Você está na página 1de 1

Rbrica davaluaci de l'aprenentatge cooperatiu

Criteris davaluaci de resultats


Penso en les meves idees abans de discutir les de tots

Guida Alls. Mar 2014

Criteris davaluaci de realitzaci


NOVELL APRENENT AVANAT Penso en les meves idees abans de discutir amb l'equip. S que necessito els altres. Escolto les seves idees per en valoro noms algunes. EXPERT Penso en les meves idees abans de discutir amb l'equip. Les ordeno per explicar-les millor. Si alguna idea no t res a veure amb all que aprenem no la comento. S que necessito els altres per fer una bona feina i els animo a participar. Valoro les seves idees i dono un feed-back positiu. Per aix puc influir positivament per millorar la tasca del grup S decidir les feines i organitzar-les i em sento content de poder ajudar a decidir

Per pensar en les meves idees i no seguir les dels meus amics necessito que em donin un temps per poder-me concentrar Escolto els meus companys Escolto els meus per no crec que la meva opini companys per el que sigui prou interessant com per mimporta s que guanyin dir-la. les meves idees

Escolto i valoro les idees dels altres i tinc capacitat de lideratge Madapto al que decideixen els meus companys. Normalment m'estimo ms que decideixin per mi El producte final ha estat el resultat de les aportacions (feina i idees) de tots els membres La majoria ha donat idees.

Si una decisi em sembla prou important dono la meva opini encara que em costi o que no em surti perfecte.

Hem tingut en compte les idees de tothom. Tothom ha donat idees per algunes no shan tingut Si alguna no sha tingut en compte hem dit el en compte. No hem pensat a dir per qu. per qu. He fet la meva part de a He fet la feina que em corresponia dins els Estic aprenent a gestionar el temps perqu aquest cop ho feina per la propera terminis previstos i penso que ha quedat he deixat per darrera hora i he fet la feina a la correguda vegada hi dedicar ms prou b. temps He ajudat els meus companys quan alg no entenia o no sabia fer alguna cosa

Ens hem ajudat quan alg no entenia o no He ajudat a un company perqu la mestra mho ha demanat sabia fer alguna cosa

Quan un company no fa la seva part o tenim Quan un company no fa la seva Quan un company no fa la seva part o tenim un un conflicte li s dir sense que li spiga greu Hem sabut solucionar part o tenim un conflicte em conflicte li dic per a vegades em surt un to de veu (=soc assertiu). Primer ho intentem costa molt dir-li. Prefereixo dir- massa alt o enfadat. O b li dic a mitges sense donarels conflictes solucionar nosaltres mateixos i si no podem, ho a la mestra. li a entendre tot el que penso. demanem ajuda Fonts emprades: Neus Sanmart. Rbrica davaluaci de laprenentatge cooperatiu per a 3r cicle. Rbrica daprenentatge cooperatiu del Collegi Montserrat de Barcelona