Você está na página 1de 19

Weekendbijlage Weekendbijlage vanvan dagblad dagbladAmigoe Amigoe

zaterdag 26 april 2014

Strijd om erkenning Chinezen als oorlogsslachtoffers

??????

Pagina 6 & 7

zaterdag 26 april 2014

Inhoud Foto van de week.


Voorpagina 1 Inhoud Uitgelicht 2 3

Gezondheid 4 & 5 Literatuur Eten & drinken 6&7 8&9

Een gruwelijk einde in Batavia 10 & 11 Puzzels Columns Business 12 13 14 t/m 20


Sabitah zit op de M.M. Romerschool en de school had een Trash modeshow georganiseerd. Onze goede vriend Amigoe is ons goed van pas gekomen!, schrijft Claire Lanoy. Sabitah was trots op haar jurk en kreeg ook veel complimenten. Daar zijn vrienden nu eenmaal voor. Heeft u een mooie foto? Stuur hem dan naar napa@amigoe.com

Colofon
BLADMANAGER Linda van Eekeres email: napa@amigoe.com telefoon: 7672000 EINDREDACTEUR VORMGEVING Hans Vaders Wendela Ataliede Linda van Eekeres Sarah Kuiper Oscar Vanegas Ken Wong

Thuis.

Concert Normaal

Voorpaginafoto:

Aan deze apa werkten mee: Ingemara Bak Marius Bremmer Monique Casimiri Hans de Haan Lennart Huijsen Erik van Kampen Brede Kristensen Shakti-Aroena Lakhi Judice Ledeboer Roxanne Martha Islelly Pikerie Milangela Plate Marcel Truyens William ten Veen Bertine Vermeer May Voges Mineke de Vries Miriam de Windt Ken Wong

De eerste keer dat ik in Nederland naar een concert ging was naar een concert van Normaal. Een rockband uit de Achterhoek. Nu heb ik zelf ook een aantal jaren in de Achterhoek gewoond, dus je zou zeggen dat ik wel gewend moest zijn aan de mensen en hun mentaliteit. Nou, daar heb ik mij wel in vergist. Dat concert dus. Van te voren werden we gewaarschuwd. Men zei dat we oude kleren aan moesten trekken die vies mochten worden en kapot mochten gaan. Dat op zich vond ik al best vreemd. Ik was gewend om je netjes aan te kleden als je naar een optreden van het een of ander gaat. Maar we namen het advies ter harte en hadden oude kleding aan. Ook werd, ons meisjes afgeraden om witte T-shirts aan te trekken. De locatie had ons misschien al moeten waarschuwen, maar naef als we waren deed dat niet meteen een alarmbel rinkelen. Het concert was in een grote stal. Zaagsel en zand op de grond, met hier en daar nog wat uitwerpselen van paarden, vermoed ik. Ik was nog geen kwartier binnen of ik had het Monique Casimiri eerste glas bier al in mijn nek zitten. iedereen had minstens twee cups bier in zijn handen en bij de muziek werd flink heen en weer gedanst, gesprongen en bewogen. Dat het bier flink over de rand van de cups klokte maakte niets uit. De volgende lading werd alweer gehaald. Bij sommige nummers die de band speelde was het de gewoonte om het bier in het rond te gooien. Na een half uur waren de haren kletsnat van het bier, onze T-shirts waren nat en ik snapte toen waarom we het advies hadden gekregen om geen witte T-shirts aan te trekken. Ook begon ik te snappen waarom we oude kleren aan moesten. Uiteraard vanwege al het bier, vermengd met zaagsel, paardenstront en opspattend zweet. Een miss-wet-T-shirt zou er niets bij zijn. Maar zeker ook omdat de shirts kapot gescheurd werden. Zo liepen de meeste mannen al gauw in ontbloot bovenlijf rond en zag je zo nu en dan weer een T-shirt door de lucht heen gaan. Maar niet alleen bij de mannen zag je dit. Er waren ook meerdere vrouwen met ontbloot bovenlijf. Zij werden op de schouders genomen door de mannen, en torenden dus hoog boven iedereen uit. Zonder T-shirt en soms ook zonder ondergoed, overgoten door bier, genoten ze van het concert. Ik weet niet waar ik uiteindelijk het meeste van gechoqueerd was. De mannen die alsmaar handtastelijker en luidruchtiger werden. De vrouwen die steeds minder om het lijf hadden en dat ook niet erg schenen te vinden. Of de terugreis in de trein waar wij zaten, tussen de keurige families die op zondag teruggingen naar huis, in onze kleren die naar bier, zweet, paardenstront en zaagsel roken. Met als excuus, wat volledig geaccepteerd werd, dat we naar een concert van Normaal waren geweest.

zaterdag 26 april 2014

Uitgelicht.
44 Groepen in Se-optocht
Voor de 39e keer werd afgelopen maandag Se gevierd. 44 Groepen liepen in de optocht mee tijdens het oogstfeest. Wie het heeft gemist of er niet genoeg van kan krijgen: op 4 mei is de Se-optocht op Bndabou te zien.
Fotos: Edsel Sambo

Gezondheid

zaterdag 26 april 2014

Medisch.

Statine het wondermiddel


The Lancet een uitgebreid onderzoek gepubliceerd, gebaseerd op 27 gerandomiseerde studies, door de Cholesterol Treatment Trialists (CTT), een samenwerkingsverband van onderzoekers. Dit onderzoek laat veel gunstiger resultaten zien van het gebruik van statines dan voorheen. Vervolgens verscheen in 2013 een overzicht van F.Taylor van de gezaghebbende Cochrane organisatie die verrassend deze CTT-resultaten onderschreef, het voorstel van verlaging van het risicopercentage ondersteunde en ook de vrees voor het ontstaan van bijwerkingen bij deze nog gezonde mensen wegnam.

Statines zijn medicijnen die het cholesterolgehalte in het bloed verlagen. Ook op Curaao gebruiken veel mensen dit middel en hoe ouder men wordt, hoe groter de kans dit middel voorgeschreven te krijgen.

Kritiek

Tekst: Hans de Haan

oor patinten met hart- en vaatziekten zijn statines al lang een must en dus een standaardvoorschrift. In Nederland gebruiken 1 miljoen mensen dit medicijn en uitgaande van dezelfde verhouding ten aanzien van de bevolkingsgrootte, zullen op Curaao mogelijk ruim 9000 personen dit middel gebruiken. Het is daarom belangrijk dat iedereen beschikt over goede informatie over dit medicijn. De meest voorgeschreven statines zijn atorvastatine, simvastatine en pravastatine. Dit zijn de goedkope generieke producten omdat de patenten ervan zijn verlopen. Vorig jaar zijn in de VS de richtlijnen voor statines aangepast en Engeland is hier ook mee bezig. De middelen werken echter zo goed - vandaar het wondermiddel - dat het gebruik ervan zelfs wordt aanbevolen voor (nog) gezonde mensen, als een vorm van primaire preventie. Dit advies staat ter discussie.

woordelijk is voor het ontstaan van een hoog gehalte ervan in het bloed, maar ook voor het bevorderen van het ontstaan van de gevreesde arteriosclerotische plaques in de bloedvaten. Daar gaat het om, want die plaques kunnen loslaten en het bloedvat verstoppen waardoor - afhankelijk van de plaats - een hartinfarct of een beroerte kan ontstaan. HDL die het overtollige cholesterol weer terugvoert naar de lever waardoor het gehalte ervan in het bloed daalt. Deze laatste vorm wordt daarom het goede cholesterol genoemd. Het is in dit verband goed om te weten dat men geen hoog cholesterolgehalte krijgt van een vet dieet of het eten van veel cholesterolhoudende voedingsmiddelen. Slechts twee procent van het cholesterol in ons lichaam is afkomstig van ingenomen voedsel. bypassoperatie, een (te) hoog totaal cholesterolgehalte en overige risicofactoren, waaronder een erfelijke aanleg voor een hoog cholesterolgehalte. Voor al deze indicaties is levenslange behandeling met statines noodzakelijk. De middelen zijn veilig en effectief en worden meestal goed verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn maag- en darmklachten, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid en milde spierklachten, maar die treden doorgaans alleen op aan het begin van de behandeling. Ernstige spierklachten (myopathie) komen zelden voor. copercentage is. Op grond van de resultaten van enkele recente, grote onderzoeken, wordt nu aanbevolen dit percentage te verlagen, in de VS zelfs naar 7,5 tot 5 procent en in Engeland naar 10 procent. Dit betekent dat gezonde mensen al vanaf de leeftijd van 56 jaar statines zouden moeten gaan slikken. Door de Engelse National Health Service werd een nieuwe test voor deze risicobepaling ontwikkeld, de Qrisk 2-2013 Web Calculator (http://qrisk.org). Hiermee kan iedereen in de leeftijd van 2584 jaar die nog geen hartziekte of beroerte heeft gehad, zijn/ haar risico op het krijgen van een hart- en vaatziekte berekenen voor de komende 10 jaar.

De werking van statines

J.D. Abramson publiceerde eind vorig jaar in de British Medical Journal een artikel waarin hij op grond van eigen onderzoek van dezelfde CTT-gegevens, aantoonde dat de voordelen van de statines worden overdreven, de nadelen ervan worden weggewuifd en ook dat deze preventie het sterftecijfer niet verlaagt. Deze laag-risicopatinten hebben daarentegen wel 18 procent meer kans op het bloot staan aan bijwerkingen, zoals het krijgen van diabetes (vooral bij vrouwen), leverontsteking en myopathie. De conclusie van deze auteur is dan ook dat het CTT-onderzoek niet goed is uitgevoerd, het Cochrane rapport - gebaseerd op dit onderzoek - ook niet deugt en de voordelen van deze primaire preventie niet opwegen tegen de nadelen. Daar komt nog bij dat dit CTT-onderzoek werd gefinancierd door de fabrikant van n van de populaire statines en dat geeft te denken. Er is al uitgerekend dat bij invoering hiervan 13 miljoen gezonde Amerikanen statines zouden moeten gaan slikken. Good for business!

Cholesterol

Dit is een vettige substantie die in de lever wordt gevormd en belangrijke taken heeft, enerzijds voor de productie van celmembranen en anderzijds voor het maken van bepaalde hormonen (steroden), vitamine D en gal (galstenen bestaan voor 80 procent uit cholesterol). Cholesterol is niet oplosbaar in bloed en moet daarom voor het transport worden verpakt in een omhulsel van eiwitten en vetten (lipoprotenen). Er zijn twee vormen: LDL die het cholesterol naar de weefsels brengt en verant-

Statines remmen de aanmaak van cholesterol in de lever en verlagen het cholesterolgehalte in het bloed met 30-50 procent. Verder vertragen ze het proces van de aderverkalking en zorgen ze voor minder irritatie aan de binnenwand van de bloedvaten. Ze worden voorgeschreven aan alle hart- en vaatpatinten met vernauwingen in de bloedvaten en aan iedereen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten door: angina pectoris, vernauwingen in de bloedvaten van de benen, de hals of het hart, suikerziekte (diabetes), een doorgemaakt hartinfarct of beroerte, een ondergane dotterbehandeling of

Risicobepaling

De oorspronkelijke richtlijnen adviseerden ook het toedienen van statines aan mensen zonder bovengenoemde indicaties, maar die wel een 20 procent kans hadden op het binnen 10 jaar krijgen van een hart- of vaatziekte op grond van een speciaal hiervoor ontworpen berekening. Deze vorm van primaire preventie werd toen wereldwijd door deskundigen op dit gebied wel geaccepteerd, omdat 20 procent een realistisch risi-

Herziene richtlijnen

In de VS werden eind vorig jaar door het American College of Cardiology/American Heart Association (ACC-AHA) op grond van nieuw onderzoek de richtlijnen voor het gebruik van statines in allerlei opzichten aangepast, ook ten aanzien van de risicobepaling. Er is in de diverse Amerikaanse medische tijdschriften veel kritiek op deze nieuwe richtlijnen geuit. In 2012 werd in

Hans de Haan is arts en jarenlang actief geweest als medisch adviseur bij diverse instanties.

zaterdag 26 april 2014

Gezondheid

Werk en gezondheid.
In de huidige maatschappij is de vrouw niet van de werkvloer weg te denken. In sommige beroepen zijn er zelfs overwegend vrouwen die het werk uitvoeren, bijvoorbeeld in verzorgende beroepen, het onderwijs en sociale beroepen. De meeste vrouwen maken gedurende hun carrire n dan wel meerdere zwangerschappen door.

Werken tijdens en na de zwangerschap

Tekst: Earley S.W. Elshot-Sardjo wangerschap, voor de vrouw die het doormaakt, maar ook voor de omgeving die er indirect mee te maken heeft, is geen ziekte maar zeker wel een bijzondere periode die normaliter ruim 40 weken duurt. Wat zijn de werkgerelateerde factoren waar rekening mee gehouden dient te worden gedurende de zwangerschap? Welke belasting mg of kn de zwangere hebben? Wat kan de vrouw na de zwangerschap?

gere minder lang staand werk verrichten. Kortom, de fysieke belastbaarheid is betrekkelijk en hangt af van het werk dat de zwangere vrouw verricht. Behalve fysieke factoren zijn er vele andere werkgebonden risicofactoren. Denk daarbij aan blootstelling aan prikkels, zoals straling, chemische stoffen, biologische agentia, niet per se voor de zwangere risicovol, maar wel voor de ongeboren baby. De gevaren zijn voor sommigen groter aan het begin van de zwangerschap, omdat ze de vorming van de baby kunnen benvloeden. Denk bijvoorbeeld aan rntgenstralen, giftige stoffen zoals bestrijdingsmiddelen en bepaalde metaalsoorten. Over het algemeen krijgt de werkomgeving pas na de tweede maand over de zwangerschap te weten. De eerste periode waarin het embryo dan gevormd is (de eerste acht weken), is intussen dan al voorbij. Alertheid is dus geboden. Andere prikkels kunnen schadelijk

Tijdens de zwangerschap

Bepaalde risicos zijn gebonden aan de termijn van de zwangerschap. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen eerste trimester (1 - 13 weken), tweede trimester (14 - 27 weken) en derde trimester (28 weken tot de bevalling). Fysiek kan een vrouw in het laatste trimester steeds minder aan, vooral bij werkzaamheden waar er gebukt, getild, geknield of gehurkt moet worden. Werken op grote hoogte is tijdens de zwangerschap risicovoller dan anders. De groter wordende buik kan ook bij bepaalde werkzaamheden in de weg staan (bijvoorbeeld chauffeurs). Door vochtophoping kan een zwan-

zijn gedurende de hele zwangerschap. Denk bijvoorbeeld aan trillingen, lawaai en hoge temperaturen. Zware mentale belasting kan ook gevolgen hebben voor de zwangerschap. Verschillende onderzoeken zouden hebben uitgewezen, dat mentale stressfactoren (niet per se werkgerelateerd) invloed kunnen hebben op de zwangerschap en het ongeboren kind. Bestaat er twijfel over de gevolgen of het risico van bepaalde prikkels tijdens de zwangerschap, dan is het belangrijk om daar bij uw arts informatie over in te winnen. De bedrijfsarts die inzicht heeft in de belastende werkfactoren kan er gerichter advies over verschaffen.

geven.

Werken na de bevalling

Na de bevalling betekent het zich aanpassen aan een nieuw levensritme. De ene vrouw kan dit beter aan dan de andere. Zowel fysiek als mentaal zal de moeder kort na de bevalling misschien nog niet alles aankunnen. Gelukkig heeft zij acht weken de tijd, of als ze heeft kunnen doorwerken zelfs langer, tot ze weer begint met werken. Dat geeft haar de tijd het nodige te regelen en zich voor te bereiden op terugkeer naar het werk. Vakantie opnemen is altijd een optie om thuis te blijven genieten van de baby. Werken na de zwangerschap vereist soms een aanpassing van de werkbelasting. Werken in combinatie met borstvoeding kan nu beter met de gewijzigde wetgeving. Daarin is opgenomen dat werkgevers aan een borstvoedende werkneemster (ten hoogste) 25 procent van haar arbeidstijd de gelegenheid dienen te bieden om haar kind te voeden, dan wel borstvoeding te kolven en daar, waar nodig, een geschikte ruimte voor ter beschikking stellen. Bij een voltijdbaan is dat twee uur per werkdag, tot maximaal negen maanden na de bevalling. Werken terwijl je kinderen hebt blijkt uit de praktijk heel goed mogelijk. Flexibiliteit en regelmogelijkheden kunnen zeker bijdragen aan de efficintie en productiviteit van de werkende moeder. Tevreden moeders leiden tot gezonde kinderen en gezonde gezinnen tot een gezondere maatschappij! De wijzigingen in de Zwangerschapswet zijn verschenen in Publicatieblad 2012 No 24. Earley S.W. Elshot-Sardjo is Arboarts, werkzaam bij Arbo Consult.

Met zwangerschapsverlof

Ter bescherming van moeder en kind zijn recent enkele wetsartikelen, betrekking hebbende op zwangere werknemers, in het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen gewijzigd. Zo heeft de zwangere vrouw thans recht op 14 weken verlof, in beginsel ingedeeld in zes weken zwangerschapsverlof en acht weken bevallingsverlof. Is de vermoedelijke datum (bevalling of geplande keizersnee) bekend, dan kan de dag, waarop het zwangerschapsverlof ingaat, worden bepaald. Vrouwen verkiezen vaak om langer door te werken, zodat zij na de bevalling wat langer met de baby thuis kunnen blijven. Dit is tot twee weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum mogelijk. Uiteraard hangt doorwerken af van de belasting en de belastbaarheid. Zwangerschapsverlof heeft namelijk ook het doel dat vrouwen zich zowel mentaal als fysiek op de bevalling en de periode n de bevalling voorbereiden. Langer doorwerken dient te geschieden in overleg met de werkgever. De bedrijfsarts kan daarin een verantwoord advies

Literatuur

zaterdag 26 april 2014

Strijd om erkenning Chinese


De Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaao (SEOC) maakt zich hard om vijftien Chinese contractarbeiders, die op 20 april 1942 door overheidsagenten op Curaao werden doodgeschoten als oorlogsslachtoffers te erkennen. Voorzitter van de SEOC, Nizaar Makdoembaks, zet zich al vanaf 2003 in om door archiefonderzoek zoveel mogelijk documenten rond de gebeurtenissen op die dag boven tafel te krijgen. Hij schreef het boek De aprilmoorden waarin hij het hele gebeuren op die aprildag heeft gereconstrueerd en in zijn nieuwste boek, Chinezen gekwetst in Oost en West, presenteert de auteur resultaten van nieuw onderzoek, met nieuwe documenten en getuigenverklaringen.
Tekst: Judice Ledeboer Fotos: Ken Wong

Nizaar Makdoembaks, met zijn nieuwste boek Chinezen gekwetst in Oost en West op de begraafplaats Kolebra Brd. Op de voorpagina staat Wim van Lamoen samen met de schrijver afgebeeld. Vakbondsman Van Lamoen is ook een voorvechter van erkenning van de Chinezen als oorlogsslachtoffers.

e auteur vertelt speciaal aan de apa over zijn leven en zijn drijfveren om de gebeurtenissen rond die 20e april 1942 tot de bodem uit te zoeken. De Amigoe mocht er in die tijd niet over publiceren. In het boek staat hierover: De drukpers was gecensureerd. Johan Hartog, een Nederlands journalist, wilde in maart 1942 over de Chinese zeelieden een artikel in de Amigoe di Curaao publiceren, maar dat werd gecensureerd (Ribbens e.a.,2008:146). Uit protest liet de redactie de plek waar het artikel gepland stond blanco en plaatste rechts onder die lege plek alleen een citaat uit de Curaaose Staatsregeling over de afschaffing van de slavernij. Gouverneur Wouters strafte de krant voor deze actie met een driedaags verschijningsverbod. (Howarth e.a.,2007:57). De Amigoe krijgt nu dus de kans om in hun wekelijkse bijlage, apa, wel te schrijven over de gebeurtenissen voor en na 20 april 1942. De schrijver van het boek is Nizaar Makdoembaks, artsonderzoeker. Hij is geboren en getogen in Suriname. In 1968 ging hij naar Nederland om te studeren. Daar werd ik bewust, zegt hij. Ik zag dat het koloniaal systeem niet menselijk was en dat veel offers zijn gedaan voor een welvarend Nederland. Hij deed in die roerige jaren 60 in de vorige eeuw mee aan demonstraties en kreeg toen ook contact met Curaao. Suriname was net onafhankelijk geworden en op grond van de informatie die hij als student kreeg vond hij dat Curaao zelf moest bepalen wat hun

status moest zijn. Maar gaandeweg kwam hij erachter dat het zo niet werkte. De banden met het Koninkrijk der Nederlanden en de status van kolonie heeft een groot stempel gedrukt op de eilanden en vroeger ook op Suriname en Nederlands-Indi. Makdoembaks groeide op in Suriname in een buurt die te vergelijken is met Koraal Specht zoals dat nu bekend staat. Hij mocht van zijn ouders niet met Afros spelen, omdat zij crimineel zouden zijn. Makdoembaks zag dat niet zo. Je wordt niet als crimineel geboren. Ik kreeg een pak slaag als ik met Afros speelde. Omdat ik islamiet ben moest ik ook naar moslimlessen. Ik snapte niets van de Koran en werd opstandig. Ik stopte zelfs met school. Makdoembaks was toen rond de 15 jaar en kon ook niet meer naar huis. Hij zwierf rond, logeerde dan weer bij een tante, dan weer bij een oom en werkte als tuinman om wat geld te verdienen. Door dat werk kwam hij in contact met veel verschillende mensen, met andere religies en andere waarden en normen. Hij was heel leergierig, wilde zijn blik op de wereld verbreden en las kranten. Uiteindelijk kwam het weer goed met zijn ouders en heeft hij toch zijn mulo afgemaakt en omdat hij niet onverdienstelijk kon schilderen, werd hij kunstschilder. Om in zijn onderhoud te kunnen voorzien ging hij in de haven werken, waar hij ook in contact kwam met veel verschillende mensen en toen hij hoorde dat het mogelijk was om met een mulo-diploma een beurs te krijgen om in Nederland te gaan studeren, greep hij dat met beide handen aan. Binnen een paar dagen moesten

al zijn papieren in orde zijn, maar omdat zijn plek door het zoontje van een Statenlid werd ingepikt, kon hij bijna niet naar Nederland. Op het laatste moment kwam alles nog in orde. Hij had gekozen voor een studie in Leiden voor histocytopathologisch analist, hoewel hij niet wist wat het inhield, maar hij vond de lange naam wel interessant klinken. Histopathologie is de meestal microscopische studie van ziekteprocessen in weefsels. Uiteindelijk is hij medicijnen gaan studeren en was hij na zeven jaar arts. Hij werd huisarts in Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmer. Daar heb ik voor het eerst armoede gezien. De werkloosheid was er hoog. Kinderen gingen met een lege maag naar school. Ik gaf brood op recept, zodat ze iets te eten kregen. Andere artsen namen dit concept later ook over en het broodop-recept was de voorloper van de voedselbanken zoals die nu bestaan, zegt hij met enige trots. Dat Makdoembaks arts is geworden heeft te maken met zijn gevoel van onrecht inzake de mensenrechten. Dit is een rode draad in zijn leven en het schrijven van het boek Chinezen gekwetst in Oost en West waar hij schrijft over de - volgens hem was het pure moord - dood van vijftien Chinezen, is daar ook een gevolg van. De arts-onderzoeker is vanaf het moment dat hij in 2003 hoorde over dit voorval en de wijze waarop er door de Nederlandse regering op is gereageerd bezig met diepgaand onderzoek naar de feitelijke gebeurtenissen op 20 april 1942. Er is zelfs een stichting (SEOC) opgericht die zich hard maakt voor de vijftien Chinese stakers die zijn dood-

geschoten en hun nabestaanden. In het voorwoord van het boek schrijft de auteur: Behalve dat de SEOC doorlopend onderzoek doet naar de ware toedracht van deze moordpartij, is zij ook voortdurend bezig erkenning van het gebeurde (en erkenning voor de slachtoffers en hun nabestaanden) te verkrijgen van overheidszijde.

Deksel op de pot

En dit laatste is ook de kern van het boek. Op Curaao is de stichting succesvol, want in 2011 zijn de zogeheten Aprilmoorden door het bestuur erkend en is 20 april zelfs uitgeroepen tot nationale herdenkingsdag van de slachtoffers. Het stoort Makdoembaks mateloos dat Nederland de deksel op de pot houdt, zoals de auteur dat schrijft in zijn voorwoord van het boek. De kern van zijn onderzoek en inzet voor de SEOC is dat er eerherstel plaatsvindt voor de vijftien slachtoffers, dat zij erkend worden als oorlogsslachtoffers en niet als gewone burgers begraven liggen. Doelstelling van de stichting is dat documenten die toen niet gepubliceerd konden worden nu wel gepubliceerd worden. In het boek laat de auteur zien dat er grond is voor verder onderzoek. De arts-onderzoeker heeft namens de SEOC de Nederlandse regering in 2011 via advocaten verzocht om de doodgeschoten Chinezen als oorlogsslachtoffers te erkennen en of de Staat anders bereid zou zijn een onderzoek in te stellen naar de toedracht op die 20e april 1942. De Staat liet echter via zijn minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat het antwoord op deze verzoe-

ken negatief was. De minister beriep zich daarbij op dezelfde onderzoeken die destijds door de autoriteiten werden gebruikt en hij zag geen aanleiding voor verder onderzoek. Makdoembaks wil echter de onderste steen boven halen. In zijn nieuwste boek toont hij aan dat de feiten waarop de minister zich baseert niet objectief vast staan. Als interpretatie van te weinig beschikbare feiten teveel ruimte laat voor verschillende versies dan zou dat juist aanleiding moeten zijn voor verder onderzoek, aldus de auteur. Het draait volgens hem allemaal om waarheidsvinding. Wat is er op 20 april 1942 gebeurd? Het was oorlog. Chinese arbeiders uit Rotterdam werkten als stokers op olietankers van Shell. Het werk was gevaarlijk en de arbeiders kregen slecht betaald en werkten onder zware omstandigheden. Op 24 februari 1942 ging een groep van ruim 420 Chinese zeelieden staken en toen de staking uit de hand dreigde te lopen grepen de politie en bewakers van de olieraffinaderij op Curaao in. In de twee maanden die volgden vonden er onderhandelingen plaats tussen de CSM (Curaaose Scheepvaart Maatschappij) en de Chinese stakers, maar die verliepen moeizaam en dat weet men aan de Chinese leiders. Iedereen moest gewoon weer aan het werk. De leiders weigerden dit en toen werden zij gearresteerd en naar kamp Suffisant, buiten Willemstad gebracht. Men hoopte dat dit de andere stakers zou doen besluiten de staking op te heffen. Het verwachte resultaat bleef echter uit: de Chinezen bleven staken en ook zij werden naar kamp Suffisant gebracht.

zaterdag 26 april 2014

Literatuur

arbeiders als oorlogsslachtoffers


Op 20 april 1942 werd op dracht gegeven aan de hoofdinspecteur van politie van Curaao om een deel van de groep naar een ander kamp te brengen. Hij kreeg daarbij hulp van acht beambten van de Vreemdelingendienst van Curaao, dertien politiemilitairen en een aantal bewakers van de CPIM. Deze voorgenomen scheiding resulteerde in een gewelddadige confrontatie waarbij twaalf Chinezen omkwamen en drie later aan hun verwondingen overleden. De vijftien overledenen werden anoniem begraven op het Kolebra Brd (kerkhof van de schande) in de wijk Cas Chiquito waar volgens de katholieke regels zondaars en criminelen begraven moesten worden. Er werd op Curaao een eenzijdig onderzoek ingesteld waar een rapport over is verschenen, maar het incident werd zoveel mogelijk stil gehouden. Volgens Makdoembaks zijn de Chinese zeelieden in koelen bloede vermoord. Makdoembaks: Je moet weten hoe dat toen ging. De instructie was: de schepen mesten varen. De geallieerden in Europa hadden de olie nodig voor hun schepen en vliegtuigen. Een staking zou uit de hand kunnen lopen en die moest de kop in worden gedrukt en dat is ook gebeurd door het executeren van die vijftien Chinezen. En een executie staat gelijk aan moord. Een executie doe je met voorbedachten rade. Ze zijn dus vermoord, maar dat wordt ontkend. En er waren ook officieren die het gevaarlijke werk op de schepen niet meer wilden doen, maar naar hen werd geluisterd en zij zijn vrijuit gegaan.

Gevonden materiaal

In het boek schrijft Makdoembaks over allerlei nieuwe inzichten die er verkregen zijn na zijn uitvoerige zoektocht naar feiten. Gevonden archiefmateriaal toont aan dat regelgeving onrechtmatig is toegepast en slecht is nageleefd met betrekking tot de Chinese stakers. Hij laat zien dat men vanaf het begin heeft geprobeerd elk ander onderzoek naar de kwestie te dwarsbomen via diplomatiek spel, censuur en doodzwijgen. De arts-onderzoeker heeft nog niet alles boven tafel en wil zelfs documenten als autopsierapporten gaan zoeken in de regeringsarchieven. Volgens hem is het bestaan van die documenten zeer aannemelijk. Ruim een derde van het boek zijn bijlagen in de vorm van kopien van documenten uit die tijd zoals de brief van 28 april 1942 van Buitenlandse Zaken, afdeling Consulaire- en Handelszaken vanuit Londen, waarin de toenmalige minister informeert naar de gebeurtenissen op 20 april 1942, een kopie van het proces verbaal van hoofd-inspecteur van Politie Van der Kroef, en een verslag van de Procureur-Generaal inzake de Chinezen-kwestie alsmede een kopie van een brief van 10 juli 2013 waarin minister Plasterk antwoord geeft aan SEOC. Om de lezer mee te nemen

in zijn gevoel voor rechtvaardigheid en schending van de mensenrechten besteedt de auteur aandacht aan geweld tegen Chinezen in Oost en West door de geschiedenis heen. In hoofdstuk twee van het boek toont Makdoembaks aan dat het met groot geweld neerslaan van de staking van de ruim 420 Chinezen op 20 april 1942 een aanpak was die besloten lag in de beleidscultuur van de in Nederlands-Indi functionerende bestuurders van de overheid, het bedrijfsleven en het militair apparaat. Hij schrijft hierover: Met de oorlog als motief werden de koloniale dreiging en strafmaatschappij die de Oost in wezen was alsnog naar het westen gehaald. Alsnog, want de CPM deed in 1924 al een

poging daartoe.

Beslist een aanrader

Het boek is niet alleen verslag van een zoektocht naar de waarheid van een gebeurtenis die in de geschiedenis heeft plaatsgevonden en weleens meer donkere bladzijden uit de geschiedenis het licht kan laten zien dan men zou willen, maar ook een heftig protest tegen het schenden van mensenrechten, het erkennen van schuld, het eerherstel van mensen die hun leven in de waagschaal stelden voor een vrije wereld. Voor mensen die belangstelling hebben voor het recht in het algemeen en voor geschiedenis van Curaao is dit boek beslist een aanrader. De auteur, die zichzelf met recht onderzoeker noemt, gaat verder met zijn

zoektocht naar de waarheid, die misschien niet helemaal naar boven zal komen, maar met zijn zoektocht heeft hij wel de gestorven Chinezen de aandacht gegeven die ze verdienen als mens en zullen ze ieder jaar op 20 april op Curaao herdacht worden op de begraafplaats Kolebra Brd, waar ook een plaquette staat met alle namen, dankzij de inzet van SEOC. Voor meer informatie: zie www.nationaalmonumentcuracao.com. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel. Contact SEOC: E: makdo000@planet.nl ISBN 978-90-76286-17-4 / NUR 697

Letra
Melania Mazzucco
Een tweetal rauwe, realistische en veel te denken gevende postmoderne romans, die vanwege hun actualiteit ook iets fascinerends hebben. Uit Itali en Frankrijk. Nu in het Nederlands vertaald. De eerste is geschreven door Melania Mazzucco: Limbo (523 pp, 2013). Ze werd als schrijfster bekend en populair met enkele opvallende en gedurfde romans, zoals Vita (2003) en Un giorno perfetto (2005) ook in het Nederlands vertaald: Een volmaakte dag. Haar nu in het Nederlands vertaalde roman Limbo gaat over een vrouwelijke sergeant, Manuela Paris, die het in haar hoofd heeft gehaald zich te laten uitzenden naar Afghanistan. Bij een bomaanslag waarbij haar soldaten zijn omgekomen, raakt zij zwaargewond. Terug in Itali schreeuwend wakker. Eigenlijk is ze reeds gestorven. Hier heeft ze niets meer te zoeken. Maar ze ontmoet ergens een mysterieuze gast, een schaduwfiguur, een wellicht dood gewaande persoon, die haar een bundeltje brieven nalaat. Er is zoiets als een feest der herkenning. Limbo: de menselijke conditie in het algemeen. en toneel. Nu dan Heureux les heureux (2013), in het Nederlands vertaald Gelukkig de Gelukkigen (2014). Motto is van Borges: Felices los amados y los amantes y los que pueden prescindir del amor. Ze borduurt verder op Borges: de wereld heeft haar betovering verloren. Dat blijkt uit alles wat er om ons heen gebeurt en vooral uit onze zogenaamde duurzame relaties. Kijk je daarvan op? Heb ik iets onzinnigs gezegd? Zo laat ze een personage vragen. Ruzie om de gekste dingen, reeksen gewilde en ongewilde misverstanden, uit de hand gelopen plagerijen met dubbele bodem, getreiter waar je gek van wordt, beschuldigingen die je alle levenslust ontnemen, Fellini-achtige dialogen die je in het onzekere laten of je nu moet lachen of huilen en ga zo maar door. Een echtpaar valt niet te begrijpen, zelfs niet als je er deel van uitmaakt. Dat geldt voor alles. Dit is een bruut relaas over de menselijke ontzetting. Eveneens een kenmerk van de menselijke conditie.

Yasmina Reza

moet ze thuis revalideren en haar PTSS zien te verwerken. Dat lukt haar niet. Ze zweeft voor haar gevoel ergens tussen hemel en helse aarde, in limbo dus. De beelden van de oorlog poppen voortdurend op. s Nachts wordt ze

Het tweede boek is van Yasmina Reza (Joods-Iraanse afkomst, woonachtig in Frankrijk). Ze was enige tijd gefascineerd door Nicolas Sarkozy. Voordat hij tot president werd gekozen schreef ze een portret van hem. Als je goed leest een ontluisterend portret. Nicolas, een grillig, egocentrisch, charmant machtsbelust jochie zonder visie. Het bleek behoorlijk te kloppen. Ze schreef romans

Eten & drinken

zaterdag 26 april 2014

Chablis, vriend van de zee


Chablis-wijn is afkomstig uit een bekende Franse wijnstreek, zon 180 kilometer ten zuidoosten van Parijs, 100 kilometer ten noordwesten van Dijon.
Tekst: Erik van Kampen crus op, allemaal zuidelijk en zuidwestelijk gelegen. Groots torenen ze uit boven het dorp Chablis, hun wijnen kunnen al even groots zijn. Dit zijn bewaarwijnen die pas na tien jaar en meer wonderlijk complexe aromas ontwikkelen, terwijl de zuren eeuwig jong lijken te blijven. Samen gaat het hier slechts om 100 hectaren grand cru-wijngaarden. De jaarlijkse wijnfeesten in Chablis zijn een goede gelegenheid om binnen korte tijd de wijnen van vele domeinen naast elkaar te proeven en te vergelijken. Daarnaast zijn er ongeveer 200 individuele wijndomeinen in Chablis, zoals de wijnhuizen Moreau, Latour en Barton & Guestier. Een karakteristieke Chablis is puur en heeft veel mineraliteit. Het relatief koele klimaat in combinatie met de bodem drukt zich uit in aromas van kalk, krijt, jodium en zoute drop. Mineraliteit betekent ook transparantie, lichtvoetigheid en balans. De wijn bevat daarnaast veel florale en fruitige tonen. In combinatie met oesters en andere schaaldieren - zoals kokkels en mosselen - komt de Chablis het beste tot zijn recht. Votre Sant Erik van Kampen is sommelier bij Licores Maduro.

e Chablis-wijn komt van de hellingen tegenover het stadje, aan de andere kant van het riviertje Serein. De enige druivensoort die volgens de wet op herkomstbenaming verbouwd mag worden is de Beaunois, de plaatselijke benaming voor de Chardonnay. De druiven groeien in een grond met een hele unieke samenstelling, namelijk een mengsel van kalk, klei en fossiele mosselen. Elk jaar houdt Chablis zijn wijnfeesten, al 60 jaar lang. Net vr de eindejaarsfeesten waar Chablis steevast geschonken wordt bij oesters en schaal- en schelpdieren. De feesten zijn nog in volle opbouw als we op het afgesproken uur arriveren in het centrum van Chablis. Onze wijn is een van de bekendste ter wereld, zegt Gilles Fvre, co-voorzitter van het syndicaat van wijnbouwers. En dat klopt, de naam Chablis is wereldwijd een begrip. Waarom is Chablis zo bekend en bemind? Vaak wordt verwezen naar de unieke ondergrond van deze wijnstreek die, naast kalk en klei, veel fossielen van schaal- en schelpdieren bevat, omdat de zee in prehistorische tijden tot hier reikte. Dat zou verklaren waarom Chablis zon perfecte begeleider is van deze zeevruchten; men noemt hem soms oesterwater omdat hij zo naadloos past bij deze begeerde schelpdieren. Ondanks het feit dat deze wijn tot Bourgogne wordt gerekend en ook van Chardonnay wordt gemaakt, heeft hij onmiskenbaar een eigen identiteit, door een combinatie van factoren: de reeds genoemde bodemsamenstelling, de steilere hellingen waarop de wijngaarden zijn gelegen, en het koelere klimaat door de noordelijke ligging. Dat maakt van Chablis een wijn met messcherpe zuren en doordringende mineralen,

anders dan de meeste witte bourgognes. Maar zon noordelijke ligging betekent ook dat de druiven moeite hebben om ieder jaar goed rijp te worden. En dat was meteen te merken in de verschillende Chablis-wijnen. Jaargangen als 2007 en 2008 hebben geleid tot wijnen met hoge minerale tonen en vele frisse tonen van groene appel. Jean-Paul Durup, co-voorzitter van het promotiebureau van Chablis, en zelf eigenaar van 200 hectaren, laat zich niet van de wijs brengen: Dit zijn jaargangen voor de echte liefhebbers van Chablis. Moeilijker toegankelijk in hun jeugd, inderdaad, maar die hoge zuren zullen versmelten en zorgen voor bewaarkracht. Deze proeverij bevat alleen wijnen uit de gemeentelijke appellatie Chablis, en daarin kan je van alles aantreffen: van de flauwste tot de beste exemplaren. De grote bekendheid van Chablis heeft immers niet alleen buitenlandse wijnproducenten verleid om de naam onrechtmatig te gebruiken, ook in de streek zelf kwamen domeinen en coperaties in de verleiding om de naam Chablis op steeds meer flessen te zetten die het resultaat waren van steeds hogere oogstrendementen, wat een negatief effect heeft op de kwaliteit. En net zoals in Champagne werd ook voortdurend druk uitgeoefend om het grondgebied van de appellatie uit te breiden, desnoods met percelen die niet over de unieke Chablis-bodem beschikken.

Liefhebbers van Chablis weten natuurlijk dat niet alleen de gemeentelijke appellatie bestaat. Er is ook de appellatie Petit Chablis en er is de top van de streek: Chablis Premier Cru en Grand Cru. Ik werd meegenomen op een tocht door de wijngaarden. Mijn compagnon kent letter-

lijk elke heuvel en elk perceel, hij behoort dan ook tot de veertiende generatie van dit wijnbouwersgeslacht, verankerd in de streek. We wandelen door de bekende premier cru-valleien zoals Vaillons, Fourchaume, Montmains en Beauroy. Dan duiken de hellingen van de zeven grands

zaterdag 26 april 2014

Eten & drinken


Kook mee met May.

Food for thought . Risotto koken met kinderen


Als u gaat koken met uw kinderen is het leuk om variatie te hebben. U kunt ze enthousiast maken door te zorgen voor een heel ander gerecht voor de verandering.
Tekst: Miriam de Windt en risotto is op zich al een apart rijstgerecht. Met de lente in dit recept (veel jonge groente van het seizoen), wordt het nog spannender en interessanter voor de kids. Hebben ze in ieder geval een verhaal om op school en aan vriendjes te vertellen. En u bent blij, want ze hebben een aardige portie harde groente naar binnen. In deze nieuwe serie zullen we ook de aanbevolen hoeveelheden voor kinderen van 7-10 jaar in een tabel vermelden. U kunt zien dat de percentages voor verschillende voedingsstoffen niet veel verschillen van die voor volwassenen. Kinderen hebben naar verhouding meer energie en voedingsstoffen nodig.

Lente-risotto

ook nog handig om rekenen te overhoren. Voor wat betreft dit recept: zelf bouillon maken zal een goed leermoment zijn voor de kids.

Miriam de Windt is ditiste en natural nutritionist. T 889-1788 C 520-6932 E mdewindt@scarlet.an Facebookpagina: facebook.com/ndcsdewindt

Voedingswaarde voor 1 persoonsportie, gebaseerd op 8 porties voor volwassenen:


Voedingsstoffen Calorien/ kJoules Natrium Eiwitten Kalk Vetten IJzer Verzadigde vetten Vitamine A Cholesterol Vitamine B1 Koolhydraten Vitamine B2 Voedingsvezels Vitamine C Hoeveelheid 347 / 1457 1118 mg 12 g 209 mg 15 g 2,5 mg 6g 155 mcg 26 mg 0.11 mg 42 g 0.2 mg 4g 16 mg % DAH 17% 56% 12% 30% 22% 17% 30% 17% 9% 11% 17% 15% 13% 23%

Ingredinten: 225 gram groene asperges 4 eetlepels olijfolie 1754 gram dunne sperziebonen, in stukjes 175 kleine courgettes, in stukjes 225 gram diepvries doperwten, ontdooid 1 ui, schoongemaakt en fijn gesneden 2 tenen knoflook, fijn gehakt 350 gram arboriorijst 1,5 liter eigen gemaakte kippenbouillon, aan de kook houden 4 lente-uien, in stukjes zout en vers gemalen zwarte peper 50 gram ongezouten roomboter 125 gram versgeraspte Parmezaan 2 eetlepels fijngehakte bieslook gescheurde basilicumblaadjes naar smaak Bereidingswijze: De harde uiteinden van de asperges afbreken. De punten eraf snijden en de stengels in stukjes snijden 2 eetlepels van de olijfolie op een hoog vuur verhitten in een koekenpan. De asperges, de sperziebonen, de courgettes en de doperwten in de olie roerbakken tot ze beetgaar zijn maar nog fris van kleur. Apart houden. De resterende olie verhitten in een grote pan met dikke bodem boven een matig vuur. De ui toevoegen en 3 minuten al roerend bakken tot de uien glazig zijn, de knoflook toevoegen en 30 seconden meebakken. De rijst toevoegen en al roerend meebakken tot de rijst transparant is. Nu de hete bouillon lepel voor lepel toevoegen onder voortdurend roeren. De volgende lepel toevoegen als de vorige helemaal is opgenomen. Het vuur zonodig hoger draaien tot het lekker pruttelt. 20 Minuten doorgaan met toevoegen van de bouillon, tot de rijst romig is en alle bouillon heeft opgenomen. Met de laatste hoeveelheid bouillon de voorgebakken groenten en de lente-uitjes toevoegen. Nog 2 minuten doorkoken en op smaak brengen met zout en peper. De boter de Parmezaan, de bieslook en de basilicum er door scheppen. De risotto van het vuur nemen en in een mooie schaal opdienen. Voor 6 8 personen. Eet smakelijk, May

Laat kinderen helpen

Hoe jonger u kinderen in de keuken aan het werk kunt krijgen, des te beter. Als het ware met de paplepel gezonde voeding ingegoten. Kinderen jonger dan 7 jaar kunt u bijvoorbeeld groente en andere ingredienten laten wassen, mits u het niet erg vindt dat u n de kinderen allemaal nat zullen worden. Ook kunt u jongere kinderen ingredinten laten aanreiken uit de koelkast, op tafel of aanrecht. Zo leren ze de namen van de ingredinten. Maar vanaf 7 jaar kunt u ze iets meer laten doen onder uw toeziend oog. Met een plastic mes een en ander schoonmaken en snijden, wegen en meten van de ingredinten. Dit laatste is

De percentages zijn berekend op basis van 2000 calorien (8400 Kjoules) per dag, voor een gezonde volwassene.

Voedingswaarde voor 1 persoonsportie, gebaseerd op 10 porties voor kinderen:


Voedingsstoffen Calorien/ kJoules Natrium Eiwitten Kalk Vetten IJzer Verzadigde vetten Vitamine A Cholesterol Vitamine B1 Koolhydraten Vitamine B2 Voedingsvezels Vitamine C Hoeveelheid 278/ 1168 894 mg 9g 168 mg 12 g 2 mg 5g 124 mcg 21 g 0.08 mg 33 g 0.16 mg 3g 13 mg % DAH 14% 45% 12% 24% 16% 25% 25% 18% 8% 10% 12% 16% 10% 19%

De percentages zijn berekend op basis van 2000 calorien (8400 Kjoules) per dag, voor gezonde kinderen van 7-10 jaar.

10

zaterdag 26 april 2014

zaterdag 26 april 2014

11

Pieter Erberveld: een gruwelijk einde in Batavia


Jazeker, het ging er in WestIndi ten tijde van de slavernij wreed aan toe. Maar ook in Oost-Indi gebeurde vreselijke dingen: schijnprocessen, martelingen en executies. Onze medewerker Marius Bremmer stuitte op een begraafplaats in de Indonesische hoofdstad Jakarta op een merkwaardige schandmuur. Een steen op die muur verhaalt over de verfoeilijke nagedachtenis van ene Pieter Erberveld. Wie was deze halfbloed die in 1722 zo vreselijk aan zijn einde kwam?

Gouverneur-Generaal Hendrick Zwaardecroon. De schandmuur rond de voormalige woning van Pieter Erberveld te Batavia rond 1885.

Een bezoeker leest aandachtig de tekst op de schandmuur.

Tekst: Marius Bremmer

ieter Erberveld wordt in 1663 geboren in Batavia, de hoofdstad van het vroegere Nederlands-Indi. Hij is halfbloed: zoon van een Duitse vader en een inlandse moeder. Halfbloeden staan vanwege hun getinte huidskleur in de koloniale samenleving lager op de maatschappelijke ladder dan de Europese Nederlanders. Na het overlijden van zijn vader erft Pieter een groot landgoed bij Batavia. Het bestuur van de kolonie laat het oog vallen op een deel van deze grond. Men verzint een list om het eigendom in twijfel te trekken. Volgens gouverneur-generaal Hendrick Zwaardecroon zijn de papieren niet in orde. Problemen dus voor Erberveld! Eind 1721 ontdekken de Nederlanders een samenzwering tegen het gezag. Er doen geruchten de ronde dat er plannen bestaan om samen met de Javaanse vorst Raden Kartadria alle Europeanen in Batavia te vermoorden. De inlandse slaaf die deze samenzwering bij justitie meldt, wijst Pieter Erberveld aan als het brein achter de mogelijke opstand. Dat juist deze halfbloed genoemd wordt, komt het bestuur van Batavia heel goed uit: zo kan men de problemen rond het landgoed van Erberveld ook oplossen. Zou niet juist Erberveld bij de genoemde samenzwering betrokken zijn? Hij heeft immers een motief om wraak te nemen op het landsbestuur vanwege diens betwiste landgoed! Erberveld wordt samen met negentien van zijn slaven opgepakt en gemarteld. Zelfs kinderen van zeven en acht jaar worden als getuigen ingezet en misbruikt. Na hevige

folteringen bekennen alle verdachten. Ook Erberveld bekent op de pijnbank en zegt dat de plannen voor het oproer in de la van een kast in zijn woning te vinden zijn. Deze la blijkt later leeg. Alle beklaagden worden ter dood veroordeeld en komen op gruwelijke wijze aan hun eind. Zelfs voor die tijd gaat het er extreem aan toe: Erberveld, 59 jaar oud, wordt agterwaarts op een kruys gebonden, de regterhand afgekapt, met gloeyende tangen op de borst, armen en beenen geknepen en het vlees daeruyt gehaelt; dan van onderen op het ligchaem geopent, het hart deartuyt gehaalt en in t gesicht geworpen, en verders het hoofd afgekapt en in stukken gehouwen. Het hoofd en de vier quartieren van zijn lichaam worden buiten de stad, opgehangen, ten proye der vogelen.

Schandmuur

Het huis van Erberveld wordt met de grond gelijk gemaakt. Men bouwt een muur om de rune, een schandmuur. Daar bovenop plaatst men het afgehakte hoofd van Erberveld. Aan de voorkant van de muur komt een steen met inscriptie in twee talen als waarschuwing voor iedereen die ooit nog plannen in het hoofd haalt om zich tegen het koloniale bestuur te keren. Nooit mag iemand meer op deze grond iets bouwen of planten! Dit is de tekst op de schandmuur: Uyt een verfoeyelyke gedagtenisse teegen den gestraften landverraader Pieter Erberveld sal niemant vermoogen te deeser plaatse te bouwen, timmeren en metselen off

planten nu ofte ten eenigen daage. Batavia den 14 april april 1722. Vanaf die dag lopen elke zondag de inwoners van Batavia die naar de protestantse Portugese Buitenkerk gaan langs deze plek. Vooral mensen van gemengd bloed storen zich aan deze schandmuur. Het Indo-Europees Verbond, een vereniging van inwoners van Nederlands-Indi van gemengde komaf, ijvert jaren voor verwijdering van dit symbool van wreedheid en partijdige rechtspraak. Uiteindelijk wordt pas na meer dan tweehonderd jaar - ten tijde van de Japanse overheersing van Nederlands-Indi in de Tweede Wereldoorlog - de schandmuur weggehaald. De terechtstelling van Pieter Erberveld vond plaats onder het gezag van de in de geschiedenisboeken als bekwaam en rechtvaardig bekend staande Gouverneur-Generaal Hendrick Zwaardecroon. En van de getuigen van de wrede afloop van het proces tegen Erberveld is de Nederlander Petrus Vuyst. Door invloedrijke familie kwam hij in dienst van de VOC. Hij klom al snel op tot gouverneur van Ceylon, het huidige Sri Lanka. Bij zijn aankomst op Ceylon had hij een pleister over zijn rechteroog geplakt omdat hij het volk van Ceylon wilde tonen dat hij geen twee ogen nodig had om op zon klein eiland het bestuur te voeren. Hij kreeg er te maken met tegenstand en nam het proces tegen Pieter Erberveld als voorbeeld om tegenstanders uit de weg te ruimen. Vuyst trad zelf als beul op. Verschillende slachtoffers verkozen de dood boven de martelingen of bekenden. Ze noemden lukraak namen

van anderen, die daarna werden gepakt. Zo herhaalde zich het wrede spel. Gevangenen kregen de ene dag alleen water, de andere dag gezouten vis. Negentien personen werden doodgemarteld, sommige op dezelfde wrede wijze als Erberveld. Ook Vuyst richtte in de hoofdstad Colombo schandmonumenten op. Toen deze verhalen doordrongen in Batavia, greep het koloniale gezag in. Men stuurde een schip naar Ceylon om gouverneur Vuyst in hechtenis te nemen. In Batavia werd Vuyst ter dood veroordeeld. Hij werd onthoofd, gevierendeeld en met vuur verbrand. Zijn as werd in zee gestrooid. Daarna liet men de nog in gevangenschap zittende slachtoffers van Vuyst vrij. De schandmonumenten te Colombo werden afgebroken. De schandmuur die men ooit om het huis van Pieter Erberveld bouwde bestaat nog steeds. De muur, compleet met de in steen gebeitelde waarschuwingstekst en een dreigende doodskop, is nu in Jakarta onderdeel van Museum Taman Prasa. Hier zijn veel graven, fraaie grafstenen en protserige grafmonumenten uit de koloniale tijd bijeengebracht. Overigens werd op de plaats van het huis van Erberveld pas in 1986 gebouwd: toen verrees er een showroom voor een Toyotadealer. De Indonesische overheid koestert er de nagedachtenis aan de als landverrader vermoorde halfbloed Pieter Erberveld. In Pieter Erberveld ziet men in Indonesi een dappere held, een halfbloed die het al heel vroeg waagde zich te verzetten tegen het blanke koloniale gezag.

De ingang van het museum waar oude graven van koloniale Nederlanders en de schandmuur bewaard worden.

12

zaterdag 26 april 2014

Puzzels.
PRIJSPUZZEL
Horizontaal: 2. Rechtskundige term; 6. eskimovaartuig; 12. soort bij; 15. bouwmateriaal; 17. leerling (Fr.); 18. Japanse munt; 20. afnemen; 21. boom; 22. cultusgebruik; 25. aansporing; 26. tap; 29. geloofsbelijdenis; 30. landbewerking; 33. vluchtig omhulsel; 35. tandglazuur; 37. klank; 39. Zwitsers kanton; 40. in vuur en vlam staan; 42. nachtkleding; 43. rivier in de Ardennen; 45. Noach; 46. Griekse letter; 48. een weinig; 50. rivier in Groot-Brittanni; 51. stelsel; 52. luchtbelletje. Verticaal: 1. Cijfer; 2. god van de oorlog; 3. zwevend voertuig; 4. Spanje en Portugal; 5. insect; 7. symbool actinium; 8. gevoel na een intercontinentale vlucht; 9. Japanse parelduikster; 10. Engels graafschap; 11. berg in Itali; 13. persoonlijk vnw. (Fr.); 14. geur; 16. broedplaats; 18. marionet; 19. waternimf; 23. elk; 24. gouden tiendollarstuk; 26. deel van de visvangst voor de bemanning; 27. keurig; 28. apostel; 29. gevaarlijke periode; 31. omtrent; 32. verovering; 34. stonde; 36. buffelsoort; 38. gezichtsorgaan; 40. onnozel; 41. nieuwe ster; 44. filmdecor; 47. reuzenvogel; 49. symbool selenium; 50. reeds.
1 12 17 21 26 28 33 39 43 48 51 44 49 52 34 40 45 50 29 35 36 41 46 47 30 37 42 22 23 13 18 2 3 4 5 14 19 24 27 31 38 32 6 7 15 20 25 8 9 10 16 11
Griekse godin

ZWEEDSE PUZZEL
ver anderen struisvogel plaats in Frankrijk rivier in Rusland grappenmaker wimper speel penning roei vaartuig Belg jonge koe geografi sche mijl berg weide stimule rende stof schaak term schaal dier symbool titanium heer afloop uitroep achter bezinksel ten gunste van groot vertrek venijnig kunst (Lat.) oorlogs vloot

taak

CRYPTOGRAM
1 4 5 6 2 3

7 8 9 10 11

Horizontaal: 1. Arena voor biljarters (4); 4. Ter versiering van een haas die erin zit (5); 7. Geen gezelschapsreis (7); 8. Zet de Engelsman in de diepte! (3); 9. Voornaam bekend van de grotten (3); 10. Door elkaar komen er dertien binnen (7); 12. Voor dit boek is een hoeveelheid lef nodig (7). Verticaal: 2. Vreemd, hoe men het ook bekijkt (4); 3. Even aanraken deze uitsteeksels! (6); 4. Stop niet met tennissen als je bijna gaat winnen (8); 5. Het eten wordt er zwart van (4); 6. Die bloem gaat met zijn tijd mee (6); 9. De hoofdpersoon is niet bang uitgevallen (4); 11. Licht voor de vogels (3).

Uit de inzendingen van de Amigoe-puzzel van vorige week is als winnaar van de weekprijs van 25 gulden getrokken:

12

De winnaar kan zijn/haar prijs na identificatie ophalen op het kantoor van de Amigoe. Curacao: Kaya Fraterna di Skrpn z/n tot drie uur n.m. Aruba: Patiastraat 13, Bilderdijkstraat 16-2 tijdens kantooruren. Bonaire: Shon Ma Carolina, Kaya Nikiboko Noord 18. Oplossingen moeten zowel op Curaao als Aruba zijn ingediend op woensdag voor 12:00 uur. Gelieve duidelijk op de enveloppe te vermelden: Amigoe-puzzel. Vanuit Bonaire kan de oplossing gefaxt worden naar Curaao: (00599-9) 767-4744.

E.H. Martinus Timonstraat 4 Aruba

Franklin Alberg Kaya Seri Kalki 19 Curaao

WOORDZOEKER
R G N U L U U D E I F I O I I I T G A I I D I L O Z V T L T P S E B E I B R U G M D A A S N K S I I E

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.

N E

E M L C O E O I

R N L L E

G O S M C O N S N A H A E A D T A P N E I R N E E D E C N L

SUDOKU
Schrijf alle cijfers 1 t/m 9 in alle verticale kolommen, alle horizontale rijen n in alle vierkantjes van 3 x 3 vakjes.

L M L

P N O O K K

B S O A T M U M A A A E L I E
P O P E B U I D E L

LIGHT

HEAVY

R A R M S O Q B P R

2 3 9 5

7 9

8 3 7 9 4 6 8 2 8 1 4 7 5 8 2 6 1 2 4 5 1 3 4 1
8 1 2 3 6 9 5 7 4 5 7 9 8 4 2 3 6 1 3 6 4 5 7 1 9 2 8 2 9 5 4 3 6 1 8 7 1 3 8 7 2 5 4 9 6 6 4 7 9 1 8 2 5 3 7 2 1 6 5 4 8 3 9 9 5 3 1 8 7 6 4 2 4 8 6 2 9 3 7 1 5 4 1 5 8 7 3 6 2 9 9 3 7 6 2 5 4 1 8 8 6 2 1 4 9 3 7 5 2 8 3 7 1 4 5 9 6 6 5 1 3 9 2 8 4 7 7 4 9 5 8 6 1 3 2 1 7 6 9 3 8 2 5 4 5 9 4 2 6 1 7 8 3 3 2 8 4 5 7 9 6 1

4 5 2 9 3 4 2 1 1 6 6 5 7 3 4 8 8 6 2

R G A E D N L T S O E T M U Z I E

R V O E N N L E A O V I P R O I E L L T A

R A T D I

E O R A R T E V
R I G A W E E E L A L A T E L L E R

Adonis Apollo Aquavit Balorig Bezoldiging Bondslid Docent Doema Draaitol Eilat Enamel Lectuur Maaien Manna Mesten Morgenrood Nectar Nestellakei

Nevelbank Oblie Omloop Palet Pianissimo Reuzenreptiel Salvia Stremmen Stripfiguur Toverklanken Verzorgen

9 1

A E A P R A V

S C S E N N
O K A D A R T R A G E V O E L B A A R E L R O U G E F E N M I D D E L S S L E G O Z O A L O S A R D I N E O P M M A R N E K P

Z O R G E N E

M N G K N A B
Zweedse puzzel
K T N A R I A D N E E M A W L G E M I S B E P O D E S T R O N K I P O P E E A O K E N I M R O D S T R O P A A C A C I A B L O C E L

Puzzelland/140426

Prijspuzzel
E O S I N E N A A M R E U T U I D I E A T O L N E P E N T E M I R M E P E K N I K K E T T E R

OPLOSSINGEN VORIGE KEER


Cryptogram: Horizontaal: 1. Aria; 4. bingo; 7. service; 8. bit; 9. eer; 10. enteren; 12. kanalen. Verticaal: 2. Rooi; 3. afweer; 4. botbreuk; 5. nest; 6. oproer; 9. enen; 11. ton. Woordzoeker: Steunfraude
Light Heavy

zaterdag 26 april 2014

13

Kind en scheiding

houdt, dan was hij niet weggegaan, of dan zou hij me vaker willen zien. Die gedachte kan een kind een enorm gevoel van afwijzing geven en kan het zelfbeeld van het kind heel veel schade toebrengen. Kinderen moeten deze uitdagingen zelf aangaan, maar ouders kunnen hen hierbij wel helpen. Belangrijk is dat ouders er voor waken dat kinderen bij ruzies worden betrokken. Dit is vaak moeilijk, omdat kinderen uit zichzelf al de neiging hebben om partij te kiezen voor degene die naar hun idee het meest gekwetst is. Ze kunnen zich dan als bondgenoot aanbieden en dat kan heel aanlokkelijk zijn, met name wanneer een gekwetste ouder behoefte heeft aan steun en begrip. Om te voorkomen dat het kind in een spagaat terecht komt en het gevoel krijgt dat het moet kiezen (wat weer gepaard gaat met schuldgevoelens), is het beter om het kind op een zo objectief mogelijke manier over de situatie te informeren en het de mogelijkheid te geven om ook de andere kant van het verhaal te horen te krijgen. Verder is het vooral belangrijk om het kind gedurende de hele fase van verwer-

king en veranderingen - die soms wel jaren kan duren - duidelijk uit te blijven leggen wat er aan de hand is, wat er gaat gebeuren en welke veranderingen dit met zich mee brengt. Dit biedt de nodige zekerheid en veiligheid die nodig zijn om met verdriet en veranderingen om te kunnen gaan.

Tuma mi Man

Waar het vroeger normaal was dat partners rond hun twintigste trouwden en hun leven lang bij elkaar bleven, is dit tegenwoordig bijna uitzonderlijk te noemen.
Tekst: Bertine Vermeer

of dat ze nu minder serieus worden genomen. Ik denk dat de meeste stellen nog steeds hun best doen om een relatie te laten werken, maar het is wel veel meer dan vroeger geaccepteerd om de keuze te maken om apart verder te gaan. Je kunt dit een goede ontwikkeling noemen op het gebied van keuzevrijheid en -acceptatie, maar wanneer er kinderen bij betrokken zijn kan een scheiding van ouders wel heel zwaar en schadelijk voor hen zijn. De weg van verwerking, aanpassing en acceptatie brengt bij kinderen onder meer de volgende uitdagingen met zich mee.

Leren omgaan met verdriet en teleurstelling. Hier wordt de basis gelegd voor het verdere leven in het omgaan met verdriet en teleurstelling. Het onder ogen zien, het erkennen van de realiteit. Kinderen blijven vaak lang hoop houden dat de situatie teruggedraaid wordt. Ze denken nog vaak magisch, dat ze gebeurtenissen kunnen benvloeden. Ze kunnen zich daardoor ook verantwoordelijk en schuldig gaan voelen. Omgaan met emoties en gevoelens. Vooral kinderen in de leeftijd van zes tot tien jaar denken nogal eens: Als papa van mij

Tuma mi Man is een kinderdagverblijf, dat behalve reguliere opvang ook sociale opvang biedt aan minderbedeelde kinderen uit de achterstandswijken in de omgeving Parera. Voor meer informatie over Tuma mi Man: info@tumamiman.com / +5999 4659200, of facebook.com/FundashonTumaMiMan

it hoeft niet te betekenen dat relaties vroeger beter waren,

Ir. Bertine Vermeer is office-manager en innovatie-deskundige bij Tuma mi Man.

Huntu Krsou.

Vorige week schreef ik er nog over: samenwerken is de manier om tot een better quality of life te komen. Samen onze omgeving mooier maken, waarbij een ieder zijn eigen manier heeft van het geven van kleur. Ik geloof hierin en elke keer als ik projecten zie waarbij verschillende partijen met geheel andere belangen samen voor het grotere doel gaan, dan maakt mijn hart een sprongetje van blijdschap. Want blijkbaar kan ht en halverwege vorig jaar mocht ik dit dan ook van dichtbij ervaren.
Tekst: Shakti-Aroena Lakhi et begon allemaal met een interview dat ik had met Kenneth Hooten van Fundashon Instituto Splikami. Ooit vertelde Hooten mij dat hij een helofytenfilter in zijn tuin had liggen dat hij zelf gebouwd had. Een helofytenfilter is een natuurlijk afvalzuiveringssysteem dat met behulp van planten afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Het water van onder meer zijn keuken en badkamer liet hij opvangen en werd door dit filter gezuiverd. Dit gereinigde water gebruikte Hooten voor het bevloeien van

Samen leren, samen doen


werking was een feit. Kortom, RBC deed mee omdat zij met haar Blue Waterproject wil bijdragen aan toegang tot schoon water. Aqualectra tracht op haar manier de samenleving bewust te maken van waterbesparing. Splikami droeg bij door haar technische kennis en praktijkervaring te delen en tot slot Huntu Krsou die als procesbegeleider en projectmanager zich inzet voor een better quality of life. Uit deze symbiotische match kwamen twee projecten voort. Ten eerste World Water Day 2013, een minisymposium over water met als hoofdpresentatie de werking van het helofytenfilter. Groenhofje Hamid was het tweede project waarin de bouw van een helofytenfilter een feit was. Daarnaast kregen leerlingen van de basisschool les over waterbesparing en legden zij gezamenlijk een groentetuin aan die bevloeid werd met het gezuiverde water afkomstig van het helofytenfilter. Dit is hoe een samenwerking eruit zou moeten zien. Met als belangrijkste ingredinten: elkaar vertrouwen en zien als constructieve partners en gaan voor een gezamenlijk doel: duurzame ontwikkeling van Curaao.

zijn fruitbomen in eigen tuin. Ik was onder de indruk. Dit was een oplossing voor waterbesparing binnen de Curaaose context. Voor iedere burger die zoiets in zijn tuin laat maken was dit een goede manier om geld te besparen. Wie wil dat nou niet. Dit kon niet beperkt blijven tot de tuin van Hooten. Nee, iedere Curaaose tuin moest er een hebben. Met die gedachte in mijn achterhoofd kwam ik in gesprek met de Royal Bank of Canada (RBC) die vanuit hun Blue Water Project waterprojecten aan het opzetten zijn op de eilan-

den en in Suriname. Het opzetten van een helofytenfilter sprak hen aan. Ondertussen zat RBC ook in gesprek met Aqualectra als partner op het gebied van water en dit idee paste ook goed binnen Aqualectras beleidskader. Voor ik het wist zaten vier partijen aan tafel: Stichting Huntu Krsou, Fundashon Instituto Splikami, RBC en Aqualectra. Ondanks hun verschillende achtergronden gingen zij voor n ding: met ons werk willen wij bijdragen aan ons dushi Krsou. Dit was de verbindende rode draad. De samen-

Ir. Shakti-Aroena Lakhi is voorzitter en medeoprichtster van Huntu Krsou. Een stichting die zich inzet voor een better quality of life op Curaao. Meer lezen over dit initiatief: www.huntu-korsou. org en www.facebook.com/HuntuKorsou .

14

Business Advertorial

zaterdag 26 april 2014

Nieuwe naam en slogan:

EY Curaao viert
vond echter een loskoppeling plaats en werd het bedrijf samen met andere EY-vestigingen in het Caribische gebied onderdeel van EY Americas. De vraag kwam toen op hoe het bedrijf zich het beste kon positioneren. Er werd dus besloten om zich meer regionaal te focussen en om geografische grenzen waar mogelijk op te heffen. Volgens de huidige partners kwam de ontwikkeling en daarbij behorende voordelen redelijk snel. EY Caribbean heeft zich thans goed gepositioneerd om de regionale klanten te bedienen. In de kantoren in Aruba en Curaao werken momenteel ongeveer 125 mensen en op de andere eilanden nog eens 425 mensen. Met de toetreding van Mark A. Weinberger, als nieuwe Global Chairman en CEO lanceert EY ook zijn nieuwe visie 2020. Door workshops en brainstormsessies te organiseren werden alle medewerkers van EY aan het denken gezet, omdat het gaat om het effect van ieder individu en op ieder individu. Een belangrijke boodschap in deze visie is om het bedrijf in het jaar 2020 op een verantwoorde wijze te hebben verdubbeld naar een wereldwijde omzet van 50 miljard US dollar. Bij het realiseren van deze groei moet er te allen tijde rekening gehouden worden met de kwaliteit van diensten en welke diensten wel en welke niet aangeboden moeten worden. De filosofie die achter deze visie schuilt is duidelijk. De twee kernpunten van de filosofie zijn: investeer in mensen en investeer in kwaliteit. Voor de locaties Curaao en Aruba betekende dat: hoe ga je dat doen en met welke diensten? De organisatie heeft zich daar uitvoerig over gebogen en de twee kernpunten zijn thans bewerkt met strategische keuzes. EY wil zich duidelijk onderscheiden van de andere zogenaamde big four accountantskantoren. Zij willen zich onderscheiden door hun mensen. Daar wordt dan ook flink in genvesteerd. Op internationaal niveau staat EY niet voor niets na Google op de tweede plaats als beste werkgever. EY heeft de lat hoog liggen en wil in het bedrijf vooral hoog opgeleide medewerkers, die expertise in huis hebben. De uitdaging is om de expertise die zowel lokaal als internationaal aanwezig is in zon grote organisatie van financile experts te vertalen naar de lokale markt met als achterliggende gedachte: hoe kunnen we onze klanten en gemeenschappen het beste dienen.

Hun wortels gaan terug tot de 19e eeuw en onder de gewaagde leiding van hun stichters Arthur Young en Alwin C. Ernst en door talloze bijdragen van mensen over de hele wereld is Ernst & Young thans een toonaangevende wereldwijde organisatie op het gebied van professionele dienstverlening. Het bedrijf groeide uit tot een organisatie waar thans mondiaal 175.000 mensen werkzaam zijn. In de loop der jaren veranderde de naam ook een aantal keren door fusies en overnames van andere bedrijven, nu met de nieuwe koers, die de organisatie wereldwijd heeft ingezet is er ook een nieuwe naam: EY (in plaats van Ernst & Young).

et ingang van 1 juli 2013 heeft EY een nieuwe Global Chairman en CEO, Mark A. Weinberger, die het opportuun vindt om zich als een bedrijf te presenteren, dat meewerkt aan een beter werkende wereld. EY heeft thans 728 kantoren in 150 landen, georganiseerd in 29 regios en vier gebieden. De adviseurs werken allemaal in een van de service lines - Assurance, Advisory, Tax en Transaction Advisory Servi-

ces. De organisatie ziet dat er een grote rol voor hen is in het bouwen aan een beter werkende wereld, voor mensen, gemeenschappen en voor hun klanten. Hun motto is: Onze waarden bepalen wie we zijn. Dit jaar viert EY Curaao zijn 65-jarig bestaan. Op Curaao bestaat de directie uit de partners Erick Statius van Eps (42), Patrick Aberson (43), Vernon

Huerta (42), Bryan Irausquin (38) en Fatima de Windt-Ferreira (44). In de loop der jaren waren er zowel financile als sociaalmaatschappelijke veranderingen in Curaao en ook in alle andere landen en eilanden in het Caribische gebied die grote gevolgen hebben gehad voor EY. Het bedrijf ging meer regionaal werken. Er vond ook een verjongingsslag plaats door het vertrek van oudere partners in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en het bedrijf breidde uit. Al deze factoren droegen ertoe bij om lokaal en internationaal een vernieuwingsslag in te zetten. EY Dutch Caribbean fuseerde met andere EY-vestigingen in het Caribische gebied, zoals Jamaica, Barbados, Trinidad & Tobago en St. Lucia. Ook is EY nieuwe diensten gaan aanbieden en kwamen er drie directeuren bij: Zahayra de Lain Juan Navarro en Maria Ponte da Costa.

Mentale omslag

Behalve de verjongingsslag die plaatsvond was een markante bijkomstigheid dat er ook een mentale omslag plaatsvond bij het bedrijf. Vroeger was het bedrijf onderdeel van de Nederlandse maatschap, maar in 2004

Met de nieuwe naam, EY, kort en krachtig, biedt ook het logo de mogelijkheid om de nieuwe identiteit zichtbaar te maken, helder, consistent, met vertrouwen... en de nieuwe slogan: Building a better working world.

zaterdag 26 april 2014

Business Advertorial

15

Building a better working world

65-jarig bestaan

Vlnr. Chris Smorenburg, Maria Ponte da Costa, Erick Statius van Eps, Fatima de Windt-Ferreira, Marsha Gijsbertha en Patrick Aberson.

Volledige toewijding

EY vraagt volledige toewijding van zijn medewerkers om met zn allen te bouwen aan een beter werkende wereld, waarbij de kwaliteit van dienstverlening op het allerhoogste niveau is en waarbij het bedrijf en zijn mensen het vertrouwen genieten van de samenleving. Zij ontwikkelen eminente leiders die samenwerken om de beloften aan stakeholders en klanten na te komen. Met wat ze doen wordt er vertrouwen gecreerd. Opleiden van medewerkers blijft daarbij heel belangrijk. Door mensen goed op te leiden wordt duidelijk hoe een bedrijf omgaat met zijn mensen. Mede hierdoor draagt EY ook zijn steentje bij in de ontwikkeling van de gemeenschap. Iedereen die bij EY werkt draagt dit ook uit. Allemaal in het kader van verantwoord ondernemen.

Curaao Cares

Het partnership dat EY is aangegaan met Curaao Cares is onderdeel van dit maatschappelijk verantwoord ondernemen. Curaao Cares heeft de missie om individuen te inspireren en te mobiliseren om actief burgerschap te tonen door middel van flexibele inzet in zinvolle projecten, duurzame vrijwilligersprojecten te creren in samenwerking met particulieren, bedrijven en non-profit en maatschappelijke organisaties in een poging om een positieve sociale verandering te realiseren. EY wil structureel zijn mensen betrekken bij de missie van Curaao Cares. Dit doet de organisatie door zijn medewerkers te motiveren om mee te doen aan vrijwilligersprojecten. De reden dat EY voor deze vorm van maatschappelijk ondernemen heeft gekozen is dat

ze de mensen liever in actie zien dan dat er alleen geld gegeven wordt. Als de medewerkers een deel van de tijd krijgen van hun werkgever om als vrijwilliger bij te dragen aan de gemeenschap gebeurt er volgens EY meer met de mensen en de samenleving dan als er alleen geld wordt gegeven. In 2013 zijn er al diverse projecten geweest waar personeel van EY vrijwillig aan heeft meegewerkt zoals: het schilderen van een muur bij Huize St. Jozef, een schaakbord maken bij bejaardenhuis Mi Amparo, spullen opknappen bij zorgboerderij de Savaan, lezen met kleine kinderen en inzamelacties voor minderbedeelden. Het personeel juicht deze vorm van maatschappelijk ondernemen toe. Samen met de visie 2020 is er ook een nieuw logo gekomen. Met de nieuwe naam,

EY, kort en krachtig, biedt ook het logo de mogelijkheid om de nieuwe identiteit zichtbaar te maken, helder, consistent, met vertrouwen... en de nieuwe slogan: Building a better working world.De vernieuwing heeft een goede invloed op het gehele concern en sluit goed aan bij de veranderingen in de samenlevingen over de hele wereld. EY Dutch Caribbean heeft een enthousiast jong team en biedt vele mogelijkheden voor mensen die belangstelling hebben om in de wereld van accountancy, belastingadvies en advisory te werken. Een eerste eis is een goede opleiding en zich verbonden voelen met de basiswaarden van de organisatie: integriteit, vertrouwen en teamspirit. EY-medewerkers bruisen van energie en enthousiasme en hebben de moed om te leiden. Het gaat om het

maken van de goede keuzes om goede relaties met elkaar op te bouwen, zowel met collegas onderling als met klanten.Het nieuwe logo van EY is nu zichtbaar op het gebouw van Zeelandia Office Park. De nieuwe koers die EY mondiaal inzet past bij de tijd waarin we thans leven. De vier zichtbare veranderingen bij de organisatie, een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuwe slogan en een nieuwe basisgedachte zullen herkenbaar zijn voor waar EY voor staat: betrouwbaarheid en samenwerken met als doel een beter werkende wereld te creren voor iedereen.

EY Curaao Zeelandia Office Park/ P.O.Box 3626 Curaao

16

Business

zaterdag 26 april 2014

Liegen in het cv
Liegen over werkervaring, diplomas verzinnen of een gat in het cv proberen op te vullen. Het komt allemaal voor. Een curriculum vitae of kortweg cv is een document waarin iemand een samenvatting van zijn leven geeft, met name wat betreft behaalde diplomas en werkervaring. Een cv wordt bijvoorbeeld gebruikt bij sollicitaties.
Tekst: Judice Ledeboer erkgevers gebruiken soms een cv-verificatie om erachter te komen of een curriculum vitae klopt. Dit is verplicht voor functies waarbij de integriteit van belang is. Dit wordt ook wel pre-employment screening genoemd. Een cv wordt door werkgevers gebruikt om de gegevens in het cv dat zij van sollicitanten hebben ontvangen te controleren. Op basis van de getoetste en correcte informatie kan besloten worden een nieuwe medewerker in dienst te nemen. Het verifiren van cvs kan door de werkgever zelf gedaan worden of het kan ook worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau. Op Curaao zijn er diverse bureaus die dat doen. De onderdelen waarop de controle plaatsvindt zijn bijvoorbeeld: identiteit, opleiding, werkervaring, (professionele) lidmaatschappen, bestuurlijke functies en persoon-

Mens & Werk

lijke referenties. Er wordt ook vaak een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) gevraagd. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een VOG kan worden afgegeven aan een natuurlijk persoon (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisatie). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. Een toekomstig werkgever kan dus aan de hand van een cv veel informatie krijgen van een sollicitant. Het is dan ook verstandig om alle informatie naar waarheid op het cv te vermelden. Toch komt het voor dat er zaken op het cv niet kloppen. Door de social media en alle mogelijkheden die er zijn om te achterhalen wat iemand in het verleden gestudeerd heeft, waar hij gewerkt heeft en welke andere ervaringen hij heeft neemt het liegen, het puur vermelden van onwaarheden, af. Wel komt het voor dat mensen hun cv behoorlijk oppimpen door gegevens een beetje te overdrijven of door de informatie handig weer te geven. Een voorbeeld. Een persoon heeft op zijn cv aangegeven dat hij in 2010 en 2011 bij een bepaald bedrijf gewerkt heeft. Bij navraag bleek dat hij in december 2010

bij het bedrijf in dienst kwam en dat hij halverwege januari 2011 alweer weg was. Door de wijze waarop die persoon de jaren had vermeld op de cv leek het alsof hij er twee jaar had gewerkt, maar bij navraag had hij er maar zes weken gewerkt! Mensen geven hun gegevens ook mooier weer dan dat de werkelijkheid is. Nog een voorbeeld. In een cv gaf een persoon aan dat hij bij een bedrijf waar hij werkte bepaalde verantwoordelijkheden had, maar bij navraag bleek dat niet zo te zijn. Ook over diplomas wordt niet altijd de waarheid vermeld. Mensen vermelden dat ze een bepaalde opleiding hebben gedaan, maar ze zetten er niet bij dat ze er nooit een diploma hebben behaald. Dit wil natuurlijk niet direct zeggen dat de persoon niet goed in zijn werk is, maar het geeft een vreemde indruk als bij verificatie naar voren komt dat de persoon de studie heeft afgebroken of gezakt is voor het examen. Beter is het natuurlijk om te vermelden dat de opleiding 1,2,3 of vier jaar gevolgd is, maar dat de opleiding nooit is afgemaakt en er dus geen diploma is. Bij het screenen is het belangrijk dat dat wat er op het cv staat ook klopt. Het gaat er ook om of iemand eerlijk is geweest met de informatie in zijn cv. Kloppen alle gegevens die hij geeft? De integriteit staat altijd voorop en als blijkt dat iemand gegevens verzwegen heeft en men komt daar achter dan kan dat tegenwerken en zal de persoon een en ander moeten uitleggen. Dat is ook het geval bij een zogenoemd gat in het cv. Soms is er noodgedwongen een gat ontstaan omdat iemand een paar jaar niet wilde werken om voor de kinderen te zorgen of iemand is ontslagen en heeft een tijd niet gewerkt of iemand heeft gewoon een jaartje lekker niets gedaan.

Een gat in het cv roept echter bij elke werkgever vragen op. Het beste is om altijd eerlijk te vermelden wat de reden is van het gat in het cv.

Te hoog opgeleid

Een goede uitgebreide cv kan tegenwoordig soms ook tegen iemand werken. Er zijn mensen die een goede opleiding hebben gevolgd, veel werkervaring hebben, maar die niet worden aangenomen omdat ze te hoog zijn opgeleid. Werkgevers nemen liever geen mensen in dienst die onder hun niveau moeten werken, omdat die zich gaan vervelen en uiteindelijk toch weer weg gaan. Het komt ook voor dat mensen met een heel goede cv moeilijk werk vinden omdat ze meer studie hebben gedaan en meer ervaring hebben dan de mensen onder wie zij komen te werken. Een te goede werknemer kan als bedreigend gezien worden. Liegen op de cv door studies en ervaring te bagatelliseren is natuurlijk vreemd, maar iedere keer nee horen omdat je te goed bent is ook vervelend.

Bluffen

Het liegen op cvs heeft plaatsgemaakt voor bluffen. Een goede HR prikt daar doorheen en een professionele screening brengt meestal de waarheid over iemand boven water, waardoor de werkgever weet waar hij aan toe is met een sollicitant. Door krapte op de arbeidsmarkt in het verleden werden cvs niet altijd gecontroleerd, maar tegenwoordig worden vooral mensen die inzake hogere functies solliciteren gescreend. Er zijn echter bedrijven die alle werknemers van hoog tot laag laten screenen om er zeker van te zijn dat zij betrouwbare mensen in dienst nemen. Voor de zekerheid, want om leugenaars op de werkvloer te hebben leidt alleen maar tot problemen.

zaterdag 26 april 2014

Business

17

Deze toestand is mede mogelijk gemaakt door...


We zijn het gewend op Curaao. Er kan geen evenement, feest, optreden, of goed doel bestaan zonder sponsoren. Grote en kleine bedrijven worden dagelijks bestookt met jammerbrieven en bedelpozie. Of u net als voorgaande jaren weer mee wilt doen. Voor het liefst een wat hoger bedrag want het groeit de organisator ook niet op de rug, en alles is duurder geworden, en we verwachten nog meer mensen, en u heeft toch ook uw maatschappelijke verantwoordelijkheid, en uw prachtige organisatie wil zich toch graag aan dit unieke gebeuren verbinden, en het past bij uw merk, en...
Tekst: Marcel Truyens

rofweg valt de sponsormarkt uiteen in drie delen: feesten en partijen denk aan carnaval, goede doelen denk aan de Roses en sport en cultuur, denk bijvoorbeeld aan alles wat op lon of concert eindigt. Geen, ik herhaal, geen van deze evenementen zou kunnen bestaan zonder sponsoren. En dus zien we de telecombedrijven, de financieel dienstverleners, de drankenboeren, de advocaten, de supermarkten, vrijwel iedereen met meer dan 25 man in dienst er lustig op los sponsoren. Het gevolg is een kakofonie aan kleuren, logos, vlaggen, banners, tenten, flyers en andere merchandise die zo het decor vormt voor het gemiddelde event. Sponsoren gaat in onze economie maar al te vaak over gunnen. De sponsor vindt een bepaald doel wel aansprekend, ziet een hoop exposure, heeft misschien wel iemand in zijn omgeving die van het goede doel afhankelijk is, houdt misschien gewoon van wielrennen of tennissen of voelt zich verplicht te sponsoren door druk uit zijn zakelijke en/of sociale omgeving. Maar dan. Wat krijgt u er voor terug? Dat een biermerk het carnaval sponsort, is geheel logisch. Het is relevant, door de overweldigende aanwezigheid van het merk zal de consumptie omhoog schieten, levert een ongelofelijk grote exposure binnen de doelgroep, positieve associaties met het merk, de mogelijkheid om aan hospitality te doen voor VIPs en grote klanten, merkactivering... kortom the perfect fit. Daar kan je niet tegen adverteren. Goede doelen-sponsoring ligt behoorlijk lastiger: goede doelen gaan vaak over schrijnende situaties waaraan met enige urgentie iets gedaan moet worden. De sponsor toont op deze wijze zijn betrokkenheid bij een maatschappelijk probleem en geeft al dan niet genereus aan het goede doel. Het goede doel blij en de afnemers krijgen een positief beeld bij de sponsor. Hoewel... in veel gevallen is dit een gevalletje in de broek van je donkerblauwe pak plassen: het geeft een warm gevoel maar niemand ziet het. De sponsor vergeet veelal zijn sponsorship op een relevante manier bekend te maken en uit te nutten ter-

wijl de organisator vaak te veel bezig is met geld binnenharken en te weinig nadenkt over sponsorproposities die iets verder gaan dan een simpele naamsvermelding op de een of andere flyer die steevast op straat belandt. Nu is het lastig om uw merk te verbinden aan iets dat negatieve associaties oproept en de relevantie is vaak ver te zoeken: levensverzekeringen koppelen aan pak hem beet kwijlende, wegkwijnende tandenloze oudjes is in communicatief opzicht een lastig verhaal. Tenzij een organisatie bijvoorbeeld een sponsor zoekt voor het jaarlijkse uitje, dan zien we opeens een bus blije bejaarden en een levensverzekeraar die zich zelfs hn lot aantrekt. Zo zou een tourbussenbedrijf in het laagseizoen dezelfde bejaarden kunnen rondrijden en in het hoogseizoen nog kunnen collecteren bij de toeristen voor dezelfde mensen ook. Dan krijgt een sponsorship betekenis en relevantie waarbij u als ambassadeur van het goede doel wellicht uw klanten nog zo ver krijgt dat ze een langdurig financieel commitment met u aangaan. Lukt het werkelijk niet om uw sponsorship op een relevante wijze uit te nutten, dan kunt u blijven steken op het niveau van een donatie: dan geeft u uit uw geheime potje een envelopje met geld. Sport en cultuur zitten een beetje tussen deze twee vuren in: bij een populaire sport koopt u de wereld aan exposure en merkactiveringskansen, bij minder populaire sporten levert u vrijwel anoniem een beetje bijdrage aan de prestatie van een aantal bevlogen sporters en hun familie en vrienden. Zowel organisaties als potentile sponsoren moeten beter nadenken over sponsoring als marketinginstrument. De organisaties over de kwaliteit van hun evenement, de potentile relevante exposure en mogelijkheden voor merkactivering en, last but not least, hun strategie. De sponsoren op hun beurt moeten gaan nadenken over de vraag hoe ze een sponsorship werkelijk kunnen benutten voor hun business. Daarbij spelen vragen als exclusiviteit, kwaliteit, relevantie, activering en houdbaarheid. Daarbij helpt het als u consequent kiest voor

Marketing
een bepaalde activiteit. Een beetje hier en een beetje daar versnippering werkt niet als u uw sponsorship zichtbaar wilt maken. Kiest u voor muziek, kies dan een groot evenement dat u claimt. Maak uw afnemers duidelijk waarom en wat de organisator met uw sponsorship doet. Verbindt er een prijs aan die uw naam draagt en maak die groot. Vermeldt uw sponsorship op uw website, op uw documentatie, op uw winkelruit. Nodig uw beste klanten en prospect uit en activeer uw merk. Ik hoor u knarsetanden: dat kost geld. Tijd. Energie. Een destijds middelgrote bank sponsorde het nationale volleybalteam en verdubbelde het bedrag aan sponsorship aan het bekend maken en uitnutten daarvan. Toen het volleybalteam de Europese finale moest spelen, had de bank goud in handen: de meest begerenswaardige klanten en prospect bedelden letterlijk om een finalekaartje. De bank had het voor het uitzoeken, alleen de meest profijtelijke klanten en prospect werden toegang tot de VIP-ruimte gegund. Om redenen van vertrouwelijkheid kunnen namen, producten, markten en feitelijke omstandigheden anders zijn benoemd dan in de realiteit het geval was.

Marcel Truyens is senior consultant bij Stradius te Curaao. E | marcel@stradius.com W | www.stradius.com

18

Business

zaterdag 26 april 2014

De dienende overheid (1)


Islelly Pikerie verricht een promotieonderzoek naar het effect van drie specifieke beleidsinterventies op het gebied van Good Governance en naar de vraag of Good Governance wel in te passen is in de Curaaose cultuur. In een serie van enkele artikelen belicht ze verschillende aspecten van Good Governance. Vandaag de dienende overheid (deel 1).
Tekst: Islelly Pikerie is bovendien een negatief antwoord. Natuurlijk, ik weet ook wel dat de leus niet zo bedoeld is, maar dan zou het CDA moeten formuleren wat het wl nastreeft. De toelichting weerspreekt het eerste principe gelukkig al snel: Wij zien een overheid die naast u staat in plaats van tegenover u. Dat is dus iets heel anders. Het gaat kennelijk om de overheid n de samenleving en de juiste verhouding tussen die twee. De overheid moet zich niet met alles bemoeien, maar het is wel een politieke vraag of de overheid met verkeerde wetgeving bepaald wangedrag niet zelf in de hand heeft gewerkt. En dan is het nu de vraag of ze dat weet te corrigeren. Het dilemma is dan niet wel of geen overheid en ook niet meer of minder overheid maar wel hoe de overheid door middel van juiste regels de samenleving effectief kan dienen. De laatste decennia wordt met enige regelmaat gesproken over de crisis van de staat en met name van de rechtsstaat. Bij de legitimiteit van het overheidshandelen worden regelmatig vraagtekens gezet. Gehoorzaamheid van burgers aan de regels van de staat is niet langer vanzelfsprekend. Hoe kan de staat steun verwerven van haar onderdanen in een wereld van mondige burgers? De democratische rechtsstaat is opgebouwd uit tegengestelde rechtsstaatsmodellen: zowel elementen uit de klassieke rechtsstaat als de sociale rechtsstaat. Dit heeft tot gevolg dat er een inherente spanning bestaat tussen de beide tegengestelde (formele en materile) invullingen van de rechtsstaatsbeginselen. Naarmate de verzorgingsstaat zich verder ontwikkelde leverde dit toenemende problemen op. Deze problemen kunnen worden samenge-

e overheid heeft een dienende rol. Zij is er voor de burgers en niet andersom. De overheid moet een betrouwbare partner zijn, transparant en overzichtelijk. De overheid als hulp, niet als belemmering. In zon samenleving hebben burgers en overheid een gedeelde verantwoordelijkheid om, met duidelijke afbakening van taken, de (grote) problemen van deze tijd aan te pakken. Een waardevolle democratie, een verbindend bestuur en een dienende overheid zijn voorwaarden voor een duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Er wordt momenteel door veel prominenten wel het debat gevoerd of het beginsel van de dienende overheid nog in de rechtspraktijk leeft. Of heeft de dienende overheid inmiddels plaatsgemaakt voor een moderne dienstverlenende overheid? De politieke partij CDA hield daar in Nederland onlangs een congres over. Volgens historicus Jan Dirk Snel is wel of geen overheid

een vals dilemma en moet het CDA in plaats daarvan staan voor een dienende en betrouwbare overheid. Er is echter een probleem. Althans als we afgaan op de inleiding bij de zeven principes die het CDA bij monde van Sybrand Buma op 1 juni 2013 in Den Bosch lanceerde. Nederland zit in een diepe crisis. De economie en de politiek zijn vastgelopen en mensen zijn het vertrouwen kwijt. Dat is heldere taal. Het probleem heeft twee zijden: een overheid en een economie die niet goed functioneren, wekken geen vertrouwen. Als de analyse klopt, is het dan ook duidelijk wat er moet gebeuren. Om het vertrouwen te herstellen zullen politici moeten proberen de politiek en de economie weer op gang te krijgen. Een politiek probleem vraagt om een politieke oplossing en van politici verwachten we dan ook dat ze uiteenzetten wat het beleid van de overheid in hun ogen dient te zijn. Maar dan komt het eerste principe en dat zegt precies het tegendeel: De samenleving, niet de overheid. Dat is dus geen antwoord op de vraag. Het

vat onder de noemer juridisering van de staat: een toenemende juridische vormgeving van de maatschappelijke betrekkingen. De legitimiteit van het overheidsgezag staat daardoor in sterke mate onder druk. Er is daarom behoefte aan een nieuw rechtsstaatsconcept waarin een nieuwe oplossing wordt gevonden voor de spanning tussen de formele en de materile rechtsstaat. De hoofdvraag is of deze oplossing moet worden gezocht in een inhoudelijke of een procedurele richting. Beantwoording van deze hoofdvraag bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt er eerst ingegaan op de spanningen die er binnen de democratische rechtsstaat zijn tussen het formele rechtsstaatsbegrip (kenmerkend voor de klassieke rechtsstaat) en het materile rechtsstaatsbegrip (kenmerkend voor de sociale rechtsstaat). Daarna worden er drie alternatieven behandeld die worden aangedragen vanuit het pragmatisme. Het eerste alternatief is de inhoudelijke oplossing van Selznick. Het tweede alternatief is de procedurele oplossing van Habermas. Het derde alternatief is van De Jong en Dorbeck-Jung: een mix van een procedurele en inhoudelijke oplossing. In het tweede deel zal de hoofdvraag beantwoord worden door de toepassing op een concreet onderwerp: constitutionele toetsing. Daartoe zal een drietal wetenschappelijke perspectieven op de rechtsstaat worden behandeld: de systematische, kritische en thematische benadering. Deze benaderingen zullen worden toegelicht aan de hand van het rechtsstaatsconcept van Scheltema (1989). Voordat we hieraan toekomen is het nodig een aantal centrale begrippen uit de juridische staatsleer af te bakenen. Bij een analyse van de democratische rechtsstaat gaat het uiteindelijk om de vraag naar de legitimiteit van besluitvorming door overheidsambten. Of anders geformuleerd de legitimiteit van de uitoefening van het overheidsgezag. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de begrippen gezag (autoriteit) en legitimiteit. Gezag (autoriteit) houdt in dat burgers beslissingen van overheidsambten aanvaarden los van de inhoud van die beslissing. Bij legitimiteit gaat het om de morele aanvaardbaarheid of morele rechtvaardiging van de uitoefening van dat gezag (het nemen van beslissingen). Pas als gezag als moreel aanvaardbaar kan worden beschouwd kunnen we spreken van legitiem gezag.

Icons set with reflectiion: support

zaterdag 26 april 2014

Business

19

Fiscale feiten

Penshonadoregeling steeds minder aantrekkelijk

De penshonadoregeling is ruim 20 jaar geleden ingevoerd om buitenlandse renteniers, met name uit Nederland, naar ons eiland te trekken. Gedurende de jaren is het penshonadotarief gestegen van 5 naar 10 procent en zijn de premies sociale verzekeringen gestegen. Verder zal de voorgestelde wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) de positie van de penshonado nadelig kunnen benvloeden.
Tekst: Lennart Huijsen en Ingemara Bak

en buitenlander die gebruik wil maken van de penshonadoregeling moet voorafgaand aan zijn emigratie naar Curaao gedurende ten minste 60 maanden buiten Curaao hebben gewoond. De penshonado moet ouder zijn dan 50 jaar. Eenmaal op Curaao aangekomen moet de penshonado zich binnen twee maanden na inschrijving in het bevolkingsregister melden bij de Inspecteur der Belastingen en binnen 18 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister een huis voor eigen gebruik kopen met een waarde van ten minste 450.000 gulden.

is uitsluitend van toepassing op inkomsten uit buitenlandse bron, zoals inkomsten van bestaande of vroegere dienstbetrekking of van andere werkzaamheden die buiten Curaao worden verricht, inkomsten uit buiten Curaao gelegen onroerende goederen of opbrengst van aandelen van in het buitenland gevestigde NV, BV of soortgelijke buitenlandse rechtspersoon. Inkomsten uit zogeheten offshore-vennootschappen vallen ook onder het penshonadotarief. Inkomsten die niet onder het penshonadotarief vallen, worden belast tegen het reguliere inkomstenbelastingtarief van 12-49 procent.

Belastingtarief

Premies

Het belastingtarief van 10 procent voor de penshonado

Als ingezetenen van Curaao zijn penshonados, naast de 10 procent inkomstenbe-

lasting, ook premies sociale verzekeringen verschuldigd, te weten de Algemene ouderdomsverzekering (AOV), de Algemene weduwen- en wezenverzekering (AWW) en de Algemene verzekering bijzondere ziektekosten (AVBZ). Daarnaast heeft Curaao sinds 2013 nog een Basisverzekering ziektekosten (BVZ). Zolang de penshonado nog geen 65 jaar is, betaalt deze derhalve 16 aan premies AOV/AWW tot een inkomen van 100.000 gulden en daarboven 1 procent, verder 12 procent aan premies BVZ tot een inkomen van 100.000 gulden en 2 procent premies AVBZ tot een inkomen van 444.204 gulden. De penshonado die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, betaalt 10 procent aan premies BVZ tot een inkomen van 100.000 gulden en 2 procent premies AVBZ tot een inkomen van 444.204 gulden. Indien de penshonado kan bewijzen dat hij op 31 januari 2013 een lopende verzekering tegen ziektekosten bij een buitenlandse verzekeraar had, is hij op basis van de aanschrijving van de Minister van Financin van 28 oktober 2013, geen premies BVZ verschuldigd over 2013. De BRK werkt als een belas-

tingverdrag tussen Nederland en Curaao. In de BRK zijn regelingen opgenomen ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Op grond van de huidige BRK mag Nederland altijd belasting heffen over bepaalde inkomsten uit Nederlandse bron. Dat is bijvoorbeeld het geval bij inkomsten uit in Nederland gelegen onroerende zaken en inkomsten uit Nederlands overheidspensioen (ABPpensioen). Curaao en Nederland zijn in onderhandeling over een nieuwe BRK. Deze nieuwe regeling zal naar verwachting per 1 januari 2015 in werking kunnen treden. Op basis daarvan zal Nederland ten aanzien van wie

na die datum naar Curaao emigreert, ook na emigratie nog 15 procent mogen heffen over particulier pensioen en zal Nederland nog successie/ schenkingsrecht mogen heffen tot vijf jaar na emigratie. De penshonado zal in Curaao aanzienlijk minder belasting en sociale premies moeten betalen dan in zijn eigen land. Anders is het voor hem niet aantrekkelijk om zich hier te vestigen. Penshonados investeren veelal in het eiland en leveren een bijdrage aan de lokale economie. Wil Curaao nog aantrekkelijk blijven voor de buitenlandse penshonado dan dient de huidige regeling te worden verbeterd.

Mr Lennart Huijsen en mr Ingemara Bak zijn werkzaam bij PricewaterhouseCoopers Curaao als belastingadviseurs. In deze rubriek wordt over diverse fiscale onderwerpen geschreven.

20

Business

zaterdag 26 april 2014

Beroep onder de loep.

Elke klant is speciaal


In de rubriek Beroep onder de loep vertellen mensen over hun ervaringen in hun beroep. Deze week: Stella van der Roest (59). Zij is schoonheidsspecialiste en eigenaar van Schoonheidssalon Martien.
Tekst: Roxanne Martha Fotos: Ken Wong Wat houdt je beroep in? Ik houd me bezig met de schoonheidsverzorging van mijn klanten. In de meeste gevallen gaat het om een gezichts-/ huidbehandeling. Hieronder vallen onder meer: oppervlakte-reiniging, dieptereiniging, manicure, pedicure, massage en ontharing. Ook doen we wat specifiekere behandelingen zoals de golden mask-behandeling, neoderma-peeling, fruitzuur-peeling en algen-peeling. Iedere klant heeft een ander huidtype, dus elke behandeling is anders. Het is afhankelijk van wat de huid nodig heeft. Verder verkoop ik ook verschillende schoonheidsproducten. Naast mijn werk bij Schoonheidssalon Martien ben ik twee dagen in de week docent uiterlijke verzorging bij het Marie Stella vsbo. Ik geef ook les bij de Stichting FYF. FYF staat voor Foundation for Youths Future. Het is een ontwikkelingsorganisatie, in de branche van Uiterlijke Verzorging die onder meer beroepsscholing, stagemogelijkheden en kwaliteitszorg onder jongeren bevordert. Een andere opleiding waar ik les geef, is New Horizons ook bekend als Instituto pa Enseansa pa Adulto. Hoe lang doe je dit werk al? Ik zit al 33 jaar in het vak. Dat ik deze schoonheidssalon heb, is toevallig. Maar het is echt mijn baby geworden. Jaren geleden zou ik even een mevrouw wier naam Martien was vervangen. Ze moest met spoed naar Nederland. Ik zou haar gedurende een week en op zn langst een maand vervangen. Maar ze is niet meer teruggekomen en er kwam de mogelijkheid om de salon over te kopen en dat heb ik toen gedaan. We hebben onlangs ons 25-jarige jubileum gevierd. Van een naamsverandering is het nooit gekomen. Ik vond het niet nodig. Iedereen kende de salon onder die naam. Ik heb een keer een prijsvraag uitgeschreven onder klanten om een nieuwe naam te bedenken, maar er was niets bij dat me aansprak dus heb ik gewoon Schoonheidssalon Martien aangehouden. Wat zijn de minder leuke kanten van je werk? Wat mijn werk in de salon betreft, kan ik niet zo snel iets noemen dat niet leuk is. Ik heb aardige flexibele klanten die al heel lang meegaan. Ik krijg er ook steeds nieuwe klanten bij. Maar nu ik er zo over nadenk, besef ik dat er toch iets is wat ik niet zo leuk vind: Het papierwerk dat gedaan moet worden. En dat voor iemand die vroeger administratief werk deed! Maar ja, ik ben niet voor niets schoonheidsspecialist geworden. Ik vond en vind administratie niet leuk. Daarom komt het goed uit dat mijn man een boekhoudkantoor heeft. Hij mag dus mooi mijn administratie voor me doen, hoewel hij eigenlijk liever heeft, dat ik het zelf doe. En nog iets: Ik geef les aan jongeren van 15 tot 17 jaar. Ik heb heel veel waardevolle kennis die ik dolgraag aan ze wil overdragen maar kinderen van die leeftijd zien het belang er niet zo van in. Maar ik heb zo mijn methodes om ze toch een en ander bij te brengen. Waarom is werken als schoonheidsspecialist het leukste werk dat er is? Ik heb een heel prettig contact met mijn klanten. Elke klant is voor mij heel speciaal waardoor ze allemaal na elke afspraak tevreden weggaan. Vooral klanten met een huidprobleem zijn erg blij wanneer ze zien dat er verbetering is. Wat was je graag geweest als je geen schoonheidsspecialiste was? Ik ben naar Nederland gegaan om logopedie te studeren. Maar eenmaal in Nederland is alles anders gelopen. Om rond te kunnen komen, ben ik via het uitzendbureau administratief werk gaan doen. In die tijd had ik last van acne. Ik heb veel informatie gezocht over de oorzaken van acne en hoe dit verholpen kon worden. Tijdens mijn behandelingen bij de schoonheidsspecialist en de huiddokter praatte ik honderduit mee over de behandeling. De schoonheidsspecialiste vond dat ik er veel vanaf wist en suggereerde mij om de studie schoonheidsspecialist te gaan doen. Ik heb toen binnen twee jaar Stivas A en B gedaan en ben nu 33 jaar later, nog steeds heel blij dat ik het gedaan heb.