Você está na página 1de 5

Derde graad bso: Kantoor/Kantooradministratie en gegevensbeheer

Vak: Toegepaste Economie

Begincompetenties
(wat moet je als kandidaat kennen en kunnen voordat je dit vak begint te studeren?)

De heterogeniteit van de doelgroep maakt het vrijwel onmogelijk om een beginsituatie strikt te omschrijven. Toch lijkt het evident dat de kandidaat de leerinhouden en vaardigheden van de 2de graad verworven heeft om zich met kans op succes deze van de 3de graad eigen te maken.

Leerdoelen
(welke doelstellingen worden in het leerplan omschreven voor dit vak?)

Zie leerinhouden

Leerinhouden
(welke leerstof moet je als kandidaat opzoeken om dit vak te studeren?)

Algemeen 1.1 Inleiding 1.1.1. Basisbegrippen A. B. C. D. E. F. 1.1.2. 1.1.3. Behoeften Behoeftebevrediging Goederen en diensten Productie Geld als ruilmiddel Koop en verkoop

Een eenvoudige economische kringloop tekenen en verklaren Eenvoudige omschrijving nationaal inkomen en nationaal product Inkomensvorming A. Uit arbeid a. b. Direct en indirect loon Nominaal en reel loon
Toegepaste economie

1.2 Gezinnen 1.2.1

Juli 2012

Derde graad bso: Kantoor/Kantooradministratie en gegevensbeheer

c. d. e. f. B. 1.2.2 A. B. 1.3 Bedrijven

Tijdloon Stukloon Bruto- en nettoloon Inhoudingen op het loon

Uit kapitaal: soorten beleggingen, dividenden, intresten

Inkomensbesteding

Een bedrijfskolom: zelf een bedrijfskolom kunnen opmaken De sectoren in het bedrijfsleven kunnen uitleggen en voorbeelden kunnen aanhalen Markten A. B. C. Goederenmarkt Arbeidsmarkt Geld- en kapitaalmarkt kunnen uitleggen en kunnen situeren in de kringloop Wet van vraag en aanbod Prijs van goederen, Prijs van arbeid: o.a. Loon Prijs van kapitaal: o.a. Intrest De indexcijfers (index van consumptieprijzen, gezondheidsindex)

1.4 Markten en prijzen 1.1.1.

1.1.2.

Prijzen A. B. C. D. E.

1.5 Overheid 1.5.1 Taken van de overheid A. B. 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 Ter bevordering van het algemeen welzijn Als stimulans in de economie

De plaats van de overheid in de economische kringloop De overheidsinkomsten en -uitgaven Ontstaan van de internationale betrekkingen Europese samenwerking Plaats van het buitenland in de economische kringloop Handels- en betalingsbalans Wisselmarkt en wisselkoers Elementen die de internationale handel benvloeden A. Protectionisme
Toegepaste economie

1.6 Buitenland

Juli 2012

Derde graad bso: Kantoor/Kantooradministratie en gegevensbeheer

B. C. D. 2 Handelsverrichtingen

Douanerechten Quota (kwantitatieve beperking) Subsidies

2.1 Een marktonderzoek opzetten 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 3 Assortimentsstudie met inbegrip van voorraad Concurrentiestudie Leveranciersstudie Verkoopplaats Distributiekanalen Publiciteit en promotie: enkele aspecten Verloop van de verkoop ( van prijsaanvraag tot betaling) Documenten kunnen verklaren en opstellen Bestelbon Factuur Creditnota Debetnota Groothandel Samenaankoop Tussenpersonen Invoer

2.2 Aan- en verkoopverrichtingen

2.3 Aankoopkanalen

Betaling en inning 3.1 De rechtstreekse betaling 1.1.1 1.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 Kwijting en kwijtschrift Ontvangstbewijs Zichtrekening Termijnrekening Spaarrekening Financile documenten Rekeninguittreksels Stortingsformulier Overschrijving Elektronisch geld
Toegepaste economie

3.2 Betaling en inning door middel van financile instellingen

Juli 2012

Derde graad bso: Kantoor/Kantooradministratie en gegevensbeheer

3.2.9 3.2.10 4 Het krediet

Betaalkaarten Kredietkaarten

4.1 Kredietverlening door handelaars 4.1.1 4.1.2 4.2.1 Verkoop op termijn Verkoop op afbetaling Op korte termijn A. B. C. 4.2.2 A. B. C. D. Kaskrediet/kasfaciliteit Persoonlijke lening Discontokrediet Investeringskrediet Hypothecair krediet Leasing (ver)koop op afbetaling

4.2 Kredietverlening door financile instellingen

Op langere termijn

4.3 Steunmaatregelen bij specifieke financieringsvormen: kapitaalsubsidies en intrestsubsidies 4.4 Gevaren bij kredietverlening 4.4.1 4.4.2 Klantenbeheer: opvolgen van inningen Leveranciersbeheer: opvolgen van betalingen

Bibliografie / studiemateriaal / lectuurlijst


(welke handboeken kun je gebruiken om de leerinhouden te studeren?)

Optimum 2.1 - Handelseconomie - leerwerkboek, Linda Coeck, Patrick Geuens, Michel Janssens, Uitgeverij De Boeck samen met Optimum 2.2 - Handelseconomie - leerwerkboek, Nadine Huybrechts, Uitgeverij De Boeck samen met n van onderstaande boeken Bedrijfsbeheer, Rembert Henderix, Herman Snyers, Frank Verberckt, Uitgeverij De Boeck Voor eigen rekening. Bedrijfsbeheer Leerwerkboek, Uitgeverij Pelckmans Bedrijfsbeheer, uitgeverij Plantyn Gebruik steeds zo recent mogelijk materiaal. Het staat de kandidaat natuurlijk vrij om ander studiemateriaal te gebruiken. Let op met samenvattingen en dergelijke die vaak (duur) via het internet worden verkocht. Deze kunnen onvolledig zijn en/of fouten bevatten.

Juli 2012

Toegepaste economie

Derde graad bso: Kantoor/Kantooradministratie en gegevensbeheer

Opdrachten, taken, werkjes,


(welke opdracht, taak of werkje moet je maken voor dit vak en hoe wordt dit gevalueerd?)

Geen.

Verloop en evaluatie examen


(hoe verloopt het examen en hoe ziet de evaluatie eruit?)

Het examen is schriftelijk en duurt ongeveer 2 uur.

Voorbeeldvragen en oefeningen
(hier vind je enkele voorbeeldvragen / oefeningen)

Juli 2012

Toegepaste economie