Você está na página 1de 4

AZ EURPAI UNIS JOG FORRSAI S HATLYA

Az eurpai unis jog a nemzetkzi jogtl elklnl nll jogrend, amely a tagllamok jogrendszernek szerves rszt kpezi. Az Uni jogrendje klnfle nll jogforrsokra pl. Mivel ezek a jogforrsok klnbz termszetek, hierarchit kellett kzttk fellltani. Ennek cscsn az elsdleges jog ll, amelyet a Szerzdsek s az ltalnos jogelvek alkotnak; ezt kvetik az Uni ltal megkttt nemzetkzi szerzdsek, valamint a Szerzdseken alapul msodlagos jog.

AZ UNIS JOG FORRSAI S HIERARCHIJUK


az Eurpai Unirl szl szerzds (EUSZ), az Eurpai Uni mkdsrl szl szerzds (EUMSZ), az Eurpai Uni Alapjogi Chartja, nemzetkzi megllapodsok, az unis jog ltalnos elvei, szrmaztatott vagy msodlagos jogi aktusok.

A jogszablyi hierarchia cscsn a Szerzdsek, valamint az ltalnos elvek llnak (elsdleges jog); a Lisszaboni Szerzdst kveten velk azonos rang az Alapjogi Charta is. Alattuk helyezkednek el az Uni ltal kttt nemzetkzi megllapodsok. Az ez alatti szinten a szrmaztatott jog tallhat, amely csak akkor rvnyes, ha sszhangban van a hierarchiban felette ll jogszablyokkal.

CLKITZSEK
A Szerzdsekben megjellt clok megvalstshoz szksges unis jogrend kialaktsa.

EREDMNYEK
A. B. 1. Az Eurpai Uni elsdleges joga: *1.1.11.1.3. Az Eurpai Uni szrmaztatott vagy msodlagos joga ltalnos szempontok

Az unis jogi aktusokat az EUMSZ 288. cikke sorolja fel. Ezek a rendelet, az irnyelv, a hatrozat, az ajnls s a vlemny. Az unis intzmnyek csak akkor folyamodhatnak ezekhez a jogi aktusokhoz, ha erre a Szerzdsek valamely rendelkezse felhatalmazza ket. Az Uni hatskreinek elhatrolsra irnyad hatskr-truhzs elvt az EUSZ 5. cikknek (1) bekezdse kifejezetten rgzti. A Lisszaboni Szerzds meghatrozza az Uni hatskreit, hromfle tpust megklnbztetve, nevezetesen a kizrlagos, a megosztott s a tmogat hatskrt. Azt, hogy a hatskrk hrom tpusa mely terleteket rinti, az EUMSZ 3., 4. Az Eurpai Uni ismertetse - 2013 1

s 6. cikke pontosan felsorolja. Ha a Szerzdsekben foglalt clkitzsek valamelyiknek megvalsulshoz szksges hatskrk nem biztostottak, az intzmnyek bizonyos felttelek mellett az EUMSZ 352. cikkhez folyamodhatnak. A Lisszaboni Szerzds hatlybalpst kveten az unis jogi aktusok szma az egyszersts jegyben cskkent. A Lisszaboni Szerzds nyomn ugyanis a kzs kl- s biztonsgpolitika kivtelvel az eurpai politika minden terletn a kzssgi mdszer alkalmazand. A korbbi harmadik pillr jogi eszkzei megszntek. Azta az intzmnyek csak az EUMSZ 288. cikkben megjellt jogi eszkzket fogadnak el. Az egyetlen kivtel a kzs kl-, biztonsg- s vdelempolitika maradt, amely tovbbra is kormnykzi eljrsok trgyt kpezi. Ezen a terleten a kzs stratgik, kzs fellpsek s kzs llspontok helybe az ltalnos irnyvonalak s az Uni fellpseit s llspontjait, valamint ezek vgrehajtsnak mdjt meghatroz hatrozatok kerltek (az EUSZ 25. cikke). Ezeken kvl tbbfle cselekvsi forma is ltezik, gy pldul az ajnlsok, a kzlemnyek, illetve az intzmnyek szervezetre s mkdsre vonatkoz aktusok (idertve az intzmnykzi megllapodsokat), amelyek megnevezse, felptse s joghatsa a Szerzdsek egyedi rendelkezseibl vagy a Szerzdsek alkalmazsban megllaptott szablyokbl ered. Meg kell emlteni tovbb a fehr knyvek, a zld knyvek s a cselekvsi programok jelentsgt, amelyeken keresztl a Bizottsg hossz tv clkitzseket llapt meg. 2. Az Eurpai Uni szrmaztatott jognak jogszablyi hierarchija A Lisszaboni Szerzds hierarchit llapt meg a szrmaztatott jogszablyok terletn, pontos klnbsget tve az EUMSZ 289., 290. s 291. cikkben a jogalkotsi aktusok, a felhatalmazson alapul jogi aktusok s a vgrehajtsi aktusok kztt. Jogalkotsi aktusok azok a jogi aktusok, amelyeket rendes vagy rendkvli jogalkotsi eljrs keretben fogadtak el. Ezzel ellenttben a felhatalmazson alapul jogi aktusok olyan ltalnos hatly nem jogalkotsi aktusok, amelyek a jogalkotsi aktusok egyes nem alapvet rendelkezseit egsztik ki, illetve mdostjk. Ilyen aktusok elfogadsra a Bizottsg a jogalkottl (az Eurpai Parlamenttl s a Tancstl) kaphat felhatalmazst. A felhatalmazst tartalmaz jogalkotsi aktus meghatrozza a felhatalmazs cljait, tartalmt, alkalmazsi krt s idtartamt, valamint adott esetben a srgssgi eljrsokat. Emellett a jogalkot meghatrozza a felhatalmazs gyakorlsnak feltteleit, amely a felhatalmazs visszavonshoz val jogot, illetve a kifogs jogt foglalhatja magban. A vgrehajtsi aktusokat rendszerint a Bizottsg fogadja el, amely erre az egysges felttelek szerinti vgrehajtst ignyl ktelez erej jogi aktusok rvn kap felhatalmazst. Klnleges s kellen indokolt esetekben, illetve a kzs kl- s biztonsgpolitika terletn a vgrehajtsi aktusokat a Tancs fogadja el. Amennyiben az alap-jogiaktust a rendes jogalkotsi eljrs keretben fogadtk el, az Eurpai Parlament vagy a Tancs brmikor jelezheti a Bizottsgnak, ha gy tli meg, hogy a vgrehajtsi jogi aktus tervezete tllpi az alap-jogiaktusban megllaptott vgrehajtsi hatskrket. Ebben az esetben a Bizottsgnak fell kell vizsglnia az adott jogi aktus tervezett. 3. a. A msodlagos unis jog szerinti klnfle jogi aktusok Rendeletek

A rendeletek ltalnos hatllyal brnak, teljes egszben ktelezek s kzvetlenl alkalmazandk; a cmzetteknek (magnszemlyeknek, tagllamoknak, unis intzmnyeknek) maradktalanul be kell tartaniuk ket. Hatlybalpsktl (a bennk megllaptott naptl vagy ms esetben az Eurpai Uni Hivatalos Lapjban val kzzttelt kvet huszadik naptl) Az Eurpai Uni ismertetse - 2013 2

kezdve az sszes tagllamban kzvetlenl alkalmazandk, anlkl, hogy szksg lenne az tltetsket clz nemzeti jogi aktusra. A rendeletek az unis jog egysges alkalmazst hivatottak biztostani minden tagllamban. Egyidejleg megakadlyozzk az olyan nemzeti szablyok alkalmazst, amelyek sszeegyeztethetetlenek a rendeletben foglalt anyagi jogi kittelekkel. b. Irnyelvek Az irnyelvek az elrend clokat tekintve minden cmzett tagllamra ktelezek, a clkitzsek megvalstsnak formjt s eszkzeit azonban a tagllamok vlaszthatjk meg. Az irnyelvek cmzettje lehet egy, tbb, vagy valamennyi tagllam. A nemzeti jogalkotnak tltet jogszablyt (ms kifejezssel nemzeti vgrehajtsi intzkedst) kell elfogadnia, amellyel a nemzeti jogszablyokat az irnyelvekben megllaptott clkitzsekhez igaztja. Az egyes polgrokat alapveten csak akkortl illetik meg a jogok, illetve terhelik a ktelezettsgek, amikor az tltet jogszablyt elfogadtk. A tagllamok a nemzeti jogba val tltets tekintetben bizonyos mrlegelsi jogkrrel rendelkeznek, amely lehetv teszi a nemzeti sajtossgok figyelembevtelt. Az tltetst az irnyelvben megllaptott hatridn bell kell vgrehajtani. Az irnyelvek tltetsekor a tagllamoknak az EUSZ 4. cikknek (3) bekezdsben emltett lojlis egyttmkds elve szerint biztostaniuk kell a kzssgi jog hatkony rvnyeslst. Az irnyelvek elvben nem alkalmazandk kzvetlenl. Az Eurpai Uni Brsgnak dntse rtelmben azonban egyes rendelkezsek kivtelesen kzvetlen hatllyal brhatnak egy tagllamban anlkl, hogy szksg volna a tagllam ltal elzetesen meghozott tltet jogszablyra, amennyiben: a) az irnyelvet egyltaln nem, vagy nem a megfelel mdon ltettk t a nemzeti jogba, b) az irnyelv rendelkezsei felttel nlkliek, valamint kellen vilgosak s pontosak, tovbb c) az irnyelv rendelkezsei magnszemlyeket ruhznak fel jogokkal. E kvetelmnyek teljeslse esetn a magnszemlyek minden llami hatsggal szemben hivatkozhatnak az irnyelv rendelkezseire. Emellett a tagllamok hatsgainak akkor is ktelessge figyelembe venni az t nem ltetett irnyelvet, ha az adott rendelkezs nem ruhz fel magnszemlyeket jogokkal s gy csak az els s a msodik felttel teljesl. Ez az tlkezsi gyakorlat a hatkony rvnyeslsen, a Szerzds megszegsnek szankcionlsn, valamint a jogvdelmen alapul. Msrszrl azonban egy magnszemly msik magnszemllyel szemben kzvetlenl nem hivatkozhat egy t nem ltetett irnyelv kzvetlen hatlyra (n. horizontlis hats) (lsd a Faccini Dori-gyben hozott tlet 25. pontjt, EBHT 1994., I-3325. o. skk.). A Brsg tlkezsi gyakorlata szerint (Francovich-gy, EBHT 1991., 5357. o. skk.) az egyes polgrok az unis jogot tiszteletben nem tart tagllamtl jogosultak krtrtst krni. Amennyiben egy irnyelvet nem, vagy nem megfelel mdon ltettek t, ilyen krtrts akkor krhet, ha: a) az irnyelv clja magnszemlyek jogokkal trtn felruhzsa,, b) a jogok tartalma az irnyelv rendelkezsei alapjn megllapthat, s c) ok-okozati sszefggs ll fenn az irnyelv tltetsre irnyul ktelezettsg megsrtse s a magnszemly ltal elszenvedett kr kztt. A felelssg megllaptshoz nem szksges bizonytani a tagllam mulasztst. c. Hatrozatok, ajnlsok s vlemnyek A hatrozat teljes egszben ktelez. Amennyiben cmzetteket is megjellnek (tagllamok, termszetes szemlyek vagy jogi szemlyek), akkor a hatrozatok csak rjuk nzve ktelezek. A hatrozatok clja, hogy konkrt helyzeteket szablyozzanak az ltaluk cmzettknt megjellt jogalanyokkal szemben. A magnszemlyek az adott tagllamhoz cmzett hatrozat ltal biztostott jogaikat csak akkor rvnyesthetik, ha a tagllam tltet jogszablyt fogadott el. A hatrozatok az irnyelvekre vonatkoz felttelekkel azonos felttelek mellett kzvetlenl is alkalmazhatk. Az Eurpai Uni ismertetse - 2013 3

Az ajnlsok s a vlemnyek cmzettjeik szmra nem keletkeztetnek semmilyen jogot vagy ktelezettsget, de tmutatst adhatnak az unis jog rtelmezsre s tartalmra vonatkozan. 4. d. e. A hatskrk rendszere, eljrsok, a jogi aktusok vgrehajtsa s alkalmazsa Jogalkotsi hatskr, kezdemnyezsi jog s jogalkotsi eljrsok: *1.3.6., 1.3.8. s 1.4.1. Az unis jogszablyok vgrehajtsa

Az elsdleges unis jog alapjn az Eurpai Uni csak korltozott vgrehajtsi hatskrrel rendelkezik, az unis jogszablyokat gy ltalban a tagllamok hajtjk vgre (lsd mg a lojlis egyttmkds elvt, amelyet az EUSZ 4. cikknek (3) bekezdse rgzt). Emellett az EUMSZ 291. cikknek (1) bekezdse kimondja, hogy a tagllamok ktelesek nemzeti jogukban elfogadni a ktelez erej unis jogi aktusok vgrehajtshoz szksges intzkedseket. Ha valamely ktelez erej unis jogi aktus vgrehajtsnak egysges felttelek szerint kell trtnnie, a Bizottsg gyakorolja vgrehajtsi hatskreit (az EUMSZ 291. cikknek (2) bekezdse). f. A jogi aktus tpusnak megvlasztsa A Szerzdsek sok esetben elrjk a jogi aktus formjt. Szmos rendelkezs vonatkozsban azonban nem hatrozzk meg, hogy milyen tpus jogi aktust kell elfogadni. Ezen esetekre az EUMSZ 296. cikknek els albekezdse elrja, hogy a jogi aktus tpust az intzmnyek az alkalmazand eljrsoknak megfelelen, eseti alapon maguk vlasztjk meg, az arnyossg elvvel sszhangban. g. Az unis jog ltalnos elvei s az alapvet jogok A Szerzdsek nagyon kevsszer hivatkoznak az unis jog ltalnos elveire. Ezek az elvek alapveten a Brsg tlkezsi gyakorlata rvn alakultak ki (jogbiztonsg, intzmnyi egyensly, a jogos elvrs elve stb.). Emellett a Brsg tlkezsi gyakorlatbl eredeztet az alapvet jogoknak az unis jog ltalnos elveiknt val elismerse is. Ezt az tlkezsi gyakorlatot idkzben az EUSZ 6. cikknek (3) bekezdse is rgzti amely utal az alapvet jogokra, ahogyan azokat az emberi jogok eurpai egyezmnye biztostja, tovbb ahogyan azok a tagllamok kzs alkotmnyos hagyomnyaibl kvetkeznek , valamint az Eurpai Uni Alapjogi Chartja is tartalmazza. h. Az Eurpai Uni ltal kttt nemzetkzi megllapodsok Az Eurpai Uni sajt hatskrn bell harmadik llamokkal vagy nemzetkzi szervezetekkel kls megllapodsokat kthet (az EUMSZ 216. cikknek (1) bekezdse), melyek az Uni intzmnyeire s a tagllamokra nzve ktelezek. E megllapodsok az unis jogrend szerves rszt kpezik.

AZ EURPAI PARLAMENT SZEREPE


Az EUSZ 14. cikknek (1) bekezdse szerint az Eurpai Parlament, a Tanccsal kzsen, elltja a jogalkotsi s kltsgvetsi feladatokat. A Parlament jogalkotsi szerept a Lisszaboni Szerzds nagymrtkben megnvelte, jelentsen kibvtve a Parlament s a Tancs kztti immr rendes jogalkotsi eljrsnak nevezett egyttdnts alkalmazsi krt. Emellett a Parlament fellp a jogalkotsi eljrs egyszerstse, a jogszably-szvegezs minsgnek javtsa, valamint az unis jogot be nem tart tagllamokkal szembeni hatkonyabb szankcik alkalmazsa rdekben. Vesna Nagli & Danai Papadopoulou 09/2012 Az Eurpai Uni ismertetse - 2013 4