . .f-I:-

(5): C;;::: F-~.:: 6. ')- 6 == 0.5'00 /6


(I): C <,'= 7, 5" (b. 00)
J.f , o 16
(lf ).'
8".:: - D"..: +- 30, 'llh
('G).o
BJ.c := - Cl,'= - l.t 5. o /b

j)

'IJ, h.v,

-/-6CJDJ==-17."

==

a"eI 6 c1U,'"(IUl.
q uc.f '-oot - OK.

~w'':- -

r=~.s

~
~

(1.. /b)j.

}c-.J'.
-' X

(8):

r ..
t'~''''''

",:iZ)
j":<;)
I ';,~
I ~,~
l

(5)

li:;

=-(I.5'lb),J+(I<;lh)!i;
f: ~(1./6)j:"(;C;!6):!:)

(3)

L~"~
i. ""'"

+ 15

(lf)

1'--'1- S Z. o F

lu (7):

IS(-3D,S)

rc;~bC)'Y)

l.

B'l ::- - C. ==

(I)

D:r.:= O

Ib,
'ul,sh'ruh'nS
;>;/-o (1).o
,,:!<~
65v:.. == Cl7,-310(b.c:)

1, ..Q)

(6 ):

-15,' - -?"'d

/,

I.:; -2.
D
D
z.
J

) - f:; D2

f./I hr",(

'r-E;L'iJ)lhjl)lj'''J

.:.~

rl"~\'oj

Fr"'"

(J

(2.)

r D

IS"D,.. .;.. b O

"41~

I",;).

D+M
-

-.o -.

.9. 7

=O

+ 1,5'D'( +2.

13;r.

.>\

f+,. C (" + \

C<fC"

+-!5~

r...:;~ r;. ==--0:


f 1=.:1 ~ o :

::--2 {

8B~+O-/S'DL.-M:=O

r~~~

:::- I)' Ib

D ::- (fS1b)j

O
C
'I t

,~

l~;.~

D71 ~"
/'.."J

)1.1

~I)' ~

!:2

+-

/I:
_r

.-.;r.;;

I..
:;;W

C-7' CJ.., .D

,,",o,., fs

de rc,1Y\

B -

I
....
r :::tu"-

I~

t = 7.5(-2)

(I):

Ok.

::!'8 --'-8<'-)

{i,LJ..r

...;.1-8

-<.:1

:f6 X(!3+ F) +- 7-C X C +- t.


.
-n

L;;.~i
r ..

e7vet fl'oh~

rIC4~0o=O:
1.~iDJV<

B;r. B.

=:0
C, == 216

di

(''I )' . 13):~ = -])). -= -: /,, 5" 16

Yo1

.J) == 1.5 /b
:>.
.])<'/ -;::-2 Ib

=. 17.';

.r

::: O

-r
Ul"kn0Nt1S

~"4;~v"I"6n'UM

_.i:)

d_

65'J)

80(1.:;) -I-6oD

CoU -2

;Jvcl

cI~'o..'r,.

M:: CJ7,5 Ib.ft.

(1):

",,~p~ r.().Vt

1Ft:

9"

Fru

-2

1,~L3)

hr F
(I) tJ.,rt..V'i,'" ('j).

P.,...o\:'.Lf,Q4

or

ar-

i",tu
(.
lB):

i"ro

r;-D~' (5):

1.<Iv

rc-

SJl:Jsh'tuh'"S

c.-C;rrJiV':i

".'i>

5{Llr,'oV\

Do.i-..~ F=:o,

GivU'.

Scc

du,v",h'oV\

""~Z;

~I~~
L.
L

tL: - M i

-r,~fi;;

4.95

(2.1())

T8 Z

5 2 ') UJ -<?i:l

4.'77

e~ SOiVf,ry,
DI- P~uO. 4.~b
d(r;vo..h'1 of- E.rf. (I], (2.),

-0.)76

__ 0.6'112

Cn

-/.005

Te

/,7'-1

ror

+7.30'+

fB i,,-sr"rt1 o.....
d

O):

<1.,,(

==0

Te.o - !..:'l..oq6 15D+O,7b.3~E=O

( '2..)

=-

(3)

/'74-

-O.7S6lo
/ '1

-fhis

6' un,

pro

j..a"~

-{-2.4ct

=-

loe- li

Grr7i~5

2.4

ir:/-u

(1.2(,).::

C!fP I ir"'/

I'r;

r c o",d

(3 j ond 501viY15

+tlr

>lo{'

T0

/.r.00

O.7'ib

CD

rr""(f;:

2. 4-/(!'J

foe.

!;2{, m.

CL::-

-O,')7{,(J{.Oo)+!-.,O'f:::

O.M/Z

TSD

/,7'1

"From (L):

D. 7681E,c:::- I.008(If,OO) t-O

Vj~ ha!}c 7"i('novJ"'~ ) {j).1 1'1\o r P. B E E 11 E t) Lh,J (.


.e11.J1r,I-,("I~m -eJv" i-,'u;,J , "T~" rCt>c.h0h(
t;.re S-h: fic< 11"
ihd.etN~"'''1r.te.
!-hw.(N~) f"~( y-arr-,'u" ",I- B rr''1 (o~ fol,)h"
"''

b~
,,(

wr"h'r~
H,, hui :

A-'k :::-(IOin}:.'
2'"_ _ loi

+ (6

O ~

n_

he~e

o:

==

+-6,;'-

/Z,

- E/A

':71 _.
-A::.

10

- 15

10

.8

- f5D

4.99

+,

0+

lO

7.5

60

~ (7, 5
r,'o"

nvLJ

-(60/b)j'.

fhh.

(i8/1! X. ) -I-2A-E [i.LYEX

la G -/5

-I';)

o
O
o -60

4'5'00= O

7.5

=0

B= +

(n.) -k
.
b'1

19

E =(!Bfb)j~

2A-E'

i) = (I)

(j

B=+-!8!b

-/-t1~ So!"I-)f.)~

6O

h(l/~

of

(;

-=

(2)

10
lo

-1508

\. -DI:..

{1..~ j L-

-15

Th-c fun~ c:.r.IJ i~

L {'-irtE==- o:

.(k

W(

B +-27DO-==()

-t>-,-.,"

etl'''~o"'Ai!

iV'.)-!!

(1--13/fi X --AE
8') + ~
ferll1!:

/1,('

1s.

15

...-cr-Crml'r1-n/-s.)

(JS""~

A E. i~

=- (io in.) -~ c<..,d.'" -.J)/E

M lJ Ih'p 11 iV' S b o H-..


~V1'

whx(

"".h - (I

19

,.. <::

L i'vl

= O)

"\E

.). I

)u

'Ej .

(I)

/.f.1B rcNinaJ

(- 6j~ =0

l!=- -

(100 Ib) !.

? ~(4iJ;nJi

-(30inJ-t

CE ~ 50i".

T-:T

'y{;"a~

~=/B

ilO}

(1n)

CE

I =T

( 0.8

_ AB _ (24;".)';

-AB

2pe,

/te I~

12. -5

110

0.8-0.6

- 28[;T

+ 18, (;00 ==

26 ;n.

(12}.- 5~ )

~6/,4=121:-5/1

U5(n5 deram;",,,,,,!$. ClM rnvli/fJj""S


V'(c wrJ ~ Ef (I) (f!. h Ilo..,;r:

-I- JS-~

60ft.,

]2

-5

12

-5

15

-100

i -. ~)

:(IOin.Ji

TU""l

-= O

"'S a.""

'o

+-or

0."

Iv h\J>1

Prob. 4.107,
c:.)C~rr f'~
now

T -= T

DE

:DE

2'/J +30';-30~'

W. 7 it1-

f. (I)

ir :;ft!J vai/ti,

h t/ f E'f.(2) r;ow ro:h


12. -5

40

ZLi

3D

-30

Ilf)'-/DO
liB.71./'-I

'{OOte(
:::110.%

-..I- +

112

lf8.7Y'f

T+ /8

OrJD
J

12.

=0

~~ !~I=o

-/00

T= 609/6

~.

r:: =0:

(o-)~Z:

-= O

PC.O\ 60 - T w56o

T -= P
(b) =r-, ~ Me = o:
(T C-O) 30.)(20) - (B 5 i (13 o') tt == O
8= 2Tc.o/-30o::: 1Pif3
8==zIf3PL6o'

+) Zl-'15 = o:
(/CDSJO)a. -(CSi;-do")

pif3

C=Tcot30-=

f ":::
f3 p 760.

TM=o:'"

+-7.;<3 -I-i XC:=


- E>
-c -

xA

-o

-A

O-ix (RJi

bJ X CBz ~+ Bx.~)
-f C t x (C", i c:Jd')

1) +

+- '\

i-

1:: -

o.. A

a A~i

rJ

qvc.f,"~

CD
G)

b B"

-I-

i - b B.>-~

b 1\

'tU-u t"e. c6dfic;(~rJ

-cS

== O

-al1/: + c C;: ::: O

CD

ttA

- b 8~ -= O

L 5 ;:D:

+ (1- P= O

L 'F,. ::: O :

It}-

5"vbrirvf,'",,:o
{YYfl

B"/-

f-,r

== O

C)"..

tr(T'YI

(I), ({,\ o"d (7)/


C-'B

J-

+ c C;x....i -

-:::-E.A

c.;!-

r~( vn;r

of

i. :::O

vCc!-J-rs '

CJ -:.(b/c) E):

(I)

A< :: (c/o) C".

(2.)

P'J::: ~b/o)3"

(3)

HJ +

c.t

r+ te

:= -

(1.])

v/r

c Cf

-=

iYlfo

-= f'
D.

(r) :

(2): /'Iz.=-(c/~)!3:<..

ht<ve..:

:::.;.E.f..B;t..
C o-

(2

C,=(h}1)!3x
cI

H fllol<JJ -FroW\ (3) t2",d (8) ff".",f


C~::-A)
:; vI:, s f' (' Iv f ,'" S i h lu . (s):
2 A- -;:: p
fl = C;j := -i P
J
J
l\IiJ/-e

.ji,,,/-

t'1'ii 11(n ",'0'1

S,

+1-"'5 r('~v!+ is

iY1

(7) (t):

c/r f"'>1d,,,~

o--

~(

1.-

(8) (It):

.B

+3

=0:
(JlD krJ)(8,-n)+(5'Dk,vXif",)

F=--k5

F=*'(f-e)

-l2.5"ktJ)(3,r;",

+(A..I:n3ct)(6m)
-(ftC<J':.

30)(12. "") =

-=

2..') - 7. 3 z.. P,

. !j-3

"1

= 5"8,507 k!'l

Ft

A=S8,SkHtW'
VVc no(-( lkd tr,,,,,S!-<:' 'ti C D ;5
i"Dsc.el~ anel -i,.d.-- 8 E -= c.v~:

Z~=O;

+t L r;

Fl.. - P t co~.P := o

jE

/z.

Oi -

t - P t C~

(j)

-;: - 8

. ~ ~

;::.o:

Ec'f

+ 58.'D7t.o~3'o-IfO -S-u= o
B-;:~1.bkN},.8J,B

f =o

(c"-) ?I'cb.

+)LfiA

e~t)et

p.e _

(6() Ih )(;5,'n,)
.f? t '- - (20 Ib/nXG ill.)'"

7J-8 - /,25
b'J

"-f)= (),3'3J87

-tri,;f:

ar~

+(17 T)(IBO) - T(J20)


- Pa. ;::.o

()et-6C{)

inF-i,"JC.
W;'

t'm p""Op(r

15-a-

<ll1\1J

=0:

17 Pa.

Tb<,t"""cI

,-"ti

~ = +J 9.3)/ kH

I;.,ID)

T _

Ulft-

B;=-!;.2SJk;J

B;>.+S's07Sin30'-25=O

<J

600 '=

ccnc!

c-;

"'"Y>-:./-rAinf.s

<L!J

CL=f(.0n1"'1

P '-0 b. 4-. I o B
CrY'~ trl);'" rs ar( iW1fTVf""
iF /iVlC Jf- ac./-io" o I:f
F5~"'5 j1,nf, ti pin B,

(b)

(!V.:

fi,e"

13vr ~

","o)

Xf'-1
B
Ix dr'r~cr't('

t>J)V~

fV\vrt

c,lavo:] CDJ

CD

S,"Y1(C

i~ a. t,,;.)-furiC
!r/clI' Its 'OED tw.d J)FC
......E::-.
\

II.fD

=~

CI"'C

0...:=

81(. m""

/ DI)

(c) Prob,

4-,I 09

r;

IJ,s' occ.ur..l

JJ
P

----;-p-

t<-..ic

-Ta.

f,

D~;p

(CUf)'it'\=O:
pC\. -(A srn 16')2.0..
tA~
+

::: P

Xl' .::": Ae-os


~

c=-A

+~ 'I.~ ;;0:
SiN~ C:;;A)

::.

!j=O,707P;{lf.S"
'f\""- Ceu~ b~=

-o

-=-O,7D7PYIf)

,A-5j'1l{S-~-c.s;"')+D- P.=D

D-P==o
D:::

D::. P

pf

~,

whcn

;f- w;rr ai
.E

S'-o(<<

D.

.
0(=60"

f--..o..

f.::r,-r.

sim," /c< :

Con~rrl\l"ts tire im(!rorcr


A is. f"'tO l/c/ to .p iV'H
\'/
hw/<, f7,.rn Z
j:
-

01Cl<11