Você está na página 1de 17

1.

Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit

Cadrul legislativ normativ n baza cruia se desfoara misiunea de audit financiar-contabil privind imobilizrile financiare, cuprinde: OMFP nr. !""#$!!% pentru apobarea &eglementrilor contabile conforme cu directivele europene'
-

O.M.F.P. nr. (.)"$#$!!"' Legea contabilitii, legea nr. *$#(%%(, republicat $!!*' +egea nr. ")(#$!! privind Codul Fiscal' ,tandardul -nternaional de Contabilitate --., ( Prezentarea ,ituaiilor Financiare' ,tandardul -nternaional de Contabilitate- -., / 0eprecierea .ctivelor'

2. financiare

Obiectivele misiunii de audit financiar-contabil privind imobilizarile

(. 1erificarea tranzaciilor privind intrarea de imobilizri financiare prin ac2iziie din punct de vedere al: a3 costului de ac2iziie' b3 modului de contabilizare' 1erificarea tranzactiilor privind intrarea n patrimoniu 4 cu titlu gratuit din punct de vedere al evalurii imobilizrilor corporale la nivelul valorii 5uste.
2. 3.

1erificarea tranzaciilor privind amortizarea imobilizrilor financiare. 1erificarea tranzactiilor privind casarea imobilizarilor financiare.

6.
5.

1erificarea tranzactiilor privind vanzarea imobilizarilor financiare din punct de vedere al compararii pretului de vanzare cu valoarea ramasa neamortizata. /. 1erificarea tranzactiilor privind reevaluarea imobilizarilor financiare.

3. Sistemul de documente primare i fluxul lor informa ional

Pentru verificare, auditorul utilizeaz urmtoarele documente primare:


a) b) c) d)

Factura de cumprare Factura de v7nzare 8urnal de v7nzari 8urnal de cumprri 0econturi de 91. :-&-uri Proces verbal de punere n funciune Foaie de calcul a amortizrilor &egistrul 5urnal ;alana de verificare 4.Monografie contabil

e3 f3
g) h)

i3
j)

plicatia 1! O societate-mama ac2izitioneaza de la o filiala din cadrul grupului $!!!! actiuni cu pretul de ( leu#buc. ,e ac2ita prin banca suma de ("!!! lei, restul se va ac2ita ulterior prin aceeasi modalitate. Comisionul ac2itat societatii de valori mobiliare care a instrumentat tranzactia este de (<. -n anul urmator se incaseaza cu ordin de plata divindende in suma de "!!!. -ac2izitionarea titlurilor: $/( .ciuni deinute la entitile= < $!!!! afiliate "($( Conturi la banci in lei ("!!! $/%( 1rsminte de efectuat privind "!!! aciunile detinute la entiti afiliate -ac2itarea comisionului: /$$ C2eltuieli cu comisioanele= "($( Conturi la banci in lei $!!

si onorariile -ac2itarea ulterioar a vrsmintelor neefectuate: $/%( 1rsminte de efectuat ="($( Conturi la bnci in lei privind aciunile deinute la entitile afiliate -incasarea dividendelor: 6/( 0ebitori diversi

"!!!

=)/6(1enituri din imobilizari financiare cedate

("!!

plicatia 2! O societate comerciala depune un aport in natura, sub forma de interese de participare la capitalul social al unei alte entitati, un strung la valoarea contabila de 6!!! lei, amortizarea cumulate fiind de !!! lei, iar valoarea de aport de ("!! lei. -n anul urmator se incaseaza prin banca dividende in suma de /!! lei. -scoaterea din evident a strungului si inregistrarea imobilizarilor financiare sub forma de interese de participare: < =$( ( >c2ipamente te2nologice 6!!! $*( .mortizarea instalatiilor !!! $/ -nterese de participare (!!! -diferente dintre valoarea de aport si valoarea ramasa a strungului?("!!-(!!!3 $/ -nterese de participare= (!/* .lte rezerve "!! -incasarea dividendelor: "($( Conturi curente la banci)/( 1enituri din interese de participare /!! plicatia "! O societate comerciala depune un aport in natura la capitalul social al unei entitati un strung la valoarea contabila de 6!!! lei, amortizarea cumulate fiind de !!! lei, iar valoarea de aport este de *!! lei. -nvestitia de capital nu depaseste $!< din capitalul enitatii de la care s-au dobandit actiunile. -scoaterea din evidenta a strungului si inregistrarea titlurilor imobilizate: < =$( ( >c2ipamente te2nologice $/" .lte titluri imobilizate $*( .mortizarea instalatiilor (!/* .lte rezerve

6!!! *!! !!! $!!

plicatia 4! O societate mama acorda unei filiale din cadrul grupului un imprumut de (!!!! lei pe o durata de $ ani cu o dobanda preferenial de (!< pe an. @mprumutlul se restituie n $ trane egale la sf7rsitul fiecrui an, c7nd se incaseaz i dob7nzile anuale. Alterior, filiala a intrat in stare de faliment, de aceea nu s-au mai incasat rata din anul al doilea si dobanda aferenta, care se includ in pierderi. -acordarea imprumutului prin banc: $/)( ,ume datorate de entitile afiliate="($( Conturi la bnci in lei -ncasarea dob7nzii n primul an:(!!!!B(!<=(!!! "($(Conturi curente la banci=)/ 1enituri din creante imobilizate -rambursarea primei rate a mprumutului:(!!!!#$="!!! "($( Conturi la banci in lei =$/)( ,ume datorate de entitatile afiliate

(!!!!

(!!!

"!!!

-dobanda cuvenita in anul al $lea: "!!!B(!<="!! $/$) 0obanda aferenta sumelor datorate=)/ 1enituri din creante imobilzate "!! entitatile afiliate -includerea la pierderi a dobanzii nerecuperate: // Pierderi din creante legate de =$/$) 0obanda aferenta sumelor "!! participatii datorate entitatile afiliate -includerea la pierderi a ratei nerecuperate: // Pierderi din creante legate de =$/)( ,ume datorate de entitatile "!!! participatii afiliate plicatia #! O entitate acorda unui tert un imprumut de $!!!! lei pe un termen de $ ani, cu o dobanda anuala de ("<, care trebuie sa se ac2ite la sfarsitul fiecarui an. 0obanda din primul an se incaseaza cu intarziere, adica in cursul celui de-al doilea an. -acordarea cu ordin de plata a imprumutului: $/)" -mprumuturi acordate pe termen lung= "($( Conturi la banci in lei $!!!! -inregistrarea dobanzii cuvenite in primul an:$!!!!B("<= !!! "($( Conturi la banci in lei =)/ 1enituri din creante imobilizate !!! -incasarea dobanzii restante: "($( Conturi la banci in lei =$/)/ 0obanda aferenta imprumuturilor acordate pe !!! termen lung -incasarea dobanzii din anul al doilea: "($( Conturi la banci in lei =)/ 1enituri din creante imobilizate !!! -rambursarea imprumutului:
6

"($( Conturi la banci in lei

=$/)" -mprumuturi acordate pe termen lung

$!!!!

plicatia $! O entitate acorda unui tert un imprumut de (!!!! euro pe un termen de un an, la cursul de 6,$ lei#euro, cu o dobanda anuala de "<, calculate la scadenta, cand cursul este de 6,6 lei#euro. 0obanda se incaseaza cu intarziere, la cursul de 6," lei#euro. 0econtarile se fac in euro, cu ordin de plata. -acordarea cu ordin de plata a imprumutului:(!!!!B6.$lei#euro=6$!!! lei $/)" -mprumuturi acordate pe termen lung="($6 Conturi la banci in valuta 6$!!! -inregistrarea dobanzii cuvenite in primul an:(!!!!B"<B6,6lei#euro=$$!! $/)/ 0obanda aferenta imprumuturilor = )/ 1enituri din creante imobilizate acordate pe termen lung -rambursarea imprumutului: "($6 Conturi la banci in valuta= < $/)" -mprumuturi acordate pe termen lung )/" 1enituri din diferente de curs valutar !!!

$$!!

6"!!! 6$!!!

-incasarea dobanzii restante: < = $/)/ 0obanda aferenta imprumuturilor acordate "($6 Conturi la banci in valuta pe termen lung //" C2eltuieli din diferentele de curs valutar

$$"! $$!! "!

plicatia %! O societate comercial vireaz prin banc o garanie unui furnizor de utiliti n sum de (!!! lei. Alterior se restituie n numerar o parte din garanie n sum de !! lei. -virarea garantiei: $/)* .lte creane imobilizate ="($( Conturi la bnci in lei (!!! -restituirea unei parti din garantia depusa: " (( Casa in lei =$/)* .lte creane imobilizate !! plicatia &! ,e ac2izitioneaza titluri imobilizate in valoare de "/.!!! lei . Nota.9itlurile pot sa nu fie ac2itate imediat, ci la o data ulterioar . .ceasta diferenta trebuie reflectat n conturi distincte. Presupunem c n cazul de mai sus, titluri n valoare de 6!.!!! lei sunt ac2itate imediat prin banc, restul urmnd a fi platit in trane la o dat viitoare. -ac2itarea plii iniiale: $/(.ciuni deinute la entitile afiliate = < "/!!! lei
7

"($( Conturi la bnci in lei 6!!!! $/% 1rsminte de efectuat pt imobilizri (/!!! financiare plicatia '! .ciunile deinute de o societate ntr-o filial au fost ac2iziionate la pretul de (!!!!. @n prezent, actiunile au fost evaluate pe piata bursiera la valoarea de %!!! lei. -inregistrarea deprecierii: /*/ C2eltuieli financiare privind a5ustarile = $%/ .5ustari pentru pierderea de valoare (!!! lei pentru pierderea de valoare a imobilizarilor a imobilizarilor financiare financiare plicatia 1(! ,ocietatea vinde titluri imobilizate care au un cost de $!.!!! lei, la o valoare de vanzare de $".!!! lei. Comisionul broCerului este de 6!! lei. -vanzarea: 6/( 0ebitori diversi =)/6( 1enituri din imobilizari financiare cedate $" .!!! lei - scoaterea din gestiune //6( C2eltuieli privind imobilizarile= $/(.ctiuni detinute la entitatile afiliate $!.!!! lei financiare cedate -comisionul broCerului /$$ C2eltuieli privind comisioanele si onorariile=6/( 0ebitori diversi 6!! lei - incasarea titlurilor "($( Conturi curente la banci = 6/( 0ebitori diversi $".!!! lei -plata comisionului broCerului 6/( 0ebitori diversi = "($( Conturi la banci in lei 6!! lei

#.

)e*nici si proceduri de audit financiar-contabil


,tudiu general prealabil

5.1.

.cest procedeu prevede efectuarea unui studiu general asupra situatiei economice aferente firmei ce urmeaza a fi auditata. .uditorul trebuie sa aiba in vedere in aceasta analiza in special acele elemente ?tranzactii, evenimente, actiuni, etc.3 ce pot avea un impact semnificativ asupra indicatorilor firmei. -n cadrul acestui procedeu, auditorul informeaz auditatul ?firma auditat3 asupra obiectivelor particulare ale misiunii de audit, utiliz7nd scrisoarea de anga5ament, dupa modelul urmtor:

Scrisoare de anga+ament Ctre Consiliul de .dministraDie sau reprezentanDilor adecvaDi ai conducerii la v7rf: 0umneavoastr aDi cerut ca noi s efectum auditul bilanDului societDii A:-1>&,.+ ,... la data (.($.$!((, precum Ei al contului de profit Ei pierdere Ei situaDiei fluFurilor de numerar pentru eFerciDiul financiar care se nc2eie la aceast dat. ,untem nc7ntaDi s v confirmm acceptarea acestui anga5ament prin conDinutul acestei scrisori. .uditul pe care l vom efectua va avea ca obiectiv eFprimarea unei opinii din partea noastr asupra situaDiilor financiare. :oi ne vom desfEura activitatea de audit n conformitate cu ,tandardele -nternaDionale de .udit ?sau cu referire la practici sau standarde naDionale relevante3. .cele standarde cer ca noi s planificm Ei s efectum auditul, cu scopul de a obDine un grad satisfctor de certificare c situaDiile financiare nu conDin denaturri semnificative. An audit include eFaminarea, pe baz de teste, a dovezilor privind valorile Ei prezentrile de informaDii din situaDiile financiare. 0e asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite Ei a estimrilor semnificative efectuate de ctre conducere, precum Ei evaluarea prezentrii generale a situaDiilor financiare. 0atorit caracteristicii de test Ei a altor limitri inerente ale oricrui sistem contabil Ei de control intern, eFist un risc inevitabil ca unele denaturri semnificative s rm7n nedescoperite. Pe l7ng raportul nostru asupra situaDiilor financiare, estimm c v putem oferi o scrisoare separat privind orice carenD semnificativ a sistemului contabil Ei de control intern care ne atrage atenDia. 1 reamintim c responsabilitatea pentru ntocmirea situaDiilor financiare, incluz7nd prezentarea adecvat a acestora, este a conducerii societDii. .ceasta include menDinerea nregistrrilor contabile adecvate Ei controlul intern, selectarea Ei aplicarea politicilor contabile Ei supraveg2erea siguranDei activelor societDii. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scris privind declaraDiile fcute nou n legtur cu auditul. .Eteptm cu nerbdare o colaborare deplin cu ec2ipa dumneavoastr Ei credem c aceasta ne va pune la dispoziDie orice nregistrri, documentaDii Ei alte informaDii care ne vor fi necesare n efectuarea auditului. Onorariul nostru, care va fi pltit pe msur ce ne desfEurm activitatea, se calculeaz pe baza timpului cerut de personalul stabilit la anga5ament, plus c2eltuieli ce vor fi decontate pe msur ce vor fi efectuate. &atele orare cerute de personal variaz n funcDie de gradul de responsabilitate implicat Ei de eFperienDa Ei aptitudinile necesare. .ceast scrisoare va rm7ne valabil pentru anii urmtori, cu eFcepDia cazurilor c7nd va fi nc2eiat, sc2imbat sau nlocuit. 1 rugm s semnaDi Ei s returnaDi eFemplarul ataEat acestei scrisori pentru a ne arta c scrisoarea este conform cu nDelegerea dumneavoastr privind acordurile pentru anga5area noastr n auditul situaDiilor financiare.

,.C. >-.A0-9 ,.&.+. ,-a luat la cunoEtinD n numele societDii A:-1>&,.+ ,... de ctre ?semntura3 .............. :umele Ei funcDia 0ata

5.2.

Control documentar-contabil

.cest tip de control cuprinde:

Controlul cronologic, ce consta in verificarea facturilor de vanzare in ordinea calendaristica a emiterii lor' Controlul invers cronologic, urmarind verificarea facturilor de ac2izitie in ordinea inversa a emiterii lor'
-

Controlul sistematic, prin intermediul caruia este verificata corespondenta dintre informatiile aferente &egistrului 8urnal si cele aparute in fisele sintetice ale conturilor' Controlul reciproc, ce vizeaza verificarea informatiilor inscrise pe facturi cu cele prevazute in notele de intrare receptie' Controlul incrucisat, care presupune confruntarea eFemplarului ( al facturii aflat la cumparator cu eFemplarul $ aflat la vanzator si verificarea acestora' Controlul matematic, ce are in vedere verificarea corectitudinii elementelor valorice care apar in documentele financiar-contabile' .naliza contabila, referindu-se la verificarea respectarii corespondentei conturilor utilizate in cadrul inregistrarilor contabile.

5.3.

Control total i control prin sonda5

.v7nd n vedere numrul de documente financiar-contabile ce trebuie verificate, auditorul poate opta pentru verificarea ntregului volum de documente eFistente n cadrul firmei sau s selecteze un procent considerat semnificativ dintre acestea care s genereze un rezultat final corect n ceea ce privete evaluarea situaiei firmei auditate. @ntreprinderea auditat in cazul de fata inregistreaz, n medie, un volum de (!!!! facturi in decursul unui eFerciiu financiar. .ceasta inseamn nregistrarea, n medie, a unui numar de

10

* de facturi lunar. Fiind un volum mare de facturi, verificarea se va face prin aplicarea controlului prin sonda5. 9e2nica aplicarii controlului prin sonda5 presupune urmatoarele etape:
1.

,e determina volumul de facturi care fac obiectul misiunii de audit.

=*

-n cazul de fata, numarul de facturi este de * , determinat anterior ?(!.!!! facturi # ($ luni facturi#luna3.

2.

,e realizeaz ordonarea descresctoare a facturilor, dup valoare.

3.

,e determina mrimea eantionului statistic utiliz7nd un procent semnificativ.

@n cazul de fa, se alege aplicarea unui procent de !<. >antionul statistic va avea valoarea de * F !< = $"!.

Pe baza esantionului statistic, se determina topul acestuia prin aplicarea procentului de )!< din valoarea esantionului.
4.

-n cazul de fata, topul esantionului statistic inregistreaza valoarea de )!< F * facturi.


5.

= "*6

,electarea facturilor aleatoare alese din r7ndul celor ce nu au fost luate in considerare in topul eantionului se va face dup voia auditorului. -n cazul de fa se va alege aleator dintr-un numar de "* -$"!= eFeptand cele $"! de facturi apartinand topului eantionului. de facturi,

5.4.

Control faptic

Controlul faptic cuprinde: -nventarierea : fizic i valoric, in funcie de natura elementelor avute n vedere n procesul de auditare'
11

Observarea directa, care presupune urmarirea unui proces sau a unei proceduri efectuata de altcineva ?de eFemplu, urmarirea inventarierii stocurilor realizata de catre personalul intreprinderii auditate3'
-

.naliza de laborator, ce apare in cazul necesitatii apelarii la specialisti pentru efectuarea analizei.

".".

Confirmarile eFterne

.cestea constau in confirmarea soldurilor finale ale conturilor de furnizori si cele de clienti, respectiv conturile de datorii si cele de creante.

$.

,iscul in auditul financiar-contabil

&iscul de audit reprezint riscul ca auditorul s eFprime o opinie de audit neadecvat, atunci c7nd situaiile financiare sunt denaturate n mod semnificativ. &iscul de audit cuprinde trei componente:riscul inerent, riscul de control si riscul de nedetectare. @n cazul de fa, av7nd n vedere c s-a efectuat auditarea utiliz7nd controlul prin sonda5 prin intermediul unui procent de !< din volumul documentelor, nivelul riscului va fi mai ridicat dec7t n cazul efecturii auditrii utiliz7nd controlul total sau a auditrii folosind un procent mai mare n stabilirea esantionului statistic. &iscul inerent reprezinta posibilitatea ca o aseriune s suporte o denaturare ce poate fi semnificativ, fie individual, fie cumulat cu alte denaturri, presupun7nd ca nu eFist controale aferente. &iscul inerent eFista in permanen, fiind independent de auditul sistemului financiar. @n cazul de fa, riscul inerent n evaluarea ntreprinderii nregistreaz o valoare de (!<. &iscul de control const n riscul ca o denaturare ce poate aprea ntr-o aseriune i care poate fi semnificativ, fie n cazul n care este izolat, fie cumulat cu alte denaturri, s nu fie prevenit, detectat i corectat la timp de sistemul de control intern al entitii. &iscul de control se manifest ca o funcie a eficacitii proiectrii, implementrii i meninerii controlului intern, care cunoate limite. -ntreprinderea auditata in cazul de fa prezint un risc de control de $!<. &iscul de nedetectare reprezinta riscul ca auditorul sa nu detecteze o denaturare eFistenta intr-o asertiune si care poate fi semnificativa, fie in cazul in care este izolata, fie cumulata cu alte denaturari. &iscul de nedetectare este strans legat de natura, momentul si intinderea procedurilor pe care auditorul le stabileste pentru a reduce riscul de audit la un nivel scazut, acceptabil,
12

reprezentand, deci, o functie a eficacitatii unei proceduri de audit si a aplicarii de catre auditor a respectivei proceduri. @n ceea ce privete ntreprinderea auditat n cazul de fa, riscul de nedetectare nregistreaz o valoare de $$<. @n urma evalurii celor tipuri de risc se va efectua calculul unui risc total de audit, astfel: &isc de audit = &isc inerent F &isc de control F &isc de nedetectare. .stfel, riscul total in cazul ntreprinderii auditate nregistreaza valoarea de &isc de audit = (!< F $!< F $$< = !,66<

%. -robe de audit financiar contabil privind imobilizrile financiare


Probele de audit cuprind totalitatea fraudelor, erorilor, ineFactitilor sau iregularitilor regsite cu ocazia aplicrii te2nicilor i procedurilor de audit n cadrul firmei auditate. -roba nr. 1! ,ocietatea auditat deine (!!! de aciuni n valoare de (!!!! lei la o entitate afiliat. 1aloarea aciunilor a sczut la %!!! lei. @nregistrarea ce ar fi trebuit s fie efectuat este: /*/ C2eltuieli financiare privind = $%/( .5ustri pt pierderea de valoare a ac. (!!!lei a5ustrile pt pierderea de val a imob fin. deinute la entitile afiliate ,ocietatea a prezentat n bilan la sf7ritul anului valoarea de intrare, fr a5ustare, reprezent7nd o prob cuantificabil. -roba nr. 2! ,ocietatea ac2iziioneaz aciuni de la o filial n valoare de "!!! lei, iar comisionul societii de valori mobiliare care a instrumentat tranzacia este de "!! lei.@nregistrrile corecte sunt: < = "($( Conturi curente la bnci $/( .ciuni deinute la entitile afiliate /$$ C2eltuieli cu comisioanele i onorariile ""!! lei "!!! "!!

@n sc2imb, societatea a nregistrat comisionul n valoarea aciunilor, reprezent7nd o prob cuantificabil. $/( .ciuni deinute la entitile afiliate = "($( Conturi la bnci n lei ""!! lei

13

-roba nr. "! ,ocietatea a ac2iziionat participaii n valoare de "!!!! lei? depesc $!< din capitalul social al filialei3. @nregistarea corect n contabilitate este: $/ -nterese de participare = "($( Conturi la bnci n lei "!!!! lei Conform ordinului !"" prin interese de participare se ntelege drepturile n capitalul altor entitati, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legaturi durabile cu aceste entitati, sunt destinate sa contribuie la activitatile entitatii. 0etinerea unei parti din capitalul unei alte entitati se presupune ca reprezinta un interes de participare, atunci c7nd depaseste un procenta5 de $!<. ,ocietatea a debitat contul $/( .ciuni deinute la entitile afiliate, fiind o prob cuantificabil. -roba nr. 4! ,ocietatea vinde titluri imoblizate care au un cost de (!!!!, la un pre de ($!!!, comisionul broCerului este de "!! lei. @nregistrarile contabile corecte sunt: -v7nzarea: 6/( 0ebitori diversi = )/6( 1enituri din imobilizri financiare cedate ($!!! lei -scoaterea din gestiune: //6( C2eltuieli privind imobilizrile = $/( .ciuni deinute la entitile afiliate (!!!! lei fianciare cedate -comisionul broCerului: /$$ C2eltuieli privind comisioanele i onorariile= 6/( 0ebitori diversi "!! lei -ncasarea titlurilor: "($( Conturi la bnci n lei = 6/( 0ebitori diversi ($!!! lei -plata comisionului broCerului: 6/( 0ebitori diveri = "($( Conturi la bnci n lei "!! lei ,ocietatea a nregistrat descrcarea din gestiune la valoarea de v7nzare, ($!!! lei n loc de (!!!! lei. &eprezint o prob de audit cuantificabil. -roba nr. #! ,ocietatea ac2iziioneaz titluri imobilizate n valoare de (!!!! lei, din care "!!! lei vor fi pltii la o dat ulterioar.@nregistrarea corect este: $/( .ciuni deinute la entitile afiliate = < (!!!!lei "($( Conturi la bnci n lei "!!! $/% 1rsminte de efectuat pentru imobilizri fin "!!! ,ocietatea a nregistrat suma de "!!! lei care nu a fost pltit la ac2iziie, n contul $/) Creane legate de interesele de participare..ceast este o prob de audit cuantificabil.

14

-roba nr. $! ,ocietatea depune un aport in natur la capitalul social al unei entiti un utila5 la valoarea contabil de 6!!! lei, amortizarea cumulat fiind de !!! lei, iar valoarea de aport este de *!! lei. -nvestitia de capital nu depaseste $!< din capitalul enitii de la care s-au dob7ndit aciunile. @nregistrarea corect este: < =$( ( >c2ipamente te2nologice 6!!! $/" .lte titluri imobilizate *!! $*( .mortizarea instalatiilor !!! (!/* .lte rezerve $!! ,ocietatea a nregistrat valoarea aportului n debitul contului $/ -nterese de participare, cu toate c aceast valoare nu depeste $!< din capitalul social. &eprezint o prob cuantificabil. -roba nr. %! ,ocietatea comercial vireaz prin banc o garanie unui furnizor de utiliti n sum de (!!! lei. Alterior se restituie n numerar o parte din garanie n sum de !! lei.@nregistrrile contabile corecte sunt: -virarea garaniei: $/)* .lte creane imobilizate ="($( Conturi la bnci in lei (!!! -restituirea unei parti din garantia depusa: " (( Casa in lei =$/)* .lte creane imobilizate !! @n contabilitatea societii a fost folosit contul $/)% 0ob7nzi aferente altor creane imobilizate, n locul contului $/)*, reprezent7nd o prob cuantificabil. -roba nr. &! O entitate acord unui ter un mprumut de $!!!! lei pe un termen de $ ani, cu o dob7nd de ("<, care trebuie s se ac2ite la efectuarea transferului. @nregistrrile societii ar trebui s fie: $/)" @mprumuturi acordate pe termen lung= "($( Conturi la bnci in lei $!!!! lei "($( Conturi la banci in lei =$/)/ 0obanda aferenta imprumuturilor acordate pe !!! termen lung ,ocietatea a nregistrat dob7nda ncasat n contul $/)", fiind o prob de audit cuantificabil. -roba nr. '! ,ocietatea vinde titluri imobilizate care au un cost de $!.!!! lei, la o valoare de vanzare de $".!!! lei. @nregistrarea corect este: -vanzarea: 6/( 0ebitori diveri =)/6( 1enituri din imobilizri financiare cedate $" .!!! lei - scoaterea din gestiune //6( C2eltuieli privind imobilizarile= $/(.ciuni deinute la entitile afiliate $!.!!! lei financiare cedate ,ocietatea a omis descrcarea din gestiune, constituind o prob cuantificabil.
15

-roba nr. 1(! ,ocietatea deine o factur de la un broCer pentru serviciile prestate, care nu are nscris seria. Constituie o prob necuantificabil.

&. .mportan a relativ a pragului de semnifica ie i a riscului de erori


Pe baza indicatorilor de calitate ?cifra de afaceri, totalul activelor, rezultatul eFercitiului3 se apreciaza pragul de semnificaie. @n urma raportrii valorii probei cuantificabile la valoarea unui indicator de calitate se poate determina dac proba respectiv este sau nu semnificativ. .stfel, dac valoarea raportului depete pragul de "< aceasta este considerat semnificativ. ,ocietatea auditat a nregistrat urmtoarele valori ale indicatorilor calitativi: .nul : - Cifra de afaceri: (!!!!! lei - 9otalul activelor: "!!!! lei - &ezultatul eFercitiului: "!!! lei .naliza probelor de audit: Proba (: >roarea const n valoarea de (!!! lei, ponderea in valoarea cifrei de afaceri fiind de (!!!#(!!!!! lei = (<. .ceast valoare este inferioar pragului de "<, reprezent7nd, deci, o prob nesemnificativ. Proba $: >roarea este de $!!! lei, ponderea in cifra de afaceri fiind de $!!!#(!!!!!! lei = !,$<. 1aloarea este inferioara pragului de "<, reprezentand, deci, o proba nesemnificativ. Proba : >roarea de "!!!! lei genereaza o pondere in valoarea cifrei de afacei de "!!!!#(!!!!!lei = "!<. Fiind o valoare mai mare de " <, proba este considerat semnificativ. Proba 6: >roarea inregistreaza o valoare de $!!! lei, ponderea in cifra de afaceri fiind de $!!!#(!!!!!! lei = $<. 1aloarea este inferioar pragului de "<, reprezent7nd, deci, o prob nesemnificativ. Proba ": >roarea este de "!!! lei, generand o pondere de "!!!#(!!!!!= "< din cifra de afaceri. Fiind egal cu nivelul de " <, este clasificata drept proba semnificativ. Proba /: >roarea are valoarea de *!! lei, detinand o pondere de *!!#(!!!!!= !,* < din cifra de afaceri. .ceata valoare nu depete pragul de "<, fiind o prob nesemnificativ.

16

Proba ): >roarea inregistreaza o valoare de ( !! lei, ponderea in cifra de afaceri fiind de $!!!#(!!!!!! lei = (, <. 1aloarea este inferioara pragului de "<, reprezent7nd, deci, o prob nesemnificativ. Proba *: >roarea nregistreaz o valoare de !!! lei, ponderea n cifra de afaceri fiind de !!!#(!!!! lei= <. 1aloarea este mai mic dec7t "<, fiind o prob nesemnificativ. Proba %: >roarea nregistreaz o valoare de $!!!! lei, ponderea n cifra de afaceri fiind de $!!!!#(!!!!! lei=$!<. .ceast valoare depete pragul de "<, fiind o prob semnificativ. Proba (!: Fiind o proba necuantificabila, este necesara aplicarea raionamentului profesional. .ceast prob nu a afectat valorile prezentate n situaiile financiare i nu a generat probleme ma5ore n eviden, este deci considerat o proba nesemnificativ.

'. /xprimarea opiniei de audit


-n urma analizrii probelor obinute reies urmtoarele:

Proba a condus la prezentarea eronat a poziiei societii fa de filiale. . fost afectat bilanul n urma erorii de la proba numrul "? un plus de creane n valoare de "!!! lei3, iar proba numrul % a afectat contul de profit si pierdere i bilanul cu o valoare de $!!!! lei.

Prin urmare, se va acorda opinia cu rezerve, aceasta fiind susinuta de probele semnificative.

17

1(. ,aportul de audit


RAPORT DE AUDIT

Catre acionarii UNIVERSAL S.A.


.m auditat situatiile financiare ale ,C A:-1>&,.+ ,..., formate din bilan, contul de profit i pierdere, ituaia !odificrilor capitalului propriu, ituaia flu"urilor de tre#orerie i notele e"plicati$e la ituaiile financiare anuale la data de 31.12.2010, %ntoc!ite %n confor!itate cu &'() 3055*2009, +egea contabilitii nr.82*1991, cu !odificarile i co!pletrile ulterioare. Conducerea este responsabil pentru ntocmirea i prezentarea fidel a acestor situaii financiare n conformitate cu &eglementrile contabile aplicabile. .ceast responsabilitate include: proiectarea, implementarea i mentinerea unui sistem de control intern adecvat pentru ntocmirea i prezentarea fidel a unor situaii financiare care s nu conin anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei' selectarea i aplicarea de politici contabile adecvate' i realizarea de estimri contabile rezonabile pentru circumstanele eFistente. &esponsabilitatea noastr este de a eFprima o opinie cu privire la aceste situaii financiare n baza auditului efectuat. .m efectuat auditul n conformitate cu ,tandardele -nternaionale de .udit. .ceste standarde cer ca noi sa ne conformm cerinelor etice, s planificm i s realizm auditul n vederea obinerii unei asigurri rezonabile c situaiile financiare nu cuprind denaturri semnificative. An audit implic aplicarea de proceduri pentru obinerea probelor de audit referitoare la sume i alte informaii publicate in situaiile financiare. Procedurile de audit selectate depind de raionamentul profesional al auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situaiile financiare s prezinte anomalii semnificative datorate erorilor sau fraudei. @n respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizeaz sistemul de control intern relevant pentru ntocmirea i prezentarea fidel a situaiilor financiare ale societii, cu scopul de a proiecta proceduri de audit adecvate n circumstanele date, dar nu n scopul eFprimrii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al societii. An audit include de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite i a gradului de rezonabilitate a estimrilor fcute de conducerea societii, precum i evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare. ConsiderGm ca probele de audit pe care le-am obinut sunt suficiente i adecvate pentru a forma o baz pentru opinia noastr de audit. @n opinia noastra situaiile financiare nu prezint o imagine fidel, sub toate aspectele semnificative, a poziiei financiare a societii la ( decembrie $!(( si a rezultatelor din eFploatare, pentru anul nc2eiat, n conformitate cu ,tandardele -nternaionale de Contabilitate i normele naionale. Considerm ca situaiile financiare ale societii cuprind denaturri ale imaginii fidele n prezentarea informaiilor din situaiile financiar-contabile. Data raportului: 30,12,2011 Auditor, S ! "#A$D%& S ' L

18

19