Você está na página 1de 8

MikroTik jako most Nstreme Dual

Po zalogowaniu ukae nam si ponisze okno z ktrego bdzie wynika, e jestemy podczeni pod interfejs ether1. Literka R oznacza nawizane poczenie.

Zaczniemy od nadania adresu ip interfejsowi ethernetowemu.

Klikamy i wprowadzamy ustawienia. Address: Tu wprowadzamy adres ip urzdzenia, u nas jest to :192.168.1.2/24 (maska 255.255.255.0) Interface: tu wybieramy interfejs lub bridge do ktrego chcemy przypisa adres ip. Prosz o ustawienia tak jak poniej, czyli ether1 i zastosowa zmiany klikajc Apply i OK.

Tworzymy nowy interfejs Bridga klikajc wedug schematu zamieszczonego poniej zdjcia.

Nastpnie dodajemy do Bridga interfejs ethernet1.

Po skonfigurowaniu portu ethernetowego przechodzimy do interfejsw radiowych. Po klikniciu Interfaces uaktywniamy kolejno obie karty radiowe klikajc na

Teraz ustawiamy tryb dziaania obu kart na nstreme dual slave. Klikajc dwukrotnie wlan1 wybieramy i zatwierdzamy wedug zdjcia poniej. Analogicznie wlan2. Klikamy dwukrotnie na interfejs wlan1 i przechodzimy do konfiguracji.

Klikamy dwukrotnie na interfejs wlan2 i przechodzimy do konfiguracji

W tym momencie nie wybieramy jeszcze czstotliwoci pracy poszczeglnych kart zrobimy to w nastpnym kroku podczas konfiguracji interfejsu Nstreme Dual. Klikamy przycisk + i wybieramy Nstreme Dual:

Teraz okrelamy ktry interfejs radiowy bdzie odpowiada za transmisj, a ktry za odbir. Wybieramy czstotliwoci pracy, ewentualnie aktywujemy agregacj pakietw (Framer Policy) i zatwierdzamy zmiany. Pole Remote MAC uzupenimy pniej - po skonfigurowaniu platformy pracujcej po drugiej stronie linku (wtedy bdziemy znali MAC adres jej interfejsu Nstreme Dual)

Sprawdzamy MAC interfejsu Nstreme Dual na obecnej platformie (wpiszemy go podczas konfiguracji drugiej platformy), klikamy w tym celu zakadk General i kopiujemy MAC Adress:

Pozostao jeszcze tylko doda nstreme1 do bridgea. Analogicznie jak w przypadku portu ether1 klikamy zakadk Bridge, wybieramy Ports, nstrene1 i Apply.

Teraz przechodzimy do konfiguracji drugiej platformy. Logujemy si na niej za pomoc WinBoxa i powtarzamy wszystkie dotychczasowe kroki wykonane na platformie pierwszej. Oczywicie podczas konfiguracji interfejsu Nstreme Dual w polu Remote MAC wpisujemy MAC adres skopiowany wczeniej z pierwszej platformy. Konfigurujemy czstotliwoci pracy moduw radiowych naprzemiennie w stosunku do platformy pierwszej. Oznacza to, e Tx Frequency platformy pierwszej bdzie identyczne z Rx Frequency platformy drugiej, a Rx Frequency platformy pierwszej odpowiada Tx Frequency platformy drugiej. Po takim skonfigurowaniu zatwierdzamy wprowadzone zmiany przyciskiem Apply.

Podobnie jak wczeniej dodajemy nstreme1 do bridgea. Potrzebujemy jeszcze MAC adres interfejsu nstreme1 aby wprowadzi go do konfiguracji wczeniej konfigurowanej platformy. Kopiujemy MAC z zakadki General:

Nastpnie przeczamy si na pierwsz platform i wpisujemy skopiowany MAC adres. To wszystko. Urzdzenia w tym momencie powinny nawiza komunikacj. W statusie interfejsu nstreme1 moemy odczyta poziomy sygnau oraz wynegocjowane prdkoci transmisji dla poszczeglnych torw radiowych.

Test Poczenia:
PC IP 192.168.1.1 Platforma 1 IP 192.168.1.2 Platforma 2 IP 192.168.1.3

Konfiguracja ukoczona. Autorem instrukcji jest Piotr Kowalik, ktry posiada wszelkie prawa autorskie do wyej wymienionej instrukcji. Zabrania si kopiowania, rozpowszechniania, sprzeday bez zgody autora.