Você está na página 1de 2

SAUDAES AOS MINKISI (JINKISI) EM KIMBUNDO Pambu Njila Kua Pambu Njila Ngana Njila - "Kiua"!

Viva Pambu, Senhor dos Caminhos - Viva! Nkosi Iuna kubanga muetu "Nkosi "! Aquele que briga por ns - Nkosi ! Kabila Kabila duilu - "Kua Kabila"! Caador dos cus - Viva Kabila! Katend Kisaba Kiasambuk - "Kua Katend"! Folha Sagrada - Viva Katend! Hongolo Ngana Kalabasa - "Hongolo L"! Senhor do Arco-ris - Hongolo Hoje! Kavungu Tatetu Mateba Sakula Oiza - "Dibixe"! O Pai da Rfia Est Chegando - Silncio! Teleku Mpensu Mutoni Kamona Teleku Mpensu - "Muanza "! Pescador Menino Teleku Mpensu - Rio ! Ndanda Nlunda Nengua Maza Mazenza - "Ndanda "! Oh, Me da gua Doce - Ndanda ! Kaitumb Nengua Kaitumb - "Kua Kaiala"! Oh, Me Kaitumb - Viva Senhora das guas! Zumbarand Nengua Ixi Onok - "Zumbarand"! Oh, Me da Terra Molhada - Zumbarand! Kitembu Nzara Kitembu - "Kitembu Io"! Glria Kitembu - Kitembu do Tempo! Kambaranguanji (Nzazi Loango) A Ku Menekene Usoba Nzazi - "Kua Nzazi"! Salve o Rei dos Raios - Grande Raio! Matamba Nengua Mavanju - "Kua Matamba"! Oh, Senhora dos Ventos - Viva Matamba! Nvunji Nvunji Pafundi - "Kua Nvunji"! Nvunji Feliz - Viva Nvunji! Lemba Kala Epii ! Sakula Lemba Dil -"Pembel"!

Quietos! A vem o Senhor da Paz - Eu Te Sado!

Você também pode gostar