Você está na página 1de 6

1.

Struktur bumi dari dalam sampai luar adalah:


a.

d. ..

b.

e. .

c.
2.

Lapisan atmosfer berada paling luar berguna untuk melindungi bumi dari .

3.

Lapisan Atmosfer tersusun dari:


a.

d. ..

b.

e. .

c.
4.

Lapisan kerak bumi tersusun dari ............................................................................................

5.

Lapisan bumi yang paling tebal adalah lapisan .........................................................................

6.

Satu-satunya lapisan bumi yang berbentuk cair adalah lapisan ................................................

7.

Lapisan inti bumi luar terbentuk dari .......................................................................................

8.

Lapisan inti bumi bagian dalam merupakan pusat bumi yang terbentuk dari ............................

9.

Bagian bumi yang paling panas adalah ....................................................................................

10. Tiga jenis batuan yang membentuk kerak bumi adalah


a.
b.
c.
11. Batuan yang terbentuk karena pembekuan magma dan lava adalah batuan ..............................
12. Batuan yang terbentuk dari pengendapan adalah batuan sedimen atau batuan .........................
13. Batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena
tekanan dan panas adalah batuan malihan atau batuan ............................................................
14. Di dalam kerak bumi terdapat batuan yang masih cair&sangat panas yang disebut ...................
15. Magma yang mencapai permukaan bumi disebut .....................................................................
16. Contoh batuan beku adalah:
a.

c.

b.

d.

17. Contoh batuan sedimen atau batuan endapan:


a.

d. ..

b.

e. .

c.

18. Batu yang butirannya bundar dan besar adalah batu ................................................................
19. Batu yang butirannya kasar dan bersudut-sudut tajam adalah batu ..........................................
20. Batu konglomerat, breksi, dan batu pasir digunakan untuk ......................................................
21. Batu kapur digunakan sebagai bahan baku ..............................................................................
22. Contoh batuan malihan adalah:
a.
b.
23. Batu sabak merupakan bahan penting untuk membuat ............................................................
24. Penyebab utama perubahan keadaan permukaan bumi adalah karena ......................................
25. Pelapukan terjadi secara :
a.

c.

b.
26. Pelapukan fisika terjadi karena :
a.
b.
c.
27. Pelapukan kimia terjadi karena persenyawaan dengan .............................................................
28. Pelapukan biologi terjadi karena ..............................................................................................
29. Terpaan angin dan hujan mengakibatkan .................................................................................
30. Contoh pelapukan kimia adalah ...............................................................................................
31. Hujan asam adalah air hujan yang mengandung asam dari .......................................................
32. Contoh pelapukan biologi adalah .............................................................................................
33. Beberapa jenis tanah:
a.

c.

b.

d.

34. Tanah yang paling subur adalah tanah .....................................................................................


35. Air dibutuhkan manusia untuk .................................................................................................
36. Perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu adalah ...................
37. Penguapan air terjadi karena air terkena ..................................................................................
38. Pengaruh kegiatan manusia terhadap daur air adalah gas beracun dari kendaraan bermotor dan
pabrik menyebabkan ...............................................................................................................
39. Cara menghemat air adalah:

a. . .........................................................................................................................................
b. . .........................................................................................................................................
c. . .........................................................................................................................................
d. . .........................................................................................................................................
40. Peristiwa alam di Indonesia:
a.

d.

b.

e.

c.

f.

41. Alat untuk mengukur getaran gempa bernama ........................................................................


42. Gempa bumi mengakibatkan:
a.

c.

b.

d.

43. Gempa bumi dibedakan menjadi gempa bumi ..........................................................................


44. Gempa bumi vulkanik adalah gempa yang terjadi akibat ..........................................................
45. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang terjadi akibat ..................................................
46. Satuan getaran bumi yang diukur adalah .................................................................................
47. Gelombang lautan yang sangat besar dan sangat berbahaya ketika mencapai pantai akibat
gempa bumi yang terjadi di bawah lautan disebut ....................................................................
48. Tanah longsor terjadi akibat penggundulan hutan sehingga tanah tidak sanggup menahan
terjangan ................................................................................................................................ .
49. Topan badai ditimbulkan oleh .................................................................................................
50. Badan yang bertugas memberikan informasi tentang peristiwa alam yang akan terjadi adalah
Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
51. Usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir dan tanah longsor adalah:
a. . .........................................................................................................................................
b. . .........................................................................................................................................
c. . .........................................................................................................................................
52. Peristiwa alam yang masih dapat dicegah adalah .....................................................................
53. Sumber daya alam terbagi menjadi :
a. . .........................................................................................................................................
b. . .........................................................................................................................................
54. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berupa ............................................................

55. Bahan tambang meliputi :


a.

b.

56. Bahan yang bukan berasal dari makhluk hidup adalah .............................................................. .
Seperti ....................................................................................................................................
57. Bahan yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup adalah ..........................................................
seperti ....................................................................................................................................
58. Barang tambang yang terbentuk akibat pembusukan dan penimbunan sisa tumbuhan selama
ribuan bahkan jutaan tahun adalah ..........................................................................................
59. Barang tambang yang berasal dari jasad renik laut dan hewan yang tertimbun oleh lumpur
selama jutaan tahun adalah .....................................................................................................
60. Batu bara digunakan untuk :
a.
b.
c.
61. Penggunaan batu bara dikurangi karena dapat menimbulkan ...................................................
misalnya .................................................................................................................................
62. Batu bara disebut juga .. atau ......................................................
63. Dari penyulingan minyak mentah akan dihasilkan bahan-bahan sebagai berikut:
a.

d.

b.

e.

c.

f.

64. Logam yang kandungannya terbanyak dalam kerak bumi adalah ..............................................
65. Aluminium diambil dari alam dalam bentuk .............................................................................
66. Bijih bauksit adalah sejenis batuan yang mengandung .............................................................
67. Logam aluminium memiliki ciri-ciri:
a.

c.

b.

d.

68. Aluminium digunakan untuk:


a.
b.
c.
69. Logam kedua yang kandungannya terbanyak dalam kerak bumi adalah ....................................

70. Bahan dasar untuk membuat baja menggunakan jenis besi yang ..............................................
71. Besi dan baja digunakan untuk:
a.
b.
c.
72. Logam yang mahal harganya adalah ........................................................................................ .
73. Emas, perak, dan platina digunakan sebagai ............................................................................
74. Logam yang dapat menghantar panas dan listrik dengan sangat baik adalah ............................
75. Tembaga digunakan sebagai bahan pembuat ...........................................................................
76. Penambangan tenbaga di Indonesia terdapat di .......................................................................
77. Tembaga yang dicampur dengan timah dan seng menghasilkan ..............................................
78. Nikel dipakai untuk melapisi besi agar .....................................................................................
79. Besi dilapisi nikel menjadi mengilap dan biasa disebut .............................................................
80. Sumber daya alam yang dapat diperbarui diantaranya adalah ..................................................
81. Cara menghemat dan memelihara sumber daya alam:
a. . .........................................................................................................................................
b. . .........................................................................................................................................
c. . .........................................................................................................................................
82. Karena beberapa sumber daya alam tidak dapat diperbarui sehingga kita harus ......................
................................................................................................................................................
83. Untuk memperoleh bahan tambang, manusia membuat ...........................................................
84. Untuk memanfaatkan energi sinar matahari, manusia mengembangkan ...................................
85. Untuk mengembangbiakkan tanaman, manusia membuat ........................................................
86. Untuk mengembangbiakkan hewan, manusia membuat ...........................................................
87. Pemanfaatan sumber daya alam diantaranya adalah:
a.

b.

88. Bensin untuk ...........................................................................................................................


89. Kerosin/minyak tanah untuk ...................................................................................................
90. Vaselin untuk ..........................................................................................................................
91. Parafin untuk ...........................................................................................................................
92. Solar untuk .............................................................................................................................
93. Oli untuk .................................................................................................................................

94. Aspal untuk .............................................................................................................................