Você está na página 1de 2

Indirect beleggen in

Newsmonkey door middel van notes uitgegeven door MyMicroInvest.

Voorwoordje: Voor alle duidelijkheid: ik geloof wel in deze vorm van financiering (crowdfunding) en heb derhalve een klein bedrag in dit project genvesteerd. Maar het is niet iedereen gegeven om zich door een prospectus van 112 bladzijden te worstelen en er de juiste conclusies uit te trekken. Dit document dat de financile risicos en remuneraties voor de kleine investeerders van de crowd belicht, is geschreven volgens mijn inzichten en mijn interpretatie van de prospectus. Deze interpretatie kan op sommige punten foutief zijn en ik neem daarin derhalve dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. Daarom nodig ik MyMicroInvest uit om deze zeer bondige samenvatting te verbeteren, daar waar ik hun prospectus mogelijks foutief interpreteer.

Als je de prospectus goed leest, geeft MyMicroInvest een note of een zogenaamd structured product uit, waardoor je indirect(!) belegt in Newsmonkey. Elke Note heeft een nominale waarde van 50 euro. MyMicroInvest Finance houdt 12% van het bedrag van de uitgifte (zijnde in totaal 6 euro per inschrijving van 50 euro) in als beheerskosten. Derhalve wordt 88% van de opbrengst van uw inschrijving genvesteerd in Definitive Grooveaandelen (Newsmonkey). De nominale waarde (inclusief uitgiftepremie) van een onderliggend aandeel van Definitive Groove is 10 euro, zodat elke Note overeenkomt met ongeveer 4,4 aandelen van Definitive Groove. *** Eigenlijk, in mensentaal uitgelegd, leen je geld aan MyMicroInvest die op hun beurt met dat geld aandelen Newsmonkey koopt en hiervoor een beheerskost aanrekent. *** In ruil krijgen de houders van de notes (jij dus) een vergoeding (rente) van MyMicroInvest op het uitgeleend bedrag; en deze vergoeding (uw rendement) hangt af van de ontwikkeling van de onderliggende waarde (in dit geval Newsmonkey) van de note. Deze rente wordt in drie stappen berekend . 1) Je krijgt een maximum gecumuleerd rendement van 10% per jaar (bruto(!)intrest) op het nominaal bedrag van de Notes ( dit bedrag wordt het Prioritair Bedrag genoemd) 2) Op hogere rendementen (meer dan 10%) krijgt MyMicroInvest Finance eerst een inhaalbedrag zijnde 25% van het gecumuleerde rendement van de houders van de notes (dit inhaalbedrag bedraagt maximum 8,83 euro). 3) Op het resterende bedrag, dus het bedrag in rente boven het bedrag dat er na aftrek van het inhaalbedrag en het prioritair bedrag eventueel nog zou overschieten, op dat bedrag krijgen de houders van de notes 80% en krijgt MyMicroInvestFinance een prestatievergoeding van 20%. *** Maw. tot een brutorendement van 10% per jaar krijgen de houders van de notes de rente bruto(!) uitgekeerd ; bedragen boven deze 10% worden met een vast bedrag in mindering gebracht tot een maximum van 8,83 euro en als er dan nog iets overschiet, krijgen de houders van de notes op dit resterende bedrag 80% uitgekeerd. ***

Nog graag een kleine kanttekening: Er zijn al verscheidene crowdfunding platforms stopgezet of deze hebben hun boeken moeten neerleggen omwille van faillissement. Aangezien je aan MyMicroInvest (de emittent van de notes) geld hebt uitgeleend om hiermee aandelen Newsmonkey te kopen, kan het zijn, nog steeds volgens mijn inzichten, dat ook al zou Newsmonkey in de toekomst een bloeiend en groeiend bedrijf worden, kan het dus zijn dat je toch een negatief rendement haalt op je investering indien het misloopt met MyMicroInvest. Dit is toch een bijkomend risico dat je moet incalculeren als je investeert in notes met als onderliggende waarde Newsmonkey.