DE

www.dekrantvanwaddinxveen.nl

03

Krant VAN Waddinxveen
V E R S C H I J N T G R AT I S W E K E L I J K S O P V R I J D A G H U I S A A N H U I S I N W A D D I N X V E E N E N O M S T R E K E N E N O P I N T E R N E T

jaargang 2 - nummer 28 - 10 juli 2009

05

07

17

Tentweek 2009 ‘Kom maar op!’

advertenties worden gratis doorgelinkt naar de eigen website!

Extra service:

‘Projectiel’ Zuidkade zorgt voor opschudding

Maatschapelijk werk weer op sterkte

Leerafdeling ID College

Groenste wandelingen in de Randstad

Bezorgers krant in vakantie
Voor de verspreiding van de Krant van Waddinxveen/Bodegraven zijn wij op zoek naar bezorgers die deze vakantiemaanden een centje bij willen verdienen.
Het gaat dan om de maanden juli en augustus. Bezorgers moeten tenminste dertien jaar zijn. Wie graag nog per week wat wil bijverdienen, kan zich aanmelden via www.interlanden.nl/aanmelden De krant moet op vrijdag (en niet later!) bezorgd worden, maar de bezorging mag al beginnen op donderdagmiddag.

Wim van der Ham Keukens
zie pagina 20

Flexibele dagopvang en BSO van 06.45 tot 19.00 uur
Kiezen voor Bommelsteijn, is kiezen voor groot en klein
Tesselschadestraat 1, Gouda tel.: (0182) 52 21 40
De hulpdiensten waren uit voorzorg ingeschakeld.

Scouting krijgt buitenlandse jeugd op bezoek
Scouting Klimopgroep uit Waddinxveen had afgelopen weekend enkele Palestijnse en Israëlische jongeren op bezoek.
Samen met deze jongeren stapten de scouts zondag in acht lelievletten om een tocht te maken over de Reeuwijkse plassen. Het initiatief van het bezoek van de Palestijnse en Israëlische jongeren kwam van het COS, een centrum voor internationale samenwerking. De jongeren zijn in Nederland om met elkaar te discussiëren over het conflict waarin hun  ouders en voorouders al jaren verwikkeld zijn.

www.bommelsteijn.nl

Een klein ‘projectiel’ dat maandagmiddag werd gevonden tijdens sloopwerkzaamheden aan de Zuidkade in Waddinxveen zorgde voor de nodige opschudding.
De hulpdiensten werden ingeschakeld. Ook de Expolsieven Opruimings Dienst (EOD) kwam erbij. Als snel was duidelijk dat er geen reden tot zorg en zeker geen aanleiding was om de omgeving te ontruimen. Na onderzoek werd duidelijk dat het ‘projectiel’ niet meer was dan een onderdeel van een transportband.

auto-rijschool schipholservice
van Staverenstraat 39b 2811 TL Reeuwijk

taxi-bedrijf groepsvervoer
tel. (0182) 39 23 00 fax (0182) 39 53 66

www.startax.nl

Zwanenechtpaar met vijf jongen
In en rond de sloot bij de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde bivakkeert al enige tijd een zwanenechtpaar met vijf jonge zwanen. Omdat het lang duurt voordat deze jonge vogels zelf kunnen vliegen, blijven ze nog de hele herfst en winter bij hun ouders. Een echtpaar zwaan is heel trouw, vaak blijven het mannetje en het vrouwtje voor de rest van hun leven bij elkaar. Ze keren meestal jaarlijks naar dezelfde plek terug om een nest te bouwen. Het vrouwtje zoekt bladeren, stengels en takken. Het mannetje bouwt daarvan een nest.

NiEUW BED NoDig? Loop geen risico. Laat u gratis meten!
Gouda Gr. v. Prinsterersingel 45 tel. (0182) 55 88 80

WWW.BACKUPBEDDEN.NL

Het zwanengezin in de sloot bij de Ontmoetingskerk.

Hoefweg 95 Bleiswijk 010-521 50 55 www.jangroentegels.nl

daar vindt u het wel!

De grootste tegeloutlet van Nederland met de beste www.rep26.nl deals!

raakt de kern van mensen

SALE!
Burg. Colijnsstraat 21 • 2771 GE Boskoop Tel. 0172 - 21 46 37 • www.colpaoptiek.nl

BIG SUMMER

Uniek aanbod MBO
zie pagina 11

aan- of verkoop van uw woning voor één vast, zeer laag tarief!

Complete begeleiding

www.dehuizenbemiddelaar.nl Oosthaven 54 2801 PE Gouda Tel: 0182 - 516998

INCLUS

695,IEF BTW

INFO? WWW.ESSENZO.NU

Nieuwehaven

147 0182-689753

DE

Krant VAN Waddinxveen

Nummer 28 10 juli 2009

2

Colofon
Uitgever: Gouda Media Groep B.V., Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda T (0182) 322 456 F (0182) 322 466 (Eind)redactie: Marja den Otter Bonnie van Doorn Opmaak en fotografie: Gouda Media Groep B.V. Druk: Wegener NieuwsDruk Gelderland Verspreiding: Interlanden Den Haag Redactie-adres: Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda T (0182) 322 456 E redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl Advertentieverkoop: Gouda Media Groep B.V. T (0182) 322 456 E info@goudamediagroep.nl Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen van betrokken partijen aansprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende fouten. Algemene servicevragen: Maandag tot en met vrijdag van 10.0016.00 uur; telefoon (0182) 322 456 of mail: info@goudamediagroep.nl Redactie/tips: Tips voor de redactie, een redactionele tekst of een persbericht kunt u mailen naar redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl De redactie houdt zich het recht voor om artikelen niet te plaatsen of in te korten. Verspreiding/oplage: De Krant van Waddinxveen verschijnt wekelijks op vrijdag in Waddinxveen in een oplage van 15.000 exemplaren. Webkrant: Zie: www.dekrantvanwaddinxveen.nl Komende verschijningsdata 2009: Wekelijks op vrijdag. Bezorging: Bezorgklachten: info@goudamediagroep.nl of bel (0182) 322 456 (op werkdagen).

Biertje…?
Op de galerij van het flatgebouw word ik opgevangen door de opzichter van de woningbouw. Hij kijkt mij verontschuldigend aan. “Ze heeft de deur weer dicht gegooid en doet nu niet meer open”. Hij praat mij in het kort bij. De woningbouw is gebeld door de de beneden buren waar het vocht door het plafond komt. De oorzaak ligt in de woning van Rina, die er boven woont. Ze heeft na aanbellen van de opzichter de deur op een kier opengedaan, lang genoeg voor hem om een beeld te krijgen van de situatie in haar woning: zwaar vervuild! Rina zelf is vermoedelijk dronken en ziet er in ieder geval sterk verwaarloosd uit. Na langdurig bellen, kloppen en roepen gaat de deur, vergezeld van een vieze stinkende walm, weer open. Ik zet gelijk mijn voet tussen de deur en praat mezelf naar binnen. Het is nog erger dan de opzichter beschreven heeft. Rina draagt alleen een blousje en zit zelf onder de ontlasting. De matras op haar bed is één grote bruine vlek. Voor het bed ligt een plas van urine en bier op de vloer, die de lekkage bij de buren beneden moet veroorzaken. Rina begrijpt niet dat ik haar in deze situatie niet alleen wil laten en gebiedt mij weg te gaan. Ik probeer uit te leggen dat het zo niet werkt; dat er toch echt hulp moet komen. Even overweegt ze mij met geweld uit de woning te werken maar ziet al snel het heilloze daarvan in. Glimlachend berust zij in haar lot en draait met trillende vingers dan maar een shaggie. Wat later heb ik de huisarts en de crisisdienst van de GGD in de woning. Rina kiest voor een vrijwillige opname. Het geeft de woningbouw in ieder geval de tijd om de vervuiling aan te pakken. Het is een tijdelijke oplossing blijkt later. Na een dag of vier is ze weer thuis en wordt verder ambulant geholpen. Rina vindt het best zo en neemt nog maar eens een slok uit haar blikje bier.

De wijkagent en....

Politie biedt vakantieservice aan

GEMEENTE/ACTUEEL

Veel mensen gaan op vakantie. Voor inbrekers een mogelijkheid om een extra vakantiecentje op te halen.

De komende weken gaan weer veel mensen op vakantie. Inbrekers kunnen snel zien of bewoners al dan niet thuis zijn. De politie vraagt vakantiegangers daarom voorzorgsmaatregelen te treffen. Ook biedt Politie Hollands Midden een vakantieservice aan door een extra oogje in het zeil te houden. Het enige wat men daarvoor hoeft te doen, is een vakantiekaart invullen.
Inbrekers houden de komende weken juist geen vakantie. Zij zien kans om in de zomermaanden een extra vakantiecentje op te halen. Vaak worden zij daarbij in de gelegenheid gesteld door mensen die slecht met hun bezit omgaan. Hoe beter het huis beveiligd is, of de controle erop is, hoe groter de kans is dat de inbreker een deur verder gaat. Er zijn veel tips om een woninginbraak te voorkomen en Politie Hollands Midden kan een extra oogje in het zeil houden tijdens de vakantie. Maar het begint bij het zelf nemen van maatregelen.

goed en vergeet vooral niet het wc-raampje of de deuren van de garage. Het is handig om bijvoorbeeld de planten op hun plek te laten staan, geen afwezigheidbriefjes op ramen en deuren te plakken, de gordijnen niet te sluiten, de tuin te laten onderhouden, een lichttijdschakelaar aan te brengen en de post te laten weghalen. Registreer dure bezittingen en bewaar ze zo nodig in een kluis. Zet verder niet op het telefonisch antwoordapparaat, hyves of twitter dat men op vakantie is.

Vakantieservice

Gerard Hazebroek

Wijkagent Waddinxveen

Prijswinnaars preventiedag
Onder de naar schatting 250 personen die eind maart de Dag van de Preventie en aansluitend de informatie-avond over het Keurmerk Veilig Ondernemen in het wellnesswarenhuis van Doove Healthy Living bezochten, zijn twee cheques ter waarde van elk 115 euro verloot.
Ro-Ad BV en ap-art.net, organisatoren van deze preventiedag, hebben de winnaars Jaco Groeneveld en Jetze Meijer afgelopen week verrast met een ‘Experience Voucher’ van Traffic Control in Moordrecht. Nog niet eerder waren zoveel verschillende, op preventiegebied gespecialiseerde bedrijven gedurende één dag en onder één dak in deze regio aanwezig. De Dag van de Preventie was dan ook de ideale gelegenheid voor bedrijven, instellingen, overheden en voor particulieren om zich uitgebreid en vrijblijvend te laten informeren. Voor meer informatie over onder meer de deelnemers aan deze informatiemarkt kan men terecht op www.dagvandepreventie.nl.

Beveiligen woning

Belangrijk is het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk volgens het kwaliteitskeurmerk Veilig Wonen. Hierdoor neemt de kans op een geslaagde inbraak met meer dan negentig procent af. Meer hierover is te lezen op: www.politiekeurmerk.nl. Ook is het goed de buren te laten weten dat men weg is. Sluit verder deuren en ramen altijd

Verder biedt Politie Hollands Midden inwoners van de regio een vakantieservice aan. Vakantiegangers kunnen bij de politie opgeven wanneer ze op vakantie zijn. De politie is dan op de hoogte en doet er alles aan om een extra oogje in het zeil te houden op de leegstaande woning. De vakantieservice houdt echter géén garantie in voor controle. Er zijn een aantal mogelijkheden om de politie op de hoogte te stellen van de afwezigheid. Het kan via internet, door het invullen van een afwezigheidskaart bij de balie van een politiebureau in de regio Hollands Midden of telefonisch. Men kan bellen (0900) 8844. Een medewerker geeft de melding vervolgens door aan de politie in de eigen woonplaats. Meer hierover is te lezen op www.politie.nl/hollands-midden en kies dan uit de specials ‘Met vakantie?’.

Hoogste GOUDPRIJS in 20 jaar! Verkoop het nu

Ik wil uw goud!
Record goudprijs 23,- per gram
24 karaats goud

Dick Brunaschool overhandigt cheque aan Dierendal

U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant, briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.

Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag Tel.: 070-3636666 Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)

De kleuters van de Dick Brunaschool hebben dinsdag 30 juni een cheque overhandigd aan de medewerkers van kinderboerderij Dierendal. Het geld van de cheque is eerder dit schooljaar ingezameld door een wereldmarkt. De kinderboerderij heeft er een nieuw konijnenflat van gekocht. Alle kleuters van de Dick Brunaschool waren aanwezig om de cheque te geven. Na een glas koude limonade werd de cheque overhandigd door twee kinderen. Vervolgens zijn alle kinderen naar buiten gegaan om die nieuwe flat te bekijken. Uiteraard was er ook nog even tijd om de dieren te aaien.

Bent u geïnteresseerd in zakennieuws? Klik op bovenstaand logo en u wordt doorgelinkt naar www.busyness.nl

Zomerzangavonden in Waddinxveen
Het interkerkelijke platform Hart voor Waddinxveen verzorgt ook dit jaar een serie zomerzangavonden.
De vier avonden zijn steeds op de woensdagen: 15 en 29 juli en op 12 en 19 augustus. Deze zangavonden zijn bedoeld voor iedereen die graag geestelijke liederen zingt. Steeds wordt medewerking verleend door musici als Peter Burger, familie Van Essen, Bart Oosterom en de zang- en muziekgroep Gideon. De locatie is gebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan in Waddinxveen. De avonden beginnen om 19.30 uur en na afloop is er gelegenheid voor een gezellig praatje onder

GEMEENTE/ACTUEEL

3

Nummer 28 10 juli 2009

DE

Krant VAN Waddinxveen
De stelling van vorige week luidde:

Stelling van de Week
Als ik moet kiezen tussen twee weken lang geen mobieltje, televisie of internet kies ik voor het behoud van het internet.

het genot van een kopje koffie. De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. De meeropbrengst is voor een ouderenproject in voormalig Joegoslavië (kijk voor meer informatie hierover op www.stichtingproplan.nl). Voor meer informatie over de zomerzangavonden kan men kijken op www.hartvoorwaddinxveen.nl of bel (0182) 613 179 of (06) 531 26 203. Mensen die slecht ter been zijn en graag deze zangavonden willen bezoeken, kunnen dat ook via deze telefoonnummers melden. Samen wordt dan gekeken naar vervoersmogelijkheden.

Toelichting

Het sturen van een ansicht met een waarschuwing naar criminele jongeren is een goede actie van de politie.

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders in de keuze om veertien dagen lang afstand te doen van hun mobiel, televisie of internet massaal kiezen voor behoud van internet. Wat zou u doen?

Geef uw mening op: www.dekrantvanwaddinxveen.nl

Ja 51,9%

Nee 48,1%

Geen mening 0%

Tentweek 2009 ‘Kom maar op!’

Juf Tara trouwt met haar Matthijs
Op donderdag 2 juli gingen de kinderen en ouders van groep 3 van de Prins WillemAlexanderschool, locatie Oranjelaan, naar het gemeentehuis van Boskoop.
De kinderen hadden allemaal een shirt aan met daarop een hart. In het verhaal van de ambtenaar van de burgerlijke stand was de regel ‘Het komt door jou, het komt gewoon door jou’, de rode draad in het verhaal. Na de plechtigheid in het gemeentehuis en na de balkonscène verlieten de juf en Matthijs het gemeentehuis. De kinderen wachtten het kersverse echtpaar op met prachtig versierde bogen. Aan de bogen hingen ballonnen in de vorm van een hart. Naast de kinderen hadden ook de ouders hard gewerkt om de dag tot een mooie dag te maken. Daarna togen het jonge paar en de kinderen naar Bodegraven. Daar werd de kinderreceptie gehouden. Tijdens de receptie boden de kinderen allerlei cadeaus aan en zongen zij ‘Het blikkenlied’. Tenslotte kreeg de juf van de kinderen een foto van de groep. Ieder kind had ook nog een korte zin gewijd aan het trouwen van de juf. ’s Avonds werd het huwelijk voltrokken in de Zijdekerk in Boskoop. Tijdens de dienst zongen de kinderen een lied voor juf Tara en Matthijs.

Tijdens de tentweek zijn er allerlei activiteiten.

Dit jaar zal opnieuw in de laatste week van de schoolvakantie de tent op het Wingerdveld en aan de Sterrenlaan staan.
Het thema dit jaar is ‘Kom maar op!’. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo zal men ’s morgens op avontuur gaan met Sam en Jiddo, maar er wordt ook geknutseld, gezongen en er is een poppenkast. ’s Middags komt poppenspeler Jeroen en de andere middag kunnen er spelletjes worden gedaan en worden er hutten gebouwd, wordt er gedanst en muziek gemaakt. Op donderdagavond is er een leuk feest, wat begint om 18.00 uur. Kinderen zijn welkom in de tenten aan de Sterrenlaan of op het Wingerdveld. De tentdagen vinden dit jaar plaats op 18 augustus om 9.45 tot 12.00 uur en 14.00 tot 15.30/16.00 uur, op 19 augustus om 10.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 15.30/ 16.00 uur en op 20 augustus om 10.00 tot 12.00 uur en 18.00 tot 20.00 uur.

De KomInn tent is voor tieners vanaf groep acht. Daar worden ’s morgens, ’s middags en ‘s avonds allerlei spetterende activiteiten georganiseerd, zoals sterkste vent, zeskamp op het strand, sketch, survival en barbecue. Overdag kan men zowel op het Wingerdveld als aan de Sterrenlaan terecht. De KomInn tent is elke dag open van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00. Het avondprogramma start om 19.30 uur.

De kinderen wachtten het kersverse echtpaar op met prachtig versierde bogen.

De Gouwe ziet ook gezonde toekomst zonder hoofdsponsor
Op de ook nu weer drukke jaarlijkse slotdag van het seizoen presenteerde Z&PC De Gouwe haar nieuwe logo en de nieuwe kledinglijn. Het is de bedoeling dat in de loop van het seizoen een ieder deze kleding gaat dragen.
Maar dat is niet het enige wat er afgelopen zaterdagavond gebeurde in ‘De Sniep’. Remco de Mik mocht zich winnaar noemen van de Gillian van den Berg Trophy en Thijs Brandhorst en Maarten van Bergen werden benoemd tot lid van verdienste. Maar het misschien wel mooiste cadeau was voor Eef Overdam. Uit handen van Lisbeth Ouwekerk, voorzitster van de kring Gouwe Rijnstreek ontving hij de zilveren speld van de KNZB. Een erkenning voor het feit dat Eef al vele jaren actief bij de vereniging is betrokken. Toen voorzitter Nico Landheer dacht alle plichtplegingen gedaan te hebben was het oud-voorzitter Cees Kroon, die hem naar voren riep om het ingelijste badpak van Olympisch gouden medaille winnares Gillian van den Berg in ontvangst te nemen. Echter het smetje van de wereldcrisis, betekent verder gaan zonder hoofdsponsor, maar gelukkig zijn er nog een aantal andere sponsoren, die de vereniging een warm hart blijven toedragen en dus gaat men volgend jaar met goede zin verder bij Z&PC De Gouwe.

De belangstelling voor de tentweek is altijd groot.

Neurologik valt buiten de prijzen
De zestienjarige Mark van Rijswijk uit Waddinxveen (artiestennaam Neurologik) is vrijdagavond tijdens de finale van de tweede editie van 538 Demo Duel in P60 in Amstelveen buiten de prijzen gevallen. De Goudse Mai (Maria Thevis) is door een vakjury uitgeroepen tot winnaar van de ‘new talent’ zoektocht van Radio 538.
De vakjury, bestaande uit Jerney Kaagman, Radio 538 DJ Frank Dane, en Tony van de Berkt jr., was unaniem en koos Mai als allerbeste. Het nummer waarmee zij heeft gewonnen heet ‘Ride’ en is te beluisteren op de website van Radio 538. Sinds april was het station op zoek gegaan naar nieuw muzikaal talent. Elke week is een winnaar uitgeroepen die vrijdagavond in de finale stond. Ook deelde de zender twee wildcards uit aan de internetfavorieten. De elf winnaars streden vrijdag tegen elkaar in de 538 Demo Duel finale die gepresenteerd werd door Radio 538 DJ Barry Paf.

DE

Krant VAN Waddinxveen

Nummer 28 10 juli 2009

4

ADVERTENTIE

SALE
kortingen oplopend t/m 50%
colpa optiek
Brillen, Contactlenzen, Optometrie, Ooglaserchirurgie en Hoortoestellen

BIG SUMMER

10%

20%

30%

40%

• Sinaasappels hele kist € 9.95 Nu met gratis glazen SAPKAN! • Hollandse nieuwe.... Dorè’s of Frieslanders 10 kg 3.95 • Grote holl. Bloemkolen 0.79 • Paprika’s per kg 1.49 • Kersen per kist 2 kg 4.95 • Nectarines 1 kg 0.99 • Graskaas per kg 3.95

50%

Dagelijks nieuwe Vaste Planten

Burg. Colijnstraat 21, Boskoop, tel: 0172 - 214637

14-07-2009

www.oogmerk.nl

www.colpaoptiek.nl

Kwaliteitsslagerij van Dorp
Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

De beste en goedkoopste slagerij van Waddinxveen en omstreken Kijk op: www.vandorpslagerijen.nl
Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

Kippenpoten

kilo

€ 1,98

Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

Runder kogel biefstuk of verse lange varkenshaas

Hamlappen of fricandeau

500 gram
Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

€ 5,98
Runder sucade lappen

kilo

€ 5,98

Hollandse droge kip let

Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

kilo

€ 5,98

Voor een heerlijke Barbecue
Kipsaté Shaslicks Varkenssaté Varkenshaassaté Junior spies Gemarineerde speklapjes Gemarineerde karbonade Gemarineerde letlapjes Gemarineerde ribeye Gemarineerde entrecôte Div. runder steaks T-bone steaks Barbecue worst Saté vlees varkens Saté vlees kip let Gemarineerde kip let Gegrilde spareribs Gegrilde kippenpoten Gegrilde kip drumsticks Gegrilde kip klui es
Al onze barbecue producten worden vers bereid.

Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

Runder riblappen

kilo

€ 4,98

Speklapjes
500 gram

kilo

€ 4,98

€ 2,98

Hals karbonade 500 gram

€ 2,98

Verse worst 500 gram

€ 2,98

Shoarma vlees 500 gram

€ 2,98

Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

Alle barbecuespiezen maken wij zelf dus topkwaliteit voor scherpe prijzen!
Hawaispies Kinderspies Kipsaté mixgrillspies Greek passion Shaslick ± 100 gram Bistrospies

Superaanbieding!
Spare ribs naturel kilo Lams koteletjes kilo
1 kilo shoarma 10 broodjes 2x saus

Lamsboutje m.b

kilo

€ 8,98
€ 5,98

€ 3,98 € 9,98
€ 9,98

€ 1,25

Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

Bacon burgers of Duitse biefstuk

Malse lende let rollade
heerlijk gekruid

Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

Shoarma pakket
samen

Kilo

kilo

€ 7,98

Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

Met goud bekroond Gegrilde spareribs met zoete saus
u

NIEUW in ons assortiment
Gegrilde Kippenpootjes Gegrilde Drumsticks Gegrilde Kip vleugel

Voor een heerlijke boterham
Fricandeau, zeeuws spek, grillworst, lever, pekelvlees kiprollade, boterhamworst, salami, servelaat

Vers, Vriendelijk, Voordelig, Topkwaliteit

probeer n

kilo

€ 7,98

probeer n

u

kilo

€ 5,98

100 gram

€ 0,98

Bestel dus op tijd!!

Kwaliteit tegen messcherpe prijzen

Kwaliteitsslagerij van Dorp - Brederolaan 11 - Waddinxveen - Tel. 0182 - 63 61 79

Actie van 8 juli t/m 14 juli 2009

Maatschappelijk werk weer op sterkte

FAMILIE

5

Nummer 28 10 juli 2009

DE

Activiteiten in Waddinxveen
Zomerklaverjassen
In juli en augustus gaat de Stichting Wijkwerk De Zuidplas door met klaverjassen op vrijdagavond. De zaal is open om 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur. Er wordt Rotterdams systeem gespeeld. Toegang: 2,50 euro inclusief een consumptie. De avonden vinden plaats op 10, 17, 24, 31 juli en 7, 14, 21 augustus.
Locatie: Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 552. Informatie: Jan van Velzen (0182) 611 171

Krant VAN Waddinxveen
13 juli. Vooraf opgeven is niet nodig; men kan zich inschrijven vanaf 9.30 uur op de dag zelf in de foyer van het Anne Frank Centrum Om 10.00 uur vertrekt de groep per auto naar golfclub ‘Hitland’. De koffiestop vindt plaats ‘Bij Suus’. Kosten: drie euro inclusief consumptie. Deelnemers die meerijden, wordt een kleine bijdrage aan de autokosten gevraagd van maximaal een euro.
Locatie: Anne Frank Centrum. Informatie: (0182) 631 932. De volgende korte wandeltocht is gepland op 10 augustus.

Zomerbingo

Seniorenwerk van stichting Vonk, organiseert tijdens de zomermaanden voor alle 55-plussers in Waddinxveen een aantal bingomiddagen. Op 28 juli is men welkom vanaf 14.30 uur, de middag begint om 14.45 uur. Vooraf opgeven is niet nodig.
Locatie: Anne Frank Centrum. Meer informatie: (0182) 631 932. De bingo van 25 augustus is verplaatst naar 1 september.

Korte wandeltocht voor senioren

Stichting Vonk organiseert een wandeltocht van ruim zes kilometer voor senioren op

Ook deze zomer staat bij de Bridgeclub elke donderdagavond de deur voor open voor mensen die het leuk vinden om deel te nemen aan het zomerbridgen. Het geniet de voorkeur om zich van te voren aan te melden (vóór 13.00 uur op de betreffende donderdag) via zomerbridge@bcwaddinxveen.nl. Het is ook mogelijk om zich tot 19.15 uur in de zaal aanmelden. De kosten voor deelname zijn twee euro per persoon. Ook bridgers die geen lid zijn zijn welkom.
Locatie: Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1.

Zomerdrive Bridgeclub Waddinxveen

Het Waddinxveense team van Kwadraad, v.l.n.r.: Marjolein Baars, Sonia Hopmans en Jeanine Verschoof.

Geslaagde Jitae taekwondo cursus
Onder belangstelling van ouders en bekenden vond woensdag 1 juli de laatste training plaats van de Brede School Taekwondo cursus. De jeugdige deelnemertjes van groep drie slaagden met veel enthousiasme voor hun eindtest die bestond uit het lopen van een stijlfiguur (saju) en een heuse breektest.
Tijdens de cursus, bestaande uit vijf aparte lessen op de woensdagmiddag, kregen de leerlingen te maken met de eerste beginselen van het Koreaanse taekwondo. Plezier stonden bij deze cursus voorop, maar ook goede en sportieve omgangsvormen. Ook krijgen de leerlingen de kans om verder te gaan met taekwondo bij de Jitae Taekwondo

Het Waddinxveense team van Kwadraad, de organisatie die in de regio het Algemeen Maatschappelijk Werk verzorgt, is weer compleet. Na de pensionering, dit voorjaar, van oudgediende Adriënne Timmermans heeft maatschappelijk werker Sonia Hopmans onlangs twee nieuwe collega’s gekregen: Jeanine Verschoof en Marjolein Baars. Drie enthousiaste vrouwen vertellen over hun werk.
Het kan iedereen overkomen: vastlopen in het leven. Zo, dat men er ook met hulp van familieleden of vrienden even niet meer uitkomt. Dan kan de huisarts iemand doorverwijzen naar het Maatschappelijk Werk, maar men mag ook zelf contact zoeken. Op werkdagen kan men tussen 9.00 en 10.00 uur zo binnenlopen (aan de Limaweg 55), of men • Poes, lapje, witte onderkant, A12 Wadkan bellen naar (0900) 120 21 50 (lokaal dinxveen; tarief) of (0182) 594 710. Alle consulten bij • Poes, zijn met witte aftekeningen, Kwadraad rood, kosteloos, de gemeente beNoordeinde taalt het AMW. Waddinxveen;

Gevonden dieren

lijk werk gekozen? Marjolein Baars was ooit doktersassistente, maar wilde diepgaander contact met de patiënten. Toen is ze maatschappelijk werk gaan studeren. Jeanine Verschoof was oprecht nieuwsgierig. “Wat maakt dat iemand vastloopt? Maar ook: wat brengt mensen weer op gang? Het is steeds weer een uitdaging om contact te krijgen.” Sonia Hopmans lacht: “Ik kan niets anders. Mensen hebben altijd meer in zich dan ze denken. Dat eruit halen, daar word ik blij van.” Ze overleggen veel, omdat het werk solistisch is. “Als je met elkaar je vragen bespreekt, kom je tot een verdieping, vul je eventuele blinde vlekken alsnog in. Dat is goed voor de cliënten.” Verder hebben ze regelmatig contact met deen kin, Haarmos • Poes, lapje, witte bef huisartsen. “Maar als mensen niet willen dat de huisarts op de Reeuwijk; hoogte is, respecteren we dat. Sowieso blijft wat we bespreken binnen deze muren, dat is Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kan men bellen (0186) de beroepscode.”
rencentrale.nl. Bagagedrager 601 199. Kijk voor meer gegevens op www.die-

De jeugdige deelnemers deden enthousiast mee.

Club in Gouda of Waddinxveen. De training werd verzorgd de trainer van Jitae, Dico Hoogeveen.

Vrijwilligersdag Bridgeclub
Het bestuur van Bridgeclub Waddinxveen heeft haar vrijwilligers op zaterdag 4 juli flink in het zonnetje gezet.
De vrijwilligers werden enthousiast ontvangen bij de Jeu de Boulevereniging van Waddinxveen, waar het jaarlijkse uitje gehouden werd. Onder streng toeziend oog van enkele arbiters werd er drie keer 45 minuten gespeeld. Uiteindelijk zijn er twee winnaars uitgekomen die een trofee mee naar huis konden nemen. Winnaar bij de dames werd Wilma Flux met 21 punten en bij de heren Adrie Hageman met achttien punten.

“Het kunnen heel verschillende dingen zijn”, vertelt Jeanine Verschoof. “Relatie- of opvoedingsproblemen, problemen op het werk, rouw, of het verwerken van verlies van gezondheid.” “Of problemen die pubers hebben met ouders of vrienden”, vult Sonia Hopmans aan. “Maar in al die situaties geldt dat we mensen helpen het weer zelf aan te kunnen.” “Dat zit ook in onze naam”, legt Jeanine Verschoof uit, “kwa van ‘kwaliteit van leven’ en draad van ‘de draad weer oppakken’.” Sonia Hopmans: “Bij de intake kijken we wat er speelt, en wat er nodig is om mensen weer op het juiste spoor te krijgen. We kijken steeds opnieuw: wie zit er voor me, wat heeft die persoon nodig? Dat vraagt ook creativiteit van ons. En als het nodig is gaan we de diepte in, we willen de wortel aanpakken.”

Nieuwsgierig

De vrouwen benadrukken dat je als cliënt zelf verantwoordelijk bent voor je proces. Marjolein Baars vat het mooi samen: “In de interactie gebeurt het. Wij kunnen het niet alleen, we doen het samen met de mensen. Iemand kan alleen maar zijn of haar eigen antwoorden vinden. Wij kunnen wél iemands vermogen om problemen op te lossen vergroten, daar hebben mensen dan later ook nog wat aan.” Sonia Hopmans besluit: “Het is niet zo dat we mensen op de bagagedrager nemen en dan zelf al het trapwerk gaan doen.” Maar de Kwadraad-dames fietsen wel een stukje met mensen op, en dat helpt. Een cliënt zegt: “Ik kan het iedereen aanraden, ik heb er voor de rest van mijn leven wat aan!” Voor informatie over de diensten van Kwadraad, zie www.kwadraad.nl en www.internethulpverlening.nl.
Door Nelleke de Jong

Behalve uitgever is de Gouda Media Groep ook reclame- en ontwerpbureau. Folders, brochures, huisstijlen, flyers, boekjes, jaarverslagen, nieuwsbrieven, websites? Bel voor meer informatie met 0182-322456. Zie ook www.goudamediagroep.nl

Waarom hebben ze voor het maatschappe-

Gevonden dieren
• Poes, lapje, witte onderkant, A12 Waddinxveen; • Poes, rood, met witte aftekeningen, Noordeinde Waddinxveen;

• Poes, lapje, witte bef en kin, Haarmos Reeuwijk.
Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kan men bellen (0186) 601 199. Kijk voor meer gegevens op www.dierencentrale.nl.

de behandeling wenst, overlegt Smile Lekkenburg 2-01 blijven en niet bleken. Smilebleach werkt enkel op natuurlijkeClinic met de zorgverzekeraar en wordt HEEFT U NOG VRAGEN OF BENT U GEÏNTERESSEERD: Implantaten zijn de oplossing 2804 XC Gouda tanden. Neemt U dan contact op met Smile Clinic voor ‘‘Implantaten zijn de oplossing voor een Meer er een datum gepland voor het plaatsen een gratis informatie DE adviesgesprek. muurvaste prothese’’ aldus de zeer ervarenNummer 28 implantaten (kunstwortels). Het Wanneer u meer 0182 – 555 010 van de Tel. : informatie wenst over VAN DE VOORDELEN VAN LASERBLEKEN: Clinic, 10 juli 2009 en erkende implantoloog bij Smile implanteren is tegenwoordig een behoorlijk De toepassing van de lasertechnologie heeft als grootpatiëntvriendelijke behandeling. Al na een Jan Pieter Jonker. Voorheen werden voordeel dat het zeer gericht en e ectiefvoor een veel patiënten doorverwezen werkt. Hierdoor aantal weken kunnen mensen het gebit op

Krant

Waddinxveen

6

wat bij uEmail toepassing is, kunt u contact van : info@smileclinic.nl opnemen voor een geheel vrijblijvende Internet : www.smileclinic.nl afspraak.

ADVERTENTIE

• • • • • • • • •

Smile Clinic

het beste voor uw gebit

Gratis vrijblijvend persoonlijk advies; Kunstgebitten, frames, plaatjes; Klikgebit op implantaten; Verg Kronen & bruggen op alle oeding v v implantaten; bij p erzeker an aars ro Eendags-reparatie-service; imp these o lant aten p Nazorg en controle; Bleken van tanden; Computergestuurd implanteren; Eendags-behandeling: implanteren + plaatsen prothese/kroon/brug in één dag.
Bel voor een vrijblijvend en gratis advies gesprek en kijk voor meer informatie op www.smileclinic.nl

Lever de coupon in bij het maken van uw afspraak voor een Lever de coupon in tijdens het klikgebit en ontvang een he isc adviesgesprek en de laser bleek ectr el * hilips el borst elektrische tandenborstel van behandeling kost u slechts € 395,P n e Philips gratis. tand

E TITIS AC Aen GR k Ble 5, 39

* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.

Locatie Ommoord Niels Bohrplaats 15 3068 JK Rotterdam T 010 - 42 000 42 F 010 - 455 57 17

Locatie Schiebroek Achillesstraat 290 3054 RL Rotterdam T 010 - 422 21 90 F 010 - 422 65 93

Locatie Gouda Lekkenburg 2-01 2804 CX Gouda T 0182 - 555 010 F 0182 - 535 054

OPRUIMING SHOWMODELLEN
klassiek, modern en slapen

3B arco ARTIFORT aUPING BANZ BORD BENcH BESOUW cassINa DE SEDE EastBorN FLOS GELDErLaND HÜLSTA INtErstar JORI LEoLUX MINOTTI MoNtIs MOLTENI NEW cLassIcs PARADE PastoE POLIFORM sacHo HEssLEIN SCHUITEMA tEMPUr

TOT 60% KORTING

PrEvIEW aaNBIEDINGEN oP: WWW.vANWAAy-OUTLET.NL vErBrEEPark 27, BENtHUIzEN (6000M2) tELEFooN 079 - 331 12 00 WWW.vANWAAyINTERIEURS.COM

Leerafdeling ID College in verpleeghuis

GEZONDHEID

7

Nummer 28 10 juli 2009

DE

Terras weer

Krant VAN Waddinxveen
het niet meer in de hand hebt, dat je wordt overvallen door rampspoed: een ongeneeslijke ziekte, ontslag, een partner die van je weg loopt. Weg is dan die zorgeloosheid, dat basisgevoel van veiligheid, dat gevoel van ‘het leven gaat zijn gangetje wel’. Dan wil je niet loslaten. Dan wil je alleen maar vastklampen aan de goede dingen. In elke fase van het leven, ook in je laatste levensfase, ben je bezig een balans te vinden tussen loslaten en vasthouden. Dat is geen eenvoudig karwei. Een goed gesprek daarover kan zeker helpen.
Frans Kamps is geestelijk verzorger en geestelijk begeleider. Hij heeft zijn eigen praktijk ‘Aandacht voor de ziel’. Zie www.aandachtvoordeziel.nl. Telefoon: (06) 385 47 335.

Deelnemers van de leerafdeling tijdens de kennismakingsbijeenkomst.

In september 2009 starten Verpleeghuis Bloemendaal in Gouda, onderdeel van Zorgpartners Midden-Holland, en ROC ID College een leerafdeling op de afdeling Agnietenhof. Dit is een afdeling voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel en ouderen psychiatrie. Op de leerafdeling verzorgen studenten van ROC ID College, onder deskundige begeleiding, zo zelfstandig mogelijk de bewoners. De kennismakingsbijeenkomst vond plaats op 30 juni.
De leerafdeling op de Agnietenhof is de vierde leerafdeling van Zorgpartners Midden-Holland en de eerste in locatie Bloemendaal. Het bijzondere van deze leerafdeling­ is­ dat­ er­ specifieke­ vaardigheden­ opgedaan­­ unnen­worden­met­cliënten­met­ ­ k gedragsproblemen. “We zien steeds vaker complex gedrag bij ouderen”, aldus zorgmanager Agnes van Buuren. Samen met het ROC ID College hebben we bewust gekozen om bij de vierde leerafdeling juist voor de Agnietenhof te kiezen. Leerlingen kunnen daardoor goed geschoold worden in het verzorgen­ en­ omgaan­ met­ deze­ cliënten.”­ Omdat dit een nieuw traject is voor ROC ID College en Zorgpartners, is er een grondige voorbereiding aan voorafgegaan. Afdelingshoofd Brigitte de Heer vertelt: “Het lesprogramma is aangepast met vaardigheden ten aanzien van moeilijk gedrag. Verder zijn

onze werkbegeleiders extra geschoold om de studenten goed te kunnen begeleiden. Bovendien hebben we veel achtergrondinformatie beschikbaar over de ziektebeelden en het­gedrag­dat­cliënten­kunnen­ver­ onen.”­ t

Kwaliteitsverhoging

Op de leerafdeling lopen tien studenten tegelijkertijd stage. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor de planning, uitvoering en evaluatie van de totale verzorgende hulp aan de bewoners op de leerafdeling. Hierbij worden zij intensief begeleid door de werk- en praktijkopleiders van de afdeling. Gedurende de stage op de leerafdeling hebben de studenten geen terugkomdagen op school. Een docent van school komt twee dagdelen per week naar de leerafdeling om les te geven, praktijk en theorie te koppelen en praktijkervaringen te bespreken. De studenten van ROC ID College zijn boventallig en worden niet ingezet om eventuele personeelstekorten aan te vullen. De inzet van de leerlingen maakt het mogelijk om bewoners meer aandacht te geven. Daarnaast is gebleken dat leerafdelingen kwaliteitsverhoging tot effect heeft. Bij deze nieuwe stagevorm, wordt namelijk een beroep gedaan op de voorbeeldfunctie van alle medewerkers. Medewerkers gaan dan ook vaak weer bewuster en kritischer werken.

Soms is het leven zo eenvoudig. Je zit op een terras in de zon, prettig gezelschap om je heen, een beetje kletsen, een lekker drankje. Een muzikant doet zijn best, mensen lopen druk pratend voorbij. De tijd lijkt even stil te staan. Gisteren was een vervelende dag, maar vandaag is het goed en morgen….. morgen zien we dan wel weer. Er is een moment dat je alles even los kan laten. Dat gebeurt dan zomaar op een terrasje of bij het luisteren naar muziek, het zien van een schilderij of op een wandeling in de natuur. Loslaten kan een levenskunst zijn. Het lijkt een voorwaarde om te kunnen genieten. Iets wat je moet oefenen. Maar..… om vooruit te komen in het leven is het soms nodig om te volharden, om stevig vast te houden aan wat je wilt, aan wie je bent en aan je idealen. Gelukkig kan je ook ‘vasthoudend zijn’ oefenen. Zolang je nog de keuze hebt tussen loslaten of volharden, gaat alles goed. Het lijkt dan of je alles nog in eigen hand hebt. Oké, het kan even duren, maar uiteindelijk krijg ik het wel voor elkaar. Tot het moment dat je

‘Opvoeden: leuk maar soms lastig!’
Ouders van kinderen in de leeftijd van drie tot twaalf jaar kunnen in de maanden oktober en november deelnemen aan ‘Opvoeden & Zo’: een praktische oudercursus rond alledaagse opvoedvragen. Het Opvoedbureau MiddenHolland verzorgt deze cursus in Gouda.
“Het opvoeden van kinderen is leuk maar soms ook lastig. Bijna alle ouders komen tijdens de opvoeding van hun kinderen vragen of problemen tegen waar ze niet direct een antwoord op weten. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies”, licht het opvoedbureau toe. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur en gaat in op de onderwerpen: het geven van positieve aandacht, grenzen stellen, omgaan met straffen en belonen. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen
Advertorial

Geestelijke begeleiding Geestelijke verzorging Frans Kamps www.aandachtvoordeziel.nl Tel: 0638547335
met vragen uit de eigen situatie en voor het uitwisselen van ervaringen. De kosten bedragen 25 euro per persoon voor vijf bijeenkomsten. Deze starten op maandag 5 oktober. De bijeenkomsten vinden plaats aan de Nieuwe Gouwe Westzijde 1, in Gouda (JSO). Voor informatie en aanmeldingen: (0182) 547 888 of www.opvoedbureau.nl en opvoedbureau@jso.nl.

Studenten winnen prijsvraag met Groentehoorntje
Studenten van de Hogere Agrarische School Den Bosch hebben de Hbo-prijsvraag Voedingscentrum gewonnen met het innovatieve product ‘Il’ JoJo: een hoorntje dat aan een groentebar gevuld kan worden met rauwe en gevriesdroogde groente. De tweede prijs is gewonnen door studenten van dezelfde opleiding die een ‘Good burger’ geïntroduceerd hebben. Het is de vijfde keer dat de prijs is uitgereikt.
‘Il’ JoJo is een hoorntje dat je op treinstations kan laten vullen met de groente van je keuze. Dit product zorgt voor een extra eetmoment met groente, waardoor iemand gemakkelijker aan zijn dagelijkse portie groente komt en dat kan gezondheidswinst opleveren. Zeker voor de doelgroep, jongvolwassenen, want zij eten doorgaans te weinig groente. De jury vindt het product trendy: het is nieuw. Bovendien ziet het er aantrekkelijk uit. ‘Il’ JoJo maakt het eten van groente leuk, gemakkelijk en eigentijds. De tweede prijs ging naar de bedenkers van de ‘Good burger’, een hamburger die minder vet en zout bevat dan de gangbare variant. Dit zou een gunstig alternatief kunnen zijn voor consumenten die zich niet zo bezighouden met een gezonde leefstijl. Het doel van de prijs is dat de toekomstige productontwikkelaars en marketeers zich bewuster worden van de gezondheid van consumenten en daar ook rekening mee gaan houden.

Wittere tanden in een uur dankzij de laser bij Smile Clinic
Witte tanden zijn al eeuwen een schoonheidsideaal. En om dat ideaal te bereiken werden door de eeuwen heen allerlei bleekmiddelen gebruikt. Het is belangrijk om te weten dat geen enkele behandeling je tanden witter zal maken dan ze van nature zijn. Bij veilig tanden bleken is het doel altijd de witste natuurlijke kleur van je tanden naar voor te halen.
Bleekmiddelen die je thuis kan gebruiken hebben een relatief lage concentratie aan actieve stoffen. Daardoor pakken ze alleen de meest oppervlakkige verkleuring aan. Omdat thuis bleken maar een beperkt effect heeft, laten gebruikers zich er wel eens toe verleiden het product intensief, of voor lange tijd toe te passen. En dat heeft een negatief effect op het tandglazuur. Bleken in de tandartspraktijk is een tweede mogelijkheid. Hierbij worden producten gebruikt met een hogere concentratie actieve stof, al dan niet met extra belichting. Het resultaat is vergelijkbaar met dat van thuis bleken, maar door de hogere concentratie gaat het allemaal veel sneller. Er zijn echter ook gevaren aan verbonden. Door de hogere concentratie is de kans op aantasting van het glazuur groot. Bij Smile Clinic kan je terecht voor de v ­ eilige­en­efficiënte­Smartbleach-methode.­ Die is gebaseerd op een gecombineerde werking van een zeer actieve gel en het geconcentreerde laserlicht. In tegenstelling tot andere methodes worden je tanden bij Smartbleach niet opgewarmd en ondervindt je tandglazuur geen schade van de behandeling.

Tandartsenpraktijk Gouwe Park. Nieuw in uw regio!
Een praktijk met de beste zorg op alle fronten en is ingericht met de modernste apparatuur die aan de hoogste eisen voldoen. Bij het team van de praktijk staat de zorg voor 'U' de patiënt voorop. Heeft u kinderen met angst voor de tandarts? Of heeft u zelf angst voor de tandarts? Niet nodig! Ons team stelt u op uw gemak en zal stap voor stap de behandeling met u bespreken. Een praktijk met een gediplomeerde tandarts. En voldoende gratis parkeergelegenheid. (U vindt ons tegenover 'het weegje' naast de Coenecoop brug) Tandartsenpraktijk Gouwe Park Zuidbaan 534, 2841 MD Moordrecht - Gouda T 0182 516527 - F 0182 516492 E info@tgptand.nl - I www.tgptand.nl

Bij Smile Clinic is het adviesgesprek gratis en vrijblijvend. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op (0182) 555 010.

Voor de behandeling

1 uur later...

DE

Krant VAN Waddinxveen

Nummer 28 10 juli 2009

8

ADVERTENTIE

Actief in het Groene Hart!
Type Huurprijs Ligging Parkeren Oppervlakte Oplevering Bijzonderheden Bedrijfsruimte (voormalig postkantoor) € 45.000,- p. jr., excl. B.T.W. Tegen het centrum van Bodegraven. Mogelijk op afgesloten parkeerterrein (totaal 8 parkeerplaatsen + garage) en openbare weg (onbetaald). Totaal ca. 425 m². Deelverhuur mogelijk vanaf 195 m². Per direct. Opleveringsniveau bespreekbaar. Geschikt voor: winkel-/kantoor-/praktijkruimte of kinderopvang. Flexibele huurvoorwaarden bespreekbaar.

Westbaan 229 Moordrecht | Bedrijventerrein Gouwe Park Tel. (0182) 68 62 62

Ruim 450 m2 showroom met realistische opstellingen.

Lekker op vakantie!
Van 20 juli t/m 8 augustus 2009 gaan we heerlijk genieten van onze zomervakantie. Maar... Onze showroom is tijdens deze periode wel geopend op de zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur. Kom gerust naar onze riante showroom en laat u voorlichten over de nieuwe trends op badkamergebied!

Wilhelminastraat 39 te Bodegraven
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vestiging Alphen a/d Rijn. Tel : 0172 - 49 37 43 E-mail: alphen@hof-bhv.nl

www.hof-bhv.nl

Van ontwerp tot volledige installatie! Bij opdracht geen aanbetaling!

W W W. R O G G E V E E N . N U

Examencadeau
Beste leerlingen en stagiaires,
Jullie hebben keihard gewerkt. Dat leverde voor de meeste van jullie een waardevol zorgof welzijnsdiploma op. Van harte! We willen je graag een cadeau geven. We twijfelden even tussen een vulpen en een barbecue-set. Maar kwamen toen bij een veel beter idee: we geven je een baan. Bij Ipse de Bruggen dus. Daar heb je jaren wat aan. Heel wat collega’s gingen je voor. Ipse de Bruggen heeft heel veel gezellige locaties in een groot deel van Zuid-Holland. Keus genoeg dus om de baan te vinden die precies past bij wat jij wil en wat jij kunt. Zullen we hier binnenkort eens even vrijblijvend over doorpraten? Het gaat vast lukken. Dus voor nu: gefeliciteerd met je diploma. En – wie weet - met je nieuwe baan.

Ipse de Bruggen
Ipse de Bruggen is een veelzijdige organisatie in Zuid-Holland die zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding biedt aan 4.300 cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking. Ruim 5.500 medewerkers en 1.500 vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in. Ipse de Bruggen zorgt goed voor haar medewerkers en geeft veel ruimte om hun talenten te ontwikkelen en persoonlijk te groeien.

Werken of van werk veranderen in de zorg?
www.zorgvacaturesonline.nl

Meer weten?
Bel voor je cadeau naar: Ria Boot
(afdeling arbeidsmarktcommunicatie)

tel 0172 24 56 67, of Jolanda Meijer (Baan-op-Maat), tel. 015 310 26 38.

www.ipsedebruggen.nl

BOUWEN & WONEN

Praxis vernieuwt assortiment laminaat
Praxis heeft de afdeling Laminaat volledig vernieuwd. In alle 138 vestigingen door heel Nederland zijn vanaf nu, naast het standaard assortiment laminaatvloeren, ook tegels met beton ‘look’ van Hercules en extra lange laminaatpanelen van CanDo verkrijgbaar. Tevens zijn de massief houten vloerdelen in grenen zwart en grenen wit aan de collectie toegevoegd.

BOUWEN

& WONEN
Overbruggingsgarantie, de regeling die de dubbele woonlasten van de koper compenseert, heeft een belangrijke productontwikkeling doorgevoerd. Aanleiding hiervoor is onder meer de stagnerende woningmarkt.
Sinds de tweede helft van 2008 is de gemiddelde verkooptijd van woningen opgelopen naar ruim tien maanden. Hierdoor is het r ­ isico­dat­kopers­daadwerkelijk­in­de­finan­ ciële problemen komen wanneer de eigen

9

Nummer 28 10 juli 2009

DE

Krant VAN Waddinxveen

Overbruggingsgarantie helpt huizenkopers
woning nog niet is verkocht sterk toegenomen. Reden om Overbruggingsgarantie verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Waar kopers eerst nog wel geholpen waren met een compensatiebedrag achteraf, is er nu meer behoefte aan een betaling per maand. De koper krijgt met de Overbruggingsgarantie gedurende (maximaal) twee jaar van de verkoper een compensatie voor zijn dubbele woonlasten. Deze periode is vaak lang genoeg om de huidige woning te verkopen.

“Laminaat XXL is écht een nieuwe ontwikkeling op woongebied”, vertelt Wil Appel, inkoper van Praxis. “Met een lengte van maar liefst 184,5 centimeter zijn de panelen van dit laminaat een stuk langer dan standaard laminaat. Daarmee wordt meteen een veel ruimtelijker effect in de woning gecreëerd. Omdat het laminaat erg lijkt op een massief houten vloer, is CanDo XXL bij Praxis te vinden in het schap van de massieve vloeren. Bovendien is het laminaat extra hard, waardoor het geschikt is voor intensief gebruik.” Klanten hebben volop keuze uit verschillende kleuren Laminaat XXL zoals Gerookt eik, Barique eik en Champagne eik. Ook de kleur IJs eik is aan het assortiment toegevoegd, zodat ook woningen die met lichte of witte meubels zijn ingericht, van een stijlvolle bijpassende laminaatvloer kunnen worden voorzien.

Rondweg Reeuwijk-Brug weer een stapje dichterbij
Alle voorstellen die zijn voorgelegd aan de gemeenteraad in haar vergadering van maandag 29 juni zijn met grote meerderheid van stemmen goedgekeurd. Dit betekent dat het college vooruit kan met de verdere uitwerking van de plannen voor de rondweg.
Naast enkele tegenstanders waren deze raadsvergadering vooral ook positieve stemmen te horen van bewoners en belanghebbenden van de Raadhuisweg. Nu de raad akkoord is gegaan met het concept van het voorlopige ontwerp voor de rondweg, kan dit­ op­ korte­ termijn­ definitief­ worden­ vastgesteld. Dit vormt weer de basis voor een verdere uitwerking van de kosten en de wijze van dekking hiervan. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de provincie, met wie onderhandelingen gevoerd gaan worden over hun bijdrage aan dit project. De planning is om de commissie en raad in oktober een compleet voorstel te presenteren voor wat betreft het ontwerpbestemmingsplan inclusief de economische haalbaarheid. Medio november hoopt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen.

Klanten hebben volop keuze uit verschillende kleuren laminaat XXL.

Beton ‘look’

Wil Appel vervolgt: “Klanten zijn ook steeds vaker op zoek naar vloeren met een beton ‘look’. Om op deze trend in te spelen zijn aan ons assortiment Carré XL tegels van Hercules toegevoegd. Het grote formaat van de

tegels (62 bij 62 centimeter) zorgt voor een strak en ruimtelijk effect. De tegels zijn er in twee kleuren: gepolijst natuur en gepolijst donker.” Andere vloeren die aan het assortiment zijn toegevoegd zijn de massief houten vloerdelen in grenen zwart en grenen wit. De vloeren zijn kant-en-klaar, al behandeld met wax-olie en rondom voorzien van een tong- en groefverbinding. “Zo is er voor elke interieursmaak altijd een passende vloer.” Meer informatie: www.praxis.nl.

Korte Akkeren in Gouda krijgt nieuw centrum

Mogelijk ook extra geld Oostpolder in Gouda en Boogpark in Zuidplas
Op voorstel van de PvdA Zuid-Holland investeert Zuid-Holland zestien miljoen euro extra voor de inrichting van natuur- en recreatiegebieden. In het voorstel worden elf concrete projecten genoemd, waaronder Oostpolder (Gouda) en Boogpark in de Zuidplas. Het is de bedoeling dat het extra geld uiterlijk in 2011 aan de inrichting van deze gebieden is uitgegeven.
Er is vooral in de dichtstbevolkte gebieden van Zuid-Holland behoefte aan meer recreatiemogelijkheden. In het coalitieakkoord van de provincie is daarom de aanleg van 325 hectare groen in de periode 2007-2011 opgenomen. Uit een recente evaluatie bleek dat de groenprojecten van de provincie pas in 2013 gerealiseerd zijn. Het is moeilijk om de benodigde gronden tijdig aan te kopen. Daarom wil de PvdA dat er extra wordt geïnvesteerd in de inrichting van andere gebieden, waarvan de grond al in eigendom van de overheid of natuurorganisaties is. Via een amendement op de kadernota, dat met steun van CDA, VVD en Christenunie/ SGP werd ingediend, stuurt de PvdA aan op de versnelde inrichting van deze gebieden. In het najaar zal worden besloten welke projecten geld van de provincie ontvangen. De zestien miljoen euro die extra wordt uitgegeven is afkomstig uit het overschot op de begroting van 2008. De lasten voor de burger zullen in 2010 niet stijgen.

Op 2 juli hebben de partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Na een periode van vier jaar van onderzoek, overleg, rekenen en tekenen is het dan zover: het masterplan voor de centrumontwikkeling van Korte Akkeren is gereed. Op 2 juli hebben wethouder Siebe Keulen en directeurbestuurder Peter de Klerk van woningbouwcorporatie Mozaïek Wonen een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de uitvoering van dit masterplan.
Het masterplan is een stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het centrum van Korte Akkeren. In dit gebied komen (nieuwe) winkels en maatschappelijke voorzieningen. Ook sloop en nieuwbouw van woningen maken onderdeel uit van het centrumplan. In het masterplan staat onder andere de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie tussen de sportvelden van ONA en het gebouw De Ackerborgh. Deze accommodatie biedt onderdak aan een groot aantal maatschappelijke orga-

Cursusruimte te huur!

Locatie: Crabethstraat 38-D, 2801 AN te Gouda Tijd: tijdens kantooruren 08.30 tot 17.00 uur Deelnemers: maximaal 10 deelnemers Informatie: Gouda Media Groep, tel. 0182 - 322 456 Zie ook www.goudamediagroep.nl

nisaties. Hier komen een basisschool, een buurtservicecentrum, een jeugdbibliotheek, een peuterspeelzaal, een speel-o-theek, een sportzaal, voetbalvereniging ONA, een kinderdagverblijf en een sportschool in te zitten. Daarnaast wordt ook een supermarkt in de nieuwbouw ondergebracht. Verder komt er een parkeergarage en twee schoolpleinen, één aan de zijde van de Emmastraat en één verhoogd binnen de accommodatie. Eerder heeft de stuurgroep Wijkontwikkeling ingestemd met het masterplan. Op dinsdag 23 juni heeft het college van burgemeester en wethouders het masterplan goedgekeurd. Wijkontwikkeling is een samenwerking tussen de gemeente Gouda en de wooncorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland. Samen wordt gewerkt aan de verbetering van de leefbaarheid, de uitstraling, de veiligheid, woonomgeving, verkeerssituatie, maatschappelijke voorzieningen in Gouda Oost en Korte Akkeren.

DE

Krant VAN Waddinxveen

Nummer 28 10 juli 2009

10

ADVERTENTIE

Miljoenen voor knelpunten arbeidsmarkt

WERK EN SCHOLING

11

Nummer 28 10 juli 2009

DE

De Belastingadviseur
Fiscale Partners: Let op!
Per 1 januari 2010 wordt de nieuwe Successiewet ingevoerd. De Staatssecretaris heeft plannen om te komen tot een meer uniform partnerbegrip. Deze plannen zijn niet alleen van invloed op de nieuwe Successiewet, maar ook op het begrip Fiscale Partner bij de Inkomstenbelasting. En daar wil ik het nu over hebben. Wat gaat er nu waarschijnlijk per 1 januari 2010 veranderen. Voor mensen die gehuwd zijn, of een geregistreerd partnerschap hebben niets. Die zijn al fiscaal partner of ze dat willen of niet. Ongehuwden met een notarieel samenlevingscontract kunnen in de toekomst niet meer kiezen of ze wel of niet fiscaal partner willen zijn, ze zijn het gewoon. Voor de mensen uit deze groep die toch al kozen voor het fiscaal partnerschap verandert er niets, maar voor de mensen die in deze situatie niet kozen voor het fiscale partnerschap kan het nadelige consequenties hebben. Zo kunnen fiscale partners slechts één woning als hoofdverblijf hebben. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de aftrek van hypotheekrente op het moment dat beide partners een eigen woning hebben. Ook kan er nu een niet gewenste aanmerkelijkbelangpositie ontstaan (aandelen bezit verhuist van box drie naar box twee). De groep ongehuwd samenwonenden zonder notarieel contractcontract die nu nog wel kunnen kiezen voor fiscaal partnerschap kunnen dat in de toekomst niet

Krant VAN Waddinxveen
meer. Als ze toch al niet kozen voor het fiscaal partnerschap maakt dat niet uit, maar voor de groep die wel koos voor het fiscaal partnerschap kan het zeer nadelige gevolgen hebben. Denk hierbij het vervallen van de mogelijkheden van vrije toerekening bepaalde inkomensbestanddelen, bestanddelen van de rendementsgrondslag en vrijstellingen in box drie. Tevens zal onder andere de meewerkaftrek niet meer van toepassing zijn en kan mogelijk een deel van de algemene heffingskorting in sommige gevallen niet meer worden terugontvangen. Kortom genoeg stof tot nadenken. Wilt u weten welke consequenties het voor u kan hebben, neem dan contact op met uw belastingadviseur.
Uw belastingadviseur, Jaap Ekkelboom CB Esteem Accountancy & Belastingadviseurs in Waddinxveen jaap@esteem.nl

Donderdag 2 juli reikte Asje van Dijk aan de 29 projecten een cheque uit met het subsidiebedrag. Asje van Dijk is, door het vertrek van gedeputeerde Manita Koop, weer terug op de portefeuille Arbeidsmarkt en Onderwijs. De cheques werden per regio uitgereikt.

Voor ruim vier miljoen euro subsidieert de provincie projecten die knelpunten op de arbeidsmarkt oplossen. Van elke door de provincie geïnvesteerde euro investeren bedrijfsleven en onderwijsinstellingen er vier. Dat maakt dat er 16 miljoen euro in totaal beschikbaar is. Het gaat om 27 projecten in de regio’s RijnGouwe, Haaglanden en Rijnmond en twee bovenregionale projecten. De subsidies worden verstrekt uit de eerste tranche 2009 van de Subsidieregeling Arbeidsmartk en Onderwijs.
De projecten variëren van de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve en arbeidsbesparende producten en processen in de Life & Health Science (Pressure Cooker), tot versterking van de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven (SOB-vorming), tot het versterken van de HRM-functie in bedrijven in de Greenport Boskoop en het opscholen van het zittend personeel van deze bedrijven (Groen Actief regio Midden-Holland). “De kredietcrisis mag het bedrijfsleven in zijn greep hebben”, zegt Asje van Dijk, gedeputeerde Arbeidsmarkt en Onderwijs van de provincie Zuid-

Holland, “maar deze projecten tonen aan dat het bedrijfsleven samen met scholen wil investeren in kwaliteit van het personeel. Zo maakt men zich klaar om weer een sprong voorwaarts te maken.”

Vraaggericht beleid

Het Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid van de provincie sluit aan bij het bredere economische beleid van de provincie en richt zich in het bijzonder op de vier clusters die bepalend zijn voor de concurrentiepositie van Zuid-Holland: de Greenports, Life & Health Sciences, Water- en Deltatechnologie en Transport & Logistiek. De provincie Zuid-Holland legt in haar Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid de nadruk op de vraagzijde. De werkgevers vormen het uitgangspunt voor de aanpak van arbeidsmarktknelpunten. De provincie pakt deze knelpunten aan door de ondersteuning van projecten die werken en leren combineren, de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderen en de doorstroming binnen het onderwijs en de beroepskolom stimuleren (de zogenaamde 3 D’s).

Nieuwe aanpak mbo
Al werkend de theorie leren en dat ook nog in een verkorte periode van twee jaar. Dat is een geheel nieuw en uniek onderwijsconcept voor het mbo. Initiatiefnemer Teus de Jong van Essenzo is overtuigd van het succes, dat zich de komende jaren vanuit Gouda zal uitbreiden.
Essenzo zit sinds september 2008 aan de Blekerssingel in Gouda en zowel de eerste deelnemers als de deelnemende bedrijven zijn enthousiast. De Jong: “Het is tot nu toe een kleinschalig persoonlijk initiatief, waarvan de overtuiging ook bij anderen groeit, dat het werkt. Ik kom zelf uit het bedrijfsleven en heb daarna vier jaar op een ROC gewerkt. Ik zag dat niet iedereen op het mbo de plek kreeg die hij of zij verdiende. Ik zag dat het mbo ook uitvallers kent met een hoog studievermogen. Jongens en meisjes die het huidige mbo niet uitdagend genoeg vinden. Te saai of te groots. Deze jongeren kunnen heel goed door praktische vorming tot een prima medewerker worden opgeleid en ben daarop een visie gaan ontwikkelen. Ik wist van de wettelijke mogelijkheden van EVC-trajecten en heb die visie vertaald in een onderwijsconcept, waarbij leerlingen nog een jaar kunnen winnen ook. Uiteindelijk ben ik, samen met ondersteunende collega’s, deze nieuwe manier van opleiden gestart.” dat de deelnemers in hun praktische ervaringen behoefte krijgen aan theoretische achtergrond en die krijgen ze dan hier op de opleiding. Slechts een dag per week zitten ze hier: de andere vier dagen zijn ze werknemer bij een bedrijf. mbo-studenten worden niet meer gediplomeerd op vakken en als zodanig maak ik dankbaar gebruik van het competentiegericht leren. De mbo-scholen zullen hun opleiding in projecten gaan gieten. Zie deze manier van opleiden bij Essenzo als een groot project, waar alles in zit wat een student nodig heeft. Het mooie van dit concept is dat deze opleiding resulteert in een landelijk erkend mbo-diploma niveau vier met alles erop en eraan.” Essenzo start in september naast de volgende commerciële groep ook een nieuwe administratieve groep. Voor meer informatie is Essenzo te bereiken via info@essenzo.nu en telefonisch (088) 2806 010 of (06) 536 38 173.

Piet Zuijdwijk onderscheiden
Drs. Piet Zuijdwijk is vrijdag 3 juli benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De bijbehorende versierselen werd hem bij zijn afscheid als rector van het Coornhert Gymnasium in Gouda door burgemeester Wim Cornelis opgespeld.
Piet Zuijdwijk is sinds 1985 rector van het Coornhert Gymnasium waar hij in 1974 aantrad als docent Klassieke talen. Gedurende zijn gehele loopbaan heeft hij zich meer dan maximaal ingezet voor de school. Ook in weekenden en vakanties was hij met de school bezig. Hij heeft destijds hard geknokt en voor elkaar gekregen dat het Coornhert Gymnasium niet is gefuseerd, maar een zelfstandige school is gebleven. Ook heeft hij belangrijke bijdragen geleverd aan tal van onderwijsvernieuwingen. Onder zijn leiding kreeg de school in 2006 van de onderwijsinspectie het predikaat excellente school en loopt het Coornhert Gymnasium voorop als het gaat om ontwikkelingen in Bètaonderwijs en ICT. Naast zijn rectorschap is de heer Zuijdwijk actief voor de Lionsclub Gouda en is hij bestuurslid/secretaris van de Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland.

Beste ondernemer
Wilt u een goed inzicht in uw Wilt u uw belastingzaken optimaliseren? Wilt u vooraf gewoon helderheid over de kosten?

Competentiegericht

Esteem
Piet Zuijdwijk

Accountancy & Belastingadviseurs

De voor Nederland unieke opleiding is vooral bedoeld voor niveau-4 mbo-ers die toch liever vanuit de praktijk leren, leerlingen die vanuit havo-4 geïnteresseerd zijn geraakt en leerlingen die deze methode gaan volgen aansluitend op een vmbo. Ze zitten met maximaal twaalf in een leerjaar. De Jong: “De beroepsgerichte competenties worden in de praktijk geleerd. Wij gaan ervan uit

Teus de Jong van Essenzo.

Kastanjelaan 63 A Waddinxveen 0182-538686 info@esteem.nl

DE

Krant VAN Waddinxveen

Nummer 28 10 juli 2009

12

ADVERTENTIE

Hoogste GOUDPRIJS
in 20 jaar! Verkoop het nu

Ik wil uw goud!
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant, briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.

Record goudprijs

24 karaats goud

23,- per gram

Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag Tel. 070-3636666 Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)

ADVERTENTIE

13

Nummer 28 10 juli 2009

DE

Krant VAN Waddinxveen

DE

Krant VAN Waddinxveen
24 juni 2009

Nummer 28 10 juli 2009

14

ADVERTENTIE
RKW.1430.34

Parallelweg 15 2861 EC Bergambacht Tel: Fax: 0182-512098 0182-584200

(H)EERLIJK ANDERS SLAPEN
a l 2 0 j a a r e e n b e g r i p

- Geen verplichte aanbetaling Parallelweg 15 2861 EC Bergambacht - Meeneem service oude matrassen T. 0182 - 51 20 98 - Parkeren voor de deur F. 0182 - 51 42 00 E. info@easywaterbed.nl

(H)eerlijk Anders Slapen
- Geen verplichte aanbetaling - Meeneem service oude matrassen - Parkeren voor de deur

Openingstijden: maandag gesloten dinsdag 10.00 - 17.30 uur woensdag 10.00 - 17.30 uur donderdag 10.00 - 17.30 uur vrijdag 10.00 - 17.30 uur zaterdag 10.00 - 17.00 uur ‘s avonds mogelijk op afspraak!

bij aa ni en juli GRATIS KUSSENS aanden ju TWEE inatie In de m xcomb van een bo VAN PARADIES twv 200,+ CADEAU100% katoen R DEKBED EEN ZOME N VAN TIS KUSSE00S A ,T WEE GR T WV €2 PARADIES KATOEN
100%

In de maanden juni en juli bij aankoop van een boxcombinatie nkoop

Openingstijden: maandag 13.00 - 17.30 dinsdag 10.00 - 17.30 woensdag 10.00 - 17.30 donderdag 10.00 - 17.30 vrijdag 10.00 - 21.00 zaterdag 10.00 - 17.00 ‘s avonds mogelijk op elektrisch mogelijk meerprijs afspraak

BOXCOMBINATIE ATLANTIS VLAK
(elektrisch mogelijk meerprijs) aktieprijs

www.easywaterbed.nl
Wij zijn leverancier van o.a: • Velda • Top-Sleep • Avek • Brouwers Bedding • Poseidon • BodyForm • M-line • Vitenzo Wij zijn leverancier van o.a.: • v. Houdt

Voor alle lopende acties:

BOXCOMBINATIE ATLANTIS VLAK Voor alle lopende acties: aktieprijs € 1474,Velda Top-Sleep Avek Brouwers www.easywaterbed.nl Bedding
• • •

1474,-

Poseidon • BodyForm • M-line • Vitenzo • v. Houdt

ADVERTENTIE

15

Nummer 28 10 juli 2009

DE

Krant VAN Waddinxveen

rouwpagina  T
? will you marry me
onder het Stadhuis van Gouda bevindt zich de mooiste feestlocatie in de regio
Markt 1, 2801 JG Gouda Te l e f o o n ( 0 1 8 2 ) 5 8 4 3 0 0 www.burgerhal.nl

Noordkade 64 • Waddinxveen Telefoon 0182 - 640 157 Internet: www.kluwaprint.nl

Hét adres voor uw trouwkaart!
Een kledingmaatje minder ? Vetrolletjes voorgoed weg !
• • • • • • zonder littekens zonder operatie zonder pijn zonder herstelperiode met UltraShape wetenschappelijk bewezen
blijvend resultaat

Het bruidspaar van de maand

• buik • flanken • dijbenen • billen • BH-bandjes • borstvorming (bij mannen)

Wij nodigen het winnende bruidspaar van harte uit om de waardecheque van €75,- bij ons te besteden.
Karin Yvette de Kruijf en Jorn Theo Hebels gaven dinsdag 7 juli op het stadhuis van Gouda elkaar het jawoord. Daarna vond de kerkelijke inzegening plaats in de Sint Janskerk te Gouda. ’s Avonds gingen de beentjes van de vloer in de Spiegeltent in Gouda. Het bruidspaar ontvangt een waardecheque van 100 euro die is te besteden bij juwelier van Deth aan de Korte Groenendaal in Gouda. Wilt u ook het bruidspaar van de maand zijn? Stuur uw trouwkaart op naar De Krant van Gouda, Crabethstraat 38-D, 2801 AN Gouda onder vermelding van “trouwpagina”.

Bodyline Clinic

Meer informatie:

0348-409199
of bezoek onze website:
www.finessebodylineclinic.nl Kattegat 6d, 3446 CJ Woerden

Onze Bruidstaartenwinkel

Gebackerij van den Berg maakt de mooiste bruidstaarten. Naast een uitgebreid assortiment op onze website hebben wij nu ook een gespecialiseerde bruidstaartenwinkel. Wij verwelkomen u graag in onze winkel aan de Lange Groenendaal 32 te Gouda.

Gebackerij van den Berg

Lange Groenendaal 32 Gouda, tel. 0182-529975 Passage 31, Waddinxveen, tel.: 0182-612044

www.vd-berg.nl

info@vd-berg.nl

Zuidplaslaan 196, Winkelcentrum Zuidplas Waddinxveen www.dekapper.inwaddinxveen.nl 0182 - 61 90 61

Origineel Cadeau idee! KAPPERS CADEAUBON Wie gaat U verrassen?
Openingstijden: di en wo: 8.30 - 18.00 do en vri: 8.30 - 21.00 za: 8.00 - 13.00

Wilt u ook één keer in de maand adverteren op de bruidspagina, bel dan: Ellen Konijnenberg 0182-322453 Lieke van der Heide 0182-322452

DE

Krant VAN Waddinxveen

Nummer 28 10 juli 2009

16

ADVERTENTIE

Uniek aanbod MBO 4 via EVC Ook voor jou?
Gewoon mbo te saai, te groot, te schools? Kies voor twee jaar werkend leren in de praktijk en sluit af met een niveau-4 mbo diploma als resultaat. In september start de volgende groep commercieel en administratief.

raakt de kern van mensen
Bel 088 2806 010 www.essenzo.nu

Groenste wandelingen in de Randstad

UITGAAN

17

Nummer 28 10 juli 2009

DE

Gouwenaars in actie voor beter kleuteronderwijs in Nepal

Krant VAN Waddinxveen

Ad en Josien Los waren weer even terug in Gouda. Om bij te komen van hun werk in Nepal, om familie en vrienden te bezoeken, de geboorte van hun tweede kleinkind mee te maken, maar ook om fondsen te werven. Dat geld is nodig voor de bouw van een trainingscentrum van waaruit de organisatie waarvoor zij zich inzetten, Early Childhood Education Centre (ECEC), haar werk doet.
Het is hun de afgelopen weken gelukt om sponsoren te vinden. Zo levert de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Gouda (SOG) een bijdrage, evenals een kerk (PKN) in Bos­ koop en vliegen de Wilde Ganzen op 19 juli voor dit project. Maar er is nog meer nodig. Ruim een jaar geleden zijn Ad en Josien Los naar Nepal vertrokken om er te gaan wonen en werken. Dat was voor de tweede keer, want van 1980 tot 1992 hebben ze daar ook al gewerkt, zij het op een andere plaats. Ze zetten zich nu in voor ECEC, een organi­ satie die werkt aan de verbetering van het kleuteronderwijs in Nepal. Josien Los: “In Nepal worden kinderen geacht alles uit de schoolboeken uit het hoofd te leren, of ze het nu begrijpen of niet. Deze manier van leren gaat de hele schoolloopbaan mee. Het gevolg is dat volwassenen zodra ze met een probleem in aanraking komen dat niet in een boek beschreven staat, met lege

Loek Heskes zette het merendeel van de wandelingen zelf uit.

Een combinatie van natuur en cultuur. Dat is de nieuwe wandelgids ‘De groenste wandelingen in de Randstad’ die vorige maand verscheen van de hand van Loek Heskes. De voormalige hoofdredacteur van het dagblad Rijn en Gouwe maakte vele tientallen wandelingen in het Groene Hart waarvan hij de mooiste bundelde in boekvorm.
Na zijn succesvolle bundels Groene Hart(s) tochten en de twee wandelboekjes in de serie Op Loopafstand, werd de journalist/ publicist benaderd door uitgeverij Gegaran­ deerd Onregelmatig. Wat resulteerde in zijn nieuwste boekje ‘De groenste wandelingen in de Randstad’. Loek Heskes: “Het is mooi om verschillende paden met elkaar te verbin­ den. Dit levert verrassende combinaties op. In mijn boekjes probeer ik zoveel mogelijk wetenswaardigheden over flora en fauna te combineren met landschappen die cultuur­ historische waarden hebben.” Alle wandelin­ gen in de gids zijn voorzien van praktische informatie over onder anderen de lengte, duur, horeca en bereikbaarheid.

en Haastrecht tot Alphen, Kockengen en Aarlanderveen. “Ik probeer zoveel moge­ lijk asfalt te vermijden, maar dit lukt niet altijd. Bovendien zijn de wandelingen een momentopname: wat vandaag is aange­ troffen, kan morgen anders zijn.” Heskes is nog lang niet uitgewandeld. “Er zijn nog zoveel wandelingen over. Laatst liep ik een route in de omgekeerde richting, dan zie je dingen weer van een heel andere kant! Bovendien moet je je routes voortdurend actualiseren.” De kans is dus groot dat dit niet het laatste wandelgidsje is van zijn hand. De gids is voor 13,95 euro verkrijg­ baar via alle boekhandels, internetboekhan­ dels en via de website van de uitgeverij: www.gegarandeerdonregelmatig.nl. ISBN 13: 978­90­78641­14­8.
Door Bonnie van Doorn

handen staan. Ze hebben niet geleerd pro­ bleemoplossend te denken.” ECEC doet zijn werk vanuit een gehuurd kantoorgebouw in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Maar er is daar geen huurbescherming en de huur kan gemakkelijk worden opgezegd. Hierdoor (en door de groei van het werk) heeft ECEC in haar bijna achtjarige bestaan al vier keer moeten verhuizen. Daarbij komt dat de huur zeker voor Nepalese begrippen erg hoog is: ongeveer 1500 euro per maand (ter verge­ lijking: dat is de helft van wat men betaalt aan salariskosten van alle 35 medewerkers bij elkaar). Als de huisvestingskosten om­ laag zouden kunnen, zou veel meer geld gestoken kunnen worden in cursussen op arme scholen. Om de kosten te drukken laat ECEC nu een trainingscentrum bouwen. Ad Los begeleidt dit project. Het totale bouw­ project is begroot op 197.000 euro. Op een bijzondere manier wist men aan een lening van 100.000 euro te komen. Voor het reste­ rende deel, maar ook voor de afbetaling van de lening, wordt in Nederland, Noorwegen en Nepal aan fondsenwerving gedaan. Giften zijn welkom op rekeningnummer: 5610 721 59, m.v.v. trainingsinstituut ECEC (fiscaal aftrekbaar). Wie meer wil weten over het werk van Ad en Josien Los kan kijken op www.losinnepal.org

Momentopname

Win een wandelgids!
De Krant van Gouda verloot drie boekjes ‘De Groenste wan­ delingen in de Rand­ stad’ onder de in­ zenders. Mail uw naam­ en adresgegevens naar redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl en wie weet bent u een van de gelukkigen!
Ad Los (links) in gesprek met de bouwopzichter.

Hij zette het merendeel van de wandelin­ gen zelf uit en zijn vrouw Irene maakte de foto’s in de gids. “Bij Rijn en Gouwe begon ik met fietsroutes en maakte gaandeweg de overstap naar wandelingen. Dit beviel erg goed. Je ziet gewoon veel meer als wande­ laar.” In zijn laatste boekje beschrijft Heskes twaalf wandelingen. Van Vlist, Oudewater

WNF-rangers Groene Hart

Landelijke primeur film Kappen Nou! bij Goudse Waarden
Christelijke scholengemeenschap De Goudse Waarden in Gouda had vrijdagmiddag een landelijke primeur tijdens een themadag over geweld. Stichting Kappen Nou! presenteerde een gloednieuwe film getiteld ‘En jij…?’
Na vertoning van deze indrukwekken­ de documentaire werd de eerste dvd officieel overhandigd aan mevrouw E.M.W. Hagenaars, afdelingsleider van havo 4 en 5. Stichting Kappen Nou! is opgericht na de gewelddadige dood van Joes Kloppenburg, die overleed op 17 augustus 1996 nadat hij in de Voetboogstraat in Amsterdam dood werd geslagen. De destijds 26­jarige Joes had tevergeefs geprobeerd in te grijpen toen enkele mannen twee studenten in elkaar sloegen. Tussen­ door konden de leerlingen deelnemen aan een workshop, meedoen met discussies of werken aan een internetopdracht rond het thema geweld.

De WNF-rangers van het regioteam Groene Hart (regio Gouda-Alphen) hadden afgelopen weekend een activiteit in Blijdorp. Zij gingen er apen fotograferen met niemand minder dan de WNF-Ranger Photo Award winnaar 2008 uit Gouda: Timo Frionnet (niet op deze foto). Met zijn advies gingen de rangers op pad voor hun eigen unieke fotoshot. Op de voorgrond een aantal WNF-rangers uit Gouda. De RangerNa afloop van de film ‘En jij…? ontving mevrouw Hagenaars van De Goudse Waarden de eerste dvd uit handen van H. Teeseling van stichting Kappen Nou! activiteit sluit aan op de mensapen campagne van het WNF, voor de mensapen in Afrika en Azië, die ernstig met uitsterven worden bedreigd. Meer informatie over de acties van het WNF: www.wnf.nl.

DE

Krant VAN Waddinxveen

Nummer 28 10 juli 2009

18

ADVERTENTIE

EEP UIT ONS AS

Laatste kans om iets van leven te maken

THEATER & FILM

19

Nummer 28 10 juli 2009

DE

Filmhuis Gouda
Vrijdag 10 juli Zaterdag 11 juli Zondag 12 juli
20.30 uur: Rachel getting married 20.30 uur: The reader 20.30 uur: Rachel getting married 20.30 uur: Revolutionary road 20.30 uur: Rachel getting married 20.30 uur: Racel getting married 20.30 uur: Coco avant Chanel 20.30 uur: Coco avant Chanel

Krant VAN Waddinxveen

BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21 TEL. 0182 - 527773

Donderdag 9 juli t/m woensdag 15 juli 2009

Maandag 13 juli Dinsdag 14 juli

wo. 22 juli, 20.15 uur: LADIES NIGHT, reserveer nu! Met: Matthew McConaughey en Jennifer Garner
dagelijks 19.00 en 21.30 Nederlandse première

GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST

Woensdag 15 juli

Donderdag 16 juli Vrijdag 17 juli

Angelina´s got one, Madonna´s got one, now Brüno´s got one too! Met: Sascha Baron Cohen, Regie: Dan Mazer
dinsdagnacht 14-07 0.05u, wo 15-07 13.30, 18.30, 21.45, Voorpremière

De New Yorkse jingle-componist Harvey Shine op de bruiloft van zijn dochter.

Interactieve jazzworkshops bij Yes Gouda Jazz
Naast een avondprogramma biedt Yes Gouda Jazz op 5 september een spetterend middagprogramma met interactieve muziekworkshops voor kinderen.
Om 14.00 uur wordt gestart met Jazz4Kids, waarbij kinderen van vijf tot en met twaalf jaar op een speelse manier kunnen kennismaken met jazzmuziek. Er worden Nederlandstalige liedjes gezongen waaraan actief kan worden meegedaan. Ze leren niet alleen improviseren, maar ook scatten, (jazz)instrumenten herkennen en (jazz)ritmes naklappen. Het is een project van Suzan Overmeer en Søren Ballegaard. Aansluitend volgt een interactieve jazzworkshop voor tieners (vanaf twaalf jaar), die onder begeleiding van een muziekdocent en met medewerking van leerlingen van het Bonaventura College uit Leiden, een jazznummer geheel gaan uitwerken. Daarnaast zijn er miniconcerten van The BiggerBand van de Goudse Muziekschool en het Goudse jazz-popkoor Flexible Sound. Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door Het Bespaarhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Schouwburgkassa of via www.yesgoudajazz.nl. De toegangsprijs voor het middagprogramma bedraagt vijf euro. Kinderen van vijf tot en met zestien jaar betalen 2,50 euro. De jazzworkshops worden gegeven in De Goudse Schouwburg en beginnen om 14.00 uur. Kijk voor het volledige programma op www.yesgoudajazz. nl.

BRUNO

De New Yorkse jingle-componist Harvey Shine (Dustin Hoffman) is in Londen voor de bruiloft van zijn dochter. Daar raakt hij diep teleurgesteld als hij erachter komt dat niet hij, maar de stiefvader van zijn dochter haar voor het altaar mag weggeven. Zo begint de film ‘Last change Harvey’, die komende week te zien is in het Goudse filmhuis.
Wanneer Harvey ook nog eens per telefoon te horen krijgt dat hij wordt ontslagen, weet hij het allemaal niet meer. Hij voelt zich overbodig en gaat naar Heathrow om het eerste vliegtuig terug naar huis te nemen. In een bar neemt hij een stevig glas op z’n

tegenslagen en raakt hij aan de praat met Kate Walker (Emma Thompson), een enquêtrice op het vliegveld. Ook zij heeft het niet altijd getroffen in het leven, met een moeder die haar op de huid zit en relaties die maar niet willen bloeien. Ze leidt een teruggetrokken bestaan en verliest zich het liefst in romans. De twee pakken elkaar (figuurlijk) bij de hand. Al slenterend door Londen converseren ze heel wat af en komen zo voorzichtig tot elkaar. Beiden beseffen dat ze de laatste kans moeten grijpen om nog iets van hun leven te maken. ‘Last change Harvey’ wordt gedragen door Hoffman en Thompson, twee gelauwerde acteurs.

HARRY POTTER AND THE HALFBLOOD PRINCE (OV)
Met: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson Regie: David Yates

Harry Potter nr. 6!

dagelijks (behalve wo.) 21.00, 3e week

TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN
Met: Shia LaBeouf en Megan Fox Regie: Michael Bay

dagelijks (behalve wo.) 18.45, 4e week

Zeeland op zomerexpositie in De Hollandsche Maagd
Jaap van der Gaarden, Geeske Harting, Anita Gaasbeek en Lothar Vigelandzoon exposeren tot en met 25 juli schilderijen en beelden in de thema-expositie ”De Zomer” in De Hollandsche Maagd aan de Oosthaven in Gouda.
De galerie is in juli gevuld met schilderijen, bronzen en glas in een expositie met een zomers karakter. In deze expositie presenteert de galerie voor Gouda ook weer een aantal nieuwe kunstenaars. Nieuw in de galerie en in Gouda zijn onder meer de subtiele in vele lagen opgebouwde schilderijen met Zeeuwse landschappen van Jaap van der Gaarden. Na eerst zijn inspiratie te hebben gehaald uit landen en gebieden ver hier vandaan, haalt Jaap van der Gaarden sinds 2002 zijn inspiratie dichter bij huis: Schouwen-Duiveland, het geboorte-eiland van zijn moeder. Naast het werk van Jaap van der Gaarden zijn er in de zomerexpositie ook schilderijen te zien van Geeske Harting. Geeske bouwt in vele transparante lagen haar olieverfschilderijen. Ook zijn er onder meer dansschetsen en schilderijen met uitvergrootte tulpen van Anita Gaasbeek en een blikvanger in de etalage van De Hollandsche Maagd zijn de monumentale in warme kleuren gepatineerde bronzen appels en peren van Lothar Vigelandzoon. Verder zijn nieuw in de galerie de glasobjecten en sieraden van glas van Martine Knoppert. Galerie de Hollandsche Maagd is gevestigd aan de Oosthaven 28 in Gouda. Voor openingstijden en meer informatie: www.dehollandschemaagd.nl

Met: Sandra Bullock en Ryan Reynolds, regie: Anne Fletcher
dag. 19.00 en (beh. di.) 21.30, vr. 15.15, za. t/m di. ook 14.15, 2e week

THE PROPOSAL

ICE AGE 3 (OV) Dawn of the Dinosaurs! Engelstalige animatiefilm met de stem van o.a. Queen Latifah
alleen di. 21.00, 9e week

ANGELS & DEMONS - HET BERNINI MYSTERIE KINDERMATINEE

Alle films zijn Nederlands gesproken.
vr. 15.00, za. t/m wo. 14.00, 2e week

Orgelconcert in de Sint Janskerk
Jaap Kroonenburg, organist van de Grote Kerk in Maassluis bespeelt op 15 juli het orgel in de Sint-Janskerk. Sinds 1972 is hij als organist verbonden aan de Grote of Nieuwe Kerk in Maassluis. Eerst als tweede organist naast Feike Asma en na diens overlijden in 1984 als vaste bespeler van het befaamde Garrelsorgel.
Het programma van Jaap Kroonenburg begint en eindigt met een werk van een Nederlandse componist: hij start met Variaties en Fuga over ‘Waer dat men sich al keerd of wend’ van Willen Mudde en eindigt met Deuxième Choral van Hendrik Andriessen. Daartussen staan werken van Mendelssohn, Saint-Saëns en Tours op het programma. De concerten op woensdagavond beginnen om 20.00 uur en duren ongeveer een uur. De toegangsprijs voor de concerten is zes euro (65+ vijf euro) inclusief koffie of thee.

ICE AGE 3 (NL) Dawn of the Dinosaurs!
Nederlandstalige animatiefilm met de stem van o.a. Daphne Bunskoek

vr. 15.15, za. t/m di. 14.15, wo. 13.30 en 15.00, Nederlandse première

Duiveland XII van Jaap van der Gaarden.

Met: Free Souffriau als Mega Mindy, Yolanthe Cabau van Kasbergen als Miss Volta, Regie: Matthias Temmermans Vrijdag Voordeel Matinee € 6,Maak gebruik van het Vrijdag Voordeel Matinee voor de films: - Ice Age 3 (OV) - Ice Age 3 (NL) - Het geheim van Mega Mindy

HET GEHEIM VAN MEGA MINDY

Behalve uitgever is de Gouda Media Groep ook reclame- en ontwerpbureau. Folders, brochures, huisstijlen, briefpapier, flyers, jaarverslagen, nieuwsbrieven, websites? Bel voor meer informatie met 0182-322456. Zie ook www.goudamediagroep.nl

DE

Krant VAN Waddinxveen

Nummer 28 10 juli 2009

20

50
JAAR
Wim
van der Ham

u Ke

ke

ns

1 95 9 - 2009

Theresiastraat 168-178 Den Haag 070 383 50 10 Coppeliaschouw 8 Zoetermeer 079 33 00 9 00

inbouwapparatuur voor zonnige prijzen

AKTIE WEKEN MET ZOMER VOORDEEL stuntprijzen voor kwaliteitskeukens

* aktie week van 10/7 tm 16/7 2009, niet in combinatie met andere akties en/of aanbiedingen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful