SENARAI SEMAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN ( PBS ) TINGKATAN 2 2013 SMK

SUNGAI MERAH, SIBU
NAMA CALON : NOMBOR K/P : NAMA GURU : KELAS :

ENCIK MADEHI BIN RAMLEE
SOALAN NO.

BAND

35 DESKRIPTOR

PENCAPAIAN ( CATATKAN TARIKH )
EVIDENS BAB
MENGUASAI BELUM ULANGAN ULANGAN MENGUASAI 1 2

BAND 1

DJ1 DJ2 DJ3 DJ4 DJ5 DK1 DK2 DK3 DJ1 DJ2 DJ3 DJ4 DJ5 DJ6 DK1 DK2 DK3 DK4 DJ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

B1DJ1E1 B1DJ2E1 B1DJ3E1 B1DJ4E1 B1DJ5E1 B1DJ5E2 B1DK1E1 B1DK2E1 B1DK3E1 B1DK3E2 B2DJ1E1 B2DJ2E1 B2DJ3E1 B2DJ4E1 B2DJ5E1 B2DJ6E1 B2DK1E1 B2DK1E2 B2DK2E1 B2DK3E1 B2DK4E1 B3DJ1E1 B3DJ1E2 B3DJ2E1 B3DJ2E2 B3DJ3E1 B3DK1E1 B3DK2E1 B3DK3E1 B4DJ1E1 B4DJ1E2 B4DJ2E1 B4DJ2E2 B4DJ3E1 B4DJ4E1 B4DK1E1 B5DJ1E1 B5DJ2E1 B5DJ3E1 B5DJ4E1 B5DK1E1 B6DJ1E1

1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5 6 1 1 2 2 3 5 5 6 1 1 2 2 2 2 6 1 2 2 3 5 1&5

BAND 2

BAND 3

DJ2 DJ3 DK1 DK2 DK3 DJ1

BAND 4 BAND 5
BAND 6

DJ2 DJ3 DJ4 DK1 DJ1 DJ2 DJ3 DJ4 DK1 DJ1

BAND EVIDENS BAB ULANGAN 3 ULANGAN 4 ULANGAN 5 ULANGAN 6 BAND 1 DJ1 DJ2 DJ3 DJ4 DJ5 DK1 DK2 DK3 DJ1 DJ2 DJ3 DJ4 DJ5 DJ6 DK1 DK2 DK3 DK4 DJ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 B1DJ1E1 B1DJ2E1 B1DJ3E1 B1DJ4E1 B1DJ5E1 B1DJ5E2 B1DK1E1 B1DK2E1 B1DK3E1 B1DK3E2 B2DJ1E1 B2DJ2E1 B2DJ3E1 B2DJ4E1 B2DJ5E1 B2DJ6E1 B2DK1E1 B2DK1E2 B2DK2E1 B2DK3E1 B2DK4E1 B3DJ1E1 B3DJ1E2 B3DJ2E1 B3DJ2E2 B3DJ3E1 B3DK1E1 B3DK2E1 B3DK3E1 B4DJ1E1 B4DJ1E2 B4DJ2E1 B4DJ2E2 B4DJ3E1 B4DJ4E1 B4DK1E1 B5DJ1E1 B5DJ2E1 B5DJ3E1 B5DJ4E1 B5DK1E1 B6DJ1E1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5 6 1 1 2 2 3 5 5 6 1 1 2 2 2 2 6 1 2 2 3 5 1&5 BAND 2 BAND 3 DJ2 DJ3 DK1 DK2 DK3 DJ1 BAND 4 BAND 5 BAND 6 DJ2 DJ3 DJ4 DK1 DJ1 DJ2 DJ3 DJ4 DK1 DJ1 . SIBU NAMA CALON : NOMBOR K/P : NAMA GURU : KELAS : ENCIK MADEHI BIN RAMLEE 35 DESKRIPTOR SOALAN NO.SENARAI SEMAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN ( PBS ) TINGKATAN 2 2013 SMK SUNGAI MERAH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful