Você está na página 1de 5

wiczenie 1

Temat : Badanie czwrnikw z elementw biernych


Celem dwiczenia byo zapoznanie si z zasadami dziaania filtru dolnoprzepustowego RC, filtru
grnoprzepustowego RC oraz filtru pasmowoprzepustowego RC (tzw. filtru Wiena).
1. Badanie filtru dolnoprzepustowego RC.

Na pytce prototypowej zbudowano powyszy ukad. Wartoci rezystora i kondensatora wynosiy


nastpujco: R=1.5k i C=10nF. Do wejcia filtru doprowadzono sygna sinusoidalny o czstotliwoci
f=10 kHz i napiciu midzyszczytowym Uwe=6V. Do wejd oscyloskopu doprowadzono sygnay z wyjd
filtru, i dokonano zrzutu z oscyloskopu.

Kana pierwszy (niebieski kolor) jest przebiegiem sygnau wejcia, a kana drugi (kolor czerwony) sygnau wyjcia.

Postpujc analogicznie przykadano do wejcia t sam wartod napicia i dla rnych czstotliwoci
f badano przbiegi. Przeprowadzone pomiary spisano do poniszej tabeli. Dla f [kHz] i U [V]
f
Uwy
ku

0.1
6
1

0.316
5,68
0,9466667

1.0
4,4
0,733333

3.16
2,08
0,346667

10.0
0,88
0,146667

31.6
0,4
0,066667

100.0
0,32
0,053333

316.0
0,24
0,04

1000.0
0,16
0,026667

3160.0
0,16
0,026667

Korzystajc z powyszych wynikw spodzono wykres zalenoci wspczynnika


przenoszenia napiciowego od czstotliwoci.

wspczynnik przenoszenia
napiciowego k

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.1

0.316

1.0

3.16

10.0

31.6

100.0

316.0

1000.0

3160.0

Czstotliwo [kHz]

Nastpnie, do wejcia filtru doprowadzono sygna prostoktny o czstotliwoci 10 kHz i napiciu


midzyszczytowym Uwe=6V. Po analizie sygnaw na ekranie oscyloskopu dokonano zrzutu ekranu
dla przypadku, ktry najlepiej przedstawia cakowanie sygnau prostoktnego.

Kana pierwszy (niebieski kolor) jest przebiegiem sygnau wejcia, a kana drugi (kolor czerwony) sygnau wyjcia.

2. Badanie filtru dolnoprzepustowego RC.

Na pytce prototypowej zbudowano powyszy ukad. Wartoci rezystora i kondensatora wynosiy


nastpujco: R=1.5k i C=10nF. Do wejcia filtru doprowadzono sygna sinusoidalny o czstotliwoci
f=10 kHz i napiciu midzyszczytowym Uwe=6V. Do wejd oscyloskopu doprowadzono sygnay z wyjd
filtru, i dokonano zrzutu z oscyloskopu.

Kana pierwszy (niebieski kolor) jest przebiegiem sygnau wejcia, a kana drugi (kolor czerwony) sygnau wyjcia.

Postpujc analogicznie przykadano do wejcia t sam wartod napicia i dla rnych czstotliwoci
f badano przbiegi. Przeprowadzone pomiary spisano do poniszej tabeli. Dla f [kHz] i U [V]
f

0.1

0.316

1.0

3.16

10.0

31.6

100.0

316.0

1000.0

3160.0

Uwy
ku

0,8
0,133333333

1,84
0,306666667

4,24
0,706666667

5,76
0,96

6
1

6,08
1,013333333

6,08
1,013333333

6,08
1,013333333

6,16
1,026666667

6,4
1,066666667

Korzystajc z powyszych wynikw spodzono wykres zalenoci wspczynnika


przenoszenia napiciowego od czstotliwoci.

wspczynnik przenoszenia
napiciowego k

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.1

0.316

1.0

3.16

10.0

31.6

100.0

316.0

1000.0

3160.0

Czstotliwo [kHz]

Nastpnie, do wejcia filtru doprowadzono sygna prostoktny o czstotliwoci 10 kHz i napiciu


midzyszczytowym Uwe=6V. Po analizie sygnaw na ekranie oscyloskopu dokonano zrzutu ekranu
dla przypadku, ktry najlepiej przedstawia rniczkowanie sygnau prostoktnego.

Kana pierwszy (niebieski kolor) jest przebiegiem sygnau wejcia, a kana drugi (kolor czerwony) sygnau wyjcia.

3. Badanie filtr pasmowoprzepustowego RC.

Na pytce prototypowej zbudowano powyszy ukad. Wartoci rezystorw i kondensatorw wynosiy


nastpujco: R1=R2=1.5k i C1=C2=10nF. Do wejcia filtru doprowadzono sygna sinusoidalny o
czstotliwoci f=10 kHz i napiciu midzyszczytowym Uwe=6V. Do wejd oscyloskopu doprowadzono
sygnay z wyjd filtru, i dokonano zrzutu z oscyloskopu.

Kana pierwszy (niebieski kolor) jest przebiegiem sygnau wejcia, a kana drugi (kolor czerwony) sygnau wyjcia.