Você está na página 1de 416

MIME TE MATERIALEVE TE NDERTIMIT

MIME
Nr

EMERTIMI

- 2012

NJESIA
Manuali 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Skele inventar
Lende ndertimi e rrumbullaket
Lende ndertimi e skuadruar
Derrase pishe fm e stazhionuar
Gozhde
Prodhim rere lumi
Kapsolla zak
Prodhim zhavor lumi
Fitil I zak
Tel ekektrik
Prodhim gur kave
Prodhim gur lumi
Prodhim llac gelqere 1 : 3
Prodhim llac gelqere 1 : 2
Prodhim llac i perzier M - 15
Prodhim llac i perzier M - 25
Prodhim llac i perzier M - 50
Prodhim llac i perzier M - 75
Prodhim llac cimento M - 25 ( 1 : 6 )
Prodhim llac cimento M - 50 ( 1 : 4.5 )
Prodhim llac cimento M - 75 ( 1 : 4 )
Prodhim llac cimento M - 100 ( 1 : 3 )
Prodhim llac cimento M - 200 ( 1 : 2 )
Cimento M 300
Cimento M 400
imento M 500
imento e bardhe M 400/500
Prodhim rere lavatrice
Skele muratori
Prodhim gur kave i gdhendur
Tulla te plota
Gur pllake
Kallep qemeri
Tulla lehtesuese 12x14x25cm
Tulla silikate 12x6.5x25cm
Tulla me 4 vrima 10x14x25cm
Tulla me 8 vrima 10x18x25cm
Tulla me 6 vrima 12x20x25cm
Tulla shamot 12x7x25
Pluhur shamot
Prodhim betoni M - 100 ( me zhavor )
Prodhim betoni M - 100 ( me zall )
Prodhim betoni M - 100 ( me cakell )
Beton M - 150 ( Me zall )
Prodhim betoni M - 150 (Me cakell)
Prodhim betoni M - 200 (Me zall)
Prodhim betoni M - 200 (Me cakell)
Prodhim betoni M - 250 (Me zall)
Prodhim betoni M - 250 (Me cakell)
Prodhim betoni M - 300 (Me zall)
Prodhim betoni M - 300 (Me cakell)
Prodhim betoni M - 400 (Me zall)
Prodhim betoni M - 400 (Me cakell)
Kallep themeli
Kallep muri
Kallep trari themelesh
Kallep kollone
Kallep trari

m2
m3
m3
m3
kg
m3
cope
cope
ml
ml
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
kg
kg
kg
kg
m3
m2
m3
cope
m3
m2
cope
cope
cope
cope
cope
cope
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
Page 1

50
15000
25000
28500
90
870
42
500
7
10
750
490
4200
4700
3550
4000
4300
4500
3490
4000
4200
5100
7800
7.8
9.0
9.4
25
1250
250
2350
20
1500
1000
30
16
26
32
28
45
2500
4800
5200
5400
5800
6000
6100
6200
7500
7550
7650
7750
9200
9350
150
150
150
150
260

MIME
Nr

EMERTIMI

- 2012

NJESIA
Manuali 2

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Kallep brezi
Kallep solete
Kallep muri ( inventari )
Prodhim plinta b/a te paraperg. M - 200 me V deri 1m3
Elektroda
Skele me tubo tavani ~ 4m
Skele tubo fasade > 12m
Hekur betoni i zakonshem 6 - 10 mm2
Tel bari
Hekur betoni i zakonshem > 12 mm2
Hekur betoni i periodik > 12 mm2
Hekur betoni i periodik 6 - 12 mm2
Hekur 3-5 mm2, = 6500 kg/cm2.

Karbit
Oksigjen
Bitum M-3 (leng)
Bitum M-5 (buke)
Dru zjarri
Prodhim masti bitumi
Karton katrama importi 4 mm
Vaj guri
Flete p v c - je
Rrjete dopio
Leter amablazhi
Prodhim zall (granil) lavatrice
Prodhim penobetoni
Prodhim pllaka betoni M 150 t = 5cm
Llamarine xingat 0.8mm
Kallaj
Hekur profil e shirit
Stafa llamarine xingat
Vida betoni
Llamarine xingat e valezuar
Kulmore llamarine xingat
Kapse llamarine (vida)
Lende e sharruar pishe
Ganxha
Tjegulla vendi
Tjegulla marselieze importi
Llamarine tip tjegull
Kulmore tjegull
Rrasa guri t = 20-30mm (gur dekorativ)
Furde
Shirita druri
Eternit
Plastmas i valezuar
Zhavor lumi
Mbeturina ndertimi
Rere natyrore shtufi
Rere lumi
Pllaka betoni 50x50x6cm
Pllaka imentoje te zakonshme 20x20,25x25cm
Pllaka im,bojra 20x20,25x25
Pllaka im, lule 20x20,25x25
Pllaka zak granili 30x30 cm
Pllaka zak granili 30x30 cm, tip I ri
Pllaka mozaik granili 40x40 cm
Pllaka mozaik mermeri 40x40 cm
Pllaka mermeri 0.06 - 0.08 m2
Pllaka mermeri 0.08 - 0.10 m2
Bojak cimentoje me boje
Page 2

m2
m2
m2
m3
kg
m2
m2
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
liter
kg
kg
m3
kg
m2
liter
m2
m2
m2
m3
m3
m2
kg
kg
kg
kg
cope
m2
ml
cope
m3
kg
cope
cope
m2
ml
m2
cope
ml
m2
m2
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
kg

150
200
130
6928
285
62
130
93
113
92
90
109
119
200
135
80
90
2700
120
280
160
100
129
35
650
3800
436
130
450
94
700
15
150
120
10
15000
147
45
70
650
260
750
30
20
500
500
500
150
850
870
700
600
650
650
700
800
900
3240
2600
3500
130

MIME
Nr

EMERTIMI

- 2012

NJESIA
Manuali 2

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Pllaka grez 40x40 cm


Kolle per pllaka
Boje cimentito
Parket
Kornize e stazhionuar
Llak
Linoleum
Moket
Shtrese filter nen moket
Derrase pishe stazh fm 25 mm
Derrase pishe stazh fm 40 mm
Zhavor lumi
Granil I imet guri
Pllaka qelqi 15x15x2cm
Rere kuarci
Leng xhami
Fluor silikat natriumi
Pllaka antiacide 20x20x2cm
Kuarc pluhur antiacid
Rere kuarci antiacid
Azbest pluhur
Pllaka trotuari granil+boje
Bordura betoni 20x35 gateshme
Kallama
Gelqere e shuar ( qull )
Rrjete teli dopio
Pllake fiber (kompesato)
Plintuse granili h=10cm
Plintuse pllaka grez h=10cm
Plintuse grez h=10cm
Plintuse mermeri t = 15 mm, h = 10 cm
Pllake mermeri t=1.2cm
Alli ose stuko
Pllaka qeramike importi
Tel zinku
Xhama 4 mm
Gomina
Dritare d/alumini teke xham
Dritare d/alumini dopio xham
Dyer druri derrase kase derrase
Dyer druri 1/2 xham kase derrase
Dritare d/alumini teke xh. ( me mbushje )
Dyer d/alumini dopio xham
Boje vaji
Boje antiruxho
Vinovil
Astar ( vinovili )
Boje hidroplastike importi
Astar importi cilesi e I-re
Boje hidroplastike importi cilesi e I-re
Korimano druri + llak
Tulla dekorative
Tel 2 2 me xhemba
Piaterme
Ganxha Zn 4
Energji elektrike
Element skele
Morseteri e tirante
Lende e holle e sharruar c II
Lende e sharruar (binar) c II
Tub plastmasi 11-13mm

m2
kg
kg
m2
ml
kg
ml
m2
m2
m2
m2
m3
m3
cope
kg
kg
kg
cope
kg
kg
kg
m2
ml
m2
kg
m2
m2
ml
ml
ml
ml
m2
kg
m2
kg
m2
ml
m2
m2
m2
m2
m2
m2
kg
kg
kg
kg
kg
liter
liter
ml
cope
kg
m3
kg
kw
kg
kg
m3
m3
ml
Page 3

910
20
110
2880
140
350
320
900
59
600
1150
500
1500
41
7
147
600
70
9
8
23
700
500
112
9
130
150
141
166
235
294
2400
20
1400
140
1200
80
7500
8500
8500
8000
13250
8500
250
235
250
300
180
300
840
320
50
140
2750
147
0
150
129
15000
14000
12

MIME
Nr

EMERTIMI

- 2012

NJESIA
Manuali 2

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

Tub plastmasi 14-17mm


Tub plastmasi 18-21 mm
Tub plastmasi 22-26mm
Tub plastmasi 27-30mm
Tub plastmasi 31-36mm
Tel elektrik pv-500 1mm2
Tel elektrik pv-500 1.5mm2
Tel elektrik pv-500 2.5mm2
Tel elektrik pv-500 4mm2
Tel elektrik pv-500 6mm2
Tel elektrik pv-500 10mm2
Tel elektrik ppv 2x1mm2
Tel elektrik ppv 2x1.5mm2
elesa e priza zak 10 A
Kuti derivacioni
Priza zak me nulifikim 10 A
Portollampe
Sigures komplet 25 A
Kasete druri me xham
Derrase e punuar
Automat me 4 vende
Automat me 24 vende
Tuba xingato deri 1 "
Rakorderi xingato deri 1 "
Tuba xingato > 1 "
Rakorderi xingato > 1 "
Tuba te zeze
Rakorderi te zeze
Saracineske bronzi 1/2"
Saracineske bronzi 3/4"
Saracineske bronzi 1"
Saracineske bronzi 1 1/4"
Saracineske bronzi 1 1/2"
Saracineske bronzi 2 "
Saracineske bronzi 2 1/2"
Lavaman porcelani importi
Sifon
Rubinete
Lavapjate porcelani importi
Lavapjate llamarine importi
WC allafrenga porcelani
Kasete porcelani
WC allaturka porcelani
Pisuar porcelani
Bide porcelani
Vaske dushi importi
Bolier 100 liter uji ngrohte
Hidrant 50 mm
Hidrant 80 mm
Hidrant 100 mm
Pilete 30 mm plastike
Pilete 40 mm bronzi
Pilete 50 mm bronzi
Tuba plastmasi
Pjese speciale
Benzine
Tuba gize
Plumb
Pjese speciale gize gize
Tub pvc-je 90 mm
Paste ngjitese speciale

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
cope
cope
cope
cope
cope
m2
m2
cope
cope
kg
kg
kg
kg
kg
kg
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
ton
ton
liter
ton
kg
ton
ml
gram
Page 4

18
24
29
31
33
23
41
52
60
61.24
110
48
66
90
22
164
93
310
1100
1200
1007
1500
150
199
150
198
129
105
500
650
1000
1200
1600
1750
2420
4600
250
450
5800
4000
6613
3500
4100
2200
4150
15250
9950
2600
3300
4200
500
1175
1600
250000
380000
195
158625
1510
179250
120
22

MIME
Nr

EMERTIMI

- 2012

NJESIA
Manuali 2

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

Bryla pvc-je 90 mm
Tre degesh pvc-je 90 mm
Tub pvc-je 110 mm
Bryla pvc-je 110 mm
Tre degesh pvc-je 110 mm
Tub pvc-je 140 mm
Bryla pvc-je 140 mm
Tre degesh pvc-je 140 mm
Tub pvc-je 170 mm
Bryla pvc-je 90 mm
Tre degesh pvc-je 170 mm
Tub pvc-je 200 mm
Bryla pvc-je 200 mm
Tre degesh pvc-je 200 mm
Lin
Element radiatori 600x200
Tape reduksioni
Valvol radiatori
Ganxha kovaci
Element radiatori 600x160
Element radiatori 300x200
Boje minio
Lesh xhami
Beze jashte standartit
Shtrese hidroizoluese
Rrjete teli xingato 20x20mm
Pambuk mineral
Tuba betoni 200 mm
Tuba betoni 300 mm
Tuba betoni 400 mm
Tuba betoni 500 mm
Tuba betoni 600 mm
Tuba b/a 800 mm
Tuba b/a 1000 mm
Tuba b/a 1200 mm
Tuba b/a 1500 mm
Tuba grez 200 mm
Tuba eterniti 189 mm
Manikota eterniti
Guarnicion gome
Kapak gize
Polietilen
Pllaka porcelanato
Pllaka mermeri graniti t=3cm
Parket laminat
Shtrese hidroizoluese
Material ngjites
Shkalle montazhi mermeri
Kartonxhes cimentato
Korrnize dekorative gips
Alukoband
Pllake terakote
Mermere travetine
Tuba PPR 20 ~ 25 mm Pn 25
Tuba PPR 20 ~ 25 mm Pn 16
Tuba PPR 20 ~ 32 mm Pn 16
Tuba PPR 40 mm Pn 16
Tuba PE 50 mm, Pn 16
Tuba PE 63 mm, Pn 16
Tuba PE 90 mm, Pn 16
Tuba PE 110 mm, Pn 16

cope
cope
ml
cope
cope
ml
cope
cope
ml
cope
cope
ml
cope
cope
kg
cope
cope
cope
cope
cope
cope
kg
kg
m2
m2
m2
kg
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
cope
cope
kg
kg
m2
m2
m2
m2
kg
m2
m2
ml
m2
m2
m2
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
Page 5

100
294
168
210
270
230
250
350
294
240
280
280
470
500
250
5288
520
1450
46
4000
4133
212
106
85
180
130
123
485
845
1250
1600
1800
4100
6050
7500
10500
1020
610
320
225
37
225
1680
4500
2115
180
305
3900
1500
90
5700
2938
3500
188
165
180
470
210
280
300
360

MIME
Nr

EMERTIMI

- 2012

NJESIA
Manuali 2

303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

Tuba PE 125 mm, Pn 16


Armofleks ( d = 22 x 9 mm )
Armofleks ( d = 28 x 9 mm )
Armofleks ( d = 35 x 9 mm )
Armofleks ( d = 42 x 9 mm )
Armofleks ( d = 54 x 9 mm )
Armofleks ( d = 64 x 9 mm )
Armofleks ( d = 76 x 9 mm )
Tuba bakri d = 15 mm
Tuba bakri d = 18 mm
Tuba bakri d = 22 mm
Tuba bakri d = 28 mm
Tuba bakri d = 35 mm
Pilete (sifon) lavtrie
Tub pvc-je 250x6.1mm
Tub pvc-je 315x7.7mm
Tub pvc-je 400x9.8mm
Saraineske PPR 1/2"
Saraineske PPR 3/4"
Rezervuar xingato 5000 liter
Bullona ankorues
Rezervuar xingato 2000 liter
Rezervuar xingato 1000 liter
Rezervuar xingato 500 liter
Boljer uji ngrohte 80 liter
Ganxha,upa,dado
Boljer uji ngrohte 12 liter
Pompe uji me pulmon 24 l
Materiale te imta + nivelim
Tulla panelesh me 10 vrima
Tulla biskot
Hekur tralice
Tulla te lehtesuara kub 20x25x25cm
Shkalle montazhi granili
Panele sanduic me termoizolim 50mm per mbulese
Panele sanduic me termoizolim 30mm per mbulese
Llamarine trapez 0.65mm, pa termoizolim
Kulmore llamarine trapez
Polisterol I zakonshem 20 - 50 mm
Polisterol cilesi e I-re 20 - 50 mm
Pllaka porcelanata
Plastmas
Rrjete teli xingato 20x20mm
Stuko veneciane
Qiri llustrimi
Betopan per mure
Konstruksione metalike
Tub shkarkimi PVC 120 mm
Ulluk shkarkimi PVC 33 cm
Tub shkarkimi bakri 120 mm
Ulluk shkarkimi bakri 33 cm
Kasete llamarine bakri 1.0 mm
Mapej
Llamarine bakri t = 0.8 mm
Tjegulla betonike
Kulmore tjegulle betonike
Pllake gipsi 60x60cm per tavane te varur
Korrnize dekorative gipsi
Pllake plastike per tavane + aksesor
Dyer te blinduara importi
Vetrate xhami i temperuar

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
cope
ml
ml
ml
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
komplet
cope
cope
komplet
cope
cope
ml
cope
m2
m2
m2
m2
ml
m3
m3
m2
m2
m2
liter
liter
m2
kg
ml
ml
ml
m2
cope
kg
kg
cope
cope
m2
ml
m2
m2
m2
Page 6

380
60
70
80
90
165
180
220
630
760
830
980
1690
490
1100
1500
3000
360
500
45000
100
22300
12500
8866
9600
120
5000
13440
750
35
13
120
38
3500
3500
1940
850
1200
2200
3300
1680
12
130
605
2500
1200
95
180
210
1950
6200
6800
250
212
68
250
1200
400
350
35500
12500

MIME
Nr

EMERTIMI

- 2012

NJESIA
Manuali 2

364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

Xham struktural I pathyeshem per fasada


Kolle speciale kunder lageshtires
Pllake porcelanike speciale kunder lageshtire
Gomine speciale = 42mm me aksesor
Grila d/alumini me kanate per dritare + aksesore
Grila d/alumini me role per dritare + aksesore
Porte metalike dekorative rreshqitese
Tub celiku >200mm i hidroizoluar ne fabrike
Pjese speciale celiku te hidroizoluara ne fabrike
Oksigjen
Elektroda te zakonshme
Motosaldatrice
Parapet i inoxi pergatitur 80 deri 95 cm
Parapet i inoxi pergatitur 30 deri 50 cm
Sonde shpimi
Pompe uji q=10 l/s, 7,5 Kw
Panel komandimi
Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar,L=1.5m
Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar,L=2.0m
Percjelles Tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur
Percjelles Tokezimi bakri , Cu, S=50mm2 i zhveshur
Percjelles shirit zinku tokezimi Zn=30x3mm
Percjelles shirit bakri tokezimi Cu=30x3mm

m2
kg
m2
m2
m2
m2
m2
ton
ton
liter
kg
op
m2
m2
op
cope

3500
25
2850
8000
18500
8500
3500
130000
145000
300
250
500
5450
6540
3500
48100
3290
1045
1400
610
825
1335
1485

komplet

cope
cope
ml
ml
ml
ml

MIME TE MAKINERIVE TE NDERTIMIT


MIME
Nr

EMERTIMI

2012

NJESIA
Manuali 2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1 Ekskavator 0.15 m3
Ekskavator 0.25 m3
Ekskavator 0.35 ~ 0.40 m3
Ekskavator 0.5 m3
Ekskavator 1.0 m3
Ekskavator 2.0 m3
Ekskavator 4m3

op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op

Buldozer DT-54/75 KF
Buldozer S-80/100 KF

Tokmak elektrik
Kompresor
Vinc
Elektro argano
Vibrator
Vinc kulle 4-6 T
Autovinc deri 2.5 ton
Autovinc deri 5 ton
Saldatrice elektrike
Vinc eskavator
Gazogjen
Trapano elektrike
Aparat paratensionimi & terheqese tiranti
Aparat saldimi pvc
Lavigatrice
Zmeriletrice
Pompe suvatimi
Tranxhe per llam e profile
Traktor big
Motosaldatrice
Page 7

1730
1730
1750
1950
2350
2500
3000
1950
2450
60
150
60
30
50
200
1500
2000
90
900
70
90
20
100
80
480
450
50
1500
500

MIME
Nr

EMERTIMI

- 2012

NJESIA
Manuali 2
MIME 2012

Nr

EMERTIMI

NJESIA
Manuali 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Tuba PE 20 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 25 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 32 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 40 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 50 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 63 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 90 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 110 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 125 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 160 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 200 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 250 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 315 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 355 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 400 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 450 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 500 mm, Pn 10
ml
Tuba PE 20 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 25 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 32 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 40 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 50 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 63 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 90 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 110 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 125 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 160 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 200 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 250 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 315 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 355 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 400 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 450 mm, Pn 20
ml
Tuba PE 500 mm, Pn 20
ml
Dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.
m2
Dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.
m2
Dyer te brendeshme metalike te blinduara.
m2
Dritare d/a plastike dopio xham
m2
Vetrate d/alumini plastike dopio xham
m2
Pllaka porcelanata
m2
Pllaka graniti "Rosa Beta"
m2
Pllaka graniti "Rosa PORINO" t=2cm
m2
Pllaka graniti "Nero AFRIKA" t=2cm
m2
Pllaka graniti "Rosa Beta" t=3cm
m2
Pllaka graniti "Rosa PORINO" t=3cm
m2
Pllaka graniti "VERDE"
m2
Pllaka graniti "Multi-KOLORE"
m2
Pllaka mermeri t=2cm "JANINA"
m2
Pllaka mermeri t=2cm "JANINA"
m2
Pllaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE"
m2
Pllake knauf + aksesor Ud,CD,UP,pam min,stuko.etj.
m2
Pllake eko fibran+aksesor, Ud,CD,UP,pam min, vida,.
m2
Grafiato e gatshme
kg
Kuti suport pllaket 2 modular
cope
Suport pllaket 2 modular
cope
Kuti suport pllaket 4 modular
cope
Suport pllaket 4 modular
cope
Kuti suport pllaket 2 modular Gevis
cope
Page 8

30.0
41.0
67.0
103.0
159.0
253.0
508.0
560.0
978.0
1597.0
2481.0
3878.0
6166.0
7804.0
9923.0
12549.0
15488.0
32.0
50.0
78.0
121.0
188.0
298.0
607.0
901.0
1166.0
1903.0
2987.0
4625.0
7371.0
9346.0
11875.0
15030.0
18498.0
17500
15500
18000
11000
9560
3200
5500
6000
9000
9250
9500
10000
10250
3800
4600
3650
720
2100
30
50
100
100
150
40

MIME
Nr

EMERTIMI

- 2012

NJESIA
Manuali 2

Suport pllaket 2 modular Gevis


Kuti suport pllaket 4 modular Gevis
Suport pllaket 4 modular Gevis
Kuti suport pllaket 2 modular Ticino
Suport pllaket 2 modular Ticino
Kuti suport pllaket 4 modular Ticino
Suport pllaket 4 modular Ticino
Priza bivalente 220V 10 A 2P-T VIMAR
Kuti plastike
Priza bivalente 220V 10 A 2P-T GEVIS
Priza bivalente 220V 10 A 2P-T TICINO
Priza shuko "Gevis" universal
Priza shuko jasht muri 2P+T IP=54 Vimar
Priza shuko jasht muri 2P+T IP=54 Gevis
Priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"
Priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar"
Priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Ticino"
eles 1 polar Vimar
eles 1 polar Gevis
eles 1 polar Ticino
eles 2 polar Vimar
eles 2 polar Gevis
eles rregullator Vimar
eles rregullator Gevis
eles rregullator Ticino
Kasete plastike me 6 modular
Kasete plastike me 8 modular
Kasete plastike me 12 modular
Kasete plastike me 36 modular
Kasete plastike me 48 modular
Kasete plastike me 54 modular
Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A
Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 16A, dl=0.03A
Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 10A
Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 16A
Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 32A
Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 40A
Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 63A
Pllake knauf me dy shtresa kunder lageshtires

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
m2

70
110
126
30
50
60
80
270
20
150
175
260
550
350
400
450
650
120
100
125
280
260
1400
1150
1300
550
700
1000
2500
3500
4000
3000
2700
700
750
800
1000
1400
1056

MIME TE PUNETORISE TE NDERTIMIT


MIME Nr

EMERTIMI
1
2
3
4
5
6
7

2012

NJESIA

Punetori e thjeshte
Punetori e Specializuar ne ndertim, murator,karpentjer
Punetori e specializuar me makineri , manovrator
Punetori e specializuar hekurkthyes
Punetori e specializuar elektrik
Punetori e specializuar hidraulik
Punetori e specializuar konstruksione metalike

Page 9

op
op
op
op
op
op
op

2012
115
174
174
174
174
174
174

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

MPPT
DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT

Qershor- 2012

Manuali 2
Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia
3

op

ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVE

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

PUNIME
2.1

2.1a

2.5

2.5a

2.6

2.15

Germim e transport dheu me


k d 10m,kategoria III
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma :
Germim e transport dheu me
k d 10m,kategoria IV
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma :

m3
op
leke

m3
op
leke

Germim e mbushje dheu kat


III per themele, h=1.5m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma :

m3
op
leke

Germim e mbushje dheu kat


IV per themele, h=1.5m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma :

m3
op
leke

Germim e mbushje dheu kat


III per themele, h=3m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Skele inventar
Shuma :

m3
op
leke
m2

Germim e mbushje per kanale


kategori III, h=1.5m
Sp + p

3.7
425.5

5.4
621

4.15
477.3

7.8
897

4.6
529

115
0.167

115
0.167

115
0.167

115
0.167

115
0.167

11

12

13

115

15

16

Fitim
TOTALI
10%
18

19

425.5
71
497

497

39.7

49.66

586

621
104
725

725

58

72.47

855

477.3
80
557

557

44.6

55.7

657

897
150
1047

1047

83.7

104.7

1235

624

49.9

62.38

736

529
88
0.13

3.8

14

Shp
pl
8%
17

DHEU

617

m3
op

10

Shuma

437
Page 19

50

6.5
6.5

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma :

Germim e mbushje per kanale


2.15a kategori IV, h=1.5m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma :
Hedhje,rrafshim,mbushje
dheu, kategoria III
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma :
Hedhje,rrafshim,mbushje
2.19a dheu, kategoria IV
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma :
2.19

2.20

2.25

Perforcim germimi me lende


ndertimi
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Lende ndertimi e rrumbullaket
Lende ndertimi e skuadruar
Gozhde
Shuma :

Germim dheu themele e plinta me


b>2m, ekskavator me goma
0.25m3,shkarkimi ne toke

Ekskavator me kove 0.25 m3


Shuma :
Germim dheu themele e plinta me
b-2m, ekskavator me goma
2.25a 0.25m3,shkarkimi ne toke

Ekskavator me kove 0.25 m3


Shuma :

Njesia
3
leke

m3
op
leke

m3
op
leke

m3
op
leke

m2
op
leke
m3
m3
kg

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
437

7.4
851

1.25
143.8

1.7
195.5

0.71
81.65

5
0.167

115
0.167

115
0.167

115
0.167

115
0.167

10

11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

73
510

510

40.8

51

602

851
142
993

993

79.4

99.31

1172

143.8
24
168

168

13.4

16.78

198

195.5
33
228

228

18.3

22.81

269

268

21.4

26.81

316

116
116

116

9.27

11.59

137

128
128

128

10.2

12.8

151

81.65
14
0.001
0.006
0.02
95

15000
25000
90

21
150
1.8
173

m3

op

0.067 1730

m3
op

0.074 1730

Page 20

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.26

Germim dheu themele e plinta me


b>2m, ekskavator me goma
0.25m3,shkarkimi ne auto

Ekskavator me kove 0.25 m3

Njesia
3

op
4

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta
5

m3
op

10

11

0.062 1730

Shuma :
Germim dheu themele e plinta me
b-2m, ekskavator me goma
2.26a 0.25m3,shkarkimi ne auto

Ekskavator me kove 0.25 m3


Shuma :

2.27

Germim dheu themele e plinta me


b>2m, ekskavator me zinxhir
0.25m3,shkarkimi ne toke

Ekskavator me kove 0.25 m3


Shuma :

Germim dheu themele e plinta me


b-2m, ekskavator me zinxhir
2.27a 0.25m3,shkarkimi ne toke

Ekskavator me kove 0.25 m3


Shuma :

2.28

Germim dheu themele e plinta me


b>2m, ekskavator me zinxhir
0.25m3,shkarkimi ne auto

Ekskavator me kove 0.25 m3


Shuma :

Germim dheu themele e plinta me


b-2m, ekskavator me zinxhir
2.28a 0.25m3,shkarkimi ne auto

m3
op

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

107

107

107

8.58

10.73

127

0.067 1730 115.9


116

116

9.27

11.59

137

99
99

99

7.89

9.861

116

109
109

109

8.72

10.9

129

121
121

121

9.69

12.11

143

m3

op

0.057 1730

m3
op

0.063 1730

m3
op

0.07 1730

m3
Page 21

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Ekskavator me kove 0.25 m3


Shuma :

2.29

Germim dheu themele e plinta me


b>2m, ekskavator me zinxhir
0.5m3,shkarkimi ne toke

Ekskavator me kove 0.50 m3


Shuma :

Germim dheu themele e plinta me


b-2m, ekskavator me zinxhir
2.29a 0.5m3,shkarkimi ne toke

Ekskavator me kove 0.50 m3


Shuma :

2.30

Germim dheu themele e plinta me


b>2m, ekskavator me zinxhir
0.5m3,shkarkimi ne auto

Ekskavator me kove 0.50 m3


Shuma :

Germim dheu themele e plinta me


b-2m, ekskavator me zinxhir
2.30a 0.5m3,shkarkimi ne auto

Ekskavator me kove 0.50 m3


Shuma :

2.31

Germim dheu themele e plinta me


b>2m, ekskavator me zinxhir
1.0m3,shkarkimi ne toke

Njesia
3

op
4

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta
5

op

10

11

0.077 1730

m3
op

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

133
133

133

10.7

13.32

157

54.6
54.6

54.6

4.37

5.46

64

0.03 1950 60.45


60.45

60.45

4.84

6.045

71

66.3
66.3

66.3

5.3

6.63

78

0.04 1950 72.15


72.15

72.15

5.77

7.215

85

0.03 1950

m3

op

m3

op

0.03 1950

m3

op

m3
Page 22

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Ekskavator me kove 1.0 m3


Shuma :

2.36

Dh e ngjeshur me tokmak
elektrik

Tokmak elektrik
Shuma :

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

op

10

11

0.02 2350

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

42.3
42.3

42

3.38

4.23

50

20.4
20.4

20.4

1.63

2.04

24

780
780

780

62.4

78

920

0.84 2350 1974


1974

1974

158

197.4

2329

m3

op

0.34

60

Germim shkembi mesatar me

2.47/an eki me ekskavator me zinxhir


Ekskavator me cekic
Shuma :

m3
op

0.40 1950

Germim shkemb i forte me eki

2.48/an me ekskavator me zinxhir


Ekskavator me cekic
Shuma :

m3
op

Transport mbetje ndertimi,


2.37/1a dheu me auto deri 1.0 km
Auto veteshkarkues deri 1.0 km
Shuma :

m3 Km
P.Vol
T*km
1
1.8

Transport mbetje ndertimi,


2.37/2a dheu me auto deri 2.0 km
Auto veteshkarkues deri 2.0 km
Shuma :

m3
T*km

Transport mbetje ndertimi,


2.37/3a dheu me auto deri 3.0 km
Auto veteshkarkues deri 3.0 km
Shuma :

m3
T*km

Transport mbetje ndertimi,


2.37/4a dheu me auto deri 4.0 km

TKm
1.8

50

90
90

90
90

7.2
7

9
9

106
106

1.8

3.6

45

162
162

162
162

13
13

16.2
16

191
191

1.8

5.4

40

216
216

216
216

17.3
17

21.6
22

255
255

m3
Page 23

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta
5

10

11

12

13

14

15

16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

Auto veteshkarkues deri 4.0 km


Shuma :

T*km

1.8

7.2

35

252
252

252
252

20.2
20

25.2
25

297
297

m3
T*km

1.8

30

270
270

270
270

21.6
22

27
27

319
319

Transport mbetje ndertimi,


2.37/5a dheu me auto deri 5.0 km
Auto veteshkarkues deri 5.0 km
Shuma :

Shuma

19

ANALIZA TE REJA PER PUNIME DHEU


Transport mbetje ndertimi,
2.37/1b dheu me auto deri 6.0 km
Auto veteshkarkues deri 6.0 km
Shuma :

m3 Km
P.Vol
T*km
6
1.8

Transport mbetje ndertimi,


2.37/2b dheu me auto deri 7.0 km
Auto veteshkarkues deri 7.0 km
Shuma :

m3
T*km

Transport mbetje ndertimi,


2.37/3b dheu me auto deri 8.0 km
Auto veteshkarkues deri 8.0 km
Shuma :

m3
T*km

Transport mbetje ndertimi,


2.37/4b dheu me auto deri 9.0 km
Auto veteshkarkues deri 9.0 km
Shuma :
Transport mbetje ndertimi,
2.37/5b dheu me auto deri 10.0 km
Auto veteshkarkues deri 10 km
Shuma :

TKm
10.8

27.5

297
297

297
297

23.8
24

29.7
30

350
350

1.8

12.6

25

315
315

315
315

25.2
25

31.5
32

372
372

1.8

14.4

22.5

324
324

324
324

25.9
26

32.4
32

382
382

m3
T*km

1.8

16.2

21.5

348
348

348
348

27.9
28

34.83
35

411
411

m3
T*km

10

1.8

18

20

360
360

360
360

28.8
29

36
36

425
425

PUNIME

MUR ATURE

GURI

Page 24

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Mur guri themel e xokol me
2.52/1 lla te perzier M 15
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Gur kave
Lla i perzier M 15
Lla imento 1 : 2
imento 32.5 N
Shuma :
Mur guri themel e xokol me
2.52/2 lla te perzier M 25
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Gur kave
Lla i perzier M 25
Lla imento 1 : 2
Shuma :
Mur guri ne lartesi deri 3m me
2.54/1 lla te perzier M 15
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Gur kave
Lla i perzier M 15
Skele inventari
Skele muratori
Shuma :
Mur guri ne lartesi deri 3m me
2.54/2 lla imento M 25
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Gur kave
imento 32.5 N
Rere e lare

Njesia
3
m3
op
leke
t/km
m3
m3
m3
kg

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

6.6
1148

174
0.167

11

12

13

24.2

17

174
0.167

Fitim
TOTALI
10%
18

14

15

19

750
3550
7800
7.8

773
1243
109
0
2124

3876

310

387.6

4573

773
1400
109
2282

4236

339

423.6

4999

760
1890
45
400
3095

5744

460

574.4

6778

411
1.03
0.35
0.014
0

7.6
1322

16

Shp
pl
8%
17

1148
192

1340
m3
op
leke
t/km
m3
m3
m3

10

Shuma

411

1322
221
24.2

17

411
1.03
0.35
0.014

1543

750
4000
7800

411

m3
op
leke
t/km
m3
m3
m2
m2

11
1914

174
0.167

1914
320
24.4

17

415
1.05
0.33
0.9
1.6

2234

724
5728
50
250

415

m3
op
leke
t/km
op
m3
kg
m3

16.3
2836

174
0.167

2836
474
29.2

17

496
1.04

150

156
1.05
66
0.37

Page 25

724
8
1250

760
515
463

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Skele inventari
Skele muratori
Shuma :

Njesia
3
m2
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

3310

10

11

496

12

13
0.9
1.6

14
50
250

156

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

45
400
2182

6145

492

614.5

7251

3528
121
75
3724

5945

476

594.5

7015

3528
149
0
75
3752

6825

546

682.5

8054

Mur me blloqe betoni 20cm deri 2.88

3m me ll p M 15

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Blloqe betoni 20x20x40cm
Lla perzier M 15
Skele inventari
Shuma :

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3
m2

10
1740

174
0.167

1740
291
10.3

17

175
0.26

60

15.6
60
0.034
1.5

2031

175

59
3550
50

15.6

Mur me blloqe betoni 15cm deri


2.89

- 3m me ll p M 15

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Blloqe betoni 20x20x40cm
Lla perzier M 15
imento 32.5 N
Skele inventari
Shuma :

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3
kg
m2

13.8
2401

174
0.167

14.6

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla te plota 12x6.5x25cm
Lla perzier M 15

17

248
0.38

60

22.8
60
0.042
0
1.5

2802

PUNIME
Mur me tulla te plota zak deri
2.64/1 3m, lla perzier M 15

2401
401

248

MURATURE

59
3550
8
50

22.8

TULLE

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3

11
1914

174
0.167

1914
320
11.9

17

202
0.55

60

33
400
0.25

Page 26

20
3550

8000
888

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Skele inventari
Shuma :

Mur me tulla te plota zak, deri


2.64/2 3m, lla perzier M 25
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla te plota 12x6.5x25cm
Lla perzier M 25
Skele inventari
Shuma :

Njesia
3
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

2234

10

11

202

12

13
1.5

14
50

33

Shuma

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

15

16

75
8963

11431

915

1143

13489

8000
1000
75
9075

11546

924

1155

13624

8100
817
250
9167

11438

915

1144

13497

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3
m2

11
1914

174
0.167

1914
320
12

17

204
0.55

60

33
400
0.25
1.5

2234

204

20
4000
50

33

V.O. Per muratur tulle per shtesat e kateve, shtohet sp+p 2 ore dhe vinci 0.17 ore.
Ndersa per pallatet 6,7 e me shume kate, shtohet sp+p 0.42 ore dhe vinc 0.17 ore.
Mur me tulla te plota zak, deri
2.65/1 8m, lla perzier M 15
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla te plota 12x6.5x25cm
Lla perzier M 15
Skele inventari
Shuma :

Mur me tulla te plota bulme


2.67/1 12cm,h=3m,lla perzier M 15
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla te plota 12x6.5x25cm
Lla perzier M 25
Skele inventari

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3
m2

9.95
1731

174
0.167

1731
289
11.9

17

202
0.81

60

49
405
0.23
5

2020

202

20
3550
50

49

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3
m2

13.5
2349

174
0.167

2349
392
2.35

17

40
0.74

60

44
424
0.19
3.9

Page 27

20
3550
50

8480
675
195

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

Shuma :

2741

10

11

40

12

13

14

44

Shuma

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

15

16

9350

12175

974

1218

14367

8000
1000
75
9075

13351 1068

1335

15754

14491 1159

1449

17100

V.O. Per muratur tulle per shtesat e kateve, shtohet sp+p 2 ore dhe vinci 0.17 ore.
Ndersa per pallatet 6,7 e me shume kate, shtohet sp+p 0.42 ore dhe vinc 0.17 ore.
Mur me tulla te plota zak, deri
2.66/2 12m, lla perzier M 25
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla te plota 12x6.5x25cm
Lla perzier M 25
Skele inventari
Shuma :

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3
m2

19.8
3445

174
0.167

3445
575
12

17

204
0.86

60

51.6
400
0.25
1.5

4021

204

20
4000
50

51.6

V.O. Per muratur tulle per shtesat e kateve, shtohet sp+p 2 ore dhe vinci 0.17 ore.
Ndersa per pallatet 6,7 e me shume kate, shtohet sp+p 0.42 ore dhe vinc 0.17 ore.

2.68

Mur me tulla te plota kollone


deri 3m, lla perzier M 15
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla te plota 12x6.5x25cm
Lla perzier M 15
Skele inventari

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3
m2

25.1
4367

174
0.167

12

Mur me tulla te plota qemere


deri 3m, lla perzier M 15
Sp + p

17

204
0.55

5097

204

m3
op

60

33
400
0.25
5.4

Shuma :

2.69

4367
729

31.8

174

5533

Page 28

33

20
3550
50

8000
888
270
9158

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla te plota 12x6.5x25cm
Lla perzier M 15
Kallep qemeri
Shuma :

Mur me tulla te lehtesuara


2.70/1 deri - 3 m, ll perz M 15
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla lehtesuese 12x14x25cm
Lla perzier M 15
Skele inventari
Shuma :
Mur me tulla te lehtesuara
2.70/2 deri - 3 m, ll perz M 25
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla lehtesuese 12x14x25cm
Lla perzier M 25
Skele inventari
Shuma :
Mur me tulla te lehtesuara
2.71/1 dopio deri 8 m, ll perz M15
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla lehtesuese 20x25x25cm
Lla perzier M 15

Njesia
3
leke
t/km
op
cope
m3
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
5533

5
0.167

6
924

7
12.5

9
17

10

12

13

14

500
0.11
3.7

20
3550
1000

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

20793 1663

2079

24536

6150
1030
75
7255

10493

839

1049

12381

6150
1160
75
7385

10776

862

1078

12716

15

16

213
0.55

6457

11

Shuma

60

213

33

33

10000
391
3700
14091

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3
m2

15.7
2732

174
0.167

2732
456
9.9

17

17
0.55

60

33
205
0.29
1.5

3188

17

30
3550
50

33

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3
m2

15.7
2732

174
0.167

2732
456
10

17

170
0.55

60

33
205
0.29
1.5

3188

170

30
4000
50

33

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3

18.6
3236

174
0.167

3236
540
10

17

170
0.81

60

49
80
0.22

Page 29

38
3550

3040
781

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Skele inventari
Shuma :

Mur me tulla te lehtesuara


2.71/2 dopio deri 8 m, ll perz M25
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla lehtesuese 20x25x25cm
Lla perzier M 25
Skele inventari
Shuma :

2.73

Mur me tulla silikate h~3m lla


perzier M15 pa fuga
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla silikate 12x6.5x25cm
Lla perzier M 15
Skele inventari
Shuma :

2.74

Mur me tulla silikate h~3m,


lla perzier M15 me fuga
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla silikate 12x6.5x25cm
Lla perzier M 15
Skele inventari
Shuma :

2.83

Mur me tulla me 4 vrima,


t=10cm h~3m, ll perz M 15

Njesia
3
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

11

12

13

14
5

3777

170

50

49

15
250
4071

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

8066

645

806.6

9518

3040
880
250
4170

8165

653

816.5

9635

6560
781
75
7416

10868

869

1087

12825

6560
781
140
7481

11852

948

1185

13986

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3
m2

18.6
3236

174
0.167

3236
540
10

17

170
0.81

60

49
80
0.22
5

3777

170

38
4000
50

49

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3
m2

15.9
2767

174
0.167

2767
462
10.9

17

185
0.64

60

38.4
410
0.22
1.5

3229

185

16
3550
50

38.4

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3
m2

20.4
3550

174
0.167

3550
593
11

17

187
0.7

60

42
410
0.22
2.8

4142

187

m3

Page 30

42

16
3550
50

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla me 4 vrima 10x14x25cm
Lla perzier M 15
Skele inventari
Shuma :

2.84

Mur me tulla me 8 vrima,


t=10cm h~3m, ll perz M 15
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla me 8 vrima 10x18x25cm
Lla perzier M 15
Skele inventari
Shuma :

2.86

Mur me tulla me 6 vrima,


t=12cm h~3m, ll perz M 15
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Tulla me 6 vrima 12x20x25cm
Lla perzier M 15
Skele inventari
Shuma :

2.90

Njesia

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

op
leke
t/km
op
cope
m3
m2

18.5
3219

174
0.167

10

11

12

Shuma

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

13

14

15

16

260
0.15
3.6

26
3550
50

6760
533
180
7473

11421

914

1142

13476

6720
533
180
7433

10832

867

1083

12782

4956
355
180
5491

8461

677

846.1

9984

3219
538
8.8

17

150
0.7

3757

60

150

42

42

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3
m2

15.8
2749

174
0.167

2749
459
8.8

17

150
0.7

60

42
210
0.15
3.6

3208

150

32
3550
50

42

m3
op
leke
t/km
op
cope
m3
m2

14
2436

174
0.167

2436
407
5.6

17 95.2
0.54

m3

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Elektro argano

op
leke
t/km
op

32.4
177
0.1
3.6

2843

Mur me tulla te veanta oxhak


deri 50m

60

45.5
7917

174
0.167

95.2

32.4

7917
1322
16.4

17

279
1.8

Page 31

30

54

28
3550
50

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia
3
cope
m2
m2
m3

2.91

2
Tulla te plota 12x6.5x25cm
Skele kulle
Skele mbrojtese
Rere
Shuma :
Veshje oxhaku me tulla
shamot, h ~ 20m

op
leke
t/km
op
cope
m3

2.93

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Elektro argano
Tulla shamot
Pluhur shamot
Shuma :
Mure me tulla shamot h~4m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tulla shamot
Pluhur shamot
Skele inventari
Shuma :

op
leke
t/km
cope
m3
m2

2.94

Mure me tulla shamot qemer


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tulla shamot
Pluhur shamot
Kallep qemeri
Shuma :

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

9239

10

11

279

12

13
470
0.2
0.6
0.25

Sp + p

20
250
50
1250

54

16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

15
9400
50
30
313
9793

19364 1549

1936

22850

9315
325
9640

19041 1523

1904

22468

8820
350
75
9245

14290 1143

1429

16862

8820
350
3500
12670

21986 1759

2199

25943

m3
45.5
7917

174
0.167

7917
1322
4.2

17 71.4
3

30

90
207
0.13

9239

71.4

45
2500

90

m3
24.5
4263

174
0.167

4263
712
4.1

17

70
196
0.14
1.5

4975

45
2500
50

70

m3
op
leke
t/km
cope
m3
m2

45.5
7917

174
0.167

7917
1322
4.5

17

77
196
0.14
3.5

9239

77

ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIME MURATURE ME MATERIALE TE NDRYSHME


Ndetim muri me knauf t=10cm
2.108/a me dy shtresa

14

Shuma

m2
op

3.59

174

625

Page 32

45
2500
1000

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Pllake knauf + aksesor
Shuma :

Ndetim muri me knauf t=10cm


me dy shtresa kunder
2.108/c lageshtires
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Pllake knauf kunder lageshtires
+ aksesor
Materiale te ndryshme 5 %
Shuma :
Mur me fibran eko me viza
2.108/b 250x6x3 me polisterol jeshil
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Pllake eko fibran+aksesor
Shuma :
Panel dopio per mure betoni
MDW2 t=20cm, polisterol t=10+10
0e10 cm, densitet = 30kg/m3
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Impiant sprucimi beton+suva
Panel polisteroli i presuar = 30
kg/m3
Rhjete teli e galvanizuar 2.5mm
Material lidhes 0.1% e rjetes

Njesia
3
leke
t*km
op
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
624.7

5
0.167

6
104

7
0.10

9
17

10

11

12

13

14

16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

2
0.02

80

1.6
1

729

15

Shuma

1.6

0
0

732

58.6

73.23

864

1056
52.8
1109

1843

147

184.3

2175

0
0

732

58.6

73.19

864

m2
op
leke
t*km
op

3.59
624.7

174
0.167

625
104
0.10

17

2
0.02

200

m2
m2

1
1056
729

1056
0.05

m2
op
leke
t*km
op
m2

3.59
624.7

174
0.167

625
104
0.10

17

2
0.02

60

1.2
1

729

1.2

m2
op
leke
t/km
op
op

0.38
66.12

174
0.167

66.12
11
0.03

30

0.9
0.18
0.32

m2
m2
leke

100
200

18
64
1
1
2000

Page 33

9240
2000
0.001

9240
2000
2

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Material ngjites lateks
Beton i lehtesuar + suva
Skele + panele mbajtese
Shuma :

MW12d Panel polisteroli per mure te


15
thjeshte t=12cm, =15kg/m3
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Impiant sprucimi beton+suva
Panel polisteroli i presuar = 30
kg/m3
Rhjete teli e galvanizuar 2.5mm
Material lidhes 0.1% e rjetes
Material ngjites lateks
Beton i lehtesuar + suva
Skele + panele mbajtese
Shuma :
MW16d Panel polisteroli per mure te
15
thjeshte t=16cm, =15kg/m3
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Impiant sprucimi beton+suva
Panel polisteroli i presuar = 30
kg/m3
Rhjete teli e galvanizuar 2.5mm
Material lidhes 0.1% e rjetes
Material ngjites lateks
Beton i lehtesuar + suva
Skele + panele mbajtese
Shuma :
2.108/c Ndertim mure betopani

Njesia
3
litra
m2
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

77.16

10

11

0.9

12

13
1.5
1
1

14
800
3000
240

82

15
1200
3000
240
15682

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

15842 1267

Fitim
TOTALI
10%
18

19

1584

18694

m2
op
leke
t/km
op
op

0.24
41.76

174
0.167

41.76
7
0.02

30 0.45
0.09 2000
0.16
200

180
32

m2
m2
leke
litra
m2
m2

1
1
2000
0.75
1
1
48.73

0.45

4200
1000
0.001
800
2200
120

212

4200
1000
2
600
2200
120
8122

8383

671

838.3

9892

4480
1000
2
600
2200
120
8402

8663

693

866.3

10223

m2
op
leke
t/km
op
op

0.24
41.76

174
0.167

41.76
7
0.02

30 0.45
0.09 2000
0.16
200

180
32

m2
m2
leke
litra
m2
m2

1
1
2000
0.75
1
1
48.73

0.45

m2

Page 34

212

4480
1000
0.001
800
2200
120

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Betopan
K/metalike
Rrjete+stukime
skele iventar
te ndryshme 2%
Shuma :

Njesia
3
op
leke
t/km
m2
kg
m2
m2
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
2.05
356.7

5
174
0.167

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Beton C 12/15
Kallep themeli
Kallep muri
Shuma :
Themel e xokol b/betoni
2.110/2 C - 12/15

1.2

10

11

12

13

416.3

Fitim
TOTALI
10%
18

14

15

1200
95
129
50
0.02

1260
352
19
60
34
1725

2161

173

216.1

2550

5916
0
0
5916

7906

632

790.6

9329

4466
268
0
0
4734

7317

585

731.7

8634

20.4

BETONI

16

Shp
pl
8%
17

19

17 20.4
1.05
3.7
0.15
1.2
1691

PUNIME
2.109/2 Themel e xokol betoni C 12/15

6
356.7
60

Shuma

DHE

B/A

m3
op
leke
t/km
op
m3
m2
m2

8.54
1486

174
0.167

1486
248
12.4

17

211
0.9

50

45
1.02
2
1.5

1734

211

5800
0
0

45

m3

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Beton C 12/15
Gur kave
Kallep themeli
Kallep muri
Shuma :

op
leke
t/km
op
m3
m3
m2
m2

2.111/2 Mure betoni C 12/15


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport

m3
op
leke
t/km

9.31
1620

174
0.167

1620
271
16.9

17

287
0.9

450

405
0.77
0.37
2
1.5

1890

13.3
2314

174
0.167

287

2314
386
12.5

17

213

Page 35

405

5800
724
0
0

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Vibrator
Beton C 12/15
Kallep muri
Skele inventari
Shuma :
2.112/2 Mure buto betoni C 12/15
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Beton C 12/15
Gur kave
Kallep muri
Shuma :
2.113 Qemere betoni C 12/15
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 12/15
Kallep qemer
Shuma :
Plinta e bazamente b/a
2.114/1 monolite deri 20m3 C 16/20

Njesia
3
op
m3
m2
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

2701

10
1.3

11
50

213

12
65

Shuma

Fitim
TOTALI
10%
18

19

13

14

15

1.02
5
0.8

5800
0
50

5916
0
40
5956

8934

715

893.4

10542

4466
268
0
4734

8193

655

819.3

9668

12615 1009

1261

14886

789

9310

65

16

Shp
pl
8%
17

m3
op
leke
t/km
op
m3
m3
m2

15.3
2662

174
0.167

2662
445
16.9

17

1.3

50

65
0.77
0.37
3

3107
m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2

287

20.4
3550

174
0.167

287

5800
724
0

65

3550
593
12.5

17

213
2.5
0.25

50
60

125
15
1.02
2

4142

213

6000
1000

140

6120
2000
8120

m3

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Beton C 16/20
Kallep themeli
Shuma :
Trare themeli b/a C 16/20
2.116/1 monolit

op
leke
t/km
op
m3
m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport

op
leke
t/km

6.93
1206

174
0.167

1206
201
12.4

17

211
1

50

50
1.02
3

1407

211

m3
15.33
2667

174
0.167

2667
445
12.9

17

219

Page 36

50

6100
0

6222
0
6222

7890

631

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Vibrator
Beton C 16/20
Kallep muri
Kallep trari
Shuma :
Kollona b/a monolite C 16/20
2.117/1 h ~ 4m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 16/20
Kallep kollone
Skele inventari
Shuma :
Kollona b/a monolite C 16/20
2.118/1 h ~ 8m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 16/20
Kallep kollone
Skele inventari
Shuma :
Trare e arkitrare b/a C16/20 h
2.119/1 ~ 4m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 16/20
Kallep trau
Skele inventari

Njesia
3
op
m3
m2
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

3113

10
1.6

11
50

219

12
80

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

771

963.4

11368

6222
0
300
6522

13221 1058

1322

15601

6222
0
300
6522

13669 1093

1367

16129

13

14

15

1.02
3.5
3.5

6100
0
0

6222
0
0
6222

80

Shuma
16

9634

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
m2

31.22
5432

174
0.167

5432
907
13.2

17

224
2.4
0.25

50
60

120
15
1.02
5
6

6339

224

6100
0
50

135

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
m2

32.97
5737

174
0.167

5737
958
13.1

17

223
2.3
1.9

50
60

115
114
1.02
1
6

6695

223

6100
0
50

229

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
m2

25.76
4482

174
0.167

4482
749
13.6

17

231
2.6
1.8

50
60

130
108
1.02
8
4

Page 37

6100
0
50

6222
0
200

Nr.
Kodi
1

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma :

6
5231

31.43
5469

174
0.167

5469
913

Trare e arkitrare b/a C12/15 h


2.120 ~ 8m
Specialiste + punetor
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 12/15
Kallep trau
Skele inventari
Shuma :
Trare e arkitrare b/a C16/20 h
2.120/1 ~ 8m

op
leke
t/km
op
op
m3
m2
m2

9
231

14

17

10

11

12
238

13

14

15
6422

1.02
8
4

5800
0
50

5916
0
200
6116

12992 1039

1299

15331

6222
0
200
6422

13298 1064

1330

15692

6222
0
6222

10461

1046

12344

19
14304

238
2.6
2.1

6382

50
60

238

130
126

256

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
m2

2.121/1 Breza b/a monolit C 16/20


Specialiste + punetor
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 16/20
Kallep brezi
Shuma :

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2

Specialiste + punetor

TOTALI

m3

Specialiste + punetor
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 16/20
Kallep trau
Skele inventari
Shuma :

Soleta te plota b/a C 12/15, t =


2.122 10 cm, h ~ 4m

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
12122 970 1212

Shuma

31.43
5469

174
0.167

5469
913
14

17

238
2.6
2.1

130
126
1.02
8
4

6382

18.76
3264

174
0.167

238

12.4

256

17

211
2.7
1.4

50
60

135
84
1.02
7.6

211

m3
23.73

174

6100
0
50

3264
545

3809

op

50
60

4129

Page 38

219

6100
0

837

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator siperfaqsor
Vin
Beton C 12/15
Kallep solete
Shuma :

Soleta te plota b/a C 16/20 t =


2.122/1 10 cm, h ~ 4m
Specialiste + punetor
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator siperfaqsor
Vin
Beton C 16/20
Kallep solete
Shuma :
Soleta te plota b/a C 12/15, t =
2.123 10 cm, h ~ 8m
Specialiste + punetor
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator siperfaqsor
Vin
Beton C 12/15
Kallep solete
Shuma :
Soleta te plota b/a C 16/20, t =
2.123/1 10 cm, h ~ 8m
Specialiste + punetor
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator siperfaqsor
Vin
Beton C 16/20

Njesia
3
leke
t/km
op
op
m3
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
4129

5
0.167

6
690

7
12.8

9
17

10

12

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

13

14

15

16

1.02
8

5800
0

5916
0
5916

11109

889

1111

13109

6222
0
6222

11305

904

1130

13339

5916
0
5916

11604

928

1160

13693

218
2.3
0.7

4819

11

Shuma

50
60

218

115
42

157

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2

22.89
3983

174
0.167

3983
665
12.8

17

218
2.3
1.7

50
60

115
102
1.02
8

4648

218

6100
0

217

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2

25.83
4494

174
0.167

4494
751
13.3

17

226
2.3
1.7

50
60

115
102
1.02
8

5245

226

5800
0

217

m3
op
leke
t/km
op
op
m3

25.83
4494

174
0.167

4494
751
13.3

17

226
2.3
1.7

50
60

115
102
1.02

Page 39

6100

6222

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Kallep solete
Shuma :

Soleta me tulla me 6 vrima Hd


2.124 = 6m, trashesi 16cm C 12/15
Specialiste + punetor
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator siperfaqsor
Vin
Beton C 12/15
Kallep solete
Tulla me 6 vrima
Shuma :

Soleta me tulla me 6 vrima Hd


2.124/1 = 6m, trashesi 16cm C 16/20
Specialiste + punetor
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator siperfaqsor
Vin
Beton C 16/20
Kallep solete
Tulla me 6 vrima
Shuma :
Soleta b/a monolite me tulla
me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi
2.125 25cm C 12/15
Specialiste + punetor
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 12/15

Njesia
3
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

11

12

13

14
8

5245

226

217

Shuma

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

15

16

0
6222

11910

953

1191

14054

638
0
392
1030

1969

158

196.9

2324

671
0
392
1063

2002

160

200.2

2363

m2
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
cope

4.4
765.6

174
0.167

765.6
128
1.62

17

28
0.25
0.1

50
60

13
6
0.11
0.8
14

893

28

5800
0
28

19

m2
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
cope

4.4
765.6

174
0.167

765.6
128
1.62

17

28
0.25
0.1

50
60

13
6
0.11
0.8
14

893

28

6100
0
28

19

m2
op
leke
t/km
op
op
m3

4.4
765.6

174
0.167

765.6
128
2.23

17

38
0.25
0.1

50
60

13
6
0.14

Page 40

5800

812

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Kallep solete
Tulla me 6 vrima
Shuma :

Soleta b/a monolite me tulla


me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi
2.125/1 25cm C 16/20
Specialiste + punetor
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator siperfaqsor
Vin
Beton C 16/20
Kallep solete
Tulla me 6 vrima
Shuma :
Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m
2.129/1 C 16/20
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 16/20
Kallep muri ( inventari )
Skele inventari
Shuma :
Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m
2.130/1 C 16/20
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 16/20
Kallep muri ( inventari )

Njesia
3
m2
cope

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

893

10

11

38

12

13
0.8
25

14

15
0
28

19

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

0
700
1512

2462

197

246.2

2905

854
0
700
1554

2513

201

251.3

2965

14097 1128

1410

16635

m2
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
cope

4.4
765.6

174
0.167

765.6
128
2.23

17

38
0.25
0.25

50
60

13
15
0.14
0.8
25

893

38

6100
0
28

28

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
m2

27.37
4762

174
0.167

4762
795
13.1

17

223
2.2
0.75

50
60

110
45
1.02
13
5

5558

223

6100
130
50

155

6222
1690
250
8162

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2

19.04
3313

174
0.167

3313
553
12.8

17

218
2
0.75

50
60

100
45
1.02
8

Page 41

6100
130

6222
1040

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Skele inventari
Shuma :

Mure b/a per rezervuare


2.131/1 kendrejte C16/20, t=10cm~4m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 16/20
Kallep rezervuari ( inventari )
Skele inventari
Shuma :
Mure b/a per rezervuare~4m
2.132/1 kendrejte C16/20, t=11-20cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 16/20
Kallep rezervuari ( inventari )
Skele inventari
Shuma :
Mure b/a per rezervuare~4m
2.133/1 kendrejte C16/20, t=21-30cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 16/20
Kallep rezervuari ( inventari )
Skele inventari

Njesia
3
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

11

12

13

14
3

3866

218

50

145

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

15
150
7412

11641

931

1164

13736

6324
2600
400
9324

22052 1764

2205

26022

6324
1690
250
8264

17648 1412

1765

20825

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
m2

59.92
10426

174 10426
0.167 1741
14

17

238
3.1
2.8

50
60

155
168
1.02
20
8

12167

238

6200
130
50

323

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
m2

43.68
7600

174
0.167

7600
1269
13.4

17

228
3.1
2.2

50
60

155
132
1.02
13
5

8870

228

6200
130
50

287

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
m2

30.17
5250

174
0.167

5250
877
12.9

17

219
2.9
1.8

50
60

145
108
1.02
13
5

Page 42

6200
130
50

6324
1690
250

Nr.
Kodi
1

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma :

Mure b/a per rezervuare~4m,


2.134/1 rrethor C 16/20, t=10cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 16/20
Kallep rezervuari ( inventari )
Skele inventari
Shuma :

Mure b/a per rezervuare~4m,


2.135/1 rrethor C 16/20, t=11-20cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 16/20
Kallep rezervuari ( inventari )
Skele inventari
Shuma :

Mure b/a per rezervuare~4m,


2.136/1 rrethor C 16/20, t=21-30cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 16/20
Kallep rezervuari ( inventari )

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta
5

6
6126

9
219

10

11

12
253

13

14

15
8264

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
14863 1189 1486

1.02
20
8

6200
130
50

6324
2600
400
9324

26297 2104

2630

31031

6324
1690
250
8264

20135 1611

2014

23760

Shuma

TOTALI
19
17538

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
m2

80.5
14007

174 14007
0.167 2339
14

17

238
3.1
3.9

16346

50
60

238

155
234

389

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
m2

55.72
9695

174
0.167

9695
1619
13.4

17

228
3.1
2.9

50
60

155
174
1.02
13
5

11314

228

6200
130
50

329

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2

38.15
6638

174
0.167

6638
1109
12.9

17

219
2.9
1.8

50
60

145
108
1.02
8

Page 43

6200
130

6324
1040

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Skele inventari
Shuma :

Njesia
3
m2

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
m2
m2
leke

2.138 Freskore hiperbol b/a C16/20


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vimc kulle
Beton C 16/20
Kallep muri
Kallep me panele druri
Skele inventari
Shuma :

m3
op
leke
t/km
op
op
m3
m2
m2
m2

11

42.77
7442

174
0.167

219

12

13

14

12.3

253

17

50
60

209

6200
150
130
50
10%

468

17

19

15
150
7514

15733 1259

1573

18565

6324
390
169
11
17
6910

16272 1302

1627

19201

6324
0
0
300
6624

18841 1507

1884

22232

816.7

9637

224
3
5.2

50
150
200 1040
1.02
2
10
6

10803

174
0.167

TOTALI
10%
18

9257
1546
13.2

17.85
3106

Fitim

150
318
1.02
2.6
1.3
0.21
169

174
0.167

16

Shp
pl
8%
17

209
3
5.3

53.2
9257

50

Shuma

7442
1243

8685

m3
op
leke
t/km
op
m2
m3
m3
m3
m2
leke

10

3
7747

2.137 Oxhak b/a deri~80m C16/20


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Argano
Beton C 16/20
Kallep muri
Kallep metalik
Skele inventari
Mirembajtje kallepi
Shuma :

2.149/1 Skelet b/a sh,kate C 16/20


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin ekskavator
Kallep metalik
Element b/a 21-30cm
Element b/a 31-40cm
Beton C 25/30
Skele inventari me tuba
Te ndryshme 1% mbi mat
Shuma :

op

224

6200
0
0
50

1190

3106
519
17.2

17

292
3

900 2700
0.9
0.65
0.36
0.09
2
1549

3625

292

Page 44

2700

130
648
592
7750
50
0.001

117
421
213
698
100
2
1550

8167

653

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

FV Soleta b/a paranderura


2.152 C25/30 h=11cm, 2 e 7 vrima.
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle 0.5 t
Vibrator siperfaqsor
Solete b/a C 25/30 h=11cm
Beton C 16/20
Beton C 25/30
Lla imento
Shuma :
FV Soleta b/a paranderura
2.153 C25/30 h=16cm, 2 e 5 vrima.
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle 0.5 t
Vibrator siperfaqsor
Solete b/a C 25/30 h=11cm
Beton C 20/25
Lla imento
Shuma :
FV Soleta b/a paranderura
2.154 C25/30 h=23cm, 2 e 3 vrima.
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle 0.5 t
Vibrator siperfaqsor
Solete b/a C 25/30 h=11cm
Beton C 16/20
Beton C 25/30
Shuma :

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

0.78
135.7

174
0.167

10

11

0.17
0.05

200
50

12

13

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

14

15

19

1114
6100
7750
7800

980
37
39
23
1079

1294

104

129.4

1527

980
121
8
1109

1356

108

135.6

1600

980
92
78
1149

1426

114

142.6

1683

m2
op
leke
t/km
op
op
m2
m3
m3
m3

136
23
1.17

17

20
34
3
0.88
0.006
0.005
0.003

158

20

37

m2
op
leke
t/km
op
op
m2
m3
m3

0.91
158.3

174
0.167

158
26
1.45

17

25
0.17
0.07

200
50

34
4
0.88
0.016
0.001

185

25

1114
7550
7800

38

m2
op
leke
t/km
op
op
m2
m3
m3

1.02
177.5

174
0.167

177
30
1.91

17

32
0.17
0.07

200
50

34
4
0.88
0.015
0.01

207

32

Page 45

38

1114
6100
7750

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
FV Soleta sap h=20cm me
2.156 beton C 16/20, te drejta
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle 0.5 t
Vibrator thellesie
Element i gatshem ( sape )
beton C 16/20
Lla imento
Kallep brezi
Shuma :

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

2.4
417.6

174
0.167

417.6
70

10

11

0.44
0.24

200
50

12

13

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

14

15

19

1716
6200
7800
0

1458
372
16
0
1846

2456

196

245.6

2898

1503
372
16
0
1891

2495

200

249.5

2945

m2
op
leke
t/km
op
op
m2
m3
m3
m2

1.33

17

23
88
12
0.85
0.06
0.002
0.04

487

23

100

FV Soleta sap h=24cm me


2.156/2 beton C 16/20, te drejta
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle 0.5 t
Vibrator thellesie
Element i gatshem ( sape )
beton C 16/20, te drejta
Lla imento
Kallep brezi
Shuma :

m2
op
leke
t/km
op
op
m2
m3
m3
m2

2.4
417.6

174
0.167

417.6
70
1.26

17

21
0.42
0.24

200
50

84
12
0.85
0.06
0.002
0.04

487

21

1768
6200
7800
0

96

Soleta te parapergatitura me
tulla me 6 vrima C 16/20, h =
2.157 16 cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle 0.5 t
Vibrator thellesie
Element gatshem
Beton C 16/20
Lla imento
Kallep brezi

m2
op
leke
t/km
op
op
m2
m3
m3
m2

0.9
156.6

174
0.167

157
26
2.75

17

47
0.18
0.11

200
50

36
6
0.85
0.024
0.002
0.06

Page 46

1378
6200
7800
0

1172
149
16
0

Nr.
Kodi
1

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma :

6
183

1.15
200.1

174
0.167

200
33

Soleta te parapergatitura me
tulla me 6 vrima C 16/20, h =
2.157/1 25 cm

9
47

10

11

0.22
0.17

200
50

12
42

13

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
1607 129 160.7

Shuma

TOTALI

14

15
1336

19
1896

2192
6200
7800
0

1863
236
16
0
2114

2466

197

246.6

2910

9496
9496

11964

957

1196

14117

7701
0
7701

8429

674

842.9

9946

m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle 0.5 t
Vibrator thellesie
Element gatshem
Beton C 16/20
Lla imento
Kallep brezi
Shuma :

op
leke
t/km
op
op
m2
m3
m3
m2

2.158 Soleta te plota b/a C16/20


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle 0.5 t
Soleta te plota b/a C16/20
Shuma :

m3
op
leke
t/km
op
m3

3.84

17

65
44
9
0.85
0.038
0.002
0.06

234

9.31
1620

174
0.167

65

53

1620
271
16.3

17

277
1.5

200

300
1.01

1890

277

9402

300

ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIME BETONI DHE B/A


Pllake themeli, trare e
2.262/4a bazamente b/a C 20/25

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Vibrator
Beton C20/25 me betonpompe
Kallep themeli ( pa sp+p )
Shuma :

m3
op
leke
op
m3
m2

3.46
602

174
0.167

602
101
0.5

50

25
1.02
0.6

703

25

Pllake themeli, trare e


2.262/4b bazamente b/a C 25/30

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Vibrator

m3
op
leke
op

3.46
602

174
0.167

602
101
0.5

Page 47

50

25

7550
0

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Beton C20/25 me betonpompe
Kallep themeli ( pa sp+p )
Shuma :

Njesia
3
m3
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

11

703

12

13
1.02
0.6

14
7650
0

25

15
7803
0
7803

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

8531

682

853.1

10066

7650
0
150
7800

11246

900

1125

13271

7701
0
300
8001

14460 1157

1446

17063

7905
0
300
8205

14664 1173

1466

17304

Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m


2.130/1a C 20/25

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Vibrator
Beton C 20/25 me betonpompe
Kallep muri ( inventari )
Skele inventari
Shuma :

m3
op
leke
op

16.48
2868

174
0.167

2868
479
2

50

100

m3
m2
m2

1.02
8
3
3346

7500
0
50

100

Kollona b/a monolite C 20/25


2.117/1a h ~ 4m

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Vibrator
Beton C 20/25 (betonpompe)
Kallep kollone
Skele inventari
Shuma :

m3
op
leke
op
m3
m2
m2

31.22
5432

174
0.167

5432
907
2.4

50

120
1.02
10
6

6339

7550
0
50

120

Kollona b/a monolite C 25/30


2.117/1b h ~ 4m

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Vibrator
Beton C 25/30 (betonpompe)
Kallep kollone
Skele inventari
Shuma :

m3
op
leke
op
m3
m2
m2

31.22
5432

174
0.167

5432
907
2.4

50

120
1.02
10
6

6339

7750
0
50

120

Trare e arkitrare b/a C20/25 h


2.119/1a ~ 4m

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Vibrator
Beton C 20/25 (betonpompe)

m3
op
leke
op
m3

20.6
3584

174
0.167

3584
599
2.6

50

130
1.02

Page 48

7550

7701

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Kallep trau
Skele inventari
Shuma :

Njesia
3
m2
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

11

12

13

14
8
4

4183

0
50

130

Shuma

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

15

16

0
200
7901

12214

977

1221

14413

7701
0
7701

12464

997

1246

14708

770
0
0
0
0
770

1282

103

128.2

1513

Soleta te plota b/a C 20/25 t =


2.122/1a 10 cm, h ~ 4m

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Vibrator siperfaqsor
Beton C 20/25 (betonpompe)
Kallep solete
Shuma :
Soleta b/a me polisterol dhe
rrjete teli C 20/25 t=30cm,
2.125/1a h~6m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Vibrator siperfaqsor
Beton C 20/25 (betonpompe)
Kallep solete
Polisterol
Plastmas
Rrjete teli
Shuma :

Soleta "TIPO" Maqedone Hd =


2.125 6m, trashesi 25cm C 16/20
Specialiste + punetor
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator
Vin
Beton C 16/20
Tulla mbushese me 10 vrima
Tulla biskot
Hekur tralice
Hekur betoni shtese
Kallep solete

m3
op
leke
op
m3
m2

22.89
3983

174
0.167

3983
665
2.3

50

1.02
8
4648

m2
op
leke
op
m3
m2
m3
m2
m2

115

2.4
417.6

174
0.167

7550
0

115

417.6
70
0.25

100

25
0.102
1
0.2
1.05
1.05

487.3

7550
0
0
0
0

25

m2
op
leke
t/km
op
op
m3
cope
cope
ml
kg
m2

2.5
435

174
0.167

435
73
0.25
0.1

50
200

13
20
0.14
10.2
12.24
2.55
5.32
0.04

Page 49

6200
35
13
120
90
0

868
357
159
306
479
0

Nr.
Kodi
1

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma :

6
508

1.35
234.9

174
0.167

235
39

Termoizolim solete 10-20 cm


2.200/1 me polisterol kompakt

op
leke
t*km
m3

Lluster cimento 3cm per nivelim


Te ndryshme 3 %
Shuma :

m3
leke

F V hekur betoni periodik 6 2.166 10 mm


ton
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Vinc kulle 6 - 10 ton
op
Hekur i pergatitur
ton
Tel bari
kg
Shuma :

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

10

11

12
33

13

14

0.15

3300

495

0.035
768

7800
0.03

273
23
791

274

PUNIME

F V konstruksione metalike te
2.181 perbera

15
2169

TOTALI
19
3197

m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Polisterol cilesi e I - re

F V hekur betoni periodik >


2.166 12 mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vinc kulle 6 - 10 ton
Hekur i pergatitur
Tel bari
Shuma :

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
2709 217 270.9

Shuma

ton
op
leke
t*km
op
ton
kg

60
10440

HEKUR

20

1257

122087 9767 12209

144063

100
200

126
1
6

12183

174
0.167

100

113

126

20

109000
678
109678

100
0.63

200

126
1
3

100

ton
174
0.167

109000

7308
1220
5

48
8352

106.5

BETONI

0.63

8528

op
leke

85.2

174 10440
0.167 1743
5

42
7308

1065

8352
1395

Page 50

126

90000

113

90000
339
90339

99093 7927

9909

116930

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Transport
Elektrosaldatrie
Gazogjen
Autovin
Vin ekskavator
Konstruksiom i gatshem
Elektroda
Karbit
Oksigjen
Slele inventari
Shuma :

F V konstruksione metalike te
2.182 thjeshta
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Elektrosaldatrie
Gazogjen
Autovin
Vin ekskavator
Elektrotrapano
Konstruksiom i gatshem
Elektroda
Karbit
Oksigjen
Slele inventari
Shuma :

Njesia
3
t*km
op
op
op
op
leke
kg
kg
liter
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

8
5

20

9
100

10

11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

9.9
90
891
0.7
70
49
0.3 1500
450
1.3
900 1170
1
4
0.3
3
3.0
9747

100

73434

285
200
135
50

2560

73434
1140
60
405
150
75189

87596 7008

8760

103363

71925
1140
60
540
150
73815

83996 6720

8400

99115

41.67

492

ton
op
leke
t*km
op
op
op
op
op
leke
kg
kg
liter
m2

36
6264

174
0.167

6264
1046
25

20

500
5.2
90
468
0.7
70
49
0.3 1500
450
1.3
900 1170
2.6
90
234
1
4
0.3
4
3.0

7310

500

71925

285
200
135
50

2371

PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ATIE


Hidroizolim me emulsion dhe
2.195 2 bitum
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Bitum M 3
Dru zjarri
Shuma :

m2
op
leke
t*km
kg
m3

0.42
73.08

174
0.167

73
12
0.02

20

0.4
3.8
0.01

85

0.4

Page 51

80
2700

304
27
331

417

33.3

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Hidroizolim me emulsion
2.196 bitumi dhe 1 k katrama
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Elektroargano
Masti bitumi
Karton katrama
Vaj guri
Dru zjarri
Shuma :
Hidroizolim me emulsion
2.197 bitumi dhe 2 k katrama
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Elektroargano
Masti bitumi
Karton katrama
Vaj guri
Dru zjarri
Shuma :
Hidroizolim me emulsion
2.198 bitumi dhe 3 k katrama
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Elektroargano
Masti bitumi
Karton katrama
Vaj guri
Dru zjarri
Shuma :

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

0.7
121.8

174
0.167

10

11

12

13

14

3.7
1.15
0.22
0.01

120
280
160
2700

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

m2
op
leke
t*km
op
kg
m2
liter
m3

122
20
0.02

20

0.4
0.04

142

30

0.4

1.2

1.2

444
322
35
27
828

972

77.8

97.19

1147

852
644
35
54
1585

1791

143

179.1

2113

1260
966
35
81
2342

2619

210

261.9

3091

m2
op
leke
t*km
op
kg
m2
liter
m3

1
174

174
0.167

174
29
0.04

20

0.8
0.05

30

1.5
7.1
2.3
0.22
0.02

203

0.8

120
280
160
2700

1.5

m2
op
leke
t*km
op
kg
m2
liter
m3

1.35
234.9

174
0.167

235
39
0.05

20

1
0.07

30

2.1
10.5
3.45
0.22
0.03

274

Page 52

2.1

120
280
160
2700

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Shtrese lluster cimento 1:2 t =
2.200 20 mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle deri 5 ton
Llac cimento 1:2
Shuma :
Veshje korrnize llamarine
2.203 xingat
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Llamarine xingat 0.8mm
Kallaj
Hekur shirit
Te ndryshme mbi materialet
Shuma :
Kasete shkarkimi me
2.206 llamarine xingat
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Llamarine xingat 0.8 mm
Kallaj
Hekur 6 mm
Te ndryshme 1.5 %
Shuma :
Ulluk shkarkimi vertikal me
2.209 llamarine xingat 100
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Llamarine xingat 0.8mm

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

0.65
113.1

174
0.167

10

11

0.03

200

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

m2
op
leke
t*km
op
m3

113
19
0.21

20

4
6
0.023

132

7800

179
179

322

25.7

32.16

379

884
7
80
15
985

1311

105

131.1

1547

182
5
211
6
404

896

71.6

89.56

1057

m2
op
leke
t*km
kg
kg
kg
leke

1.6
278.4

174
0.167

278
46
0.02

30

0.6
6.8
0.015
0.85
970.7

325

130
450
94
1.50%

0.6

cope
op
leke
t*km
kg
kg
kg
leke

2.42
421.1

174
0.167

421
70
0.02

30

0.6
1.4
0.01
2.27
398

491

130
450
93
1.50%

0.6

ml
op
leke
t*km
kg

1.09
189.7

174
0.167

190
32
0.01

30

0.3
2.7

Page 53

130

351

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Stafa llamarine xingat
Vida
Te ndryshme 1 %
Shuma :

Ulluk shkarkimi horizontal me


2.212 llamarine xingat 33cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Llamarine xingat 0.8mm
Kallaj
Stafa llamarine xingat
Vida
Te ndryshme 1 %
Shuma :

ati me kapriata hekuri H D


2.214 ~ 12 m mbulesa llamarine
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Elektrosaldatrie
Autovin
Kapriata metalike 10 ~ 12m
Terheqese tiranti
Arkare hekur
Llamarine xingat e valezuar
Kulmore llamarine xingat
Kapse llamarine (vida)
Elektroda
Skele inventari
Shuma :
ati vendi me 1 kullim
2.216 HD~7m, tjegulla marselieze
Sp + p

Njesia
3
kg
cope
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

221

10

11

12

13
0.04
1
394

14
700
15
0.01

0.3

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

28
15
4
398

620

49.6

61.96

731

351
7
70
30
5
462

727

58.1

72.65

857

667
1
357
204
22
40
18
8
1315

1690

135

169

1994

ml
op
leke
t*km
kg
kg
kg
cope
leke

1.3
226.2

174
0.167

226
38
0.01

30

0.3
2.7
0.015
0.1
2
451

264

130
450
700
15
0.01

0.3

m2
op
leke
t*km
op
op
kg
cope
kg
m2
ml
cope
kg
m2

1.4
243.6

174
0.167

244
41
0.14

20

3
0.3
90
0.04 1500

5.65
118
0.033
20
4.25 83.996
1.36
150
0.18
120
4
10
0.07
250
0.16
50
284

m2
op

27
60

2.4

174

418

Page 54

87

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle deri 5 ton
Skele inventari
Lende ndertimi e stazhion
Listela e binar
Gozhde
Ganxha
Bitum
Tjegulla mareselieze importi
Te ndryshme 1 %
Shuma :

ati vendi e zakonshme me


2.218 HD~8m, tjegulla vendi
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle deri 5 ton
Skele inventari
Lende ndertimi e stazhion
Lende e holle e sharruar
Gozhde
Ganxha
Bitum
Tjegulla vendi
Te ndryshme 1 %
Shuma :
ati vendi e zakonshme me
2.219 HD~8m,tjegulla marseljeze
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle deri 5 ton
Skele inventari
Lende ndertimi e stazhion
Listela e binar
Gozhde
Ganxha

Njesia
3
leke
t*km
op
m2
m3
m3
kg
kg
kg
cope
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
417.6

5
0.167

10

11

0.02

200

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

70
0.45

20

9
4
0.1
0.035
0.011
0.17
0.1
0.1
17
2033

487

50
15000
25000
90
147
80
70
0.01

5
525
275
15
15
8
1190
20
2053

2554

204

255.4

3013

5
570
315
20
22
8
1935
29
2904

3471

278

347.1

4096

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
m3
kg
kg
kg
cope
leke

2.7
469.8

174
0.167

470
78
0.78

20

16
0.02

200

4
0.1
0.038
0.021
0.22
0.15
0.1
43
2875

548

16

50
15000
15000
90
147
80
45
0.01

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
m3
kg
kg

2.3
400.2

174
0.167

400
67
0.45

20

9
0.02

200

4
0.1
0.038
0.011
0.21
0.15

Page 55

50
15000
25000
90
147

5
570
275
19
22

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Bitum
Tjegulla marselieze
Kulmore
Te ndryshme 1 %
Shuma :

Njesia
3
kg
cope
cope
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

467

10

11

12

13
0.1
17
0.4
2089

14
80
70
260
0.01

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

8
1190
104
21
2214

2694

216

269.4

3179

1505
30
1535

1861

149

186.1

2196

183.6
3
186

297

23.8

29.73

351

214
3
217

378

30.3

37.81

446

ANALIZA TE REJA PER PUNIME H/IZOLIMI DHE ATIE


Veshje korrnize llamarine
2.203/a bakri t = 0.8 mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Llamarine bakri 0.8mm
Te ndryshme 2 %
Shuma :

m2
op
leke
t*km
kg
leke

174
0.167

278
46
0.02

30

ml
op
leke
t*km
ml
leke

Ulluk shkarkimi horizontal me


2.212/a PVC 33cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Ulluk shkarkimi PVC 33 cm
Te ndryshme 1.5 %
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
leke

0.545
94.83

174
0.167

95
16
0.01

30

0.3
1.02
184

0.79
137.5

174
0.167

137
23
30

0.3
1.02
214

160

174
0.167

180
0.015

0.3

0.01

0.545
94.83

212
2%

0.6

111

ml
op
leke
t*km

0.6
7.1
1505

325

Ulluk shkarkimi vertikal me


2.209/a PVC 120
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tub shkarkimi PVC 120 mm
Te ndryshme 1.5 %
Shuma :

Ulluk shkarkimi vertikal me


2.209/b llamarine baker 120
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport

1.6
278.4

0.3

95
16
0.01

30

0.3

Page 56

210
0.015

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia

Tub shkarkimi baker 120 mm


Te ndryshme 1.5 %
Shuma :

ml
leke

Ulluk shkarkimi horizontal me


2.212/b llamarine baker 33cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Ulluk shkarkimi bakri 33 cm
Te ndryshme 1.5 %
Shuma :
Kasete shkarkimi me
2.206/b llamarine bakri 1.0mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Kasete llamarine bakri 1.0 mm
Te ndryshme 1.5 %
Shuma :
Hidroizolim me nje shtrese
2.196/b mapej
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Elektroargano
Mapej
Te ndryshme 1.5 %
Shuma :
Hidroizolim me dy shtresa
2.196/c mapej
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Elektroargano
Mapej

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

111

ml
op
leke
t*km
m2
leke

0.79
137.5

174
0.167

10

11

12

Shuma

Fitim
TOTALI
10%
18

13

14

15

1.02
1989

1950
0.015

1989
30
2019

2130

170

213

2513

2232
33
2265

2426

194

242.6

2863

2448
37
2485

2732

219

273.2

3224

500
8
508

593

47.5

59.32

700

0.3

16

Shp
pl
8%
17

19

137
23
0.01

30

0.3
0.36
2232

160

6200
0.015

0.3

cope
op
leke
t*km
cope
leke

1.216
211.6

174
0.167

212
35
0.02

30

0.36
2448
247

m2
op
leke
t*km
op
kg
leke

0.42
73.08

174
0.167

73
12
0.02

20

0.4
0.04

30

1.2
2
500

0.65
113.1

174
0.167

6800
1.50%

0.6

85

m2
op
leke
t*km
op
kg

0.6

250
0.015

0.4

113
19
0.02

20

0.4
0.08

30

2.4
4

Page 57

250

1000

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Te ndryshme 1.5 %
Shuma :

Njesia
3
leke

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

132

Mbulim atie me tjegulla


2.256/a betonike
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle deri 5 ton
Tjegulla betonike
Kulmore tjegulle betonike
Te ndryshme 1 %
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
cope
cope
leke

Mbulim atie me panele


2.256/b sanduich
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle deri 5 ton
Panele sanduich + aksesor
Te ndryshme 1 %
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
m2
leke

Shtrese termoizoluese me
2.239/a polisterol t=10 cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle deri 5 ton
polisterol
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
m3

2.237/a Lyerje betoni me hyperdesimo

m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Hyperdesimo

op

0.8
139.2

174
0.167

11

0.4

12

13
1000

0.30

2.4

20

200

68
250
0.01

20

20

1150

92

115

1357

680
100
8
788

976

78.1

97.62

1152

1979
0
1979

2204

176

220.4

2601

3695
3695

3852

308

385.2

4545

2
0.10

200

20
1.02

203

174
0.167

19

15
1015

174
29
0.10

0.75
130.5

16

TOTALI
10%
18

20
10
0.4
780

174
0.167

15

Fitim

6
0.10

1
174

14
0.015

Shp
pl
8%
17

139
23

162

1940
0.01

20

131
22
0.21

20

4
0.03 1.184 0.036
0.8

152

op
leke
t*km
op
m3

10

Shuma

0.5
87

174
0.167

4619

0.036

87
15
0.25

20

5
0.04

210

7.35
0.5

Page 58

4885

2443

Nr.
Kodi
1

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma :

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta
5

6
102

10

11

12
7.35

13

14

15
2443

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
2556 205 255.6

Shuma

TOTALI
19
3017

PUNIME SHTRESASH
2.258 Nenshtrese zhavori
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Zhavor
Shuma :

m3
op
leke
t*km
m3

2.261 Shtrese rere


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Rere lumi
Shuma :

m3
op
leke
t*km
m3

2.262 Shtrese betoni C 6/10


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Beton C 6/10
Shuma :

m3
op
leke
t*km
op
m3

2.262/1 Shtrese betoni C 7/10


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Beton C 7/10
Shuma :

m3
op
leke
t*km
op
m3

2.262/3 Shtrese betoni C 12/15


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Beton C 12/15
Shuma :

m3
op
leke
t*km
op
m3

2.9
333.5

115
0.167

334
56
18.30

17

311
1.08

389

2.175
250.1

115
0.167

17

17

200

212

826

939.6
940

1378

110

137.8

1626

4992
4992

7096

568

709.6

8374

5408
5408

7512

601

751.2

8865

6032
6032

8136

651

813.6

9601

146
4800

146

1496
250
12.48

17

212
0.73

200

146
1.04

1746

174
0.167

70.03

212
1.04

1746

8.6
1496

56

1496
250
0.73

174
0.167

870

146

12.48

8.6
1496

700

146
1.08

292

174
0.167

0
0

250
42
8.60

8.6
1496

311

212

5200

146

1496
250
12.48

17

212
0.73

200

146
1.04

1746

212
Page 59

146

5800

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.262/4 Shtrese betoni C 16/20


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Beton C 16/20
Shuma :
2.264 Shtrese lluster cimento 1:2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Lla imento
Shuma :
Shtrese me pllaka granili te
2.266 zakonshme, 30x30cm

Njesia
3
m3
op
leke
t*km
op
m3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

8.6
1496

174
0.167

12.48

0.66
114.8

174
0.167

11

12

0.73

200

146

16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

13

14

15

19

1.04

6100

6344
6344

8448

676

844.8

9969

164
164

308

24.6

30.79

363

714
71
31
816

1151

92.1

115.1

1358

816
71
31.2
918

1253

100

125.3

1479

1496
250
17

1746
m2
op
leke
t*km
op
m3

10

Shuma

212

212

146

115
19
0.24

17

4
0.03

200

6
0.021

134

7800

m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllaka zak granili 30x30 cm
Lla i perzier M 15
imento 32.5 N
Shuma :
Shtrese me pllaka granili me
2.266/1 boje, 30x30cm

op
leke
t*km
op
m2
m3
kg

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllaka zak granili 30x30 cm
Lla i perzier M 15
imento 32.5 N
Shuma :
Shtrese me pllaka mermeri,
2.267a 40x40cm

op
leke
t*km
op
m2
m3
kg

1.54
268

174
0.167

268
45
0.48

17

8
0.07

200

14
1.02
0.02
4

313

700
3550
8

14

m2
1.54
268

174
0.167

268
45
0.48

17

8
0.07

200

14
1.02
0.02
4

313

m2

Page 60

14

800
3550
8

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia
3

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllaka mermeri 40x40 cm
Lla i perzier M 15
Bojak cimentoje me boje
Shuma :
Shtrese me pllaka grez
2.267b importi, 40x40cm

op
leke
t*km
op
m2
m3
kg

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllaka grez 40x40 cm
Kol per pllaka
Bojak cimentoje me boje
Shuma :

op
leke
t*km
op
m2
kg
kg

Shtrese me pllaka porcelanat


2.267/1 importi
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Pllaka porcelanata
Kol per pllaka
imento e bardhe
Bojak cimentoje me boje
Shuma :

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
2.46
428

5
174
0.167

10

11

0.07

200

12

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

13

14

15

19

1.02
0.02
4

3500
3550
130

3570
71
520
4161

4685

375

468.5

5528

928.2
80
440
1448

1970

158

197

2324

1680 1713.6
20
80
25
75
110
16.5
1885

2303

184

230.3

2717

428
71
0.62

17

500

11

11

14

14

m2
2.46
428

174
0.167

428
71
0.48

17

8
0.07

200

14
1.02
4
4

500

14

910
20
110

m2
op
leke
t*km
op
m2
kg
kg
kg

2
348

174
0.167

348
58
0.62

17

0.02

m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin

op
leke
t*km
op

60

1.2
1.02
4
3
0.15

406

Shtrese me pllaka graniti


2.273/1 t=2cm "ROSA BETA"

11

3.12
542.9

174
0.167

11

1.2

543
91
0.62

17

11
0.02

Page 61

80

1.6

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Pllaka graniti "Rosa Beta"
Lla i perzier M 50
imento e bardhe
imento e zakonshme
Shuma :

Shtrese me pllaka graniti


2.273/2 t=2cm "ROSA PORINO"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Pllaka graniti "Rosa PORINO"
Lla i perzier M 50
imento e bardhe
imento e zakonshme
Shuma :
Shtrese me pllaka graniti
2.273/3 t=2cm "NERO AFRIKA"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Pllaka graniti "Nero AFRIKA"
Lla i perzier M 50
imento e bardhe
imento e zakonshme
Shuma :

2.273/1a

Njesia
3
m2
m3
kg
kg

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

634

10

11

11

12

13
1.01
0.02
1
3

14
0
4300
25
9

1.6

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

0
86
25
27
138

784

62.7

78.37

925

0
86
25
27
138

783

62.7

78.33

924

0
86
25
27
138

784

62.7

78.37

925

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
kg

3.12
542.9

174
0.167

543
91
0.62

17

11
0.02

60

1.2
1.01
0.02
1
3

634

11

0
4300
25
9

1.2

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
kg

3.12
542.9

174
0.167

543
91
0.62

17

0.02

m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Pllaka graniti "Rosa Beta"
Lla i perzier M 50

op
leke
t*km
op
m2
m3

80

1.6
1.01
0.02
1
3

634

Shtrese me pllaka graniti


t=3cm "ROSA BETA"

11

3.12
542.9

174
0.167

11

0
4300
25
9

1.6

543
91
0.62

17

11
0.02

60

1.2
1.01
0.02

Page 62

0
4300

0
86

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.273/2a

2
imento e bardhe
imento e zakonshme
Shuma :
Shtrese me pllaka graniti
t=3cm "ROSA PORINO"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Pllaka graniti "Rosa PORINO"
Lla i perzier M 50
imento e bardhe
imento e zakonshme
Shuma :

2.273/2a

Shtrese me pllaka graniti


t=3cm "VERDE"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Pllaka graniti "VERDE"
Lla i perzier M 50
imento e bardhe
imento e zakonshme
Shuma :

2.273/2b

Njesia
3
kg
kg

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

11

12

13

14
1
3

634

11

15
25
9

1.2

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

25
27
138

783

62.7

78.33

924

0
86
25
27
138

783

62.7

78.33

924

0
86
25
27
138

784

62.7

78.37

925

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
kg

3.12
542.9

174
0.167

543
91
0.62

17

11
0.02

60

1.2
1.01
0.02
1
3

634

11

0
4300
25
9

1.2

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
kg

3.12
542.9

174
0.167

543
91
0.62

17

m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin

op
leke
t*km
op

11
0.02

80

1.6
1.01
0.02
1
3

634

Shtrese me pllaka graniti


t=3cm "MULTI-KOLORE"

Pllaka graniti "Multi-KOLORE"


Lla i perzier M 50
imento e bardhe

op

3.12
542.9

174
0.167

11

0
4300
25
9

1.6

543
91
0.62

17

11
0.02

m2
m3
kg

60

1.2
1.01
0.02
1

Page 63

0
4300
25

0
86
25

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
imento e zakonshme
Shuma :

Shtrese me pllaka mermeri


2.273/4 t=2cm "JANINA"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Pllaka mermeri "Janina"
Lla i perzier M 50
imento e bardhe
imento e zakonshme
Shuma :
Shtrese me pllaka mermeri
2.273/5 t=3cm "JANINA"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Pllaka mermeri "Janina"
Lla i perzier M 50
imento e bardhe
imento e zakonshme
Shuma :
Shtrese me pllaka mermeri
2.273/6 t=3cm "TRAVERTINE"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Pllaka mermeri "Travertine"
Lla i perzier M 50
imento e bardhe
imento e zakonshme
Shuma :

Njesia
3
kg

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

11

12

13

14
3

634

11

15
9

1.2

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

27
138

783

62.7

78.33

924

0
86
25
27
138

783

62.7

78.33

924

0
86
25
27
138

784

62.7

78.37

925

0
86
25
27
138

783

62.7

78.33

924

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
kg

3.12
542.9

174
0.167

543
91
0.62

17

11
0.02

60

1.2
1.01
0.02
1
3

634

11

0
4300
25
9

1.2

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
kg

3.12
542.9

174
0.167

543
91
0.62

17

11
0.02

80

1.6
1.01
0.02
1
3

634

11

0
4300
25
9

1.6

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
kg

3.12
542.9

174
0.167

543
91
0.62

17

11
0.02

60

1.2
1.01
0.02
1
3

634

11

Page 64

1.2

0
4300
25
9

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia
3

2.268 Shkalle montazhi granili


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Bazamak granili montazhi
Lla i perzier M 15
Bojak cimentoje me boje
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg

2.268a Shkalle montazhi mermeri


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Bazamak mermeri montazhi
Lla i perzier M 15
Bojak cimentoje me boje
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg

2.276 Shtrese parketi


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Zmerilatrice
Parket
Binar pishe 50x50 mm
Kornize e stazhionuar
Gozhde
Llak
Te ndryshme 3%
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
op
m2
m3
ml
kg
kg
leke

2.279 Shtrese derrasa FM 2.5cm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Binar pishe 50x50 mm
Derrase pishe stazh fm 2.5c

m2
op
leke
t*km
m3
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

2.3
400.2

174
0.167

10

17

467

200

13

14

15

1.02
0.02
3

3500
5728
20

3570
115
60
3745

4300

344

430

5074

17

3774
115
60
3949

4504

360

450.4

5314

2880 2995.2
25000
500
140
141
90
9
350
112
0.03
113
3870

5048

404

504.8

5957

8
200

80
1.02
0.02
3

467

80

20

2
0.12
0.41

200
480

24
197
1.04
0.02
1.01
0.1
0.32
3758

954

174
0.167

3700
5728
20

818
137
0.12

1.6
278

19

80

80

0.4

174
0.167

TOTALI
10%
18

400
67
0.48

4.7
818

16

Fitim

8
0.4

174
0.167

12

Shp
pl
8%
17

400
67
0.48

2.3
400.2

11

Shuma

221

278
46
0.18

20

4
0.031
1.02

Page 65

28500
600

884
612

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia

2
Gozhde
Te ndryshme 0.2 %
Shuma :

3
kg
leke

2.282 Shtrese derrasa FM 4.0cm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Binar pishe 50x50 mm
Derrase pishe stazh fm 4cm
Gozhde
Te ndryshme 0.2 %
Shuma :

m2
op
leke
t*km
m3
m2
kg
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

325

1.6
278

174
0.167

10

11

12

13
0.1
1505

Shuma

Fitim
TOTALI
10%
18

14

15

90
0.002

9
3
1508

1836

147

183.6

2166

775
1173
9
4
1961

2290

183

229

2702

550
550

1027

82.2

102.7

1212

158
158

694

55.5

69.41

819

1131
1131

1401

112

140.1

1653

16

Shp
pl
8%
17

19

278
46
0.21

20

4
0.031
1.02
0.1
1957

325

25000
1150
90
0.002

NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERITORIN E NDERTESAVE


2.258/2 Shtrese zhavori
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Zhavor
Shuma :

m3
op
leke
t*km
m3

2.258/2 Nenshtrese mbeturina


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Mbeturina ndertimi
Shuma :

m3
op
leke
t*km
m3

2.261 Shtrese rere


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Rere
Shuma :

m3
op
leke
t*km
m3

2.271 Shtrese mozaik mermeri


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport

m2
op
leke
t*km

1.2
138

115
0.167

138
23
18.60

17

316
1.1

161

1.3
149.5

115
0.167

150
25
21.30

17

362
1.05

174

0.87
100.1

115
0.167

100
17
17

153
1.3

117

174
0.167

150

362

9.00

6.1
1061

500

316

153

1061
177
0.53

17

Page 66

870

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia

2
Vin kulle
Pllaka mozaik mermeri
Lla i perzier M 15
imento 32.5 N
imento e bardhe 42.5 R
Granil
Shuma :

3
op
m2
m3
kg
kg
m3

Pllaka te vogla mermeri


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllaka mermeri 20x20cm
Lla i perzier M 15
imento 32.5 N
imento e bardhe 42.5 R
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
kg

Shtrese pllaka mermeri


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllaka mermeri t= 2 cm
Lla i perzier M 15
imento 32.5 N
imento e bardhe 42.5 R
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
kg

2.273/1 Shtrese pllaka mermeri


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllaka mermeri t= 3 cm
Lla i perzier M 15
imento 32.5 N
imento e bardhe 42.5 R
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
kg

2.272

2.273

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

1239

4.5
783

174
0.167

10
0.22

11
200

12
44

14

15

0.72
0.02
3
6
0.01

3500
3550
8
25
1500

2520
71
23
150
15
2779

4071

326

407.1

4804

200

914

10

2652
107
23
25
2807

3763

301

376.3

4440

3570
107
23
25
3725

4679

374

467.9

5521

2652
107
23
25
2807

3761

301

376.1

4438

2600
3550
8
25

32

783
131
0.61

17

10
0.15

200

30
1.02
0.03
3
1

914

174
0.167

19

32
1.02
0.03
3
1

4.5
783

TOTALI
10%
18

17 10.0
0.16

174
0.167

Fitim

13

44

16

Shp
pl
8%
17

783
131
0.59

4.5
783

Shuma

10

3500
3550
8
25

30

783
131
0.61

17

10
0.15

200

30
1.02
0.03
3
1

914

10

Page 67

30

2600
3550
8
25

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Shtrese tulla te plota (rate)
2.286 mbi rere
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tulla te plota
Lla imento 1:2
Rere
Shuma :

Njesia
3

op
leke
t*km
cope
m3
m3

1.05
182.7

174
0.167

10

11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

183
31
1.20

17 20.4
33
0.008
0.06

213
m2
op
leke
t*km
cope
kg
kg
kg
kg
m3

2.287/1 Shtrese pllaka antiacide


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Pllaka antiacide 20x20x2cm
Bitum M 3
Kuarc pluhur antiacid
Rere kuarci antiacid
Azbest pluhur
Vaj guri
Dru zjarri
Shuma :

m2
op
leke
t*km
cope
kg
kg
kg
kg
liter
m3

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

m2

2.287 Shtrese pllaka qelqi 15x15


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Pllaka qelqi 150x150x15mm
imento 32.5 N
Rere kuarci
Leng xhami
Fluor silikat natriumi
Lla i perzier M 15
Shuma :

Shtrese avullizoluese
2.423/a gjeotekstil

op

7.5
1305

174
0.167

20.4

20

1523

20

100.8

1190

1886
27
28
294
30
107
2372

3896

312

389.6

4598

1750
760
76
120
16
400
162
3284

4813

385

481.3

5679

6
25
9.5
8.4
15
0.7
2.5
0.06
6

m2
174
0.167

41
9
7
147
600
3550

0.31

0.4
69.6

80.7

1305
218

1523

op
leke

1008

2
46
3
4
2
0.05
0.03

174
0.167

660
62
52
775

1305
218
0.10

7.5
1305

20
7800
870

70
12

Page 68

70
80
9
8
23
160
2700

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Transport
gjeotekstil
Te ndryshme 10 %
Shuma:

Shtrese me pllaka grez


2.267/a porcelanato
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllaka porcelanato
Lla i perzier M 25
Kol per pllaka
Bojak cimentoje me boje
Shuma :
Shtrese pllaka mermeri
2.273 graniti
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllaka mermeri graniti t=3cm
Lla i perzier M 25
imento 32.5 N
imento e bardhe 42.5 R
Shuma :
2.276 Shtrese parketi laminat
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Zmerilatrice
Parket laminat
Shtrese hidroizoluese
Kornize e stazhionuar
Msterial ngjites

Njesia
3
t*km
kg
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

7
0.03

9
17 0.51

81

10

11

12

13

14

0.3
67.5

225
10%

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

67.5
7
74

156

12.5

15.6

184

1680 1713.6
4000
80
20
140
130
19.5
1953

2312

185

231.2

2729

5327

426

532.7

6286

0.51

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
kg

1.66
288.8

174
0.167

289
48
0.48

17

8
0.07

200

14
1.02
0.02
7
0.15

337

14

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
kg

2.8
487.2

174
0.167

487
81
0.61

0.15

200

30
1.02
0.02
3
1

569
m2
op
leke
t*km
op
op
m2
m2
ml
kg

17 10.4

3.65
635

174
0.167

10

4500
4000
8
25

30

4590
80
23
25
4718

635
106
0.12

17 2.04
0.12
0.41

200
480

24
197
1.04
1.04
1.01
1.3

Page 69

0
180
140
305

0
187
141
397

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia

2
Llak
Te ndryshme 3%
Shuma :

3
kg
leke

2.268a Shkalle mermer graniti


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Bazamak mermeri montazhi
Lla i perzier M 25
Bojak cimentoje me boje
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg

Trotuar me pllaka, pa
2.288 borduren e betonit

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

741

2.3
400.2

174
0.167

10

11

2.04

12

13
0.27
819.6

14
350
0.03

221

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

95
25
844

1808

145

180.8

2134

3978
80
26
4084

4580

366

458

5405

75
156
336
9
714
1290

1841

147

184.1

2173

75
156
336
27
594

1019

81.5

101.9

1203

400
67
0.54

17

9
0.1

200

20
1.02
0.02
0.2

467

3900
4000
130

20

m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Zhavor
Lla imento 1:2
Beton C 7/10
imento 32.5 N
Pllaka trotuari granil+boje
Shuma :
Trotuar me lluster imento, pa
2.289 borduren e betonit

op
leke
t*km
m3
m3
m3
kg
m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Zhavor
Lla imento 1:2
Beton C 7/10
imento 32.5 N
Shuma :
Bordura trotuari 20x35cm te
2.290 parapergatitura

op
leke
t*km
m3
m3
m3
kg

Sp + p

op

2.4
417.6

174
0.167

418
70
3.77

17

64
0.15
0.02
0.07
1
1.02

487

500
7800
4800
9
700

64

m2
1.8
313.2

174
0.167

313
52
3.52

17

60
0.15
0.02
0.07
3

366

60

ml
op

0.7

174

122

Page 70

500
7800
4800
9

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Lla imento 1:2
Bordura betoni 20x35 gatsh
Shuma :

Bordura trotuari 25x12cm


2.291 derdhur ne vend
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Rere me lageshti
imento 32.5 N
Kallep brezi
Beton C 12/15
Shuma :

Njesia
3
leke
t*km
m3
ml

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
121.8

5
0.167

10

11

12

13

14

0.02
1

7800
500

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

20
0.35

17

142

156
500
656

804

64.3

80.41

949

27
9
75
203
314

564

45.1

56.41

666

250
8
0.9
259

335

26.8

33.45

395

14
150
252
3
104
52
50
625

1586

127

158.6

1872

ml
op
leke
t*km
m3
kg
m2
m3

1.2
208.8

174
0.167

209
35
0.38

17

6
0.031
1
0.5
0.035

244

870
9
150
5800

PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI


2.292 Trare tavani te sharruar
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Lende pishe e sharruar
Bitum M 3
Gozhde
Shuma :

m2
op
leke
t*km
m3
kg
kg

2.295 Tavan rrjete teli + suva


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Gozhde
Listela pishe
Rrjete teli dopio
Tel bari
Llac bastard M 25
imento 32.5 N
Skele inventar
Shuma :

m2
op
leke
t*km
kg
m3
m2
kg
m3
kg
m2

0.37
64.38

174
0.167

64
11
0.03

17

0.5
0.01
0.1
0.01

75

4.7
817.8

174
0.167

25000
80
90

0.5

818
137
0.40

17

6.8
0.15
0.006
2.1
0.03
0.026
6.7
1

954

6.8

Page 71

90
25000
120
113
4000
8
50

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Suva solete ~ 4 m me
2.300 drejtues, me krah
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare lavatrice
Llac bastard M 25
imento 32.5 N
Skele inventar
Shuma :
Suva solete > 4 m, me
2.303 drejtues, me krah
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare lavatrice
Llac bastard M 25
imento 32.5 N
Skele inventar
Shuma :
Suva solete ~ 4 m, me
2.300/1 drejtues, me pompe
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Pompe suvatimi
Rere e lare lavatrice
Llac bastard M 25
imento 32.5 N
Skele inventar
Shuma :

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

2.85
495.9

174
0.167

10

11

12

0.13

200

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
m2

496
83
0.44

17

7
26
0.005
0.02
5.5
0.75

579

1250
4000
8
50

26

6
80
43
38
167

779

62.3

77.88

919

6
80
43
38
167

878

70.3

87.83

1036

6
80
0
38
124

421

33.6

42.06

496

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
m2

3.31
575.9

174
0.167

576
96
0.44

17

7
0.16

200

32
0.005
0.02
5.5
0.75

672

1250
4000
8
50

32

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
m2

1.425
248

174
0.167

248
41
0.44

17

7
0.17

0
0.005
0.02
5.5
0.75

289

Page 72

1250
4000
0
50

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Suva solete > 4 m, me
2.303/1 drejtues, me pompe
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Pompe suvatimi
Rere e lare lavatrice
Llac bastard M 25
imento 32.5 N
Skele inventar
Shuma :

Suva brenda mur tulle ~ 4m,


2.310 me krah, lla perzier M 25
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pompe suvatimi
Rere e lare lavatrice
Lla i perzier M 25
imento 32.5 N
Shuma :

Suva brenda mur tulle ~ 4m,


2.310/1 me pompe, ll perzier M 25
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pompe suvatimi
Rere e lare lavatrice
Lla i perzier M 25
imento 32.5 N
Shuma :

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

1.65
287.1

174
0.167

10

11

12

0.25

450

113

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
m2

287
48
0.44

17

7
0.005
0.02
5.5
0.75

335

1250
4000
8
50

113

6
80
43
38
167

622

49.7

62.17

734

6
100
51
158

545

43.6

54.54

644

6
80
51
138

328

26.2

32.76

387

m2
op
leke
t*km
op
op
m2
m3
kg

1.55
269.7

174
0.167

270
45
0.38

17

6
0.13
0.09

200
450

26
41
0.005
0.025
6.6

315

1250
4000
8

67

m2
op
leke
t*km
op
op
m2
m3
kg

0.775
134.9

174
0.167

135
23
0.38

17

6
0.13
0.09

200
0

26
0
0.005
0.02
6.6

157

Page 73

26

1250
4000
8

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Suva brenda mur guri ~ 4m,


2.312 me krah, lla perzier M 25
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pompe suvatimi
Rere e lare lavatrice
Lla i perzier M 25
imento 32.5 N
Shuma :

Suva brenda mur guri ~ 4m,


2.312/1 me pompe, ll perzier M 25
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pompe suvatimi
Rere e lare lavatrice
Lla i perzier M 25
imento 32.5 N
Shuma :
Suva trare e kollona ~ 4m, me
2.314 krah, lla perzier M 25
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pompe suvatimi
Rere e lare lavatrice
Lla i perzier M 25
imento 32.5 N
Shuma :

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

1.75
304.5

174
0.167

10

11

0.08
0.09

200
450

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

m2
op
leke
t*km
op
op
m2
m3
kg

305
51
0.44

17

7
16
41
0.005
0.03
6.6

355

1250
4000
8

57

6
120
51
178

597

47.8

59.71

705

6
120
60
186

428

34.2

42.8

505

6
60
43
109

820

65.6

82.01

968

m2
op
leke
t*km
op
op
m2
m3
kg

0.875
152.3

174
0.167

152
25
0.44

17

7
0.08
0.09

200
450

16
41
0.005
0.03
7.7

178

1250
4000
8

57

m2
op
leke
t*km
op
op
m2
m3
kg

2.95
513.3

174
0.167

513
86
0.29

17

5
0.13
0.18

200
450

26
81
0.005
0.015
5.5

599

Page 74

107

1250
4000
8

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Suva trare e kollona ~ 4m, me
2.314/1 pompe, ll perzier M 25
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pompe suvatimi
Rere e lare lavatrice
Lla i perzier M 25
imento 32.5 N
Shuma :
2.324a Plintuse pllake grez
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Plintuse pllaka grez h=10cm
Koll
Shuma :
2.324b Plintuse grez h = 10 cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Plintuse grez h=10cm
Koll
Shuma :
2.324/2 Plintuse mermeri h = 10cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Plintuse mermeri t=1.2cm
Lla imento 1:2
Shuma :
Veshje brenda me pllake
2.325 mermeri
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Rere e lare lavatrice

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

1.475
256.7

174
0.167

10

11

0.13
0.18

200
450

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

m2
op
leke
t*km
op
op
m3
m3
kg

257
43
0.29

17

0.35
60.9

174
0.167

0.15

17

174
0.167

52.06

614

166
4
170

244

19.5

24.36

287

235
4
239

313

25

31.26

369

294
8
302

383

30.6

38.29

452

2.6
235
20

17 10.0
1
0.001

174
0.167

41.6

61
10
0.59

3.7
643.8

166
20

2.6

71

m2
op
leke
t*km
m3

17

1
0.2

174
0.167

521

61
10
0.15

0.35
60.9

6
60
43
109

2.6

2.6

71
m2
op
leke
t*km
m2
m3

107

1
0.2

0.35
60.9

1250
4000
8

61
10

71
ml
op
leke
t*km
ml
kg

26
81
0.005
0.015
5.5

300
ml
op
leke
t*km
ml
kg

294
7800

10.0

644
108
0.66

17 11.2
0.005

Page 75

1250

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
imento
imento 32.5 N
Pllake mermeri t=1.2cm
Shuma :
2.326 Veshje me pllake majolike
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Rere e lare lavatrice
imento 32.5 N
imento e bardhe R 42.5 R
Pllake majolike importi
Shuma :
2.328 Patinim muri alli (stuko)
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Alli ose stuko
Gelqere qull
Shuma :
2.330 Patinim tavani alli (stuko)
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Alli ose stuko
Gelqere qull
Skele inventar
Shuma :
Patinim muri me stuko
2.328/1 veneciane
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Stuko veneciane
Astar
Qiri llustrimi
Shuma :

Njesia
3
kg
kg
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

751
m2
op
leke
t*km
m3
kg
kg
m2

3.7
643.8

174
0.167

0.21

17

13
2.7
0.3
1

0.76
132.2

174
0.167

19

3197

256

319.7

3773

6
23
8
928
965

1720

138

172

2030

20
17
37

192

15.4

19.2

227

20
17
25
62

266

21.3

26.64

314

212
100
125
437

624

49.9

62.39

736

1250
8
25
910

17 0.34
20
8.7

174
29
17 1.02
1
2
0.5

174
0.167

21
8
2400
2435

0.34

0.06

0.92
160.1

15

8
25
2400

132
22
1
2

174
0.167

TOTALI
10%
18

14

3.6

0.02

1
174

16

Fitim

3.6
0.005
3
0.3
1.02

203

m2
op
leke
t*km
liter
liter
liter

12

Shp
pl
8%
17

644
108

154
m2
op
leke
t*km
kg
kg
m2

11

11.2

751
m2
op
leke
t*km
kg
kg

10

Shuma

20
8.7
50

1.02

160
27
0.02

20

0.4
0.35
0.333
0.05

187

0.4

Page 76

605
300
2500

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Patinim tavani me stuko
2.330/1 veneciane
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Stuko veneciane
Astar
Qiri llustrimi
Skele inventar
Shuma :
Veshje fasade me pllaka
2.355 qeramike importi

Njesia
3
m2
op
leke
t*km
liter
liter
liter
m2

1.2
208.8

174
0.167

10

11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

209
35
0.06

20

1.2
0.35
0.333
0.05
0.5

605
300
2500
50

1.2

212
100
125
25
462

707

56.5

70.65

834

1428
47
7
1482

3050

244

305

3599

2448
156
13
2617

4185

335

418.5

4939

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
leke

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllaka mermeri
Lla imento 1:2
Te ndryshme 0.5%
Shuma :

op
leke
t*km
op
m2
m3
leke

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllaka guri

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

244

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllaka qeramike importi
Lla imento 1:2
Te ndryshme 0.5%
Shuma :
Veshje fasade me pllaka
2.355a mermeri

2.355/b Veshje fasade me pllaka guri

op

7.4
1288

174
0.167

1288
215
0.33

17

6
0.3

200

60
1.02
0.006
1475

1503

1400
7800
0.005

60

m2
7.4
1288

174
0.167

1288
215
0.33

17

6
0.3

200

60
1.02
0.02
2604

1503

2400
7800
0.005

60

m2
op
leke
t*km
op
m2

10.9
1897

174
0.167

1897
317
0.33

17

6
0.3

200

60
1.02

Page 77

750

765

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Lla imento 1:2
Te ndryshme 0.5%
Shuma :

Suva e zakonshme fasade


2.331 mur tulle ~ 8m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare lavatrice
imento 32.5 N
Lla i perzier M 25
Skele inventar
Shuma :
Suva e zakonshme fasade
2.332 mur guri ~ 8m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare lavatrice
imento 32.5 N
Lla i perzier M 25
Skele inventar
Shuma :
Suva e zakonshme fasade
2.334 mur tulle mbi 8m lartesi
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare lavatrice
imento 32.5 N
Lla i perzier M 25
Skele inventar

Njesia
3
m3
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

2213

10

11

12

13
0.02
921

14
7800
0.005

60

15
156
5
926

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

3205

256

320.5

3781

6
51
100
30
188

657

52.6

65.74

776

6
60
120
30
216

699

55.9

69.91

825

m2
op
leke
t*km
op
m3
kg
m3
m2

2.18
379.3

174
0.167

379
63
0.41

17

7
0.1

200

20
0.005
6.6
0.025
0.6

443

1250
8
4000
50

20

m2
op
leke
t*km
op
m3
kg
m3
m2

2.24
389.8

174
0.167

390
65
0.47

17 7.99
0.1

200

20
0.005
7.7
0.03
0.6

455

7.99

1250
8
4000
50

20

m2
op
leke
t*km
op
m3
kg
m3
m2

2.5
435

174
0.167

435
73
0.41

17

7
0.12

200

24
0.005
6.6
0.025
1.25

Page 78

1250
8
4000
50

6
51
100
63

Nr.
Kodi
1

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma :

Suva e zakonshme fasade


2.335 mur guri mbi 8m lartesi
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare lavatrice
imento 32.5 N
Lla i perzier M 25
Skele inventar
Shuma :
Suva xokoli me granil e
2.340 imento te bardhe.
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare lavatrice
imento 32.5 N
imento e bardhe 42.5 R
Lla i perzier M 25
Granil
Shuma :
Suva fasade me granil e
2.343 imento te bardhe ~ 8m.
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare lavatrice
imento 32.5 N
imento e bardhe 42.5 R
Lla i perzier M 25
Granil

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta
5

6
508

10

11

12
24

13

14

15
220

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
759 60.7 75.88

Shuma

TOTALI
19
895

m2
op
leke
t*km
op
m3
kg
m3
m2

2.6
452.4

174
0.167

452
76
0.47

17

8
0.12

200

24
0.005
7.7
0.03
1.25

528

1250
8
4000
50

24

6
60
120
63
249

809

64.7

80.88

954

6
41
8
120
35
210

963

77.1

96.32

1137

m2
op
leke
t*km
op
m3
kg
kg
m3
m3

3.5
609

174
0.167

609
102
0.64

17

11
0.16

200

32
0.005
5.3
0.3
0.03
0.023

711

11

1250
8
25
4000
1500

32

m2
op
leke
t*km
op
m3
kg
kg
m3
m3

3.7
643.8

174
0.167

644
108
0.66

17

11
0.37

200

74
0.005
6.6
7.9
0.025
0.023

Page 79

1250
8
25
4000
1500

6
51
198
100
35

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Skele inventar
Shuma :

Suva fasade me granil e


2.345 imento te bardhe h > 8m.

Njesia
3
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

751

10

11

11

12

13
1.25

14

15
50

74

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

63
452

1289

103

128.9

1521

6
51
198
100
35
63
452

1352

108

135.2

1595

6
51
68
100
12
3
63
303

906

72.5

90.61

1069

m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare lavatrice
imento 32.5 N
imento e bardhe 42.5 R
Lla i perzier M 25
Granil
Skele inventar
Shuma :
Suva fasade me teranove
2.346 imento te bardhe h > 8m.

op
leke
t*km
op
m3
kg
kg
m3
m3
m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare lavatrice
imento 32.5 N
imento e bardhe 42.5 R
Lla i perzier M 25
Granil
Boje cimentito
Skele inventar
Shuma :
Suva xokoli me granil e
2.348 imento te zak me okitje

op
leke
t*km
op
m3
kg
kg
m3
m3
kg
m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare lavatrice
imento 32.5 N

op
leke
t*km
op
m3
kg

4
696

174
0.167

696
116
0.65

17

11
0.38

200

76
0.005
6.6
7.9
0.025
0.023
1.25

812

11

1250
8
25
4000
1500
50

76

m2
2.8
487.2

174
0.167

487
81
0.50

17

9
0.13

200

26
0.005
6.6
2.7
0.025
0.008
0.03
1.25

569

1250
8
25
4000
1500
110
50

26

m2
7.6
1322

174
0.167

1322
221
0.65

17 11.1
0.35

200

70
0.005
6.6

Page 80

1250
8

6
51

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Gelqere qull
Lla i perzier M 25
Granil
Shuma :

Suva xokoli me granil e


2.350 imento te zak, me spruco
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare lavatrice
imento 32.5 N
Gelqere qull
Lla i perzier M 25
Granil
Shuma :
Suva fasade me granil e
2.352 imento te zak, h ~ 8m.

Njesia
3
kg
m3
m3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

1543

10

11

11.1

12

13
8.2
0.03
0.023

14
8.7
4000
1500

70

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

71
120
35
283

1907

153

190.7

2251

6
66
26
100
12
211

517

41.4

51.7

610

6
51
71
100
35
63
326

1122

89.8

112.2

1324

m2
op
leke
t*km
op
m3
kg
kg
m3
m3

1.4
243.6

174
0.167

244
41
0.48

17

8
0.07

200

14
0.005
6.6
3.1
0.025
0.008

284

1250
10
8.5
4000
1500

14

m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare lavatrice
imento 32.5 N
Gelqere qull
Lla i perzier M 25
Granil
Skele inventar
Shuma :
Suva fasade me granil e
2.352 imento te zak, h > 8m.

op
leke
t*km
op
m3
kg
kg
m3
m3
m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare lavatrice

op
leke
t*km
op
m3

3.7
643.8

174
0.167

644
108
0.67

17

11
0.17

200

34
0.005
6.6
8.2
0.025
0.023
1.25

751

11

1250
8
8.7
4000
1500
50

34

m2
4
696

174
0.167

696
116
0.67

17

11
0.18

200

36
0.005

Page 81

1250

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia

2
imento 32.5 N
Gelqere qull
Lla i perzier M 25
Granil
Skele inventar
Shuma :

3
kg
kg
m3
m3
m2

2.308/a Suvatim me grafiato h > 4 m


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin
Grafiato e gatshme
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
kg

2.297/a Tavan me kartonxhes


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Kartonxhes cimentato
K/metalike
Rrjete + stukime
Korrnize dekorative gips
Skele inventar
Te ndryshme 2 %
Shuma :

m2
op
leke
t*km
m2
kg
m2
ml
m2
leke

An

An

Veshje fasade me alukobonde


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Alukoband
Konstruksion metalik
Te ndryshme 10 %
Shuma :
Veshje fasade me pllake
terakote
Sp + p

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

812

3.5
609

174
0.167

12

13
6.6
8.2
0.025
0.023
1.25

0.40

17

60

7.2

94.8

118.5

1399

0
0

725

58

72.47

855

1575
324
20
72
60
33
2084

2531

202

253.1

2986

5928
350
628
6906

7507

601

750.7

8859

498
83
17 20.4
1.04
5700
4 87.596
6278
10%
581

174

1185

17 20.4

20.4

1.20

3.4

19

51
71
100
35
63
326

7.2

1.05
1500
3.7 87.596
0.15
130
0.8
90
1.2
50
1655
2%

174
0.167

TOTALI
10%
18

365
61
1.20

2.86
497.6

16

Fitim

7
5

174
0.167

15

8
8.7
4000
1500
50

36

0.12

2.1
365.4

14

Shp
pl
8%
17

609
102

426

m2
op

11

11

711

m2
op
leke
t*km
m2
kg
leke

10

Shuma

20.4

592

Page 82

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

An

2
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Rere e lare
Lla i perzier M 25
imento 32.5 N
Pllake terakote
Skele inventari
Shuma :
Veshje fasade me mermer
travetin
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Mermere travetine
Lla imento 1:3
Bojak cimentoje me boje
Skele inventari
Trapan elektrik
Shuma :

Njesia
3
leke
t*km
op
m3
m3
kg
m2
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
591.6

5
0.167

0.50

m2
op
leke
t*km
m2
ml
m2
leke

2.297/c Tavan i varur plastik


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Pllake plastike me aksesor
Skele inventar
Te ndryshme 1 %

m2
op
leke
t*km
m2
m2
leke

0.13

200

12

13

17

5.5
957

174
0.167

17

19

1250
4000
9
2938
50

6
80
27
3056
63
3231

3956

316

395.6

4668

3570
107
39
63
30
3808

5004

400

500.4

5905

1224
160
60
29
1473

1695

136

169.5

2000

200

70
3500
5100
130
50
90

70

190
32
0.05

17 0.85
1.02
0.8
1.2
1444

221

174
0.167

15

26

1.02
0.021
0.3
1.25
0.33

2.1
365.4

14

26

0.35

174
0.167

TOTALI
10%
18

957
160
0.55

1.09
189.7

16

Fitim

9
0.005
0.02
3
1.04
1.25

1117

Tavan i varur me pllaka gipsi


2.297/b 60x60cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Pllaka gipsi 60x60cm + akses
Korrnize dekorative gips
Skele inventar
Te ndryshme 2 %
Shuma :

11

Shp
pl
8%
17

99

690

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg
m2
op

10

Shuma

1200
200
50
2%

0.85

365
61
0.05

17 0.85
1.02
1.2
417

Page 83

350
50
1%

357
60
4

Nr.
Kodi
1

An

An

An

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma :

Veshje fasade me xham


struktural i pathyeshem
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Xham struktural i pathyeshem
Konstruksion metalik
Te ndryshme 10 %
Shuma :

m2
op
leke
t*km
m2
kg
leke

Veshje pishine me pllake e


kolle kunder lageshtires
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Kolle speciale anti lageshtire
imento 32.5 N
Pllake veshje speciale
imento e bardhe
Skele inventari
Shuma :

m2
op
leke
t*km
kg
kg
m2
kg
m2

Veshje muri me gomine


speciale = 42mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Gomine speciale = 42mm
Skele inventari
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
m2
m2

Veshje fasade pllake mermeri


2.358 t = 2 cm.
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

3
522

6
426

174
0.167

522
87

0.70

9
0.85

20

609

2.6
452.4

174
0.167

10

11

12

15
421

1.04
4
4020

3500
95
10%

3640
380
402
4422

5045

404

504.5

5953

500
32
2907
8
63
3509

4040

323

404

4767

8000
613
8613

9297

744

929.7

10970

14

17

426
71
17

187
0.35

200

70
1
1.25

497

187

m2
174
0.167

25
10.5
2850
25.0
50

11.00

9.5
1653

19
1001

452
76

528

op
leke
t*km
op

14

20
3
1.02
0.3
1.25

174
0.167

TOTALI

13

14

0.21

2.45
426.3

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
848 67.9 84.84

Shuma

1653
276
0.63

17

11
0.35

Page 84

200

70

8000
490

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Trapano
Pllaka mermeri t=2cm
Lla imento 1:2
Tel zinku
Stuko
Skele inventar
Shuma :

Veshje fasade pllake mermeri


2.358 t = 3 cm.
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Trapano
Pllaka mermeri t=2cm
Lla imento 1:2
Tel zinku
Stuko
Skele inventar
Shuma :

Njesia
3
op
m2
m3
kg
kg
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

1929

10
0.33

11
90

11

12
30

Shuma

Fitim
TOTALI
10%
18

13

14

15

1.02
0.02
0.5
0.2
1.25

3500
7800
140
20
50

3570
156
70
4
63
3863

5902

472

590.2

6964

2652
156
70
4
63
2945

4984

399

498.4

5881

960
256
6574
7790

8100

648

810

9558

100

16

Shp
pl
8%
17

19

m2
op
leke
t*km
op
op
m2
m3
kg
kg
m2

9.5
1653

174
0.167

1653
276
0.63

17

11
0.35
0.33

200
90

70
30
1.02
0.02
0.5
0.2
1.25

1929

11

2600
7800
140
20
50

100

PUNIME DYER DRITARE


F.V dritare druri kase binar
3.370 teke xham
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Xhama 4 mm
Gomina
Dritare e pergatitur
Shuma :

m2
op
leke
t*km
m2
ml
m2

1.5
261

174
0.167

261
44
0.19

30

6
0.8
3.2
1

305

F.V dritare druri kase bylme teke


3.371

xham

m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

op
leke

1.95
339.3

174
0.167

339
57

Page 85

1200
80
6574

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Transport
Xhama 4 mm
Gomina
Dritare e pergatitur
Shuma :

F.V Dritare druri dyfishe dopio


3.371/1 xham kase bylme
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Xhama 4 mm
Gomina
Dritare e pergatitur
Shuma :
F.V Dritare druri dopio xham
3.371/2 kase binari

Njesia
3
t*km
m2
ml
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

7
0.19

9
30

10

11

12

13

16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

14

15

1200
80
6971

960
256
6971
8187

8588

687

858.8

10134

1920
512
7331
9763

10215

817

1022

12054

1920
512
6828
9259.7

9661

773

966.1

11400

960
128
4976
6064

6324

506

632.4

7462

6
0.8
3.2
1

396

Shuma

m2
op
leke
t*km
m2
ml
m2

2.2
382.8

174
0.167

383
64
0.19

30

6
1.6
6.4
1

447

1200
80
7331

m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Xhama 4 mm
Gomina
Dritare e pergatitur
Shuma :

op
leke
t*km
m2
ml
m2

2.373 F.V Vetrato druri


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Xhama 4 mm
Gomina
Vetrate druri
Shuma :

m2
op
leke
t*km
m2
ml
m2

2.374 F.V dritare metalike


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport

m2
op
leke
t*km

1.95
339.3

174
0.167

339
57
0.19

30

6
1.6
6.4
1

396

1.25
217.5

174
0.167

218
36
0.19

30

6
0.8
1.6
1

254

2.2
382.8

174
0.167

1200
80
6828

383
64
0.26

30

Page 86

1200
80
4976

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.375

Njesia

2
Xhama 4 mm
Gomina
Dritare metalike 18 kg/m2
Shuma :

3
m2
ml
m2

Dritare d/alumini tek xh.


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Dritare d/alumini teke xh.
Shuma:

m2
op
leke
t*km
m2

Dritare d/alumini pa xham,me


2.375/a mbushje d/a.
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Dritare d/alumini teke xh.
Shuma:

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

447

2.2
382.8

174
0.167

m2
op
leke
t*km
m2

2.383 F.V dyer druri


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Sigurime shoqerore 16.7%
Gomina
Dyer derrase k derrase
Shuma :

m2
op
leke
t*km
ml
m2

2.388 Dyer druri zd kd 1/2 xham


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Gomina
Dyer druri 1/2 xham k.d.

m2
op
leke
t*km
ml
m2

12

13
0.9
1.6
1

0.26

30

174
0.167

30

30

8500

411.8

4860

7500
7500

7955

636

795.5

9386

0
0

544

43.5

54.39

642

8500
8500

8955

716

895.5

10566

216
6553
6769

7180

574

718

8472

348
58
0.15

30

5
2.7
1

406

174
0.167

329

8
1

2
348

4118

383
64

447

174
0.167

19

8
8

0.26

2
348

16

TOTALI
10%
18

459
77
1

174
0.167

7500

0.26

2.2
382.8

15
1080
128
2456
3664

Fitim

8
1

2.64
459.4

14
1200
80
2456

Shp
pl
8%
17

383
64

536

2.375/a Dritare d/alumini dyfi xh.


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Dritare d/alumini dopio xham
Shuma:

11

447

m2
op
leke
t*km
m2

10

Shuma

80
6553

348
58
0.15

30

5
2.7
1

Page 87

80
8000

216
8000

Nr.
Kodi
1

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma:

2.390/1 F.V dyer metalike llamarine


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Stuko
Llac cimento 1:2
Dere metalike 27.75kg/m2
Shuma :

m2
op
leke
t*km
kg
m3
m2

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

2.4
417.6

174
0.167

6
406

10

11

12

13

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
8627 690 862.7

Shuma

TOTALI

14

15
8216

20
7800
4445

9
31
4445
4485

4982

399

498.2

5879

0
0
0

137

11

13.7

162

0
0
0

137

11

13.7

162

0
0
0

612

49

61.22

722

19
10179

418
70
0.31

30

9
0.45
0.004
1

487

ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIMET DYER DRITARE


F V dyer te brendeshme druri
2.383/1 importi cilesi e I-re.
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Dyer druri importi cilesi e I - re
Te ndryshme 3 %
Shuma :
F V dyer te brendeshme druri
2.383/2 importi cilesi e II-te.
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Dyer druri importi cilesi e I - re
Te ndryshme 3 %
Shuma :
F V dyer te brendeshme
2.386/1 metalike te blinduara.
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Dyer druri metalike komplet
Te ndryshme 3 %
Shuma :

m2
op
leke
t*km
m2
leke

0.66
114.8

174
0.167

115
19
0.15

20

3
1
0

134

0
0.03

m2
op
leke
t*km
m2
leke

0.66
114.8

174
0.167

115
19
0.15

20

3
1
0

134

0
0.03

m2
op
leke
t*km
m2
leke

3.0
522

174
0.167

522
87
0.15

20

3
1
0

609

Page 88

0
0.03

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1
2.395

2
Dyer d/alumini tek xh.
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Dere d/alumini teke xh.
Shuma:

Dyer d/alumini me mbushje


2.395/a element d/a.
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Dere d/alumini me mbushje.
Shuma:
395/a

Dyer d/alumini dopio xh.


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Dyer d/alumini dopio xham
Shuma:

2.386/2 Dyer te blinduara importi.


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Dyer te blinduara komplet imp
Te ndryshme 3 %
Shuma :
2.373 Vetrato xhami i temperuar
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vetrate xhami temperuar
Shuma :
Grila d/alumini me kanate per
2.394/a dritare.
Sp + p

Njesia
3
m2
op
leke
t*km
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

2
348

174
0.167

0.15

30

2.4
417.6

174
0.167

0.15

2
348

174
0.167

30

30

13661 1093

1366

16120

0
0

492

39.3

49.18

580

8500

8500
8500

8911

713

891.1

10515

35500
1065
36565

37497 3000

3750

44246

12500
12500

12769 1022

1277

15068

796
133
20

3
35500
0.03

226
38
30

5
1

174

0.18

3.2

13250
13250

1
35500

174
0.167

19

348
58

0.15

1.3
226.2

16

174
0.167

13250

0.15

4.574
795.9

15

TOTALI
10%
18

264

m2
op

14

Fitim

418
70

929
m2
op
leke
t*km
m2

13

406
m2
op
leke
t*km
m2
leke

12

487
m2
op
leke
t*km
m2

11

Shp
pl
8%
17

348
58

406

m2
op
leke
t*km
m2

10

Shuma

557

Page 89

12500

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Grila d/a me kanate per dritare
Te ndryshme 3 %
Shuma:

Njesia
3
leke
t*km
m2
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
556.8

5
0.167

m2
op
leke
t*km
m2
leke

V F dyer te brendeshme
2.388/1 tamburate te rimesuara
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Gomina
Dyer te gatshme tamburate
Shuma:

m2
op
leke
t*km
ml
m2

11

12

13

14

0.16

30

174
0.167

TOTALI
10%
18

19

18500
555
18500

19155 1532

1915

22602

435
73
30

5
1
8500

508

174
0.167

18500
0.03

0.15

2
348

16

Fitim

5
1
18500

2.5
435

15

Shp
pl
8%
17

93

650

Grila d/alumini me role per


2.394/a dritare.
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Grila d/a me role per dritare
Te ndryshme 3 %
Shuma:

10

Shuma

8500
0.03

8500
255
8500

9012

721

901.2

10634

756
10900
11656

12065

965

1207

14237

0
0
0

546

43.7

54.59

644

348
58
0.10

30

3
2.7
1

406

280
10900

ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIMET D/ALUMINI PLASTIKE


F V dritare d/alumini plastike
2.375/1 me dopio xham
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Dritare d/a plast dopio xham
Energji elektrike
Shuma:
F V vetrate d/alumini plastike
2.373/1 me dopio xham
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vetrate d/a plast dopio xham

m2
op
leke
t*km
m2
kw

2.65
461.1

174
0.167

461
77
0.26

30

1
12.8
538

m2
op
leke
t*km
m2

2.62
455.9

174
0.167

0
0

456
76
0.26

30

8
1

Page 90

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Energji elektrike
Shuma:

F V dyer d/alumini plastike


2.395/1 me dopio xham
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Dyer d/a plast dopio xham
Energji elektrike
Shuma:

Njesia
3
kw

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

532

m2
op
leke
t*km
m2
kw

2.67
464.6

174
0.167

10

11

12

13
12

14

15
0

Shuma
16

0
0

540

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

43.2

53.98

637

13050 1044

1305

15399

465
78
0.26

30

8
1
13.0

542

12500
0

12500
0
12500

PUNIME BOJATISJE
Sherbetisje e bojatisje me
2.399 gelqere

m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Gelqere e shuar
Boje pluhur cimentito
Te ndryshme 10 %
Shuma:

op
leke
kg
kg
leke

2.400 Boje vaji siperfaqe druri


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Boje vaji
Te ndryshme 10 %
Shuma:

m2
op
leke
kg
leke

2.401 Boje vaji siperfaqe metalik


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Boje vaji
Boje antiruxho
Te ndryshme 10 %
Shuma:

m2
op
leke
kg
kg
leke

Boje vaji siperfaqe metalik


2.402 rezervuar

0.16
27.84

174
0.167

28
5
0.55
0.01
5.861

9
110
0.1

32

0.63
109.6

174
0.167

250
0.1

128

174
0.167

39

3.11

3.894

46

50
5
55

183

14.6

18.29

216

50
35.25
8.525
93.775

392

31.4

39.23

463

110
18
0.2
50

1.47
256

4.76
1.10
0.59
6.4

256
43
0.2
0.15
85.25
298

m2

Page 91

250
235
0.1

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Boje vaji
Boje antiruxho
Te ndryshme 10 %
Shuma:

Boje vaji mbi siperfaqe te


2.403 patinuar

2.404

Njesia
3
op
leke
kg
kg
leke

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
1
174

5
174
0.167

6
174
29

10

11

12

13

0.2
0.15
85.25

14

250
235
0.1

203

15

op
leke
kg
kg
leke

Boje hidroplastike
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Astar ( vinovil )
Boje hidroplastike importi
Te ndryshme 10 %
Shuma:

m2
op
leke
kg
kg
leke

16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

50
35.25
8.525
93.775

297

23.7

29.68

350

0.37
64.4

174
0.167

50
4
5
59

134

10.7

13.43

158

45
36
8
89

162

13

16.22

191

45
168
21
234

307

24.6

30.74

363

64
11
0.2
0.015
53.75

250
250
0.1

75

0.36
62.6

174
0.167

63
10
0.15
0.2
81

300
180
0.1

73

m2
op
leke
kg
kg
leke

0.36
62.6

174
0.167

63
10
0.15
0.2
213

300
840
0.1

73

Patinim granili si mermer


2.404/1 artistik
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Gelqere e shuar
Granil i imet

Shuma

m2

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Boje vaji
Vinovil
Te ndryshme 10 %
Shuma:

Boje hidroplastike cilesi e


2.404/1 larte
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Astar ( vinovil ) cilesi I-re
Boje hidroplastike imp. c.I-re
Te ndryshme 10 %
Shuma:

op

m2
op
leke
kg
m3

3.17
552

174
0.167

552
92
3
0.01

Page 92

9
1500

26
15

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Te ndryshme 30 %
Shuma:

Pragje dritare me pllake


2.405 granili te armuar me bojra
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllake granil b/a me bojra
Lla i perzier M 25
imento 32.5 N
Shuma:
Shpatull dritare me pllake
2.406 granili te armuar me bojra
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllake granil b/a me bojra
Lla i perzier M 25
imento 32.5 N
Shuma:
Pllake b/a granili mbi parapet
2.407 tarace
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Pllake granil b/a me bojra
Lla i perzier M 25
imento 32.5 N
Shuma:
Pllake b/a granili mbi mure
2.408 rrethues

Njesia
3
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

11

12

13
40.97

14
0.3

644

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

12
53

697

55.8

69.7

822

956
60
16
1032

1540

123

154

1817

771
60
25
856

2090

167

209

2466

956
60
16
1032

1723

138

172.3

2033

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg

2.4
418

174
0.167

418
70
0.33

30

10
0.07

150

10.5
1.02
0.015
2.1

487

10

937
4000
8

10.5

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg

5.97
1039

174
0.167

1039
173
0.38

30

11
0.07

150

11
1.02
0.015
3.2

1212

11

756
4000
8

11

m2
op
leke
t*km
op
m2
m3
kg

3.3
574

174
0.167

574
96
0.33

30

10
0.07

150

11
1.02
0.015
2.1

670

10

m2

Page 93

11

937
4000
8

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Pllake granil b/a me bojra
Lla i perzier M 25
imento 32.5 N
Shuma:

Parapet shkalle e ballkone


mur tulle+suva+korimano
2.409 druri
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Lla i perzier M 25
Tulla me 4 vrima t = 10 cm
Beton M 150
Kallep brezi
Hekur i pergatitur
Korimano druri + llak
imento 32.5 N
Shuma:
Parapet shkalle e ballkone
2.410 mur tulle+suva+kor.granili
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Lla i perzier M 25
Tulla me 4 vrima t = 10 cm
Beton M 150
Kallep brezi
Hekur i pergatitur
Korimano granili
imento 32.5 N
Shuma:

Njesia
3
op
leke
t*km
m2
m3
kg

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
2.6
452

5
174
0.167

10

11

12

13

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

14

15

19

937
4000
8

956
60
16
1032

1570

126

157

1853

192
676
93
78
366
368
80
1853

3451

276

345.1

4073

192
676
93
78
366
222
80
1706

3305

264

330.5

3900

452
76
0.33

30

10
1.02
0.015
2.1

528

10

m2
op
leke
t*km
op
m3
cope
m3
m2
kg
ml
kg

7.4
1288

174
0.167

1288
215
1.14

30

34
0.31

200

62
0.048
26
0.016
0.52
3
1.15
10.2

1503

34

4000
26
5800
150
122
320
8

62

m2
op
leke
t*km
op
m3
cope
m3
m2
kg
m2
kg

7.4
1288

174
0.167

1288
215
1.14

30

34
0.31

200

62
0.048
26
0.016
0.52
3
0.22
10.2

1503

34

Page 94

62

4000
26
5800
150
122
1008
8

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Parapet shkalle e ballkone b/a


2.411 granili parafabrikuar
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Parabet b/a parafabrikat
Tub per korimano
Elektroda
Shuma:
Parapet shkalle e ballkone
2.412 hekur e korimano druri
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Konstruksion i gatshem
Korimano druri + llak
Lla imento 1:2
Shuma:
F.V zgara dekorativa hekuri
2.413 mesatare
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Lla imento 1:2 per fiksim
Konstruksion i gatshem
Shuma:
F.V zgara dekorative hekuri
2.414 me konfiguracion mesatar
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Lla imento 1:2 per fiksim
Konstruksion i gatshem

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

11

0.12

200

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

m2
op
leke
t*km
op
m2
kg
kg

5.1
887

174
0.167

887
148
0.04

30

1.2
24
0.7
5
0.1

1036

1.2

913
94
285

24

639
470
29
1137

2198

176

219.8

2594

112668
28800
2886
144354

152585 #### 15259

180051

3666
112668
116334

127571 #### 12757

150533

ton
op
leke
t*km
ton
ml
m3

39.8
6925

174
0.167

6925
1157
5.00

30

150
1
90
0.37

8082

112668

320
7800

150

ton
op
leke
t*km
m3
ton

54.6
9500

174
0.167

9500
1587
5.00

30

150
0.47
1

11087

7800
112668

150

ton
op
leke
t*km
m3
ton

54.6
9500

174
0.167

9500
1587
5.00

30

150
0.47
1

Page 95

7800
129627

3666
129627

Nr.
Kodi
1

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma:

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta
5

6
11087

9
150

10

11

12

13

14

0.15
1
3543

285
3500
0.03

15
133293

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
144530 #### 14453

Shuma

TOTALI
19
170545

ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIMET TE NDRYSHME

An

F.V porte metalike dekorative


rreshqitese
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Autovinc deri 5 t
Elektroda
Konstruksion i gatshem porta
Te ndryshme 3 %
Shuma:

Parapet shkalle e ballkone me


2.410 tulla dekorative
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Lla i perzier M 25
Tulla dekorative
imento 32.5 N
Skele inventar
Shuma:

m2
op
leke
t*km
op
kg
m2
leke

2.46
428

174
0.167

428
71
0.45

30 13.5
0.18 2000

360
43
3500
106
3649

4522

362

452.2

5336

160
625
74
63
922

1414

113

141.4

1668

253
42
295

295

23.6

29.53

348

713
119
832

832

66.6

83.21

982

500

13.5

360

m2
op
leke
t*km
op
m3
cope
kg
m2

2.2
383

174
0.167

383
64
0.72

m3
op
leke

2.426/1 Prishje mur tulle me pastrim


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma:

m3
op
leke

2.426/2 Prishje mur blloqe betoni


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

m3
op
leke

22
0.12

200

24
0.04
12.5
9.5
1.25

447

2.426 Prishje mur tulle pa pastrim


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma:

30

2.2
253

6.2
713

3.3
380

115
0.167

115
0.167

115
0.167

22

380
63

Page 96

24

4000
50
8
50

Nr.
Kodi
1

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma:

2.426/3 Prishje shtresa betoni


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma:

m3
op
leke

2.426/4 Prishje soleta b/a


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma:

m3
op
leke

2.426/5 Prishje mure betoni


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma:

m3
op
leke

2.426/6 Prishje mure beton/arme


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma:

m3
op
leke

2.426/7 Prishje kollona, trare b/a


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Shuma:

m3
op
leke

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

18.8
2162

25.7
2956

16.3
1875

27.5
3163

35.2
4048

115
0.167

115
0.167

115
0.167

115
0.167

115
0.167

Shenime teknike:
2.418 Parmak me lende druri
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Gozhde
Bitum
Llende e sharruar e perpunuar
Binar
Shuma :

m2
op
leke
t*km
kg
kg
m3
m3

2.4
417.6

174
0.167

6
443

10

11

12

13

14

15

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
443 35.4 44.29

Shuma

TOTALI
19
523

2162
361
2523

2523

202

252.3

2977

2956
494
3449

3449

276

344.9

4070

1875
313
2188

2188

175

218.8

2581

3163
528
3691

3691

295

369.1

4355

4048
676
4724

4724

378

472.4

5574

153.1

1806

Per prishje te zerave te tjere, merret norma e kohes se punes me 60 % e ndertimit te ri.

418
70
0.17

17

3
0.1
0.08
0.03
0.023

487

Pergatitje e vendosje lende e


2.420 rrumbullaket

Page 97

90
80
15000
25000

9
6
450
575
1040

1531

122

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Gozhde e bullona
Hekur
Lende
Shuma :

Njesia
3
m3
op
leke
t*km
kg
kg
m3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

30.4
5290

174
0.167

10

11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

5290
883
3.78

17

64
0.1
12
1.1

6173

90
90
15000

64

9
1080
16500
17589

23826 1906

2383

28115

9
1080
27500
28589

34826 2786

3483

41095

404.6

4775

Pergatitje e vendosje lende e


2.421 sharruar
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Gozhde e bullona
Hekur
Lende e sharruar
Shuma :
Termoizolim muri 10 cm me
2.422 piaterme
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Piaterme
Karton katrama + bitum
Mur tulle 12 cm
Skele inventar
Ganxha Zn 4
Hekur betoni 6 mm
Emulsion bitumi
Te ndryshme 1 %
Shuma :
Termoizolim tavani 20 cm me
2.422 piaterme
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport

m3
op
leke
t*km
kg
kg
m3

30.4
5290

174
0.167

5290
883
3.78

17

0.1
12
1.1
6173

m2
op
leke
t*km
op
m3
m2
m3
m2
kg
kg
kg
leke

64

7.2
1253

174
0.167

64

1253
209
2.07

17

35
0.08

150

12
0.101
0.95
0.114
0.95
0.02
0.6
2
2512

1462

35

m2
op
leke
t*km

10.2
1775

174
0.167

90
90
25000

1775
296
0.37

17

Page 98

12

2750
972
8461
50
147
93
120
0.01

278
923
965
48
3
56
240
25
2537

4046

324

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Piaterme
Karton katrama + bitum
Rrjete teli e suva
Skele inventar
Ganxha Zn 4
Emulsion bitumi
Te ndryshme 1 %
Shuma :

Njesia
3
m3
m2
m2
m2
kg
kg
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

2071

2.425 Grope septike 6 m3


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Skele inventar
Zhavor
Beton C 7/10
Tulla
Lla imento 1:2
Lla I perzier M 15
Kallep derrase
imento 32.5 N
Shuma :

cope
op
leke
t*km
m2
m3
m3
cope
m3
m3
m2
kg

2.425/1 Grope septike 8 m3


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Skele inventar
Zhavor
Beton C 7/10
Tulla
Lla imento 1:2
Lla i perzier M 15
Kallep derrase
imento 32.5 N
Kallep metalik
Kapak derrase
Te ndryshme 6 %
Shuma :

cope
op
leke
t*km
m2
m3
m3
cope
m3
m3
m2
kg
m2
m2
leke

616
70840

10

11

12

13
0.101
1.0
0.9
0.9
0.02
2
3559

16

Fitim
TOTALI
10%
18

19

5672

454

567.2

6693

50
1150
500
150
4800
2976
20 128400
7800
5772
4000 14000
150
750
8
2730
155928

241930

19354

24193

285478

50
1250
500
175
4800
3552
20 144800
7800
6864
5728 22911
150
900
8
4446
120
4380
1500
1740
0.06 10703
201721

303196

24256 30319.6

357772

17 3332
23
0.3
0.62
6420
0.74
3.5
5
350
3332

82670

728

15
278
972
1428
45
3
833
36
3594

Shp
pl
8%
17

115 70840
0.167 11830
196

83720

14
2750
972
1586
50
147
417
0.01

Shuma

115
0.167

83720
13981

222

17

3774

25
0.35
0.74
7240
0.88
4
6
570
36.5
1.16
178380
97701

3774

Page 99

Nr.
EMERTIMI

Njesia

Kodi
1
2
2.425/2 Grope septike 12 m3
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Skele inventar
Zhavor
Beton C 7/10
Tulla
Lla imento 1:2
Lla i perzier M 15
Kallep derrase
imento 32.5 N
Kallep metalik
Kapak derrase
Te ndryshme 6 %
Shuma :

3
cope
op
leke
t*km
m2
m3
m3
cope
m3
m3
m2
kg
m2
m2
leke

TE

REJA

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
854
98210

115
0.167

cope
op
leke
t*km
m2
m3
m3
cope
m3
m3
m2
kg
m2
m2
leke

Parapet shkalle e ballkone me


tuba inoksi ngjyre e verdhe
2.410/a ose metalizato h = 80 ~ 90 cm
Sp + p

ml
op

11

12

282

952

TOTALI
10%
18

14

19

30
0.65
1.25
9000
1.13
4.8
9
720
36.5
1.16

50
1500
500
325
4800
6000
20 180000
7800
8814
5728 27494
150
1350
8
5616
120
4380
1500
1740
0.06 14233
251452

370857

29669 37085.7

437611

50
1650
500
425
4800
7920
20 198800
7800
9906
5728 30358
150
1650
8
6240
120
4380
1500
1740
0.06 10703
273771

406924

32554 40692.4

480170

17 4794

4794

115 109480
0.167 18283
317

17 5389
33
0.85
1.65
9940
1.27
5.3
11
800
36.5
1.16
178380

PUNIME

2.2

16

Fitim

13

237219

109480

15

Shp
pl
8%
17

16401

127763

PER

10

Shuma

98210

114611

2.425/3 Grope septike 16 m3


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Skele inventar
Zhavor
Beton C 7/10
Tulla
Lla imento 1:2
Lla I perzier M 15
Kallep derrase
imento 32.5 N
Kallep metalik
Kapak derrase
Te ndryshme 6 %
Shuma :
ANALIZA

op

5389

TE NDRYSHME

174

383

Page 100

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Vida dhe upa per fiksim
Paarapet inox I pergatitur
Skele inventar
Te ndryshme dhe aksesor 2%
Shuma:

Parapet shkalle e ballkone me


tuba inoksi ngjyre e verdhe
ose metalizato,
h = 30 2.410/b 50 cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Vida dhe upa per fiksim
Paarapet inox I pergatitur
Skele inventar
Te ndryshme dhe aksesor 2%
Shuma:

Njesia
3
leke
t*km
op
cope
m2
m2
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
383

5
0.167

0.72

1.05
183

174
0.167

17

m2
op
leke
t*km
cope
m2
leke

2.428 Skele me tubo tavani ~ 4m


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Element skele
Morseteri e tirante
Panele metalike ( 300 here )
Mirembajtje 35 %
Shuma :

m2
op
leke
t*km
kg
kg
m2
leke

0.12

200

12

13

14

15

4
0.85
1.25
4755

15
5450
50
0.02

60
4633
63
95
4850

5333

427

533.3

6293

17

30
2616
60
54
2706

2943

235

294.3

3473

39
9
10
58

94

7.6

9.4

111

8
3
9
7
26

109

8.72

10.9

129

12
200

12
2
0.4
1.25
2706

12

12

17

0.7
0.03
0.003
47.95

36

115
0.167

15
6540
48
0.02

31
5
0.04

0.61
70.15

19

24

24

0.06

115
0.167

TOTALI
10%
18

183
31
0.72

0.27
31.05

16

Fitim

12

12

213

2.427 Skele inventari h=1.5m


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Kambaleca ( 80 here )
Panele metalike ( 300 here )
Mirembajte 20 %
Shuma :

11

Shp
pl
8%
17

64

447

ml
op
leke
t*km
op
cope
m2
m2
leke

10

Shuma

1297
2737
0.2

0.7

70
12
0.04

17

0.7
0.08
0.023
0.003
19.56

82

0.7

Page 101

100
110
2737
0.35

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia
3

2.429 Skele me tubo tavani ~ 8m


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Element skele
Morseteri e tirante
Panele metalike ( 300 here )
Mirembajtje 35 %
Shuma :

m2
op
leke
t*km
kg
kg
m2
leke

2.431 Skele me tubo fasade ~ 8m


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Element skele
Morseteri e tirante
Panele metalike ( 300 here )
Mirembajtje 20 %
Shuma :
2.431 Skele tubo fasade > 12m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Element skele
Morseteri e tirante
Panele metalike ( 300 here )
Mirembajtje 20 %
Shuma :

m2
op
leke
t*km
kg
kg
m2
leke

2.439 Panele metalike per skele


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Saldatrie
Tranxhe
Hekur
Elektroda
Shuma :

m2
op
leke
op
op
kg
kg

2.439/1 Panele derrase per skele


Sp + p

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

1.23
141.5

115
0.167

0.05

17

12

13

0.6
69

115
0.167

17

17

15.5

19.39

229

3
3
5
2
14

95

7.56

9.451

112

6
3
11
4
24

121

9.69

12.11

143

113
2260
285 185.25
2445

2737

219

273.7

3229

100
110
2737
0.2

0.7

0.7

100
110
2737
0.2

242
40
0.10
0.01

90
50

9
1
20
0.65

282

115

194

83
14

97

0.8

19

0.2

0.057
0.024
0.004
19.83

115
0.167

16

9
3
9
7
28

0.2

0.04

2.1
241.5

15

TOTALI
10%
18

69
12
0.034
0.024
0.002
11.51

115
0.167

100
110
2737
0.35

0.9

0.01

0.72
82.8

14

Fitim

0.9
0.093
0.024
0.003
20.7

81

m2
op

11

Shp
pl
8%
17

141
24

165

m2
op
leke
t*km
kg
kg
m2
leke

10

Shuma

10

92

Page 102

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sigurime shoqerore 16.7%
Gozhde
Lende e holle e sharruar
Lende e sharruar ( binar )
Energji elektrike
Shuma :

2.440 Kambaleca per skela


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Gozhde
Lende e holle e sharruar c II
Lende e sharruar (binar) c II

Njesia
3
leke
kg
m3
m3
kw

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
92

5
0.167

10

11

12

13

14

0.15
0.027
0.033
2.4

1.13
130

115
0.167

90
15000
25000
12

90
15000
14000

152

2.442 Kallep per plinta, themele


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Lende e sharruar druri 2.5cm
Lende e sharruar (binar 8x8)
Gozhde
Shuma :

m2
op
leke
t*km
m3
m3
kg

2.444 Kallepe per kollona b/a


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Lende e sharruar druri 2.5cm
Lende e sharruar (binar 8x8)
Lende e rrumbullaket
Gozhde
Tel bari
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
m3
m3
m3
kg
kg

2.447 Kallepe per mure b/a


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport

m2
op
leke
t*km

1.42
163.3

115
0.167

17

0.07
191

25000
25000
90

0.7

1380 110.4

138.0

1628

1297 103.8

129.7

1531

13.5
390
742

90
37.5
6.3
133.8

325

26.0

32.5

384

140
12.5
18
8.1
12.43
191

652

52.2

65.2

770

381
64
0.07

17

1.2
0.08

200

16
0.006
0.0005

0.001
0.09
0.11
444

115
0.167

19

0.7
0.0015

2.06
236.9

TOTALI
10%
18

163
27
0.004

115
0.167

13.5
405
825
29
1272

1145.5

0.04

3.31
380.7

Fitim

130
22
0.15
0.026
0.053

Shuma :

16

Shp
pl
8%
17

15

107
cope
op
leke
kg
m3
m3

15

Shuma

1.2

237
40
0.05

17

0.9

Page 103

16

25000
25000
15000
90
113

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia

2
Lende e sharruar druri 2.5cm
Lende e sharruar (binar 8x8)
Gozhde
Shuma :

3
m3
m3
kg

2.450 Kallepe per trare b/a


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Lende e sharruar druri 2.5cm
Lende e sharruar (binar 8x8)
Lende e rrumbullaket
Gozhde
Tel bari
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
m3
m3
m3
kg
kg

2.454 Kallepe per soleta b/a


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vin kulle
Lende e sharruar druri 2.5cm
Lende e sharruar (binar 8x8)
Gozhde
Shuma :

m2
op
leke
t*km
op
m3
m3
kg

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

3.02
347.3

115
0.167

ml
op
leke
ml

13
0.0036

0.15

17

200

0.0006

0.006
0.12
0.06
2.6

25000
25000
15000
90
113

20

17

200

PER

25000
25000
90

20

41.2

486

143
15
84
10.8
6.78
259.08

687

55.0

68.7

811

120
62.5
7.2
189.7

584

46.7

58.4

689

12
0.2
12

77

6.19

7.734

91

NDRIIM

56
9
1.01
12.12

12
0.02

65

174
0.167

33.0

20
0.005
0.003
0.08

0.32
55.68

412

1
0.1

174
0.167

19

90
38
7.2
135

320
53
0.07

0.32
55.68

16

TOTALI
10%
18

20
0.006

115
0.167

15

Fitim

2.6
0.1

2.78
319.7

14
25000
25000
90

Shp
pl
8%
17

347
58

373

480/1 F.V tub plastmasi 14-17mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Tub plastmasi 14-17mm

12

0.9

405

ml
op
leke
ml
leke

11

0.08
276

F.V tub plastmasi 11-13mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Tub plastmasi 11-13mm
Te ndryshme 2 %
Shuma :

10

0.0015

INSTALIME
480

Shuma

56
9
1.01
Page 104

18

18

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Te ndryshme 2 %
Shuma :

Njesia
3

10

11

12

13
18.18

14
0.02

65
ml
op
leke
ml
leke

480/3 F.V tub plastmasi 22-26mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Tub plastmasi 22-26mm
Te ndryshme 2 %
Shuma :

ml
op
leke
ml
leke

480/4 F.V tub plastmasi 27-30mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Tub plastmasi 27-30mm
Te ndryshme 2 %
Shuma :

ml
op
leke
ml
leke

480/5 F.V tub plastmasi 31-36mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Tub plastmasi 31-36mm
Te ndryshme 2 %
Shuma :

ml
op
leke
ml
leke

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Tel elektrik pv-500 1mm2
Te ndryshme 1 %

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

leke

480/2 F.V tub plastmasi 18-21mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Tub plastmasi 18-21 mm
Te ndryshme 2 %
Shuma :

F.V percjelles PV-500 1


2.481 mm2

op

0.32
55.68

174
0.167

24
0.02

65

174
0.167

29
0.02

87

174
0.167

31
0.02

87

174
0.167

1.01
33.33

84

6.68

8.352

99

24
0.5
25

90

7.18

8.97

106

29
1
30

117

9.38

11.72

138

31
1
32

119

9.54

11.93

141

33
0.02

33
1
34

121

9.7

12.13

143

ml
0.04
6.96

174
0.167

19

0.4
19

75
12

87

op
leke
ml
leke

TOTALI
10%
18

75
12
1.01
31.31

0.43
74.82

Fitim

75
12
1.01
29.29

0.43
74.82

16

Shp
pl
8%
17

56
9
1.01
24.24

0.43
74.82

15

Shuma

7
1
1.01
23.2

Page 105

23
0.01

23.23
0.232

Nr.
Kodi
1

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma :

F.V percjelles PV-500 1.5


2.481/1 mm2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Tel elektrik pv-500 1.5mm2
Te ndryshme 1 %
Shuma :
F.V percjelles PV-500 2.5
2.481/2 mm2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Tel elektrik pv-500 2.5mm2
Te ndryshme 1 %
Shuma :

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta
5

10

11

12

13

14

15
23.46

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
32 2.53 3.158

Shuma

TOTALI
19
37

ml
op
leke
ml
leke

0.04
6.96

174
0.167

7
1
1.01
41.4

41
0.01

41
0.4
42

50

4.995

59

52.5
0.5
53

61

4.89

6.117

72

61
1
61

69

5.55

6.933

82

62
1
62

77

6.13

7.668

90

ml
op
leke
ml
leke

0.04
6.96

174
0.167

7
1
1.01
52.5

52
0.01

F.V percjelles PV-500 4


2.481/3 mm2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Tel elektrik pv-500 4mm2
Te ndryshme 1 %
Shuma :

ml
op
leke
ml
leke

0.04
6.96

174
0.167

7
1
1.01
60.6

60
0.01

F.V percjelles PV-500 6


2.481/4 mm2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Tel elektrik pv-500 6mm2
Te ndryshme 1 %
Shuma :

ml
op
leke
ml
leke

0.07
12.18

174
0.167

12
2
1.01
61.9
14

F.V percjelles PV-500 10


2.481/5 mm2
ml

Page 106

61.24
0.01

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Tel elektrik pv-500 10mm2
Te ndryshme 1 %
Shuma :

Njesia
3
op
leke
ml
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
0.07
12.18

5
174
0.167

10

11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

12
2
1.01
111.1

110
0.01

14

111
1
112

126

10.1

12.64

149

48.5
0.5
49

69

5.54

6.927

82

66.7
0.7
67

88

7.01

8.763

103

90
22
22.4
134.4

337

27

33.75

398

164
22
37.2
223.2

426

34.1

42.63

503

F.V percjelles PPV 2x1


2.482 mm2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Tel elektrik ppv 2x1mm2
Te ndryshme 1 %
Shuma :
F.V percjelles PPV 2x1.5
2.482/1 mm2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Tel elektrik ppv 2x1.5mm2
Te ndryshme 1 %
Shuma :
2.483 F.V elesa e priza 10 A
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
elesa e priza zak 10 A
Kuti derivacioni
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V elesa e priza 10 A me
2.485 nulifikim
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Priza zak me nulifikim 10 A
Kuti derivacioni
Te ndryshme 2 %
Shuma :

ml
op
leke
ml
leke

0.1
17.4

174
0.167

17
3
1.01
48.5

48
0.01

20

ml
op
leke
ml
leke

0.1
17.4

174
0.167

17
3
1.01
66.7

66
0.01

20
cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
112

90
22
0.2

203

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
186
203

Page 107

164
22
0.2

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1
2
2.486 F.V Portollampa norm 10 A
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Portollampe
Te ndryshme 2 %
Shuma :

Njesia
3
cope
op
leke
cope
leke

cope
op
leke
cope
leke

2.489 F.V Siguresa ~ 25 A


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Sigures komplet 25 A
Te ndryshme 3 %
Shuma :

cope
op
leke
cope
leke

2.490 F.V kuader ndriimi


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kasete druri me xham
Derrase e punuar
Siguresa komplet
Te ndryshme 10 %
Shuma :

cope
op
leke
m2
m2
cope
leke

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat me 24 vende
Te ndryshme 10 %
Shuma :
F.V Automat kryesor me 24
2.490/e vende

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
0.55
95.7

5
174
0.167

10

11

12

13

14

1
93

0.33
57.42

174
0.167

93
0.02

22
0.04

67

174
0.167

310
0.03

59

174
0.167

Fitim
TOTALI
10%
18

19

93
1.86
94.86

207

16.5

20.65

244

22
1
23

90

7.19

8.989

106

310
9
319

378

30.3

37.82

446

264
216
378
86
944

1573

126

157.3

1857

1007
101
1108

1534

123

153.4

1810

50
8
1
310

3.1
539.4

16

Shp
pl
8%
17

57
10
1
22

0.29
50.46

15

Shuma

96
16

112

2.487 F.V Kutiderivacioni plastm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kuti derivacioni plastmasi
Te ndryshme 4 %
Shuma :

F.V Automat sekondar me 4


2.490/a vende

op

539
90
0.24
0.18
1
858.2

1100
1200
378
0.1

629

cope
op
leke
cope
leke

2.1
365.4

174
0.167

365
61
1
1007
426

cope

Page 108

1007
0.1

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat me 24 vende
Te ndryshme 10 %
Shuma :

Njesia

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

op
leke
cope
leke

3.1
539.4

174
0.167

10

11

12

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

13

14

15

19

1
1500

1500
0.1

1500
150
1650

2279

182

227.9

2690

50
100
6
156

207

16.5

20.68

244

100
150
10
260

311

24.9

31.08

367

40
70
4
114

165

13.2

16.52

195

539
90

629
ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIMET ELEKTRIKE

2.487/a F.V kuti suport pllaket 2 mod


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kuti suport pllaket 2 modular
Suport pllaket
Te ndryshme 4 %
Shuma :

cope
op
leke
cope
cope
leke

2.487/b F.V kuti suport pllaket 4 mod


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kuti suport pllaket 4 modular
Suport pllaket
Te ndryshme 4 %
Shuma :

cope
op
leke
cope
cope
leke

F.V kuti suport pllaket 2


2.487/c modular Gevis
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kuti suport 2 modular Gevis
Suport pllaket Gevis
Te ndryshme 4 %
Shuma :
F.V kuti suport pllaket 4
2.487/d modular Gevis
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kuti suport 4 modular Gevis
Suport pllaket Gevis

0.25
43.5

174
0.167

44
7
1
1
150

50
100
0.04

51

0.25
43.5

174
0.167

44
7
1
1
250

100
150
0.04

51

cope
op
leke
cope
cope
leke

0.25
43.5

174
0.167

44
7
1
1
110

40
70
0.04

51

cope
op
leke
cope
cope

0.25
43.5

174
0.167

44
7
1
1

Page 109

110
126

110
126

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Te ndryshme 4 %
Shuma :

Njesia
3
leke

cope
op
leke
cope
cope
leke

F.V kuti suport pllaket 4


2.487/f modular Ticino
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kuti suport 4 modular Ticino
Suport pllaket Ticino
Te ndryshme 4 %
Shuma :

cope
op
leke
cope
cope
leke

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Priza bivalente 220V 10 A
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V priza bivalente 220V 10A
2.485/b 2P-T Gevis
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Priza bivalente 220V 10 A
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

11

12

13
236

14
0.04

51

F.V kuti suport pllaket 2


2.487/e modular Ticino
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kuti suport 2 modular Ticino
Suport pllaket Ticino
Te ndryshme 4 %
Shuma :

F.V priza bivalente 220V 10A


2.485/a 2P-T Vimar

op

0.3
52.2

174
0.167

30
50
0.04

61

174
0.167

16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

9
245

296

23.7

29.62

350

30
50
3
83

144

11.5

14.41

170

60
100
6
166

227

18.2

22.73

268

270
20
58
348

531

42.5

53.08

626

150
20
34
204

387

30.9

38.68

456

52
9
1
1
80

0.3
52.2

15

Shuma

52
9
1
1
160

60
100
0.04

61

cope
op
leke
cope
cope
leke

0.9
156.6

174
0.167

157
26
1
1
290

270
20
0.2

183

cope
op
leke
cope
cope
leke

0.9
156.6

174
0.167

157
26
1
1
170
183

Page 110

150
20
0.2

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
F.V priza bivalente 220V 10A
2.485/c 2P-T Ticino
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Priza bivalente 220V 10 A
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V priza shuko "Gevis"
2.485/d universal
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Priza shuko universal Gevis
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V priza shuko jashte murit
2.485/e 2P+T IP=54 "Vimar"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Priza shuko jasht muri Vimar
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V priza shuko jashte murit
2.485/f 2P+T IP=54 "Gevis"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Priza shuko jasht muri Gevis
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

0.9
156.6

174
0.167

10

11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

cope
op
leke
cope
cope
leke

157
26
1
1
195

175
20
0.2

183

175
20
39
234

417

33.3

41.68

492

260
20
56
336

539

43.1

53.91

636

550
20
114
684

887

71

88.71

1047

350
20
74
444

647

51.8

64.71

764

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
280

260
20
0.2

203

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
570

550
20
0.2

203

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
370
203

Page 111

350
20
0.2

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
F.V priza shuko brenda murit
2.485/g 2 fazore 25 A "Gevis"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Priza shuko jasht muri Gevis
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V priza shuko brenda murit
2.485/h 2 fazore 25 A "Vimar"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Priza shuko jasht muri Vimar
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V priza shuko brenda murit
2.485/i 2 fazore 25 A "Ticino"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Priza shuko jasht muri Ticino
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V eles 1 polar 220V 10A
2.485/1 "Vimar"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
riza 1 polar Vimar
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
420

400
20
0.2

203

400
20
84
504

707

56.6

70.71

834

450
20
94
564

767

61.4

76.71

905

650
20
134
804

1007

80.6

100.7

1188

120
20
28
168

371

29.7

37.11

438

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
470

450
20
0.2

203

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
670

650
20
0.2

203

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
140
203

Page 112

120
20
0.2

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
F.V eles 1 polar 220V 10A
2.485/2 "Gevis"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
eles 1 polar Gevis
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V eles 1 polar 220V 10A
2.485/3 "Ticino"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
eles 1 polar Ticino
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V eles 2 polar 220V 10A
2.485/4 "Vimar"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
riza 2 polar Vimar
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V eles 2 polar 220V 10A
2.485/5 "Gevis"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
eles 2 polar Gevis
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
120

100
20
0.2

203

100
20
24
144

347

27.8

34.71

410

125
20
29
174

377

30.2

37.71

445

280
20
60
360

563

45

56.31

664

260
20
56
336

539

43.1

53.91

636

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
145

125
20
0.2

203

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
300

280
20
0.2

203

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
280
203

Page 113

260
20
0.2

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
F.V eles rregullator 220V
2.485/6 10A "Vimar"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
eles rregullator Vimar
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V eles rregullator 220V
2.485/7 10A "Gevis"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
eles rregullator Gevis
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V eles rregullator 220V
2.485/8 10A "Ticino"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
eles rregullator Ticino
Kuti plastike
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V Kasete plastike KE me 6
2.490/b modular (vende)
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kasete plastike me 6 modular
Te ndryshme 10 %
Shuma :
F.V Kasete plastike KE me 8
2.490/c modular (vende)

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

11

12

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

13

14

15

19

1
1
1420

1400
20
0.2

1400
20
284
1704

1907

153

190.7

2250

1150
20
234
1404

1607

129

160.7

1896

1300
20
264
1584

1787

143

178.7

2109

550
55
605

910

72.8

90.96

1073

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29

203

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
1170

1150
20
0.2

203

cope
op
leke
cope
cope
leke

1
174

174
0.167

174
29
1
1
1320

1300
20
0.2

203

cope
op
leke
cope
leke

1.5
261

174
0.167

261
44
1
550
305

cope

Page 114

550
0.1

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kasete plastike me 8 modular
Te ndryshme 10 %
Shuma :

F.V Kasete plastike KE me 12


2.490/d modular (vende)

Njesia

op
leke
cope
leke

1.87
325.4

174
0.167

cope
leke

10

11

12

13

14

15

16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

325
54
1
700

700
0.1

2.5
435

174
0.167

700
70
770

1150

92

115

1357

1000
100
1100

1608

129

160.8

1897

2500
250
2750

3745

300

374.5

4419

3500
350
3850

4906

392

490.6

5789

435
73
1
1000

1000
0.1

508

cope

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

op
leke

Kasete plastike me 36 modular


Te ndryshme 10 %
Shuma :

cope
leke

4.9
852.6

174
0.167

853
142
1
2500

2500
0.1

995

cope

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

op
leke

Kasete plastike me 48 modular


Te ndryshme 10 %
Shuma :

cope
leke

Sp + p

Shuma

cope

Kasete plastike me 12 modular


Te ndryshme 10 %
Shuma :

F.V Kasete plastike KE me 54


2.490/h modular (vende)

380

op
leke

F.V Kasete plastike KE me 48


2.490/g modular (vende)

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

F.V Kasete plastike KE me 36


2.490/f modular (vende)

op

5.2
904.8

174
0.167

905
151
1
3500
1056

cope
op

6.4

174

1114

Page 115

3500
0.1

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sigurime shoqerore 16.7%

3
leke

Kasete plastike me 54 modular


Te ndryshme 10 %
Shuma :

cope
leke

F.V Automat termo/el.manj.


diferencial 2P 220V, 32A,
2.490/1 dl=0.03A
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat termo/el.manj. Dif. 2P
220V, 32A, dl=0.03A
Te ndryshme 10 %
Shuma :
F.V Automat termo/el.manj.
diferencial 2P 220V, 16A,
2.490/2 dl=0.03A
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat termo/el.manj. Dif. 2P
220V, 16A, dl=0.03A
Te ndryshme 10 %
Shuma :

2.490/1a

F.V Automat termo/el.manj.


diferencial 2P 220V, 10A
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat termo/el.manj. Dif. 2P
220V, 10A
Te ndryshme 10 %
Shuma :

2.490/1b

Njesia

F.V Automat termo/el.manj.


diferencial 2P 220V, 16A

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
1114

5
0.167

6
186

10

11

12

Shuma

Fitim
TOTALI
10%
18

13

14

15

1
4000

4000
0.1

4000
400
4400

5700

456

570

6725

3000
300
3300

3605

288

360.5

4253

2700
270
2970

3275

262

327.5

3864

700
70
770

1034

82.7

103.4

1220

1300

16

Shp
pl
8%
17

19

cope
op
leke

1.5
261

174
0.167

261
44

cope
leke

1
3000

3000
0.1

305

cope
op
leke

1.5
261

174
0.167

261
44

cope
leke

1
2700

2700
0.1

305

cope
op
leke

1.3
226.2

174
0.167

226
38

cope
leke

1
700
264

cope

Page 116

700
0.1

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.490/1c

2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat termo/el.manj. Dif. 2P
220V, 16A
Te ndryshme 10 %
Shuma :
F.V Automat termo/el.manj.
diferencial 2P 220V, 32A
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat termo/el.manj. Dif. 2P
220V, 32A
Te ndryshme 10 %
Shuma :

2.490/1d

F.V Automat termo/el.manj.


diferencial 2P 220V, 40A
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat termo/el.manj. Dif. 2P
220V, 40A
Te ndryshme 10 %
Shuma :

2.490/1e

F.V Automat termo/el.manj.


diferencial 2P 220V, 63A
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat termo/el.manj. Dif. 2P
220V, 63A
Te ndryshme 10 %
Shuma :

Elektroda tokezimi, profil


2.a-73 zingato e bakerizuar , L=1.5m
Sp + p

Njesia
3
op
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
1.3
226.2

5
174
0.167

6
226
38

cope
leke

10

11

12

13

1
750

14

750
0.1

264

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

750
75
825

1089

87.1

108.9

1285

800
80
880

1144

91.5

114.4

1350

1000
100
1100

1445

116

144.5

1705

1400
140
1540

1885

151

188.5

2225

cope
op
leke

1.3
226.2

174
0.167

226
38

cope
leke

1
800

800
0.1

264

cope
op
leke

1.7
295.8

174
0.167

296
49

cope
leke

1
1000

1000
0.1

345

cope
op
leke

1.7
295.8

174
0.167

296
49

cope
leke

1
1400
345

cope
op

0.3

174

52

Page 117

1400
0.1

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sigurime shoqerore 16.7%
Elektroda tokezimi, profil
zingato e bakerizuar , L=1.5m
Te ndryshme 5 %
Shuma :

Elektroda tokezimi, profil


2.a-74 zingato e bakerizuar , L=2.0m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Elektroda tokezimi, profil
zingato e bakerizuar , L=2.0m
Te ndryshme 5 %
Shuma :

Njesia
3
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
52.2

5
0.167

10

11

12

174
0.167

Fitim
TOTALI
10%
18

13

14

15

1
1045

1045
0.05

1045
52
1097

1158

92.7

115.8

1367

1400
70
1470

1551

124

155.1

1830

641
6
647

657

52.6

65.7

775

866.3
8.7
875

885

70.8

88.5

1044

61

0.4
69.6

16

Shp
pl
8%
17

19

cope
leke

cope
op
leke

Shuma

70
12

cope
leke

1
1400

1400
0.05

81

. Percjelles Tokezimi , Cu,

2.a-96 S=35mm2, i zhveshur


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Percjelles Tokezimi , Cu,
S=35mm2 i zhveshur
Te ndryshme 1 %
Shuma :

ml
op
leke

0.05
8.7

174
0.167

9
1

ml
leke

1.05
640.5

610
0.01

10

. Percjelles Tokezimi , Cu,

2.a-97 S=50mm2 i zhveshur


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Percjelles Tokezimi , Cu,
S=50mm2 i zhveshur
Te ndryshme 1 %
Shuma :

2.a-98 Percjelles shirit Zn 30x3mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Percjelles shirit Zn 30x3mm

ml
op
leke

0.05
8.7

174
0.167

9
1

ml
leke

1.05
866.3

825
0.01

10
ml
op
leke
ml

0.05
8.7

174
0.167

9
1
1.05

Page 118

1335

1402

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia

op

Te ndryshme 1 %
Shuma :

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

leke

11

12

13
1402

14
0.01

10

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

14
1416

1426

114

142.6

1683

1559
16
1575

1584

127

158.4

1869

128
32
1
160

331

26.5

33.08

390

134
24
1
158

237

19

23.74

280

Percjelles shirit bakri

2.a-99 tokezimi ,Cu=30x3mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Percjelles bakri tokezimi
,Cu=30x3mm
Te ndryshme 1 %
Shuma :

ml
op
leke

0.045
7.83

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba xingato deri 1 "
Rakorderi xingato deri 1 "
Te ndryshme 0.5 %
Shuma :
F.V tub xingato dhe rakorderi
2.492 > 1 "
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba xingato > 1 "
Rakorderi xingato > 1 "
Te ndryshme 0.5 %
Shuma :

2.493 F.V tub te zeze dhe rakorderi


Sp + p

8
1

ml
leke

1.05
1559

1485
0.01

INSTALIME
F.V tub xingato dhe rakorderi
2.491 ~ 1 "

174
0.167

HIDRO SANITARE

DHE

NGROHJE

kg
op
leke
t*km
kg
kg
leke

0.84
146.2

174
0.167

146
24
0.004

30

0.1
0.85
0.16
159.3

171

150
199
0.005

0.1

kg
op
leke
t*km
kg
kg
leke

0.39
67.86

174
0.167

68
11
0.004

30

0.1
0.89
0.12
157.3

79

0.1

kg
op

0.77

174

134

Page 119

150
198
0.005

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba te zeze
Rakorderi te zeze
Te ndryshme 0.5 %
Shuma :

Njesia
3
leke
t*km
kg
kg
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
134

5
0.167

kg
op
leke
t*km
op
op
op
op
op
kg
kg
kg
liter

2.538 Pjese speciale el ~200


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Motosaldatrice
Gazogjen
Tuba eliku ~ 200 mm
Elektroda
Karbit
Oksigjen
Shuma :

kg
op
leke
t*km
op
op
kg
kg
kg
liter

11

12

13

14

0.004

30

174
0.167

129
105
0.005

0.1

19

285

22.8

28.55

337

110
1
0.30
1
112.3

157

12.6

15.75

186

112
4
1
10
127

168

13.4

16.76

198

7
1
0.005

30

0.2
0.01 1500
14
0.01 2450
17
0.00 1500
3
0.01
500
3
0.0018
70 0.126

0.133
23.14

174
0.167

0.2

1.0005

110

0.004
0.002
0.015

250
200
60

37

23
4
0.005

30

0.2
0.03
0.01

27

op
leke
t*km
cope

TOTALI
10%
18

120
8
1
129

0.2

500 12.50
70 0.60
1.0200

110

0.014
0.007
0.072

285
200
135

13

F.V saracineska bronzi 1/2 "


2.494 = 15 mm
cope
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saracineske bronzi 1/2"

16

Fitim

0.1
0.93
0.08
128.4

0.042
7.308

15

Shp
pl
8%
17

22

156

2.536 F.V tuba eliku ~ 200mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Autovinc
Traktor terheqes S 80/100
Traktor bige
Motosaldatrice
Gazogjen
Tuba eliku ~ 200 mm
Elektroda
Karbit
Oksigjen
Shuma :

10

Shuma

1.2
208.8

174
0.167

209
35
0.01

30

0.3
1

Page 120

500

500

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Te ndryshme 1 %
Shuma :

Njesia
3
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

244

10

11

12

13
500

14
0.01

0.3

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

5
505

749

59.9

74.9

884

650
7
657

900

72

90.05

1063

1000
10
1010

1254

100

125.4

1480

1200
12
1212

1456

116

145.6

1718

F.V saracineska bronzi 3/4 "


2.494/1 = 20 mm
cope
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saracineske bronzi 3/4"
Te ndryshme 1 %
Shuma :

op
leke
t*km
cope
leke

1.2
208.8

174
0.167

209
35
0.01

30

0.3
1
650

244

650
0.01

0.3

F.V saracineska bronzi 1 " =


2.494/2 25 mm
cope
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saracineske bronzi 1"
Te ndryshme 1 %
Shuma :

op
leke
t*km
cope
leke

1.2
208.8

174
0.167

209
35
0.01

30

0.3
1
1000

244

1000
0.01

0.3

F.V saracineska bronzi 1 1/4


2.494/3 " = 32 mm
cope
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saracineske bronzi 1 1/4"
Te ndryshme 1 %
Shuma :

op
leke
t*km
cope
leke

1.2
208.8

174
0.167

209
35
0.01

30

0.3
1
1200

244

1200
0.01

0.3

F.V saracineska bronzi 1 1/2


2.494/4 " = 40 mm
cope
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saracineske bronzi 1 1/2"
Te ndryshme 1 %

op
leke
t*km
cope
leke

1.2
208.8

174
0.167

209
35
0.01

30

0.3
1
1600

Page 121

1600
0.01

1600
16

Nr.
Kodi
1

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma :

6
244

1.47
255.8

174
0.167

256
43

9
0.3

10

11

12

13

14

1
1750

1750
0.01

15
1616

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
1860 149
186

Shuma

TOTALI
19
2195

F.V saracineska bronzi 2 " =


2.494/5 50 mm
cope
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saracineske bronzi 2 "
Te ndryshme 1 %
Shuma :

op
leke
t*km
cope
leke

0.01

30

298

0.3

0.3

1750
17.5
1767.5

2066

165

206.6

2438

2420
24
2444

2688

215

268.8

3172

4600
250
450
540
117
5957

6561

525

656.1

7742

F.V saracineska bronzi 2 1/2


2.494/6 " = 70 mm
cope
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saracineske bronzi 2 1/2"
Te ndryshme 1 %
Shuma :

op
leke
t*km
cope
leke

1.2
208.8

174
0.167

209
35
0.01

30

1
2420
244

2.495 F.V lavaman porcelani importi


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Lavaman porcelani importi
Sifon
Rubinete
Mbajtese peshqiri
Te ndryshme 2 %
Shuma :

cope
op
leke
t*km
cope
cope
cope
cope
leke

2.498 F.V lavapjate importi


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Lavapjate porcelani importi
Sifon
Rubinete

cope
op
leke
t*km
cope
cope
cope

0.3

2.95
513.3

174
0.167

0.3

513
86
0.17

30

5
1
1
1
1
5840

599

2.25
391.5

174
0.167

2420
0.01

4600
250
450
540
0.02

392
65
0.17

30

5
1
1
1

Page 122

5800
250
450

5800
250
450

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Te ndryshme 2 %
Shuma :

Njesia
3
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

457

2.499 F.V lavapjate importi llamarine


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Lavapjate llamarine importi
Sifon
Rubinete
Te ndryshme 2 %
Shuma :

cope
op
leke
t*km
cope
cope
cope
leke

2.501 F.V WC allafrenga importi


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
WC allafrenga porcelani
Kasete porcelani
Te ndryshme 0.5 %
Shuma :

cope
op
leke
t*km
cope
cope
leke

2.504 F.V WC allaturka importi


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
WC allaturka porcelani
Kasete porcelani
Te ndryshme 1 %
Shuma :
2.505 F.V pisuar importi porcelan
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
pisuar porcelani
Te ndryshme 1 %
Shuma :
2.506 F.V bide importi porcelan
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport

cope
op
leke
t*km
cope
cope
leke

2.25
391.5

174
0.167

12

13
6500

0.17

30

174
0.167

30

30

751

4000
250
450
94
4794

5256

420

525.6

6202

6613
6613
3500
3500
0.005 50.565
10164

10920

874

1092

12886

4100
3500
76
7676

8432

675

843.2

9950

2200
22
2222

2786

223

278.6

3287

4000
250
450
0.02

5
4100
3500
0.01

479
80
30

5
1
2200

558
174
0.167

8369

0.17

3.7
643.8

709.2

644
108
1
1
7600

174
0.167

567

0.17

2.75
478.5

19

644
108
1
1
10113

174
0.167

16

TOTALI
10%
18

7092

0.17

3.7
643.8

15
130
6630

Fitim

5
1
1
1
4700

3.7
643.8

14
0.02

Shp
pl
8%
17

392
65

751

cope
op
leke
t*km

11

457

cope
op
leke
t*km
cope
leke

10

Shuma

644
108
0.17

30

Page 123

2200
0.01

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
bide porcelani
Te ndryshme 1 %
Shuma :
2.507 F.V vaske dushi importi
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vaske dushi importi
Te ndryshme 1 %
Shuma :

Njesia
3
cope
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

cope
op
leke
t*km
cope
leke

2.510 F.V hidrante 50 mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Hidrant 50 mm
Te ndryshme 0.3 %
Shuma :

cope
op
leke
t*km
cope
leke

2.511 F.V hidrante 80 mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Hidrant 80 mm
Te ndryshme 0.3 %
Shuma :

cope
op
leke
t*km
cope
leke

2.512 F.V hidrante 100 mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Hidrant 100 mm
Te ndryshme 0.3 %

cope
op
leke
t*km
cope
leke

12

13

4.3
748.2

174
0.167

30

30

426

30

1036

494.8

5839

15250
152.5
15403

16281 1302

1628

19211

9950
99.5
10050

10481

838

1048

12368

2600
8
2608

3645

292

364.5

4301

3300
10
3310

4350

348

435

5133

1
2600
0.003

887
148
30

5
1
3300

1036

174
0.167

9950
0.01

0.15

5.7
991.8

396

887
148
1
2600

174
0.167

19

0.04

5.1
887.4

4948

TOTALI
10%
18

365
61
1
9950

174
0.167

15250
0.01

0.17

5.1
887.4

16

Fitim

5
1
15250

174
0.167

15
4150
41.5
4191.5

Shp
pl
8%
17

748
125
0.17

2.1
365.4

14
4150
0.01

873

2.508 F.V bolier 100 l importi


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Bolier 100 liter uji ngrohte
Te ndryshme 1 %
Shuma :

11

1
4150
751

cope
op
leke
t*km
cope
leke

10

Shuma

3300
0.003

992
166
0.19

30

6
1
4200

Page 124

4200
0.003

4200
13

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Shuma :
2.513 F.V pilete dyshemeje 30
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Pilete 30 mm plastike
Te ndryshme 5 %
Shuma :

Njesia

op

cope
op
leke
t*km

1.7
295.8

174
0.167

6
1157

10

2.515 F.V pilete dyshemeje 50


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Pilete 50 mm bronzi
Te ndryshme 5 %
Shuma :

cope
op
leke
t*km

12

13

0.21

30

174
0.167

19
6343

500
25
525

876

70.1

87.65

1034

1175
58.75
1233.8

1585

127

158.5

1871

1600
80
1680

2031

163

203.1

2397

446763 #### 44676

527180

296
49
30

6
1
1175

leke
345

174
0.167

500
0.05

0.21

1.7
295.8

15
4213

TOTALI

6
1
500

1.7
295.8

14

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
5376 430 537.6

Shuma

296
49

345

cope
op
leke
t*km

11

leke

2.514 F.V pilete dyshemeje 40


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Pilete 40 mm bronzi
Te ndryshme 5 %
Shuma :

2.516 Tuba plastmasi dhe rakorderi

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

1175
0.05

296
49
0.21

30

6
1
1600

leke
345

1600
0.05

ton

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba plastmasi
Pjese speciale
Benzine
Te ndryshme 1 %
Shuma :

op
leke
t*km
ton
ton
liter
leke

2.517 Tuba gize me plumb


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

ton
op
leke

834
145116

174 145116
0.167 24234
4.40

30

132
0.86
0.15
13
274535

169350

53
9222

174
0.167

132

9222
1540

Page 125

215000
57000
195
2535
0.01 2745.4
277280

250000
380000

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Transport
Tuba gize
Plumb
Lin
Bitum
Dru zjarri

Njesia
3
t*km
ton
kg
kg
kg
m3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

7
4.40

8
30

10762
ton
op
leke
t*km
ton
kg
kg
kg
m3

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


2.491/a PPR d=20~25mm, Pn 25
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PPR 20 ~ 25 mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 1%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


2.491/b PPR d=20~25mm, Pn 16
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PPR 20 ~ 25 mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 1%
leke
Shuma :

9
132

10

11

12

13
1.005
52
4
3
0.15

Shuma :
2.518 Pjese speciale gize
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Pjese speciale gize gize
Plumb
Lin
Bitum
Dru zjarri
Shuma :

103
17922

16

Fitim
TOTALI
10%
18

19

250477 #### 25048

295563

179250
1510 144960
250
4000
80
800
2700
1350
330360

351392 #### 35139

414643

1510
250
80
2700

174 17922
0.167 2993
30

117
1
96
16
10
0.5

20915

174
0.167

117

30

1.1
1
1
353

61

174
0.167

179250

52.2
9
0.04

0.3
52.2

15

Shp
pl
8%
17

159418
78520
1000
240
405
239583

158625

132

3.90

0.3
52.2

14

Shuma

188
165
0.01

1.1

188
165
3.53
357

419

33.5

41.85

494

165
75
2.4
242

304

24.4

30.44

359

52.2
9
0.04

30

1.1
1
1
240

61

1.1

Page 126

165
75
0.01

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia
3

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


2.491/c PPR d=20~32mm, Pn 16
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PPR 20~32 mm Pn16
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 1%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


2.491/d PPR d=40mm, Pn 16
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PPR 40 mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 1%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


2.491/e PE d=50mm, Pn 16
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 50 mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 1%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


2.491/f PE d=63mm, Pn 16
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 63 mm
ml
Rakorderi
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

0.3
52.2

174
0.167

10

11

12

13

14

30

61

30

61

180
75
3
258

320

25.6

31.95

377

470
125
0.01

470
125
6
601

663

53

66.29

782

210
30
2
242

304

24.4

30.44

359

52.2
9
30 1.08
1
1
240
61

174
0.167

19

1.1

1.1

0.04

0.3
52.2

TOTALI
10%
18

52.2
9
1
1
595

174
0.167

180
75
0.01

1.1

0.04

0.3
52.2

Fitim

1.1
1
1
255

174
0.167

16

Shp
pl
8%
17

52.2
9
0.04

0.3
52.2

15

Shuma

210
30
0.01

52.2
9
0.04

30

1.1
1
1

Page 127

280
40

280
40

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Te ndryshme 1%
Shuma :

Njesia
3
leke

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

61

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


2.491/g PE d=90mm, Pn 16
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 90 mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 1%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


2.491/h PE d=110mm, Pn 16
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 110 mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 1%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


2.491/i PE d=125mm, Pn 16
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 125 mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 1%
leke
Shuma :
Termoizolim tubi 1/2" me
2.535/a armofleks (d22x9)
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport

op

ml
op
leke
t*km

0.3
52.2

174
0.167

10

11

12

13
320

1.1

30

61

30

61

385

30.8

38.52

455

300
50
4
354

415

33.2

41.55

490

360
60
0.01

360
60
4
424

486

38.9

48.62

574

380
70
5
455

516

41.3

51.65

609

52.2
9
30

1.1
1
1
450

61

174
0.167

19

1.1

1.1

0.04

0.1
17.4

TOTALI
10%
18

52.2
9
1
1
420

174
0.167

300
50
0.01

1.1

0.04

0.3
52.2

16

Fitim

1.1
1
1
350

174
0.167

15
3.2
323

Shp
pl
8%
17

52.2
9
0.04

0.3
52.2

14
0.01

Shuma

1.1

17.4
3
0

30 0.03

Page 128

380
70
0.01

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Armofleks ( d = 22 x 9 mm )
Natriban ngjites
Te ndryshme 1%
Shuma :

Njesia
3
ml
ml
leke

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

ml
op
leke
t*km
ml
ml
leke

Termoizolim tubi 1" me


2.535/c armofleks (d35x9)
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Armofleks ( d = 35 x 9 mm )
Natriban ngjites
Te ndryshme 1%
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
ml
leke

Termoizolim tubi 11/4" me


2.535/d armofleks (d42x9)
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Armofleks ( d = 42 x 9 mm )
Natriban ngjites
Te ndryshme 1%
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
ml
leke

10

11

12

13

14

0.1
17.4

174
0.167

20

19

60
3
0.6
64

84

6.72

8.397

99

70
5
1
76

96

7.69

9.609

113

80
10
0.01

80
10
1
91

111

8.9

11.12

131

90
15
1
106

126

10.1

12.64

149

17.4
3
30 0.03
1
1
105
20

174
0.167

TOTALI
10%
18

30 0.03

0.03

0.1
17.4

Fitim

17.4
3
1
1
90

174
0.167

70
5
0.01

0.03

0.1
17.4

16

Shp
pl
8%
17

30 0.03
1
1
75

174
0.167

15

Shuma

17.4
3
0

0.1
17.4

60
3
0.01

0.03

20

ml
op
leke
t*km
ml

1
1
63
20

Termoizolim tubi 3/4" me


2.535/b armofleks (d28x9)
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Armofleks ( d = 28 x 9 mm )
Natriban ngjites
Te ndryshme 1%
Shuma :

Termoizolim tubi 11/2" me


2.535/f armofleks (d54x9)
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Armofleks ( d = 54 x 9 mm )

op

90
15
0.01

0.03

17.4
3
0

30 0.03
1

Page 129

165

165

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Natriban ngjites
Te ndryshme 1%
Shuma :

Njesia
3
ml
leke

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

ml
op
leke
t*km
ml
ml
leke

Termoizolim tubi 21/2" me


2.535/h armofleks (d76x9)
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Armofleks ( d = 76 x 9 mm )
Natriban ngjites
Te ndryshme 1%
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
ml
leke

FV tuba bakri e rakorderi d =


2.494/a 15x1 mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba bakri d = 15 mm
Rakorderi
Te ndryshme 1%
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
leke
leke

10

11

12

13

0.1
17.4

174
0.167

20

19

20
2
187

207

16.6

20.72

244

180
22
2
204

224

17.9

22.44

265

220
25
0.01

220
25
2
247

268

21.4

26.78

316

630
20
7
657

708

56.7

70.83

836

43.5
7
30 1.08
1
0.08
650
51

174
0.167

TOTALI
10%
18

30 0.03

0.03

0.04

0.25
43.5

16

Fitim

17.4
3
1
1
245

174
0.167

180
22
0.01

0.03

0.25
43.5

15

Shp
pl
8%
17

30 0.03
1
1
202

174
0.167

20
0.01

Shuma

17.4
3
0

0.1
17.4

14

0.03

20

ml
op
leke
t*km
ml
leke

1
185
20

Termoizolim tubi 2" me


2.535/g armofleks (d64x9)
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Armofleks ( d = 64 x 9 mm )
Natriban ngjites
Te ndryshme 1%
Shuma :

FV tuba bakri e rakorderi d =


2.494/b 18x1 mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba bakri d = 18 mm
Rakorderi

op

630
250
0.01

1.1

43.5
7
0.04

30 1.08
1
0.08

Page 130

760
300

760
24

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Te ndryshme 1%
Shuma :

Njesia
3
leke

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

51

FV tuba bakri e rakorderi d =


2.494/c 22x1 mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba bakri d = 22 mm
Rakorderi
Te ndryshme 1%
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
leke
leke

FV tuba bakri e rakorderi d =


2.494/d 28x1.5 mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba bakri d = 28 mm
Rakorderi
Te ndryshme 1%
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
leke
leke

FV tuba bakri e rakorderi d =


2.494/e 35x1.5 mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba bakri d = 35 mm
Rakorderi
Te ndryshme 1%
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
leke
leke

2.491/a

op

0.3
52.2

174
0.167

10

11

12

13
784

71

844

67.5

84.37

996

830
28
9
867

929

74.3

92.86

1096

980
400
0.01

980
32
10
1022

1094

87.5

109.4

1291

1690
36
17
1743

1815

145

181.5

2142

60.9
10
30 1.08
1
0.08
1726
71

174
0.167

19

8
792

30 1.08

1.1

0.04

0.25
43.5

TOTALI
10%
18

60.9
10
1
0.08
1012

174
0.167

830
350
0.01

1.1

0.04

0.35
60.9

16

Fitim

30 1.08
1
0.08
858

174
0.167

15

Shp
pl
8%
17

52.2
9
0.04

0.35
60.9

14
0.01

1.1

61

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10 ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 20 mm, t = 2mm
ml

Shuma

1690
450
0.01

1.1

44
7
0

30 0.04
1

Page 131

30.00

30.00

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.491/b

2.491/c

2.491/d

2.491/e

2
Rakorderi
Te ndryshme 5%
Shuma :

Njesia
3
leke
leke

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

51

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10 ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 25 mm, t = 2mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10 ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 32 mm, t=2.4mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10 ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 40 mm, t=3.0mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10
Sp + p

op

ml
op

0.25
43.5

174
0.167

10

11

12

13
30
41.25

51

9.411

111.05

41.00
15.38
2.82
59.19

110

8.8

11

130

67.00
25.13
4.61
96.73

148

11.8

14.76

174

103.0 103.00
0.375 38.63
0.05
7.08
148.71

200

16

19.96

236

41.00
0.375
0.05

30 0.08

0.08

67.0
0.375
0.05

44
7
0

30 0.11
1
103
141.6

51

174

7.53

44
7

51

0.25

19

30 0.04

1
67
92.13

174
0.167

TOTALI
10%
18

94

0.04

0.25
43.5

16

Fitim

44
7
1
41
56.38

174
0.167

15

Shp
pl
8%
17

11
2
43.31

0.04

0.25
43.5

14
0.375
0.05

Shuma

0.11

44

Page 132

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.491/f

2.491/g

2.491/h

2
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba PE 50 mm, t=3.7mm
Rakorderi
Te ndryshme 5%
Shuma :

Njesia
3
leke
t*km
ml
leke
leke

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10 ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 63 mm, t=4.7mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10 ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 90 mm, t=6.7mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=110mm, t = 8.1 mm, Pn
10
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 110mm,t=8.1mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
43.5

5
0.167

10

11

12

13

30

51

0.2

51

0.26

30

280

22.4

28.05

331

253.0 253.00
0.375 94.88
0.05 17.39
365.27

416

33.3

41.63

491

508.0 508.00
0.225 114.30
0.05 31.12
653.42

745

59.6

74.53

879

812

65

81.24

959

0.5
1
508
622.3

91

174
0.167

159.0 159.00
0.375 59.63
0.05 10.93
229.56

78.3
13.1
0.02

0.45
78.3

19

30 0.26
1
253
347.9

174
0.167

TOTALI
10%
18

44
7
0.01

0.45
78.3

16

Fitim

0.2
1
159
218.6

174
0.167

15

Shp
pl
8%
17

7
0.01

0.25
43.5

14

Shuma

0.5

78
13
0.03

30 0.75
1
560
686

91

0.75

Page 133

560

560.00

0.2

126.00

0.1

34.30
720.30

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.491/i

2.491/j

2.491/k

2.491/l

Njesia

2
3
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=125mm, t = 8.6 mm, Pn
10
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 125mm,t=8.6mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=160mm, t = 11.8 mm, Pn
10
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE160mm,t=11.8mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=200mm, t = 14.7 mm, Pn
10
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE200mm,t=14.7mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=250mm, t = 18.4 mm, Pn
10
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE250mm,t=18.4mm
ml
Rakorderi
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

0.45
78.3

174
0.167

10

11

12

13

30

91

220.05

0.1

30

19

59.90
1350

108

135

1593

2147

172

214.7

2534

3285

263

328.5

3876

1.6
1597

1597.00

0.2

359.33

0.1

1.6

97.82
2054.14

78
13
0.08

30

2.5
1
2481
3039

91

174
0.167

TOTALI
10%
18

78
13

91

0.78
135.7

978.00

0.2

1257.95

1
1597
1956

174
0.167

978

1.0

0.05

0.45
78.3

16

Fitim

1.0
1
978
1198

174
0.167

15

Shp
pl
8%
17

78
13
0.03

0.45
78.3

14

Shuma

2481

2481.00

0.2

558.23

0.1

2.5

151.96
3191.19

135.7
23
0.13

30

4.0
1
3878

Page 134

3878

3878.00

0.2

581.70

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.491/m

2.491/n

2.491/o

2.491/p

2
Te ndryshme 5%
Shuma :

Njesia
3
leke

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

158

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=315mm, t = 23.2 mm, Pn
10
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE315mm,t=23.2mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=355mm, t = 26.1 mm, Pn
10
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE355mm,t=26.1mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=400mm, t = 29.4 mm, Pn
10
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE400mm,t=29.4mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=450mm, t = 33.1 mm, Pn
10
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

op

ml
op
leke

0.78
135.7

174
0.167

10

11

12

13
4460

30

19

4845

388

484.5

5717

6166.00

0.2

924.90

0.1

7610

609

761

8980

9590

767

959

11316

12151

972

1215

14338

354.55

135.7
23
30

158

8.0
7804

7804.00

0.2

1170.60

0.1

8.0

448.73
9423.33

135.7
22.7
0.34

30

10
1
9923
11411

158

174
0.167

6166

7445.45

1
7804
8975

0.78
135.7

TOTALI
10%
18

0.27

174
0.167

Fitim

135.7
23

158

0.78
135.7

16

Shp
pl
8%
17

222.99
4682.69

1
6166
7091

174
0.167

15
0.1

4.0

0.21

0.78
135.7

14

Shuma

10

135.7
23

Page 135

9923

9923.00

0.2

1488.45

0.1

570.57
11982.02

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.491/q

2.491/1a

2.491/1b

2
Transport
Tuba PE450mm,t=33.1mm
Rakorderi
Te ndryshme 5%
Shuma :

Njesia
3
t*km
ml
leke
leke

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=500mm, t = 36.8 mm, Pn
10
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE500mm,t=36.8mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=20mm, t = 2.3 mm, Pn 20 ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 20 mm, t=2.3mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=25mm, t = 3.0 mm, Pn 20 ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 25 mm, t = 3mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

7
0.430

8
30

9
13

10

11

12

13
1
12549
14431

158

0.78
135.7

174
0.167

0.2
0.1

30

TOTALI
10%
18

19

1882.35
721.57
15324

1226

1532

18083

18876

1510

1888

22274

97

7.76

9.7

114

123

9.84

12.3

145

16
15488 15488.00
0.2
0.1

16

2323.20
890.56
18701.76

44
7
0

30 0.04
1
32
44

51

174
0.167

Fitim

135.7
23

158

0.25
43.5

16

Shp
pl
8%
17

12549 12549.00

15152.92

1
15488
17811

174
0.167

15

13

0.530

0.25
43.5

14

Shuma

32

32.00

0.4

12.00

0.1

0.04

2.20
46.20

44
7
0

30 0.09
1
50
68.75

51

0.09

Page 136

50

50.00

0.4

18.75

0.1

3.44
72.19

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.491/1c

2.491/1d

2.491/1e

2.491/1f

Njesia
3

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=32mm, t = 3.6 mm, Pn 20 ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 32 mm, t=3.6mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=40mm, t = 4.5 mm, Pn 20 ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 40 mm, t=4.5mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=50mm, t = 5.6 mm, Pn 20 ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 50 mm, t=5.6mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=63mm, t = 7.1 mm, Pn 20 ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 63mm,t=7.1mm
ml
Rakorderi
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

0.25
43.5

174
0.167

10

11

12

13

30

51

29.25

0.1

19

5.36
163

13.1

16.35

193

226

18

22.56

266

322

25.8

32.24

380

30 0.15
121

121.00

0.4

45.38

0.1

0.15

8.32
174.69

44
7
0.01

30

0.2
1
188
258.5

51

174
0.167

TOTALI
10%
18

44
7

51

0.25
43.5

78.00

112.61

1
121
166.4

174
0.167

78
0.4

0.1

0.01

0.25
43.5

16

Fitim

0.1
1
78
107.3

174
0.167

15

Shp
pl
8%
17

44
7
0

0.25
43.5

14

Shuma

188

188.00

0.4

70.50

0.1

0.2

12.93
271.43

44
7
0.01

30

0.4
1
298

Page 137

298

298.00

0.4

111.75

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.491/1g

2.491/1h

2.491/1i

2.491/1j

2
Te ndryshme 5%
Shuma :

Njesia
3
leke

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

51

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=90mm, t = 10.1 mm, Pn
20
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 90mm,t=10.1mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=110mm, t = 12.3 mm, Pn
20
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE110mm,t=12.3mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=125mm, t = 14.0 mm, Pn
20
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE 125mm,t=14mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=160mm, t = 17.9 mm, Pn
20
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

op

ml
op
leke

0.45
78.3

174
0.167

10

11

12

13
409.8

30

19

481

38.5

48.14

568

607.00

0.2

136.58

0.1

873

69.8

87.29

1030

1251

100

125.1

1477

1593

127

159.3

1879

37.18

78
13
30

91

1.1
901

901.00

0.2

202.73

0.1

1.1

55.19
1158.91

78
13
0.05

30

1.5
1
1166
1428

91

174
0.167

607

780.75

1
901
1104

0.45
78.3

TOTALI
10%
18

0.8

0.8

0.04

174
0.167

Fitim

78
13

91

0.45
78.3

16

Shp
pl
8%
17

20.49
430.24

1
607
743.6

174
0.167

15
0.1

0.4

0.03

0.45
78.3

14

Shuma

1.5

78
13

Page 138

1166

1166.00

0.2

262.35

0.1

71.42
1499.77

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.491/1k

2.491/1l

2.491/1m

2
Transport
Tuba PE160mm,t=17.9mm
Rakorderi
Te ndryshme 5%
Shuma :

Njesia
3
t*km
ml
leke
leke

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi


PE d=200mm, t = 22.4 mm, Pn
20
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE200mm,t=22.4mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=250mm, t = 27.9 mm, Pn
20
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE250mm,t=27.9mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=315mm, t = 35.2 mm, Pn
20
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE315mm,t=35.2mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

7
0.08

8
30

9
2.4

10

11

12

13
1
1903
2331

91

0.45
78.3

174
0.167

428.18

0.1

30

Fitim
TOTALI
10%
18

19

116.56
2541

203

254.1

2999

3937

315

393.7

4646

5749

460

574.9

6784

9068.0

725

906.8

10700

3.7
2987

2987.00

0.2

672.08

0.1

3.7

182.95
3842.03

135.7
23
0.19

30

5.8
1
4625
5319

158

174
0.167

1903.00

0.2

16

Shp
pl
8%
17

78
13

91

0.78
135.7

1903

2447.73

1
2987
3659

174
0.167

15

2.4

0.12

0.78
135.7

14

Shuma

4625

4625.00

0.2

693.75

0.1

5.8

265.94
5584.69

135.7
23
0.31

30

9.2
1
7371
8477

158

9.2

Page 139

7371

7371.0

0.2

1105.7

0.1

423.8
8900.5

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.491/1n

2.491/1o

2.491/1p

2.491/1q

Njesia

2
3
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=355mm, t = 39.7 mm, Pn
20
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE355mm,t=39.7mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=400mm, t = 44.7 mm, Pn
20
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE400mm,t=44.7mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=450mm, t = 50.3 mm, Pn
20
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE450mm,t=50.3mm
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 5%
leke
Shuma :
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi
PE d=500mm, t = 55.8 mm, Pn
20
ml
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Tuba PE500mm,t=55.8mm
ml
Rakorderi
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

0.78
135.7

174
0.167

135.7
23

0.39

10

11

12

13

158

174
0.167

1402

0.1

TOTALI
10%
18

19

537
11455

916

1146

13517

14512

1161

1451

17124

18326

1466

1833

21624

30 14.8
11875

11875

0.2

1781

0.1

14.8

683
14339.06

135.7
23
0.624

30 18.7
1
15030
17285

158

174
0.167

16

Fitim

135.7
23

158

0.78
135.7

9346

0.2

11285.3

1
11875
13656

174
0.167

9346

11.6

0.49

0.78
135.7

15

Shp
pl
8%
17

30 11.6
1
9346
10748

0.78
135.7

14

Shuma

15030

15030

0.2

2254.5

0.1

18.7

864
18148.73

135.7
23
0.765

30

23
1
18498

Page 140

18498

18498

0.2

2775

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia

2
Te ndryshme 5%
Shuma :

3
leke

An - 5 F.V Pilete (sifon) lavatrie


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Pilete (sifon) lavtrie
Te ndryshme 1 %
Shuma :

cope
op
leke
t*km
cope
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

158

1.5
261

174
0.167

ml
op
leke
t*km
ml
kg
leke

F.V Tuba PVC 315 mm per


An - 7 linja te jashtme
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tub pvc-je 315x7.7mm
Ngjitese
Te ndryshme 1 %
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
kg
leke

F.V Tuba PVC 400 mm per


An - 8 linja te jashtme
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tub pvc-je 400x9.8mm
Ngjitese
Te ndryshme 1 %
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
kg
leke

11

12

13
21273

30

0.0

30

22518

1801

2252

26571

801

64.1

80.07

945

2288

183

228.8

2700

3038

243

303.8

3584

5798

464

579.8

6842

490
5

5.4
1100.0

1100

22000.0

1100

0.0

5.4

22
2222

61
10
0.240

30

7.2
1
0.065
2930

71

174
0.167

19

52.2
9

61

0.45
78.3

490.0

495

1
0.05
2200

174
0.167

TOTALI
10%
18

1.2

1.2

0.180

0.35
60.9

16

Fitim

1064
22336.34

1
490

174
0.167

15
0.1

Shp
pl
8%
17

261
44
0.040

0.3
52.2

14

23

305

F.V Tuba PVC 250 mm per


An - 6 linja te jashtme
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tub pvc-je 250x6.1mm
Ngjitese
Te ndryshme 1 %
Shuma :

10

Shuma

1500.0

1500

22000.0

1430

0.0

7.2

29
2959

78
13
0.350

30 10.5
1
0.12
5640

91

10.5

Page 141

3000.0

3000

22000.0

2640

0.0

56
5696

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1
2
An - 9 F.V Saraineske PPR 1/2"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saraineske PPR 1/2"
Te ndryshme 1 %
Shuma :
An - 10 F.V Saraineske PPR 3/4"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saraineske PPR 3/4"
Te ndryshme 1 %
Shuma :

Njesia
3
cope
op
leke
t*km
cope

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
0.3
52.2

5
174
0.167

10

11

12

0.040

30

61
cope
op
leke
t*km
cope

0.3
52.2

174
0.167

F V rezervuari zingato 2000


An - 12 litra
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Autovinc 2.5 ton
Rezervuar xingato 2000 liter
Bullona ankorues
Te ndryshme 3 %
Shuma :

cope
op
leke
t*km
op
cope
cope
leke

16

Fitim
TOTALI
10%
18

19

360.0

360

0.0

360
4
364

426

34.1

42.57

502

567

45.4

56.71

669

52715

4217

5271

62203

27004

2160

2700

31865

52.2
9
30

61

174
0.167

15

1.2

0.040

9
1566

14

Shp
pl
8%
17

1.2

1.2

leke

cope
op
leke
t*km
op
cope
cope
leke

13

Shuma

52.2
9

leke

F V rezervuari zingato 5000


An - 11 litra
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Autovinc 2.5 ton
Rezervuar xingato 5000 liter
Bullona ankorues
Te ndryshme 3 %
Shuma :

F V rezervuari zingato 1000


An - 13 litra

op

500.0

500

0.0

1.2

500
5
505

1566
262
12.50

30

375
1.5 1500 2250
1
4
45400

1828

7.5
1305

174
0.167

375

45000

45000

100

400

0.03

1362

1500 2250

46762

1305
218
10.00

30

300
1.2 1500 1800
1
4
22700

1523

300

cope

Page 142

1800

22300

22300

100

400

0.03

681
23381

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Autovinc 2.5 ton
Rezervuar xingato 1000 liter
Bullona ankorues
Te ndryshme 3 %
Shuma :

F V rezervuari zingato 500


An - 14 litra
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Autovinc 2.5 ton
Rezervuar xingato 500 liter
Bullona ankorues
Te ndryshme 3 %
Shuma :
F V bolier 80 liter, uje te
An - 15 ngrohte
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Trapon elektrik
Boljer uji ngrohte 80 liter
Ganxha,upa,dado
Te ndryshme 3 %
Shuma :

F V bolier 12 liter, uje te


An - 16 ngrohte sanitar
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Trapon elektrik
Boljer uji ngrohte 12 liter
Ganxha,upa,dado
Te ndryshme 3 %

Njesia
3
op
leke
t*km
op
cope
cope
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

4
6
1044

5
174
0.167

6
1044
174

7.50

30

12

14

15

12500

12500

100

400

16

Fitim
TOTALI
10%
18

19

225

4.5
783

174
0.167

225

0.03

1425

387
13287

16155

1292

1616

19063

11727

938

1173

13838

11529

922

1153

13604

783
131
4.80

30

144
0.8 1500 1125
1
4
9266

7
1218

174
0.167

144

30

400

0.03

277.98
9544

29
0.8

90

68
1
1
9720

leke
1421

174
0.167

8866

100

1218
203
0.95

4.5
783

8866

1125

komplet

cope
op
leke
t*km
op
cope

13

1
4
12900

914

cope
op
leke
t*km
op
cope

11

Shp
pl
8%
17

1.0 1500 1425

1218

cope
op
leke
t*km
op
cope
cope
leke

10

Shuma

29

9600

9600

120

120

0.03

68

292
10012

783
131
0.95

30 28.5
0.5

90

45
1
1
5120

komplet

leke

Page 143

5000

5000

120

120

0.03

154

Nr.
Kodi
1

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma :

An - 17 F V pompe me pulmon 24 litra


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Trapon elektrik
Pompe uji me pulmon 24 l
Ganxha,upa,dado
Materiale te imta + nivelim
Te ndryshme 1 %
Shuma :

cope
op
leke
t*km
op
cope

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

8.38
1458

174
0.167

6
914

9
29

10

11

12
45

3.50

30

90

1
1
1
14310

leke
1702

105

30

kg
op
0.761
leke 0.167
ton/km
kg
leke
leke

13440

13440

120

120

750

750

0.01

135

19
7388

143
14453

1312

1639

19346

710

56.8

70.97

837

410

32.8

40.95

483

16395

1
1

400

400
4

304.6

2.493/1 F.V Tuba eliku i zi


Specialist + Punetor
Shtese mbi pagat 16.7%
Transport materiale
Tuba eliku i zi
Rakorderi
Te ndryshme 1 %

6261

261
43.59
0.04

Shuma
kg
op
0.8
leke 0.167
ton/km
kg
kg
leke
leke

16

5274

135

komplet

2.516/1 F.V Tuba e rakorderi PVC


Specialist + Punetor
Shtese mbi pagat 16.7%
Transport materiale
Tuba PVC
Rakorderi
Ngjitese
Te ndryshme 1 %
Shuma

15

TOTALI

105
1.5

174

14

Shp Fitim
pl
8%
10%
17
18
501 626.1

1458
244

komplet

F.V Pilete grumbulluese


2.515/1 shume dalje
cope
Specialist + Punetor
op
1.5
Shtese mbi pagat 16.7%
leke 0.167
Transport materiale
ton/km
Pilete grumbulluese shume dalje cope
Te ndryshme 1 %
leke

13

Shuma

174

404

139.2
23.25
0.178

30

5
0.86
0.15

130

112

725

108.75
18.8
2

162.4

174

242

132.4
22.11
0.033

30

1
1
0.08

103
223

103
18
1.2

Page 144

Nr.
Kodi
1

EMERTIMI

Njesia

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta
5

Shuma
F.V Kolektor shpendares 3/4"
2.512/2 ( 4+4 )
Specialist + Punetor
Shtese mbi pagat 16.7%
Transport materiale
Kaseta e emaluar 45x45
Kolektor dergimi 3/4"
Kolektor kthimi 3/4"
Valvul me boketon 3/4"
Valvul shfryrese automatike 3/8"
Valvul shkarkimi 1/2"
Niplesa me boketon 3/4"
Tapa 3/4"
Te ndryshme 1 %
Shuma

cope
op
8
leke 0.167
ton/km
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
leke

F.V Kolektor shpendares 3/4"


2.512/3 ( 5+5 )
Specialist + Punetor
Shtese mbi pagat 16.7%
Transport materiale
Kaseta e emaluar 45x50
Kolektor dergimi 3/4"
Kolektor kthimi 3/4"
Valvul me boketon 3/4"
Valvul shfryrese automatike 3/8"
Valvul shkarkimi 1/2"
Niplesa me boketon 3/4"
Tapa 3/4"
Te ndryshme 1 %
Shuma

cope
op
8
leke 0.167
ton/km
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
leke

F.V Kolektor shpendares 1"


2.512/4 ( 6+6 )
Specialist + Punetor
Shtese mbi pagat 16.7%
Transport materiale
Kaseta e emaluar 45x60
Kolektor dergimi 1"

174

6
154.5

10

11

12

13

14

15
122

16
278

Shp Fitim
pl
8%
10%
17
18
22.2 27.76

TOTALI
19
328

1392
232.5
0.18

30

5
1
1
1
2
2
2
14
2

3500

3500

650

650

650

650

600

1200

375

750

520

1040

209

2926

100

200
109

1624

174

11025

12655

1012

1265

14933

14614

1169

1461

17245

1392
232.5
0.18

30

5
1
1
1
2
2
2
16
2

3500

3500

1411

1411

1411

1411

600

1200

375

750

520

1040

209

3344

100

200
129

1624

cope
op
8
leke 0.167
ton/km
cope
cope

9
1

Shuma

174

12985

1392
232.5
0.18

30

5
1
2

Page 145

4810

4810

2470

4940

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Kolektor kthimi 1"
Valvul me boketon 1"
Valvul shfryrese automatike 1/2"
Valvul shkarkimi 1/2"
Niplesa me boketon 1"
Tapa 1"
Te ndryshme 1 %
Shuma

Njesia
3
cope
cope
cope
cope
cope
cope
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

F.V Kolektor shpendares 1" (


2.512/5 7+7 )
cope
Specialist + Punetor
op
8
Shtese mbi pagat 16.7%
leke 0.167
Transport materiale
ton/km
Kaseta e emaluar 45x60
cope
Kolektor dergimi 1"
cope
Kolektor kthimi 1"
cope
Valvul me boketon 1"
cope
Valvul shfryrese automatike 1/2" cope
Valvul shkarkimi 1/2"
cope
Niplesa me boketon 1"
cope
Tapa 1"
cope
Te ndryshme 1 %
leke
Shuma
F.V Kolektor shpendares 1
2.512/6 1/4" ( 7+7 )
cope
Specialist + Punetor
op
8
Shtese mbi pagat 16.7%
leke 0.167
Transport materiale
ton/km
Kaseta e emaluar 45x70
cope
Kolektor dergimi 1 1/4"
cope
Kolektor kthimi 1 1/4"
cope
Valvul me boketon 1 1/4"
cope
Valvul shfryrese automatike 3/4" cope
Valvul shkarkimi 1/2"
cope
Niplesa me boketon 1 1/4"
cope
Tapa 1 1/4"
cope
Te ndryshme 1 %
leke
Shuma

10

11

12

13
2
2
2
2
18
2

14

15

2470

4940

2210

4420

520

1040

520

1040

229

4122

100

200

16

Shp
pl
8%
17

27397

2192

2740

32328

35370

2830

3537

41736

40699

3256

4070

48024

Shuma

Fitim
TOTALI
10%
18

19

255

1624

174

25767

1392
232.5
0.18

30

5
1
2
2
2
2
2
20
2

4810

4810

4329

8658

4329

8658

2210

4420

520

1040

520

1040

229

4580

100

200
334

1624

174

33740

1392
232.5
0.179

30

5
1
1
1
2
2
2
20
2

5418

5418

2202

2202

2202

2202

5620

11240

715

1430

520

1040

750

15000

75

150
387

1624

Page 146

39069

Nr.
EMERTIMI

Njesia

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

Kodi
1

2
3
4
F.V Tuba PVC f=200 mm te
2.523/1 brinjezuar
ml
Specialist + Punetor
op
0.242
Shtese mbi pagat 16.7%
leke 0.167
Transport materiale
ton/km
Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 1 %
Shuma
F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn
An 105 10 f=180mm
ml
Specialist + Punetor
op
0.198
Shtese mbi pagat 16.7%
leke 0.167
Transport materiale
ton/km
Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=180 ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 1 %
Shuma
F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn
An 106 10 f=110mm
ml
Specialist + Punetor
op
0.28
Shtese mbi pagat 16.7%
leke 0.167
Transport materiale
ton/km
Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=110 ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 1 %
leke
Shuma
F.V Tuba e rakorderi
ujesjellesi PE80 Pn 8
f
An 135 = 160mm
Specialist + Punetor
Shtese mbi pagat 16.7%
Transport materiale
Tuba ujesjellesi PE Pn 8 f=160
Rakorderi
Te ndryshme 1 %
Shuma

ml
op
0.3
leke 0.167
ton/km
ml
leke

174

42.11
7.032

0.04

30

10

11

12

13

14

1700
56

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

1700
56
17.6

49

174

30

146

182.4

2152

1400
56
14.6
1471

1512

121

151.2

1784

700
56
7.6
764

821

65.7

82.14

969

1400
53
14.5
1468

1529

122

152.9

1805

1
1

40

1400
56

48.72
8.136
0.04

30

1
1

57

174

1824

34.45
5.753
0.04

174

1774

700
56

52.2
8.717
0.04

30

1
1

61

Page 147

1400
53

Nr.
EMERTIMI

Njesia

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

Kodi
1

2
3
4
F.V Tuba e rakorderi
ujesjellesi PE100 Pn 25 f =
An 136 140mm
ml
Specialist + Punetor
op
0.63
Shtese mbi pagat 16.7%
leke 0.167
Transport materiale
ton/km
Tuba ujesjellesi PE Pn 25 f=140
ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 1 %
Shuma
F.V Tuba e rakorderi
ujesjellesi PE100 Pn 20 f =
An 137 140mm
ml
Specialist + Punetor
op
0.63
Shtese mbi pagat 16.7%
leke 0.167
Transport materiale
ton/km
Tuba ujesjellesi PE100 Pn 20 f=140ml
Rakorderi
leke
Te ndryshme 1 %
Shuma
F.V Kabine dushi 80 x 80 cm
An 149 e thjeshte
cope
Specialist + Punetor
op
4.955
Shtese mbi pagat 16.7%
leke 0.167
Transport materiale
ton/km
kabine dushi 80x80 cm e thjeshte cope
Sinfon
cope
Te ndryshme 1 %
leke
Shuma
F.V Tuba e rakorderi PPR Pn
An 151 20 f = 63 x 6.4 mm
Specialist + Punetor
Shtese mbi pagat 16.7%
. PPR Pn20 f=63x6.4 mm
Te ndryshme 1 %
Shuma

ml
op
leke
ml
leke

0.3
0.167

174

109.6
18.31

0.04

30

128

174

10

11

12

13

14

1800
145

30

Fitim
TOTALI
10%
18

19

1800
145
19.5
1964

2093

167

209.3

2470

1600
141
17.4
1758

1887

151

188.7

2227

15000
900
159
16059

17066

1365

1707

20138

748

59.8

74.77

882

1
1

128

1600
141

862
144
0.04

30

1
1
1

1006

174

16

Shp
pl
8%
17

109.6
18.31
0.04

174

15

Shuma

15000
900

52
8.717
1
61

Page 148

680

680
7
687

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
F.V Tuba e rakorderi PPR Pn
An 152 20 f=50x5.4 mm
Specialist + Punetor
Shtese mbi pagat 16.7%
PPR Pn20 f=50x5.4
Te ndryshme 1 %
Shuma
F.V Tuba e rakorderi PPR Pn
An 153 16 f = 50 mm
Specialist + Punetor
Shtese mbi pagat 16.7%
tuba e rak PPR Pn16 f=50
Te ndryshme 1 %
Shuma
F.V. tuba celiku >200 te
h/izoluar ne fabrike, per
2.a60/1 ujesjellsa te jashtem
Sp + p
Shtese mbi paga 16.7%
Transport oksigjeni
Transport tuba celiku
Transport te ndryshme
Motosaldatrice
Tubo celiku te h/izoluar
Oksigjen
Elektroda
Shuma :

Njesia
3
ml
op
leke
ml
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

0.3
0.167

174

52
8.717

10

11

12

13

14

500

61

ml
op
leke
ml
leke

0.3
0.167

174

F.V. pjese speciale celiku


>200 te h/izoluar ne fabrike,
2.a62/1 per ujesjellsa te jashtem
ton
Sp + p
op
Shtese mbi paga 16.7%
leke
Transport oksigjeni
t*km
Transport tuba celiku
t*km

1
28.1
4889

174
0.167

16

Fitim
TOTALI
10%
18

19

500
5
505

566

45.3

56.59

668

500

500
5
505

586

46.9

58.63

692

#### 14700

173465

4889
817
1.5
10.1
0.05

30
45
30 302
30 1.56
9

500 4500
1.005
15
5.2

130650
4500
1300
5706
348
4500
136450 147004
Shenim: Hidroizolimi tabave te celikut behet direkt ne fabrike. Nga jashte me bitum te armuar, me
shirit voal qelqi 3.5-8mm, nga brenda me llak capitol "BLC",rreshire epoksike me trashesi
100-300.

1
71.4
12424

Shp
pl
8%
17

52
29.06

81

ton
op
leke
t*km
t*km
t*km
op
ton
liter
kg

15

Shuma

174 12424
0.167 2075
7.2
10.2

30
30

216
306

Page 149

130000

300
250

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Transport te ndryshme
Motosaldatrice
Pjese speciale celiku te
h/izoluar
Oksigjen
Elektroda
Shuma :

Shpim pusi 20 m komplet


2.an-1 +aksesore
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Sonde shpimi
Pompe uji q=10 l/s, 7,5 Kw
Ganxha,upa,dado
Panel komandimi
Te ndryshme 2 %
Shuma :

2.519

2.520

Njesia
3
t*km
op
ton
liter
kg

cope
op
leke
t*km
op
cope

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

7
0.14

8
30

9
4.2

10
25

11

12

1.02
72
14

12.2
1830

150
0.167

3.50

30

TOTALI
10%
18

19

145000

300
250

#### 20052

236619

105
1.5 3500 5250
1
1
1
51705

2136

ml
op
leke
t*km
ml

16

Fitim

1830
306

leke

Tub kanalizimi pvc 110


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tub pvc-je 110 mm

15

147900
21600
3500
14498
526
12500
173000 200525
Shenim: Hidroizolimi i pjeseve speciale te celikut behet direkt ne fabrike. Nga jashte me bitum
te armuar me shirit voal qelqi 3.5-8mm dhe nga brenda me llak capitol "BLC",rreshire
epoksike me trashesi 100-300.

komplet

ml
op
leke
t*km
ml
gram
cope
cope
leke

14

Shp
pl
8%
17

500 12500

komplet

Tub kanalizimi pvc 90


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tub pvc-je 90 mm
Paste ngjitese speciale
Bryla pvc-je 90 mm
Tre degesh pvc-je 90 mm
Te ndryshme 2 %
Shuma :

13

Shuma

1.43
248.8

174
0.167

105

5250

30

60230 4818

6023

71071

88.72

1047

3
1.26
12
0.2
0.5
582

290

174
0.167

48100
315
3290
1034
52739

249
42
0.10

1.43
248.8

48100
315
3290
0.02

120
22
100
294
0.02

151
264
20
147
12
594

249
42
0.12

30

4
1.26

Page 150

168

212

887

71

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.521

2.522

2.523

Njesia

2
Paste ngjitese speciale
Bryla pvc-je 110 mm
Tre degesh pvc-je 110 mm
Te ndryshme 2 %
Shuma :

3
gram
cope
cope
leke

Tub kanalizimi pvc 140


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tub pvc-je 140 mm
Paste ngjitese speciale
Bryla pvc-je 140 mm
Tre degesh pvc-je 140 mm
Te ndryshme 2 %
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
gram
cope
cope
leke

Tub kanalizimi pvc 170


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tub pvc-je 170 mm
Paste ngjitese speciale
Bryla pvc-je 170 mm
Tre degesh pvc-je 170 mm
Te ndryshme 2 %
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
gram
cope
cope
leke

Tub kanalizimi pvc 200


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tub pvc-je 200 mm
Paste ngjitese speciale
Bryla pvc-je 200 mm
Tre degesh pvc-je 200 mm
Te ndryshme 2 %
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
gram
cope
cope
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

290

1.66
288.8

174
0.167

10

11

12

13
17
0.2
0.5
763

30

337

30

386

PUNIME

TOTALI
10%
18

19

1072

85.8

107.2

1265

230
22
250
350
0.02

290
484
50
175
20
1019

1360

109

136

1605

370
660
48
140
24
1243

1635

131

163.5

1929

353
880
94
250
32
1608

2001

160

200.1

2362

331
55
6
1.26
30
0.2
0.5
1218

174
0.167

16

Fitim

0.20

1.9
330.6

15
374
42
135
15
778

Shp
pl
8%
17

289
48
1.26
22
0.2
0.5
999

174
0.167

22
210
270
0.02

0.15

1.9
330.6

14

Shuma

294
22
240
280
0.02

331
55
0.24

30

7
1.26
40
0.2
0.5
1577

386

NGROHJE

DHE

TERMOIZOLIMI

Page 151

280
22
470
500
0.02

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
F.V element radiatori me
2.524 llamarine 600x200
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Element radiatori 600x200
Tape reduksioni
Valvol radiatori
Ganxha kovaci
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V element radiatori me
2.525 llamarine 600x160
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Element radiatori 600x160
Tape reduksioni
Valvol radiatori
Ganxha kovaci
Te ndryshme 2 %
Shuma :
F.V element radiatori me
2.526 llamarine 300x200
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Element radiatori 300x200
Tape reduksioni
Valvol radiatori
Ganxha kovaci
Te ndryshme 2 %
Shuma :

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

10

11

12

13

14

15

1
0.4
0.1
0.4
5659

5288
5288
520
208
1450
145
46
18.4
0.02 113.19
5773

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

cope
op
leke
t*km
cope
cope
cope
cope
leke

0.5
87

174
0.167

87
15
0.02

30

102

0.6

0.6

5875

470

587.5

6932

4000
161
116
14
8
4300

4381

351

438.1

5170

4133
161
116
14
6
4430

4492

359

449.2

5301

cope
op
leke
t*km
cope
cope
cope
cope
leke

0.4
69.6

174
0.167

70
12
0.02

30

0.6
1
0.31
0.08
0.31
404.6

81

4000
520
1450
46
0.02

0.6

cope
op
leke
t*km
cope
cope
cope
cope
leke

0.3
52.2

174
0.167

52
9
0.02

30

0.6
1
0.31
0.08
0.31
299.6

61

TERMOIZOLIM

0.6

TUBACIONESH

Page 152

4133
520
1450
46
0.02

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Termoizolim tubacione me
2.527 lesh xhami, beze, kk ~50
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Boje minio
Lesh xhami
Tel xingato
Karton katrama
Bitum
Beze jashte standartit
Te ndryshme 3 %
Shuma :
Termoizolim tubacione me
2.528 lesh xhami,beze, kk ~150
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Boje minio
Lesh xhami
Tel xingato
Karton katrama
Bitum
Beze jashte standartit
Te ndryshme 3 %
Shuma :

Termoizolim tubo, boje minio,


2.531 mat termo, rrjete, asbesti
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Boje minio
Lesh xhami
Tel xingato
Rrjete teli xingato 20x20cm

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

7.8
1357

174
0.167

10

11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

m2
op
leke
t*km
kg
kg
kg
m2
kg
m2
leke

1357
227
0.08

30

2.4
0.24
6.4
0.14
2.4
10.9
2.4
2477

1584

212
106
140
280
80
85
0.03

2.4

51
678
20
672
872
204
74
2571

4157

333

415.7

4906

49
2430
20
644
848
196
125
4311

5390

431

539

6361

m2
op
leke
t*km
kg
kg
kg
m2
kg
m2
leke

5.3
922.2

174
0.167

922
154
0.11

30

3.3
0.23
13.5
0.14
2.3
10.6
2.3
4166

1076

212
180
140
280
80
85
0.03

3.3

m2
op
leke
t*km
kg
kg
kg
m2

12.6
2192

174
0.167

2192
366
0.74

30

22
0.245
13.5
0.13
4.6

Page 153

212
106
140
130

52
1431
18
598

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Azbest
Cimento 32.5 N
Rere e lare
Boje vaji
Te ndryshme 2 %
Shuma :

Njesia
3
kg
kg
m3
kg
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

2559

Termoizolim tubo,pambuk
2.534 min,material termo,rrjete
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Boje minio
Pambuk mineral
Tel xingato
Rrjete teli xingato 20x20cm
Azbest
Cimento 32.5 N
Rere e lare
Karton katrama
Bitum
Te ndryshme 2 %
Shuma :
Termoizolim tubo,lesh xhami
2.535/1 ,llam,material termo,rrjete
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Boje minio
Lesh xhami
Tel xingato
Rrjete teli xingato 20x20cm
Llamarine xingat
Shirita xingat
Bulona e percina
Shuma :

10

11

12

13
11
11
0.021
0.23
1861

14
23
9
1250
250
0.02

22

15
253
99
26
58
37
2572

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

5153

412

515.3

6080

52
1943
3
598
253
99
26
644
584
47
4250

7076

566

707.6

8350

52
3816
15
442
1017
168
4
5514

8463

677

846.3

9987

m2
op
leke
t*km
kg
kg
kg
m2
kg
kg
m3
m2
kg
leke

13.8
2401

174
0.167

2401
401
0.79

30

24
0.245
15.8
0.13
4.6
11
11
0.021
2.3
7.3
2374

2802

212
123
23
130
23
9
1250
280
80
0.02

24

m2
op
leke
t*km
kg
kg
kg
m2
kg
kg
kg

14.5
2523

174
0.167

2523
421
0.16

30

5
0.245
21.2
0.11
3.4
7.82
0.24
0.03

2944

ANALIZA TE REJA PER PUNIME

TERMOIZOLIMI

Page 154

212
180
140
130
130
700
147

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia

2.535/a Termoizolim me lesh xhami


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Lesh xhami
Te ndryshme 3 %
Shuma :

m2
op
leke
t*km
kg
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

8.4
1462

174
0.167

0.11

2.518 Pjese speciale gize


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Pjese speciale gize gize
Plumb
Lin
Bitum
Dru zjarri
Shuma :

kg
op
leke
t*km
kg
kg
kg
kg
m3

2.552 F.V tuba betoni 200 mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba betoni 200 mm
Zhavor
Lla imento 1:2
Beton C 7/10

ml
op
leke
t*km
ml
m3
m3
m3

12

13

30

0.037
6.438

174
0.167

KANALIZIM

30

19

2067
62
2129

3838

307

383.8

4529

135.68
25.67
0.30
0.08
2.70
164

172

13.8

17.21

203

150
82
1.0
0.2
3
235

253

20.3

25.35

299

0.1
135

1510
250
80
2700

0.1

15
3
0.004

30

0.1
1
0.054
0.004
0.003
0.001

18

174
0.167

16

6
1

0.85
147.9

15

TOTALI
10%
18

JASHTEM

1.005
0.017
0.001
0.001
0.001

174
0.167

106
0.03

0.004

0.088
15.31

14

Fitim

3
19.5
2067

UJESJELLES
kg
op
leke
t*km
kg
kg
kg
kg
m3

11

Shp
pl
8%
17

1462
244

1706

2.540 Tuba gize me plumb


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba gize
Plumb
Lin
Bitum
Dru zjarri
Shuma :

10

Shuma

150

1510
250
80
2700

0.1

148
25
0.42

30

13
1.01
0.05
0.003
0.002

Page 155

485
500
7921
5063

490
25
24
10

Nr.
Kodi
1

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma :

2.553 F.V tuba betoni 300 mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba betoni 300 mm
Zhavor
Lla imento 1:2
Beton C 7/10
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
m3
m3
m3

2.554 F.V tuba betoni 400 mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba betoni 400 mm
Zhavor
Lla imento 1:2
Beton C 7/10
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
m3
m3
m3

2.555 F.V tuba betoni 500 mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba betoni 500 mm
Zhavor
Lla imento 1:2
Beton C 7/10
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
m3
m3
m3

2.556 F.V tuba betoni 600 mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Autovinc 50 KN
Tuba betoni 600 mm
Zhavor
Lla imento 1:2
Beton C 7/10

ml
op
leke
t*km
op
ml
m3
m3
m3

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

1.47
255.8

174
0.167

6
173

9
13

10

11

12

13

30

298

30

426

1302

104

130.2

1537

1250
500
7921
5063

1263
50
103
25
1441

1944

156

194.4

2294

1616
50
111
101
1878

2534

203

253.4

2991

479
80
30

98
1.01
0.1
0.014
0.02

558

174
0.167

853
25
79
20
978

77

77

3.26

3.43
596.8

866

365
61
1.01
0.1
0.013
0.005

174
0.167

845
500
7921
5063

26

2.57

2.75
478.5

19

26
1.01
0.05
0.01
0.004

174
0.167

15
549

TOTALI

256
43
0.86

2.1
365.4

14

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
734 58.7 73.39

Shuma

1600
500
7921
5063

98

597
100
3.32

30

100
0.18 2000

360
1.01
0.1
0.015
0.03

Page 156

1800
500
7921
5063

1818
50
119
152

Nr.
Kodi
1

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

EMERTIMI

Njesia

op

2
Shuma :

6
696

3.7
643.8

174
0.167

644
108

2.557 F.V tuba b/a 800 mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Autovinc 50 KN
Tuba b/a 800 mm
Zhavor
Lla imento 1:2
Beton C 7/10
Shuma :

ml
op
leke
t*km
op
ml
m3
m3
m3

2.558 F.V tuba b/a 1000 mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Autovinc 50 KN
Tuba b/a 1000 mm
Zhavor
Lla imento 1:2
Beton C 7/10
Shuma :

ml
op
leke
t*km
op
ml
m3
m3
m3

2.559 F.V tuba b/a 1200 mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Autovinc 50 KN
Tuba b/a 1200 mm
Zhavor
Lla imento 1:2
Beton C 7/10
Shuma :

ml
op
leke
t*km
op
ml
m3
m3
m3

2.560 F.V tuba b/a 1500 mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Autovinc 50 KN
Tuba b/a 1500 mm

ml
op
leke
t*km
op
ml

4.77

9
100

30

10

11

12
360

13

174
0.167

143

30

1015

217

4121
50
127
304
4601

5975

478

597.5

7051

6080
75
143
354
6652

8364

669

836.4

9870

7538
75
158
405
8176

10227

818

1023

12068

480
6050
500
7921
5063

480

1009
169
9.10

30

273
0.3 2000

600
1.005
0.15
0.02
0.08

1178

174
0.167

19
3888

217
1.005
0.15
0.018
0.07

7.1
1235

4100
500
7921
5063

480

0.24 2000

174
0.167

15
2139

870
145
7.23

5.8
1009

14

480
1.005
0.1
0.016
0.06

5
870

TOTALI

143
0.24 2000

751

Shp Fitim
pl
8%
10%
16
17
18
3295 264 329.5

Shuma

273

7500
500
7921
5063

600

1235
206
12.70

30

381
0.4 2000

800
1.005

Page 157

10500

10553

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Zhavor
Lla imento 1:2
Beton C 7/10
Shuma :

Njesia
3
m3
m3
m3

ml
op
leke
t*km
cope
m3
m3

2.572 F.V tuba eterniti 189 mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba eterniti 189 mm
Manikota eterniti
Guarnicion gome
Shuma :

ml
op
leke
t*km
ml
cope
cope

2.576

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

1442

2.565 F.V tuba grez 200 mm


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba grez 200 mm
Rere me lageshti
Lla imento 1:2
Shuma :

2.575

op

1
174

174
0.167

10

381

11

12

13
0.2
0.024
0.1

800

30

203

30

128

Puse kont 1.25x1.25x1,5m


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

cope
op
61.2
leke 10649

50.3
8752

174
0.167

13972 1118

TOTALI
10%
18

19

1397

16487

1295
52
16
1363

1609

129

160.9

1898

622
115
162
899

1030

82.4

103

1215

32996 2640

3300

38935

110
18
3
1.02
0.36
0.72

cope
op
leke
t*km
m3
m3
m3
cope
m3
kg
kg
m3
kg

1020
870
7921

42

0.09

Puse kontrolli 1x1x1.5m


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Zhavor
Beton C 7/10
Beton C 12/15
Tulla silikate
Rane e lare
imento 32.5 N
Hekur betoni
Llac cimento 1:2
Kapak gize
Shuma:

16

Fitim

42
1.27
0.06
0.002

174
0.167

15
100
190
506
11349

Shp
pl
8%
17

174
29
1.41

0.63
109.6

14
500
7921
5063

Shuma

610
320
225

8752
1462
44.1

17

750
0.31
0.32
0.2
740
0.6
110
3
0.13
120

10214

750

174 10649
0.167 1778

Page 158

500
4800
5800
16
1250
8
93
7800
37

155
1536
1160
11840
750
858
279
1014
4440
22032

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.576

2.584

Njesia

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

2
Transport
Zhavor
Beton C 7/10
Beton C 12/15
Tulla silikate
Rane e lare
imento 32.5 N
Hekur betoni
Llac cimento 1:2
Kapak gize
Shuma:

3
t*km
m3
m3
m3
cope
m3
kg
kg
m3
kg

Puse kont 1.5x1.5x1,5m


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Zhavor
Beton C 7/10
Beton C 12/15
Tulla silikate
Rane e lare
imento 32.5 N
Hekur betoni
Llac cimento 1:2
Kapak gize
Shuma:

cope
op
72.4
leke 12598
t*km
m3
m3
m3
cope
m3
kg
kg
m3
kg

Puse kont 1.75x1.75x1,5m


Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Zhavor
Beton C 7/10
Beton C 12/15
Tulla silikate
Rane e lare
imento 32.5 N
Hekur betoni
Llac cimento 1:2
Kapak gize
Shuma:

cope
op
leke
t*km
m3
m3
m3
cope
m3
kg
kg
m3
kg

7
52.3

12427

85.8

17

9
889

10

11

12

13

14

0.4
0.4
0.25
900
0.65
119
3.5
0.15
120

500
4800
5800
16
1250
8
93
7800
37

889

15

16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

200
1920
1450
14400
813
928
326
1170
4440
25646

38962 3117

3896

45976

250
2400
2030
17120
988
1139
419
1404
4440
30189

45976 3678

4598

54252

310
2880
2726
20800
1113
1201
651
1716
4440
35837

54520 4362

5452

64334

174 12598
0.167 2104
63.9

17 1086
0.5
0.5
0.35
1070
0.79
146
4.5
0.18
120

14701

14929

Shuma

500
4800
5800
16
1250
8
93
7800
37

1086

174 14929
0.167 2493
74.2

17 1261
0.62
0.6
0.47
1300
0.89
154
7
0.22
120

17422

1261

Page 159

500
4800
5800
16
1250
8
93
7800
37

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1
2.584

2
Puse kontrolli 2x2x1,5m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Zhavor
Beton C 7/10
Beton C 12/15
Tulla silikate
Rane e lare
imento 32.5 N
Hekur betoni
Llac cimento 1:2
Kapak gize
Shuma:

Njesia
3
cope
op
leke
t*km
m3
m3
m3
cope
m3
kg
kg
m3
kg

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

98.2
17087

cope
op
leke
t*km
op
m3
m3
m3
m3

84.1

An - 19 Pusete shkarkimi 80 x 80, h =


100 cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport dheu+te ndryshme
Vibrator
Shtrese zhavori
Shtrese beton C 12/15
Mur betoni C 12/15
Kapak gize100x100&60cm
Shuma :

cope
op
leke
t*km
op
m3
m3
m3
kg

4.5
783

11

12

13

14

0.62
0.6
0.47
1350
0.95
171
7
0.22
120

500
4800
5800
16
1250
8
93
7800
37

Fitim
TOTALI
10%
18

19

5821

68693

419

523.3

6175

13340 1067

1334

15741

16

17 1430

174
0.167

1430

17

58214 4657

179
1.1

50

55
0.1
0.096
0.39
0.03

914

174
0.167

310
2880
2726
21600
1188
1334
651
1716
4440
36844

783
131
10.50

6.8
1183

15

Shp
pl
8%
17

174 17087
0.167 2853

19940

An - 18 Pusete shkarkimi 50 x 50, h =


100 cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport dheu+te ndryshme
Vibrator
Shtrese zhavori
Shtrese beton C 12/15
Mur betoni C 12/15
Kapak b/a C 16/20
Shuma :

10

Shuma

179

1027
8136
8193
210

55

103
781
3195
6
4085

5233

1183
198
14.20

17

241
1.5

50

75
0.17
0.18
0.95
60

1381

241

Page 160

75

1027
8136
8193
37

175
1465
7783
2220
11642

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1
2
An - 20 Pusete shkarkimi 80 x 80, h =
150 cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport dheu+te ndryshme
Vibrator
Shtrese zhavori
Shtrese beton C 12/15
Mur betoni C 12/15
Kapak gize100x100&60cm
Shuma :

Njesia
3
cope
op
leke
t*km
op
m3
m3
m3
kg

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

7.4
1288

174
0.167

cope
op
leke
t*km
op
m3
m3
m3
kg

An - 22 Pusete shiu 40 x 40, h = 100


cm, me kapak zgare hekuri
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport dheu+te ndryshme
Vibrator
Shtrese zhavori
Shtrese beton C 12/15
Mur betoni C 12/15
Kapak zgare celiku
Shuma :

cope
op
leke
t*km
op
m3
m3
m3
cope

18.60

17

11

12

13

50

174
0.167

316

17

50

398

175
1465
10159
2220
14018

15942 1275

1594

18812

175
1465
11880
2220
15739

18013 1441

1801

21255

866.5

10225

130
1027
8136
8193
37

130

730.8
122
10.50

17

179
1.1

50

55
0.1
0.096
0.39
1

853

174
0.167

19

398
0.17
0.18
1.45
60

4.2
730.8

1027
8136
8193
37

105

2.6

174
0.167

16

TOTALI
10%
18

1496
250
23.40

4.2
730.8

15

Fitim

105
0.17
0.18
1.24
60

8.6
1496

14

Shp
pl
8%
17

316
2.1

1746

cope
op
leke

10

Shuma

1288
215

1503

An - 21 Pusete shkarkimi 80 x 80, h =


200 cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport dheu+te ndryshme
Vibrator
Shtrese zhavori
Shtrese beton C 12/15
Mur betoni C 12/15
Kapak gize100x100&60cm
Shuma :

An-22/1 Pusete shiu 40 x 40, h = 100


cm, me kapak gize
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

op

179

730.8
122

Page 161

55

1027
8136
8193
3500

103
781
3195
3500
7579

8665

693

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Transport dheu+te ndryshme
Vibrator
Shtrese zhavori
Shtrese beton C 12/15
Mur betoni C 12/15
Kapak zgare gize
Shuma :

Njesia
3
t*km
op
m3
m3
m3
kg

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

7
10.50

8
17

cope
op
leke
t*km
op
m3
m3
m3
kg

Transport materiale me
2.37/1b kafshe, deri 1.0 km
Punetor ngarkese
Shtese mbi pagat 16.7%
Kafshe pune per transport
Shuma :

Ton
op
leke
T*km

Transport materiale me
2.37/2b kafshe, deri 2.0 km
Punetor ngarkese
Shtese mbi pagat 16.7%
Kafshe pune per transport
Shuma :

Ton
op
leke
T*km

Transport materiale me
2.37/3b kafshe, deri 3.0 km
Punetor ngarkese
Shtese mbi pagat 16.7%
Kafshe pune per transport
Shuma :

Ton
op
leke
T*km

10
1.1

11
50

12

13

5.6
974.4

174
0.167

179

17

15

19

1027
8136
8193
37

103
781
3195
888
4967

6053

484

605.3

7143

103
781
3195
1332
5411

6837

547

683.7

8068

1787

143

179

2108

3474

278

347

4099

5060

405

506

5971

214
50

75
0.1
0.096
0.39
36

1137

214

75

1027
8136
8193
37

kafshe transporti
115
0.167

460
77
1
537

1250 1250
1250

kafshe transporti
115
0.167

920
154
2
1074

1
12
1380

TOTALI
10%
18

14

55

1.5

1
8
920

Fitim

974.4
163
12.60

1
4
460

16

Shp
pl
8%
17

55
0.1
0.096
0.39
24

853

An - 23 Pusete shiu 40 x 60, h = 100


cm, me kapak gize
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport dheu+te ndryshme
Vibrator
Shtrese zhavori
Shtrese beton C 12/15
Mur betoni C 12/15
Kapak zgare gize
Shuma :

9
179

Shuma

1200 2400
2400

kafshe transporti
115
0.167

1380
230
3
1610

1150 3450
3450

Page 162

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Transport materiale me
2.37/4b kafshe, deri 4.0 km
Punetor ngarkese
Shtese mbi pagat 16.7%
Kafshe pune per transport
Shuma :
Transport materiale me
2.37/5b kafshe, deri 5.0 km
Punetor ngarkese
Shtese mbi pagat 16.7%
Kafshe pune per transport
Shuma :

Njesia

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
mimi Vlefta T/km mimi Vlefta o.p mimi Vlefta Sasia mimi Vlefta

Ton
op
leke
T*km

1
16
1840

115
0.167

11

12

13

14

15

16

Fitim
TOTALI
10%
18

19

kafshe transporti

1
20
2300

10

Shp
pl
8%
17

1840
307
2147

Ton
op
leke
T*km

Shuma

1100 4400
4400

6547

524

655

7726

7934

635

793

9362

kafshe transporti
115
0.167

2300
384
5
2684

1050 5250
5250

Shenime: Norma e kohes per punetorin qe ngarkon, shkarkon dhe shoqeron kafshen e transportit behet me kronometrim dhe ndryshon
ne varesi te distances dhe terrenit. Ndersa paga e transportit me kafshe per t/km ndryshon sipas kerkeses dhe ofertes.

Shenime teknike:
1. N analizat teknike betonet nuk jan paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit
Shqiptar dhe Europian, SSH-EN 206.
2. imentoja sht paraqitur sipas klasave bazuar n standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. N analizat teknike Sigurimet shoqrore, q paguhen nga pundhnsi, jan marr 16.7%
n zbatim t VKM Nr.700, dat 18.06.2009.

Page 163

Page 164

Page 165

Page 166

Page 167

Page 168

Page 169

Page 170

Page 171

Page 172

Page 173

Page 174

Page 175

Page 176

Page 177

Page 178

Page 179

Page 180

Page 181

Page 182

Page 183

Page 184

Page 185

Page 186

Page 187

Page 188

Page 189

Page 190

Page 191

Page 192

Page 193

Page 194

Page 195

Page 196

Page 197

Page 198

Page 199

Page 200

Page 201

Page 202

Page 203

Page 204

Page 205

Page 206

Page 207

Page 208

Page 209

Page 210

Page 211

Page 212

Page 213

Page 214

Page 215

Page 216

Page 217

Page 218

Page 219

Page 220

Page 221

Page 222

Page 223

Page 224

Page 225

Page 226

Page 227

Page 228

Page 229

Page 230

Page 231

Page 232

Page 233

Page 234

Page 235

Page 236

Page 237

Page 238

Page 239

Page 240

Page 241

Page 242

Page 243

Page 244

Page 245

Page 246

Page 247

Page 248

Page 249

Page 250

Page 251

Page 252

Page 253

Page 254

Page 255

Page 256

Page 257

Page 258

Page 259

Page 260

Page 261

Page 262

Page 263

Page 264

Page 265

Page 266

Page 267

Page 268

Page 269

Page 270

Page 271

Page 272

Page 273

Page 274

Page 275

35.1

Page 276

Page 277

Page 278

Page 279

Page 280

Page 281

Page 282

Page 283

Page 284

Page 285

Page 286

Page 287

Page 288

Page 289

Page 290

Page 291

Page 292

Page 293

Page 294

Page 295

Page 296

Page 297

Page 298

Page 299

Page 300

Page 301

Page 302

Page 303

Page 304

Page 305

Page 306

Page 307

Page 308

MPPT
DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT

Qershor - 2012

MANUALI

ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVE


NR.
NR.

E M E R T I M I

NJESIA

MIMI

MANUALI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2.1
2.1/a
2.5
2.5/a
2.6
2.15
2.15/a
2.19
2.19/a
2.20
2.25
2.25/a
2.26
2.26/a
2.27
2.27/a
2.28
2.28/a
2.29
2.29/a
2.30
2.30/a
2.31
2.36

PUNIME DHEU
Germim e transport dheu me kd 10 m, kategoria III
Germim e transport dheu me k d 10 m, kategoria IV
Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m
Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5m
Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 3 m
Germim e mbushje per kanale kategoria III, h = 1.5 m
Germim e mbushje per kanale kategoria IV, h = 1.5 m
Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria III
Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria IV
Perforcim germimi me lende ndertimi
Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke
Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke
Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto
Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto
Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke
Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke
Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto
Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto
Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke
Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke
Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto
Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto
Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke
Dhe e ngjeshur me tokmak elektrik

Page 309

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

497
725
557
1047
624
510
993
168
228
268
116
128
107
116
99
109
121
133
55
60
66
72
42
20

Shpenzime
pergjithshme
8%

40
58
45
84
50
41
79
13
18
21
9
10
9
9
8
9
10
11
4
5
5
6
3
2

Fitimi
TOTALI
10%

50
72
56
105
62
51
99
17
23
27
12
13
11
12
10
11
12
13
5
6
7
7
4
2

586
855
657
1235
736
602
1172
198
269
316
137
151
127
137
116
129
143
157
64
71
78
85
50
24

25
26
27
28
29
30
31

2.47/an
2.48/an
2.37/1a
2.37/2a
2.37/3a
2.37/4a
2.37/5a

Germim shkembi mesatar me eki me ekskavator me zinxhir


Germim shkembi i forte me eki me ekskavator me zinxhir
Transport mbetje ndertim, dheu me auto deri 1.0 km
Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km
Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km
Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 4.0 km
Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

780
1974
90
162
216
252
270

62
158
7
13
17
20
22

78
197
9
16
22
25
27

920
2329
106
191
255
297
319

m3
m3
m3
m3
m3

297
315
324
348
360

24
25
26
28
29

30
32
32
35
36

350
372
382
411
425

m3
m3
m3
m3

3876
4236
5744
6145

310
339
460
492

388
424
574
614

4573
4999
6778
7251

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

5945
6825
11431
11546
11438
12175
13351
14491
20793
10776
8066
8165
10868

476
546
915
924
915
974
1068
1159
1663
862
645
653
869

595
683
1143
1155
1144
1218
1335
1449
2079
1078
807
817
1087

7015
8054
13489
13624
13497
14367
15754
17100
24536
12716
9518
9635
12825

ANALIZA TE REJA PER PUNIME DHEU


1
2
3
4
5

2.37/1b
2.37/2b
2.37/3b
2.37/4b
2.37/5b

Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 6.0 km


Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km
Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km
Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 9.0 km
Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km

1
2
3
4

2.52/1
2.52/2
2.54/1
2.54/2

PUNIME MURATURE
Mur guri themel e xokol me lla perzier M 15
Mur guri themel e xokol me lla perzier M 25
Mur guri ne lartesi deri 3m me lla perzier M 15
Mur guri ne lartesi deri 3m me lla imento M 25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

2.88
2.89
2.64/1
2.64/2
2.65/1
2.65/2
2.66/2
2.68
2.69
2.70/2
2.71/1
2.71/2
2.73

PUNIME MURATURE TULLE


Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me lla perzier M 15
Mur me blloqe betoni t=15cm deri 3m me lla perzier M 15
Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me lla perzier M 15
Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me lla perzier M 25
Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me lla perzier M 15
Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me lla perzier M 25
Mur me tulla te plota zak, deri 12m, lla perzier M 25
Mur tulle te plota kollone deri 3m me lla perzier M 15
Mur tulle te plota qemere deri 3m me lla perzier M 15
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me lla perzier M25
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me lla perzier M15
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me lla perzier M25
Mur me tulla silikate h~3m pa fuga me lla perzier M 15

GURI

Page 310

15
16
17
18
19
20
21
22

2.74
2.83
2.84
2.86
2.90
2.91
2.93
2.94

Mur me tulla silikate h~3m me fuga me lla perzier M 15


Mur me tulle me 4 vrima, t=10cm, h~3m, lla perzier M15
Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, lla perzier M15
Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, lla perzier M15
Mur me tulla te veanta, oxhak deri 50 m
Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m
Mure me tulla shamot h ~ 4 m
Mure me tulla shamot, qemere

ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIME MURATURE ME MATERIALE TE NDRYSHME


1 2.108/a Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa
2 2.108/b Mur me fibran eko me viza 250x6x3 me polisterol jeshil
3 MDW20e10 Panel dopio per mure betoni t=20cm, polisterol t=10+10 cm, densitet = 30kg/m3
4 MW12d15 Panel polisteroli per mure te thjeshte t=12cm, =15kg/m3
5 MW16d15 Panel polisteroli per mure te thjeshte t=16cm, =15kg/m3
6 2.108/c Ndertim mure betopani
7 2.108/3 Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kunder lageshtires

1 2.109/2
2 2.110/2
3 2.111/2
4 2.112/2
5
2.113
6 2.114/1
7 2.116/1
8 2.117/1
9 2.118/1
10 2.119/1
11 2.121/1
12
2.125
13
2.126
14 2.129/1
15 2.130/1
16 2.131/1
17 2.132/1

PUNIME BETONI DHE B/A


Themel e xokol betoni C - 12/15
Themel e xokol butobetoni C - 12/15
Mure betoni C - 12/15
Mure buto betoni C - 12/15
Qemere betoni C - 12/15
Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20
Trare themeli monolit b/a C - 16/20
Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m
Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 8 m
Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m
Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m
Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 12/15
Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 15/20
Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m
Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m
Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=10cm, h ~ 4 m
Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=11~20cm, h~4 m

Page 311

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

11852
11421
10832
8461
19364
19041
14290
21986

948
914
867
677
1549
1523
1143
1759

1185
1142
1083
846
1936
1904
1429
2199

13986
13476
12782
9984
22850
22468
16862
25943

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

732
732
15842
8383
8663
2161
1843

59
59
1267
671
693
173
147

73
73
1584
838
866
216
184

864
864
18694
9892
10223
2550
2175

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m3
m3
m3
m3

7906
7317
8934
8193
12615
7890
9634
13221
13669
12122
10461
2462
2513
14097
11641
22052
17648

632
585
715
655
1009
631
771
1058
1093
970
837
197
201
1128
931
1764
1412

791
732
893
819
1261
789
963
1322
1367
1212
1046
246
251
1410
1164
2205
1765

9329
8634
10542
9668
14886
9310
11368
15601
16129
14304
12344
2905
2965
16635
13736
26022
20825

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2.133/1
2.134/1
2.135/1
2.136/1
2.137
2.138
2.149/1
2.152
2.153
2.154
2.156
2.156/2
2.157
2.157/1
2.158

Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=21~30cm, h~4 m


Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 10 cm
Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 11 ~ 20 cm
Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 21 ~ 30 cm
Oxhak b/a deri ~ 80m C 16/20
Freskore hiperbol b/a C 16/20
Skelet b/a me shume kate C 16/20 per godina industriale
FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=11cm, me 2 e 7 vrima
FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=16cm, me 2 e 5 vrima
FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=23cm, me 2 e 3 vrima
FV Soleta sap h=20cm te drejta me beton C 16/20
FV Soleta sap h=24cm te drejta me beton C 16/20
Soleta b/a te parapergatitura me tulla me 6 vrima, h = 16 cm, C 16/20
Soleta b/a te parapergatitura me tulla me 6 vrima, h = 25 cm, C 16/20
Soleta te plota b/a C 16/20

ANALIZA TE REJA PER PUNIME BETONI


1 2.262/4a Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25
2 2.262/4b Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30
3 2.130/1a Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25
4 2.117/1a Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m
5 2.117/1b Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m
6 2.119/1a Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m
7 2.122/1a Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m
8 2.125/1a Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m
9
2.125 Soleta "TIPO" Maqedonase Hd = 6m, trashesi 25cm C 16/20
10 2.200/1 Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol cilesi e I-re

2.166
2.167
2.181
2.182

PUNIME HEKUR
F V hekur betoni periodik 6 - 10 mm
F V hekur betoni periodik > 12 mm
Konstruksione metalike te perbera
Konstruksione metalike te thjeshta

BETONI

1
2
3
4

2.195

PUNIME H/IZOLIMI
Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum

DHE

DHE

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3

14863
26297
20135
15733
16272
18841
8167
1294
1356
1426
2456
2495
1607
2466
11964

1189
2104
1611
1259
1302
1507
653
104
108
114
196
200
129
197
957

1486
2630
2014
1573
1627
1884
817
129
136
143
246
250
161
247
1196

17538
31031
23760
18565
19201
22232
9637
1527
1600
1683
2898
2945
1896
2910
14117

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2

8429
8531
11246
14460
14664
12214
12464
1282
2709
1065

674
682
900
1157
1173
977
997
103
217
85

843
853
1125
1446
1466
1221
1246
128
271
107

9946
10066
13271
17063
17304
14413
14708
1513
3197
1257

ton
ton
ton
ton

122087
99093
87596
83996

9767
7927
7008
6720

12209
9909
8760
8400

144063
116930
103363
99115

m2

417

33

42

492

B/A

ATIE

Page 312

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2.196
2.197
2.198
2.200
2.203
2.206
2.209
2.212
2.218
2.219

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2.203/a
2.209/a
2.212/a
2.209/b
2.212/b
2.206/b
2.196/b
2.196/c
2.256/a
2.256/b
2.239/a
2.237/a

Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama


Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama
Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama
Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm
Veshje korrnize llamarine xingat
Kasete shkarkimi me llamarine xingat
Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat 100 mm
Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm
ati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi
ati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze

m2
m2
m2
m2
m2
cope
ml
ml
m2
m2

972
1791
2619
322
1311
896
620
727
3471
2694

78
143
210
26
105
72
50
58
278
216

97
179
262
32
131
90
62
73
347
269

1147
2113
3091
379
1547
1057
731
857
4096
3179

ANALIZA TE REJA PER PUNIME H/IZOLIMI DHE ATIE


Veshje korrnize llamarine bakri t = 0.8 mm
Ulluk shkarkimi vertikal me PVC 120mm
Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm
Ulluk shkarkimi vertikal me baker 120
Ulluk shkarkimi horizontal me baker 33cm
Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm
Hidroizolim me nje shtrese mapej
Hidroizolim me dy shtresa mapej
Mbulim atie me tjegulla betonike
Mbulim atie me panele sanduich
Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm
Lyerje betoni me hyperdesimo

m2
ml
ml
ml
ml
cope
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1861
297
378
2130
2426
2732
593
1150
976
2204
3852
2556

149
24
30
170
194
219
47
92
78
176
308
205

186
30
38
213
243
273
59
115
98
220
385
256

2196
351
446
2513
2863
3224
700
1357
1152
2601
4545
3017

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m2

700
1378
7096
7512
8136
8448
308
1151
1253
4685

56
110
568
601
651
676
25
92
100
375

70
138
710
751
814
845
31
115
125
469

826
1626
8374
8865
9601
9969
363
1358
1479
5528

PUNIME
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2.258
2.261
2.262
2.262/1
2.262/3
2.262/4
2.264
2.266
2.266/1
2.267/a

SHTRESASH

Nenshtrese zhavori
Shtrese rere
Shtrese betoni C 6/10
Shtrese betoni C 7/10
Shtrese betoni C 12/15
Shtrese betoni C 16/20
Shtrese lluster imento 1:2
Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm
Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm
Shtrese me pllaka mermeri 40 x 40 cm

Page 313

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2.267/b
2.268
2.268/a
2.276
2.279
2.282
2.258/2
2.258/2
2.261
2.271
2.272
2.273
2.273/1
2.286
2.288
2.289
2.290
2.291

Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm


Shkalle montazhi granili me boje
Shkalle montazhi mermeri
Shtrese parketi
Shtrese derrasa FM 2.5cm
Shtrese derrasa FM 4.0cm
Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave
Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave
Shtrese rere ne teritorin e ndertesave
Shtrese mozaik mermeri t = 20 mm
Pllaka te vogla mermeri t = 30 mm
Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm
Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm
Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere
Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit
Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit
Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura
Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2.267/1
2.273/1
2.273/2
2.273/3
2.273/1a
2.273/2a
2.273/2a
2.273/2b
2.273/4
2.273/5
2.273/6
2.287
2.287/1
2.423/a
2.267/a
2.273

ANALIZA TE REJA PER PUNIME


Shtrese me pllaka porcelanat importi
Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA"
Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA PORINO"
Shtrese me pllaka graniti t=2cm "NERO AFRIKA"
Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA"
Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA PORINO"
Shtrese me pllaka graniti t=3cm "VERDE"
Shtrese me pllaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE"
Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA"
Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "JANINA"
Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE"
Shtrese pllaka qelqi 15x15
Shtrese pllaka antiacide
Shtrese avullizoluese gjeotekstil
Shtrese me pllaka grez porcelanato
Shtrese pllaka mermeri graniti

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml
ml

1970
4300
4504
5048
1836
2290
1027
694
1401
4071
3763
4679
3761
1008
1841
1019
804
564

158
344
360
404
147
183
82
56
112
326
301
374
301
81
147
82
64
45

197
430
450
505
184
229
103
69
140
407
376
468
376
101
184
102
80
56

2324
5074
5314
5957
2166
2702
1212
819
1653
4804
4440
5521
4438
1190
2173
1203
949
666

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

2303
784
783
784
783
783
784
783
783
784
783
3896
4813
156
2312
5327

184
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
312
385
12.5
185.0
426.2

230
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
390
481
15.6
231.2
532.7

2717
925
924
925
924
924
925
924
924
925
924
4598
5679
184
2729
6286

SHTRESASH

Page 314

17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2.276
2.268a

Shtrese parketi laminat


Shkalle mermer graniti

m2
m2

1808
4580

144.7
366.4

180.8
458.0

2134
5405

2.292
2.295
2.300
2.303
2.300/1
2.303/1
2.310
2.310/1
2.312
2.312/1
2.314
2.314/1
2.324a
2.324/b
2.324/2

PUNIME TAVANI E SUVATIMI


Trare tavani te sharruar
Tavan rrjete teli + suva
Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah
Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah
Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe
Suva solete h > 4 m me drejtues, me pompe
Suva brenda mur tulle h~4m me krah, lla perzier M 25
Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, lla perzier M 25
Suva brenda mur guri h~4m me krah, lla perzier M 25
Suva brenda mur guri h~4m me pompe, lla perzier M 25
Suva trare e kollona h~4m me krah me lla perzier M 25
Suva trare e kollona h~4m me pompe me lla perzier M 25
Plintuse pllake grez
Plintuse grez importi, h = 10 cm
Plintuse mermeri h = 10cm

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml
ml
ml

335
1586
779
878
421
622
545
328
597
428
820
521
244
313
383

27
127
62
70
34
50
44
26
48
34
66
42
19
25
31

33
159
78
88
42
62
55
33
60
43
82
52
24
31
38

395
1872
919
1036
496
734
644
387
705
505
968
614
287
369
452

2.325
2.326
2.328
2.330
2.328/1
2.330/1
2.355
2.355/a
2.355/b
2.331
2.332
2.334
2.335
2.340
2.343

PUNIME SVATIMI E VESHJE ME PLLAKA


Veshje brenda me pllake mermeri
Veshje me pllake majolike
Patinim muri alli (stuko)
Patinim tavani alli (stuko)
Patinim muri me stuko Veneciane
Patinim tavani me stuko Veneciane
Veshje fasade me pllaka qeramike importi
Veshje fasade me pllaka mermeri
Veshje fasade me pllaka guri
Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m
Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m
Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m
Suva e zakonshme fasade mur guri lartesi mbi 8 m
Suva xokoli me granil e imento te bardhe
Suva fasade me granil e imento te bardhe, h ~ 8 m

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

3197
1720
192
266
624
707
3050
4185
3205
657
699
759
809
963
1289

256
138
15
21
50
57
244
335
256
53
56
61
65
77
103

320
172
19
27
62
71
305
419
320
66
70
76
81
96
129

3773
2030
227
314
736
834
3599
4939
3781
776
825
895
954
1137
1521

Page 315

16
17
18
19
20
21
22
23

2.345
2.346
2.348
2.350
2.352
2.352
2.358
2.358

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2.308/a
2.297/a
An
An
An
2.297/b
2.297/c
An
An
An

1
3.370
2
3.371
3
3.371/1
4
3.371/2
5
2.373
6
2.374
7
3.375
8
2.375/a
9 2.375/a
10
2.395
11
2.395/a
12
2.395/a
13
2.383
14
2.388

Suva fasade me granil e imento te bardhe, lartesi mbi 8 m


Suva fasade me teranove imento te bardhe, lartesi mbi 8 m
Suva xokoli me granil e imento te zakonshme me okitje
Suva xokoli me granil e imento te zakonshme me spruco
Suva fasade me granil e imento te zakonshme, h ~ 8 m
Suva fasade me granil e imento te zakonshme, h > 8 m
Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm
Veshje fasade pllake mermeri t = 3 cm.

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1352
906
1907
517
1122
1185
5902
4984

108
72
153
41
90
95
472
399

135
91
191
52
112
119
590
498

1595
1069
2251
610
1324
1399
6964
5881

ANALIZA TE REJA PER PUNIME


Suvatim me grafiato h > 4 m
Tavan me kartonxhes
Veshje fasade me alukoband
Veshje fasade me pllake terakote
Veshje fasade me mermer travetin
Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm
Tavan i varur plastik
Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem
Veshje pishine me pllake e kolle kunder lageshtires
Veshje muri me gomine speciale = 42mm

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

725
2531
7507
3956
5004
1695
848
5045
4040
9297

58
202.4
600.6
316.5
400.4
135.6
67.9
403.6
323.2
743.8

72
253.1
750.7
395.6
500.4
169.5
84.8
504.5
404.0
929.7

855
2986
8859
4668
5905
2000
1001
5953
4767
10970

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

8100
8588
10215
9661
6324
4118
7955
544
8955
13661
492
8911
7180
8627

648
687
817
773
506
329
636
44
716
1093
39
713
574
690

810
859
1022
966
632
412
795
54
895
1366
49
891
718
863

9558
10134
12054
11400
7462
4860
9386
642
10566
16120
580
10515
8472
10179

TAVANI E VESHJE

PUNIME DYER DHE DRITARE


F.V dritare druri kase binar, teke xham
F.V dritare druri kase bylme, teke xham
F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme
F.V Dritare druri dopio xham kase binari
F.V Vetrato druri
F.V dritare metalike 18 kg/m2
Dritare d/alumini tek xham.
Dritare d/alumini pa xham,me mbushje d/a.
Dritare d/alumini dyfish xham.
Dyer d/alumini tek xham.
Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.
Dyer d/alumini dopio xham.
F.V dyer druri
Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham

Page 316

15

2.390/1 F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANALIZA TE REJA PER PUNIME


2.375/1 F V dritare d/alumini plastike me dopio xham
2.373/1 F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham
2.395/1 F V dyer d/alumini plastike me dopio xham
2.383/1 F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.
2.383/2 F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.
2.386/1 F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.
2.386/2 Dyer te blinduara importi.
2.373 Vetrato xhami i temperuar
2.394/a Grila d/alumini me kanate per dritare.
2.394/a Grila d/alumini me role per dritare.
2.388/1 V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara

1
2
3
4
5
6
7

2.399
2.400
2.401
2.402
2.403
2.404
2.404/1

PUNIME
Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Boje vaji siperfaqe druri
Boje vaji siperfaqe metalik
Boje vaji siperfaqe metalik, rezervuare
Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar
Boje hidroplastike
Boje hidroplastike importi cilesi e I-re

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2.404/1
2.405
2.406
2.407
2.408
2.409
2.410
2.411
2.412
2.413
2.414

PUNIME TE NDRYSHME DHE PRISHJE


Patinim granili si mermer artistik
Pragje dritare me pllake granili te armuar me boje
Shpatulla dritare me pllake granili te armuar me boje
Pllake b/a granili mbi parapet tarace
Pllake b/a granili mbi mure rrethues
Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri
Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili
Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar
Parapet shkalle e ballkone me hekur e korimano
F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare
F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ

m2

4982

399

498

5879

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

546
540
13050
137
137
612
37497
12769
19155
9012
12065

44
43
1044
11
11
49
3000
1022
1532
721
965

55
54
1305
14
14
61
3750
1277
1915
901
1207

644
637
15399
162
162
722
44246
15068
22602
10634
14237

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

39
183
392
297
134
162
307

3
15
31
24
11
13
25

4
18
39
30
13
16
31

46
216
463
350
158
191
363

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ton
ton
ton

697
1540
2090
1723
1570
3451
3305
2198
152585
127571
144530

56
123
167
138
126
276
264
176
12207
10206
11562

70
154
209
172
157
345
331
220
15259
12757
14453

822
1817
2466
2033
1853
4073
3900
2594
180051
150533
170545

DYER DHE DRITARE

BOJATISJE

Page 317

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2.410
2.426
2.426/1
2.426/2
2.426/3
2.426/4
2.426/5
2.426/6
2.426/7
2.418
2.420
2.421
2.422
2.422
2.425
2.425/1
2.425/2
2.425/3
2.410/a
2.410/b

An

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2.427
2.428
2.429
2.431
2.431
2.439
2.439/1
2.440
2.441
2.444
2.448

Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative


Prishje mur tulle pa pastrim
Prishje mur tulle me pastrim
Prishje mur blloqe betoni
Prishje shtresa betoni
Prishje soleta b/a
Prishje mure betoni
Prishje mure beton/arme
Prishje kollona, trare b/a
Parmak me lende druri
Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket
Pergatitje e vendosje lende e sharruar
Termoizolim muri 10 cm me piaterme
Termoizolim tavani 20 cm me piaterme
Grope septike me V = 6 m3
Grope septike me V = 8 m3
Grope septike me V = 12 m3
Grope septike me V = 16 m3
Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm
Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=30-50cm
ANALIZA TE REJA PER
F.V porte metalike dekorative rreshqitese

PUNIME

m2
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m2
m2
cope
cope
cope
cope
ml
ml

1414
295
832
443
2523
3449
2188
3691
4724
1531
23826
34826
4046
5672
241930
303196
370857
406924
5333
2943

113
24
67
35
202
276
175
295
378
122
1906
2786
324
454
19354
24256
29669
32554
427
235

141
30
83
44
252
345
219
369
472
153
2383
3483
405
567
24193
30320
37086
40692
533
294

1668
348
982
523
2977
4070
2581
4355
5574
1806
28115
41095
4775
6693
285478
357772
437611
480170
6293
3473

m2

4522

362

452

5336

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
cope
m2
m2
m2

94
109
194
95
121
2737
1380
1297
325
652
412

8
9
16
8
10
219
110
104
26
52
33

9
11
19
9
12
274
138
130
33
65
41

111
129
229
112
143
3229
1628
1531
384
770
486

TE NDRYSHME

PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI


Skele metalike h=1.5m
Skele metalike me tubo tavani ~ 4m
Skele metalike me tubo tavani ~ 8m
Skele metalike me tubo fasade ~8m
Skele metalike me tubo fasade > 12m
Panele metalike per skele
Panele derrase per skele
Kambaleca metalike
Kallepe per plinta,themele
Kallepe per kollona b/a
Kallepe per mure b/a

Page 318

12
13

2.450
2.454

Kallepe per trare b/a


m2
Kallepe per soleta b/a
m2
V.O. Kallepe jane pa cmimin sp+p, sepse per punimet e betonit dhe b/a eshte dhene ne pagen orare.
Kallepe per plinta,themele
m2
Kallepe per kollona b/a
m2
Kallepe per mure b/a
m2
Kallepe per trare b/a
m2
Kallepe per soleta b/a
m2

14
15
16
17
18

2.441
2.444
2.448
2.450
2.454

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

480
480/1
480/2
480/3
480/4
480/5
2.481
2.481/1
2.481/2
2.481/3
2.481/4
2.481/5
2.482
2.482/1
2.483
2.485
2.486
2.487
2.489
2.490
2.490/a
2.490/e

1
2

ANALIZA TE REJA PER PUNIME


2.487/a F.V kuti suport pllaket 2 modular
2.487/b F.V kuti suport pllaket 4 modular

PUNIME
F.V tub plastmasi 11 ~ 13 mm
F.V tub plastmasi 14 ~ 17 mm
F.V tub plastmasi 18 ~ 21 mm
F.V tub plastmasi 22 ~ 26 mm
F.V tub plastmasi 27 ~ 30 mm
F.V tub plastmasi 31 ~ 36 mm
F.V percjelles PV-500 1 mm2
F.V percjelles PV-500 1.5 mm2
F.V percjelles PV-500 2.5 mm2
F.V percjelles PV-500 4 mm2
F.V percjelles PV-500 6 mm2
F.V percjelles PV-500 10 mm2
F.V percjelles PPV, 2 x 1 mm2
F.V percjelles PPV, 2 x 1.5 mm2
F.V elesa e priza 10 A
F.V elesa e priza 10 A me nulifikim
F.V Portollampa normale 10 A
F.V Kutiderivacioni plastike
F.V Siguresa ~ 25 A
F.V kuader ndriimi
F.V Automat sekondar me 4 vende
F.V Automat kryesor me 24 vende

687
584

55
47

69
58

811
689

134
208
136
282
211

11
17
11
23
17

13
21
14
28
21

159
246
160
332
249

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope

77
84
90
117
119
121
32
50
61
69
77
126
69
88
337
426
207
90
378
1573
1534
2279

6
7
7
9
10
10
3
4
5
6
6
10
6
7
27
34
17
7
30
126
123
182

8
8
9
12
12
12
3
5
6
7
8
13
7
9
34
43
21
9
38
157
153
228

91
99
106
138
141
143
37
59
72
82
90
149
82
103
398
503
244
106
446
1857
1810
2690

cope
cope

207
311

17
25

21
31

244
367

ELEKTRIK E

ELEKTRIK E

Page 319

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

2.487/c
2.487/d
2.487/e
2.487/f
2.485/a
2.485/b
2.485/c
2.485/d
2.485/e
2.485/f
2.485/g
2.485/h
2.485/i
2.485/1
2.485/2
2.485/3
2.485/4
2.485/5
2.485/6
2.485/7
2.485/8
2.490/b
2.490/c
2.490/d
2.490/f
2.490/g
2.490/h
2.490/1
2.490/2
2.490/1a
2.490/1b
2.490/1c
2.490/1d
2.490/1e

2.a-73
2.a-74

F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis


F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis
F.V kuti suport pllaket 2 modular Ticino
F.V kuti suport pllaket 4 modular Ticino
F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar
F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis
F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino
F.V priza shuko "Gevis" universal
F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"
F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Gevis"
F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"
F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar"
F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Ticino"
F.V eles 1 polar 220V 10A "Vimar"
F.V eles 1 polar 220V 10A "Gevis"
F.V eles 1 polar 220V 10A "Ticino"
F.V eles 2 polar 220V 10A "Vimar"
F.V eles 2 polar 220V 10A "Gevis"
F.V eles rregullator 220V 10A "Vimar"
F.V eles rregullator 220V 10A "Gevis"
F.V eles rregullator 220V 10A "Ticino"
F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)
F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)
F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)
F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)
F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende)
F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)
F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A
F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A
F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A
F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A
F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A
F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A
F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A
Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m
Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m

cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope

Page 320

165
296
144
227
531
387
417
539
887
647
707
767
1007
371
347
377
563
539
1907
1607
1787
910
1150
1608
3745
4906
5700
3605
3275
1034
1089
1144
1445
1885
1158
1551

13
24
12
18
42
31
33
43
71
52
57
61
81
30
28
30
45
43
153
129
143
73
92
129
300
392
456
288
262
83
87
92
116
151
93
124

17
30
14
23
53
39
42
54
89
65
71
77
101
37
35
38
56
54
191
161
179
91
115
161
374
491
570
360
327
103
109
114
145
189
116
155

195
350
170
268
626
456
492
636
1047
764
834
905
1188
438
410
445
664
636
2250
1896
2109
1073
1357
1897
4419
5789
6725
4253
3864
1220
1285
1350
1705
2225
1367
1830

39
40
41
42

2.a-93
2.a-97
2.a-98
2.a-99

Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur


Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=50mm2 i zhveshur
Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm
Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2.491
2.492
2.493
2.494
2.494/1
2.494/2
2.494/3
2.494/4
2.494/5
2.494/6
2.495
2.498
2.499
2.501
2.504
2.505
2.506
2.507
2.508
2.510
2.511
2.512
2.513
2.514
2.515
2.516
2.517
2.518

PUNIME H/SANITARE
F.V tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "
F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "
F.V tub te zeze dhe rakorderi
F.V saracineska bronzi 1/2 " = 15 mm
F.V saracineska bronzi 3/4 " = 20 mm
F.V saracineska bronzi 1 " = 25 mm
F.V saracineska bronzi 1 1/4 " = 32 mm
F.V saracineska bronzi 1 1/2 " = 40 mm
F.V saracineska bronzi 2 " = 50 mm
F.V saracineska bronzi 2 1/2 " = 70 mm
F.V lavaman porcelani importi me mishelator
F.V lavapjate importi porcelani
F.V lavapjate importi me llamarine xingat
F.V WC allafrenga importi
F.V WC allaturka importi
F.V pisuar importi porcelani
F.V bide importi porcelani
F.V vaske dushi importi
F.V bolier 100 liter importi
F.V hidrante 50 mm
F.V hidrante 80 mm
F.V hidrante 100 mm
F.V pilete dyshemeje 30 mm
F.V pilete dyshemeje 40 mm
F.V pilete dyshemeje 50 mm
Tuba plastmasi dhe rakorderi
Tuba gize me plumb
Pjese speciale gize
ANALIZA TE REJA PER PUNIME

ml
ml
ml
ml

kg
kg
kg
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
ton
ton
ton

H/SANITARE

Page 321

657
885
1426
1584

53
71
114
127

66
89
143
158

775
1044
1683
1869

331
237
285
749
900
1254
1456
1860
2066
2688
6561
7092
5256
10920
8432
2786
4948
16281
10481
3645
4350
5376
876
1585
2031
446763
250477
351392

26
19
23
60
72
100
116
149
165
215
525
567
420
874
675
223
396
1302
838
292
348
430
70
127
163
35741
20038
28111

33
24
29
75
90
125
146
186
207
269
656
709
526
1092
843
279
495
1628
1048
364
435
538
88
159
203
44676
25048
35139

390
280
337
884
1063
1480
1718
2195
2438
3172
7742
8369
6202
12886
9950
3287
5839
19211
12368
4301
5133
6343
1034
1871
2397
527180
295563
414643

1
2.536
2
2.538
3 2.491/a
4
2.491/b
5
2.491/c
6
2.491/d
7
2.491/e
8
2.491/f
9
2.491/g
10
2.491/h
11
2.491/i
12
2.535/a
13
2.535/b
14
2.535/c
15
2.535/d
16
2.535/f
17
2.535/g
18
2.535/h
19
2.494/a
20
2.494/b
21
2.494/c
22
2.494/d
23
2.494/e
24
2.491/a
25
2.491/b
26
2.491/c
27
2.491/d
28
2.491/e
29
2.491/f
30
2.491/g
31
2.491/h
32
2.491/i
33
2.491/j
34
2.491/k
35
2.491/l
36
2.491/m

F.V tuba eliku ~ 200mm


Pjese speciale eliku, ~ 200 mm
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, PN 16
Termoizolim tubi 1/2" me armofleks (d22x9)
Termoizolim tubi 3/4" me armofleks (d28x9)
Termoizolim tubi 1" me armofleks (d35x9)
Termoizolim tubi 11/4" me armofleks (d42x9)
Termoizolim tubi 11/2" me armofleks (d54x9)
Termoizolim tubi 2" me armofleks (d64x9)
Termoizolim tubi 21/2" me armofleks (d76x9)
F.V tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm
F.V tuba bakri e rakorderi d = 18x1 mm
F.V tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm
F.V tuba bakri e rakorderi d = 28x1.5 mm
F.V tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 23.2 mm, PN 10

kg
kg
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

Page 322

157
168
419
304
320
663
304
385
415
486
516
84
96
111
126
207
224
268
708
844
929
1094
1815
94
110
148
200
280
416
745
812
1350
2147
3285
4845
7610

12.6
13.4
33.5
24.4
25.56
53.04
24.35
30.82
33.24
38.90
41.32
6.72
7.69
8.90
10.11
16.57
17.95
21.42
56.67
67.49
74.29
87.54
145.23
7.53
8.80
11.81
15.97
22.44
33.30
59.63
64.99
108.03
171.77
262.81
387.60
608.81

15.7
16.8
41.9
30.4
31.95
66.29
30.44
38.52
41.55
48.62
51.65
8.40
9.61
11.12
12.64
20.72
22.44
26.78
70.83
84.37
92.86
109.43
181.54
9.41
11.00
14.76
19.96
28.05
41.63
74.53
81.24
135.03
214.72
328.51
484.51
761.02

186
198
494
359
377
782
359
455
490
574
609
99
113
131
149
244
265
316
836
996
1096
1291
2142
111
130
174
236
331
491
879
959
1593
2534
3876
5717
8980

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

2.491/n
2.491/o
2.491/p
2.491/q
2.491/1a
2.491/1b
2.491/1c
2.491/1d
2.491/1e
2.491/1f
2.491/1g
2.491/1h
2.491/1i
2.491/1j
2.491/1k
2.491/1l
2.491/1m
2.491/1n
2.491/1o
2.491/1p
2.491/1q
An - 5
An - 6
An - 7
An - 8
An - 9
An - 10
An - 11
An - 12
An - 13
An - 14
An - 15
An - 16
An - 17
2.515/1
2.516/1

F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 26.1 mm, PN 10


F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 29.4 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 33.1 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 36.8 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 3.0 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 17.9 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 22.4 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 27.9 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 35.2 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 39.7 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 44.7 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 50.3 mm, PN 20
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 55.8 mm, PN 20
F.V Pilete (sifon) lavatrie
F.V Tuba PVC 250 mm per linja te jashtme
F.V Tuba PVC 315 mm per linja te jashtme
F.V Tuba PVC 400 mm per linja te jashtme
F.V Saraineske PPR 1/2"
F.V Saraineske PPR 3/4"
F V rezervuari zingato 5000 litra
F V rezervuari zingato 2000 litra
F V rezervuari zingato 1000 litra
F V rezervuari zingato 500 litra
F V bolier 80 liter, uje te ngrohte
F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar
F V pompe me pulmon 24 litra
F.V Pilete grumbulluese shume dalje
F.V Tuba e rakorderi PVC

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
cope
ml
ml
ml
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
kg

Page 323

9590
12151
15324
18876
97
123
163
226
322
481
873
1251
1593
2541
3937
5749
9068
11455
14512
18326
22518
801
2288
3038
5798
426
567
52715
27004
16155
11727
11529
6261
16395
710
410

767.18
972.05
1225.94
1510.08
7.76
9.84
13.08
18.05
26
39
70
100
127
203
315
460
725
916
1161
1466
1801
64
183
243
464
34
45
4217
2160
1292
938
922
501
1312
57
33

958.97
1215.06
1532.42
1887.60
9.70
12.30
16.35
22.56
32
48
87
125
159
254
394
575
907
1146
1451
1833
2252
80
229
304
580
43
57
5271
2700
1616
1173
1153
626
1639
71
41

11316
14338
18083
22274
114
145
193
266
380
568
1030
1477
1879
2999
4646
6784
10700
13517
17124
21624
26571
945
2700
3584
6842
502
669
62203
31865
19063
13838
13604
7388
19346
837
483

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

2.493/1
2.512/2
2.512/3
2.512/4
2.512/5
2.512/6
2.523/1
An 105
An 106
An 135
An 136
An 137
An 149
An 151
An 152
An 153

1
2
3

F.V Tuba eliku i zi


F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 4+4 )
F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 5+5 )
F.V Kolektor shpendares 1" ( 6+6 )
F.V Kolektor shpendares 1" ( 7+7 )
F.V Kolektor shpendares 1 1/4" ( 7+7 )
F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar
F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=180mm
F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=110mm
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE80 Pn 8 f = 160mm
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 25 f = 140mm
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 20 f = 140mm
F.V Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte
F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm
F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f=50x5.4 mm
F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm

ANALIZA TE REJA PER PUNIME UJESJELLESI


2.a60/1 F.V. tuba celiku >200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem
2.a62/1 F.V. pjese speciale celiku >200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem
2.an-1 Shpim pusi 20 m komplet +aksesore
PUNIME NGROHJE DHE TERMOIZOLIMI
F.V element radiatori me llamarine 600x200 mm
F.V element radiatori me llamarine 600x160 mm
F.V element radiatori me llamarine 300x200 mm
Termoizolim tubacione ~ 50mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum
Termoizolim tubacione ~ 150mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum
Termoizolim tubo, boje minio,material termoizolues,rrjete, azbest,etj.
Termoizolim tubo pambuk mineral, material termoizolues,rrjete, azbest, etj.
Termoizolim tubo lesh xhami,material termoizolues,rrjete, etj.

1
2
3
4
5
6
7
8

2.524
2.525
2.526
2.527
2.528
2.531
2.534
2.535/1

ANALIZA TE REJA PER PUNIME


2.535/a Termoizolim me lesh xhami
PUNIME

kg
cope
cope
cope
cope
cope
ml
ml
ml
ml
ml
ml
cope
ml
ml
ml

278
12655
14614
27397
35370
40699
1824
1512
821
1529
2093
1887
17066
748
566
586

22
1012
1169
2192
2830
3256
146
121
66
122
167
151
1365
59.8
45.3
46.9

28
1265
1461
2740
3537
4070
182
151
82
153
209
189
1707
74.8
56.6
58.6

328
14933
17245
32328
41736
48024
2152
1784
969
1805
2470
2227
20138
882
668
692

ton
ton
cope

147004
200525
60230

11760.3
16042.0
4818.4

14700.4
20052.5
6023.0

173465
236619
71071

cope
cope
cope
m2
m2
m2
m2
m2

5875
4381
4492
4157
5390
5153
7076
8463

470.0
350.5
359.4
332.6
431.2
412.2
566.1
677.1

587.5
438.1
449.2
415.7
539.0
515.3
707.6
846.3

6932
5170
5301
4906
6361
6080
8350
9987

m2

3838

307.0

383.8

4529

TERMOIZOLIMI

KANALIZIMI

Page 324

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2.519
2.520
2.521
2.522
2.523
2.552
2.553
2.554
2.555
2.556
2.557
2.558
2.559
2.560
2.565
2.572
2.575
2.576
2.576
2.584
2.584

1
2
3
4
5
6
7

An - 18
An - 19
An - 20
An - 21
An - 22

1
2
3
4

Tub kanalizimi pvc 90 mm


Tub kanalizimi pvc 110 mm
Tub kanalizimi pvc 140 mm
Tub kanalizimi pvc 170 mm
Tub kanalizimi pvc 200 mm
F.V tuba betoni 200 mm
F.V tuba betoni 300 mm
F.V tuba betoni 400 mm
F.V tuba betoni 500 mm
F.V tuba betoni 600 mm
F.V tuba b/a 800 mm
F.V tuba b/a 1000 mm
F.V tuba b/a 1200 mm
F.V tuba b/a 1500 mm
F.V tuba grez 200 mm
F.V tuba eterniti 189 mm
Puse kontrolli 1x1x1.5m
Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m
Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m
Puse kontrolli 1.75x1.75x1,5m
Puse kontrolli 2x2x1,5m

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
cope
cope
cope
cope
cope

887
1072
1360
1635
2001
734
1302
1944
2534
3295
5975
8364
10227
13972
1609
1030
32996
38962
45976
54520
58214

71
86
109
131
160
58.7
104.2
155.5
202.7
263.6
478.0
669.2
818.1
1117.7
128.7
82.4
2639.6
3117.0
3678.1
4361.6
4657.1

89
107
136
163
200
73.4
130.2
194.4
253.4
329.5
597.5
836.4
1022.7
1397.2
160.9
103.0
3299.6
3896.2
4597.6
5452.0
5821.4

1047
1265
1605
1929
2362
866
1537
2294
2991
3888
7051
9870
12068
16487
1898
1215
38935
45976
54252
64334
68693

An - 23

ANALIZA TE REJA PER PUNIME KANALIZIMI


Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm
Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm
Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm
Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm
Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri
Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize
Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize

cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope

5233
13340
15942
18013
8665
6053
6837

419
1067
1275
1441
693
484
547

523
1334
1594
1801
867
605
684

6175
15741
18812
21255
10225
7143
8068

2.37/1b
2.37/2b
2.37/3b
2.37/4b

ANALIZA TE REJA PER TRANSPORT MATERIALE NDERTIMI ME KAFSHE


Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km
Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km
Transport materiale me kafshe, deri 3.0 km
Transport materiale me kafshe, deri 4.0 km

Ton
Ton
Ton
Ton

1787
3474
5060
6547

143
278
405
524

179
347
506
655

2108
4099
5971
7726

An - 22/1

Page 325

2.37/5b Transport materiale me kafshe, deri 5.0 km

Ton

7934

635

Shenime teknike:
1. N analizat teknike betonet nuk jan paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit
Shqiptar dhe Europian, SSH-EN 206.
2. imentoja sht paraqitur sipas klasave bazuar n standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. N analizat teknike Sigurimet shoqrore, q paguhen nga pundhnsi, jan marr 16.7%
n zbatim t VKM Nr.700, dat 18.06.2009.

Page 326

793

9362

Page 327

Page 328

Page 329

Page 330

Page 331

Page 332

Page 333

Page 334

Page 335

Page 336

Page 337

Page 338

Page 339

Page 340

Page 341

Page 342

Page 343

Page 344

Page 345

Page 346

Page 347

Page 348

Page 349

Page 350

Page 351

Page 352

Page 353

Page 354

Page 355

Page 356

Page 357

Page 358

Page 359

Page 360

Page 361

Page 362

Page 363

Page 364

Page 365

Page 366

Page 367

Page 368

Page 369

Page 370

Page 371

Page 372

Page 373

Page 374

Page 375

Page 376

Page 377

Page 378

Page 379

Page 380

Page 381

Page 382

Page 383

Page 384

Page 385

Page 386

Page 387

Page 388

Page 389

Page 390

Page 391

Page 392

Page 393

Page 394

Page 395

Page 396

Page 397

Page 398

Page 399

Page 400

Page 401

Page 402

Page 403

Page 404

Page 405

Page 406

Page 407

Page 408

Page 409

Page 410

Page 411

Page 412

Page 413

Page 414

Page 415

Page 416