Você está na página 1de 59

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

LIBRETA DE PRCTICAS

Ficha Tcnica

Centro educativo Ciclo Mdulo Alumnos

CIFP Politcnico de Santiago Desenvolvemento de Produtos Electrnicos Lxica Dixital e Microprogramable Sousa Gesto, David Garca Nez, Manuel

1-

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

ndice
Prctica N: 1 ......................................................................................... 3 Prctica N: 2 ......................................................................................... 6 Prctica N: 3 ......................................................................................... 8 Prctica N: 4 ....................................................................................... 10 Prctica N: 5 ....................................................................................... 12 Prctica N: 6 ....................................................................................... 14 Prctica N: 7 ....................................................................................... 16 Prctica N: 8 ....................................................................................... 18 Prctica N: 9 ....................................................................................... 20 Prctica N: 10...................................................................................... 22 Prctica N: 11...................................................................................... 24 Prctica N: 12...................................................................................... 25 Prctica N: 13...................................................................................... 26 Prctica N: 14...................................................................................... 28 Prctica N: 15...................................................................................... 30 Prctica N: 16...................................................................................... 32 Prctica N: 17...................................................................................... 34 Prctica N: 18...................................................................................... 36 Prctica N: 19...................................................................................... 39 Prctica N: 20...................................................................................... 41 Prctica N: 21...................................................................................... 44 Prctica N: 22...................................................................................... 49 Prctica N: 23...................................................................................... 52 Prctica N: 24...................................................................................... 56

2-

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 1
Ttulo: JURADO Enunciado: Un Jurado formado por un Presidente (P) y tres vocales (V1, V2, V3) decide: 1 Por mayoria 2 En caso de empate decide el Presidente Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

F = P V 2 + P V 3 + P V 1 + V 1 V 2 V 3( Sumade Pr oductos ) F = ( P + V 3) ( P + V 2) ( P + V 1) (V 1 + V 2 + V 3)(Pr oductodeSumas )

Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

V1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

V2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

V3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

F 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

3-

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Esquema do circuto: NAND

FUNCION JURADO NAND

U1:A
1 3 2 7400

0
U1:B
4 6 5 7400 9 10 12 13 7420

V1 0 V2 0 V3 0

U2:B
8

U1:C
10 8 9 7400

1 2 4 5

U2:A
6

7420

NOR
FUNCION JURADO NOR
U1:A
2

1 3 7402

U1:B
5

V1

4 6 7402

9 10 11 12

U2:B
13

4002

U1:C
8

V2

10 9 7402

V3

0
2 3 4 5 4002

U2:A
1

4-

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Relacin do necesaria: NAND 2 X 7400 C.I. 4 X SW Entradas 1 X LED Sadas material empregado e a instrumentacin

NOR 2 X 7402 C.I. 4 X SW Entradas 1 X LED Sadas

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

5-

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 2
Ttulo: SISTEMA DE ALARMA Enunciado: Realizar o circuito que controle un sinxelo sistema dixital de deteccin de alarmas e proteccin dunha vivenda, coas seguintes condicins de funcionamento: Un sensor P aloxado na porta e dous sensores F1 e F2 en das fiestras exteriores. Estes sensores actvanse cando a porta ou fiestra correspondente est aberta. Cando esteadesactivada desactvase. sistema ponse en marcha dende o exterior, cando se activa unha entrada denominada POWER que se amosa nunha lmpada LPower. Esta entrada ha de estar activada para que o sistema funcione. Cando est a alarma conectada, a apertura da porta ou dunha das fiestras activa unha sirena S. Soamente se o sistema atpase desconectado (POWER desactivado): Unha lmpada LF que se activa, informa de que algunha ou as das f fiestras estn abertas.Unha lmpada LP sinalizar activndose cando se abre a porta de entrada Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

S = Power F1 + Power F 2 + Power P LF = Power F1 + Power F 2 LP = Power P LPower = Power Power 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6F1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 F2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 P 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Sirena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 LF 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 LP 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 LPower 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).
SISTEMA DE ALARMA
U1:A

Power (LL) 0

1 3

/LL*/F1

Led Power

0
F1

2 7400

U1:B
4 6

U3:A

/LL*/F2

0
F2

5 7400

1 2 13 7410

12

LL*F1+LL*F2+LL*P

Sirena

U1:C
10 8

/LL*/P

0
P LED VENTANAS
U1:D
13

9 7400

V1
11

U2:A
1 3 2

LL*/F1
U3:B
3 4 5 7410 6

12 7400

/LL
4

7400

/LL*F1+/LL*F2

Led Fiestras

U2:B
6 5

LL*/F2

V2

7400

LED PUERTA
U2:C
10 8 9 7400 12 7400 13 11

U2:D

P*/LL

Led Porta

Relacin do necesaria:

material

empregado

instrumentacin

SISTEMA DE ALARMA 2 2 4 4 X X X X 7400 7410 SW LED C.I. C.I Entradas Sadas

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

7-

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 3
Ttulo: REDONDEO Enunciado: Un circuito que faga o redondeo a 5 Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

R 2 = B3 + B 2 B1 + B 2 B 0 R 0 = B3 + B 2 B1 + B 2 B 0

B3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

B2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

B1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

B0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8-

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).
REDONDEO
B3 B3
1

R3 R2 R1 R0

U1:A
3 2 7400

/B3

B2
4

U1:B
6 5 7400

/B2*/B1

U2:A
1 2 13 7410 12

//B3*//B2*//B1*//B2*//B0

B1

B1

B0
10

U1:C
8 9 7400

/B0*/B2

Relacin do necesaria: REDONDEO 1 1 4 1 X X X X

material

empregado

instrumentacin

7400 C.I. 7410 C.I. SW Entradas Display BCD Sada

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

9-

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 4
Ttulo: DISPLAY CON APAGADO Enunciado: Utilizar dous displays, cando no primeiro hai un cero, no segundo non se debe de amosar un cero (non significativo) Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

LT RBI 1 1 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 0 0 X

A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 X

B 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 X

C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 X

D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 X

A 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1

B 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1

C 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1

D 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1

E 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1

F 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1

G 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

RBO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

10 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

1 A B C D 1 2 0 4 0 8 1 LT 1 1 1 2 0 4 0 8 1
7 1 2 6 4 5 3 7 1 2 6 4 5 3

U1
A B C D BI/RBO RBI LT 74LS47 QA QB QC QD QE QF QG 13 12 11 10 9 15 14

U2
A B C D BI/RBO RBI LT 74LS47 QA QB QC QD QE QF QG 13 12 11 10 9 15 14

Relacin do necesaria:

material

empregado

instrumentacin

Display con apagado 2 x 7447 C.I. 9 x SW Entradas 2 x Display 7seg. Sadas Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

11 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 5
Ttulo: Jurado 2 Enunciado: Un jurado est formado por dous tribunales, o Tribunal A que consta de catro membros (A3, A2, A1, A0), e o Tribunal B que consta de tres membros (B2, B1, B0) o veredito obtense por maioria do Tribunal A se neste hai empate polo Tribunal B. Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins simplificadas, De Morgan, etc) TRIBUNAL A A3 A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 TRIBUNAL B B2 0 0 0 0 1 1 1 1 B1 0 0 1 1 0 0 1 1 A1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 A0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 VA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 Empate 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0

B0 0 1 0 1 0 1 0 1

VB 0 0 0 1 0 1 1 1

Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin). 12 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

U1

TRIBUNAL A A3 A2 A1
0 0 0

4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 9 7

X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 A B C E 74151

Y Y

5 6

0
U4:B
4 6 5 7400

A0

1
U4:A
1 3 2 7400 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 9 7

U2
X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 A B C E 74151 10 8 9 Y Y 5 6 13 12

U4:D
11

7400

TRIBUNAL B B2 B1 B0
0 0 0

U4:C

U3
4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 9 7 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 A B C E 74151 Y Y 5 6

7400

Relacin do necesaria: JURADO 3 1 7 1 x x x x 74151 7400 SW LED

material

empregado

instrumentacin

C.I. C.I. Entradas Sada

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

13 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 6
Ttulo: COMPARADOR Enunciado: Comparar tres nmeros A, B, C, de tres bits cada un deles e amosar o maior dos tres nun display Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

P P<Q P>Q P=Q P=Q P=Q

< X X 1 0 0

= X X 0 1 0

> X X 0 0 1

P<Q 1 0 1 0 0

P=Q 0 0 0 1 0

P>Q 0 1 0 0 1

Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).
U5
10 12 13 15 9 11 14 1 2 3 4 A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3 A<B A=B A>B 7485

0 0 0

QA<B QA=B QA>B

7 6 5

U2
15 1 EN G1 MUX 4

2 3

0 0 0

1 1

5 6 11 10 14 13 74157

12

0 0 0
10 12 13 15 9 11 14 1 2 3 4

U1
A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3 A<B A=B A>B 7485 15 1

U4
EN G1 MUX 4

2 3 QA<B QA=B QA>B 7 6 5 5 6 11 10 14 13

1 1

12

74157

14 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Relacin do necesaria: COMPARADOR 2 2 9 1 x x x x

material

empregado

instrumentacin

74157 C.I. 7485 C.I. SW Entradas Display BCD Sada

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

15 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 7
Ttulo: SUMADOR/RESTADOR CA2 Enunciado: Desear un sumador/restador en complemento A2 de dous nmeros de 3 bits e un bit de signo. Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

Signo Funcin Operacon 0 A+B Suma 1 A+B+1 Resta

A3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

A2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

A1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

A0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Bit signo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

B2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

B1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0

B0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

CA2 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

Desvordamiento = An 1Bn 1Sn 1 + An 1Bn 1Sn 1

16 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).
U1

1 2 4

A0 A1 A2

Bit signo

0 0 0 0

10 8 3 1 11 7 4 16 13

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C0 74LS83

S1 S2 S3 S4

9 6 2 15

0
1 = resta 0 = suma

C4

14

0
DESVORDAMIENTO

U2
10 8 3 1 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C0 74LS83 C4 14 S1 S2 S3 S4 9 6 2 15

U3:A
1 2

=1
74HC86

11 7 4 16

1 2 4

B0 B1 B2

Bit signo

0 0 0 0

U3:B
4 5

U5:A
1 6 2

13

=1
74HC86

=1
74HC86

U6
14 2 8 4 5 0 1 G 0 3

U3:C
9 10

=1
74HC86

U5:B
1

=1
74HC86

U3:D
12 13

U4:A
1 2

6 5 4 3 3 15 10 11 12 13

=1
74HC86

11 9 10

U5:C

=1
74HC86

EN 0 1 2 3

MUX 7

=1
74HC86

74HC153

Relacin do necesaria:

material

empregado

instrumentacin

SUMADOR/RESTADOR CA2 2 2 1 1 1 1 5 X X X X X X X 7483 7483 74153 Display 7seg Display BCD LED SW C.I. C.I. C.I. Sada Sada Sada Entradas

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

17 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 8
Ttulo: Contador Decontador de 8 Estados Enunciado: Desear un contador decontador asncrono de 8 estados cunha entrada de seleccin que cando vale `1 conta e cando vale `0 deconta Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

S 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Q2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

Q1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

Q0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

D2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0

D1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0

D0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

18 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

Visualizacion

U1:A
2 4 U1:A(CLK) 1 16 3 S 1J C1 1K R 7476 14 /Q0 15 Q0 6 12 8 7 9

U1:B
S 1J C1 1K R 7476 10 /Q1 11 Q1 1 16 3 2 4

U2:A
S 1J C1 1K R 7476 14 /Q2 15 Q2

U3
15 1

0
Contador = 0 Decontador = 1 RESET
Q0 /Q0 Q1 /Q1 2 3 5 6

EN G1 MUX 4 S0

1 1

S1

R1
1k

Q2 11 /Q2 10 14 13 74157

S2

12

Relacin do necesaria:

material

empregado

instrumentacin

CONTADOR/DECONTADOR 8 ESTADOS 2 1 1 1 2 X X X X X 7476 74157 Display BCD 1K SW C.I. C.I. Sada Resistencia Entradas

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

19 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 9
Ttulo: Dado Electrnico Enunciado: Desear un contador dado electrnico Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

Q2 0 0 0 0 1 1 1 1

Q1 0 0 1 1 0 0 1 1

Q0 1 1 0 1 0 1 0 1

D2 0 0 0 1 1 1 1 0

D1 0 1 1 0 0 1 1 0

D0 1 0 1 0 1 0 1 1

Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

U1
CTRDIV10 1 (1) 9 CT=0 M1 M2 3CT=9 G3 G4 C5/2,3,4+ 14 13 12 11 1 3 5 6 74160 2 7400

15

10 7 2

3 4

1,5O

U2:A

20 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Relacin do necesaria: material empregado e a instrumentacin

DADO ELECTRNICO 1 1 1 1 1 X X X X X 7400 74160 Display BCD 1K SW C.I. C.I. Sada Resistencia Entradas

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

21 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 10
Ttulo: Xogo de Luces Enunciado: Desear un xogo de luces co contadores como o do coche fantstico Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

D7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

D6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

D5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

D4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

D3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

D2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

D1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

D0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

22 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

U1
1 9 10 11 SRG4 R 0 0 M 3 1 C4 1 ->/2<-

2 3 4 5 U2(CLK) 6 7

1,4D 3,4D 3,4D 3,4D 3,4D 2,4D

15

14 13

12

74194

U2
1 9 10 11 SRG4 R 0 0 M 1 3 C4 1 ->/2<-

U3:A
2 4 1 16 3 S 1J C1 1K R 7476 14 15

2 3 4 5 6 7

1,4D 3,4D 3,4D 3,4D 3,4D 2,4D

15

14 13

12

74194

C2
200uF

R2
1k

Relacin do necesaria:

material

empregado

instrumentacin

XOGO DE LUCES 1 2 8 1 1 X X X X X 7476 74194 Diodos Led 1K 200uF C.I. C.I. Sada Resistencia Condensador

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

23 -

? ? ? ? ? ? ? ?

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 11
Ttulo: Bonoloto Enunciado: Desear un contador de 1 a 49 cada que se prema obtense un numero aleatorio. Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

(1)

U1
CTRDIV10 1 9 CT=0 M1 M2 3CT=9 G3 G4 C5/2,3,4+ 14 13 12 11 1 9 15

U2
CTRDIV10 CT=0 M1 M2 3CT=9 G3 G4 C5/2,3,4+ 14 13 12 11

15

10 7 2

10 7 2

3 4 5 6

1,5O

3 4 5 6

1,5O

74160

74160

U3:B
4 6 5 7400

Relacin do necesaria: BONOLOTO 1 1 2 1 1 X X X X X 7400 74190 Display BCD 1K SW

material

empregado

instrumentacin

C.I. C.I. Sada Resistencia Entradas

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade). 24 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 12
Ttulo: Visualizacin Dinmica Enunciado: Desear un contador que conte 60 estado cunha visualizacin dinmica. Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).
U1
CTRDIV10 1 9 CT=0 M1 M2 3CT=9 G3 G4 C5/2,3,4+ 14 13 12 11 c k

15

10 7 2 U1(CLK) 3 4 5 6

1,5O

74160

U2
CTRDIV10 1 9 CT=0 M1 M2 3CT=9 G3 G4 C5/2,3,4+ 14 13 12 11 14 13 74157 c c 3 4 5 7410 12 7 5 6 11 10

15 15 1

10 7 2

U4
EN G1 MUX 4 3 7 2 4 1 5 2 3 1 1

U5
BCD/7SEG

C9 9D,1 9D,2 9D,4 9D,8 N10 EN 4543

[T]

a10 b10 c10 d10 e10 f10 g10

9 10 11 12 13 15 14

3 4 5 6

1,5O

9 6

74160

U3:B
6 k 1 2 13

U3:A
12

7410

Relacin do necesaria:

material

empregado

instrumentacin

VISUALIZACIN DINMICA 2 1 1 1 1 1 2 X 74160 X 74157 x 7410 x 4543 X Display BCD X 1K X SW C.I. C.I. C.I. C.I. Sada Resistencia Entradas

25 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 13
Ttulo: Monoestable Redisparable e Non Redisparable Enunciado: Desear un circuito monoestable non redisparable e un monoestable redisparable cunha temporizacin de 1s. Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

t=1,1*R*C 1000ms=1,1*330K*C C=1/(1,1*330000) C=2,7uF

1=1,1*330000*C

Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

U1_VCC

14

U1:A
Q DC 5 1 q1

R1
33k

NO REDISPARABLE
q1

REDISPARABLE
q2

R3
10k 3 CV

VCC

D1
LED-BIRG GND 2

D2
LED-BIGY

TR

TH

NE556

C1
47uF 0

14

U1:B
Q DC 9 13 q2

R2
33k

11

CV

GND

VCC

10

TR

TH

12

Q2
BC556AP

NE556

C4
47uF

U1_GND

26 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Relacin do necesaria: material empregado e a instrumentacin

MONOESTABLE REDISPARABLE/NO REDISPARABLE 1 2 2 2 1 1 X 556 X Diodos Led X 330k X 2,7uF x BC556 X SW C.I. Sada Resistencias Condensadores Transistor Entradas

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

27 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 14
Ttulo: Testador de Rede Enunciado: Desear un testador de rede cun 555 aestable cunha temporizacin 0,5s ou 1s e un contador (CTRDIV10/DEC) Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

T=0,693*(R1+2R2)*C Q3 Q2 Q1 Q0 EstadosDecimal 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 5 0 1 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

R1
1k

R2
530 4 R

U2
Q DC 3 7 14 13 15

U1
CTRDIV10/ DEC

VCC

U3
3 2 4 7 10 1 5 6 9 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 LED-BARGRAPH-GRN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

U4
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 LED-BARGRAPH-GRN

&
CT=0

CV

TR

TH

NE555

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CT 9

GND

4017

C1
680uF

28 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Relacin do necesaria:

material

empregado

instrumentacin

TESTEADOR DE RED 1 8 1 1 1 X X X X X 555 Diodos Led 1K 530 Ohm 680uF C.I. Sada Resistencia Resistencia Condensador

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

29 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 15
Ttulo: Convertedor Dixital Analxico Enunciado: Desear un convertedor dixital analxico de catro entradas e cunha tensin de referencia 5v e -5v Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

B3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

B2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

B1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

B0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Va -4,6875 (-75/16) -4,0625 (-65/16) -3,4375 (-55/16) -2,8125 (-45/16) -2,1875 (-35/16) -1,5625 (-25/16) -0,9375 (-15/16) -0,3125 (-5/16) 0,3125 (5/16) 0,9375 (15/16) 1,5625 (25/16) 2,1875 (35/16) 2,8125 (45/16) 3,4375 (55/16) 4,0625 (65/16) 4,6875 (75/16)

30 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

BAT2 BAT1
5V -5V

U2 U1
CTRDIV16 1 9 CT=0 M1 M2 3CT=15 G3 G4 C5/2,3,4+ 14 13 12 11 12 13 2 1 5 3 11 10 9 6 2 1 5 3 11 10 9 6 12 13 X0 X1 Y0 Y1 Z0 Z1 A B C INH 74HC4053 3 4 5 6 74161 1,5O X Y Z 14 15 4

R1
10k

R5
10k

15

10 7

R2
5k

R6
10k

R3
5k

U3
X0 X1 Y0 Y1 Z0 Z1 A B C INH 74HC4053 X Y Z 14 15 4

R7
10k

R4
5k

R8
10k

C1(1)

C1
1nF

Relacin do necesaria:

material

empregado

instrumentacin

CONVERTIDOR DIXITAL/ANALXICO 1 8 1 1 1 X X X X X 555 Diodos Led 1K 530 Ohm 680uF C.I. Sada Resistencia Resistencia Condensador

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

31 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 16
Ttulo: Convertedor Dixital Analxico ADC0804 Enunciado: Desear un convertedor dixital analxico de catro entradas cun ADC0804 e cunha tensin de referencia 5v e -5v Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

B3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

B2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

B1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

B0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Va -4,6875 (-75/16) -4,0625 (-65/16) -3,4375 (-55/16) -2,8125 (-45/16) -2,1875 (-35/16) -1,5625 (-25/16) -0,9375 (-15/16) -0,3125 (-5/16) 0,3125 (5/16) 0,9375 (15/16) 1,5625 (25/16) 2,1875 (35/16) 2,8125 (45/16) 3,4375 (55/16) 4,0625 (65/16) 4,6875 (75/16)

32 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

RV1
58%

R1
2k2

U2
4k7 1 2 3 4 5 8 10 9 19 6 7
35%

U1
CS RD WR CLK IN INTR A GND D GND VREF/2 CLK R VIN+ VINADC0804 VCC DB0(LSB) DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7(MSB) 20 18 17 16 15 14 13 12 11

R3
10k

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 LED-BARGRAPH-GRN

RV2 C1
56pF

R2
2k2

R4
1k 10k

Relacin do necesaria:

material

empregado

instrumentacin

CONVERTIDOR DIXITAL/ANALXICO 1 8 2 1 1 2 1 X ADC0804 X Diodos Led X 2K2 X 4k7 x 1k x 10k X 56pF CAD Sada Resistencias Potenciometro Potenciometro Resistencias Condensador

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

33 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 17
Ttulo: Convertedor Dixital Analxico cunha EEPROM Enunciado: Desear un convertedor dixital analxico de catro entradas e cunha tensin de referencia 5v e -5v cunha memoria EEPROM Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

B3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

B2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

B1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

B0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Va -4,6875 (-75/16) -4,0625 (-65/16) -3,4375 (-55/16) -2,8125 (-45/16) -2,1875 (-35/16) -1,5625 (-25/16) -0,9375 (-15/16) -0,3125 (-5/16) 0,3125 (5/16) 0,9375 (15/16) 1,5625 (25/16) 2,1875 (35/16) 2,8125 (45/16) 3,4375 (55/16) 4,0625 (65/16) 4,6875 (75/16)

34 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

RV1
62%

R1
2k2

U2
4k7 1 2 3 4 5 8 10 9 19 6 7
0%

U1
CS RD WR CLK IN INTR A GND D GND VREF/2 CLK R VIN+ VINADC0804 VCC DB0(LSB) DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7(MSB) 20 18 17 16 15 14 13 12 11

R3
10k

RV2 C1
56pF

10 9 8 7 6 5 4 3 25 24 21 23 2 20 22 27 1

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 CE OE PGM VPP 2764

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

11 12 13 15 16 17 18 19

R2
2k2

R4
1k 10k

Relacin do necesaria:

material

empregado

instrumentacin

CONVERTIDOR DIXITAL/ANALXICO 1 2 2 1 1 8 1 X X X X X X X 2764 Displays 2,2K 1K 4,7K 530 Ohm 680uF EEPROM Sada Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia Condensador

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

35 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 18
Ttulo: Xogos de luces cunha EEPROM Enunciado: Desear catro xogos de luces cunha memoria EEPROM Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

D7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 D7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

D6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 D6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

D5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 D5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

D4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 D4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

D3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 D3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

D2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 D2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

D1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 D1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

D0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 D0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

A5 0

A4 0

A5 0

A4 1

36 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

D7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 D7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

D6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 D6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

D5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 D5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

D4 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 D4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

D3 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 D3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

D2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 D2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

D1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 D1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

D0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 D0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

A5 1

A4 0

A5 1

A4 1

37 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

?
U1
CTRDIV16 1 9 CT=0 M1 M2 3CT=15 G3 G4 C5/2,3,4+ 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 25 24 21 23 2 20 22 27 1

U2
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 CE OE PGM VPP 2764 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 11 12 13 15 16 17 18 19

? ? ? ? ? ? ?

15

10 7 2

3 4 5 6

1,5O

74161

Relacin do necesaria:

material

empregado

instrumentacin

XOGO DE LUCES 1 1 8 8 2 X EEPROM2764 x 74161 X Diodos Led X 330 Ohm x SW C.I. C.I. Sada Resistencia Entradas

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

38 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 19
Ttulo: Transmitir Datos cun PIC16F88 Enunciado: Transmitir os catro bits de menor peso de PORTA a PORTB Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

INICIO

PORTB=SADAS RA0,RA1,RA2,RA3,4A4=ENTRADAS

PORTA=PORTB

FIN

;*********************************TransmitirDatos.asm****************************** ; Comentarios sobre o programa. ; Transmitir os catro bits de menor peso de PORTA a PORTB ; ZONA DE DATOS ********************************************************************** LIST P=16F88 INCLUDE <P16F88.INC> __CONFIG _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC __CONFIG _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF

; ZONA DE CDIGOS ******************************************************************** CBLOCK 0x20 ENDC ; Comeza o programa ORG 0 goto inicio ORG 5

;Salva o vector de interrupcin

39 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE


inicio bcf bsf movlw movwf 0x1F TRISA 0x00 TRISB STATUS,RP1 STATUS,RP0 0x00 ANSEL ; Banco 1 ;Entradas salidas todas digitales

movlw movwf movlw movwf

; Declara PORTA entradas ; Declara PORTB sadas

volver bcf STATUS,RP0 movfw PORTA movwf PORTB goto volver END

; Banco 0

; Termina o programa !!

Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

C1
10uF

X1

C2
10uF

CRYSTAL

U1
16 15 4 RA7/OSC1/CLKIN RA0/AN0 RA6/OSC2/CLKOUT RA1/AN1 RA2/AN2/CVREF/VREFRA5/MCLR RA3/AN3/C1OUT/VREF+ RA4/AN4/T0CKI/C2OUT RB0/INT/CCP1 RB1/SDI/SDA RB2/SDO/RX/DT RB3/CCP1 RB4/SCK/SCL RB5/SS/TX/CK RB6/AN5/T1OSO/T1CKI RB7/AN6/T1OSI PIC16F88 17 18 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

Relacin do necesaria:

material

empregado

TRANSMITIR DATOS 1 4 1 1 2 4 X PIC16F88 X Diodos Led X 1K X Cristal 4Mhhz X 15 pF x SW C.I. Sada Resistencia Oscilador Condensador Entradas

40 -

0 0 1 0 1 1 0 1 0 0

RA0 RA1 RA2 RA3 RA4 RB0 RB1 RB2 RB3 RB4

instrumentacin

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 20
Ttulo: Comparador Enunciado: Comparar dous nmeros de catro bits Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

41 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE


;*********************************Comparador.asm****************************** ; Comentarios sobre o programa. ; Comparador 2 nmeros de 4 bits ; ZONA DE DATOS ********************************************************************** LIST P=16F88 INCLUDE <P16F88.INC> __CONFIG _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC __CONFIG _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF

; ZONA DE CDIGOS ******************************************************************** CBLOCK 0x20 OperandoA OperandoB Acarrexo ENDC ; Comeza o programa ORG 0 goto inicio ORG 5

;Salva o vector de interrupcin

inicio bcf STATUS,RP1 bsf STATUS,RP0 ; Banco 1 movlw 0x00 movwf ANSEL ;Entradas salidas todas digitales 0xFF TRISB ;Configuracin PORTB Entradas b'11110000' TRISA ;Configuracin PORTA Sadas

movlw movwf movlw movwf

bcf

STATUS,RP0

; Banco 0

volver movfw PORTB andlw 0x0F movwf OperandoA ;Define Operando A (4 bits menor peso) swapf PORTB,W ;Intercambia os 4 bits de maior peso polos catro de menor peso andlw 0x0F movwf OperandoB ;Define Operando B (4 bits maior peso) movf OperandoA,W subwf OperandoB,W ;Resta entre operandos btfsc STATUS,C ;Comproba o acarrexo goto resultadoA movf OperandoA,W movwf PORTA ;Amosa Operando A como maior goto volver resultadoA movf OperandoB,W movwf PORTA ;Amosa Operando B como maior goto volver

END

; Termina o programa !!

42 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

C1
10uF

X1

R1 C2
10uF 1k

CRYSTAL

15 16

RA4/AN4/T0CKI/C2OUT RA3/AN3/C1OUT/VREF+ RA5/MCLR RA2/AN2/CVREF/VREFRA1/AN1 RA6/OSC2/CLKOUT RA0/AN0 RA7/OSC1/CLKIN 3 2 1 18 17

U1
PIC16F88

0 1 0 0 B3B2B1B0

13 12 11 10 9 8 7 6

RB7/AN6/T1OSI RB6/AN5/T1OSO/T1CKI RB5/SS/TX/CK RB4/SCK/SCL RB3/CCP1 RB2/SDO/RX/DT RB1/SDI/SDA RB0/INT/CCP1

Relacin do necesaria: COMPARADOR 1 1 1 1 2 8

material

empregado

1 0 0 1 A3A2A1A0

instrumentacin

X PIC16F88 X Display BCD X 1K X Cristal 4Mhhz X 15 pF x SW

C.I. Sada Resistencia Oscilador Condensador Switch

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

43 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 21
Ttulo: Semforo Enunciado: Desear un semforo seguindo o cronograma:

Si RA0=1 Traballa, si RA0=0, Repousa (Palpabrexo RB1 Ambar) Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

44 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE


1
INICIO 00001100=VERDE_V/VERMELLO_P RA0=ENTRADA RB0,RB1,RB2,RB3,RB4=SADAS

RETARDO=10 SEG RA0=1 SI 00010001=VERMELLO_V/ VERDE_P NON RETARDO=3 SEG RETARDO=6 SEG 00001001=VERMELLO_V/ VERMELLO_P 00000001=PALPABREXO VERDE_P

00001010=AMBAR_V/VERMELLO_P

RETARDO=1 SEG RETARDO=1SEG

00010001=PALPABREXO VERDE_P

00000010=PALPABREXO AMBAR

RETARDO=1SEG

RETARDO=1 SEG

00000001=PALPABREXO VERDE_P

00000000=PALPABREXO AMBAR

RETARDO=1SEG RETARDO=1 SEG

00010001=PALPABREXO VERDE_P

RETARDO=1SEG

45 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE


;*********************************Semforo.asm****************************** ; Comentarios sobre o programa.

; ; ; ; RB0 ; ; RB1 ; ; RB2 ; ; RB3 ; ; RB4

10s 20s 30s 40s 5s | 15s | 25s | 35s | 45s ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| VermelloV |||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| AmbarV ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| VerdeV |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| VermelloP ||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| VerdeP |||||||||||||||||||||||||||||

; RA0='1' TRABALLA ; RA0='0' REPOUSA (Palpabrexo Ambar) ; ZONA DE DATOS ********************************************************************** LIST P=16F88 INCLUDE <P16F88.INC> __CONFIG _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_IO __CONFIG _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF

; ZONA DE CDIGOS ******************************************************************** CBLOCK 0x20 ENDC ; Comeza o programa ORG 0 goto inicio ORG 5 inicio bcf STATUS,RP1 bsf STATUS,RP0 movlw 0x66 movwf OSCCON movlw 0x00 movwf ANSEL movlw 0xE0 movwf TRISB ;PORTB Sadas movlw 0xFF movwf TRISA ;PORTA Entrada bcf traballo btfss PORTA,0 goto repouso movlw b'00010001' movwf PORTB call Retardo_5s call Retardo_1s STATUS,RP0 ; Banco 1 ; Oscilador interno de 4MHz, RA6 e RA7 como I/O ;Entradas salidas todas digitales

;Salva o vector de interrupcin

; Banco 0

;Comproba o bit RA0 si RA0=1 salta, si RA0=0 vai a repouso

;Pon a un o bit RB0 VERMELLO VEHICULOS/Pon a un o bit RB4 VERDE PEATNS

movlw b'00000001' ;Comenza Palpabrexo no bit RB4 VERDE PEATNS movwf PORTB call Retardo_1s movlw b'00010001' movwf PORTB call Retardo_1s movlw b'00000001' movwf PORTB call Retardo_1s movlw b'00010001' movwf PORTB call Retardo_1s ;Fin Palpabrexo

46 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

movlw b'00001100' movwf PORTB call Retardo_10s movlw b'00001010' movwf PORTB call Retardo_2s call Retardo_1s

;Pon a un o bit RB2 VERDE VEHICULOS/Pon a un o bit RB3 VERMELLO PEATNS

;Pon a un o bit RB1 AMBAR VEHICULOS/Pona a cero o bit RB2 VERDE VEHICULOS

movlw b'00001001' ;Pon a un o bit RB0 VERMELLO VEHICULOS movwf PORTB call Retardo_1s goto traballo ;volta o traballo repouso movlw b'00000010' ;Comenza o Palpabrexo no bit RB1 Ambar movwf PORTB call Retardo_1s movlw b'00000000' movwf PORTB call Retardo_1s movlw b'00000010' movwf PORTB call Retardo_1s movlw b'00000000' movwf PORTB call Retardo_1s goto traballo ;Volta o traballo INCLUDE <RETARDOS.INC> END ; Termina o programa !!

Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

R1
330

SEMFORO VEHCULOS
D2
LED-RED

R4
1k

R2
330

SEMFORO PEATNS R5
330

D3
LED-YELLOW

D4
LED-RED

R3
330

R6
330

D1
LED-GREEN

D6
LED-GREEN

U1
16 15 4 RA7/OSC1/CLKIN RA0/AN0 RA6/OSC2/CLKOUT RA1/AN1 RA2/AN2/CVREF/VREFRA5/MCLR RA3/AN3/C1OUT/VREF+ RA4/AN4/T0CKI/C2OUT RB0/INT/CCP1 RB1/SDI/SDA RB2/SDO/RX/DT RB3/CCP1 RB4/SCK/SCL RB5/SS/TX/CK RB6/AN5/T1OSO/T1CKI RB7/AN6/T1OSI PIC16F88 17 18 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

TRABALLO/REPOUSO 1=Traballo 1 0=Repouso

47 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Relacin do necesaria: SEMAFORO 1 5 1 5 X PIC16F88 X Diodos Led X 1K x 330R C.I. Sada Resistencia Resistencia material empregado e a instrumentacin

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

48 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 22
Ttulo: Visualizacin Dinmica Enunciado: Desear un contador que conte 100 estado de 0 99 cunha visualizacin dinmica. Interrupcin de contaxe por RB0 flanco de subida, RA0 = Unidade ; RA1 = Decenas Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

49 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE


;*********************************VisualizacinDinmica.asm****************************** ; Comentarios sobre o programa. ; ; Contador de 100 estados en Visualizacin dinmica ctodo comn ; ; RA0 Terminal comn unidades ; RA1 Terminal comn decenas ; ; ZONA DE DATOS ********************************************************************** LIST P=16F88 INCLUDE <P16F88.INC> __CONFIG _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_IO __CONFIG _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF

; ZONA DE CDIGOS ******************************************************************** CBLOCK 0x20 CONTADOR ENDC ; Comeza o programa ORG 0 goto inicio ORG 5

;Salva o vector de interrupcin

inicio bcf STATUS,RP1 bsf STATUS,RP0 ; Banco 1 movlw 0x66 movwf OSCCON ; Oscilador interno de 4MHz, RA6 e RA7 como I/O movlw 0x00 movwf ANSEL ;Entradas salidas todas digitales b'00000001' ;Configura PORTB RB1-RB7 saidas; RB0 entrada TRISB b'11111100' ;Configura PORTA RA0, RA1 sadas; RA4 entrada TRISA b'00101000' ;Configura contador flanco de subida directo OPTION_REG

movlw movwf movlw movwf movlw movwf

comenzo bcf STATUS,RP0 clrf TMR0 ;Pone a cero el contador movlw b'01111111' movwf PORTB conta movfw TMR0 call BIN_a_BCD movfw BCD_Unidades call Numero_a_7Segmentos movwf PORTB call Retardo_1ms bsf PORTA,0 bcf PORTA,1

; Banco 0

;Activa Unidades(RA0), Desactiva Decenas(RA1)

movfw TMR0 call BIN_a_BCD movfw BCD_Decenas call Numero_a_7Segmentos movwf PORTB call Retardo_1ms bcf PORTA,0 ;Desactiva Unidades(RA0), Activa Decenas(RA1) bsf PORTA,1 comproba movfw TMR0 sublw .100 btfsc STATUS,Z goto comenzo goto conta

;Comproba se chegou a cen

50 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

INCLUDE <RETARDOS.INC> INCLUDE <BIN_BCD.INC> INCLUDE <DISPLAY_7SEG.INC> END

; Termina o programa !!

Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

U1(RA4/AN4/T0CKI/C2OUT)

R1
10k 16 15 4

R2 U1
RA7/OSC1/CLKIN RA0/AN0 RA6/OSC2/CLKOUT RA1/AN1 RA2/AN2/CVREF/VREFRA5/MCLR RA3/AN3/C1OUT/VREF+ RA4/AN4/T0CKI/C2OUT RB0/INT/CCP1 RB1/SDI/SDA RB2/SDO/RX/DT RB3/CCP1 RB4/SCK/SCL RB5/SS/TX/CK RB6/AN5/T1OSO/T1CKI RB7/AN6/T1OSI PIC16F88 17 18 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 330

R3
330

Relacin do necesaria:

material

empregado

instrumentacin

VISUALIZACIN DINMICA 1 1 2 2 X PIC16F88 X 1K x 330R x Display 7 seg C.I. Resistencia Resistencia Sada

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

51 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 23
Ttulo: Bonoloto Enunciado: Desear unha Bonoloto de 50 estado do 1 49 cunha visualizacin dinmica. Interrupcin de contaxe por RB0 flanco de subida, RA0 = Unidade ; RA1 = Decenas Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)
INICIO INTERRUPCIN

RB1..RB7 = OUT RA0, RA1 = OUT RB0 = IN

CALL BIN_a_BCD

1001000 = INTCON

INT0IF = 0

BONOLOTO = CONT

RETFIE

W = BONOLOTO

CONTA W = BCD_Unidades

CALL DISPLAY

CONT = CONT + 1

W = PORTB RA0 = 1 / RA1 = 0

CONT = 100?

SI

CONT = 1

NON CONTA RETURN

W = BCD_Decenas

CALL DISPLAY

W = PORTB RA0 = 0 / RA1 = 1

CONTA

52 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE


;************************************* Bonoloto ***************************************** ; Bonoloto Visualizacin Dinmica ; RA0 = Unidades ; RB1 = Decenas ; ZONA DE DATOS ********************************************************************** LIST P=16F88 INCLUDE <P16F88.INC> __CONFIG _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_IO __CONFIG _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF

; ZONA DE CDIGOS ******************************************************************** ;Etiquetas CBLOCK ACUMULADOR ESTADO CONT BONOLOTO ENDC ;Programa org goto org goto org 0x00 inicio 0x04 interrupcin 0x05 ;Vector de Reset ;Vector de interrupcin

0x20

inicio bcf STATUS,RP1 bsf STATUS,RP0 ; Banco 1 movlw 0x66 movwf OSCCON ; Oscilador interno de 4MHz, RA6 e RA7 como I/O movlw 0x00 movwf ANSEL ;Entradas salidas todas digitales movlw 0x01 ;RB0 entrada resto sadas movwf TRISB movlw b'11111100' ;Configura PORTA RA0, RA1 sadas; RA4 entrada movwf TRISA bsf OPTION_REG,INTEDG ;flanco subida en RB0 movlw 0x90 ;activacin interrupcin INT/RB0 movwf INTCON bcf STATUS,RP0 ; Banco 0 principio movlw .10 call BIN_a_BCD movfw BCD_Unidades bsf PORTA,0 ;Activa Unidades(RA0) PORTA,0 ;Activa Decenas(RA1) movfw BCD_Decenas bsf PORTA,0 ;Activa Unidades(RA0) PORTA,0 ;Activa Decenas(RA1)

bcf

bcf volve

movfw CONT movwf BONOLOTO ;garda o contador en bonoloto movfw BCD_Unidades call Display movwf PORTB bsf PORTA,0 bcf PORTA,1 incf movfw CONT CONT,F

;Activa Unidades(RA0), Desactiva Decenas(RA1)

;incrementa contador

53 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE


sublw btfsc call nop nop movfw CONT movwf BONOLOTO movfw BCD_Decenas call Display movwf PORTB bcf PORTA,0 ;Desactiva Unidades(RA0), Activa Decenas(RA1) bsf PORTA,1 incf CONT,F movfw CONT sublw .50 btfsc STATUS,Z call empeza goto volve empeza movlw movwf return interrupcin movwf ACUMULADOR movfw STATUS movwf ESTADO movfw BONOLOTO call BIN_a_BCD bcf INTCON,1 ;Desactiva a bandeira da interrupcin movfw ESTADO movwf STATUS movfw ACUMULADOR retfie Display addwf PCL,F 0x01 CONT ;Pon o contador a 1 .50 STATUS,Z empeza

gfedcba retlw b'01111110' ;representa el cero en ctodo comn. retlw b'00001100' ;representa el uno en ctodo comn. retlw b'10110110' ;representa el dos en ctodo comn. retlw b'10011110' ;representa el tres en ctodo comn. retlw b'11001100' ;representa el cuatro en ctodo comn. retlw b'11011010' ;representa el cinco en ctodo comn. retlw b'11111010' ;representa el seis en ctodo comn. retlw b'00001110' ;representa el siete en ctodo comn. retlw b'11111110' ;representa el ocho en ctodo comn. retlw b'11011110' ;representa el nueve en ctodo comn. retlw b'00000000' ;apagado.

INCLUDE <RETARDOS.INC> INCLUDE <BIN_BCD.INC> END

; Termina o programa !

54 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

U1(RA4/AN4/T0CKI/C2OUT)

R1
10k 16 15 4

R2 U1
RA7/OSC1/CLKIN RA0/AN0 RA6/OSC2/CLKOUT RA1/AN1 RA2/AN2/CVREF/VREFRA5/MCLR RA3/AN3/C1OUT/VREF+ RA4/AN4/T0CKI/C2OUT RB0/INT/CCP1 RB1/SDI/SDA RB2/SDO/RX/DT RB3/CCP1 RB4/SCK/SCL RB5/SS/TX/CK RB6/AN5/T1OSO/T1CKI RB7/AN6/T1OSI PIC16F88 17 18 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 330

R3
330

Relacin do necesaria: BONOLOTO 1 1 2 2 X PIC16F88 X 1K x 330R x Display 7 seg

material

empregado

instrumentacin

C.I. Resistencia Resistencia Sada

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

55 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE

Prctica N: 24
Ttulo: A Sa Quenda Enunciado: Desear un contador de 100 estado do 0 99 cunha visualizacin dinmica. Interrupcin de contaxe por RB0 flanco de subida, RA0 = Unidade ; RA1 = Decenas. Que garde na EEPROM o ltimo nmero de xeito que reiniciar o programa comece no ltimo nmero Resolucin: (Bloques funcionais, tboas de verdade, simplificacin, funcins
simplificadas, De Morgan, etc)

56 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE


;*********************************A Sa Quenda.asm****************************** ; Comentarios sobre o programa. ; ; Contador de 100 estados en Visualizacin dinmica ctodo comn ; ; Garda o ltimo valor na EEPROM e o carga reiniciar ; ; RA0 Terminal comn unidades ; RA1 Terminal comn decenas ; ; ZONA DE DATOS ********************************************************************** LIST P=16F88 INCLUDE <P16F88.INC> __CONFIG _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_IO __CONFIG _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF

; ZONA DE CDIGOS ******************************************************************** CBLOCK 0x20 QUENDA ACUMULADOR ESTADO ENDC ; Comeza o programa ORG 0x00 goto inicio ORG goto ORG 0x05 0x04 interrupcin ;Salva o vector de interrupcin ;Vector de interrupcin

inicio bcf STATUS,RP1 bsf STATUS,RP0 ; Banco 1 movlw 0x66 movwf OSCCON ; Oscilador interno de 4MHz, RA6 e RA7 como I/O 0x00 movwf ANSEL ;Entradas salidas todas digitales movlw b'00000001' ;Configura PORTB RB1-RB7 saidas; RB0 entrada movwf TRISB movlw b'11111100' ;Configura PORTA RA0, RA1 sadas; RA4 entrada movwf TRISA bsf OPTION_REG,INTEDG ;flanco subida en RB0 movlw 0x90 ;activacin interrupcin INT/RB0 movwf INTCON bcf STATUS,RP0 ; Banco 0

movlw

conta movlw call movwf 0x00 EEPROM_LeeDato ;Le a posicin cero da EEPROM e o carga en QUENDA QUENDA

movfw QUENDA ;Manda QUENDA a PORTB call BIN_a_BCD movfw BCD_Unidades call Display movwf PORTB call Retardo_10ms bsf PORTA,0 ;Activa Unidades(RA0), Desactiva Decenas(RA1) bcf PORTA,1 nop nop movfw QUENDA call BIN_a_BCD movfw BCD_Decenas call Display movwf PORTB ;Manda QUENDA a PORTB

57 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE


call Retardo_10ms bcf PORTA,0 ;Desactiva Unidades(RA0), Activa Decenas(RA1) bsf PORTA,1 goto conta interrupcin movwf movfw movwf

ACUMULADOR STATUS ESTADO

movfw QUENDA sublw .100 btfsc STATUS,Z ;Comproba se chegou a cen clrf QUENDA ;Se chegou pon contador a cero incf QUENDA ;Se non incremntao banksel EEADR movlw 0x00 movwf EEADR banksel QUENDA movfw QUENDA call EEPROM_EscribeDato ;Garda QUENDA na posicin 0 da EEPROM bcf movfw movwf movfw retfie INTCON,1 ;Desactiva a bandeira da interrupcin ESTADO STATUS ACUMULADOR

Display addwf PCL,F

gfedcba retlw b'01111110' ;representa el cero en ctodo comn. retlw b'00001100' ;representa el uno en ctodo comn. retlw b'10110110' ;representa el dos en ctodo comn. retlw b'10011110' ;representa el tres en ctodo comn. retlw b'11001100' ;representa el cuatro en ctodo comn. retlw b'11011010' ;representa el cinco en ctodo comn. retlw b'11111010' ;representa el seis en ctodo comn. retlw b'00001110' ;representa el siete en ctodo comn. retlw b'11111110' ;representa el ocho en ctodo comn. retlw b'11011110' ;representa el nueve en ctodo comn. retlw b'00000000' ;apagado.

INCLUDE <RETARDOS.INC> INCLUDE <BIN_BCD.INC> INCLUDE <EEPROM_16F88.INC> END

; Termina o programa !!

58 -

LXICA DIXITAL E MICROPROGRAMABLE Esquema do circuto: (Por medio das funcins de copiar e pegar, trense os circutos do Orcad o Proteus e no seu caso a simulacin).

R1
10k 16 15 4

U1
RA7/OSC1/CLKIN RA0/AN0 RA6/OSC2/CLKOUT RA1/AN1 RA2/AN2/CVREF/VREFRA5/MCLR RA3/AN3/C1OUT/VREF+ RA4/AN4/T0CKI/C2OUT RB0/INT/CCP1 RB1/SDI/SDA RB2/SDO/RX/DT RB3/CCP1 RB4/SCK/SCL RB5/SS/TX/CK RB6/AN5/T1OSO/T1CKI RB7/AN6/T1OSI PIC16F88 17 18 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

Relacin do necesaria: A SA QUENDA 1 1 2 2 X PIC16F88 X 1K x 330R x Display 7 seg

material

empregado

instrumentacin

C.I. Resistencia Resistencia Sada

Observacins: (Reltanse as incidencias que se puideran producir ao longo da execucin da actividade).

59 -