Você está na página 1de 60

6

4
2
2
6
5
7
0
0
0
0
1
3
A
n
u
l
V
I
I
I
,
n
r
.
1
0
/
2
0
1
0
10/2010
Poziionarea valorii
juste la grania
dintre evaluare
i contabilitate
l
l
l
l
Importana i necesitatea auditului financiar
n cazul fuziunii entitilor economice
Studiu privind perspectivele auditului intern
Principii i recomandri propuse ntr-un nou
Cod de Guvernan Corporativ
Definirea i recunoaterea instrumentelor financiare.
Studiu de caz privind Forex Rolling Spots
Importana i necesitatea auditului financiar
n cazul fuziunii entitilor economice
Studiu privind perspectivele auditului intern
Principii i recomandri propuse ntr-un nou
Cod de Guvernan Corporativ
Definirea i recunoaterea instrumentelor financiare.
Studiu de caz privind Forex Rolling Spots
l
l
l
l
Din activitatea CAFR
Seminar de preg tire a formatorilor
nt lnirea Comitetului pentru
Na iuni n urs de ezvoltare
din cadrul IFAC
Participare
la Conferin a Na ional i
la Congresul CECCAR
Hot r ri ale Camerei Auditorilor
Financiari din Rom nia, publicate
n Monitorul Oficial


C D

v
v
v
v
v
La 11 septembrie 2010, la sediul Camerei Auditorilor
Financiari din Rom nia, s-a desf urat seminarul
de preg tire anual a formatorilor. Lucr rile au fost
deschise de prof.univ.dr. , pre edintele CAFR,
care a prezentat tema: ISA 240 Responsabilitatea
auditorului privind frauda n cadrul unui audit al situa iilor
financiare.
Celelalte teme supuse aten iei audien ei au fost:
ISA 700 Formarea unei opinii i raportarea cu privire la
situa iile financiare; ISA 705 Modific ri ale opiniei
raportului auditorului independent; ISA 706 Paragrafele
de observa ii i paragrafele explicative din raportul
auditorului independent ( , vicepre edinte al
Consiliului CAFR, , auditor financiar).
Prevederile reglement rilor contabile conforme
cu Directivele Europene, aplicabile de la
1 ianuarie 2010; Manual de politici i proceduri
contabile (prof.univ.dr. , vicepre edinte
al Consiliului CAFR, , membru
al Consiliului CAFR).
Ghid privind auditul calit ii ( ,
coordonator al Departamentului de monitorizare i
control).
ISA 530 E antionarea n audit ( , auditor
financiar).
ISRS 4400 Misiuni pentru efectuarea procedurilor
convenite privind informa iile financiare 4 ( ,
auditor financiar).
n final, s-a desf urat o sesiune de ntreb ri, discu ii i
concluzii.
La 14 iulie 2010, la Washington, a avut loc nt lnirea
Comitetului pentru Na iuni n urs de Dezvoltare al IFAC.
Camera Auditorilor Financiari din Rom nia este reprezentat
n acest comitet, pentru un mandat de doi ani, de
, membru al Consiliului CAFR.
Rolul acestui comitet IFAC este de a sprijini dezvoltarea
profesiei contabile n toate regiunile lumii, fiind responsabil
cu identificarea problemelor cu care se confrunt organiza iile
profesionale n procesul de dezvoltare a profesiei contabile.
Activitatea comitetului se circumscrie efortului general de
sus inere a cre terii economice pe fondul crizei mondiale
care a afectat toate na iunile lumii, n eleg nd c aceast
cre tere este direct corelat cu dezvoltarea profesiei
contabile.
n realizarea acestor obiective Comitetul amintit din cadrul
IFAC lucreaz mpreun cu comunit ile donatoare (Banca
Mondial , BERD etc.), cu guvernele sau cu sectorul privat n
scopul de a face cunoscut importan a profesiei contabile,
beneficiile economice i sociale pe care aceasta le poate
genera.
n sensul celor de mai sus, n cadrul nt lnirii de la
Washington, au fost prezentate materiale ale World Bank i
ale IADB (Banca Inter American de Dezvoltare), dar i a
reprezentantului UNCTAD la aceast nt lnire, ce con in o
serie de propuneri de ordin profesional care urmeaz a fi
analizate n perioada urm toare.
La 2 septembrie a.c. a avut loc Conferin a Na ional a
CECCAR, iar n zilele de 3-4 septembrie s-a desf urat
Congresul acestei organiza ii profesionale, sub genericul:
Pentru o nou cultur n profesia contabil .
Din partea CAFR, la aceste manifest ri a participat prof. univ.
dr. , vicepre edinte al Consiliului.
n Monitorul Oficial nr. 606/26.08.2010, a fost publicat
Hot r rea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
Rom nia nr. 166 din 24 iunie 2010 privind atribuirea
calit ii i a dreptului de exercitare a profesiei de auditor
financiar pentru persoanele care posed o calificare
profesional n audit financiar sau n profesii asimilate
acestuia, atribuit de alt stat n acord cu reglement rile
specifice din acel stat.
n Monitorul Oficial nr. 627/ 6.09.2010 au ap rut
Hot r rea Consiliului CAFR nr. 168/ 25 august 2010 privind
aprobarea Normelor privind revizuirea calit ii activit ii de
audit financiar i a altor activit i desf urate de auditorii
financiari, mpreun cu Normele respective, i Hot r rea
Consiliului CAFR nr. 169/ 25 august 2010 privind aprobarea
Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele
men ionate mai sus.
Regl ment rile respective se reg sesc i pe site-ul:
www.cafr.ro.

le

e
Ion Mih ilescu
Emil Culda
Ioan Culda
Maria Manolescu
Georgeta Petre
Urania Moldovanu
Elena Dobre
Elena Dobre
Carmen
Mataragiu
Horia Neam u

Telefon:
(021) 410.74.43 interior 120;
Fax:
(021) 410.03.48;
E-mail:
revista@cafr.ro;
http:
revista.cafr.ro
Consiliul tiinific
Academician Constantin IONETE, Academia Romn
Academician Iulian VCREL, Academia Romn
Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iai
Prof. univ. dr. Veronel AVRAM, auditor financiar, Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. Sorin BRICIU, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia
Prof. univ. dr. Alain BURLAUD, Institut National des Techniques Economiques
et Comptables, Paris
Prof. univ. dr. Tatiana DNESCU, auditor financiar,
Universitatea Petru Maior, Trgu Mure
Prof. univ. dr. David HILLIER, Leeds University Business School, Marea Britanie
Prof. univ. dr. Allan HODGSON, Amsterdam Business School, Olanda
Prof. univ. dr. Ion IONACU, auditor financiar,
Academia de Studii Economice, Bucureti
Prof. univ. dr. Dumitru MATI, auditor financiar,
Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA, Universitatea de Vest, Timioara
Prof. univ. dr. Vasile RILEANU, auditor financiar,
Academia de Studii Economice, Bucureti
Prof. univ. dr. Victoria STANCIU, auditor financiar,
Academia de Studii Economice, Bucureti
Prof. univ. dr. Ioan TALPO, auditor financiar,
Universitatea de Vest din Timioara
Mircea BOZGA, auditor financiar,
ACCA, PricewaterhouseCoopers, Bucureti
Dr. Alexandra LAZR, auditor financiar,
director adjunct n Ministerul Finanelor Publice
Andreia STANCIU, director ACCA Europa de Sud-Est
Monica TEFAN, auditor financiar, ACCA, Bucureti
Director tiinific: Prof.univ.dr. Pavel NSTASE, ASE Bucureti
Director editorial: Dr. Corneliu CRLAN
Redactor ef: Cristiana RUS
Revist recunoscut de CNCSIS,
categoria B+
B.D.I.: http://www.ulrichsweb.com;
http://www.proquest.com;
www.ebscohost.com
Colectiv redacional:
Marina ANTOFIE, Adriana COA,
Alexandra JORA, Eduard JUGRAVU
Alice PETCU, Daniela TEFNU,
Angela TUDOR
Secretar de redacie:
Cristina RADU
Prezentare grafic i tehnoredactare:
Nicolae LOGIN
Tipar:
Universal Color S.A.,
str.Victoriei, bl. A2-A3, Piteti,
tel.: +40 (248) 215788
ISSN 1844 - 8801
Consiliul tiinific i colectivul redacional
nu i asum responsabilitatea
pentru coninutul articolelor
publicate n revist.
Introducere
Obiectivul lucrrii este de a aborda fuzi-
unea entitilor economice din perspec-
tiva obligativitii auditului financiar al
situaiilor financiare de fuziune, sub mai
multe aspecte: economic, juridic i
financiar-contabil. n literatura de spe-
cialitate majoritatea articolelor publicate
se refer la aspectele juridice ale fuziu-
nii i la reflectarea n contabilitate a
operaiunilor de fuziune i mai puin la
auditul financiar al situaiilor financiare
de fuziune.
Pentru a nelege fenomenul fuziunii n
ntreaga sa complexitate, vom prezenta
fuziunea ca delimitare conceptual,
modalitile de realizare ale acesteia,
obiectivele economico-sociale, precum
i caracteristicile operaiilor de fuziune.
Fuziunea entitilor economice este un
subiect de actualitate i de larg interes
i, din acest motiv, considerm c este
necesar un studiu mai detaliat asupra
acestei tematici. Activitatea auditorului
va fi cea de due diligence, respectiv
de examinare a situaiilor financiare de
fuziune, urmnd a comunica clientului
starea entitii cu care va fuziona, asi-
3
Cercetare
10/2010
Importana i necesitatea
auditului financiar n
cazul fuziunii entitilor
economice
Camelia-Daniela HAEGAN* & Carmen-Mihaela IMBRESCU**
* Conf. univ. dr., Universitatea de Vest din Timioara, auditor financiar, e-mail: camelia.hategan@feaa.uvt.ro
** Conf. univ. dr., Universitatea de Vest din Timioara, e-mail: carmen.imbrescu@feaa.uvt.ro
Importance and Necessity of the Financial Audit
for the Merger of Economic Entities
The merger is considered by the jurists an operation of reorganization. The pur-
pose of reorganization depends on some factors, like the competition seizure,
cost reduction, development and expansion of the sales markets. The operations
of reorganization, especially of merger, are achieved starting from financial state-
ments drawn by the participating entities at the merger. One of the important
steps in the achievement of the merger could be the financial audit of financial
statements of merger, if there is a legal binding audit.
The importance of the financial audit of financial statements is to express a rea-
sonable opinion on the financial statements of merger and to assess the correct
evaluation of the contribution of the entities who participate to the merger in the
purpose of establishing exchange parity and merger premium. Expressing the
auditor's opinion is done by a report who must comply with the procedures
applied and the missions of contracted audit.
The paper is based on situations encountered in practice on the merger of differ-
ent categories of economic entities, like commercial companies, credit coopera-
tive organizations, whose procedures of merger have different features. Through
this article the authors want to bring some further clarification on financial audit
of financial statements of merger, seen mainly in accounting or financial terms.
Key words: financial audit, merger, financial statements, independent auditor's
report
Cuvinte cheie: audit financiar, fuziune, situaii financiare, raportul auditorului inde-
pendent
gurndu-se c acesta nu se expune la
riscuri inutile i imprevizibile.
Metodologia de
cercetare
Abordarea cercetrii are drept obiective
o clarificare asupra importanei i nece-
sitii auditului financiar al situaiilor
financiare de fuziune i o contientizare
a prilor implicate n fuziune asupra
acestei necesiti.
Cercetarea se axeaz pe sistemati-
zarea i sintetizarea noiunilor cuprinse
n literatura de specialitate, att juridic,
ct i financiar-contabil, a reglemen-
trilor elaborate de autoritile statului,
ct i de organismele profesionale.
Pentru realizarea cercetrii am utilizat o
metodologie deductiv i inductiv,
pentru identificarea prerilor, criticilor i
oportunitilor. n prima parte am efec-
tuat o analiz comparativ a reglemen-
trilor juridice i financiar-contabile.
Pentru aprofundarea cercetrii am
identificat, pe baza situaiilor ntlnite n
practic, problemele aprute n cadrul
procesului de fuziune i am formulat
soluii pentru mbuntirea procedurilor
privind fuziunea entitilor economice.
Prezentarea
caracteristicilor
fuziunii i a actelor
normative care
o reglementeaz
a. Reglementri i opinii
juridice
Fuziunea este o operaiune comercial
prevzut la art. 238 din Legea nr.
31/1990 privind societile comerciale
cu modificrile i completrile ulteri-
oare, care definete cele dou tipuri de
fuziune: fuziunea prin absorbie i fuzi-
unea prin contopire. Opiniile privind re-
organizarea societilor comerciale sunt
diferite. Unii autori includ n reorgani-
zare, fuziunea, divizarea i transforma-
rea unei societi comerciale
1
, alii nu-
mai fuziunea i divizarea
2
, pe conside-
rentul c, n cazul transformrilor, se
pstreaz intact personalitatea juridi-
c, fuziunea i divizarea implicnd o
pluralitate de societi, dintre care unele
dispar, iar altele rmn n fiin sau iau
fiin, dup caz. O alt opinie consider
c reorganizarea societilor comer-
ciale se realizeaz prin fuziune,
divizare sau transformarea unei per-
soane juridice n situaia n care o so-
cietate comercial i nceteaz fiina,
concomitent cu crearea n locul ei a
altei societi comerciale (schimbarea
formei juridice)
3
.
Intrarea Romniei n Uniunea Europea-
n a presupus i const n continuare n
adaptarea i implementarea n legis-
laia naional a directivelor europene.
Astfel, n anul 2008 a fost modificat
Legea nr. 31/1990 privind societile
comerciale prin introducerea unor arti-
cole (art. 251 indice 2 la art. 251 indice
19), care se refer la fuziunea trans-
frontalier, ca urmare a aplicrii Direc-
4
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
1 Lupan, E., Unele probleme privind reorganizarea persoanelor juridice, Revista de Drept comercial nr.5/2000;
2 Bcanu, I., Noua reglementare a fuziunii i divizrii societilor comerciale, Revista de Drept Comercial nr. 5/1999, p.20;
3 Imbrescu, C., Reorganizarea i lichidarea societilor comerciale. O abordare financiar-contabil i juridic, pag 83,
Editura Mirton, Timioara, 2005.
4 Nicolaescu, C., Fuziuni transfrontaliere, Revista Romn de Monografii Contabile, 2009, www.contabilul.ro
5 Wille, B., Germany: Cross-Border Mergers Of Corporations - A Summary, www.mondaq.com 24 June 2008
tivei 2005/54/CE a Parlamentului i
Consiliului European. Fuziunea trans-
frontalier este tratat n literatura de
specialitate naional
4
i internaional
5
att din punct de vedere juridic, ct i
contabil i fiscal.
Conform ISA 315 Identificarea i eva-
luarea riscurilor de denaturare semni-
ficativ prin nelegerea entitii i a me-
diului su, pentru efectuarea auditului
auditorul trebuie s obin informaii
suficiente despre entitate i cadrul de
reglementare al acesteia. n funcie de
categoria din care fac parte entitile, n
cazul fuziunii se aplic i prevederi spe-
ciale prevzute n alte acte normative,
aa cum este redat n tabelul 1.
Din datele prezentate se nelege c
toate entitile aplic Legea nr. 31/1990
dar, n funcie de domeniul de activitate,
mai trebuie respectate i prevederile
din actele normative emise de autorit-
ile de supraveghere a acestora.
b. Reglementri financiar-con-
tabile i ale organismelor
profesionale
Instituiile internaionale de reglementa-
re n domeniul contabil au cutat s a-
jung la o armonizare contabil global
n domeniul fuziunilor. Dintr-o perspec-
tiv european, aceste eforturi s-au
concentrat pe trei nivele. Primul nivel
este nivelul internaional, unde scopul a
fost stabilirea de standarde contabile
comune i, drept urmare, IASB a emis
Standardul Internaional de Raportare
Financiar IFRS 3 privind combinrile
de ntreprinderi. Pe al doilea nivel, cel
european, s-au produs schimbri n
sensul stabilirii de legi similare la nivelul
statelor membre. Acest scop a fost atins
prin emiterea de directive contabile eu-
ropene. Al treilea nivel se aplic la nivel
naional, n Romnia prin Ordinul Minis-
trului Finanelor Publice (O.M.F.P.). nr.
1376/ 2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind fuziunea, diviza-
rea, dizolvarea i lichidarea societilor
comerciale, precum i retragerea sau
excluderea unor societi din cadrul
societilor comerciale. n particular,
pentru bnci s-a emis i reglementarea:
Precizarea B.N.R. nr. 2/1999 pentru
reflectarea n contabilitate a principale-
lor operaiuni privind fuziunea, dizol-
varea i lichidarea bncilor.
Procesul de due
diligence
n general, echipa care execut proce-
sul de due diligence include auditori
financiari pentru auditarea/revizuirea
situaiilor financiare, juriti pentru a
investiga expunerea la diverse obligaii
fa de teri, precum i consultani fiscali
pentru consultana fiscal
6
.
Este foarte important de menionat c
aceste echipe de auditori, juriti i con-
sultani fiscali trebuie s fie indepen-
dente pentru a se evita conflictul de
interese.
Printre obiectivele procesului de due
diligence se afl: revizuirea situaiilor
financiare, revizuirea aspectelor legate
de management i activitatea entitii,
revizuirea gradului de conformitate cu
reglementrile legale, revizuirea tran-
zaciilor i a documentelor, revizuirea
fiscal.
Auditul financiar al
situaiilor financiare
de fuziune
Referiri la auditul financiar, n cazul fu-
ziunii ntlnim n cele dou legi de baz
ale funcionrii societilor comerciale,
din care am selectat paragrafele referi-
toare la audit, prezentate n tabelul 2.
5
Fuziunea entitilor economice
10/2010
6 Vulpoi, M., Coordonatele unei fuziuni de succes, Revista Consulting Review nr. 9/2008
Din reglementrile specifice auditului
financiar
7
rezult c auditul financiar
reprezint activitatea efectuat de
auditorii financiari n vederea exprimrii
unei opinii asupra situaiilor financiare
sau a unor componente ale acestora,
exercitarea altor misiuni de asigurare i
servicii profesionale potrivit standarde-
lor internaionale de audit i altor regle-
mentri adoptate de Camera Auditorilor
Financiari din Romnia.
Referirea la audit financiar menionat
n legea contabilitii ar putea fi nlo-
cuit cu cea de raportul auditorului
financiar/independent, aa cum este
menionat n legea societilor comer-
ciale, situaie care las, pe baza raio-
namentului profesional, la latitudinea
auditorului tipul de raport pe care l va
ntocmi conform standardelor de audit,
respectiv de audit sau de revizuire, fun-
damentat pe baza situaiilor financiare
puse la dispoziie de entitile partici-
pante la fuziune.
De menionat c terminologia folosit
de legea contabilitii, la data la care a
fost formulat, se referea la audit finan-
ciar sub forma auditului statutar; doar
ulterior s-au efectuat modificrile legis-
lative menionate anterior.
Un aspect de semnalat n Legea nr.
31/1990 la art. 243 indice 3 l reprezin-
t faptul c la documentaia de fuziune,
se poate solicita i raportul unuia sau
mai multor experi care s examineze
proiectul de fuziune i s ntocmeasc
un raport ctre acionari. La art. 244 lit.
f) se menioneaz c documentaia de
fuziune pus la dispoziia acionarilor/
asociailor va cuprinde raportul ntocmit
de experi, doar dac este cazul, adic
are caracter opional.
Dac analizm i legislaia secundar
sau prevederile procedurale ntlnim i
precizrile prezentate n tabelul 3.
Apreciem c, n cazul n care situaiile
financiare ale entitilor sunt auditate,
nu ar mai fi oportun ca acionarii/asoci-
aii s solicite raportul unui expert,
acesta fiind necesar doar n situaia n
care nu se realizeaz un raport al audi-
torului sau cenzorului, chiar dac audi-
torii i exprim opinia asupra situaiilor
financiare care stau la baza fuziunii, iar
expertul verific proiectul de fuziune.
Din examinarea aspectelor prezentate
anterior putem trage concluziile care
vor fi redate n tabelul 4.
La entitile supravegheate de diverse
autoriti auditul financiar are o impor-
tan major, reliefat prin faptul c, n
situaia n care n raportul auditorului
6
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
7 Art. 2 din Legea nr. 26/2010 pentru modificarea i completarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar
opinia nu este fr rezerve, atunci exis-
t un motiv de respingere a proiectului
de fuziune, aa cum este precizat pen-
tru cooperativele de credit la art. 4 alin
3 lit. b din Norma B.N.R. nr. 6/2003 pri-
vind fuziunea i divizarea cooperati-
velor de credit.
Considernd c am lmurit subiectul
privind caracterul obligatoriu sau opio-
nal al rapoartelor auditorului sau exper-
tului, n continuare ne vom opri asupra
tipului de raport al auditorului. Auditul
financiar al situaiilor financiare de fuzi-
une este o component a procesului de
due diligence. Pentru a stabili corect
categoria n care se ncadreaz auditul
financiar al situaiilor financiare de
fuziune menionm tipuri de lucrri de
audit pe care le pot efectua auditorii
financiari:
- Auditul statutar al situaiilor financia-
re ncheiate la finele exerciiului
financiar;
- Revizuirea situaiilor financiare isto-
rice, de cele mai multe ori ntocmite
pentru alte perioade dect cea a
exerciiului financiar;
- Misiuni de asigurare, altele dect
auditul i revizuirea informaiilor
financiare istorice;
- Servicii conexe - lucrri efectuate pe
baza unor proceduri convenite.
Fuziunea entitilor economice se rea-
lizeaz, n practic, pe baza situaiilor
financiare ntocmite la o dat care nu
coincide cu nchiderea exerciiului fi-
nanciar. Faptul c situaiile financiare
nu sunt ntocmite la sfritul anului
poate genera ntrebarea: Ce tip de
lucrare va efectua auditorul financiar?
Problema care poate aprea n prac-
tic este cea a tipului de situaii finan-
ciare ntocmite de entitile participante
la fuziune. Astfel, putem ntlni dou
situaii:
- ntocmirea unui set incomplet de
situaii financiare, de regul numai
bilanul contabil (chiar dac ter-
menul prevzut este de situaii
financiare), datorit faptului c pe
baza activului net contabil se reali-
zeaz raportul de schimb al apor-
turilor; astfel, auditorul nu poate
aplica toate procedurile de audit i
atunci nu poate emite un raport de
audit, respectiv o opinie de audit, ci
doar, n cel mai bun caz, un raport
de revizuire i n aceast situaie
opinia formulat va avea un grad
mai redus de asigurare;
- ntocmirea setului complet de situ-
aii financiare, caz n care auditorul
va emite un raport de audit i va
formula o opinie de audit.
Putem aprecia c afirmaiile enun-
ate mai sus l pun pe auditor n-
tr-o situaie delicat, dar n prac-
tic auditorul trebuie s aplice
raionamentul profesional, adic
s emit un raport bazat pe infor-
maiile rezultate din documentele
furnizate de client i s nu emit
un anumit tip de raport doar fiind-
c aa i se solicit, fr a deine
probe de audit adecvate.
De cealalt parte, utilizatorii situaiilor
financiare i beneficiarii direci ai audi-
tului financiar - acionarii entitilor im-
plicate n fuziune nu fac distincia, une-
ori, ntre cele dou cazuri prezentate,
astfel c nu conteaz coninutul rapor-
tului ntocmit de auditor, ci doar partea
formal (a nu se nelege forma raportu-
lui), adic s existe un raport semnat de
auditor, iar ceea ce este cel mai grav c
nu ntotdeauna se cunoate c exist
obligaia efecturii auditului financiar,
mai ales la societile comerciale care
nu sunt supravegheate de o anumit
autoritate.
Realizarea efectiv a
fuziunii - posibiliti
existente
La ambele categorii de fuziune apare
un inconvenient i anume timpul sau,
mai concret, perioada scurs ntre data
ntocmirii proiectului de fuziune, pe ba-
za situaiilor financiare ncheiate i data
aprobrii fuziunii i a realizrii efective a
acesteia. n documentaia solicitat de
O.N.R.C. se precizeaz c: n cazul n
care, prin acordul prilor, se stipuleaz
ca operaiunea de fuziune s i pro-
duc efecte la o dat ulterioar adop-
trii hotrrii rezoluia directorului ofici-
ului registrului comerului de pe lng
tribunal i/sau persoanei sau per-
soanelor desemnate va fi menionat n
registrul comerului, iar fuziunea va fi
nregistrat la data stabilit de pri
pentru producerea efectelor acesteia.
Conform celor precizate, considerm
c acionarii ar trebui s hotrasc un
alt termen al efectelor fuziunii, iar cea
mai potrivit soluie este c entitile ar
putea opta ca data fuziunii efective s
fie data de 1 a lunii urmtoare aprobrii
fuziunii, situaie care ar facilita activi-
tatea personalului din departamentele
financiar-contabil, resurse umane, ju-
ridic i administrativ pentru nchiderea
efectiv a perioadei anterioare la
sfritul lunii.
Concluzii
Scopul lucrrii a fost de a atrage atenia
asupra obiectivitii lucrrilor de audit
care se realizeaz n cazul fuziunii enti-
tilor economice de ctre auditorii fi-
nanciari, precum i de a lmuri proble-
me de coninut al documentaiei de fuzi-
une sub aspectul caracterului obligato-
riu i/sau opional al componentelor
documentaiei. Considerm c prin
aspectele abordate vom contribui i la
procesul de contientizare a utilizatori-
7
Fuziunea entitilor economice
10/2010
lor situaiilor financiare de fuziune pri-
vind importana auditului financiar, mai
ales la nivelul entitilor cu capital privat
autohton, n care asociaii sau acionarii
au i calitatea de manageri, i care une-
ori au falsa impresie c pot gestiona efi-
cient afacerea evitnd informaiile care
pot fi oferite de auditorii financiari i pri-
vndu-se astfel de parteneriatul spe-
cializat generat prin serviciul de audit
extern. Toate acestea sunt generate de
percepia eronat a acestui serviciu, ca
un act de control i nu ca o lucrare efec-
tuat de un specialist extern indepen-
dent, n sprijinul acionariatului.
Necesitatea acestui serviciu este confir-
mat, conform unui studiu realizat de
compania de consultan Hay Group
8
,
de ctre managerii din companiile euro-
pene, care n proporie de 93% sunt de
prere c operaiunea cea mai impor-
tant n procesul de due dilligence -
faza de dinaintea fuziunii - o constituie
auditul financiar, urmat de auditul sis-
temelor IT, n proporie de 55%.
Din cauza diverselor modificri legisla-
tive n domeniul contabil constatm c
este oportun actualizarea reglement-
rilor prevzute n O.M.F.P. nr. 1376/
2004 pentru aprobarea Normelor meto-
dologice privind reflectarea n contabili-
tate a principalelor operaiuni de fuzi-
une, divizare, dizolvare i lichidare a so-
cietilor comerciale, precum i retrage-
rea sau excluderea unor asociai din ca-
drul societilor comerciale i tratamen-
tul fiscal al acestora, precum i n Pre-
cizarea B.N.R. nr. 2/1999 pentru reflec-
tarea n contabilitate a principalelor
operaiuni privind fuziunea, dizolvarea
i lichidarea bncilor. Pe baza celor
prezentate n aceast lucrare se pot
extrapola informaiile menionate i n
cazul operaiunilor de divizare a entit-
ilor economice, procedurile juridice i
contabile fiind similare cu cele de la
operaiunile de fuziune.
8
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
Bcanu, I, Noua reglementare a fuziunii i divizrii societilor comerciale, Revista de
Drept Comercial nr. 5/1999. p.20
Imbrescu, C. Reorganizarea i lichidarea societilor comerciale, O abordare financiar-
contabil i juridic, Editura Mirton, Timioara, 2005
Lupan, E., Unele probleme privind reorganizarea persoanelor juridice, Revista de Drept
comercial nr. 5/2000.
Nicolaescu C., Fuziuni transfrontaliere, Revista Romn de Monografii Contabile, 2009,
www.contabilul.ro
Vulpoi, M., Coordonatele unei fuziuni de succes, Revista Consulting Review nr. 9/2008
www.consultingreview.ro
Wille, B., Germany: Cross-Border Mergers Of Corporations - A Summary, www.mon-
daq.com, 24 June 2008
IFAC, Manual de Standarde Internaionale de Audit i Control de Calitate. Audit
Financiar 2009, Coeditare CAFR Ed. IRECSON, Bucureti, 2009
Legea contabilitii nr. 82/1991 republicat, Monitorul Oficial Partea I, nr. 454 din 18
iunie 2008
Legea nr. 26/2010 pentru modificarea i completarea Ordonanei de Urgen a
Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar - Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr.145 din 5 martie 2010
Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale republicat n 2004 cu modificrile i
completrile ulterioare
Legea nr. 93/2009 privind instituiile financiare nebancare, Monitorul Oficial Partea I, nr.
259 din 21 aprilie 2009
Norma BNR nr. 5/2000 privind fuziunea i divizarea bncilor, Monitorul Oficial Partea I,
nr. 474 din 29 septembrie 2000
Norma B.N.R. nr. 6/2003 privind fuziunea i divizarea cooperativelor de credit, Monitorul
Oficial Partea I, nr. 447 din 24 iunie 2003
Norma C.S.S.P.P. nr. 14/2008 privind protecia participanilor n cazul fuziunii fondurilor
de pensii administrate privat, Monitorul Oficial Partea I, nr. 452 din 17 iunie 2008
Ordin C.S.A. nr. 113111/ 2006 pentru punerea n aplicare a Normelor privind aprobarea
fuziunii ori divizrii asiguratorilor, precum i a autorizrii asiguratorilor rezultai ast-
fel, Monitorul Oficial Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006
Ordin C.S.A nr. 113112/2006 pentru punerea n aplicare a Normelor privind aprobarea
fuziunii/divizrii brokerilor de asigurare i/sau de reasigurare, Monitorul Oficial
Partea I, nr. 572 din 03 iulie 2006
Ordinul M.F.P. nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reflectarea n contabilitate a principalelor operaiuni de fuziune, divizare, dizolvare i
lichidare a societilor comerciale, precum i retragerea sau excluderea unor asoci-
ai din cadrul societilor comerciale i tratamentul fiscal al acestora, Monitorul
Oficial al Romniei Partea I, nr. 1012 bis din 3 noiembrie 2004
Precizare B.N.R. nr. 2/1999 pentru reflectarea n contabilitate a principalelor operaiuni
privind fuziunea, dizolvarea i lichidarea bncilor, Monitorul Oficial Partea I, nr. 462
din 24 sept 1999
http://www.money.ro/consulting/liderii-dezamagiti-de-fuziuni.html
8 http://www.money.ro/consulting/liderii-dezamagiti-de-fuziuni.html
9 10/2010
Cercetare
Introducere
Valoarea just se afl n centrul dezbaterilor profesionitilor
internaionali i ale lumii de afaceri de mai bine de dou
decenii. Conceptul de valoare just interfereaz n prezent cu
procesul internaional de evaluare, dar i cu cel de armo-
nizare financiar i contabil. Necesitatea utilizrii valorii
juste rezid n criticile tot mai virulente aduse sistemului con-
tabil tradiional, pus fa n fa cu o viziune tot mai financia-
r asupra activitii entitii.
Standardele Internaionale de Evaluare definesc valoarea ca
fiind un concept economic referitor la preul cel mai probabil,
convenit de cumprtorii i vnztorii unui bun sau serviciu
disponibil pentru cumprare, valoarea nereprezentnd un
fapt, ci o estimare a celui mai probabil pre care va fi pltit
pentru bunuri i servicii, la o anumit dat
1
.
Expresia valoare de pia i termenul valoare just, aa cum
apar n mod uzual n standardele internaionale de contabili-
tate, sunt n general compatibile, chiar dac nu ntotdeauna
echivalente n totalitate. Valoarea just, ca un concept de
contabilitate, este definit n Standardele Internaionale de
Raportare Financiar (IFRS) ca fiind valoarea la care poate
fi tranzacionat un activ sau decontat o datorie ntre pri
interesate i n cunotin de cauz, n cadrul unei tranzacii
desfurate n condiii obiective
2
. Valoarea just se uti-
lizeaz, n general, pentru raportarea financiar att a valorii
de pia, ct i a valorilor care nu au la baz evoluia pieei.
Cnd se poate stabili valoarea de pia a unui activ, aceast
valoare va fi egal cu valoarea just.
Consideraii privind poziionarea
valorii juste la grania
dintre evaluare i contabilitate
* Drd., expert, Ministerul Finanelor Publice, Direcia de legislaie i reglementri contabile, e-mail: madalina.nita@mfinante.ro
1 IVSC, Standardele Internaionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediia a VIII-a, 2007, Capitolul Concepte fundamentale ale principiilor de evaluare ge-
neral acceptate, par. 4.5 , pag. 26
2 Standardele Internaionale de Raportare Financiar: IFRS: norme oficiale emise la 1 ianuarie 2009, Ed. CECCAR, 2009, IAS 39 Instrumente finan-
ciare: recunoatere i evaluare, pag. 2076
Maria Mdlina NI *
Considerations on Fair Value
Positioning between
Valuation and Accounting
The main objective of the current article is the presentation
of some issues related to the fair value measurement
according to the International Financial Reporting
Standards, International Valuation Standards and account-
ing Regulation conform to the European directives
approved by the Order of the minister of public finance no.
3.055/2009. The fair value, as an accounting concept, and
its estimation techniques, present a special importance for
measuring the items from the financial statements, at
national and international level. Also, the article presents
some recent aspects provided in the Exposure Draft entitled
Fair value measurement, issued by the International
Accounting Standards Board (IASB) in 2009.
At the same time, the present article approaches some
comparative elements between fair value, as accounting
notion, and market value used in valuations, the way how
these two economic concepts interferes and the character-
istics of the valuation techniques used for fair value meas-
urement in the context of not existing any active markets.
Key words: fair value, market value, valuation technique,
observable input, unobservable input, liquid market
Cuvinte cheie: valoare just, valoare de pia, tehnic de
evaluare, input observabil, input neobservabil, pia
activ
10
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
n schimb, n optica standardelor internaionale de evaluare,
conceptul de valoare just este mai larg dect conceptul de
valoare de pia, acoperind i valorile nebazate pe pia.
Metodologia de cercetare
Articolul a fost elaborat n urma studierii Standardelor Inter-
naionale de Raportare Financiar, a Standardelor Interna-
ionale de Evaluare, a Standardelor Internaionale de Audit,
precum i a expunerilor de proiecte publicate de instituiile
internaionale emitente de standarde n domeniul contabili-
tii. De asemenea, s-a urmrit practica de evaluare a ele-
mentelor din situaiile financiare i modul de utilizare a rezul-
tatelor acestei operaiuni. Articolul i propune s prezinte o
comparaie ntre valoarea just, ca noiune contabil, i va-
loarea de pia utilizat n evaluri, precum i modul n care
interacioneaz cele dou concepte economice.
Valoarea de pia
Evaluatorii profesioniti, care cunosc n profunzime piaa pro-
prietilor de orice fel, care neleg interaciunile manifestate
ntre participanii de pe pia i sunt capabili s judece cele
mai probabile preuri ce vor fi convenite ntre cumprtori i
vnztori, evit utilizarea exclusiv a cuvntului valoare,
adugndu-i atribute care descriu tipul particular de valoare.
Valoarea de pia sau, n unele ri, valoarea de pia liber,
este cel mai obinuit tip de valoare asociat cu evaluarea pro-
prietilor, fiind prezentat n Standardele Internaionale de
Evaluare. Potrivit acestora, valoarea de pia este definit ca
fiind suma estimat pentru care o proprietate ar putea fi
schimbat, la data evalurii, ntre un cumprtor decis i un
vnztor hotrt, ntr-o tranzacie cu pre determinat obiectiv,
dup o activitate de marketing adecvat, n care ambele pri
au acionat n cunotin de cauz, prudent i fr constrn-
gere
3
.
Estimarea valorii de pia se face prin metodele prevzute de
Standardele Internaionale de Evaluare, care includ: abor-
darea prin comparaia vnzrilor, abordarea prin capi-
talizarea venitului, inclusiv analiza fluxului de numerar actua-
lizat i abordarea prin cost
4
.
Conceptul de valoare de pia presupune un pre negociat pe
o pia liber i concurenial, piaa putnd fi o pia inter-
naional sau naional, constituit din cumprtori i vnz-
tori numeroi, sau poate fi caracterizat printr-un numr limi-
tat de participani, n special n cazul bunurilor cu un grad
mare de specializare.
5
n general, evalurile de pia se bazeaz pe informaiile re-
feritoare la proprieti comparabile. Procesul de evaluare
presupune ca evaluatorul s efectueze o cercetare am-
nunit, adecvat i relevant, precum i analize competente
i s formuleze concluzii informate i bine susinute. n pro-
cesul de evaluare, nu se pot accepta orice informaii, evalua-
torii lund n considerare toate evidenele pertinente cu
privire la pia, tendine, tranzacii comparabile i alte infor-
maii.
Conceptul de valoare de pia este legat de percepiile colec-
tive i de comportamentul participanilor pe pia. Acest con-
cept permite identificarea diverilor factori care pot influena
tranzaciile din cadrul pieei, separndu-i de alte conside-
rente intrinseci sau nebazate pe pia, care pot influena va-
loarea.
Valoarea de pia este estimat prin aplicarea metodelor i
procedurilor de evaluare care reflect natura proprietii i
circumstanele n care proprietatea respectiv va fi cel mai
probabil tranzacionat pe piaa liber.
6
Toate metodele, tehnicile i procedurile de cuantificare a va-
lorii de pia, n condiiile n care sunt utilizate i aplicate
corect i adecvat, conduc la reflectarea valorii de pia dac
se bazeaz pe informaii derivate din pia. Metoda compara-
iei vnzrilor sau alte metode de comparaie de pia este
necesar s fie fundamentate pe observaiile de pia.
Conform Standardelor Internaionale de Evaluare, abordarea
prin capitalizarea venitului, care include analiza fluxului de
numerar actualizat, trebuie s se bazeze pe fluxurile financia-
re determinate de pia i pe rate de rentabilitate derivate din
pia.
7
3 IVSC, Standardele Internaionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediia a VIII-a, 2007, Capitolul Concepte fundamentale ale principiilor de evaluare ge-
neral acceptate, par. 5.2, pag. 27
4 IVSC, Standardele Internaionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediia a VIII-a, 2007, Capitolul Concepte fundamentale ale principiilor de evaluare ge-
neral acceptate, par. 9.2.1, pag. 33-34
5 IVSC, Standardele Internaionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediia a VIII-a, 2007, IVS 1 Valoarea de pia tip de valoare , par. 6.3, pag. 81
6 IVSC, Standardele Internaionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediia a VIII-a, 2007, , IVS 1 Valoarea de pia tip de valoare, par. 1.3, pag. 75
7 IVSC, Standardele Internaionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediia a VIII-a, 2007, , IVS 1 Valoarea de pia tip de valoare, par. 1.4, pag. 75 - 76
11 10/2010
Poziionarea valorii juste
Din documentarea efectuat, am constatat c evalurile
necesit exercitarea de ctre evaluator a raionamentului
profesional, iar estimarea valorii de pia se poate baza fie pe
evidenele pieei, fie pe judecata evaluatorului n lipsa infor-
maiilor comparabile furnizate de pia, utilizndu-se tehnici
de estimare i evaluare adecvate.
Valoarea just
Valoarea just, aa cum este definit n Standardele Inter-
naionale de Raportare Financiar, comparativ cu modelul
costului istoric, permite o evaluare a poziiei financiare ct
mai aproape de realitate. Totui, Reglementrile contabile
conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul mi-
nistrului finanelor publice nr. 3.055/2009
8
, accept modelul
de evaluare la valoare just doar n anumite situaii i anume:
opional, n scopul reevalurii imobilizrilor corporale, cu
reflectarea rezultatelor operaiunii de reevaluare n situaiile
financiare individuale, iar pentru instrumentele financiare,
evaluarea la valoarea just este permis numai n situaiile
financiare consolidate.
Directivele europene nu impun folosirea unui astfel de model,
ci l prezint ca fiind o regul alternativ de evaluare pentru o
gam relativ restrns de elemente, lsnd utilizarea lui la
latitudinea statelor membre. Astfel, n procesul de asigurare
a conformitii reglementrilor contabile naionale cu direc-
tivele europene, contabilitatea romneasc a acceptat, ca
sistem de baz, evaluarea la costul istoric, iar, ca regul
alternativ de evaluare, valoarea just pentru elementele
menionate mai sus, n condiiile prezentate.
Consideraii privind evaluarea la valoarea just sunt pre-
vzute de Standardul Internaional de Contabilitate (IAS) 39
Instrumente financiare: recunoatere i evaluare. Acesta
prevede c cea mai bun dovad a valorii juste o reprezint
preurile cotate pe o pia activ. Astfel, dac piaa pentru un
instrument financiar nu este activ, entitatea poate recurge n
vederea determinrii valorii juste la o tehnic de evaluare
9
.
Potrivit IAS 39, obiectivul utilizrii unei tehnici de evaluare
este acela de a stabili ce pre de tranzacie s-ar fi obinut la
data evalurii ntr-o tranzacie desfurat n condiii obiec-
tive, motivat de consideraii normale de afaceri
10
. Tehnicile
de evaluare includ utilizarea tranzaciilor recente de pe pia
desfurate n condiii obiective ntre pri interesate i n
cunotin de cauz, dac exist, referiri la valoarea just
actual a unui alt instrument care este n cea mai mare parte
acelai, o analiz a fluxului de numerar actualizat i modele
opionale de stabilire a preului
11
. Dac exist o tehnic de
evaluare utilizat n mod obinuit de participanii de pe pia
pentru stabilirea preului unui instrument i dac s-a demon-
strat c acea tehnic ofer estimri credibile de preuri
obinute n tranzaciile reale de pe pia, atunci entitatea va
utiliza tehnica respectiv
12
.
Un studiu recent, efectuat de ctre Hans B. Christensen i
Valeri Nikolaev de la Univesitatea din Chicago Booth School
of Business la nivelul companiilor din Marea Britanie i Ger-
mania, relev faptul c aplicarea valorii juste n practic este
destul de rar, situaiile n care valoarea just este utilizat
avnd o serie de explicaii. De exemplu, n cazul investiiilor
imobiliare, utilizarea valorii juste se concentreaz n jurul
companiilor imobiliare, unde estimarea valorii juste mai de-
grab faciliteaz evaluarea performanelor economice cerute
de contractele de compensare
13
. De asemenea, studiul pre-
zentat evideniaz faptul c entitile care evalueaz imobi-
lizrile corporale la valoarea just posed doar cteva opor-
tuniti de dezvoltare, constatare care corespunde utilizrii
valorii juste ca mijloc de evitare a suprainvestiiilor n active
fixe atunci cnd exist oportuniti de dezvoltare limitate
14
.
8 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 766bis din 10/11/2009
9 Standardele Internaionale de Raportare Financiar: IFRS: norme oficiale emise la 1 ianuarie 2009, Ed. CECCAR, 2009, IAS 39 Instrumente finan-
ciare: recunoatere i evaluare, par. 48A, pag. 2088
10Standardele Internaionale de Raportare Financiar: IFRS: norme oficiale emise la 1 ianuarie 2009, Ed. CECCAR, 2009, IAS 39 Instrumente finan-
ciare: recunoatere i evaluare, par. 48A, pag. 2088
11Standardele Internaionale de Raportare Financiar: IFRS: norme oficiale emise la 1 ianuarie 2009, Ed. CECCAR, 2009, IAS 39 Instrumente finan-
ciare: recunoatere i evaluare, par. 48A, pag. 2088
12 Standardele Internaionale de Raportare Financiar: IFRS: norme oficiale emise la 1 ianuarie 2009, Ed. CECCAR, 2009, IAS 39 Instrumente
financiare: recunoatere i evaluare, par. 48A, pag. 2088 - 2089
13 Christensen, Hans B.; Nikolaev Valeri de la Universitatea din Chicago Booth School of Business, Who uses fair value accounting for non-finan-
cial assets after IFRS adoption, 2009, accesat la adresa http://areas.kenan-flagler.unc.edu/Accounting/Documents/Christen-
senNikolaev2009_FairPaper.pdf
14 Christensen, Hans B.; Nikolaev Valeri de la Universitatea din Chicago Booth School of Business, Who uses fair value accounting for non-finan-
cial assets after IFRS adoption, 2009, accesat la adresa http://areas.kenan-flagler.unc.edu/Accounting/Documents/Christen-
senNikolaev2009_FairPaper.pdf
12
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
La nivel naional, potrivit reglementrilor contabile naionale
aplicabile operatorilor economici
15
, n cazul prezentrii n situ-
aiile financiare consolidate a instrumentelor financiare la va-
loarea just, aceasta se determin astfel:
a) prin referire la valoarea de pia, pentru acele instru-
mente financiare pentru care se poate identifica cu
uurin o pia credibil. n cazul n care valoarea de
pia nu se poate identifica cu uurin pentru un
instrument, dar poate fi identificat pentru componen-
tele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de
pia poate fi derivat din cea a componentelor sale
sau a instrumentului similar; sau
b) prin referire la o valoare determinat cu ajutorul unor
modele i tehnici de evaluare general acceptate, pen-
tru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu
uurin o pia credibil
16
.
n practic, entitile din Romnia utilizeaz valoarea just i
pentru reflectarea bunurilor obinute cu titlu gratuit sau pentru
cele constate plus la inventar
17
.
De asemenea, reglementrile contabile naionale permit
entitilor s efectueze reevaluarea imobilizrilor corporale
existente la sfritul exerciiului financiar, astfel nct acestea
s fie prezentate n contabilitate la valoarea just, cu
reflectarea rezultatelor acestei reevaluri n situaiile financia-
re ntocmite pentru acel exerciiu
18
.
n practica romneasc, pentru foarte muli noiunea de va-
loare just nu cunoate dect o singur realitate: valoarea de
pia. Aceasta nu reprezint ns dect una dintre modali-
tile de estimare a valorii juste, cea care asigur i cea mai
mare obiectivitate deoarece este bazat pe informaii exte-
rioare ntreprinderii, pe care aceasta nu le poate influena n
vreun fel. Observm totui c, n condiiile economice ac-
tuale, pieele i pierd lichiditatea sau nceteaz s mai
existe, ceea ce face ca evalurile la valoarea just bazate pe
informaiile furnizate de pia s devin irelevante i s fie
afectate de incertitudine.
Din analiza efectuat, putem conchide c determinarea va-
lorii juste se poate baza fie pe informaiile furnizate de piaa
activ, fie pe utilizarea tehnicilor de evaluare i estimare.
Estimri
ale managementului
n evaluarea valorii juste
n vederea clarificrii unor aspecte legate de evaluarea valorii
juste, Consiliul pentru Standarde Internaionale de Conta-
bilitate (IASB) are n vedere emiterea unui standard n acest
sens, n momentul actual fiind dezbtut n cadrul grupurilor
de lucru existente la nivelul IASB. Expunerea de proiect Fair
value measurement
19
utilizeaz conceptul de input-uri, pe
care l definete ca fiind estimri pe care participanii de pe
pia le fac n determinarea preului unui activ sau valorii unei
datorii.
Potrivit Expunerii de proiect Fair value measurement, input-
urile observabile sunt input-uri pe care participanii de pe
pia le utilizeaz n determinarea preului activului sau valorii
datoriei bazate pe informaii de pe pia obinute din surse
independente de entitate, n timp ce input-urile neobservabile
sunt input-uri care reflect ipotezele entitii cu privire la
estimrile pe care participanii de pe pia le utilizeaz n
determinarea preului activului sau valorii datoriei, bazndu-
se pe cele mai bune informaii disponibile n anumite circum-
stane.
De asemenea, n Expunerea de proiect emis de IASB se
menioneaz c, n unele cazuri, utilizarea input-urilor neob-
servabile poate fi mai adecvat dect utilizarea input-urilor
observabile. Cu alte cuvinte, o entitate poate utiliza preurile
observabile ale unei tranzacii n msura n care ele reflect
valoarea just a instrumentului. Dac ele nu reprezint valoa-
rea just a instrumentului, iar ajustrile semnificative se im-
pun a fi fcute pentru preurile observabile ale unei tranzacii,
15 Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene , publicat n Monitorul Oficial nr. 766bis din 10 noiem-
brie 2009
16 Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, pct. 143 (1)
17 Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, pct. 50 (1) lit. d)
18 Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, pct. 121 (1)
19 Expunerea de proiect Fair value measurement publicat pe site-ul Consiliului pentru Standarde Internaionale de Contabilitate (IASB) la adresa
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/C4096A25-F830-401D-8E2E-9286B194798E/0/EDFairValueMeasurement_website.pdf
13 10/2010
Poziionarea valorii juste
poate fi mai adecvat pentru o entitate s utilizeze o tehnic
de evaluare care s se bazeze pe input-uri neobservabile.
n urma consultrii documentelor de specialitate recent pu-
blicate, dar i a observrii practicilor n domeniu, am con-
statat c, atunci cnd nu exist date observabile pe pia sau
cnd input-urile observabile necesit ajustri semnificative
bazate pe input-uri neobservabile, valoarea just se poate
determina utiliznd tehnici de evaluare i de estimare bazate
pe estimrile managementului legate de fluxurile viitoare de
trezorerie i ratele de actualizare ajustate n funcie de risc.
Utilizarea tehnicilor
de evaluare
Cnd se procedeaz la evaluarea valorii juste, obiectivul de
a utiliza o tehnic de evaluare este de a estima preul la care
o tranzacie obinuit poate avea loc ntre participanii de pe
pia la data evalurii.
Utilizarea tehnicilor de evaluare presupune ca evaluarea va-
lorii juste s fie n concordan cu abordarea din punct de
vedere al pieei, al venitului i al costului. Principalele carac-
teristici ale acestor abordri
20
le sintetizm astfel:
a) Abordarea din punct de vedere al pieei utilizeaz
preurile i alte informaii relevante generate de tran-
zaciile de pe pia care implic active sau datorii
identice sau comparabile (inclusiv o afacere). Teh-
nicile de evaluare conforme cu abordarea din punct
de vedere al pieei includ determinarea unui pre de
referin. Determinarea acestuia constituie o tehnic
matematic utilizat, n principal, pentru a evalua
titlurile de crean, fr a se baza exclusiv pe preurile
cotate pentru valori mobiliare specifice, dar care se
fundamenteaz pe relaia dintre valorile mobiliare i
alte valori mobiliare cotate de baz.
b) Abordarea din punct de vedere al venitului utilizeaz
tehnici de evaluare pentru a converti sume viitoare
(de exemplu, fluxuri de numerar sau venituri i cheltu-
ieli) ntr-o singur sum prezent (actualizat).
Valoarea just este determinat pe baza valorii indi-
cate de ateptrile curente ale pieei n legtur cu
sumele viitoare.
c) Abordarea din punct de vedere al costului reflect va-
loarea care ar fi necesar n prezent pentru a nlocui
capacitatea de serviciu a unui activ (la care se face
adesea referire ca i cost de nlocuire curent). Din
perspectiva participantului pe pia (vnztorul),
preul care ar fi primit pentru un activ se bazeaz pe
costul pe care un alt participant pe pia (cumpr-
torul) l suport pentru a achiziiona sau a construi un
activ asemntor, de utilitate comparabil, ajustat cu
deprecierea.
Din Expunerea de proiect Fair value measurement rezult
c o entitate poate utiliza tehnici de evaluare care s fie
adecvate n situaiile n care exist suficiente date disponibile
pentru a evalua valoarea just, maximiznd utilizarea input-
urilor observabile relevante i minimiznd utilizarea input-
urilor neobservabile.
De asemenea, periodic, entitatea va verifica tehnicile de
evaluare utilizate pentru a determina preul aferent tranzaci-
ilor observabile curente de pe pia cu acelai activ sau dato-
rie (la recunoaterea iniial, acesta poate fi preul tranzac-
iei). n unele cazuri, o singur tehnic de evaluare poate fi
suficient (de exemplu, cnd se evalueaz un activ sau o
datorie utiliznd preuri cotate pe o pia activ pentru active
sau datorii identice). n alte cazuri, sunt necesare multiple
tehnici de evaluare (de exemplu, cum este cazul evalurii
unitilor generatoare de numerar). Dac se utilizeaz mai
multe tehnici de evaluare pentru a evalua valoarea just,
rezultatele vor fi evaluate i analizate lund n considerare
caracterul echitabil al domeniului de valori indicate de acele
rezultate.
n Expunerea de proiect Fair value measurement se pre-
cizeaz c tehnicile de evaluare utilizate pentru a determina
valoarea just trebuie aplicate n mod consecvent, permin-
du-se, totui, n anumite situaii, o modificare a tehnicii de
evaluare sau a modului de aplicare a acesteia, respectiv n
condiiile n care se consider c acea modificare conduce la
rezultate identice sau mai reprezentative pentru valoarea
just. Acest lucru se poate ntmpla, de exemplu, n cazul
apariiei de noi piee, cnd noi informaii sunt disponibile,
cnd informaiile utilizate anterior nu mai sunt disponibile sau
cnd tehnicile de evaluare se mbuntesc. Potrivit preve-
derilor Expunerii de proiect Fair value measurement,
revizuirea rezultat dintr-o schimbare n tehnica de evaluare
sau din aplicarea sa se va contabiliza ca o estimare contabil
20 Expunerea de proiect Fair value measurement publicat pe site-ul Consiliului pentru Standarde Internaionale de Contabilitate (IASB) la adresa
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/C4096A25-F830-401D-8E2E-9286B194798E/0/EDFairValueMeasurement_website.pdf
14
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
n conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificri n
estimrile contabile i erori.
Avantaje i dezavantaje ale
utilizrii tehnicilor
de evaluare
Tehnicile de evaluare corespunztoare abordrii din punct de
vedere al pieei se bazeaz pe vnzri de proprieti similare
sau substituibile i pe informaii referitoare la pia i sta-
bilesc o estimare a valorii prin procese de comparaie
21
. n
esen, se caut o mulime de tranzacii din care s le putem
selecta pe acelea care se potrivesc cel mai bine cu situaia
proprietii supuse evalurii. Aceast abordare n evaluare
este cea mai eficient dac exist o baz comparabil de
informaii cu privire la tranzacii de pia similare i cores-
punde cu optica contabil a stabilirii valorii juste, specifice
unei piee active. n schimb, prezint dezavantajul necesitii
efecturii de ajustri pentru criteriile care difereniaz ntre-
prinderea evaluat de comparabilele selectate.
n absena unei valori de pia, tehnicile de evaluare cores-
punztoare abordrii din punct de vedere al costului iau n
considerare ca substitute, pentru cumprarea unei anumite
proprieti, alternative de a construi o alt proprietate, fie ca
o copie identic a originalului, fie ca o proprietate cu aceeai
utilitate
22
. Tehnicile de evaluare aferente acestei abordri
prezint dezavantajul c sunt foarte laborioase din cauza
complexitii i diversificrii structurii activelor care trebuie
evaluate distinct, avnd n vedere caracteristicile acestora,
cum ar fi: natura imobilizrilor (corporale, necorporale, finan-
ciare), natura activelor circulante (stocuri, creane, disponibi-
liti), alte active etc.
Tehnicile de evaluare aferente abordrii din punct de vedere
al venitului prezint importan, n special, pentru proprie-
tile care sunt cumprate i vndute pe baza capacitilor i
caracteristicilor lor de a genera ctiguri. Astfel, abordarea
din punct de vedere al venitului se bazeaz pe principiul
anticiprii, care afirm c valoarea provine din beneficiile
viitoare anticipate care urmeaz a fi generate de proprietatea
deinut
23
. Tehnicile de evaluare aferente acestei abordri
prezint avantajul c se nscriu n optica investitorului,
incluznd i eforturile de investiii necesare ntr-o perioad de
timp previzibil, dar i dezavantajul c necesit informaii
ample pentru efectuarea de previziuni.
Aspecte privind auditarea
evalurii valorii juste
Multe evaluri bazate pe estimri, inclusiv evaluarea valorii
juste, sunt adesea imprecise. n situaia evalurii valorii juste,
n special a celei pentru care nu sunt disponibile informaii pe
pia cu privire la modul de determinare a estimrilor, sta-
bilirea valorii juste implic adesea incertitudine att n ceea
ce privete valoarea, ct i momentul apariiei fluxurilor de
numerar viitoare.
De asemenea, evaluarea valorii juste poate fi bazat pe
estimri ale condiiilor viitoare, ale tranzaciilor sau ale eveni-
mentelor ale cror rezultate sunt nesigure i care vor supor-
ta modificri de-a lungul timpului. Luarea n considerare de
ctre auditor a unor astfel de ipoteze se bazeaz pe infor-
maiile disponibile auditorului la momentul efecturii auditului,
iar auditorul nu este rspunztor pentru previzionarea
condiiilor, tranzaciilor i evenimentelor viitoare care, dac ar
fi fost cunoscute la momentul efecturii auditului, ar fi putut
avea un efect important asupra aciunilor sau ipotezelor ma-
nagementului care au stat la baza evalurii valorii juste.
Evaluarea valorii juste poate fi relativ simpl pentru anumite
elemente de natura activelor sau datoriilor (de exemplu, pen-
tru activele care sunt achiziionate sau vndute pe piee
active i deschise care furnizeaz informaii disponibile i
credibile despre preurile la care se produc schimburile efec-
tiv). Evaluarea valorii juste pentru alte active i datorii poate
avea ns un caracter complex. Astfel, este posibil ca pentru
un anumit activ s nu existe o pia activ sau respectivul
activ poate avea caracteristici care s determine manage-
mentul s estimeze valoarea just, n acest caz estimarea
valorii juste putnd fi realizat utiliznd un model de evaluare
sau apelnd la un expert, cum este, de exemplu, un evalua-
tor independent.
21 IVSC, Standardele Internaionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediia a VIII-a, 2007, Capitolul Concepte fundamentale ale principiilor de evaluare ge-
neral acceptate, par. 9.2.1.1, pag. 33
22 IVSC, Standardele Internaionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediia a VIII-a, 2007, Capitolul Concepte fundamentale ale principiilor de evaluare ge-
neral acceptate, par. 9.2.1.3, pag. 34
23 Sorin V., Stan, Evaluarea ntreprinderii, Ed. Iroval, Bucureti, 2003, pag. 92
15 10/2010
Poziionarea valorii juste
n unele cazuri, evaluarea valorii juste i, prin urmare, proce-
sul stabilit de management pentru a determina valoarea just
poate fi simplu i credibil.
De exemplu, managementul ar putea recurge la cotaiile de
pre publicate pentru determinarea valorii juste a valorilor
mobiliare tranzacionabile deinute de ctre entitate. Totui,
unele evaluri ale valorii juste sunt mai complexe dect altele
i implic incertitudine sporit n ceea ce privete apariia
evenimentelor viitoare sau a rezultatelor lor i, prin urmare,
raionamentul profesional trebuie s joace un rol important n
procesul de evaluare.
nelegerea de ctre auditor a procesului de evaluare, inclu-
siv complexitatea sa, l ajut s determine natura, timpul i
ntinderea procedurilor de audit.
Potrivit Standardului Internaional de Audit 540
24
, n cazul
unor elemente din situaiile financiare, evaluarea nu poate fi
efectuat cu exactitate, recurgndu-se la estimri contabile.
Natura i credibilitatea informaiilor aflate la dispoziia con-
ducerii pentru efectuarea unei estimri contabile variaz
semnificativ, ceea ce afecteaz n cele din urm gradul de
incertitudine al estimrii
25
.
n majoritatea cadrelor generale de raportare financiar, la
baza conceptului de evaluare la valoarea just se afl
prezumia de continuitate a activitii entitii, fr a exista
intenia sau necesitatea de lichidare, reducerea semnificativ
a dimensiunilor operaiunilor sale sau efectuarea unei tranza-
cii n condiii nefavorabile
26
.
Concluzii
n cele mai multe cazuri de evaluare a elementelor din situ-
aiile financiare, valoarea just se poate baza pe valoarea de
pia, n special atunci cnd poate fi identificat o pia
activ. Totui, cu toate aceste similitudini ntre valoarea de
pia i valoarea just, evaluatorii n-ar trebui s confunde
cele dou valori deoarece, la nivel de ntreprindere, valoarea
just are un sens mult mai larg, n funcie de natura elemen-
tului supus evalurii.
Observm c, dac exist o pia activ, valoarea just este
mai uor de evaluat, dar n anumite domenii de activitate,
inexistena unei piee active este evident, iar valoarea just
nu poate fi determinat dect utiliznd tehnici de evaluare i
de estimare bazate pe estimrile managementului legate de
fluxurile viitoare de numerar i ratele de actualizare ajustate
n funcie de risc.
Avnd n vedere relaia existent ntre cele dou concepte
economice (valoarea just i valoarea de pia), putem
afirma c valoarea just se poziioneaz la grania dintre
evaluare i contabilitate.
24 IFAC, Manual de standarde internaionale de audit i control de calitate. Audit financiar 2009, Ed. Irecson, Bucureti, 2009, Standardul Internaional
de Audit 540 Auditarea estimrilor contabile, inclusiv a estimrilor contabile la valoarea just, i a prezentrilor aferente, par. 2, pag. 521
25 IFAC, Manual de standarde internaionale de audit i control de calitate. Audit financiar 2009, Ed. Irecson, Bucureti, 2009, Standardul Internaional
de Audit 540 Auditarea estimrilor contabile, inclusiv a estimrilor contabile la valoarea just, i a prezentrilor aferente, par. 2, pag. 521
26 IFAC, Manual de standarde internaionale de audit i control de calitate. Audit financiar 2009, Ed. Irecson, Bucureti, 2009, Standardul Internaional
de Audit 540 Auditarea estimrilor contabile, inclusiv a estimrilor contabile la valoarea just, i a prezentrilor aferente, Anexa Evaluri la va-
loarea just i prezentri n conformitate cu diferite cadre de raportare financiar, pct. 7, pag. 569
Christensen, Hans B.; Nikolaev Valeri de la Universitatea din
Chicago Booth School of Business, Who uses fair value
accounting for non-financial assets after IFRS adoption,
2009, regsit la adresa http://areas.kenan-flagler.unc.
edu/Accounting/Documents/ChristensenNikolaev2009_
FairPaper.pdf
Stan, Sorin V., Evaluarea ntreprinderii, Ed. Iroval, Bucureti,
2003, pag. 92
IFAC, Manual de standarde internaionale de audit i control
de calitate. Audit financiar 2009, Ed. Irecson, Bucureti,
2009, pag. 521, 569
IVSC, Standardele Internaionale de Evaluare, Ed. Iroval,
Ediia a VIII-a, 2007, pag. 26,27,33,34,75,76,81
Expunerea de proiect Fair value measurement publicat pe
site-ul Consiliului pentru Standarde Internaionale de
Contabilitate (IASB) la adresa http://www.iasb.org/
NR/ r donl y r es / C4096A25- F830- 401D- 8E2E-
9286B194798E/0/EDFairValueMeasurement_website.pdf
***, Reglementrile contabile conforme cu directivele
europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 3055/2009, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 766bis din 10/11/2009
Standardele Internaionale de Raportare Financiar: IFRS:
norme oficiale emise la 1 ianuarie 2009, Ed. CECCAR,
2009, pag. 2076, 2088, 2089
16
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
Introducere
Este unanim acceptat faptul c auditul
intern trece printr-un moment critic.
Mediul n care opereaz auditul intern
este ntr-o continu schimbare, n
primul rnd datorit faptului c industri-
ile, economiile, ct i cadrul de regle-
mentare au fost afectate de criza eco-
nomic global. Dei n ultimul an s-a
fcut treptat trecerea de la criza eco-
nomic la un optimism precaut, multe
dintre cauzele fundamentale ale rece-
siunii nu au fost rezolvate i, n con-
secin, pot aprea noi schimbri.
Metodologia de
cercetare
Articolul are la baz studiul PwC Sta-
tutul profesiei de audit intern - 2010
1
,
publicat n 2010 pentru a evalua stadiul
funciei de audit intern. Studiul repre-
zint i sursa graficelor i tabelelor
prezentate n cadrul articolului.
Acesta a fost efectuat n ultimul trimes-
tru al anului 2009 i a implicat 2 021 de
participani din 55 de ri. Principalele
obiective ale studiului au fost urm-
toarele:
Prezentarea general a profesiei de
auditor intern;
Furnizarea de informaii i obser-
vaii privind deficienele, tendinele
i schimbrile semnificative ce
remodeleaz funcia de audit intern;
Colectarea unor date relevante
pentru a facilita organizaiilor efec-
tuarea de comparaii ntre procese-
le i procedurile de audit intern;
Studiu privind
perspectivele
auditului intern
Alina SIMA*
* Assistant Manager, Servicii de Consultan n afaceri n cadrul PricewaterhouseCoopers Romnia, e-mail:
alina.sima@ro.pwc.com
1 2010 State of internal audit profession study, PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.com/us/en/internal-audit/publications/2010-study-internal-
audit-profession.jhtml
Study Regarding the Perspectives for the
Internal Audit
The global economic crisis as well as the changes in the regulatory framework
that took place as a response to the economic unbalances and corporate gover-
nance failures highlighted by the global crisis marked the field of the internal
audit as well. According to a PwC study "The state of the internal audit profes-
sion", CFOs and internal auditors are aware that the internal audit department
can and should deliver more value, by extending its role and becoming a leading
partner of the Executive and Administrative Board. The study states that the
internal audit departments have made important progress and are setting their
priorities in the right manner, but there is still a lot to be done in order for the inter-
nal audit to become a performing function. The authors of the study propose the
concept of Internal Audit 2.0 that reflects the best practices in the field, as well as
the expectations regarding the internal audit function. In conclusion, the article
points out that the organizations that have developed an internal audit function,
the International Internal Audit Standards (IAA) are either fully implemented, or
going to be implemented. This is shown by the independence, objectivity and
function optimization level of these organizations, as well as by the way internal
audit departments address the needs and expectations of the Managing and
Shareholders Boards of companies.
Key words: internal audit, profession, professionalism, ethics, corporate gover-
nance, economic crisis
Cuvinte cheie: audit intern, profesie, profesionalism, etic, guvernan corporatist,
criza economic
17 10/2010
Stabilirea unui prag de referin
pentru a putea fi identificate schim-
brile continue ale profesiei de audit
intern.
Cum percep
directorii financiari
provocrile actuale
pentru funcia
de audit intern
Studiul susine ideea c departamen-
tele de audit intern au fcut progrese
semnificative i c i stabilesc cores-
punztor prioritile, dar nc exist o
distan critic de parcurs pentru a
ajunge la nivelul unei funcii perfor-
mante de audit intern.
n urma studiului a rezultat c directorii
financiari i membrii comitetului de
audit intern consider c funcia de
audit intern poate i ar trebui s livreze
mai mult valoare, dar nu au identificat
nc toate modalitile prin care s reali-
zeze acest deziderat.
Majoritatea auditorilor interni recunosc
faptul c nu i mai pot menine statutul
actual dac continu s se menin n
zona de confort i s furnizeze comite-
tului de audit intern informaii i puncte
de vedere bazate pe abordarea tra-
diional a auditului intern. Provocarea
auditului intern const n obinerea unei
confirmri unanime privind necesitatea
extinderii rolului actual al auditului
intern, concomitent cu meninerea unui
nivel de performan corespunztor. n
vederea extinderii rolului actual i a
mbuntirii modului de lucru, audi-
torii viitorului sunt datorii s i dez-
volte capabilitile i procesele actuale.
Noiunea de audit intern 2.0 este un
concept ce reflect cele mai bune prac-
tici n domeniu, aa cum rezult din
studiul realizat n 2010, precum i a-
teptrile privind funcia de audit intern,
care este chemat s i mbunt-
easc practicile actuale pentru a putea
atinge un nivel mai nalt al standardelor
prin aliniere, colaborare i accelerare.
Companiile sunt preocupate s i m-
bunteasc activitile de monitori-
zare i gestionare a principalelor riscuri
cu care se confrunt. n contextul actu-
al, conducerea companiilor are tot in-
teresul s neleag evenimentele i
situaiile ce genereaz riscuri, efectele
pe care riscurile le pot avea asupra
strategiei i obiectivelor organizaiona-
le, precum i capabilitile necesare
pentru gestionarea i diminuarea
riscurilor majore.
n cel mai recent numr al revistei Ma-
ximizarea funciei de audit intern
2
a fost
introdus un concept ce susine necesi-
tatea a opt atribute cheie ale unei funcii
eficiente de audit intern (figura 1).
Studiul realizat n 2010 a cerut partici-
panilor s msoare importana acestor
atribute, precum i deficienele de per-
forman (figura 2).
Rezultatele msurtorilor confirm fap-
tul c orientarea ctre riscurile critice,
alinierea obiectivelor auditului intern cu
ateptrile beneficiarilor i corelarea
modelului de competene cu obiectivele
Perspectivele auditului intern
2 Maximizing Internal Audit, 2010, PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.com/us/en/internal-audit/assets/maximizing-internal-audit.pdf
18
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
auditului intern sunt ariile critice n care
sunt necesare modificri semnificative.
Pentru funcia de audit intern, adre-
sarea deficienelor de performan con-
st n exploatarea oportunitilor oferite
de guvernana corporatist, optimizarea
procesului de evaluare a riscurilor, dez-
voltarea ariei de cuprindere a auditului
intern n sensul creterii valorii adu-
gate a auditului intern, mbuntirea
competenelor existente, adresarea
presiunilor de cost i maximizarea
avantajelor utilizrii tehnologiei.
Exploatarea
oportunitilor oferite
de guvernana
corporatist
n prezent, guvernana corporatist
este nc o problema strategic. Studiul
furnizeaz informaii relevante despre
funciile de audit intern i modul n care
acestea susin procesele de guver-
nan din cadrul organizaiilor. Printre
principalele activiti efectuate de ctre
auditul intern pentru consiliul de admi-
nistraie i comitetul de audit se numr
evaluarea principalelor riscuri organiza-
ionale, msurarea gradului de adec-
vare a msurilor de reducere a riscuri-
lor, evaluarea principiilor de etic i a
Codului de Etic, revizuirea i evalua-
rea guvernanei IT. Activitile de guver-
nan corporatist, unde gradul de
implicare al funciei de audit intern
poate crete n viitor, includ implicarea
n procesul de remunerare a consiliului
de administraie i a managementului
executiv, furnizarea de cursuri relevante
pentru consiliul de administraie i co-
mitetul de audit intern, efectuarea unor
analize a datelor furnizate de ctre con-
siliul de administraie, precum i facili-
tarea evalurii interne a consiliului de
administraie i a comitetului de audit.
Optimizarea
procesului de
evaluare a riscurilor
Studiul indic faptul c rezultatele pro-
cesului de evaluare a riscurilor sunt pu-
se la dispoziia consiliului de adminis-
traie n mod frecvent de ctre funciile
de audit intern. Cu toate acestea, nu
ntotdeauna procesul de evaluare a
riscurilor furnizeaz informaii relevante
privind riscurile la nivel strategic de care
consiliul de administraie are nevoie. n
continuare, rmne ntrebarea dac
auditul intern ajut sau nu n prezent la
evaluarea principalelor riscuri ale afa-
cerii, iar rspunsul se afl undeva la
mijloc. n urma rezultatelor studiului re-
zult intenia auditului intern de a asista
consiliul de administraie i manage-
mentul n aceast arie emergent unde
exist nc o lips de claritate n privina
obiectivelor i rezultatelor dorite. Suma-
riznd, optimizarea procesului de eva-
luare a riscurilor implic concentrarea i
rafinarea identificrii i evalurii riscu-
rilor strategice i emergente.
Aceasta implic schimbarea procesului
tradiional de evaluare a riscurilor (eva-
luarea riscurilor pe baza universului de
audit, urmat de efectuarea de angaja-
mente pentru adresarea riscurilor iden-
tificate, n vederea ndeplinirii obiec-
tivelor acelor procese, locaii sau
uniti) i concentrarea pe o abordare
top-down, ce const n identificarea
celor mai semnificative riscuri la nivel
organizaional n concordan cu strate-
gia companiei, n vederea ndeplinirii
obiectivelor la nivel nalt.
Integrarea
activitilor de risc
i conformitate
La ntrebarea ce iniiative susin coor-
donarea i integrarea activitilor de risc
i conformitate, respondenii studiului
au indicat c raionalizarea activitilor
de guvernan corporatist, risc i con-
formitate a ajuns la un nivel strategic.
Un numr important de respondeni a
indicat implicarea actual a funciei de
19 10/2010
audit intern n procesul de management
al riscurilor, concentrndu-se pe urm-
toarele aspecte:
Definirea procesului de manage-
ment al riscurilor i conformitate;
Definirea riscurilor i stabilirea unui
cadru comun al riscurilor organiza-
ionale;
Dezvoltarea unei metodologii co-
mune de evaluare a riscurilor;
Integrarea planurilor de audit cu
angajamentele de conformitate.
Studiul indic faptul c majoritatea
funciilor de audit au planificat sau chiar
au implementat substanial majoritatea
pailor descrii anterior, cu o singur
excepie, respectiv implementarea de
programe informatice (software) pentru
funciile de risc i conformitate.
De asemenea, studiul a urmrit cu cine
i n ce msur are loc coordonarea i
integrarea activitilor de audit intern,
risc i conformitate (figura 4). Activit-
ile de conformitate cu Legea Sarba-
nes-Oxley 404, auditul extern i alte
activitile de conformitate reprezint
funciile pentru care auditul intern a
implementat procese structurate.
Un numr mare de participani la studiu
continu s depun eforturi n vederea
mbuntirii coordonrii i integrrii cu
auditul extern, procesele de manage-
ment al riscurilor, securitatea sistemelor
informaionale i procesele de confor-
mitate i juridice.
Dezvoltarea ariei de
cuprindere a
auditului intern
Unul dintre obiectivele studiului efectuat
a fost s determine msura n care aria
de cuprindere a profesiei de audit intern
a evoluat ca rezultat al crizei economice
globale. Partea de jos a diagramei din
Figura 5 descrie activitile de baz ale
funciei de audit intern. Urmtoarele trei
nivele ale diagramei prezint activitile
cu valoare adugat ale funciei de
audit intern, ordonate pe nivele de
maturitate (figura 5).
Dei respondenii studiului efectuat i-
au exprimat dorina de a aciona n
direcia optimizrii funciei de audit n
Perspectivele auditului intern
20
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
21 10/2010
viitor, modul n care profesia va rs-
punde este mai puin clar. La cerina de
a clasifica activitile de audit intern pe
baza efortului estimat n urmtorii trei
ani, respondenii au indicat un numr
mare de activiti cu valoare adugat
cu o prioritate n cretere, necorelat cu
o reducere a efortului altor activiti.
Aproape toi respondenii (91%) au
menionat c timpul alocat activitilor
de management al riscurilor va crete
n urmtorii 3 ani. Similar, un numr ma-
re de respondeni au estimat concen-
trarea asupra riscurilor din zona IT
(82%), riscurilor operaionale (81%),
riscurilor emergente (78%) i activiti-
lor de conformitate i reglementare
(78%) (figura 6).
Trebuie menionat de asemenea c
67% din respondeni estimeaz o cre-
tere a efortului n aria controlului finan-
ciar, n contrast cu 26% care estimeaz
o scdere, aceasta fiind cea mai semni-
ficativ reducere i n acelai timp cel
mai ateptat rezultat.
Efectul implicit al creterii efortului ne-
cesar estimat pentru efectuarea tuturor
acestor activiti va genera o presiune
mai mare asupra auditului intern de a
genera valoare adugat fr schim-
bri semnificative n structura funciei.
Exist trei abordri fundamentale pen-
tru a gestiona volumul de munc supli-
mentar, respectiv mprirea efortului cu
alte funcii din companie, eficientizarea
activitii de audit intern i/sau anga-
jarea de noi resurse.
mbuntirea
competenelor
existente
Extinderea sferei de cuprindere a audi-
tului intern, precum i cerinele de a li-
vra mai mult valoare adugat vor
avea implicaii asupra competenelor
auditorilor interni. n cadrul studiului,
cnd respondenilor li s-a solicitat s
clasifice evoluia principalelor compe-
tene i capabiliti ale auditului intern n
urmtorii trei ani, acetia au identificat
gndirea analitic i comunicarea ca
fiind cele mai semnificative. De aseme-
nea, au fost menionate expertiza n
managementul riscului, capabilitile IT,
precum i creterea nelegerii strate-
giei organizaionale, care reprezint o
necesitate pentru a mbunti poziia
auditului intern n organizaie (figura 7).
Pentru a mbunti aceste capabiliti
au fost menionate angajarea de noi
resurse i pregtirea profesional.
Pregtirea profesional este cea mai
logic alegere, dei nu este lipsit de
provocri i se refer la furnizarea de
cursuri pentru resursele cele mai adec-
vate, timpul necesar pentru acoperirea
Perspectivele auditului intern
22
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
deficitului de competene i existena
unui program consistent de recrutare
care s selecteze angajai cu potenial.
Organizaiile eficiente utilizeaz un
model al ucenicului, care furnizeaz
suportul necesar pentru dezvoltarea
noilor capabiliti i aplicarea eficient a
acestora.
Rspunsul adecvat
la presiunile asupra
costurilor
Recesiunea a avut un impact asupra
auditului intern, dei numai o treime din-
tre companii au raportat o reducere ge-
neral de personal, inclusiv din cadrul
departamentului de audit intern. Acesta
este un semn pozitiv despre valoarea
perceput a auditului intern i poate fi o
ramp de lansare pentru o mbuntire
a rolului acestei funcii n cadrul organi-
zaiilor. Dei funciile de audit intern au
reuit s evite ntr-o anumit msur
reducerile semnificative de personal,
37% gestioneaz costurile prin pstra-
rea poziiilor deschise n urma plecrilor
voluntare, care le ofer posibilitatea s
i lrgeasc portofoliul de competene
cnd va rencepe procesul de angajare.
Strategiile de optimizare a funciei de
audit intern includ printre altele:
1. Creterea utilizrii tehnologiei;
2. Simplificarea i eficientizarea ra-
portrii;
3. Simplificarea procesului de audit in-
tern;
4. Abordarea unui audit bazat pe
riscuri;
5. Standardizarea procedurilor de
audit i a sistemelor utilizate.
Maximizarea
avantajelor utilizrii
tehnologiei
Exist un numr mare de instrumente
specializate pentru susinerea i mbu-
ntirea ntregului spectru al proce-
selor de audit intern. Rezultatele studiu-
lui indic faptul c aceste instrumente
nu sunt utilizate corespunztor i la
potenialul maxim.
Maximizarea avantajelor utilizrii tehno-
logiei poate fi analizat n contextul
disponibilitii urmtoarelor elemente:
Existena instrumentelor speciali-
zate de audit intern;
Gradul de adecvare a competen-
elor auditorilor interni;
Colaborarea cu alte funcii din orga-
nizaie.
23 10/2010
Sisteme
organizaionale
n urma efecturii studiului, s-a obser-
vat c auditorii interni nu utilizeaz la
capacitate maxim sistemele ERP i de
stocare a datelor. Numai 9% din res-
pondeni au raportat c auditul intern
utilizeaz n mod optim i la capacitate
maxim sistemele n vederea monitori-
zrii principalelor riscuri. Peste jum-
tate dintre respondeni (51%) au indicat
c sistemele sunt utilizate n mod
frecvent de ctre auditul intern sau sunt
folosite de un numr redus de angajai
din departamentul de audit intern cu
competene corespunztoare.
Instrumente de
analiz a datelor
Studiul a indicat un grad de utilizare mai
mare al instrumentelor de analiz a da-
telor (CAAT, data mining) de ctre audi-
torii interni, comparativ cu sistemele
ERP i cele de stocare a datelor. Pe
baza unei grile de evaluare a maturitii
utilizrii instrumentelor de analiz a
datelor, numai 20% dintre respondeni
s-au ncadrat n cele mai mature cate-
gorii, n timp ce 10% s-au ncadrat n
cea mai puin matur categorie. Princi-
pala barier n utilizarea acestor instru-
mente de analiz a datelor o reprezint
lipsa competenelor necesare audito-
rilor interni, urmat de lipsa accesului la
tehnologie i lipsa unei metodologii de
audit intern care s susin procesul de
analiz a datelor.
Studiul indic, de asemenea, c Micro-
soft Excel este instrumentul preferat
pentru o serie de analize de date i c
utilizarea tehnologiilor specifice de
audit intern, precum ACL, IDEA i
Oversight, este destul de limitat.
Totodat, a rezultat o rat sczut a
penetrrii instrumentelor specializate
utilizate n auditarea funciilor de guver-
nan, managementul riscului i confor-
mitate. Ca dovad a faptului c tehnolo-
gia nu este folosit la potenialul ei
maxim n prezent, un numr semnifica-
tiv de funcii de audit intern consider
c tehnologia nu aduce un beneficiu
uor de cuantificat, 41% dintre respon-
deni apreciind dificil calculul beneficiu-
lui, n timp ce 14% nu identific deloc o
valoare adugat din utilizarea tehnolo-
giei. Din fericire, constrngerile bugeta-
re nu reprezint o barier n utilizarea
tehnologiei. Numai 4% dintre respon-
deni au indicat c sunt limitai n folo-
sirea tehnologiei din cauza costurilor.
Viitorul auditului
intern
Rezultatele studiului efectuat sunt foar-
te clare. Ca profesie, auditul intern este
ntr-o poziie de invidiat. Odat cu cre-
Perspectivele auditului intern
24
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
terea complexitii activitilor anuale
din planul de audit, cerinele suplimen-
tare ale managementului sunt n cre-
tere i se pune din ce n ce mai mult
baz pe auditorii interni pentru nele-
gerea i previziunea riscurilor afacerii.
Auditul intern trebuie s se repoziio-
neze ca un factor cheie ntr-un mediu
cu multiple deficiene n arii precum
guvernana corporatist i strategic,
procesele de conformitate, gestionarea
riscurilor operaionale i financiare. Cu
toate acestea, rezultatele studiului
relev o profesie care de multe ori face
eforturi pentru a dezvolta intern noi ca-
pabiliti i competene necesare pen-
tru a furniza managementului informai-
ile solicitate pentru anticiparea i adre-
sarea adecvat a riscurilor. Ca rezultat,
exist riscul ca auditul intern s i piar-
d statutul ctigat anterior i s fie v-
zut din nou doar ca o funcie de control.
Considernd aceste provocri, funciile
de audit intern sunt datoare s reanali-
zeze i s-i redefineasc modul n
care opereaz, precum i activitile pe
care se concentreaz.
Perspectivele
auditului intern
n Romnia
Dei n prezent pe plan naional auditul
intern este nc la nceput de drum, iar
gradul de penetrare este relativ sczut,
n ultimii ani se observ o cretere a in-
teresului companiilor din Romnia pen-
tru dezvoltarea cadrului de guvernan
corporatist, mbuntirea gestionrii
riscurilor i a sistemului de control
intern.
Romnia se aliniaz practicilor interna-
ionale n domeniul gestionrii riscurilor
i al guvernanei corporatiste printr-o
serie de acte legislative emise n dome-
niu - Legea privind societile comer-
ciale nr. 31/1990
3
, Hotrrea nr. 88/19
aprilie 2007
4
pentru aprobarea Norme-
lor de audit intern, Ordonana de Urgen-
nr. 75/1999
5
i Ordonana de Urgen
90/ 2008 privind auditul statutar al situ-
aiilor financiare anuale i al situaiilor
financiare anuale consolidate
6
, dar
exist loc de mbuntire n activitatea
de reglementare a activitii de audit
intern.
Concluzie
n organizaiile care au dezvoltat o
funcie de audit intern, procesul de alini-
ere la Standardele Internaionale de
Audit Intern (IAA) este fie implementat
complet, fie se afl n proces de imple-
mentare. Acest lucru este vizibil n
gradul de independen, obiectivitate i
optimizare al funciilor, ct i n nivelul
de adresare a nevoilor i ateptrilor
consiliului de administraie i manage-
mentului companiilor.
n aceste organizaii s-a sesizat o m-
buntire a percepiei rolului funciei de
audit intern din poliist n consultant
la nivel organizaional care se traduce
prin creterea numrului de solicitri
specifice (ex. asisten, consultan, in-
vestigaii) din partea managementului.
De asemenea s-a observat o cretere a
interesului acordat pregtirii profesio-
nale a auditorilor interni i calitii re-
surselor alocate funciei, astfel nct s
poat rspunde cerinelor din ce n ce
mai sofisticate ale managementului i
comitetelor de audit. Gestionarea riscu-
rilor i guvernana corporatist necesit
mbuntiri, cu att mai mult n contex-
tul economic actual cnd este necesar
un efort conjugat al tuturor funciilor din
organizaie pentru a aduce valoare ad-
ugat afacerii.
3 Legea privind societile comerciale 31/1990, Monitorul Oficial 126/17.11.1990
4 Hotararea Consiliului CAFR nr.88/2007 pentru aprobarea normelor de audit intern, Monitorul Oficial 416/21.06.2007
5 OUG 75/1999, privind activitatea de audit financiar, Monitorul Oficial 256/04.06.1999
6 OUG 90/ 2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate, Monitorul Oficial 481/30.06.2008
Legea privind societile comerciale nr. 31/1990, Monitorul Oficial 126/17.11.1990
Hotrrea Consiliului CAFR nr. 88/2007 pentru aprobarea normelor de audit intern,
Monitorul Oficial 416/21.06.2007
OUG nr. 75/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, privind activi-
tatea de audit financiar, Monitorul Oficial 256/04.06.1999
OUG nr. 90/ 2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor
financiare anuale consolidate, Monitorul Oficial 481/30.06.2008
2010 State of the Internal audit profession, PricewaterhouseCoopers,
http://www.pwc.com/us/en/internal-audit/publications/2010-study-internal-audit-pro-
fession.jhtml
Internal Auditor Magazine, The future of the Internal Audit profession,
http://www.InternalAuditorOnline.org
Maximizing Internal Audit Magazine, PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.
com/us/en/internal-audit/assets/maximizing-internal-audit.pdf
Lucrarea Audit i comunicare finan-
ciar, aprut la editura Universitaria
Craiova, autori Sorin Domnioru i
Sorin Vntoru, profesori universitari i
auditori financiari, are ca obiectiv mai
buna clarificare a locului i rolului auditu-
lui statutar n cadrul comunicrii financia-
re a organizaiei cu universul su.
Preocuparea autorilor este de a evidenia
relaia auditorului statutar cu acest circuit
informaional, necesitatea i modul n
care, pentru diminuarea riscurilor speci-
fice, profesionistul intervine n proces,
printr-o poziionare i aciune care s
asigure nu numai o imagine atractiv a
organizaiei, ci i o proiecie financiar
corespunztoare strii de fapt.
Desfurarea are n vedere, pe de o
parte, o sistematizare i reconsiderare,
iar, pe de alt parte, o sintez i antitez
a ideilor regsite pe aceast tem n
literatura de specialitate, a reglemen-
trilor elaborate de diversele organisme
profesionale i autoriti de regle-
mentare.
Astfel, se apreciaz c va deveni facil
poziionarea mai corect i percepia
adecvat a conceptului de audit sta-
tutar ca susintor al acurateei
informaionale n peisajul comunicrii
financiare.
Concret, nainte de iniierea i, pe alocuri,
aprofundarea unor probleme de coninut,
precum riscul n audit, evaluarea siste-
mului de control intern, eroarea i frauda,
procedurile analitice i altele asemenea,
se prezint o trecere n revist a ceea ce
presupune sau necesit procesul de au-
dit ireproabil. Pentru o mai bun nele-
gere a conceptelor, s-a considerat adec-
vat poziionarea auditului n contextul
riscului informaional, evidenierea dis-
junciei ntre serviciile de asigurare i ce-
le de non-asigurare. Demersul este menit
s ofere o anumit imagine de ansamblu,
care s orienteze cititorii pe parcursul
ntregii lucrri i n abordrile lor viitoare.
Lucrarea abordeaz auditul financiar
printr-o etalare persuasiv, din perspec-
tiv teoretic i practic, a obiectivelor,
mijloacelor i tehnicilor apelate de moni-
torii informrii corecte.
26
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
Introducere
Potrivit definiiei auditului intern din cadrul Standardelor
Internaionale pentru Practica Profesional a Auditului Intern
emise i revizuite de Institutul Auditorilor Interni (IIA) n 2009,
auditul intern este o activitate independent, menit s con-
tribuie la mbuntirea eficacitii proceselor de manage-
ment al riscurilor, control i guvernan. Auditul intern joac
Studiu privind relevana
publicrii raportului de audit
intern n contextul asigurrii
unei bune guvernane
corporative
* Prof.univ.dr., Universitatea Babe-Bolyai, decanul Facultii de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, Catedra de Contabilitate i
Audit, email: dumitru.matis@econ.ubbcluj.ro
** Asist.univ.dr., Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, Catedra de Contabilitate i Audit,
email: cristina.botaavram@econ.ubbcluj.ro
Dumitru MATI* & Cristina BOA-AVRAM **
A Study Regarding the Relevancy of Internal Audit Report's Publication
in Ensuring a Good Corporate Governance
The purpose of this study is to analyze the need for internal audit's report disclosure to increase transparency necessary for
assuring good corporate governance, taking into account the volatility of the current economic context. The motivation to
achieve such a study is determined by the fact that the role of internal audit function is an important one, and the stakehold-
ers criticize non-publication of internal audit report, which they consider that would bring them significant information referring
to the entity. More than that, there is an opinion that this "secrecy" of internal audit report would affect the transparency nec-
essary for good corporate governance. To achieve this objective, this study is based on empirical research realized among
members of the Chambers of Financial Auditors of Romania. The results of this empirical research shows there are pro and
contra arguments for a possible publication of the internal audit report, but it is interesting that a significant proportion of
respondents are opting for the disclosure of the internal audit report as an important premise for ensuring transparency.
Key words: internal audit function, internal audit report, corporate governance, transparency, the stakeholders' confidence
Cuvinte cheie: funcia de audit intern, raportul de audit intern, guvernan corporativ, transparen, ncrederea investitorilor
27 10/2010
un rol unic n guvernana corporativ prin monitorizarea
riscurilor organizaionale, asigurndu-se n acelai timp c
procesele organizaionale din cadrul entitii sunt n mod efi-
cient i eficace controlate
1
. Importana organizrii funciei de
audit intern n cadrul unei entiti este dovedit de multiple
studii care au artat cteva din beneficiile organizrii activi-
tii de audit intern:
Prezena unei funcii de audit intern n cadrul unei
entiti are un efect de prevenire a neregularitilor n
raportarea financiar
2
.
Auditul intern, ca funcie de control, conduce la
mbuntirea performanelor unei entiti
3
.
Un alt beneficiu ar fi acela c existena unei funcii de
audit intern diminueaz tentativele de a apela la di-
verse tehnici de contabilitate creativ (engl. earnings
management)
4
.
ns, n ciuda importanei pe care auditul intern o are n ca-
drul mecanismelor de guvernan corporativ ale unei enti-
ti, se resimte o lips acut a informaiilor referitoare la exis-
tena, activitile i responsabilitile pe care auditul intern le
ndeplinete n cadrul unei entiti. Mai mult dect att, n
condiiile unui mediu economic controversat, unde
ncrederea investitorilor n raportrile financiare ntoc-
mite de entiti trebuie consolidat, se impune tot mai
pregnant necesitatea de a arta c auditul intern este
prezent la datorie, i ndeplinete responsabilitile ce le
are i, n plus, rezultatele sale pot fi vizibile i pentru alte
pri interesate din mediul extern al unei entiti.
Importana auditului intern n procesul de guvernan corpo-
rativ a cunoscut o cretere semnificativ datorit rolului su
tot mai activ n evaluarea controlului intern i a managemen-
tului riscului, cu consecine directe asupra raportrii financia-
re
5
. Un exemplu relevant, n acest sens, este faptul c,
ncepnd cu anul 2004, New York Stock Exchange (NYSE) a
prevzut pentru societile listate la burs obligativitatea de a
organiza funcia de audit intern, cu scopul de a furniza mana-
gementului i comitetului de audit evaluri continue asupra
gestiunii riscurilor i asupra sistemului de control intern. ns
toate aceste informaii le sunt disponibile doar unora dintre
prile interesate ale unei entiti: managerul, comitetul de
audit, auditorul extern. ns, ar fi necesar ca aceste informaii
s fie divulgate i altor pri interesate din mediul extern al
entitii? O eventual publicare a rezultatelor auditului intern
materializate sub forma raportului de audit intern ar contribui
la creterea transparenei att de necesar unei bune guver-
nane? Sau expunerea public a raportului de audit intern ar
aduce mai multe dezavantaje dect beneficii?
Agsi rspunsul adecvat la aceste ntrebri reprezint o ade-
vrat provocare, mai ales dac inem cont de diversele
sfere de interes care pot interfera n viaa unei entiti, iar n
condiiile unei transparene totale ne-am confrunta cu riscul
ca aceste interferene s afecteze sub o form sau alta bunul
mers al entitii. Importana unei astfel de problematici n
contextul guvernanei corporative este relevat de faptul c
acei patru piloni ai unui cadru de guvernan corporativ efi-
cient, reprezentai de management, comitet de audit, audit
extern i audit intern, sunt considerai ca fiind eseniali n
reducerea diverselor categorii de riscuri
6
. Cu toate acestea
ns, pn la momentul actual, doar pentru management,
audit extern i comitetul de audit sunt prevzute cerine con-
crete de raportare cu privire la transparena informaiilor
transmise, n timp ce pentru auditul intern nu sunt prevzute
cerine exprese de raportare din punctul de vedere al trans-
parenei
7
.
n literatura de specialitate internaional, indicii care mar-
cheaz interesul pentru aceast delicat problematic
regsim n perioada 2006-2007
8
, cnd se manifest pentru
Publicarea raportului de audit intern
1 Holt P.T. & DeZoort, F.T., (2006), The Effects of Internal Audit Report Disclosure on Perceived Financial Reporting Reliability, Working Paper,
University of Alabama, December.
2 Schneider, A. & Wilmer N. (1990), A test of audit deterrence to financial reporting irregularities using randomized response technique. The
Accounting Review, vol. 65 no.3, pp: 668-681
3 Gordon, L.A. & Smith K.J. (1992). Postauditing capital expenditures and firm performance, Accounting, Organizations and Society, November,
pp.741-757.
4 Prawitt, D.F. & Smith J.L. & Wood D.A.(2006), Internal audit function characteristics and earnings management, Working paper, Brigham Young
University, July.
5 Rezaee, Z. (2002), Internal auditors roles in the prevention, detection, and correction of financial statement fraud, Internal Auditing, Vol.17 no.3,
pp.13-21.
6 Institute of Internal Auditors Research Foundation IIARF (2003), Research Opportunities in Internal Auditing, Altamonte Springs, Florida.
7 Gramling, A.A.& Marletta M.J. & Church B.K.(2004), The role of the internal audit function in corporate governance: A synthesis of the extant
internal audit literature and directions for future research, Journal of Accounting Literature, no.23, pp. 194-244
8 Lapides, P. D.& Beasley M. S & Carcello J. V.& DeZoort F, T, Hermanson, D. R. & Neal T, L. (2007), 21st-century Governance and Audit Committee
Principle, Kennesaw State University: Corporate Govemance Center
28
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
prima dat interesul pentru furnizarea raportului de audit
intern i prilor interesate din afara unei entiti. n aceeai
direcie, primele cercetri empirice care s ateste relevana
unei astfel de problematici au fost realizate n 2006
9
. La acel
moment, se furnizau primele rezultate empirice care atest
faptul c publicarea raportului de audit intern influeneaz
ncrederea investitorilor n estimarea corect a eficienei i a
credibilitii raportrilor financiare. Altfel spus, investitorii par-
ticipani la acest studiu au declarat c manifest o ncredere
sporit n credibilitatea acelor companii care furnizeaz pu-
blicitii raportul de audit intern, fa de acele companii care
nu ofer accesul la raportul de audit intern. n plus, investitorii
chestionai au recunoscut faptul c manifest o ncredere
mai mare pentru acele entiti care au organizat funcia de
audit intern dect pentru acelea care nu dispun de aceast
funcie de audit intern.
Un pas nainte spre cercetarea acestei tematici controver-
sate a fost realizat n 2008
10
, prin extinderea studiilor realizate
pn la acel moment asupra analizei impactului pe care pu-
blicarea raportului de audit intern l-ar avea asupra mbu-
ntirii transparenei necesare unei guvernane corporative
eficiente. Acest studiu, realizat sub forma unui interviu semi-
structurat n rndul a patru membri ai comitetelor de audit,
trei analiti financiari, cinci auditori interni i, respectiv, ase
reprezentani ai ctorva dintre organizaiile internaionale ale
profesiei contabile
11
, a evideniat rezultate destul de intere-
sante. Astfel, 16 dintre cei 18 participani (89%) sunt pentru a
da publicitii raportul de audit intern, considernd c astfel
s-ar transmite prilor interesate din mediul extern al unei
entiti (ex. investitorii) informaii utile procesului decizional.
Totui, civa dintre respondenii la acest studiu evideniaz
un risc potenial al publicrii raportului de audit intern i
anume posibilitatea ca utilizatorii s nu aib abilitile nece-
sare de a nelege complet i corect informaiile transmise de
un astfel de raport. Dintre avantajele semnificative evideni-
ate de participanii la studiu se poate remarca faptul c att
auditorilor interni, ct i managementului li s-ar impune un
standard mai ridicat de responsabilizare. n urma acestui
studiu, autorii propun un model descriptiv al unui raport de
audit intern, prin care se puncteaz principalele categorii de
informaii pe care ar trebui s le conin un raport de audit
intern dat publicitii:
detalii despre organizarea funciei de audit intern
(organizat intern sau externalizat),
responsabilitile funciei de audit intern n cadrul
entitii,
relaiile funciei de audit intern cu celelalte funcii din
cadrul entitii,
resursele de care dispune auditul intern pentru a-i
realiza obiectivele propuse,
precum i activitile realizate de auditul intern i
gradul de atingere a obiectivelor propuse.
Avnd n vedere problematica supus discuiei i stadiul ac-
tual al cercetrilor pn la acest moment, apreciem c anali-
za i proiecia acestei teme de cercetare n contextul naional
ar fi interesant, cu att mai mult cu ct guvernana corpora-
tiv i mecanismele prin care aceasta poate fi asigurat efi-
cient reprezint puncte de interes att ale profesiei contabile,
ct i ale diverselor pri interesate din viaa economic a
entitilor.
Metodologia cercetrii
tiinifice
Procesul de cercetare tiinific pentru realizarea acestei
lucrri a constat n realizarea unei cercetri empirice prin uti-
lizarea tehnicii de anchetare pe baz de chestionar. Conform
specialitilor n tiinele sociologice
12
, prin empiric se nelege
studierea realitii concrete, culegerea de date efective
folosind diferite metode precum observaia, experimentul,
ancheta i alte metode prin care cercettorul poate lua con-
tact cu domeniul care l intereseaz. Acest studiu empiric
s-a bazat pe ntocmirea unui chestionar adresat membrilor
CAFR, care activeaz n diverse poziii: auditor extern, audi-
tor intern sau manager. Obiectivul general al acestui studiu a
fost acela de a determina relevana publicrii raportului de
audit intern n contextul asigurrii transparenei necesare
unei guvernane corporative eficiente. Pornind de la acest
obiectiv general, am dezvoltat urmtoarea ipotez de lucru,
pe care am dorit s o testm prin intermediul acestei cerce-
tri empirice:
9 Holt P.T. & DeZoort, F.T., (2006), The Effects of Internal Audit Report Disclosure on Perceived Financial Reporting Reliability, Working Paper,
University of Alabama, December
10 Archambeault D.S. & DeZoort F.T. & Holt T.P.(2008), The need for an internal auditor report to external stakeholders to improve governance trans-
parency, Accounting Horizons, Vol.22, No.4, pp.375-388.
11 Este vorba aici de American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Institute of Internal Auditors (IIA) i Security and Exchange
Commission (SEC).
12 Rotariu T., Ilu P.(2006), Ancheta sociologic i sondajul de opinie: teorie i practic, Ed. a 2-a, editura Polirom, Iai.
29 10/2010
H: Publicarea raportului de audit intern este conside-
rat ca fiind oportun i necesar, contribuind la
creterea transparenei necesare guvernanei cor-
porative.
Coroborat cu tehnica chestionarului, s-a utilizat eantionul ca
instrument de cercetare. n vederea alctuirii eantionului,
ne-am ndreptat atenia spre organismul profesional care
coordoneaz activitatea de audit la nivel naional - Camera
Auditorilor Financiari din Romnia (CAFR). Populaia statis-
tic avut n vedere a fost cea a membrilor CAFR, ale cror
date de contact au fost disponibile pe site-ul CAFR. Dup
alctuirea eantionului, chestionarul le-a fost transmis prin
intermediul potei electronice respondenilor selectai.
Ulterior, s-a procedat la prelucrarea i analiza datelor, iar
rezultatele obinute au permis atingerea obiectivelor stabilite
pentru aceast cercetare tiinific. Perioada de derulare a
cercetrii tiinifice s-a realizat pe parcursul perioadei iunie-
iulie 2010, iar ca modalitate de distribuire a fost aleas vari-
anta distribuirii prin intermediul potei electronice, deoarece
varianta abordrii directe este destul de dificil, avnd n
vedere numrul mare al respondenilor selectai.
Prezentarea datelor
culese i analiza rezultatelor
cercetrii
Din totalul membrilor CAFR, au fost selectai 824 de auditori
financiari, care au fost contactai prin intermediul potei elec-
tronice. ns, din totalul de 824 de adrese de e-mail, 219 de
adrese s-au dovedit ca fiind nevalide, ca urmare a mesajelor
de eroare recepionate ulterior. Astfel, a rezultat un eantion
total de 605 adrese de email valide i deci 605 respondeni.
n urma transmiterii chestionarului conceput pe adresele de
email, s-au recepionat 56 de chestionare ca rspuns la invi-
taia adresat de a participa la acest studiu, iar, dintre cele 56
de chestionare, 10 chestionare nu au fost validate din cauza
unor erori n completarea acestora. Astfel c, n cele din urm
au fost validate 46 de chestionare, obinndu-se un procen-
taj de rspunsuri de 7,6 % (46 de rspunsuri din 605).
Din totalul celor 46 de respondeni, 30,91% de chestionare
au fost completate de respondeni care ocup funcia de
auditor intern, 40% de chestionare completate au provenit de
la membrii CAFR din postura de auditor extern, iar 29,09%
dintre chestionare au provenit de la respondeni care ocup
funcia de manager n cadrul entitilor n care activeaz.
Pentru a asigura relevana concluziilor cercetrii, o ntrebare
din cadrul chestionarului, considerm noi important, a fost
legat de experiena lor profesional. n cadrul Graficului nr.1
este evideniat experiena profesional a participanilor la
acest studiu.
Considerm favorabil faptul c respondenii la acest studiu
au o capacitate profesional relevant n funciile ocupate,
41,30% dintre acetia avnd o experien ntre 2 i 5 ani, iar
45,65 % - o experien de peste 5 ani.
Urmtoarea ntrebare a chestionarului a vizat n mod direct
testarea opiniei respondenilor cu privire la oportunitatea i
necesitatea de a furniza publicitii raportul de audit intern, n
vederea asigurrii unui grad mai ridicat de transparen,
necesar unei bune guvernane corporative.
Rspunsurile obinute la aceast provocare lansat respon-
denilor sunt structurate n graficul nr. 2
Publicarea raportului de audit intern
30
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
n ceea ce privete opiunile manifestate de respondeni
referitor la necesitatea i oportunitatea publicrii raportului de
audit intern, acestea au evideniat preferina a 58,70% dintre
respondeni pentru publicarea raportului de audit intern,
pornind de la premisa c astfel s-ar contribui semnificativ la
creterea transparenei. Chiar dac procentul celor care au
optat pentru nepublicarea raportului de audit intern nu este
majoritar, totui apreciem c nu putem face abstracie de fap-
tul c 39,13% au apreciat c difuzarea raportului de audit
intern nu este nici necesar i nici oportun. Din totalul
respondenilor, doar un singur respondent (2,17%) a optat
pentru un alt rspuns, apreciind c, dac ar fi ceva intere-
sant i oportun din raportul de audit intern, care merit adus
n atenia publicului, atunci auditorul extern este cel care
monitorizeaz aceast problematic.
Sau, altfel spus, aprecierea oportunitii elementelor prezen-
tate n raportul de audit intern este realizat de auditorul
extern, care va decide ulterior dac este necesar publicarea
acestora.
O alt categorie de informaii pe care am dorit s o testm
prin intermediul respondenilor la acest studiu a avut n
vedere delimitarea principalelor beneficii i dezavantaje pe
care le-ar aduce publicarea raportului de audit intern din per-
spectiva guvernanei corporative.
n ceea ce privete opinia respondenilor cu privire la even-
tualele avantaje pe care le-ar aduce publicarea raportului de
audit intern, se poate observa o dispersie a opiunilor respon-
denilor pentru diversele categorii de avantaje poteniale i,
prin urmare, nu putem spune c dintre avantajele enumerate
se disting cteva n mod evident. Totui, dintre aceste avan-
taje, cele considerate relevante n opinia respondenilor sunt:
31 10/2010
furnizarea cadrului necesar pentru asigurarea transparenei
(25%) i, respectiv, creterea ncrederii investitorilor n credi-
bilitatea raportrilor financiare (19,74%).
Referitor la eventualele dezavantaje pe care le-ar aduce pu-
blicarea raportului de audit intern, opiunile manifestate de
respondeni sunt prezentate n cadrul graficului nr.4.
Dac, n ceea ce privete eventualele beneficii aduse de
publicarea raportului de audit intern, opiunile respondenilor
sunt destul de dispersate, nu acelai lucru se poate constata
referitor la potenialele dezavantaje pe care le-ar aduce o
eventual publicare a raportului de audit intern. Astfel, se
remarc n mod distinct un dezavantaj pentru care au optat
peste 47% dintre respondeni (47,46%) i anume riscul ca
informaiile prezentate s nu fie nelese corect de ctre uti-
lizatorii raportrilor financiare, ceea ce n final ar duna att
transparenei (deoarece se percepe un mesaj greit), ct i
procesului decizional. Unii dintre respondeni, ca un comen-
tariu la chestionarul transmis, au apreciat c, din cauza riscu-
lui ca informaiile prezentate n raportul de audit intern s nu
fie nelese corect de ctre o gam larg de utilizatori, poate
c ar fi mai bine s se opteze pentru publicarea unui raport
de audit intern ntr-o form mai simplificat, unde informaiile
s fie prezentate ntr-un mod facil i uor de neles, cu
punerea accentului pe aspectele cele mai semnificative con-
statate de ctre auditorul intern.
Ultima ntrebare la care respondenii au fost invitai s
rspund a dorit s pun n eviden opinia acestora cu
privire la necesitatea de a stabili drept obligaie publicarea
raportului de audit intern, iar n caz afirmativ pentru care din-
tre entiti s-ar impune aceast obligaie.
Rspunsurile furnizate de respondeni la aceast ultim n-
trebare se regsesc structurate n cadrul graficului nr.5.
Analiznd structura rspunsurilor furnizate de respondeni la
aceast ultim ntrebare, se poate constata opiunea a peste
41% dintre respondeni (41,30%) pentru a stabili drept obli-
gaie publicarea raportului de audit intern pentru toate entit-
ile, indiferent de tipul de sector cruia i aparin. Considerm
c acest rezultat este justificabil, mai ales n contextul n care
am corela acest rezultat cu faptul c peste 58% dintre res-
pondeni au susinut necesitatea i oportunitatea publicrii
Publicarea raportului de audit intern
32
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
raportului de audit intern. Pentru stabilirea acestei obligaii
doar pentru sectorul public, s-au manifestat 28,27% dintre
respondeni, n timp ce pentru sectorul privat aceast obli-
gaie a fost luat n considerare de doar 6,52%. De aseme-
nea, un procent semnificativ dintre participanii la studiu
(21,74%) au considerat c publicarea acestui raport n cadrul
raportrilor financiare ar trebui s fie o opiune a entitii i nu
o obligaie impus de un cadru reglementat. Apreciem c, n
acest caz, analiza ar fi fost util poate s fie mai rafinat, n
sensul c poate impunerea publicrii raportului de audit
intern ca obligaie ar trebui s in cont de un anumit set de
factori, cum ar fi:
domeniul de activitate din care face parte entitatea
respectiv;
factorii de risc asociai respectivului sector de activi-
tate;
mrimea entitii;
influena acelei entiti asupra domeniului de activi-
tate n care se ncadreaz;
indicatori cantitativi relevani (de ex. Cifra de afaceri
sau Total active, pentru entitile din sectorul privat).
n urma analizei datelor obinute dup prelucrarea rspunsu-
rilor, considerm c ipoteza emis la nceputul acestei cer-
cetri (H: Publicarea raportului de audit intern este considerat
ca fiind oportun i necesar, contribuind la creterea trans-
parenei necesare guvernanei corporative) poate fi validat
13
,
chiar dac, s recunoatem, este necesar testarea i apro-
fundarea acestei problematici la nivelul unui eantion mult mai
mare, astfel nct relevana acestor rezultate s fie pe deplin
recunoscut i generalizat la nivelul ntregii populaii.
Limitele studiului
Procentajul de rspunsuri obinut n urma realizrii acestei
cercetri a fost de 7,6% (46 de rspunsuri din 605). Literatura
de specialitate sugereaz c pentru ca rezultatele unei cer-
cetri prin chestionar s fie considerate suficient de relevante
este necesar obinerea unei rate de rspuns de minim 5%.
ns, chiar dac rata noastr de rspuns depete acest
prag, totui, bunul sim nu ne permite s recunoatem rezul-
tatele obinute ca fiind suficient de relevante pentru a le
extinde la nivelul ntregii populaii. Din motive de etic deon-
tologic i profesional, s admitem totui limitele studiului
nostru, anume c acesta s-a derulat prin intermediul ches-
tionarului potal, care este cunoscut ca fiind un instrument ce
rareori asigur rate de rspuns foarte mari. Abordnd ns o
poziie pozitivist, ne permitem s apreciem c derularea
acestei cercetri ntr-un alt context mai elaborat ar fi generat
pentru aceast problematic un interes mult mai mare, iar
rezultatele obinute s-ar fi pretat la a fi generalizate la nivelul
ntregii populaii vizate. Importana unui astfel de studiu con-
st ns n faptul c supune ateniei un subiect pe ct de
interesant pe att de controversat, iar rezultatele obinute
reprezint un punct de plecare n aceast direcie de cer-
cetare.
n continuare, admitem cteva dintre limitele studiului nostru:
ntinderea acestei cercetri pe o perioad relativ scurt
reprezint o limit, deoarece considerm c prin extinde-
rea perioadei de timp dedicat obinerii rspunsurilor, pre-
cum i prin retransmiterea unor mailuri prin care s insis-
tm pentru completarea acestui chestionar ar fi fost posi-
bil s fie generat un procent de rspuns mai acceptabil.
Din cauza timpului de rspuns scurt n care am dorit s
ne ncadrm, n construcia chestionarului ne-am ndrep-
tat atenia doar asupra aspectelor cele mai semnificative
din tematica cercetat;
13 Peste 58% dintre respondeni optnd pentru necesitatea i oportunitatea publicrii raportului de audit intern.
33 10/2010
Prin includerea i a altor aspecte i criterii n funcie de
care oportunitatea i necesitatea publicrii raportului de
audit intern ar fi apreciat, considerm c rezultatele
obinute ar fi fost mult mai rafinate i probabil gradul de
precizie al rezultatelor obinute ar fi fost mult mai ridicat.
Realizarea acestui tip de cercetare ar fi fost mai util a se
realiza pe eantioane diferite de auditori interni, auditori
externi i manageri, ns din cauza dificultilor de a de-
termina trei eantioane distincte pe cele trei categorii, dar
i omogene n acelai timp, n acest prim stadiu al cerce-
trilor ne-am limitat la populaia statistic reprezentat de
membrii CAFR.
Concluzii i perspective
generale ale cercetrii
Chiar dac aceste prime rezultate obinute nu pot fi genera-
lizate la nivelul ntregii populaii, totui considerm c ele au
importana primelor cercetri efectuate pe aceast direcie la
nivel naional. Din acest punct de vedere, apreciem c ar
fi necesar reluarea i dezvoltarea acestei cercetri la un
nivel mai aprofundat, eventual cu aportul comun al unei
echipe de specialiti, care s beneficieze de suportul
principalelor organisme profesionale care coordoneaz
profesia contabil.
Faptul c totui dintre cei chestionai peste 58% au recunos-
cut importana pe care ar avea-o publicarea raportului de
audit intern n contextul asigurrii unui grad ridicat de trans-
paren, ne determin s afirmm c aceast problematic
merit cu adevrat s fie supus mai temeinic ateniei
specialitilor att din domeniul practic, ct i din domeniul
teoretic.
n urma cercetrii efectuate, apreciem c se impune obliga-
toriu ca o eventual cercetare pe aceeai tematic s fie rea-
lizat pe cteva eantioane distincte (auditori interni, auditori
externi, manageri i eventual membri ai comitetelor de audit),
deoarece considerm c precizia rezultatelor obinute ar fi
mult mai mare dac am putea s analizm corelaiile dintre
postura celui care rspunde
14
i opiunile manifestate. S-ar
putea constata astfel validarea unei ipoteze de lucru pentru
un eantion, n timp ce pentru alt eantion aceeai ipotez de
lucru s fie respins.
n concluzie, n contextul presiunilor care se manifest la
nivel general pentru a asigura cadrul necesar pentru o
guvernan corporativ eficient, modul n care este
asigurat transparena raportrilor financiare ale
entitilor rmne un subiect de mare interes, iar gradul
n care aceast transparen este influenat de inclu-
derea i a altor rapoarte n categoria celor uzuale deja
suscit un interes semnificativ, mai ales din punctul de
vedere al prilor interesate ale unei entiti, ndeosebi
investitorii, a cror ncredere n credibilitatea raportrilor
financiare a fost oarecum zdruncinat n urma eveni-
mentelor care au avut loc n ultimii doi ani la nivel inter-
naional i care au afectat pe scar larg ntreaga
economie mondial.
Publicarea raportului de audit intern
14 Mai ales dac avem n vedere interesele destul de diferite pe care le manifest aceste eantioane i care uneori pot intra ntr-o oarecare con-
tradicie.
Gordon, L.A. & Smith K.J. (1992). Postauditing capital expendi-
tures and firm performance, Accounting, Organizations and
Society, November, pp.741-757.
Gramling, A.A.& Marletta M.J. & Church B.K.(2004), The role of
the internal audit function in corporate governance: A syn-
thesis of the extant internal audit literature and directions for
future research, Journal of Accounting Literature, no.23, pp.
194-244
Holt P.T. & DeZoort, F.T., (2006), The Effects of Internal Audit
Report Disclosure on Perceived Financial Reporting
Reliability, Working Paper, University of Alabama,
December
Institute of Internal Auditors Research Foundation IIARF (2003),
Research Opportunities in Internal Auditing, Altamonte
Springs, Florida.
Lapides, P. D.& Beasley M. S & Carcello J. V.& DeZoort F, T,
Hermanson, D. R. & Neal T, L. (2007), 21st-century
Governance and Audit Committee Principles. Kennesaw
State University: Corporate Govemance Center
Prawitt, D.F. & Smith J.L. & Wood D.A.(2006), Internal audit
function characteristics and earnings management. Working
paper, Brigham Young University, July.
Rezaee, Z. (2002), Internal auditors roles in the prevention,
detection, and correction of financial statement fraud,
Internal Auditing, Vol.17 no.3, pp.13-21.
Rotariu T., Ilu P.(2006), Ancheta sociologic i sondajul de
opinie: teorie i practic, Ed. a 2-a, Editura Polirom, Iai
Schneider, A. & Wilmer N. (1990), A test of audit deterrence to
financial reporting irregularities using randomized response
technique, The Accounting Review, vol. 65 no.3, pp.668-681
34
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
Introducere
Recesiunea economic cu care se con-
frunt n prezent Romnia genereaz
dezechilibre la nivelul sectorului public,
concretizate n limitarea resurselor pu-
blice, absena motivrii resursei umane,
precum i multiplicarea riscurilor i
incertitudinilor.
Efectele se propag la nivelul tuturor
funciilor entitilor sectorului public.
Auditul intern reprezint una dintre
funciile valoroase.
Pornind de la accepiunile atribuite
auditului intern i contextul actual, prin
cercetarea efectuat propunem o abor-
dare predictiv a acestuia.
Considerm c o astfel de abordare
creeaz interfaa att cu viitoarele misi-
uni de audit, ct i cu managementul
entitii i accentueaz calitatea dua-
list atribuit auditului intern: creator de
valoare adugat i partener al mana-
gementului entitii sectorului public.
O abordare predictiv
a informaiilor misiunii
de audit intern n entitile
sectorului public
Aurelia TEFNESCU*, Eugeniu URLEA** & Bogdan Gabriel VASILCIUC***
* Prof.univ.dr., Academia de Studii Economice Bucureti, e-mail: stefanescu.aura@gmail.com
** Prof.univ.dr., Academia de Studii Economice Bucureti, e-mail: eturlea@yahoo.com
*** Drd., Academia de Studii Economice Bucureti, e-mail: bogdanvbg@yahoo.com
A Predictive Approach of the Information
Gathered within the Internal Audit Engagement
in Public Sector Entities
The current economic environment, characterized by the ascending trend of pub-
lic resources with impact on the organizational structures and implicitly on the
performance of entities and quality of offered services, requires a new approach
of internal audit engagements in the public sector. This fundamental research
shapes a predictive approach on the information collected in internal audit
engagements at public sector level in Romania.
The research is substantiated by a synthesis of the ideas published by the
national and international accounting regulators, accounting professional bodies,
and works proposed for debates on this topic.
The present paper explains the concept of internal audit at national and interna-
tional level, analyzes the internal audit role in public sector entities and puts for-
ward the drawn-up of a database for the management of the information gath-
ered within audit engagements and its further use by internal audit and manage-
ment, irrespective of the typology of the public sector entities.
Key words: internal audit, public sector entity, forecast, risk, reports regarding
the areas/activities
Cuvinte cheie: audit intern, entitate a sectorului public, abordare predictiv, risc,
rapoarte privind domeniile/activitile
35 10/2010
Metodologia
cercetrii
Prezenta cercetare are ca obiectiv s
dezvolte conceptul de audit intern n
entitile sectorului public din perspecti-
va predictiv a informaiilor, a calitii de
creator de valoare adugat i de
partener al managementului.
Demersul cercetrii are n vedere o sin-
tez a ideilor publicate pe aceast tem
n literatura de specialitate, a reglemen-
trilor elaborate de normalizatorii con-
tabili naionali i internaionali, de or-
ganisme ale profesiei contabile.
n cadrul studierii temei propuse am uti-
lizat o metodologie de cercetare de tip
fundamental. De asemenea, am recurs
la mecanisme deductive i inductive de
cercetare pentru delimitarea conceptu-
lui de audit intern, elaborarea bazei de
date i a rapoartelor care demonstrea-
z abordarea predictiv a informaiilor
misiunii de audit intern n entitile sec-
torului public.
1. Abordri
conceptuale privind
auditul intern
n entitile
sectorului public
n accepiunea general, auditul repre-
zint o funcie de control i de revizie
contabil a unei entiti, respectiv un
proces prin care persoane competente,
independente colecteaz i evalueaz
probe pentru a-i forma o opinie asupra
gradului de coresponden ntre cele
observate i anumite criterii prestabilite
(http://www.dexonline.news20.ro)
1
.
n viziunea economic (Angelescu et al,
2001)
2
, semnificaia conceptului de au-
dit este aceea de verificare profesional
a unei informaii n vederea exprimrii
unei opinii competente, argumentate i
independente pe baza raportrii unui
criteriu de calitate. Asocierea termenu-
lui intern reflect apartenena la enti-
tate.
Din perspectiva managementului, Re-
nard (2006)
3
apreciaz c auditul intern
este tot ceea ce ar trebui s fac un
responsabil pentru a se asigura c are
un bun control asupra afacerilor dac ar
avea timp sau dac ar ti cum s pro-
cedeze.
O definiie complet este oferit auditu-
lui intern de Institutul Auditorilor Interni
(IIA): o activitate independent i obiec-
tiv care d unei entiti o asigurare n
ceea ce privete gradul de control
asupra operaiunilor, o ndrum pentru
a-i mbunti operaiunile i contribuie
la adugarea unui plus de valoare. Ro-
lul ce revine auditului intern este de a
ajuta entitatea s i ating obiectivele,
evalund printr-o abordare sistematic
i metodic, procesele sale de manage-
ment al riscurilor, de control i de guver-
nare a organizaiei i fcnd propuneri
pentru a le consolida eficacitatea.
La nivel naional, ncercrile normaliza-
torilor de a defini ntr-o manier origi-
nal conceptul de audit intern nu au
rspuns exigenelor internaionale. Prin
urmare, definiia oferit auditului intern
la de ctre IIA, o regsim la nivel na-
ional prin asimilarea Standardelor
Internaionale de Audit Intern, ca norme
naionale de audit intern aplicabile
entitilor economice ale cror situaii
financiare anuale sunt supuse auditului
financiar.
Dei auditul intern se circumscrie att
entitilor economice din domeniul pri-
vat, ct i din domeniul public, cerceta-
rea efectuat se focalizeaz pe auditul
intern al entitilor sectorului public.
Aceast opiune o argumentm prin
faptul c sectorul public se nscrie n
relaia principal-agent. O astfel de re-
laie apare ori de cte ori bunstarea
unei persoane, numite principal, depin-
de de aciunile alteia, denumit agent.
Aceast abordare vizeaz dificultile
aprute n cazul informrii incomplete
sau asimetrice, survenite ca urmare a
faptului c interesele principalului (pu-
blicului) difer de cele ale agentului
(statul i entitile sale). Prin urmare,
este necesar un mecanism prin care
agentul s fie determinat s acioneze
n interesul principalului.
n acest context, considerm c auditul
intern reprezint liantul dintre public i
entitile statului. n calitate de ageni,
entitile sectorului public trebuie s
comunice periodic modul de utilizare a
resurselor i msura n care obiectivele
principalului (publicului, contribuabililor)
au fost realizate. Astfel, un audit eficace
atenueaz riscurile inerente ale relaiei
principal-agent. Waring et al (2006)
4
consider c principalul se bazeaz pe
auditor pentru a-i furniza o evaluare in-
dependent i obiectiv privind exacti-
tatea contabilitii agentului i pentru
a-i oferi un raport prin care s tie dac
agentul utilizeaz resursele conform
obiectivelor stabilite.
Audit intern n entitile sectorului public
1 Dicionarul explicativ al limbii romne, disponibil la http://www.dexonline.news20.ro
2 Angelescu, C., Ciucur, D., Ni, D., Dinu, M., Gavril,.I. (coordonatori), Dicionar de economie, ediia a doua, Ed. Economic, Bucureti, 2001, pp. 44
3 Renard, J., Thorie et pratique de laudit interne,2006, Ed. dOrganisation, Paris, pp. 62
4 Waring, G., C., Lapointe, R., J., Bell, J., Cate, G., J., Funkhouser, M., Goodson, S., Heer., J., Hogan, A., Schaefer, R., Le rle de laudit dans la gou-
vernance du secteur public, 2006, pp. 8-11, disponibil la http://www.theiia.org/download.cfm?file=17996, accesat la data de 25.06.2010
36
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
Dei iniial auditul intern nu a fost con-
siderat de ctre teoria de agent drept
mecanismul care s asigure relaia de
agent, ulterior, Charreaux (citat de
Bertin, 2007)
5
a nlocuit denumirea de
teorie de agent, cu cea de guvernan
corporativ, conform creia auditul
intern este o component a mecanis-
mului de guvernare a entitii. Din
aceast perspectiv, Saam (2007)
6
susine c auditul intern sprijin mana-
gementul entitii n realizarea obligai-
ilor sale i consolideaz ncrederea pro-
prietarilor entitii n integritatea con-
ducerii. Abordat din punct de vedere al
relaiei comitet de audit audit intern,
studiile efectuate (Manolescu et al,
2009)
7
evideniaz c implicarea comi-
tetului de audit n procesul de monitori-
zare a eficacitii sistemelor de control
intern, de audit intern i de manage-
ment al riscurilor este nc timid la
nivelul entitilor.
De asemenea, cercetrile efectuate de
ctre Spanhove et al (2008)
8
, Ernst &
Young (2008)
9
, Macarie (2009)
10
relev
abordarea tradiional a auditului intern,
bazat pe activitile relative la sistemul
de control intern. Pentru Nordin Van
Gansberghe (2005)
11
resursele limitate,
varietatea riscurilor i progresul tehno-
logic sunt argumente n favoarea
schimbrii de paradigm n auditul
intern din sectorul public.
La nivel naional, conceptul de audit in-
tern n sectorul public, denumit audit
public intern, definit de normalizatorii
naionali, a generat dificulti i contra-
dicii semantice. n aceast accepiune,
auditul public intern reprezint activi-
tatea funcional independent i obiec-
tiv, care d asigurri i consiliere con-
ducerii pentru buna administrare a veni-
turilor i cheltuielilor publice, perfec-
ionnd activitile entitii publice; ajut
entitatea public s i ndeplineasc
obiectivele printr-o abordare sistema-
tic i metodic, care evalueaz i
mbuntete eficiena i eficacitatea
sistemului de conducere bazat pe
gestiunea riscului, a controlului i a pro-
ceselor de administrare (Legea nr.
672/2002).
O analiz a acestei definiii reflect inte-
grarea auditului intern n ecuaia risc
managementul riscurilor guvernan
corporativ la nivelul sectorului public.
n contextul actual, dominat de redu-
cerea resurselor publice cu impact
asupra completitudinii departamentelor
de audit intern, asupra procesului de
formare profesional continu i cointe-
resrii auditorilor interni prin sistemul de
salarizare, considerm c se impune
abordarea auditului intern din perspecti-
va predictiv.
n opinia noastr, o astfel de abordare
creeaz interfaa att cu viitoarele misi-
uni de audit, ct i cu managementul
entitii i accentueaz calitatea dua-
list atribuit auditului intern: creator de
valoare adugat i partener al mana-
gementului entitii sectorului public.
2. Informaiile
misiunii de audit
intern n sectorul
public n viziunea
predictiv
Abordarea auditului intern din aceast
perspectiv are ca fundament crearea
la nivelul fiecrei entiti din sectorul pu-
blic a unei baze de date care s includ
informaii aferente misiunilor de audit
privind: obiectivele misiunii, domeniul,
activitile auditate, riscurile opozabile,
factorii de risc, ponderile i nivelurile de
apreciere a riscurilor, precum i infor-
maii din rapoartele de audit. Din punct
de vedere al tehnologiilor informatice,
pentru elaborarea unei astfel de baze
de date se utilizeaz soluii software
accesibile oricrui utilizator de aplicaii
Office (Excel, Access) sau soluii soft-
ware avansate (SQL Server, Web
Developer, Visual Studio.NET, Oracle,
Java), inclusiv aplicaii orientate pe pro-
cese (ERP, CMS, DMS, BI), pentru a
colecta informaii n timp real despre
procesele derulate n cadrul entitii.
Pentru crearea bazei de date n scopul
generrii de rapoarte dedicate auditului
intern i managementului entitii, din-
tre soluiile software menionate utili-
zm programul Microsoft Access. n
acest sens, prezentm n tabelul
12
nr. 1
obiectele componente ale bazei de
date, iar n Figura nr. 1, diagrama rela-
5 Bertin, E., Audit interne, Ed. Eyrolles, Paris, 2007, pp. 25
6 Saam N. J. , Asymmetry in information versus asymmetry in power: Implicit assumptions of agency theory?, The Journal of Socio-Economics no.
36/2007, pp. 825840
7 Manolescu, M., Roman A., Roman., C., Mocanu, M., Comunicarea auditorului cu persoanele nsrcinate cu guvernana, Revista Audit Financiar
nr. 1/2010, pp. 12-17
8 Spanhove J., Gilsvan D., Verhoest K., La situation actuelle de la fonction daudit interne dans les differentes autorits publiques belges, disponibil
la http://soc.kuleuven.be/sbov/ned/ studiedag/pdf/20080526_ presentatie .pdf, 2008
9 Ernst & Young, La gestion des risques et le contrle interne dans le secteur public, Paris, disponibil la www.ey.com/fr/secteurpublic, 2008
10 Macarie, F., C., Auditul operaional n organizaiile publice - suport al performanei manageriale, Revista Audit Financiar nr. 2/2009
11 Nordin Van Gansberghe, C., Internal Auditing in the public sector, The Internal Auditor, Vol. 62, Issue 4, 2005, pp. 69-73
12 Tabelele i figurile din cadrul cercetrii reprezint concepia proprie a autorilor
37 10/2010
ional care confer funcionalitate apli-
caiei.
Evaluarea riscurilor reprezint o etap
semnificativ a misiunii de audit public
intern. Prin urmare, un prim proces de-
rulat n cadrul unei misiuni const n
cuantificarea aprecierilor i clasificarea
riscurilor identificate. n acest sens, pre-
zentm secvenial demersul auditorului
intern privind riscurile:
Stabilirea criteriilor de analiz a
riscului, astfel: aprecierea controlu-
lui intern, aprecierea cantitativ i
aprecierea calitativ;
Stabilirea nivelului riscului pentru
fiecare criteriu, prin utilizarea unei
scri de valori pe trei nivele, astfel:
aprecierea controlului intern; apreci-
erea cantitativ; aprecierea calita-
tiv;
Stabilirea punctajului total al criteriu-
lui utilizat prin atribuirea unui factor
de greutate i a unui nivel de risc
fiecrui criteriu, pe baza relaiei:
Audit intern n entitile sectorului public
38
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
unde: P
t
= punctajul total;
N
i
= nivelul riscurilor pentru
fiecare criteriu utilizat;
P
i
= ponderea criteriilor de risc.
Clasarea riscurilor, pe baza puncta-
jelor totale obinute anterior, n
urmtoarele categorii: risc mic, risc
mediu, risc mare.
Complementar, demersul informatic are
ca fundament un algoritm care ierar-
hizeaz activitile n funcie de clasifi-
carea riscurilor, evideniat printr-o sin-
tax SQL, n care funcia IIF (dac)
are rolul de a clasifica riscurile, astfel:
SELECT entitate.denumire AS [Denu-
mire entitate], entitate.tip AS [Tipologie
sector], entitate.subordonare AS Sub-
ordonare, entitate.judet AS Judet, do-
meniu_auditat.denumire AS [Domeniul
auditat], activitati_raport.denumire AS
Activitate, First(riscuri.denumire) AS
Risc, Sum([nivel.nrnivel]*[pondere]/
100) AS Punctaj, IIf([punctaj] Between
1 And 1.9,mic,IIf([punctaj] Between
1.9 And 2.2,mediu,IIf([punc-
taj]>=2.3,mare))) AS Clasare
FROM (entitate INNER JOIN ra-
port_audit ON entitate.cod_entitate =
raport_audit.cod_entitate) INNER
JOIN ((domeniu_auditat INNER JOIN
(obiective_raport INNER JOIN (activi-
tati_raport INNER JOIN (nivel INNER
JOIN (factori INNER JOIN (riscuri
INNER JOIN risc_factori_nivel ON
riscuri.cod_risc = risc_factori_ni-
vel.cod_risc) ON factori.cod_factor =
risc_factori_nivel.cod_factor) ON ni-
vel.nrnivel = risc_factori_nivel.nrnivel)
ON activitati_raport.cod_activitate =
riscuri.cod_activitate) ON obiective_ra-
port.cod_obiectiv = activitati_ra-
port.cod_obiectiv) ON domeniu_audi-
tat.cod_domeniu = obiective_ra-
port.cod_domeniu) INNER JOIN
raport_domeniu ON domeniu_au-
ditat.cod_domeniu = raport_dome-
niu.cod_domeniu) ON raport_au-
dit.nrraport = raport_domeniu.nrraport
GROUP BY entitate.denumire, entita-
te.tip, entitate.subordonare, entitate.ju-
det, domeniu_auditat.denumire, activi-
tati_raport.denumire, IIf([punctaj]
Between 1 And 1.9,mic,IIf([punctaj]
Between 1.9 And 2.2,mediu,IIf([punc-
t a j ] > = 2 . 3 , m a r e ) ) ) ,
act i vi t at i _r apor t . cod_act i vi t at e,
riscuri.cod_risc
HAVING (((entitate.denumire)=[Alegeti
spitalul:]))
ORDER BY entitate.judet, IIf([punctaj]
Between 1 And 1.9,mic,IIf([punctaj]
Between 1.9 And 2.2,mediu,IIf([punc-
taj]>=2.3,mare))) DESC;
Sintaxa SQL de mai sus reprezint o
interogare (Query2) n cadrul aplicaiei
Access, i este utilizat ca surs de
date pentru o nou tabel (clasa-
re_riscuri), n care se centralizeaz
informaiile misiunilor de audit. Procesul
de creare a noii tabele se deruleaz
conform urmtoarei sintaxe SQL:
SELECT Query2.[Denumire entitate],
Query2.[Tipologie sector], Query2.
39 10/2010
Subordonare, Query2.Judet, Query2.
[Domeniul auditat], Query2.Activitate,
Query2.Risc, Query2.Punctaj, Query2.
Clasare INTO clasare_riscuri
FROM Query2;
Prin consultarea tabelei clasare_riscuri,
raportat la tipologia entitilor sectoru-
lui public, auditorul va avea la dispoziie
o situaie privind domeniile i activitile
circumscrise misiunii de audit intern,
clasificate n funcie de nivelul de expu-
nere al riscurilor semnificative. Cu titlu
de exemplu, prezentm tabela obinut
la nivelul unui spital public (Figura nr.2):
De asemenea, utiliznd tabela clasa-
re_riscuri, se obin rapoarte utile att
pentru viitoarele misiuni de audit, ct i
pentru managementul entitii sectorului
public. Cu titlu exemplificativ, prezentm
urmtoarele rapoarte cu rol predictiv:
Raport privind activitile expuse
riscurilor semnificative din cadrul
entitii sectorului public;
Raport privind domeniile expuse
riscurilor semnificative din cadrul
entitii sectorului public;
Raport privind activitile expuse
riscurilor semnificative n funcie de
tipologia entitilor sectorului public;
Raport privind domeniile expuse
riscurilor semnificative n funcie de
tipologia entitilor sectorului public;
Raport privind activitile expuse
riscurilor semnificative n funcie de
tipologia i gradul de subordonare
al entitilor sectorului public;
Raport privind domeniile expuse
riscurilor semnificative n funcie de
tipologia i gradul de subordonare
al entitilor sectorului public.
Raportul privind activitile expuse
riscurilor semnificative din cadrul
entitii sectorului public ofer informaii
privind organizarea viitoarei misiuni de
audit intern, indicnd activitile cele
mai expuse riscurilor, care impun n
viitor o analiz aprofundat. n cazul
unui spital public, raportul privind activi-
tile expuse riscurilor semnificative se
prezint astfel (Figura nr. 3).
Prin comensurarea riscurilor pe activi-
ti, la nivelul entitii se identific do-
meniul/domeniile cu riscurile cele mai
ridicate, prin intermediul Raportului
privind domeniile expuse riscurilor sem-
nificative din cadrul entitii publice.
Astfel, aceste domenii vor fi atent moni-
torizate de ctre auditori i manage-
ment, pentru a preveni sau anula efec-
tul producerii lor.
Raportul privind activitile expuse ris-
curilor semnificative n funcie de tipolo-
gia entitilor sectorului public, respec-
Audit intern n entitile sectorului public
Rolul ce revine
auditului intern
este de a ajuta
entitatea s i ating
obiectivele, evalund
printr-o abordare
sistematic i
metodic,
procesele sale
de management
al riscurilor,
de control i
de guvernare a
organizaiei
i fcnd propuneri
pentru a le
consolida
eficacitatea
40
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
41 10/2010
tiv Raportul privind domeniile expuse
riscurilor semnificative n funcie de
tipologia sectorului public (sntate, n-
vmnt, administraie public) ofer,
la nivelul ordonatorilor superiori de
credite (principali, secundari) i al insti-
tuiei superioare de audit, o viziune asu-
pra activitilor i domeniilor vulnerabile
din sistemul public de nvmnt, s-
ntate, administraie public. Cu titlu de
exemplu, prezentm Raportul privind
activitile expuse riscurilor semnifica-
tive din cadrul sectorului public de
sntate, elaborat la nivelul ordonatoru-
lui principal de credite (Figura nr. 4).
Dac avem n vedere tipologia sectoru-
lui public, Raportul privind activitile
expuse riscurilor semnificative se pre-
zint ca n Figura nr. 5.
Circumscrise i tipologiei subordonrii
entitilor sectorului, se obin informaii
exhaustive privind riscurile la care sunt
expuse activitile i domeniile entit-
ilor de subordonare central i local,
reunite n Raportul privind activitile
expuse riscurilor semnificative n
funcie de tipologia i gradul de subor-
donare al entitilor sectorului public
respectiv Raportul privind domeniile ex-
puse riscurilor semnificative n funcie
de tipologia i gradul de subordonare al
entitilor sectorului public. Spre exem-
plu, la nivelul Ministerului Sntii pot fi
monitorizate domeniile i activitile vul-
nerabile riscurilor din sectorul pe care l
finaneaz.(Figura nr. 6).
Pentru exploatarea eficient a obiec-
telor de lucru (tabele, interogri, formu-
lare, rapoarte), prezentm, n figura
nr.7, o interfa (formular) prin inter-
mediul creia rapoartele prezentate se
pot accesa, lista sau exporta n alte
aplicaii (format XML).
Utilitatea exportului de date n format
XML const n dezvoltarea unui mediu
de lucru colaborativ, generator de plus-
valoare la nivelul entitilor superioare
(ordonatori principali i secundari de
credite) de subordonare central i lo-
cal, care folosesc sisteme informatice
incompatibile cu ale entitilor subordo-
nate. Prin urmare, la aceste nivele, in-
formaiile misiunilor de audit primite de
la entitile subordonate se pot centrali-
za ntr-o baz de date comun, care le
ofer completitudine asupra domeniilor
i activitilor care trebuie monitorizate,
mbuntite sau eliminate.
Analizate la timpul prezent, tehnologiile
informatice disponibile pe piaa de soft-
ware, ofer alternative multiple care
susin abordarea predictiv a informai-
ilor misiunilor de audit intern n entitile
sectorului public. Alegerea variantei
optime are la baz tipologia sectorului
public, particularitile entitilor i re-
sursele financiare alocate pentru
aceast destinaie.
ntr-un mediu dinamic, entitile au la
dispoziie soluii certificate ISO, ale
cror standarde de implementare pre-
supun o analiz pertinent a sistemului
informatic i implicit respectarea unor
proceduri interne. Astfel de soluii se
nscriu n categoria aplicaiilor software
pentru managementul documentelor
(DMS) sau managementul coninutului
(CMS).
n domeniul analizei de coninut, se pot
utiliza soluii software de tipul business
intelligence (BI) pentru generarea de
rapoarte, analize grafice, depozite de
date etc. Toate acestea reprezint alter-
native viabile la soluiile clasice, apreci-
ate ca desuete, dar care ofer o
rezolvare imediat a cererilor n materie
de tehnologii informatice la nivelul sec-
torului public, cu resurse intelectuale,
financiare, materiale i de timp li-
mitate.
Audit intern n entitile sectorului public
42
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
Angelescu, C., Ciucur, D., Ni D., Dinu, M., Gavril,.I. (coordo-
natori), Dicionar de economie, ediia a doua, Ed.
Economic, Bucureti, 2001
Bertin, E., Audit interne, Ed. Eyrolles, Paris, 2007
Ernst & Young, La gestion des risques et le contrle interne
dans le secteur public, Paris, disponibil la
www.ey.com/fr/secteurpublic, 2008, accesat la data de
30.08.2009
Macarie, F., C., Auditul operaional n organizaiile publice -
suport al performanei manageriale, Revista Audit Financiar
nr. 2/2009
Manolescu, M., Roman A., Roman., C., Mocanu, M.,
Comunicarea auditorului cu persoanele nsrcinate cu
guvernana, Revista Audit Financiar nr. 1/2010
Nordin Van Gansberghe, C., Internal Auditing in the public sec-
tor, The Internal Auditor, Vol. 62, Issue 4, 2005
Popa Gh., Udric M., Manole A., Vasilciuc B., Grb M., SQL
Server, Ed. Economic, Bucureti, 2006,
Popa Gh., Udrica M., Vasilciuc B., Baze de date Access.
Culegere de probleme,
Ed. Cison, Bucureti, 2004
Renard, J., Thorie et pratique de laudit interne, Ed.
dOrganisation, Paris, 2006
Saam N. J., Asymmetry in information versus asymmetry in
power: Implicit assumptions of agency theory?, The Journal
of Socio-Economics 36, 2007
Spanhove J., Gilsvan D., Verhoest K., La situation actuelle de la
fonction daudit interne dans les differentes autorits
publiques belges, disponibile la
http://soc.kuleuven.be/sbov/ned/studiedag/pdf/20080526_p
resentatie.pdf, accesat la data de 07.03.2010
urlea E., tefnescu A., Internal audit and risk management in
public sector entities, between tradition and actuality,
Conferina Internaional Challenges Of Contemporary
Knowledge-Based Economy, 13-14 noiembrie 2009, Alba
Iulia, publicat n Annales Universitatis Apulensis, Series
Oeconomica
Waring, G., C., Lapointe, R., J., Bell, J., Cate, G., J.,
Funkhouser, M., Goodson, S., Heer., J., Hogan, A.,
Schaefer, R., Le rle de laudit dans la gouvernance du
secteur public, 2006, pp. 8-11, disponibil la http://www.thei-
ia.org/ download.cfm?file=17996, accesat la data de
25.06.2010
***Dicionarul explicativ al limbii romne, la adresa
http://www.dexonline.news20.ro, accesat la data de 20 iunie
2010;
*** Legea nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern, publi-
cat n Monitorul Oficial nr. 953/24.01.2002;
*** Normele profesionale ale auditului intern, disponibile pe
www.cafr.ro, 20 iunie 2010
*** Standarde de Audit Intern, disponibile pe www.cafr.ro, 20
iunie 2010;
De asemenea, administrarea facil,
costurile reduse de achiziionare a li-
cenei, spaiul redus de stocare a da-
telor, instrumentele de prelucrare i
analiz a datelor, precum i posibilitile
de integrare cu alte aplicaii distribuite
din arhitectura sistemului de baz, sunt
argumentele utilizrii Microsoft Access
ca soluie software pentru atingerea
obiectivelor cercetrii noastre.
Concluzii
Cercetarea efectuat evideniaz c
abordrile conceptului de audit intern
sunt variate, datorit multiplelor faete
ale acestuia la nivelul entitilor sec-
torului public.
Astfel, considerm c abordarea pre-
dictiv a informaiilor misiunii de audit
intern rspunde nevoilor reale ale
entitilor sectorului public, indiferent de
tipologia acestora, n termeni de cost,
oportunitate i valoare adugat.
n opinia noastr, crearea la nivelul
fiecrei entiti din sectorul public a unei
baze de date care s includ informaii
aferente misiunilor de audit permite,
prin intermediul rapoartelor generate, o
abordare integrat a domeniilor i acti-
vitilor vulnerabile riscurilor, util audi-
torilor interni pentru viitoarele misiuni de
audit, dar i managementului, n proce-
sul decizional.
Acknowledgement
Aceast cercetare este finanat de CNCSIS-UEFISCSU, prin proiectul nr.
360/01.10.2007 PNII - IDEI, cod proiect ID_1015/2007, Actual i perspectiv n
auditul financiar al instituiilor publice.
This work was supported by CNCSIS-UEFISCSU, project no. 360/01.10.2007
PNII - IDEI, code ID_1015/2007, Actuality and perspective within the financial
audit of the public entities.
43 10/2010
Introducere
Prezentul articol analizeaz posibilitile de implementare i
asimilare a prevederilor Standardelor Internaionale de
Raportare Financiar (IAS/IFRS) emise de IASB referitor la
sfera i coninutul instrumentelor financiare n contextul actu-
alului cadru legislativ din Romnia.
Din punct de vedere metodologic se apeleaz la o abor-
dare comparativ a modalitilor de tratare de ctre IFRS a
substanei economice i a tipologiei instrumentelor financiare
vizavi de legislaia din Romnia n domeniu. De asemenea,
studiul de caz dorete s clarifice modalitatea de tratare a
tranzaciilor Forex rolling, chestiune a crei importan este
vital n etapa actual a evoluiei pieei de capital din Rom-
nia, la care se adaug i implicaiile legate de recunoaterea
n contabilitatea entitilor implicate a unor atari tranzacii, dar
i de auditarea instrumentelor financiare complexe. Acest
ultim aspect face de fapt obiectul unui proiect preliminar al
IAASB, emis n octombrie 2009, menit s revizuiasc
International Auditing Practice Statement (IAPS) 1012,
Auditing Derivative Financial Instruments.
Aadar, principalul argument al unei atare abordri este aso-
ciat principiului promovat de ctre standardele internaionale
Cercetare
Definirea i recunoaterea
instrumentelor financiare.
Studiu de caz privind
Forex Rolling Spots
* Profesor univ.dr., Universitatea de Vest din Timioara, Facultatea de Economie i Adminstrarea Afacerilor, e-mail: bogdandima2001@gmail.com
** Lector univ.dr., Universitatea de Vest "Vasile Goldi" din Arad, Facultatea de tiine Economice, e-mail: stefana_cristea@yahoo.it
*** Drd., preedinte-director general Romcapital SA, e-mail: carmen.angyal@romcapital.ro
Bogdan DIMA*, tefana DIMA (CRISTEA)** & Carmen ANGYAL***
Financial Instruments:
Presentation and Recognition.
Case Study on Forex Rolling Spots
The current international economic and financial crisis has
determined the financial information users to give a spe-
cial attention to the financial instruments' field. An
increased interest in this direction has been shown also by
the recent projects of The International Accounting
Standards Board (IASB) and The International Auditing
and Assurance Standards Board (IAASB). Thus, the pres-
ent paper analyses the implementation possibilities of the
International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS)
issued by IASB regarding the classification of financial
instruments by taking into consideration the current
Romanian legislation; in addition, the case study aims at
clarifying the initial recognition of Forex rolling spots.
Key words: financial instruments, IAS/IFRS, Forex, rolling
spots
Cuvinte cheie: instrumente financiare, IAS/IFRS, Forex,
rolling spots
44
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
privind prevalena lurii n considerare a coninutului eco-
nomic al unei operaiuni n raport de definirea sa juridic n
evidenierea i tratarea sa n cadrul situaiilor financiare (sub-
stance over form principle). Acest principiu este recunoscut
de ctre OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementrilor
contabile conforme cu directivele europene. Astfel, n Anexa
din 10 noiembrie 2009 (M.O. 766 bis / 10.11.2009) se pre-
cizeaz la Art. 46 al.1: (1) Principiul prevalenei economicu-
lui asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul ele-
mentelor din bilan i contul de profit i pierdere se face
innd seama de fondul economic al tranzaciei sau al opera-
iunii raportate, i nu numai de forma juridic a acestora. Iar
n ceea ce privete cadrul de referin, acesta rezid n inter-
pretarea prevederilor IAS 32, IAS 39, IFRS 7 i IFRS 9 (Stan-
dardele internaionale de raportare financiar emise pn la
ora actual de IASB), precum i ale Cadrului Conceptual al
IASB.
Referitor la analiza naturii tranzaciilor cu instrumente finan-
ciare n cazul exemplificat al Forex rolling spots, principala
concluzie a acestei lucrrii este aceea c respectivele tran-
zacii pot fi asimilate unor tranzacii cu instrumente finan-
ciare derivate pe mrfuri cu decontare net pe numerar,
ce trebuie evaluate la o valoare just n funcie de profit
sau pierdere i care sunt deinute n vederea vnzrii,
instrumente recunoscute ca atare de ctre legislaia din
Romnia. Principalele elemente ale argumentaiei propuse
pot fi sintetizate astfel: 1) activele libelate n monede strine,
tranzacionate pe piaa Forex n ipostaza de active-suport, nu
pot fi considerate active financiare monetare fiind necesar
asimilarea lor cu instrumentele financiare non-monetare;
2) rolling spots reprezint contracte n marj care nu implic
livrarea fizic a activului-suport; 3) drepturile i obligaiile
prilor sunt stabilite la un moment ulterior iniierii acestui tip
de contracte.
1. Definirea instrumentelor
financiare
Relevana definirii instrumentelor financiare a crescut de-a
lungul timpului sub impactul internaionalizrii afacerilor i
globalizrii financiare. Mai mult ca niciodat actuala turbu-
len economico-financiar a subliniat nevoia de definiri i
interpretri detaliate ale aspectelor legate de modul de
funcionare a acestor instrumente financiare.
n acest context procesul de convergen contabil inter-
naional desfurat de IASB i FASB a dus la emiterea,
pn la ora actual, a patru standarde de profil. Prin urmare,
referitor la definirea instrumentelor financiare, IAS 32
FINANCIAL INSTRUMENTS: PRESENTATION precizeaz
faptul c respectivele reprezint contracte care dau natere
unui activ financiar pentru o entitate i, corelativ, unui pasiv
financiar sau unui instrument de capital pentru o alt entitate.
La rndul lor, activele financiare sunt definite drept orice
activ care este:
a. Numerar;
b. Un instrument de capital al altei entiti;
c. Un drept contractual:
- de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o
alt entitate;
- de a schimba active sau pasive financiare cu o alt
entitate n condiii care sunt potenial favorabile;
d. Un contract care va fi n mod cert sau potenial acoperit cu
propriile instrumente de capital ale entitii i care este:
- un non-derivat pentru care entitatea este sau poate fi
obligat s primeasc un numr variabil din propriile
instrumente de capital sau
- un derivat care este sau poate fi acoperit altfel dect
prin schimbul unei cantiti fixe de numerar sau alt
activ financiar contra propriilor instrumente de capital
ale entitii. n acest scop, instrumentele de capital ale
entitii nu includ instrumente care sunt ele nsele
contracte de primire sau livrare viitoare a propriilor
instrumente de capital ale entitii.
Similar, pasivele financiare reprezint orice pasiv care este:
a. O obligaie contractual:
- de a furniza numerar sau un alt activ financiar ctre o
alt entitate sau
- de a schimba active sau pasive financiare cu o alt
entitate n condiii care sunt potenial nefavorabile;
b. Un contract care va fi n mod cert sau potenial acoperit
cu propriile instrumente de capital ale entitii.
Se cuvine remarcat faptul c principiul fundamental
adoptat de ctre IAS 32 n clasificarea instrumentelor i
activelor financiare este acela conform cruia delimi-
tarea dintre acestea trebuie fcut n raport de substana
contractului care definete drepturile i obligaiile sub-
secvente i nu n raport de aspectele legale formale.
45 10/2010
Astfel, emitentul trebuie s le clasifice la data emiterii lor
iniiale i s nu schimbe aceast clasificare n funcie de
evoluiile ulterioare (IAS 32.15).
Per ansamblu, instrumentele financiare pot fi clasificate n:
A) Instrumente financiare primare (de ncasat, de primit i
instrumente de capital) i, respectiv,
B) Instrumente financiare derivate (opiuni, contracte futu-
res i forward, acorduri swap pe dobnzi sau valute).
Dintre aceste dou categorii, instrumentele financiare de-
rivate creeaz drepturi i obligaii care au ca efect transferul
ntre prile implicate a unui set de riscuri subsecvente instru-
mentelor financiare primare care servesc drept suport.
Aceste instrumente dau un drept contractual unei pri de a
schimba active sau pasive financiare cu o alt parte n
condiii care sunt potenial favorabile sau genereaz o obli-
gaie contractual de a efectua un astfel de schimb n condiii
care sunt potenial nefavorabile. Cu toate acestea, n gene-
ral, aceste instrumente nu conduc la transferul efectiv al
instrumentelor financiare primare care servesc drept suport,
nici la ncheierea contractului i nici la maturitatea acestuia.
Unele instrumente de acest tip ncorporeaz simultan att
dreptul, ct i obligaia de a efectua un schimb. Deoarece ter-
menii acestui schimb sunt stabilii la nceputul contractului,
iar valorile de pia ale instrumentelor suport se modific,
aceti termeni pot deveni pn la maturitate fie favorabili, fie
nefavorabili. Astfel, valoarea de pia a instrumentelor finan-
ciare derivate este strns asociat cu valoarea just a instru-
mentelor financiare primare care le servesc drept suport.
Aceast legtur nu este ns una de tip liniar, deoarece
preul monetar al instrumentelor derivate reflect nu numai
valoarea curent a instrumentelor-suport, ci i anticipaiile pe
care subiecii economici implicai n tranzacionarea lor le for-
muleaz cu privire la evoluia acesteia ntr-un orizont tempo-
rar determinat de maturitatea drepturilor i obligaiilor asoci-
ate.
Astfel, se poate remarca faptul c IAS 39 FINANCIAL IN-
STRUMENTS: RECOGNITION AND MEASUREMENT defi-
nete derivatele drept instrumente financiare care nde-
plinesc urmtoarele trei condiii cumulative:
Valoarea lor se modific, ca rspuns la modificarea
nivelului unei anumite rate a dobnzii, pre al unui
instrument financiar, pre al unui activ real, curs de
schimb, indice de preuri, rating al unui credit, indice
de credite sau orice alt variabil care nu se afl sub
controlul uneia dintre prile implicate;
Nu necesit o investiie iniial net sau necesit o
investiie iniial net a crei valoare este inferioar
altor tipuri de contracte care se ateapt s aib
evoluii similare ca rspuns la modificrile condiiilor
de pia i
Au maturitatea la o dat viitoare (sunt contracte la
termen).
Conform IAS 39, instrumentele financiare pot fi clasificate
prin prisma scopului deinerii lor n patru categorii: 1) active
sau pasive financiare la valoarea just n funcie de profit sau
pierdere; 2) investiii deinute pn la maturitate; 3) mprumu-
turi i valori de primit i 4) active financiare disponibile pentru
vnzare.
1) Astfel, un activ sau un pasiv financiar la valoarea
just n funcie de profit sau pierdere este un activ sau
un pasiv financiar care ndeplinete una din urmtoarele
condiii:
a) este clasificat ca fiind deinut pentru tranzac-
ionare. Aceast clasificare se face dac activul sau
pasivul financiar este:
i) achiziionat n scopul vnzrii sau recumprrii
ntr-un termen scurt;
ii) parte a unui portofoliu de instrumente financiare
identificabile care sunt gestionate mpreun i
pentru care exist evidene ale unor operaiuni
recente de obinere a unor profituri pe termen
scurt;
iii) un derivat (cu excepia derivatelor care reprezin-
t contracte de garanie financiar sau instru-
mente de hedge, desemnate astfel n mod expli-
cit i utilizate efectiv n acest scop).
b) este desemnat ca atare dup o recunoatere iniial
de ctre entitatea deintoare. O astfel de de-
semnare se poate face dac aceasta elimin sau
reduce ntr-o msur semnificativ o inconsisten n
evaluarea activului sau pasivului sau n recunoaterea
ctigurilor sau pierderilor asociate cu acestea care ar
rezulta din aplicarea unei baze diferite de evaluare; de
asemenea, desemnarea ca atare se poate face dac
activul sau pasivul fac parte dintr-un grup de instru-
mente financiare care sunt gestionate i a cror perfor-
man este evaluat pe baza valorii juste n conformi-
tate cu un plan de management al riscului sau cu o
strategie investiional, iar informaiile despre acest
grup de instrumente financiare sunt corespunztor dis-
Instrumentele financiare
46
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
tribuite n cadrul entitii deintoare ctre manage-
mentul de vrf (de exemplu, consiliul de administraie,
comitetul director sau managerul executiv).
n acest context, valoarea just este suma pentru care un
activ poate fi schimbat sau un pasiv poate fi acoperit pe baza
acordului de voin ntre dou pri care se angajeaz n
cunotin de cauz ntr-o tranzacie de pia.
2) Investiiile deinute pn la maturitate sunt active
financiare non-derivate cu pli predeterminate sau
determinabile i cu maturitate prestabilit pe care o enti-
tate are intenia i posibilitatea s le dein pn la
aceast maturitate, altele dect cele pe care:
(i) dup recunoaterea iniial entitatea le desemneaz
ca fiind active sau pasive la valoarea just n funcie
de profit sau pierdere;
(ii) entitatea le desemneaz drept active financiare
disponibile pentru vnzare;
(iii) ntrunesc criteriile de definire drept mprumuturi i va-
lori de primit.
Trebuie precizat faptul c nu pot fi clasificate drept investiii
deinute pn la maturitate:
a) activele financiare care sunt att de aproape de maturi-
tate sau de data de exercitare nct modificarea vari-
abilelor de pia curente relevante nu are niciun efect
semnificativ asupra valorii lor juste;
b) activele financiare pentru care entitatea a colectat o fraci-
une substanial din principal prin ncasri programate
sau ncasri n avans;
c) sunt generate de un eveniment izolat care este dincolo de
controlul entitii, este non-reproductibil i nu a putut fi
rezonabil anticipat de ctre entitate.
Aceast categorie este desemnat s reflecte investiiile n
obligaiuni sau alte instrumente de datorie pe care entitatea
nu intenioneaz s le vnd pn la maturitate indiferent de
modificrile survenite n preul lor de pia sau n poziia sau
performana sa financiar. Astfel, un activ financiar nu poate
fi clasificat ca fiind deinut pn la maturitate dac entitatea
deintoare este pregtit s-l vnd ca reacie la variaiile
survenite n rata dobnzii prevalente pe pia, n riscurile
asociate deinerii i gestionrii sale sau n nevoile sale de
lichiditi. Deoarece investiiile n aciuni sau n alte instru-
mente de capital nu au n general o maturitate predetermi-
nat sau determinabil, astfel de instrumente nu pot fi clasifi-
cate n aceast categorie.
3) mprumuturile i valorile de primit sunt active financia-
re non-derivate cu pli predeterminate sau determi-
nabile care nu sunt cotate pe o pia activ, altele dect:
a) cele pe care entitatea intenioneaz s le vnd ime-
diat sau ntr-un viitor apropiat i care vor fi clasificate
drept active financiare deinute pentru tranzacionare
sau cele pe care dup recunoaterea iniial entitatea
le desemneaz ca fiind active sau pasive la valoarea
just n funcie de profit sau pierdere;
b) cele pe care entitatea le desemneaz drept active
financiare disponibile pentru vnzare;
c) cele pentru care deintorul poate s nu-i recupereze
ntr-o msur semnificativ investiia iniial din cauze
distincte de cele aferente deteriorrii condiiilor de
creditare i care vor fi desemnate drept active finan-
ciare disponibile pentru vnzare.
n raport de aceast definiie, se poate remarca faptul c un
interes deinut de ctre entitate n cadrul unei structuri care
grupeaz diverse active care nu sunt mprumuturi sau valori
de primit (de exemplu, o participare la un fond mutual sau la
un alt tip de fond de investiii) nu reprezint n sine un mpru-
mut sau o valoare de primit.
4) Activele financiare disponibile pentru vnzare sunt
acele active financiare non-derivate, explicit desemnate
ca fiind disponibile pentru vnzare sau care nu sunt
clasificate ntr-una din celelalte trei categorii.
Este de asemenea interesant de notat faptul c legislaia din
Romnia adopt un punct de vedere conceptual i termino-
...valoarea de pia
a instrumentelor financiare
derivate este strns asociat
cu valoarea just a instrumentelor
financiare primare care le
servesc drept suport
47 10/2010
logic asemntor (Legea nr. 297/2004 privind piaa de capi-
tal, art.2.11., art.2.12.):
instrumente financiare nseamn:
a) valori mobiliare;
b) titluri de participare la organismele de plasament co-
lectiv;
c) instrumente ale pieei monetare, inclusiv titluri de stat
cu scadena mai mic de un an i certificate de depo-
zit;
d) contracte futures financiare, inclusiv contracte simi-
lare cu decontare final n fonduri;
e) contracte forward pe rata dobnzii;
f) swap-uri pe rata dobnzii, pe curs de schimb i pe
aciuni;
g) opiuni pe orice instrument financiar prevzut la lit.a)
d), inclusiv contracte similare cu decontare final n
fonduri; aceast categorie include i opiuni pe curs
de schimb i pe rata dobnzii;
h) instrumente financiare derivate pe mrfuri;
i) orice alt instrument admis la tranzacionare pe o pia
reglementat ntr-un stat membru sau pentru care s-a
fcut o cerere de admitere la tranzacionare pe o ast-
fel de pia.
De asemenea: instrumente financiare derivate instru-
mentele definite la pct.11 lit.d), g), h), combinaii ale acesto-
ra, precum i alte instrumente calificate astfel prin reglemen-
tri ale C.N.V.M..
2. Abordarea tranzaciilor
forex rolling spots
2.1. Definirea rolling spot-urilor valutare
Globalizarea financiar a condus nu doar la inovarea de noi
instrumente financiare, ci i la crearea pieei Forex, care este
o pia financiar internaional descentralizat de tip over-
the-counter, pentru efectuarea de tranzacii cu valute n ve-
derea determinrii valorilor relative ale diferitelor monede
1
.
Tranzacionarea over-the-counter (OTC) sau off-exchange
se refer la tranzacionarea de instrumente financiare direct
ntre dou pri, spre deosebire de tranzacionarea pe o pia
organizat i reglementat prin mecanismele specifice unei
case de compensaie. Nu exist o pia unificat sau centra-
lizat de tip Forex, complexitatea acesteia ducnd la imposi-
bilitatea reglementrii i supervizrii transfrontaliere.
Datorit naturii OTC a pieei Forex, exist mai degrab o
serie de piee interconectate, n care diferite instrumente
financiare libelate n diverse monede sunt tranzacionate.
Aceasta implic faptul c nu exist un singur curs de schimb,
ci mai degrab o serie de cotaii (preuri) diferite, n funcie de
intermediarul financiar sau formatorul de pia pe care se
tranzacioneaz. n practic, cotaiile sunt de multe ori foarte
apropiate, n caz contrar acestea ar putea fi exploatate prin
operaiuni de arbitraj instantaneu. Instrumentele tranzacio-
nate pe piaa Forex sunt: Forex Spot, Forward, Futures,
Options, Swap.
Creterea volumelor tranzacionate pe piaa Forex Spot i a
interesului investitorilor autohtoni pentru aceste produse jus-
tific necesitatea tratrii acestor instrumente din perspectiva
reglementrilor naionale i internaionale actuale. FX Spot
reprezint un produs tranzacionat n marj decontat n nu-
merar i nu include sub nicio form livrarea fizic de valut.
Poziiile FX Spot deschise au n general o dat de decontare
T+2; cu toate acestea, poziiile nc deschise la sfritul zilei
de tranzacionare vor avea o nou dat de decontare datorit
operaiunii de roll-over (operaiune ce implic diferenialul de
dobnd ntre cele dou valute puncte swap). Nu exist
nicio scaden (dat de expirare) la poziiile FX Spot, aa
cum este cazul altor produse derivate.
n lipsa unei reglementri transfrontaliere, rmne la latitu-
dinea comisiilor naionale de valori mobiliare s soluioneze
problematica recunoaterii tranzaciilor Forex Rolling Spot ca
instrumente financiare. Astfel, am apelat la cazul Noii Zeelan-
de - economie mic, deschis ns cu o pia matur, domi-
nat de investitori instituionali. Reglementrile contabile
neo-zeelandeze n domeniu sunt conforme cu Standardele
Internaionale de Raportare Financiar (IFRS), similar cazu-
lui Romniei, cu toate acestea, experiena acumulat pe
aceast pia financiar a contribuit substanial la clarificarea
conceptelor.
New Zealand Securities Commision definete rolling spot-
urile drept: un contract n marj n cazul cruia randa-
mentele sau costurile fiecrei pri depind de valoarea la
sfritul zilei a unei anumite valute n raport de valoarea
acesteia la nceputul zilei. Cantitatea curent din moneda
strin-suport nu este livrabil. n schimb, contractul este
evaluat pe baze zilnice i, n funcie de variaiile valutei impli-
Instrumentele financiare
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Forex, accesat n data de 31 iulie 2010, 5.00 pm.
48
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
cate, fiecare parte este debitat sau creditat cu o anumit
sum. Contractul este evaluat i rennoit pe baze zilnice pn
la nchidere i contul clientului este debitat sau creditat n
fiecare zi. Poziia este nchis de ctre client prin adoptarea
formal a unei poziii de sens contrar pentru aceeai cantitate
din aceeai valut
2
.
Astfel, din definiie rezult c rolling spot-urile sunt:
Generatoare de drepturi i obligaii cuantificabile n
expresie monetar. Aceste drepturi i obligaii sunt
evaluate pe baze zilnice, la un moment ulterior iniierii
tranzaciilor (deschiderii unei poziii);
Tranzacii care nu implic livrarea efectiv a valutei-
suport;
Deinute pentru tranzacionare pe termen scurt, dar
nu instantaneu;
Valoarea acestora este dependent n principal de
profit sau pierdere, rezultate din variaiile cursului de
schimb, i nu de costurile de tranzacionare.
Un aspect critic al nelegerii naturii acestor tranzacii vizeaz
tratarea instrumentelor suport. Astfel, problema este dac
acestea pot fi considerate ele nsele drept instrumente finan-
ciare. Mai precis, se poate remarca c, n manier general,
activele financiare pot fi clasificate n active monetare i,
respectiv, active non-monetare.
A) Din perspectiva investitorului n ipostaza acestuia de
parte iniiatoare a tranzaciei, aceste instrumente nu re-
prezint n mod obligatoriu, n raport cu jurisdicia n care
au calitatea de rezident, mijloace de plat (de recuperare
a unor creane i de stingere a unor obligaii) respectiv
mijloace de schimb (de translatare a dreptului de folo-
sin, de dispoziie i de nsuire a uzufructului folosinei)
legalmente recunoscute. Totui, aceste active au cali-
tatea de active monetare n spaiul de emisiune i pot fi
utilizate n acest spaiu n calitate de mijloace de plat i
de schimb. Dar i n aceste condiii autoritatea monetar
emitent nu are niciun fel de obligaii non-generice i
non-abstracte fa de deintorul lor.
B) Activele financiare (non-monetare) reprezint un drept
contractual de a primi numerar sau alt activ financiar de
la o ter entitate sau de a schimba cu aceasta un alt
activ financiar n condiii care sunt potenial favorabile. n
cadrul acestor tranzacii investitorul cedeaz intermedi-
arului dreptul de a-l elibera de obligaiile asociate unui
pasiv financiar, care rezid n obligaia de a remite aces-
tuia contravaloarea resurselor financiare angajate peste
nivelul maximal al resurselor de care poate dispune n
baza levierului oferit n condiiile n care realizeaz trans-
ferul de resurse pentru acoperirea apelului n marj. De
asemenea, investitorul are dreptul (obligaia) de a ncasa
(plti) diferenele favorabile (nefavorabile) dintre preul
de iniiere i preul de finalizare al unei asemenea tran-
zacii. Astfel, se poate argumenta c n momentul iniierii
tranzaciei, respectiv al finalizrii acesteia se nasc i se
sting drepturi i obligaii ntre investitor i intermediar,
asociate deinerii i tranzacionrii acestui suport. Dar
aceste drepturi i obligaii nu sunt intrinsec asociate
deinerii suportului, ci doar tranzacionrii acestuia.
n concluzie, suportul rolling spot-urilor nu reprezint un
instrument financiar i trebuie asimilat activelor reale (mr-
furi). De asemenea, n conformitate cu aceast definiie,
rolling spot-urile au un coninut economic i implic riscuri
asemntoare contractelor forward standard nefinalizate prin
livrare cu activ-suport n valut.
2.2. Definirea contractelor la termen futures/
forward i comparaia cu rolling spots
Un contract futures / forward este un acord contractu-
al ferm ntre un cumprtor i un vnztor de a
cumpra / vinde un activ suport determinat la o dat
fixat (predeterminat sau determinabil) n viitor.
Preul contractului poate s varieze, dar acesta este
fixat de o manier definitiv atunci cnd tranzacia
este finalizat.
IAS 32 FINANCIAL INSTRUMENTS: PRESENTATION (AG
16) definete instrumentele financiare derivate: Instru-
mentele financiare derivate creeaz drepturi i obligaii care
au drept efect transferul ntre prile instrumentului al unuia
sau a mai multor riscuri financiare inerente unui instrument
financiar primar suport. La iniiere, instrumentele financiare
derivate dau unei pri dreptul contractual de a schimba
active financiare sau datorii financiare cu o alt parte n
condiii potenial favorabile, sau o obligaie contractual de a
schimba active financiare sau datorii financiare cu o alt
2 Paragraf 6.15. din cadrul Discussion Paper PROPOSAL TO DECLARE CERTAIN FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS TO BE FUTURES CON-
TRACTS UNDER THE SECURITIES MARKETS ACT 1988, disponibil la adresa http://www.sec-com.govt.nz/publications/documents/futures-con-
tracts/01.shtml, accesat n data de 1 august 2010, 3.40 pm
49 10/2010
parte n condiii care sunt potenial nefavorabile. Cu toate
acestea, ele n general nu au drept rezultat un transfer al
instrumentului financiar primar suport la nceperea contractu-
lui i nici nu are loc n mod obligatoriu un transfer la scadena
contractului. Unele instrumente nglobeaz att dreptul, ct i
obligaia de a face schimbul. Din cauz c termenii schimbu-
lui sunt determinai la iniierea instrumentului derivat, de-
oarece preurile de pe pieele financiare se modific, respec-
tivii termeni pot deveni att favorabili, ct i nefavorabili.
n raport de aceast definiie se poate observa c, n princi-
piu, contractele de cumprare sau de vnzare a elementelor
nefinanciare nu corespund definiiei unui instrument financiar
deoarece dreptul contractual al unei pri de a primi un activ
nefinanciar sau un serviciu i obligaia corespunztoare a
celeilalte pri nu stabilesc un drept actual sau o obligaie
al(a) nici uneia dintre pri s primeasc, s livreze sau s
schimbe un activ financiar. Cu toate acestea, unele contracte
de cumprare sau vnzare a elementelor nefinanciare care
pot fi decontate net sau prin schimbul instrumentelor finan-
ciare sau n care elementul nefinanciar este uor convertibil
n numerar intr sub incidena standardului ca i cum ar fi
instrumente financiare.
Mai precis, la alineatul 8 al Standardului se precizeaz faptul
c: Prezentul standard trebuie aplicat acelor contracte de
cumprare sau vnzare a unui element nefinanciar care
poate fi decontat net n numerar sau n alt instrument finan-
ciar, sau prin schimbul de instrumente financiare, ca i cum
contractele ar fi instrumente financiare, cu excepia con-
tractelor ncheiate i meninute n vigoare n vederea primirii
sau livrrii unui element nefinanciar n conformitate cu ce-
rinele preconizate de cumprare, vnzare sau utilizare ale
entitii. i, de asemenea, Unele contracte se refer la mr-
furi, dar nu implic decontarea prin primirea sau livrarea fi-
zic a mrfii. Ele specific decontarea prin pli de numerar
care sunt determinate corespunztor unei formule din con-
tract i nu prin plata unor sume fixe. Valoarea principalului
este indexat prin raportare la preul unei mrfi, dar este
decontat doar n numerar. Un astfel de contract constituie
un instrument financiar.
Urmtorul pas logic este acela de a stabili dac rolling
spot-urile pot fi asimilate contractelor de vnzare sau
cumprare la termen a unui element nefinanciar care
poate fi decontat net. n PROPOSAL TO DECLARE CER-
TAIN FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS TO BE FUTU-
RES CONTRACTS UNDER THE SECURITIES MARKETS
ACT 1988 Discussion Paper, New Zealand Securities
Commision argumenteaz c: n cazul unui contract pentru
o marf (inclusiv un Forex) care are un element de finalizare
la un termen ulterior (fie acesta i intra-day) i cnd este ne-
les c acest contract poate fi decontat mai degrab dect
livrat, opinia noastr este c respectivul este un contract la
termen. Dac livrarea nu este singura modalitate de
finalizare a contractului, atunci acest acord este un contract
la termen.
Un rolling spot este un contract cu levier n cazul cruia ran-
damentele sau costurile fiecrei pri depind de valoarea la
sfritul unei perioade referin (o zi) n raport cu valoarea la
nceputul acesteia i pentru care cantitatea de valut impli-
cat drept suport nu este livrabil. Acest contract este evalu-
at i rennoit pe baze zilnice pn la nchidere, iar contul
clientului este fie debitat, fie creditat cu o anumit sum.
Ceea ce este relevant este faptul c valoarea de decontare a
unui rolling spot urmeaz s fie determinat n concordan
cu valoarea valutei implicate la un moment ulterior iniierii
acestuia (preul de nchidere la sfritul zilei), dar aceste con-
tracte nu apar din punct de vedere formal ca fiind contracte
de livrare a unei valute. n consecin, drepturile i obligaiile
prilor sunt stabilite la un moment ulterior iniierii contractu-
lui (la sfritul zilei), iar nivelul acestora poate fi mai mare sau
mai mic dect cel care ar fi rezultat pe baza cursului din
momentul iniierii contractului. Pe de alt parte, dac poziiile
deschise sunt meninute de ctre client pe un termen mai
mare de o zi sau nedefinit datorit procedurii de rolling con-
tinuu i n acest caz este introdus un termen viitor de decon-
tare (care dei nu este cunoscut cu anticipaie n momentul
iniierii contractului este determinabil n baza procedurilor de
nchidere a poziiilor deschise, proceduri care implic decon-
tarea obligaiilor implicate). Astfel, dei forma contractelor
rolling spot nu este complet adecvat, coninutul economic al
acestora este similar unui contract la termen.
Trebuie remarcat faptul c rolling spot-urile prezint carac-
teristici att ale contractelor forward, ct i ale celor
futures. Astfel:
Sunt tranzacionate pe o pia OTC (fr s existe un
segment secundar de pia al acestora), fiind acorduri
private ntre dou pri care nu sunt constrnse la o
definire rigid a termenelor i condiiilor, ca n cazul
contractelor forward;
Evaluarea acestor contracte se face pe baze zilnice,
valoarea de decontare fiind astfel periodic modificat
i nu implic o singur dat de finalizare, fiind din
acest punct de vedere asemntoare cu contractele
futures;
Instrumentele financiare
50
Cercetare
Audit Financiar, anul VIII
Decontarea net final a acestora nu implic livrarea
suportului, fiind astfel asemntoare cu contractele
futures;
Intermediarul poate accepta s nu tranzacioneze
dect cantiti standardizate din valuta suport i aces-
ta impune condiii de tranzacionare ce pot fi uniforme
pentru toi clienii si. n aceast perspectiv, interme-
diarul apare ca fiind formator de pia, iar pe aceast
pia rolling spot-urile se tranzacioneaz ntr-o
manier similar prin prisma condiiilor uniforme cu
contractele futures.
n consecin, cele mai multe dintre asemnri apar
ntre rolling spot-uri i contractele la termen futures,
cu diferena c primele sunt tranzacionate pe o pia
OTC.
3. Concluzii
Rolling spot-urile valutare sunt instrumente financiare tran-
zacionate pe cea mai lichid i dinamic component a sis-
temului financiar internaional - piaa Forex. Existena aces-
tora contribuie la ajustrile survenite n cursurile de schimb
ale monedelor internaionale cheie i are consecine semni-
ficative asupra stabilitii financiare n plan regional i global.
n baza celor prezentate argumentm c rolling spot-urile va-
lutare:
Genereaz drepturi i obligaii financiare (cuantifica-
bile n expresie monetar);
Nu implic livrarea efectiv a valutei suport;
Sunt deinute pe termen scurt / nedefinit;
Valoarea lor just este dat de pierderile sau profi-
turile asociate;
Suportul acestora nu este un instrument financiar, dar
ele nsele reprezint instrumente financiare deoarece
pot fi decontate net n numerar;
Pot fi asimilate contractelor de vnzare sau cump-
rare la termen ale unui element nefinanciar care poate
fi decontat net;
Prezint un numr ridicat de asemnri cu contractele
la termen futures (cu excepia tranzacionrii pe o
pia OTC).
Astfel, rolling spot-urile valutare pot fi tratate drept instru-
mente financiare derivate pe mrfuri cu decontare net
pe numerar ce trebuie evaluate la o valoare just n
funcie de profit sau pierdere i care sunt deinute n ve-
derea vnzrii, iar efectuarea tranzaciilor cu acestea
poate fi asimilat tranzaciilor cu astfel de instrumente.
Importana nelegerii corecte a naturii acestor instrumente
financiare derivate este intrinsec asociat posibilitilor i
mecanismelor de reglementare i raportare a acestora, pre-
cum i tehnicilor de evaluare a riscurilor subsecvente deine-
rii i tranzacionrii lor.
Denmark Financial Business Act - Consolidated Act no. 793 of
20 August 2009, http://www.finanstilsynet.dk/ upload/Re-
gler-og-praksis/2009/Act793_200809.pdf, document acce-
sat n data de 17 iulie 2010, 2.00 pm
Explanatory Note AFMA standard form Contract for Sale of
Environmental Products Derivatives and treatment under
AASB 139/IAS 39, disponibil la http://www.afma.com.au/
afmav6wr/_assets/ main/lib90011/spot%20cotnract%20ex-
planatory%20note.pdf, accesat n data de 15 iulie 2010,
7.00 pm
International Accounting Standards Board, Standardele
Internaionale de Raportare Financiar, Ed. CECCAR, 2007
GENERAL BUSINESS TERMS SAXO BANK, disponibil la
A/Shttp://www.saxobank.com/ Documents /legal_docu-
ments /General_Business_ Terms_ENG_2010-01-01.pdf,
accesat n data de 10 iulie 2010, 10.00 am
PROPOSAL TO DECLARE CERTAIN FOREIGN EXCHANGE
CONTRACTS TO BE FUTURES CONTRACTS UNDER
THE SECURITIES MARKETS ACT 1988 - Discussion
Paper disponibil la adresa http://www.sec-com.govt.nz/pub-
lications/documents/futures-contracts/01.shtml, accesat n
data de 1 august 2010, 3.40 pm
REGULAMENTUL (CE) NR. 1126/2008 AL COMISIEI din 3
noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde inter-
naionale de contabilitate n conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European i al
Consiliului, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CONSLEG:2008 R1126:20081221:RO:PDF, acce-
sat n data de 1 iulie 2010, 7.00 pm
http://www.sec-com.govt.nz/publications/documents/futures-
contracts/01.shtml accesat n data de 2 august 2010, 6.00
pm
http://www.iasplus.com/standard/standard.htm, accesat n data
de 1 august 2010, 4.00 pm
http://www.minterellison.co.nz/publications/AutumnIssueMay20
06.pdf, accesat n data de 1 august 2010, 2.00 pm
51 10/2010
Introducere
Preocupat de promovarea unei con-
duite responsabile n afaceri, Camera
de Comer American n Romnia (Am-
Cham Romnia) a elaborat recent un
Cod de Guvernan Corporativ (denu-
mit n continuare Codul)
1
, destinat
membrilor AmCham, dar care poate fi
deopotriv util oricror societi pe aci-
uni nregistrate n Romnia.
n afar de Codul de Guvernan Cor-
porativ al Bursei de Valori Bucureti,
acest Cod este printre primele iniiative
de acest gen din Romnia, promovat
de ctre o organizaie cu membri care
au o expunere semnificativ la toate
domeniile de activitate, prin care se
propun un ansamblu de principii de
bun guvernare corporativ pentru
companiile nelistate la burs din
Romnia.
Acest Cod supune ateniei un sistem
modern de control i echilibru n
cadrul unei companii. Controlul se
refer la o supraveghere corect i efi-
cient a administrrii afacerilor, n spe-
cial de ctre acionari i auditori.
Echilibrul se refer la o distribuie adec-
vat a puterii ntre diferitele structuri
corporative. n final, scopul este de a
avea un sistem corporativ care s per-
mit protejarea intereselor companiei i
n acelai timp s adauge valoare acio-
narilor i celorlalte pri cointeresate
(angajai, parteneri, comuniti locale
etc.)
Acest Cod acioneaz ca un set reco-
mandat de bune practici destinat enti-
tilor private i va putea fi, prin urmare,
preluat de companii pe baz de volun-
tariat.
De la teorie la practic
Principii i
recomandri
propuse ntr-un nou
Cod de Guvernan
Corporativ
Bill BOWMAN*
* Preedintele Comitetului de Guvernan Corporativ al Camerei de Comer Americane n Romnia, Deputy Senior Partner, KPMG Romania,
e-mail: bbowman@kpmg.com
1 http://www.amcham.ro/index.html/articles/articleID_507/AmCham-Romania-Launches-Code-of-Corporate-Governance.html
Principles and Recommendations Proposed
in a new Code of Corporate Governance
The article highlights the special importance that companies should give to
addressing corporate governance principles and good practices and the interest
of promoting them in our country, based on the general premise that in market
economies companies should strive to achieve long term viability while optimis-
ing returns for shareholders over time. Companies pursue a variety of roles and
objectives in the social environment in which they are active. The social dimen-
sion consists of gaining increasing attention from companies, investors and pub-
lic opinion. Diversity is a fact that must be duly recognised, even when it compli-
cates matters. Nevertheless, there is a number of underlying general corporate
governance principles that apply - or should apply - to all companies, such as
integrity, transparency in decision making, proper supervision. These require-
ments were included in the Code of Corporate Governance recently prepared by
the American Chamber of Commerce in Romania, which establishes a set of
principles and recommendations for joint-stock companies registered in Romania
and for all the members of AmCham Romania.
Key words: accountability, Audit Committee, Board of Directors, independence,
responsibility, transparency, Supervisory Board
Cuvinte cheie: responsabilitate, comitetul de audit, consiliul de directori, independen,
responsabilitate, transparen, consiliu de supraveghere
52
De la teorie la practic
Audit Financiar, anul VIII
Obiectivele
i metodologia
cercetrii
Structura actual a Codului este rezul-
tatul muncii continue al Comitetului de
Guvernan Corporativ a Camerei de
Comer Americane n Romnia, nce-
pnd cu anul 2008 (prin intermediul
unui grup de lucru), ca reacie la turbu-
lenele economice i financiare, ce au
necesitat remodelarea multor structuri
corporatiste. Aa cum a fost experimen-
tat de economiile occidentale, care au
dezvoltat codurile de guvernare corpo-
ratist n special dup momentele de
criz (cum ar fi eecul Enron), Codul
intenioneaz s stabileasc standarde
pentru promovarea eficienei societ-
ilor pe piaa romneasc, n perma-
nent schimbare.
La elaborarea recomandrilor, grupul
de lucru (cuprinznd reprezentanii Sa-
lans Romnia, bpv GRIGORESCU,
Tuc Zbrcea & Asociatii, KPMG, Ernst
& Young) nu a urmat o abordare ex-
haustiv. Aceste recomandri nu sunt,
n esen, prescriptive. ntr-adevr, vor
exista situaii, n funcie de dimensiune,
stadiul de dezvoltare, tipul de activitate
i natura structurii acionariatului unei
societi unde pot fi acceptate, sau
chiar dorite, abateri de la aceste reco-
mandri - un motiv n plus pentru a le
menine flexibile. Astfel de cazuri i
motivele acestora ar trebui s fie anali-
zate i adaptate soluii corespunz-
toare. n orice situaie, unele dintre re-
comandri sunt considerate a avea o
aplicabilitate universal suficient.
Privire de ansamblu
asupra definiiei
noiunii
de guvernan
corporativ
Guvernana corporativ reprezint, n
esen, un set de principii i practici
adoptate de ctre un consiliu de admi-
nistraie - n sectorul privat sau public
care i asigur acionarii-cheie c or-
ganizaia este gestionat n mod efi-
cient i cu probitatea corespunztoare,
stabilete structura prin care obiectivele
organizaiei sunt elaborate, precum i
mijloacele prin care sunt determinate
atingerea acestor obiective i monitori-
zarea performanelor.
Exist o nelegere la scar larg cu
privire la tipurile de practici care sprijin
guvernarea corporativ, respectiv:
Membrii activi i dedicai ai consiliu-
lui de administraie care sunt pe
deplin contieni de ceea ce pre-
supune sarcina lor i o abordeaz
cu responsabilitatea necesar
Axarea pe rolurile-cheie de supra-
veghere strategic, monitorizare
financiar i a performanei i pe
responsabilitatea fa de prile
interesate
Politici i practice bine definite, care
ofer o direcie etic i responsabil
pentru management i personalul
structurii companiei
Auto-analiz, critic i reflecie care
s permit consiliului de adminis-
traie s mbunteasc n perma-
nen rolul su n contextul guver-
nanei corporative.
Privire de ansamblu
asupra principiilor
i recomandrilor
Codului
Codul de Guvernan Corporativ al
Camerei de Comer American n
Romnia a fost elaborat cu scopul de a
sprijini companiile membre AmCham n
administrarea afacerilor, n interaciu-
nea cu diverse entiti, precum i de a
recomanda cele mai bune practici de
supraveghere i raportare, care pot fi
utilizate ca termeni de referin n
adaptarea prevederilor Codului la reali-
tile specifice fiecrei companii.
Nu exist un model unic de guvernan
corporativ. Fiecare structur este
unic i, pe cale de consecin, modelul
de guvernan corporativ pe care l va
implementa va fi influenat de particu-
laritile companiei. Codul este suficient
de flexibil, astfel nct s permit
fiecrei companii s selecteze reco-
mandrile care sunt cele mai potrivite
structurii sale corporative, acionariatu-
lui i domeniului de activitate.
Seciunile Codului se refer la drep-
turile acionarilor, structura administra-
iei companiei, numirea, remunerarea i
regulile de evitare a conflictelor de in-
terese, comitetele consultative, respon-
sabilitate i audit, att prin control
intern, ct i prin auditori externi.
Nu exist un model
unic de guvernan
corporativ.
Fiecare structur este
unic i, pe cale de
consecin, modelul
de guvernan
corporativ pe care
l va implementa
va fi influenat
de particularitile
companiei
53 10/2010
Cadrul general al guvernanei corpora-
tive ar trebui s protejeze i s faciliteze
exercitarea drepturilor acionarilor, cum
ar fi dreptul de a participa i de a vota n
adunrile generale ale acionarilor,
dreptul de a transfera aciuni, dreptul
de a obine informaii relevante cu pri-
vire la activitatea i la obiectivele/per-
formanele financiare ale companiei.
Codul ncurajeaz colaborarea activ
ntre structurile de conducere i acio-
nariat, n scopul creterii valorii aciu-
nilor i, implicit, a valorii financiare a
companiei.
Companiile pot implementa un sistem
de administrare constituit pe un singur
nivel de conducere (intitulat sistem de
tip One Tier) sau un sistem de adminis-
trare bazat pe dou niveluri de condu-
cere (intitulat sistem de tip Two-Tier).
n sistemul de tip One Tier, condu-
cerea companiei va fi asigurat de ctre
un consiliu de directori.
Printre ndatoririle membrilor consiliului
de directori se numr acelea de a pro-
mova interesul companiei i al aciona-
rilor, de a monitoriza performana echi-
pei de conducere si eficacitatea practi-
cilor de guvernan corporativ, promo-
vate la nivelul companiei. Membrii con-
siliului de directori ar trebui s stabi-
leasc regulile pentru implementarea
unui sistem adecvat de control intern,
care s asigure un schimb eficient de
informaii ntre nivelurile ierarhice ale
companiei.
Sistemul de control intern reprezint un
set de reguli, proceduri i structuri orga-
nizaionale, care sunt implementate cu
scopul de a asigura o administrare co-
rect a activitii companiei, care s fie,
de asemenea, consistent cu obiectivele
stabilite. Cum se poate realiza o ase-
menea administrare? Prin intermediul
unui sistem adecvat de identificare,
evaluare i monitorizare ale celor mai
importante riscuri. Un sistem eficient de
control intern ar trebui s protejeze bu-
nurile companiei, fiabilitatea informai-
ilor financiare i conformitatea cu legis-
laia n vigoare.
n sistemul de tip Two-Tier, condu-
cerea companiei va fi asigurat de ctre
un consiliu de administraie, care va
funciona sub supravegherea unui con-
siliu de supraveghere.
Consiliul de administraie este o
structur executiv, care are rspunde-
re legal colectiv n ceea ce privete
administrarea zilnic a companiei.
Membrii consiliului de administraie
sunt chemai s ii duc la ndeplinire
obligaiile ntr-o manier responsabil i
satisfctoare, s adopte decizii n in-
teresul companiei i s acioneze con-
form valorilor principale ale companiei.
Consiliul de administraie are nda-
torirea s raporteze n mod regulat con-
siliului de supraveghere, despre modul
n care i desfoar activitatea i s
apeleze la consiliere din partea acesto-
ra.
Consiliul de supraveghere este o
structur non executiv i independen-
t, care nu se implic n conducerea zil-
nic a companiei, dar care asigur su-
pravegherea strategic a activitii
membrilor consiliului de administraie i
le acord acestora sprijin n conduce-
rea companiei.
Consiliul de supraveghere are dreptul
de a solicita informaii cu privire la com-
panie att consiliului de administraie,
ct i auditorilor interni, angajailor com-
paniei sau auditorilor externi. n atribui-
ile consiliului de supraveghere ar urma
s intre o serie de aspecte care privesc,
n mod particular, activitatea consiliului
de administraie i anume: ndeplinirea
obiectivelor companiei, implementarea
strategiei corporative i riscurile care
rezult din desfurarea activitii com-
paniei, structura i modul de funcio-
nare ale mecanismului de risc manage-
ment i ale sistemelor de control, sis-
temul de raportare financiar i confor-
mitatea cu legislaia n vigoare.
Componena celor dou consilii ar urma
s fie fcut n funcie de mrimea i
complexitatea companiei, astfel nct
s permit membrilor acestora s i
desfoare activitatea ntr-o manier
eficient. Numirea membrilor celor
dou consilii trebuie s fie bazat pe
proceduri i criterii formale, riguroase si
transparente.
Principiul unei bune guvernane corpo-
rative implic faptul c toate informaiile
materiale sunt fcute publice pe site-ul
companiei, la sediile centrale ale com-
paniilor i sunt, de asemenea, disponi-
bile la cererea acionarilor, n conformi-
tate cu procedurile interne ale com-
paniei.
Membrii celor dou consilii au datoria
s se asigure c sunt implementate
politici i proceduri adecvate, pentru a
preveni apariia oricrui tip de conflicte
n desfurarea activitii lor. De ase-
menea, membrii celor dou consilii ar
trebui s se asigure c interesele per-
sonale nu sunt conflictuale cu interese-
le companiei. Membrii consiliului de ad-
ministraie i ai celui de supraveghere
ar trebui s fie independeni n ducerea
la ndeplinire a responsabilitilor pe
care le dein.
Componena echilibrat ntre compe-
tena i cunotinele profesionale ale
membrilor celor dou consilii va fi asi-
gurat lundu-se n considerare struc-
tura i domeniul de activitate ale com-
paniei. Responsabilitatea pentru ntoc-
mirea i naintarea situaiilor financiare
revine membrilor consiliului de directori
sau consiliului de administraie, dup
caz. n cadrul unui sistem de conducere
de tipul Two-Tier, consiliul de suprave-
ghere ar trebui s revizuiasc situaiile
Codul de Guvernan Corporativ
54
De la teorie la practic
Audit Financiar, anul VIII
financiare i s pregteasc un raport,
n prealabil naintrii acestora spre
aprobare final n cadrul adunrii ge-
nerale a acionarilor.
ntre ndatoririle membrilor consiliului
de directori sau ai consiliului de supra-
veghere, dup caz, intr i implemen-
tarea i meninerea unor mecanisme de
control intern (ca, de exemplu, comisia
de audit) cu scopul de a proteja bunu-
rile companiei, de a asigura fiabilitatea
i conformitatea cu legislaia n vigoare
a raportrilor financiare, de a transmite
n timp util, informaii cu privire la stadiul
ndeplinirii obiectivelor operaionale sau
strategice ale companiei.
Se recomand ca o comisie de audit s
fie format exclusiv din membri non-
executivi i, de asemenea, s cuprind
un numr suficient de membri indepen-
deni. Comisia face recomandri mem-
brilor celor dou consilii, cu privire la
selecia, numirea, reconfirmarea i eli-
berarea din funcie a auditorului extern.
Entitile care, prin natura activitii i
numrului de angajai, sunt de interes
public ar trebui supuse verificrii din
partea auditorului extern. n aceast ca-
tegorie sunt incluse companiile ale cror
aciuni sunt tranzacionate pe pieele de
capital, bncile i alte instituii fi-
nanciare. Este de la sine neles c au-
ditorul extern trebuie s fie independent.
Membrii consiliului de supraveghere sau
ai consiliului de directori au obligaia s
implementeze mecanisme formale i
transparente pentru a menine o relaie
corect cu auditorul extern. Consiliul de
directori sau consiliul de supraveghere,
dup caz, pot efectua o evaluare period-
ic a activitilor auditorului extern.
Principalele concluzii ale acestei eval-
uri ar urma s fie comunicate n cadrul
adunrii generale a acionarilor.
Comisia de audit, consiliul de directori
sau consiliul de supraveghere, dup
caz, vor desfura n mod regulat, eva-
luri privind calitatea, eficacitatea i
performana auditorului intern. O ase-
menea evaluare are scopul de a stabili
relevana muncii acestora pentru audi-
torul extern.
n esen, scopul acestui Cod nu este
acela de a recomanda obiective i
structuri specifice pe care companiile ar
trebui s le stabileasc i modul acesto-
ra de implementare, ci susine opinia
conform creia acionarii ar trebui s
dein un rol activ n guvernana corpo-
rativ a companiilor n care au investit
i, n consecin, au posibilitatea s i
utilizeze dreptul de vot.
Concluzii
Guvernana eficace i rspunderea i
au rdcinile n fiecare organizaie,
indiferent de ct de mare sau mic este
structura acesteia. Exercitarea guver-
nanei presupune obligativitatea imple-
mentrii proceselor i structurilor adec-
vate conducerii i administrrii activitii
i operaiunilor companiei, pentru a asi-
gura buna lor funcionare. Scopul final
al guvernanei corporative bune este
acela de a asigura eficacitatea, credibi-
litatea i viabilitatea organizaiei.
Pe de o parte, introducerea unui set de
reguli fundamentale este necesar att
pentru buna funcionare a companiilor,
ct i a pieei. Pe de alt parte ns, re-
gularizarea excesiv poate avea un
efect contraproductiv, sporit de reguli
legislative neactualizate de multe ori,
ca rezultat al circumstanelor politice
care se dovedesc a fi extrem de dificil
de modificat atunci cnd practica dep-
ete aplicarea teoriei.
Guvernana corporativ se dovedete a
fi o disciplin n continu dezvoltare n
timp i spaiu, cu aplicaie practic n
numeroase situaii. De aceea, este util
ca principiile i recomandrile Codului
s fie suficient de flexibile pentru a fi
aplicate realitii activitilor economice
i, totodat, s fie dezvoltate n coope-
rare cu entitile care activeaz n
domeniul cercetrii guvernanei corpo-
rative.
Dei Codul AmCham a fost realizat cu
scopul de a oferi o serie de recoman-
dri cu caracter orientativ i nu de a sta-
bili cerine cu caracter strict i obligato-
riu, acestea reprezint i un set de prin-
cipii n continu dezvoltare. Legislaia n
vigoare poate fi modificat, suplimen-
tat sau schimbat n cursul urmto-
rilor ani. Pe cale de consecin, anumite
prevederi ale Codului pot fi adaptate
astfel nct s fie n concordan cu
noile reglementri legislative.
Guvernana corporativ bun este
indispensabil oricrei economii
de pia, care urmrete s atrag
investitorii strini i s mini-
mizeze costurile creterii de capi-
tal. Transparena nu este doar un
cuvnt care poate fi rostit, este un
principiu care trebuie aplicat n
activitatea companiilor, n scopul
respectrii standardelor etice,
general acceptate. Codul Am-
Cham de Guvernan Corporativ
este un ghid clar i util, pe care
orice companie l poate utiliza cu
scopul de a-i manifesta angaja-
mentul fa de cele mai bune prac-
tici.
http://www.amcham.ro/index.html/articles/articleID_507/AmCham-Romania-
Launches-Code-of-Corporate-Governance.html
http://www.eocd.org
55 10/2010
n ultimul timp, au fost primite mai multe semnale cu privire la
faptul c organismul de supraveghere public a activitii de
audit statutar nu este foarte bine cunoscut, n special n rn-
durile auditorilor financiari. Pentru a lmuri unele aspecte
privind rolul i atribuiile organismului, dar i ale modalitilor
de punere n practic a acestora, ne propunem s aducem n
atenie cteva elemente definitorii ale acestuia.
Consiliul pentru Supravegherea Public a Activitii de Audit
Statutar (CSPAAS) reprezint principala structur operaio-
nal n cadrul sistemului naional de supraveghere public a
activitii de audit statutar i are rolul de a asigura mbun-
tirea activitii de audit i, prin urmare, contribuie semnifica-
tiv la creterea credibilitii situaiilor financiare auditate.
CSPAAS a fost nfiinat n anul 2008 prin transpunerea Di-
rectivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului Euro-
pean i a Consiliului privind auditul statutar al conturilor
anuale i al conturilor consolidate n legislaia naional, prin
Ordonana de urgen a guvernului nr. 90 din 24 iunie 2008,
cu completrile i modificrile ulterioare.
Pentru a elimina unele confuzii, precizm c CSPAAS are ca
atribuie supravegherea activitii de audit desfurat de
ctre auditori financiari, membri ai CAFR, activitate efectuat
n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit adop-
tate de ctre Camer.
Cele mai importante documente care prezint CSPAAS i
activitatea acestuia sunt prezentate pe site-ul propriu. Datorit
resurselor limitate de care dispune CSPAAS la acest moment,
site-ul este gzduit pe pagina de Internet a Ministerului
Finanelor Publice, la adresa: http://www.mfinante.ro/
cspaas_prezentare.html?pagina=cspaas
Dup cum se tie, Romnia trece printr-o criz economic, cu
impact inclusiv asupra activitii de audit statutar i a organis-
mului de supraveghere a acesteia. La acest moment CSPAAS
se supune regulilor instituiilor publice n ceea ce privete
angajarea personalului, nivelul de salarizare i de cheltuire a
banilor publici. Acest factor a diminuat mult sub necesiti
capacitatea de operare a CSPAAS, astfel nct planul anual a
trebuit s fie ajustat n consecin. Cu un aparat executiv care
nu a depit pn acum un numr de patru persoane (din
care un singur angajat propriu), eforturile au fost concentrate
n special pe zona de reglementare, aa cum reiese i din
raportul de activitate al CSPAAS. Cu toate acestea, din studiul
acestui raport se poate vedea c CSPAAS i-a asumat inte-
gral rolul i depune toate eforturile pentru a veni n sprijinul
profesiei i utilizatorilor serviciilor de audit statutar.
Aciunile CSPAAS sunt determinate att de resursele disponi-
bile, ct i de orientarea sa strategic. Strategia CSPAAS este
prezentat ntr-un document distinct, afiat pe site.
Documentul prezint strategia CSPAAS, inclusiv:
Obiectivele i atribuiile CSPAAS
Fundamentele de operare a CSPAAS
Modul de atingere a obiectivelor
Guvernan, finanare i responsabilizare
Obiectivul strategic principal al CSPAAS l constituie promo-
varea i urmrirea creterii ncrederii publice n activi-
tatea de audit statutar al situaiilor financiare anuale i al
situaiilor financiare anuale consolidate.
Atingerea obiectivului principal se realizeaz prin urmrirea
realizrii altor obiective strategice care sunt focalizate pe
diverse arii de activitate i care sunt prezentate pe larg n
strategie.
Pentru a putea fi pus n aplicare strategia, a fost elaborat un
Plan de aciune pentru anul 2010 (afiat pe site-ul CSPAAS).
Principalele elemente avute n vedere la proiectarea planului
anual sunt:
Obinerea capacitii operaionale necesare;
Creterea gradului de cooperare cu prile interesate
din Romnia n vederea creterii calitii activitii de
audit statutar;
Iniierea cooperrii cu organisme i organizaii din do-
meniul auditului i al supravegherii auditului de pe plan
european;
Iniierea procesului de monitorizare a calitii rapoar-
telor de audit statutar.
n mod evident, atingerea obiectivelor din plan este subsu-
mat resurselor disponibile. Cu toate c CSPAAS nu dispune
nici pe departe de necesarul minim de resurse, multe din
obiectivele principale pentru 2010 sunt atinse, sau pe cale de
a fi atinse, dup cum alte obiective vor trebui replanificate
pentru un alt an. O detaliere a modului de atingere a obiec-
tivelor propuse se prezint n Raportul executivului pentru o
perioad de ase luni.
Prof. univ. dr. Laureniu DOBROEANU,
director executiv coordonator,
director Departament Monitorizare i Investigaii,
Consiliul pentru Supravegherea Activitii de Audit Statutar
Precizri de la Consiliul pentru Supravegherea Public
a Activitii de Audit Statutar
56 Audit Financiar, anul VIII
Studiu KPMG
Schimbrile politicilor globale sociale,
economice i publice foreaz multe
instituii guvernamentale s nceap s
beneficieze de tehnologii noi.
Un nou raport KPMG ce vizeaz con-
sultana guvernamental menioneaz
c instituiile publice din ntreaga lume
trec printr-o schimbare fundamental n
modul n care acestea interacioneaz
cu cetenii, schimbare condus de a-
doptarea aproape unanim a tehnolo-
giilor Web 2.0, precum wiki, reele
sociale i blog-uri.
n ciuda beneficiilor legate de costuri i
eficient ce decurg din utilizarea noilor
tehnologii n furnizarea de servicii, atitu-
dinile tradiionale de proprietate asupra
informaiilor i organizrii guvernamen-
tale rmn nc bariere n procesul de
modernizare.
Tehnologia a evoluat de la simpla facili-
tare a accesului la informaii prin inter-
mediul internetului sau de completare a
formularelor electronice, la accesul
oamenilor la informaiile necesare pen-
tru a se putea implica activ n discuii
despre cum trebuie servit interesul pu-
blic ct mai bine, discuii n care sunt
antrenai att oficiali guvernamentali,
ct i ali factori de decizie, apreciaz
Aurelia Costache, Partener n Depar-
tamentul de Consultan n domeniul IT
din KPMG Romania.
Acest lucru este n mod clar o schim-
bare popular i radical. ns institui-
ile guvernamentale trebuie s dep-
easc rezistena i s rezolve pro-
blemele legate de organizarea i secu-
ritatea informaiilor, dac vor s benefi-
cieze pe deplin de noile tehnologii.
Raportul intitulat Tehnologii Dinamice
pentru o Guvernare mai inteligent
subliniaz faptul c schimbrile care au
loc nu reprezint o diminuare a con-
trolului. Ele au ns capacitatea de a
oferi mai multe perspective asupra pro-
blemelor i soluiilor printr-un schimb de
informaii mai mare. Exist potenial
pentru mari ctiguri de eficien dac
instituiile guvernamentale pot integra
operaiunile administrative. Raportul
adaug c informaiile nu lipsesc, ns
provocarea o reprezint interpretrile
eficiente ale acestora.
Obiectivul Tehnologiei Dinamice pentru
o Guvernare mai Inteligent, este de a
oferi un punct de plecare pentru ma-
nagerii sectorului public pentru ca
acetia s evalueze i s nceap s
considere noua lume a reelelor sociale,
interaciunea i colaborarea online,
care constituie baza Web 2.0.
Raportul:
Subliniaz provocri, tendine i be-
neficiile poteniale pe care aceste
instrumente le pot oferi
Propune un model holistic pentru ca
instituiile guvernamentale s imple-
menteze Web 2.0 pentru mbunt-
irea calitii, a vitezei i receptivitii
Ofer un punct de plecare pentru
managerii sectorului public pentru
ca acetia s evalueze i s ncea-
p s considere noua lume a ree-
lelor sociale, interaciunea i cola-
borarea online, care constituie baza
Web 2.0
Se bazeaz pe experiena i analiza
tendinelor de ctre profesionitii
KPMG din ntreaga lume.
ntr-un plan cu patru etape elaborat
pentru a ajuta funcionarii instituiilor
guvernamentale s adapteze tehnologi-
ile Web 2.0 la nevoile acestora, raportul
sugereaz:
- crearea unui model operaional ba-
zat pe colaborare
- raionalizarea aplicaiilor existente
- organizarea infrastructurii pentru a
sprijini sistemele Web 2.0
- dezvoltarea culturii pentru deschi-
dere i responsabilizare
Este important ca efortul s se concen-
treze i pe alte aspecte n afar de
tehnologie, opineaz Cristian Itu,
Senior Manager n Departamentul de
Consultan in domeniul IT, din KPMG
Romnia. Oamenii sunt de asemenea
importani. Generaiile viitoare de profe-
sioniti guvernamentali se vor simi mult
mai confortabil s colaboreze online
pentru rezolvarea problemelor dect
generaiile anterioare, care sunt de cele
mai multe ori angajaii de azi cu funcii
de conducere. Dar chiar i aa, iniia-
tivele de succes n era informaiilor i
cunotinelor necesit o combinaie
atent ntre o pregtire tehnic bun i
abiliti manageriale.
Tehnologiile informaionale
aduc schimbri n relaiile
dintre instituiile guvernamentale
i public
Cu toate acestea, operaiunile tradiionale ale instituiilor guverna-
mentale rmn un obstacol n realizarea beneficiilor
Ghidul de implementare n patru puncte subliniaz aspecte umane
i tehnologice.
Important pentru autori!
Evaluarea
Criterii de evaluare
Recomandrile
revista@cafr.ro
.doc
romn englez,
Detalii
articolelor tiinifice se realizeaz, n paralel, de
ctre cel puin doi membri din Consiliul tiinific al revistei,
n modalitatea double-blind-review, ceea ce nseamn c
evaluatorii nu cunosc numele autorilor i nici autorii nu
cunosc numeleevaluatorilor.
a articolelor: originalitatea,
actualitatea, importana i ncadrarea n aria tematic a
revistei; calitatea metodologiei de cercetare; claritatea i
pertinena prezentrii i argumentrii; relevana surselor
bibliografice utilizate; contribuia adus cercetrii n
domeniul abordat.
Consiliului tiinific al revistei sunt:
acceptare; acceptare cu revizuire; respingere. Rezultatele
evalurilor sunt comunicate autorilor, urmnd a fi publicate
numai articolele acceptate de Consiliul tiinific. Articolele se
trimit redaciei la adresa de e-mail: ,
obligatoriu n format electronic cu extensia , cuprinznd
urmtoarele elemente: limba de redactare a articolului -
, pentru autorii romni sau pentru autorii
strini; textul n limba romn se redacteaz cu diacritice,
conform prescripiilor lingvistice ale Academiei Romne;
dimensiunea maxim a articolului 7-10 pagini/2000
caractere grafice cu spaii/pagin; n articol se precizeaz
metodologia de cercetare folosit, contribuiile autorilor i
referinele bibliografice n subsolul paginii; un rezumat n
limbile englez i romn de circa o pagin, n care se
prezint obiectivul cercetrii, principalele probleme abordate
i contribuia autorilor; rezumatul este nsoit de 4-5 termeni
cheie, nlimbileromni englez.
pe site-ul www.revista.cafr.ro, la seciunile Recenzii"
i Manuscrise".
Important for theAuthors!
The review
Assessment criteria
revista@cafr.ro
English
Details
of the articles is performed in parallel by at least
two members of the Scientific Council of the Financial
Audit" Journal, a double-blind-review, which means that
those who perform the reviews do not know the names of
the authors, and also the authors do not know the names of
thereviewers.
for articles: innovative input, actuality,
importance and the relevance for the subject matter of the
review; the quality of the research methodology;
presentation and argumentation clarity and pertinence; the
relevance of the bibliographic sources used; contribution
madetotheresearchinthearea.
The recommendations of the Scientific Council are:
accepted, accepted with reviewing, rejected. The results of
the assessments are communicated to the authors and only
the articles approved by the Scientific Council are
published. The articles are submitted to the editor by e-mail
at: , compulsory in Microsoft Word format
containing the following elements: the language the article
is drafted is ; the maximum size of the article 7-10
pages/2000signs/page spaces included; the article mention
the research methodology used, authors' contributions,
footnote references from the bibliography; an abstract in
English presenting the subject of the research and authors'
contributions; the abstract is accompanied by 4-5 key
words, inEnglish.
on our website www.revista.cafr.ro, section:
Reviews" andManuscripts".
Test de acces la stagiu 2010
Camera Auditorilor Financiari din Rom nia organizeaz
testul de verificare a cuno tin elor n domeniul
financiar-contabil, pentru accesul la stagiu,
n cursul lunii decembrie 2010.
La test se pot nscrie persoane licen iate ale unei
facult i cu profil economic i care au o vechime n
activitatea financiar-contabil de minim 4 ani .
nscrierile la test se vor face n perioada
15 noiembrie 30 noiembrie 2010.
Program de nscrieri: de luni p n vineri, ntre
orele 9:00 15:00.
Testul va avea loc s mb t , 4 decembrie 2010.
Conform Protocolului privind cooperarea n domeniul
organiz rii i monitoriz rii stagiului de preg tire practic
dintre CAFR i CECCAR, stagiarii care vor promova testul
de acces la stagiu organizat de Camer , pot opta la
nscriere pentru efectuarea stagiului n paralel i la
CECCAR. Pentru ace tia, CECCAR recunoa te testul de
acces la stagiu organizat de CAFR, precum i primul an de
stagiu efectuat la CAFR.
Detalii privind nscrierea, precum i tematica i
bibliografia se g sesc pe site-ul www.cafr.ro.
Rela ii suplimentare se pot ob ine la telefoanele
021/410.03.96 sau 0749.011.146.