Você está na página 1de 11

MikroTik jako Koncentrator PPPoE

1) Logujemy si do MikroTika, z menu bocznego wybieramy PPP, w nowo otwartym oknie przechodzimy do zakadki PPPoE Servers,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

2) Nastpnie klikamy dodanie nowej pozycji (czyli koncentratora pppoe) i uzupeniamy pozycje: Service Name: nazwa usugi np. pppoe_test (bdzie potrzebna do poprawnej autoryzacji), Interface: interfejs na ktrym na dziaa koncentrator, w Naszym przypadku jest to wlan1 czyli interfejs sieci wewntrznej, Max MTU/MRU: wielko pakietu max. warto to 1492, czasami z pewnych wzgldw trzeba t warto zmniejszy, Default Profile: default, Authentication: najbezpieczniej odznaczy pap wtedy haso nie bdzie przesyane czystym tekstem,

Po uzupenieniu tych pl klikamy przycisk OK i powinna pokaza si nowa pozycja.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

3) Kolejnym etapem jest przejcie do zakadki Profiles i edytowanie profilu default (klikamy na niego dwa razy wtedy wejdziemy w edycje),

4) Po

otwarciu edycji uzupeniamy pola: Local Address: adres IP naszego koncentratora np. 10.1.0.254 DNS Server: adres IP DNS np. 82.160.1.1 a take wyczamy wszystkie rodzaje kompresji itp.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

5) Teraz przechodzimy do zakadki Secrets gdzie dodamy klienta do poczenia pppoe, jednoczenie okrelimy login, haso, adres IP itp.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

6) Klikamy dodanie nowej pozycji i uzupeniamy: Name: inaczej login np.: test Password: haso do poaczenia np.: test Service: pppoe Profile: default (ustawialimy w pocztkowej czci kursu), Remote Address: adres IP jaki ma otrzyma klient po autoryzacji np.: 10.1.1.1 A nastpnie zatwierdzamy dane przyciskiem OK.

Teraz wystarczy przetestowa stworzony koncentrator. Tworzymy na np.: Windows XP podczenie pppoe do naszego koncentratora:

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

7) Wchodzimy w kreator nowego poczenia i wybieramy kolejno:

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

Tutaj bardzo wana rzecz, w punkcie 2 wpisywalimy pole Service Name: pppoe_test i wanie to jest Nasza nazwa usugi.

Nastpnie login i haso jakie ustawilimy w zakadce Secrets,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

Teraz pozostao Nam si tylko poczy:

Po poprawnym poczeniu zobaczymy okno jak poniej. Jak widzimy autoryzacja odbywa si za pomoc pppoe, kodowanie hasa MS CHAP V2 i nasz adres IP 10.1.1.1 (czyli jaki ustawilimy w konfiguracji koncentratora), tak samo adres IP koncentratora 10.1.0.254 (ustawialimy w zakadce Profiles).

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

Szybka kontrola na MikroTiku. Z menu bocznego wybieramy PPP nastpnie zakadk Active Cennections i widzimy poczenie trwa 27s, uytkownik test o danym adresie MAC, wykorzystuje usug pppoe, dosta adres IP 10.1.1.1

I faktycznie odpowiada na zapytania.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.