Você está na página 1de 2

olakovi Marija

Divald Sunica

5. vjeba: ultrazvuk
U ovoj vjebi smo pomou ureaja za ultrazvunu dijagnostiku odredile dimenzije epa i
stiropora unutar bolusa. Zatim smo iz dobivenih podataka odredile volumen tijela. Osim toga
izmjerile smo jedna drugoj irinu karotidne arterije.
Koritene formule:

Vvaljka = r 2 h
Vkvadra = a b c

EP:
1
.
2
.
3
.

h (mm)
5

h (mm)
0,67

2r (mm)
36

2r
2,33

0,33

32

1,67

0,33

33

0,67

h =4,33mm
2r =33,67 mm

h =0,44 mm

2r =1,56mm

V = h r 2 = 3904 mm 2
V = (0.102 + 0.046) 3904 = 577.792 mm 3
V = (3900 600)mm 2

STIROPOR:
a (mm)
1
53
.
2
50
.
3
51
.

a (mm)
1,67

b (mm)
48

b (mm)
2,33

c (mm)
5

c (mm)
0,33

1,33

45

0,67

0,33

0,33

44

1,67

0,67

a =51,33mm

a =1,11mm

b =45,67 mm

b =1,56mm

c =4,67 mm

c =0,44 mm

V = a b c = 11026,2mm 3
V = (0,0216 + 0,0342 + 0,0942) 11026,2 = 1653,93mm 3
V = (11000 2000) mm 3

KAROTIDA:

2r= 6 mm