Você está na página 1de 26

Voordat je begint: In dit plan wordt gebruik gemaakt van macros die het invullen ervan vergemakkelijken.

. Macros zorgen ervoor dat bepaalde zaken, zoals berekeningen, automatisch kunnen worden uitgevoerd. Zorg er daarom voor dat uw pc macros toestaat, anders werkt het ondernemingsplan niet goed. Dit gaat als volgt: o Office 2000: ga in je bovenbalk naar Extra, Macro, klik op Macrobeveiliging en kies Laag. U dient Word opnieuw op te starten. Als je klaar bent met uw ondernemingsplan kunt u de beveiliging terugzetten; o Office 2003: ga in je bovenbalk naar Extra, Opties, tabblad beveiliging, klik op Macrobeveiliging en kies Laag. Je dient Word opnieuw op te starten. Als u klaar bent met uw ondernemingsplan kunt u de beveiliging terugzetten. Ook wordt in het plan gebruik gemaakt van verborgen teksten die als uitleg dienen. Zorg er daarom voor dat Verborgen teksten worden getoond. Ga in uw bovenbalk naar Extra, Opties, tabblad Weergave, Niet afdrukbare tekens en vink Verborgen teksten aan.

Ondernemingsplan Error: Reference source not found

04 september 2013

INHOUDSOPGAVE

Ondernemingsplan -

3 | 26

INLEIDING

Ondernemingsplan -

4 | 26

SAMENVATTING

Ondernemingsplan -

5 | 26

HOOFDSTUK 1:
1.1 Welke naam geef je aan je salon?

JE BEDRIJFSIDEE

1.2 Wat is je Bedrijfsid voor de salon: 1.3 Met hoeveel ondernemers start je in je bedrijf?

1.4 Persoonlijke gegevens ondernemer (1 van Error: Reference source not found) 1.4.1 Naam: 1.4.2 Geslacht: Maak een keuze ... 1.4.3 Geboortedatum: 1.4.4 Adres: 1.4.5 Postcode: 1.4.6 Woonplaats: 1.4.7 Telefoon: 1.4.8 E-mailadres: 1.4.9 Burgerlijke staat:

1.4.10 Werk en of stage ervaring:

Ondernemingsplan -

6 | 26

1.4.11 Ervaring in de branche waarin je start: 1.4.12 Bijzonderheden:

Ondernemingsplan -

7 | 26

HOOFDSTUK 2: DRIJFVEREN, PERSOONLIJKE KWALITEITEN EN UITGANGSPOSITIE


2.1 Wat is de motivatie om voor het ondernemerschap te kiezen?

2.2 Welke doelen wil je met je schoonheidssalon bereiken? 2.3 Wat zijn je persoonlijke kwaliteiten 2.3.1 Wat zijn je sterke eigenschappen en vaardigheden: 2.3.2 Wat zijn je zwakke eigenschappen of gemis aan vaardigheden? 2.3.3 Welke oplossing(en) kun je bedenken voor zwakke eigenschappen en gemis aan vaardigheden?

2.4 Wat is je huidige financile positie: 2.4.1 Wat is je huidige inkomen: Soort inkomen Netto inkomen Netto inkomen partner Huursubsidie Kinderbijslag Overig Totaal 2.4.2 Hoeveel vermogen heb je al? Vermogen Overwaarde eigen huis Spaargeld Overige Totaal Bedrag per maand 0 0 0 0 0 0 0 Toelichting

Bedrag 0 0 0 0

2.4.3 Wat zijn de kosten van levensonderhoud? Uitgaven aan: Huisvesting (huur, hypotheek, gemeentelijke heffingen, OZB) Lening/schuld/alimentatie Onderhoud woning/verbouwing* Auto, vervoer* Verzekeringen** Abonnementen (krant, telefoon), contributies Kleding, schoeisel Huishoudelijke apparatuur/elektronica* Inrichting, stoffering* Consumentenelektronica*, Telecom, internet Voeding

Bedrag per maand: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ondernemingsplan -

8 | 26

Toiletartikelen, schoonmaakmiddelen Uitgaan, vakanties, recreatie Overig Totaal 2.4.4 Wat is je kredietverleden?

0 0 0 0

2.5 Wie kunnen je ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een salon?

Ondernemingsplan -

9 | 26

WERKPROCES 4.1 DE MARKT ANALYSEREN

3.1 Producten en diensten


3.1.1 Je salon biedt de volgende producten/diensten aan:

3.1.2 Kenmerken van de producten/diensten die je salon aanbied zijn: 3.2 Hoe ziet de markt van schoonheidsverzorging eruit? 3.2.1 Maak eens een beschrijving van de markt schoonheidsverzorging? 3.2.2 Wat is het profiel van je klanten en doelgroep van je schoonheidssalon? 3.2.3 Welke behoeften en koopmotieven hebben je de klanten van je schoonheidssalon? 3.2.4 De producten/diensten van je schoonheidssalon voorzien op de volgende manier in deze behoefte: 3.2.5 Wie zijn de concurrenten van je schoonheidssalon? 3.2.6 Maak een concurrentie-analyse van je schoonheidssalon.

Ondernemingsplan -

10 | 26

Concurrentiematrix Kenmerken

Mijn bedrijf Error: Reference source not found

Concurrent 1

Concurrent 2

Concurrent 3

3.2.7 Waarmee onderscheid je je van de concurrenten?

3.2.8 Met welke personen en organisaties heb je als schoonheidsspecialist nog meer te maken?

3.2.9 Maak op basis van de verzamelde gegevens in de vorige vragen een SWOT analyse van je schoonheidssalon

3.2.10 Noem eens 4 software programma, die gebruikt kunnen worden in de schoonheidssalon.

3.2.11 Noem eens 2 manieren waarbij een software programma je kan helpen bij het managen van je schoonheidssalon?

Ondernemingsplan -

11 | 26

WERKPROCES 4.2 EEN ONDERNEMING STARTEN/ 4.3 DE ONDERNEMING VORMGEVEN HOOFDSTUK 4: ORGANISATIE

4.1 Wat is de Bedrijfsnaam van je schoonheidssalon en wat zijn en contactgegevens? 4.1.1 Bedrijfsnaam: Error: Reference source not found

4.1.2 Bedrijfsadres: 4.1.3 Telefoonnummer(s): 4.1.4 Wat is de naam van je Website? 4.1.5 Wat is het E-mailadres?

4.2 De registratie van je schoonheidssalon? 4.2.1 Welke rechtsvormen zijn er allemaal en maak eens een overzicht van de voor en nadelen per rechtsvorm?

4.2.2 Voor welke rechtsvorm ga je kiezen?

4.2.3 Waarom kies je voor deze rechtsvorm en niet voor n van de andere rechtsvormen? 4.2.4 Moet je schoonheidssalon verplicht worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? 4.2.5 Vul de benodigde formulieren in en voeg deze als bijlage toe in dit ondernemingsplan: 4.2.6 Geef aan wat de startsituatie van je schoonheidssalon is. 4.2.7 Welke vergunningen heb je nodig bij de start van je schoonheidssalon?

Ondernemingsplan -

12 | 26

4.2.8 Aan welke wettelijke eisen moet je nog meer voldoen?: 4.2.9 Bij welke instanties moet je de schoonheidssalon laten registreren of aanmelden? 4.2.10 Bij welke brancheorganisaties en of ondernemersverenigingen ga je je aansluiten? 4.2.11 Welke fiscale regelingen en of subsidies zijn er voor je beschikbaar? 4.2.12 Welke bedrijfsverzekeringen ga je afsluiten? 4.2.13 Welke afspraken ga je maken met je leveranciers? Hoe snel kunnen deze leveranciers leveren en welke betalingstermijn is van toepassing? 4.2.14 Met welke belastingen krijgt de schoonheidssalon en jij als eigenaar te maken? www.kvk.nl/belastingen

4.3 De concrete invulling van de schoonheidssalon 4.3.1 Tijdsbesteding en taakverdeling: Ondernemer Error: Reference source not found Aantal werkzame uren 0 Te verrichten werkzaamheden

4.3.2 Met wie ga je spreken over de haalbaarheid van je ondernemingsplan ? 4.3.3 Geef aan op welke manier je de huisvesting hebt geregeld? En geef aan hoe het zit met vergunningen enz. 4.3.4 Wat zijn de eerste 3 jaren de verwachte Huisvestings- en inventariskosten? 4.3.5 Ga je wel of niet personeel in dienst nemen?

Ondernemingsplan -

13 | 26

4.3.6 Hoe groot is het bedrag aan totale loonkosten wat je jaarlijks kwijt bent? Kun je ook een beroep doen op personeelssubsidies? Bruto lonen Sociale lasten Pensioenpremies Vergoedingen als reiskosten, etc. Ingehuurd personeel Opleidingskosten Verzekeringen Overige kosten Totale kosten Eerste jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tweede jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Derde jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.7 Wat ga je doen als je korte tijd ziek bent? En wat bij langdurige ziekte?

Ondernemingsplan -

14 | 26

WERKPROCES 4.4 DE ONDERNEMING PROFILEREN EN PROMOTEN HOOFDSTUK 5: DE MARKETINGMIX

5.1 Hoe ga de 6 ps wel/niet gecombineerd inzetten(marketingmix) voor je schoonheidssalon?


5.1.1 Welke behandelingen en producten ga je in schoonheidssalon aanbieden? 5.1.2 Welke Prijzen ga je gebruiken voor de behandelingen en producten in de schoonheidssalon? 5.1.3 Wat wordt de plaats van vestiging van je schoonheidssalon?

5.1.4 Je gaat werken met personeel in de schoonheidssalon. Welke kenmerken/eisen ga je stellen aan je personeel? 5.1.5 Hoe ziet de Presentatie van je schoonheidssalon eruit? 5.1.6 Welke promotie- en communicatiemiddelen ga je inzetten? 5.1.7 Maak een eigen Website van je schoonheidssalon

5.1.8 Maak een overzicht van de promotiekosten van de schoonheidssalon? Promotiemiddel Eerste jaar Tweede jaar Website 0 0 Beursdeelname 0 0 Drukwerk 0 0 Advertentiekosten 0 0 Kosten relatiebeheer 0 0 Overige promotiekosten 0 0 Totaal 0 0

Derde jaar 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Wat is de verwachte omzetprognose van je schoonheidssalon?


5.2.1 Hoeveel klanten krijgt het bedrijf en welk bedrag zullen zij gemiddeld besteden? 5.2.2 Hoeveel omzetcategorien of doelgroepen zijn er?

Ondernemingsplan -

15 | 26

Jaar 1 Het bedrijf levert: Totaal Jaar 2 Het bedrijf levert: Totaal Jaar 3 Het bedrijf levert: Totaal

Doelgroepen

Aantal klanten 0 0 0

Besteding per jaar (bij u) 0 0 0

Omzet(excl. BTW) 0 0 0 0

Doelgroepen

Aantal klanten 0 0 0

Besteding per jaar (bij u) 0 0 0

Omzet(excl. BTW) 0 0 0 0

Doelgroepen

Aantal klanten 0 0 0

Besteding per jaar (bij u) 0 0 0

Omzet(excl. BTW) 0 0 0 0

5.2.3 Waarop baseer je de omzetprognose van je schoonheidssalon?

Ondernemingsplan -

16 | 26

WERKPROCES 4.4 INKOPEN EN DE VOORRAAD UITVOEREN HOOFDSTUK 6: INVENTARIS, INSTRUMENTEN EN PRODUCTEN

6.1 Overzicht inventaris, instrumenten en voorraad producten


6.1.1 Maak eens een lijst van inventaris en instrumenten die je nodig hebt om een schoonheidssalon uit te oefenen? En wat de aanschafkosten zijn?

6.1.2 Maak eens een lijst van producten die je nodig hebt voor het uitvoeren van behandelingen en directe verkoop. Geef ook aan hoeveel je in voorraad wilt hebben en wat de aanschafkosten zijn?

6. 2 Leveranciers, Leveranciersvoorwaarden en Voorraadbeheer


6.2.1 Maak eens een lijst van minimaal 5 leveranciers en geef hun leveranciers voorwaarden en levertijd aan?

6.2.2 Wat betekenen de antwoorden van vraag 6.3 voor je voorraadbeheer en het moment van inkoop?

6.2.3 Welke kosten hebben allemaal te maken met het houden van voorraad?

Ondernemingsplan -

17 | 26

6.2.4 Zoek eens 3 computerprogrammas op die je helpen bij het beheren van je voorraad.

6.2.5 Welk computerprogramma ga je gebruiken voor je eigen schoonheidssalon. Motiveer je keuze.

6.2.6 Maak een korte beschrijving (van je gekozen computerprogramma) van hoe de voorraad op juiste wijze wordt beheert?

Ondernemingsplan -

18 | 26

WERKPROCES 4.6 FINANCIELE ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN UITVOEREN HOOFDSTUK 6:

HET FINANCIEEL PLAN

6.1 De investeringsbegroting
6.1.1 Vul de onderstaande investeringsbegroting voor je schoonheidssalon in.
Vaste Activa Pand Verbouwingen Inventaris/inrichting (binnen en buiten) Overige vaste activa Totaal vaste activa Waarde in euros 0 0 0 0 0 Totaal afschrijving per jaar Afschrijving per jaar 0 0 0 0 !C10 is niet in tabel Richtlijn 3 4% 3 4% 20% 20%

Vlottende Activa Beginvoorraad BTW op inkoop(terug te vorderen) Kas, bank, giro Overig Onvoorzien (10-15%) Totaal vlottende activa

Bedrag 0 0 0 0 0 0

Totaal activa Kosten van levensonderhoud in de eerste maanden Openings- en aanloopkosten Totaal te financieren

0 0 0 0

6.2 De financieringsbegroting:

Ondernemingsplan -

19 | 26

6.2.1 Vul de onderstaande financieringsbegroting voor je schoonheidssalon in.


Passiva Eigen vermogen Spaargeld Lening van derden Lening bij banken Overig Totaal eigen vermogen (Middel)lang vreemd vermogen Hypotheek Bedrijfskrediet Totaal (middel)lang vreemd vermogen Kort vreemd vermogen Rekening-courant Leverancierskrediet Overige Totaal kort vreemd vermogen Totaal Passiva Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 De openingsbalans
6.3.1 Hoe ziet de openingsbalans van je schoonheidssalon er uit? Maak gebruik van de overzichten van de vorige 2 vragen

6.3.2 Hoe groot is de solvabiliteit van de openingsbalans? 0 %

Ondernemingsplan -

20 | 26

HOOFDSTUK 7: DE EXPLOITATIEBEGROTING EN TARIEFBEREKENING


7.1.1 Vul hieronder de exploitatiebegroting in voor je eigen schoonheidssalon? Omzet Inkoop Bruto winst (omzet inkoop) Personeelskosten (loonkosten, soc.lasten enz.) Afschrijving Huisvestingskosten Promotiekosten Vervoerskosten Administratie Verzekeringen Rente en bankkosten Overig Totaal Kosten Jaar 1 0 0 0 0 Jaar 2 0 0 0 0 Jaar 3 0 0 0 0

0 0 0 0 !Onbekende bladwijzer, TBL_538_J 0 0 0 0

0 0 0 0 !Onbekende bladwijzer, TBL_538_J 0 0 0 0

0 0 0 0 !Onbekende bladwijzer, TBL_538_J 0 0 0 0 0

Bedrijfsresultaat voor belastingen 0 0 7.1.2 Welke soort belasting betaal je over het behaalde bedrijfsresultaat?

7.2 Tariefberekening
Je gaat nu aan de slag om de kostprijs en het behandelingstarief van behandelingen te berekenen. Verder ga je ook de kostprijs en de verkoopprijs van producten berekenen. Een aantal tarieven van verschillende schoonheidssalons zullen met elkaar worden vergeleken en er worden een paar facturen opgesteld. Om je kostprijs per uur te kunnen berekenen heb je informatie nodig over de beschikbare productieve uren per jaar en de totale kosten per jaar. De totale kosten per jaar heb je al in vraag 7.1.1 berekend. 7.2.1 Bepaal eerst hoeveel uur je per jaar wilt werken. Niet alle uren dat je werkt zul je met klantenbehandelingen bezig zijn. Hoeveel uur denk je aan klantenbehandelingen te besteden?

Ondernemingsplan -

21 | 26

7.2.2 Bepaal nu de individuele kostprijs per behandeluur.

Je wilt niet alln je kosten terugverdienen, maar als ondernemer wil je ook winst maken. Op de kostprijs Komt dus nog een winstmarge. Daarnaast wil de overheid dat je ook nog omzetbelasting doorberekend. De omzetbelasting komt dus ook in de prijs die de consument uiteindelijk betaald. 7.2.3 Bepaal nu welke winstmarge je wilt hanteren. Motiveer je antwoord.

7.2.4 Hoe hoog is het BTW/OB tarief voor de diensten van een schoonheidsspecialist?

7.2.5 Bepaal het behandeltarief per uur dat je een klant in rekening gaat brengen.

7.2.6 Bepaal voor drie behandelingen die regelmatig voorkomen in de schoonheidssalon het tarief.

7.2.7 Verzamel de behandelingstarieven van twee andere schoonheidsspecialisten voor deze behandelingen en vergelijk deze met je eigen tarieven.

7.2.8 Maak voor 2 klanten facturen op voor twee schoonheidsbehandelingen die je hebt uitgevoerd.

Naast behandelingen ga je ook producten verkopen

Ondernemingsplan -

22 | 26

7.2.9 Kies vijf verschillende producten die je aan je klanten kunt verkopen en bepaal een rele, concurrerende verkoopprijs. Geef ook aan hoe je aan de kostprijs komt en hoe de prijs die de klanten betalen tot stand is gekomen.

Ondernemingsplan -

23 | 26

HOOFDSTUK 8: DE FINANCIELE ADMINISTRATIE VOEREN


8.1.1 Breng in kaart wat de voor en nadelen zijn van het zelf doen van de administratie en het inhuren van een boekhouder. Geef aan waar jij voor kiest en motiveer je antwoord.

8.1.2 Onderzoek een drietal boekhoudprogrammas(op school gebruiken we Melissa en welk boekhoudprogramma wordt op de BPV leerbedrijf gebruikt). Beschrijf de verschillen en geef aan welk programma volgens jou het meest geschikt is.

8.1.3 Maak een eigen kasboek van de ontvangsten en uitgaven

8.1.4 Welke gegevens moet je aanleveren bij de belastingdienst?

8.1.5 Welke gegevens moet je aanleveren bij de uitkeringsinstantie UWV?

8.1.6 Welke gegevens moet je aanleveren bij de boekhouder/accountant?

8.1.7 Werk in het ALC met het boekhoud/administratieprogramma Melissa. Voeg de bijlagen van omzet, Inkopen, klantenkaarten toe aan dit plan.

WERKPROCES 4.8 DE ONDERNEMING EVALUEREN

Ondernemingsplan -

24 | 26

HOOFDSTUK 9 EVALUEREN VAN DE ONDENEMING


Als je schoonheidssalon is gestart moet je regelmatig een eenvoudig evaluatieonderzoek uitvoeren naar het functioneren van je schoonheidssalon. Hoe gaat het met de omzet? Welke behandelingen worden veel uitgevoerd en welke niet? Welke producten worden goed verkocht en welke niet? Welke innovaties en trends zijn er op dat moment? Zijn mogelijke acties haalbaar en betaalbaar? Hoe ziet het plan van aanpak eruit gekoppeld aan een tijdschema. 9.1.1 Welke informatie over je schoonheidssalon wil je onderzoeken?

9.1.2 Van welke evaluatiemethode wil je gebruik maken? Motiveer je antwoord.

9.1.3 Benoem de kansen en bedreigingen van het functioneren van je schoonheidssalon.

9.1.4 Geef aan welke verbeteracties/innovaties je wilt aanbrengen in het functioneren van je schoonheidssalon. Vermeld ook wat de mogelijke opbrengsten en kosten zijn.

9.1.5 Maak een plan van aanpak met tijdschema van de verbeteracties/innovaties.

Ondernemingsplan -

25 | 26

KvK NL besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Informatie die van essentieel belang is voor u, dient altijd door u op juistheid te worden geverifieerd. De modellen die KvK NL biedt, zijn geschreven als algemeen handvat voor juridische en financile handelingen. De toepasbaarheid van een model in een concreet geval dient zelfstandig te worden beoordeeld door de gebruiker ervan en in geval van gebruik van het model dient het model te worden genterpreteerd en te worden aangepast aan de specifieke situatie waarvoor het wordt gebruikt. KvK NL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tevens aanvaardt KvK NL geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van modellen, gegevens, adviezen of ideen verstrekt door of namens KvK NL via deze website. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

Interesses relacionados