Você está na página 1de 8

Aktywne chodzenie do NBOX-a

W zwizku z problemami zwizanymi z przegrzewaniem si dekodera zaprojektowaem specjalnie ukad do inteligentnego sterowania wentylatorami. Sercem ukadu jest mikrokontroler firmy Atmel o oznaczeniu atmega8. Jako czujniki temperatury zostay zastosowane specjalizowane ukady firmy Dallas o oznaczeniu DS18B20(cyfrowe czujniki temperatury). Ukad jest niezaleny od ukadw dekodera. Jedynie naley podczy zasilanie od gniazda zasilajcego dekodera(2kabelki) przymocowa czujniki i wentylatory. Specyfikacja sterownika: pomiar temperatury max. w trzech punktach (procesor, dysk, gowica) sterowanie wentylatorami max. trzy wentylatory ustawanie temperatury minimalnej (temperatura po przekroczeniu ktrej wentylator zaczyna pracowa ) i temperatury max.( po przekroczeniu ktrej wentylator pracuje na maksymalnych obrotach). W przedziale midzy temperatur min. - max. obroty s pynnie regulowane zalenie od temperatury. Parametry te s niezalenie ustawiane dla kadego kanau. menu uytkownika umoliwiajce zmian ustawie temperatur bez koniecznoci przeprogramowania ukadu. Wszystkie nastawy s zapisywane w nieulotnej pamici eeprom, tak wic wszystkie ustawienia s zachowane pod odczeniu zasilania i nie ma potrzeby ich ponownego wprowadzania. zabezpieczenie przed odwrotnym podczeniem ukadu. Pomimo, e podczenie jest banalne i nie wymaga specjalnego sprztu (wystarczy lutownica pistoletowa), to ukad posiada zabezpieczenie przd odwrotym podczeniem zasilania. W wyniku bdnego podczeniu ukad tylko nie bdzie dziaa nie uszkadzajc si i nie powodujc uszkodzenia innych elementw dekodera.

zworka konfiguracyjna umoliwiajca przeczenie ukadu w tryb pracy z jednym wentylatorem. W tej konfiguracji moliwy jest pomiar max. w trzech punktach ale obroty wentylatora s dobierane dla najwikszej wartoci wyliczonej na podstawie nastaw dla danego kanau i zmierzonej temperatury. Przykadowo: gowica jest na tyle chodna, e nie wymaga w danym momencie wymuszonego chodzenia, temperatura dysku jest taka, e wystarczy, eby wentylator pracowa na poowie swoich moliwoci, natomiast procesor wymaga maksymalnego chodzenia. W takim przypadku bez zworki wentylator odpowiedzialny za chodzenie gowicy by nie pracowa, na dysku by pracowa w poowie swoich moliwoci, natomiast na procesorze obroty wentylatora by byy maksymalne. W przypadku zastosowania tylko jednego wentylatora przyjta zostanie

najwiksza wyliczona warto dla kanau. W podanym przykadzie procesor wymaga maksymalnego chodzenia i wentylator bdzie pracowa na maksymalnych obrotach.

Pytka przed montaem elementw

Ukad zamontowany

Menu konfiguracyjne (ustawienie temperatur dla dysku, procesora, gowicy).

Czujnik (tymczasowo przymocowany tam)

Ukad atmega8 i zworka konfiguracyjna(niebieska)

Sterownik bez wywietlacza( wywietlacz opcjonalnie, potrzebny do zmiany parametrw lub kontroli temperatury w czasie testw).

Microswitch-e do ustawienia parametrw (grny wywoanie menu, dwa dolne zmiana parametrw- zwikszanie, zmniejszanie temperatury). W moim przykadzie miaem zamontowane trzy czujniki (gowica, procesor i jeden zamontowany tylko na pytce sterownika do testw, bo dysku w tunerze brak. Tymczasowo mam zamontowany i podczony tylko jeden wiatrak, chocia aktywne s trzy (niebieskie zcza, do podczenia wiatrakw). I to tyle, co udao mi si zrobi na tym mikrokontrolerze zajta pami atmegi na poziomie 99,8%. a2d2a2m@wp.pl