Você está na página 1de 4

Tarieflijst effectenverrichtingen 27/05/2013

1. Euro-obligaties
1. Valutaregels
a) Intekenen: mogelijk via zichtrekening en transactierekening Intekenen primaire markt b) Aankopen en verkopen secundaire markt c) Inning materile stukken Registratie in R@O van mantel en/of coupons mr dan 15 kalenderdagen vr (eind)vervaldag Registratie in R@O van mantel en/of coupons vanaf 15 kalenderdagen vr (eind)vervaldag d) Inning stukken in depot Mantel op vervaldag (VVD) Coupons op VVD VVD VVD valuta vervaldag valuta: registratie + 12 bankwerkdagen betaaldatum transactiedatum + 3 bankwerkdagen

2. Tarieven
a) Transactiekosten (intekeningen, aan- en verkopen) b) Makelaarsloon secundaire markt Aankopen: Verkopen: c) Inning materile stukken Inning mantel* Inning vervallen coupons Belgische emittent (isin BE + isin XS indien Belgische betaalagent) + stukken ING Bank-groep gratis gratis max. 2,5% 1% 5 EUR

Inning vervallen coupons buitenlandse emittenten (alle andere isincodes + isin XS indien buitenlandse betaalagent)* 2,5% (min. 5 EUR, max. 75 EUR) + BTW d) Inning stukken in depot Inning mantel* Inning vervallen coupons Belgische emittent (isincode BE en XS) + stukken ING Bank-group Inning vervallen coupons buitenlandse emittenten (alle andere isincodes)* e) Wettelijke Taksen (aan- en verkopen) Beurstaks: enkel op secundaire markt gratis gratis 2% (min. 2,5 EUR, max. 60 EUR) + BTW

0,09% (max. 650 EUR per transactie)

2. Fondsen
1. Inventariswaarde
Bepaling inventariswaarde volgens prospectus

2. Valutaregels
a) Intekenen: mogelijk via zichtrekening en transactierekening b) Aankopen en verkopen secundaire markt open en gesloten fondsen c) Valutering op eind of tussenvervaldag d) Inning materile stukken Registratie in R@O van mantel en/of coupons mr dan 15 kalenderdagen vr (eind)vervaldag Registratie in R@O van mantel en/of coupons vanaf 15 kalenderdagen vr (eind)vervaldag e) Inning stukken in depot Mantel op VVD Coupons op VVD VVD VVD valuta vervaldag valuta: registratie + 12 bankwerkdagen volgens prospectus volgens prospectus

3. Tarieven
a) Kosten Instapkosten: Liquiditeitsfondsen Obligatiefondsen Aandelenfondsen (kapitalisatie en uitkering) Gemengde fondsen 0,1%-0,5% 2%-3% 3% 3%

8006/V27/05/2013

Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642 Exploitatiezetels: Wilsonplein 5 bus i, 9000 Gent ~ rue des Guillemins 26/0011, 4000 Lige ~ FSMA-nr 12.165A (Verzekeringsagent) BIC (SWIFT) HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ T +32(0)2 728 98 88 ~ www.recordbank.be

Pagina 1/ 4

Tarieflijst effectenverrichtingen 27/05/2013


Uitstapkosten: Op vervaldag Voor vervaldag gratis volgens prospectus

b) Inning materile stukken Inning mantel* Inning vervallen coupons eigen stukken Record Bank + Belgische/Luxemburgse ING-fondsen Inning vervallen coupons Belgische emittent (isincode BE) Inning vervallen coupons buitenlandse emittenten (alle andere isincodes)* Provisie voor uitbetaling door de Deposito- en Consignatiekas (DCK) c) Inning stukken in depot Inning mantel*: Inning vervallen coupons stukken Record Bank + Belgische/Luxemburgse ING-fondsen Inning vervallen coupons Belgische emittent (isincode BE) Inning vervallen coupons buitenlandse emittenten (alle andere isincodes)* f) Wettelijke taksen Beurstaks: alleen bij verkoop van kapitalisatiefondsen Conversie Instap- en uitstapkosten Beurstaks kapitalisatie kapitalisatie kapitalisatie distributie gratis gratis gratis 2% (min. 2,5 EUR, max. 60 EUR) + BTW gratis gratis gratis 2,5% (min. 5 EUR, max. 75 EUR) + BTW werkelijke kost aangerekend door DCK

1% (max.1.500 EUR per transactie)

Volgens prospectus 1% (max. 1.500 EUR per transactie) 1% (max. 1.500 EUR per transactie)

3. Pensioensparen
Record Top Pension Fund Instapkosten Overdracht van Record Top Pension Fund naar een andere financile instelling (uitgezonderd naar Star Fund) Overdracht van Star Fund naar een andere financile instelling Dagelijkse verzending rekeninguittreksels Wettelijke taksen Beurstaks 3% gratis gratis gratis

0%

4. Aandelen
1. Valutaregels
a) Intekenen: onderschrijving mogelijk via zichtrekening en transactierekening. Beursintroductie b) Aankopen en verkopen secundaire markt c) Inning materile coupons Registratie in R@O van mantel en/of coupons mr dan 15 kalenderdagen vr (eind)vervaldag Registratie in R@O van mantel en/of coupons vanaf 15 kalenderdagen vr (eind)vervaldag d) Inning coupons in depot e) Geldigheidsduur order Geldigheidsduur (Na verstrijken van deze datum wordt het order geschrapt) Bij een verrichting op effecten (split, knippen coupon) wordt het order automatisch geschrapt. naar keuze, maximum 3 maanden valuta vervaldag valuta: registratie + 12 bankwerkdagen VVD betaaldatum transactiedatum + 3 bankwerkdagen

2. Tarieven
a) Makelaarsloon Bij beursintroducties Aan- en verkopen secundaire markt: Euronext a) aandelen, beursgenoteerde fondsen, vastgoedcertificaten en warrants b) obligaties en Euro-obligaties c) strips, inschrijvings- en toekenningsrechten Buitenlandse beurzen New York Stock Exchange + Nasdaq + Amex + OTC Switzerland + Italy + Spain + Germany Xetra
8006/V27/05/2013

volgens prospectus

1% (min. 20 EUR) 1,75% (min. 100 EUR) 1% (min. 20 EUR)

1,1% 1,1%

(min. 40 EUR) (min. 40 EUR)


Pagina 2/ 4

Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642 Exploitatiezetels: Wilsonplein 5 bus i, 9000 Gent ~ rue des Guillemins 26/0011, 4000 Lige ~ FSMA-nr 12.165A (Verzekeringsagent) BIC (SWIFT) HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ T +32(0)2 728 98 88 ~ www.recordbank.be

Tarieflijst effectenverrichtingen 27/05/2013


Germany Xontro UK + Ireland + Denmark + Sweden + Finland + Norway + Austria Luxemburg + Portugal + Canada Japan Greece + Australia + Hong Kong + New Zeeland + South Afrika + Israel Czech Republic + Hungary + Poland Indonesia + Malaysia + Singapore + Thailand + China + Russia + South-Korea b) Inning materile coupons Inning vervallen coupons Belgische emittent (isincode BE) Inning vervallen coupons buitenlandse emittenten (alle andere isincodes)* Inning vervallen coupons van certificaten van aandelen (ook isincode BE) c) Inning coupons in depot Inning vervallen coupons Belgische emittent (isincode BE) Inning vervallen coupons buitenlandse emittenten (alle andere isincodes)* Inning vervallen coupons van certificaten van aandelen (ook isincode BE) d) Wettelijke taksen Beurstaks Financile Transactie Taks (o.a. Frankrijk, Itali) Buitenlandse belasting op sommige markten gratis 2% (min. 2,5 EUR, max. 60 EUR) + BTW kost correspondent gratis 2,5% (min. 5 EUR, max. 75 EUR) + BTW kost correspondent 1,3% 1,15% 1,2% 1,3% (min. 40 EUR) (min. 50 EUR) (min. 60 EUR) (min. 60 EUR)

1,4% (min. 80 EUR) 1,5% (min. 100 EUR) 1,6% (min. 140 EUR)

0,25% (max. 740 EUR per transactie) Percentage verschillend per land volgens markt

5. Staatsbons
1. Valutaregels
a) Aankopen en verkopen secundaire markt b) Inning materile stukken Registratie in R@O van mantel en/of coupons mr dan 15 kalenderdagen vr (eind)vervaldag Registratie in R@O van mantel en/of coupons vanaf 15 kalenderdagen vr (eind)vervaldag c) Inning stukken in depot Mantel op VVD Coupons op VVD VVD VVD transactiedatum + 3 bankwerkdagen

valuta vervaldag valuta registratie + 12 bankwerkdagen

2. Tarieven
a) Makelaarsloon aankoop secundaire markt (via Euronext) b) Makelaarsloon verkoop secundaire markt (via Euronext) c) Wettelijke taksen Beurstaks: enkel op secundaire markt 1,75% (min. 100 EUR) 1,75% (min. 100 EUR)

0,09% (max. 650 EUR per transactie)

6. Inning kasbons andere financile instellingen - AFI


1. Valutaregels
a) Inning materile stukken Belgische stukken, aangeboden voor VVD aangeboden na VVD b) Inning stukken in depot Mantel op VVD Coupons op VVD VVD VVD VVD datum invoer in R@O

2. Tarieven
a) Inning materile stukken Inning mantel*: Inning vervallen coupons Belgische emittent Inning vervallen coupons buitenlandse emittenten* gratis gratis 2,5% (min. 5 EUR, max. 75 EUR) + BTW

8006/V27/05/2013

Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642 Exploitatiezetels: Wilsonplein 5 bus i, 9000 Gent ~ rue des Guillemins 26/0011, 4000 Lige ~ FSMA-nr 12.165A (Verzekeringsagent) BIC (SWIFT) HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ T +32(0)2 728 98 88 ~ www.recordbank.be

Pagina 3/ 4

Tarieflijst effectenverrichtingen 27/05/2013

b) Inning stukken in depot Inning mantel*: Inning vervallen coupons Belgische emittent Inning vervallen coupons buitenlandse emittenten* * eventuele correspondentiekosten ten laste van de klant c) Verkoop voor VVD gratis gratis 2% (min. 2,5 EUR, max. 60 EUR) + BTW 1,75% (min. 100 EUR)

7. Effectenrekeningen
Verkoop van materile aandelen, fondsen, euro-bonds voor VVD, staatsbons voor VVD, fondsen op tussentijdse en vervaldag transisteren via een effectenrekening en een verbonden zichtrekening of transactierekening. Voor de inning van materile effecten op VVD, coupons van aandelen, euro-bonds, staatsbons, externe kasbons en mantels van eurobonds, staatsbons en externe kasbons is geen effectenrekening vereist. Kosten Deponering: omzettingstaks van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten Binnenkomende transfer** Bewaarloon Interne transfer tussen 2 Record- effectenrekeningen Bij verrichting in effectenrekening, verzending rekeninguittreksels dagelijks ** eventuele registratierechten van een buitenlandse depositaris zijn ten laste van de klant Transfers naar andere financile instelling Administratieve kost voor inschrijving register Rechtstreekse inschrijving in het register van een Record of ING (L) fonds, mits tussenkomst van Record Bank (=afwijking nominee-structuur) Administratieve kost per ISINcode 200 EUR + BTW 2% gratis gratis gratis gratis per effect: 50 EUR + BTW

8. Reguls
Opmerking: reguls in effectenrekening zijn in principe gratis. Indien kosten tegenpartij: doorrekening van kosten. Regularisaties van Record Bank- of ING-stukken gratis Regularisatie fysieke effecten (omwisseling, afstempeling, toekenning van rechten, splits, reverse splits, inschrijvingen, ) kosten tegenpartij + 50 EUR + BTW Bij reguls van fysieke effecten worden de nieuwe stukken automatisch gedeponeerd in de effectenrekening van de klant.

9. Verkoop via openbare veilingen


Achtergestelde Certificaten, Kasbons en andere effecten Veilingkost Makelaarsloon Beurstaks 0,8% 1,75% (minimum 100 EUR) 0,09% (max. 650 EUR per transactie)

10. Diverse kosten


Aanvraag tot waardebepaling van een Record- effectenrekening Attestering van waardebepaling Record- effectenrekening Blokkeringsattest voor deelname aan (Buitengewone) Aandeelhoudersvergadering Aanvraag tot waardebepaling materile stukken (manuele aanrekening): Eigen kasbons / Notes Vreemde kasbons Obligaties in EUR Euro-obligaties Fondsen Aandelen genoteerd op Euronext Aandelen genoteerd op buitenlandse beurs Opmerking: deze kosten worden niet in rekening gebracht bij een successie Deponering onregelmatige of beschadigde effecten Navraag voor opzoekingen effecten Recuperatie buitenlandse taks Franse aandelen gratis 10 EUR 10 EUR 5 EUR per type + BTW 5 EUR per effectcode + BTW 5 EUR per effectcode + BTW 5 EUR per effectcode + BTW 5 EUR per effectcode + BTW 5 EUR per effectcode + BTW 5 EUR per effectcode + BTW kosten tegenpartij 75 EUR + BTW kosten tegenpartij

8006/V27/05/2013

Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642 Exploitatiezetels: Wilsonplein 5 bus i, 9000 Gent ~ rue des Guillemins 26/0011, 4000 Lige ~ FSMA-nr 12.165A (Verzekeringsagent) BIC (SWIFT) HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ T +32(0)2 728 98 88 ~ www.recordbank.be

Pagina 4/ 4