Você está na página 1de 64

novelho | novmalnova · bruno nobru

novelho
reunião de trechos novos e velhos revisitados

bruno nobru
2012

|2|

novelho | novmalnova · bruno nobru

novmalnova
kolekto da novaj kaj malnovaj verkfragmentoj revizititaj

bruno nobru
2012

|3|

novelho | novmalnova · bruno nobru

nenhum direito reservado é livre a reprodução parcial ou total desde que para fins não comerciais favor citar o nome do autor que o acesso à cultura seja livre de luxos e ganâncias particulares porque cultura é direito de todos

novelho reunião de trechos novos e velhos bruno nobru publicação independente pouso alegre, minas gerais, brasil 2012

|4|

novelho | novmalnova · bruno nobru

neniurajto estas rezervita estas libera la parta aŭ plena kopio kondiĉe, ke ĝi estos por nekomercaj celoj bonvolu citi la nomon de la aŭtoro ke la aliro al la kuturo estu libera de luksoj kaj personaj avarecoj ĉar kulturo estas ĉies rajto

novmalnova kolekto da novaj kaj malnovaj fragmentoj bruno nobru sendependa publikaĵo pouso alegre, minas gerais, brazilo 2012

|5|

novelho | novmalnova · bruno nobru

não escrevo poemas mas fragmentos de paisagens qualquer trecho é um risco arrisca-se a arte e a vida

|6|

novelho | novmalnova · bruno nobru

mi ne verkaspoemojn sed pejzaĝajn fragmentojn iu ajn fragmento estas risko sin riskas la arto kaj la vivo
|7|

novelho | novmalnova · bruno nobru

tudo que é visível há de se expandir para além de si

até penetrar no invisível

|8|

novelho | novmalnova · bruno nobru

ĉio, kio estas videbla já ampleksiĝos trans si mem

ĝis penetri en la nevideblon

|9|

novelho | novmalnova · bruno nobru

esse tempo que corre e atropela parte de mim entra e parte-me em ecos e cacos
...

saio outro

| 10 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

tiu tempo kiu rapidas kaj puŝpelas parto de mi eniras kaj disigas min en eĥojn kaj pecojn ... mi eliras alia

| 11 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

já não sei mais se é segunda ou quarta dia ou noite as coisas acontecem acontecendo.. a leitura pode ser tão inventiva quanto a escrita acho que sou meio macaco ou lobo, assisto a cidade enquanto ando

| 12 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

mi ne plus cias ĉu estas lundo aŭ merkredo tago aŭ nokto La aferoj okaze okazas.. la legado povas esti tiel elpensema kiel la skribado mi pensas, ke mi estas ioma simio aŭ lupo, mi spektas la urbon dum mi marŝas

| 13 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

a vida vai acontecendo todo momento uma hora num lugar outra noutro seja onde for.. numa constante negação e afirmação de si entre dúvidas e acertos caminho e tento respeitar o silêncio observar estrelas fluir como o mar

| 14 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

la vivo okazadas ĉiumomente foje ie alifoje aliloke ie ajn.. en konstanta neo kaj jeso pri si inter duboj kaj trafoj mi iras kaj provas respekti la silenton observi stelojn flui kiel la maro

| 15 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

com poucas palavras as sílabas silambeiam com muitas elassilambuzam

| 16 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

per malmultaj vortoj la silaboj “sinlekas” per multaj ili “sinŝmiras”

| 17 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

penso num caminho escolho outro viajo, sinto-me pássaro tem momentos quero largar tudo a flexibilidade e criatividade entram na dúvida e seguem um tanto distantes do chão convivendo com diferentes personalidades com o invisível dentro e fora desenhando sensações abstratas na busca da potência sonhando e devaneando sem fronteiras entre aquários e mares

| 18 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

mi pensas pri ia vojo mi elektas alian mi vojaĝas, sentas min kiel birdon kelkfoje mi volas lasi ĉion la fleksebleco kaj kreemo eniras en la dubon kaj iras iom distanca de la tero vivante kun malsamaj personecoj kun la nevideblo interne kaj ekstere desegnante abstraktajn sensaciojn celante potencon revante kaj fantaziante senlime inter akvarioj kaj maroj

| 19 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

andou virou letra caiu rabisco só restou o som do pó vazio nada existencial

| 20 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

io marŝis iĝis litero ĝi falis kiel skizo nur restis la sono de la pulvoro malpleno nenio ekzistanta

| 21 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

entre fósseis e concretos a objetividade ri me faz abstrato e se torna algo em torno um curvado de nós sento a brisa doida junta ao plasma meu e a mão escreve torta

| 22 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

inter fosilioj kaj betonoj la objektiveco ridas igas min abstrakta kaj iĝas io ĉirkaŭanta embarasiĝo da nodoj mi sidiĝas ĉe la freneza zefiro apud la plasmo mia kaj la mano skribas malrekta

| 23 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

CADA SER ESTÁ EM SEU TEMPO

IMERSO EM SI

| 24 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

ĈIU ESTAĴO ESTAS EN SIA TEMPO

DRONINTA EN SI

| 25 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

as coisas vão se fazer fazendo em conexões entre pessoas e objetos e conexões entre eu comigo mesmo todos os modos de subjetividade são lícitos cada ser é um planeta com espaços, territórios, expansões voando sobre paisagens num pluriverso acontecendo entre uma e outra vivência as vivências se mesclam com a vida e nós mesclamos com os pares com os mares e o mundo por mais imundo que este pareça ser raízes, galhos e travessias, o que acontece entre o nascimento e a morte cada um com seu tempo de vida e de pausa

| 26 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

farante la aferoj fariĝos laŭ konektoj inter personoj kaj objektoj kaj konektoj inter mi kaj mi Mem ĉiuj manieroj de subjektiveco estas licaj ĉiu estaĵo estas planedo kun spacoj, teritorioj kaj ekspansioj fluganta super pejzaĝoj en “pluriverso” okazanta inter unu kaj alia travivado la travivadoj miksiĝas kun la vivo kaj ni nin miksas kun la paroj kun la maroj kaj la mondo kiom ajn malpurega ĉi tiu ŝajne estu radikoj, branĉoj kaj trairadoj, kio okazas inter la naskiĝo kaj la morto ĉiu laŭ sia tempo de vivo kaj de paŭzo

| 27 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

entre eu e você há muito mais que eu e você há o que nos transforma o que nos torna outro-eu e outro-você seres estranhos

| 28 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

inter mi kaj vi ekzistas multe pli ol mi kaj vi ekzistas io, kio alifomigas nin kio igas nin alia-mi kaj alia-vi strangaj estuloj

| 29 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

de tão pouco TANTO

coisas paradas INACABADAS

tampam EMPERRAM

| 30 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

el tiom malmulte TIOM

kuŝantaj aĵoj NEFINITAJ

ŝtopas RAJPAS

| 31 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

aquelas frases prontas aqueles olhares aqueles risos aquelas maneiras de agir em cada momento aquelas prontas que não me pertencem que tomam conta em certas situações ser ou não ser não é a questão há muito mais o que viver do que comprar fácil é gostar de quem gosta do que gosta de quem acredita no que acredita quero ver cagar no mato cair de cara sacar o jogo vencer o risco

| 32 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

tiuj pretaj frazoj tiuj rigardoj tiuj ridoj tiuj agmanieroj ĉiumomente tiuj pretaj kiuj ne apartenas al mi kiuj posedprenas en certaj situacioj esti aŭ ne esti ne estas la kialo estas multe pli por vivi ol aĉet facile estas ŝati tiun, kiu ŝatas tion ŝatatan tiun, kiu kredas tion kredatan mi defias tiun feki en la vepro alfronti la vivon kompreni la ludon venki la riskon

| 33 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

VIVER É URGENTE!

| 34 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

VIVI ESTAS URĜE!

| 35 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

somos um enigma para nós mesmos entre processos que fazem e desfazem nós internos e externos como um quebra-cabeça-corpo que se desorganiza e reorganiza no devir a responsabilidade do gato é o cão o livre respeita sua liberdade e a do outro todo artista tem um pouco de anormal entre tantos seres que habitam em mim sou o catarro do bruno (meu próprio parasita)

| 36 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

ni estas enigmo al ni mem inter procesoj kiuj faras kaj malfaras internajn kaj eksterajn nodojn kiel kapo-korpo-puzlo kiu disorganiziĝas kaj reorganiziĝas en la fariĝo la respondeco de la kato estas la hundo la liberulo respektas sian liberecon kaj la liberecon de la alia ĉiu artisto estas iom nenormala inter tiom da estuloj kiuj vivas ene de mi mi estas la kataro de bruno (mia memparazito)

| 37 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

se eu me descrever em palavras me classificarei em coisas que não sou pois não nasci sendo palavras nem palavras me tornei sou e estou sendo algo que não há como descrever senão por si mesmo este que em nada se classifica pois se classificar deixo de ser fluido e me torno estático
| 38 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

se mi priskribos min per vortoj mi min taksos laŭ aferoj kiuj mi ne estas ĉar mi ne naskiĝis kiel vortoj nek vortoj mi fariĝis mi estas kaj mi estadas io kio ne eblas priskribi krom per si mem ĉi tiu, kiu laŭ nenio sin taksas ĉar se mi min taksos mi ne plu estos fluida kaj mi fariĝos senmova
| 39 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

não quero mais ler libros prefiro cheirá-los vou cheirar cores também pra ver a onda que rola de todos animais o humano-alienado é o mais besta me canso deste ser que se deixou levar pelas máquinas do comércio e do estado

| 40 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

mi ne plu volas legi librojn mi preferas flari ilin mi flaros ankaŭ kolorojn por scii kio okazos el ĉiuj bestoj la freneza-homa estas la plej bestaĉa mi laciĝas pro ĉi tiu estulo kiu sin permesis esti gvidata de la komerca kaj ŝtata maŝinoj

| 41 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

um ser antisocial, mutante entre grunhos e runhos prefiro os poucos que caminham de asco em ponta varíola, miséria sentido no ar.. enquanto as células processam mitoses e meioses meu corpo regurgita [naga rama]
| 42 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

kontraŭsocia estulo, mutacia inter blekoj kaj gruntoj mi preferas la malmultoj kiuj marŝas kun ekstrema volo variolo, mizero sensaco en la aero.. dum la ĉeloj procezas mitosojn kaj meiozojn mia korpo vomas [naga ramo]
| 43 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

resta-me a dor de me dar o que mereço num dado ardor de ver a face que me rói o resto de meu rosto

| 44 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

al mi restas la doloron doni al mi tion, kion mi meritas en iu ardo vidi la vizaĝon kiu forkonsumas la ceteron de mia vizaĝo

| 45 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

a gente pensa que sabe como é acha que se conhece, e pensa que sabe como agir em cada situação e se esquece que a vida é muda e que a gente muda depois percebe que não adianta muito saber pois cada situação é uma e cada momento leva a um outro movimento

| 46 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

ni pensas, ke ni scias kiel ni estas eĉ kredas, ke ni nin konas, kaj pensas, ke ni scias kiel agi en ĉiu situacio kaj ni forgesas, ke la vivo estas muta kaj ke ni “mutacias” poste ni rimarkas, ke ne efikas multe scii ĉar ĉiu situacio estas senegala kaj ĉiu momento kondukas al alia movado

| 47 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

quando minha escrita não tiver compromisso nem comigo aí sim ela será livre

| 48 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

kiam mia skribaĵo ne estos kompromisata eĉ ne kun mi tiam ja ĝi estos libera

| 49 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

somos todos farinha do mesmo vago

| 50 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

ni estas ĉiuj faruno de la sama “vako”

| 51 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

garagem maracujá ambulância, repolho algo...

te espero no ar não precisamos falar nada
| 52 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

garaĝo pasifrukto, ambulanco, kapbrasiko io...

mi vin atendas je la aero ni bezonas paroli nenion
| 53 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

a palavra estava me sufocando agora prefiro o silêncio cansei de teorias vou observar minhocas

| 54 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

la vorto sufokis min nun mi preferas la silenton mi laciĝis pri teorioj mi ekobservos la tervermojn

| 55 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

a escrita é uma expansão do indivíduo do que é dele mesmo não há limites para expandir e interiorizar o tempo não se gasta se vive

| 56 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

la skribaĵo estas etendiĝo de la individuo de tio, kio estas de li mem ne ekzistas limon por etendi kaj internigi la tempon oni ne konsumas oni travivas

| 57 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

isso não é meu, nem seu mas de todos os seres mutantes e mix-turados que somos

| 58 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

tio ne estas mia, nek via sed de ĉiuj mutaciaj kaj miksaj estuloj kiuj ni estas

| 59 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

brunonobru entre processos de ser e transformar-se criando e re-criando possibilidades de arte e de vida

contatos pagina na internet: www.brunonobru.net face: www.facebook.com/brunonobrunet correio eletrônico: trocarletras@gmail.com
| 60 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

bruno nobru

inter procesoj de estiĝo kaj aliformiĝo kreante kaj rekreante eblecojn pri arto kaj vivo

kontaktoj retejo: www.brunonobru.net face: www.facebook.com/brunonobrunet etadreso: trocarletras@gmail.com
| 61 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

El la portugala lingvo esperanten tradukita de: Fábio Silva Evandro Gouvêa Asocio Zamenhof – Pouso Alegre – MG – Brazilo www.linguainternacional.org Revizio: Maria Antônia Sobral

| 62 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

A Associação de Educação e Cultura Lázaro Luís Zamenhof (Associação Zamenhof) é uma associação pública de direito civil que tem como meta principal desenvolver projetos na área de cultura e formação de crianças, jovens e adultos. A principal atividade da Associação Zamenhof é divulgar e ensinar a língua transnacional esperanto. Duas vezes ao ano a Associação Zamenhof oferece cursos básicos de esperanto, entre em contato conosco e conheça a língua transnacional o esperanto. A Associação está localizada a Rua da Tijuca nº 51 Fundos, Centro, Pouso Alegre (MG). Telefones: (35) 9962-0091 / 9174-0562 E-mail: esperanton@gmail.com Site: www.linguainternacional.org

| 63 |

novelho | novmalnova · bruno nobru

.

| 64 |

Interesses relacionados