Você está na página 1de 54

Organization Name Prefix

4C Solutions Private Limited Mr.


7Hills Business Solutions Limited Ms.
7Hills Business Solutions Limited Miss
A & T Infotech Private Limited Ms.
A C N Infotech India Private Limited Mr.
A I N S India Private Limited Mr.
A I N S India Private Limited Mrs.
A M D Research and Development Centre India Private Limited Ms.
A M D Research and Development Centre India Private Limited Ms.
A M D Research and Development Centre India Private Limited Dr.
A M D Research and Development Centre India Private Limited Mr.
A T S Translogic Systems Private Limited Mr.
Acumen Software Technologies Limited Ms.
Adaequare Info Private limited Ms.
Adaequare Info Private limited Mr.
Advent Global Solutions Limited Mr.
Aikia Solutions Private Limited Mr.
Akebono Soft Technologies Private Limited Mr.
Akebono Soft Technologies Private Limited Mr.
Alberg Software Limited Mr.
Alcor Technologies Limited Mr.
Alliance Global Services IT India Private Limited Mr.
Alliance Global Services IT India Private Limited Ms.
Alliance Global Services IT India Private Limited Ms.
Alliance Global Services IT India Private Limited Ms.
Alliance Global Services IT India Private Limited Mr.
Alliance Prosys India Limited Ms.
Altec Ipc Private Limited Mr.
Amstech Solutions Private Limited Ms.
Ananth Technologies Limited Mr.
Ananth Technologies Limited Mr.
Ananth Technologies Limited Mr.
Anim Graphix Private Limited Mr.
Anion Technologies Limited Mr.
Anion Technologies Limited Ms.
Apere Enterprise Storage Solutions India Private Limited Ms.
Apex Logical Data Conversion Private Limited Ms.
Apex Logical Data Conversion Private Limited Mr.
Apex Logical Data Conversion Private Limited Ms.
Applied Computer Services Limited Ms.
Applied Geo Mapping Solutions Private Limited Mr.
Aquaregia Technologies Private Limited Mr.
Aquaregia Technologies Private Limited Mrs.
Aristasoft International Private Limited Mr.
Aristasoft International Private Limited Ms.
Arkin Software Technologies Private Limited Mr.
AT&T Global Business Services India Private Limited Mr.
AT&T Global Business Services India Private Limited Mr.
Automotive Robotics (India) Private Limited Mr.
Automotive Robotics (India) Private Limited Mr.
Avansys Software Solutions Private Limited Mr.
Avansys Software Solutions Private Limited Mr.
Avansys Software Solutions Private Limited Ms.
Avantel Limited Mr.
Avantel Limited Mr.
Avid IT Solutions Private Limited Mr.
Avineon India Private Limited Mr.
Avineon India Private Limited Mr.
Avineon India Private Limited Mr.
Avineon India Private Limited Mr.
Avon Technologies (India) Private Limited Mr.
Avon Technologies (India) Private Limited Mr.
Azingo Soft Systems India Private Limited Mr.
Azri Solutions Private Limited Mr.
B C G I Wireless Private Limited Ms.
Baron Infotech Limited Mrs.
Bay Datacom Solutions Private Limited Ms.
Bay Datacom Solutions Private Limited Mrs.
BeeHyv Software Solutions Private Limited Mr.
Bened Software Private Limited Mr.
Bened Software Private Limited Ms.
Bened Software Private Limited Mr.
Benvia Software India Private Limited Mr.
Bhagya Soft Limited Mr.
Bhrigus Software India Private Limited Mr.
Biber Technology India Private Limited Mr.
Bipsum Software Solutions Private Limited Mr.
B-IQ Technologies Private Limited Mr.
Blackapple Software Solution Private Limited Ms.
Blackapple Software Solution Private Limited Mr.
Blackapple Software Solution Private Limited Ms.
BodhTree Consulting Limited Mr.
BodhTree Consulting Limited Mr.
Bose Software Services Private Limited Ms.
Bose Software Services Private Limited Ms.
Boston Logix India Private Limited Ms.
Boston Software Consultants Private Limited Ms.
Broadcom India Technologies Private Limited Mr.
Broadridge Financial Solutions (India) Private Limited Mrs.
Broadridge Financial Solutions (India) Private Limited Ms.
Broadridge Financial Solutions (India) Private Limited Mr.
Broadridge Financial Solutions (India) Private Limited Ms.
Broadridge Financial Solutions (India) Private Limited Ms.
Bruno's Computer Solutions & Software Private Limited Ms.
Bruno's Computer Solutions & Software Private Limited Mr.
Butler Technical Services India Private Limited Ms.
Butler Technical Services India Private Limited Ms.
Butler Technical Services India Private Limited Mr.
Buxton Software Solutions Private Limited Mr.
Buxton Software Solutions Private Limited Mr.
FirstName MiddleName LastName
Mohamed Rafi
K Devagi Devi
Thanuja
C H Sujata
Sunny
Uday
M Kalpana
Manjira
Kiran
Kiranmai Pendyala
Aravind Krishnamoorty
Lavinya
S Suchitra
Hima Bindu
Ravi Prakash Panidepu
Vinay
Suresh Baba
Srinivas Rao
Hari Nath
Vidhya Sagar
C H Hari Prasad
Manuel Ghosla
Sandhya Gaddam
Archana
Bharathi Ravipati
Raghava Awari
Lohita Marella
Mohammed Habeed
Rama Bolla
Santosh Kumar Adelhi
Santosh
Y Harish
D Prakash
D Rama Krishna
Karuna Gupta
Kalyani Lakshmikanth
Saritha
Shekhar Yadav
Sucharitha Tonangi
Sirmani
Vishnu Vardhan
S Sri Vishnu
Pramella
Munish
Padmaja
K Subhakar
Raghav
Pragati Achenta
Venkatnarayanan
Narayandu
Srisudha Srinivasan
M Raja
Aparna Movva
Ramesh Kosaraju
Ravi Kiran
Shrawan Kumar
Prasana Laxmi
Kalyan
A V Rao
Narishmarao
Saradi
Vijay Sena
Narasinha Reddy
D Sushant
Divya Reddy
Madhavi
Shravya
V R K Gayathri
Ruchi Singh
Suresh Kumar Sadhanala
K Lavanya
Kiran
C Gopal Achari
D Babu Sridhar
Swathi Gaddi
Faisal
R Sowmya
T Rajesh
Brahmani Kanukollu
Bheemarjun Reddy Konreddy
Vanitha Gupta
Srinivasan
B Sujatha Reddy
Taruna Lakshmi
K Latha
Pratiksha
Chitra Reddy
Sridhar Aspalley
Sadhini
Babita Anand
Rajesh
Rajita Singh
Crystal Carr
Seahu kumar
Anand Yadav
Pillai Soujanya
Satbir Kaur
Sayad Ameeruddin
Balraj
Kishore
Job Title Function Contact Official Email ID
Manager - Human Resource Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel
Personnel Manager Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel uday@ains-india.stph.net
Associate Executive Human Resource/Personnel
Specialist - HR Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel
Head - HR Human Resource/Personnel Kiranmai.Pendyala@amd.com
Manager - HR Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel
Assistant Manager - HR Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel
HR - Generalist Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel SureshB@indusnetworks.com
Senior Executive - HR Human Resource/Personnel
General Manager - HR Human Resource/Personnel
HR - Executive Human Resource/Personnel
Senior Executive - HR & Human Resource/Personnel
Senior Executive - Recruitment Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel sgaddam@allianceglobalservic
HR - Executive Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel bravipati@allianceglobalservic
Deputy Manager - HR Human Resource/Personnel RAwari@allianceglobalservices.
Executive - HR Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel hr@amstechsolutions.org
Senior Executive - HR Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel
Director - HR Human Resource/Personnel Prakash@3dedumagic.com
Manager - HR Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel karuna-gupta@anion.com
Senior Executive - HR Human Resource/Personnel
Senior Executive - HR Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel
HR - Executive Human Resource/Personnel sucharitha@ald.apexcovantage
HR - Executive Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel
HR - Executive Human Resource/Personnel
Manager Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel
Senior Executive - HR Human Resource/Personnel subhakark@arkinsoftware.com
Executive - HR Human Resource/Personnel
Head - HR Human Resource/Personnel
HR - Executive Human Resource/Personnel
Senior Executive - HR Human Resource/Personnel Narayandu@in.autorobinc.com
Executive - HR Human Resource/Personnel
Head - Recruitment Human Resource/Personnel
Senior Executive - HR Human Resource/Personnel
Vice President - HR Human Resource/Personnel ramesh@aventel.in
Senior Executive - HR Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel
Senior Manager - HR Human Resource/Personnel
Associate - HR Human Resource/Personnel Kalyan@avineonindia.com
Vice President - HR Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel
Manager - HRD Human Resource/Personnel hrd@avontechnologies.com
Manager - HRD Human Resource/Personnel
Manager - Human Resources Human Resource/Personnel Narasinha@motorola.com
Manager - HR Human Resource/Personnel sushat@azri.biz
Executive - HR Human Resource/Personnel divyak@begi.net
Manager - HR Human Resource/Personnel
HR - Manager Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel
Executive - IT Human Resource/Personnel
Administrator - HR Human Resource/Personnel
Manager - Operations Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel sgaddi@bhrigus.com
Team Member Human Resource/Personnel
Senior Executive - HR Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel rajesh@redsalsa.com
Senior Executive - HR Human Resource/Personnel
Recruitment Manager Human Resource/Personnel
Consultant - Recruitment Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel
Assistant Manager - HR Human Resource/Personnel breddy@bodhtree.com
HR - Recruiter Human Resource/Personnel
Executive - HR Human Resource/Personnel
HR - Executive Human Resource/Personnel
Manager Human Resource/Personnel
Assistant Manager - HR Human Resource/Personnel SAspalley@broadcom.com
Executive - HR Human Resource/Personnel
HR - Manager Human Resource/Personnel
HR - Executive Human Resource/Personnel
Head - Human Resources Human Resource/Personnel Rajita.Singh@broadridge.com
Associate - HR Human Resource/Personnel crystal.carr@broadridge.com
Associate - HR Human Resource/Personnel
Assistant - HR Human Resource/Personnel
Senior Associate - Human Human Resource/Personnel psoujanya@butler.com
HR - Executive Human Resource/Personnel
Manager - HR Human Resource/Personnel sameeruddin@butler.com
Manager - HR Human Resource/Personnel balu_buxton@yahoo.com
Manager - HR Human Resource/Personnel
Contact Personal Email ID Location Type BuildingNo
Head Office 6 / B
Head Office No Q 1 - A 1, 10th Floor
Head Office No Q 1 - A 1, 10th Floor
Registered Office 8 - 3 - 903 / 2
Branch Office 2nd floor plot no.8
Head Office
Head Office
Head Office Plot No - 2 / A, 8 - 2 - 269 / 10
Head Office Plot No - 2 / A, 8 - 2 - 269 / 10
Head Office Plot No - 2 / A, 8 - 2 - 269 / 10
Head Office Plot No - 2 / A, 8 - 2 - 269 / 10
Head Office 5th Floor
Head Office Plot No - 4, 2nd Floor
Blank Plot No. 270 N
Head Office Norteast Block 1st Floor
Head Office Suite 610, 611, 708
Head Office 402, 4th Floor
Head Office 8 - 3 - 833 / 144, MCH No 609
Head Office 8 - 3 - 833 / 144, MCH No 609
Head Office Plot No. 8
Head Office Plot No 129
Head Office Plot No - 5th, 3rd & 4th Floor,
Head Office Plot No - 5th, 3rd & 4th Floor,
Head Office Plot No - 5th, 3rd & 4th Floor,
Head Office Plot No - 5th, 3rd & 4th Floor,
Head Office Plot No - 5th, 3rd & 4th Floor,
Head Office No: 1-10-198
Head Office 6 - 1-1-59/1/9
Head Office Plot No 26
Head Office Plot No - 39
Head Office Plot No - 39
Head Office Plot No - 39
Head Office 10/8/62 1st Floor
Head Office No - 405, 8th Floor
Branch Office 25
Head Office Plot No 14
Head Office No - 303 & 304
Head Office No - 303 & 304
Head Office No - 303 & 304
Head Office 609, 6Th Floor
Head Office House No 6-2-252/A/10, 2nd
Head Office 8 - 2 - 120 / 114, A Block
Head Office 8 - 2 - 120 / 114, A Block
Head Office 5th Floor, Q 4 - A 1, D - Core
Head Office 5th Floor, Q 4 - A 1, D - Core
Head Office Plot No 14
Head Office 10th Floor, Plot No - 17, Vega
Head Office 10th Floor, Plot No - 17, Vega
Head Office A & B Block, IV Floor
Head Office A & B Block, IV Floor
Head Office 493 3rd Floor
Head Office 493 3rd Floor
Head Office 493 3rd Floor
Head Office Plot No - 16
Head Office Plot No - 16
Head Office 201 & 202
Head Office 1st Floor, Block - A
Branch Office 3rd Floor, 3rd Block
Head Office 1st Floor, Block - A
Head Office 1st Floor, Block - A
Head Office 7 - 1 - 58, Suite - 4 3Rd Floor
Head Office 7 - 1 - 58, Suite - 4 3Rd Floor
Head Office No 8 - 2 - 120 / 113 to 113 / 5,
Head Office 203
Head Office Unit No 1, 1st Floor, 1st Block
Head Office 7-1-59 / 4 & 8 , 2nd Floor
Head Office
Head Office
Head Office Plot No 24, 2nd Floor
Head Office Flat No 506 B
Head Office Flat No 506 B
Head Office Flat No 506 B
Head Office 1 - 8 - 313, 2Nd Floor
Head Office 5th Floor
Head Office 1 Q 2 - A 1, 1st Floor
Head Office 6-3-903 / 8 / C
Head Office 201
Head Office 76 A
Head Office Plot No 541 & 542, Unit 303
Head Office Plot No 541 & 542, Unit 303
Head Office Plot No 541 & 542, Unit 303
Corporate Office Building No - 2A, 1st Floor
Corporate Office Building No - 2A, 1st Floor
Head Office II Floor, Plot No 86,8-3-167/D
Head Office II Floor, Plot No 86,8-3-167/D
Head Office 1st Floor, Unit-3, Block-II,
Head Office 8 - 2 - 334, 3rd Floor
Head Office Officer No 3 & 4, Building No 9,
Head Office
Registered Office No - 6 - 3 - 348
Registered Office No - 6 - 3 - 348
Registered Office No - 6 - 3 - 348
Registered Office No - 6 - 3 - 348
Head Office Flat No 201
Head Office Flat No 201
Head Office 6th Floor, West Wing, Block No
Head Office 6th Floor, West Wing, Block No
Head Office 6th Floor, West Wing, Block No
Head Office 502, 5th Floor
Head Office 502, 5th Floor
Unverified_OfficeEmail BuildingName StreetNo
Teja Paradise
Cyber Towers
Cyber Towers
sarvasukhi colony
uday@ains-india.stph.net
Trendset Towers Road No - 2
Trendset Towers Road No - 2
Trendset Towers Road No - 2
Trendset Towers Road No - 2
Amogh Plaza
Softsol Towers
10
Display Building
G S Mall
G S Arcade
I V P Building
sgaddam@allianceglobalservic I V P Building
I V P Building
I V P Building
I V P Building
ITPI Building
hr@amstechsolutions.org
Ananth Info Park
Ananth Info Park
Ananth Info Park
Purni Plazza
H U D A Maitrivanam
karuna-gupta@anion.com Topaz Building
Road No 2
sucharitha@ald.apexcovantage
Topaz Building
Sana Appartments
2
2
Cyber Towers
Cyber Towers
subhakark@arkinsoftware.com
Software Uniclare
Software Uniclare
Surya Towers
Narayandu@in.autorobinc.com Surya Towers
Hari Nivas
Hari Nivas
Hari Nivas
HUDA Techno Enclave
HUDA Techno Enclave
Ashoka Bhoopal Chambers
Cyber Towers
Kalyan@avineonindia.com White House
Cyber Towers
Cyber Towers
hrd@avontechnologies.com Surekha Chambers
Surekha Chambers
Senali Info Park Road No 2
Road No - 14
divyak@begi.net Cyber Pearl
Dharni Surabhi
aryam complex road no 92
aryam complex road no 92
Nilgiri Block, Aditya Enclave
Nilgiri Block, Aditya Enclave
Nilgiri Block, Aditya Enclave
Linus Building
K P R House
sgaddi@bhrigus.com Cyber Towers
Bindu Enclave
Prime Plaza
Yashoda & Aposs Pride
Yashoda & Aposs Pride
Yashoda & Aposs Pride
Maximus Towers
breddy@bodhtree.com Maximus Towers
Cyber Pearl
S D E Serene Chambers Road No 7
Raheja Mind Space
Adjacent to Cyber Towers
Midtown
Midtown
Midtown
crystal.carr@broadridge.com Midtown
Srishti Towers
Srishti Towers
psoujanya@butler.com My Home Hub
My Home Hub
sameeruddin@butler.com My Home Hub
balu_buxton@yahoo.com Winsor Plaza
Winsor Plaza
StreetName Locality City
Lane Beside e-Seva, Vengala Hyderabad
Hitech City, Madhapur Hyderabad
Hitech City, Madhapur Hyderabad
Nagarjuna Nagar Ameerpet Hyderabad
colony marredpalli S R Nagar Hyderabad
Raheja IT Park, Mindspace, Hyderabad
Raheja IT Park, Mindspace, Hyderabad
Banjara Hills, Srinilaya Cyber Hyderabad
Banjara Hills, Srinilaya Cyber Hyderabad
Banjara Hills, Srinilaya Cyber Hyderabad
Banjara Hills, Srinilaya Cyber Hyderabad
Green Lands, Begumpet Hyderabad
Info City, Madhapur Hyderabad
Jubillee Hills Hyderabad
Nac Campus, Hitex Hyderabad
Aditya Trade Centre, Ameerpet Hyderabad
Somajiguda Hyderabad
Phase 3, Near Srinagar Colony Hyderabad
Phase 3, Near Srinagar Colony Hyderabad
Trimulgherry Main Road Chandragire Colony Secunderabad
Beside Indian Bank Shri Nagar Colony - Ameerpet Hyderabad
Software Units Layout, Hitech Hyderabad
Software Units Layout, Hitech Hyderabad
Software Units Layout, Hitech Hyderabad
Software Units Layout, Hitech Hyderabad
Software Units Layout, Hitech Hyderabad
Beside PO Begumpet Hyderabad
Khairatabad Hyderabad
Site 2, Road No 12 Jubli hills Hyderabad
Phase - 2, Hitech City, Hyderabad
Phase - 2, Hitech City, Hyderabad
Phase - 2, Hitech City, Hyderabad
Khairatabad Main Road Opp Sada Enggineering College Hyderabad
Software Technology Park of Hyderabad
Banjagutta Hyderabad
Huda Colony, Banjara Hills Hyderabad
Dwarkapuri Colony, M G R Hyderabad
Dwarkapuri Colony, M G R Hyderabad
Dwarkapuri Colony, M G R Hyderabad
Panjagutta Hyderabad
Erramanzil Colony Hyderabad
Sanali Info Park, Banjara Hills Hyderabad
Sanali Info Park, Banjara Hills Hyderabad
Hitech City, Madhapur, Jubilee Hyderabad
Hitech City, Madhapur, Jubilee Hyderabad
New Vasavi Nagar, Karkhana Secunderabad
Hitech City Hyderabad
Hitech City Hyderabad
S P Road Secunderabad
S P Road Secunderabad
Vivekananda Nagar Colony, Hyderabad
Vivekananda Nagar Colony, Hyderabad
Vivekananda Nagar Colony, Hyderabad
Opp VSNL & K Raheja IT Park, Hyderabad
Opp VSNL & K Raheja IT Park, Hyderabad
S P Road Begumpet Hyderabad
Cyber Gateway Hitech City, Madhapur Hyderabad
Kundanbagh, Begumpet Hyderabad
Cyber Gateway Hitech City, Madhapur Hyderabad
Cyber Gateway Hitech City, Madhapur Hyderabad
Opp Vijay Textiles, Opp Vip Hyderabad
Opp Vijay Textiles, Opp Vip Hyderabad
Banjara Hills Hyderabad
Prashasan Nagar, J Hills Hyderabad
Hi-Tech City, Madhapur Hyderabad
Ameerpet Hyderabad
juvills hills Hyderabad
juvills hills Hyderabad
New Vasavinagar, Karkhana Secunderabad
Ameerpet Hyderabad
Ameerpet Hyderabad
Ameerpet Hyderabad
Chiraan Fort CLub Lane, Secunderabad
Sardar Patel Road Begumpet Secunderabad
Hitech City, Madhapur Hyderabad
Raj Bhavan Road Surya Nagar Colony Stoop No Hyderabad
Above KFC, Himayatnagar Hyderabad
Main Road Srinagar Colony Hyderabad
VI Phase, KPHB Colony Hyderabad
VI Phase, KPHB Colony Hyderabad
VI Phase, KPHB Colony Hyderabad
Raheja IT Park, Mind Space, Hyderabad
Raheja IT Park, Mind Space, Hyderabad
Phase-I, Kalyan Nagar Hyderabad
Phase-I, Kalyan Nagar Hyderabad
HiTech City, Madhapur Hyderabad
Banjara Hills Hyderabad
Hitech City, Madhapur Hyderabad
Hi - Tech City, Madhapur Hyderabad
Dwarakapuri Colony, Hyderabad
Dwarakapuri Colony, Hyderabad
Dwarakapuri Colony, Hyderabad
Dwarakapuri Colony, Hyderabad
Arunodaya Colony, Madhapur Hyderabad
Arunodaya Colony, Madhapur Hyderabad
Madhapur Hyderabad
Madhapur Hyderabad
Madhapur Hyderabad
Nallakunta Hyderabad
Nallakunta Hyderabad
State Pincode STD Code
Andhra Pradesh 500038 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500016 040
Andhra Pradesh 500026 040
Andhra Pradesh 500045 040
Andhra Pradesh 500045 040
Andhra Pradesh 500034 040
Andhra Pradesh 500034 040
Andhra Pradesh 500034 040
Andhra Pradesh 500034 040
Andhra Pradesh 500016 040
Andhra Pradesh 500033 040
Andhra Pradesh 500033 040
Andhra Pradesh 500084 040
Andhra Pradesh 500038 040
Andhra Pradesh 500082 040
Andhra Pradesh 500073 040
Andhra Pradesh 500073 040
Andhra Pradesh 500015 040
Andhra Pradesh 500073 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500016 040
Andhra Pradesh 500004 040
Andhra Pradesh 500033 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500004 040
Andhra Pradesh 500038 040
Andhra Pradesh 500036 040
Andhra Pradesh 500033 040
Andhra Pradesh 500082 040
Andhra Pradesh 500082 040
Andhra Pradesh 500082 040
Andhra Pradesh 500082 040
Andhra Pradesh 500082 040
Andhra Pradesh 500034 040
Andhra Pradesh 500034 040
Andhra Pradesh 500033 040
Andhra Pradesh 500033 040
Andhra Pradesh 500015 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500003 040
Andhra Pradesh 500003 040
Andhra Pradesh 500072 040
Andhra Pradesh 500072 040
Andhra Pradesh 500072 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500016 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500016 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500016 040
Andhra Pradesh 500016 040
Andhra Pradesh 500034 040
Andhra Pradesh 500033 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500016 040
Andhra Pradesh 500082 040
Andhra Pradesh 500082 040
Andhra Pradesh 500015 040
Andhra Pradesh 500013 040
Andhra Pradesh 500013 040
Andhra Pradesh 500013 040
Andhra Pradesh 500003 040
Andhra Pradesh 500003 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500082 040
Andhra Pradesh 500029 040
Andhra Pradesh 500073 040
Andhra Pradesh 500072 040
Andhra Pradesh 500072 040
Andhra Pradesh 500072 040
Andhra Pradesh 500034 040
Andhra Pradesh 500034 040
Andhra Pradesh 500038 040
Andhra Pradesh 500038 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500034 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500019 040
Andhra Pradesh 500019 040
Andhra Pradesh 500019 040
Andhra Pradesh 500019 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500081 040
Andhra Pradesh 500044 040
Andhra Pradesh 500044 040
Tel1 Tel2 Tel3
23708779 23708780
66664545
66664545
23746325
32953556
66462212
66462212
30615000
30615000
30615000
30615000
23407874
23403795
23552295 23552297 23552298
23118228
67332345
23418974 23412107
23541337
23541337
23356383 27809021
23757713
39111700
39111700
39111700
39111700
39111700
66161616
23298758
64519525
66156789 66156615
66156789 66156615
66156789 66156615
32991159
23754678 23731476 23754677
66250127
44308080
26667475
26667475
26667475
40062801 40062802 40062803
65542836
23555717
23555717
23119800 66623600
23119800 66623600
27741505 27741504
66974000
66974000
30280284 30280431
30280284 30280431
40213535
40213535
40213535
66305000
66305000
39177774 39188773
66632452
66632452
66632452
66632452
32437170 40257240
32437170 40257240
40239797
23543940
23122064 23122063 65541285
55628346
40064430 40064431
40064430 40064431
40159024
66781355 66781356
66781355 66781356
66781355 66781356
66996161
27819868 27892076 27895552
23113367 30722999 23112423
30686891 30686888 30686892
66412267 66412266
23738768 23738934 23753216
49199999
49199999
49199999
66547028
66547028
64531282
64531282
66662599 66662594 66662591
23540547 23540519 23540576
44888700
66278000 66278882 25487585
66278000 44328000
66278000 44328000
66278000 44328000
66278000 44328000
23110684 23111152
23110684 23111152
30717171
30717171
30717171
27651061
27651061
Tel4 Tel5 Tel6
23552296 23552294 23552351
27726076 27847121 27895553
30722888
30686890
44328000
Direct No Mobile No Fax1
40178778
66662211
66662211
23746325
66462212
66462212
30615001
30615001
8008788989 30615001
30615001
23407943
23113796
23662351
9000890018 23118229
67332346
23401082
23541733
9346783462 23541733
23356381
23753800
39111701
39111700 9848889496 39111701
39111701
9989336688 39111701
39111701
66161617
23212239
23541825
66156652
66156652
66156652
23310517
44308081
30483504
30483504
40178085 9959932995 30483504
40062808
23553944
23553944
23119801
23119801
27741505
66974010
66974010
66313122
66313122
9440061833 66305004
66305004
3918870
66687399
66632453
66687399
66687399
9618034037 23554253
23122066
23744572
40064333
40064333
66996162
27892076
23113368
30686887
23753217
66547029
66547029
23801282
23801282
23542083
44888699
66028444
66028444
66028444
66028444
66028444
23117472
23117472
30442727 9502641946 30717777
30717777
30717777
9440992050 27669269
27669269
Fax2 Annual Turn Over (INR Employee Strength
40 200
66662281 349 250
66662281 349 250
120 25
60 400
12 45
12 45
786 350
786 350
786 350
786 350
12 15
256 80
99 120
99 120
1000 500
23418974 388 110
10 500
10 500
10 180
30 30
39111777 800 500
39111777 800 500
39111777 800 500
39111777 800 500
39111777 800 500
10 40
16 5
218 68
66156531 334 750
66156531 334 750
66156531 334 750
22 25
23731476 160 50
160 50
120 25
40178084 505 340
40178084 505 340
40178084 505 340
405 145
64 20
300 300
300 300
10 200
10 200
128 40
470 300
470 300
64 20
64 20
120 25
120 25
120 25
261 120
261 120
500 100
393 700
66687399 393 700
393 700
393 700
96 30
96 30
1500 200
96 30
65609787 340 110
10 100
1500 200
1500 200
100 18
22 7
22 7
22 7
358 120
96 30
112 35
600 250
119 20
20 50
120 25
120 25
120 25
225 500
225 500
96 23
96 23
96 30
23544756 80 25
44887777 240 75
160 900
160 900
160 900
160 900
160 900
300 130
300 130
50 100
50 100
50 100
141 44
141 44
Computers Fax3 Fax4
110
80
80
11
250
50
50
250
250
250
250
20
90
110
110
450
85
100
100
150
40
250
250
250
250
250
40
6
30
550
550
550
30
45
45
25
350 66470632
350 66470632
350 66470632
100
20
350
350
150
150
30
150
150
15
15
25
25
25
70
70
80
600
600
600
600
80
80
200
30
110
50
150
150
18
20
20
20
80
40
35
110
20
50
25
25
25
200
200
23
23
30
40
60 44888787
200
200
200
200
200
130
130
150
150
150
56
56
Industry1 SubIndustry1 Industry2
Information Technology Others
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Others
Information Technology Software Development Services
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Web Consultants/Developers IT Enabled Services (ITES)
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development IT Enabled Services (ITES)
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development IT Enabled Services (ITES)
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Web Consultants/Developers Information Technology
Information Technology Software Development IT Enabled Services (ITES)
Information Technology Software Development IT Enabled Services (ITES)
Information Technology Others
Information Technology Data Processing Services IT Enabled Services (ITES)
Information Technology Data Processing Services IT Enabled Services (ITES)
Information Technology Data Processing Services IT Enabled Services (ITES)
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development
Information Technology Application Service Providers
Information Technology Application Service Providers
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Others
Information Technology Others
Information Technology Others
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Others IT Enabled Services (ITES)
Information Technology Software Development Services
Information Technology Software Development Services
Information Technology Software Development Services
Information Technology Software Development Services
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Others
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Others Services
Information Technology Others Services
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Services
Information Technology Software Development Services
Information Technology Others
Information Technology Others
Information Technology Others
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Others Financial
Information Technology Others Financial
Information Technology Others Financial
Information Technology Others Financial
Information Technology Others Financial
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Information Technology Software Development Information Technology
Unverified_PersonalEmail SubIndustry2 Industry3
Others
Hardware
Hardware
Hardware
Hardware
Business Process Outsourcing
Web Consultants/Developers
Others
Others
Others IT Enabled Services (ITES)
Others Services
Business Process Outsourcing
Others
Others
Others
Others
Business Process Outsourcing
Business Process Outsourcing
Business Process Outsourcing Services
Business Process Outsourcing Services
Business Process Outsourcing Services
Others
Others
Call Centres IT Enabled Services (ITES)
Others
Others
Others
Others
Others
Others
Others Services
Others Services
Others Services
gopal_achari@yahoo.com
Data Processing Services IT Enabled Services (ITES)
Others
Others
Others IT Enabled Services (ITES)
Others IT Enabled Services (ITES)
Others
Others
Others
Others
Others IT Enabled Services (ITES)
Others IT Enabled Services (ITES)
Others IT Enabled Services (ITES)
Others IT Enabled Services (ITES)
Others IT Enabled Services (ITES)
Others
Others
Others
Others
Others
SubIndustry3 Industry4 SubIndustry4
Geographic Information
Others Trade Retail
Travel Agency Services Others
Travel Agency Services Others
Travel Agency Services Others
Medical Transcription
Others Education Training Centres/ Coaching
Others Education Training Centres/ Coaching
Others Education Training Centres/ Coaching
Business Process Outsourcing
Business Process Outsourcing IT Enabled Services (ITES) Others
Business Process Outsourcing IT Enabled Services (ITES) Others
Business Process Outsourcing IT Enabled Services (ITES) Transaction Processing
Business Process Outsourcing IT Enabled Services (ITES) Transaction Processing
Business Process Outsourcing IT Enabled Services (ITES) Transaction Processing
Business Process Outsourcing IT Enabled Services (ITES) Transaction Processing
Business Process Outsourcing IT Enabled Services (ITES) Transaction Processing
BusinessCategory1 LineOfBusiness1 BusinessCategory2
Service Service LifeCycle Management
Service Software Development -
Service Software Development -
Groupware Solutions Provider
Service Software Development
Service Software Development - Service
Service Software Development - Service
Manufacturing 3D Graphics & Digital Media Service
Manufacturing 3D Graphics & Digital Media Service
Manufacturing 3D Graphics & Digital Media Service
Manufacturing 3D Graphics & Digital Media Service
Service Business Process Automation Service
Service Web Development Service
Service Software Development
Service Software Development
Service Consultants Software
Service Software Development Service
Service Software Development - Service
Service Software Development - Service
Service Software Development Service
Service Geographical Information Service
Service Customized Software Design
Service Customized Software Design
Service Customized Software Design
Service Customized Software Design
Service Customized Software Design
Retail Software and Hardware Service
Service Software Development
Service Software Development Service
Manufacturing Electronic Goods Service
Manufacturing Electronic Goods Service
Manufacturing Electronic Goods Service
Service Web Designing, e-Learning,
Service Business Development Service
Service Business Development Service
Service IT Security Solutions
Service BPO Service
Service BPO Service
Service BPO Service
Service CAD CAM Designing Service
Service Software Development
Service Software Development,
Service Software Development,
Service Software Development Service
Service Software Development Service
Service Software Development -
Service Application outsourcing, Service
Service Application outsourcing, Service
Service Embedded Software System
Service Embedded Software System
Service IT Staffing Services & Training
Service IT Staffing Services & Training
Service IT Staffing Services & Training
Manufacturing Telecom Products Service
Manufacturing Telecom Products Service
Service Inbound & Outbound Voice Service
Service Software Development - CAD Service
Service Software Development - CAD Service
Service Software Development - CAD Service
Service Software Development - CAD Service
Service Software Development - Service
Service Software Development - Service
Service Linux & Mobile Application
Service Software Development
Service Software Development & Service
Service Software Development Service
Service Systems Integration Service
Service Systems Integration Service
Service Outsourced Product Service
Service Manpower Consultancy Service
Service Manpower Consultancy Service
Service Manpower Consultancy Service
Service Software Development, .NET
Service Consultancy Service
Service Software Development
Service Software Development Service
Service Consultancy, Web Design &
Service Educational Consultancy Service
Service Enterprise Resource Planning,
Service Enterprise Resource Planning,
Service Enterprise Resource Planning,
Service Software Development and Service
Service Software Development and Service
Service Software Development, IT
Service Software Development, IT
Service Software Development
Service Software Development Service
Service Integrated Networking Service
Service Providing Financial Services To Service
Service Providing Financial Services To Service
Service Providing Financial Services To Service
Service Providing Financial Services To Service
Service Providing Financial Services To Service
Service Software Development -
Service Software Development -
Service Software Development Service
Service Software Development Service
Service Software Development Service
Service Software Development & Service
Service Software Development & Service
LineOfBusiness2 Equity Type Year of Establishment
Private Limited 2006
Public Unlisted 1999
Public Unlisted 1999
Private Limited 1998
Private Limited 2000
Web Based Application Private Limited 1997
Web Based Application Private Limited 1997
Hardware - Network Solution Private Limited 2005
Hardware - Network Solution Private Limited 2005
Hardware - Network Solution Private Limited 2005
Hardware - Network Solution Private Limited 2005
Web Development Private Limited 1999
Software Development Public Unlisted 1996
Private Limited 2003
Private Limited 2003
Software service and Public Unlisted 1998
Software, Networking, IT Private Limited 1996
ERP Package, Web Design Private Limited 1999
ERP Package, Web Design Private Limited 1999
Web Based Integration Public Unlisted 1996
Software Solution & Consultant Public Unlisted 1998
Private Limited 1997
Private Limited 1997
Private Limited 1997
Private Limited 1997
Private Limited 1997
Software and Hardware Public Unlisted 1998
Private Limited 1995
Business Process Outsourcing Private Limited 2005
Technology Consultancy & Public Unlisted 1992
Technology Consultancy & Public Unlisted 1992
Technology Consultancy & Public Unlisted 1992
Private Limited 2001
Software Development Public Unlisted 1994
Software Development Public Unlisted 1994
Private Limited
Data Processing Services Private Limited 1998
Data Processing Services Private Limited 1998
Data Processing Services Private Limited 1998
CAD Drafting & Paper to CAD Public Unlisted 1988
Private Limited
Private Limited 1999
Private Limited 1999
Application Development, Private Limited 2002
Application Development, Private Limited 2002
Private Limited 2004
Information Security & Risk Private Limited 2000
Information Security & Risk Private Limited 2000
Private Limited 2007
Private Limited 2007
Private Limited 2010
Private Limited 2010
Private Limited 2010
Software Development Public Listed 1991
Software Development Public Listed 1991
Call Center Private Limited 2005
Engineering Services Private Limited 2000
Engineering Services Private Limited 2000
Engineering Services Private Limited 2000
Engineering Services Private Limited 2000
It Consultancy Private Limited 2000
It Consultancy Private Limited 2000
Private Limited 2005
Private Limited
Innovative Products & Services Private Limited 1988
Project Management Support Public Listed 1996
Networking Solutions Private Limited 1998
Networking Solutions Private Limited 1998
Software Development Private Limited
Training Institute Private Limited 2000
Training Institute Private Limited 2000
Training Institute Private Limited 2000
Private Limited 2006
Software Development Public Unlisted 1999
Private Limited 2001
Data Processing and Private Limited 1995
Private Limited 2008
Software Development Private Limited 1995
Private Limited 2007
Private Limited 2007
Private Limited 2007
Business Process Outsourcing Public Listed 1999
Business Process Outsourcing Public Listed 1999
Private Limited 2006
Private Limited 2006
Private Limited
Intra Larn - LMS Production Private Limited 1998
Customized Software Solutions Private Limited 2004
Investor Communication Private Limited 2007
Investor Communication Private Limited 2007
Investor Communication Private Limited 2007
Investor Communication Private Limited 2007
Investor Communication Private Limited 2007
Private Limited 1998
Private Limited 1998
Website Designing Private Limited 2000
Website Designing Private Limited 2000
Website Designing Private Limited 2000
Software Service and Private Limited 1999
Software Service and Private Limited 1999
Location Count Website
2
4 www.7hillsbiz.com
4 www.7hillsbiz.com
1
4 www.acninfotech.com
4 www.ains-inc.com
4 www.ains-inc.com
1 www.amd.com
1 www.amd.com
1 www.amd.com
1 www.amd.com
1 www.translogicsys.com
1 www.acumenservices.net
3 www.adaequare.com
3 www.adaequare.com
14 www.adventglobal.com
3 www.aikia.in
2 www.asabhanu.com
2 www.asabhanu.com
5 www.alberg.com
1 www.alcortech.com
4 www.allinceglobal.com
4 www.allinceglobal.com
4 www.allinceglobal.com
4 www.allinceglobal.com
4 www.allinceglobal.com
10 www.allianceprosys.com
1 www.altech-ipc.com
1 www.amstechsolutions.org
9 www.ananthtech.com
9 www.ananthtech.com
9 www.ananthtech.com
3 www.animgraphix.com
3 www.anion.com
3 www.anion.com
2 www.apere.com
3 www.apexcovantage.com
3 www.apexcovantage.com
3 www.apexcovantage.com
1 www.acsindia.com
1 www.geomaping.com
1 www.aquaregiatech.com
1 www.aquaregiatech.com
1 www.cymbal.com
1 www.cymbal.com
1 www.arkinsoftware.com
6 www.at&t.com
6 www.at&t.com
1 www.autorobinc.com
1 www.autorobinc.com
1 www.avansys.in
1 www.avansys.in
1 www.avansys.in
2 www.avantel.in
2 www.avantel.in
2 www.avid.in
3 www.avineonindia.com
3 www.avineonindia.com
3 www.avineonindia.com
3 www.avineonindia.com
3 www.avontechnologies.com
3 www.avontechnologies.com
3 www.azingo.com
1
1 www.bcgiwireless.com/
5 www.baroninfotech.com
7 www.baydatacom.com
7 www.baydatacom.com
1 www.beehyv.com
4 www.benedsoft.com
4 www.benedsoft.com
4 www.benedsoft.com
3 www.benvia
1 www.bhagyasoft.com
2 www.bhrigus.com
2 www.bibertech.com
1 www.bipsum.com
1 www.redsalsa.com
1 www.blackapple-solutions.com
1 www.blackapple-solutions.com
1 www.blackapple-solutions.com
4 www.bodhtree.com
4 www.bodhtree.com
1 www.bosesoftware.com
1 www.bosesoftware.com
1 www.bostonlogix.com
1 www.bostongroup.com
2 www.broadcom.com
2 www.broadridge.com
2 www.broadridge.com
2 www.broadridge.com
2 www.broadridge.com
2 www.broadridge.com
3 www.solutionsoftware.com
3 www.solutionsoftware.com
3 www.butler.com
3 www.butler.com
3 www.butler.com
2 www.india-buxton.com
2 www.india-buxton.com