Você está na página 1de 9

--A U D I T--

STAGIAR: OLOVINA IOANA

Problema 4: In cazul unei misiuni cu procedure convenite: a) Auditorul exptima o opinie cu asigurare misiunii convenite b) Nu exprima nicio asigurare c) Nu exprima nicio opinie Problema 9: Nominalizati si explicate criteriile de apreciere a imaginii fidele. Criteriile de apreciere a imaginii fidele sunt: Exhaustivitatea (integralitatea): toate operatiile care privesc intreprinderea, sunt inregistrate in contabilitate. Realitatea: criteriul realitatii operatiilor presupune ca toate elementele material din scripte corespund cu cele identificate fizic si ca toate elementele de active, de pasiv, de venituri sau de cheltuieli reflecta valori reale si nu fictive sau care nu privesc intreprinderea in cauza; toate informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie sa poata fi justificate si verificate. Corecta inregistrare in contabilitate si prezentareb in situatiile financiare a operatiilor presupune ca aceste operatii trebuie: Sa fie contabilizate in perioada corespunzatoare, urmarindu-se deci respectarea independentei exercitiilor; criteriul perioadei corecte; Sa fie correct evaluate, adica sumele sa fie bine determinate, arithmetic urmarindu-se respectarea tuturor regulilor si principiilor contabile, precum si a metodelor de evaluare; deci criteriul corectei evaluari; Sa fie contabilizate in conturile corespunzatoare; deci criteriul corectei imputari; Sa fie correct totalizate, centralizate, astfel incat sa li se asigure o prezentare in conturile anuale conform cu regulile in vigoare; criteriul corectei prezentari in conturile anuale. Problema 21: Cum probati intr-o misiune de audit statutul principiului intangibilitatii bilantului de deschidere? Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere al unui exercitiu prin care soldurile de deschidere a unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.
1

--A U D I T--

STAGIAR: OLOVINA IOANA

Concret, la inchiderea unui exercitiu financiar, tote conturile se soldeaza prin debitul si creditul contului extrabilantier 892 Bilant de inchidere (conturile de active, cu soldul debitor, prin debitul acestui cont, iar conturile de pasiv, cu soldul creditor, prin creditul acestui cont). apoi, la inceputul exercitiului financiar, toate valorile din contul 892 Bilant de inchidere se transfera in creditul si debitul contului 891 bilant de deschidere(in debitul contului, creditarea conturilor de pasiv, pentru crearea unui sold initial creditor, iar in creditul contului, debitarea contului de active, pentru a crea un sold initial debitor). Astfel bilantul de deschidere este acelasi cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent. Acest bilant de deschidere este intangibil, in sensul in care orice modificare de politici, procedure sau metode contabile effectuate in cursul unui exercitiu financiar nu pot fi aplicate retroactive astfel incat sa modifice valorile inregistrate in bilantul de deschidere. Orice modificari ale politicilor sau procedurilor pot intra in vigoare abia la inceputul unui exercitiu financiar. De asemenea, orice erori descoperite, aferente perioadei precedente, vor fi corectate pe seama rezultatului reportat si nu prin modificarea bilantului de deschidere. Problema 25: Care sunt informatiile pe care auditorul trebuie sa le colecteze in etapa de acceptare a mandatului? Inainte de a contracta o lucrare de audit a situatiilor financiare ale unei entitati, auditorul trebuie sa aprecieze posibilitatea de a indeplini aceasta misiune; trebuie sa tina seama de unele reguli profesionale si de deontologie. Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii, si acestea se refera la: Cunoasterea globala a intreprinderii auditorul cauta sa obtina elemente care sa ii permita aprecierea celor mai importante riscuri existente; Examenul de independent si de absenta a incompatibilitatilor auditorul verifica lista clientilor sai sai ai societatii de expertiza in care lucreaza, pentru a se asigura ca nu exista o activitate dj remunerate de intreprinderea respective; auditorul mai verifica situatia sa si a membrilor familiei in legatura cu eventualele interese din partea intreprinderii respective;

--A U D I T--

STAGIAR: OLOVINA IOANA

Examenul competentei auditorul trebuie sa se asigure ca propriile competente, ale personalului sau salariat sau ale coaboratorilor folositi sunt suficiente pentru exercitarea misiunii; Contactul cu fostul auditor sau censor auditorul trebuie sa se informeze in legaturile cu motivele demisiei sau refuzului de reinoire. Contactul cu fostul auditor sau censor - auditorul trebuie sa se informeze in legaturile cu motivele demisiei sau refuzului de reinoire a mandatului fostului auditor sa censor, si mai ales, daca nu cumva au fost dezacorduri in ceea ce priveste: respectarea normelor legale, aplicarea masurilor hotarate, stabilirea onorariilor etc. Problema 31: Exemplificati modul in carea poate fi amenintata independenta unui cabinet, o societate sau membrii acestora ca urmare a uneo cause datorate interesului propriu. Interesul propriu devine o amenintare la adresa independentei atunci cnd un cabinet, o societate sau membrii acestora ar putea beneficia de un interes (participare) financiar din partea clientului sau daca un interes propriu al acestor cabinete ar intra n conflict cu clientul respectiv (exemple: participare financiara directa sau indirecta la capitalul propriu, un mprumut sau o garantie la sau de la un client, onorarii totale provenind de la un singur client, relatii de afaceri cu clientul, potentiala angajare ca salariat al clientului, onorarii neprevazute n contractul de audit). Daca o firma sau o firma din retea are un interes financiar direct intr-un client de audit al situatiilor financiare ale firmei, amenintarea de interes propriu generata ar fi atat de semnificativa incat nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil. In consecinta, renuntarea la interesul financiar ar fi singura masura adecvata pentru a permite firmei realizarea misiunii. Daca o firma sau o firma din retea are un interes financiar semnificativ indirect intr-un client de audit al firmei pentru situatiile financiare ale acestuia, se genereaza, de asemenea, o amenintare privind prelevanta interesului propriu. Singurele actiuni adecvate pentru a permite firmei sa realizeze misiunea ar fi ca firma sau firma din retea fie sa renunte la interesul indirect in totalitate, fie sa renunte la un procent suficient din acesta, astfel incat interesul ramas sa nu mai fie important.

--A U D I T--

STAGIAR: OLOVINA IOANA

Daca o firma sau o firma din retea are un interes financiar semnificativ intr-o entitate care detine un interes de control intr-un client de audit al situatiilor financiare, amenintarea de interes propriu generata ar fi atat de semnificativa incat nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil. Singurele actiuni adecvate pentru a permite firmei sa realizeze misiunea ar fi ca firma sau firma din retea fie sa renunte la interesul financiar in totalitate, fie sa renunte la un procent suficient de mare din acesta, astfel incat interesul ramas sa nu mai fie important. Daca planul de pensii al unei firme sau al unei firme din retea are un interes financiar intr-un client de audit al situatiilor financiare, poate aparea o amenintare de interes propriu. Prin urmare, trebuie evaluata semnificatia oricarei astfel de amenintari generate si, daca amenintarea nu este nesemnificativa in mod clar, trebuie luate in considerare si aplicate masuri de protectie, dupa cum este necesar, pentru a elimina amenintarea sau pentru a o reduce la un nivel acceptabil. Daca alti parteneri, inclusiv partenerii care nu realizeaza misiuni de certificare, sau rudele lor de gradul I detin, in biroul in care partenerul misiunii presteaza servicii legate de auditul situatiilor financiare, un interes financiar direct sau un interes financiar indirect important in acel client de audit, amenintarea generata de interesul propriu ar putea fi atat de semnificativa incat nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil. Prin urmare, astfel de parteneri sau rudele lor de gradul I nu trebuie sa detina niciun interes financiar intr-un astfel de client de audit. Biroul in care partenerul misiunii desfasoara auditul situatiilor financiare nu este, in mod necesar, biroul in care acel partener este numit. Prin urmare, atunci cand partenerul misiunii este localizat intrun birou diferit de cel al celorlalti membri ai echipei de certificare trebuie sa se determine rational in care birou practica partenerul activitati legate de respectivul audit. Daca alti parteneri si angajati din conducere care furnizeaza clientului de audit alte servicii in afara celor de certificare, cu exceptia celor a caror implicare este in mod clar lipsita de importanta sau a rudelor de gradul I, detin un interes financiar direct sau un interes financiar important indirect in clientul de audit, amenintarea generata de interesul propriu ar fi atat de semnificativa incat nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil. Prin urmare, astfel de angajati sau rudele lor de gradul I nu trebuie sa detina niciun interes financiar intr-un astfel de client de audit. Un interes financiar intr-un client de audit care este detinut de o ruda de gradul I a: a) unui partener localizat in biroul in care partenerul misiunii
4

--A U D I T--

STAGIAR: OLOVINA IOANA

desfasoara auditul; sau b) unui partener sau angajat din conducere care furnizeaza clientului de audit alte servicii in afara celor de certificare nu este considerat ca genereaza o amenintare inacceptabila daca este primit ca rezultat al drepturilor lor de angajare (de exemplu, dreptul la pensie sau dreptul la optiuni pe actiuni) si, acolo unde este necesar, se aplica masuri de protectie corespunzatoare pentru a reduce orice amenintare la adresa independentei la un nivel acceptabil. Daca o firma detine un interes financiar direct intr-un client de certificare care nu este un client de audit, amenintarea generata de interesul propriu ar fi atat de semnificativa incat nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil. In consecinta, cedarea interesului financiar ar fi singura actiune adecvata care ar permite firmei sa realizeze misiunea. Daca o firma detine un interes financiar material indirect intr-un client al certificarii care nu este un client de audit al situatiilor financiare, se genereaza, de asemenea, o amenintare de interes propriu. Singura actiune adecvata care sa permita firmei sa realizeze misiunea ar fi fie ca firma sa cedeze interesul indirect in totalitate, fie sa cedeze un procent suficient din acesta, astfel incat interesul ramas sa nu mai fie important. Un imprumut de la sau o garantie pentru un imprumut luata de un client al certificarii care este o banca sau o institutie similara nu ar genera o amenintare la adresa independentei, cu conditia ca imprumutul sau garantia sa fie facut (facuta) pe baza unor proceduri, conditii si cerinte normale de imprumut si ca imprumutul sa fie lipsit de importanta atat pentru firma, cat si pentru clientul certificarii. Daca imprumutul este important pentru clientul certificarii sau pentru firma, poate fi posibil ca, prin intermediul aplicarii unor masuri de protectie, sa se reduca amenintarea generata de interesul propriu pana la un nivel acceptabil. Astfel de masuri de protectie ar putea include implicarea unui profesionist contabil suplimentar din afara firmei sau a firmei din retea, pentru a revizui munca efectuata. In mod similar, daca firma sau un membru al echipei de certificare accepta un imprumut de la sau are un imprumut garantat de un client al certificarii care nu este o banca ori o institutie similara, amenintarea generata de interesul propriu ar fi atat de semnificativa incat nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil decat daca imprumutul sau garantia este lipsita de importanta atat pentru firma sau membrul echipei de certificare, cat si pentru clientul certificarii. O relatie stransa de afaceri intre o firma sau un membru al echipei de certificare si clientul certificarii ori conducerea acestuia sau intre firma, o
5

--A U D I T--

STAGIAR: OLOVINA IOANA

firma din retea si un client de audit al situatiilor financiare va implica un interes comercial sau un interes financiar comun si poate duce la amenintari generate de interesul propriu si intimidare. Exemple de astfel de relatii sunt urmatoarele: - detinerea unui interes material financiar intr-o asociere in participatie cu un client al certificarii sau cu un detinator de control, director, ofiter ori o alta persoana care exercita functii de conducere pentru acel client; - aranjamente pentru a combina unul sau mai multe servicii ori produse ale firmei cu unul sau mai multe servicii ori produse ale clientului certificarii si pentru a comercializa pachetul cu referire la ambele parti; si - aranjamente privind distributia sau comercializarea in conformitate cu care firma actioneaza ca distribuitor ori comerciant al produselor ori serviciilor clientului certificarii sau clientul certificarii actioneaza ca distribuitor ori comerciant al produselor sau serviciilor firmei. In cazul unui client de audit al situatiilor financiare, cu exceptia cazului in care interesul financiar nu este important, iar relatia este in mod clar nesemnificativa pentru firma, pentru firma din retea si pentru clientul de audit, nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil. In cazul unui client al certificarii care nu este un client de audit al situatiilor financiare, daca interesul financiar nu este lipsit de importanta, iar relatia nu este in mod clar nesemnificativa pentru firma si pentru clientul certificarii, nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil. In consecinta, in toate aceste circumstante, singurele solutii posibile sunt: - incheierea relatiei de afaceri; - reducerea complexitatii relatiei, astfel incat interesul financiar sa fie lipsit de importanta, iar relatia sa fie in mod clar nesemnificativa; sau - refuzarea misiunii de certificare. Problema 51: Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005 nu ati identificat elemente care sa va conduca la o opinie cu rezerve, redactati raport de audit fara reserve respectand continutul ISA 700 (Raportul auditorului independent asupra unui set complet de situatii financiare de uz general). Raportul auditoruluiSC ABC SA am exercitat auditul bilanului contabil anexat al SC ABC SRL la 31decembrie2009, precum i al rapoartelor
6

--A U D I T--

STAGIAR: OLOVINA IOANA

corespunztoare anexate privind rezultatelefinanciare,fluxul capitalului propriu i fluxul mijloacelor bneti pentru acest an.Responsabilitateapentru aceste rapoarte financiare o poart conducerea SC ABC. Responsabilitateanoastr const n exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare respective n bazaauditului exercitat.Auditul a fost exercitat n conformitate cu Standardele Naionale de Audit.Conformcerinelor acestor standarde auditul a fost planificat i exercitat n scopul obinerii asigurrii rezonabile c rapoartele financiare nu conin denaturrisemnificative. Un auditinclude examinarea, n baza testrii, a dovezilor ce confirm datelerapoartelor financiarei dezvluirea informaiei. Un audit, de asemenea, include evaluareaprincipiilorcontabilitii utilizate i analiza estimrilor contabile considerabiledeterminate deconducere, precum i evaluarea rapoartelor financiare prezentate luate nansamblu. Noiconsiderm c auditul exercitat asigur o baz suficient pentru exprimareaopinieinoastre.In opinia noastra, datorita efectelor aspectelor discutate in paragrafulprecedent,situatiile financiare nu prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare asocietatii, aperformantelor finnaciare ai a fluxurilor de numerar pentru anul incheiat , inconformitatecu Standardele Internationale de Raportare Financiara,15.01.2010Conductorul organizaiei de audit (semntura) Auditorul-conductor al grupului de audit (semntura)tampila. Problema 52: Simulati o misiune de examen limitat asupra conturilor de trezorerie . Standardul Internaional pentru Misiunile de Examen Limitat (Revizuire) ISRE 2400 stabilete procedurile i principiile fundamentale, precum i modul lor de aplicare n cazul unei misiuni de examen limitat (revizuire) al situaiilor financiare; standardul poate fi aplicat i n cazul misiunilor de examen limitat al informaiilor financiare, contabile sau de alt natur. Obiectivul unei misiuni de examen limitat este s permit unui practician s concluzioneze - pe baz de proceduri care nu pun n lucru toate diligentele necesare pentru un audit - c nu a fost descoperit nici un fapt semnificativ care s1 fac s cread c situaiile financiare nu au fost stabilite n toate aspectele lor semnificative conform unui referenial contabil identificat (asigurare negativ). O misiune de examen limitat furnizeaz un nivel de asigurare moderat c informaiile examinate nu conin anomalii semnificative; asigurarea este n acelai timp negativ.

--A U D I T--

STAGIAR: OLOVINA IOANA

Intr-un examen limitat practicianul recurge la propriul su raionament profesional pentru a determina natura, calendarul i ntinderea procedurilor de examen limitat. Raportul de examen limitat al situaiilor financiare descrie ntinderea misiunii, permindu-i lectorului s neleag natura lucrrilor realizate. El trebuie s precizeze de asemenea c nicio opinie de audit nu este exprimat. Principalele elemente care se regsesc ntr-un raport de examen limitat sunt: - titlul - destinatarul; - un paragraf de prezentare sau introducere care cuprinde: identificarea situaiilor financiare supuse examenului limitat; responsabilitile practicianului i ale conducerii ntreprinderii; - paragraful ntinderii examenului limitat, cuprinznd: trimiterea la Standardul Internaional pentru Misiuni de Examen Limitat nr. 2400 referitor la examenele limitate (sau la norme naionale); meniunea c examenul este limitat la ntreineri cu clientul i la proceduri analitice; meniunea c niciun audit nu a fost realizat, c procedurile puse n lucru furnizeaz un nivel de asigurare mai puin ridicat dect n cazul auditului i c nicio opinie de audit nu este exprimat; - exprimarea unei asigurri negative; - data raportului; - adresa practicianului i semntura . Auditorul se asigur c intreprinderea intocmeste periodic o situatie comparativa a soldurilor fiecarui cont de trezorerie din contabilitate si din extrasele de cont bancare; el controleaza aceste situatii comparative cel putin o data pe an. Problema 67: In calitate de auditori verificati modul in care o societate inregistreaza salariile pentru un nr. de 3 salariati. Ion, salariul realizat 8.000 lei, grupa normal, Vasile salariul realizat 3.500 lei, grupa speciala si Popescu salariul realizat 5.900 lei, grupa deosebita. Care sete inregistrarea pentru luna respective aferenta contributiei CAS care este suportat de asigurati? Conform art. 18 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza: a) 31,3 % pentru conditii normale de munca, datorate de angajatori si angajati, din care 10,5 % datorate de angajati si 20,8 % datorate de angajatori;
8

--A U D I T--

STAGIAR: OLOVINA IOANA

b) 36,3 % pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajatori si angajati, din care 10,5 % datorate de angajati si 25,8 % datorate de angajatori; c) 41,3 % pentru conditii normale de munca, datorate de angajatori si angajati, din care 10,5 % datorate de angajati si 30,8 % datorate de angajatori. Prin urmare, indifferent de grupele de munca (normale, speciale, deosebite), angajatii platesc aceeasi cota de contributie CAS = 10.5% Total fond salarii = 8000 + 3500 + 5900 = 17400 lei Total contributie CAS asigurati = 17400 x 10.5% = 1827 lei Inregistrare Cas asigurati 421 = 431 1827 lei Personal salarii datorate Asigurari sociale Inregistrare plata CAS asigurati 431 = 512 1827 lei Asigurari sociale Conturi curente la banci INTREBARE PROBLEMA 3: Activul net corijat al intreprinderii este de 22.000 lei, capacitatea beneficiara de 3.000 lei, iiar rata neutra de 20%. Superprofitul va fi de: a) plus 2.000 lei b) minus 1.400 lei c) plus 1.400 lei. RASPUNS: Superprofitul reprezinta diferenta dintre capacitatea beneficiara si profitul care ar fi generat de investirea pe piata financiara a unui capital echivalent cu valoarea ANC Superprofit = CB ANC X i = 3000 22.000 x 20% = -1400 lei. Raspuns correct: b) minus 1400 lei