Você está na página 1de 10

Jako przykadu uyjemy najnowszej odmiany popularnego Ovis'a WLA-5000AP w wersji v2.

Urzdzenie domylnie ma wgrany firmware w wersji 1.04e01, czyli firmware od wersji klienckiej. W zwizku z tym domylny adres urzdzenia to 192.168.1.2. Ta wersja oprogramowania nie udostpnie jednal trybu WDS, w zwizku z czym musimy dokona zmiany oprogramowania do wersji 1.09e01, jedynej ktra obecnie tryb ten posiada (dotyczy urzdzenia WLA-5000AP v2) UWAGA Starsze wersje oprogramowania nie s kompatybilne z wersj v2. Wgranie nieprawidowego oprogramowania spowoduje uszkodzenie urzdzenia. Aby dokona zmiany oprogramowania przechodzimy do zakadki System Tools/Firmware Upgrade, gdzie podajemy ciek dostpu do naszego pliku. Zalecam uycie przegldarki Internet Explorer w wersji 6.0, gdy na innych przegldarkach spotkaem si z przypadkami uszkodzenia urzdze. Po pomylnym upgrade moemy zacz konfiguracj urzdzenia.

Na pocztek zmiana domeny pracy na Poland. Jak tego dokona przeczytasz tutaj Nastpnie ustawiamy adres IP w zakadce Setup Wizard/Device IP Settings.

Po klikniciu next urzdzenie przejdzie do dalszej czci konfiguracji. Network ID(SSID) - wpisujemy takie samo SSID jak ma/bdzie mia nasz MikroTik W WLAN Standard, Mode wybieramy jako 11a (tryb pracy odpowiedzialny za 802.11a), oraz kana, na ktrym pracuje/bdzie pracowa MikroTik. W naszym przypadku bdzie to kana 100. Zatwierdzamy klikajc next. Przechodzimy automatycznie do zakadki Save Config, w ktrej zapiszemy nasz konfiguracj. Po klikniciu finish na urzdzenie dostaniemy si ju tylko na wczeniej ustawionym adresie IP. W naszym przypadku bdzie to 192.168.1.100. Przechodzimy do zakadki Advanced Settings, gdzie na pocztku moemy zmieni nasze haso dostpu:

W zakadce Advanced Settings/Wireless Settings najwaniejszy jest parametr ACK. Moemy skorzysta z dostpnego w urzdzeniu kalkulatora, bd w przypadku urzdze ktre go nie posiadaj wyliczy ACK sami korzystaja ze wzoru: 23+(odlego_w_metrach/150) W naszym przypadku poczenia dokonamy na biurku, w zwizku z czym ACK pozostanie w wartoci domylnej. UWAGA Omawiane urzdzenia nie zawsze dziaaj poprawnie przy dokadnie wyliczonym ACK. Bardzo czsto parametr ten trzeba zawyy, czasami nawet dwukrotnie.

W zakadce Operational Mode wybieramy tryb pracy Wireless Distribution System(Bridge Mode) i zatwierdzamy klikajc Apply. Nastpnie zajmujemy si konfiguracj naszego WDS'a. W polu Peer Name wpisujemy dowoln nazw, np MikroTik, za w polu MAC Address wpisujemy adres MAC karty radiowej MikroTik'a.

Dla wikszego bezpieczestwa, aby nikt nie poczy nam si przypadkiem z naszym urzdzeniem w zakadce MAC Filtering Settings wybieramy opcj Enable GRANT address control list i wpisujemy adres MAC naszego MikroTik'a.

Na koniec profilaktyczny reboot systemu

Konfiguracja MikroTik'a Nasz zestaw skada si z pyty RouterBoard 511, systemu MikroTik w wersji 2.9.14 i karty Atheros 5213 firmy Tonze. Aby instrukcja bya bardziej czytelna, do konfiguracji systemu MikroTik uzyjemy programu WinBox. Logujemy si do naszego systemu

Przechodzimy do zakadki Interfaces i wczamy nasz kart radiow

Teraz tworzymy bridge'a pomidzy interfejsami. Przechodzimy do zakadki Bridge i dodajemy bridge'a tak jak na rysunku poniej

Nastpnie do stworzonego bridge'a dodajemy interfejsy tak jak na rysunku poniej

Nadajemy dla bridge'a adres IP. Przechodzimy do zakadki IP/Addresses i dodajemy adres IP tak jak na rysunku poniej.

Pozostaje nam teraz skonfigurowa interfejs radiowy. Przechodzimy do zakadki Interfaces i klikamy dwa razy myszk na nasz kart radiow, w celu jej konfiguracji. W zakadce wireless niezbdne bdzie ustawienie parametrw:

Mode: ap bridge SSID: identyczny jak na mydelniczkach Band: 5GHz Frequency: 5500 (czstotliwo ta odpowiada kanaowi 100 ustwionego wczeniej na WLA5000AP) Frequency Mode: regulatory domain Country: Poland Dodatkowo odznaczamy opcje: Default Authenticate - rcznie bdziemy definiowa poczenia z nasz kart radiow Default Forward - odznaczajc t opcj zablokujemy komunikacj pomidzy klientami radiowymi

Musimy teraz wczy na naszym MikroTik'u WDS. Najlepiej bdzie jak stworzymy WDS dynamiczny, tak jak na rysunku poniej.

Nastpnie musimy doda adres MAC zdalnego urzdzenia do listy Access List oraz Connect List. Dokonamy tego w zakadce Wireless. Access List

Connect List

W zakadce Registration widzimy ju podczone urzdzenie z sygnaem -50dB.

Wydajemy komend ping

Aby zwikszy wydajno systemu, warto wyczy Connection Tracking. Dokonamy tego w zakadce Firewall/Connections/Tracking