Você está na página 1de 38

GA 5.

vjeba
HRN M.E2.258 Proraun PRIRUBNICA

Marina MALINOVEC PUEK

VIJANI SPOJ
PRIRUBNICA HRN M.E2.258 VIJCI HRN M.E2.257

BRTVA

ELINE PRIRUBNICE PREMA DIN NORMAMA

Prirubnice s grlom za zavarivanje

Ravne prirubnice (PN6 PN10)

Slobodne prirubnice za cijevi

Slijepe prirubnice (PN6 PN100)

Okrugle prirubnice s navojem

PRIRUBNICE S GRLOM ZA ZAVARIVANJE

DIN 2631 / PN 6 DIN 2632 / PN 10 DIN 2633 / PN 16 DIN 2634 / PN 25 DIN 2635 / PN 40 DIN 2636 / PN 64 DIN 2637 / PN 100 DIN 2638 / PN 160

RAVNE PRIRUBNICE

DIN 2573 / PN 6 DIN 2576 / PN 10

SLOBODNE PRIRUBNICE

DIN 2641 / PN 6 DIN 2642 / PN 10 DIN 2655 / PN 25 DIN 2656 / PN 40

SLIJEPE PRIRUBNICE

DIN 2527 / PN 6 DIN 2527 / PN 10 DIN 2527 / PN 16 DIN 2527 / PN 25 DIN 2527 / PN 40 DIN 2527 / PN 64 DIN 2527 / PN 100

OKRUGLE PRIRUBNICE S NAVOJEM

DIN 2566 / PN 10 - 16

SPOJ PRIRUBNICA S GRLOM ZA ZAVARIVANJE

Standardna prirubnica s grlom za zavarivanje


http://www.h-behle.de

SPOJ SLOBODNIH PRIRUBNICA

HRN M.E2.258

Proraun prirubnica

1. PREDMET NORME I PODRUJE PRIMJENE


PREDMET NORME proraun prirubnica kao dijelova posuda pod tlakom krune prirubnice od elika, elinog lijeva, lijevanog eljeza i obojenih metala, do unutarnjeg promjera 3600 mm

2. VEZA S DRUGIM NORMAMA


HRN M.E2.250 Proraun dijelova pod tlakom. Opi zahtjevi.

3. OPE ODREDBE
Prirubnice se izvode kao: kovane beavno valjane lijevane savijene iz profila ili elinih traka sueono zavarene izrezane iz lima

4. OZNAKE I JEDINICE
ds vanjski promjer prirubnice, [mm] du unutranji promjer prirubnice, [mm] dl promjer rupe za vijke, [mm] dD srednji promjer brtve, [mm] dt promjer diobenog kruga vijaka, [mm] dF promjer prirubnice na prijelaznom dijelu, [mm] hA ukupna visina prirubnice, [mm] hF visina oboda prirubnice, [mm] sl debljina stijenke grla, [mm] pF povrinski tlak, [mm]

sF debljina prirubnice na prijelaznom dijelu, [mm] S stupanj sigurnosti materijala pri proraunskoj temperaturi, [] S stupanj sigurnosti materijala pri ispitnoj temperaturi, [] W moment otpora prirubnice, [mm3] K proraunska vrstoa materijala prirubnice pri proraunskoj temp., [N/mm2] K20 proraunska vrstoa materijala prirubnice pri temperaturi 20C, [N/mm2]

5. PRORAUN
Proraun vrstoe provodi se zajedno s proraunom vijaka i brtvi ! Prirubniki spoj dimenzionira se za slijedea tri optereenja: 1. RADNO optereenje 2. UGRADNO optereenje (prije djelovanja tlaka) 3. ISPITNO optereenje (ako je pi > 1.3p) standardne cijevne prirubnice do otvora 600 mm NE provodi se naknadni proraun

HRN M.E2.258

visina oboda prirubnice hF

Za dimenzioniranje prirubnica mjerodavan je vei moment otpora W : Za RADNO stanje:

W=

FSB S a K

Za UGRADNO stanje:

FDV S W= aD K 20

PRIRUBNICE ZA ZAVARIVANJE S KONUSNIM PRIJELAZOM Provjeravaju se u presjecima: AA BB C C (prema potrebi)

Slika 1 i 2. Prirubnica za zavarivanje s konusnim prijelazom

Slika 2a. Prirubnica za zavarivanje s konusnim prijelazom

Proraunska dvostruka irina prirubnice:


' b = ds du 2 d L

Pomone vrijednosti Z i Z1 iznose:


2 Z = (d u + s F ) s F

3 Z 1 = (d u + s1 ) s12 4

Slika 3. Umanjeni promjer rupe za vijke dL

Popreni presjek A-A Potrebna visina oboda prirubnice:

hF =

1.27 W Z b

Krak djelovanja sile u vijku: radno i ispitno stanje:

dt du sF a= 2
ugradno stanje:

aD =

dt d D 2

Popreni presjek B B Moraju biti zadovoljeni uvjeti:

0.5

h A hF 1.0 hF

0.1

s1 + s F 0.3 b

Potrebna visina oboda prirubnice:

hF = B

1.27 W Z1 b

Pomona vrijednost B odreuje se prema izrazu:

B= 1+
ili

1+

2 sm B12 + 2 B1 b

2 sm B1 b

Slika 4:

s F + s1 sm = 2

h A hF B1 = hF

Krak djelovanja sile u vijku: radno i ispitno stanje: a = ugradno stanje:

d t d u sl 2
dt d D 2
Slika 4. Pomona vrijednost B

aD =

Popreni presjek C C Dimenzioniranje prirubnice prema presjecima A-A i B-B nerealno male debljine hF obvezna je provjera presjeka C-C prema izrazu:

hF =

4 W ' ds 2 dL

RADNO stanje:

FSB S W= a1 K
FDV S a1 K 20

UGRADNO stanje: W =

Uzima se vei moment otpora ! a1 apscisa teita, [mm]

PRIRUBNICE ZA PRIVARIVANJE RAVNE PRIRUBNICE

Korisna dvostruka irina prirubnice iznosi:


' b = ds d2 2 dL

Slika 6 i 7. Privarena prirubnica

PRIRUBNICE ZA PRIVARIVANJE RAVNE PRIRUBNICE Korisna dvostruka irina prirubnice iznosi:


' b = ds d2 2 dL

Pomona vrijednost Z :

Z = (d u + s1 ) s12
Krak djelovanja sile u vijku: radno i ispitno stanje: a = ugradno stanje:

d t d u s1 2

dt d D aD = 2

Potrebna visina oboda prirubnice:

hF =

1.42 W Z b

Slika 3. Umanjeni promjer rupe za vijke dL

PRIVARENO PRIRUBNO OJAANJE Korisna dvostruka irina prirubnice iznosi:

b = ds d2
Z = (d u + s1 ) s12

' dL =0

Pomona vrijednost Z :

Krak djelovanja sile u vijku: radno i ispitno stanje: a = ugradno stanje:

d s d u s1 2 d dD aD = s 2

Potrebna visina oboda prirubnice:

hF =

1.42 W Z b

Slika 8. Privareno prirubno ojaanje

UNUTRANJA PRIVARENA PRIRUBNICA Korisna dvostruka irina prirubnice iznosi: b = d d u 2 d L


'

Pomona vrijednost Z : Krak djelovanja sile u vijku: radno i ispitno stanje:

Z = (d + s1 ) s12

d2 a = a1 + a2 1 ) d2 D

a1 =

d d t + s1 d d D + 2 s1 a2 = 2 4 dt d D 2

ugradno stanje: a D =

Potrebna visina oboda prirubnice:

hF =

1.42 W Z b

Slika 9. Unutranja privarena prirubnica

SLOBODNE PRIRUBNICE Korisna dvostruka irina prirubnice iznosi:


' b = ds du 2 d L

Krak djelovanja sile u vijku za radno stanje:

dt d4 a = aD = 2
Potrebna visina oboda prirubnice:

hF = 1.27

W b

Provjera povrinskog tlaka izmeu privarenog prirubnog ojaanja i slobodne prirubnice:

p F = 1.27

FSB 2 d4 d u2
Slika 10. Slobodna prirubnica

pF ne smije biti vei od najmanje vrijednosti proraunske vrstoe

PRIRUBNICA ZA ZAKLOPNE VIJKE Korisna dvostruka irina prirubnice iznosi:

b = d s * d u

' dL =0

Vanjski promjer Pomona vrijednost Z :

ds*

Z = (d u + s1 ) s12
Krak djelovanja sile u vijku: radno i ispitno stanje: a = ugradno stanje:

d t d u s1 2

dt d D aD = 2

Potrebna visina oboda prirubnice:

hF =

1.42 W Z b

Slika 11. Prirubnica za zaklopne vijke

PRIRUBNICA S BRTVOM PO CIJELOJ POVRINI

Krak djelovanja sile u vijku: radno stanje: ugradno stanje:

d t d u s1 a= 2
aD = 0

Potrebna visina oboda prirubnice:

hF = C 2

W dt d L n
Koeficijent C 0.9 1.1

Oblik prirubnice Zavarena prirubnica Sve ostale prirubnice

Slika 12. Prirubnica s brtvom po cijeloj povrini

SLOBODNA PRIRUBNICA S RAZDIJELJENIM ULONIM PRSTENOM Proraun ulonog prstena na smicanje:

hE = 0.4

FSB S d1 K

a2 =

d 2 d1 2

Proraun ulonog prstena na savijanje:

hE = 1.38

W d1

Moment otpora: RADNO stanje:

FSB S W= a2 K
FDV S a2 K 20
Slika 13. Prirubnica s razdijeljenim ulonim prstenom

UGRADNO stanje: W =

Povrinski tlak:

FSB p F = 1.27 2 d1 d 2

Proraun presjeka cijevne stijenke he na savijanje Visina ojaavanja koja je stvorena urezivanjem kanala za uloni prsten mora iznositi najmanje:

hR = 1.91

W d

Moment otpora prirubnice: RADNO stanje:

W=

FSB S a3 K

FDV S a3 UGRADNO stanje: W = K 20

d1 d a3 = 2

Slika 13. Prirubnica s razdijeljenim ulonim prstenom

RAZDIJELJENA SLOBODNA PRIRUBNICA Proraun kao i za slobodne prirubnice ! Korisna dvostruka irina prirubnice:
' b = ds du 2 d L

Krak djelovanja sile u vijku za radno stanje:

dt d4 a = aD = 2
Potrebna visina oboda prirubnice:

hF = 2.54

W b

Slika 14. Razdijeljena slobodna prirubnica (jedan prsten)

RAZDIJELJENA SLOBODNA PRIRUBNICA Proraun kao i za slobodne prirubnice ! Korisna dvostruka irina prirubnice:
' b = ds du 2 d L

Krak djelovanja sile u vijku za radno stanje:

dt d4 a = aD = 2
Potrebna visina oboda prirubnice:

hF = 1.91

W b

Slika 15. Razdijeljena slobodna prirubnica (dvostruki prsten s pomaknutim razrezima)

NAVRNUTA PRIRUBNICA Korisna dvostruka irina prirubnice:


' b = ds dF 2 dL

Krak djelovanja sile u vijku za radno i ugradno stanje:

a = aD =

dt d F 2

Potrebna visina oboda prirubnice:

hF = 1.27

W b

Otpornost navoja prema smicanju:

2 FSB K S hF d F
Slika 16. Navrnuta prirubnica

6. PRORAUNSKA VRSTOA
Proraunska vrstoa HRN M.E2.250 uzima se umanjena vrijednost debljine stijenke s, s obzirom na odnos vrijednosti vrstoe

K cilindrinog prikljuka < K prirubnice

6. STUPANJ SIGURNOSTI
Stupanj sigurnosti HRN M.E2.250