Você está na página 1de 2

Rozmstn

Lantek Expert Punch nabz automatick a manuln


rozmstn s velkou fexibilitou a optimlnm vkonem.
Kombinace automatickho, poloautomatickho
a manulnho rozmstn s funkcemi jako jsou:
koprovn mky, pesouvn, rotace atd.
Lantek Expert Punch automaticky optimalizuje
rozmstn dl uvnit listu plechu a nabz rzn
monosti pro spolen drovn na pravidelnch
i nepravidelnch kusech.
Software pro automatick
drovan
Obrbn geometrie je zcela automatick v souladu
s parametry, kter jsou pln konfgurovateln
uivatelem. Lantek Expert Punch tak umouje
drovn run nebo sten automaticky.
Skld se z pokroilch funkc umoujcch plnou
fexibilitu pro obrbn. Lantek Expert Punch
vynik mezi konkurenty vhodami, kter dv
uivatelm provdnm spolenho drovn
na pravidelnch a nepravidelnch kusech. Rovn
spravuje automaticky pemstn listu plechu podle
rznch strategi vybranch uivatelem. Systm
bere v vahu rzn optimalizan kritria podle
drhy ezu a hlu. Editan funkce poskytovan
Lantek umouj uivateli snadno mnit poad
obrbn a souslednost, mikro-spojky, raznky atd.
CNC soubor je generovn automaticky a me
vytvet rozen vstup, v zvislosti na poadavku
obrbcho stroje.
Uivatel me pizpsobit jednoduchm zpsobem
obrbn konkrtnch st pomoc maker pro konkrtn
geometrii.
vodem
Lantek Expert Punch je CAD / CAM systm
navren speciln pro automatizaci programovn
CNC drovacch stroj. Je vsledkem vce ne 25
let zkuenost a zk spoluprce s vrobci a uivateli
tchto typ stroj. Dokonale kombinuje technologie,
programovn a zen poteb zkaznka. Lantek
Expert Punch nabz modern, intuitivn a pvtiv
rozhran, kter pomh zlepit efektivitu uivatele,
pokud jde o programovn.
Sprva raznk, matric, hlav
Lantek Expert spravuje Autoindex nstroje,
Multitool stanice a vechny typy nstroj,
od standardnch a po nstroje pro tven, raen,
vrtn, zvitovn, lisovn, vlcovn atd.
Systm bere v vahu charakteristiky kad stanice
drovac hlavy nebo linern nstroje v zsobnku.
punch
Odstrann komponent:
manuln a automatick
Lantek Expert Punch ovld vechny mon zpsoby
oddlovn a odstraovn dl z plechu, automatick
mikro-spojky, pracovn skluzavky, zastaven stroje,
zvedac systmy a integrovan hlov nky.
Sprva vrobk a sklad plech kontrolovna v databzi.
Vechny vrobky a plechy jsou organizovny podle
materilu a tlouky, data atd.
Zcela integrovan s tradinmi konstruknmi 3D
systmy (SolidWorks, Autodesk Inventor, Solid Edge,
Catia)
Pidan technologie
(sthn a ezn)
Lantek Expert Punch podporuje jak stroje pro sthn
tak i kombinovan stroje s laserovou / plazmovou
ezac hlavou.
Sthn a ezn laserem je automaticky zeno
a je velmi jednoduch pi pouvn.

Optimalizace nklad a asu
Lantek Expert d vekerou technologii stroje
a vypotv as a nklady na kus a list plechu.
Pomoc tchto informac me uivatel vytvet
nabdky, zjistit objem prce kadho stroje a vytisknout
vechny poadovan zprvy.
Technick parametry
Integrace vech monost. Vechny monosti Lantek
Expert jsou integrovny do jednoho programu. Navc
je Lantek Expert pln integrovn s Lantek Integra,
integrovanm softwarem pro sprvu systmu
nabzen Lantekem. Lantek Integra Vm nabz
modulrn CAD / CAM / ERP een pro vrobn
podniky, kter pat do sektoru zpracovn plechu,
nosnk a profl trubek. Navc je Lantek Expert
uren pro pipojen k externm ERP systmm.
Inteligentn import / export. Pipojen k hlavnm CAD
systmm na trhu: DXF. DWG. ICES atd.
Tmov prce. K dispozici pro provoz jako samostatn
jednotka nebo jako soust sovho systmu.
Je mon pracovat s plovouc licenc.
2D design. Dky pokroilm monostem me
uivatel navrhnout jakoukoliv 2D geometrii snadno
a rychle. Monosti zahrnut v CAD systmu jsou mimo
jin: zrcadlov koprovn, mtko a tak oven
vytvoen geometrie pro jakkoliv nesrovnalosti.
Velk knihovna parametrickch st, do kter me
uivatel pidat sv vlastn nvrhy.
punch