Você está na página 1de 5

Bank & verzekeringen

Hoofdstuk 2: Financile sector in enge zin


ACTUA
PSA bank maken Citroen & Peugeot (hebben bank opgericht), verleenden kredieten en leasings
voor die autos. Nu geven ze ook spaarrekeningen uit,

Nieuwe (Franse) bank in Belgi


2 spaarrekeningen type Distongo (plus)
Hoge rente!
o Risico
o Kredietwaardigheid (rating)
Voordeel?
o Financiering eigen activiteiten
o Krediet bij aankoop
o Beheer financile verrichtingen
Reeds in 2013 in FR

Zalando beursintroductie

Beursintro = IPO
Duits beurs (Frankfurt)
Introductieprijs = uitgifteprijs = 21,5
o Opgehaald K = 550 mio
Doel = groei op lange termijn bewerkstellingen/ nieuwe markten
Nog maar 1 maand winst gemaakt toch is het bedrijf 5 miljoen euro waard!!

Belgi

2.1

Haalt 2,255 miljard euro op aan negatieve rente (=bedrijven en landen die geld geven + rente
voor geld te mogen geven aan Belgi) Belgi is veilig!
Kredietinstelling

Belgische of buitenlandse onderneming die.


o Ontvangst nemen van gelddepositos of van andere terugbetaalbare gelden
o Het verlenen van kredieten voor eigen rekening
o Werkzaamheden bestaan het uitgeven van betaalinstrumenten in de vorm van
elektronisch geld
o Ander activiteiten pag. 46

2.2

Functies

2.2.1

Intermediatiefunctie

2.2.2

Beheer van betalingssystemen

2.2.3

(H4)
Aanbieden financile diensten

Desintermediatietendens

Klassieke intermediatie
o Spaargeld Bank Ondernemingen
Minder belangrijk
Evolueren meer naar een marktmodel
o Spaargeld Kapitaalmarkt () Ondernemingen
o Bank: makelaarsfunctie
Diensten!

Enkele minder traditionele activiteiten

2.3

voor nog inkomsten


activiteiten op pag. 48
Inkomstenbronnen

Rente inkomsten uit Financile intermediatie (heel belangrijk)


o Bedoeling verzoenen van beleggingsbehoeften en kredietbehoeften
o Schematische voorstelling pag. 49, figuur!!!
Schaal: veel personen samen betekent veel
Vele kleine depositos > groot krediet
Termijn: looptijd veranderen: korte termijn bij spaarrek., lange termijn bij
kredieten. Groot risico bank run: als iedereen zijn geld komt afhalen
Korte termijn > lange termijn
Renterisico
Munt: bank kan geld omzetten naar ander valuta + creditrente lager dan
debetrente bank winst te maken (rentemarge goed beheren, veel
variabel) => oppassen voor Risico
Deposito () > krediet ($)
o Intermezzo
Wisselkoersrisico
Stel $1,00 = 1,00
Wat als
o $1,10 = 1,00 of $1,00 = 1,90
o Dollar goedkoper
Impact op belegging van $1.000.000?
o Inleg: 1.000.000 $1.000.000
o Na wisselkoerswijziging: $1.000.000 910.000
o Voordelen
Schaalvoordelen <-> schaaltransformatie!
Kostenbesparing
Risicoreductie voor spaarder / belegger
Termijnverschil
Debiteurenrisico / kredietverleningsrisico het risico dat als je geld
leent aan iemand dat hij/zij niet terugbetaalt
o Verschillende mensen, veel geld voor op de beurs
o 1 of weinig personen, weinig geld voor op de beurs
Girale geldschepping
Niet tastbaar geld
<> chartaal geld

Niet alle depositos dienen cash beschikbaar te zijn


o Wet van de grote getallen vs. Geldopvraging
Kredieten versus reserve-cofficint

Beursvennootschap

Aandelen
Bedrijf A

Aandelen
Bedrijf B

Aandelen
Bedrijf C

Aandelen
Bedrijf D

Obligaties
Bedrijf D

Obligaties
Bedrijf E

Obligaties
Bedrijf F

Commissies op dienstverlening
o Fee business (provisies)

2.5

Werking

2.5.1

Bankenbalans

Waar haalt een bank haar geld?


o

Eigen vermogen
Kapitaal & reserves BUFFER
Allerlaatst die hun geld terug zien
Vreemd vermogen
Speciaal opvraagbaar VV
Leningen via obligatie uitgifte (HF13) & kasbonnen (HF5)
Clintendepositos
Andere kredietbronnen(HEEL BELANGRIJK VOOR DE BANK)
NBB: Permanente faciliteit beleningsfaciliteit tegen beleningsrente
(onderpand!!)
Als ze geld nodig hebben dat ze daar kunnen krijgen, ze moeten daar
interest op betalen en onderpand op kunnen geven (als garantie)
Bv.: overheidsobligaties van Belgi omruilen voor geld
o Obligatie van 1000 euro geen 1000 euro in geld, voor
geen risico (HAIRCUT), obligatie van een goed land dan
laagste HAIRCUT (5%)
ECB: openmarkttranactie (eurosysteem)

Onderpand! Aanbesteding! banken concurreren onder elkaar met


voorstellen van rentes, beste wordt gekozen
Korte termijn interbankenkrediet tegen interbankenrente banken die een
overschot hebben die aan andere banken leningen, kiezen de rente zelf
(euribor- rente, libor- rente)
Schandaal in die liborrente:
o Grootste banken (panel) beslissen wat de rente is op die dag, Belgi:
KBC, Belfius
o Gemiddelde van alle rentes die aan elkaar vragen
o Alle andere banken moeten die rente volgen
o Schandaal: onderlinge afspraken met concurrenten (de banken)
we hebben vandaag veel geld nodig dus kunnen ze goedkoop lenen
ofwel als ze genoeg geld hebben de euriborrente hoog zetten zodat
ze aan hoge rentes kunnen ontlenen, macht
o Heeft invloed voor ons, onze rente is dan ook lager of hoger
o Vertrouwensindicator
2.5.3

Wederbeleggingen

Waar gaat ze heen met haar geld?

permanente faciliteiten, - depositofaciliteit


o Parkeren ven geld bij eurosysteem
Interbancaire kredieten
o Tussen banken, via interbankenmarkt
Bankkredieten
o Aan particulieren, ondernemingen, overheid

Leverage komt op examen!!!!


Stel:

EV = 100.00
o Twee(2) leningen toekennen: rente inkomsten
+ vreemd vermogen
o 10.000 leningen toekennen: veel meer rente inkomsten
o Hefboom (leverage) financieren met schulden
Leverage ratio = EV/ Balanstotaal
o Voldoende buffer?
o Hoeveel keer heeft een bank haar eigen vermogen uitstaan bij een leverage ratio
uitstaan (rond de 3% blijven)

Oef.
Waar staat het op de balans:

2.5.4

Debetstand: actiefzijde
Door de bank uitgegeven kasbonnen: passiefzijde
Cash: actiefzijde
Belgisch staatspapier: actiefzijde
Risicos

Kredietrisicos
o Solvabiliteitsproblemen kredietnemer
Renterisicos
o Veranderlijkheid KT-rente
o Actief beheren of elimineren (renteswap)
Wisselkoersrisico
Liquiditeitsrisico
Marktrisico

Hedging indekken van risicos

Risicos indekken

Correcte inschatting
Diversificatie
Indekking op de markt
Marge incalculeren
Buffer voorzien via eigen vermogen
Buffer voorzien via liquide activa

Thesauriebeheer- AM

Liquiditeit van de bank garanderen


Doel
o Optimale inzetting grondstoffen bank
o Optimaliseren winst
o Voldoende maar minimum liquide middelen aanhouden
Opgravingen rendement
Behoeften van de clinten
technische redenen
Conjunctuur