Você está na página 1de 2

Big Band Big Band Big Band Big Band q = 100

Douglas Almeida Soares


dodasoares@yahoo.com.br
Emoes
Ad Libitum Ad Libitum Ad Libitum Ad Libitum
Roberto Carlos
Base
5
A tempo A tempo A tempo A tempo
9
13
$
17
21
25
29
g
g
@
Strings
Intro
D B C
F#
Dm
@
Dm
G7

Voz
C
3
Em Eb Dm
3
Dm(7)
3
3
3
3
3
@
Dm7 G7 Dm G7 C
3
C7
@
C6 C7 C Em Eb Dm Dm(7)
3 3 3
3
3
3
3
@
Dm7 G7 Dm
3
G7 C C7
3 3
3
3
3
@
C6 C7 C
3
Em Eb Dm
3
Dm(7)
3
3
3
3
3
@
Dm7 G7 Dm
3
G7 C7
3
3
3
3
3
3
@
C7 F Fm Bb Em Em(b5)
3 3
3
3 3
3 3
3


_
_

_
_
_
_
_
_

_ _
_
_
_
_

_
_
_ _
_
_
_

_ ,
_
_ _ ,
_
_ _ _ _ , _ _ ,
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

. g
_ _
_
_

_ _ _
_
_
_

_
_
_
_ _
_
_
_
_

_ _

. g
_

_
_

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_
_ _ ,
_


g
. g
_

_
_

_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_ _
_
.
. g
_ ,
_
_ _ ,
_
_ _ _ _ , _ _ ,
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
g
. g
_ _
_
_
_ _
_
_
_
_

_ _
_

_
_
_
_
_ _
_
_
. g
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ , _ _
33
To Coda To Coda To Coda To Coda
37
41
D.S. al Coda D.S. al Coda D.S. al Coda D.S. al Coda
45
Coda Coda Coda Coda
46
50

54
58

@
A7 D7 G7
3
C
3
3 3
3
3
3
3
3
3
@
Dm7
-
G7
Brass
C Em Eb Dm Dm(7)
3 3 3 3
3
3 3
3
@
Dm7 G7 Dm G7 C C7
3
3
3
3
3
3 3 3
@
C6 C7
3
@
C
3
A7 D7 G7
3
3
3
3
3
3 3
@
C
3
Dm7
-
G7
Brass
Solo
C Em Eb
3
3
3 3
3
3
@
Dm
Dm(7)
Dm7 G7 Dm G7
3
3
3
3
3
3
3
3
@
C C7 C6 C7
Repeat and F.O.
3 3 3
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_ _
_

_ _ _
_
_ _
_
g
_ _ ,
_
_ _ _ , _ _ _ _
_
_
_
_
_
_
_
_ _
_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_

_
_ _
_
_
_
_ _

_

_
_

_
_
_ _
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_

_

_

_

. . g
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_ _
_
_ _
_
_
_
_
_

.
_ _ ,
_
_ _ _ , _ _ _ _
_
_
_
_
_
_
_
_ _
_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_

_
_ _
_
_
_
_ _

_

_
_

_
_
_ _
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_

- Emoes - Base
2