Você está na página 1de 517

CATALOGUS BIBLIOTHECAE MUSAI NAT.

HUNGARICI
II.

LITTERAE A R M A L E S . VOL. 3.

M A G Y A R N E M Z E T I MZEUM
KNYVTRNAK

CMJEGYZKE
CMER ES LE V E LE K
3. KTET
LERTA
R

f D - LDSY A N T A L
SAJT AL RENDEZTE

H
R

D - CZOBOR ALFRD

BUDAPEST
R

KIADJA D - LDSY JZSEF


1937

M A G Y A R N E M Z E T I MZEUM
KNYVTRNAK

CMJEGYZKE
ii.

CMERESLEVELEK
3. KTET
1601 1657

BUDAPEST
R

KIADJA D - LDSY

JZSEF

M A G Y A R N E M Z E T I MZEUM
KNYVTRNAK

C M E R E S L E V E LEI
3. KTET
1601 1657

LERTA
R

f D LDSY A N T A L

EGYETEMI NY. R. TANR

SAJT AL R E N D E Z T E
R

D - CZOBOR ALFRD

BUDAPEST
1937

f Dr. LDSY ANTAL

KNYV-1
v

T A R A

Btym,

dr. L D S Y A N T A L
emlkre.
Antal btymnak 1932. vi jlius h 14-n trtnt el
hallozsa
utn iratai rendezse kzben rtalltam kt
vaskos kziratktegre
abbl a nagy szorgalommal egybe
lltott munkjbl,
melynek els s msodik
ktete
nyomtatsban,
mint a Magyar Nemzeti Mzeum
Knyv
tra Cmjegyzknek
II. sorozata Cmereslevelek"
c
men jelent meg s heraldikusaink kzkelet
kziknyve.
Elhalt btym elbeszlseibl
tudom, hogy az
tulajdonkpeni
szakmjn,
a kzpkornak
mintegy ISO
vet kitev peridusn kvl, melyet elszeretettel
tanul
mnyozott
s mveit, szinte fanatikus odaadssal
fog
lalkozott a trtnelem kt segdtudomnyval,
a heraldi
kval s a geneologival.
Klnsen
kedvelt
passzija
volt a Nemzeti Mzeum cmeresleveleinek
tanulmnyo
zsa s minden lehett elkvetett, hogy a Nemzeti M
zeum e gyjtemnye
minl jelentsebben
gyarapodjk.
Nemcsak belfldn, de klfldi tjain is kutatott, gy
csaldoknl,
mint a knyvkereskedknl
s
antikvriu
soknl a magyar cmereslevelek
utn. gy tudom, hogy
nagyrszt
az gyjtszenvedlynek
tulajdonthat,
hogy amg a Cmereslevelek"
els ktetnek
1904-ben
trtnt megjelensekor
a Nemzeti Mzeumnak
ilynem
anyaga csak 631 drb volt, btym munkjnak
1930.
vben trtnt lezrsa idejben ez a szm oly magasra

emelkedett, hogy a Kzirattr


anyagval
egytt mr
mintegy 5000 cmereslevl
lersa lett volna
kzlhet.
De csak lett volna, mert ami btymnak sok szomor
sgot okozott az arra illetkesek a mintegy 5 hatalmas
ktetre men kzirat kinyomatst,
utalva a hbor
okozta nehzsgekre,
majd a forradalmi llapotokra s az
ezeket kvet valutaromlsra,
egyre elodztk,
s csak
1923-ban, majd 1930-ban sikerlt vgre a
Cmeres
levelek" msodik ktetnek
egy-egy, mindssze
1010
vet kitev fzett megjelentetni.
Btym folyton aggdott mg egy vig tartott
slyos betegsge
alatt is , hogy az a sok
fradsg,
melyet e munkjra fordtott, hibaval volt,
egyszeren
feledsbe fog menni az egybelltott
anyag, s idvel ta
ln mg a kzirat is elkalldik.
Gyakrabban
mondtam
neki, hogy vegye vissza a Nemzeti Mzeumnak
tadott
kziratt s rizze meg sajt knyvtrban.
Errl hal
lani sem akart, mert azt nzetlenl a Nemzeti Mzeum
tulajdonnak
tekintette. gy ltszik
azonban, hogy
egyenknt kezdte haza hozni az els kziratktegeket
es
rgppel
msolatokat
kszttetett
rluk,
nyilvnvalan
azzal a szndkkal,
hogy legalbb a msolatok
maradja
nak
birtokban.
gy talltam hagyatki
iratai kzt az emltett kt
kteget, mr legpelve. Minthogy pedig az elmlt 1936.
vben mr negyedik vfordulja volt annak, hogy btym
elhallozott,
s nem lttam jelt annak, hogy a munka
folytatlagos
kiadsra
sor kerlhetne,
elhatroztam,
hogy btym ezen munkjt sajt kltsgemen
kinyoma
tom s a magyar tudomnyos
krknek
hozzfrhetv
teszem.
A Cmereslevelek"
kziratnak
tovbbi ht ktegt
ezrt felkutattam a Nemzeti Mzeumban
s dr. Fitz
Jzsef r, a Magyar Nemzeti Mzeum Orszgos
Szch-

nyiKnyvtra
figazgatjnak
hozzjrulsa
utn hozz
lttam a III. ktet kinyomatshoz.
Miutn nem vagyok
szakember, mint jogsz s volt kzigazgatsi
tisztvisel,
termszetesen
a sajt al rendezst
nem
vgezhettem.
Dr. Herzogh Jzsef r, az Orszgos Levltr
figazgat
jnak szves tbaigaztsa
folytn ez okbl felkrtem
b
tym rgi bartjt, dr. Czobor Alfrd flevltrnok
urat,
hogy a munka sajt al rendezsnek
fradsgos
rszt
vllalja.
Czobor flevltrnok
r buzg s
fradhatatlan
munkssgnak
tudhat be, hogy a
Cmereslevelek"
III-ik ktete a kinyomats
tekintetben
trtnt
elhatro
zsom utn alig 6 hnapra mr elhagyhatja a sajtt,
pedig a ktet krlbell 32 vet tesz ki, 129, a szvegbe
nyomott cmerrajzzal.
Fogadja a Flevltrnok
r rend
kvli buzgsgrt
s a munka irnt tanstott szerete
trt, mellyel annak megjelenst
lehetv tette, szinte,
hls
ksznetemet.
Adja Isten, hogy a tovbbi ktetek kiadsa megfe
lel idben szintn ily jl sikerljn, s taln
kt-hrom
v multn a munka teljes egszben elhalt btym
eml
kre megjelenhessen s a Magyar Tudomny
rendelke
zsre
llhasson.
Budapest, 1937. vi janur h

7-n.

Dr.

ldsy

Jzsef

ny. belgyi h. llamtitkr.

ELSZ.
ldsy Antal dr. lete javt tlttte el a Magyar Nemzeti M
zeum cmeresleveleinek feldolgozsval. Mint az Orszgos Sz
chnyi Knyvtr tisztvislje, 30 ves korban kezdte el s tbb
mint 30 ven t folytatta, egszen hallig, s a feladatot, melyet
maga el tztt, teljesen s tkletesen befejezte. 1912-ben k i
lpett az Orszgos Szchnyi Knyvtr szolglatbl, egyetemi
tanr lett, de j munkakrben is lankadatlanul, tiszta nzetlen
sggel, a tudomnya irnti lelkesedsbl folytatta a megkezdett
munkt. Lelkben s szorgalmval a mink maradt akkor is,
amikor hivatalosan mr nem volt a mink, s amit mint a knyv
tr tisztviselje elkezdett, azt ellenszolgltatsra nem sz
mtva nem szaktotta flbe, amikor dszesebb s magasabb
polcra kerlt. Ezzel az ifjabb nemzedknek a ktelessgrzet,
a trgyszeretet, az nzetlensg s a hsg ragyog pldjt
mutatta.
sszesen mintegy 5000 cmereslevelet rt le s a lersukra
legalbb ugyanannyi rt, a velk kapcsolatos kutatsokra s
meghatrozsokra pedig valsznleg mgegyszer annyit ford
tott. E g y tuds letmunkja. Hogy mve tudomnyos rtkben mit
jelent, azt nem kell magyarznom. A magyar cmertrtnet s
genealgia elsrend forrsgyjtemnye. A z Orszgos Szchnyi
Knyvtr bszke r, hogy hivatalos kiadvnyai sorozatban jelen
hetett meg.
Amikor 1904-ben az els ktet s 1930-ban a msodik ktet
kibocsttatott, a lert cmereslevelek mg mind az Orszgos Sz
chnyi Knyvtr llomnyba tartoztak. Azta nagyrszk a m
zeumi levltrral egytt thelyeztetett az Orszgos Levltrba. De
egy hasonlkppen nagy rszk megmaradt az Orszgos Sz
chnyi Knyvtr, nevezetesen annak kzirattra llomnyban s
ppen a most sajt all kikerlt s az ezt kvet befejez ktetek
is nagy rszben ezeket trgyaljk.
A z Orszgos Szchnyi Knyvtr ezeket a befejez ktete
ket a sajt erejbl nem tudta volna kiadni. N a g y szerencse, hogy

erre ldsy Jzsef dr. h. llamtitkr r szemlyben nemeslelk


maecens vllalkozott. Kegyeletteljesen testvre letmvt akarta
megmenteni s amikor ezt tette, lemrhetetlen becs szolglatot tett
a tudomnynak s a Magyar Nemzeti Mzeumnak is. Nagyjelen
tsg elhatrozsrt s ldozatkszsgrt tiszteletteljes hl
mat fejezem ki eltte.
A sajt al rendezs nagy szakrtelmet s fradsgot kvn
munkjrt Czobor Alfrd dr. flevltrnok urat illeti szinte el
ismersnk s ksznetnk. Mint a Magyar Heraldikai s G e
nealgiai Trsasg titkra s a Turul" szerkesztje, rgi munka
trsa volt ldsy Antalnak s az kziratait s jegyzeteit senkisem tudta volna jobban rendezni s kiegszteni, mint .
1904-ben Fejrpataky
Lszl,
az Orszgos Szchnyi
Knyvtr akkori igazgatja, az els ktethez rt elszavt azzal
a remnnyel fejezte be, hogy hamarosan megjelenhetik a folyta
tsa. M a , 33 vvel ksbb, vgre a nagy m kiadsnak befeje
zse eltt llunk. Megilletdssel bocstjuk a nyilvnossg el s
fjdalommal gondolunk arra, hogy illusztris szerzje mr nincsen
az lk sorban.
Budapest, 1937. janur havban.

Dr. Fitz Jzsef


az Orszgos Szchnyi Knyvtr
figazgatja.

BEVEZETS.
Tbb mint hrom vtizede annak, hogy a Magyar Nemzeti
Mzeum Orszgos Szchnyi Knyvtrnak katalgusai sorozat
ban megjelent a Cmereslevelek
els ktete, mely dr. ldsy An
talnak, akkor mg a mzeumi levltri osztly fiatal tisztviselj
nek a szorgalmbl az ott 1904-ig sszegylt cmereslevl-anyag
lerst tartalmazza. E z a levltri csoport azonban oly rohamo
san s nagy arnyokban gyarapodott, kivlt ldsy ez irny
odaad gyjtsi buzgalma folytn, hogy elllott tovbbi ha
sonl feldolgozsnak a szksge, ezt a feladatot is vllalta
s most mr a mzeumi kzirattr enem terjedelmes anyagnak
is a bekapcsolsval, nzetlenl s hatrtalan lelkiismeretessg
gel folytatta a hatalmas munkt, mg azutn is, hogy 1912-ben
egyetemi tanrr kineveztetett. Pratlan munkateljestmnynek
eredmnye 1917 szre krlbell t nyomtatott ktetet betlt
kzirat lett. S br az akkori viszonyok kziratnak kiadst meg
akadlyoztk, ennek ellenre egszen 1932-ben bekvetkezett
hallig fradhatatlanul folytatta a mzeumi levltrba idrl idre berkez cmereslevl-szerzemnyek kijegyezgetst, m
solst. gyszlvn utols napjaiig, mg slyos betegsge gyba
nem dnttte, srn felkereste e clbl rgi kedves munkahelyt,
a Nemzeti Mzeum levltri osztlyt. Ennek ksznhet, hogy
midn 1923-, majd 1930-ban mvnek az 1600. vig kiadott c
meresleveleket fellel II. ktete kt fzetben megjelent, ezekben
az 1930. vi jlius h vgig berkezett cmereslevelek lersa is
bennfoglaltatik. p gy kiegsztette kziratnak tbbi, mg k i
adatlan rszt is. A testvri kegyelet s a magyar tudomnyos
munkssg rtkelse most megvalstotta, hogy az elhunyt tu
ds nagybecs kziratnak ez a kiadatlanul maradt folytatsa,
ezttal a Cmereslevelek III. ktete, s vrhatlag a tovbbiak is
megjelenjenek.
A most kzreadott ktet folytatlagosan a Nemzeti Mzeum
levltri s kzirattri osztlynak az 1601-tl 1657-ig, III. Fer
dinnd uralkodsa vgig terjed idbl val cmeresleveleit irja

le s pgy, mint a II. ktetben, az 1930. vi jlius h vgvel


zrja az 1904 ta begylt cmereslevelek sort. Kzlk azok
nak az jabb szerzemnyeknek a lersa, melyeket az elhunyt
szerz legnagyobbrszt kijegyzett ugyan, de lemsolsukra kz
bejtt halla miatt mr nem kerlt sor, a sajt al rendezs fo
lyamn ptoltatott. Egyebekben a szvegkzls a kzirathoz tel
jesen hen s az I. s II. ktet mintjra trtnt. A forrsidze
teket s rvidtseiket illetleg pedig az egyntetsg is meg
kvetelte, hogy ezek az elz ktetekben hasznlt formjukban
meghagyassanak. A z t a nhny megjegyzst, mely a sajt al
rendezs kapcsn felmerlt, (Ce.) nvkezdbet-jelzssel lttuk el.
Minden egyb tudnival a kt korbbi ktet bevezetseiben olvas
hat. A fbbeket szksgesnek tartjuk ehelytt megismtelni.
A z I. ktetben kzlt armlisszvegek jabb elfordulsuk
esetn mellztettek. A mzeumi levltrban akr eredetiben, akr
msotban rztt s msolatban a kzirattrban is meglev armlisok kzl a kzls alapjul a levltri szveg szolglt, termsze
tesen a kzirattri szveg jelzetnek is a feltntetsvel. A tbb
kziratban fennmaradt armlisok kzl mindig az els helyen
emltett van kzlve. A msols utjn kszlt szvegek nyilvn
val tollhibi, kln felemltsk nlkl, kijavttattak. A kzirat
tr hinyos keltezs, vagy a cmerszerznek csak csaldi nevt
tartalmaz darabjai a Kirlyi Knyvek kiadott jegyzke, a Siebmacher-fle cmerknyv s egyb genealgiai mvek alapjn k i
egsztst nyertek. A kiegsztst szgletes zrjel [ ] jelzi. Ahol
a napi keletet nem sikerlt megllaptani, nincs kizrva az illet
msol tvedse.
A kzlt cmerrajzok az eredeti cmerkpeknek felre kicsi
nytett reprodukcii. Csak az eddig mg kzz nem tett, vagy l
nyeges eltrsekkel kzreadott cmerek rajzai kzltetnek. A r r a
nzve, hogy melyik cmer ismert, elssorban a Siebmacher-fle
cmerknyv volt az irnyad. A nvmutat e ktethez ugyanazzal
a mdszerreel kszlt, mint az elbbi kt ktet. A fcmerszerzk nevei kurzv betkkel vannak szedve. H a a csald- s kereszt
nv is egyezik s a ms-ms csaldhoz val tartozst elnv
sem mutatja, a megklnbztetst a cmereslevl keltnek a k i
ttelvel dombortjuk k i . Minthogy az 1600-as vektl kezdve
egyre gyakoribbak a ketts csaldnevek, e ktet nvmutatjban
rjuk sztbontva kln-kln is utalunk. A nvmutat utn a c
merrajzok betrendes jegyzkt adjuk, a csaldnv mellett a
cmeradomnyozs keltnek a feltntetsvel.
A forrsidzetekben csupn a kzirattri anyag rzsi helye
s jelzete van megnevezve; a jelzsnlkliek, valamint azok, me
lyeknl valamely csald levltrra trtnik utals, a mzeumi le-

vltr darabjai. Megjegyzend, hogy utbbiak, miutn az


1934 : VIII. tc. a Magyar Nemzeti Mzeum levltri osztlyt a
M . K i r . Orszgos Levltrral egyestette, ma mr ennek rizet
ben vannak.
Mg a II. ktet a kzpkorbl s az 1600. vig terjedleg 487
cmereslevl s rangemels lerst adja, 63 drb cmerrajzzal, a
most kzrebocstott ktet csupn 1601-tl 1657-ig 1070 darabot
tartalmaz, 129 cmerrajzzal. Ezekbl a magyarorszgi cmeres
levelekre 1055, a klfldiekre 15 drb esik. A feltn arnytalan
sgot az elz" ktettel szemben megmagyarzza egyrszt a k
zpkori s kzvetlenl a mohcsi vsz utn kiadott cmereslevelek
meglehetsen gyr volta, fleg azonban az a tny, hogy a X V I I .
szzadban klnsen nagy mreteket lt tmeges adomnyozsuk,
mgpedig prhuzamosan, gy a magyar kirlyok, mint az erdlyi
fejedelmek rszrl. A cmerkpek ez idben technikai kivitel te
kintetben a korbbiakhoz kpest hanyatlst mutatnak; klnsen
az erdlyi fejedelmek ltal adomnyozottak. Utbbiak tlnyom
rsze igen kezdetleges s a heraldikai szablyokat egyltaln
nem veszi figyelembe; emellett a sisakdsz rluk srn elmarad,
st nem ritka eset, hogy az egsz cmerkp helye megfestetlenl,
resen van hagyva. Br a kirlyiak kztt akadnak ebben az id
ben mvsziesebb kivitelek nlunk is, ilyeneket nagyobb szm
ban mgis a klfldiek kztt tallunk. Ekkortjt jelennek meg
a kirlyi cmereslevelek sorban mind gyakrabban a knyvalakuak
is. A kzlt armlisok kztt nagy szmban vannak olyanok, me
lyek eddig teljesen ismeretlenek voltak, s a melyek a Kirlyi
Knyvekbe sincsenek bevezetve.
A z elmondottak sorn rmutattunk arra, hogy a sajt al
rendezs alkalmval szntelenl szem eltt tartottuk, hogy ez a
most megjelent ktet is hven adja vissza szerzjnek elgondol
sait. Kvetve a korbbi ktetekben ltala lefektetett irnyelveket
s mdszert, teljes igyekezettel azon voltunk, hogy feladatunknak
megfeleljnk s az elhunyt tuds mve az emlkhez mlt testet
ltsn, sszhangban kitztt cljval, melyet mg letben a leg
nyomatkosabban azltal fejezett k i , hogy tudomnyos plyj
nak legterjedelmesebb s legfrasztbb munkjt a heraldikai s
genealgiai tudomnyszakok szolglatba lltotta.

Dr. Czobor Alfrd.

RVIDTSEK.
E . bj. 5 3 E g y s z e r bejegyzs.
E . fj. = E g y s z e r feljegyzs.
E. m. = E g y s z e r megemlts.

MAGYARORSZGI CMERESLEVELEK.

1.
1601 mrcius

1.

Prga.

Rudolf kirly Rael Antalnak, a szepesi bnyavrosok provisornak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, linea quasi per mdium
transversum ducta, inferne in tres areas sive campos divisum, quorum medius a fundo scuti in pyramidis formn assurgens, aureoque
colore rutilans coelestinum, ac alii coerulei singulos aureos liliorum
flores continere, in superiori vero aureo scuti campo integer coelestini coloris pelicanus pedibus dispositis insistere, alisque expansis
ac in dextrum scuti latus conversus, rostro pectus cruentum vellicare cernntur. Scuto incumbentem galeam militarem clatratam
sive apertam, regio diademate, integrum priori per omnia similem
pelicanum, aureos itidem liliorum flores in mdia alarum extensarum proportione gestantem producente ornatam. A summitate vero
sive cono galeae laciniis seu lemniscis utrinque aurei et coelestini
colorum in scuti extremitates sese diffundentibus, illudque apprime
exornantibus."
Kihirdettetett Szepes vrmegynek
Lcsn tartott kzgylsn.
F g g pecsttel. A Rhaell-csald
Siebmacher, 544. 1. 390. t. II.
469.

A csald
sz.

nmet

1602

prilis

30-n

levltrban.

birodalmi cimereslevelt

1558-bl 1. II. k. 273.

1.

2.
1601 prilis

2.

Prga.

Rudolf kirly Smugker Lajosnak, nvrnek Czilinger Mr


tnak s ennek fia Czilinger Jnosnak, rgi nemessgket meg
erstve, cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, quod a superiore dextro versus inferiorem sinistrum scuti angulum lamina
nigra late ducta distinguere, in qua integer naturlis fulvus leo, ore
hianti, lingua rubcunda exerta, cauda supra
dorsum reflexa, posterioribus pedibus dispositis ac in dextrum scuti latus conversus
sursum tendere, anteriorum vero pedum lev
ad rapiendum protenso, dextro vero cristam
albam ardearum gestare, iuxtaque ex utraque parte singula ardearum crista fixa esse
conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam
militarem apertam, regio diademate, dimidium, priori per omnia corformem fulvum
leonem, ardearum cristam similiter uno pede
tenentem producente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis,
hinc nigri et aurei, illinc rubri et albi colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque apprime exornantibus."
Kihirdettetett 1614 szeptember 15-n Pozsony vrmegynek
Samarjn tartott itlszkn.
F g g pecst

tredkvel.

3.
1601 prilis

2.

Prga.

Rudolf kirly Nndori Tatos Jnosnak, Morocz Gergelynek,.


Martosi Morocz Balzsnak, nvrnek Kele Erzsbetnek s
lenynak Annnak, rgi nemesgket megerstve, cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, trifida
naturali petra in fundo stratum, cuius eminentiori intermedio b i pennis nudus, cuspide sursum versus labentique similis fixus esse,
eique integer sylvestris acer albus equus, ore hianti, cauda elevata,
posterioribus pedibus coniunctis, ex sinistro inferiori rupis iugo
emergens, anterioribus vero dextro quidem ad saliendum extenso,
laevo autem inniti cernuntur. Scuto incumbentem galeam militarem
apertam, regio diademate, dimidium priori per omnia conformen
sylvestrem album equum, ore bipennem per mdium frendentem, et
utrisque pedibus ad currendum aptatis proferente ornatam. A sum
mitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc aurei et

coelestini, illinc rubri et albi colorum, in scuti oram fluitantibus,


illudque apprime et decenter exornantibus."
Kihirdettetett Nyitra vrmegynek 1602 prilis 16-n tar
tott kzgylsn. A cmereslevl alapjn Morocz Ambrus, Jnos,
Balzs, Istvn, Ferenc, Jnos, Mrton, ifj. Jnos s Mtys
1697 november 22-n Komrom vrmegye nemesei sorba fel
vtettek.
Kzirattr, 1032. fol. lat. a 119122. lapon.

4.
1601 augusztus 24.

Prga.

Rudolf kirly Markovics Miklsnak, Istvnnak, Gyrgynek,


Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum coelestini coloris, in quo integer naturlis griphus,
pedibus posterioribus dispositis, ore hiante, lingua rubicunda
exerta caudaque intra pedes reflexa, alis expansis, anteriori pede
ad rapiendum protenso, dextro frameam strictam vibrare conspicitur. E galea dimidius gryphus priori similis exurgit. Laciniae
coeruleae-aureae et rubrae-albae."
Kzirattr, 227. fol. lat. a 111. lapon s 2540. fol. lat. a 20. lapon.
Siebmacher, 401. 1. 298. t. 1.

5.
1601.
Rudolf kirly Horvth
adomnyoz.

Mrtonnak

nemessget s cmert

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin. az 53. lapon. E g y s z e r bejegyzs. 1331. fol. hung. a 9/b. l a
pon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 20. oldalon. S c u t .
Equus praeruptam petram scandens."

6.
1601.
Rudolf kirly Oroszy Andrs vci kapitnynak, fiainak
Gyrgynek s Andrsnak s testvreinek Mihlynak s Ferenc
nek rgi nemessgt megersti.
*

Kzirattr.

3623.

fol.

lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit.

Zemplin. a 101 / b . lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr,


1832.

com.

Cmereslevelek,

III. 15. a 34. oldalon. E . OV

7.
1601.
Rudolf kirly Rimaszombathy Istvnnak
cmert adomnyoz.
Kzirattr. 3623. fol. lat.
Levltr, Cmereslevelek,

1832.

a
III.

nemessget

121/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

15.

36.

oldalon

1610-i

kelettel.

Equiib. praeruptain petram scandens."

8.
1601.
Rudolf kirly Szentmiklssy Jnosnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln vrmegyben.
Kzirattr, 3623. fol.
Zemplin. a 139.

lat.

Elenchus

actor.

lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg.
1331.

nobilit.

com.

fol. hung. a

26/b.

lapon. E . fj.

9.
1601.
Rudolf kirly Szch Gyrgynek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elenchus

actor.

Zemplin. a 145/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg. nobilit.

1331.

fol. hung.

com.
a

29.

lapon. E . fj.

10.
1602 szeptember 20.

Prga.

Rudolf kirly Trk Jnosnak s Pternek, Jnos felesg


nek Lukcs Margitnak s Pter felesgnek Czk Borblnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1626 prilis 20-n G mrn tartott itlszkn.

Ezzel az armlissal Trk Jnos fia Mtys fia Istvn ne


messgt Gmr vrmegyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 35. lapon s u. ott a 7/b. lapon, mely
szerint ezzel az armlissal Trk Mtys cs Jnos is igazoltk nemess
gket Gmr megyben.
11.
1602 prilis 22.

Gyulafehrvr.

Bthory Zsigmond erdlyi fejedelem Tasndi Balog Lrinc


nek s testvrnek Pternek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet triangulare in medio divisum, cuius inferior
regio coeruleum, superior vero rubeum
colorem refert, in eius autem basi corona
regia suis lineamentis depicta ponitur,
ex qua homo dimidius in superiofem
scuti regionem erectus, rubea vste indutus, umbilicotenus eminere, dextraque
stricto ense, sanguine consperso, caput
hostile transfixum sustinere conspicitur.
Supra scutum galea militaris clausa,
diademate regio exornata ponitur, ex
cuius cono teniae sive lemnisci variorum
colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partm pulcherrime
ambiunt et exornant."
A cmerkpen a takark szne mindkt oldalon vrs-srga
(arany).
Kihirdettetett 1609 jnius 24-n, hol s mely
a kihirdetsi zradk nem mondja meg.
Fgg

pecstje

megyben,

elveszett.

12.
1602 jnius 27.

Prga.

Rudolf kirly Szinyei (de Zynye) Merse Gyrgynek s test


vreinek Istvnnak, Kristfnak, Miklsnak s Erzsbetnek, rgi
nemessgket megjtva, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, ex cuius
fundo trijugis viridis monticulus assurgit, cui regium diadema est
, impositum, ex quo angelus vste candida indutus et caput serto

Ml

laureo ac viridi redimitus, crucemque in capite rubram gestans ac


stla rubra in formn crucis in pectore cinctus, expansis alis, placidoque vultu, demissis ambabus manibus piscem grandem supra
coronam transpositum deprimendo tenens contemplari atque pubetenus emergere conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem
apertam sive clatratam, ingenuae solidaeque nobilitatis decus,
aurea torque et monili dependente conspicuam, regioque diademate
ornatam, ex quo priori per omnia similis angelus unacum pisce
eminere cernitur. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu
teniis, hinc caelestini et aurei, illinc rubri et albi colorum, circum
scutum ipsum volitantibus, illudque eximie adornantibus."
A z oklevl a cmerszerz csaldjrl kvetkezkp emlke
zik meg:
. . . celebri et antiquissima, necnon utroque parente nobili in
regno nostro Hungri famlia, iisque maioribus natus esses, qui
non solum originem suam ad praeclaram nobilemque famlim
Merse in Galliis existentem referunt, verum etiam qui constantem
suam erga antecessores nostros, divos quondam Hungri reges
fidem probarint, acceptam a maioribus nobilitatem ita omnis generis ornamentis, quae vei a natura, vei ab arte atque usu acquisivisti, decorare atque illustrare conatus es, ut domui et famli
tuae multum claritatis virtutibus tuis addideris, ac in cancellariam
nostram Hungaricam accitus, commissa tibi negotia et secreta ea
fide, diligentia et sedulitate a certis iam annis tractaris, ut te non
inmerito ad latus nostrum manere ac in ministrum sive aulae
nostrae caesareae familiarem domesticum benigne creare voluerimus, ubi in illis aliisque nobis, quae abs te prefecta sunt, gratissimis obsequiis praeclarum tui specimen edis, ac etiamnum continue
praestas. Quibus tuis virtutibus et meritis sancta etiam apostolica
sedes permota, quo te nimirum in servitiis nostris contuleras,
praefato palatinatus titulo ornatum atque honoratum te ex urbe
dimittere non dubitavit, ut alii labores tui, in variis itineribus,
arduisque nostris negotiis nobis fidelissime impensi nunc praetereantur."
F g g pecsttel, a Szinyei M e r s e - c s a l d levltrban. Kzirat
tr, 2211. fol. lat. I. kt. a 244246. s 2278. fol. lat. VIII. kt. a 176
177. lapon.
Siebmacher 416. 1. 308. t. Az itt kzlt cmerrajz az eredetitl tbb
tekintetben eltr; a pajzsbeli nalak jobb oldal fel fordtja fejt, mg az
eredetiben szemkzt nz, az eredeti fejt kt kereszt a Siebmacher raj2 b a n hinyzik. A s z r n y a k az eredetiben inkbb stilizltak, a Siebmacher
rajzban termszetes s z r n y a k n a k vannak feltntetve. Az angyal fejt
kt koszor a Siebmacher rajzban tlnagy, az eredetiben alig hogy
lthat.

13.
1602 jlius 1.

Dva.

Bthory Zsigmond Dvai Lakatos Miklsnak, felesgnek


Bereczky Katalinnak s finak Mihlynak nemessget s cmert
adomnyoz s dvai hzukat nemesi krinak nyilvntja.
Scutum videlicet duobus obliquatum
lateribus et inferius ovaliter, superius circumflexe angulatum, rubei coloris, in cuius
campo sive area homo Ungarus, caesia
vste indutus sedens, stapedem ferreum
lima perpolire, altra simili lima et malleo
penes se depositis visitur. Supra scutum
galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis ornatum, in
cuius mdia parte olor naturali depictus
colore stare, oreque equinam soleam tenere
conspicitur. Ex cono autem galeae teniae
sive lemnisci variorum colorum hinc inde
defluentes, oras seu margines ipsius scuti
pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Hunyad vrmegynek
Hunyadon tartott kzgylsn.
Fgg

1602 augusztus

14-n

pecsttel.

14.
1602 szeptember 9.

Prga.

Rudolf kirly Szlsy Mihlynak s rokonnak


Kovch Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.

Gausai

Scutum videlicet militare erectum


coelestini coloris, in quo integer naturlis
lupus ore patulo, lingua rubicunda exerta,
auribus arectis, caudaque supra dorsum
elevata, posterioribus pedibus dispositis,
anterioribus vero levo> ad rapiendum protenso, dextro unum botrum cum pampinis
intertextum intertenere conspicitur. Scuto
incumbentem galeam militarem clausam, regia corona, dimidium priori per omnia conformem leonem producente ornatam. A
summitate sive cono galeae laciniis seu lem-

niscis, hinc coelestini et crocei, illinc rubri et albi colorum, in scuti


oram fluitantibus, illudque decenter adornantibus."
Kihirdettetett Vas vrmegynek 1603 prilis 8-n Szombat
helyen s Veszprm vrmegynek 1603 mjus 16-n Ppn tar
tott kzgylsein.
F g g pecsttel. A cmerkp a lerstl annyiban eltr, hogy a sisak
dszben farkast mutat a szvegben olvashat oroszln helyett, ami
lnben nyilvnvalan

rshiba.

15.
1602 szeptember 29.

Prga.

Rudolf kirly Zvonarich Gergelynek, testvreinek Mihly


nak s Imrnek, elbbi Mihly fiainak Istvnnak s Gyrgynek,
rgi nemessgket megerstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, cuius
fundum fluvius inundanti similis occupat,.
supra quem naturlis alba columba alis
expansis
in dextrum scuti latus volare,
rostroque viridem ramusculum gestare conspicitur. Scuto incumbentem galeam milita
rem apertam sive clatratam, regio diade
mate, priori per omnia corformem columbam producente ornatam. A summitate sive
cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc
aurei et coelestini, illinc albi similiter et
coelestini colorum, in scuti oram fluitanti
bus, illudque decenter adornantibus."
Kihirdettetett Sopron vrmegye 1602
augusztus 24-n Lson tartott kzgyl
sn, majd 1728 prilis 22-n Veszprm vrmegye kzgylsn.
F g g pecstje elveszett.

16.
1602.
Rudolf kirly Hethey Mtysnak s Andrsnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Scut. rubrum brachium 3 sagittas tenens."
Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III. 15. a 19. oldalon. Valsznleg

ezzel azonos az u. ott a 11. oldalon emltett, a Hetzey csaldnak szl


armlis.

17.
1603.
Rudolf kirly Almssy Pternek, felesgnek Lengyel Ilon
nak, fiainak Jnosnak s Istvnnak s testvreinek Plnak s
Benedeknek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1604-ben ( ? ) .
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit. com.

Zemplin. a 2. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331.

fol. hung.

2. lapon. E . fj. Levltr, Ciniereslevelek, 1832. 111. 15. az 1. oldalon.


E . m.

18.
1603 (?).
Rudolf kirly Baith Balzsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 11/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. 111. 15.
4. oldalon. E . m.
a

19.
1603.
Rudolf kirly M a k a y Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltar, Ciniereslevelek, 1832. III. 15. a 29. oldalon.

20.
1603.
Rudolf kirly Mathiussy
adomnyoz.

Jnosnak

nemessget s cmert

Kihirdettetett Zempln vrmegyben.


Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 84. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
14/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 29. olda
lon. E . m.

21.
1603.
Rudolf kirly Sztankay
adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Miklsnak
Elenchus

nemessget s cmert

actor.

Zemplin. a 143/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

a 28/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,


dalon,

hol a cmerszerz

Sztankay

aliter

privileg. nobilit. com.

U . ott, 1331. fol. hung.


1832. III. 15. a 41. ol

Ztanchich

de

Ztankovo-nak

mondatik.

22.
1603.
Rudolf kirly Zempln vrmegye pecstjt megjtja.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit. com.

Zemplin. a 174. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


40/b.

lapon. E . fj.

23.
1604 oktber

28.

Prga.

Rudolf kirly Kvassovszki Kvassovszky Rafaelnek s test


vreinek Jnosnak s Mtysnak s unokatestvreinek Kvas
sovszky Gbornak, Dvidnak, Burinnak, Jnosnak, ismt G
bornak, Jnosnak, Mtysnak, Burinnak, Miklsnak s Jnos
nak, rgi nemessgket megerstve, cmert adomnyoz.
Scutum nimirum militare erectum, linea perpendiculari a
summo deorsum ducta in duas aequales partes, hinc in aureum,
illinc vero in album campos divisum, cuius dextram partm lamina
coelestina in medio secare seu distinguere, in eaque tres rosae
aureae ordine locatae, in sinistra vero scuti alba area alia lamina
rubra similiter per mdium transversum distinguere, in eaque albus
monoceros celeri cursu in dextrum scuti latus sursum tendere,
visuntur. Scuto incumbentem galeam militarem clatratam sive aper
tam, regio diademate, dimidium similem monoceroten ambobus pe
dibus bipennem cruentosuin fortiter tenentem producente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc coe
lestini et aurei, illinc rubri et albi colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque apprime exornantibus."
E g y s z e r , XVIII. szzadi

msolat,

Kvassay-csald

levltrban.

24.
1604 november 20.

Prga.

Rudolf kirly a ragusai Logmagia Jnos Mrknak


sgt megerstve, neki j cmert adomnyoz.

nemes

Scutum nimirum militare erectum, linea per mdium transversum ducta, supeme in coelestinum, inferne autem in rubrum
campos divisum, in quo integer naturlis fulvus leo, ore hianti,
lingua rubicunda exerta et cauda bifurcata erecta, posterioribus
pedibus dispositis, anterioribus vero ambobus ad rapiendum protensis atque in dextrum scuti latus conversus tendere, supra quem
in superiore coelestina area tres aequales naturales cupressi, iusto
inter se spatio relcto, erecte stare conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam sive clatratam dependente aureo
torque, solidae nobilitatis decore, regio diademate, alam aquilinam
nigram cum pede dextro intensam ad summum sustinente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis, seu lenmiscis, hinc
aurei et coelestini, illinc rubri et albi colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque decenter adornantibus."
A z oklevl szvege a nemessgszerzrl
emlkezik meg:

kvetkezkp

Certis . . . et fidedignis fidelium nostrorum testimoniis edocti


sumus, te non solum ex nobili prosapia, iisque parentibus ortum
esse, qui principibus suis patriaeque utiles et chari fuerunt, extantque post vitm eorum egregio nomine memorabiles, sed et apud
rempublicam Ragusiensem ad eum gradum dignitatis laudabiliter
evectum fuisse, cuius postea honos te non paucis annis in porta
Ottomanica obsidem pacis et boni eiusdem reipublicae cum singulari tua laude obivisse coegit. Posteaquam vero cum immanissimo
Christiani nominis hoste commune foedus ruptum fuisset, eum te
prebens, qui Christo imperioque nostro addictus fuisti, ad partes
regni Hungri te transtulisti, ibique ad latus Michaelis vajvodae
totis virium tuarum conatibus virtuose pugnasti, atque ex memorabili illa ad Nicopolim de Turcis victoria egregiam sane praedam,
aliquot banderia, missus ab eodem Michaele wajvoda in nostram
attulisti praesentiam. Deinde legationibus etiam aliquot ad nos perfunctus, in omnibus demum hisce Transsilvanicis temporum et hominum vicissitudinibus non pauca eaque gravia superans itinera,
a fidelibus nostris ibidem constitutis commissariis tibi imposita,
gravem et de vita tua periculosam apud eosdem rebelles Transsilvanos captivitatem, accepta crudeli omnium fortunarum tuarum
iactura, constanter, consilioque immutabili pertulisti. Atque dum

per eosdein saepeatos rebelles capereris, ne secretiorum tractatuum literae, a praelibatis fidelibus nostris tuae fidelitati concreditae, aemulis nostris patefierent, eas cum maximo vitae tuae diserimine eo minus devoratas deglutivisti, eumque, postquam liberatus esses, non paucis tuis fidelibus atigiis te ostendisti, ut nihil
plne dubitamus, quin imposterum etiam laudabile hoc de nobis,
patriaque benemerendi stdium continuando, posteris quoque tuis
sis demandaturus."
Kzirattr, 2238. fol. lat. a 141142. lapon.

25.
1604.
Rudolf kirly Balogh Mihlynak s Jnosnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kzirattr,
Zemplin.

3623.

a 9- lapon.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg.

E g y s z e r bejegyzs. Levltr,

nobilit. com.

Cmereslevelek,

1832. 111. 15. a 3. oldalon. E . m.

26.
1604.
Rudolf kirly Cserney mskp Isky Andrs deknak s
Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln vrmegyben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit. com.

Zemplin. a 30. lapon. U . ott, 1331. fol. hung. az 5. lapon.

E . fj.

Levltr, Cniereslevelek, 1832. 111. 15. a 10. oldalon. E . m.

27.
1604.
Rudolf kirly Csimalyo mskp Vsrhelyi Plnak, Mihly
nak s Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 10. oldalon. E . m.

28.
1604.
Rudolf kirly Sike Tamsnak
mnyoz.

nemessget s cmert ado

Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 40. oldalon. E . m.

29.
1604.
Rudolf kirly Szab Ferencnek, Jnosnak s Mihlynak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit.

Zemplin. a 132. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U. ott,


23/b.

lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek.

1832.

1331.

com.

fol. hung. a

III. 15. a 37. olda

lon, ahol a cmerszerz alias Literati Lelesziensis-nek van mondva. E . m.

30.
7605 mrcius

8. Kassa.

Bocskay Istvn Simndi Kllai mskp Ettves Jnosnak


nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in cuius
campo sive area eques militari habitu indutus dextra ensem evaginatum sanguine tinctum, sursum vibratum tenere conspicitur.
Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit
diadema regium gemmis unionibusque perbeli celatum, ex quo
dimidius monoceros, qualis ab umbilico anterioribus omnibus suis
partibus est, pedes protensos, cervicem caputque erectum habens,
eluctari quodam modo aut exilire videtur. Ex cono autem teniae
sive leinnisci utrinque aurei et coelestini coloris defluentes, ambas
scuti partes eleganter exornant."
A lpked lovon l vitz fels testt pncl fedi, nadrgja
vrs, csizmja srga.
Kihirdettetett 1606 nov. 15-n Zempln vrmegyben. A ne
messgszerz unokja, Kllai Istvn 1724 december 18-n Bihar
vrmegye deputatija eltt ezzel az armlissal igazolta nemes
sgt.
Fgg

pecsttel.

Siebmacher, Siebenbrger Adel, 174. 1. 112. t, hol a l zld pzsi


ton vgtat, a vitz ruhja vgig v r s . A z oklevlen az vszm s a ki
hirdets szvege elmosdott. A z oklevl keltt 1605-re s a kihirdetst
Zempln v r m e g y b e Siebmacher alapjn tettk.

31.
1605 jnius 24. Kassa.
Bocskay Istvn Blteki Vadas Istvnnak, a fejedelem l o
vszmesternek, s atyai unokatestvrnek Blteki Jzsa Andrs
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare colore rubeo, in cuius campo seu area homo militari
ferro instructus equo insidet, humero et f
rne ro sagitta fransfixis, manu dextra gladium cruentum sursum erectum tenet, supra
scutum galea militaris aperta est posita, ex
cuius cono teniae sive lemnisci variorum
colorum hinc-inde defluentes, oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et
exornant."
A cmerlers tbb tekintetben hinyos. A pajzsbeli frfi
balra fordul fehr lovon l, jobb karjn szjjra akasztva tur
bnos tatrfej lg, lbt arany csizma fedi, a nylvesszk szne
arany, szaklluk ezst. A pajzsbeli frfi tovbb jobb combja
s a fekete nyeregtakar kz egyenes hossz kardot szort. A
sisakon korona nincsen, helyt kk-srga-vrs szn tekercs
foglalja el, melybe egy vrs s egy kk strucctoll van tzve.
A takark szne jobbrl kk-arany, balrl vrs-ezst.
A z oklevl szerint az adomnyozott cmer azt a csatajelenetet
brzolja, melynek hse maga a cmerszerz volt. Quod quondam nobis cernentibus, contra Tartaros pugnando. praedicto
Stephano Vadas accidit."
Kihirdettetett 1606 mjus
vrott tartott kzgylsn.

10-n

Szatmr

vrmegynek

F g g pecstje elveszett.

32.
1605 (?) augusztus 26. Kassa.
Bocskay Istvn Boros Antalnak, felesgnek Tanda Erzs
betnek s finak Boros Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area gryphus naturali colore depictus erectus stare, dextro

priori gladium evaginatum sursum erectum, sinistro vero pedibus


florem liliae candidae tenere visitur. Supra scutum galea militaris
clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis atque
unionibus exornatum, ex quo b r a c h i u m . . . gladium nudum tenere
conspicitur. E x cono autem galeae teniae seu lemnisci variorum
colorum hinc inde deluentes, utramque scuti partm pulcherrime
ambiunt et exornant."
Kihirdettetett 1609 mjus 13-n Borsod vrmegye kz
gylsn.
F g g pecsttel.
Siebmacher, Siebenbrger Adel 132. 1. 71. t.

33.
1605 szeptember 25. 1606 szeptember 24.

Prga.

Rudolf kiry nvleg meg nem nevezett egynnek rgi ne


messgt megerstve, rgi cmert jra adomnyozza.
Scutum videlicet militare erectum, linea perpendiculari in for
mm crucis ducta quadripartitum, in cuius dextra superiori et s i nistra inferiori rubri coloris scuti partibus singulus albi coloris inte
ger leo, in dextrum scuti latus dispositis posterioribus pedibus gra
diens erectus stare, atque hianti ore et cauda bifurcata erecta, anterioribus pedibus caput Turcium tyara ornate redimitum, ceu ostentui tenere, in superiori vero sinistra et inferiori dextra a sibi invicem
acuminatim coherentibus scuti partibus, rubro similiter et aureo coloribus discriminatis, in rubra quidem scuti area duo fluvii per transversum currere, in campo vero aureo dimidia nigra aquila, pede, ala
et lingua protensis, qua olim gratia et beneficio divi quondam imperatoris et avi nostri charissimi sanctae memri, progenitores
vestri ob praeclara facinora donati et ornati extiterunt, atque
inferior quidem in scuti latus sinistrum, superior vero in dextrum
conversa effigiata conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam sive clatratam, solidae nobilitatis decus, regio
diademate ornatam, ex quo dimidius priori per omnia similis albus
leo, anterioribus utrisque pedibus caput similiter Turcicum, priori
per omnia conforme tenens assurgere cernitur. A summitate vero
sive cono galeae lacinii sive lemnisci, hinc rubri et aurei, illinc vero
rubri similiter et nigri colorum, in scuti extremitates sese diffundentibus, illudque piacid ambiendo mirifice exornantibus."
A z oklevl szvege megemlti, hogy a megadomnyozott
rgi nemesi csaldbl szrmazik.
Kzirattr,

2238.

fol. lat. a

142144.

lapon.

34.
1605 november 5.

Prga.

Rudolf kirly Nezer Keresztlynek s testvreinek Plnak,


Kristfnak, Sebestynnek, Gsprnak s Jnos Gsprnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum nigri coloris, duabus obliquis et acuminatis aureis lineis a summo sive medio scuti ad eius
fundum pertingentibus ornate divisum, in quo paliti albi lapides
sive saxa fundamentalia, in superiori scuti parte quatuor, in mdia
vero tria, in fundo autem duo in forma quadrangulari acuta ordine
et ita quidem locati esse conspiciuntur, ut singula intersticiali linearum aurearum parte tres lapides trigonis speciem referre videantur. Scuto incumbit galea militaris clatrata sive aperta, solidae
nobilitatis decus, regio diademate ornata, ex quo duae alae aquilinae nigrae assurgunt, hinc aureo, illinc albo colore instar laminae
per mdium distinctae, in quarum medio crocei coloris baculus
peregrinorum decenter positus cernitur. A summitate vero sive cono
galeae lacinii sive lemnisci, hinc albi et nigri, illinc vero nigri
similiter et aurei colorum, in utrumque scuti latus sese diffundunt,
illudque mire et decenter exornant."
Kzirattr, 1818. fol. lat. a 9697. lapon.

35.
1605 december 11. Korpona.
Bocskay Istvn az Anderko-csaldnak
mert) adomnyoz.

nemessget (s c

Ezt az oklevelet id. s ifj. Anderko Andrs nemessgk b i


zonytsa cljbl Gmr vrmegyben bemutattk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 82. lapon.

36.
1605 december 12. Korpona.
Bocskay Istvn fejedelem a Csomakzy Andrs, Szilassy
Jnos, Kvy Mikls, Palay Pl, Kovcs Albert, Somogyi Gyrgy,
Farkas Mihly, Elek Jnos, Csatri Jnos, Sznsy Mtys,
N a g y Mtys, Fzy Istvn s Hajd Gergely kapitnysga alatt

ll hajdknak, szmszerint 9254-nek nemessget s cmert ado


mnyoz.
Scutum videlicet cvatae figur coelestini coloris, cuius
extremitatem seu circumferentiam interiorem draco aureus in ovafam similiter figurm convolutus, cauda tripliciter per collum reflexa ambit, cruce rubea in ventre draconis clare et expresse eminente, quem ilis ex propriis nostris signis gentilitiis, favoris et
benevolentiae nostrae erga ipsos declarandae impertiri voluimus.
Intra ambitum vero draconis et scuti meditullio dextrum brachium
hominis lorica indutum, acinacem recenti sanguine rubentem forti.ter vibrare, ad manubrium vero acinacis bombarda manuaria, pulvere sulphureo incenso explosa sclopetumque emissura cernitur.
Ex parte porro acinacis altra fiamm ingens, fumo permixta, quae
in terrorem hostis aliquoties militibus nostris causa victoriae fit,,
.summo cum impetu ardere, altra vero sol aureus radiis fulgidissimus ex rubicundo micantis aurorae gremio emergens, in monimentum primae illius salutaris victoriae nostrae, quae circa auroram
contigit, glorioso splendore conspicitur. Supra scutum galea militaris aperta est posita, quam contegit corona regia, gemmis atque
unionibus apprime ornata, ex qua miles gladio deaurato succinctus
et laurea serta ornatus, dextra ensem, sinistra pugionem,' utrosque
nudatos tenere, et ovans pro adepta libertate, triumphum canere et
arma victricia hilariter vibrare condecenter visitur. E x cono autem
galeae teniae sive lemnisci, hinc rubri et coerulei, illinc vero aurei
et argentei colorum defluentes, utrasque oras seu margines ipsius
scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
A z oklevl a nemestsrl, mely az 1605 november 10-re hir
detett korponai orszggyls hatrozatra trtnt, gy emlke
zik meg:
. . . nostro (tamen) aevo contra infensissimos imperatoriae
maiestatis exercitus, sole ipsius clarius enituit, qui nomine et specie
auxilii ob Turcarum imminente? vires ptrim nostram ingressi,
munitissima quaeque regni Hungariae praesidia non solum occupaverant, verum extremo prorsus excidio, immanique et inaudita
crudelitate, deleta Transylvania, universaque nobilitate oppressa,
orthodoxarumque religionum et patriarum legum libertatm omnem
in amplissimo etiam Hungariae regno infestare et penitus sufferre
praesumpserant, ita ut nemo sub eorum tyrannide vei hiscere,
nedm caput erigere audebat, nisi praepotentissimus Deus praeter
omnem hominum spem, accincto femori nostro gladio suo et animo
addito, manu admodum exigua Gedeonis instar victricia nobis ab
hostibus reportare trophaea concessit. S quidem delati falsis c r i minationibus apud generalem Joannem Barbianum Cassoviensem,
alias ilium nostrum adoptivum, is praeter omnem viam iuris nil

tale merentibus, arcem unam nostram Zent Joob nuncupatam per


insidias occupavit, alteram Kerekianam aperta obsidione tentavit,
sed opera militum Haydonum bene nobis faventium repulsam, inde
passus clam et palm, vitae nostrae necem et extrema quaeque
machinatus est, metuentes igitur paratissimas illius copias (cum
plusquam decem millia armatorum in castris prae manibus habe
ret), eorundem militum haydonum opera ex tertia arce nostra
Solyomkoe vocata, quae loco impeditissimo inter cautes montium
sita est, in campum deducti, raptim cursim collecto validiore exercitu, cum generlis adventum dumtaxat magnifici Joannis Baptist
Paeczen praestolaretur, qui cum peditum tribus millibus et mille
quingentis cataphractis Sylesianis iam-iam appropinquabat, quo
coniunctis viribus facilius in perniciem iam non modo nostram,,
sed totius gentis Hungaricae conceptum virus effunderet, nos celeritate coniunctionem illorum praesentissimo misericordis Dei auxilio praevenientes, ante crepusculum aurorae illucescentis, decimi
quinti diei mensis Octobris, anni millesimi sexcentesimi quarti,
ad villm desertam Almosd nuncupatam Paeczianas copias,
quae pars non modo fidentior, sed etiam validior omnium illorum
exercituum fit, ipso etiam duce in captivitatem nostram redacto,
inopinante adorti, ad internecionem delevimus, quam cladem cum
generlis intellexisset, incredibili perculsus formidine, fuga nimis
tumultuaria sibi consulendum putavit, quibus nostri a tergo i n haerentes, partim in itinere, partim vero ad ripam Tybisci fluminis,
maximm praesertim in exercitu Rasciano ediderunt stragem.
Tybisco vero itidem traiecto et Cassovia regia civitate occupata,
maiorem superioris Hungariae partm, quae iam antea a Caesareanis multorum annorum spatio aeque in immunitatibus nobilitaribus, ac etiam religionis libertate multis mdis erat oppressa, ac
earum vindicandarum occasionem avide expectabant, in verba
nostra alios invitos nonnullos spontaneos iurare coegerunt. Cui tam
late furenti incendio imperatoria maiestas obviam ire statuendo
rata Georgio Basta in mandatis dedit, ut cum expeditissimo et
validissimo illo exercitu, quem eo anno contra vires Turcarum et
summum Vezerium praeparaverat, nobis occurreret, cum eo postea
varia fortuna dimicantes, ad villm quidem et castellum Osgyan,
pars quaedam nostratium infeliciter, alias ad pagum Edelyen longe
foelicius deinde nunc victi, nunc victores, omnem fortunae aleam
et belli iniurias tam constanter et fortiter tota ea hyeme pertulimus, ut insequenti vere, tentatis aliquot contra hostes impressionibus, ex superiore Hungria vix ordinibus, uti par erat, servatis, et
fere praepropera festinatione Bastam cum omnibus suis copiis
eiecerimus, quibus nostri ubique a tergo inhaerentes Posonium
usque persequuti, ibique aperto Mart manus conserentes, victores
facti, pars Moraviam illico, pars vero traiecto Danubio inferiorem

Austriam et Styriam incendio, rapinis et depopulationibus late


vastarunt. Unde factum est, ut imperatoria maiestas per certos
legatos pacem a gente Hungarica petre, et amissas legum religionumque libertates haud gravatim et clementer in integrum restituere non dedignata fuerit."
Kihirdettetett Szabolcs vrmegynek 1606 december 4-n
Krszon tartott kzgylsn.
E g y s z e r , X X . szzadi msolat, a cmerkp sznes rajzval. Erede
Hajd v r m e g y e levltrban, Debrecenben. Kzirattr, 3804. fol.
lat. VI. kt. a 204205. lapon, 1961. quart lat. a 134147. oldalon.
Csonka szveggel 188. quart lat. a 147149. lapon.

tije

Horvth S n d o r : A hajdk kzs cimeresnemeslevele 1605-t>l. T u


rul, 1905. vf. 174. lap.

37.
1605

6. Kassa.

Bocskay Istvn erdlyi fejedelem Lossonczi Litertus Jnos


nak s utdainak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini
coloris, in cuius fundo seu area rupes quinque collium turbinatim in altum emergens,
super quem dama naturali colore depictus,
capite auribusque erectis, pedibus anterioribus . . . , posterioribus vero cacumini rupis
infixis, medio collo spiculata sagitta transf i x u s . . . re cernitur. Scuto imposita est
galea militaris aperta, cuius conum seu
caput diadema regium, pretiosis gemmis
unionibusque eleganter distinctum, speciosum reddit, ex quo rursus integer dama
priori per omnia similis, spiculata iterum sagitta medio collo transfossus exurgit, a summitate vero galeae teniae seu lemnisci hinc
argenteo rubroque, inde vero aureo et coeruleo coloribus, scutum
utrinque apprime ambientes et defluentes exornant."
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1605 szeptember 7-n
tartott kzgylsn.
Fgg

pecsttel.

38.
1605.
Bocskay Istvn Nagykzmri Pnzes Lukcsnak s Istvn
nak nemessget s cmert adomnyoz.

Kihirdettetett Zempln varmegyben.


Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit. com.

Zemplin. a 109. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


19. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832. 111. 15. a 35. oldalon.

E . m.

39.
1605.
Bocskay Istvn Czekei Czekey Pter sztropki harmincadosnak s testvrnek

Imrnek

nemessget s cmert adomnyoz.

Levltr, Cimereslevelek, 1832. 111. 15. a 10. oldalon. E . m.

40.
1605.
Bocskay Istvn Virnyi Rusz Istvnnak nemessget s c
mert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

Zemplin. a 123/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.


a 21. lapon, hol a nemessgszerz
Levltr, Cmereslevelek,

privileg. nobilit. com.,

U . ott, 1331. fol. hung.

elneve Vitnyi-nak mondatik. E . fj

1832. III. 15. a 37. oldalon, hol az elnv szin

tn Vitnyi-nak van rva. E . m.

41.
1606 janur 20.

Prga.

Rudolf kirly Mehkerti Milkowith Jnosnak II. Lajos kirly


tl nyert nemessgt s cmert megersti.
Scutum videlicet militare erectum, linea perpendiculari in
formm crucis ducta quadripartitum, in cuius dextra superiori et
sinistra inferiori rubri coloris scuti partibus singulus albi coloris
lapis positus esse, in superiori vero sinistra et inferiori dextra nigri
coloris scuti areis singulum fulvi leonis corpus, capite desecto,
collo cruento, pedibus posterioribus dispositis, caudaque bifurcata
erecta et ad dextrum scuti latus instar gradientis, anterioribus
pedibus ad rapiendum protensis effigiatum conspicitur. Scuto i n cumbentem galeam militarem apertam sive clatratam, solidae nobilitatis decus, regio diademate ornatam, ex quo brachium hum
num, armis indutum assurgere et manu compressa frameam nudam
cum infixo Ilii per fauces cruento capite leonino vibrare cernitur.
A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavi

et nigri, illinc vero rubri et albi colorum, in scuti oram fluitantibus,


illudque apprime exornantibus."
A z oklevl szvege a nemessget szerz rdemeirl a kvet
kezkp emlkezik meg:
. . . intelligamus te alias quoque in regno nostro Dalmatiae
nobilibus ortum esse parentibus, qui principibus suis patriaeque
utiles et chari fuerunt, virtutisque ipsorum condigna quoque praemia et testimonia, insignia quoque nobilitaria a divo quondam
Ludovico Hungariae rege foelicis recordationis, antecessore nimirum
nostro promeruerant, quibus tu quoque hucusque gavisus, verum
hisce belli temporibu^ .na cum reliqua supellectili tua ipsum quo
que nobilitatis diploma, militum direptione et licentia amisisse perhiberis. Maiorum igitur tuorum secutus vestigia, statim a primis
adolescentiae tuae annis, spretis vitiis ac illecebris iuventutis militari te disciplinae addixisse, atque in Mrtis area non contemnendo
operae pretio facto, sub vexillo reverendissimi et serenissimi principis Maximiliani archiducis Austriae etc. fratris nostri charissimi
in Poloniam veniens, ibidem eius dilectionis diversa fortunarum
tuarum iactura exploratorem egisse, dumque per adversarios suae
dilectionis capereris et vestibus tuis detractis, literae apud te i n vestigarentur, ne iisdem secreta patefierent, tu prudenter eas intra
soccos tuos abscondisse et iterum forte fortuna manibus illorum
evasisse, nonnunquam vero per eosdem insecutus cum summo vitae
discrimine fluvium Visla eques transfretasse, sicque manus ipsorum
declinasse, ac a principio usque ad finem omnia fidei tuae commissa fideliter et diligenter executus fuisse, eiusque rei insigne
testimonium a sua dilectione tulisse. Postea vero, durante aspero
hoc bello Turcico, variis in locis, diversisque expeditionibus tam
generalibus quam particularibus interfuisse et in castris exercitus
nostri militasse, ac contra Christiani nominis hostes Turcas viriliter pugnasse, neque intestinis motibus in praedicto regno nostro
Hungariae exortis seductus, sed potius summa animi constantia et
dexteritate arcem fidelium nostrorum magnificorum Stephani et
Joannis Christophori Listhiorum Keopchen vocatam, ab eisdemque
curae et industriae tuae commissam in fide et devotione nostra
conservasse et ad praesens quoque in tuae f:ielitatis constantia
summa animi contentione pergere diceris."
Kzirattr, 2238. fol. lat. a 144145. lapon.

42.
/606' februr 16. Kassa.
I : Bocskay Istvn Gyulay Albertnek, Pternek, Ferencnek s
Orbnnak nemessget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum viridis coloris, in cuius


campo homo integer rubea vste indutus, pharetra sagittis referta
succinctus stare, dextraque manu hastam sursum porrectam duobus velis, albo videlicet et rubro exornatam vibrare cernitur. Supra
scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema
regium, gemmis atque unionibus exornatum. Ex cono autem galeae
teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utramque scuti partm pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Bihar vrmegynek 1606 mjus 30-n Vra
don tartott kzgylsn.
E g y s z e r , X X . szzadi, hibs m s o l a t , a cmerkp fnykpes s fes
tett msolatval.

43.
1606 mrcius

15. Kassa.

Bocskay Istvn Szentandrssy Gyrgy borosjeni lovas


kapitnynak s testvrnek Tamsnak, rgi nemessgket meg. erstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet triangulare rubei
coloris, in cuius campo sive area galea
splendida framea nuda transfixa esse con
spicitur. Supra scutum galea militaris
clausa est posita, quam contegit corona regia gemmis et unionibus ornata. Ex cono
autem galeae laciniae sive lemnisci vario
rum colorum hinc inde defluentes, oras seu
margines ipsius scuti decenter ambiunt et
exornant."
A takark szne jobbrl kk-arany, balrl vrs-ezst.
Kihirdettetett Zarnd vrmegyben 1607 prilis 23-n.
Fgg

pecstje elveszett.
44.
1606 mrcius

14. Kassa.

Bocskay Istvn a rgebben Egry Istvn, most pedig Iste


Gergely kapitnysga alatt ll 300 vitznek, akik magukat
Kereki vrnak vdelmben kitntettk, Klesr vrosban val
leteleptsk mellett nemessget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare, in duas partes aequales sectum,


cuius mdia pars albi, altra rubri seu sanguinei coloris apparet,
fundum quidem scuti seu imam partm cespis viridis occupat, sed
in ea medietate, quae album colorem refert, leunculus integer furibundus, collo hirsuto, naturali colore depictus, aquilam expansis
alis in ea medietate, quae sanguinei est coloris, anterioribus pedi
bus conculcatam, pennas alae dextrae volatiles vellicare et extirpare cernitur. In signum videlicet victoriae illius Dei beneficio concessae, quae numero et armis instructissimus imperatoriae maiestatis exercitus, uti praerecensitum esi, vexillis, signo aquilarum
praefulgente ornatus, a milite nostro, cui leo, signum scilicet nostrum gentilitium fit adhibitum, fusus, fugatus, tantum vulnus alae
aquilae illatm sit. Supra scutum galea militaris aperta est posita,
animosae et campestris militae strenuam agilitatem, vigilantiam
et ad quodcunque periculum subeundum promptitudinem denotant.
Galeam autem militarem corona regia, gemmis, unionibusque ornata, pulcherrime contegit, ex qua quatuor pennae strutionis albi,
rubri, coerulei coelestinique colorum decore exurgunt, ex cono
autem galeae laciniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde
defluentes, oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et
exornant."
Kzirattr, 2294. fol. lat. I. kt. a 189190. lapon. U . ott. 1279.
uart lat. I. kt. a 7177. lapon mrcius 14-i kelettel, valamint azzal, hogy
az armlis Bihar vrmegynek 1607 mrcius 7-n V r a d o n tartott kzylsn kihirdettetett.

45.
1606 prilis

10.

Prga.

Rudolf kirly Bethlenfalvi Thurz Gyrgynek grfi rangot


adomnyoz s t s utdait az rvi rks fispnsggal
ruhzza fel.
Cmeradomnyozs nem trtnt.
A z oklevl szvege a grfi rangot szerz rdemeirl a kvet
kezkp emlkezik meg:
intelligimus... te, ubi primum adolevisti, viribus ac ingenii
pollentem non te luxui ac inertiae corrumpendum dedisse, sed artimum quidem praeclararum rerum meditatione, corpus vero more
militari equitando, iaculando et cum aequalibus certando exercuisse,
idque ad omnia certamina ita composusse, ut nemine aequalium
tuorum inferior conspicereris, quin et tempestatum incommoda,
algorem utpote et aestum ac singula, quae homines effoeminati
irum in modum refugiunt, singulari tollerantia pati consuevisse,

quo corpus ad vigulas, certamina et usitata bellorum stratagemata


quovis tompor obeunda aptius habiliusque faceres. Aetate deinde
maturiore succendente, omnibus in id ingenii et animi viribus incubuisse, ut comprimis sacrae regni nostri Hungariae coronae et
deinde maiestati nostrae ac toti denique inclytae et aigustissimac
domui nostrae Austriacae summa semper fide ac sinceritatis con
stantia et alacritate famulari et inservire posses. Facto itaque in
aula serenissimi quondam principis Ernesti archiducis Austriae
etc, fratris nostri charissimi foelicis memri virtutum tuarum fundamento, primo quidem in dapiferi ac postea in pocillatoris officio,.
eius dilectioni per undecim continuos annos usque ad ultimum
vitae suae fideliter et laudabiliter servisse. Postmodum vero aula
egressus et animo ad disciplinam vitamque militarem applicato,
ante exortum hoc diuturnum bellum Turcicum, quod cum immanissimis illis hostibus varia Mrtis area et miro rerum eventu hactenus per nos gestum est, in diversis regni nostri confiniis sub
ductu et auspiciis magnificorum quondam Francisci Dob de
Ruszka ac Nicolai Palfy de Erdd, partium eiusdem regni nostri
Hungariae Cisdanubianarum alias generlis capitaneorum nostrorum, cum non contemnenda equitum manu stipendium militare
meruisse, multisque et variis excursionibus et conflictibus ac praeliis anno domini millesimo quingentesimo octuagesimo nono exortis certorum equitum nostroruin Hunganae capitaneorum agendo
personaliter interfuisse, teque ibidem strenue et militariter gessisse,
prout etiam postea, anno nonagesimo ertio supra mlesimum et
quingentesimum illi confilctui ad Albam Reglm cum passa B u densi commisso, ex quo insignis de hostibus Turcis victoria reportata fit, uti animosus et cordatus miles praesens adfuisse et una
cum equo, cui insidebas, varia vulnera reportasse, ac eodem i n super anno in expeditione per magnificum quondam Christophorum
a Teuffenpach contra perfidos hostes Turcas suscepta, una cum
praefato quondam Nicolao Palfy in recuperatione nimirum arcium
et fortalitiorum Filek, Diwen, Kekkeo, Somosko, Hainaczk, Hol
lk, Buiak, Zechen ac anno millesimo quingentesimo nonagesimo
quarto itt expugnatione et recuperatione arcis Nograd et prima
obsidione arcis et praesidi Strigoniensis penes serenissimum principem Mathiam archiducem Austriae etc, fratrem similiter nostrum
charissimum, te in omnibus locis, uti virum militarem decet, contra
ipsos hostes nostros, Turcas videlicet et Tartaros, animose
pugnando, fortm et strenuum militem declarasse et praestitisse,
ac eodem similiter anno Comaromio per Szinan passam obsidione
cincto, cum auxiliaribus copiis nostris, praeside dicto olim Nicolao
Palffy, ex mandato praefati serenissimi fratris nostri archiducis
Matthiae etc. non sine periculo vitae tuae animose in praesidium
illud cum militibus tuis ingressus, opem et suppetias obsessis

tulisse. Anno porro millesimo quingentesimo nonagesimo quinto


sub illustrissimo Carolo comite a Mansfeld, eo tunc locumtenente
nostro bellico, in secundaria obsidione Strigoniensi, atque tum
'illius, tum etiam arcis Hattwaniensis recuperatione anno nonage
simo sexto supra millesimum et quingentesimum peracta, sic etiam
in memorabili illa Christianorum pugna cum Turcarum imperatore
Mehemete eius nominis tertio ad Keresztes anno millesimo quin
gentesimo nonagesimo septimo commissa, penes serenissimum
principem Maximilianum archiducem Austriae etc. fratrem itidem
nostrum charissimum cum militibus tuis praesens adfuisse, atque
post amissum infoelici casu praesidium Agriense cum periculo
vitae tuae, amissis impedimentis ac rebus tuis, eotunc penes te
habitis difficulter evasisse. Deinde anno millesimo quingentesimo
nonagesimo octavo primae obsidioni Budensi usque ad finlm castrorum exercitus nostri solutionem continuo interfuisse, anno vero
nonagesimo nono supra millesimum et quingentesimum Turcarum
et Tartarorum copiis valida manu Strigonium advenientibus, non
curata quavis incommoditate et spreto omni periculo, per turmas
eorum et mdium hostium perrupisse et penetrasse ac in castra
nostra sub Strigonio posita, rebus ac servitoribus tuis nonnullis
amissis, incolumis pervenisse. Item anno domini millesimo sexcentesimo primo in obsidione et recuperatione Albae Regalis, praesentibus ibidem praefato serenissimo archiduce Matthia etc, generli
exercitus nostri capitaneo ac vicegerente eiusdem et belliductore
nostro illustrissimo principe Philiberto Emanuele duce Lotharingiae et Mercurii eoque loco Dei beneficio foeliciter ab hostibus recepto, te castra exercitus nostri non sine ingenti periculo cum tua
phalange animose intrasse, ibique praefato' serenissimo fratre
nostro archiduce Mathia etc. cum copiis suis in prima acie collocato praelioque cum Turcarum exercitu fortiter commisso, equo
tecum in terram collapso, vestibusque tuis per hostes dissectis, Dei
tamen auxilio servatus, summa cum difficultate evasisse. Tandem
anno millesimo sexcentesimo secundo partium clicti regni nostri
Hungariae Cisdanubianarum generlis noster capitaneus existens,
quo in cifficio per duos cum dimidio annos non inutiliter et cum
laude non postrema versatus eoque perfunctus es, tum secundario
factae obsidioni Budensi, tum aliis quoque variis praeiiis et conflictibus, prout sequenti etiam anno millesimo sexcentesimo tertio
expugnationi et recuperationi civitatis Pesthiensis ac tertiae obsi
dioni Budensi interfuisse et coniunctis cum spectabili et magnifico
comite quondam Francisco de Nadasd et magnifico item Sigismundo ab Herbersten viribus, beghum Zigetiensem castra exerci
tus nostri valido cum exercitu aggredi volentem, in occursum illius
viriliter et animose procedendo et conserta cum eo manu foeliciterque profligato, vexillis et praecipuis Turcis captis, plurimisque

caesis et victoria non contemnenda potita, praedicta castra nostra


ab incursionibus hostium Turcarum sociatis viribus tuta et salva reddidisse. Postremo vero, postquam anno sexcentesimo quarto supra
millesimum in saepedicto regno nostro Hungariae variae rebelliones
et nocivi motus ac intestina dissidia exorta fuissent et succrevissen,t, multique regnicolarum et subditorum nostrorum a constantia
fideque et fidelitate, Deo> imprimis ac deinde etiam nostrae maies
tati et sacrae eiusdem regni nostri Hungariae coronae debita, leviter ac temere deflexissent et defecissent, tu tamen Georgi Thurzo,
avitae virtutis et constantiae ac fortitudinis animi memor, tanquam
firmissima petra nullis omnino, licet magnis et splendidis pollicitationibus, neque ullis adversariorum minis et territamentis te a fideli
nostro obsequio et devotione quovis modo et arte avelli et dimoveri
passus es, sed potius caeteris etiam subditis nostris vicinisque v a cillantibus non laboribus rebusque et facultatibus, non denique
tuae ac tuoum vitae et personis parcendo, bono exemplo constantiae et fidelitatis praeluxisse ac interceptum per adversarios castrum tum Bichie et Vulcano per eos traditum, propriis viribus ac
virtute ab eis iterum recepisse eoruimque proterviam et insolentiam
aedita in illos insigni strage sufficienter vindicasse et compescuisse,
atque te in pristina et constanti fidelitate et devotione nostra ad
extremum usque vitae tuae halitum, etiam cum omnium rerum et
bonorum tuorum detrimento et iactura, inviolate et immobiliter permansurum non solum solenniter vovisse ac testatum esse, verum
etiam vicinos quoque tuos et alios omnes ad similem constantiam
et fidelitatem servandam animose ac strenue animasse et cohortatum fuisse, sicuti haec omnia veraci ac fideli relatione abunde i n telleximus, ita propria quoque nostra experientia sufficienter et
lucide ac benigna cum satisfactione nostra cognovimus, neque concepta iampridem de te spe nostra unquam frustrati sumus, nihil
enim omnino hucusque in te desideravimus, quod vei a solerti et
prudenti vei animoso et forti milite vei constanti et fideli servitore
in utroque fortunae statu cum perpetua et insigni nominis tui laude
expectari oportuit."
Kzirattr, 2238. fol. lat. a 145148. lapon.
Siebmacher, 670. 1. 464. t.

46.
1606 mjus

19. Kassa.

Bocskay Istvn Klesri Szab Jnosnak nemessget s c


mert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, cuius
fundum quidem viridis collis occupat, ex quo brachium humnum,

lorica indutum, eminens gladio nudato caput Turcicum transfixum


sursum porrectum tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris
clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis atque
unionibus exornatum. Ex cono autem galeae laciniae sive lemnisci
variorum colorum oras seu margines scuti pulcherrime ambiunt
atque exornant."
Kzirattr, 2265. foi. lat. III. kt. a 23. lapon.

47.
1606 jnius 28.

Prga.

Rudolf kirly Giletinczi Osztrosyth Andrsnak s Istvnnak


bri rangot adomnyoz.
Cmeradomnyozs nem trtnt.
Kzirattr, 2238. fol. lat. a 148. lapon.
Siebmacher, 468. 1. 343. t.

48.
1606 jlius 20. Kassa.
Bocskay Istvn Gyarmati Haranghy Ferencnek, finak J
nosnak s testvrnek Gyrgynek nemessget s cmert adom
nyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, ex cuius
fundo leopardus dimidius naturali suo colore depictus eminere, in
oreque gladium nudum tenere visitur. Supra scutum galea milita
ris clausa est posita, quam contegit corona regia gemmis atque
unionibus exornata. Ex cono autem galeae laciniae sive lemnisci
variorum colorum ora seu margines ipsius scuti pulcherrime am
biunt atque exornant."
A takark szne jobbrl kk-arany, balrl vrs-ezst.
Kihirdettetett Szabolcs vrmegynek 1607 februr 5-n
Krszon, majd Bihar vrmegynek 1625 mrcius 14-n Vra
don tartott kzgylsn.
Fgg

pecsttel.

Siebmacher, 166. 1. 104. t.

49.
1606 augusztus 1. Kassa.
Bocskay Istvn Csorvsi Fry mskp Csorvsy Gergely
nek s Antalnak, Kvy Mikls mezei hajdkapitny alatt tett
szolglataikrt nemessget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare rubei cooris, cuius fundum viridis cespes occupat, super quo integer homo militaris,
habitu militari indutus, hostile caput
recenter amputatum hasta flavi coloris
JUJH flammulis ornata terraeque infixa tenere
TOJK) visitur. Scuto galea militaris clausa i n nmuk < cumbit, quam corona seu diadema regium
variis gemmis unionibusque preciosis
eleganter distinctum contegit. Ex cono
vero sive summitate galeae teniae sive
lemnisci variorum colorum hinc-inde
defluentes oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et
exornant."
A cmerlers nem egszen teljes. A pajzsbeli frfi mellt
pnclvrt, karjait pncling ujjai, fejt arany llazval elltott
sisak fedi; a mellvrt all ruhjnak szle kiltszik, melynek,
valamint nadrgjnak szne is a kpen elkopott; lbait srga
csizmk fdik, oldalrl fekete szjjon arany veret fekete kard
fgg. A takark szne jobbrl kk-arany, balrl vrs-ezst.
Kihirdettetett 1607 mrcius 7-n Bihar vrmegye kzgy
lsn.
F g g pecstje elveszett. E r r l az armlis felhajtott szln a kvet
kez feljegyzs ll: T e s z e k jo lelki esmerettel tanubizonsgot,
hogy
szemem eltt szakasztotta le az magam s a l a g v a r d m az almarisrol az
petstet, az viaszt egyben trdelvn, az selyem sinorral kt ltal az
maga ldingjt. Debrecen 19. Maji a. 1688. Szenczi P l debr.(eczeni)
eccl.(esia) l.(elki) p s z t o r a s az tractus t. seniora rnp."

50.
1606 augusztus 1. Kassa.
Bocskay Istvn Balzshzi Saigi Istvnnak, Blintnak s
Ferencnek, Szilassy Jnos hajdkapitny vezrlete alatt teljes
tett szolglataikban szerzett rdemeik fejben nemessget s c
mert adomnyoz.
Scutum videlicet militare rubei coloris erectum, in cuius
campo sive area duae expansae alae vulturis, radicibus evulsae,
coniunctae positae sunt, in quarum medio nudatus mucro erecte
locatus visitur. Scuto galea militaris clausa est imposita, quam
corona seu diadema regium variis gemmis unionibusque preciosis

eleganter distinctum contegit. Ex cono vero sive summitate galeae


teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes oras
seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
E g y s z e r , X X . szzadi msolat. Mellkelve a cmereslevl
a

cmerkp

hinyzik)

fnykpe.

Eredetije,

festett

cmerkppel,

(fgg

s kln
pecstje

a Saigi-csald birtokban, Budapesten.

51.
7606' augusztus S. Kassa.
Bocskay Istvn Szab mskp Elek Gyrgynek nemess
get s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet tria
ornatus, dextra frameam nudam
sanguine scatentem, sinistra autem manibus frenum equi tenere
visitur
unde miles priori per omnia similis umbilicotenus
emergens, dextra pugionem sanguine
conspersum, sinistra
. . . . oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et
exornant."
A z oklevl lre festett cmerkp kk mezben zld alapon,
jobbra fordul lovon vgtat prduckacagnyos, Zrnyi-sisakos,
pnclos vitzt brzol, jobbkezben kardot villogtatva. Sisak
dsz: kinv pnclos vitz, kacagny nlkl, fejt nyitott sisak
fedi, jobbjban kardot, baljban buzognyt forgatva. Takark
szne jobbrl kk-arany, balrl vrs-ezst.
E g y s z e r , X X . szzadi msolat, a cmerkp fekete rajzval. Csonka
eredetije (csak fele van meg s pecstje szintn elveszett) Nedeczky T i "bor tulajdonban, Budapesten.
Siebmacher, Siebenbrger Adel, 220.
Siebmacher adatai utn van adva.

1. 158.

t. Az oklevl kelte a

52.
7606 szeptember 2. Kassa.
Bocskay Istvn Halasi Fekete Pter kapitnynak s az alatta
szolgl Halasi Bedi Mtysnak, Abdi Medi Istvnnak, Mak
iri Kiss Plnak, Saradi Rcz Farkadnak, T u r i Pap Istvnnak,
Chefi Hati Jnosnak s Rbei Makkos Ferencnek, szzadosok
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in cuius
campo super viridi cespite in ima scuti parte existenti, tigris natu-

rali colore depictus, posterioribus pedibus innixus, anterioribus a u


tem laevo praetenso, dextro vero frameam nudam sanguine oblitam,
vibrantis instar tenere et cum catafracto quodam equestri alioquin
etiam fortiter armato et sinistra peltam, cuius mdium flammae_ardentis figura a priori circumerentia ad postremam perducta exornat, dextra vero manibus mucronem evaginatum tenente, ictum inferenti simili congredi duello visitur. Scuto imposita est galea mili
taris aperta, quam diadema regium gemmis unionibusque decenter
ornatum contegit, ex quo mediotenus altr exurgit tigris, in signum
triumphi peltam priori per omnia similem laevo pede, dextro autem
vexillum gerens, in quo aquila naturali colore depicta, rostro
elato, alis expansis, pedibus aureis innixus stare conspicitur. E x
cono autem galeae laciniae sive lemnisci, a dextra flavi et coerulei,
a sinistra vero partibus rubri et albi colorum utrinque defluentes,
oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Szabolcs vrmegynek 1607 februr 5-n tar
tott kzgylsn.
Kzirattr, 2265. fol. lat. 11. kt. a 6669.

lapon.

2230.

fol. lat.

11. kt. a 427428. s 3804. fol. lat. VI. kt. a 201203. lapon.
Siebmacher, 169. 1. 135. t.

53.
1606 szeptember 22. Kassa.
Bocskay Istvn Kismarja vros kivltsgait s pecstjt
megersti.
Sigillum imaginem illustrissimi et fortissimi alicuius hoerois
adulta iam aetate provecti, amictu rubeo pileoque nigro, candidis
pennis geminis, consertis gemmis et unionibus distincte variegatis
exornato, induti, ense deaurato succincti, in solio principali purpura
obducto, a parte pariter posito modesta gravitate compositis mani
bus considentis, ab una frameam distinctam sanguine rubentem,
parte vero ab altra deauratam penes se a latere habentem, vivam
principlis dignitatis quasi speciem referentem, in argento vei cupro
aut alio metallo his circumductis caracteribus P R O D E O insculpent."
Kihirdettetett Bihar vrmegynek 1607 janur 2-n tartott
kzgylsn.
Kzirattr, 2265. fol. lat. II. kt. a 99101. lapon.

54.
/

1606 november 26.


Rudolf kirly Fodor Gyrgynek s Blintnak nemessget s
cmert adomnyoz.

A z adomnyozs megtrtntrl Komrom vrmegynek


1725 november 21-n kiadott nemesi bizonytvnybl rtes
lnk, mely szerint ifj. Fodor Gyrgy rvkomromi lakos nemes
sgt a fenti armlissal igazolvn, a vrmegyei nemesek sorba
felvtetett.
Kzirattr, 1032. fol. lat. a 4850. lapon.

55.
1606.
Rudolf kirly Orbowai Jakusith Andrsnak bri rangot
adomnyoz. Cmeradomnyozsrl nincs emlts.
Kzirattr, 2238. fol. lat. a 170171. oldalon. Csonka szveg.
Siebmacher, 265. 1. 201. 202. t.

56.
1606.
Bocskay Istvn Halszi Fekete Pternek, a mezei hadak
kapitnynak nemessget s cmert adomnyoz.
S c u t . coronatus leo dextro pede clavam ductoralem, sinistro
vexillum."
Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 15. oldalon.

Siebmacher, 169. 1. 135. t. III., hol az elnv Halasi-nak van mondva,


s Siebenbrger Adel, 156. 1. 94. t. I.

57.
1606.
Bocskay Istvn Fekethe Pternek nemessget s cmert
adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elenchus actor. privileg. nobilit. com.

Zemplin. a 43/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


7/b. lapon. E . fj. T a l n azonos az 56. szm alatt kzlttel.

58.
16051606.
Bocskay Istvn Kzdivsrhelyi Hodor Kelemennek nemes
sget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet riangulare coelestini coloris, in cuius campo


sive area integer homo, habitu sacerdotali indutus, erecte aperto
capite stat, leva librum apertum tenere, dextra autem manu velut
contionaturus gestare conspicitur. Supra scutum galea militaris
clausa est posita, quam contegit corona regia et unionibus perbeli
ornata, in cuius summa parte grus naturalibus suis pennis depicta,
rostro calamum, dextro autem pede lapillum elevatum stringere cernitur, ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum
hinc-inde defluentes utramque scuti partm pulcherrime ambiunt
et exornant."
Kzirattr, 1961. quart. lat. a 8386. lapon.

59.
16051606.
Bocskay Istvn Szab Gyrgynek nemessget s cmert
adomnyoz.
Scutum videlicet tria
ornatus, dextra frameam nudam
sanguine scatentem, sinistra autem manibus frenum equi tenere visitur, a . . . . unde miles priori per omnia similis umbilicotenus emergens, dextra pugionem sanguine conspersum, sinistra . . . entes oras
seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
E g y s z e r , X X . szzadi msolat.
Vilgosan azonos az 51. sz. alattival.

(Cz.)

60.
1607 mjus 10. Prga.
Rudolf kirly Szlcsei Szlcsni Mihly deknak, unoka
testvreinek Dkn Andrsnak s Mrtonnak s ezek nvrnek
Dkn Dorottynak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum
coelestini coloris, cuius fundum triiugis
viridis monticulus occupat, super quo
bini griphi aurei coloris, divaricatis posterioribus pedibus, caudis demissis, alis
expansis, oris patulis, linguis rubicundis
exertis, sinistros anteriores pedes sibi
invcem iungere, dextris vero diadema
regium tenere et elevasse ac e region
sibi erecte stare visuntur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio
diademate, pedem aquilinum, unguibus
strictum ensem capulotenus comprehen-

dentem et attente ornatam. A summitate vero eius (gy!) cono ga


leae laciniis seu lemniscis hinc aureis et coelestinis, illinc vero
rubris et candidis per ambas scuti partes difluitantibus, illudque
decenter exornantibus."
Kihirdettetett 1608 mjus 5-n Nyitra vrmegynek N a g y Tapolcsnban tartott tlszkn.
T r e d e z e t t fgg pecsttel.

61.
1607 jnius 28.

Kolozsvr.

Rkczy Zsigmond erdlyi fejedelem Rcz Mihlynak, Kri


.Mtysnak, Ivnhzi Pternek s Becsey Jnosnak, a fejedelem
lippai familirisainak, a Bsta Gyrgytl nyert nemessgket
megerstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, in cuius campo
sive area homo integer equo insidens, dextra manu mucronem eva.ginatum, sanguine madentem sursum porrectum, sinistra vero
habenas tenere, necnon caput Turcicum iuxta sinistrum latus equi
humi iacere prospicitur. Supra scutum galea militaris clausa est
posita, quam contegit diadema regium, gemmis et unionibus exornatum, ex quo rursus lilium convalium floridum eminere visitur. Ex
cono autem galeae laciniae sive lemnisci variorum colorum hinc
inde defluentes, oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt
et exornant."
A pajzsbeli alak pnclvrtet visel, melyen alul vrs ruhja
kiltszik, fejt ell nylt sisak fedi, jobbjban arany markolat
kardot emel vgsra. A takark szne mindkt oldalrl kk
arany.
F g g pecstje elveszett.
Siebmacher, Siebenbrger Adel, 122. 1. 60. t. Az itt kzlt

rajz

az

eredetitl annyiban tr el, hogy a sisakdsz heraldikai liliomot mutat.

62.
1607 jlius 20.

Gyulafehrvr.

Rkczy Zsigmond erdlyi fejedelem a Szilassi Jnos kapi


tnysga alatt ll ngyszz katonnak a Magyarorszgon folyt
kzdelmekben szerzett rdemeik jutalmul nemessget s cmert

adomnyoz, ket a Bihar vrmegyben fekv rgdn s Orosziban letelepti s ott nekik birtokot adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius fundo
(supra) auream coronam leo integer deauratus posterioribus pedi
bus stare, bifurcata cauda versus collum deflexa, ore hianti, lingua
exerta, anterioribus vero arbusculum olivae ingenti visu comprchensum furibundus tenere conspicitur. Supra scutum galea milita
ris aperta est posita, quam contegit corona seu diadema regium,
gemmis unionibusque decenter exornatum, ex quo homo militaris,
galea, thorace et lorica totus indutus, umbilicotenus emergere,
sinistra manu arbusculum olivae ex pedibus leonis tanquam hostis
acerrimi ense dextra manu apprehenso ereptum ovans triumphabundus ostentare visitur. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci
variorum colorum hinc inde defluentes, oras seu margines ipsius
scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
A z oklevelet 1607 szeptember 19-n Gyulafehrvrott kelt
oklevelvel a fejedelem trta s vgleges formban megers
tette.
Kzirattr, 2374. fol. lat. a 147151. lapon.

63.
1607 jlius . . . .

Gyulafehrvr.

Rkczy Zsigmond erdlyi fejedelem ismeretlen nev egyn


rszre nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet triangulare coele
stini coloris, cuius fundum truncus
quo
monedula naturali suo colore depicta stare,
oreque tres spicas tritici tenere conspicitur.
Supra scutum galea militaris clausa est
posita, quam contegit diadema
et
unionibus exornatum, ex quo brachium
humnum humero resectum ensem nudum
sursum porrectum tenere visitur. Scuti deni
que oras teniae sive lemnisci
defluen
tes pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Bihar vrmegynek Vradon tartott kzgy
lsn 1608-ban.
A z armlis nagyon rossz llapotban

maradt renk;

cmerszerz

neve teljesen ki van vakarva, az oklevl elrongyolva s elszakadva.


F g g pecstje elveszett.

64.
7607 augusztus 13. Prga.
Rudolf kirly Modor vros kivltsgleveleit megerstve, r
szre a vrs viasszal val pecstels jogt adomnyozza s
rgi cmert megersti.
Scutum nimirum erectum, linea a summo deorsum per m
dium ducta hinc quidem in aureum, illinc vero in rubrum campos
divisum, in cuius dextra scuti parte ex triiugi viridi monticulo oblique assurgente vitis viridis ad scuti summitatem cum dependentibus ex illa tribus botris excrevisse, in sinistra vero rubei coloris
scuti parte tres albae laminae instar fluviorum transversum ductae
conspiciuntur."
II. Mtysnak 1609 prilis 10-n Bcsben kelt megerst
okjevelben.
Kziratr, 2230. fol. lat. II. kt. az 5054.

lapon.

2235.

fol. lat.

I. kt. a 156159., 2337. fol. lat. II. kt. a 281284. lapon s 188. quart.
lat. a 180181. lapon.

65.
1607 november 27.

Kolozsvr.

Rkczy Zsigmond erdlyi fejedelem Srkny Fbinnak,


Lippa vra prefektusnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, coelestini coloris, in cuius
campo sive area duas claves, transversim positas, ensis nudus,
capiti Turcico transfixus superne dividere visitur. Supra scutum
galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium,
gemmis, auroque pretiosis eleganter distinctum. Ex cono vero sive
summitate galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc-inde
defluentes, oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et
exornant."
A gyulafehrvri kptalan 1828 jlius 10-n kelt hiteles kiadvny
nak mely a cmerszerz nevn kvl az armlisnak csak keltt, kill
tjt s a cmerlerst adja egyszer, X I X . szzadi m s o l a t a . Bldi
Istvn gyjtemnybl.

66.
1608 februr

20.

Prga.

Rudolf kirly Korponay Jnosnak, finak Gyrgynek s


testvreinek Andrsnak s Plnak nemessget s cmert ado
mnyoz.

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, triiugi


viridi monticulo a fundo promanante, ex cuius eminentori iugo
medius fulvus leo, ore hianti, lingua exerta, caudaque bifurcata
erecta, sinistro pede ad rapienduin protenso, dextro vero nudum
bipennem elevasse, inque dextrum scuti latus conversus esse cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate, militem cataphractum, sereno vultu nigroque mistace conspicuum et galea plumis strutionum rubris erecte assurgentibus ornata
tectum, sinistra manu lumbis iniecta, dextra vero bipennem nudum
vibrantem pubetenus proferente ornatam. A summitate vero seu
cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc
vero candidis et rubris, in scuti oram mixtim dependentibus, illudque apprime exornantibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1609 janur 28-n tartott
tlszkn.
Kzirattr, 2211. f o l . lat. 111. kt. a 314315.
cmerkr folyamodvny

lapon.

Ugyanott

m s o l a t a is.

Siebmacher, 328. 1. 247. t. b., nmi eltrssel a szvegtl.

67.
1608 mrcius

5.

Prga.

Rudolf kirly Vizkelethy Tamsnak s finak


bri rangot adomnyoz.
Kihirdettetett 1608-ban Zempln vrmegyben.

Mihlynak

Az oklevl a rozsda s nedvessg miatt csak egyes darabokban


maradt renk, melyekbl a killt nevn, az adomnyt nyertek nevein s
a kihirdetsi zradk vn s helyn kvl egyebet megllaptani nem le
het. A Kirlyi Knyvek segtsgvel azonban kimutathat, hogy e t r e
dkek a csald bri oklevelnek rszei. F g g pecstje is megvan, de
kzepn ketttrve.

68.
1608 mjus 20.

Gyulafehrvr.

Bthory Gbor erdlyi fejedelem Domahidi Sipos Mrton


nak s Pternek, atyjuknak Jnosnak s testvrknek Andrsnak
nemessget s cmert adomnyoz s egyben Domahidn lev h
zukat a kzterhektl mentesti.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area duae alae aquilinae seiun . . . et . . . m collocatae esse

cernuntur. Supra scutum galea miiitaris clausa est posita, quam


contegit corona regia, gemmis et unionibus ornata, ex cuius utrisque marginibus similiter alae, prioribus per omnia similes eminere,
quarum in medio dextrum brachium humnum, lorica indutum,
gladium nudatum, sursum porrectum tenere visitur. E x cono autem
galeae tcniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes,
oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Kzp-Szolnok vrmegynek
16-n koson, majd 1609 janur 7-n Szatmr
Csengerben tartott tlszkn.
E g y s z e r , XVIII. szzadi
trban.

msolat,

1608 jnius
vrmegynek

Domahidi Sipos-csald

levl

69.
1608 mjus 30.

Gyulafehrvr.

Bthory Gbor erdlyi fejedelem Szoboszli Szab mskp


Lukcsy Jnosnak, a fejedelem mezei hadai kapitnynak s
alatta katonskod testvreinek Istvnnak s Miklsnak, rgi
nemessgket megjtva, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare rubri
coloris erectum, in cuius campo sive
area super viridi cespite phaleris ornato, superbeque gradienti albo coelestino equo, cauda rubente, homo
militaris, tunica brevi sandicei, calig
vero punicei (colorum) et calcareato
cothurno indutus, necnon galea albis
cristis gruinis decorata, thorace, lorica
et framea deaurata ornatus, manuum
dextra clavam ductoralem
fortiter
comprehensam atque elevatam, sinistra vero capistro frenum equi dirigens,
erecto corpore insidere visitur. Scuto
galea item militaris incumbit, quam
corona seu diadema regium gemmis, unionibus, preciosisque .lapidibus abunde distinctum contegit, ex quo integer leo, erecto sur
sum corpore et capite, rictu hiante, lingua rubicunda exerta, pedi
bus posterioribus utrinque super margine coronae, cauda bifurcata in dorsum reflexa, ad standum dispositis, anteriorum dextro
frameam elevatam recentique sanguine madentem fortiter vibrare,
sinistro autem vexillum rubrum tenere conspicii'ur. Ex corona vero

sive summitate galeae teniae seu lemnisci, hinc aurei et coelestini,


illinc rubei et argentei colorum apprime defluentes, oras sive mar
gines ipsius scuti eleganter ambiunt et exornant."
Kihirdettetett 1609 prilis 1- vagy 9-n Bihar vrmegye
kzgylsn s 1703 mrcius 8-n Heves s Kls-Szolnok vr
megyknek Gyngysn tartott tlszkn.
T r e d e z e t t fgg pecsttel; a kihirdetsi z r a d k egy
el van

rsze

teljesen

mosdva.

70.
1608 jnius 12.

Gyulafehrvr.

Bthory Gbor erdlyi fejedelem Vradi Sfr (Saffar)


Gsprnak, Jnosnak s Istvnnak nemessget s cmert adom
nyoz s vradi hzukat nemesi birtoknak nyilvntja.
Scutum videlicet militare rubri coloris,
cuius fundum triiugis rupes occupat, cui leopardus naturali suo colore depictus erecta
cauda, lingua exerta, in dextrum scuti latus
conversus, antterioribusque pedibus gladium
sursum elevatum tenere visitur. Supra scutum
g a l e a militaris clausa est posita, quam conte
git diadema regium, gemmis atque unionibus
exornatum. E x cono autem galeae teniae sive
lemnisci variorum colorum hinc inde defluen
tes utramque scuti partm pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Bihar vrmegynek
Vradon tartott itlszkn.
F g g pecsttel.
71.
1608 jlius 1.

1608 november 25-n

Gyulafehrvr.

Bthory Gbor Bogdi Pap Mihlynak s felesgnek Achy


Annnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet mitare coelestini coloris, in cuius campo
sive area leo integer naturali depictus colore telum quoddam oretenus medio apprehensum tenere comspicitur. Supra scutum galea
militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis
atque unionibus apprime exornatum, super quo brachium hum
num numero resectum loricaque indutum, ensem nudum sursum
porrectum fortiter vibrare cernitur. E x cono autem galeae laciniae

sive lemnisci variorum colorum hinc inde


deffluentes utrasque oras seu margines
ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exor
nant."
A takark szne
balrl vrs-ezst.

jobbrl kk-arany,

Kihirdettetett
Bihar
1608 jlius 5-n Vradon
szkn.

vrmegynek
tartott itl-

Tredezett fgg pecsttel. Dr. Pap


kriai br lettje.

Mric

72.
1608 december 2. Bt
II. Mtys vai al Jnosnak, Takcs Gyrgynek. S z a lay Miklsnak s Mikes Jnosnak, rgi nemessgket megjtva,
cmert adomnyoz.
Scutum nimirum militare erectum coe
lestini coloris, cuius fundum viridis campus
occupat, in quo naturlis cervus, ore viridia
ramorum flia . . . . flexis, per collum tela sive
sagitta transfixus, ac in dextrum scuti latus
conversus, pedibus dispositis composite st'are
conspicitur. Scuto ineumbentem galeam militarem apertam, regio diademate, dimidium
cervum priori . . . . anterioribus pedibus ad
saliendum protensis proferente ornatam. A
summitate vero sive cono galeae laciniis seu
lemniscis utrinque aurei et ooelestini colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque apprime exornantibus."
Kihirdettetett Szabolcs vrmegynek 1609 jnius 26-n
Apciban tartott itlszkn s Bihar vrmegynek 1609 decem
ber 7-n Vradon tartott kzgylsn.
F g g pecstje elveszett; a hrtya tbb helyt szakadozott.
73.
1608 december 2.

Pozsony.

II. Mtys i d . Thuriki Thurnszky Rafaelnek, Thurnszky


N . gyermekeinek N . finak s Erzsbetnek, valamint Uriel gyer-

mekeinek Jnosnak, Izraelnek, Zsfinak s . . . . , rgi nemes


sgket megerstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, linea per mdium .transversum ducta, superne in coelestinum . . . . na
turlis nigra aquila, lingua rubicunda exerta,
alis explicatis, pedibus e terra sese erigens et
ad volandum parata . . . . autem coelestinam
aream igneus sol, radiis diffusis . . . . orbe l u mine suo collustrans, irradiare conspiciuntur.
Scuto incumbentem galeam militarem aper
tam, regio . . . . formem producente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis seu
lemniscis hinc coelestini et aurei, illinc rubri
et albi colorum in scuti oram fluitantibus . . . "
Az

oklevl fele hinyzik; fgg pecstje

elveszett. A T h u r n s z k y -

iratok kztt.

74.
1608 december 4.

Pozsony.

II. Mtys Halsz Mrtonnak, felesgnek s gyermekeinek


Borblnak, Jnosnak, Miklsnak, Mihlynak s vnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, triiugi viridi
monticulo in fundo scuti, in cuius monticuli intermedio regia corona superimposita esse, ex qua
cinerei coloris pelicanus, collo incurvato, rostro
pectus suum vellicans et sanguine suo pullos
conspergens, alis expansis provenire conspiciun
tur. Scuto incumbentem galeam militarem aper
tam, regio diademate, tres spicas triticeas flavescente arysta inter duas alas aquilinas, hinc rubro
et albo, illinc coelestino et aureo coloribus discriminatas, proferente ornatam. A summitate vero
sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc rubri et albi, illinc coe
lestini et aure colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque apprime
exornantibus."
Kihirdettetett Vas vrmegynek
kzgylsn.
F g g pecstje

elveszett.

1610 prilis 5-n tartott

75.
1608 december 18.

Bcs.

II. Mtys Geszterdy Zsigmondnak, Hatvan vra ostrom


nl, tovbb a huszti katonasg vezrletben szerzett rdemeirt,
valamint nvrnek Juditnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coele
stini coloris, ex cuius fundo colles duo virides cacuminatim exurgere videntur, in cuius sinistri
videlicet verticis apice clarus equus nivei coloris,
pegasus dictus, expansis alis nigris elevari, anterioribus autem pedibus erectis vacuum aera
quatere, posterioribus vero ad saltum expositis,
lingua exerta, auribus surrectis, iubis in ventos
resolventibus, capite in altum directo, cauda volitante, totus in volatum rite prorumpere conspici
tur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam sive clatratam, regio diademate, dimidiatum
pegasum priori per omnia similem producente ornatam. A summitate vero seu cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc albi et rubri,
illinc aurei et coelestini colorum in scuti oram defluentibus, illudque decenter adornantibus."
Kihirdettetett Ugocsa vrmegynek Sasvrott tartott kz
gylsn 1609 jlius 9-n. A felhajts msik szln a kvetkez
feljegyzs olvashat: Praesentatae sunt mihi Paulo Zoltn vicecomiti comitatus Ugocsa 18. die mensis Julii 1609.
F g g pecstje elveszett.

76.
1608 december 19.
II. Mtys a Mebus-csaldnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1609 mrcius 23-n
Gmrn tartott kzgylsn.
E z armlissal Mebus Jnos fia Pl fia Jnos fia Nebest
Gyrgy s atyafiai Jnos fia Gyrgy fia Gyrgy fiai Gyrgy s
Mihly nemessgket Gmr megyben igazoltk.

77.
1608 Vrad

vra.

Rkczy Zsigmond erdlyi fejedelem Kupisynki


Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.

Horvth

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. coin.


Zemplin. az 53. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
10/b. lapon. E . fj.

78.
15761608.
Rudolf kirly Egry Pternek nemessget s cmert adom
nyoz.
Kihirdettetett 1622-ben Zempln vrmegyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 39. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 6/b. lapon. E . fj.

79.
15761608.
Rudolf kirly Gnczy Blintnak s fiainak Gyrgynek s
Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1664-ben Zempln vrmegyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor.
Zemplin. a 48/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit. com.

80.
15761608.
Rudolf kirly Mihlyi Gyrgynek s Pternek nemessget
s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 85. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 15. lapon, hol az armlis 1622-re! van tve. E . fj. Levltr, Cmeres
levelek. 1832. III. 15. a 30. oldalon, hol az armlis kelte szintn 1622-re
van tve. E . m.

81.
15761608.
Rudolf kirly a Nagy-csaldnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
1724-ben Zempln megye Vills Ptert, ki nemessgt ezzel
az armlissal akarta igazolni, a nveltrs miatt, tovbb a c
mereslevl keltnek rgisge miatt a leszrmazs bizonytsra
utastotta.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus

actor,

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 169/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.


a 38/b. lapon. E . fj.

82.
1609 janur

16. Bcs.

II. Mtys Csorbssy Tamsnak, felesgnek Somossy


Srnak, mostohafinak Csorvssy mskp Vincze Jnosnak s
gyermekeinek Mihlynak, Gergelynek, Erzsbetnek s Annnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Szabolcs vrmegynek 1610 jnius 25-n
Apagyon tartott kzgylsn.
Ezen armlissal Csorvssy Tams fia Lukcs fia Andrs
nemessgt Gmr vrmegyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 29/b. lapon.

83.
1609 janur 24. Bcs.
II. Mtys Losonczy Jnosnak, felesgnek Gli Annnak
s gyermekeinek Pternek, Jnosnak, Katalinnak s Zsfinak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegyben ( ? ) 1609 mjus 11-n.
Ezen armlissal Losonczy Gyrgy, Jnos s Zsigmond ne
messgket Gmr megyben igazoltk.

84.
1609 janur

24.

Bcs.

II. Mtys Marthon Plnak, felesgnek Erzsbetnek, gyer


mekeinek Istvnnak, Jnosnak s Zsuzsannnak, tovbb roko
nnak Panda Blintnak s utbbi gyermekeinek Gyrgynek,
Gergelynek, Katalinnak s Ilonnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, lamina instar fluvii per
mdium late currente superne in rubrum, inferne in coelestinum
campos divisum, cuius fundo triiugis viridis monticulus increvit, in
summitatibus eiusdem tres stellae aureae fulgere, superiorem autem
rubram aream tres manipuli tritici maturi ordine dispositi occupare
conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio
diademate, manipulum inter duas alas aquilinas, ex una coelestino
et aureo, parte vero ah altra rubro et subcinereo coloribus discriminatas, locatum proferente ornatam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis seu lemniscis, hinc aurei et nigri, illinc rubri et albi
colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque apprime exornantibus."
Kihirdettetett Komrom vrmegynek 1609 mjus 4-n Rv
komromban tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1U32. fol. lat. a 1213. lapon.

85.
1609 janur 31.

Gyulafehrvr.

Bthory Gbor erdlyi fejedelem Szkorely Katona Tams


nak s Simonnak s Szkorely Margitnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius fundo
sive area triiugis monticulus eminere, supra quem corona aurea
gemmis distincta stare, unde leopardus integer cauda in altum
sinuose reflexa, linguaque exerta prominens erectus, dextro fra
meam nudam, sinistro vero pedibus hastam sursum porrectam
tenere visitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam
contegit corona rursum regia, margaritis et unionibus praeciosissimis pulcherrime variegata, ubi tres pennae gruinae albae decenti
ordine collocatae affixae cernuntur. Ex cono autem galeae teniae
sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, oras seu mar
gines ipsius scuti pulcherrime decenterque ambiunt et exornant."
F g g pecstje elveszett, a cmerkp helye res.

Siebmacher,

Siebenbrger Adel, 175. 1. 113. t. A z itt kzit rajz az

armlis d m e r l e r s t l annyiban tr el, hogy a leoprd jobbjban

nem

kardot, hanem hajt drdt tart. A Siebmacher szvege azonkvl az ok


levl keltt 1608-ra teszi.

86.
1609 janur 31.

Bcs.

11. Mtys Ppay Jnosnak s testvreinek Miklsnak, M i


hlynak, Istvnnak s Gyrgynek nemessget s cmert adom
nyoz.
A cmerlers kzlve az 1. ktetben a 101102. lapon,
C L X V I I . sz. alatt egy X I X . szzadbeli kivonatrl, melyben a ke
let hibsan janur 30-ra van tve.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1609 mrcius 23-n Gmrn tartott kzgylsn.
F g g pecsttel. Rviden emltve

K z i r a t t r , 3729. fol. lat. a

lapon, azzal, hogy ezzel az armlissal P p a y Mihly fia Mihly


s g t m r megyben

34/b.

nemes

igazolta.

Siebmacher, Supplementband, 99. 1. 70. t.

87.
1609 mrcius

29.

Bcs.

II. Mtys Vegh Gergelynek, felesgnek Katalinnak s


gyermekeinek Miklsnak, Jnosnak s Katalinnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, in rubrum et coelestinum
campos linea a superiori scuti parte ad fundum perpendiculari...
divisum, cuius fundum campus viridis late sparsus occupat, in quo
miles Hungarus lorica et casside indutus erectus stare, dextra manu
nudam frameam et sinistra caput Turcicum
m, in dextra
scuti . . . . mandibula inhaerentes . . . conspiciuntur. Scuto incumben
tem galeam militarem apertam sive clatratam, regio diademate,
alterum militem Hungarum, priori per omnia similem proferente
ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis sive lemniscis,
hinc flavi et coelestini, illinc rubri et albi colorum, in utramque
scuti oram defluentibus, illudque decenter adornantibus."
Kihirdettetett Zala vrmegynek 1610 janur 25-n Eger
szegen tartott kzgylsn.
E g y s z e r , X X . szzadi msolat, a cimerkp fekete rajzval.

88.
1609 prilis 4.

Bcs.

II. Mtys Mrkus Mtysnak, atyjnak Mrkus Mihlynak,


atyai nagybtyjnak Blintnak, utbbi fiainak Mtysnak s
Dvidnak s Mrkus Benedeknek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett 1609 jnius 22-n Gmr megynek S a j Gmrn tartott kzgylsn.
E z armlissal nhai Mrkus Jnos fiai Jnos s Gyrgy
nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 15. lapon.
Siebmacher, 402. 1. 299. t. I.

89.
1609 mjus 3.

Bcs.

II. Mtys Fldvri Rcz Vincnek, felesgnek Jaxith


Dorottynak, testvrnek Fldvri Rcz Gbornak s lenynak
Katalinnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, cuius fun
dum triiugis viridis colliculus occupat, supraque depressiores dicti
collis iugos integer unus homo, rubrum in capite habens pileum, Turcico ritu confectum, vste itidem Hungarica rubri, caligis hiacintini, cothurnis flavi colorum indutus, framea Hungarica accinctus,
dispositis pedibus erecte stare, in manibusque telum arci, sive nervo
arcus impositum tenendo, (ad) scuti latus conversus, sagittare
velle conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam,
regio diademate, dimidium aureum leonem, coronam in capite
habentem, anterioribus pedibus dextro gladium fortiter vibrantem,
laevo autem caput humnum tenentem, proferente ornatam. A sum
mitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, ex utrisque
partibus rubri et albi colorum in scuti oram fluctuantibus, illudque
apprime exornantibus."
Kihirdettetett Komrom vrmegynek
Rvkomromban tartott kzgylsn.

1610 janur

11-n

90.
1609 jnius 6.

Bcs.

II. Mtys Subych Tamsnak, rgi nemessgt megerstve,


cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, cuius
undum triiugis viridis monticulus occupat, in quo integer naturlis
leo, pedibus posterioribus dispositis, ore hianti, lingua rubicunda
exerta, caudaque bifurcata sursum inflexa, anterioreque pede
sinistro protenso, dextro frameam capulotenus strictam vibrare
conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio
diademate, inter duo cornua inflexa, ac dextro quidem flavo et
coeruleo, sinistro vero albo et rubro coloribus discriminata, dimidium
leonem, similiter ore hianti, linguaque exerta, ac sinistro pede
protenso, dextro vero ramum olivae tenentem producente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc
coerulei et flavi, illinc vero rubri et albi colorum, in scuti oram
fluitantibus, illudque decenter adornantibus."
Kihirdettetett Nyitra vrmegynek 1610 janur 19-n N y i t rn tartott kzgylsn.
F g g pecsttel.

Kivonatos szveggel

Kzirattr, 227.

fol.

lat.

114. lapon.
Siebmacher, 604. 1. 427. t. Itt e csald Nagy-Koloni elnvvel szere
pel; a cmer pedig a fenti lerstl annyiban eltr, hogy az oroszln nem
h r m a s halmon, hanem zld pzsiton ll.

91.
1609 jlius 3.

Bcs.

II. Mtys Czekus Tamsnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1610 mrcius 31-n G mrn tartott kzgylsn.
E z armlissal elbb Czekus Istvn, ksbb az egsz csald
nemessgt Gmr megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 24/b.

lapon s u. ott a 3. lapon.

92.
1609 jlius 22.

Bcs.

II. Mtys Andorman Glnak, atyjnak Mrknak, fiainak


Gyrgynek, Jakabnak s Jnosnak, vejnek Urbn Gyrgynek,
utbbi felesgnek Annnak s lenynak Erzsbetnek ne
messget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1610 mrcius 31-n G mrn tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Andorman Gl fia Gyrgy fia Jakab
fia Jnos s fiai Gyrgy s Gl nemessgket Gmr megyben
igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 19/b. lapon. Rvidebben u. ott az 1,/b.
lapon, mely szerint Jakab mskp Anderman Mrk ez armlissal nemes
sgt m r megyben igazolta.

93.
1609 augusztus 1'6. Bcs.
II. Mtys Sos Blintnak, felesgnek Bicsrdi (Bicherdi)
Annnak, gyermekeinek Miklsnak s Katalinnak, testvrnek
Tamsnak s ez utbbi finak Istvnnak, tovbb Sos Gyrgy
nek s Jnosnak s ezek (meg nem nevezett) fiainak, rgi nemes
sgket megjtva, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, linea per mdium transversum ducta in coelestinum superne, inferne in rubrum campos
divisum, cuius fundum viridis monticulus occupat, ex quo flores
lilii convalii enati esse et rubram aream occupare, in superiori
autem parte integer naturlis fulvus leo, ore hianti, lingua rubicunda exerta, cauda supra dorsum reflexa progredi et anteriori uno
pede frameam nudam capulotenus fortiter comprehensam vibrare
conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio
diademate, dimidium priori similem leonem proferente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis utrinque
coelestini et aurei colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque
apprime exornantibus."
A h o r v t o r s z g o s levltrnak 1898 mrcius 22-n Z g r b b a n kelt
hiteles m s o l a t a . A Snyi-csald levltrban, 396. sz. alatt.

94.
1609 augusztus 18.

Bcs.

11. Mtys Abafalvi Abaffi Mikls aranysarkantys


nek rgi nemessgt megersti s cmert bvti.

vitz

Scutum videlicet militare erectum ac linea ab inferiori eius


sinistro latere ad superius dextrum latus oblique ducta in campos
coeruleum et album divisum apparente, in area albi campi unis
stapedibus, ac supra eos stella fulgida, lunae bicorni in area coerulei campi radianti opposita, brachio hominis lorica induto, nudatumque gladium capulotenus tenenti, cui caput Turcicum viridi peplo
obiunctum ac cruore conspersum infixum est, pro tuo placito adauximus et condecoravimus, per quod quidem brachium et ensem
fortitudo ac virilitas tua, resque per te egregie ac laudabiliter
gestae denotantur. Scuto incumbit galea militaris aperta, regia
corona insignita, cui columba spicam hordeaceam rostro tenens
insidere visitur. A summitate vero seu cono galeae ad utrumque
scuti latus defluentibus laciniis quibusdam sive lemniscis."
A z oklevl a cmerszerz rdemeirl
kezik meg:

a kvetkezkp eml

. . . te ex honestis, neque poenitendis nobilibus parentibus


ortum esse, otiumque ac desidiam exosum florem iuventutis tuae
imbibendis artibus liberalibus consecrasse . . . non contemnendo
operae pretio facto, te primum ad aulm serenissimi ac reverendissimi principis domini Maximiliani, archiducis Austriae, fratris vide
licet nostri charissimi contulisse, ibidemque inter caeteros aulae
eiusdem nobiles pueros honeste versatum laudabilibusque moribus
imbutum fuisse perhiberis. Deinde vero cum adolevisses, virtute te
ad maiora instigante, quo apud posteros tuos sempiternam tui me
mrim et immortale nomen tibi comparares, animum tuum rei
militari applicuisses, atque in ea quanta cum fide, constantia, fortitudine et dexteritate ad praesens usque tempus in variis expeditionibus, conflictibus, proeliis, hocce retroacto quindecennali bello
cum Turca habitis, sacrae primum regni nostri Hungariae coronae
sacratissimoque principi ac domin Rudolpho secundo, Romanorum impertori ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae etc. regi, do
min et fratri nostro observandissimo, ac tandem nostrae quoque
maiestati, nulla adversae fortunae tela, nulla vitae pericula ac discrimina adire formidando, nullis denique gravissimis laboribus,
fatigiis et vigiliis parcendo, ob amorem patriae tuae dulcissimae
servivisti, non solum ex fide digna relatione et commendatione
nonnullorum fidelium nostrorum, signanter vero spectabilis et

magnifici comitis Georgii Thurzo de Betlehemfalwa, verum propria


etiam experientia nostra cognovimus. Ac ut de caeteris per te
egregie gestis facinoribus hoc loci taceatur, cum superioribus annis
sub ductu et auspiciis dicti comitis Georgii Thurzo, tunc temporis
partium regni nostri Hungariae ultradanubianarum generlis capitanei, stipendia mereres, civitasque Budensis obsidione nostratum
premeretur, orto quadm vice cum hostibus cruento et atroci certamine, ipsisque Turcis fortiter repugnantibus, tu primus extitisti,
qui unum ex illis, haud obscuri nominis concitato cursu, stricto
ense magnanimiter aggrediendo, decollares, eoque facto consternatos commilitonum tuorum animos ad fudendas fugandasque
hostium copias excitares. Ut ergo horum aliorumque per te egregie
gestorum facinorum memria aeternitati conservetur ac nostrae
liberalitatis et munificentiae in te collatae specimen eo magis
elucescat virtutisque condignum praemium accepisse videaris, ac
ut caeteri quoque hoc exemplo ad imitandos virtutis tramites accendantur, te in militem seu equitem auratum in praesentia fidelium
nostrorum dominorum praelatorum, baronum, magnatum aliorum
que statuum et ordinum regni nostri Hungariae frequenti corona
publice et solenniter ictu ter vibrantis ensis Sancti Stephani quon
dam primi regis Hungariae, praedecessoris videlicet nostri gloriosae
memri, . . . vimus, nominavimus, ereximus et ad statum milita
rem assumpsimus, militarisque cinguli et . . . . decore atque stemmate militiae signavimus, volentes et concedentes, ut dei[nceps]
ubique locorum in regno nostro Hungariae, . . . . ibusque
pro
vero milite et equite aurato habearis, honoreris et admittaris . . . . "
A cmerkpen a kengyelvas arany. A takark szne a lers
ban nincs megadva, a cmerkp szerint ezek jobbrl kk-arany,
balrl kk-ezst sznek.
Fgg pecsttel, az Abaffy-csald levltrban.
Siebmacher, 1. 1. 1. t.
95.
1609 oktber

15.

Bcs.

II. Mtys Hock Mrtonnak s testvreinek Jakabnak


Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, cuius fundum


triiugi coelestini coloris monticulus occupat, in quo albus equus
phaleratus, currenti similis, in dextrum scuti latus conversus esse
conspicitur. Scuto superincumbentem galeam militarem apertam,
regio diademate, inter duo cornua bubalina, hinc rubro et albo,

illinc coeruleo et flavo coloribus depicta, duas hastas in formain


crucis cum volitantibus vexillis exurgentia producente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc
coelestini et flavi, illinc rubri et albi colorum in ambas scuti extremitates defluentibus, illudque apprime exornantibus."
Kihirdettetett 1610 szeptember 23-n Zlyom vrmegynek
Besztercebnyn, Trencsn vrmegynek 1659 december 22-n
Trencsnben s Komrom vrmegynek 1669 szeptember 9-n
Komromban tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1032.

fol. lat. a 2729. lapon.

96.
1609 oktber

25.

Bcs.

II. Mtys Thurnszky Simonnak s testvrnek Gyrgy


nek, rgi nemessgket megerstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum,
superne in coelestinum, inferne vero in
rubrum campos divisum, in quarum superiori
parte dimidius naturlis leo, cauda bifurcata
sursum inflexa, ore patulo, linguaque rubicunda exerta, sinistro anteriori pede protenso, dextro bipennem nudum, in cuius
medio corona seu diadema infixum est, continere, inferiori vero in fundo triiugi viridi
monticulo strato, medio eminentiori fruticem
cum tribus florentibus albis rosis producere
conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam
militarem apertam, regio diademate, dimidium leonem, priori per omnia conformem,
dextro pede palmam olivae tenentem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis sive
lemniscis, hinc rubri et albi, illinc vero coelestini et aurei colorum
in scuti oram fluitantibus, illudque decenter adornantibus."
Kihirdettetett Lipt vrmegynek 1610 mjus 14-n tartott
kzgylsn.
F g g pecsttel, a T h u r n s z k y - i r a t o k

kztt.

97.
1609 november 2.

Bcs.

II. Mtys Grimlath Frigyesnek s Gsprnak nemessget


s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegyben 1610 mrcius 31-n G mrn.
E z armlissal Grimlath Mrton nemessgt Gmr me
gyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 12. lapon.

98.
1609 november 10. Bcs.
II. Mtys Szab mskp Kamanczy Jnosnak, felesg
nek Egry Erzsbetnek, fiainak Gyrgynek s Istvnnak s le
nyainak Katalinnak s Margitnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Borsod vrmegynek 1610 mjus 12-n SajSzentpteren tartott kzgylsn.
E z armlissal Kamanczay Pl fia Dniel nemessgt G
mr megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 30/b. lapon.

99.
1609 november 23. Pozsony.
II. Mtys Tarjny (Taryany) Demeternek, felesgnek Ilo
nnak, finak Jnosnak, mostohafinak Andrsnak s testvr
nek Sebestynnek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, huius
fundum triiugi viridi monticulo stratum, cuius in vertice seu extremitate monticuli eques Ungarica vste rubra inferiori nodosa ad
genua, capite Ungarico nigro cooperto, flavis cothurnis indutus,
dextra manu frameam nudam vibrare, sinistra vero Turcicum caput
fortiter comprehendere, equo albo phaleris rubris ornato insidere,
ad dextrum scuti latus omnibus viribus ad currendum intentis converti conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam,

regio diademate, dimidium miiitem Ungaricum lorica et gallea (1)


thoraceque et hirotecis ferreis armatum, frameam nudam cuspidi
Turcicum caput sanguine rubescente conspersum affixum dextra
manu, sinistra vero clavam ferream tenentem proferente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc rubri
et albi, inde vero aurei et coerulei colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque apprime exornantibus."
Kihirdettetett Heves vrmegynek 1610 februr 3-n Fle
ken, Abauj vrmegynek 1613 prilis 29-n Gncn s Heves
s Kls-Szolnok vrmegyknek 1707 mrcius 24-n Egerben
tartott kzgylsein.
E g y s z e r , X X . szzadi
vrosi hivatalnok birtokban,

msolat. Eredetije 1910-ben T a r j n y Lajos


Kiskunflegyhzn.

100.
1609 november 24. Pozsony.
II. Mtys Sztrnyay mskp Nagy Jnosnak, atyjnak
Gergelynek, testvreinek Tamsnak s Ferencnek, valamint
unokatestvrnek Sztrnyay Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1610 mrcius 31-n G mrn tartott kzgylsn.
E z armlissal a Sztrnyay- mskp Nagy-csald nemes
sgt Gmr vrmegyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 30/b. lapon.

101.
1609 december 6. Pozsony.
II. Mtys Csszr Tamsnak, gyermekeinek Istvnnak,
Andrsnak s Jnosnak, testvrnek Kristfnak s utbbi fiainak
Andrsnak s Gergelynek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1610 mrcius 31-n Eper
jesen s Gmr vrmegynek 1610 jnius 14-n Saj-Gmrn
tartott kzgylsein.
Ezt az armlist Pattantys Jnos fia Istvn nemessge b i
zonytsa cljbl Gmr megyben felmutatta s az elfogadta-

54

Magyarorszgi

cmereslevelek.

tott, minthogy kztudoms volt, hogy a bemutat a Pattantys


nevet snek, aki pixidarius volt, foglalkozstl nyerte, s hogy
a csald tulajdonkpeni nev a Csszr volt.
Kzirattr 3729. fol. lat. a 40. lapon, s u. ott, a 12/b. lapon.

102.
1609 december 8. Pozsony.
II. Mtys Palochai Gyrgynek bri rangot adomnyoz.
Cmeradomnyozs nem trtnt.
Az oklevl szvege megemlti, hogy a brsgot szerznek
a csaldja mr rgta az orszg bri sorba tartozik.
Kzirattr, 2231. fol. lat. a 285286. lapon.
Siebmacher, 477. 1. 349. t.

103.
1609 december 8. Pozsony.
II. Mtys Veresmarthy Jnosnak, felesgnek Ilonnak,
gyermekeinek Jnosnak, Benedeknek, Pternek, Istvnnak, Kata
linnak, Mrtnak s Zsuzsannnak, Szab Ambrusnak, vejnek
Csizmazia Jnosnak s Lucinak nemessget s cmert adom
nyoz.
Kihirdettetett Abauj vrmegynek 1604 (gy!) janur 13-n
Gncn tartott tlszkn.
Ezzel az armlissal Veresmarthi mskp Kupai Pl s Ist
vn (nhai Benedek fia Pl fia Pl fiai) nemessgket Gmr
megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 30/b. lapon.

104.
1609 december 10. Pozsony.
II. Mtys Korpona vrosnak cmert adomnyoz.
Scutum nimirum erectum, linea per mdium transversum
ducta divisum, in cuius superiori rubra scuti area supra triiugem
viridis coloris collem sive monticulum, in medio scuti et iugo emi-

nentori albus agniculus, tribus insistendo pedibus ac in sinistrum


scuti latus conversus erecte stare, dextro vero anteriori pede elevato vexillum album rubea cruce signatum et aureae cruci instar
lanceae applicatum ceu humeris incumbens tenere, subtus vero
agnum in colle viridi calix aureus positus esse conspicitur. Haecque
vetera existunt dictae civitatis nostrae Corpona insignia. In scuti
vero inferiori coelestini coloris parte, in fundo eius murus albus
ex quadrato lapide constructus esse, in cuius medio miles cataphractus, armis indutus et caput galea, rubris et albis cristis ornata
tectus, dextra manu elevata protensa frameam nudam vibrare,
sinistra vero diadema aureum tenere pubetenusque prominere cernitur. Scuto incumbit corona regia, quod bini angeli splendidissimi,
alis expansis, stolisque bissinis, hinc nivei, illinc aurei colorum
induti, quilibet una manu scutum ipsum complectere, altra vero
viridem palmae ramum tenere conspiciuntur."
Kzirattr, 2230. fol. lat. 1. kt. a 141142. s a 145156. l a p o n .
U . ott 2337. fol. lat. II. kt. a 135136., a 143144. lapon s 188. quart
lat. a 78. lapon.

105.
1609 december 13. Pozsony.
II. Mtys Rozsnybnyai Ujhzy brahmnak s gyerme
keinek Istvnnak, Mtysnak, Andrsnak s Zsuzsannnak, mostohafinak Nagy Ferencnek, unokatestvrnek Ujhzy Jnosnak
s felesgnek Blasko Katalinnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, trifida
naturali petra, arborem lauriferam implexam, ramis dilatis ex se
eliciente in fundo stratum, quod lamina alba
a superiori dextro versus inferiorem sini
strum scuti angulum late ducta triaque
rubra lilia ordine in medio suo locata continens distinguit, supra quam integer natu
rlis aureus gryphus, ore hianti, lingua
exerta, alis expansis, posterioribus pedibus
innixus, ac in dextrum scuti latus conver
sus, celeri gressu tendere, anteriorum vero
pedum utrisque globum volubilem apprehendere velle conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio diade
mate, integrum naturalem pellicanum, alis

expansis, rostro vellicantem cor suum, sanguineque pullos suos i a


nido aspergentem atque in medio eorum stantem proferente orna
tam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc
coelestini et aurei, illinc rubri et albi colorum, in scuti oram infundentibus, illudque apprime exornantibus."
Kihirdettetett Torna vrmegynek 1610 december 20-n
Selyeben tartott kzgylsn s Gmr vrmegynek 1611 janur
11-n Gmrn tartott tlszkn.
F g g pecsttel, az U j h z y - c s a l d levltrban. Rviden megem
ltve: Kzirattr, 3729. fol. lat. a 79/b. lapon, azzal, hogy ez a r m
lissal Ujhzy G y r g y fia G y r g y nemessgt G m r megyben igazolta.

106.
1609.
II. Mtys Ethey Imrnek s Istvnnak nemessget s c
mert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. orivileg. nobilit. com.
Zemplin. a 40/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 15. oldalon. E . m.
Siebmacher, 160. 1. 126.

t.

107.
1609.
II. Mtys Szentmiklssy Gergelynek s fiainak Jnosnak
s Gergelynek nemessget s cmert adomnyoz.
. . . cum insignibus militis rubea vste induti et dextra manu
transfixum mucrone caput Turcicum tenentis."
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. conu
Zemplin. a 139. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 26/b. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 39.
lapon. Miles mucrone transfixum caput Turc. tenens.

108.
1609.
II. Mtys Szikszay Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.

1726-ban Szikszay Istvn s Jzsef, Mikls fiai, tovbb


Jnos fia Imre ezt az armlist mutattk be Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol.
Zemplin. a 140.

lat.

Elenchus

actor.

lapon. E g y s z e r bejegyzs.

a 27. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

privileg.
U . ott,

1832.

nobilit.

1331.

com.

fol.

hung.

III. 15. a 40.

olda

lon. E . m.

109.
1610 janur 1. Pozsony.
II. Mtys Vizeki Tallin Jnosnak, unokatestvreinek M i k
lsnak, Gergelynek, Gyrgynek, Plnak, Vidnek s Jnosnak s
fiaiknak Jnosnak, Mtysnak, Gergelynek s Gyrgynek, to
vbb rokonainak Milosych Mihlynak, Miklsnak s Jakabnak,
gyszintn lenytl Ilontl szletett unokinak Plnak s
Mihlynak nemessget s cimert adomnyoz.
Scutum scilicet militare erectum coelestini coloris, viridi
campo fundum eius obsidente, in quo miles thorace et casside armatus, habituque Hungarico conspicuus, sinistra manu frameae de
lumbis dependenti admota, dextra autem hastam vexilli albi, rubra
cruce signati permodum fortiter compressisse, erectusque stare
visitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive
apertam, regio diademate, aliud vexillum inferiori per omnia simile
proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis et
iemnisis, hinc argenteis et rubris, illinc autem aureis et coeruleis,
in scuti oram defluentibus, illudque decenter exornantibus."
A z adomnylevl megemlti, hogy Vizeki Tallin Jnos mr
azeltt is nemes szrmazs volt, de nemeslevele a zavaros idk
ben elveszett.
Kihirdettetett Vas vrmegynek 1611 szeptember 8-n
Szombathelyen tartott kzgylsn.
A p r g a i tartomnyi ftrvnyszk i r o d a i g a z g a t s g n a k 1899 feb
rur 21-n kelt hiteles m s o l a t a egy v a s v r m e g y e i , 1733 j a n u r 14-n
kiadott s Pest varmegye kzponti szolgabrja s eskdtje ltal 1868 j
nius 24-n hitelestett msolatrl, a Vizeki Tallin-csald l e v l t r b a n .
Siebmacher, 952. 1. 455.

t. a).

110.
1610 janur 25.

Pozsony.

II. Mtys nemessg- s cmeradomnyoz


nem nevezett egyn rszre.

oklevele meg

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, cuius


fundum triiugis viridis monticulus occupat, in quo depressiori a
parte sinistra cervus integer naturlis ad dextram scuti latus conversus et in altum elevatus sagittaque per collum transfixus visitur.
Scuto incumbentem galeam militarem clausam, regio diademate,
alterum cervum pubetenus emergentem, sagitta similiter per collum
transfixum, priori per omnia similem proferente ornatam. A summitate vero seu cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc coelestini et
aurei, illinc vero rubri et albi colorum, in scuti oram defluentibus,
illudque decenter adornantibus."
Kzirattr, 1818.

fol. lat. a 9495. lapon.

111.
/670 februr

27.

Bcs.

II. Mtys Rcz brahmnak, felesgnek Katalinnak s


gyermekeinek Istvnnak s Tamsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare ere
ctum rubri coloris, in cuius fundo
brachium humnum lorica indutum
transversim eminens, bifurcatum ensem utrinque stellis oppositis circum
ambitum duabus capulotenus fortiter
apprehensum erecte vibrare atque ad
dextrum scuti latus conversum, supra
se tertiam stellam habere visitur. Scuto
incumbentem galeam militarem clau
sam, regio diademate, brachium itidem
humnum, inferiori per omnia conforme, exceptis absentibus a partibus
ensis duabus stellis, proferente orna
tam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavi et coelestini, illinc autem
rubri et albi colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque
".

A cmerkp a lerstl annyiban eltr, hogy a sisak nem zrt,


hanem rostlysisak.
Kihirdettetett Szabolcs vrmegynek 1614 mrcius 1-n
Petnehzn tartott tlszkn.
F g g pecstje elveszert.

112.
1610 mrcius

27.

Bcs.

II. Mtys Kerti Nnssy mskp Ivo Istvnnak, testvr


nek Veres Istvnnak, unokatestvrnek Mattysz Andrsnak,
mostohaanyja finak Kisvrdai Jnosnak, Marikovszky Mikls
nak s Lnyi Plnak, vgl Kisvrdai Istvnnak s finak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megynek 1611 februr 8-n Zem
plnben tartott tlszkn.
E z armlissal Marikovszky Mikls fia Jns fia Mikls
fiai Mrton s Mikls nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 18. lapon s u. ott a 12. lapon.

113.
1610 mjus

17.

Gyulafehrvr.

Bthory Gbor Zsegedi Kalmr Demeternek nemessget s


cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, cuius fundum
viridis cespes occupat, in quo leo integer depictus, corpore erecto,
ore aperto, linguaque rubicunda exerta et cauda sursum levata,
posterioribus pedibus stare, anterioribus vero lev protenso, dextro
autem tres sagittas fortiter comprehensas tenere conspicitur. Supra
scutum galea militaris clausa est posita, quam corona seu diadema
regium, gemmis unionibusque pretiosis eleganter distinctum conte
git. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum
hinc inde defluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Bihar vrmegynek 1610 november 16-n
Vradon tartott kzgylsn.
T r e d e z e t t fgg pecsttel; a cmerkp helye res.
Siebmacher, Siebenbrger Adel, 174. 1. 112. t.

114.
1610 jnius 17.

Bcs.

II. Mtys Beke Mrtonnak, felesgnek Fagyas Annnak,


finak Beke Istvnnak, ennek felesge Gyrffy Dorottynak s
testvreinek Beke Tamsnak, Blintnak s ismt Tamsnak, rgi
nemessgket megerstvn, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, viridi
campo fundum illius occupante, in quo integer leopardus, naturali
suo colore effigiatus-, divaricatis posterioribus pedibus stare et
cauda erecta, ore hianti, linguaque rubicunda exerta, anteriori
sinistro pede ad rapiendum protenso, dextro autem tres rubras
catapulas seu sagittas, spicuiis sursum versas per mdium fortiter
compressisse, in dextrum scuti latus conversus ac erectus esse
cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem clausam, regio
diademate, inter duas alas aquilinas, hinc aureo et nigro, illinc
argenteo et rubro coloribus per mdium transversum discriminatas,
gallum galinaceum fusci coloris et cum dependentibus rubris
paleariis conspicuum, coronaeque assistentem, proferente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc quidem argenteis et rubris, illinc autem aureis et nigris, in scuti oram
mixtim dependentibus, ipsumque scutum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Borsod vrmegynek 1610 jlius 23-n Saj
szentpteren tartott kzgylsn. E cmereslevl alapjn Beke
Pter s testvre Jzsef 1729 jlius 30-n Komrom vrmegye
nemesei sorba felvtetett.
Kzirattr, 1032.

fol. lat. a 156158. lapon.

115.
1610 szeptember 30.

Bcs.

II. Mtys Budroczi Budor Jnos, felesge Pethe Erzsbet


s gyermekeik Ferenc, Istvn, Gspr, Anna s va rgi nemes
sgt s cmert megersti s Zgrb, Krs s Vrasd megyk
ben fekv birtokaikra pallosjogot adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, linea perpendiculari a
summo deorsum per mdium ducta, hinc in album, illinc autem in
rubrum campos divisum, in qua quidm rubra scuti area, cuius
fundum viridis campus obsidet, duo angeli, candida vste amicti,

alis aureis expansis, vultibus serenis et capillis sparsis, sibique


invicem oppositi erecti stare ac coronam regiam, cristis ardearum
nigris in fasciculo erecte assurgentibus decoratam elevasse, in alba
porro scuti parte ex viridi monticulo brachium humnum cataphractum prominere ac strictum ensem, cum infixo cuspidi illius
absecto capite Turcico, galea plumis strutionum ornata tecto ac
fragmine hastae per caput traiecto, capulotenus tenere conspiciuntur. Scuto incumbunt duo galeae seu cassides clatratae seu apertae,
vetustae nobilitatis decora, regiis coronis ornatae, ex quarum illa
inferiori per omnia conformis fasciculus cristarum ardearum, hac
autem brachium humnum, cum absecto capite Turcico, priori
simile prominere cernuntur. A cono autem seu summitate galearum
laciniis seu lemniscis, hinc argenteis et nigris, illinc vero aureis et
rubris, in scuti oram defluentibus, illudque ambiendo apprime
adornantibus."
A z oklevl szvege mindjrt az elejn a nemessg- s cmerszerz leszrmazsrl a kvetkezkpen szl:
. . . tibi Joanni Budor de Budrocz, filii egregii quondam Viti
filii Andre, filii Nicolai filii Adami filii Jacobi filii Stephani filii
Bodor, filii olim comitis Sagud nobilis de Gorbonuk
"
rdemeirl a kvetkezkp emlkezik meg:
. . . . te intelligimus, sicuti in seri genealgi tuae manifeste
liquet, antiqua et celebri regni nostri Sclavoniae prosapia oriundum, maiorum tuorum virtute et armis semper clarorum vestigia
virilifer secutum et a primis adolescentiae tuae annis, spretis cunctis
vitiorum illecebris, quibus aetas illa plerumque irretiri et corrumpi
consuevit, duram virtutis viam tibi terendum proponendo militarique disciplinae te addidisse, in eaque variis in locis non vulgari
opere pretio facto, durante praesertim illo aperto quindecennali bello
Turcico diversis expeditionibus, generalibus et particularibus inter
fuisse, atque inprimis circa annum domini 1580 iam adolescentiae
tuae aures excedens, prima militaria specimina tunc edidisse, cum
scilicet ductoribus spectabilibus et magnificis quondam Georgio de
Zrinio et Francisco de Nadasd comitibus,item Balfhasare de Batthian
et Vito de Halekar generli Sclavoniae ac aliis capitaneis, validus
exercitus regius in agrum Poseganum populabundus irrumpere
voluisset, tunc Posegano Skanderbego infra dirutum castellum
Grabrownicza vocatum forte obvio facto, in eo praelio te quoque
interfuisse et spectantibus iisdem belli ductoribus Turcam hasta
deiecisse ac stricto ense, sanguine tincto plurimos sauciasse et
prostravisse. Post hanc vero pugnam in praesidium nostrum Lewa
te conferens, ibidemque sub ductu et auspiciis magnifici quondam

Francisci Dob de Ruzka, eotunc generlis capitanei partium regni


nostri Transdanubianarum per biennium militando, saepe cum
hostibus, tum Strigoniensibus, tum aliis confiniariis Turcis, sub
idem praesidium discurrentibus manus conseruisse, maxim vero,
dum magnus numerus hostium versus Nitriam excursionem fecisset,
magnaque cum praeda ac multis captivis Christianis exinde domum
properans, apud oppidum Verebely vocatum milites Levenses
ductore magnifico quondam Andrea Forgach de Ghymes, eiusdem
praesidii vicecapitaneo, aggressi fuissent, illosque dei auxilio
memorabili caede fudissent et profligassent captivosque Christianos
liberassent, te quoque li conflictui interfuisse et boni strenuique
militis ac virtutis officia praestitisse. Expleto igitur ibidem biennio
in ptrim dehinc tuam, regnum videlicet nostrum Sclavoniae te
conferendo pari ratione, ut virtus tua militaris magis eluceret, dum
Ali begus Poseganus in finibus dicti regni nostri Sclavoniae circa
praesidium nostrum Iwanichia plurimum passim depopulatus fuisset
et praeda onustus ovans pedem referre voluisset, spectabiles et
magnifici comites Thomas Erdedy banus ac frter eius Petrus,
necnon Vitus Halekar hostem ipsum insecuti fuissent, commissaque
egregia medio hyemis rigore cum hoste pugna, deo auxiliante
vicissent et debellassent spoliisque exuissent, tunc te quoque ensem
sanguini Turcico tinxisse ac aliquot hostium detruncasse, nonnullos
etiam in servitium abduxisse, non multo autem post tempore, dum
videlicet idem banus comes Thomas Erdedy unacum magnificis
Petro et Gbriel Tahy aliisque militibus illis adiunctis ultra fluvium Una vocatum ad castrum Turcicum Koszanicza positum causa
exercendae virtutis militaris excursionem fecisset, illosque Turcae
displosione machinarum destinata excepissent ac stragem ducentorum hominum et amplius commisissent, te ibidem etiam non solum
interfuisse, sed hasta Turcicum latus transfodisse, alterius caput
amputasse, vexilliferumque Christianum sclopeto ictum ac in terram
deiectum strenue elevasse, vexillumque manibus eius ereptum
durante pugna tenuisse et viriliter eduxisse. Post haec vero sub
ductu et capitaneatu dicti comitis a Zrinio per quadriennium Canisae stipendium merend, cum Hasson bassa Zigethanus praefectus
in insulam Murakez nuncupatum irruptionem fecisset, illincque
quandam turmam Turcarum usque oppidum Cheztregh vocatum
depopulationis causa praemisisset, praedamque hominum ac pecorum ingentem exinde hostes abduxissent et abegissent, militesque
Canisiani illos insecuti fuissent et prope Berzencze impetu facto
usque ad unum internecioni dedissent, captivosque Christicolas
eliberassent, te inter illos etiam non postremum fuisse, sed antesignanum Turcicum quendam Muztaficza dictum, qui fluvium
Murm cymba ex corio facta occulte transnatare volebat, vivum
coepisse et ad nostros abduxisse. Anno vero octagesimo septimo

supra millesimum et quingentesimum in memorabli ac victoriosa


illa quoque pugna Sarkn Zigethiana cum Saaswar passa ductoribus comitibus Georgio de Zrinio, Francisco de Nadasd, Trautmansorfio et aliis laudabiliter commissa, te interfuisse et non
segnem operm navasse, verum Turcam hunc hasta strinxisse,
alium decolasse, illum vero in servitutem redegisse. Expost vero
relicta Canisa, illico te in praesidium nostrum Kaproncza contulisse,
ibidemque sub ductu et auspiciis Joanne Glubiczar, Stephano
Greiszbein, capitaneorum eiusdem loci ac Vito Halekar generli
Sclavoniae similiter stipendium merend, dum magnifici quondam
Michael Zekel de Kewend, quem secuta fit phalanx utriusque
ordinis Sclavonica, ac Benedictus Thuroczy equitum ductor, sub
praesidium Turcicum Vercze dictum excursionem fecissent, tu
quoque illum ductorem secutus, viriliter militando, ad cancellos
portarum ipsius praesidii Turcas interfecisse, sauciasse et retrocedere coegisse in agroque eiusdem singulare certamen commisisse.
Postea autem cum dictus Hasson bassa vezirius praesidium Petrinia
ex congesta terra et trabibus quadratis in spatio sex hebdomadarum
exaedificasset, illumque dictus comes Thomas Erdedy banus,
Andreas Auersperger generlis Carolostadiensis, necnon Joannes
Greiszwein et Benedictus Thuroczy ductores gentium nostrarum et
primipilares ab incoepto opere frustra repellere voluissent ac e
region in citeriori ripa fluvii Colapis penes castellum Breze voca
tum castra metati fuissent, in iisdem castris te quoque interfuisse,
pluresque noctes insomnes vigilias agendo duxisse, ac multos militares labores in diversis velitationibus et levibus pugnis utrinque
illatis exanthlasse, praesertim autem dum idem vezirius castella
Bosiako et Lupoglawa vocata, in dicto regno nostro Sclavoniae
habita, cum ingenti exercitu expugnata demolitus fuisset et magnam
circumiacenti regioni igne et ferro vastitatem per triduum inferens,
hominum utriusque sexus innumerabilem praedam abegisset, tu ab
ipsis Greizbein et Benedicto Thuroczy lwanichiam praesidium ad
conservandos eiusdem milites animos et explorandum Turcicum
agmen praemissus octoque milliaria uno die exerctum Sclavonicum
in quodam loco Kloster vocato invenisse, et de adventu auxiliariarum copiarum Kaproncensium eidem laetum nuncium attulisse.
Exinde autem cum tribus saltem equitibus ad res et molitiones
Turcicas explorandas iterum praemissus, cum hostem versus
nostrates et castellum Gradecz vocatum aciem recte dirigere
vidisses, hoc ipsum solenniter nunciasse et a Turcis itidem exploratus, usque ad praesidium Gradecz coeleri fuga te repulsum fuisse,
ubi equo novo assumpto, armisque instructus cum viginti quinque
equitibus, vestigiis Turcicis insistendo, tertio die aliquot captivos
Turcas coepisse et reportasse. Anno vero nonagesimo primo supra
millesimum et quingentesimum, cum dictus Hzon bassa Boznensis

triginta millium Turcarum exercitu arcem Zizegh obsedisset eamque


tormentis aeneis graviter quassasset, cum aliis fidelibus capitaneis
et militibus nostris te quoque ad ferendas obsessae arci Zizegh
suppetias profectum uisse, hostiumque conatus fortiter reprimi
iuvasse. Prosequente vero anno nonagesimo tertio, praedicto
Hasson bassa secundam dictae arcis Zizegh obsidionem illaque
ad deditionem fere coacta et magnifici Joannes Rupertus ab Eckenbergh aliique milites nostri iterum in eius auxilium properassent,
ubi habito cum hostibus in insula Zizeghiensi gravi conflictu dictique comes Thomas Erdedy banus, Joannes Rupertus ab Eckenbergh et Andreas Aursperger ope divina adniti in Colapiam fluvium
per eos, hostes ipsos impulsi, in quo ipse Hzon bassa ac principis
Turcarum quidam nepos, cum multis aliis beghis totoque pene
exercitu gurgitibus haustus misereque deletus periit, insigni tunc
victoria relata et multis tormentis aeneis multisque navibus et vario
bellico apparatu hostibus per vos ademptis, huic quoque praeclarae victoriae similiter te interfuisse et rei benegerendae occasionem plurimis spectantibus praebuisse. Non multo autem post temporis intervallo, cum supremus vezirius passa Zinanus et Budensis
Ali passa cum ingenti Turcarum exercitu arces nostras Vesprim et
Palotm obsidione cinxissent, illasque expugnassent et dicti quon
dam comites Georgius de Zrinio, Franciscus de Nadasd, Nicolaus
Palffy et comes ab Hardek Jauriensis capitaneus, levata Cis-et
Ultradanubianorum comitatuum gente, aliisque confiniariis militibus
nostris, hostes insecuti fuissent, ac in quodam agro prope Albam
Reglm gravi pugna cum illis commissa, aperto mart conflixissent, ademptisque primo statim impetu multis eorum tormentis
aeneis et Janicharorum cohortbus fusis, cum equitatu solum in
fugm conversi et aliquot millia illorum trucidati interemptique
fuissent, huic quoque victoriosae pugnae adfuisse, plurimosque
hostium decolasse, sauciasse, nonnullos vero vivos coepisse ac
inter alios militares viros te non postremum ostendisse. Postmodum
etiam, cum idem vezirius passa Zinanus altra vice totius orientis
viribus in regnum nostrum Hungariae venisset, praesidiumque
Jauriense validissima obsidione et incredibili apparatu cinxisset,
durante ipsa omnibus et singulis excursionibus et irruptionibus
hinc inde ultro citroque commissis te semper interfuisse, fidelemque
operm navasse. His peractis expugnationibus etiam castrorum
Turcicorum Segesd nimirum, Berzencze, Bars et Babolchia, simili
ter in obsidione quoque Canisiensi te non solum adfuisse, quin inter
primi agminis milites praecurrendo Turcis ipsis quantum in te fit
incommodasse. Demum effluxo iam biennio cum Turcae et Tartari
ductoribus Chano Murzan dicto et Hasson passa Zigethano valido
cum exercitu in regnum nostrum praedictum Sclavoniae irrupissent,
castellumque Prodavicz vocatum coepissent et Razninia castrum

combussissent, diviso ibidem exercitu, parte una Tartarorum nempe


in campum Varasdiense populabunda irrumpente, quae per nostrates deo auxiliante ibidem fusa et deleta fuisset, pari modo te ibidem
contra hostes fortiter pugnando dictae sacrae regni nostri coronae
consequenterque patriae tuae fidelem militaremque operm impendisse. Quae vero postmodum in militaribus tuis functionibus expeditionibusque per te cum laude gesta sunt, illa recensere nimis
longum foret."
Kzirattr, 1818.

fol. lat. a 98101. lapon.

116.
/670 november 15.

Bcs.

II. Mtys N a g y Mtnak nemessget s cmert adomnyoz.


Scutum nimirum militare erectum
coelestini coloris, cuius fundum triiugis viridis monticulus occupat, supra quem leo
naturlis, caput regio diademate ornatus
(gy!), ore hyanti, lingua rabicunda exerta,
cauda bifurcata supra dorsum elevata,
posterioribus pedibus rite dispositis, firmiter
innixis, anteriorum pedum dextro evaginatum gladium acriter vibrare, laevo autem ad
rapiendum protendere, atque in dextrum
scuti latus conversus locatus esse conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem
clausam, regio diademate, dimidium leonem
naturalem, inferiori per omnia conformem
pubetenus proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavi et coelestini,
i illinc vero rubri et albi colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque
apprime exornantibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1612 janur 18-n Eper
jesen tartott kzgylsn.
F g g pecsttel, a Rkczi-Aspremont-csald

levltrban.

117.
1610. december 2.

Pozsony.

II. Mtys Izdenczy Gyrgynek s testvreinek Istvnnak


s Andrsnak, rgi nemessgket megerstve, cmert adom
nyoz.

M a g y a r o r s z g i cimereslevelek.

Scutum videlicet militare erectum, linea per mdium in for


mm crucis ducta in coelestinum et rubrum campos distinctum, in
cuius superiori sinistra et inferiori dextra invicem sibi cohaerentes,
acuminatim rubri coloris areis, duae albae laminae, continentes
singulam rubram rosam, oblique positae esse, superiorem porro
dextram et interiorem sinistram connexas invicem coelestinas partes, superne naturlis integer aureus gryphus, ore hiante linguaque
rubicunda exerta, alis expansis, posterioribus pedibus viridi monticulo innixus ac in dextrum scuti latus conversus occupare, anteriorum vero pedum laevo ad rapiendum protenso, dextro nudum acinacem capulotenus comprehensum vibrare, inferne autem naturlis
integer leopardus, ore aperto, lingua exerta, cauda bifurcata erecta,
posterioribus pedibus similiter viridi monticulo innixus ac erecte
stans possidere, anterioribus vero laevo coronam auream regiam
tenere, dextro ensem nudum ostentare cernitur. Scuto incumben
tem galeam militarem apertam, regio diademate, dimidium priori
per omnia conformem gryphum, inter duo cornua bubalina, hinc
coelestino et aureo, illinc rubro et albo coloribus discriminata
existentem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae
laciniis seu lemniscis, a dextra coelestini et aurei, a sinistra rubri
et albi colorum partibus, in scuti oram fluitantibus, illudque apprime
exornantibus."
S r o s vrmegynek 1777 mrcius 2-n Komlson kelt hiteles m s o
lata. A b r Izdenczy-csaldi lettben.

118.
1610.
II. Mtys Fels-Dobszai rsek Andrsnak s Jnosnak
s az utbbi finak Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 40/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. 111. 15. a 15. oldalon. Scut. leopardus dextro pede frameam, sinistro
caput Turcae tenens.

119.
1610.
II. Mtys Sltzai Nagy Jnosnak, Lukcsnak, Gsprnak
s Tamsnak, nemessgt megerstve, cmert adomnyoz.
Kzirattr,
Zemplin.

a 93.

3623. fol.

lat.

Elenchus

actor.

privileg.

lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott

15/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.


Scut. ruber eques similis coloris vexillum tenens.

1331.

nobilit.

com.

fol. hung. a

111. 15. a 31. oldalon.

120.
1610.
II. Mtys Paksy Andrsnak, Sebestynnek, Pternek, J
nosnak s Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol.

lat.

Elenchus

actor.

privileg.

Zemplin. a 105. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,


18. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

nobilit.

1331.

fol.

com.

hung.

111. 15. a 34. oldalon.

Sc. gryphus pugionem dextro pede.

121.
1610.
II. Mtys Tolnay Imre deknak, felesgnek Gombos A n
nnak s testvreinek Jnosnak s Gergelynek nemessget s c
mert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit.

Zemplin. a 152. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,


31/b.

1331.

fol.

com.

hung. a

lapon. E g y s z e r fj.
Siebmacher, 673.

1. 465. t, hol az armlis

kelte

1609-re van

tve.

122.

1611 mrcius

5.

Tcrgovistye.

Bthory Gbor erdlyi fejedelem a Zambo Balzs kapitny


sga alatt katonskod Szke Jnosnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area lupus naturali colore depictus, altero pede duas sagittas,
altero vero gladium evaginatum, sursum porrectum tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit
diadema regium gemmis atque unionibus variegatum, ex cono
autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde
defluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime
ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Bihar vrmegynek 1612 janur 31-n Vra
don tartott kzgylsn.
Fgg pecstje elveszett, a cmerkp helye res. A Trtnelmi Tr
sulat lettemnyezett iratai kztt.
Siebmacher, Siebenbrger Adel, 234.

1. 171. t. I.

123.
1611 prilis 25. Szeben.
Bthory Gbor erdlyi fejedelem Syko Istvnnak, a krs
pataki iskola rektornak s testvrnek Pternek nemessget s
cmert adomnyoz.
Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, in cuius campo
sive area columba quaedam candida, naturali suo colore depicta,
haederam semper viridem ore tenere conspicitur. Supra scutum
galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium
variis gemmis unionibusque variegatum contegit. Ex cono vero
teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque
oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Szepsi, Kezdi s Orbai szkeknek Szotyoron
tartott kzgylsn 1611 november 23-n.
E g y s z e r , X I X . szzadi

msolat,

Bldi Istvn

gyjtemnybl.

Siebmacher, Siebenbrger Adel, 217. 1. 153. t. Szerinte a nemessget


s cmert Sik P t e r s Istvn 1660 prilis 25-n kaptk. A csald szerinte
a Blni elnvvel lt.

124.
1611 december 29.

Vrad.

Bthory Gbor Vincze mskp Vradi Szab Plnak nemes


sget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini
sive area leo naturali suo colore de
pictus, ore hianti exertaque l i n g u a ,
posterioribus stare, anterioribus vero,
altero forfices sartorias apertas, altero
autem pedibus racemum uvae mat
r ex vite recenter decerptum tenere
conspicitur. Supra scutum galea mili
taris clausa est posita, cuius verticem
diadema regium gemmis unionibus
que variegatum exornat, ex cono
autem galeae teniae sive lemnisci va
riorum colorum hinc inde defluentes,
utramque scuti partm pulcherrime
ambiunt et exornant."

coloris,

in cuius campo

A lers nem emlti, hogy az oroszln zld alapon ll. A ta


kark szne jobbrl kk-arany, balrl vrs-ezst.
Fgg

pecsttel.

125.
1611.
II. Mtys Farkas Mihlynak, Jnosnak s Gyrgynek ne
messget s cmert adomnyoz.
. . . cum insignibus leonis dextro frameam, sinistro pede
caput Turcicum tenentis."
Kzirattr, 3623. fol.
Zemplin.
1832.

a 43.

lat.

Elenchus

lapon. E g y s z e r bejegyzs.

actor.

privileg.

Levltr,

nobilit.

com.

Cmereslevelek,

111. 15. a 15. oldalon. Scut. leo dextro frameam, sinistro caput T u r

cicum tenens.

126.
1611.
II. Mtys Pankotay Gsprnak s Mtysnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Abaj vrmegyben 1612-ben. A z errl szl
bizonysglevl Zempln megyben bemutattatott.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 106/b. lapon, hol a kihirdets dtuma. E g y s z e r bejegyzs.
1331. fol. hung. a 18/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,
1832.
111. 15. a 34. oldalon, hol az armlis kelte. E . m.

127.
1612 mrcius

6.

Bcs.

II. Mtys a Borsy-csaldnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Kihirdettetett Pozsony vrmegynek 1613 mjus 6-n Somorjn tartott kzgylsn. Bemutatta nemessge igazolsa cl
jbl Borsy Jnos Sros megyben 1725-ben.
Kzirattr, 2513.

fol. lat. a 12/b.

lapon.

128.
1612 prilis

13. Bcs.

II. Mtys Suba Andrsnak, felesgnek Czudar Dorotty


nak, finak Gergelynek, testvreinek Mihlynak s Blintnak,
valamint unokatestvrnek Tamsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
A cmer lersa s kpe egyszer, X I X . szzadi msolatrl
kzlve: I. k. 112113. 1. C L X X X V I I . szm.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1612 mjus 21-n Pelscn tartott tlszkn.
E z armlissal Suba Andrs, Gyrgy, Gergely, Pl s Jnos
nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 37. s a 4. lapon.

129.
1612 mjus

14. Szeben.

Bthory Gbor erdlyi fejedelem Szigeti N a g y Miklsnak


s testvrnek Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, cuius fundum
triiugis viridis monticulus occupat, in quo leopardus integer depictus, corpore erecto, ore aperto et lingua rubicunda exerta, poste
rioribus pedibus stare, anterioribus vero dextro gladium evaginatum sanguine tinctum, sinistro autem tres liliorum flores candidos
fortiter tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est
posita, quam corona seu diadema regium gemmis unionibusque
pretiosis eleganter distinctum contegit, ex quo brachium humnum
emergens tres sagittas in formm crucis vola comprehensas, sur
sum levatas tenere conspicitur. Ex cono autem galeae teniae sive
lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque oras seu
margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et oxornant."
F g g pecstje elveszett, a cmerkp helye res.
Siebmacher, Siebenbrger Adel. 200. 1. 138. t. Szerinte az armlist
a csald 1620-ban kapta.

130.
1612 november 26.

Bcs.

11. Mtys Bottka Istvnnak, felesgnek Szilgyi Erzs


betnek, gyermekeiknek Istvnnak, Dnesnek, Annnak s Erzs
betnek s unokatestvreinek Andrsnak, Blintnak, Jnosnak,
Lukcsnak s Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, linea a summo deorsum
per mdium oblique ducta in coelestinum et rubrum campos divisum, cuius unam rubri coloris partm . . . . integer naturlis fulvus
leo, ore hianti, lingua rubicunda, cauda erecta, posterioribus pedi
bus et uno anteriori dispositis, gradienti similis sursum scandere,
dextroque pede stellam auream tenere conspiciuntur. Scuto incum
bentem galeam militarem apertam, regio diademate, dimidium
fulvum leonem producentem. A summitate vero seu cono galeae
laciniis seu lemniscis, hinc coelestini et aurei, illinc rubri et albi
colorum, in scuti oram fluitantibus illudque apprime exornantibus."
Kihirdettetett Nyitra vrmegynek 1613 prilis 30-n Nyitrn tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1032.

fol. lat. a 8285. lapon.

131.
/672 november 29. Szeben.
Bthory Gbor erdlyi fejedelem Hosszumezei Varga Pl
Tamsnak s gyermekeinek Andrsnak, Istvnnak s Katalinnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius fundo
aurea corona est posita, ex qua bra
chium humnum lorica ferrea indutum
vola mucronem capiti Turcico infixum
sursumque porrectum fortiter tenere
conspicitur. Supra scutum galea militaris
clausa est posita, quam corona seu dia
dema regium, gemmis unionibusque preciosis eleganter distinctum contegit. Ex
cono autem galeae teniae sive lemnisci
variorum colorum hinc inde defluentes,
utrasque oras seu margines ipsius scuti
pulcherrime ambiunt et exornant."

A takark szne jobbrl kk-arany, balrl vrs-ezst.


Kihirdettetett Mramaros vrmegynek Szigeten tartott
tlszkn 1613 mrcius 19-n.
Fgg pecsttel.
132.
1612 december 20.

Pozsony.

11. Mtys Hidvghy Lajosnak, Jnosnak, Istvnnak s Sn


dornak, rgi nemessgket megjtva, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, in cuius pendens (gy!) sive galea clausa locata esse et super vertice illius
integer fulvus naturlis leo, ore hiante, lingua rubicunda exerta,
cauda sursum erecta bifurcata, posterioribus et anteriori uno dispositis ac innixus stare, dextro autem ensem nudum capulotenus
fortiter comprehensum tenere conspiciuntur. Scuto incumbentem
galeam militarem apertam, regio diademate, dimidium priori per
omnia conformem leonem, caput corona regia redimitum, utroque
pede cornu sufflatile tenentem proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc rubri et albi, illinc
vero coelestini et aurei colorum, in scuti oram defluentibus, illud
que decenter exornantibus."
Kihirdettetett Nyitra vrmegynek 1614 prilis 10-n tartott
kzgylsn. A kihirdetsi zradk Jnost, Istvnt s Sndort
Hidvghy Lajos fiainak mondja.
A z esztergomi kptalannak 1892
ugyanazon kptalan 1732

prilis 12-n kelt hiteles msolata

februr 3-n kiadott t r s r l .

133.
1612.
II. Mtys Szepessy Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Abaj vrmegyben, melynek nemesi bizo
nytvnya Zempln megyben mutattatott be.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 139/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 27. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 39. olda
lon. E . m.

134.
1612.
11. Mtys Vnyay Mihlynak, Istvnnak s Jnosnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Abaj vrmegyben, melynek bizonysglevele
Zempln megyben mutattatott be.
Kzirattr,

3623. fol. lat.

Elenchus

Zemplin. a 164. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

actor.

privileg. nobilit. com.

U . ott, 1331. fol. hung.

a 35. lapon. E . fj.

135.
1613 mrcius

16. Pozsony.

II. Mtys Rajmann Mrtonnak, felesgnek gnesnek s


gyermekeinek Flpnek, Mrtonnak, Jnosnak, Katalinnak s
Juditnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, viridi
prato in fundo stratum, ex quo tria lilia sursum ascendere, quorum
dextrum et sinisrum alba, mdium vero rubrum esse conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio diade
mate redimitam, ex quo similiter tria lilia prioribus per omnia conformia assurgunt. A summitate vero sive cono galeae laciniis sive
lemniscis, hinc rubri et argentei, illinc vero coerulei et aurei colo
rum, in scuti oram defluentibus. illudque apprime exornantibus."
Kihirdettetett Szepes vrmegynek 1613 mjus 13-n Lcsn
tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1056. fol. lat. a 240244. lapon.

136.
1613 mrcius

16. Pozsony.

II. Mtys Zmory Mihlynak, felesgnek Bn Katalinnak,


gyermekeinek Istvnnak s Gyrgynek, nvrnek Zmory E r
zsbetnek s mostohafinak Horvth Jakabnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in fundo
campum habens virentem, supra quem integer leo stare ac p o -

sterioribus quidem ad modum gradien.tis distentis, cauda supra


dorsum reflexa, anteriorum pedum sinistro caput Turcicum, turbano adimitum tenere, dextro frameam vibrare, ore hianti, lingua
exerta effigiatus atque ad dextrum scuti latus conversus visitur.
Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate.
virum Hungarum umbilicotenus, manibus ad cubitum nudis, dextra
quidem vulnerata frameam, sinistra caput Turcicum tenere proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae lemniscis, dextris
coeruleis et aureis, sinistris rubris et argenteis, per ambas scuti
partes defluentibus, sctumque ipsum decenter exornantibus."
Kzirattr,

3804.

fol. lat. 11. kt. a 267268. lapon.

137.
1613 mrcius

19. Pozsony.

II. Mtys Kovch Andrsnak, finak Jakabnak, testvrnek


Blintnak, ennek felesge Pece Erzsbetnek s fiaiknak Istvn
nak, Plnak, Miklsnak s Albertnek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum nimirum militare erectum rubri coloris, viridi campo
in fundo stratum, in quo integer naturlis fulvus
gryphus, ore hianti, lingua rubicunda exerta, alis
expansis, cauda intra pedes reflexa, posterioribus
pedibus dispositis innixus, ad dextram scuti latus
conversus erecte stare, anteriorum pedum uno ad
rapiendum protenso, altero vero clavam ferream
tenere conspicitur. Scuto incumbentem galeam
militarem clausam, regio diademate, alterum per
omnia similem dimidium gryphum proferente or
natam. A summitate vero sive cono galeae laci
niis sive lemniscis, hinc aurei et rubei, illinc vero coelestini et argentei colorum, in scuti oram defluentibus, illudque decenter ex
ornantibus."
Kihirdettetett Ngrd vrmegynek
Losoncon tartott kzgylsn.
F g g pecstje

elveszett.

1613 oktber

20-u

138.
1613 mrcius

31.

Pozsony.

II. Mtys Fahendorffi Bockh Jnosnak, felesgnek Ann


nak, gyermekeinek Jnos Frigyesnek s Dorottynak s mostoha
fiainak Fuchs Mtnak s Pongrcnak, rgi nemessgket meg
erstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, linea violacea per mdium
transversum in formm crucis ducta quadripartitum, in cuius dextra
superiori et inferiori sinistra fulvi seu crocei colorum conterminis
sibi areis singulus niger hircus, cornibus ad tergum reflexis, po
sterioribus et anterioribus pedibus dispositis, dextrum scuti latus
saliendo petre, superiori vero sinistra et inferiori dextra invicem
sese attingentibus rubri coloris partibus singulus pariformiter lupus rapax, ore aperto, dentibus frendentibus, ad currendum incitatus, inesse conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam militarem
apertam, regio diademate, dimidium nigrum hircum, caput corona
regia redimitum, inter duo cornua bubalina, hinc aureo et coelestino,
illinc rubro et albo coloribus diseriminata, et itidem binas hastas
in modum crucis positas, crepitantibus ex eis a dextro latere rubri
et albi, a sinistro aurei et nigri colorum vexillis producente ornatam. A summitate autem sive cono galeae laciniis seu lemniscis,
hinc albi seu argentei et rubri, illinc aurei et nigri (kimaradt: colo
rum) in scuti extremitates fluitantibus, illudque venuste exornantibus."
Az armlis szablyszeren van killtva, de hinyzik a cmerkp,
valamint a kirlynak s F o r g c h Ferenc esztergomi rsek kancellrnak
alrsa, amibl kvetkeztethetjk, hogy az armlis nem kerlt expe
dcira.

139.
1613 prilis

6.

Pozsony.

II. Mtys Ktha (Kaatha) Jnosnak s mostohafinak Tth


Plnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Abaj vrmegynek 1613 prilis 29-n Gn
cn tartott kzgylsn.
. Ezzel az armlissal Tth mskp Nagy Pl fia Gergely, J
nos, Istvn, Zsigmond s Pl, valamint Istvn fia Andrs nemes
sgket Gmr megyben igazoltk.

Kzirattr, 3729. fol. lat. a 30. lapon s u. ott a 7. lapon, mely sze
rint ez armlissal Nagy mskp T t h Gergely s Ferenc is igazoltk
nemessgket Gmr megyben.
140.
1613 prilis

15.

Bcs.

II. Mtys Nagygyri Lpes mskp Bilidy Blint nyitrai


pspknek s fispnnak, magyar kirlyi kancellrnak, tovbb
anyjnak Fels-Ersi Byro mskp Kenyeres Dorottynak, test
vrnek Lpes Istvnnak, atyai unokatestvrnek Lpes Andrs
nak, anyai unokanvrnek Lpes Margitnak, a Fels-Ersi Byro
Tams nyitrai vrkapitny felesgnek, ezek lenya Erzsbetnek,
Byro Eufrozinnak s Katalinnak s ezek anyjnak Szjgyrt
Margitnak, tovbb Snta (Sauto?) Mtysnak s gyermekei
nek rgi nemessgt megersti s cmerket rszben megvl
toztatja.
Scutum videlicet militare erectum, linea per mdium transversa, in formm crucis ducta quadripartitum, in cuius dextra
superiori et sinistra inferiori scuti partibus coeruleo colore conspicuis et fundis illarum arearum viridibus campis occupantibus
(flumine a superiori dextro ad sinistrum inferiorem scuti angulum
oblique decurrente et ambos coeruleos campos
dividente et
disecante) bini utrinque triticei manipuli flavescentibus et arrectis
aristis locati esse. In sinistra autem superiori et dextra inferiori
rubri coloris scuti campis acuminatim sese attigentibus et a fundo
illorum triiugibus viridibus monticulis prominentibus, in quorum
eminentioribus intermediis iugis singuli ursi naturalibus suis coloribus effigiati, capitibus corona redimitis, atque superior in dextrum,
inferior vero in sinistrum scuti latus conversus erecte assidere,
favum mellis anterioribus pedibus oribus suis admoventibus lambere
ac apis circumcirca volitare visuntur. In scuti porro maioris
umbilico sive medio visitur minus scutum, quod ex speciali nostra
caesarea et regia gratia clementer supra additum est, coerulei
coloris, cuius fundum trifida petra occupat, in cuius depressioribus
partibus integer aureus gryphus, divaricatis posterioribus pedibus
assurgere et cauda flexuosa inter pedes demissa atque alis expansis, ore hianti, lingua rubicunda exerta, anteriorum pedum sinistro
ad rapiendum protenso, dextro vero nudum acinacem capulotenus
comprehensum triumphanti similis vibrare inque dextrum scuti
latus conversus et erectus instar gradientis tendere visitur. Scuto

incumbentem galeam clatratam sive apertam, regio diademate,


alterum gryphum inguinetenus emergentem, regia corona ornatum,
cauda bifurcata elevata, alis expansis, lingua exerta, laevo pede
ramum palmae gestantem, dextro autem ensem bicipitem sursum
elevantem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae
laciniis sive lemniscis, hinc aureis, azureis et nigris, illinc vero
argenteis, rubris et itidem nigris, in scuti oram mixtim defluentibus,
illudque decenter adornantibus."
Az oklevl szvege megemlti, hogy a csald nemessgt
igazol iratai 1566-ban Gyr vra ostromnl rszben tzvsz,
rszben a trkk ltal megsemmisttettek. A csaldrl s a fcmerszerz rdemeirl az oklevl a kvetkezkp emlkezik meg:
. . . nos inprimis rationibus adducti maiorumque nostrorum
in hoc genere laudis vestigia sedulo studioseque sectantes, ad te
pariter ornandum decorandumque animum adiecimus, quem plurimorum iam annorum curriculo exacte cognovimus frequenterque
in maximis et arduis nostris negotiis fidei tuae per nos commissis
et concreditis tractandis ac peragendis debita solertia, diligentia,
dexteritate, industria, integritate ac prudentia reliquisque animi
dotibus pollere experti sumus ac in dies experiamur eo, quod nobis
gratiori obsequio iunctus die nocteque in aula nostra versaris et in
negotiis nostris regiis obeundis non vulgari diligentia, prout fidelem
aulae nostrae regiae decet cancellarium, industriose excubas et
desudas. Nam quoad personam tuam attinet, edocti sumus, etenim
non obscuro certorum fidelium nostrorum testimonio, te ex honesta
nobilique Leepesianorum perantiqua famlia in dicto regno nostro
Hungariae in praesidio Jauriensi ortum esse, maioresque tuos,
e quibus longa seri originem ducis, ducentos prope annos divo
Sigismundo impertori foelicis reminiscentiae fideles et gratos extitisse, Georgiumque Leepes in episcopatu Transsylvaniense anno
supra millesimum quadringentesimo trigesimo quinto, Deo, ecclesiae
cathohcae, regi, regno et patriae suae gnaviter inservivisse. Tu
vero, ubi primum adolevisti, a primis statim pueritiae tuae annis,
neglectis vitiorum illecebris ad pietatis, eumprimis quo Deus colitur,
exercitium, deincie ad bonorum artium et literarum studia animum
applicuisti liberalibusque disciplinis imbutus, iacto in patrio solo
ac in almae metropolitanae ecclesiae Strigoniensis Tyrnaviae fundato seminario non contemnendo literarum fundamento, ad altioris
et politioris literaturae-gymnasium celeberrimae urbis nostrae Viennensis, adhuc adolescens existens, te contulisti, ibique in studiis.
pietate et moribus adeo foelicem progressum habuisti, ut in oratoria
facultate, philosophia et sacrosanctae theologiae studio multos
coaetaneos tuos antecellueris, ac in ipso iuventutis tuae flore eluce-

78

Alagyarorszgi cimereslevelek.

scente singulari tua pietate et eruditione, postquam vitm contemplativam mundi varietatibus praetulisses, Deoque te totum consecrasses, ad sacros ordines, sacerdotaleque munus admitti merueris.
In quo quidem salutari vitae statu ad certum tempus, septennium
nempe apud fidelem nostrum magnificum quondam Nicolaum
Paalffy de Erded, equitem auratum, comitem comitatuum Posoniensis et Comaromiensis, arcisque Posoniensis capitaneum, cubiculariorum regalium in Hungria magistrum, partium regni C i s danubianarum generli et praesidiorum Vywariensis et Strigoniensis supremo praefecto et capitaneo et sacrae caesareae regiaeque
maiestatis Rudolphi secundi Romanorum imperatoris consiliarius
et cubicularius in praesido nostro Uywariensi parochum et contionatorem egisti, sicque in aula sua cum laude versatus fuisti,
teque illi fideli tuo studio ac sedulitate tam gratum et acceptum
reddidisti, ut non dubitaverit ille praedicto sacratissimo quoque
principi Rudolpho secundo Romanorum impertori ac Germaniae,
Hungariae, Bohemiae etc. regi, praedecessori et fratri nostro
observandissimo foelicis memri te, iuvenem adhuc, saepesepius
de bono nomine, vita et moribus promovendum commendare. Nec
immerito, nam non tantum domi ecclesiastica munia sedulo et cum
animarum profectu obivisti, sed omnem etiam bellicae vicissitudinis
et fortunae aleam, ad latus illi existens, animose tentasti et in utraque palestra te strenuum praebuisti. Atque inprimis anno nona
gesimo tertio supra millesimum et quingentesimum illi conflictui ad
Albam Reglm cum bassa Budensi commisso, ex quo insignis de
hostibus Turcis victoria reportata fit, praesens adfuisti. Ac eodem
insuper anno in expeditione per magnificum quondam Christophorum a Tieffenbach contra perfidos hostes Turcas suscepta una
cum praefato quondam Nicolao Palffy in recuperatione nimirum
arcium et fortalitiorum Fylek, Dewyn, Kkke, Somoske,
Hainachke, Holloke, Bwyak, Zechen et Drgely, ac anno millesimo
quingentesimo nonagesimo quarto in expugnatione et recupe
ratione arcis Nograd et prima obsidione arcis et praesidii
Strigoniensis penes nostram personam praesentem te exhibuisti. Anno porro millesimo quingentesimo nonagesimo. quinto
sub illustrissimo Carolo comite a Mansfeld, eotum locumtenente
bellico, in secundaria obsidione Strigoniensi, atque tum illius, tum
etiam arcis Hatwaniensis recuperatione anno nonagesimo sexto
supra millesimum et quingentesimum peracta, sic etiam in memorabili illa Christianorum pugna cum Thurcarum imperatore Machomete, eius nominis tertio, ad Keresztes anno millesimo quingente
simo nonagesimo septimo commissa, penes serenissimum principem
Maximilianum archiduccm Austriae etc. fratrem nostrum charissimum praesens adfuisti, atque post amissum infoelici casu praesidium Agriense, ubi unicum et germanum fratrem tuum nobilem

Stephanum Leepes, comitatus Neugradiensis et capituli simul et


vicarii Agriensis notarium, iuvenem doctum simul et ingenuum, non
sine animi tui dolore perdidisti, cum periculo vitae tuae, accepto in
brachio tuo dexlro ictu sclopeti, eotunc penes te habitis diffieulter evasisti. Deinde anno millesimo quingentesimo nonagesimo
octavo, primae obsidioni Budensi usque ad finlm castrorum
exercitus nostri solutionem continue, tum secundario factae
obsidioni Budensi, tum aliis quoque variis praeliis ac conflictibus, prout sequenti etiam anno millesimo sexcentesimo tertio
expugnationi et recuperationi civitatis Pesthiensis ac teriae
obsidioni Budensi interfuisti, ubi non minus strenui miiitis,
quam boni sacerdotis officio perstrenue nobis ipsis spectantibus functus, tibique et in quovis vitae discrimine te praesentem ac communis sortis et fortunae participem intrepide ac
infracto semper animo exhibere non detrectavisti. Quorum omnium
domi forisque per te laudabiliter ac utiliter praestitorum fama
cum percrebuisset, reverendissimus quondam dominus Joannes
Kwthassy, tunc episcopus Quinqueecclesiensis et in spiritualibus
administrator archiepiscopatus Strigoniensis, te eminentioris dignitatis et amplioris honoris culmine insigniendum ratus, canonicorum
in collegium almae ecclesiae metropolitanae Strigoniensis asseruit et
cooptavit. Paulo vero post, quia maiora merebaris, reverendissimus
dominus Stephanus Feyerkewy, protunc episcopus Nittriensis ac
locumtenens regius, archidiaconatibus primo Nittriensi, tandem
Zoliensi condecoravit. Quibus in dignitatibus paucos cum exegisses
annos, Jaurinum in ptrim tuam, ut ortus tui partm patria tua
sibi vendicaret, in officium custodiatus translatus, a magn caesare
Rudolpho praepositura Orodiensi auctus et in tabulae regiae praelatum assessorem evectus, obsidioni illi Jauriensi, dum Sinan passa
magna manu praesidium illud expugnaret, non sine rerum tuarum
dispendio et vitae discrimine interfuisti. Unde singulari dei providentia ereptus, primo in libera et regia nostra civitate Posoniensi,
tandem Sopronii degens, salutaris doctrinae pabulo gregem domini
reficere minim intermisisti, Jaurino vero rursum recuperato primus
omnium, ut munia tua pristina exequereris (nam ordinarii ecclesiasticae officio antea quoque perfungebaris), eo te recepisti, et
ante omnes alios sacerdotes ibi pedem fixisti. Ne autem lucubratio
illa tua condigno defraudaretur praemio, nos ipsi proprio nostro
motu te impertori Rudolpho tanquam in utraque palestra bene
exercitatum, ad titularem episcopatum Tininiensem et consiliarium
duxeramus commendandum. Intercessione hac nostra dignitatem
episcopalem consecutus, anno supra millesimum sexcentesimo
quinto, cum iam legatione Polonica laudabiliter anno millesimo
sexcentesimo quarto Cracoviae apud regem perfunctus fuisses,
sacramentum consiliariatus hac in urbe alma Viennensi ad manus

nostras praestitisti. Atque tertio post anno, cum in publica regni


diaeta communi regnicolarum voto ad latus nostrum deputatus
esses, residentiae Jauriensi valedicere coactus, Moravicae li legationi, in qua de confoederatione Moraviae cum Hungria agebatur,
a nobis praefectus effecisti, ut res e sententia nostra et regnicola
rum commodo foeliciter cederet. Quae tua legatio ut eo celebrior
redderetur, episcopatu te Vesprimiensi cum honore supremi comitis
tunc ad ratificationem sacrae Caesareae et regiae maiestatis domini
et fratris nostri charissimi, quam tu a nobis Pragam paulo post
ablegatus, sine magn labor consecutus fuisti, condecoraveramus,
qui pro hac in te collata munificentia gratus esse cupiens, foelici
illi profectioni nostrae in Bohemiam comitem te ultro ac
sacrae regni Hungariae coronae, quae multo antehac tempore
patria exterris fit, receptioni non solum adfuisti, verum etiam brevi
ac extemporanea quasi oratione in campo Pragensi eam consalutatam in ptrim sdem deducendam nomine regnicolarum nobis
devote et syncere commendasti, certa tecum persuadens relata illa
in ptrim priscam quoque foelicitatem cum ea relatam iri. Nos
itaque Deo optimo maximo, per quem reges regnant et principes
iusta decernunt, ita disponente, sceptra, fasces, ebur et sacrum
diadema magn regnicolarum apparatu et applausu consecuti, te,
honestos tuos conatus devotionemque in nos patriamque tuam indefesso studio conferentem, ut ad episcopatum Nittriensem ac officium cancellariatus nostri promoveremus, motu proprio et ex certa
nostra scientia, animoque deliberato, deque nostrae regiae potestatis plenitudine et gratia speciali benigne dignum censuimus. Quo
quidem officio, fere iam a quadriennio, continue in aula nostra residendo in rebus et negotiis, fidei et dexteritati tuae concreditis,
necnon diversis et gravibus itineribus in sacrum Romanum imp
rium, aliasque provincias et regna nostra, per maiestatem nostram
pro totius reipublicae Christianae bono et commodo necessario
susceptis, fidelem, constantem, diligentemque et utilem operm
navasti, diversasque legationes nostro et Hungarici senatus consulto ad caesarem Rudolphum et status Bohemiae non semel atque
iterum, sed saepius suscepisti ac foeliciter et cum laude benignaque
nostra satisfactione perfecisti."
Kzirattr, 1818.

fol. lat. a 119122. lapon.

141.
1613 mjus 25. Bcs.
II. Mtys Dubnyczay mskp Beniatky Jnosnak, unoka
testvrnek Jursza Jnosnak s nvreinek Katalinnak s Ann
nak nemessget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum, lamina rubea a superiori


dextro versus inferiorem sinistrum scuti angulum, continens in se
duo alba lilia iacentia et micantein
intennediam stellam, oblique late
ducta in coelestinum et album campos
divisum, in cuius inferiori parte martur, collo inflexo, arrectis auribus,
cauda directa, celeri cursu sursum
tendere, in coelestina autem superiori
area Stella ex nubecula consurgente
radiare et fulgere conspiciuntur. Scuto
incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate, dimidium naturalem fulvum gryphum, ore hianti,
lingua rubicunda exerta, alis expan
sis, cauda bifurcata erecta, laevo pede
globum ferreum, dextro ramum quercinum trium foliorum tenentem producente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu
lemniscis, hinc rubri et albi, illinc coelestini et aurei colorum, in
scuti oram fluitantibus, illudque appirme exornantibus."
Kihirdettetett Trencsn vrmegynek 1613 oktber 26-n
Trencsnben tartott kzgylsn s Doboka vrmegynek
1677 mjus 13-n Szken tartott tlszkn.
F g g pecstje elveszett.
Siebmacher, Supplementband, 44. 1. 28. t. ettl teljesen elt cmert
kzl.

142.
1613 [jlius

10].

Bethlen Gbor Harsnyi Bkessy Jnosnak s testvrnek


Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actorum privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 14/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. az 5. oldalon. Scutum: eques frameam tenens, ante eum
amputatum caput Turcicuim.
Siebmacher, 49. 1. 39. t.

143.
1613 augusztus 5.

Szszsebes.

Bethlen Gbor Olasz Gergelynek, felesgnek Kovszi Ilo


nnak s mostohafinak Kovszi Tamsnak, rgi nemessgket
megjtva, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum,
coelestini coloris, in cuius campo siv,e
area leo integer, naturali suo colore
depictus, posterioribus pedibus stare,
anterioribus vero lev lilium candidum,
dextro mucronem nudum sursum elevatum tenere conspicitur. Supra scutum
galea militaris clausa est posita, quam
contegit diadema regium, gemmis et
unionibus ornatum, ex cono autem galeae
laciniae sive lemnisci, a dextra aurei et
coelestini, a sinistra vero partibus rubri et albi colorum defluentes,
oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett
kzgylsn.
Fgg

Arad

vrmegynek

1614

jlius

23-n

Lippn

tartott

pecsttel.

144.
1613.
II. Mtys Csodo (Chodo) Gergelynek, Andrsnak
nosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek,

s J

1832. III. 15. a 9. oldalon. E. m.

145.
1613.
II. Mtys Csehi Pternek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Abauj

vrmegyben.

Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 10. oldalon. E. m.

146.
1613.
II. Mtys Tarczali Tolnay Pl deknak
mondnak nemessget s cmert adomnyoz.

s finak

Zsig

Kihirdettetett Zempln v r m e g y b e n 1613-ban.


Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 152. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
32. lapon. E . m.

147.
1614.
1

II. Mtys Jszbernyi Vghzy Plnak, Lszlnak, A n d


rsnak s Pternek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit. com.

Zemplin. a 166. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


36. lapon. E . fj.

148.
1615 janur 2.

Bcs.

II. Mtys Srossy Mrtonnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
A z adomnyozs tnye Sros vrmegynek 1616 janur
28-n kelt bizonysglevelben emlttetik, mely a cmereslevlnek
az 1615 augusztus 26-n Eperjesen tartott kzgylsen trtnt
kihirdetst igazolja.
Kzirattr, 1056. fol. lat. a 211213. lapon.

149.
1615 jan. 5.

Gyulafehrvr.

Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Maki M a k a y Jnosnak,


rgi nemessgt megerstve, cmert adomnyoz.
1

A szvegben, ktsgkvl a msol hibjbl, II. Miksa ll.

Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo


sive area falco naturali suo colore depicta columban unguibus fortiter constringere, rostro vero eandem lacerare conspicitur. Supra
scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema
regium gemmis unionibusque variegatum, ex cono autem galeae
temniae (gy!) sive lemnisci, a dextra aurei et coelestini, a sinistra
vero partibus rubri et albi coloris, utrinque defluentes, oras seu
margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Bihar vrmegynek 1615 jnius 2-n Vra
don tartott kzgylsn.
F g g pecstje elveszett, a cmerkp helye res.

150.
1615 janur

10.

Gyulafehrvr.

Bethlen Gbor Kenyeres Mihlynak s Dalnoki Mikls


Gyrgynek s Tamsnak nemessget s cmert adomnyoz..
Scutum videlicet militare coelestini coloris, cuius fundum
viridis campus occupat, in quo miles armatus, nigr equo insidenSj
Turcum pro se fugientem collotenus acinace transfodisse conspici
tur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit
diadema regium gemmis atque unionibus variegatum, ex quo
brachium humnum eminere ensemque nudum sursum porrectum
tenere visitur. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum
colorum hinc-inde defluentes utramque scuti partm pulcherrime
ambiunt et exornant."
E g y s z e r , X I X . szzadi msolat, Bldi Istvn gyjtemnybl.
detije 1894-ben Dlnoky L z r Mihly birtokban volt.

:n>".

'

"

151. ;:

..y

Ere

- . i <:

1615 janur 28.


II. Mtys a Czigny-csaldnak nemessget adomnyoz.
A z adomnyozs tnyt I. Ferencnek 1808 februs 19-n
Bcsben Czigny Jnos rszre kiadott oklevele rizte meg,
amelyben Czigny Jnos nemessgnek psgben
tartsval
csaldnevnek Elefnty-ra vltoztatst megengedi.
A m. kir. udv. kancellria levltrnak 1808 prilis 2 3 - n kelt hite->
ies m s o l a t b a n .

Kzirattr,

3648. fol. lat. XVII.

kt.

a 7273. lapon.

152.
1615 [jlius

15.

Bcs].

II. Mtys a Kssa-csaldnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
1724-ben Kassa Gergely nemessge bizonytsa cljbl ezt
az armlist Zempln megyben bemutatta.

Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 23. oldalon.


Siebmacher, 291. 1. 219. t, hol cmerserzkl Ksa Andrs s test
vrei Lukcs s Gyrgy vannak megnevezve.
153.
/675 szeptember 30.

Kolozsvr.

Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Angyalosi Angyalosi M i


hlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coele
stini coloris, in cuius campo sive area
leo dimidius naturali colore depictus,
e corona quidem eminens ensem nudatum utrisque pedibus atrocibusque
unguibus fortiter stringere conspicitur.
Supra scutum galea militaris clausa
est posita, quam contegit diadema
regium, variis gemmis unionibusque
exornatum, ex cono vero galeae teniae
sive lemnisci variorum colorum hinc
iride defluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime
ambiunt et exornant."
A takark szne jobbrl kk-arany, balrl vrs-ezst.
A z oklevl szvege megemlti, hogy a nemessgszerz tbb
zben jrt Konstantinpolyban kvetsgben.
Kihirdettetett a hrom erdlyi nemzetnek 1616 prilis 26-n
Gyulafejrvrott tartott kzgylsn.
Fgg pecstje elveszett.
154.
1615.
II. Mtys Egry Jnos deknak nemessget s cmert ado
mnyoz. "

Kihirdettetett Zempln vrmegyben.


Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit. com.

Zemplin. a 39. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

155.
1615.
II. Mtys Hlavathy mskp Mogyorsy Jnosnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit. com.

Zemplin. az 52/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott 1331. fol. hung.


a 9 / b . lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 20. olda

lon. Scut. leo columnam lapideam tenens.

156.
1615.
II. Mtys Rithok Antalnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Kihirdettetett Zempln vrmegyben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit. com.

Zemplin. a 122. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


21. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

E.

1832. III. 15. a 36, oldalon.

m.

157.
1615.
II. Mtys Pspkladnyi
cmert adomnyoz.

Szab Jnosnak nemessget s

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin. a 132. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
23/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 37. ol
dalon. E . m.

158.
1616 [februr

21.

Prga.]

II. Mtys Csorba (Chiorba) Gyrgynek s Istvnnak ne


messget s cmert adomnyoz.
S c u t . loricatus miles

dextra nudum bipennem tenens."

Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 11. oldalon. Kzirattr,


3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com. Zemplin. a 30/b. l a
pon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. az 5/b. lapon. E . fj.
Siebmacher, 98 1. 78. t.

159.
1616.
II. Mtys Bcsika Jnosnak, Mrtonnak s Miklsnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1616-ban.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit. com.

Zemplin. a 7. lapon. E g y s z e r bejegyzs. A kziratban II. Miksa ll, ami


nyilvnvalan rshiba. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 2. ol
dalon. E . m.

160.
1616.
II. Mtys Bonis Gyrgynek s fiainak Ferencnek, Gyrgy
nek, Andrsnak, Istvnnak s Mihlynak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln vrmegyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 22. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
4. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 7. oldalon. E . m.

161.
1616.
II. Mtys Gyri Fejr Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 43/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
7/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 15. olda
lon. E . m.

162.
1616.
II. Mtys Mndoki Galambos Antalnak s Istvnnak ne
messget s cmert adomnyoz.

Cum insignibus candidae columbae ramum


gestantis."
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elenchus

actor.

rostro

privileg. nobilit. com.

Zemplin. a 48. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,


8/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.

olivae

1331.

fol. hung. a

III. 15. a 17.

oldalon.

Scut. candida columba ramum olivae rostro tenens.


Siebmacher, 187. 1. 150. t. egy ettl egszen eltr cimert kzl, me
lyet 1638

mrcius 2 0 - n Pozsonyban III. Ferdinnd a d o m n y o z o t t M n -

doki Galambos Blintnak.

163.
1616.
II. Mtys Pankotai a r a Andrsnak, Jnosnak s Istvn
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln vrmegyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 49. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
9. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. 111. 15. a 17. lapon. E . m.

164.
1616.
II. Mtys Kovcs Jnosnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Kihirdettetett Zempln vrmegyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 70/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
12/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 26. olda
lon. E . m.

165.
1616.
II. Mtys Makvsrhelyi Szaklos Tamsnak s fiainak
brahmnak s Dnielnek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln vrmegyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 134/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, fol. hung. 1331. a
25. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 38. oldalon,
hol az a r m l i s kelte 1574-re van tve. E . m.

166.
1616.
II. Mtys Mudrony Andrsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

Zemplin. a 87/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

actor.

privileg. nobilit. com.

Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 31. oldalon. E . m.

167.
1616.
II. Mtys Szakara mskp Kapronczay Tamsnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit. com.

Zemplin. a 134/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


25. lapon.

E . fj.

Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 38. olda

lon. E . m.

168.
1616.
II. Mtys Veress Andrsnak, Gbornak s Jnosnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit. com.

Zemplin. a 168. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


37/b.

lapon E . j.

169.
1616.
II. Mtys Nagyszombati Veres Istvnnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 168. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U. ott, 1331. fol. hung. a
37/b. lapon. E . fj.

170.
1617 mrcius 8.

Prga.

II. Mtys Drozdyk Jnosnak nemessget s cmert ado


mnyoz.

Scutum videlicet militare erectum, linea in modum crucis


ducta in quatuor partes divisum, quarum dextra coerulea, ac inferior sinistra itidem coerulea singulos integros exhibent griphos,
sinistra vero superior et dextra inferior purpurea supra triiugem
monticulum viridem tres candidas profrt rosas. Scuto incumbentem
galeam militarem clausam, regio diademate, integrum griphum tres
candidas tenentem rosas proferente ornatam. A summitate vero
sive cono galeae laciniis seu lemniscis, dextris argenteis et purpureis, sinistris aureis et coelestinis, in scuti oras fluitantibus, illudque
decenter exornantibus."
A lerstl a cmerkp rszben eltr, amennyiben a pajzs
1. s 4. mezejben brzolt griff a sisakdszhez hasonlan szin
tn hrom fehr rzst tart karmaiban.
Kihirdettetett Trencsn vrmegynek
Trencsnben tartott kzgylsn.
F g g pecsttel, a br Drozdik-csald
Siebmacher, 145. 1. 115.

1618

jlius

19-n

levltrban.

t.

171.
1617 mjus

10.

Gyulafehrvr.

Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Kissrosi Srosi mskp


Barabs Gyrgy deknak, anyjnak Czpai Annnak, testvrei
nek Istvnnak, Mihlynak s Jnosnak, nemklnben rokonnak
Bnffi Mihlynak rgi, Bthory Gbortl nyert nemessgket
megjtva, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area tres arduae rupes enatae, super quarum eminentiori
columba quaedam candida alis compositis stare, ac in ore calamum
scriptorium tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa
est posita, quam contegit diadema regium, gemmis et unionibus
exornatum, ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum
colorum hinc inde defluentes utrasque oras sive margines ipsius
scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett a hrom szkely nemzetnek 1617 mjus 4-re
Gyulafejrvrra hirdetett gylsn, mjus 22-n.
F g g pecsttel, a cmerkp helye res. Megvan egy egyszer,
s z z a d i msolatban is.
Siebmacher, Siebenbrger

Adel, 215.

1. 151.

t.

XIX.

Magyarorszgi cmereslevelek.

91
\

172.
1617 jlius 24.

Prga.

II. Mtys Tolnai Pl Jnosnak s testvrnek


rgi nemessgket megerstve, cmert adomnyoz.

Istvnnak

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, triiugi


viridi monticulo in fundo stratum, supra quem naturlis nisus, alis
expansis, pedibus frameam nudam prensare, rostro viridem ramum
tenere ac in dextrum scuti latus conversus stare conspicitur. Scuto
incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate, duas
hastas, vexillis coelestinis et rubris ornatas proferente ornatam.
A summitate sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc coelestini
et aurei, illinc argentei et purpuri colorum, in scuti oram defluentibus, illudque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Komrom vrmegynek 1617 szeptember 5-n
s 1650 prilis 5-n Komromban tartott kzgylsein. Ugyan
ezen cmereslevl alapjn Pl, anyja rvn helytelenl Bereznay
Jnos 1725 mrcius 3-n Komrom vrmegye nemesei sorba
felvtetett.
Kzirattr, 1032. fol. lat. a 144147. lapon.
173.

1617 augusztus 23.

Prga.

II. Mtys Roth Jnosnak, testvrnek Tamsnak, az utbbi


lenyainak Judithnak s Erzsbetnek, tovbb mostohafinak
Adler Jnosnak, rgi nemessgket megerstve, cmert adom
nyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in coeruleam ac purpuream partes divisum, fundum scuti viridis ornat
campus, superstructam exhibens columnam marmoream, quam hinc
leo, aurea insignis corona, illinc vero monoceros, collum sagitta
transfixum habens, anterioribus pedibus fleire conspiciuntur. Scuto
incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate, inter
duas alas aquilinas, hinc rubro, illinc coeruleo coloribus conspicuas,
pinnisque ab invicem aversis, leonem capite corona redimito, anteriorum pedum sinistro ad rapiendum protenso, dextro autem quinque sagittas, cuspidibus suis arrectas, per mdium fortiter comprimentem inguinetenus proferente ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis sive lemniscis, dextris argenteis et rubris,

sinistris coeruleis ac aureis, in scuti extremitates mixtim dependen


tibus, illudque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1618 jlius 25-n Eperje
sen tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1056.

fol. lat. a 253255. lapon.

174.
76/7 [szeptember 10.

Prga].

II. Mtys Botka Imrnek, Jnosnak, Miklsnak, Andrsnak


s Gyrgynek nemessget s'cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elenchus

Zemplin. a 24. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

actor.

4/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

privileg. nobilit.

U . ott,
1832.

1331.

com.

fol. hung. a

III. 15. a 8. oldalon.

Scut. albus leo nigram laminam scandens.


Siebmacher, 81. 1. 65. t. I.

175.
1617 szeptember 21.

Prga.

II. Mtys Barachy Gergelynek, felesgnek Annnak, gyer


mekeinek Boldizsrnak, Plnak, Katalinnak s Erzsbetnek s
testvrnek Barachy Mihlynak nemessget s cmert adom
nyoz.
Scutum videlicet militare erectum
coelestini coloris, in cuius (gy!) supra
triiugem viridem monticulum integer leo
erectus stare, atque anterioribus pedibus
clavam argenteam tenere visitur. Scuto
incumbentem galeam militarem apertam,
regio diademate, mdium leonem anteriori
bus pedibus argenteam gerens clavam
proferente ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis seu lemniscis nigris
et aureis a dextris, a sinistris itidem nigris
et argenteis in scuti oram fluitantibus, illud
que decenter adornantibus."
A cmerkp oroszlnja arany szn s ktfark, ami a le
rsban nincs megemltve.
Kihirdettetett Szabolcs vrmegynek Petnehzn
tartott
kzgylsn 1619 jnius 29-n.
F g g pecstje elveszett.

176.
[1617 oktber

10.]

II. Mtys Debreczenyi Jnosnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben 1627(?)-ben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit. com.

Zemplin. a 34/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr,

Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 12. oldalon. E . m.


Siebmacher, 127. 1. 99. t. 11.

177.
1617 oktber

17. Prga.

II. Mtys Bcsmegyey (Bachmegiey) Jnosnak, felesg


nek Abari Ilonnak, finak Andrsnak s testvreinek Mrtonnak,
Andrsnak s Miklsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, in quo supra
viridem campum albus cernitur equus. Scuto incumbentem galeam
militarem apertam, regio diademate, virum umbilicotenus rubra
ornatum toga, mitra alba redimitum, dextra sclopetum exploso s i milem tenentem proferente ornatam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis, seu lemniscis utrinque rubris et argenteis, in scuti
oram fluitantibus, illudque decenter adornantibus."
Kihirdettetett Zempln vrmegynek
Zempln vrosban tartott kzgylsn.
Zempln

vrmegynek

1732 prilis

1618 jlius

1-n laszliszkn

24-n

kelt hiteles

msolatrl ugyanazon v r m e g y e levltra ltal 1910 jnius 3 0 - n kiadott


hit.

msolat, a Czabai

Horvth-csald levltrban. Kzirattr, 3623.

fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com. Zemplin, a 7. lapon.


szer

Egy

bejegyzs.
Siebmacher, 23. 1. 18. t.

178.
1617 [november

10.

Prga].

II. Mtys Heer Jnosnak s finak Istvnnak nemessget


s cmert adomnyoz.

Levltr, Cmereslevelek,
kelettel.

1832. III. 15. a 19. oldalon, hibsan

16274

Siebmacher, 229. 1. 178. t., hol trscmerszerzkl m g A k c s G y r g y


s Debreczeni J n o s is emlttetnek.

179.
1617 november 22.

Prga.

11. Mtys Kovch Pternek, felesgnek Dokos Erzsbet


nek, anyai unokatestvrnek Konczos Mihlynak s unokaccs
nek Vida Pternek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius triiugi flavo monticulo occupante,
in cuius depressiori sinistra parte inte
ger albus monoceros sive unicornis po
sterioribus pedibus innixus, anterioribus
vero protensis, prosilienti similis, ore
etiam hianti et lingua exerta, ad dextram
scuti partm conversus esse visitur. Scuto
incumbentem galeam militarem clausam,
regio diademate, fulvum leonem, ore
hianti, lingua exerta et cauda bifurcata
ad tergum arrecta effigiatum, atque an
teriorum pedum sinistro ferream cassidem gestantem, dextro vero strictam fra
meam capulotenus inter ungues compressam, vibrantem, inguinetenus producente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lem
niscis, hinc flavis et coeruleis, illinc vero candidis et rubris, in scuti
extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
F g g pecstje elveszett. A cmerkp ersen megkopott.

180.
/677.
11. Mtys Jaxa Miklsnak s fiainak Jnosnak, Istvnnak
s Miklsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 21. oldalon. E . m.

181.
1617.
II. Mtys Klmndy Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 22. oldalon. E . m.

182.

1617.
II. Mtys Kathona Jakabnak, Ferencnek, Jnosnak s Ist
vnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
nobilit.

com.

Zemplin. a 65. oldalon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol.

Kzirattr, 3623- fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg.

hung.

a 11/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 24. ol


dalon. E . m.

183.
1617.
II. Mtys Koos Plnak s fiainak Ambrusnak s Istvnnak,
valamint vejnek Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 25. oldalon. E . m.

184.

1617.
II. Mtys Rozgonyi Marcin Plnak, felesgnek Kirly Ilo
nnak s gyermekeiknek Gyrgynek, Annnak, Dorottynak,
Margitnak s Erzsbetnek nemessget s cmert adomnyoz.
1724-ben Marthin Gyrgy, aki nemessgt ezzel az armlis
sal akarta igazolni, Zempln vrmegye rszrl a leszrmazs
bizonytsra utasttatott.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Eienchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 83/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 14/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 29. olda
lon. E . m.

185.
1617.
II. Mtys Moskovszky Mtysnak s Istvnnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623- fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 87/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol hung.


a 15/b. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 31. olda
lon. E . m.

186.
1617.
II. Mtys Gesztelyi Nagy Jnosnak s felesgnek Kirly
Annnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
nobilit.

com.

Zemplin. a 93/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol.

Kzirattr, 3623. fol. lat.

hung.

15/b.

lapon.

E . fj.

Elenchus

actor.

privileg.

Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 31.

oldalon.

187.
1617.
II. Mtys sz Jnosnak s Gyrgynek nemessget s c
mert adomnyoz.
Kihirdettetett 1618-ban Zempln vrmegyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 101 / b . lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 17/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 34. olda
lon, 1610-i kelettel. E . m.

188.
1617.
II. Mtys Papi mskp Filep Gsprnak, Gergelynek s
Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
1724-ben Papi mskp Filep Sndor nemessgnek igazo
lsa cljbl az armlist Zempln megyben bemutatta.

Kzirattr, 3623. fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 107/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.


a 18/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 35. olda

lon. Leo argenteam clavam tenens.

189.
1617.
II. Mtys Vajdai Szab Gergelynek, fiainak Plnak s
Andrsnak s testvrnek Balzsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat.
Zemplin.

Elenchus

actor.

a 132. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

U . ott,

a 23/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

nobilit.

com.

1331. fol. hung.

1832. III. 15. a 27. olda

lon. E . m.
Siebmacher, 608. 1. 429 t., hol az oklevl kelte 1616 augusztus 21.
Prga.

190.
1617.
II. Mtys a Sakcs mskp Debreczeni Etvs-csaldnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III. 15. a 38. oldalon. E . m.

191.
1617.
II. Mtys Tllyai Veress Blintnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 168. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 37/b. lapon. E . fj.

192.
[1618 janur

10.

Bcs?].

II. Mtys Szentkereszthy Ferencnek nemessget s cmert


adomnyoz.

Magyarorszgi cimeresle-velek.

98

Kzirattr, 3623. fol. lat.

Elenchus

actor.

Zemplin. a 138/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit.

com.

U . ott, 1331. fol. hung.

a 26/b. lapon, hol az armlis kelte 1627-re (!) van tve. E . fj. Levl
t r , Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 39. oldalon, hol az armlis kelte szin

tn 1627-re (!) van tve.


Siebmacher, Supplementband, 111. 1. 80. t.

193.
1618 janur 24. Ebersdorf

vra.

II. Mtys Beche Balzsnak s gyermekeinek Balzsnak,


Farkasnak, Plnak, Katalinnak s Ilonnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum,
coelestini coloris, fundo ipsius viridi
campo strato, ex quo integer grues, naturali suo colore depictus, lev pede erecte
stare, dextro vero lapidem rotundum elevare et comprehendere, instar vigilantis
similis cernitur. Scuto incumbentem ga
leam militarem apertam, regio diade
mate, alterum gruem, inferiori per omnia
similem proferente ornatam. A summi
tate vero sive cono galeae laciniis seu
lemniscis, hinc aureis et coelestinis, illinc
vero argenteis et rubris, in scuti oram
fluitantibus, scutumque ipsum apprime
exornantibus."
F g g pecstje

elveszett.

194.
1618 mrcius

7. Bcs.

II. Mtys Fuchsy Kristfnak, testvrnek Plnak s uno


kinak Pongrc s Mtys testvreknek nemessget s cmert
adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, linea perpendiculari per
mdium ducta in coeruleum et rubrum campos divisum, ac in rubro

Magyarorszgi cmereslevelek.

vulpes stans cernitur, in coerulea vero scuti area


iamina aurea ac sagitta hamata visitur. Scuto in
cumbentem galeam militarem apertam, regio dia
demate, inter duas alas aquilinas coerulei et rubri
coloris, quas aureae laminae intersecant, integram
vulpem inferiori similem proferente ornatam. A
summitate vero sive cono galeae laciniis seu lem
niscis, dextris aureis et coeruleis, sinistris itidem
aureis et rubris, in scuti oras fluitantibus, illud
que decenter exornantibus."
A lers nem emlti, hogy a farkas arany alapon ll.
Kihirdettetett Hont vrmegynek 1618 oktber 10-n N
metiben tartott tlszkn, majd 1643 prilis 9-n Szepes vr
megynek Lcsn tartott kzgylsn.
F g g pecsttel. Megvan egyszer, X X . szzadi msolatban

is.

195.
1618. mrcius

30.

Bcs.

II. Mtys Bihari Istvnnak, felesgnek Nieres Katalinnak


s nvreinek Ilonnak s Annnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, cuius
fundum triiugis viridis monticulus occupat, super quem naturlis
gryphus, posterioribus pedibus dispositis, cauda inter pedes reflexa,
alis a tergo expansis, ore hianti, lingua exerta, laevo pede pomum
aureum cruciatum, dextro vero pede sceptrum regium, porro hinc
et illinc superne duae stellae rutilantes conspiciuntur. Scuto incum
bentem galeam militarem apertam, regio diademate, alterum
gryphum pubetenus emergentem, priori similem, anterioribus pedibus
gladium bipennem capulotenus fortiter compressum ac sursum elevantem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae l a
ciniis sive lemniscis, hinc fulvi et coelestini, illinc vero albi et rubri
colorum, in scuti oram defluentibus, illudque decenter adornantibus."
E g y s z e r , XIX. szzadi msolat,

detijnek hollte ismeretlen.


Siebmacher, 63. 1. 50.

t.

Bldi Istvn gyjtemnybl. Ere

196.
1618 [prilis

3.

Bcs].

II. Mtys Gyulay Jnosnak s fiainak Istvnnak, Ferenc


nek s Gsprnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 49/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ezen armlis alapjn (?)
Gyulay mskp Lakatos Andrs 1724-ben Zempln megye nemesei so
rba flvtetett. U . ott, 50. lapon. U . ott, 1331. fol. hung. a 9. lapon,
E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. 111. 15. a 18. oldalon. E . m,

197.
1618 [prilis

5.

Prga].

II. Mtys Och Mihlynak s Gyrgynek nemessget s c


mert adomnyoz.
Ezzel az armlissal s a leszrmazs bizonytsval rsy
mskp Och Istvn fia Istvn 1725-ben nemessgt Zempln
megyben igazolta.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 100. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, .1331. fol. hung.
a 17/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 33. olda
lon. E . m.
Siebmacher, 460. 1. 338. t

198.
1618.
II. Mtys Bernth Kelemennek s Miklsnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 17/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 6. oldalon. E . m.

199.
1618.
II. Mtys Czak Mrtonnak nemessget s cmert
mnyoz.

ado

Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elenchus

actor.

Zemplin. a 30. lapon. U . ott, 1331. fol. hung.


Levltr, Cmereslevelek, 1832.

privileg.
az 5.

nobilit.

lapon.

com.

E . fj.

111. 15. a 9. oldalon. Scut. gryphus vome-

rem tenens.

200.
1618.
II. Mtys Gnczi Czirbesz Istvnnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832.

111. 15. a 10. oldalon. E . m.

201.
1618.
II. Mtys Danch Andrsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben 1620-ban.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 34. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. az
5/b. lapon, hol az armlis kelte 1620-ra van tve. E . fj. Levltr, C
mereslevelek. 1832. H l . 15. a 12. oldalon. E . m.
Siebmacher, 123. 1. 96. t. 1619-bl (?).

202.
1618.
II. Mtys Fldes Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 44/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 8. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 16. oldalon.
Scut. gryphus vomerem tenens.

203.
1618.
II. Mtys a Gaall-csaldnak nemessget s cmert ado
mnyoz.

1724-ben Gaall Jnos nemessge bizonytsa cljbl ezt az


armlist Zempln megyben felmutatta.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 16. oldalon. E . m.

204.
1618.
II. Mtys yngysy Jnosnak s Andrsnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. a 49. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


9. lapon. E . fj.

Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 18. oldalon.

E . m.

205.
1618.
II. Mtys Tllyai Jakab mskp Szab Plnak, finak
Mtysnak s testvrnek Pternek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. az 58. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
10/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 21. olda
lon. E . m.

206.
1618.
II. Mtys Kelian Tamsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett 1622-ben Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 66. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
12. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. 111. 15. a 24. oldalon.
E . m.

207.
1618.
II. Mtys Kry Andrsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett 1620-ban Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

Zemplin. a 67. lapon. E g y s z e r bejegyzs.


12. lapon. E . fj.

actor.

privileg.

nobilit. com.

,U. ott, 1331. fol. hung. a

Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 24. olda

lon. E . m.

208.
1618.
II. Mtys Kovcs Pternek, Istvnnak s Blintnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 71. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
12/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 26. olda
lon. E . m.
v

209.
1618.
II. Mtys Kovcsi Gyrgynek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett 1622-ben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 72. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
13. lapon. E . fj.
E . m.

Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 27. lapon.

210.
1618.
II. Mtys a Lakatos-csaldnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Ezen armlis alapjn Lakatos mskp Gyulay Andrs
1724-ben Zempln megye nemesei sorba flvtetett.

Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elenchus

Zemplin. a 77. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Levltr, Cimereslevelek,

1832. III. 15. a 27. oldalon. E . m.

211.
1618.
II. Mtys Liptay Jnosnak s fiainak Plnak, Istvnnak s
Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832.

III. 15. a 28. oldalon. E . m.

212.
1618.
II. Mtys Mikola Miklsnak, finak Jnosnak s testvrei
nek Blintnak s Lrincnek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 85. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
15. lapon, hol az armlis kelte 1615-re van tve. E . fj. Levltr, C m e
reslevelek, 1832. III. 15. a 30. oldalon. E . m.

213.
1618.
II. Mtys Keresztszegi Nagy Istvnnak nemessget s c
mert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben 1622-ben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 93/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
15/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 31. oldalon.
E . m.

214.
1618.
II. Mtys Papp Jnosnak nemessget
mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.

cmert ado

Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elenchus

actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. a 106/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331.


a 18/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.

fol. hung.

111. 15. a 34. olda

lon. E . m.

215.
1618.
II. Mtys Rvsz Istvnnak
mnyoz.

nemessget

s cmert

ado

. . .cum insignibus cursoris capite nuo, vste violacea induti


et cornu inflantis."
1724-ben Rvsz Jnos s Istvn nemessgk bizonytsa
cljbl ezt az armlist Zempln megyben bemutattk.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 122/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 21/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 36. olda
lon. Scut. cursor, capite nudo, vste violacea cornu inflans.

216.
1618.
II. Mtys Rig Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1620-ban Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 121/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 21. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 36. olda
lon. E . m.

217.

1618.
II. Mtys Rozum Plnak, Gyrgynek, Jnosnak, Gergely
nek s Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elenchus

actor.

privileg.

Zemplin. a 123. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331.


21/b.

lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.

lon. E . m.

nobilit. com.
fol. hung. a

III. 15. a 37.

olda

218.
1618.
11. Mtys Almsi Szab Jnosnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elenchus

actor.

privileg.

Zemplin. a 132. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,


24. oldalon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

1331.

nobilit. com.
fol. hung. a

III. 15. a 37. olda

lon. E . m. 1724-ben ezt az armlist Almssy S z a b J n o s nemessge iga


zolsa cljbl Zempln megyben bemutatta. U . ott, az 1. oldalon.

219.
1618.
II. Mtys Szakara Pternek s Gyrgynek nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1622-ben Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elenchus

actor.

privileg.

Zemplin. a 124. oldalon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,


a 25. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

nobilit.

com.

1331. fol. hung.

III. 15. a 38. olda

lon. E . m.

220.
1618.
II. Mtys Szigethy Lukcsnak s fiainak Mihlynak, Ist
vnnak s Plnak nemessget s cmert adomnyoz.
1732-ben Szigethy Pl az armlis kihirdetsrl Gmr
megytl nemesi bizonytvnyt nyert.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 140. s 175. lapokon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol.
hung. a 27. s 41. lapokon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III.
15. a 40. oldalon. Vir pubetenus eminens 3 spicas tenens.

221.
1618.
II. Mtys Tth Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1622-ben Zempln megyben.

Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. a 153/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

222.
1618.
II. Mtys Vass Istvnnak s fiainak Istvnnak s Mikls
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg. nobilit. com.

Zemplin. a 165/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U. ott, 1331. fol. hung.


a 31. lapon. E . fj.

223.
1618.
II. Mtys Iso Istvnnak, fiainak Gyrgynek, Istvnnak,
Andrsnak, unokinak Jnosnak s Istvnnak, tovbb Ambrus
nak s Mrtonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scut. gryphus vomerem tenens."
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III.

224.

15. a 22. oldalon.

1618 (?).
II. Mtys Bolys Gyrgynek s fiainak Gyrgynek s J
nosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus
Zemplin. a 22. lapon. E g y s z e r bejegyzs.
1832. III. 15. a 7. oldalon. E . m.

actor. privileg. nobilit. com.


Levltr, Cmereslevelek,

225.
1618.
II. Mtys Ndhzy Pternek, finak Plnak s testvreinek
Jnosnak s Gergelynek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 93. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
15/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 31. olda
lon. E . m.

226.
1619 februr

9. Bcs.

11. Mtys Gyri Mtys deknak, felesgnek Margitnak s


testvrnek Mihly deknak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum
coelestini coloris, in quo super viridem
campum monoceros decumbens cernitur.
Scuto incumbentem galeam militarem
apertam, regio diademate, mdium monocerontem dextro pede coeruleum lilium
tenentem proferente ornatam, a summi
tate vero sive cono galeae laciniis seu
lemniscis, dextris lazureis et aureis, s i
nistris argenteis ac purpureis, in scuti
o r a s fluitantibus, illudque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Veszprm vrmegy
nek 1619-ben Ppn tartott kzgylsn.
A z oklevl lre a cmerkp el egy msik kp van festve,
amely az adomnyozottnak arckpt s alakjt brzolja, amint
az r maghoz emeli az angyal ltal tmogatottat.
F g g pecstje elveszett.
Mindkt kp fnykpe kzlve: T u r u l , 1902. vf. 190. 1.

227.
16081619.
II. Mtys Akcs Gyrgynek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett 1627-ben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Zemplin. az 1/b. lapon. E g y s z e r

Elenchus

actor.

privileg. nobilit. com.

bejegyzs.

228.
16081619.
II. Mtys Bolerazy Istvn nyitrai kanonoknak, anyjnak
Katalinnak s testvreinek Andrsnak s Dnielnek nemessget
s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum, linea in formm crucis


ducta quadripartitum, in cuius superiori dextro ac inferiori sinistro
rubri coloris scuti campis singula alata capita angelica cum aureis
cruribus conspicua posita esse, in scuti vero sinistra superiori et
dextra inferiori coelestini coloris scuti areis singuli integri fulvi
leones, oribus hiantibus, linguis exertis, caudisque bifurcatis sursum
elevatis, posterioribus pedibus dispositis, anteriorum vero sinistris
ad rapiendum protensis, dextris vero faces ardentes elevasse,
inque dextrum scuti latus conversi esse conspiciuntur. Scuto incumbit galea militaris aperta sive clatrata, solidae nobilitatis decus,
regio diademate ornata, ex quo vir capite corona redimitus ac aurea
vste indutus clamideque regali rubri coloris amictus, dextra manu
sceptrum, sinistra vero aureum pomum, cum innixa illi cruce
gestare et stla cinctus esse ac pubetenus emergere cernitur. Quae
omnia si altius perpendantur, nucleum reddunt virtutibus tuis appositum. Nam veluti leo velocitate et ferocitate insignis ardentibus
facibus quasi ulterius progrediens, ita tu quoque quadam animi
nobilitate ac velocitate, spretis caducae huius vitae illecebris, virtutis viam arduam statim a puero ingressus ad spiritulis vitae
contemplationem transivisse ac processisse, Christoque optimo
maximo in ecclesia sua potius quam mundo (non curans quasvis
tribulationes, calamitates et usculationes corporis tui, quas perpessus es) servire elegisti, ubi verbo et exemplo Christifidelibus praeluces, sanaeque doctrinae et bonae conversationis ad omnes cum
admiratione diffundis. Accedit ad hoc morum integrits, cum vitae
pietate coniuncta, quae nonnisi continua pugna contra mundum et
rugientem leonem, draconem nimirum infernalem, magn sudore et
labor conservari solent, quaque tu praeclaro virtutis et literarum
studio accensis facibus ceu doctrinae symbolo expressis mire adornare intendis. Et quia haec omnia divina gratia et bonitas mortalibus largiri slet, angelis sanctis custodibus, tanquam Christi mili
tibus crucis signo contra omnia mundi adversa intrepido procedendum esse virtutisque viam, secto tramite per omnem vitm per
aspera quaeque tibi procedendum cogita, ut post absolutum stdium
huius mortalitatis vitamque innoxie et honeste transactam inter
coelites (sicut rex quos ut coronatur atque regio diademate ornatur) ad instar lucidi syderis corruscare et veram virtutis laudem et
inviolabilem coronam a Deo omnium conditore consequi merearis.
Sic autem his insigniis naturae moribusque tuis accommodatis, tu
tuique posteri utramini, ut quotites ea inspexeritis, toties vos ad
maiora virtutis studia exigeretur ad eaque continuanda et prosequenda confirmare deberetis. A summitate vero sive cono galeae
laciniis seu lemniscis, hinc aurei et coelestini, illinc vero albi et
rubri colorum, in scuti oram defluentibus, illudque decenter
adornantibus."

Az oklevl szvege megemlti, hogy a nemessget szerz


Lpes Blint nyitrai pspk s fispn oldala mellett mint kpln
mkdtt.
Kzirattr, 1818. fol. lat. a 117118. lapon.

229.
16081619.
II. Mtys Valaghi al Gyrgynek s Andrsnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben 1620-ban.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

Zemplin. a 48. lapon. E g y s z e r bejegyzs.


8f/b. lapon. E . fj.

Levltr,

actor.

Cmereslevelek,

privileg.

nobilit. com.

U . ott, 1331. fol. hung. a


1832.

III.

15. a 16. olda

lon. E . m.

230.
16081619.
II. Mtys Megyeri Gombos Imrnek, Plnak s Lrincnek
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 48/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
8/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 8. oldalon,
1627-i kelettel. E . m.

231.
16081619.
II. Mtys Gyry (Gery) Jnosnak, a felsmagyarorszgi
hadi trvnyszk hites jegyzjnek, felesgnek Palotay Ann
nak, lenyainak Annnak, Borblnak s Eufrozinnak, vala
mint mostohafinak Somogyi Istvnnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, cuius
fundum triiugis viridis monticulus occupat, eiusque elatiori iugo
corona regia locata esse, ex eaque dimidius cervus reflexis cornibus, in dextrum scuti latus prosilire visitur. Scuto incumbentem ga
leam militarem apertam, regio diademate, dimidium priori per om-

nia similem cervum proferente ornatam. A summitate vero sive


cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc aurei et coelestini, illinc
autem rubri et albi colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque
decenter exornantibus."
Kzirattr, 1818. fol. lat. a 105106. lapon.
Siebmacher, Supplementband, 59. 1. 38. t. ettl a lerstl tbb tekin
tetben eltr cmert kzl, pecst utn, sznjelzs nlkl.

232.
16081619.
II. Mtys Mik Andrsnak, Tamsnak s Illsnek nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Zemplin. a 85. lapon. E g y s z e r

Elenchus
bejegyzs

actor.

a 15. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

privileg.
U . ott,

1832.

III.

nobilit.

1331.

fol.

15. a 30.

com.
hung.
olda

lon, 1620-i kelettel. E . m.

233.
16081619.
II. Mtys Skultety mskp Lehoczky Mrtonnak, testvr
nek Gyrgynek, tovbb Skultety Lrincnek s Gyrgynek ne
messget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zlyom megyben, mely a kihirdetsrl 1657
janur 8-n bizonysglevelet lltott k i .
E bizonysglevllel Skultety Istvn nemessgt Gmr me
gyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 25/b.

s a 9/b.

lapon.

234.
16081619.
II. Mtys Raikai Stangl Reichardnak, felesgnek Khrendl
Katalinnak s testvreinek Stangl Dvidnak s Mrinak rgi
nemessgt s cmert megjtja.
Scutum videlicet militare erectum, linea per mdium in for
mm crucis ducta quadripartite divisum, in cuius dextro superiori
et sinistro inferiori fulvi coloris scuti campis singulis coerulei colo-

ris liliis efflorescentibus, in sinistra autem superiori et dextra i n


feriori rubri coloris areis acuminatim sese attingentibus, a fundis
earum singuli viridis coloris monticuli emergere, in earumque depressioribus iugis singuli nigri ursi, divaricatis posterioribus pe
dibus erecte stare ac oribus hiantibus, linguis rubicundis exertis, anterioribus vero pedibus sudeni sive fustem fortiter compressum te
nere, ac in dextram scuti partm conversi esse visuntur. Scuto i n cumbunt duae galeae seu cassides clatratae vei apertae, nobilitatis
decora, regiis coronis ornatae, ex quarum illa ala aquilina erecte
assurgere ac cum coelestini coloris lilio insignita esse, hac autem
prioribus per omnia conformis similiter ursus cum praedicto sude
sive fuste in sinistram partm conversus proferente ornatae. A summitatibus vero sive conis galearum laciniis sive lemniscis, hinc
aurei et nigri, illinc vero albi et rubri colorum, in scuti oram deflu-entibus, illudque decenter adornantibus."
Kzirattr, 1818. fol. lat. a 122123. lapon.

235.
16081619.
II. Mtys Szallay Tamsnak s finak Gyrgynek nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1627-ben Zempln megyben. ( ? )
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 134/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.
U. ott, 1331. fol. hung.
a 25. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 38. olda
lon. E . m.

236.
16061619.
II. Mtys Zawadki Zawadczky Rafaelnek s testvrnek
Jnosnak rgi nemessgt megersti s cmerket megjtja.
Scutum videlicet militare erectum, duobus distinctum coloribus, traducta nempe a superiori dextro ad inferiorem sinistrum
scuti angulum linea ita, ut pars inferior aureo, altra vero superior
rubro colore appareat. In cuius ita divisi scuti medio vomer erectus,
concavus introrsum cuspide deorsum vergens, duabus in medio notatus stellis aureis, cui regium superimpositum est diadema, conspi
citur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio diade
mate, duobus ex hoc eminentibus aratri cultris, quorum quisque

usca aurea stella insignitus ac unus ad dextram, ad laevam altr


acie fertur, ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu
lemniscis, utrinque aurei et rubri colorum, in scuti oram defluentibus, illudque apprime exornantibus."
Kzirattr, 1818. fol. lat. a 101103. lapon.
237.
1619 prilis 9.

Bcs.

II. Ferdinnd Koss Andrsnak s testvreinek Jnosnak s


Annnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coeruleum, cuius fundum
praeceps glauci coloris occupat, in quo integer falco, naturali suo
colore in cacumine effigiatus ambobusque pedibus insistere ac alis
expansis ad dextram scuti partm conversus esse cernitur. Scuto
incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate, inter duo
cornua cervina alterum falconem in cacumine praecipitis inferiori
per omnia similem proferente ornatam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis seu lemniscis, hinc aureis et nigris, illinc argenteis
et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque
ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1619 augusztus 7-n
Eperjesen tartott kzgylsn. ,
Kzirattr, 1056. fol. lat. a 149152. lapon.
238.
1619 prilis

10. Bcs.

II. Ferdinnd Kapochy Mrtonnak, felesgnek Radovanich


Lucinak s gyermekeinek Jnosnak, Ilonnak, Katalinnak s
Orsolynak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, coe
lestini coloris, cuius fundum viridis late occu
pat campus, super quem duo leones erecti
stare ac dextris anterioribus pedibus auream
stellam tenentes, sinistris vero iunctis visuntur.
Scuto incumbentem galeam militarem apertam,
regio diademate, alterum leonem similiter pubetenus eminentem, auream stellam dextro
pede tenentem proferente ornatam. A summi
tate vero sive cono galeae laciniis seu lemni-

scis utrisque fulvis et coeruleis, in scuti latra fluitantibus, illudque


decenter exornantibus."
Kihirdettetett V a s vrmegynek 1619 szeptember 9-n
Szombathelyen s Sopron ( ? ) vrmegynek 1619 szeptember
18-n tartott kzgylsn.
Fgg

pecsttel.

239.
[1619 jnius 19.

Bcs.]

II. Ferdinnd Harsnyi Istvn deknak s Tamsnak nemes


sget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben 1623-ban.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. az 52. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 9 / b . lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 19. olda
lon. E . m.
II Siebmacher, Supplementband, 61. 1. 40. t.

240.
1619.
II. Ferdinnd Czigny Gergelynek, Lukcsnak, Istvnnak,
Jnosnak s ismt Gergelynek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 31. lapon. U . ott, 1331. fol. hung. az 5. lapon, hol a cmerszerz keresztnevl G y r g y mondatik. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. Scut. Falco rostro rosam tenens.

241.
1619.
II. Ferdinnd Kacsndy Imrnek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 63. lapon. Ezen armlis alapjn 1721-ben K a c s n d y Lszl
nemesi bizonytvnyt nyert. U . ott. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331.
fol. hung. a 11. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a
22. oldalon. E . m.
Siebmacher, 279. 1. 210. t. (?).

242.

: '

1619.

II. Ferdinnd Kathona Demeternek s Andrsnak nemess


get s cmert adomnyoz.
i Brachium gladium tenens."
Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 5 . a 24. oldalon.
243.
1619.
II. Ferdinnd Leh mskp Osztri Leleszi
Antalnak nemessget s cmert adomnyoz.

Istvnnak s

Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 28. oldalon. E . m.


"

'

244.

1619.
II. Ferdinnd

Nagymihlyi

Szakcs Jnosnak s fiainak

Istvnnak s Tamsnak nemessget s cmert adomnyoz.


Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 38. oldalon. E. m.
245.
1619.
II. Ferdinnd Szl Gyrgynek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 136/b. lapon. Egyszer bejegyzs. U. ott, 1331. fol. hung.
a 25/b. iapon. E. fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 39. olda
lon. E . m.
246.
1619.
mm 5o.'.-.
II. Ferdinnd
adomnyoz.

Szegedy Andrsnak nemessget

.1.
s cmert

3623. fol. lat. E l e n c h u s actor. p r i v i l e g . nobilit. com.


a 173. lapon. E g y s z e r b e j e g y z s . U. ott, 1331. fol. hung.
a 40. lapon. E . fj. E cmereslevllel a kt kzirat adatai szerint e g y e z i k
Zoh I s t v n a r m l i s a .
Kzirattr,

Zemplin.

247.
169.
II. Ferdinnd Zloniy mskp Abrahamovics Miklsnak,
apjnak Gergelynek s testvreinek Miklsnak, Bertalannak, Ist
vnnak, Andrsnak, Jnosnak s Gergelynek nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben. Ezen armlis alapjn
1724-ben Zlomy Andrs Zempln megye nemesei sorba fel
vtetett.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

privileg.

Zemplin. a 175/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U .

ott,

nobilit. com.
fol. hung.

1331.

a 41/b. l a p o n . E . fj.

248.
1620 mjus 10. Bcs.
II. Ferdinnd Besenyey Istvnnak s testvrnek Ferencnek,
rgi nemessgket megerstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in quo
integer aureus griphus anteriori parte corporis erecte stans, cauda
intra pedes reflexa, alis expansis, ore hianti, linguaque rubicunda
exerta, dextro anteriori pede gladium nudum tenens exhibetur.
Scuto incumbentem galeam militarem apertam sive craticulatam
regio diademate, alterum mdium griphum, inferiori per omnia s i
milem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laci
niis seu lemniscis, dextris argenteis ac purpureis, sinistris vero
asureis et aureis in scuti oram sese diffundentibus, illudque decen
ter exornantibus."
F g g pecsttel.

kzlt rajz az eredetitl annyiban tr


testben, hanem leveles a r a n y koronbl kis h o g y a t a k a r k szne jobbrl kk-arany, bal

S i e b m a c h e r , 6 1 . I. 48. t. A z itt

el,

hogy

griff n e m egsz

e m e l k e d l e g brzoltatik,

rl vrs-ezst.

249.
1620 mjus 18.

Bcs.

II. Ferdinnd Szalay Balzsnak s testvreinek Mrtonnak


s Tamsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, linea perpendiculari
medio dersum ducta in duas aequales partes divisum, in qua quidem sinistra coerulea
area integer candidus monoceros sive unicornis posterioribus pedibus
insurgens
erecte stare et cauda erecta linguaque ru
bicunda exerta in dextram scuti partm con
versus esse, dextrum vero rubeum scuti
campum alba lamina per mdium transversum dividere, in eaque duae rubrae rosae,
interiecto in medio itidem rubro lilio, effloruisse visuntur. Scuto incumbentem galeam
militarem clausam, regio diademate, alte
rum candidum unicornem, inferiori non absimilem mediotenus proferente ornatam. A
summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis
et coeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti oram sese diffundentibus, ipsumque decenter exornantibus."
Kihirdettetett a horvt-szlavn rendeknek 1621-ben Zgrb
ban tartott gylsn.
Fgg

pecsttel.

250.
1620 jnius 2.

Bcs.

II. Ferdinnd Kovachich Gyrgynek, felesgnek Ruselich


Margitnak s gyermekeinek Miklsnak, Katalinnak s Annnak,
tovbb emltett Katalin frjnek Ivanchich Miklsnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubei coloris, cuius fundum
integer monticulus viridis interoccupat, a cuius parte diametra
miles catafractus mediotenus eminere, manu sinistra lumbos,
dextra vero frameam nudam, sursum erectam, Turcico capite
mucido insignitam premens, a dorso porro eius flumen perenne

transcurrit, inque dextram scuti partm


conversus esse visitur. Scuto incumbentem
galeam militarem apertam, regio diademate,
alterum militem catafractum, framea in locum suum reposita, altra manu idem caput
mucidum capillis apprehensum intertenen;
tem, de caetero inferiori per omnia similem
proferente ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis et lemniscis, hinc aureis
et nigris, illinc vero saphireis et argenteis,
in scuti extremitates sese mixtim diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
A cmerkp a lerstl annyiban eltr, hogy a takark szne
jobbrl kk-ezst, balrl fekete-arany.
Kihirdettetett 1620 augusztus 21-n a horvt-szlavn
deknek Zgrbban tartott kzgylsn.
Fgg

ren

pecsttel.
4

251.
1620 augusztus 28.

Gyulafehrvr.

Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Kknykereszturi Kozma


Andrsnak, felesgnek Margitnak s finak Jnosnak, nemess
gket megerstve, cmert adomnyos.
Scutum .videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area corcna regia est p o s i t a . . . suo colore depictus umbilicotenus emergere, pedeque dextro frameam evaginatam fortier
comprehensam sursum tenere conspicitur. Supra scuturn galea mili
taris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis
unionibusque decenter exornatum. Ex cono vero galeae teniae sive
lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras seu
margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Bihar vrmegynek
Vradon tartott kzgylsn.
A vradi kptalan 1722

1628 augusztus

mjus 2G-n kelt hiteles trsban.

21-n

252.
1620.
II. Ferdinnd Aczl Benedeknek s fiainak Istvnnak s B e
nedeknek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. privileg. nobilit. com. Zemplin. az
1. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15.
az 1. oldalon.

E . fj.

253.
1620.
II. Ferdinnd Csute (Chiute) Demeternek, finak Lukcs
nak s testvrnek Mrtonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 9. oldalon. E . m.

254.
1620.
II. Ferdinnd Horvth Gyrgynek s Pternek nemessget
s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

Zemplin. az 53. lapon.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit. com.

E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.

a 9/b. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 20. ol


dalon. E . m.

255.
1620.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Szovthi Kovcs Gspr
nak s Patricius Benedeknek, tovbb testvreinek Lukcsnak,
Plnak s Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
nobilit.

com.

Zemplin. a 71. lapon. E g y s z e r b e j e g y z s . 1331. fol. hung. a

Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor

privileg.

12/b.

lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 26. oldalon. E . m.

256.
1621 mjus 28.

Bcs.

II. Ferdinnd Bcsy (Baaczy) Boldizsrnak, rgi nemess


gt megjtva, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in quo
tres aureae stellae radiantes, superne
videlicet duae per transversum ordine,
inferne vero una, locatae esse conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam mili
tarem apertam sive craticulatam, regio
diademate, mdium aureum gryphum,
alis expansis, ore hianti, linguaque ex
erta rubicunda, anterioribus pedibus tres
sagittas, cuspidibus sursum versas per
mdium inter ungues comprehendentem,
capiteque corona aurea redimitum, inque
dextrum scuti latus conversum profe
rente ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis sive lemniscis hinc
aurei et rubri, illinc vero argentei et coelestini colorum, in scuti
extremitates sese mixtim diffundentibus, scutumque ipsum decenter
exornantibus."
Kihirdettetett 1621 november 9-n
deknek Varasdon tarott kzgylsn.
Tredezett fgg pecsttel

a horvt-szlavn

ren

257.
1621 november 2.

Morvabrd.

Bethlen bor vlasztott magyar kirly s erdlyi fejede


lem Temesvry (Theomeoswary) Jnosnak s fiainak Istvnnak
s Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in cuius
campo sive area leo integer, aperto ore et lingua exerta, naturali
suo colore depictus, posterioribus duobus pedibus stare, anterio
ribus dextro nimirum ensem nudum sursum elevatum, altero autem
coronam tenere cernitur. Supra scutum galea militaris clausa est
posita, quam contegit diadema regium, gemmis atque unionibus
apprime variegatum, ex quo leo priori similis umbilicotenus emergere conspicitur. Ex cono autem galeae laciniae sive lemnisci vari-

orum colorum hinc inde defluentes, utrasque oras seu margines


ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Egyszer,

X X . szzadi

msolat.

Eredetije T e m e s v r y

Istvn

bir

tokban, Budapesten.

258.
1621 november 30.

Magyarbrd.

Bethlen Gbor vlasztott magyar kirly s erdlyi fejede


lem Plfi Jnosnak, T o r d a vros brjnak s fiainak Jnosnak
s Mrtonnak rgi nemessgket, melyrl szl bizonytkaik az
idk folyamn elvesztek, megerstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coerueli coloris, in cuius campo
sive area monoceros seu unicornis inte
ger, naturali suo depictus colore, aristam
tritici maturi prioribus pedibus tenere
visitur. Supra scutum galea militaris
clausa est posita, quam contegit corona
regia, gemnis atque unionibus conspicua,
ex qua diadema (gy!) unicornis priori
per omnia similis umbilicotenus eminere
cernitur, ex cono autem sive summitate
galeae laciniae seu lemnisci variorum
colorum hinc inde defluentes, utramque
scuti partm pulcherrime ambiunt et condecorant."
F g g pecstje elveszett. A pajzsbeli, balra fordult egyszarv els
lbaiban a bzakvt a cmerkp e l m o s d o t t s g a miatt alig lehet k i
venni.

259.
1621 december 15.

Magyarbrd.

Bethlen Gbor vlasztott magyar kirly s erdlyi fejede


lem Baranyay mskp Horvth Jnosnak a Bornemissza Jnos
vezrlete al tartoz Kovcsy Andrs alatt teljestett katonai
szolglataiban szerzett rdemeirt nemessget s cmert adom
nyoz.

..
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo

sive area super quodam caeseo equo velociter


curretite miles quidam armatus et eristatus mucrone peracuto nudatoque hostem insequi et humi
iacentem ferire conspicitur. Supra scutum galea
militaris clausa est posita, quam contegit corona
seu diadema regium, variis gemmis unionibusque
exornatum, super quo serta quaedam ex viridi
lauro est locata, in qua sarculus et hasta teniis
rubeis fluitans transposita visuntur, desuper
stella aurorae iucida oriente. E x cono vero galeae teniae sive lem
nisci variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque oras seu
margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
A cmerlers nem emlti meg, hogy a fehr lovon l, jobb
fel vgtat alak nadrgja zld szn, csizmja srga, oldalrl
grbe kard fgg le, a fldn fekv alak ruhzata vrs, lbain
srga csizmk. Takark szne jobbrl vrs-ezst, balrl kk
arany.
Kihirdettetett Sros vrmegynek Eperjesen tartott kzgy
lsn 1624 februr 7-n. /
F g g pecsttel.

260.
1621.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Keresztri Dienes Pter
nek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench.
actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 35. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.
az 5/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmeresllevelek, 1832. III. 15. a 12. ol
dalon. E . m.
Siebmacher, Siebenbrger Adel, 147.

1. 85.

t.

261.
1621.
II. Ferdinnd Kelecz Benedeknek nemessget
adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III. 15. a 24. oldalon. E . m.

cmert

262.
1621.
Bethlen Gbor fejedelem Izsipi Lszl Jnosnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 27. oldalon. E . m.

;,

263.
1621.

Bethlen Gbor fejedelem Cseleji Math Imrnek s fiainak


Plnak, Jnosnak s Andrsnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben, ahol 1633-ban Math ne
messgnek Vendghy Mrton ellentmondott.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 84. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 14/b. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 29. ol
dalon. E . m.

264.
1621.
Bethlen Gbor Ispi Nagy Lrincnek nemessget s cmert
adomnyoz.
Kzirattar,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 93/b. lapon. E . bj. Ugyanott, 1331. fol. hung. a 15/b. la


pon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 31. oldalon E . m.

265.
1621.
I. Ferdinnd Pandk Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 106/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 18/b. lapon. E . fj.

Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 34. ol

dalon, hol cmerszerzkl m g F a n d k J n o s fiai Andrs s Ambrus s


testvrei

Lukcs,

Jnos,

M t y s , Gergely

emlttetnek. Scutum leo frameam vibrans.

s atyafiai

Andrs s

Pter

266.
1621.
Bethlen Gbor fejedelem Kaszs mskp Pelejthey Tams
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. foL lat. Elench. actor. nobilit. privileg. com.
Zemplin. a 65. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.
a 11/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 23. olda
lon. E . m.

267.
1621.
11. Ferdinnd Pusks mskp Pnksd Jnosnak, finak
Plnak, tovbb Andrsnak s ennek fiainak Istvnnak, Jnos
nak, Andrsnak s Miklsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr,

Cimereslevelek,

1832. III. 15. a 36. oldalion.

E . m.

268.
1621.
Bethlen Gbor fejedelem Simon Mrtonnak s fiainak Ist
vnnak, Gergelynek, Pternek, Gyrgynek s Jnosnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. foL lat Elench. actor. nobilit. privileg. com.
Zemplin. a 127. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.
a 22/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 41. ol
dalon. E . m.

269.
1621.
II. Ferdinnd Thothok Mihlynak, Benedeknek s Istvnnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Eilench. actor. nobilit. privileg. com.
Zemplin. a 155/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol.
hung. a 32/b. lapon. E . fj.

270.
1622. prilis

15. Bcs.

II. Ferdinnd Kollenovith mskp Zwinichi Sarabok Istvn


nak s testvreinek Plnak, Miklsnak s Mihlynak rgi nemes
sgt megersti s nekik cmert adomnyoz.
Scutum viedelicet militare erectum rubri coloris, cuius f u n dum triiugis monticulus occupat, super quibus depressioribus monticulis ursus naturlis erecte stare, ore hiante, lingua exerta, anterioribus vero pedibus auream lanceam fortiter compressam
tenere, inque dextrum latus conversus cernere visitur, ac deinceps
in superioribus scuti extremetitatibus hinc quadra lunae, illinc vero
stella rutillare visuntur. Scuto incumbentem galeam militarem
apertam, regio diademate, alterum ursum pubetenus emergentem,
priori per omnia similen proferente ornatam, a summitate vero sive
cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc aurei et coelestini, illinc
vero argentei et rubri colorum, in scuti oram defluentibus, illudque
decenter adornantibus."
Kihirdettetett Pozsony vrmegynek 1622 december 19-n
Samarjn tartott kzgylsn.
Kzirattr, 2225. fol. lat. a 109110. lapon.

271.
1622 mjas

21. Sopron.

II. Ferdinnd brahnyi Balzsnak, brahmnak s L u


kcsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1622 november 17-n Gmrben.
Ezzel az armlissal brahnyi Gyrgy s Jnos nemessg
ket Gmrben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. az 5. lapon.

272.
1622. mjus 26. Sopron.
II. Ferdinnd Ambrus Andrsnak, fiainak s testvreinek
nemessget s cmert adomnyoz.
.
Kihirdettetett 1622 augusztus 22-n Gmrben.

Ezzel az armlissal Ambrus Jnos nemessgt Gmrben


igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 4/b. lapon.

273.
1622. mjus 26. Sopron.
II. Ferdinnd Sramko Plnak, felesgnek Annnak s gyer
mekeinek Imrnek, Jnosnak, Gyrgynek, Zsfinak s Ilonnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmi vrmegynek 1622 augusztus 21-n
Pelscn tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Sramk Jnos s Gyrgy nemessgket
Gmrben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 14. s a 11. lapon.

274.
1622. mjus 27. Bcs.
II. Ferdinnd Forrai Istvnnak, testvreinek Balzsnak, F
lpnek, Jakabnak, Lrincnek s Jnosnak, valamint unokatestv
reinek Forrai Gyrgynek, Balzsnak s Demeternek nemessget
s cmeit adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1622. augusztus 22-n
Sajgmrn tartott kzgylsn.
E z armlissal Forrai Istvn fiai Mihly s Sndor nemes
sgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 31. lapon.

275.
1622 mjus 31. Sopron.
II. Ferdinnd Balogh Andrsnak s Pternek nemessget s
cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

Zemplin. a 9. lapon. E g y s z e r bejegyzs.


1832. III. 15. a 3. oldalon. E . m.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Levltr, Cimereslevelek,

276.
1622. jnius 1U. Sopron.
II. Ferdinnd Fejr Miklsnak, felesgnek Katalinnak,
gyermekeinek Jnosnak, Istvnnak s Zsuzsannnak s testvr
nek Boldizsrnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1622 augusztus 22-n
Sajgmrn tartott kzgylsn.
E z armlissal Fejr Sndor fia Mikls nemessgt Gmr
megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 36/b.

lapon s ugyanott a 3/b.

lapon,

mely szerint ezzel az armlissal F e j r G y r g y is igazolta n e m e s s g t G


mr
| -\-:.:

megyben.
vU i

277.

1622. jnius 10. Sopron.


II. Ferdinnd Nagy Balzsnak, Andrsnak, Imrnek, M i
hlynak s Albertnek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1622 augusztus 22-n Gmr megyben ( ? ) .
E z armlissal Nagy Jakab, Antal, Istvn s Mrton nemes
sgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 7/b.

lapon.

278.
1622 jnius 15.

Sopron.

II. Ferdinnd Virgh Gyrgynek, felesgnek Foris Z s u


zsannnak s testvrnek Virgh Gsprnak, rgi nemessgket
megerstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectunm r u b r i coloris, cuius hin
dum viridis monticulus occupat, in cuius depressioribus partibus
integer albus unicornis seu monoceros, divaricatis posterioribus
pedibus erecte stare, ore hianti, linguaque exerta rubicunda, c a u d a
ad tergum elevata et anteriorum pedum sinistro protenso, dextro
autem ternas sagittas, cuspidibus s u r s u m versas inter ungues gestare, inque dextram scuti partm conversus esse cernitur. Scto
incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio

diademate, alterum album monocerotem sive unicornem inferiori


similem mediotenus proferente ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc aureis et coeruleis, illinc
autem argenteis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus,
scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Heves s Kls-Szolnok vrmegyknek 1622
szeptember 3-n Flek vgvrban tartott kzgylsn.
E g y s z e r X X . szzadi msolat. Festett cmerkppel elltott erede
tije a kunszentmiklsi ref. fgimnzium rizetben, Virgti Mihly dunamellki ref. superintendens lettemnyben.

279.
1622 jnius 20.

Sopron.

II. Ferdinnd Lovas Jnosnak s finak Istvnnak nemess


get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1623 februr 13-n Gmr megyben.
Ezzel az armlissal Lovas Jnos, Istvn, Sndor s Lszl
nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 8. lapon.

280.
1622 [jnius

21.

Bcs].

II. Ferdinnd Pnthy Ferencnek s fiainak Jnosnak, A n d


rsnak s Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 106/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol.
hung. a 18/b. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a
34. oldalon. Scut. currens eques frameam vibrans.

281.
1622 jnius 23.

Sopron.

II. Ferdinnd Nmeth Pternek, anyai unokatestvrnek


Imrnek, felesgnek Dienes Erzsbetnek s gyermekeinek M i k
lsnak, Jnosnak s Katalinnak nemessget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, a fundo


illius coerulea area in trigoni speciem assurgente, quem quidem
fundum viridis monticulus occupat, in eoque turtur proprii coloris,
expansis alis, pede utroque insistere ac in dextram scuti partm
conversa, superioribus vero scuti lateribus rosa candida ab una,
parte similiter ab altra rosa efflorescens conspicitur. Scuto incum
bentem galeam apertam, regio diademate, cornua cervi, ac eorum
in medio turturem composite desingnatam proferente ornatam. A
summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc nigris
et argenteis, illinc aureis et coeruleis, in scuti extremitates sese
diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett 1622 szeptember
Szombathelyen tartott kzgylsn.

5-n Vas vrmegynek

G y r v r m e g y e 1754 mjus 6-n kiadott hiteles msolatrl kszlt


egyszer X I X . szzadi

msolat.

Siebmacher, 449. I. 331. t.

282.
1622 jnius 29. Sopron.
II. Ferdinnd Dendel Mihlynak, felesgnek Szab Borb
lnak s testvrnek Dendel Gsprnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1623 mrcius 20-n
Sajgmrn tartott kzgylsn.
Ezzel az armlisal Dendel Mihly fia Gyrgy fiai Mihly s
Smuel, valamint Dendel Mihly fia Mihly fia Istvn nemess
gket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 17. lapon s a 12. lapon, hol c m e r s z e r zkl Dendelly Mihly s testvre Mrton vannak megnevezve.
Siebmacher, 130. 1. 102. t.

283.
1622 jlius 7. Sopron.
II. Ferdinnd Aranyos-Megyesi N a g y Gsprnak, fiainak
Mihlynak s Istvnnak s testvreinek Andrsnak s Lukcsnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr megyben 1622 szeptember 7-n.

E z armlissal Megyesi Istvn nemessgt Gmr megyben


igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 13. lapon.

284.
1622 jlius 18. Sopron.
II. Ferdinnd Becsi Tamsnak, felesgnek Zsfinak s
gyermekeinek Jnosnak, Gyrgynek, Istvnnak, Annnak s E r
zsbetnek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1622 augusztus 22-n
(Gmrn ?) tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Becsy Mihly fia Istvn s fiai Tams
s Jnos, tovbb Becsy Gyrgy fia Gyrgy nemessgket G
mr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 34. lapon s ugyanott a 9. lapon, hol a
cimerszerz neve Bocsi-nak van rva, a kihirdets napjul pedig augusz
tus 20-a

mondatik.

285.
1622 jlius 20.

Sopron.

II. Ferdinnd Szalay Mihlynak, felesgnek Katalinnak s


finak Mrtonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubei
coloris, fundum eius campo viridi interoccupante, in quo integer lupus, suo colore
efformatus, oblique stare, sinistro pede . . .
transversim positas intertenere, dextro vero
praedae inhiare, in dextram scuti partm
conversus visitur. Scuto incumbentem ga
leam militarem apertam, regio diademate,
alterum lupum mediotenus emineri, inferiori
per omnia similem proferente ornatam. A summitate vero sive cono
[galeae lacijniis et lemniscis, hinc rubris et argenteis, illinc vero
aureis et coeruleis, in scuti oras passim fluitantibus, illudque de
center exornantibus/'
A cmerkp a lerstl annyiban eltr, hogy a takark szne
jobbrl fekete-arany, balrl vrs-ezst.
F g g pecsttel.

286.
1622 jlius 22.

Sopron.

II. Ferdinnd Vajda Plnak, testvreinek Jnosnak, Bene


deknek s Mihlynak, valamint felesgnek Erzsbetnek nemes
sget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, viridi
campo in fundo stantem (gy!), super quo
Hungaricus miles catafractus, flavis cothurnis et rubra tunica indutus, caput casside
sive crista gruis insignita tectum habens,
subrubro insidens equo, penes quem Turcam
captivum, manibus post tergum ligatis, flavis
itidem cothurnis ac rubra indutum tunica,
ducere manuque dexta nudum bipennem
elevare, tenere ac in dextrum scuti latus
tendere visitur. Scuto incumbentem galeam
militarem, regio diademate, alterum militem
cathafractum, manuum dextra strictum b i
pennem, Turcico capite, cydari ornato,
superimposito, elevate tenentem proferente
ornatam. A summitate vero sive cono galeae
laciniis et lemniscis, hinc fuscis et aureis, illinc autem argenteis et
rubris, in scuti extremitatum (gy!) sese mixtim -diffundentibus,
scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Borsod vrmegynek 1622 szeptember 7-n
Aszaln tartott kzgylsn.
Fgg

pecsttel.

287.
1622 augusztus 2. Sopron.
II. Ferdinnd Farkas Mihlynak, felesgnek Jacob Katalin
nak s finak Tamsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coerulei coloris, cuius fundum viridis campus occupat, in quo vir militaris Hungarus erecte
stare, flavis cothurnis indutus, vste rubra ac pileo nigro Hungarico tectus, manu dextra dextrum scuti latus (gy!) frameam strictam, sinistra caput Turcicum tenere conspicitur. Scuto incumben
tem galeam apertam, regio diademate, lupum proprii coloris umbilicontenus, dolochre strictum pede dextro tenentem, cuius in
cuspide caput itidem Turcicum conspicitur, proferente ornatam.

A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, parte a


sinistra argenteis et nigris, a sinistra (gy!) vero aureis ac coeruleis,
in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decen
ter exornantibus."
Kihirdettetett Gmr vrmegynek
mrn tartott kzgylsn.

1623 mjus 11-n G -

Fgg pecstje elveszett, a cmerkp helye res.


288.
1622 augusztus 4. Sopron.
II. Ferdinnd Sopron vrosnak rgi cmert megersti.
Scutum nimirum rubri coloris, cuius inferiorem partm murus
candidus, ex quadratis lapidibus constructus et tribus turribus, i n termedia eminentiori, canspicuus, occupare, perque murum a scuti
undo ampla porta cum craticulata pensili clausura ptere visitur,
in utrisque autem superioribus scuti lateribus singulis aureis stellis, supra binas depressiores turres rutilantibus. Scuto incumbit
galea militaris clatrata sive aperta, cui regium diadema est appositum, a cuius fimbriis seu marginibus integra biceps nigra aquila,
expansis alis, rostris seu oribus patulis et linguis exertis effigiata
utrisque pedibus insistere et supra bicipitia diadema imperiale gestare atque in pectore initiales literas nostri et praefatae serenissimae augustae nostrae nominum F. nimirum et E . gestare et ostentare conspicitur. Quod quidem non tantum specilis nostrae gratiae
evidens argumentum esse debet, sed et arcana significatione virtus
ac fides integra praefatae civitatis nostrae Soproniensis tot mdis
nobis declarata ac ad posterorum velut incitamentum derivanda
elucescit, tanto clarius, quanto imperialis volucris maiestas maiorem et imperii et gloriae complectitur amplitudinem, singularis et
specilis nostrae gratiae evidens argumentum. A summitate autem
sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis seu aureis et
nigris, illinc vero argenteis sive candidis et rubris, in scuti extre
mitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornanti
bus."
Kzirattr, 2337. fol. lat. IV. kt. a 4749. lapon s 2230. fol. lat.
II. kt. a 209211. lapon. 188. quart. lat. a 230237. lapon.

289.
1622 augusztus 14.

Bcs.

II. Ferdinnd Gnczy mskp Csiszr Mihlynak nemess


get s cmert adomnyoz.
Kzirattr,
Zemplin. a 48/b.

3623.

fol.

s 31/b.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

lapon. Ugyanott, 1331.

az 5. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

nobilit.

com.

fol. hung. a 8/b.

III. 15. a 18. olda

lon. Scut. leo '3 sagittas tenens.


Siebmacher, 203. 1. 161. t.

290.
1622.
II. Ferdinnd Agriensis Dnes egri olvaskanonoknak ne
messget s cmert adomnyoz.
Insigne: leo inter 2 scopulos 3 sagittas tenens."
Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III. 15. az 1. oldalon.

Siebmacher, 6. 1. 4. t, hol az armlis kelte 1632

augusztus 14. B c s .

291.
1622.
II. Ferdinnd Bkefalvi Beke Gsprnak s fiainak Jnos
nak, Mihlynak s Plnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. El/ench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 14. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 4. oldalon. E . m.

292.
1622.
II. Ferdinnd Bereczky Gyrgynek, Jnosnak, Miklsnak s
Pternek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 16/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. az 5. oldalon. E . m.

293.
1622.
II. Ferdinnd Barancsi Boka Andrsnak, Tamsnak s Ist
vnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. a 21. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. iol. hung.


a 4. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. II!. 15. a 7. oldalon.
E . m.

294.
1622.
Bethlen Gbor fejedelem Legnyei Egrcssy Istvnnak nemesssget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. a 39. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 6/b. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 14. oldalon.
E . m.

295.
1622.
Bethlen Gbor fejedelem Ktra Gergelynek s fiainak M i
hlynak, Jnosnak s Blintnak nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 27. oldalon. E . m.

296.
1622.
Bethlen Gbor fejedelem Nagy Plnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 31. oldalon. E . m.

297.
1622.
Bethlen Gbor fejedelem Somlyi Millyeni Gyrgynek, fiai
nak Andrsnak s Jnosnak s testvrnek Mtnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 30. oldalon. E . m.

298.
1622.
Bethlen Gbor fejedelem Mricz Ambrusnak, Rkczy
Gyrgy fszakcsnak nemessget s cmert adomnyoz.
nobilit.

com.

Zemplin. a 87. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol.

Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

hung.

a 15/b. lapon. E . fj. Levltar, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 31. ol


dalon. E , m.

299.
1622.
II. Ferdinnd Radomai Jordn Istvnnak, fiainak dmnak
s Andrsnak s testvrnek Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 22. lapon. E . m.

300.
1622.
II. Ferdinnd a Kirly-csaldnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
1724-ben Kirly Gbor nemessgnek bizonytsa cljbl
ezt az arnilist Zempln megyben bemutatta.
Kzirattr,

3623.

Zemplin. a 7 / b . lapon.
hung. a 12. lapon. E . fj.

fol.

lat.

Elench.

Egyszer

actor.

bejegyzs.

privileg.

nobilit.

com.

Ugyanott, 1331. fol.

301.
1622.
II. Ferdinnd Kovcs Gyrgynek, Kristfnak s Blintnak,
valamint Blint fiainak Jnosnak, Mrtonnak s Istvnnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 71. oldalon. E g y s z e r bejjegyzs. Levltr, Cmereslevelek,


1832. III. 15. a 26. oldalon. E . m.

302.
1622.
II. Ferdinnd Kun mskp Nagy Istvnnak s Demeternek,
tovbb Kun mskp Szab Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 73. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 13/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 27. ol

dalon. E . m.

303.
[1622.]
II. Ferdinnd Marton Istvnnak s fiainak Istvnnak, L u
kcsnak, Jnosnak s Andrsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Ennek az armlisnak a kihirdetsrl T o r n a vrmegye
Andrs fia Gyrgy fiai Mihly s Andrs rszre bizonysgleve
let adott s ez 1724-ben Zempln vrmegyben bemutattatott.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 83/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

Ugyanott, 1331. fol.


hung. a 14/b. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a.
29. oldalon. E . m.

304.
1622.
II. Ferdinnd Misley Andrsnak s finak Farkasnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 85,- lapon. E g y s z e r b e j e g y z s . Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 15. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 30. oldalon.
E . m.

305.
1622.
II. Ferdinnd jfalvi N a g y Benedeknek, finak Jnosnak
s testvrnek Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat,

Elench.

actor.

Zempn. a 93/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg,

nobilit.

com.

Ugyanott, 1331. fol.

hung. a 15/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a


31. oldalon. E . m.

306.
1622.
II. Ferdinnd Bltheki N a g y Istvnnak nemessget s c
mert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 93/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.
Ugyanott, 1331. oL
hung. a 15/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a
31. oldalon. E . m.

307.
1622.
II. Ferdinnd a Nyray-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Ezt az armlist Nyray Jnos 1724-ben Zempln megyben
bemutatta, de a megye azt mint gyansat visszautastotta.

Kzirattr,
Zemplin. a 95/b.

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit.

Ugyanott,

1331.

com.
fol.

hung. a 16. lapon. E . fj.

308.
1622.
II. Ferdinnd Nyiry Pternek nemessget s cmert adom
nyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 96. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 16/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.

III. 15. a 33. ol

dalon. Scut. quadripartirum, in singula manipulus tritici.

309.
1622.
'if.

. . .

II. Ferdinnd Ruszka Istvnnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
E z armlis alapjn Ruszka Andrs s Mihly 1726-ban
Zempln megye nemesei sorba felvtetett.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 123/b. lapon. E g y s z e r b e j e g y z s .
Ugyanott, 1331. fol.
hung. a 21/b. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a
37. oldalon. Sc. pelicanus rostro pectus vellicans.

310.
1622.
c

II. Ferdinnd Tarczay Istvnnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

Zemplin. a 14?/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

hung. a 30. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.


oldalon. Scutum quadripartitum,

nobilit.

Ugyanott, 1331.

com.
fol.

III. 15. a 42,

in singula manipulus tritici.

311.
1623 mrcius

14.

Pozsony.

II. Ferdinnd Rudinsky Mrtonak, Przebna Plnak s J


nosnak, valamint a Mrton unokanvreinek Magdolnnak s
Anasztzinak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, fundum eius
triiugi monticulo viridi interoccupante, supra quem leo integer
flavus,cauda bifurcata sursum erecta.ore hianti,
lingua rubicunda exerta, capite regio diade
mate insignito, dextro anteriori pede bipennem
nudum capulatenus fortiter compressum, si
nistro vero . . . ac ad dextram scuti partm
conversus esse ccrnitur. Scuto incumbentem
galeam militarem apertam, regio diademate,
virum militarem insignem mediotenus eminentern ferroque indutum, dextra manu bipennem
nudum intertenentem, sinistra vero lumbis . . .
proferente ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis et lemniscis, hinc coeruieis
et aureis, illinc vero rubris et nitidis in scuti extremitates hinc inde
sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett 1631-ben Hont vrmegye tlszkn, Selmec
bnyn.
F g g pecsttel. Megvan az eredeti cmerkr folyamodvny is,
melyben a folyamod utal azokra az rdemekre, melyeket Homonnai
Drugeth G y r g y , Bakith Pter, Gyarmati Balassa P t e r s Teuffenbach
alatt szerzett, klnsen Detrek vrnl.

312.
1623 [mjus

31.

Bcs].

II. Ferdinnd Possa Tamsnak, finak Pternek s testv


rnek Ambrusnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 113/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U. ott, 1331. fol. hung.
a 20. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek. 1832. 111. 15. a 36. oldalon.
Lupus hastam monticulo infixam tenens.

313.
1623. augusztus 24.
II. Ferdinnd Banovich dmnak
nak nemessget s cmert adomnyoz.

Bcs.
s testvrnek

Mrton

Scutum videlicet militare erectum, linea a summo usque ad


imum perpendiculariter ducta in coelestini et rubri colorum areas
divisum, in cuius coelestini campus viridis eiusdem fundum late
occupat, super quo pardalus naturlis coloris erectus, posterioribus
pedibus dispositis, cauda a tergo elevata, lingua exerta, anteriorum
vero pedum laevo ad rapiendum protenso, dextro vero nudam fra
meam evaginatam fortiter compressam, sursumque elevatam tenere,
inque dextrum scuti latus conversus gradienti similis tendere visi
tur, illinc autem, videlicet in rubro campo quatuor laminae albae
gradatim atque obliquo ordine ductae conspiciuntur. Scuto incum
bentem galeam militarem apertam, regio diademate, alterum pardalum pubetenus emergentem, priori per omnia conformem profe
rente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lem
niscis, hinc albi et rubri, illinc vero flavi et coelestini colorum, in
scuti oram defluentibus, illudque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Nyitra vrmegynek 1624. szeptember 17-n
Nyitrn tartott kzgylsn.
Fgg pecsttel.
Siebmacher, 36. 1. 29. t.
314.
1623. augusztus . . .

Gyulafehrvr.

Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Gyulafejrvri Mindszenti


Istvnnak, a fejedelem gyalog testrei tizedesnek, s felesgnek
Fejrvri Katalinnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area clava ferrea et gladius evaginatus transversim positi
conspiciuntur. Supra scutum galea militaris clau[sa est posita,
quam] contegit corona regium (gy!) gemmis unionibusque exornatum (!), ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum
colorum hinc inde defluentes, utrasque oras seu margines ipsius
scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett az erdlyi rendeknek 162 . . pnksd utni
szerdn Gyulafehrvrott tartott kzgylsn.

F g g pecstje
helytt

megcsonktva;

elveszett, a
a

cmerkp

kivgva,

az

htlapra vezetett kihirdetsi

oklevl

zradk

tbb
ersen

megkopott.

315.
1623 szeptember 11. Ebersdorf

vra.

II. Ferdinnd Gnczy Szab Gyrgynek, felesgnek Tanka


Zsuzsannnak s testvreinek Mrtonnak s Miklsnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum.
coelestini coloris, fundum eius campo vidi
(gy!) interoccupante, super quem integer
leo naturali suo colore effigiatus, posteri
oribus pedibus distorte stare, anterioribus
vero acynacem nudum, uno manubrium, a l
tero mdium intertenere, ore hianti, lingua
rubicunda, cauda sursum erecta, inque dex
tram scuti partm conversus visitur. Scuto
incumbentem galeam militarem apertam,
regio diademate, alterum leonem meodenus
(gy! mediotenus helyett) eminentem et
inferiori per omnia similem proferente or
natam. A summitate vero sive cono galeae
laciniis et lemniscis, hinc rubris et aureis,
illinc vero argenteis et nigris, in scuti extremitates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
A cmerkp a lerstl annyiban eltr, hogy a takark szne
jobbrl fekete-ezst, balrl vrs-arany.
Kihirdettetett Pozsony vrmegynek
1625 janur 13-n
Samarjn tartott kzgylsn.
Fgg

pecsttel.

316.
1623 szeptember 20. Bcs.
II. Ferdinnd Vellesz Balzsnak s felesgnek Szab Ilo
nnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, in quo integer lupus naturali suo co
lore effigiatus posterioribus pedibus insistendo erecte stare et cauda

elevata, oreque hiante ac lingua exerta et utrisque anterioribus


pedibus protensis, sagitta fuscinata per mdium collum inhaerente
telo transfixus ad dextram scuti partm tendere visitur. Scuto i n
cumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio dia
demate, inter duo cornua bubalina, hinc rubro et candido, illinc
coeruleo et flavo coloribus per mdium discriminata, alium lupum
mediotenus eminentem et alioquin inferiori similem proferente or
natam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc
flavis et coeruleis, illinc vero candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
E g y s z e r , XVIII. szzadi msolat, az Odescalchi-fle

iratcsoportban

a Vellesz-iratok kztt.
Ernyey Jzsef: Bonyodalmak a Vellesz armlis krl. (Turul, 1925.
vf. 32. 1.)

317.
1623.
Bethlen Gbor fejedelem Bodnr Miklsnak s fiainak Im
rnek, Gyrgynek, Jnosnak, Ambrusnak s Plnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 20/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 4. lapon. Levltr, Cmereslevelek, 1932. III. 15. a 7. oldalon. E . m.

318.
1623.
II. Ferdinnd jhelyi Dajka Istvn deknak, finak Pter
nek s testvreinek Jnosnak s Mihlynak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Zemplin. a 34. lapon. E . bj.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

U . ott, 1331. fol. hung. az 5/b. lapon.

E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 11. oldalon. Scutum gruis
rostro annulum gestans et corvi annulum grui eripere volentes.

319.
1623.
II. Ferdinnd Slymosi Dancza Mtysnak s fiainak T a
msnak s Jnosnak s testvreinek Pternek s Gsprnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

Zemplin. a 34. lapon.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

E g y s z e r bejegyzs. Levltr,

nobilit.

com.

Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 11. oldalon. E . m.

320.
1623.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Kolosy Blintnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 68/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.


a 12/b. lapon. E . j. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 25. olda
lon. E . m.

321.
r
1623.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Papp Tamsnak s Dvid
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. 106/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,


1832. III. 15. a 34. oldalon. E . m.

322.
1623.
II. Ferdinnd Pesthy Istvnnak, Andrsnak s Gyrgynek
nemessget s cmert adomnyoz.

Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 109. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cimereslevelek,


1832.

III. 15. a 35. oldalon.

Scut. lupus ferox frameam frangens.

323.
1623.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Monaki Pocsik Jnosnak s
Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 111 / b . lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,


a 19/b.

lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.

nobilit.

com.

1331. fol. hung.


III. 15. a 35. la

pon. E . m.

324.
1623.
II. Ferdinnd Szni Sebe Istvnnak, finak Gyrgynek s
testvrnek Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 125/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 22. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 39. oldalon.
Brachium sagittam tenens.

325.
1623.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Szakcsy Zsigmondnak s
Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 134. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U. ott, 1331. fol. hung.
a 25. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 38. olda
lon. E . m.

326.
1623.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Szilgyi Gyrgynek ne
messget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
nobilit.

com.

Zemplin. a 140/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol.

Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

hung.

a 27. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 40. olda
lon. E . m.

327.
1623.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Sztanya Mihlynak s fi
nak Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 143. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 28/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 41. ol
dalon. E . m.

328.
1623.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Terhes Jnosnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a,150/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol.
hung. a 31. lapon. E . fj.

329.
1623.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Tomaly Gergelynek ne
messget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor.
Zemplin. a 152/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit.

com.

330.
1623.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Tth Jnosnak, Benedek
nek, Plnak, Balzsnak, Mihlynak s Istvnnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
.

Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

Zemplin. a 153/b. lapon. E g y s z e r

actor.

privileg.

nobilit.

com.

bejegyzs.

331.
1623.
II. Ferdinnd Vezeknyi Gsprnak s Gergelynek nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 169. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.
a 38. lapon. E . fj.

332.
1623.
II. Ferdinnd Zakmry Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 173. lapon. E g y s z e r bejegyzs. 1331. fol. hung. a 40. la
pon. E . fj.

333.
1624. janur

18.

Besztercebnya.

Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Nagyszllsi Trsk Ist


vnnak s testvrnek Mrtonnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in cuius
campo sive area homo integer, viridi amictu, flavis cothurnis, truncum lorica, caput casside indutus, ensis vagina accinctus, dextra
manuum ensem districtum, sinistra vero pugionem- quendam tenere
conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam

contegit diadema regium, gemnis atque unionibus apprime varie


gatum. E x cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum
hinc inde defluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti
pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Mrmaros vrmegyben; a kihirdets idejt a
zradk nem mondja meg.
E g y s z e r , X I X . s z z a d i msolat. A hitelestett msolat, melyrl e
m s o l a t kszlt, N a g y s z l l s i T r s e k G y u l a o k l e v e l e s j e g y z n l K i s
pesten.

334.
1624

jlius

22.

Gyulafehrvr.

Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Szentmiklsy mskp Sz


kefalvi Kovch Blintnak, a fejedelem udvarnoknak, Ruszkai
Kornis Zsigmond bihari fispn kzbenjrsra nemessget s
cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius area
brachium humnum humerotenus resectum frameam nudatam tenere
et sursum vibrare fortiter conspicitur. Supra scutum galea milita
ris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis atque
unionibus apprime variegatum, ex quo brachium itidem per omnia
simile eminenter visitur. E x cono vero galeae teniae sive lemnisci
variorum colorum, hinc inde defluentes, utrasque oras seu margi
nes ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Kkll vrmegynek 1626 janur 5-n tar
tott gylsn.
E g y s z e r , X I X . s z z a d i msolat, B l d i I s t v n g y j t e m n y b l . Az
eredeti 1897-ben S z e n t m i k l s s y B l a b i r t o k b a n v o l t M a r o s v s r h e l y t .

335.
1624.
II. Ferdinnd a Chesy-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
A z oklevlbl csak a cmerkp maradt fenn; a szveg elve
szett. A cmerkp hastott pajzs jobb, feketvel s arannyal v
gott fels mezejben ezst folyamon sz fszken ll, fiait tp
ll fehr peliknt, als arany mezejben hatg fekete csillagot,

balodali kk mezejnek aljn zld, balharnt leereszked pzsit


fltt lefoly vzen lefel lp , jobbra fordul, ketts fark, k i
oltott vrsnyelv korons arany oroszlnt brzol, mely mells
bal lbt maga el nyjtja, flemelt jobbjban pedig hatg fe
kete csillagot tart. Sisakdsz: leveles koronn a pajzsbeli orosz
ln, egsz testtel. Takark szne jobbrl vrs-ezst, balrl kk
arany.
B r N y r y Albert: A heraldika vezrfonala. Budapest, 1886. a 238.
lapon a cmerkp sznes h a s o n m s v a l .
Siebmacher, 97. 1. 77. t., mely szerint a cmereslevelet Chesy Se
bestyn, felesge v a s gyermekei Rudolf, J n o s , Mihly s Zsuzsanna
1624 februr 12. Pozsony kelettel nyertk. Siebmacher az adatokat az
eredeti utn kzli; akkor teht az armlis mg nem volt megcsonktva.
Hogy az eredeti hol riztetett, nem mondja meg.

336.
1624.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Szentesi B i k a Gyrgynek
s Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 19/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

Ugyanott, 1331. fol.


hung. a 4. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 6. ol
dalon. E . . m.

337.
1624.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Csaik Gergelynek nemes
sget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832.

III. 15. a 9. oldalon.

338.
1624.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Dancsa Mihlynak s Pter
nek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.

Kzirattr,

3623.

Zemplin. a 34. lapon.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

E g y s z e r bejegyzs. Levltr,

nobilit.

com.

Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 11. oldalon. E . m.

339.
1624.
II. Ferdinnd Poroszli Dutkanics Jnosnak s Andrsnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 37. lapon. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 13. ol


dalon. E . m.

340.
1624.
Bethen Gbor erdlyi fejedelem Janoczky mskp Kirly
Pternek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 60. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 12. lapon.

E . fj.

Levltr,

Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 25. ol

dalon. E . m.

341.
1624.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Kavachy Istvnnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 24. oldalon.

342.
1624.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Cseleji Kiss Ferencnek s
Lrincnek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 67/b. lapon.

Ugyanott,

1331. fol.

hung. a 12. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III.

Egyszer

bejegyzs.

15. a 25.

oldalon. E , m.

343.
1624.
Bethlen Gbor fejedelem Koba mskp Nagy Gyrgynek
nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III.

15. a 25. oldalon. E . m.

344.
1624.
II. Ferdinnd Kovcs Tamsnak s fiainak Jnosnak, Ist
vnnak s Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

Zemplin. a 71. lapon.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

E g y s z e r bejegyzs. Levltr,

nobilit.

com.

Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 26. lapon. E . m.

345.
1624.
Bethlen Gbor fejedelem Madr Mihlynak s fiainak Ist
vnnak s Ambrusnak nemessget s cmert adomnyoz.
Minthogy az armlisnak Zempln megyben ellene mond
tak, a megye azt nem fogadta el.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 82/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.
Ugyanott, 1331. fol.
hung. a 14. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 28.
oldalon. E . m.

346.
1624.
II. Ferdinnd Nagy Jnosnak s testvrnek Andrsnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 93/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 31. oldalon. E . m.

347.
1624.
II. Ferdinnd rsi Possa Tamsnak, finak
lestvrnek nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek,

1832.

Siebmacher, Supplementband,

Pternek

111. 15. a 36. oldalon. E . m.


102.

1. 73. t.,

1623.

mjus 31.

Bcs

kelettel.

348.
1624.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem
nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,
Zemplin.

3623.

fol.

lat.

Elench.

Rementhy

actor.

a 121/b. lapon. E g y s z e r bejegys.

privileg.

Boldizsrnak
nobilit.

Ugyanott,

1331.

com.
fol.

hung. a 21. lapon, hol a cmerszerz csaldneve Remetheynek van rva.


E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III. 15. a 36. oldalon, hol t r s -

cmerszerzkl J n o s , Istvn s G s p r vannak megnevezve. E . m.

349.
1624.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Sark Istvnnak s A n d
rsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 125/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

Ugyanott, 1331. fol.


hung. a 22. lapon, E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 38.
oldalon. E . m.

350.
1624.
Bethlen Gbor fejedelem Azari Szab Jnosnak nemessget
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 132. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol hung.
a 24. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 37. olda
lon. E . m.

351.
1624.
Bethlen Gbor fejedelem Enyedi Szab Istvnnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 132. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 24. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 37.

oldalon.

E . m.

352.
1624.
II. Ferdinnd Szennyesy Istvnnak s fiainak Jnosnak s
Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

Zemplin. a 137/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit.

Ugyanott, 1331.

hung. a 26. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.

com.
fol.

III. 15. a 39.

lapon. E . m,

353.
1624.
II. Ferdinnd Terebessy Gyrgynek nemessget s cmert
adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 150/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.
Ugyanott, 1331. fol.
hung. a 31. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 42.
lapon. E . m.

354.
1624.
Bethlen Gbor fejedelem Tth Mrtonnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

Zemplin. a 153/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit.

com

355.
1624.
Bethlen Gbor fejedelem Vczy Pternek nemessget s c
mert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 163. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 34/b. lapon. E . fj.

356.
1625. februr

12. Bcs.

II. Ferdinnd Zergh Mihlynak, testvrnek Benedeknek.


s fiainak Mihlynak s Mrtonnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, ex cuiusfundo triiugis viridis colliculus prominet, super cuius depressioris partis (gy!) naturlis integer albus
unicornis seu monoceros, distentis
posterioribus pedibus, cauda elevata
sive erecta, ore hianti, lingua exerta
rubicunda, anterioribus pedibus
protensis inque dextrum scuti latus
conversus celeri cursu tendere visi
tur. Scuto incumbentem galeam mi
litarem apertam, regio diademate,
alterum unicornim pubetenus emergentem, priori per omnia conformem proferente ornatam. A summi
tate sive cono galeae autem laciniis
seu lemniscis, dextris argenteis et
rubris, sinistris vero aureis et coeru
leis, in scuti oras fluitantibus, illudque decenter exornantibus."
F g g pecstje

elveszett.

357.
1625. mrcius

8.

Bcs.

II. Ferdinnd Kiss Plnak nemessget s cmert adomnyoz.


Kihirdettetett Borsod vrmegynek 1625 mjus 7-n A s z a -

ln tartott kzgylsn. Bemutattatott


ben.
Kzirattr, 2513.

fol. lat. a

Sros megyben 1725-

11. lapon.

358.
1625 mrcius

13.

Bcs.

II. Ferdinnd Nagyorosfalvi Nagy Jnosnak rgi nemess


gt megjtja s neki cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelistini coloris, cuius
fundum triiugis viridis monticulus occupat, in cuius depressioris partis (gy!)
naturlis integer griphus, distentis posteroribus pedibus erecte stare, alis ex
pansis, ore hianti, linguaque exerta rubi
cunda, cauda inter pedes reflexa, caput
diademate sertum, anterioribus vero pe
dibus lilium virentem compressum, inque dextrum scuti latus conversus esse
eernitur. Scuto incumbentem galeam mi
litarem apertam, regio diademate, m
dium griphum pubetenus emergentem,
priori per omnia conformem proferente
ornatam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis seu lemniscis, dextris
argenteis et rubris, sinitris vero aureis
et coeruleis, in scuti oras defluitantibus, iiludque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Nyitra vrmegynek 1625 jlius 15-n Nyitrn tartott kzgylsn.
F g g pecsttel, a B o r o n k a y - c s a l d levltrban. Ugyanott megvan
a cmerkr folyamodvny, festett cmerrel s az engedlyezsi z r a d k
kal, gyszintn Nyitra v r m e g y n e k 1626 prilis 2 2 - n Nyitrn kelt bi
zonysglevele a Galgcon lak cmerszerz armlisnak kihirdetsrl.

359.
1625. mrcius

13. Fogaras

vra.

Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Lczfalvi Sipos Simonnak,


Hidvgi Nemes Tams fejedelmi konyhamester aprdjnak s
fiainak Mihlynak s Jnosnak nemessget s cmert adom
nyoz.

,,Egy gsznkk szn katonai paizsot,, melynek mezejn,


vagyis tern egy a vllbl levgott, pnclba ltztetett emberi
kar meztelen kardot magasan tartani ltszik. A paizsra egy zrt
katona sisak van helyezve, melyet egy tbbfle kvekkel s gyn
gykkel kestett kirlyi korona fedez, a sisak csapjrl pedig k
lnfle szn s a paizs kt oldalt innen s tl lefoly pntlikk
vagyis szalagok szpen krnyezik s kestik."
Kihirdettetett az erdlyi rendeknek 1625 mjus l-re G y u l a
fehrvrra hirdetett gylsn, mjus 23-n.
Egyszer, X I X . szzadi

magyar

fordtsban.

360.
1625 [szeptember 26.

Bcsjhely].

II. Ferdinnd Domonkos Istvnnak, finak Istvnnak


testvrnek Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben [1626-ban].
Kzirattr,
Zemplin. a 36/b.

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331.

a 6. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

com.

fol. hung.

III. 15. a 13. oldalon.

E . m.
Siebmacher, Supplementband, 42. 1. 27. t.

361.
1625 oktber

19. Sopron.

II. Ferdinnd Szkely Andrs deknak, finak Andrsnak


s rokonnak Szepesi mskp Marussi Istvn deknak, lfszkelyeknek, nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, in rubeum ac viridem
campum divisum, in quo miles thoracatus, albo equo insidens, caput
casside tectum, cothurnis rubeis, albis plumis adornatus, dextra
porro manu hastam elatam per diametrum scuti intertenere, sinistra
vero lrum comprehendere visitur. Scuto incumbentem galeam mi
litarem apertam, regio diademate, brachium humnum thoracatum,
de reliquo ex utraque parte contractum ad frameam nudam in sur
sum erectam et intra volam comprehensam proferente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc coe
lestini et aurei, illinc vero rubri et aurei coloris, in scuti oram defluentibus, illudque decenter adornantibus."

Kihirdettetett Borsod vrmegynek 1626 janur 10-n E d e


lnyben, Sros vrmegynek 1626 janur 21-n Eperjesen s
Abauj vrmegynek 1626 februr 16-n Buzitn tartott kzgy
lsn.
Kzirattr, 1056. fol. lat. az 5962. lapon.
362.
1625 oktber

27. Sopron.

11. Ferdinnd Flegyhzy Jnosnak, felesgnek Bernd Ilo


nnak s gyermekeinek Istvnnak s Zsuzsannnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr megynek 1626 februr 9-n Pelscn
tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Flegyhzy Jnos fia Istvn fia Jnos ne
messgt Gmr megyben igazolta.
Kzirattr,

3729.

fol. lat. a

19/b.

lapon s ugyanott, a

12/b.

lapon.

363.
1625 oktber

30. Sopron.

II. Ferdinnd Jakoss Pternek, felesgnek Katalinnak, fi


nak Jnosnak, s anyai unokatestvreinek Baranyay Pternek s
Orsolynak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum variegati coloris, a cuius
superiori dextro angulo ad sinistrum inferiorem rubra lamina oblique prominere, in
illaque ternae conchae marin locatae esse,
in binis vero scuti lateribus supra scopulos
singulae argenteae cruces eminere conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam milita
rem craticulatam sive apertam, regio d i
ademate, argenteam crucem tertiam, concham aliam, hoc est quartam sibi inhaerentem proferente ornatam. A summitate vero
sive cono galeae laciniis et lemniscis, hinc
coeruleis et candidis, illinc vero similiter
candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus scutumque ipsum decente/ exornantibus."

A cmerkp a lerstl annyiban eltr, hogy a pajzs egyszn,


kk, a takark szne pedig mindkt oldalrl kk-ezst.
Kihirdettetett Gyr vrmegynek 1626 februr 14-n Gy
rtt tartott kzgylsn, msodzben ugyanott az 1692 prilis
7-n tartott kzgylsen s harmadzben is ugyancsak Gyr
vrmegyben az 1721. jnius 20-n Gyrtt tartott kzgylsen.
F g g pecst tredkeivel. A cmerkp tbb helyen kiszakadva.

364.
1625 november 1. Sopron.
II. Ferdinnd Chiuho Pternek, felesgnek Tth Borbl
nak, lenynak Margitnak, testvreinek Chiuho Mihlynak, Ger
gelynek s Jnosnak, valamint nhai Chiuho Andrs unokinak
Jnosnak s Borblnak rgi nemessgk megjtsa mellett c
mert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi monticulo occupante, in cuius eminentiori iugo sive
vertice integer lupus naturali suo colore
effigiatus insidere atque reliqua corporis
mole assurgente, anterioribus pedibus dex
tro quidem hastam militarem, bifido vexillo fluintati conspicuam ad humerum gestare, ac sinistro nudum acinacem cuspide
monticuli radicibus instito intertenere et ad
dextram scuti partm conversus esse visitur.
Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, dimidium lupum dextro pede vexillum evolventem, sinistro autem raptui . . . caudaque supra dorsum elevata et caeteroquin inferiori similem pro
ferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu
lemniscis, hinc candidis et rubris, illinc autem nigris et aureis, in
scuti extremitates sese piacid diffundentibus, scutumque ipsum de
center et venuste exornantibus."
A cmerkpen a takark szne a lerstl eltrjeg balrl kk
arany.
Kihirdettetett Zempln vrmegynek 1626 jnius 22-n Zem
plnben tartott tlszkn.
F g g pecsttel. Kivonatos s z v e g g e l : Levltr, Cmereslevelek,
1832.

III. 15. a 11. oldalon. Ugyanott, a 10. oldalon a cmerszerz csald-

neve Chioho-nak van


emlttetik.

Az

rva, Gergely helyett pedig testvreknt

ugyanott 11.

oldalon emltett

Chiudo Pter-fle

Gyrgy
armlis

minden valsznsg szerint az itt kzlttel azonos.

365.
1025 november S. Sopron.
II. Ferdinnd Mszros Ferencnek, felesgnek Somogyi
Katalinnak s gyermekeinek Imrnek s Borblnak, rgi nemes
sgket megjtva, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi monticulo occupante, in quo integer miles Hungarus albo
equo insidere ac rubra tunica vestitus et flavis conturnis, adhibitis
calcaribus calceatus, capite quoque nigro pileo Hungarico tecto,
sinistra manu lumbos premere, dextra vero nudam frameam capulotenus vibrare ac ad dextrum scuti latus celerrime obequitare cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive aper
tam, regio diademate, nudum acinacem, cui infixum est caput Tur
cicum, cruore madens et cydari tectum ac nigra mysta . . . conspicuum, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae
laciniis et lemniscis, hinc rubris et candidis, illinc autem flavis et
similiter candidis, in scuti extremitates sese passim diffundentibus,
scutumque ipsum decenter exomantibus."
Kihirdettetett Zempln vrmegynek 1626 prilis 28-n Zem
plnben s Bihar vrmegynek 1630 mrcius 30-n Vradolaszin
tartott kzgylsein.
F g g pecst tredkeivel,

a cmerkp helye res.

366.
/62.5 november 21.

Sopron.

II. Ferdinnd Szalay Jnosnak, felesgnek Ersch Erzsbet


nek, finak Gyrgynek, testvrnek Mrtonnak s az utbbi
gyermekeinek Andrsnak, Gyrgynek s Erzsbetnek nemessget
s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, linea per mdium transversum ducta superne in coeruleum, inferne vero in album campos
divisum, fundum illius viridi monticulo occupante, in cuius vertice
ramusculus rubrae rosae cum dilatatis tribus floribus decorus exere-

visse, in superiori vero coerulea scuti area in medio manipulus triticeus arrectis aristis locatus et aurea catena colligatus esse cernitur.
Scuto incumbit galea militaris craticulata sive aperta, quam regium
diadema exornat, supra quod duo brachia humana, unum cataphractum, aliud vero rubra manica indutum, in forma crucis locata
sunt, et cataphractum quidem nudum gladium capulotenus in vola
fortiter compressum elevat, brachium autem rubrum hastam vexli
rubri et candidi coloris bifido conspicuam profrt. A summitate vero
sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc rubris et candidis, illinc
vero flavis et coeruleis, in scuti extremitates sese diffundentibus,
scutumque ipsum decenter et venuste exornantibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek
jesen tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1056.
2513.

fol. lat.

1626 janur 9-n Eper

a 217222. lapon

rviden

ugyanott,

fol. lat. a 8. lapon, mely szerint az armlis 1725-ben Sros

ben jra bemutattatott.

megy

'.

367.
1625 november 26.

Sopron.

II. Ferdinnd Wiser Osvtnak, felesgnek Valpach Mri


nak s fiainak Jnosnak, Mihlynak s Plnak nemessget s c
mert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi monticulo occupante, in quo integer naturlis leopardus
posterioribus pedibus erecte stare anteriorumque pedum dextro
frameam nudam capulotenus fortiter compressisse, sinistro ad rapiendum protenso, ore hianti, lingua exerta, caudaque supra dorsum elevata ad dextram scuti partm conversus esse visitur. Scuto
incumbentem galeam militarem clatratam, regio diademate, virum
militarem pubetenus emergentem, capite galea tecto et lorica i n
dutum, sinistra quidem manu lumbos prementem, dextra autem
nudum acinacem vibrantem proferente ornatam. A summitate vero
seu cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc candidis et rubris,
illinc autem aureis et coeruleis, in scuti extremitates sese diffun
dentibus."
Kihirdettetett Pozsony vrmegynek 1626 janur 12-n S a marjn tartott kzgylsn.
Kzirattr, 2374. fol. lat. a 7780. lapon.
Siebmacher, 125. 1. 91. t.

368.
1625. december 3.

Sopron.

II. Ferdinnd a Malatinszky-csaldnak nemessget s cmert


adomnyoz.
Kihirdettetett Hont vrmegynek 1626 februr 4-n Szent
antalban tartott tlszkn.
E z armlissal Maiatinszky Pter fia Pter fia Mrton
nemessgt Gmr megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 26. lapon.
Siebmacher, 393.

1. 293.

t.

369.
1625 december 11.

Sopron.

II. Ferdinnd Kovacsics (Kovaczicz) Istvnnak s testv


rnek Gsprnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare ere
ctum coelestini coloris, fundum eius
campo viridi interoccupante, in quo
cignus integer naturlis erecte stare,
collumque sagitta transfixum visitur.
S c u t o incumbentem galeam militarem
apertam, regio diademate,militem tora[ce indutum pu]betenus eminentem,
ambabus manibus expansis, dextra
manu tela tria, sinistra autem arcm
tenentem proferente ornatam. A sum
mitate vero sive cono galeae laciniis
seu lemniscis hinc rubri et albi, illinc
vero flavi et coelestini color[um, in
scuti extrm]itates sese passim diffundentibus, illudque decenter
exornantibus."
A lers nem emlti, hogy a sisakdsz alakja teljes pncl
zatba van ltzve, fejn vasfveggel. A takark szne jobbrl
kk-arany, balrl vrs-ezst.
Kihirdettetett Sopron vrmegynek 1626 februr 9-n tar
tott kzgylsn.
E g y s z e r , XVIIXVIII. szzadi, h r t y r a rt msolat, festett c m e r
kppel.

370.
1625.
II. Ferdinnd goston
s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

Zemplin. az 1/b. lapon.

Blintnak

fol. lat.

Elench.

s Jnosnak nemessget
actor.

E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit.

com.

Ugyanott, 1331. fol.

hung. a 2. lapon. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. az 1. oldalon.


E . m.

371.
1625.
II. Ferdinnd Bagoly Plnak, finak Miklsnak s testvr
nek Albertnek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 7/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 3/b. lapon, hol az a d o m n y o z kirlynak I. Ferdinnd mondatik. E . fj.
Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 2. oldalon. E . m.

372.
1625.
II. Ferdinnd Bencsik Tamsnak, msik Tamsnak, Blint
nak s Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 16. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.
a 4. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1802. III. 15. az 5. olda
lon. E . 01.
Siebmacher, 52. 1. 41. t. (?)

373.
1625.
II. Ferdinnd Csnyi Miklsnak s Andrsnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1625-ben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 30. lapon. Ugyanott,

1331. fol. hung. az 5. lapon. E . fj,

Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 9. oldalon. E . m.

374.
1625.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Fodor Miklsnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 44. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 8. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 16. olda
lon. E . m.

375.
1625.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Jnosi Gal Istvnnak s
Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 48. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr,

nobilit.

com.

Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 16. oldalon. E . m.

376.
1625.
II. Ferdinnd
adomnyoz.

a Grgey-csaldnak nemessget s cmert

E z armlis alapjn Mikls (a cmszerz?) fia Mrton


fia Jnos fiai Istvn s Gyrgy 1744-ben Zempln megye nemesei
sorba felvtettek.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 48/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.
Ugyanott, 1331. fol.
hung. a 8/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 18.
oldalon. E . m.
Siebmacher, 203. 1. 161. t. II.

377.
1625.
II. Ferdinnd Miskoltzi Heer Sebestynnek, Lukcsnak s
Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. az 52. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,


1832. III. 15. a 19 oldalon. E . m.

378.
1625.
II. Ferdinnd Herdon Tamsnak s Balzsnak nemessget
s cmert adomnyoz.
S c u t . iuvenis

Hung.

3 candida

lilia manu tenens."

Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 20. oldalon.

379.
1625.
II. Ferdinnd Kapossy mskp Nyir Istvnnak, finak J
nosnak s anyai unokatestvrnek Kapossy mskp Balogh J
nosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scut.

columba rostr

ramum

olivae

tenens."

Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 23. oldalon.

380.
1625.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Kasza Pternek nemess
get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 65 lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.
a 11/b. lapon. E . fj. Levltr, Cemreslevelek, 1832. III. 15. a 23. ldalon, hol cmerszerzkl m g Kasza P t e r fia Istvn s testvre Gergely
emlttetnek. E . m.

381.
1625.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Kath Plnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. a 65. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 11/b. lapon. E fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 24. ol
dalon, Scut. leopardus ramum olivae tenens.

382.
1625.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Kllay mskp Veres Ist
vnnak, finak Istvnnak s testvrnek Gergelynek nemessget
s cmert adomnyom.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit

com,

Zemplin. a 63. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 11. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 22. oldalon.
E . m.

383.
1625.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Koczn Istvnnak s fiai
nak Istvnnak s Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 25. oldalon.

E . m.

384.
1625.
II. Ferdinnd Kovcsi Jnosnak s fiainak Jnosnak, Istvn
nak, Gyrgynek s Ferencnek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. a 72. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 13. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 27. oldalon*
E . m.

385.
1625.
II. Ferdinnd
adomnyoz.

Kroszkay Blintnak nemessget s cmert

Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III. 15. a 27. oldalon. E . m.

386.
1625.
II. Ferdinnd Lke Gyrgynek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltr, Cmereslevelek,

1832.

111. 15. a 28. oldalon. E . m.

387.
[1625.]
II. Ferdinnd Monoki Monaky Miklsnak bri rangot ado
mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben 1626-ban.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

Zemplin. a 87. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331.

com.

fol. hung.

a 15. lapon, hol kelte 1626-ra van tve. E . fj.


Siebmacher, 430.

1. 318.

t.

388.
1625.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Nvk Istvnnak s fiai
nak Istvnnak s Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 96/b. lapon. E g y z e r bejegyzs.

Ugyanott, 1331. fol.


hung. a 16/b. lapon. E . fj.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III, 15. a
33. oldalon. E . m.

389.
1625.
II. Ferdinnd Olh Miklsnak, Pternek s Jnosnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832.

III. 15. a 33. oldalon. E . m.

390.
1625.
Bethlen Gbor fejedelem Papp Ambrusnak s Imrnek ne
messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 106/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,


1832. III. 15. a 34, oldalon. E . m.

391.
1625.
II. Ferdinnd a Romaroky-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Ezen armlis alapjn 1726-ban Romaroky Mrton Zempln
megye nemesei sorba felvtetett.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 122. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.
a 21. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 36. olda
lon. E . m,

392.
1625.
Bethlen Gbor fejedelem Szab Andrsnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 132. lapon. E g y s z e r b e j e g y z s . Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 37. oldalon. Scut. leopardus ramum olivae tenens.

393.
1625.
II. Ferdinnd Szallay Plnak s fiainak Jnosnak, Dvidnak
s Illsnek nemessget s cmert adomnyoz.
E z armlis s Turc megye nemesi bizonytvnya alapjn
Szallay Mikls s fiai Smuel, Pl s Jnos 1725-ben Zempln
megye nemesei sorba felvtettek.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

Zemplin. a 134/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs


1832.

privileg.

nobilit.

com.

Levltr, Cmereslevelek,

111. 15. a 38. oldalon. Scut. columba ramum olivae tenens.


Siebmacher, 613.

1. 433.

t. III.

394.
1625.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Szegedy Mihlynak s fi
nak Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempin megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 135/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

Ugyanott, 1331. fol.


hung. a 25. lapon E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 39.
oldalon. E . m.

395.
1625.
II. Ferdinnd Szomrky Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 143/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

Ugyanott, 1331. fol.


hung. a 28/b. lapon. E fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a
41. oldalon. E . m.

396.
1625.
II. Ferdinnd Terhes Jnosnak, Pternek, Andrsnak s
Imrnek nemessget s cmert adomnyoz.

Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

Zemplin. a 150/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.


.hung. a 31/b.

lapon. E

privileg.

nobilit.

Ugyanott, 1331.

com.
fol.

fj. Valsznleg azonos az ugyanott emltett,

1626-iki kelettel kzlt T r h e s s Jnos, P t e r , Antal s Istvn armlisval.

397.
7625.
II. Ferdinnd Tth Istvnnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

Zemplin. a 153/b. lapon. E g y s z e r

actor.

privileg.

nobilit.

com.

bejegyzs.

398.
1625.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem
nemessget s cmert adomnyoz.

Zombori Tth

Jnosnak

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin a 153/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

Ugyanolt, 1331. fol.


hung. a 32/b. lapon. E . fj.

399.
7626 [mrcius

8. Kassa.]

Bethlen Gbor erdlyi fejedelein Pongrcz Jnosnak nemes


sget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 111 / b . lapon. E g y s z e r bejegyzs.

Ugyanott, 1331. fol.


hung. a 19/b lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 35.
oldalon. Scut. gryphus 2 sagittas ore tenens. A z utbbi helyen a 17. ol
dalon emltve van Gyirik Pl, aki ktsgkvl azonos a Siebmacher ltal
trscmerszerzknt emltett Gyirik ( G r g ) Pllal, amire az azonos c
merlers is kvetkeztetni enged.
Siebmacher, Siebenbrger Adel, 208. I. 145. t., hol t r s c m e r s z e r z kl Sndor Pl, Gyirik ( G r g ) P l s Kapitny Mihly vannak megne
vezve.

400.
1626. mrcius

30.

Bcs.

II. Ferdinnd Mumhrdth Jnosnak, felesgnek Blask Zsu


zsannnak s gyermekeinek brahm-Jnosnak, Dvidnak, K a
talinnak, Borblnak s Zsuzsannnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett omr vrmegynek 1626 jnius 22-n Sajgmrn tartott tlszkn.
E z armlissal Mumhrt Jnos fia Gyrgy fiai Mrton,
Gyrgy, -Jnos s Jzsef nemessgket Gmr megyben iga
zoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 18/6.

s a 1 1 / b . l a p o n .

401.
1626 prilis

13.

Bcs.

II. Ferdinnd Nagygyrgy Jnosnak., felesgnek Lekenyei


Annnak, btyjnak Nagygyrgy Pternek, felesgnek Domoky
Annnak, ifjabb testvrnek Nagygyrgy Pternek s felesg
nek Fejr Katalinnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr megynek 1626 augusztus 31-n Sajgmrn tartott kzgylsn.
E z armlissal Nagygyrgy Jnos fia Pter fia Gergely
fia Nagylekenyei Jnos nemessgt Gmr megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 30. l a p o n .

402.
1626 prilis 22.

eltt.

II. Ferdinnd Komromy Jnosnak, rgi nemessgt


jtva, cmert adomnyoz.
A z adomnyozs megtrtntrl Nyitra vrmegynek
prilis 22-n Nyitrn kelt bizonysglevelbl rteslnk,
szerint Komromy Jnos II. Ferdinnd nemessgmegjt
reslevele alapjn a vrmegyei nemesek sorba felvtetett.

meg
1626
amely
cme

Kzirattr, 1032.
1732

fol. lat. a 188189. lapon,, az esztergomi kptalan

mjus 4-n kelt t r s b a n .

403.
1626 [prilis

23.

Bcs].

II. Ferdinnd Pandk Istvnnak, fiainak Andrsnak s A m


brusnak, testvreinek Lukcsnak, Jnosnak, Mtysnak, unoka
testvrnek Gergelynek, vgl Andrsnak s Pternek nemess
get s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

Zemplin. a 106/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.


hung. a 18/b.

privileg.

nobilit.

Ugyanott,

1626.

com.
fol.

lapon. E . fj.

Siebmacher, 479.

1. 350.

t.

404.
1626 jnius 12.

Gyulafehrvr.

Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Dvai N a g y Ferencnek,


Iktri Bethlen Istvn hunyadi s mramarosi fispn kkllvri
jszgai provizornak s fiainak Dnielnek s Jnosnak, rgi
nemessgket megjtva, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, cuius fundum
cespes viridis diversorum colorum flosculis distinctus et ornatus occupat, in campo seu area eiusdem leo integer, naturali suo colore
depictus, lingua exerta, torsis oculis micantibus, posterioribus pe
dibus stare, anterioribus vero hastam erectam sanguineque recenti
aspersam, duobus velis oblongis, altero rubeo, altero coeruleo
ornatam fortiter comprehensam tenere, in cuius apice caput Turci
cum truncatum, catantica velatum, pennisque tribus gruinis ornatum
conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam
contegit diadema regium, gemmis et unionibus variegatum, ex cono
vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde de
fluentes, utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime am
biunt et exornant."
Kihirdettetett a hrom erdlyi nemzetnek 1627 prilis 4-re
Gyulafehrvrra hirdetett gylsn prilis 21-n.
E g y s z e r , XVIII. szzadi msolat.

405.
1626. augusztus 1.

Bcs.

II. Ferdinnd Schirmer Jnos kassai polgrnak, felesgnek


Schmidt Zsuzsannnak s finak Jnosnak, kinek sei mr
Svjcban is nemesi cmerrel brtak, nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare erectum flavi coloris, in quo niger
serpens mediotenus sese in gyrum nvolvendo, serrato collo et
lingua exerta ac capite aurea corona redimito effigiatus in dex
tram scuti partm conversus esse cernitur. Scuto incumbentem ga
leam craticulatam sive apertam, regio diademate, extensam flavam
alam aquilinam, in medio alium serpentem, inferiori per omnia similem proferentem producente ornatam . A summitate vero sive
cono galeae laciniis seu lemniscis utrisque flavis et nigris, in scuti
extremitates diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornan
tibus."
Kihirdettetett Abauj vrmegynek 1628 mrcius 26-n Gn
cn tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1056. fol. lat.
Siebmacher, 566. 1. 404. t.

8688. lapon.

406.
1626 augusztus

12.

Gyulafehrvr.

Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Bszrmnyi Nagy Albert


nek, finak Jnosnak s testvrnek Mrtonnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area humnum brachium humero resectum, ensem, cui caput
hostile infixum est, gestare conspicitur. Supra scutum galea mili
taris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis
unionibusque decenter exornatum, ex cono vero galeae teniae sive
lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque oras sive
margines ipsus scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett 1627-ben; hogy hol s mely napon, azt a k i
hirdetsi zradk kopott volta miatt nem lehet megllaptani.
Fgg pecstje elveszett, a cmerkp helye res.

407.
1626 augusztus 26. Bcs.
II. Ferdinnd Radvny Plnak, Lnczy Mihlynak s Mr
tonnak, tovbb Radvny Gyrgynek s Pternek nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetet
mrn.

Gmr megyben

1628 mrcius 28-n G -

E z armlissal Radvny Jnos s Mrton nemessgket G


mr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 13. lapon..

408.
626

december 8.

Krmcbnya.

Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Vradi Trk Plnak,


Bethlen Istvn kapitnysga alatt ll Vrad vrbeli katonnak,
felesgnek Tarsoly Annnak s gyermekeinek Pternek, Gs
prnak s Juditnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area miles, totus ferro indutus, equo subrufo insidere, dextra
hastam duobus velis insignitam, capiti Turcico transfixam tenere
visitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam con
tegit diadema regium, gemmis unionibusque decenter variegatum.
Ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc
inde defluentes, utrasque oras seu margines ipsus scuti pulcherrime
ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Bihar vrmegynek 1627 szeptember 15-n
(vagy 16-n?) Vradon tartott kzgylsn.
F g g pecsttel, a cmerkp helye res. A Vradi T r k - c s a l d le
vltrban.

409.
1626.
Bethlen Gbor fejedelem gotka Gergelynek nemessget s
cmert adomnyoz.

Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. az 1/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,


1832. III. 15 az 1. oldalon. E . m.

410.

1626.
II. Ferdinnd Bress Istvnnak s Ferencnek nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,
Zemplin-.

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

17. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr,

1832. III. 15. az 5. oldalon.

nobilit. com.
Cmereslevelek,

E . m.

411.
1626.
II. Ferdinnd Berky |nosnak, felesgnek Dczy Erzsbet
nek s finak Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

Zemplin. a 17. lapon. E g y s z e r bejegyzs

privileg.

Levltr,

nobilit. com.
Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 6. oldalon. E . m.

412.
1626.
II. Ferdinnd Egyed Miklsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench
actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 39. oldalon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 14 oldalon. E . m.

413.

1626.
II. Ferdinnd Egry Mrtonnak s Kristfnak nemessget s
cmert adomnyoz.

Kihirdettetett Zempln megyben.


Kzirattr,

3623.

Zemplin. a 39. lapon.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit. com.

E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,

1832. 111. 15. a !4. lapon. E . m.

414.
1626.
II. Ferdinnd Enicz Mihlynak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 14. oldalon. E . m.

415.
1626.
II. Ferdinnd Fodor Istvnnak
s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol

lat.

s Gyrgynek nemessget

Elench.

actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. a 44. lapon. E g y s z e r bejegys. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 8. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 16. oldalon.
Scut. cokimba

rostro ramum olivae tenens.

416.
1626.
Bethlen Gbor fejedelem Dvidvgsi Fogds Jnosnak s
Simonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Ciniereslevelek, 1832. III. 15. a 16. oldalon. E . m.

417.

1626.
II. Ferdinnd Gerecz Gergelynek s fiainak Mtysnak s
Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Abauj vrmegyben.
Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 17. oldalon. E . m.

418.
1626.
II. Ferdinnd Hamza Andrsnak s fiainak Gyrgynek, J
nosnak s Gergelynek s testvrnek Mihlynak nemessget s
cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 19. oldalon.

419.
1626.
Bethlen Gbor fejedelem Szamosszegi Homoky Jnosnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

Zemplin. az 52,/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit. com.

Ugyanott, 1331. fol.

hung. a 9/b. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 20.
oldalon, hol cmerszerzkl m g M t y s , G y r g y s M t is emlttetnek.
E . m.

420.
1626.
II. Ferdinnd Halasi Kocsis mskp Horvth
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Balzsnak

nobilit. com.

Zemplin. az 53. s 68/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331.


fol. hung

a 9/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15.

a 20. oldalon. E . m.

421.
1626.
II. Ferdinnd tbrnyi Gsprnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. az 58. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,

1331. tol. hung.

a l / b . lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 21. olda


lon. E . ni.

422.
1626.
Bethlen Gbor fejedelem Kapitny Mihlynak nemessget
s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 64. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 11. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 23. oldalon.
Scut. gryphus 2 sagittas ore tenens.

423.
1626.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Kathalin Tamsnak, Jnos
nak, Mrtonnak, Vazulnak, Gyrgynek s Andrsnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 65. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 11/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 24. olda
lon. E . m.

424.
1626.
II. Ferdinnd Kecskemthy Mtysnak s fiainak Jnosnak,
Gergelynek s Mtysnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 65/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 11/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 24. olda
lon. E . m.

425.
1626.
11. Ferdinnd Kerekes Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 24. oldalon. E . m.

426.
1626.
II. Ferdinnd Kiss mskp Lakatgyrt Andrsnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 68. oldalon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 12. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 25. olda
lon. E . m.

427.
1626.
II. Ferdinnd Konyhs mskp Salamonyi Mihlynak ne
messget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 25. oldalon. E . m.

428.
1626.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Korka Gergelynek s Ist
vnnak s az utbbi fiainak Andrsnak, Istvnnak s Gergely
nek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 69. oldalon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott. 1331. fol. hung.
a 12/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 26. olda
lon. E . m.

429.
1626.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Surki Kovcs Miklsnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 71. oldalon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,


1832. 111. 15. a 26. oldalon. E . m.

430.
1626.
Bethlen Gbor fejedelem Polynkai Kovcsi Jnosnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

Zemplin. a 72. lapon.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.

a 13. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 27. olda
lon. E . m.

431.
1626.
II. Ferdinnd Krssy Balzsnak, Blintnak s Istvnnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 69/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 12/b. lapon. E . fj Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 26. olda
lon. Scut. brachium e corona eminens frameam vibrans.

432.
1626.
II. Ferdinnd Krssy Demeternek s Jzsefnek nemessget
s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 26. oldalon. E . m.

433.
1626.
Bethlen Gbor fejedelem Kis-Toronyai Kvr Andrsnak,
Jnosnak, Mihlynak, Istvnnak, Andrsnak, Plnak, msik A n d
rsnak, Mtysnak s Istvnnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 72/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.


a 13. lapon. E . fj. L e v l t r , Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 27. olda
lon. E . m.

434.
1626.
II. Ferdinnd Mang mskp Csondoj Mihlynak s finak
Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 83. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 29. oldalon. E . m.

435.
1626.
II. Ferdinnd Medgyesy Ferencnek s finak Imrnek, rgi
nemessgt megjtva, cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 84. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 14/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 29. olda
lon. E . m.

436.
1626.
Bethlen Gbor fejedelem Mszros Tamsnak s finak
Mihlynak, valamint testvrnek Mihlynak nemessget s cmert
adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 29. oldalon. E . m.

437.
1626.
II. Ferdinnd Tolcsvai Nagy Gyrgynek, fiainak Jnosnak
s Ferencnek s testvrnek Mihlynak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

Zemplin. a 93. lapon.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.

a 15/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 31. olda
lon. E . m.
Siebmacher, 441. 1. 324. t.

438.
1626.
II. Ferdinnd Jnosi N a g y Lukcsnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 93/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 15/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 32. olda
lon. E . m.

439.
1626.
II. Ferdinnd Nagylaky Mihlynak s fiainak Gyrgynek s
Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 94/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 16. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1932. III. 15. a 33. olda
lon. E . m.

440.
1626.
II. Ferdinnd Nolanus Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 33. oldalon. E . m.

441.
1626.
Bethlen Istvn fejedelem Helmeczi Pricz Balzsnak, A m
brusnak s Blintnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

Zemplin. a 114. lapon.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.

a 20. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 36. olda
lon. E . m.

442.
1626.
Bethlen bor fejedelem Sndor Plnak nemessget s c
mert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 125. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.


a 22. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 38. oldalon.
Scut. gryphus 2 sagittas ore tenens.

443.
1626.
Bethlen Gbor fejedelem Kocsi (de Kochio) Simonics J a
kabnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 127/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 22/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 40. olda
lon. E . m.

444.
1626.
II. Ferdinnd Syvk Demeternek, Miklsnak s Gyrgynek
nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 128/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 22/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 40. olda
lon. E . m.

445.
1626.
Bethlen Gbor fejedelem Kis-Toronyai Szab Istvnnak,
Gergelynek s Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,
Zemplin. a 132.

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,

a 24. lapon E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.

nobilit.

1331.

com.

fol.

hung.

III. 15. a 37.

olda

lon. E . m.

446.
1626.
II. Ferdinnd Szab Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 132/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,


1832. III. 15. a 37. oldalon. E . m.

447.
1626.
II. Ferdinnd Szekeres Sebestynnek s Plnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 136/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 25/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 39. olda
lon. E . m.

448.
1626.
II. Ferdinnd Szllsy Benedeknek s Istvnnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 143/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 28. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 41. olda
lon. E . m.

449.
1626.
II. Ferdinnd Tolnay Klaudinnak, Istvnnak s finak Ist
vnnak nemessget s cmert adomnyoz.
nobilit.

com.

Zemplin. a 152/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol.

Kzirattr,

hung.

a 32. lapon.

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Itt az armlis Bethlen G b o r a d o m n y a k n t van

emltve,

kelte pedig 1623-ra van tve.

450.
1626.
Bethlen Gbor fejedelem Thurnyi Tth mskp Siska
Gyrgynek s fiainak Andrsnak s Miklsnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

Zemplin. a 154. lapon.


a 32/b

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

E g y s z e r bejegyzs. U . ott,

nobilit.

1331.

fol.

com.
hung.

lapon. E . fj.

451.
1626.
Bethlen Gbor fejedelem Nagybkai Tth Gergelynek ne
messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 154. lapon. E g y s z e r b e j e g y z s . U . ott, 1331. fol. hung.
a 32/b. lapon, hol a cmerszerz neve G y r g y n e k mondatik. E . fj.

452.
1626.
II. Ferdinnd Baranyai Vass Jnosnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 165/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331 fol. hung.
a 36. lapon. E . fj.

453.
1626.
II. Ferdinnd Veress Mihlynak s fiainak Miklsnak s Ist
vnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Borsod megyben, melynek nemesi bizonyt
vnya Zempln megyben mutattatott be.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 168. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.


a 37/b. lapon. E . fj.

454.
1626.
Bethlen bor erdlyi fejedelem Vresztall Jnosnak s Pl
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 171. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.


a 39/b. lapon. E . fj.

455.
1626.
II. Ferdinnd Zlnaky Jakabnak s finak Istvnnak, vala
mint testvrnek Blintnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 175/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 41/b. lapon. E . fj.

456.
1626.
II. Ferdinnd Zuthy Mtysnak s fiainak Mihlynak s Ist
vnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemiplin. a 176. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 42. lapon. E . fj.

457.
1627 prilis

12.

Bcs.

II. Ferdinnd Dincho Mihlynak, felesgnek Bagi Ilon


nak, finak Mihlynak, testvreinek Plnak s Jakabnak, to
vbb Pl felesgnek Nyereggyrt Dorottynak s lenynak
Katalinnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum nimirum militareerectum rubri coloris, cuius fundum
triiugis viridis monticulus interroccupat,
in quo brachium humnum cataphractum
eminere, atque frameam nudam in vola
fortiter compressam ad dextram scuti
partm vibrare visitur. Scuto incumbentem
galeam militarem craticulatam sive aper
tam, regio diademate, brachium similiter
humnum, inferiori per omnia simile
proferente ornatam. A summitate vero
sive cono galeae laciniis seu lemniscis,
hinc coeruleis et flavis, inde vero fuscis
et argenteis in scuti extremitates sese
passim diffundentibus, scuttimque ipsum
decenter exornantibus."
Kihirdettetett Hont vrmegynek 1627 jnius 18-n Loson
con tartott tlszkn s ugyanazon vrmegynek 1681 prilis
14-n Korponn tartott kzgylsn.
A cmerkpen a lerstl eltrleg nem hrmas, hanem csak
egy magnos halom lthat.
Fgg pecsttel.

458.
1627. prilis

12.

Bcs.

II. Ferdinnd Kotnyaki Kotay Jakabnak, fiainak Gyrgynek


s Jnosnak, tovbb testvreinek, Benedeknek, Balzsnak s
Gergeiynek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius viridi monticulo interroccupante, cuius depressioribus partibus

integer, nativo colore effgiatus leo distentis posterioribus pedibus fortiter i n haerere, atque reliqua corporis mole assurgere, ore hianti, lingua rubicunda ex
erta, cauda bifurcata supra dorsum re
flexa, sinistro pede ad rapiendum protenso, dextro vero manipulum triticeum
ad dextram scuti partm intertenere v i
situr. Scuto incumbentem galeam milita
rem craticulatam sive apertam, regio
diademate, leonem inferiori per omnia
similem proferente ornatam. A summi
tate vero sive cono galeae laciniis seu
lemniscis, hinc flavis et argenteis, illinc
autem rubris et itidem candidis, in scuti extremitates sese passim
diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1628 janur 29-n tar
tott kzgylsn.
A cmerleirs a cmerkptl annyiban eltr, hogy az orosz
ln nem hrmashalmon, hanem zld dombon ll, tovbb nem
emlti, hogy a sisakdsz oroszlnja nvekv.
Fgg pecsttel.
459.
1627 jnius

12.

Bcs.

II. Ferdinnd Tarich Jnosnak, felesgnek Zalay Katalin


nak, finak Andrsnak, ennek felesge Zokolovich Annnak,
gyermekeinek Istvnnak, Jnosnak, Ferencnek, Andrsnak, Z s u
zsannnak s Juditnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coerulei coloris, fundum
illius viridi campo occupante, in quo integer vir militaris cataphractus et pelle leopardina a collo fluintanter dependente, rubra tunica
et coeruleis caligis vestitus, flavisque coturnis calceatus, capite
quoque galea, rubra crista ornata tecto, equo castanei coloris i n sidere ac citato cursu hastam rubram, vexillo conspicuam gestare,
inque dextram scuti partm tendere visitur. Scuto incumbentem
galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, a l
terum virum militarem, inferiori similem et manuum sinistra lumbis innixa, dextra vero nudum gladium vibrantem et pubetenus eminentem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae

laciniis seu lemniscis, hinc flavis et nigris, illinc candidis et rubris,


in scuti extremitates sese diffundentibus scutumque ipsum decenter
exornantibus.'
Kihirdettetett Komrom vrmegynek 1627 november 8-n
Komromban tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1032. fol.

lat.

a 7982.

lapon.

460.
1627 [jlius 4.

Bcs].

II. Ferdinnd Szchy Gyrgynek s testvreinek Plnak,


Andrsnak, Lrincnek s Pternek nemessget s cmert adom
nyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 135/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

Ugyanott, 1331. fol.

hung. a 25. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. 111. 15. a 39.
oldalon. Gruis pede lapidem tenens.
Siebmacher, 620. 1. 437. t. III.

461.
1627 jlius 11. Bcs.
II. Ferdinnd Breznbnya vrosnak kivltsgait meger
stve, a vros rgi cmert megersti s kibvti.
Scutum nimirum militare erectum, linea a s u m m a intermedia
superiori scuti parte ad inferiorem perpendiculariter ducta, hinc in
ooeruleum, illinc vero in r u b r u m , duos aequales campos divisum,
in qua quidem dextra coerulea scuti area quatuor fluvii, nimirum
principaliora Pannni flumina, Danubium utpote, Savum, D r a vum et Tybiscum designantes, decurrere et praeterlabi, in rubra
autem sinistra scuti parte in terna seri sex lba lilia, ordine locata
effloruisse et excrevisse visuntur. Scuto incumbit galea militaris
craticulata sive aperta, cui regium diadema est appositum, ex quo
vir militaris, totus cataphractus, ac nigra mystace et brba conspicuus, capite quoque galea, cristis strutionum rubris ornata tecto,
manuum sinistra lumbis iniecta, dextra vero nudum gladium v i brare, ac pubetenus eminere cernitur. A summitate vero sive cono
galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc autem
candidis et rubris, is scuti extremitates sese diffundentibus, scu
tumque ipsum decenter exornantibus."

Kzirattr, 2230. fol. lat. 1. kt. a 109112. lapon, 2337. fol. lat. II.
kt. a 7072. lapon s 188. quart lat. a 3839. lapon.

462.
1627 jlius 13.

Bcs.

II. Ferdinnd Blasko Mrtonnak, felesgnek recz Zsfi


nak, fiainak Mrtonnak s Jnosnak, tovbb anyai unokatest
vreinek W a x m a n Tamsnak s Mszros Gsprnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius triiugi monticulo viridi interoccupante, in quorum eminentiore
monticulo tria lilia sursum surgere visuntur. Scuto incumbentem
galeam militarem apertam, regio diademate, intra duas alas, partim
rubri et nitidi, partim vero coerulei et aurei coloribus distinctas,
brachium H u m n u m ferro indutum spadam capulotenus fortiter
compressam, erecte intertenentem proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis et lemniscis, hinc aureis et coeruleis,
illinc vero fuscis et rubris, in scuti extremitatem passim sese dif
fundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1628 szeptember 11-n
Gmrn tartott kzgylsn.
E g y s z e r , X X . szzadi msolat. Eredetije 1925-ben Wachsmann N .
brassi lakos tulajdonban volt. Mellkelve m r v r m e g y n e k az ar
mlis kihirdetsrl szl bizonytvnya is, ugyancsak X X . szzadi m
solatban.
Az armlisba a Wachsmann nv bele van hamistva,
volt, mint ez a kihirdets szvegbl kitnik.

eredetileg Szab

463.
1627 [jlius 20.

Bcs].

II. Ferdinnd Miskolczi Boros Jnosnak s finak Istvn


nak nemessget s cmrt adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 23/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

Ugyanott, 1331. fol.


hung. a 4/b. lapon, hol a cmerszerz keresztnevl Mihly mondatik. E .
fj- Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 8. oldalon. Scut. vitis botrys
turgens, palo suffulta
Siebmacher, 77. 1. 62. t. egy ettl teljesen elt cmert kzl, de az
ltalunk itt kzlt armlist is megemlti.

464.
1627 [jlius 27.

Bcs].

II. Ferdinnd Parnai Plnak, Gyrgynek, Pternek, Mihly


nak, msik Pternek, Zsigmondnak s Mihly fia Andrsnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

Zemplin. a 108. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331.


a 18/b.

lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

com.

fol. hung.

III. 15. a 35.

ol

dalon. E . m.
Siebmacher, Supplementband, 100.

1. 71.

t.

465.
1627. augusztus 24.

Bcs.

II. Ferdinnd Polotinich Gsprnak s testvreinek Mikls


nak s Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coerulei coloris, fundum
illius viridi campo occupante, in quo i n
teger leopardus, distentis posterioribus
pedibus et cauda ad tergum elevata at
que ore hianti, linguaque exerta effigia
tus, anteriorum pedum sinistro ad rapiendum protenso, dextro vero nudum
gladium elevasse, inque dextram scuti
partm conversus esse cernitur. Scuto
incumbentem galeam militarem apertam,
regio diademate, alterum mdium leopardum inferiori similern proferente or
natam. A summitate vero sive cono ga
leae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et
rubris, illinc autem candidis et itidem
rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum
decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sopron vrmegynek 1632 mjus 21-n tar
tott kzgylsn.
Fgg

pecsttel.

466.
1627 szeptember 11.

Bcs.

II. Ferdinnd Vczy Mihlynak s rokonainak nemessget


s cmert adomnyoz.
A z adomnyozs megtrtntrl Komrom vrmegynek
1721 oktber 13-n Komromban kelt bizonysglevelbl rte
slnk, mely szerint nhai i d . Vczy Gyrgy fiai Mihly s Ist
vn, Mihly felesge Szek Judit, gyermekei Mihly, Gyrgy,
Erzsbet, Ilona, Judit s va, Istvn felesge Siroky Ilona s
gyermekei Istvn, Katalin, va s Ilona, nemessgket a fenti,
Abaj vrmegyben 1627 december 14-n Gncn kihirdetett
cmeresnemeslevllel, mely akkor a folyamodk idsebb testvr
nek Vczy Jnosnak rizetben volt, a nyitramegyei Lelcn i g a
zolvn, a vrmegyei nemesek sorba felvtettek.
Kzirattr, 1032.

tol, lat. a 160. lapon.

467.
1627 szeptember 19.

Bcs.

11. Ferdinnd Eperjessy Mrtonnak, felesgnek Grintler


Borblnak s finak Andrsnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Scutum videlicet militare erectum coerulei coloris, in cuius
fundo viridis campus visitur, penes quem luvius narens, ex quo
rupes prodire ac ex cacumine eius aqua in fluvium defluere, inque
summo eius vertice pegasus, salienti similis stare dextramque scuti
partm versus tendere cernitur. Scuto incumbentem galeam mili
tarem apertam, regio diademate, mdium gryphum, tenentem anteriori pede caduceum Mercurii proferente ornatam. A summitate
vero galeae laciniis seu lemniscis, dextris asureis ac aureis, sinistris
purpureis et argenteis, in scuti oras fluitantibus, illudque decenter
exornantibus."
Kihirdettetett Pozsony vrmegynek 1630 prilis 8-n S a marjn tartott kzgylsn.
A pozsonyi kptalan 1843
ban.

szeptember 24-n kelt hiteles msolat

468.
1627.
II. Ferdinnd Bod Gyrgynek, Jnosnak s Istvnnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 21. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,


1832. 111. 15. a 7. oldalon. E . m.

469.
1627.
II. Ferdinnd Bonyitay Gyrgynek s Andrsnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

Zemplin. a 22/b. lapon.

fol. lat.

Elench.

actor.

E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit.

Ugyanott,

com.

1331. fol.

hung. a 4/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 8.


oldalon. E . m.

470.
1627.
II. Ferdinnd Egry Istvnnak, finak Jnosnak s testvr
nek Dnielnek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 39. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr,

nobilit.

com.

Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 14. oldalon. E . m.

471.
1627.
II. Ferdinnd Fekete Jnosnak, II. Mtys kirly postames
ternek ( ? ) nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 15. oldalon. E . m.

472.
1627.
II. Ferdinnd Gecz Jnosnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 49. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 9. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 17. oldalon.
E . m.

473.
1627.
II. Ferdinnd Hardicsy mskp Jesiovich Tams deknak
s Lukcsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 19. oldalon. E . m.

474.
1627.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Kecskemthy Mihlynak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 64/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.
Ugyanott, 1331. fol.
hung. a 11/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 24oldalon. E . m.

475.
1627.
II. Ferdinnd Kelecz Tamsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 24. oldalon. E . m.

476.
1627.
II. Ferdinnd Kovcs mskp Luben Gyrgynek nemess
get s cmert adomnyoz.

Kihirdettetett Zempln megyben.


Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 71. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


& 13. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15 a 26. olda
lon. E . m.

477.
1627.
II. Ferdinnd Kovcs Mrton, Istvn, Gyrgy s Jnos test
vreknek, tovbb fiaiknak Mihlynak, Andrsnak s msik M i
hlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 71. lpon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr,

nobilit.

com.

Cimereslevelek,

1832. III. 15. a 26. oldalon. Scut. leopardus frameam tenens et duo falcones
sibi oppositi.

478.
1627.
II. Ferdinnd Kovcsy Tamsnak s Mtysnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 72. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 13. lapon. E . fj. Levltr, Cimiereslevelek, 1832. III. 15. a 27. oldalon.
E . m.

479.
7627.
II. Ferdinnd Nagy Orbnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 93/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cniereslevelek,
1832. III. 15. a 32. oldalon. E . m.

480.
7627.
II. Ferdinnd Nagy mskp Szab Gyrgynek nemessget
s cmert adomnyoz.

Kzirattr,

3623.

Zemplin. a 93/b.
hung. a 15/b.

lapon.

fol.

lat.

Elench.

actor.

E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit.

Ugyanott,

lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.

1331.

com.
fol.

III. 15. a

32. oldalon. E . m.

481.
1627.
II. Ferdinnd Nmeth Imrnek nemessget s cmert adom
nyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 95/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

Ugyanott, 1331. fol.


hung. a 16. lapn. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 33.
oldalon. Scut. brachium pugioni infixum caput tenens.

482.
1627.
II. Ferdinnd Olasz Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 100/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 33. oldalon. E . m.

483.
1627.
II. Ferdinnd Olasz Plnak s finak Jnsnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 100/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol.
hung. a 17. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 33.
oldalon. Leo 3 rosas tenens.

484.
1627.
II. Ferdinnd Paska Albertnek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltr, Cimereslevelek, 1832.

a 35. oldalon. E . m.

485.
1627.
11. Ferdinnd Perha Pternek s finak Pternek nemess
get s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 109. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 19. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. 111. 15. a 35. olda
lon. E . m.

486.
1627.
II. Ferdinnd Petrarcho Lipcsey Gyrgynek nemessget s
cmert adomnyoz.
l e v l t r , Cniereslevelek, 1832. III. 15. a 35. oldalon. E . m

487.
1627.
II. Ferdinnd Petrczy Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltar, Cmereslevelek, 1832. III. J . a 35. oldalon.

E . m.

488.
1627.
II. Ferdinnd Selyeby Miklsnak s finak Istvnnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

Zemplin. a 126. oldalon.

fol.

lat.

Elench.

actor.

E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit.

com.

Ugyanott, 1331. fol.

hung. a 22. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 39.
oldalon. E . m.

489.
1627.
Bethlen Gbor'erdlyi fejedelem Szegedi Szab Gyrgynek
nemessget s cmert adomnyoz.

Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

Zemplin. a 132/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit.

Ugyanott, 1331.

hung. a 24. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832.

com.
fol.

111. 15. a 37.

oldalon. E . m.

490.
1627.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Szab Mihlynak, finak
Gyrgynek s msik Mihlynak nemessget s cmert adom
nyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 132/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,


1832.

111. 15. a 37. oldalon, hol a cmerszerzk kztt mg egy

msodik

Gyrgy is emlttetik. E . m.

491.
1627.
II. Ferdinnd jhelyi Szab Istvnnak s Gyrgynek
messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

Zemplin. a 132/b. lapon. E g y s z e r bejegyz.es.

privileg.

nobilit.

Ugyanott, 1331.

hung. a 24. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1332.

ne
com.
fol.

111. 15. a 37.

oldalon. Scut. brachium pugioni infixum caput tenens.

492.
1627.
II. Ferdinnd Tamska Lrincnek s finak Istvnnak, to
vbb Mihlynak s fiainak Andrsnak s Jnosnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 149. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.
a 307b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1332. III. 15. a 42. ol
dalon. Candidus aries.

493.
1627.
II. Ferdinnd Thobias Mihlynak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 152. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Ugyanott, 1331. fol. hung.


a 31/b. lapon. E . fj.

494.
1627.
II. Ferdinnd Toth Mihlynak, felesgnek Szab Margit
nak s testvrnek Ferencnek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Abauj vrmegynek 1628 jnius 30-n Gn
cn tartott kzgylsn.
Ezt az armlist vry Tams fia Istvn nemessge bizony
tsa cljbl Gmr megyben bemutatta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 82/b. lapon.

495.
1628 mjus 20.

Gyulafehrvr.

Bethlen Gbor erdlyi fejedelem az Iktri Bethlen Pter


keresztri birtokn tartzkod s ltala felszabadtott B a r
Lszlnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area brachium humnum humerotenus resectum aliquot ematurati tritici aristas, gladio evaginato sursumque elevato compressas tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est
posita, quam contegit corona sive diadema regium, gemmis atque
unionibus decenter exornatum, ex quo vicissim brachium humnum
priori per omnia simile exurgere visitur, ex cono vero galeae teniae
sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque oras
seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett az erdlyi rendeknek 1628 mjus 13-n G y u l a
fehrvrra hirdetett gylsn jnius 9-n s Hunyad vrmegy
nek Bcsiban tartott tlszkn 1639 mrcius 2-n.
E g y s z e r , X I X . szzadi msolat. Eredetije a Cs.-keresztri B r - c s a
ld birtokban volt.

496.
1628 jnius 15.

Prga.

II. Ferdinnd Chaply Gyrgynek, testvreinek Istvnnak s


Mrtonnak s unokatestvrnek Szab Mrtonnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, quod a
superiori dextro versus sinistrum inferiorem scuti angulum lamina
lba oblique ducta late dividit, in qua naturlis aurei coloris leo,
ore hianti, lingua rubicunda exerta, caudaque supra dorsum elevata,
pedibus hinc inde dispositis, celeri cursu sursum tendere, in supe
riori porro laeva et inferioiri dextra scuti partibus singulae aureae
stellae rutilare visuntur. Scuto incumbentem galeam militarem
apertam, regio diademate, radiantem auream stellam inter duas
alas aquilinas, hinc aurei et coelestini, illinc vero rubri et argentei
coloribus distinctas producente ornatam. A summitate autem sive
cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc crocei et coerulei, illinc rubri
et nivei colorum, in scuti extremitates sese diffundentibus, illudque
decenter exornantibus."
Fgg pecstje elveszett.
Siebmacher. Supplementband, 29. 1. 19. t.
497.
1628 jlius 12.

Gyulafehrvr.

Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Szentkatolnai Elekes P


ternek, a fejedelem szentkatolnai tisztjnek, valamint fiainak Istvnak s Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area homo dimidius, rubro amictu vestitus, umbilicotenus ex
corona surgens, quantum potuit plma comprehendere, tantum
aristarum triciti maturarum dextra tenere, snistram vero manuum
reflexo cubitu lateri aplicuisse cernitur. Supra scutum galea mili
taris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis et
unionibus decenter ornatam, ex quo homo dimidius, priori per om
nia similis, eodem modo exsurgit. E x cono autem galeae teniae sive
lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque oras sive
margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Szepsi, Kezdi s Orbai szkek kzgylsn
1629. mrcius 29-n.

E g y s z e r , X I X . szzadi

msolat, Bldi Istvn gyjtemnybl. Ere

detije 1894-ben Elekes Plnak, a marosvsrhelyi


tulajdonban

kir. tbla elnknek a

volt.

498.
1628 jlius 15.
Gyulafehrvr.
Bethlen Gbor fejedelem Roksini Roksiny Andrsnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in cuius
campo sive area petra quaedam insurgit, super qua grus, avis vigilantissima, naturali suo colore depicta, dextro pede saxum, ore
autem aristas tritici iam maturas tenere conspicitur. Supra scutum
galea militaris clausa est posita, quam contegit corona regia, gem
mis pretiosissimis atque margaritis undique condecorata. E x cono
vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde de
fluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime am
biunt et exornant."
f3
E g y s z e r , X X . szzadi msolat Bihar vrmegynek 1802
13-n Vradolasziban kiadott nemessgigazol oklevelrl.
Siebmacher, Siebenbrger

Adel, 213.

1. 150.

szeptember

t.

499.
1628 augusztus 16.

Bcs.

II. Ferdinnd Cedak (a nv hamistva) Mtysnak, feles


gnek Katalinnak, testvreinek Gyrgynek s Mtysnak, leny
nak Erzsbetnek, apsnak Farkas Mtnak s fiainak Benedek
nek, Gyrgynek s Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, coelestini coloris, cuius
fundum viridis monticulus occupat, super quem integer aureus
gryphus, distentis posterioribus pedi
bus erecte stare et cauda inter pedes
reflexa, ac alis expansis, oreque patulo,
anterioribus vero pedibus sinistro ad rapindeum protenso, dextro vero pede fra
meam nudam inter ungues fortiter comi pressisse ac ad dextram scuti partm
tendere visitur. Scuto incumbentem ga
leam militarem craticulatam sive aper
tam, regio diademate, alterum mdium
flavum gryphum, inferiori per omnia si
milem, mediotenus eminentem proferente
ornatam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis sive lemniscis, hinc flavis

et candidis, illinc autem rubris et itidem candidis, in scuti extremi


tates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter exor
nantibus."
Kihirdettetett Esztergom vrmegynek
tartott kzgylsn

1629 jnius 29-n

A z armlis eredetije ms nvre volt killtva, a Cedak nv, vala


mint a Catharina nv ksbb hamisittatotl

bele.

F g g pecstje elveszett.

500.
1628 augusztus 22. Vrad

vra.

Bethlen bor fejedelem a Haraszti Andrs f- s Tomori


Demeter alvezrlete alatt ll lovas katoninak, . rfi. Morsi
Andrsnak, Snno Jnosnak, dm Jnosnak, Papp Lrincnek,
Lovsz Jnosnak, Tomori yrgynek, ombos Mrtonnak, Nagy
Miklsnak, Ers Istvnnak, Vincze Jnosnak, Veress Andrsnak,
Bede Jnosnak, Kulin Demeternek, Szab mskp Keresztesi
Istvnnak, Molnos Oergelynek, Vass Istvnnak, Fiirsz Osprnak, Vigh Istvnnak, Elekes Balzsnak, Szab Istvnnak, Gyrfy
Jnosnak, Nmethi Jnosnak, Borsodi Osprnak, Srkzi F e
rencnek, Kiss Pternek, Nagy Plnak, Kamuthi Benedeknek, Kiss
Mihlynak, Tth Ambrusnak, Balogh Osprnak, Tth Dvid
nak, Szts Istvnnak, Varj Lukcsnak, Szkely Mihlynak,
Szke Jzsnak, Kiss Tamsnak, Nagy Lrincnek, Kovts Os
prnak, N a g y Blintnak, Tth Mtysnak, N a g y Pternek, T o r
ms yrgynek, Kiss Jakabnak, Kovts Mihlynak, Dezs
yrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area exercitus unus equestris hastatus et omnibus militaribus
armis firmiter inclusus starc conspicitur. Supra scutum galea m i
litaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis
atque unionibus decenter exornatum, ex cono vero galeae teniae
sive lemnisci diversorum colorum hinc inde defluentes, utrasque
oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ainbiunt et exornant."

501.
1628 oktber

14. Bcs.

II. Ferdinnd Rainprecht Plnak, felesgnek Orsolynak


s testvrnek Rupertnek rgi nemessgk megerstse mellett
cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius vridi campo occupante, in quo integer fulvus leo, divaricatis
posterioribus pedibus erecte stare, ac cauda
ad tergum reflexa et ore hianti linguaque
rubicunda exerta effigiatus, anteriorum pe
dum sinistro ad rapiendum protenso, dextro
vero nudam frameam vibrare et gradienti
similis ad dextram scuti partm conversus
esse cernitur. Scuto incumbentem galeam
militarem craticulatam sive apertam, regio
diademate, alterum flavum leonem, alioquin inferiori per omnia similem, medio
tenus eminentem proferente ornatam. A
summitate vero sive cono galeae leociniis
(gy) et lemniscis, hinc rubris et albis, illinc
autem similiter albis et flavis, in scuti extremitates sese passim dif
fundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Pozsony vrmegynek 1629. jnius 11-n
Samarjn, majd Sopron vrmegynek 1650 janur 3-n Szent
miklson tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal a nemessgszerzk fivrnek Pternek
fia Mrton fia Sebestyn fia Simon fia Jnos fia Mihly fia
Gyrgy nemessgt 1750-ben Sopron s Komrom vrmegyben
igazolta.
Sopron v r m e g y e

fjegyzjnek

1750 szeptember

1-n kelt, h r

t y r a rt, festett cmerrel elltott hiteles msolata, a Nedeczky-csald


vltrban. Mellkelve K o m r o m v r m e g y e nemesi bizonytvnynak

le
egy

szer, X X . szzadi msolata, az armlisnak is msolatval.

502.
1628 oktber

29.

Bcs.

II. Ferdinnd Benedek Jnsnak, felesgnek Fbin D o


rottynak, fiainak Jnsnak s Smuelnek, tovbb unokaccs
nek Ujfalusy Jnsnak nemessget s cmert adomnyoz.

A cmeradomnyozs tnyt Benedek Jns cmerkr fo


lyamodvnya rizte meg, a fenti napon kelt
engedlyezsi zradkkal. A cmerrajz nincs
teljesen kisznezve. Vrssel s ezsttel (?)
vgott pajzs als, kisebb mezejben hullm
z v z e n sz delfint brzol, melynek ht
bl egy, a pajzs fls, vrs mezejbe felnyl
felfordtott horgony n ki, melyen csrben
zld galyat tart, jobbfel fordul galamb
l. A sisakdsz kt szarv kztt a horgonyon
l galambot mutatja. A takark szne gya
nnt jobboldalt vrs, baloldalt kk szn szerepel; a fmek sz
nei nincsenek feltntetve.
Eredeti, papron.

503.
1628 november 7.

Bcs.

II. Ferdinnd Gecse Antalnak, felesgnek Lks Dorotty


nak s gyermekeinek Andrsnak s Benedeknek nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1629 janur 15-n Gmrn tartott tlszkn.
Ezzel az armlissal Gecse Andrs s fiai, tovbb unoka
testvrei Andrs, Istvn, Mrton s Benedek nemessgket G
mr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 34. lapon s u. o. a 8. lapon, hol meg
emlttetik, hogy az armlisnak Asguthi Istvn ellenmondott, s hogy azt
Gecze Antal s Istvn nemessgk igazolsa cljbl G m r megyben
bemutattk.

504.
1628 [november 20.

Bcs].

II. Ferdinnd Katalin Tamsnak, Andrsnak s Jnosnak


nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum miles sinistra arcm, dextra fasciculum sagittarum
comprimens."
Levltr, Cmereslevelek, 1832.
Siebmacher, 292. 1. 220. t.

III.

15. a 24. oldalon.

505.
1628 november 22.

Bcs.

II. Ferdinnd Ig Benedeknek, testvrnek Adalbertnek s


fiainak Gergelynek, Istvnnak, Mrtonnak, Imrnek, Tamsnak,
Istvnnak s Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1629 janur 16-n Gmrben.
Ezzel az armlissal Ig Balzs nemessgt Gmr megy
ben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 7/b. lapon s u. o. a 29. lapon, mely
szerint Gmr megynek a fenti kihirdetst igazol, 1629 februr 19-n
kelt bizonysglevelvel Ig Andrs fia Balzs fia Mihly s ennek fia
Jnos nemessgket Gmr megyben igazoltk.

506.
1628 november 29. Bcs.
II. Ferdinnd ij. Szelecsnyi Jakubovszky Istvnnak, aty
jnak Istvnnak, anyjnak Klementics Katalinnak s testvrei
nek Bertalannak, Jnosnak, Annnak, Zsfinak, Borblnak s
Katalinnak, rgi nemessgket megerstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in fundo
illius spinis late stratum, super quibus integer candidus sive natu
rlis cygnus utrisque pedibus insistere ac complicitis alis erecte
stare, colloque curvato eminere, inque dextrum scuti latus conver
sus esse visitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticula
tam sive apertam, regio diademate, alterum candidum cygnum
sinistro pede coronae insistentem, dextro vero ramum viridem
ostentantem et alioquin inferiori per omnia similem proferente or
natam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis,
hinc flavis et coeruleis, illinc vero candidis et rubris, in scuti ex
tremitates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter
exornantibus."
Kihirdettetett Zempln megynek 1629 februr 20-n Zem
pln vrosban s Szepes vrmegynek 1630 jlius 1-n Lcsn
tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1056. fol. lat. a
Siebmacher, 265. 1. 201. t.

1316.

lapon.

507.
1628 december 3.

Bcs.

II. Ferdinnd Szokacz Gyrgynek, felesgnek Csat


(Czat) Katalinnak s gyermekeinek Pternek, Ilonnak, K a t a
linnak s testvrnek Szokacz Balzsnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Scutum videlicet militare coerulei coloris, fundum illius viridi
campo occupante, in quo integer fulvus leo, distentis pedibus, tota
corporis mole arrecta, ore hianti, lingua
exerta, caudaque bifurcata et ad tergum
elevata effigiatus, anteriori sinistro pede
ad rapiendum protenso, dextro vero
nudam frameam capulotenus inter ungues compressam vibrare, inque dextram
scuti latus conversus esse cemitur. Scuto
incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate,
virum mediotenus eminentem, habitu
coeruleo conspicuum, pileoque tectum,
dextra manu nudam itidem frameam
vibrantem et sinistra lateri innixa intuentique obversum proferente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laci
niis seu lemniscis, hinc flavis et rubris, illinc vero candidis et itidem
rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus, illudque ambiendo
decenter exornantibus."
Kihirdettetett 1629 jnius 4-n. A kihirdets helye (megye,
helysg) nincs kitve.
Fgg

pecsttel.

508.
1628 december 14. Bcs.
II. Ferdinnd Bakos mskp Borsody Istvnnak, anyjnak
Pap Erzsbetnek, felesgnek Ettvs Katalinnak s finak Istvnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum

illius viridi campo occupante, in quo in


tegra grus, naturali suo colore, expansis
lis effigiata utrisque pedibus insistere
ac ad dextram scuti partm conversa
esse cernitur. !n superioribus autem scuti
angulis utrinque aureis stellis rutilantibus. Scuto incumbentem galeam milita
rem clausam, regio diademate, dextrum
braehium humnum, rubra manica indutum, ac in vola ipsa nudum gladium
capulotenus comprirnens proferente or
natam. A summitate vero sive cono ga
leae laciniis sive lemniscis, hinc nigris
et flavis, illinc autem rubris et candidis,
in scuti extremitates sese passim diffun
dentibus scutumque ipsum decenter exornantibus."
A daru csre s lbai aranysznek.
Kihirdettetett Zempln vrmegynek 1629 november 13-n
Zempln vrosban tartott tlszkn.
F g g pecsttel. Az oklevlbe a Bakos nvben az s bet utlag lett
betoldva; az eredetileg bert nv teht B a k volt.

509.
1628.
II. Ferdinnd Balogh Gyrgynek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 9. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

510.
1628.
II. Ferdinnd Chianda mskp Szcs Orbnnak, fiainak
Mihlynak s Demeternek s testvrnek Plnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832.

III. 15. a 9. lapon. E . m.

511.
162S.
II. Ferdinnd a Sanda-csaldnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Ezt az arrnlist nemessge bizonytsra 1724-ben Sanda
Mihly mutatta be Zempln megyben, mely t a nvhasznlat
jogosultsgnak igazolsra utastotta.
Kzirattr,

3623.

ol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 125. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,


1832. III. 15. a 38. oldalon, ahol a cmerszerz keresztnevl Mihly em
lttetik.

Valsznleg

Cmereslevelek, 1832.

azonos

3623. fol. lat. 30. lapon s a Levltr,

III. 15. a 9. oldalon emltett s az elz szm alatt

kzlt Chianda-armlissal.

512.
1628.
II. Ferdinnd Ferenczy Istvnak s Gbornak nemessget
s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 44. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . o. 1331. fol. hung. a
7/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 16. olda
lon. Scut. aureus gryphus dextro pede clavam ferream, sinistro 3 sagittas
tenens.

513.
1628.
II. Ferdinnd Pikor Andrsnak, Jnosnak, Gyrgynek s Ist
vnnak nemessget s cmert adomnyoz.
E z armlis alapjn 1724-ben Pikor Istvn, Jnos s Gyrgy
nemessge Zempln megyben igazoltatott.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 110. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . o. 1331. fol. hung. a
19. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 35. oldalon.
E . m.

514.
1628.
11. Ferdinnd Szent-Jby Jnosnak s felesgnek Kiss S
rnak nemessget s cmert adomnyoz.
E z armlis alapjn Szent-Jby Mihly s Jnos nemessge
1726-ban Zempln megyben elismertetett.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
a 137/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . o. 1331. fol. hung.
a 26. lapon. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 39. oldalon. E . m.

Zemplin.

515.
1629 janur

10.

Bcs.

11. Ferdinnd Fabriczius Jns krmcbnyai lakosnak s


testvreinek Smuelnek, Lnrdnak, Istvnnak s Kornlnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, linea a superiori sinistro
scuti angulo ad dextram inferiorem partm oblique ducta inferne
in rubrum, superne autem in album, duos aequales campos divisum,
fundum illius triiugi viridi monticulo occupante, super quem nisus,
naturali colore effigiatus, sinistro pede insisttere, dextro vero aviculam inter ungues compressisse, ac alis ad volandum expansis, atque
ad dextrum scuti latus conversus esse visitur. Scuto incumbentem
galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, duas
alas aquilinas compositias sive complicatas, linea recta per mdium
ducta superne in flavo et coeruleo, inferne candido et rubro coloribus distinctas et virentes proferente ornatam. A summitate vero
sive cono galeae Laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc
autem rubris et candidis, in scuti extremitates sese passim diffun
dentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Nyitra v r m e g y e levltrnak
lata, a B o r o n k a y - c s a l d

1892

mjus 21-n kelt hiteles m s o

levltrban.

516.
1629 februr

15.

Bcs.

II. Ferdinnd Lszl Istvnnak, felesgnek Lzr Borb


lnak, gyermekeinek Jnosnak, Andrsnak, Pternek, Annnak
s Boldizsrnak s testvreinek Gsprnak s Jnosnak nemes
sget s cmert adomnyoz.

Kihirdettetett Gmr megynek 1629 szeptember 17-n G mrn tartott kzgylsn.


Ezzel az armlissal Lszl Pter fia Istvn s nhai Lszl,
helytelen elnevezssel Hegeds Gspr fia Gyrgy fia Gyrgy
nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr,

3729.

fol. lat. a

29.

lapon.

517.
1629 mrcius

9.

Bcs.

II. Ferdinnd Mller Gyrgynek s fiainak Gyrgynek s


gostonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum nimirum militare erectum,
coelestini coloris, in quo integra fulvi
seu aurei coloris rota molris, apprime
nomini conveniens effigiata, locata esse
conspicitur. Scuto incumbentem galeam
militarem craticulatam sive apertam, re
gio
diademate,
[ro]tam inferiori
per omnia confermem, eminentem profe
rente ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc
flavis sive aureis et coeruleis, illinc
autem candidis et rubris [in scuti extre-]
mitates sese diffundentibus, scutumque
ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Szepes vrmegynek 1630 jlius 17-n tartott
pecstel szkn.
Fgg pecsttel.
518.
1629 jlius 19.

Bcs.

II. Ferdinnd Etvs Ferencnek, rgi nemessgt meger


stve, cmert adomnyoz.
Scutum nimirum militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, in quo integer leopardus naturali suo

colore effigiatus, distensis posterioribus


pedibus erecte stare, ac cauda ad tergum reflexa et ore hianti, linguaque ru
bicunda exerta, anteriorum pedum si
nistro ad rapiendum protenso, dextro
vero manipulum flavescentium spicarum
)tenere et gradienti similis ad dextrum
scuti latus conversus esse cernitur. Scuto
incumbentem galeam militiarem craticu
latam sive apertam, regio diademate,
candidam columbam, alis expansis, ac
viridem rostro lauri ramum gestantem,
eminentem proferente ornatam. A sum
mitate vero sive cono galeae laciniis et lemniscis, hinc rubris et
flavis, illinc vero candidis et itidem rubris, in scuti extremitates sese
diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Pest, Pilis s Solt vrmegyknek 1631 mrc.
26-n tartott kzgylsn.
Fgg

pecsttel.

E t v s Kroly Lajos ny. tanfelgyel

rklettje

1923-ban.

519.
1629 augusztus 5.

Bcs.

II. Ferdinnd Fbin Jnosnak, felesgnek Spczay Eufro


zinnak s finak Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
A z adomnyozs megtrtntrl Komrom vrmegynek
1721 augusztus 2-n Komromban kiadott bizonysglevelbl
rteslnk, inely szerint Fbin Ferenc s Istvn, Ferenc fia F e
renc s Istvn fia dm, miutn nemessgket II. Ferdinndnak
fenti kelettel kiadott s Hont vrmegynek Bozsokon tartott kz
gylsn kihirdetett cmereslevelvei igazoltk, a vrmegyei ne
mesek sorba felvtettek.
Kzirattr, 1032.

fol. lat. a 174175. lapon.

520.
1629 oktber

31.

Bcs.

II. Ferdinnd Sipos Pternek s fiainak Istvnak, Mrton


nak, Ferencnek s Jnosnak, tovbb Sipos Gergelynek nemes
sget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare rubri coloris, fundum illius viridi


campo interoccupante, in quo integer vir, iuvenili forma conspicuus,
capite nigro pileo Hungarico tecto, ac tunica coerulea er flavis cothurnis calceatus, enseque cinctus, manuum sinistra lumbis iniecta,
dextra vero acinacem nudum gestare visitur. Scuto incumbentem
galeam militarem apertam, regio diademate, leonem mediotenus
eminentem, ore hianti, lingua rubicunda exerta, cauda sursum
erecta, pedum dextro frameam nudam compressam vibrare, sinistro
vero ad rapiendum protenso proferente ornatam. A summitate vero
sive cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc flavis et coeruleis,
illinc vero candidis et coeruleis, in scuti extremitates sese diffun
dentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Ugocsa vrmegynek
Sasvron tartott kzgylsn.
E g y s z e r , XVI1II. szzadi
csald

1630 februr 11-n

msolat, a Kende-, gyszintn a Sipos-

levltrban.

521.
1629 december 16.

Gyulafehrvr.

Brandenburgi Katalin a Kraszna vrmegyben lak Reczei


Kalmr Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coerulei coloris, in cuius
campo sive area homo quidam integer, omnibus militaribus instrumentis et amictu indutus, equum insidens, dextra manu gladium
evaginatum servare caputque Turcicum sursum levare conspicitur.
Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit
diadema regium, gemnis et unionibus decenter variegatum, ex quo
iterum hasta, duobus velis rubri et flavi coloris ornata eminere
conspicitur. Ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum co
lorum hinc inde defluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti
pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Szolnok vrmegynek 1630 mjus 30-n ko
son s 1638 janur 14-n ugyanott tartott kzgylsn.
E g y s z e r , X X . szzadi m s o l a t S z a t m r megynek
1770 j a n u r
29-n kiadott hiteles msolatrl. Utbbi S z a t m r v r m e g y e levltrban.

522.
1629 december 18. Bcs.
II. Ferdinnd Oroszlny mskp Zlyomi Jnosnak, feles
gnek Abonyi Annnak s gyermekeinek Istvnnak s Jnosnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Ngrd megynek 1630 mjus 27-n Loson
con tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Oroszlny Istvn fiai Sndor, Jnos s
Istvn nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 35. lapon.

523.
1629.
II. Ferdinnd Csabay (Chabay)
nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

Gyrgynek s Istvnnak
actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. a 30. lapon. U . o. 1331. fol. hung. az 5. lapon. Levltr,


Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 9. oldalon. Scut. leo viridem olivae ramum

tenens

524.
1629.
II. Ferdinnd Lovas Jnosnak, felesgnek Kath Annnak,
gyermekeinek Jnosnak, Erzsbetnek s Zsuzsannnak, valamint
testvrnek Istvnnak, utbbi felesgnek Keresztes Annnak,
tovbb gyermekeinek Mihlynak, Tamsnak s Katalinnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 78/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . o. 1331. fol. hung. a
14. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 28. oldalon.

E. m.
525.
1629.
II. Ferdinnd Szent-Jby Jnosnak s fiainak Mtysnak s
Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.

Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 138. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . o. 1331.

nobilit.
fol.

com.

hung. a

26. lapon. E . fj. T a l n azonos az 514. s z m alatt kzlttel.

526.
1629.
II. Ferdinnd Szijjrt Tamsnak s fiainak Andrsnak s
Mtnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Ngrd megyben s e megye bizonysglevele
Zempln megyben mutattatott be.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 140. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,


1832.

III. 15. a 40. oldalon. E . m.

527.
1629.
II. Ferdinnd Szilgyi mskp Tth Pternek, testvrnek
Mihlynak s ennek fia Istvnnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 140/b. iapon. E g y s z e r bejegyzs. U . o. 1331. fol. hung. a
27. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 40.
Sc. lupus pede frameam et ori infixam sagittam tenens.

oldalon.

528.
1629.
II. Ferdinnd a Tarnczy-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
E z armlis alapjn Tarnczy Jnos s Istvn 1724-ben
Zempln megyben ktsgtelen nemeseknek ismertettek el.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 14y/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . o. 1331. fol. hung. a


31. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.
E . m.
. -

III. 15. a 42.

oldalon.

529.

1629.
11. Ferdinnd Talr Istvnnak,. Balzsnak, Mihlynak
Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 150. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . o.


31. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.

1331.

nobilit.

s
com.

fol. hung. a

111. 15. a 42. oldalon.

E . m.

530.
16131629.
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem Felfldi Jnosnak, Dek
Pternek, Thormssy Andrsnak, Dobos Gyrgynek, Krsi J
nosnak, Batizi Istvnnak, Kovcs Miklsnak, Fillres mskp
Gyulai Pternek, Szab Andrsnak, Lzr Tamsnak, N a g y
somogyi Mrtonnak, Fejrvri mskp Nagy Mrtonnak, Tth
Jnosnak, Pakosdi Jnosnak, Bgyoni Balzsnak, Meggyesi B e
nedeknek, Tatr Pternek, Bocsrdi Miklsnak, Thorday Pter
nek, Becsey Jnosnak, Beszprmy Istvnnak, Somodi Mihlynak,
Botthiani Istvnnak, Besenyey-Nagy Jnosnak, Lugassi Mrton
nak, Szilgyi Tamsnak, Dvay Mihlynak, Erdlyi Jnosnak,
Vizaknay Andrsnak, Fejrvri Nemes Jnosnak, Borsay Jnos
nak, Dek mskp Balogh Tamsnak, Krsi Pternek, Glya
Jnosnak s Istvnnak, Zindi Balogh Jnosnak, Fekete Mikls
nak, Goroszlay Jnosnak s Demeternek, Sorbanfalvi Nagy A n
drsnak, Baranyai Mtnak, Miskey Gergelynek, Krsbnyay
Miklsnak, Rvi Jnosnak, Nagykonyrdi Jnosnak, E g r i Pl
nak, Philep Jnosnak, Nagy Simonnak, Lzr Pternek, Szab
Lszlnak, Aythoni mskp Dobos Tamsnak, Horvth Jnos
nak, Szegedi Szigyrt Istvnnak, Kobori Plnak, Erdlyi bra
hmnak, Kolosi Gsprnak, Vradi Jnosnak, Vajda Gyrgy
nek, Dvay Jnosnak, Saradi Mihlynak, Veres Jnosnak, Fejr
vri Mtysnak, Thorday Jnosnak, Srdi Mihlynak, Trk
keresztri Jnosnak, Fejrvri Gyrgynek, Tthvradgyay M
tysnak, Oroszi Jakabnak, Lossonczi Mihlynak, Moldovay J
nosnak, Balogh Pternek, Rvelyei Gercz Istvnnak, Zldi

Lszlnak, Dombay Mihlynak, Nagy mskp Hegeds Mrton


nak, Nagy-Tarpay Balzsnak, vri Andrsnak, Kovcsi Istvn
nak, Lugasi Miklsnak, Zeredi Balogh Jnosnak, Fejrvri Ber
talannak, Nagy mskp Gmbczi Mihlynak, Ttvradgyai
Rcz Mrtonnak, Rczkvi Istvn deknak, Fejrvri Jnosnak,
Enyedi Istvnnak, Somossi Gyrgynek, Szkely Istvnnak, Uzoni
Balzsnak, Kovcsi Balzsnak s Thoroczkay Istvnnak, gyula
fehrvri gyalogtestreinek nemessget s cimert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, [in cuius campo]
sive area leo integer, naturali suo colore depictus, posterioribus pe
dibus innixus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam ges[tare . . . . evag] inatum comprehendere conspicitur. Supra
scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema
regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono
autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde
defluentes, utramque scuti partm pulcherrime ambiunt et exrnant."
A gyulafehrvri kptalan trsa. C s o n k a

s s z a k a d o z o t t , minl

f o g v a sem a cniercsncnieslevl, sem az tirs kelte p o n t o s a n nem lla


pthat m e g .

16131629.
Bethlen Gbor fejedelem Szcsi (Zeochi) Plnak, gyermekei
nek Tamsnak s Katalinnak, valamint Szab Istvnnak s P
ternek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, coelestini coloris, in cuius
campo sive area unicornis naturali suo colore depictus, posteriori
bus pedibus erectus stare, anteriori vero dextro pede pugionem
evaginatum, sursumque porrectum tenere conspicitur. Supra scutum
galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium,
gemmis unionibus perbeli ornatum, ex cono vero galeae teniae
sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque oras
sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kzirattr, 1691.

quart lat. a 8283. lapon.

532.
1630 februr

9.

Gyulafehrvr.

Brandenburgi Katalin Liskovai Liszki Jnos deknak, a


frjvel Bethlen Gborral s vele szemben, klnsen alvinci
pincemesteri minsgben szerzett rdemeirt, rgi nemessgt
megjtva, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, cuius
inferiorem angulum obsidet rupes montosa nubibus nigricantibus
circumeincta, huius item a dextro
latere linum rubrum effluitans
fastigio leo naturlis coloris, per
integram planitiem scuti erectus,
uno pedum posteriorum innititur, altero ancipite in aura pendente, anteriorum vero pedum
dexter duas claves crucis instar,
laevus gladium evaginatum constringens, recta erigunt. Scuto
incumbentem galeam militarem
contegit diadema regium, gem
mis unionibusque variegatum, a
cono vero galeae laciniae sive
lemnisci hinc inde defluentes,
utramque (gy!) scuti partes pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett a hrom erdlyi nemzetnek 1630 janur 25-re
Gyulafehrvrra hirdetett kzgylsn februr 18-n.
F g g pecstje elveszett.

533.
1630 februr

13.

Bcs.

II. Ferdinnd Bermayr Farkasnak, felesgnek Margitnak


s gyermekeinek Jnos Farkasnak, Reginnak s Anna Mri
nak, rgi nemessgket megjtva, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum flavi coloris, cuius fundum
viridis campus sive ager, aristis flavescentibus conspicuus occupare in. medioque illius integer vir iuvenili forma designatus et
germanico nigro habitu mictus, dispositis utrisque pedibus erecte
stare, atque ex vestitu patrem familias repraesentans, utrisque

manibus singulas ternas aristas culmotenus compressas ostentare,


obtuentique obversus esse visitur. Scuto incumbentem galeam mili
tarem craticulatam sive apertam, regio diademate, integrum nigrum
ursum diademati insidentem et lingua exerta atque capite corona
redimito, anteriorum pedum singulas ternas aristas gestantem
intuentique obversum proferente ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis seu lemniscis utrinque flavis et nigris, in scuti
extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter ex
ornantibus."
Kihirdettetett Pozsony vrmegynek
Szempcen tartott generlis lustrjn.

1636 november

E g y s z e r , X X . szzadi msolat. Eredetije,


pozsonyi ev. Iyceum knyvtrban.

festett

8-n

cmerkppel,

534.
1630. mrcius 4. Bcs.
II. Ferdinnd Kovch Jnosnak s gyermekeinek Plnak,
Pternek, Istvnnak s Zsfinak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare erectum
coelestini coloris, quem campus viridis occupat, supra quem brachium, rubro indutum
habitu, malleo aprum silvestrem, contra se
totam corporis molem levando velociter
insurgeniem ferire visitur. Scuto incumbenmm i tem galeam militarem apertam, regio diademate, brachium alterum, simile priori profe
rente ornatam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis et lemniscis, hinc aureis et
rubris, illinc similiter aureis et rubris, in
scuti extremitates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum
decenter exornantibus."
Kihirdettetett Ngrd vrmegynek 1630 jlius 17-n L o
soncon tartott kzgylsn.
T r e d e z e t t fgg pecsttel.

t>i.

535.
1630 prilis

10. (?)

Bcs.

II. Ferdinnd Erdly mskp Nagy Gyrgynek, testvr


nek Szab Ambrusnak s az utbbi fiainak Jnosnak s Ambrus
nak nemessget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, fundum illius


viridi campo late occupante,
capite nigro pileo tecto et
iuvenili forma con[spicuus]...sinistro...habenas equi...dextro vero
hastam bifido, albi et coerulei coloris vex[illo]
gestare ac
salienti similis ad dextram scuti partm
sive aperta.... rubra
induturn
ac in vola ipsa frameam
A summitate
".
A z oklevl nedvessg kvetkeztben annyira szenvedett,
hogy a cmerlersbl csak tredkek olvashatk. p gy a cmer
kp is annyira elmosdott, hogy alig lehet kivenni. Amennyire a
mg lthat krvonalakbl s a tredkes lersbl rekonstrulni
lehet, a cmer vrs mezben zld alapon jobbra fordul, vg
tat lovast brzolt, jobbjban fehr-kk zszlval elltott
lndzst tartva. A sisakdsz knykl, markban kardot tart,
srga hajtks, vrs ruhzat kart mutat. A takark szne jobb
rl kk-arany, balrl vrs-ezst volt.
A z oklevl felhajtsra vezetett kihirdetsi zradk szintn
annyira elmosdott, hogy sem a kihirdets idejt, sem a vrme
gye nevt kivenni nem lehet.
Fgg

pecsttel.

536.
1630 prilis 28.

Bcs.

II. Ferdinnd Zimmerman Jnosnak, testvreinek Ferenc


nek s Zsigmondnak, unokaccsnek dmnak s ennek finak
Mtysnak, osztrk nemeseknek magyar nemessget s cmert
adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, lamina rubra a supremo
scuti dextro angulo ad inferiorem sinistrum oblique ducta in duos
flavos sive aureos campos divisum, in qua quidem rubra lamina
tres fabriles secures ordine locatae esse cernuntur, in singulis
autem flavis areis singuli nigri leones, distentis posteriiribus pedi
bus, caudisque bifurcatis et ad tergum reflexis, oribus hiantibus
linguisque rubicundis exertis ac anterioribus pedibus ad rapiendum
protensis effigiati et instar velocissime currentis ad dextram scuti
partm tendere visuntur. Scuto incumbentem galeam militarem
craticulatam, sive apertam, regio diademate, irtter duas alas aquilinas expansas, hinc candidi, illinc vero nigri coloris, ac singulas
alas singulis laminis per mdium oblique ductis, hinc quidem rubri,

illinc autem flavi coloribus discriminatas, tertium leonem alioquin


inferioribus duobus similem unguinetenus eminentem proferente
ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis,
hinc flavis et nigris, illinc autem candidis et rubris, in scut extre
mitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornan
tibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1631 mjus 28-n Eper
jesen tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1056. fol. lat. a 255259. lapon. Rviden megemltve
n. o. 2513. fol. lat. az 5. lapon, mely szerint az armlis 1725-ben Sros
megyben jra bemutattatott.
Siebmacher, 734. 1. 501. t.

537.
1630 mjus 4. Pozsony.
II. Ferdinnd Serpilius Jnosnak s fiainak Jnosnak, L
rincnek s Izsaisnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, cuius fundum
rupes trifida occupat, supra quam vir militaris, iuvenili forma conspicuus, cataphractus erecte stare, manuum dextra strictum ensem
vibrare, sinistra vero clypeum coloris argentei intertenere, supraque
brachium sinistrum tres rutilantes stellae hemisphaerium lunae sub
se habere visuntur, dictam petram supra virides colliculos odorifera
serpilli herba, flosculis purpureis et albis germinante ambiente.
Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam,
regio diademate, iuvenem candida stla amictum, manuum dextra
coronam lauream, sinistra vero cristam, pennis tribus albis, auro
et gemma rubea ornatam ostentantem pubeque tenus eminentem
proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis et
lemniscis, hinc albis et atris, illinc vero flavis et coeruleis, in scuti
extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exor
nantibus."
Kzirattr, 1394. fol lat. a 248250., 266267. s 273275. lapon.
Siebmacher, 577. 1. 411. t.
V. . ldsy: Cmereslevelek, I. k. 177. 1. C C X C V I I I . sz.

538.
1630 [mjus

8.

Pozsony].

II. Ferdinnd Adorjny Tamsnak s fiainak Pternek s


Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.
1724-ben Zempln megye Horkay Gyrgyt, aki nemess
gt ezzel az armlissal kvnta igazolni, a nveltrs miatt a le
szrmazs bizonytsra utastotta.
Kzirattr,
Zemplin.

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

a z 1. s 52/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . o. 1331. fol.

hung. a 2. es 9/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15.


az

1. o l d a l o n , i n s i g n e : l e o p a r d u s e a n d i d u m lilium tenens.
Siebmacher, 4. 1. 3. t:

539.
1630 mjus 8. Pozsony.
II. Ferdinnd Csiszr Imrnek, felesgnek Margitnak s
gyermekeinek Jnosnak, Miklsnak, Istvnnak, Lukcsnak, Mr
tonnak, Demeternek s Zsuzsannnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Gmr megynek 1631 prilis 7-n Sajgmrn tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Csiszr Demeter fia Demeter s fiai
Jnos s Istvn, tovbb Lukcs fia Jnos fiai Jnos s Sndor
nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr,

3729.

tol. lat. a 28. lapon s u. o. a 4/b. lapon, mely

szerint ez armlissal Csiszr Demeter, Mrton, Lukcs, J n o s s Istvn is


igazoltk nemessgket G m r megyben.

540.
1630 mjus 9. Pozsony.
II. Ferdinnd Nmedy Boldizsrnak, felesgnek Priszknak, fiainak Istvnnak, Jnosnak s Mihlynak, tovbb fivr
nek Mihlynak s ennek felesge Erzsbetnek, valamint utbbiak
fiainak Gergelynek, Boldizsrnak, Mihlynak s Gyrgynek ne
messget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in quo


brachium humnum, alba manica indutum, ramsam nudam intra
volam manubriotenus fortiter compressam, ad ictum elevatam
gestanlem, ad dextramque scuti partm conversum conspicitur. Scuto
incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate, aliud
brachium humnum inferiori per omnia simile proferente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc
flavis et coeruleis, illinc autem rubris et candidis flavisque, in scuti
extremitates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter
exornantibus."
E g y s z e r , X X . szzadi, hibs

msolat.

541.
1630 mjus 12.

Pozsony.

II. Ferdinnd Ladny Istvnnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Kihirdettetett ugyanazon vben Pozsony megyben.
Ezzel az armlissal Ladny Istvn fia Jnos fiai Istvn s
Jnos nemessgket Gmr megyben igazoltk. A z armlis a
bemutatskor annyira ronglt volt, hogy a kihirdets helyt nem
tudtk megllaptani.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 29. lapon.

542.
1630 jnius 20.

Gyulafehrvr.

Brandenburgi Katalin Szondi Mrtonnak, a borosjeni vr


lovaskatonjnak s finak Lszlnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coerulei coloris, in cuius
campo sive area brachium humnum resectum, lorica squammata
indutum, manibus compressis mucronem evaginatum sursum tenere
conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam
contegit diadema regium, gemmis unionibusque apprime condecoratum, ex quo tria lilia candida extrusis floribus eminere cernitur.
A summitate vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum
hinc inde defluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti
pulcherrime ambiunt et exornant."

Kihirdettetett az erdlyi rendeknek 1631 jnius 5-re G y u l a


fehrvrr hirdetett gylsn jnius 17-n s Zarnd vrmegy
nek 1631 december 3-n Borosjenn tartott kzgylsn.
E g y s z e r , X X . szzadi msolat.

Egyszer

msolata Szatmr

vr

m e g y e levltrban.

543.
1630 augusztus 16.

Regensburg.

II. Ferdinnd Batthyny dmnak magyar grfsgot ado


mnyoz.
Cmeradomnyozs nem trtnt.
Kzirattr, 95. f o l . lat. a z 5 5 5 8 . l a p o n .
Siebmacher,

45. 1. csak

birodalmi

grfsgot

emlit,

mely

ugyan

ezen n a p o n a d o m n y o z t a t o t t .

544.
1630 szeptember 15.

Szamosujvr.

Brandenburgi Katalin Vargyasi Litertus mskp Ksa J


nosnak, Iktri Bethlen Pter balzsfalvi szmtartjnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
seu fundo monticulus viridis, herbis virentibus et fructibus raris
hinc inde enatis redimitus iacere, superque eo gryphus naturali
colore depictus, in ore calamum scriptorium aureum, inque altero
pedum acinacem strictum tenere conspiciuntur. Supra scutum galea
militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis
et unionibus variegatum, ex cono vero galeae teniae seu lemnisci
variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque oras seu margines
ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
A z oklevl megemlti, hogy a cmerszerz a nemessget s
cmert azokrt az rdemekrt kapta, melyeket elbb Bethlen G
bor, majd Brandenburgi Katalin s vgl Iktri Bethlen Pter
szolglatban szerzett.
Kihirdettetett a hrom erdlyi nemzetnek 1631 jnius 5-re
Gyulafehrvrra hirdetett gylsn jnius 28-n.
Egyszer,

X X . szzadi

msolat.

Eredetije,

B r a s s v r o s levltrban.
S i e b m a c h e r , S i e b e n b r g e r A d e l , 270. 1. 201. t.

festett

cmerkppel,

545.
1630 november 17.

Kolozsvr.

Bethlen Istvn fejedelem Besztercebnyai Szarvas Jnosnak


s atyafinak Vincze Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, ex cuius fundo
puellus capillis hirsutis eminere manuque sinistra ramum virescentem tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est
posita, quam contegit diadema regium, variis unionibus gemmisque
pretiosis exornatum, a cono vero galeae teniae sive lemnisci
variorum colorum hinc inde defluentes, trasque [scuti oras] de
center ambiunt et exornant."
A z oklevl szvege megemlti, hogy a nemessgszerz a
szabiparban Budai Andrs udvari szab oldala mellett szerzett
rdemeket.
Kihirdettetett Bihar vrmegynek
Vradon tartott tlszkn.
A vradi kptalan 1638

1631 szeptember

4-n

mrcius 3-n kelt hiteles t r s b a n .

Siebmacher, Siebenbrger Adel, 223.

1. 161.

t.

54b.
[1630.

Pozsony.]

II. Ferdinnd ak Jnosnak, Andrsnak s Gyrgynek ne


messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 34. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. az
5/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 11. olda
lon, 1632-re tve. Insigne: lupus ferox.
Siebmacher, Supplementband, 37. 1. 23. t.

547.
1630.
II. Ferdinnd Egry Jnosnak s finak Lukcsnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin. a 39. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 14. oldalon. Scut. fulvus leo nudum bipennem tenens.

548.
1630.
II. Ferdinnd Fodor Gergelynek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 44. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
8. lapon, hol a cmerszerz neve G y r g y n e k mondatik. E . fj. Levltr,
Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 16. oldalon. Scut. leo gladium tenens.

549.
1630.
II. Ferdinnd Olh Jnosnak s Mihlynak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett [1654-ben] Gmr vrmegyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 100/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cimeresleve
lek, 1832. III. 15. a 33. oldalon. Scut. leo gladium tenens.

550.
1630.
II. Ferdinnd a Szentptery-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
E z armlis s a nemesi jogok gyakorlsa alapjn Szentptery Mihly 1724-ben Zempln megye nemesei sorba felv
tetett.
1

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin. a 139. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
27. lapon. E . fj. Levltr, Cmereselevelek, 1832. III. 15. a 39. oldalon.
E . m. Hihetleg azonos az ldsy: Cmereslevelek, I. ktet 148. lap
jn C C X L V I . sz. alatt emltett, Szentptery J n o s s atyafiai J n o s s
Andrs rszre 1630 jlius 10-n kiadott armlissal (Cz.).

551.

"

1630.
II. Ferdinnd Tth Andrsnak s Gyrgynek nemessget s
cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat.
Zemplin. a 154. lapon. E g y s z e r

Elench. actor.
bejegyzs.

privileg.

nobilit. com.

552.
1631 eltt.
II. Ferdinnd Jrdn Balzsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
A z armlis kihirdettetett Gmr megyben s ennek bizo
nytvnya Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. az 58. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


10/b.

lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 21. olda

lon. E . m.

553.
1631 prilis 29. Bcs.
II. Ferdinnd Jeszenszky Miklsnak, testvreinek Menyhrt
nek s Lrincnek, atyai nagybtyjnak Dnielnek s unokaccs
nek Jnosnak rgi nemessgt s cmert megjtja.
A cmer lersa az oklevl msolata alapjn kzlve az
I. ktet 149150. lapjn C C X L I X . sz. alatt.
.

F g g pecsttel, a b r Jeszenszky-csald

levltrban.

Siebmacher, 272. 1. 206. t.

554.
'

1631 jnius 18.

Bcs.

II. Ferdinnd Jelitnik Plnak, testvrnek Andrsnak, le


nyainak Krisztinnak s Zsfinak nemessget s cmert ado
mnyoz.

Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1639 oktber 28-n


Sajgmrn tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Jelitnik Pl fia Jns fia Pl fia Jns
fia Jnos nemessgt Gmr vrmegyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 80/b. lapon s u. ott a 12/b. lapon.
Siebmacher, Supplementband, 71. 1. 47. t.

555.
1631 jnius 21.

Gyulafehrvr.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Lugosi Kigso Jnos


nak, felesgnek Fora Eufrozinnak s mostohafinak Nagy
Mrknak nemessget s cmert adomnyoz s lugosi hzukat
nemesi birtoknak nyilvntja.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, cuius campum
sive aream luna hinc recrescens, inde sydus sive Stella micans
occupare, superque ea posito diademati
regio, gemmis et unionibus vari exornato,
lorica instructum brachium humnum humeros infra resectum, cubitotenus ad mdium
innitens, ensem vagina nudum sursum porrectum tenere conspicitur. Super scutum
galea militaris clausa est posita, cuius verticem diadema regium, gemmis unionibusque
variegatum exornat. E x cono autem galeae
teniae sive lemnisci variorum colorum hinc
inde defluentes utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime
ambiunt et exornant."
F g g pecstje elveszett. Megvan egyszer, X I X . szzadi msolata is.

556.
1631 jnius 23.

Gyulafehrvr.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem gyalogpusks katoni


nak: Kenderesi Tamsnak, Trk Blintnak, Nagy Pternek,
Pnczl Andrsnak, Ottomnyi Gyrgynek, Kovts Pternek,
Vadszi Andrsnak, Vereblyi Andrsnak, Sfalusi Gergelynek,
Forrszeghi Jnosnak, Moldvai Balzsnak, Szamosi Jnosnak,
Kovts Jnosnak, Hunyadi Nagy Miklsnak, Rcz Jnosnak, B i -

hari Balzsnak, Kllai Tamsnak, Pataki Gyrgynek, Juhos J a


kabnak, Rcz Jnosnak, jvri Jnosnak, N a g y Istvnnak, Ugri
Jnosnak, Ladnyi Miklsnak, Tarczali Gyrgynek, Sipos F e
rencnek, Szab Istvnnak, Cskny Balzsnak, Semsei Lszl
nak, Balogh Istvnnak, Krolyi Gyrgynek, Csengeri Jnosnak,
Ferenczi mskp Csehi Mihlynak, Konyrdi Plnak, Mocsonaki Tamsnak, Lukai Tamsnak, Poroszlai Jnosnak, Szeredi
Plnak, Bnhegyesi Mrtonnak, Udvarnoki Jnosnak, Tth M
tysnak, Hutkai Andrsnak, Nagy mskp Kvesdi Jnosnak,
Bergci Mihlynak, Katona Pternek, M a k a i Miklsnak, Kolozs
vri mskp Srkzi Mihlynak, Fejr Gyrgynek, Liszkai Ist
vnnak, Korong Mihlynak, Trk Jnosnak, Tth Jnosnak,
Nagy Pternek, Turegyhzi Pternek, Balogh Mihlynak, Vradi
Istvnnak, Moldvai Jnosnak, Moldvai Lszlnak, Kdr Jnos
nak, Balogh Istvnnak, Gvai Gyrgynek, Tornai Mtnak,
Gyulai Mihlynak, Szab Lukcsnak, Szilgyi Pternek, Selyei
Mihlynak, Havasalji Lszlnak, Turi Gergelynek, Brczi Pter
nek, Szkll Mihlynak, Dobos Jakabnak', Farkas Gergelynek,
Horvth Jnosnak, Komromi Gergelynek, N a g y Mrtonnak,
Nagy Mihlynak, Horvth Jnosnak, Ladnyi Mihlynak, K i s
Gergelynek, Gczi Istvnnak, Berki Jnosnak, Egyed Mtys
nak, Bott Jnosnak, Szatmri Istvnnak, Namnyi Jnosnak,
Kassai Mrtonnak, Bagosi Istvnnak, Nagy Simonnak, Krolyi
Jnosnak, Eperjessi Mihlynak, Kassai Mtysnak, Undi Jnos
nak, Salkai Istvnnak, Seprsi Miklsnak, Trk Mtysnak,
Munkcsi Jnosnak, Kassai Pternek, Csongrdi Mihlynak,
Csepreghy Jnosnak, Udvarnoki Tamsnak, Trk Jnosnak,
Murvai Gyrgynek, Kisvajdafalvi Mrtonnak, Rutkai Jnosnak,
Nagy Mihlynak, Sipos Mihlynak, Nagy Mtysnak, Keresztri
Andrsnak, Szentpteri Jnosnak, Horvth Jakabnak, Enyedi
Jnosnak, Lvai Mihlynak, Bodolai N a g y Plnak, Cseh Jnos
nak, Simon Tamsnak, Szentesi Mihlynak, Radol Lszlnak
Sasnyi Gyrgynek, S z a . . . Gyrgynek, Nagy Gyrgynek, Trk
Jnosnak, Vas Mihlynak, Terletzki Gyrgynek, Aranyas Jnos
nak, Lippai Jnosnak, Alperthi Istvnnak, Petnyi Tamsnak,
Lemhesi Jnosnak, Nagy Istvnnak, Karasznai Mrtonnak, Paksi
Jnosnak, Sucual Jnosnak, Radvnyi Pternek, Almsi Istvn-

nak, Ruszkai Plnak s Csizmadia Istvnnak nemessget s c


mert adomnyoz.
Scutum videlicet militare rubri coloris, in cuius campo sive
area exercitus quidam ex peditibus pixidariis, coeruleis vestibus
indutis constitutum, unum vexillum sequi, vexillum autem duos
duciores, clavis Jiumeris oppositis, equis praecedere conspiciuntur.
Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit
diadema regium, gemmis atque unionibus decenter exornatum, ex
quo vicissim unum vexillum expansum aulicum in auras praeminere visitur. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum
colorum hinc inde defluentes, utrasque oras seu margines ipsius
scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett a hrom erdlyi nemzetnek 1632 mjus
Gyulafehrvrra hirdetett orszggylsn mjus 12-n.

l-re

Egyszer, XIX. szzadi csonka msolat.


557.
1631 jlius 24.

Bcs.

II. Ferdinnd Kesselekei Majthnyi Gyrgynek bri ran


got adomnyoz s cmert kibvti.
Scutum est militare erectum, quod trifariam dividitur et in
cuius inferiori coerulea area in trigoni speciem assurgente a fundo
illius viridis monticulus eminere, ex eoque virescens alta et ramosa
quercus excrevisse, sub,eaque integer ursus stare atque ad dextram
scuti partm conversus esse cernitur et hinc hemispheria lunae,
illinc autem aurea stella a lateribus scuti rutilantibus. In superiori
autem dextro rubro campo integra nigra aquila, expansis alis et
extensis pedibus, capite quoque corona redimito effigiata volantique
similis ad dextram scuti partm conversa esse visitur. In sinistra
porro flava superiori parte scuti integer niger leo, divaricatis
posterioribus pedibus et tota corporis mole errecta ac cauda
bifariata ad tergum elevata et anterioribus pedibus ad rapiendum
protensis, atque ere hianti et lingua exerta, atque capite similiter
corona redimito designatus, instar gradientis ad dextram scuti
partm tendere conspicitur. Scuto incumbunt duae cassides sive
galeae craticulatae seu aperlae, vetustae ac sincerae nobilitatis
decora, regiis coronis coronatae, in quarum una, inferiori per omnia
similis coronaque regia insignis nigra aquila, in altra vero integer
et priori similis niger leo stare conspiciuntur. A cono vero sive
summitate galearum laciniis sive lemniscis, hinc quidem flavis et

nigris, illinc autem rubris et coeruleis, in scuti extremitates sese


diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
A z oklevl szvege a brsgot nyertrl a kvetkezkp em
lkezik meg:
. . . . a tempore Ludovici primi, Sigismundi caesaris, Alberti
caesaris, eius familiae cives et consortes publicis muniis in bellis
defunctos feliciter ac victors in Itlia, Dalmatia, Boznia et ipsa
Hungria proeliisque interfuisse cognitum est, ex cuius prosapiae
stirpe continuata seri illustres qua bello, qua pace excelluisse et
floruisse viros testatum esse constal. Joannes inter alios fit
Majthnyi, qui cum Joanne Hunnid ubique proeliis interfuit et
generlis capitaneus ad Varadinum Petri fit, cuius pter Gregorius
bellica virtute clarus ob res strenue et fortiter gestas arcem
Kesselke benigne donatam a Sigismundo caesare obtinuit. Avus
quoque tuus Bartholomeus Majthnyi vir ad omnem virtutis bellicae
fortunam aptissimus et exercitatissimus in aula regis Ludovici
secundi favorem et gratiam multis promeruit fidelitatis officiis,
dapiferi honorem et cubicularii dignitatem consecutus, quo cum
bello contra Solimannum suscepto, proelioque in campo Mohach
inito, ipsomet rege cum ingenti clade procerum et nobilitatis
interempto praesens existens, strenueque dimicans captus, Bizantiumque delatus erat, deinde tamen liberatus ad suos rediit. Ac
dum feliciter augustissinia domus Austriaca sic dispensante Deo
post aliquod annos ad gubernacula Hungariae rediit, ac Ferdinandus primus proavus noster initio regni sui cum adversario suo
Joanne vayvoda de regno certare debuit, ac furore rebellionis
plurimi defecerunt, Bartholomeus memor avitae suae virtutis ac
lidei Austriacae domui devinctae, copiis suis sumptibus conductis
ilaque veteranorum Trinchinii obsidioni per Joannem Cazianerum
factae preclare se gessit et ad felicem possessionem castri illius
consilio et arte adfuit. Simili modo ad Zerdahely castra, aliisque
in locis singularia fidei et fortitudinis munera praestitit. Ob quae
tandem facta praemia quoque condecentia accepit, dum in consilii
regii numerum adoptatus ac capitaneatus Szegediensis officio
donatus est. Nec a natura et meritis virtutibusque descivit filius
ipsius et pter tuus, Ladislaus Majtnyi, sed multo plura decora ac
illustria facta cumulando, summo imposuit fastigio, is enim vir,
glria militari insignis, tempore avi nostri Ferdinandi primi in bello
Saxonico prima belli rudimenta cum suo avunculo Joanne Petii,
uno ex ducibus, laudabili ac felici conatu atque successu posuit.
Non secus etiam post aliqua temporum spatia, auspics duorum
incomparabilium ducum, Marci Horvth et Nicolai Zrini militiam
decennatem in variis muneribus et gradibus usque ad summum
capitaneatum exercuit, ac Szigetho amisso et Solimanno in victoriae

victoria abtalo Maximiliano avo nostro sanctae memri inter


duces adfuit, cuius heroica natura caesar visa, praesidio Kis
Komaromiensi imposuit et hostibus sevientibus opposuit, ac dum
bonus et fortis miles Georgius Tury per insidas ex praesidio evocatus et occisus ab hoste fit, ne praesidium Canisiense tanti
momenti ab hoste satagente celeritate et fraude occupatum fuisset,
is praeoccupatum conservavit. Quo laudabili facinore commotus
impertor ipsius fidei et virtuti praesidium illud concredidit. His
itaque et aliis praeclare virtutis bellcae speciminibus patratis a
Rudolpho secundo, praeclaro viriutum aestimatore et patrono, non
solum capitaneatum Zoliensem accepil, sed etiam supremi comitis
titulum cum tutela et defensione adversus hostes omnium montanarum civitatum accepit, in quo summo officio ita se gessit, ut et
aedifica praeliaque moenia solus condidisset et in arce fortissima
erexisset propugnacula, sed et civitates illas summa cura et virtute
ab hsim incursionibus protexisset, et denique dum vixisset,
Fleki vxtoriam, Strigonii triumphum et Jaurini libertatm, glrim
suis quoque meritis bellicis cum aliis summis et succenturiatis
ducibus illustravit. Nec minus tu quoque Georgi Majthnyi progenitorum suorum virtutum ac meritorum aemulator et cultor nobis
commendatus es, dum statim a iuventute relictis litteris in castra
Mrtis publica sub Rudolpho secundo te contulisti et decennio
rudimentorum bellicorum exacto ac variis incursionibus, irruptionibus, pugnis exercito te comes Nicolaus Plffy inter duces in prae
sidio Ujvariensi collocavit, unde sub commilitio tam celebris ducis
et in conspectu totius exercitus in obsidione Strigoniensi ad latus
ipsius Plffy omnia militiae munia obires, similiter et in secunda
obsidione Strigoniensi praeclaram tuo duci Palffyo in Aquatica
civitate eripienda operm ostendisti et testimonium victoriae sonis
et vocibus interfuisti Vacii, Budae, Albaeregalis victoriis admirabilibus atque suffragio tuae virtutis, atque latorum quoque plurimorum
illustratis a ducibus patriae et commilitonibus summis viris eam
laudem et glrim obtinuisti, ut te quam similimum avo, patri
sentirent ac ducerent. Sed et non solum fortitudinem tuam in bellica
palestra declarasti, verum etiam fidei et constantiae decora summa
cum laude ostendisti, dum civili illa factione et rebellione
Bocskaiana flagrante fidem, constantiam ac fidelitetam, consilium
in plurimis rebus etiam periculo vitae tuae maximo, bonorumque
et fortunarum tuarum iactura declarares. Nec sequenti illa funesta
Betleni seditione atque civili perturbatione alium te, atque alium
plurimis rerum documentis ac testimoniis comprobasti."
Kzirattr, 3805. fol. lat. 11. kt. az 13. lapon.
Siebmacher, 391. 1. ezt az oklevelet nem emlti.

558.
1631 augusztus 4.

Bcs.

II. Ferdinnd Lipczi Keczer Andrsnak, a filiszteusok


vagyis jszok s kunok kapitnynak s testvrnek Jnosnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum scilicet militare erectum, linea in forma crucis ducta
quadripartite divisum, in cuius dextra superiori et sinistra inferiori
rubri coloris scuti areis singulae nigrae aquilae, expansis alis effigiatae, et superior quidem ad sinistram, inferior vero ad dextram
scuti partes conversae, in singulis sinistris alis singulas aureas
coronas gestare et patulis oribus atque linguis exertis designatae,
in rostris singulos aureos annulos adamantibus conspicuos gestare
sibique invicem oppositae esse visuntur. In sinistra porro superiori
et dextra inferiori coelestini coloris scuti campis singuli flavi leones,
oribus hiantibus et linguis exertis ac bifurcatis caudis ad terga
elevatis, posterioribus pedibus dispositis, anteriorum vero pedum
alteris ad rapiendum protensis, alteris vero singulas aureas cruces
gestare et sibi invicem contrarie dispositi esse conspiciuntur. In
medio vero seu umbiiico scuti aliud minus scutum nigri coloris
visitur, in quo nominis nostri prima littera F. (quam tibi ex speciali grfia nostra concedimus) depicta esse et supra eandem litteram diadema imperiale locatum esse cernitur. Scuto autem ineumbunt duae cassides seu galeae clatratae, singulis aureis coronis
ornatae, in quarum una, in dextro nimirum scuti angulo integer
fulvus leo, inferioribus duobus per omnia similis, in altra vero
itidem nigra aquila, similis inferioribus insistere sibique invicem
oppositi esse videntur. A summitate vero seu cono galearum laciniis
seu lemniscis, hinc quidem nigris et flavis, illinc vero rubris et
candidis, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque
ipsum decenter exornantibus."
A z oklevl szvege az adomnyt nyertrl a
emlkezik meg:

kvetkezkp

,
ut avorum et atavorum tuorum merita taCerentur, vei
praefatus condam Ambrosius Keczer de Lipocz avus tuus, inclytae
domui nostrae Austriacae fidus, tempore serenissimi condam prin
cipis domini Ferdinandi I. Romanorum ac Hungariae, Bohemiae
etc. regis semper augusti domini avi et praedecessoris nostri colendissimi felicissimae reminiscentiae per factioscs et Johannis regis
assedas interceptus, arce sua Lipocz ob fidelitatem suam dicto
domin avo observatam ibidem trucidatus fuisse. Genitor vero tuus
T

dictus Andreas Keczer domi et militae clarus adversis expeditionibus bellicis durante quindecennali bello Turcico fidelem patriae
operm impendisse, et dum fortalitium Filek recuperaretur, totius
peditatus Ungarici exercitus generalem capitaneum cum laude
egisse ac in comitatu Sarosiensi officio vicecomitis novem continuis
annis functus, postea in partibus regni superioribus exercituum
iudex deciaratus, usque ad finem vitae suae fidelem augustissimae
domui nostrae Austriacae operm impendisse perhibetur. Et horum
tuorum progenitorum domi et militae clarorum vestigia tu quoque
Andrea Keczer inde ab adolescentia tua secutus, spretis enim inertiae et socordiae illecebris, quibus illa aetas irretiri nonnunquam
slet, et neglectis patriis laribus pro capessendis rerum et experientiae usibus excelso animo ad spectabilem ac magnificum condam comitem Georgium Thurzo de Bethlenfalva, tunc praesidiorum antemontanecrum generalem capitaneum, expost vero regni palatinum
etc. contulisse, qui solertiam et in obeundis negotiis dexteritatem
tuam non absque admiraticne contemplatus desiderio teneri, illudque
ampliendam tuam existimationem tibi deess'e animadvertisset,
Viennam expedivit, ubi haud mora optimo et insigni progressu
facto, posteaquam item ad eum reversus fuisses, tempore, quo
apertum bellum Turcicum durabat, in castris et expeditionibus
bellicis, sicut et in expugnatione Pesthiensi, quae in anno domini
sexcentesimo secundo supra millesimum facta esse dignoscitur,
quam etiam in obsidione Budensi immediate sequenti post anno
instituta ad latus dicti domini tui praesto fuisse ensesque post tunc
illius praetulisse et mox, ubi validior aetas et corporis tui robur
accessit, apud eundem stipendia equis dehinc meruisse et paullo
post, in anno domini 1604 suscitato per Stephanum quondam
Bochkay intestino tumultu, tu ex comissione domini tui dicti comitis
Georgii Thurzo Cassoviam (quam tunc Boczkai ter.ebat) missus
et machinationes adversariorum non sine vitae tuae periclitatione
explorasse, de iisque serenissimum principem Mathiam tunc archiducem Austriae, expost vero Rom. imperatorem, et post suam
maiestatem eos, quorum intererat, fideliter certiores effecisse et
toto illo tempore, quoad in regno arma Boczkaiana strepabant,
fidelis servitoris officio functus, modo imp. Rudolphi in Varadiensi
et Tokaiensi praesidiis per seditiosos obsessis, modo autem dicti
serenissimi archiducis Mathiae litteras ad comitem quondam Geor
gium Basta, generalem scilicet exercitus caesarei dueem, tunc in
partibus regni superioribus in castris constitutum, datas, in secreto
direxisse, arcem Biche per adversarios et rebelles obsessam, eisdem
tandem nonnisi cruente Mart cessisse, tandemque illinc una cum
praefato domin tuo in arcem Lethava te recepisse debitamque
legitimo regi fidelitatem continuasse et ad latus eiusdem comitis

Oeorgii Thurzo continuos octodecim annos servivisse. Et post


defunctum ipsum Bochkai Andrea condam Nagy iterum in regno
turbas in anno* nempe domini sexcentesimo et undecimo supra
millesimum ciente, per status regni partium superiorum ad ipsum
imperatorem et regem Mathiam pro mittendis suppetiis Pragam
expeditum fuisse, ac eodem anno, dum itidem Andreas Nagy,
cohortibus et suppetiis Turcarum adiutus, praesidium Kall obsedisset, idemque per fideles regnicolas evactis copiis undique dispelleretur et dissiparetur, in exercitu illo lu quoque praesto fuisti
et in anno domini 1616 a comitatensibus partium superiorum in
negotiis permansionem eiusdem regni concernentibus Pragam in
legatione missus fuisse perhiberis. Quibus quidem rebus tunc sic
constitutis et, uti sperabatur, almae pacis radicibus ita altius fistis,
ecce dum in anno domini 1619 denuo ex insperato per principem
Transylvaniae Gbrielem Bethlen intestini motus et funestae seditiones, quatuor dehinc continuis annis cum ihgenti miserae plebis
afflictione durantes, fuissent suscitatae, tu Andrea Keczer in medio
et faucibus adversariorum constitutus, in eisdem motibus memor
debitae et avitae fidelitatis, ne facto et legitimo adversus maiestatem nostram, legitimum nempe et coronatum Hungariae regem,
dominum utpote tuum naturalem, cum eisdem communicasse videreris, factiones ipsas et agitatas conspirationes, quantum uspiam
fieri licuit, diligenter cavisse, et quod sapientis est, semper habitum
tempori cedendo et necessitati parcendo, optima et praeclara fidei
et fidelitatis tuae testimonia praebuisse diceris. Ac sedatis seditionibus paullulum Bethlenianis, dum nos pro publico bono in anno
domini 1622 Sopronii generalia comitia celebraremus, ad eam
diaetam a comitatu Sarossiensi legatum gens, in coronatione
charissimae conthoralis nostrae augustae Eleonr fidelem nobis
et patriae suae operm impendens, sicut et in anno 1623, dum dictus princeps Bethlen annihilatis diplomatibus et denuo rupto foedere
contra statum publicum initamque pacificationem arma sumpsisset,
tu a XVIII comitatibus partium superiorum Viennam legtus ad
nos missus, iterumque amnistia largita et pace redintegrata patriae
saluti incumbens, ita et in anno domini sexcentesimo vicesimo
quinto supra millesimum in diaeta Soproniensi antefati comitatus
Sarossiensis legati personam repraesentans, in coronatione seremssimi regis Ferdinandi 111., filii nostri charissimi gratam nobis operm
navaveris."
Kzirattr, 2309. fol. lat. II. kt. a 4748. lapon.
Siebmacher, 295. 1. 222. t.

559.
1631 augusztus 22.

Bcs.

II. Ferdinnd Staudenhertz Lnrdnak s atyai unokafivrnek Jnosnak, rgi nemessgket megerstve, cmert ado
mnyoz.
Scutum scilicet militare erectum, linea perpendiculari, a
summa scuti parte per mdium deorsum ducta, in duos aequales
campos divisum, in cuius quidem dextra
nigra scuti parte integer fulvus leo,
divaricatis posterioribus pedibus erecte
stare ac cauda bifurcata ad tergum
reflexa et ore hianti, linguaque exerta
effigiatus, anteriorum pedum sinistro cor
rubrum cum viridibus fruticibus ostentare, dextro ve[ro] acynacem collotenus
vibrare ac in sinistrum scuti latus con
versus esse visitur. In sinistra vero scuti
area, quae itidem linea transversa superne
in rubrum, inferne autem in album, duos
aequales campos divisa, in qua quidem
alba cor secundum, priori per omnia
conforme locatum esse cernitur. In supe
riori autem rubra scuti area statua
Aethiopis humerotenus locata, capite
fascia flava ligato ac collo aureo torque ornato et intuenti obversa
esse conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam
sive apertam, regio diademate, inter duas alas aquilinas, hinc nigro
et flavo, illinc vero rubro et candido per mdium transversum
discriminitas, alterum Aethiopem, capite quoque fascia flva ligato,
colloque aureo torque ornato, sinistra manu tertium cor, inferiori
bus simile tenentem, dextra autem acynacem nudum supra caput
vibrantem. pubetenus eminentem intuentique obversum proferente
ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis,
hinc flavis et nigris, illinc vero candidis et rubris, in scuti extremi
tates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Szepes vrmegynek 1632 janur 3-n Lcsn
tartott kzgylsn.
Fgg pecstje elveszett.

560.
1631 szeptember 6.

Bcs.

II. Ferdinnd Szoboszli Bkny Istvnnak, felesgnek


Thoth Borblnak, testvrnek Jnosnak s utbbi felesgnek
Bbos Annnak s ezek gyermekeinek Jnosnak, Mihlynak, Pl
nak, Juditnak s Erzsbetnek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius monticulo viridi occupante, in quo galea militaris aperta
stare, supra quam humnum brachium, rubra indutum manica,
nudam frameam, manubriotenus in vola fortiter compressam tenere
cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive'
apertam, regio diademate, galeam itidem militarem, brachiumque
humnum inferiori per omnia simile proferente ornatam. A summi
tate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc coelestinis et
flavis, illinc rubris et candidis, in extremas scuti partes sese diffun
dentibus, illudque decenter exornantibus."
E g y s z e r , XVIII. szzadi msolat. Mellkelve a cmerkr folyamod
vnynak ugyancsak egyszer, XVIII. szzadi m s o l a t a . A Bknyi-csald
iratai kztt.

561.
1631 [szeptember 6. Bcs].

>

II. Ferdinnd Szilassy Andrsnak, telesgnek Mszros


Honnak, gyermekeinek Jnosnak s Juditnak, testvrnek
Gyrgynek s utbbi fiainak Jnosnak, Gyrgynek s Istvnnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 140/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 27/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. 40. olda
lon. Brachium frameae infixum caput Turc. tenens.
Siebmacher, 637. I. 447. t. II.

562.
1631 oktber

9.

Bcs.

II. Ferdinnd Bzs Miklsnak, felesgnek s testvrnek


Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare ere
ctum coerulei coloris, viridi campo in
fundo stratum, supra quem regium
diadema locatum esse, ex eoque quinae spicae triticeae, maturitate flavescentes asurgere visuntur. Scuto
incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diade
mate, alias quinque spicas sive aristas, inferioribus alioquin per omnia
similes proferente ornatam. A summi
tate vero sive cono galeae laciniis et
lemniscis, utrinque candidis et rubris,
in scuti extremitates sese diffunden
tibus, scutumque ipsum decenter ex
ornantibus."
Kihirdettetett Veszprm vrmegynek 1632 februr h 26-n
Ppn tartott kzgylsn.
A z oklevl lre az itt kzlt cmer van festve. E z a szveg
ben lerttl merben eltr, a mi azt bizonytja, hogy a cmerkp
helye eredetileg res volt s a cmer ksbb festetett be. Mellje
tglnyalak, arany keret, arannyal damaszkolt bboralap
kpbe a magyar cmer van festve.
Fgg

pecsttel.

563.
1631 oktber

29.

Bcs.

II. Ferdinnd Dvnyi Nagy Lrincnek, felesgnek Sn


dor Juditnak, gyermekeinek Gyrgynek, Zsuzsannnak, Katalin
nak s Szabinnak, tovbb testvreinek N a g y Jnosnak s M i k
lsnak, rgi nemessgket megerstve, cmert adomnyoz.

.,Scutum videlicet militare erectum


flavi coloris, fundum illius viridi campulo occupante, in quo integer vir mili
taris, iuvenili facie et nigra mistace conspicuus, tunicaque et caligis coeruleis
amictus, ac gladio praecinctus flavisque
cothurnis calceatus, sinistra manu lumbis
iniecta, dextra vero nudam frameam
supra caput nigro pileo Ungarico tectum
vibrare ac intuenti obversus, fixis pedi
bus erecte stare visitur. Scuto incumben
tem galeam militarem craticulatam sive
apertam, regio diademate, alterum virum
militarem pubetenus eminentem et alioquin inferiori per omnia similem profe
rente ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis seu lenmiscis, hinc aureis et coelestinis, illinc
vero candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus,
scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Pozsony vrmegynek 1633 prilis 12-n S a -

marjn tartott itlszkn.


Fgg pecstje elveszett.
564.

[1631 november 12.]


II. Ferdinnd Holl Tamsnak s finak Imrnek nemess
get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Heves vrmegynek 1632 mjus 18-n Flek
vrban tartott rszleges gylsn.
Heves vrmegynek 1632 jnius 9-n Fleken tartott itlszkbl
kiadott bizonytvnya az armlis kihirdetsrl.
Az armlis kelte Orosz Ern Heves- s a volt Kls-Szolnok egye
slt vrmegyk nemes csaldjai c. mve alapjn (116. 1), hol trsszerzkl mg Holl Tams testvrei Andrs, Balzs s Jnos emlttetnek.

565.
1631 november 13. Meggyes.
I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Csat (Chiato) M i
hlynak, zv. Albesi Zlyomi Miklsn szl. Darczi Zsfia fa
milirisnak, s testvreinek Istvnnak s Gyrgynek nemessget
s cmeit adomnyoz.

Scutum videlicet militare coerulei coloris erectum, in cuius


campo sive area homo conspicuis armis indutus, manu sinistra
pugionem evaginatum tenere, dextra vero
imminentem sibi lauream coronam accipere satagens, eminentibus ante pedes
tribus fragrantibus'purpereis rosis erectus stare conspicitur. Supra scutum ga
lea militaris clausa est posita, quam con
tegit diadema regium, gemmis atque
unionibus decenter exornatum, ex cono
vero galeae teniae sive lemnisci variorum
colorum hinc inde defluentes, utrasque
oras seu margines ipsius scuti pulcher
rime ambiunt et exornant."
A z oklevl lre festett cmerkp a lerstl tbb tekintetben
eltr. A z alak vrs ruhba van ltzve, lbain srga csizma,
fejt fekele kalap fdi, jobb kezben, melyet oldalhoz szort, k i
vont egyenes kardot tart, kinyjtott baljban arany koront. A
lersban emltett rzsk a cmerkpen hinyzanak. A cmerkp
kivitele valsznv teszi, hogy ksbb festettk be az oklevlbe.
Kihirdettetett az erdlyi rendeknek 1633 prilis 24-n G y u l a fehrvrott taitott orszggylsn s Bihar vrmegynek 1633
augusztus 3-n Vradon tartott kzgylsn.
Fgg pecsttel.
566.
1631 december 14.

Kolozsvr.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Tecziri Nagy Gyrgy


nek s fiainak Jnosnak, Gyrgynek, Mihlynak s Istvnnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coerulei coloris, in cuius fundo vir
sago indutus, aspectu gravis, dextra pu
gionem nudum sursum levare, laeva vero
ramum lauri recentibus gemmis virentem tenere conspicitur. Scuto incumben
tem galeam militarem contegit diadema
regium, unionibus et gemmis pretiosis
exornatum, a summitate vero teniae sive
lemnisci variorum colorum hinc inde
defluentes, utrasque oras sive margines
decenter ambiunt et exornant."
Tredezett fgg pecsttel.
'
;

567.
1631 december 16.

Bcs.

II. Ferdinnd Lvay Andrsnak, felesgnek Taita Ilonnak


s gyermekeinek Andrsnak, Annnak, Erzsbetnek s Katalin
nak, rgi nemessgket megerstve, cmert adomnyoz.
Kk szn ll katonai pajzsot, melynek alapjt zld mez
kpezi, melyben egsz srga oroszln, sztvetett lbakkal, egye
nesen llva, ktg farkt a htra felhajtva, ttong szjjal, k i
oltott nyelvvel, els bal lbt ragadmnyra nyjtvn el, jobb
jban pedig meztelen, ktl pallost tartva s a pajzs jobb rsze
fel fordulva, mintegy menni itszik. A pajzson fell rostlyos
vagy mskp nyitott katonai sisakot, kirlyi koronval ktve,
melybl ismt egy srga oroszln, az alsval mindenben meg
egyez, derekn fell tnik el. A pajzs fels rsztl pedig az
aljig kt oldalt lefoly, s azt illen dszt ezst s veres fosz
lnyokkal."
Kihirdettetett Zempln vrmegynek
Zemplnben tartott gylsn.

1632 mjus

10-n

Magyar fordtsban, egyszer, X I X . szzadi irat. Hozzfzve ugyan


csak magyar fordtsban

Komrom

vrmegynek

1792

februr

13-n

Komromban L v a y A n d r s s Lszl rszre kiadott nemesi bizonytv


nya, mely 1793 mjus 10-n Nyitra v r m e g y n e k Nyitrn tartott kzgy
lsn kihirdettetett, t o v b b

K o m r o m vrmegynek

1842

j a n u r 10-n

Komromban Lvay Antal s Istvn rszre kiadott nemesi bizonytvnya.

568.
1631.
II. Ferdinnd Bikky Jnosnak s finak Jnosnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fl. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 20. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 4. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 6. oldalon.
Scut. frameae et acinaces in viridi campo cuspidibus sursum versis per
formm crucis erectae, ac supra insidens cokimba viridem olivae ramum
tenens.

569.
1631.
II. Ferdinnd a Bodnr-csaldnak
adomnyoz.

nemessget

s cmert

1724-ben Bodnr mskp Kun Gyrgy utasttatott, hogy


nemessge elismerhetse cljbl leszrmazst az 1631-ben armlist nyrt Bodnr-csaldbl bvebben igazolja.
Kzirattr,

3623

Zemplin. a 20/b.

fol.

lat.

Elenchus

actor.

privileg.

nobilit.

com.

lapon. E g y s z e r bejegyzs

570.
1631.
II. Ferdinnd Szcsi Egry Gyrgynek s testvreinek Jnos
nak s Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elenchus actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 39. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. 111. 15. a 14. oldalon. Scut. vulpes 3 candida lilia tenens.

571.

1631
II. Ferdinnd
adomnyoz.

Bcs.

a Farkas-csaldnak

nemessget

s cmert

Lipt megye 1725 jnius 7-n Szentmiklson tartott kz


gylsbl igazolta, hogy Farkas Imre ebbl a csaldbl szrma
zik, aki azutn e bizonysglevllel nemessgt Gmr megyben
igazolta.
Kzirattar, 3729. fol. lat. a 24. lapon.

572.

' '. ' "

',- '

' t

te
II. Ferdinnd a Sessnyi-csaldnak nemessget
adomnyoz.

s cmert

1724-ben Sessnyi Mikls nemessge bizonytsra ezt az


armlist Zempln megyben felmutatta.
Kzirattr,
Zemplin.

3623.

fol. lat.

Elenchus

actor.

a 127. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit.

com.

U . ott, 1331. fol. hung.

a 22/b. lapon. E . fj.

573.
1631.
II. Ferdinnd Szch mskp Szikszay Jnosnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Kzirattar,

3623.

fol. lat.

Elenchus

Zemplin. a 145/b. lapon. E g y s z e r

actor.

privileg.

nobilit. com.

bejegyzs.

574.
1631.
II. Ferdinnd Tth Andrsnak, Jnosnak s Plnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Zemplin. a 154. lapon. E g y s z e r

Elenchus

actor.

privileg.

nobilit. com.

bejegyzs.

575.
1631.
II. Ferdinnd a Tth-csaldnak nemessget s, cmert ado
mnyoz.
E z armlis alapjn 1725-ben Tth Tams, Mihly s A n d
rs nemessge Zempln megyben elismertetett.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elenchus

Zemplin. a 154/b. lapon. E g y s z e r

actor.

privileg.

nobilit. com.

bejegyzs.

576.
1632 janur 5.

Gyulafehrvr.

I. Rkczy Gyrgy Alscserntoni Cseh Istvnnak, feles


gnek Kelemen Erzsbetnek s gyermekeinek Benedeknek, J
nosnak s Andrsnak, lfszkelyeknek, nemessgei s cmert
adomnyoz.

Scutum videlicet militare coelestini


coloris, in cuius campo sive area homo
integer, amictu viridi indutus, equo candido insidens, hastam militarem sursum
porrectam, velis rubeis dependentibus te
nere conspicitur. Supra scutum galea
militaris clausa est posita, cuius certicem
diadema regium, gemmis et unionibus
variegatum exornat. E x cono autem ga
leae teniae sive lemnisci variorum colo
rum hinc inde defluentes, utrasque oras
seu margines ipsius scuti pulcherrime
ambiunt et exornant."
A cmerlers nem emlti, hogy a lovason srga csizma, ibo
lyaszn nadrg s vrssel blelt prmes kucsma van. A takark
szne jobbrl vrs-ezst, balrl kk-arany.
Kihirdettetett Szepsi-szknek 1634 mjus 1-n tartott
gylsn.
F g g pecst tredkvel.
577.
1632 mjus 3.
Gyulafehrvr.
I. Rkczy Gyrgy Vradi Keresri Mihlynak, az erd
lyi tltbla rnoknak s jegyzjnek, valamint testvreinek Ist
vnnak s Plnak, Thoroczkay Mihly tlmester ajnlatra
nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area Pegasus integer alis exentis (gy!) volitans, posterioribus
duobus pedibus dolium Diogenicum volutare, anteriorum dextro
nimirum calamum scriptorium, altero ensem evaginatum sustinere
conspicitur, Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam
contegit diadema regium, gemmis ac unionibus variegatum, cuius
spinis seu angulis tribus tres stellae micantes superhaerent. Ex cono
autem galeae teniae seu lemnisci variorum, hinc albi et rubri,
illinc vero flavi et coerulei colorum utrinque defluentes, oras seu
margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Bihar vrmegynek 1633 janur 3-n Vradon
tartott kzgylsn.
Egyszer, X X . szzadi msolat. Eredetije festett cmerkppel Brass
vros levltrban.
Gyrfs Tihamr, Cmereslevelek Brass vros levltrban. (Turul,
1909. vf. 110. 1.)

578.
1632 mjus 18.
II. Ferdinnd a Szontagh-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett 1660 janur 22-n Lipt s Szepes vrmegyk
ben. E kihirdetsrl Lipt megye 1660-ban bizonysglevelet ll
tott k i , melyet nemessge igazolsa cljbl Zontagh Lajos fia
Jnos fia Smuel Gmr megyben bemutatott.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a
Siebmacher, 643. I. 451. t.

79/b.

lapon.

579.
1632 jnius 17.

Bcs.

11. Ferdinnd Bedeghi Nyri Istvn szabolcsi fispnnak,


kir. ajtnll mesternek grfi rangot adomnyoz.
Cmeradomnyozs nem trtrit.
A z oklevl szvege az adomnyt nyert rdemeirl
kezkp emlkezik meg:

a kvet

Abavus . . . ipsius singularis foxtitudinis et militaris disciplinae peritissimus tempore felicis reminiscentiae Ferdinandi I-mi
Romanorum imperatoris et regis Hungariae, predecessoris et abavi
nostri honorandissimi, in expeditione illa, ubi serenissimo principi
Augusto electori Saxoniae contra Gulielmum Grunbachium, contra
imperatoriam dignitatem principumque s. R. i . ordines cum coniuratoribus flagitiosa molientem, sententia condemnationis et proscriptonis imperatoris ac coeterorum imperii ordinum uno consensu
aggravatum ob violatae caesareae maiestatis orhnen commissum,
sententiae promulgatae executio commissa exstitit, ad Gotham civitatem et fortalitium Thuringiae, ipso quidem factionis auctore
Grumbachio devictoi et duce Joanne Friderico captivo Viennam deducto, strenuo cordatoque duce digna specimina edens, cum certis
turmis equitatus Hungarici interfuit, ob quam quidem etiam rei
bene gestae memrim et meritum ea occasione eodemque tempore
domnium bonorum arcis Berench una cum titulo liberi baronatus
consecutus exstitit. Huius vero filius Laurentius, avus eiusdem, of
ficio supremi capitanei in praesidio Szolnok perfunges, adversus
perennes Christiani nominis hostes Turcas, obsidione cincto fortalitio, duritatem et pertinaciam obsidionis ferre pertaesi, ab universis

pene derelictus, ipse quoque in diram captivitatem hos;is devenit, et


multo tempore carceris et captivitas squallore confectus, tandem
tamen numinis auxilio propitiante opera custodis earcerum libertati
restitutus fit. Nec minus parens suus Paulus vestigiis praedecessorum suorum, laudatisque moribus insistens, militari conditioni
sese statim ab adolescentia addicens, initio quidem Agriae praefecturam equitum 50 adeptus est, ex quo postmoidum tyrocinio per
avum nostrum serenissimum Rudolphum itidem Romanorum imperatorem et regem Hungariae sanctae recordationis ad officium supremi capitaneatus praesidii Szendriensis promotus exstitit, recuperato deinde tempore aperti belli cum T u r c a gesti fortalitio
Fylek, capitaneus supremus eiusdem quoque loci positus, post
modum Agriensis quoque summus capitaneus constitutus fit, quo
quidem fortalitio Turcarum impera'tore valido exercitu et copiis
pene innumeris obsidione vallat, contra tantam tamque immanis
hostis potentiam exiguis etiristianorum praesidiariorum viribus pro
depellendo arcendoque hoste minus sufficientibus, adversarius potito
praesidio ipse quoque captivus abductus est, indeque ope divina
eliberatus, tempore expeditionis et conflictus illius ad campum
Keresztes, duce serenissimo Maximiliano archiduce Austriae commissi semper praesto adfuit et debita strenuaque militari duce
digna specimina edens, ad exitum usque eiusdem expeditionis sua
cum serenitate permansit, ob quae quidem strenue gesta gratiae et
clementiae suae demonstrationis (igy!) ipse Rudolphus impertor
declarare volens, in aliquam recompensam vei saltem signum gratorum et fidelium eiusdem servitiorum ac merrtarum praesidii et
fortalitii Varadiensis supremum capitaneatum, comitatuum praeterea regni plurium, Bihariensis nempe Szolnok, Kraszna et Mar
maros supremi comitatus officium eidem benigne donare, eodemque
decorare digna tus est, qui tandem capitaneus ibidem constitutus,
Turcarumque imperatore validis exercibus praesidium expugnare
intendente, cum reliquis pro defensione fortalitii legionibus militaribus isthuc collocatis strenue ac alacriter rem gerentibus, dei
muneri et clementiae id deferendo et praesidium in poteslate
Christianorum retentum est, ipse barbarus magnis cladibus
acceptis devictus et coniusus, ignominiose eidem abscedendum
obsidionemque solvere necessum fuerat, tandem et ipsmet (nempe
Stephanus) ab ephebis plne vestigiis et laudatis conatibus
praememoratorum antenatorum suioxum constanti voluntate et
impigro studio apud augustae domus Austriacae principes
quemadmodum aetate succrevit, ita etiam inserviendi et benc
merendi conamen reipsa conestari semper adnisus fit. Principio namque inter nobiles iuvenes serenissimi archiducis M a x i miliani Teutonici ordinis magistri enutritus, mox ad fratris eiusdem

Mathiae archiducis praecisoris ministerium assumtus exstitit, pcs.tmodum ab eodem ad digniorem conditionem cubicular aut camerarii promotus, ,penes quem quidem complures annos exigens, ferventibusque et durantibus apertis bellicis expeditionibus contra
iuratos ac perennes christiani nominis hostes Turcas sub auspiciis
et gloriosi et triumphantis imperatoris Romanorum et regis
Hunga
mri, gestis, utpote generli exercitus ductori ad latus manens,
diversis conflictibus et apertis proeliis, signanter autem in illo v i ctorioso et triumphante ccnflictu ad Albam Regalam commisso, obsidionibusque Budensi, Kanisiensi atque aliis bellicis periculis et
casibus adversis plurimum obnoxiis interfuit, inibiqtie strenuam
semper operm impendere non intermisit, prouti et novissime in
intestinis regni dissidiis, concitata per Transylvanos factione in
regni visceribus, in A . 1631 capitaneus supremus Kalloviensis praesidii existens, obsidionem fortiter toleravit, hostesque cum iactura
et gravi dispendio ipsos re'pressit et dimovit, salvo et integro conservato tam fortalitio ipso, quam etiam ab impressione hostili d i tionibus partium illarum tu'tis et securis redditis."
Kzirattr, 3805. fol. lat. II. kt. a 2528. lapon.
Siebmacher, 458. 1. 336337. t. I.

580.
1632 jlius 2. Bcs.
II. Ferdinnd Szeg Jnosnak, Plnak, Gergelynek, Mihly
nak s Pternek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1633 janur 31-n P e l scn tartott vlaszt gylsn.
Ezzel az armlissal Szeg Mihly s testvrei Gyrgy, A n d
rs, Istvn s Mrton, Ferenc fia Jnos s nhai Mrton fiai Ist
vn s Ferenc nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 33. lapon s u. ott az 5/b. lapon, mely
szerint e bizonysglevllel S z e g Mihly, Mrton, Andrs s J n o s is iga
zoltk nemessgket G m r vrmegyben.

581.
1632 jlius 9. Bcs.
II. Ferdinnd a Body-csaldnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett 1632 szeptember 7-n Gmr vrmegyben.

A kihirdetsrl szl bizonysglevllel Body Gergely fia Jnos


nemessgt Gmr megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 34/b.

lapon.

582.
1632 jlius 11.

Bcs.
1

II. Ferdinnd Vrazda dmnak, nvrnek Borblnak s


rokonnak Brhlovicz Mtysnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Scutum videlicet militare erectum,
lamina flava, a superiori dextro ad inferiorem sinistrum scuti latus oblique
ducta, in duos aequales partes divisum;
in quo quidem inferiori rubro ternae a l bae rosae, in superiori vero coeruleo scuti
campis pariformiter ternae candidae efflorescentes ordine locatae rosae visuntur, in dicta flava lamina oblique ducta,
sagitta, cuspide sursum directa, prominente. Scuto incumbentem galeam mili
tarem clatraam sive apertam, regio
diademate, integrum, naturaliter effigiatum pavonem eminentem, dextrorsumque
conversum proferente ornatam. A sum
mitate vero sive cono galeae laciniis seu
lemniscis, hinc coeruleis et flavis, illinc
autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus,
scutumque ipsum decenter exornantibus."
A cmerkp a lerstl szerkezetileg lnyegesen eltr, amenynyiben a pajzs nem jobbharnt, egy nyilat magban foglal p
lyval osztott, hanem hastott s a hegyvel felfel ll nyl a pajzs
jobb arany mezejben foglal helyet; a bal mez kkkel s vrs
sel vgott, fent is, lent is hrom-hrom fehr rzsval.
F g g pecsttel.

583.
1632 jlius 16.

Bcs.

II. Ferdinnd Rghi Gyrgynek, felesgnek Urbn Katalin


nak s testvrnek Lszlnak nemessget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum coerulei coloris, viridi


campo' in fundo stratum, supra quem integer leo fulvi coloris [divaricatis] posterioribus pedibus, totaque corporis mole arrecta
erecte stare, ore hiante, lingua rubicunda exerta, [cauda ad] dorsum elevata, anteriorum pedum sinistro ad rapiendum protenso,
dextro vero ternas fascinatas [sagittas cuspidi]bus sursum versas
fortiter intertenere dextrorsumque conversus esse visitur. Scuto
incumbentem galeam militarem clatratam sive apertam, regio
diademate, inguinetenus eminentem virum militarem, iuvenili forma
[effigiatum rujbraque tunica indutum, capite nigro pileo Hungarico
tecto, humero dextro columnam sustinentem proferente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc fla
vis et nigris, illinc vero coeruleis et candidis, in scuti extremitates
sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Esztergom vrmegynek 1634 mjus 27-n
Ujvrott s Nyitra vrmegynek 1693 augusztus 18-n U j - G a l gcon tartott kzgylsn, tovbb Tolna vrmegynek 1720 j
nius 4-n Szekszrdon tartott rszleges gylsn s Fejr vr
megynek 1725 mjus 11-n Szkesfehrvrott tartott kzgy
lsn.
Tolna vrmegynek 1733 j a n u r 10-n Simontornyn tartott
gylsn kiadott hiteles msolata, mely azutn G y r vrmegynek
jlius 4-n G y r t t lefolyt kzgylsn hirdettetett ki.

kz
1733

584.
1632.
II. Ferdinnd Dancs Jnosnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 34. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. az
5/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 12. oldalon.
Scutum: alae aquilinae ex corona eminentes et supraposita Stella.

585.
1632.
I. Rkczy Gyrgy Kllczy Jnosnak nemessget s cmert
adomnyoz.

Scut. brachium cataphractum caput Turcicum pugioni i n fixum tenens."


Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 23. oldalon.

586.
1632.
II. Ferdinnd Ktay Mihlynak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 65. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
11/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 23. oldalon.
Scut. Unicornis.

587.
1632.
II. Ferdinnd Major mskp Hegeds Istvnnak, Tamsnak
s Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 82/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
14/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 29. oldalon.
Scut. iuvenis ursum bombarda traiiciens.

588.
1632.
II. Ferdinnd Makay Pternek s Mihlynak nemessget s
cmert adomnyoz.
Scut. duae alae aquilinae e corona prominentes, in medio
Stella."
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 29. oldalon.

589.
1632.
II. Ferdinnd Mindszenthy Mtysnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 85. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


15. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 30. oldalon.
Scut. brachium frameae infixum caput tenens.

590.
1632.
II. Ferdinnd az Onady-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
1724-ben Onady Istvnt, aki ezzel az armlissal akarta ne
messgt bizonytani, Zempln megye a leszrmazs kimutat
sra utastotta.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 101. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
17/b. lapon. E . fj.

591.
1632.
II. Ferdinnd Polgr Mtysnak s finak Istvnnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 111 / b . lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 19/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 35. olda
lon. Sc. Pelicanus 3 pullos sanguine nutriens.

592.
1632.
II. Ferdinnd Vincze Jnosnak s fiainak Istvnnak, Ger
gelynek, Gyrgynek, Jnosnak, Mtnak s Mihlynak nemess
get s cmert adomnyoz.
E z armlis alapjn 1724-ben Vincze Istvn, Jnos s A n d
rs nemessge Zempln megyben igazoltatott.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 170. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331.


39. lapon. E . fj.

nobilit.

com.

fol. hung. a

593.
1633 februr

17.

Bcs.

II. Ferdinnd Tar Mtysnak, felesgnek Margitnak s fiai


nak Mihlynak, Jnosnak s Gyrgynek nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Borsod vrmegynek 1633 augusztus 18-n
nodon tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Tar Mihly fia Gyrgy fia Jnos nemes
sgt Gmr megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 34. lapon.

594.
1633 [februr

23.

Bcs].

II. Ferdinnd Sessy Mihlynak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Gryphus pedibus ad rapiendum protensis."
Levltr, Cmereslevelek,
Siebmacher, 578. 1. 411.

1832.

III. 15. a 40. oldalon.

t.

595.
1633 mjus 23.

Bcs.

II. Ferdinnd Flep (Phuelep) Benedek fleki kapitnynak,


felesgnek Szirky Zsfinak, gyer
mekeinek Istvnnak, Gyrgynek, M i
hlynak, Ilonnak s Erzsbetnek,
nvrnek Katalinnak s utbbi fiai
nak Jnosnak s Gyrgynek nemes
sget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare ere
ctum coelestini coloris, fundum eius
campo viridi interoccupante, in quo
vir militaris ferro indutus seu c a t a phractus utrisque pedibus erecte stare,
capite galea militari ornatus, dextra
manu frameam evaginatam, ad ictum
elevatam intertenere, sinistra vero

caput Turcicum gestare ad dextrumque scuti latus sese convertere


visitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam seu craticulatam, regio diademate, brachium humnum ferro indutum, sagittam manubriotenus intertenentem proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc candidis et rubris,
illinc autem flavis et coeruleis, is scuti extremitates sese passim
diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
A z oklevl lre festett cmerkp a lerstl annyiban eltr,
hogy a takark szne jobbrl kk-arany s balrl vrs-ezst.
Kihirdettetett Ngrd vrmegynek 1635 mrcius 12-n
Losoncon tartott kzgylsn.
F g g pecstje elveszett. A Nedeczky-csald

levltrban.

596.
1633 mjus 25.

Bcs.

II. Ferdind Tolvaj Gyrgynek s Csunyogh Jnosnak ne


messget s cmert adomnyoz.
Ezzel az armlissal Greg Mihly akarta nemessgt Gmr
vrmegyben igazolni.
Kzirattr, 3729. fol. lat. az 1/b.

lapon.

597.
1633 [mjus

28.

Bcs].

II. Ferdinnd Pekry Tamsnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit.
com.
Zemplin. a 108/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 19. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 35. oldalon.
Scut. gruis dextro pede Iapillum tenens, corona redimitus. Eszerint a ne
messgszerz unokja Istvn, fiaival Ferenccel, Jzseffel, Istvnnal s
Mihllyal egytt 1732-ben igazolta nemessgt.
Siebmacher, 490. I. 358.

t.

598.
1633 mjus 29.

Gyulafehrvr.

1. Rkczy Gyrgy Huszti Gyarmathy mskp Litertus


Sebestynnek s testvrnek Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in


cuius campo sive area homo integer, erecta statura, rubeo amictu
indutus, sinistra palmam portare, manu vero dextra calamum
scriptoirium tenere conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem
contegit diadema regium, variis margaritis et pretiosis unionibus
ornatum, a summitate vero galeae laciniae sive lemnisci, hinc inde
ad utramque scuti partm pulcherrime defluentes, illud decenter
ambiunt et exornant."
Szatmr vrmegye

levltrnak

1908

janur

20-n

kelt

hiteles

msolata.

599.
1633 jnius 7.

Bcs.

II. Ferdinnd Kapitny mskp Vargha Andrsnak, feles


gnek Hapsi Dorottynak, testvreinek Miklsnak s Istvnnak,
tovbb rokonnak Bres Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet nobilitare (gy! militare helyett) erectum
coerulei coloris, cuius fundum valida rupes interoccupat, in cuius
cacumine integra grus, sinistro pede innixa, erecte stare, dextro
vero lapillum sustinere, dextrorsumque conversa esse visitur. Scuto
incumbentem galeam militarem clausam, regio diademate alteram
gruem inferiori per omnia similem proferente ornatam. A summi
tate vero sive cono galeae laciniis et lemniscis, hinc flavis et rubris,
illinc autem coeruleis et albis, in scuti extremitates sese diffunden
tibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Borsod vrmegynek nodon tartott kzgy
lsn 1633 augusztus 5-n.
E g y s z e r , X X . szzadi msolat, festtet cmerkppel, mely a lers
utn kszlt. Az oklevl XVIII. szzadi m s o l a t a , melyrl az elbbi m s o
lat vtetett, dr. Vargha Zoltn fgimn. t a n r birtokban Budapesten.

600.
1633 [jnius 27.

Bcs].

II. Ferdinnd Illsy Gyrgynek s fiainak Istvnnak, M i k


lsnak s Gergelynek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench.
actor. privileg. nobilit.
Zemplin. az 58/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol.

com.

hung.

a 10/b. lapon. E . fj. Levltr, C'mereslevelek, 1832.

111. 15. a 21. olda

lon. Scut. stella supra tres praeruptas petras micans.


Siebmacher, Supplementband, 68. I. 45. t.

601.
1633 jlius 14.

Gyulafehrvr.

I. Rkczy Gyrgy Vradi Kalmr Istvnnak s testvrei


nek Jnosnak s Jakabnak, rgi nemessgket megerstve, c
mert adomnyoz.
Scutum videlicet militare
rubri coloris, in cuius planicie
sive area nisus, avis solers ac
strenua, unguibus compressis
gladium nudum gestare conspi
citur. Scuto incumbentem ga
leam militarem contegit diadema
regium, preciosis margaritis et
unionibus variegatum, ex cono
vero galeae teniae sive lemnisci
hinc inde ad utramque scuti
partm pulcherrime defluentes
illud decenter ambiunt et exornant."
A cmerlers nem emlti a takark szneit, melyek mint
a helyenknt elmosdott cmerkpbl ki lehet venni mindkt
oldalon kk-arany sznek.
F g g pecstje elveszett.

602.
1633 november 19.

Bcs.

II Ferdinnd Korik Gergelynek, felesgnek Ilonnak, gyer


mekeinek Jnosnak s Dorottynak, btyjnak Jnosnak s utbbi
fiainak Gyrgynek, Istvnnak s Miklsnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius campo viridi occupante, super quo leopardus naturali suo co-

lore effigiatus, ore hianti, lingua


rubea exerta, anterioribus pedibus,
dextro tres rosas rubras intra volam compressas interi'enere, sinistro
ad rapiendum protenso, posteriori
bus utrisque pedibus erecte stare,
caudaque sursum elevata, ad dex
trum scuti latus sese convertere
conspicitur. Scuto incumbentem ga
leam militarem apertam seu craticulatam, regio diademate, virum
militarem nigro pileo, viridi vste
indutum, cingulo rubro cinctum,
pubetenus eminentem, sinistra manu
latus fulcientem, dextra vero gla
dium evaginatum manubriotenus
compressum, ad ictum elevatum, fortiter intertenentem proferente
ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis,
hinc flavis et coeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti ex
tremitates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter
exornantibus."
Kihirdettetett Gmr vrmegynek Gmrn tartott kzgy
lsn 1634 szeptember 1 2 ( ? ) - n .
F g g pecsttel.

603.
1633 december 12.

Bcs.

l. Ferdinnd Koller (Coller) Kristf Jnosnak, felesgnek


Artner Borblnak s gyermekeiknek Jnos Ernhardnak s Mria
Borblnak nemessget s cmert adomnyoz.
A cmerlers kzlve az 1. k. 155156. lapjn C C L V I 1 I . sz.
alatt.
Kihirdettetett Sopron vrmegynek 1635 oktber 8-n U j kren tartott kzgylsn.
A nyitrai kptalannak 1788 december 4-n kelt trsban, melyben
a csald rszre 1591 jlius 13-n adomnyozott birodalmi cmereslevl
is t van rva (dmerlersa kzlve a II. k. 277. lapjn 474. sz. alatt).
A Malonyay-csald levltrban.

604.
1633 deember 30.

Bcs.

II. Ferdinnd Zahoriak Jnosnak, felesgnek Hanowiech


Krisztinnak s gyermekeinek Gyrgynek, Mrtonnak, Andrs
nak s Annnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare ere
ctum coelestini coloris, fundum eius
rupe concava, atque a parte leva praealta interoccupante, ex qua cervus
mediotenus eminens, anterioribus pe
dibus ad saltum dispositis, collo sa
gitta transfixo, capite ac cornibus
sursum elevatis, ore hianti, lingua ex
erta prosilire et ad dextram scuti par
tm oomversus esse visitur. Scuto in
cumbentem galeam militarem aper
tam, regio diademate, brachium hu
mnum ferro indutum, frameam evaginatam manubriotenus fortiter comprehendens, proferente ornatam. A
summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis
et coeruleis, illinc autem rubris et candidis, in scuti extremitates
sese passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornanti
bus."
Kihirdettetett Trencsn vrmegynek
kzgylsn 1634 februr 16-n.

Trencsnben

tartott

F g g pecsttel.
Siebmacher, 728. 1. 498. t. az itt kzlttl eltr cmert mutat.

605.
1633.
II Ferdinnd Eperjessy Jnosnak s Mihlynak nemessget
s cmert adomnyoz.
. . . C u m insignibus ciconiae in praerupta petra stantis et
sagittam dextro pede tenentis . . . "
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 40. lapon. E g y s z e r bejegyzs.


7. lapon. E . fj. Levltr,

U . ott,

Cmereslevelek,

1331. fol. hung. a

1832. III. 15. a 14. oldalon.

606.
1633.
II. Ferdinnd Hegeds Ferencnek, Jnosnak s Jnsnak,
nemessgket megerstve, cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. az 52. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 19. oldalon. Scut. brachium cataphractum flavum vexillum
tenens.

607.
1633.
II. Ferdinnd Kiss Andrsnak s fiainak Gyrgynek s Ist
vnnak nemessget s cmert adomyoz.
Kzirattr,

3623. fol. lat. Elench.

actor.

Zemplin. a 68. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit.

com.

U . ott, 1331. fol. hung. a

12. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 25. oldalon.
Oryphus 3 rosas tenens.

608.
1633.
II. Ferdinnd Klebecz Andrsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 25. oldalon. E . m.

609.
1633.
II. Ferdinnd Konczo Mihlynak, Jnosnak s Plnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623. fol. lat. Elench.

actor.

Zemplin. a 69. lapon. E g y s z e r bejegyzs.


1832. III. 15. a 25. lapon. E . m.

privileg.
Levltr,

nobilit.

com.

Cmereslevelek,

610.
1633.
II. Ferdinnd Kovcs Istvnnak s fiainak Andrsnak, Ger
gelynek s Istvnnak nemessget s cmert adomyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 71. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 26. oldalon. Scut. brachium frameam vibrans.

611.
1633.

;'

II. Ferdinnd Szakolyi Andrsnak, Zsigmondnak s Istvn


nak nemessget s cmert adomnyoz.
E z armlis alapjn Szakolyi Istvn 1724-ben Zempln me
gye nemesei kz flvtetett.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 134/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.


a 25. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 38. oldalon.
Sc. gruis sagitta per collum transfixa.

612.

1633.
II. Ferdinnd Szendrey Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 137/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 26. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 39. oldalon.
Brachium flavum vexillum tenens.

613.

1633.
II. Ferdinnd Tamasci Ferencnek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

actcr.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 149. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


30/b.

lapon, hol az armlis kelte rshibbl 1663-ra van tve. E . fj.

Levltr, Cmereslevelek,
vibrans.

1832.

III.

15.

42.

oldalon. Lupus acinacem

614.
1634 mrcius

3.

Bcs.

II. Ferdinnd Katona Pternek, felesgnek Dorottynak,


fiainak Istvnnak, Jnosnak s Mihlynak, Istvn felesgnek K a
talinnak, testvrnek Mihlynak nemessget s cmert adom
nyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1661 mjus 24-n tartott
tlszkn.
Ezt az armlist Katona Albert fiai Andrs, Jnos s Istvn
fia Mihly nemessgk igazolsa vgett Gmr megyben be
mutattk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 82/b. lapon.

615.
1634 mrcius

13. Bcs.

II. Ferdinnd Szentmiklsy Miklsnak, felesgnek Debrecziny Katalinnak, lenynak Katalinnak, testvrnek Szentmik-i
Isy N.-nek, felesgnek Ban Katalinnak s fiainak Mihlynak,
Plnak s Zsigmondnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megynek
Zemplnben tartott kzgylsn.

1634 szeptember 19-n

Ezzel az armlissal Szentmiklsy, helytelenl Kllay Pl,


Mihly s Istvn nemessgket Gmr megyben igazoltk.
'
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 32. lapon.

616.
1634 [prilis

4.

Bcs].

II. Ferdinnd Lnczy Istvnnak s Mihlynak nemessget


s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 77/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
13/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 27. oldalon.
Scut. brachium humnum viridem palmam gestans.
.

Siebmacher, 356. 1. 269. t.

617.
1634 [mjus

12.

Bcs].

II. Ferdinnd Benke Jnosnak, fiainak Mrtonnak, M i k


lsnak, Istvnnak s Ambrusnak, tovbb Gergelynek s fiainak
Istvnnak, Andrsnak s Jnosnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench.
actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 16. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
4. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. az 5. oldalon.
Scut. leo frameam vibrans.
Siebmacher, 55. 1. 44. t.
0

618.
1634 szeptember 10.

Bcs.

II. Ferdinnd Tth Gyrgynek, finak Andrsnak s test


vreinek Istvnak s Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1635 prilis 28-n Gmr megyben.
Ezzel az armlissal Tth Mrton s Jnos nemessgket
Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 10. lapon.

619.
1634 oktber

6. Ebersdorf

vra.

II. Ferdinnd Horvth mskp Tergochich Jnosnak s test


vreinek Pternek, Gyrgynek s Ilonnak nemessget s cmert
Scutum videlicet militare erectum,
coelestini coloris, fundum illius campo
viridi occupante, in quo integer leo, distentis posterioribus pedibus erecte stare
et cauda duplici a tergo elevata, ore h i ante, linguaque exerta effigiatus, anteriorum pedum sinistro scutum rotundum,
dextro vero. pede nudum acinacem intertenere et in dextram scuti partm conversus esse visitur. Scuto incumbentem ga
leam militarem craticulatam sive aper
tam, regio diademate, leonem alterum
mediotenus eminentem, alioquin inferiori
similem proferente ornatam. A summi-

tate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc coeruleis et
flavis, illinc vero candidis et rubris, in scuti extremitates sese pia
cid diffundentibus, illudque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Zala vrmegynek 1635 prilis 26-n Z a l a
egerszegen tartott kzgylsn s Vrasd vrmegynek 1744 j
lius 8-n Varasdon tartott gylsn.
F g g pecsttel, a T a r n y i - O s z t e r h u b e r - c s a l d levltrban.
v

620.
1634 december 19. Sopron.
II. Ferdinnd Dissy Mihlynak, atyjnak Imrnek, finak
Ferencnek s testvreinek Tamsnak, Jnosnak s Erzsbetnek
nemessget s cmert adomnyoz.
A z adomnyozs tnyt Dissy Mihly cmerkr folyamod
vnya rizte meg, a fenti napon kelt engedlyezsi zradkkal.
A folyamodvny aljra festett cmer ezsttel s kkkel vgott
pajzs fels mezejben a vgsi vonalbl kiemelked vrs ruhs
frfit brzol, jobbjban olajgat, baljban arany markolat,
hegyvel flfel irnyzott trt tartva, fejt hrom darutollal ke
stett fekete kucsma fdi; a pajzs als kk mezejben zld ala
pon tereblyes lombos ft mutat. A pajzsra illesztett, jobbrl kk
arany, balrl vrs-ezst takarkkal kestett korons rostlysisak dsze a pajzsbeli lombos fa.
Eredeti.
Siebmacher, 136. 1. 106. t. II.

621.
1634.
II. Ferdinnd Kozk Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. . actor. privileg. nobilit.
com.
Zemplin. a 72/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
13. lapon. E . fj. Levltr,, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 27. oldalon.
Scut. fulvus leo dextro frameam, sinistro 3 rosas tenens

622.

1634.

' /- .

II. Ferdinnd Munkcsy Gyrgynek nemessget s cmert


adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench.
actor. privileg. nobilit.
com.
Zemplin. a 87/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
15/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 31. oldalon.
Fulvus leo dextro pede frameam, sinistro 3 rosas tenens.

623.
1634.
II. Ferdinnd a Szaniszl-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Ezt az armlist 1727-ben Szaniszl Jnos nemessgnek b i
zonytsa vgett Zempln megyben bemutatta.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 135. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331.


25. lapon. E . fj.

Levltr, Cmereslevelek,

1832.

nobilit.

com.

fol. hung. a

III. 15. a 38. oldalon.

E . m.

624.
1635 janur

10. Sopron.

II. Ferdinnd Gyrgyi Gergelynek, felesgnek Barabs K a


talinnak s gyermekeinek Andrsnak s Benedeknek nemessget
s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in quo
integer cervus naturali suo colore effigiatus arrecta tota corporis
mole et velociter currenti similis, ad rupes sibi oppositas salire
atque ad dextram scuti partm conversus esse cernitur. Scuto in
cumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio dia
demate, corona alterum [cervum] inguinetenus eminentem, alioquin inferiori per omnia similem proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae [laciniis] seu lemniscis, hinc flavis et coeru
leis, illinc vero candidis et rubris . . . "

Kihirdettetett Vas vrmegynek 1635 mjus 21-n Szombat


helyen tartott kzgylsn.
E g y s z e r , kivonatos, hibs szveg, X I X . szzadi msolat.

625.
1635 janur

17. Sopron.

11. Ferdinnd Belleznay Ferencnek, felesgnek Stanchich


Honnak, gyermekeinek Jusztinnak s Zsfinak s unokatest
vrnek Belleznay Andrsnak, rgi nemessgket megjtva, c
mert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo interoccupante. in quo integer aurei coloris leo
distentis posterioribus pedibus erecte stare, et cauda sua duplici
a tergo elevata, ac ore patulo linguaque exerta effigiatus, anteriorum pedum sinistro ad rapiendum protenso, dextro vero nudam
frameam manubriotenus fortiter compressam intertenere, inque
dextram scuti partm conversus esse cernitur. Scuto incumbentem
galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, ex
eoque uvenem in viridi tunica mediotenus eminentem ac ferrea
casside tecum, manuum sinistra lumbis iniecta et ad dextram coronae partm conversum proferente ornatam. A summitate vero
sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc coeruleis et flavis,
illinc vero candidis et rubris, in scuti extremitates sese piacid dif
fundentibus, illudque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sopron vrmegynek 1635 mjus 7-n Ujkren tartott kzgylsn.
F g g pecsttel.
Siebmacher, 50. 1. 39. t.

626.
1635 janur

17. Sopron.

11. Ferdinnd Kkedy Mtnak, finak Ferencnek, fivrnek


i Blintnak, utbbi fiainak Istvnnak s Mihlynak, tovbb nv
rnek Erzsbetnek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, fundum illius
viridi campo occupante, in quo integer lupus, divaricatis posteriori-

bus pedibus, cauda ad dorsum reflexa,


ore hianti, lingua exerta, erecte stare,
pedum anteriorum sinistro ad rapiendum
protenso, dextro vero nudum gladium
vibrare et ad dextram scuti partm con
versus esse cernitur. Scuto incumben
tem galeam militarem craticulatam sive
apertam, regio diademate, brachium hu
mnum dextrum, rubra manica indutum,
gladium nudum vibrans proferente or
natam. A summitate vero sive cono ga
leae laciniis sive lemniscis, hinc flavis et
coelestinis, illinc vero coelestinis et can
didis, in scuti extremitates sese piacid
diffundentibus, scutumque ipsum decen
ter exornantibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1635 prilis 25-n Eper
jesen tartott kzgylsn.
T r e d e z e t t fgg

pecsttel.

627.
1635 janur 29.

Sopron.

II. Ferdinnd N a g y Pternek, felesgnek Szarka M a r g i t


nak s fiuknak Benedeknek, tovbb nvrnek Ilonnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius campo viridi interoccupante, in quo leo integer naturali colore
suo stare, cauda bifurcata a tergo
elevata, pede autem sinistro an
teriori ad arripiendum protenso,
dextro vero frameam vibrare, ore
hianti, lingua exerta in dextram
scuti partm conversus visitur.
Scuto incumbentem galeam milita
rem apertam, regio diademate, ex
eo griphum naturali suo similiter
colore effigiatum, mediotenus emi
nere, extensis alis, pedeque sini
stro aeque ad rapiendum protenso,
dextro vero suo sagittam prono
cuspide torquentem proferente or
natam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis seu lemniscis. hinc

flavis et coeruleis, inde vero rubris et albis, in scuti extremitatem


sese diffundentibus, illudque decenter exornatibus."
Kihirdettetett Sopron vrmegynek 1635 mjus 7-n U j kren tartott kzgylsn.
Veszprm v r m e g y e
merkppel, hrtyn.

XVII. szzadi

hiteles msolatban,

festett c

628.
1635 februr 3. Sopron.
II. Ferdinnd Sailer Jnosnak, felesgnek Katalinnak s
gyermekeinek Gyrgynek s Veroniknak nemessget s cmert
adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi monticulo occupante, in quo integer fulvus seu aureus
leo divaricatis posterioribus pedibus erecte
stare, ac cauda ad tergum reflexa et ore
hianti linguaque exerta effigiatus, anteriorum pedum sinistro ad rapiendum protenso,
dextro vero auream coronam ostentare et
gradienti similis ad dextram scuti partm
conversus esse cernitur. Scuto incumbentem
galeam militarem craticulatam sive aper
tam, regio diademate, inter duo cornua bubalina, hinc albo et rubro, illinc vero flavo
et nigro coloribus per mdium transversum
discriminata, alterum fulvum leonem, inguinetenus eminentem, anterioribus pedibus ad rapiendum protensis,
ac capite quoque aurea corona redimito, in reliquo inferiori conformem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae l a
ciniis seu lemniscis, hinc aureis et nigris, illinc vero argenteis et
rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum
decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sopron vrmegynek 1635 mjus 7-n tartott
kzgylsn.
F g g pecstje elveszett.

629.
1635 februr 7. Sopron.
II. Ferdinnd N a g y Andrsnak, felesgnek Dorottynak s
gyermekeinek Jnosnak, Miklsnak, Andrsnak, Plnak, Mtys
nak, Mrtonnak, Magdolnnak s Katalinak, rgi nemessgket
megerstve, cmert adomnyoz.

i
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, in quo integer fulvus leo distentis
posterioribus pedibus erecte stare et
cauda duplici a tergo elevata, ore hianti,
linguaque rubricunda exerta effigiatus,
anteriorum pedum sinistro ad rapiendum
protenso, dextro vero nudam frameam
manubriotenus compressam intertenere
et ad dextram scuti partm conversus
esse cernitur. Scuto incumbentem ga
leam militarem craticulatam sive aper
tam, regio diademate, in eoque pellicanum, alis expansis efformatum, ac ore
pectus suum vellicantem, ex eoque san
guine proprio emisso ternos pullos sustentantem proferente ornatam. A summi
tate vero seu cono galeae laciniis seu iemniscis, hinc coeruleis et
flavis, illinc vero candidis et rubris, in scuti extremitates sese pia
cid diffundentibus, illudque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sopron vrmegynek
kren tartott tlszkn.

1635 jnius 5-n U j -

F g g pecst tredkeivel.

630.
1635 februr

14.

Sopron.

II. Ferdinnd Hettey Blintnak, felesgnek Margitnak, fiai


nak Jnosnak s Ferencnek s testvrnek Hettey mskp Trk
Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi tricipiti monticulo interoccupante, in quorum intermedio
regium diadema locatum esse, ex eoque homo
pubetenus, rubra indutus vste Hungaricoque
pileo capite tectus eminere, ac manuum sinistra
caput Turcicum a membris (?) resectum,
dextra vero ensem manubriotenus fortiter com
pressum intertenere et ad dextram scuti par
tm conversus esse cernitur. Scuto incumben
tem galeam militarem craticulatam sive aper
tam, regio diademate, brachium humnum nu
dum ensem ostentans proferente ornatam. A
summitate vero seu cono galeae laciniis seu
lemniscis, hinc coeruleis et flavis, illinc vero

candidis et rubris in scuti extremitates sese piacid diffundentibus,


illudque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Vas vrmegynek 1635 prilis 23-n tartott
kzgylsn.
Fgg

pecsttel.

631.
1635 februr

27.

Bcs.

II. Ferdinnd Halligantz Mrtonnak s finak Mrtonnak


nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius campo seu quasi triiugi monticulo viridi interoccupante, super
quo integer leo fulvus, naturaliter effigiatus, posterioribus utrisque
pedibus erecte stare, cauda bifurcata ad tergum elevata, ore hianti,
lingua rubea exerta, anterioribus vero pedibus dextro gladium evaginalum, ad ictum elevatum, intra volam fortiter compressum intertenere, sinistro autem ad rapiendum protenso ad dextrum scuti l a
tus sese convertere, in superioribusque scuti angulis hinc sol, illinc
vero luna micare visuntur. Scuto incumbentem galeam militarem
apertam seu craticulatam, regio diademate, alterum leonem pubetenus eminentem, in reliquo inferiori per omnia similem proferente
ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis sive lenmiscis,
hinc flavis et coeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti
extremitates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter
exornantibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1636 december 15-n
Eperjesen tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1056. fol. lat. a 229232. lapon. Valsznleg azonos a
Kzirattr, 2513. fol. lat. 6. lapjn 1635 december 27. B c s kelet alatt k
zlt bejegyzssel, mely szerint az armlis 1636 december 16-n S r o s v r
megynek Eperjesen tartott kzgylsn hirdettetett ki. E feljegyzs sze
rint Haligancz Mrton az armlist 17254jen S r o s vrmegyben j r a be
mutatta.
Siebmacher, 219. 1. 172. t. Hallign alatt.

632.
1635 prilis

23.

Bcs.

II. Ferdinnd N a g y Gergelynek s testvreinek Andrsnak,


Gyrgynek s Ambrusnak nemessget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum


eius viridi campo occupante, in quo integer monoceros seu unicornis, iubis sparsis et cauda arrecta, naturali
suo colore effigiatus, posterioribus utris
que pedibus insistere, anterioribus vero sur
sum protensis, cornuque oblongo superficiem scuti attingente, prosilienti similis in
dextrum scuti latus conversus esse cernitur.
Scuto incumbentem galeam militarem crati
culatam sive apertam, regio diademate, alte
rum monoceroten, inguinetenus eminentem,
alioquin inferiori similem proferente orna
tam. A summitate vero sive cono galeae
laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeru
leis, illinc autem candidis et rubris, in scuti
extremitates sese passim diffundentibus,
scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Szatmr vrmegynek 1638 prilis 22-n tar
tott kzgylsn.
Fgg pecsttel.
633.
1635 jnius 8.

Gyulafehrvr.

I. Rkczy Gyrgy Hark Andrsnak s Mrtonnak, vala


mint Andrs fiainak Vajai Hark Plnak s Andrsnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in cuius
campo sive area brachium quoddam humnum humerotenus resectum,
e nubecula eminens, ensem evaginatum, quo caput Turcicum
transfixum est, sursum tenere visitur. Supra scutum galea mili
taris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis
atque unionibus decenter exornatum, ex quo iterum simile per
omnia priori brachium humnum exsurgere cernitur. Ex cono
vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde
defluentes, utrasque oras sive margines ipsius scuti ambiunt
pulcherrime et exornant."
Kihirdettetett Marosszknek
vsrhelyt tartott gylsn.
E g y s z e r , XVIII. szzadi

msolat.

1636 mrcius 20-n Maros

634.
1635 jlius 6.

Bcs.

II. Ferdinnd Chernl Smuelnek s testvrnek Gyrgynek


nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius viridi campo occupante, in quo integer flavus gryphus, ore
patulo et lingua rubicunda exerta, alisque expansis et cauda inter
pedes reflexa, naturaliter effigiatus, distentis posterioribus pedibus
erecte stare, anterioribus vero sinistro ad rapiendum protenso,
dextro vero viridem rubrae rosae efflorescentis ramusculum seu
culmum inter ungues fortiter compressum gestare, inque dextram
scuti partm conversus esse cernitur. Scuto incumbentem galeam
militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, inter duas
expansas alas aquilinas coeruleo et flavo coloribus diseriminatas,
pennas ab invicem aversas, amphoram, ex qua quini ramusculi
rubrae rosae dilatatis floribus et foliis virescentibus conspicui
eminent, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae
laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc autem candidis
et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque
ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Szepes vrmegynek 1636 janur 7-n Lcsn
tartott kzgylsn.
Tahi Antal, Sros vrmegye jegyzje ltal 1773 mjus 5-n Eperje
sen hitelestett msolat, festett emerkppel. Mellkelve az eredeti cmer
kr folyamodvny.
Siebmacher, 112. 1. 87. t.
635.
1635 jlius 6.

Bcs.

II. Ferdinnd Horvth Alihlynak, felesgnek Szepessy


Dorottynak s finak Mihlynak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare erectum in duas aequales, rubrum
et coeruleum campos divisum, fundum eius triiugi monticulo viridi
inferne existentem, super quo duo lilia alba exerescentia, in supe
riori vero parte griphus integer naturaliter tinctus, alis expansis,
ore hianti, lingua exerta, cauda demissa, anterioribus utrisque
pedibus arborem viridem gestare, ad dextrumque scuti latus sese
convertere visuntur. Scuto incumbentem galeam militarem aper-

tam, regio diademate, alterum griphum pubetenus eminentem,


inferiori per omnia similem proferente ornatam. A summitate vero
sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc rubris et candidis, illinc
autem flavis et coeruleis, in scuti extremitates sese passim diffuntentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Pozsony vrmegynek 1636 janur 12-n
Szempcen tartott kzgylsn.
E g y s z e r , X I X . szzadi, hibs szveg msolat.

636.
1635 jlius 6.

Bcs

II. Ferdinnd Pchy Gyrgy lubli helyettes harmincadosnak, lenyainak Mrinak, Zsfinak s Annnak, valamint test
vreinek Jnosnak s vnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius viridi monticulo occupante, in cuius vertice aureum diadema,
unionibus et margaritis aifabre ornatum locatum esse, ex eoque
candidus equus flavo seu deaurato capistro frenatus, anterioribus
pedibus sursum erectus, mediotenus eminere inque dextrum scuti
latus conversus esse cernitur. Scuto incumbentem galeam mili
tarem craticulatam sive apertam, regio diademate, integrum
candidum cygnum ceu olorem, expansis alis, naturaliter effigiatum,
rostro spicam sive crustam extortam stantem(l), in dextram scuti
partm conversum, eminentem proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis,
illnc autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese passim
diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Szepes vrmegynek 1635 oktber 22-n L
csn tartott kzgylsn.
Kzirattr, 97. fol. lat. III. k. 83. I. U . ott, 2278. fol. lat. II. k. a
7577. lapon.

637.
1635 jlius 10. Bcs.
II. Ferdinnd Ujhzy Jnosnak, testvreinek Jakabnak s
Mihlynak, valamint unokatestvreinek Jakabnak, Jnosnak s
Mrtonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1636 mjus 5-n tartott
kzgylsn.

Ezzel az armlissal Ujhzy Jakab fia Gyrgy fiai


s Dvid nemessgket Gmr megyben igazoltk.

Gyrgy

Kzirattr, 3729. fol. lat. a 18. lapon s u. ott a 12. lapon.

638.
1635 szeptember 5.

Gyulafehrvr.

I. Rkczy Gyrgy Alsszilvsi Parah Istvnnak s fiainak


Mihlynak s Pternek, nemessgket megerstve, cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area corona est deposita, ex qua ursus dimidius, naturali
colore depictus, erectim stare et hasta transfixus esse conspicitur.
Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit
diadema regium, gemmis et unionibus decenter variegatum, ex
oo.no vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde
defluentes, utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime
ambiunt et exornant."
Kihirdettetett az erdlyi rendeknek Kolozsvrott tartott gy
lsn 1636 februr 22-n s Hunyad vrmegynek Bcsiban tar
tott kzgylsn 1636 jnius 11-n.
E g y s z e r , X I X . szzadi msolat. Eredetije B e r n d Mikls kir. kz
jegyz birtokban volt

Htszegen.

639.
1635 oktber

10. Ebersdorf

II. Ferdinnd Falkoi Cseh dmnak,


megerstve, cmert adomnyoz.

vra.
rgi

nemessgt

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in quo


tria candida corda ligata invicem et quasi trigoni formm constituentia' depicta esse cernuntur. Scuto incumbentem galeam mili
tarem craticulatam sive apertam, regio diademate, inter duas alas
aquilinas, hinc albo et rubro, illinc vero flavo et coeruleo coloribus per mdium transversum diseriminatas, alia tria corda, infe
rioribus conformia eminentia proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis ec coeruleis,
illinc vero candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffuii
dentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
1

Kihirdettetett Borsod vrmegynek


Szendrn tartott kzgylsn.

1636

prilis

13-n

Kzirattr, 1056. fol. lat. a 4851. lapon s rviden 2513. fol. lat.
a 2/b. lapon, hol a kihirdets kelte prilis 12-re van tve, azzal a meg
jegyzssel, hogy ezt az armlist Falkoi Cseh A n d r s nemessgnek iga
zolsa cljbl 1725-ben S r o s megyben bemutatta.

640.
1635 oktber

15.

Bcs.

II. Ferdinnd Moravchik Jnosnak, felesgnek Plichtovich


Annnak s gyermekeinek Gyrgynek, Jnosnak s Annnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Sutum videlicet militare erectum coerulei coloris, fundum
illius late viridi campo occupante, in quo gryphus, alis expansis,
posterioribusque distentis, anterioribus vero eminus prolatis stare,
sinistro quidem scuto inniti, dextro vero strictum ensem vibrare
visitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam seu
apertam, regio diademate, gryphumque inferiori similem, dextro
ternas frugis spicas, sinistro vero vitem, folio viridanti ridentem et
botro dependenti rubeo fertilem tenentem, linguamque rubicundam
exerentem, umbilicotenus proferente ornatam. A summitate vero
sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc rubris atque albis,
illinc autem flavis et coeruleis, in scuti extremitates sese passim
diffundentibus, scutumque ipsum ambiendo decenter exornanti
bus."
A cimerkp a lerstl annyiban tr el, hogy a takark szne
jobbrl kk-arany, balrl vrs-ezst.
Kihirdettetett Nyitra vrmegynek 1637 jnius 23-n tartott
tlszkn.
F g g pecsttel, a b r Jeszenszky-csald
Siebmacher, 432. 1. 319.

levltrban.

t.

641.
1635 november 20.

Bcs.

II. .Ferdinnd Variassy Jnosnak s felesgnek Csata


(Chiata) Annnak, rgi nemessgket megerstve, cmert ado
mnyoz.

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum


eius viridi campo occupante, in quo integer fulvus leo arrecta
tota corporis mole ac ore hianti, linguaque rubicunda exerta et cauda
bifurcata villosa, ad tergum elevata,
naturaliter efligiatus, distentis poste
rioribus pedibus erecte stare, anteriorum vero sinistro ad rapiendum pro
tenso, dextro autem sagittam fuscinatam, spiculo sursum versam, inter
ungues fortiter compressam gestare et
gradienti similis ad dextrum scuti latus
conversus esse cernitur. Scuto incum
bentem galeam militarem craticulatam
sive apertam, regio diademate, virum
militarem cataphractum, pubetenus
eminentem, manuum sinistra lumbis
iniecta, dextra vero stricram vibrantem frameam, intuentique obversum proferente ornatain. A summitate vero sive cono galeae
laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc autem candidis
et rubris, in scuti extremitates sese passim diffundentibus, scutum
que ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Szatmr vrmegynek 1638 jlius 8-n B a t i zon tartott kzgylsn.
F g g pecsttel, a F a z e k a s - c s a l d

levltrban.

642.
1635 november 22.

Bcs.

II. Ferdinnd Mak Albertnek, felesgnek Torma Zsfi


nak, Imrnek s felesgnek Gazda Annnak, gyermekeinek L
rincnek s Plnak, utbbi felesgnek Bsa Annnak s ezek
gyermekeinek Gyrgynek s Orsolynak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek Szkroson tartott kz
gylsn. A kihirdets ideje nincs megemltve. Ezzel az armlis
sal Mak Boldizsr fiai Mak Mtys, Mikls, Albert, Gergely
s Mihly, unokatestvreikkel Mak Jnossal, Pllal s Gergelylyel nemessgket Gmr megyben igazoltk.

643.
1635 december 20.

Bcs.

II. Ferdinnd Mndy Plnak s fiainak Jnosnak, Istvnnak


s Tamsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, in duas per mdium transversum divisum partes, in cuius inferiori rubri coloris campo binae
candidae areae in trigoni specie asurgere, in superiori vero nigri
coloris scuti parte integer aureus gryphus, distentis posterioribus
pedibus et cauda inter pedes ad terram deflexa ac alis expansis .
oreque hiante et lingua rubicunda exerta effigiatus, ambobus anterioribus pedibus ad rapiendum protensis, gradienti similis ad
dextrum scuti latus tendere visitur. Scuto incumbentem galeam
militarem clausam, regio diademate, gryphum alterum, inguinetenus inter duas alas aquilinas, hinc quidem flavo et nigro, illinc
autem albo et rubro coloribus discriminatas, eminentem, alioquin
inferiori similem proferente ornatam. A summitate vero sive cono
galeae laciinis seu lemniscis, hinc flavis et nigris, illinc vero can
didis et rubris, in scuti exlTemitates sese diffundentibus, illudque
ambiendo decenter exornantibus."
Kihirdettetett Szatmr vrmegynek 1636 november 22-n
Csegldn tartott kzgylsn.
Szatmr vrmegye levltrnak 1910 december 27-n kelt hiteles
msolata.
644.
1635.
a Bthori-csaldnak nemessget s cmert

II. Ferdinnd
adomnyoz.
E nemeslevl alapjn Btori Jnos 1724-ben Zempln me
gyben nemessgt igazolni akarvn, leszrmazsa kimutatsra
utasttatott.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg, nobilit. com.
Zemplin. a 13. lapon. Egyszer bejegyzs. U. ott, 1331. fol. hung. a
3/b. lapon. E, fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 4. oldalon.
)

!k'

.
r > v

.'"

645.

1635.

: I H

"'

'

'

, ';

. ,(

11. Ferdinnd Boross Mtysnak, fiainak Imrnek, Ferenc


nek s Lukcsnak, unokinak: Imre finak Mihlynak, Lukcs

fiainak Jnosnak s Mrtonnak, valamint unokatestvreinek M i


hlynak, Andrsnak s Istvnnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Kihirdettetett Szabolcs megyben.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 8. oldalon. E . m.

646.
1635.
II. Ferdinnd Juhsz Istvnnak, fiainak Istvnnak, Mihly
nak s Jnosnak s testvreinek Plnak, Benedeknek s Gyrgy
nek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. az 59. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
11. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 22. oldalon.
Scut. leo frameam vibrans.
Siebmacher, 276. 1. 208. t. II.

647.
1635.
II.Ferdinnd Kdr Mihlynak, Mrtonnak s msik Mihly
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 63. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
11. lapon. E . fj. Levltr, Cmeresleelek, 1832. 111. 15. a 22. oldalon.
Fulvus leo frameam vibrans.

648.
1635.
II. Ferdinnd Kovcsy Mrtonnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 72. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
13. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 27. oldalon.
E . m.

649.
1635.
I. Rkczy Gyrgy Miszly Istvnnak, a fejedelem els kul
csrnak s testvrnek Gsprnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum: Gruis supra scopulum vigilans, fasciculum clavium
pede tenens."
Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 30. oldalon.

650.
1635.
II. Ferdinnd Nagybnyai Jzsefnek s Lrincnek nemess
get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol. lat. Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 94/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fl. hung. a


16. lapon. E . fj.

651.
1635.
II. Ferdinnd Raglyi Andrsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr,

3623. fol. lat. Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 119. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


20/b. lapon. E . fj.

652.
1635.
II. Ferdinnd Rah Andrsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Leo strictum mucronem tenens."
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 36. oldalon.

653.
1635.
II. Ferdinnd Sary Mihlynak, Ferencnek, Gyrgynek s
Mrtonnak nemessget s cmert adomnyoz.
1724-ben Sary Istvn, aki Zempln megyben nemessgt
e cmeresnemeslevl felmutatsval akarta igazolni, a leszrma
zs bizonytsra utasttatott.
Kzirattr,

3623.

fol. lat. Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 125. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


22. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 38. oldalon.
E . m.

654.
1635.
II. Ferdinnd Sovry Mihlynak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 130. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
23. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 41. oldalon.
Scut. leo frameam vibrans.

655.
1635.
II. Ferdinnd a Szab- mskp Sztropkay-csaldnak ne
messget s cmert adomnyoz.
1724-ben Zempln megye Szab mskp Sztropkay Istvnt,
aki nemessgt e cmeresnemeslevl felmutatsval akarta iga
zolni, a leszrmazs bizonytsra utastotta.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin
133/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U. ott, 1331. fol. hung.
a 24/b. lapon. E . fj.
a

656.
1635.
II. Ferdinnd Szalay Jakabnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
A z adomnyozs

tnyt Fejr megynek

1744 augusztus
|S*

18-n Szkesfehrvrt kelt bizonysglevele rizte meg, mely sze


rint Szalay Jnosnak s trsainak, mint a cmerszerz leszrmazinak a nemessge elismertetett.
A bizonysglevl lre festett cmer kk mezben jobbra
fordult, kioltott vrs nyelv, ktfark, korons arany oroszlnt
brzol, kinyjtott mells lbakkal. A pajzsra illesztett, jobbrl
kk-arany, balrl vrs-ezst takarkkal kestett korons rostlysisak dsze a pajzsbeli alak nvekv helyzetben.
F e j r megynek
Siebmacher, 613.

1760 jnius 25-n kelt hiteles m s o l a t b a n .


1. 433.

t.

657.
1635.
II. Ferdinnd Tarczaly mskp Sovry Plnak s atyj
nak Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 149/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,


a 30/b.

lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

nobilit.
1331.

com.

fol. hung.

III. 15. a 42. olda-.

Ion. Scut. leo frameam vibrans.

658.
1636 februr

4.

Bcs.

II. Ferdinnd Esto Jnosnak, felesgnek Annnak, finak


Istvnnak, testvrnek Balzsnak s utbbi fiainak Gyrgynek
s Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi monticulo occupante, in quo ciconia naturali suo colore
effigiata sinistro pede insistere, dextro vero elevato lapillum tenere
ac in dextram scuti partm conversa esse cernitur. Scuto incum
bentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diade
mate, leopardum naturali suo colore effigiatum ac ore hianti et
lingua rubicunda exerta, caudaque a d tergum elevata, anteriorum
pedum sinistro raptui inhiantem, dextro vero tres fascinatas sagit
tas cuspidibus sursum versas tenentem, inguinetenus eminentem
proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis
seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc vero itidem coeruleis
et candidis, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque
ipsum decenter exornantibus."

Kihirdettetett Torna vrmegynek 1636 prilis 9-n tartott


kzgylsn.
Kzirattr, 1032. fol. lat. a 124126. lapon.

659.
1636 prilis 7. Bcs.
II. Ferdinnd Hlik Gyrgynek, Czelder Dnielnek, vala
mint Faber Jzsefnek s Boldizsrnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Gmr megynek 1636 mjus 14-n Tornn
tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Hlik Jnos s Czelder Salamon nemes
sgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat.

2/b. lapon.

Siebmacher, Supplementband, 67. 1. 44. t.

660.
1636 jlius 30.

Gyulafehrvr.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Nagyfalusi Krestely


Mrtonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini
coloris, in cuius campo sive area homo
quidam umbilicotenus rubris indutus vestibus, dextra gladium evaginatum, sinistra
vero manibus sursum erectis spicas tritici
tenere conspicitur. Supra scutum galea
militaris clausa est posita, quam contegit
diadema regium, gemmis unionibusque de
center exornatum, ex cono vero galeae
teniae sive lemnisci variorum colorum hinc
inde defluentes utrasque oras sive margi
nes ipsius scuti pulcherrime ambiunt et
exornant."
Az oklevl lre festett valsznleg utlag kszlt
cmerkp a lerstl nmileg eltr. A pajzsbeli alak zld hrmas
halom kzpsjbl n ki, fejt tollforgval elltott, nyusztpr-

mes vrs kalpag fedi, a sisakra helyezett koronbl virg s


tolldsz n ki, a takark szne jobbrl kk-arany, balrl vrs
ezst.
Kihirdettetett Kraszna vrmegynek Somlyn tartott kz
gylsn 1637 jnius 22-n.
F g g pecstje elveszett.

661.
1636 oktber

20.

Regensburg.

II. Ferdinnd Szab Demeternek, felesgnek Dorottynak,


testvreinek Pternek s Balzsnak, tovbb Tth Mtnak, Mr
tonnak, Lukcsnak, Mtysnak, Balzsnak, Jnosnak s Istvn
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Torna vrmegynek 1637 mrcius 4-n Gr
gn tartott vlasztszkn.
Ezzel az armlissal Tth Mtys fia Ferenc fia Mrton fia
Istvn nemessgt Gmr megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 27. lapon s rvidebb szveggel u. ott,
a 7/b. lapon, mely szerint ez armlissal T t h T a m s is igazolta nemes
sgt Gmr megyben.

662.
1636.
II. Ferdinnd Demjn Pternek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit.
com.
Zemplin. a 34/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. az
5/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 12. olda
lon. E . m.

663.
1636.
II. Ferdinnd Szilbczy Gergelynek, felesgnek Thury Ilo
nnak, gyermekeinek Ferencnek, Benedeknek, Katalinnak s E r
zsbetnek s testvrnek Gsprnak nemessget s cmert ado
mnyoz.

1726-ban Szilbczy Gergely finak Gergelynek fiai Smuel


s Gyrgy nemessgket Zempln vrmegyben ezzel az arm
lissal kvntk bizonytani, hivatkozva a nemessg gyakorlatra
s a leszrmazsra.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 141. lapon. E g y s z e r bejegyzs. L. ott, 1331. fol. hung. a


27/b.
lon,

lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.


hol

cmerszerz keresztneve

Gyrgy.

Scut.

III. 15. a 40.


monoceros

olda
arcm

tendens.

664.
1636.
II. Ferdinnd Trochnyi Istvnnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 155/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,

nobilit.

com.

1331. fol. hung.

a 32/b. lapon. E . fj.

665.
1637.
II. Ferdinnd Bogdnyi Andrsnak s Istvnnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Torna vrmegyben, melynek nemesi bizo
nytvnya Zempln megyben is be lett mutatva.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 21/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 7. oldalon. E . m.

666.
1637.
II. Ferdinnd
adomnyoz.

Genney Gsprnak

Levltr, Cmereslevelek, 1832.

nemessget

s cmert

III. 15. a 17. oldalon. E . m.

667.
1637.
II. Ferdinnd
adomnyoz.

Kntor Mihlynak

Levltr, Cmereslevelek, 1832.

nemessget

III. 15. a 23. oldalon.

elmert

E . m.

668.
1637.
II. Ferdinnd
adomnyoz.
.

Molitor Istvnnak

nemessget

cmert

Kihirdettetett Torna megyben.


Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

Zemplin. a 86. lapon. E g y s z e r bejegyzs.


15. lapon.

E . fj.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

U . ott, 1331. fol. hung. a

Levltr, Cmereslevelek, 1832.

III. 15. a 30.

olda

lon. E . m.

669.
1637.
II. Ferdinnd a Rubell-csaldnak nemessget
adomnyoz,
1731-ben az armlis kihirdetsrl Rubell
pln megytl nemesi bizonytvnyt kapott.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

cmert

Mihly Z e m

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 123/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.


J

2 1 / b . lapon. E . f]\ Levltr, Cmereslevelek, 1832.


dalon, hol cmerszerzkl Rubell Mihly

fia

III. 15. a 37. ol

Demeter

vannak meg

nevezve. E . m.

670.
1637.
II. Ferdinnd Szab
'adomnyoz.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Mtysnak

nemessget

s
1

Elench.

actor.

Zemplin. a 132/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs

privileg.
'

cmert
;

nobilit.
'.

com.

671.
1637.
II. Ferdinnd Szcs Plnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr,

3623. fol. lat. Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

a 145/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a 29. l a


pon. E . fj.

672.
16181637.
II. Ferdinnd Buzinkay Mrtonnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
|

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin. a 26. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a 4/b.
lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 9. oldalon. E . m.
Siebmacher, 93. 1. 74. t.

67a.
16181637.
II. Ferdinnd Helus Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltr, Cmereslevelek,

1832. 111. 15. a 20. oldalon. E . m.

674.
16181637.
II. Ferdinnd Kornalehotay mskp
nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623. fol. lat. Elench.

actor.

Hegeds
privileg.

Jakabnak

nobilit.

com.

Zemplin a 69/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.


a 12/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 26. ol
dalon. E . im

675.
16181637.
II. Ferdinnd Mszros Gyrgynek nemessget s cmert
adomnyoz.
Kzirattr,
Zemplin. a 84/b.

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

a 15. lapon, hol az armlis kelte 1616-ra van


Cmereslevelek,

privileg.

lapon. E g y s z e r bejegyzs.
1832.

U . ott,

tve.

nobilit.
1331.

E . fj.

com.

fol. hung.

Levltr.

III. 15. a 29. oldalon. Miles frameanr vibrans.

676.
16181637.
II. Ferdinnd a Palumbay-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Turc vrmegyben, melynek bizonysg
levele alapjn Palumby Jnos s Andrs nemessgt 1693-ban
Zempln megye elismerte.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

Zemplin. a 106/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.


lek, 1832.

privileg.

nobilit.

com.

Levltr, Cmeresleve

III. 15. a 34. oldalon. E . m.

677.
16181637.
II. Ferdinnd Szkely Jnosnak, Andrsnak
nemessgst s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 136/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,


a 25/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.

Istvnnak

nobilit.
1331.

com.

fol. hung.

III. 15. a 39. olda

lon, hol az oklevl kelte 1612(!)-re van tve. Sc. lupus erecte stans.
t

678.
1637 mjus 3.

Bcs.

III. Ferdinnd a Mihly-csaldnak nemessget s cmert


adomnyoz.
Ezzel az armlissal Mihly Lukcs, Mt, Pl, id. s ifj.

Lszl, Andrs, Benedek s Jnos nemessgket Gmr megy


ben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 39. lapon.

679.
1637 mjus 3.

Bcs.

III. Ferdinnd Pap mskp Orosz Jnosnak nemessget s


cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, coelestini coloris, fundum
illius viridi campo [occupante], in quo integer fulvus leo, divaricatis [posterioribus pedibus, cauda] ad tergum reflexa, anteriorum vero pedum sinistro ad rapiendum protenso, dextro vero
frameam evaginatam capulotenus fortiter compressisse eminere
[visitur. Scuto] incumbentem galeam militarem... [inferio]ri per
omnia similem, inguinetenus prominentem proferente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc
flavis et coeruleis, [illinc vero candijdis et rubris, in scuti extre
mitates..."
Kihirdettetett Borsod vrmegynek
Szendrn tartott kzgylsn.
Kzirattr,

1056.

fol. lat. a

167170.

1638 janur

24-n

lapon.

680.
1637 mjus 4.

Bcs.

III. Ferdinnd Gyarmati mskp Pap Mihlynak s Gyrgy


nek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius flumine interoccupante, in quo cygnus proprio delienatus
colore, natans visitur. Scuto incumbentem galeam militarem aper
tam, regio diademate, cygnum inferiori similem, stantem totum
proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis
seu lemniscis, hinc rubris atque albis, illinc autem flavis et coe
ruleis, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum
decenter exornantibus."
A cmerkp a cmerlerstl annyiban eltr, hogy ott a taka
rk szne jobbrl kk-arany s balrl vrs-ezst.

Kihirdettetett U n g vrmegynek 1638 februr 5-n N a g y kaposon tartott kzgylsn.


F g g pecsttel.
Siebmacher, 210. 1. 165. t, hol a t a k a r k szne a leirs szerint van
adva.

681.
1637 [augusztus

17.

Bcs].

III. Ferdinnd Kigyssy Istvnnak s Mihlynak nemess


get s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg.
nobilit. com.
Zemplin. a 67/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 12. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 25. olda
lon. E . m.
Siebmacher, 306. 1. 230. t. II.

682.
1637 augusztus

20.

Bcs.

III. Ferdinnd Szab Antalnak s testvrnek Benedeknek


nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1638 prilis 14-n Tolna megyben.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 2. lapon.,

683.,-..',

V: '..'>''

1637 december 5. Pozsony.


III. Ferdinnd nhai Pelsczi Urbn Miklsnak, Gergely
nek, Mrtonnak s Benedeknek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Torna megynek 1638 prilis 14-n Tornn
.tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Pelsczi Orbn Mikls fia Jnos fia
Mikls nemessgt Gmr megyben igazolta.
Kzirattr; 3729. fol. lat; 19. lapon.

684.
1637 december 24.

Pozsony.

III. Ferdinnd Simon Benedeknek s gyermekeinek Jnos


nak s Erzsbetnek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, in quo integer leo distentis poste
rioribus pedibus erecte stare, cauda bifurcata atque ad terguni
sursum elevata, ore hiante, lingua rubicunda exerta, anterioribus
vero utrisque pedibus evaginatum gladium fortiter gestare, ad
dextrumque scuti latus conversus esse visitur. Scuto incumben
tem galeam militarem clausam, regio diademate, virum militarem
genuumtenus eminentem, tunica rubra indutum ac pileo nigro
Hungarico tectum, manu dextra nudum similiter ensem ad ictum
quasi elevatum, sinistra vero caput Turcicum membris absectum
per comas tenentem proferente ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc
autem rubris et cinericiis, in scuti extremitates sese passim dif
fundentibus, illudque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Vas vrmegynek Szombathelyen tartott kz
gylsn 1638 prilis 26-n.
Mosn v r m e g y e levltrnak 1902

jlius 2-n kelt hiteles m s o l a

tban, festett cmerkppel. Eredetije Mosn v r m e g y e levltrban. M e g


van Alsfehr

megye

kznsgnek

1840

szeptember 6-n Nagyenyeden

kelt bizonysglevele, mellyel igazolja Simon


vre

Tth

mskp Finna Istvn s n

mskp K d r Anna nemessgt,

cmereslevelvel

melyet III. Ferdinnd fenti

s a leszrmazs kimutatsval igazoltak. A nemessg

bizonytk apja Simon Jnos, anyja Losdi Fekete M r i a ; utbbi apja pe


dig Losdi Fekete G y r g y , anyja Losdi Gyergyffy
B t h o r y Kristf nemestett meg
az I. ker. honvd b r s g n a k

1580

Anna volt, akiket

szeptember 4-n. A bizonysglevl

Budapesten, 1904

jlius 2 8 - n kelt hiteles

msolatban.
Lsd mg ldsy:

Cmereslevelek,

I.

k.

165.

1. C C L X X V .

szmot.

685.
1637 december 29.

Pozsony.

III. Ferdinnd Nagy Jnosnak s testvreinek Mihlynak,.


Annnak, Gergelynek, Istvnnak s Tamsnak, rgi nemessg
ket megerstve, cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum bipartite divisum, infe


riori siquidem parte instar tentorii coelestini coloris, fundum illius
viridi monticulo interoccupante, in
quo leo integer flavi coloris, distentis
posterioribus pedibus erecte stare,
anterioribus autem sinistro ad rapien
dum protenso, dextro vero evaginatum
gladium intertenere, fauce patulo,
lingua rubicunda exerta, [cauda ad
tergum] elevata, in cuius scuti superficie fluvii albo et rubro coloribus ad
utrumque angulum depicti cernuntur.
Scuto incumbentem galeam militarem
clausam, regio diademate, brachium
humnum tunica viridi indutum, nu
dum ensem fortiter plma com[pressum proferente] ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc co?lestinis et
flavis, illinc vero rubris et albis, in scuti extremitates sese passim
diffundentibus, illudque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sopron vrmegyben 1638-ban; mely napon,
az rs kopott volta miatt nem llapthat meg.
Fgg

pecstje elveszett.

686.
1637.
III. Ferdinnd Czombor Andrsnak
adomnyoz.
Levltr, Cimereslevelek, 1832.

nemessget s cmert

III. 15. a 11. oldalon. E . m.

687.
1637.
III. Ferdinnd Poch Tamsnak s fiainak Gyrgynek s
Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 111. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


19/b.

lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

lon. Scut. 3 rubrae rosae et 2 lilia.

1832.

III.

15. a 35. olda

688.
1637.
III. Ferdinnd Tds Jnosnak s fiainak Istvnnak, Mihly
nak, Gergelynek, Imre Plnak s Gyrgynek nemessget s c
mert adomnyoz.
Ezt az armlist Tds Istvn fia Gyrgy 1724-ben nemes
sgnek igazolsa cljbl Zempln megyben bemutatta.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 156. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,

1331.

nobilit

com.

fol. hung. a

33. lapon. E . fj.

689.
1638 februr

21.

Pozsony.

III. Ferdinnd Fldy Zsigmondnak s testvreinek Istvn


nak, Gyrgynek s Andrsnak, rgi nemessgket megjtva,
minthogy cmereslevelk az idk folyamn elveszett, cmert
adomnyoz.
A z adomnyozs tnyt Fldy Zsigmond cmerkr folya
modvnya rizte meg, a fenti kelettel elltott engedlyezsi zra
dkkal. A folyamodvnyra ragasztott cmerkp egyenesen ll
pajzs kk mezejben zld alapon gaskod, jobb fel fordul
ketts fark oroszlnt brzol, mely mells lbban kivont kar
dot tart, a pajzs fels jobb sarkban hatg arany csillagtl,
bal sarkban ezst flholdtl ksrve. A sisakdsz a pajzsbeli
oroszlnt kinv alakban mutatja; a takark szne jobbrl kk
ezst, balrl vrs-arany.
A z engedlyezsi zradk a sisakra nzve a kvetkez
megjegyzst tartalmazza: C o n c e s s i t . . . . cum galea communi".
E g y s z e r , X X . szzadi msolat, magyar fordtssal egytt; mell
kelve a folyamodvny fnykpe. Megvan a Szli Klmn m. kir. minisz
terelnk ltal 1902 jlius 17-n Budapesten kiadott nemesgmegerst
oklevl is. Itt a cimerlers a fentitl annyiban eltr, hogy a sisakdsz
oroszlnjt koronsnak mondja, a t a k a r k sznt pedig jobbrl kk
aranynak, balrl vrs-ezstnek. Rviden megemltve K z i r a t t r , 1056.
fol. lat. a 170171. lapon. U . ott, 3623. fol. lat. a 44/b. lapon.
U. ott, 1331. fol. hung. a 8. lapon s Levltr, Cmereslevelek, 1832. III.
15. a 16. lapon.

690.
1638 mrcius

7.

Pozsony.

III. Ferdinnd Malonyay Andrsnak, felesgnek Tajnay


Annnak s fiainak Andrsnak, Jnosnak s Gyrgynek nemes
sget s cmert adomnyoz.
.
Kihirdettetett Bars vrmegynek 1638 prilis 22-n K i s tapolcsnyban tartott kzgylsn.
Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, fundum illius
triiugi viridi monticulo occupante, in cuius intermedio a sinistro
scuti latere homo integer
[injdutus, framea cinctus, in sinistri
et medii monticulorum culmine utroque pede distento erecte stare
ac frameam evaginatam minaciter contra cignum naturo (gy!) colore
effigiatum, ex adverso in dextri et medii eorundem monticulorum
iugo, distentis similiter pedibus, alis expansis obluctantem visitur
vibrare. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam seu
apertam, regio diademate, coronatam naturi (gy!) coloris aquilam,
alis expansis volanti similem, in subsidium supranorati hominis adversus cygnum succurrentem proferente ornatam. A summitate vero
sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis, nigris et rubeis,
illinc vero albis et rubris, in scuti extremitates sese passim diffun
dentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Fgg

pecstje

csald iratai kztt.

elveszett,

a cmerkp

Mellkelve egyszer,

helyes res.

X X . szzadi

A Malonyay-

msolata.

691.
1638 mrcius

19. Pozsony.

III. Ferdinnd Nmeth Gyrgynek s testvreinek Jnosnak


s Mrtonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius triiugi viridi monticulo occupante, in cuius sinistro inferiori
iugo cervus, ore aperto et lingua exerta cornibusque eminentibus,
naturali suo colore effigiatus, inguinetenus eminere, anterioribus
vero pedibus arrectis, sinistro protenso, dextro vero viridem
colubrum intra bifidem ungulam compressum gestare, inque dextrum
scuti latus conversus esse ceernitur, in superiori dextro scuti angulo
sereno sole radiante. Scuto incumbentem galeam militarem craticu
latam sive apertam, regio diademate, alterum cervum inferiori per
omnia similem proferente ornatam. A sumnitate vero sive cono

galeae laciniis seu lemniscis, hinc rubris et candidis, illinc vero


coeruleis et flavis, in scuti extremitates sese passim diffundentibus,
scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1638 mjus 5-n Eperje
sen tartott vlasztszkn.
Kzirattr,

1056. fol. lat. a 187191.

lapon;

rviden

megemltve

2513. fol. lat. a 7. lapon, hol az armlis kelte mrcius 9-re van tve s
megemltettik, hogy vele Nmeth G y r g y nemessgt 1725-ben S r o s me
gyben igazolta.

692.
1638 mr eius 24. Pozsony.
111. Ferdinnd Nagy Gergelynek, testvrnek Mihlynak,
tovbb msik Mihlynak s Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Borsod vrmegynek 1640 janur 25-n
Szendrn tartott vlasztgylsn.
Ezzel az armlissal Nagy Antal fia Istvn, Istvn fia Ferenc
s Jakab fia Pter nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 81/b. lapon.

693.
1638 mrcius 24. Pozsony.
111. Ferdinnd Pramer Mihlynak, felesgnek Reichart Bor
blnak s testvreinek Andrsnak s Erzsbetnek, rgi nemes
sgket megerstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, lineis perpendicularibus,
per mdium in formm crucis transversum ductis quadripartite
divisum, in cuius quidem inferioribus, utrisque rubris scuti areis,
dextra clypeus militaris atri coloris erectus, sinistra vero ternae
candidae laminae iusto ab invicem intervallo locatae, obliquo
curvamine assurgentes prominere, in superioribus vero scuti campis,
dextro utpote candido regium diadema in medio locatum esse, in
sinistro autem, videlicet nigro, integer fulvus unicornis, cornu eximie
oblongo, cauda in tergum erecta ct iubis sparsis, ac anterioribus
pedibus sursum protensis effigiatus, posterioribus divaricatis
insistens, prosilienti similis ad dextrum scuti latus tendere cernitur.
ni

Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate,


inter duo cornua bubalina flavo, candido, rubro et nigro coloribus
per mdium discriminata, alterum unicornem eminentem, alioquin
inferiori per omnia conformen proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc candidis et rubris,
illinc autem flavis et nigris, in scuti extremitates sese passim
diffundentibus, illudque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sopron vrmegynek 1639 janur 18-n U j kren tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1056. fol. lat. a 195198. lapon; rviden u. ott, 2513.
fol. lat. a 3/b. lapon, azzal a megjegyzssel, hogy az armlisnak 1639 ja
nur 18-n kelt hiteles m s o l a t a S r o s megyben 1725-ben bemutattatott.
U . ott, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nob. com. Zemplin. a 114.
lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a 20. lapon. E . fj.
Levltr, Cimereslevelek, 1832.

III. 15. a 36. oldalon. E . m.

694.
1638 mrcius 26.

Pozsony.

III. Ferdinnd Pereszlny Jnosnak s testvreinek Plnak


s Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
occupante, in quo integer lupus, distensis poste
rioribus pedibus, erecte
stare,
c a u d a sursum elevata, anterioribus
v e r o pedibus sinistro ad rapiendum
protenso, dextro autem tria lilia
candida
gestare, ad dextrumque
scuti latus conversus esse visitur.
Scuto incumbentem galeam milita
rem craticulatam sive apertam,
regio diademate, lupum alterum
mediotenus eminentem, alioquin
inferiori per omnia similem profe
rente ornatam. A sumimtate vero
sive cono galeae laciniis seu lemni
scis, hinc flavis et coeruleis, illinc
vero rubris et c[andid]is, in scuti
extremitates sese passim diffun
dentibus, illudque decenter exor
nantibus."

eius virdi c a m p o

Kihirdettetett Nyitra vrmegynek 1638 december 14-n tar


tott kzgylsn.
Tredezett fgg pecsttel, a B o r o n k a y - c s a l d

levltrban.

695.
1638 mrcius 28.

Pozsony.

III. Ferdinnd Bruckner Gsprnak, felesgnek Prunck


Anna Zsfinak s fiainak Jnos Henriknek s Keresztlynek ne
messget s cmert adomnyoz.
Scutum
videlicet militare
erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo interoccupante,
in cuius intermedio leo fulvus et
integer, distensis posterioribus pe
dibus, anterioribus vero dextro
gladium evaginatum capulotenus
unguibus fortiter comprehensum
minaciter vibrare, sinistro vero
lilium candidum tenere, ore patulo,
lingua rubicunda exerta, cauda
sursum elevata, erecte stare, ad
dextrum scuti latus conversus esse
visitur. Scuto incumbentem galeam
militarem apertam, regio diade
mate, humnum brachium cataphractum, tria lilia candida vola
comprehensa ostentans, proferente
ornatam. A summitate vero sive;
cono galeae laciniis seu lemniscis,
hinc flavis et coeruleis, illinc vero
rubris et albis, in scuti extremita
tes sese passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornan
tibus."
A cmerkp a lerstl annyiban tr el, hogy az oroszln
hrmas halmon ll.
Kihirdettetett Pozsony vrmegynek
Samarjn tartott kzgylsn.

1640 februr

13-n

F g g pecstje elveszett. A cmerkp ki van v g v a s az oklevlhez


kln mellkelve.

696.
1638 jnius 9.

Bcs.

III. Ferdinnd Szeg Gergelynek s fiainak


vnnak, Mrtonnak s Gyrgynek nemessget
mnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1638
Pelscn tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Szeg Pter s testvrei
dor nemessgket Gmr megyben igazoltk.

Mtysnak, Ist
s cmert ado
augusztus

9-n

Gyrgy s Sn

Kzirattr, 3729. fol. lat. a 33, lapon s u. ott, az 5/b.

lapon, mely

szerint ezzel az armlissal Szeg Gergely is igazolta nemessgt G m r


megyben. U . ott a nemessgszerz egyik fia nem G y r g y , hanem Gergely.

697.
1638 jnius 19.

Bcs.

III. Ferdinnd Kapczy Tamsnak, felesgnek Csap Ilon


nak s testvrnek Kapczy Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Abauj vrmegynek 1629 (gy! 1639 helyett)
oktber 3-n Gncn tartott tlszkn.
E kihirdetsrl szl nemesi bizonytvnyt Kapczy Pter
nemessge bizonytsa vgett Gmr megyben bemutatta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 19/b. lapon.
Siebmacher, Supplementband, 74. 1. 49. t.

698.
1638 jnius 28.
III. Ferdinnd Ivanich
adomnyoz.

Tamsnak

Bcs.
nemessget

cmert

Scutum videlicet militare ere


ctum albi coloris, fundum illius viridi
campo late occupante, in quo integer
niger ursus, gradienti instar, ore lilium
cum dilatatis tribus floribus gestare,
in summitate vero scuti aurea stella
rutilans visitur. Scuto incumbentem
galeam militarem craticulatam sive
apertam, regio diademate, alium ursum
inferiori per omnia conformen [umbili]cotenus eminentem proferente orna
tam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis seu lemniscis, hinc
flavis et coeruleis, illinc vero candidis
et rubris, in scuti extremitates sese
diffundentibus,
scutumque
ipsum
decenter ac venuste xornatibus."
Kihirdettetett a horvt-szlavn rendeknek Varasdon 1640
november 22-n s Vrasd vrmegynek 1779 szeptember 16-n
tartott kzgylsn.
F g g pecstje elveszett.

699.
1638 jlius 18.

Prga.

III. Ferdinnd Hricsovszky Jnosnak, felesgnek Gbris


Katalinnak s gyermekeinek Jnosnak, Mtysnak s Katalinnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, in tres areas seu partes
divisum, intermedia portion coerulei coloris, a mdia superna
scuti parte lineis oblique in scuti latra sese demittentibus trigoni
formm effigiante, fundum illius eminenti et praecipiti petra occu
pante, in cuius cacumine candida columba utrisque pedibus
insistere ac alis expansis et ad dextram scuti partm [conversa
esse] cernitur, duabus residuis, in superna scuti region utrinque
pariter trigoni formm constituentibus albi coloris portionibus
singulae flavae rosae efflorescentes sitae sunt. Scuto incumbentem
galeam militarem craticulatam sive [apertam], regio diademate,
candidum cygnum, alis expansis et rostro viridem olivae ramum
tenentem ac ad dextrum scuti latus conversum eminentem profe
rente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu

lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc vero candidis et rubris, in


scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter
exornantibus."
Kihirdettetett Trencsn vrmegynek
tartott kzgylsn.
Kzirattr, 3806. f o l . lat. a 2 2 4 2 2 5 .

1638 janur

lapon.

Rviden

18-n

megemltve

L e v l t r , C m e r e s l e v e l e k , 1832. 111. 15. a 2 1 . o l d a l o n .


S i e b m a c h e r , 67. 1. 44. t.

700.
1638 szeptember 3.

Prga.

III. Ferdinnd Mihly Mtnak, testvreinek Lukcsnak,


Andrsnak s Orbnnak, valamint unokatestvrnek Mihly M
tnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1639 mrcius 19-n Gmr megyben.
Ezzel az armlissal Mihly Gspr, Jnos s Pter nemess
gket Gmr megyben igazoltk.
K z i r a t t r , 3729. f o l . lat. a 4. l a p o n .

701.
1638 [december 14.

Bcs].

III. Ferdinnd Erdlyi Miklsnak s fiainak Plnak, Istvn


nak, Imrnek, Gergelynek, Jnosnak, Andrsnak s Blintnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

f o l . lat.

Elench.

actor.

Z e m p l i n . a 40. l a p o n . E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit.

com.

U . ott, 1331. f o l . h u n g . a

7. l a p o n , h o l a c m e r s z e r z keresztneve A n d r s . E . fj. Levltr, C m e


reslevelek, 1832. III.

15. a 14. o l d a l o n . S c u t . v i r

P o l o n u s f a c e m tenens, s

u. ott A n d r s k e r e s z t n v v e l : S c u t . miles r u b r u m v e x i l l u m tenens.


S i e b m a c h e r , 157. 1. 124. t. III.

az itt lerttl eltr cmerrel.

702.
1638.
III. Ferdinnd Csnyi Gyrgynek s Istvnnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Scut. v i r ferocem l u p u m t r a n s f i g e n s . "
Levltr, C m e r e s l e v e l e k , 1832. III.

15. a 9. o l d a l o n .

703.
1638.
III. Ferdinnd
adomnyoz.

Cserpy Gyrgynek nemessget s cmert

Scut. viridis arbor supersedente


tenente."

columba

ramum

olivae

Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 10. oldalon.

704.
1638.
III. Ferdinnd Iratossy Jnosnak s gyermekeinek Mihly
nak, Jnosnak, Plnak, Istvnnak, Jzsefnek s Zsuzsannnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Scut. viridis arbor supersedente
tenente."

columba

ramum

olivae

Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 22. oldalon.

705.
1638.
III. Ferdinnd a Kiss-csaldnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
E z armlis alapjn Kiss Pter 1724-ben Zempln megye ne
mesei sorba felvtetett.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elencn. actor.
Zemplin. a 68. lapon. Egyszer bejegyzs.

privileg.

nobilit. com.

706.
1638.
III. Ferdinnd Mik Jnosnak nemessget s cmert
mnyoz.

ado

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin. a 85. lapon. Egyszer bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
15. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 30. oldalon.
Scut. leo frameam vibrans.

707.
1638.
III. Ferdinnd Nagy Jnosnak, Istvnnak s Miklsnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 93/b. lapon. Egyszer bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 32. oldalon. Leo frameam vibrans.

708.
1638.
III. Ferdinnd Nagy Plnak s Jnosnak nemessget s c
mert adomnyoz.
Gruis pede lapidem tenens."
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 32. oldalon.

709.
1638.
III. Ferdinnd a Nagy-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
E z armlis alapjn Nagy Gyrgy fia Jnos fia Jnos fia J
nos s unokatestvre Gyrgy fia Andrs fia Ferenc 1724-ben
Zempln megytl nemesi bizonytvnyt nyertek.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor.
Zemplin. a 94/b. lapon. Egyszer bejegyzs.

privileg.

nobilit.

com.

710.
1638.
III. Ferdinnd Szab-Kovcs Jnosnak, Andrsnak, Gyrgy
nek s Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 134. lapon. Egyszer bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
24/b. lapon. E . fj.

711.
1638.
III. Ferdinnd Szab Lszlnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr,

3623.

tol. lat. Elench.

Zemplin. a 132/b. lapon. E g y s z e r

actor.

privileg.

nobilit.

com.

bejegyzs.

712.

1638.
III. Ferdinnd Tth mskp Nagy Mtysnak, Demeternek
s Mrtonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623. fol. lat. Elench.

actor.

Zemplin. a 154. lapon. E g y s z e r bejegyzs.


32/b.

privileg.

nobilit.

com.

U . ott, 1331. fol. hung. a

lapon. E . fj.

713.
1639 februr

6.

Segesvr.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Krsi Mt tinak


Mrton deknak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive arca versus superiorem scuti parfm columba alba, instar
volantis, expansis alis depicta esse, rostroque virentis olivae ramulum gestare, in
fundo vero sive ab ima scuti parte brachium
humnum forficem sartoream manu comprehensam expansamque tenere visitur. Supra
scutum galea militaris clausa est posita,
quam contegit diadema regium, gemmis et
unionibus decenter exornatum, super quo
itidem brachium humnum praenotato per
omnia simile, similiter alteram forficem
expansam, manu comprehensam tenere visi
tur. E x cono autem galeae teniae sive
lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque oras seu
margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
A takark szne jobbrl vrs-ezst, balrl kk-arany.

Kihirdettetett Kolozs vrmegynek Kolozsvrt tartott tlszkn 1639 jnius 15-n.


F g g pecstje elveszett.

714.
1639 mrcius

24.

Bcs.

III. Ferdinnd Csk Plnak, felesgnek Borblnak s test


vreinek Csk Miklsnak, Jnosnak, Istvnnak, Albertnek, Pter
nek, Gyrgynek s Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1640 janur 9-n Pelscn tartott kzgylsn.
E z z e l az armlissal Csk Pl fiai Pter s Albert, Tams
fia Gergely, Pter fia Pter s Gergely fia Jnos nemessgket
Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 39. lapon.

715.
1639 mrcius

24.

Bcs.

III. Ferdinnd Tsir Gyrgynek, felesgnek Czipk Dorotytynak, finak Jnosnak, testvreinek Mihlynak s Pternek,
valamint gyermekeiknek Istvnnak s Pternek nemessget s c
mert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1639 mjus 30-n Pelscn tartott tlszkn.
Ezzel az armlissal a nemessgszerz Tsir mskp Kovcs
Gyrgy fia Mrton fia Istvn, Pter fia Mihly fia Gergely s
Istvn fia Jnos nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat.

33. lapon s u. ott, az 5/b. lapon.

716.
1639 prilis 5. Bcs.
III. Ferdinnd Borbly Mrtonnak s testvreinek Plnak,
Mihlynak, Jnosnak s Mrtonnak nemessget s cmert ado
mnyoz.

Scutum videlicet militare erectum albi coloris, fundum illius


viridi campo occupante, in quo cervus naturaliter effigiatus, arrecta
tota corporis mole erecte stare, virentemque uvae botrum ore
tenens, ad dextram scuti partm conversus esse cernitur. Scuto
incumbentem galeam militarem clausam, regio diademate, duo
cornua cervina arrecta proferente ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc quidem flavis et coeruleis,
illinc autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese passim
diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1639 jlius 13-n Eperje
sen tartott pecstel szkn.
Kzirattr, 1056. fol. lat. a 206210. lapon. Rviden megemltve
2513. fol. lat. a 8. lapon, mely szerint az armlis a csald ltal 1725-ben
Sros megyben jra bemutattatott.
717.
1639 prilis 7.

Bcs.

III. Ferdinnd Nmeth Jnosnak, felesgnek Kirly Z s u


zsannnak, lenynak Erzsbetnek s testvrnek Istvnnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, linea in formm crucis
ducta quadripartite divisum, in quibus quidem superiori dextra et
inferiori sinistra scuti rubris areis singula brachia humana cataphracta locata et extensa cum nudis acinacibus esse cernuntur. In
superiori porro sinistro et inferiori dextro flavis scuti campis acuminatim sese attingentibus singulae bicipitis nigrae aquilae
medietates designatae esse conspiciuntur. Scuto incumbentem
galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate,
candidum equum rubro freno ornatum, mediotenus eminentem
proferente ornatam. A sumimtate vero sive cono galeae laciniis
seu lemniscis, hinc flavis et nigris, illinc candidis et rubris, in scuti
extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exor
nantibus."
Kihirdettetett Gyr vrmegynek Gyrtt tartott rszleges
gylsn 1639 jnius 25-n.
Egyszer, XIX. szzadi msolat. Folytatlagosan hozzrva Gyr
vrmegynek 1744 mrcius 27-n Gyrtt kiadott nemesi bizonysglevele
Nmeth Gyrgy rszre.

718.
1639 mjus 16.

Bcs.

111. Ferdinnd Sznthay Mtysnak, rgi nemessgt meg


erstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, in quo albus monoceros, currenti
similis, cauda elevata, iubaque dispersa ac ad dextrum scuti latus
conversus esse visitur. Scuto incumbentem galeam militarem crati
culatam sive apertam, regio diademate, virum militarem pubetenus
eminentem, cataphractum et galea tectum, manuum sinistra tres
sagittas cuspidibus sursum versas, dextra vero extensum arcm
fortiter compressum proferente ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc
autem rubris et candidis, in scuti extremitates sese passim diffun
dentibus, illudque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sros megynek 1696 oktber 4-n Eperjesen
tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1056.

fol. lat. a 103106. lapon.

719.
1639 mjus 22.

Gyulafehrvr.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Hidvghi Istvn gyalui


prdiktornak, felesgnek Szab Zsfinak s fiainak Mrton
nak s Istvnnak, rgi nemessgket megerstve, cmert ado
mnyoz.
Scutum
videlicet triangulare
coelestini coloris, in cuius campo sive
area altare deo sacratum, cui homo
integer vste sacerdotali indutus,
aperto capite, flexisque
genibus
accumbere ac instar precantis compositas manus ac oculos ad sydera
levasse cernuntur. Scuto incumbit
cassis, diademate regio ornata, extre
mitates vero teniae sive lemnisci va
riorum colorum, hinc inde defluentes
pulcherrime ambiunt et exornant."

A cmerkpen a takark szne jobbrl vrs-ezst, balrl


kk-arany.
A z oklevl kiemeli a cmerszerznek a theologia s philosophia tern val tudomnyossgt s megemlti, hogy az ado
mny elnyersben Csulay Gyrgy, a fejedelem udvari lelksze
jrt kzbe.
Kihirdettetett Kolozs vrmegynek 1640 mrcius 14-n tar
tott tlszkn.
F g g pecstje elveszett.

720.
1639.

Bcs.

111. Ferdinnd Berchny Imrnek bri rangot s cmert


adomnyoz.
Scutum coeruleum, rubro cruce quadripartitum, in singulis
areis coeruleis singulas rubras cruces. Ex galea unicornis. Laciniae
flavae et coeruleae, albae et rubrae."
Kzirattr, 227. fol. lat. a 106. lapon.
Siebmacher, 56. 1. 45. t.

721.
1639.

III. Ferdinnd Kozma Mtysnak s finak Mtysnak ne


messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,
Zemplin.

a 72/b.

a 13. lapon, hol

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,


a

cmerszerz keresztneve Mihly.

Cimereslevelek, 1832.

nobilit.

1331.

E . fj.

com.

fol. hung.
Levltr,

III. 15. a 27. oldalon. Scut. leo, dextro pede clavam

militarem tenens.

722.
1640 [prilis

20.

Bcs.]

III. Ferdinnd Reska Jnosnak s testvreinek Imrnek, J


nosnak s Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench.
actor. privileg. nobilit.
com.
Zemplin. a 121/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 21. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 36. olda
lon. Scut. cervus ore viridem ramum tenens.
-'
Siebmacher, 540.

1. 388. t.

. . . . . .

723.
1640 mjus 11.

Gyulafehrvr.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Szentsimoni Veress


Mihlynak, a fejedelem szkely lovasai vezetjnek s gyerme
keinek Istvnnak, Jnosnak, Pternek s Plnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area homo quidam equi subnigro insidens, lorica cassideque
indutus, sinistra frenum arripere, dextra vero manuum sarculum
deauratum sursum tenere, exercitumque tamquam dirigere visitur.
Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit
diadema regium, gemmis atque unionibus exornatum, ex cono vero
galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes,
utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et
exornant."
Kihirdettetett Csk, Gyergy s Kszon szkely szkeknek
Cskszeredn tartott gylsn 1640 november 14^n.
E g y s z e r , X I X . szzadi msolat, Bldi Istvn gyjtemnybl. Ere
detije 1885-ben Veress Menyhrt birtokban volt Marosvsrhelyt.
Siebmacher. Siebenbiirger Adel, 254. 1. 188. t.

724.
1640 mjus

12. Bcs.

III. Ferdinnd Ghimesi Forgch dm ngrdi fispnnak,


szcsnyi fkapitnynak, cs. tancsosnak s Ghimesi Forgch
Jnos Zsigmond borsodi fispnnak, cs. kamarsoknak, grfi
rangot adomnyoz.
Cmeradomnyozs nem trtnt.
A z oklevl szvege az adomnyt nyertekrl a kvetkezkp
emlkezik meg:

intelligamus ex ea vos famlia ac prosapia originem


ducere, quae viros complures a singulari prudentia et auctoritate
in primariis regni functionibus cum dignitate sustinendis exercitatos et proinde domi forisque celebres et belli pacisque artibus
claros produxerit, unde per varios honorum gradus, quod histri
aliaque passim monimenta testificantur, divorum quondam regum
praedecessorum nostrorum benignitate in regno sint provecti et
adhuc anno millesimo ducentesimo in comites creati et comites de

lvanca nominati, cuius quidem tilius minor natu Thomas dum ad


Savum fluvium acerrimun cum Tartaris proelium iniretur, fortiter
decertando occubuit, praefatus vero olim Andreas maior natu
comes de Banya appellatus postquam fidelitatem suam erga Belam
ducem, filium regis Belae quarti, amorem in ptrim multis argumentis et occasionibus abunde comprobasset, in anno domini mil
lesimo ducentesimo quadragesimo septimo magistri Tavernicorum
regalium praerogativa et officio, qui honos in iure liberis civitatibus dicundo summus est, insigniri atque ad eum gradum et titulum promoveri meruit, quibus fidelitatis obsequiis ac regi suo gratissimis meritis possessionem Ghimes acquisivisse ibidemque castrum eiusdem nominis extruxisse perhibetur, cuius duo filii
lvanca et Andreas regi Carolo fidelitatem anno ducentesimo nona
gesimo primo supra millesimum ipsa etiam morte contestari non
dubitarunt. Superstes autem tertius Nicolaus de Lekenye virtutis et
fidelitatis paternae non immemor a rege castro Lekenye donatus,
unde comes de Lekenye appellari meruit. Praenominatus porro
Petrus, alias ianitorum regalium in Hungria ac curiae reginalis
magister, anno millesimo quadringentesimo decimo octavo ad coercendam Polonorum temeritatem, qui eotum regni Hungariae fines
armis infestassent, a divo quondam Sigismundo imperatore et rege
Hungariae praedecessore nostro cum exercitu missus et hic quidem
bona Ghimesiana auxisse sibique titulum rursus de Ghimes vendicasse perhibetur, ac dictus Joannes ad persequendam prophanam
Hussitarum gentem, quae perniciosissimo suo dogmate totam Bohemiam et magnam partm Germaniae infecerat, anno quadringen
tesimo decimo quinto supra millesimum ab eodem imperatore ac
rege similiter cum exercitu evocatus, praeclara generis ac virtutis
eorundem militaris meruisse dicentur testimonia. Praelibatus autem
Gregorius anno domini millesimo quingentesimo trigesimo septimo
supremi comitis comitatus Barsiensis et Sigismundus thesaurarii
regni officiis condecorati, iidem per totam vitm suam cum laude
functi fuisse perhibentur. Antelatus quoque Simon Forgch, avus
vester, praeclaris maiorum suorum virtutibus incitatus, inde a primis iuvenilibus annis operm suam sacrae cumprimis regni nostri
Hungariae coronae et deinde inclytae augustaeque domui nostrae
Ausriacae. devovens, in diversis apertis bellis sub felici regimine
sacratissimorum olim principutn Maximiliani et Rudolphi secundi
Romanorum imperatorum ac regum Hungariae, praedecessorum et
patruorum nostrorum felicissimarum recordationum, cum haereditariis Christiani nominis hostibus Turcis varia martis alea et miro
rerum eventu gestis, diversis conflictibus, arcium et fo.rtalitiorum
oppugnationibus prudentissimi ducis simul et militis fortissimi munia obeundo ac in regni confiniis, et primo quidem in expugnotione
arcis Lippa iam tum in ipso flore inventae militiae clarus acerrime

pugnans undecim vulneribus acceptis et utroque crure lancea


traiecto inter cadavera semianimis repertus aegreque servatus,
egregiae planeque heroicae virtutis ac fortitudinis suae laudem retulisse, deinde vero dum anno quingentesimo quinquagesimo quinto
supra millesimum arx Temesvr a Turcis oppugnaretur, adduCta
eo propio stipendio turma equitum, tam in defensione loci illius,
quam etiam aperto campo cum perfidis hostibus manus conserendn
et praeclara fortitudinis suae militaris facinora edendo, tandem arce
rerum omnium difficultatibus laborare coepta, expugnata, contra
datam fidem multis confossum vulneribus nasoque inter pugnandum mutlato in manus hostium incidisse et ex eadem captivitate
nonnisi gravi prius lytro deposito et persoluto libertatm consecutus fuisse, ac postmodum in celebri illo conflictu et pugna Keresztesiana fortitudinis suae specimina edidisse. Temporis autem successu meritis et virtutibus suis ita exigentibus, in anno videlicet
domini millesimo quingentesimo sexagesimo capitaneatum Varadiensem et officium generlis capitaneatus partium regni Ultra
Tybiscanarum ac anno quingentesimo nonagesimo secundo officio
generlis capitaneatus partium regni Cisdanubianarum ac insuper
pincernarum regalium magistri munere insignitus, tamquam optimus patriae civis in prosperis pariter et adversis fidelissimum sese
semper atque charum regibus suis praestitisse ac omne suum st
dium, laborem et dilingentiam in promotione publici boni et tuendae conservandaeque cotnmunis patriae emolumentum collocasse
dignoscitur. Cuius duo filii, Sigismundus nempe et Franciscus in
utroque statu, ecclesiastico scilicet et politico ad generis et familiae
suae claritatem iocuplctandam recentibus suis virtutibus magnam
lucem et ornamentum addiderunt. Et hic quidem vir cum primis in
omnibus scientiarum tacultatibus disertissimus et exercitatissimus
varia in regno beneficia, et quidem anno millesimo quingentesimo
nonagesimo sexto episcopatum Wesprimiensem, anno vero quin
gentesimo nonagesimo nono supra millesimum Nitriensem, expost
etiam anno millesimo sexcentesimo decimo archiepiscopatum eccle
siae metropolitanae Strigoniensis adeptus ac cum laude sustinens,
tandem ob excellentes animi sui dotes in sacrum quoque cardinalium collegium recipi meruit, sicque virtutum glria stipatus et
optimis erga ptrim et reges suos meritis clarus, ad illustrandam
suam famlim mullum nominis ac splendoris adiecit. Ille vero genitor utpote vester pace et bello praestans consilio gravis.et caeteris
laudabilibus animi dotibus rarus, diversis quoque officiorum muniis
in regno lunctus, insigne ubique virtutis et gloriae expetitae de se
edidisse specimen, et quidem posteaquam in primis iuventutis annis
in aula Stephani Bthory regis Polonorum versatus, eidem obsequiis gratissimus extitisset, aetate deinde maturiore succedente om-

nibus ingenii ac animi viribus in id incubuisse, ut cumprimis sacrae


regni coronae et inclytae domui nostrae Austriacae summa semper
de ac sinceritatis constntia et alacritate famulari et inservire posset, variis occasionibus tempore aperti belli, per augustum imperatorem Romanorum et regem Hungariae Rudolphum secundum feli
i s memri contra naturalem hostem Christianitatis Turcam gesti
tam in obsidionibus, quam etiam particularibus expeditionibus legationibusque et diversis tractatibus pro virili strenuam operm
navassc perhibetur. Talibus itaque virtutis speciminibus editis meritisque suis ita exigentibus per praefatum imperatorem ac regem
Rudolphum ac divum quondam Mathiam, in sacro Romano imperio
et regno Hungariae eidem succedentem, ad altiores quoque honoris
et dignitatis gradus evectus, et quidem in anno domini millesimo
quingentesimo nonagesimo nono in numerum et ordinem consiliariorum, anno vero sexcentesimo quarto supra millesimum pincernarum regalium magister deciaratus, anno millesimo sexcentesimo
sexto iudicis curiae regiae officio condecoratus, postmodum autem
a praelibato imperatore et rege Mathia secundo tam comitatuum
Saarosiensis, Neogradiensis et de Zabolch comitum titulis, quam
officio generlis capitaneatus partiumquc regni superiorum insignitus, in iisdem functionibus strenue, nec laboribus fracto animo
desudans, praeclarum virtutis et ingenii erga ptrim et Christanam rempublicam affectus sui symbolum exhibuit, donec in anno
domini millesimo sexcentesimo decimo sexto publicis regnicolarum
suffragiis in regni palatinum ab eodem eveheretur, in qua quidem
primariae dignitatis functione et officio toto vitae suae tempore ea
fidelitatis studia ipsum praestitisse et exhibuisse constat, qua uspiam a solerti fidelique et constanti servitore in utroque fortunae
eventu cum perpetua et insigni nominis sui laude expectari opportet, patriaque et natio Hungarica curam et sollicitudinem in conservationem eius asserendamque tranquillitatem ac permansionem
ac ipsa functio ab eo exposcebat. Cum autem virtus perardua tendat, in rebusque adversis magis illa elucescat, posteaquam superio
ribus annis Transylvaniae quondam princeps Gbriel Bethlen nocivam et clandestinam conspirationem cum perduellibus, tunc iam
in regno Bohemiae et circumiacentibus haereditariis provinciis
nostris grassantibus et desaevientibus foveret, et terna quidem vice
vado cum exercitu Turcarum quoque, infenstissimorum Christiani
nominis hostium auxilio et suppetiis stipatus, ex Transylvania
egressus, ditiones praefatae suae caesareae et regiae maistatis et
consequenter nostras ferro et igni perfide invasisset, multique regni
colarum partim metu perculsi, partim rei novitate pelleeti, leviter
et temere a constantia fideque et fidelitate sacrae regni nostri

Hungariae

unctionibus adhaesissent et contra regem et publicum regni bonum


arma sumpsissent, dictus comes Sigismundus Forgch, avitae
maiorum suorum virtutis constantiae et fortitudinis memor, infracto
et excelso animo pro dignitate et authoritate legitimi regis et do
mini sui observanda nullos labores, sed nec vitae ac suorum impendentia pericula pertimescendo, vei facultatibus expensisque suis
parcendo, bonorum suorum et amplissimarum facultatum etiam
iactura et detrimento prompto et exserto desideratae fidelitatis ct
constantiae exemplo praeluxit. Qui demum, ubi partes officii sui
summa cum laude et nominis sui exaltatione obiret, in servitiis
regni inclytaeque domus nostrae Austriacae obsequio posteris suis
cum maximo sui desiderio ad virtutem sectandam vividum relinquens exemplum, anno miliesimo sexcentesimo vigesimo primo
ultimum clausit diem. Quorum laudabilibus vestigiis vos quoque
Adame et Joannes Sigismunde Forgch inhaerere semper contendentes et inde ab adolescentia vestra virtutem sequendam proponentes, spretis vitiorum et desidiae illecebris, laboribus et corporis
exercitus vosmet dedentes, ut sacrae regni nostri Hungariae coronae inclytaeque et augustae domui nostrae Austriacae et per consequens maiestati quoque nostrae summa semper fide ac fidelitatis
constantiaeque zelo et alaeritate complacendique studio inservire
possetis. Hinc in ipsa adolescentia vestra parentum studio et dili
gentia in alias christianitatis ditiones et provincias missi, non so
lum politioribus disciplinis animos exercuistis, verum etiam eos,
qui armis et rerum domi bellique gestarum glria alios praestarent,
iam tum aemulandi cupiditate incensi, imitandos constanter proponendo, inibi versati estis, eo prorsus animo ac proposito honestis
sima consilia secuti, ut olim reipublicae christianae et patriae universa vitae ratio atque omnia studia vestra accomodata redderentur. Hinc exterarum regionum, statuum et conditionum atque hominum linguas, moresque et consuetudines, quibus diversae nationes uuntur, cognoscendi desiderio tacti (praesertim vero tu
Adame), vadas peregrinas regiones et loca dissita perlustrastis.
Unde demum post emensas annis iuventutis peregrinationes (ea
quidm spe, quasi ingenio, industria et virtute vestra quoque tanquam optimorum patriae civium patriae pristinarum dignitatum
incrementa et vetera sua ornamenta restituenda reputarentur) reversi, iactoque in aula praefatae suae caesareae et regiae maiestatis Ferdinandi secundi virtutum vestrarum fundamento, officio cubiculariatus insigniti, pluribus annis et postmodum etiam, eadem
maiestate caesarea et regia fato cedente, tu Joannes Sigismunde in
aula nostra, prout etiam in praesentiarum eodem officio fungens,
vos laudabiliter et fideliter gessistis. Porro tu Adame aula egressus,
amore patriae et ab infestationibus perennium Christiani nominis

hostium Turcarum tutandae studjo militari disciplinae te applicando, in praesidio nostro Zeecheniensi, cuius capitaneatu etiamnum cum laude fungeris, ad omnem occasionem strenuum et cordatum ducem, pariter et militem te exhibuisse, multisque et variis
Turcarum excursionibtis reprimendis ac dimicationibus personalirer interfuisse teque ibidem strenue et militariter gessisse compertum habemus."
Kzirattr, 2325. fol. lat. a 2628. lapon. Kiadva: B r t f a i S z a b
Lszl, A Hunt-Paznan nemzetsgbeli F o r g c h - c s a l d trtnete. Eszter
gom, 1910. a 726734. lapon.
Siebmacher, 177. 1. 142. t.

725. ,
1640.
111. Ferdinnd a Borbly-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
E z armlis alapjn Borbly Gyrgy 1724-ben Zempln vr
megye nemesei sorba felvtetett.
Kzirattr,
Zemplin. a 22/b.

3623. fol. lat. Elench. actor.


lapon. E g y s z e r bejegyzs.

privileg.

nobilit.

com.

726.
1640.

111. Ferdinnd Szegedy Andrsnak s gyermekeinek Mihly


nak s Erzsbetnek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

Zemplin. a 135/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.


a 25/b.

lapen. E . fj. Levltr, Cimereslevelek,

lon. Scut.

3 spicae

et

privileg.

nobilit.

com.

U . ott, 1331. fol. hung.


1832. III. 15. a 39. olda

2 rosae candidae.

727.
1641 augusztus 16.

Rcgensburg.

111. Ferdinnd Sipos Tamsnak, felesgnek Birilla Ann


nak s fiainak Andrsnak s Tamsnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, in quo quidem ad dextrum scuti latus
2l

petra sive scopulus trincuspis alte succrevisset, ex opposito vero


integer unicornis naturali suo colore depictus posterioribus pedibus
insistere, cauda contorta, colloque capiilits decoro, sursum erecto,
ac lingua rubicunda exerta, cornu quidem ipso supremam scuti par
tm pertingente, dextrorsum conversus ac salienti similis designatus esse conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticu
latam sive apertam, regio diademate, alterum unicornem inguinetenus eminentem, alioquin inferiori per omnia conformem profe
rente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lem
niscis, hinc coeruleis et albis, illinc autem rubris et albis sive itidem
argenteis, in scuti extremitates sese passim diffundentibus, illudque
ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Ngrd vrmegynek
csnyben tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1032.

1642 janur 4-n Sz-

fol. lat. a 194197. lapon.

728.
1641 november 8.

Bcs.

III. Ferdinnd Bohos Mtysnak, finak Jnosnak, testv


rnek Bohos Gergelynek s utbbi fiainak Mihlynak, Benedek
nek s Istvnnak, nemessgket megerstve, cmert adomyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, in quo integer fulvus leo, tota corporis mole arrecta, ore hianti ac lingua
rubicunda exerta, caudaque bifurcata
sursum elevata, posterioribus pedibus
insistere, anteriorum quidem sinistro
ad rapiendum protenso, dextro vero
nudam frameam fortiter compressam
ostentare ac in dextrum scuti latus
conversus esse visitur. Scuto incum
bentem galeam militarem craticula
tam sive apertam, regio diademate,
alterum leonem inguinetenus eminen
tem, alioquin inferiori per omnia si
milem proferente ornatam. A summi
tate autem sive cono galeae laciniis
seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis,
illinc autem candidis et rubris, in
scuti extremitates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum
decenter exornantibus."

Kihirdettetett Nyitra vrmegynek Nyitrn tartott tlsz


kn 1643 janur 14-n.
F g g pecsttel. A z oklevl szvegben a cmerszerz finak J n o s
nak a neve bele van hamistva.

729.
1641 december 31.

Bcs.

III. Ferdinnd Babus Tamsnak, felesgnek Thuza Orso


lynak, gyermekeinek Isvnnak s Pternek, tovbb testvreinek
Albertnek, Gergelynek, Istvnnak, Jnosnak s Mrtonnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1642 jlius 15-n Pelscn tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal a trscmerszerz Babus Jnos fia Ist
vn, fiaival Jnossal, Istvnnal s Mrtonnal, valamint unoka
testvrvel Tams fia Jnos fival Tamssal, nemessgt Gmr
megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 27/b. lapon s rvidebben u. ott, a 7/b.
iapon.

730.
1641.
III. Ferdinnd Barla Gyrgynek s testvreinek nemessget
s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek,

1832. 111. 15. a 4. oldalon. E . m.

731.
1641.
III. Ferdinnd Bartk Andrsnak s fiainak Gyrgynek s
Mrtonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin a 13. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a 3/b.


lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 4. oldalon. Scut.

arbor pini cum sole radiante et 2 alvearia apum.

732.
1641.
III. Ferdinnd P i k a Sebestynnek s fiainak Menyhrtnek s
gostonnak nemessget s cmert adomnyoz.
E z armlis alapjn Sebestyn fia Lszl nemessge Zempln
megyben igazoltatott.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. -nobilit. com.
Zemplin. a 110. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
19. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 35. oldalon.
E . m.

733.
1641.
III. Ferdinnd Uj Blintnak nemessget s cmert adom
nyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 159. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
34/b. lapon. E . fj.

734.
1641.
III. Ferdinnd Vass Jnosnak s felesgnek Sajg Erzs
betnek s fiainak Gergelynek s Istvnnak nemessget s cmert
adomnyoz.
1726-ban nodi Vass Mihly Zemplnben nemessge bizo
nytsra ezt az armlist bemutatta.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin a 165/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 36. lapon. E . fj.

735.
1642 ]anur 10. Bcs.
III. Ferdinnd Kun Balzsnak s fiainak Ferencnek, Istvn
nak, Mihlynak, Miklsnak, Gyrgynek, Andrsnak s Gergely
nek nemessget s cmert adomnyoz.

Kihirdettetett Szabolcs vrmegynek 1647 augusztus 23-n


Petnehzn tartott kzgylsn.
Ezt az armlist Kkay Gyrgy fia Ferenc nemessge igazo
lsa cljbl Gmr megyben bemutatta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 81/b.

lapon.

736.
1642 februr

8.

Bcs.

III. Ferdinnd Javorrek Balzsnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius viridi campo occupante, in quo miles albicantis coloris equo
insidere, rubra indutus tunica, nigroque pileo capite tectus, framea accinctus, altra manuum equi frenum prehendere, altra
vero infixum bipenni cruentum caput Turcicum ostentare, atque in
dextram scuti partm conversus esse cernitur. Scuto incumbentem
galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, a l
terum militem, inferiori per omnia similem, umbilicotenus proferente
ornatam. A summitate vero seu cono galeae laciniis sive lemniscis,
hinc rubicundis et albis, illinc autem coelestinis ac flavis, in scuti
extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exor
nantibus."
E g y s z e r , X I X . szzadi

msolat.

737.
1642 februr

20.

Bcs.

III. Ferdinnd Jankovics Jnosnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Scutum videlicet militare, geminis draconibus extremitates
eius quasi deffensive occupantibus, erectum, cuius aream linea perpendicularis, desuper ad imum protensa in duos aequalissimos ac
trine dimensos campos, hinc rubrum, illinc lazureum distinguit,
quorum alterum, rubeum videlicet, quatuor insignes fluvii per transversum distinctim allabentes ac fecundantes decorare, alterum vero,
nempe lasureum, integer fulvus leo, tota mole corporis erectus, ac
ad dextrum scuti latus facie conversus, posterioribus quidem pedi
bus triiugi cuidam monticulo viridi, sinistrum scuti fundum interoccupanti, gradatim innixus, ore patulo, exerta lingua, caudaque b i -

furcata et post tergum efecta, anterioribus vero sinistro romphcae


cuspide in terram defixae insistere, dextro autem obversum fluviorum campum fortiter aprehensum cohibenti similis retardare visi
tur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive aper
tam, regio diademate, inter duas pullatas alas aquilinas expansas
tria tela, sive totidem sagittas Tartaricas, cuspidibus earum in supcrficiem diadematis mediam infixas, secundum ordinem dispositas, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis
seu lemniscis, hinc flavis sive aureis et caeruleis, illinc vero argen
teis et rubeis, in scuti extremitates mixtim sese diffundentibus, scu
tumque ipsum decenter exornantibus.''
A z oklevl szvege az adomnyt nyert rdemeirl a kvet
kezkp emlkezik meg:
. . . accepimus te adhuc in aetate vix pubere virtutum potius,
quam desidiae ac torporis amore captum, principum virorum famulitio addictum, eorundem gratiam ac favorem iam inde mereri contendisse. Unde factum est, ut innatus ille unicuique bonae indoli
sciendi naturlis ardor et desiderium in te quoque non contemnendam temperiem sortitum, patriis limitibus circumscribi, aut militaribus eiusdem virtutibus et disciplinis exsatiari minim valens, te in
terras et gentes alienas et primum Moldvim usque provincim,
alias ritu, moribus ac militaribus exercitus patriae tuae longe dissimilllimam proficisci compelleret. Ubi primum ad latus Casparis
Gratiani, eiusdem provinci quondam vajvodae satis noti, promerentibus id indole ac virtutibus tuis receptus, non post multos dies,
licet ante multos alios ephebos, id officium iure prioritatis merito
sibi vendicantes, armigeratus praerogativa initiatus, fidelitatis ama
tr ac sectator,affatim deciaratus es, raro apud eandem gentem exoticorum exemplo. In quo quidem futurae promotionis tuae compendio (modo fortuna tuae invidens felicitati vajvodam diutius superstitem siisset) quam fidelem, quamque industrium te exhibueris,
cum alias, tum vero maxim turbulento illo Betlemianae insurrectionis tempore, quo perfida Turcarum rabies, in perniciem totius
orbis Christiani evocata, rupto foede, dissimulatorie ferrum, faces
ac summa quaeque moliendo debacchabatur (nisi per eundem vaj
vodam Gratianum, gentilitiae machinationis conscium, divinitus in
apricum deducta ac peculiari quadam rebellione impedita exstitisset), rerum eventus postea luculenter declaravit. Ubi nostro prius a
coepto fidelitatis officio descivisti, quam domin tuo caeso ac eius
dem copiis partim fusis, partim.fugatis, in diram Tartarorum captiyitatem incidisses. In qua cum inter alias captivitatis molestias fere
biennio absque usu panis quotidiani plerumque maceratus esses,
tandem solius miserentis Dei beneficio liberatus, versus sinum Con-

stantinopolitaniim escenderes, per Alexandriam, Magnum Cajarum ac Transalpiniam iactatus, iterum in fatalem illm Moldvim,
nnde abductus tueras, ac tandem in Foloniam postliminio reversus
es, qua tempore magnifici quondam Stanislai Charkousky palatina
tus officio in eodcm regno Poloniae fungentis ut primum apulisti,
ac tutum in patrocinium recipi meruisti quidem, sed neque illic
prospera sine adversis diu tenere potuisti. t enim primum tui no
minis ac militiae cum fama incrcbrescere ac per ora hominum volitare coepii, non defuit quidam Tartarus Krimensis Hoszon vocatus,
qui nefariis conceptae contra te invidiae stimulis agitatus, suppositam tuae gloriae multorum expectationem aut penitus exstinguere
cum vita tua, aut indelebiliter offuscare te solo in apertum Martem
ac singulare certamen (si modo, ut speraret, prodire detrectares)
certa fiducia parabat. Sed tantum abest, ut eo quoque vitae discrimine contactus, animo, quo semper steteras, concideres, aut tergiversare propositamque conditionem subterfugeres, ut potius ea pia
cid accepta, ancipitem belli fortunam tentares, remque cum parte
adversa viriliter gerens tecum, quem fama audiverat, internecione
sua comprobaret. Fit hoc inter alia meritorum tuorum apud exteras nationes praeclara facinora ad debitam promotionem consequendam non ultimum argumentum; tu tamen patriae aliorum omnium longe charissimae magis quam exterae nationi consciam virtute praestare volens, tempore ac necessitate sic poscente, Moscoviam, Danszkam ac imprium nostrum peragrans et ubique data
occasione praeclara relinquens vestigia, tandem in ptrim redux
pervenisti. In qua etiam arrepta prima occassione tantam tui spem
boni civis patriae futuri concitasti, ut e vestigio ad officium capi
taneatus Legradiensis praesidii nostri progenitori nostro desideratissimo per fidedigna testimonia commendari, ac per eundem promoveri merueris. Hic vero quam fidelem, quamque strenuam ope
rm navaveris, tam provinciales, quam opposita Turcarum confinia
cognoverunt, quorum ut antea frequenter excursantem audaciam
repressisti, ita novissime quoque ingentem numerum, Deo bene propitio, exigua manu, si minus fudisti, saltem egregie confudisti. Nam
cum pene totam insulam Murakz nosram in manu sua habere perfida Turcarum fiducia non ita pridem sibi persuasisset, ad eiusque
subactionem magn itinere erretur, te tempestive in occursum
eunte, ac ponticulo quodam in fluvio Bistrice nuncupato habito per
te triginta circiter equitibus praeoccupato, tamdiu exercitum omnem Canisiensem constanter inhibendo refrenasti, donec fidelibus
nostris, comite Nicolao a Zrinio et Joanne Voikovicio, suis copiis
advenientibus, tibique suppetias ferentibus et paganorum urorem
egregie repressistis et insulam ipsam a subiugatione Turcica fideiiter vindicastis. Cuius modernac quoque defensationi tam strenue,

quam vigilanter incumbendo, fidelitatis ac diligentiae tuae in dies


laudabilia facinora reddere non intermittis."
Kihirdettetett a horvt-szlavn rendeknek 1643 jnius 3-n
Zgrbban tartott gylsn.
Kzirattr, 2345.
LXX1I. kt. 8905. sz.

quart.

lat.

Wenzel

Gusztv

oklevlmsolatai,

Siebmacher, 267. 1. 203. t. III.

738.
1642 mrcius 9. Bcs.
III. Ferdinnd az Orgovn-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Borsod vrmegynek 1642 prilis 21-n Szendrn tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Orgovn Dvid nemessgt Gmr me
gyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 81. lapon.

739.
1642 [oktber

13.

Bcs].

III. Ferdinnd ros Tamsnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 3. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmeresleelek, 1832.
III. 15. a 2. oldalon. Insigne: Ursus lanceam tenens.

740.
1642 [november

2.].

III. Ferdinnd Trhess Mihlynak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 159/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


31/b.

lapon. E . fj.
Siebmacher, Supplementband, 116. 1. 84. t.

741.
1642 [november 2.]
III. Ferdinnd Vitnyi Gergelynek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 170/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 39. lapon. E . fj.

742.
1642 november 19. Bcs.
III. Ferdinnd Valkay Gergelynek, felesgnek Katalinnak
s gyermekeinek Gyrgynek, Ilonnak, Erzsbetnek s Juditnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Ngrd vrmegynek 1643 mjus 4-n Loson
con tartott itlszkn.
Ezzel az armlissal Valkay Gergely fia Gyrgy fia Gspr
fiai Istvn, Jnos s Gspr nemessgket Gmr megyben iga
zoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 29/b. lapon.

743.
1642 [december

10.

Bcs].

III. Ferdinnd Tache Gsprnak s fiainak Tamsnak, J


nosnak s Gsprnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. a 149. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a


30. lapon, hol a cmerszerzk kzl egyedl G s p r van megemltve. E . fj.
-

Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 42. oldalon. E . m.

Siebmacher, 650. 1. 454. t.

744.
1642 december 12. Bcs.
III. Ferdinnd Grego Andrsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Szepes vrmegynek 1643 mrcius 1-n L
csn tartott itlszkn.

Ezzel az armlissal Grego Andrs fia Mihly fia Mihly ne


messgt Gmr megyben igazolta.

Kzirattr, 3729. fol. lat. a 19/b. lapon. Rvidebb alakban u. ott, az


1. lapon, mely szerint ez armlissal Grego Mihly s testvrei nemess
gket G m r megyben igazoltk.

745.
1642 december 12. Bcs.
III. Ferdinnd Hottmar Jnosnak, testvrnek Gyrgynek,
valamint gyermekeinek Gyrgynek s Mrinak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr megynek 1643 jnius 2-n Rozsny
bnyn tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal nhai Hottmar Jnos fia Jnos fia Istvn
nemessgt Gmr megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 15. lapon. Rvidebben
lapon.

u. ott, a 10/b.

746.
1642 december 17. Bcs.
III. Ferdinnd Bedics Jnosnak s testvrnek
nemessget s cmert adomnyoz.

Lukcsnak

Kihirdettetett Gmr megynek 1643 jnius 2-n Pelscn


tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Bedics Jnos fia Andrs fia Andrs s
ugyanezen Jnos fia Gergely fia Mihly nemessgket Gmr me
gyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 28. lapon.

' 747.
1642 december . . .

Bcs.

III. Ferdinnd Szab mskp Kis Miklsnak nemessget s


cmert adomnyoz.

,,Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum


illius viridi campo occupante, in quo integer fulvus leo tota corporis mole arrecta, ore hianti ac lingua rubi
cunda exerta, caudaque bifurcata sursum
elevata ac capite regio diademate redimito,
destentis posterioribus pedibus insistere,
anteriorum dextro capsulam frameae strictae, sinistro vero ipsam frameam per m
dium apprehendisse ac in dextrum scuti l a
tus conversus esse visitur. Scuto incumben
tem galeam militarem craticulatam sive
apertam, regio diademate, alterum leonem
inguinetenus eminentem, alioquin inferiori
per omnia .similem producente ornatam. A
summitate vero sive cono galeae laciniis
seu lemniscis, hinc quidem flavis et nigris, illinc autem candidis et
rubris, in scuti extremitates sese passim diffundentibus, illudque
decenter exornantibus."
Kihirdettetett U n g vrmegynek Nagykaposon tartott itl
szkn 1653 prilis 28-n.
F g g pecstje elveszett.

748.
1642.
III. Ferdinnd Arday Andrsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

Zemplin. a 3. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

U . ott, 1331. fol. hung. a

2. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. az 1. oldalon.


E. m.

749.
[1642].
III. Ferdinnd Asszonyi Andrsnak
adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

nemessget
privileg.

s cmert

nobilit.

com.

Zemplin. a 3. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

U . ott, 1331. fol. hung. a

2. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 2. oldalon. E . m.

Siebmacher, 20. 1. 15. t.

750.
1642.
III. Ferdinnd Sebek Andrsnak, Mrtonnak s Jnosnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Abauj vrmegyben, melynek errl szl b i
zonysglevele Zempln vrmegyben mutattatott be.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 125/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 22. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 39. olda
lon. E . m.

751.
1642.
III. Ferdinnd a Tay-csaldnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
1724-ben T a y Jakab, aki Zempln megyben ezzel az ar
mlissal akarta nemessgt igazolni, a leszrmazs bizonytsra
utasttatott.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 149. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
30/b. lapon. E . fj.
,

752.
1643 mjus 1.

Gyulafehrvr.

I. Rkczy Gyrgy a flegyhzi szrmazs Kozma Lrinc


nek, felesgnek Hodosi Annnak s gyermekeinek Gsprnak s
Pternek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum v i d e l i c e t . . . campo sive a r e a . . . integer, l o r i c a . . .
i n d u t u s . . . re ac dextra manu hastam, s[ini]stra vero frenum
e q u i . . . visitur. Supra scutum galea militaris clausa [est] posita,
quam contegit diadema regium, gemmis et unionibus eleganter
distinctum, ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum co
lorum hinc inde defluentes, utrasque oras sive margines ipsius
scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Bihar vrmegynek 1647 jnius 4-n tartott
kzgylsn. Beiktattatott Bihar vrmegye jegyzknyvbe 1730
szeptember 20-n.

E g y s z e r , XV111. szzadi

msolat.

Eredetije is megvan. Errl

lsd

az 1. ktet 173. lapjn a C C X C I . szmot. Eszerint az eredetin a szveg


annyira elmosdott, hogy abbl a cmerlerst nem lehetett rekonstrulni.
Ugyltszik

a msolat ksztse idejn az eredeti szvegt m g tisztb

ban lehetett kivenni.

(Cz.)

753.
1643 jlius 4.

Bcs.

III. Ferdinnd Bartk Istvnnak s testvreinek Bartk


Andrsnak, Mrtonnak s Mihlynak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris erectum, cuius
fundum sive aream inferne viridis quidam campus, usque ad medietatem eiusdem scuti ascendens praegrandem formicarum cumulum sive n i dum ac praeterea duas naturaliter efigiatas formicas nigras singula ova sua,
spem videlicet ulterioris vitae ipsarum,
ad dextram scuti partm transversim
tendendo gestantes referens, superne
vero auro insignis, secundum ordinem
collocatarum
radiantiumque stellarum
trias occupare a c . . . are conspicitur.
Scuto incumbentem galeam militarem
craticulatam sive apertam, regio diade
mate, dextrum hominis brachium ab
ipsis pene scapulis recitum,rubraque tunicae manica indutum, ramum palmarum
virentem ac in septem flia divisum et obliquatum, digitis infra m
dium comprimentibus, ex opposito proferente ornatam. A summi
tate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coe
ruleis, illinc vero candidis ac rubicundis, in scuti extremitates sese
diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Pozsony vrmegynek 1643 december 14-n
Somorjn tartott kzgylsn.
,
F g g pecsttel. Megvan egyszer, XVIII. szzadi msolatban is.

754.
1643 november 22.

Gyulafehrvr.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Cseherdfalvi Mikls


mskp Kisslymosi Ferencnek, a fejedelmi udvar futrjnak s
finak Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare coe


lestini coloris, cuius fundum corona
aurea, gemmis atque unionibus eximie intextum (gy!) petit, ex qua bra
chium humnum humerotenus resectum,
ensem evaginatum, sanguine tinctum,
sursum porrectum emergere et tenere
visitur. Scuto incumbit galea militaris
clausa, quam contegit diadema regi
um, inferiori per omnia simile, ex cono
vero galeae teniae sive lemnisci vario
rum colorum hinc inde defluentes,
utrasque oras sive margines ipsius
scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
A cmerkp a lerstl annyiban eltr, hogy a pajzsbeli ko
rona zld halomra van helyezve. A takark szne jobbrl vrs
arany, balrl kk-ezst.
A z oklevl elmondja, hogy a cmerszerz rdekben V a r gyasi Dniel Jnos udvarhelyszki vicekapitny jrt kzbe, s
hogy t a fejedelem mr 1635-ben az udvarhelyszki szabad sz
kelyek lustrjnl a katonskod szemlyek, mgpedig a lfk
kz sorozta.
Fgg pecsttel.
755.
1643.
III. Ferdinnd Bbs Plnak s Gyrgynek nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1643 jnius 16-n Pelscn tartott kzgylsn.
A kihirdetsrl szl jegyzknyvi bejegyzsre hivatkozva
igazoltk Gmr vrmegyben nemessgket Bbs Pl s unoka
testvre Gspr.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 36. lapon.
756.
1643.
III. Ferdinnd az Ecsedy(?)-csaldnak nemessget s c
mert adomnyoz.

1724-ben Zempln megye a Cselejben lakoz Ecsedy A n d


rst a bemutatott, gyansnak s javtottnak tallt armlis miatt
a nemessggel val tovbbi lstl eltiltotta; 1726-ban ez gyben
vizsglatot indtott s 1748-ban e szerfelett gyansnak tallt ne
messg gyben a helytarttancsnak elterjesztst tett.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 39. lapon. Egyszer bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
6/b. lapon. E . fj.

757.
1643.

III. Ferdinnd Szenczy Jnosnak s fiainak Miklsnak s


Blintnak nemessget s cmert adomnyoz.
E z armlis alapjn 1724-ben Zempln megyben Szenczy
Mihly nemessge elismertetett.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 137. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
26. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 39. oldalon.
Gryphus frameam vibrans.

758.
1643.
III. Ferdinnd jhelyi Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 159. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
34/b. lapon. E . fj.

759.
1644 oktber

10. . . .

III. Ferdinnd Hainrich Jnosnak s fiainak Gyrgynek s


Smuelnek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Pozsony vrmegyben 1647-ben.
A z adomnyozs s kihirdets tnyt Pozsony vrmegynek
1833 augusztus 26-n Heinrich Ferenc rszre kiadott s ugyan
ezen v oktber 29-n Zlyom vrmegyben, majd 1837 szeptem
ber 4-n Pest vrmegyben kihirdetett nemesi bizonysglevele
emlti.
E g y s z e r , X I X . szzadi msolat.

760.
1645 prilis 13.

Bcs.

III. Ferdinnd Benkovics Lukcsnak, a Plffy Andrs pa


rancsnoksga alatt ll lovasezred ductornak, felesgnek
Rasocz Dorottynak s unokatestvreinek Benkovics JakabnaK,
Simonnak s Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, in quo integer fulvus leo, distentis
posterioribus pedibus, cauda bifurcata et ad tergum elevata, ore
hiante, lingua rubicunda exerta designatus, erecte stare et anterio
rum pedum dextro nudum gladium in vola fortiter correptum
vibrare, sinistro vero ad rapiendum protenso et ad dextrum scuti
latus conversus esse cernitur. Scuto incumbentem galeam milita
rem craticulatam seu apertam, regio diademate, brachium hum
num cataphractum et nudum itidem acinacem vibrans inter duas
alas aquilinas, hinc rubro et candido, illinc vero flavo et coeruleo
coloribus discriminatas proferente ornatam. A summitate yro sive
cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc
vero candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus,
illudque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Mosn vrmegynek 1646 februr 20-n tar
tott kzgylsn.
E g y s z e r , X X . szzadi

msolat, a cmerkp fekete rajzval.

761.
1645 szeptember 15. Linz.
III. Ferdinnd Versis Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Az adomnyozs tnyt Versis Jnos nemessg- s cmer
kr folyamodvnyban talljuk, a fenti
napon kelt engedlyezsi zradkban. A
folyamodvnyra festett cmer kk mez
ben zld hrmas halmon gaskod, jobb
fel fordult ktfark arany oroszlnt b
rzol, mely kinyjtott mells jobb lb
ban egyenes kardot tart, hegyre tztt,
levgott trk fejjel. A pajzsra illesztett,
mindkt oldalon kk-arany takarkkal
kestett rostlysisak dsze a pajzsbeli
alak nvekvn.
Eredeti, papiron.

762.
1645.

okber

5.

Gyalu.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Kelcsei Plnak s


felesgnek Zenzi Orsolynak, valamint meg nem nevezett fiai
nak s lenyainak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare aurei coloris, in cuius campo seu
area grus vigilans, naturali suo co
lore depicta, altero pede elevato
lapillum
quendam
comprimens,
rostro autem pennm seu calamum
scribentis tenere conspicitur. Super
scutum galea militaris clausa est
posita, quam contegit diadema re
gium, gemmis unionibusque decen
ter exornatum. Ex cono vero ga
leae teniae sive lemnisci variorum
colorum hinc inde defluentes, utrasqe oras sive margines ipsius
scuti pulcherrime ambiunt et ex
ornant."
A takark szne jobbrl vrs-ezst, balrl kk-arany.
F g g pecstje elveszett. Gyulagyarmati Bereczky Lszl kir. j r s
brsgi elnk lettje.

763.
1645

december

11.

Linz.

III. Ferdinnd Pataky Mtysnak s testvrnek Gyrgynek


nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet erectum coelestini co
loris, militare, fundum eius viridi occupante
campo, in quo integer leo fulvus, divaricatibus posterioribus pedibus, bifurcata cauda
supra dorsum elevata, ore hianti, linguaque exerta rubicunda, anteriorum vero pe
dum dextro evaginatum gladium copulotenus comprehensum ferventer vibrare, s i
nistro ad rapiendum protenso, tota corporis mole erecte stare, ac in dextram scuti
partm conversus esse cernitur. Scuto incum
bentem galeam militarem craticulatam sive

apertam, regio diademate, virum rubra indutum tunica, aperto ca


pite, manuum dextra nudam bipennem cum infixo Turcio capite,
sanguinem adhuc stillanti, sinistra vero vaginm intertenentem,
umbilicotenus proferente ornatam. A summitate vero sive cono ga
leae laciniis seu lemniscis, hinc albis et rubicundis, illinc autem
flavis et coelestinis, in scuti extremitates sese diffundentibus, scu
tumque ipsum decenter exornantibus."
E z armlis alapjn 1724-ben Pataky Jnos nemessgt
Zempln megyben igazolta.
Kihirdettetett Esztergom vrmegynek 1646 prilis 10-n az
jvri vrban tartott kzgylsen.
Zempln megye 1732 m r c i u s 29-n laszliszkn kelt hiteles m
solatnak ugyanazon megye levltrnoka ltal 1818 jnius 15-n kiadott
hiteles msolata. Megvan az eredeti cmerkr folyamodvny is, festett
cmerkppel, kir. concessioval. Itt a takark szne az a r m l i s cmerler
stl eltrleg jobbrl kk-arany, balrl vrs-ezst. Lsd mg: Kz
irattr. 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zemplin.
a 108/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a 18/b.
lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 35. oldalon. Scut.
leo gladium tenens.

764.
1645.
III. Ferdinnd
adomnyoz.

a Kotha-csaldnak nemessget s cmert

1724-ben Kotha Gyrgy ez armlis s leszrmazsnak k i


mutatsa alapjn Zemplnmegye nemesei sorba flvtetett.
Kzirattr,
Zemplin. a 70/b.
1832.

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,

III. 15. a 26. oldalon. E . m.

765.
1645.
III. Ferdinnd Lakatos Gyrgynek, Plnak s Istvnnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin. a 77. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, fol. hung. a 13/b.
lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 27. oldalon. E . m.

766.
1646 janur 31. Fogaras

vra.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Szathmr-Nmethi


mskp Gyulafejrvri Gyulai Istvnnak s testvrnek Mrton
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius Campo
sive area monocerus seu unicornis ex corona quadam umbilicotenus erectus emergere ac a parte iuguli ad thoracem versus sagitta
transfixus esse cernitur. Supra scutum galea militaris clausa est
posita, quam contegit diadema regium, gemmis et unionibus decen
ter variegatum et exornatum, a summitate vero galeae teniae sive
lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque oras seu
margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Az oklevl megemlti, hogy a
nemessgadomnyozs
Keresdi Bethlen Ferenc alsfejrmegyei fispn, fudvarmester,
Brenhidai Huszr Mtys kkllmegyei fispn, flovszmester,
a marosi szkelyszk fbrja s Batyoki Szns Pter az erd
lyi fisklis javak prefectusa, a tizedek vicerendtora s tl
tblai lnk kzbenjrsra trtnt.
Kihirdettetett Als-Fejr megynek Gyulafehrvrott tartott
kzgylsn 1647 februr 19-n.
E g y s z e r , X I X . szzadi msolat, Bldi Istvn gyjtemnybl.
detijnek

Ere

hollte ismeretlen.

767.
1646 mrcius 21.

Gyulafehrvr.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Kisslymosi Mtfy


Balzsnak, Keresdi Bethlen Istvn Als-Fejr megyei fispn s
tltblai lnk keresdi provisornak, felesgnek Roffay Mr
tnak s gyermekeinek Istvnnak, Jnosnak s Pternek, nemes
sgt megerstve, cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo


sive area ursus quidam naturali colore
depictus, posterioribus pedibus insistens,
ore hianti, anteriorum ambobus pedibus
lanceam cuspidatam ad modum digladiatorum versare cernitur. Supra scutum
galea militaris clausa est posita, quam
contegit diadema regium, gemmis et uni
onibus decenter exornatum, ex cono vero
galeae teniae sive lemnisci variorum co
lorum hinc inde deffluentes, utrasque
oras sive margines ipsius scuti pulcher
rime ambiunt et exornant."
A takark szne jobbrl vrs-ezst, balrl kk-arany.
Kihirdettetett a szkely szkeknek Homordszentplon
tott kzgylsn 1646 jlius 22-n.

tar

F g g pecstje elveszett.

768.
1646 mjus 6. Linz.
III. Ferdinnd Losiczky Mrtonnak
adomnyoz.

nemessget

s cmert

Scutum videlicet militare coelestini coloris, fundum eius viridi


triiugi monticulo interoccupante, supra quem duo leones, praestanti mole erecti, hilarique obtutu sese invicem respectantes, regio
diademate ornati, faucibus patulis, linguis rubicundis exertis, caudis supra dorsum erectis, posterioribus pedibus insistentes firmiter
astare, anterioribus vero cor, mediotenus lilia alba, viriditate intermicante, producens tenere visuntur. Scuto incumbentem galeam
militarem apertam, regio diademate, oeculum (oculum?) apertum,
radiis solaribus conspicuum proferente ornatam. A summitate vero
sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc rubris et albis, illinc
autem coeruleis et candidis, in scuti extremitatem sese passim dif
fundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Nyitra vrmegynek 1647 prilis 30-n Nyitrn
tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1056. fol. lat. az 5559. lapon; rviden megemltve u. ott,
2513.

Bajn

fol. lat. a

9/b.

lapon,

mely szerint az armlissal

Losiczky

Ferenc nemessgt 1725-ben S r o s megyben igazolta.

mskp

769.
1646 szeptember 28.

Pozsony.

III. Ferdinnd Szabados Kristfnak s unokaccsnek Pl


nak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubicundi coloris, fundum
eius viridi campo occupante, in quo miles ferrea indutus lorica,
manuiim dextra evaginatam frameam capulotenus ferociter compressam vibrare, totaque corporis mole erecte stare ac in dextram
scuti partm conversus esse conspicitur. Scuto incumbentem ga
leam militarem craticulatam [sive apertam], regio diademate, alte
rum militem lorica similiter tectum cristaque decorum, manu dextra
nudam bipennem capulotenus comprehensam cum infixo capite
Turcico cydari tecto, laeva vero racemum seu botrum intertenentem, inguinetenus proferente ornatam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis seu lemniscis, hinc candidis et coelestinis, illinc
autem albis et rubicundis, in scuti extremitates sese diffundentibus,
scutum vero ipsumque (gy!) decenter exornantibus."
Kihirdettetett Zarnd vrmegynek 1649 janur 9-n Boros
jenn tartott pecstel szkn.
E g y s z e r , X X . szzadi
Gyuln.

msolat.

Eredetije a csald

tulajdonban

770.
1646 [oktber

2.

Pozsony].

III. Ferdinnd Hurka mskp Gyngyssy Istvnnak s M i k


lsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben [1647-ben].
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. az 54/b. oldalon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 10. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 21. oldalon,
hol csak a nv van flemltve.
Siebmacher, Supplementband, 67. 41. t.

771.
1646 oktber

5.

Pozsony.

III. Ferdinnd Szentkereszty Jnosnak s gyermekeinek


Jnsnak, Andrsnak, Jnosnak, Mrtonnak, Dorottynak s
Zsuzsannnak nemessget s cmert adomnyoz.

Kihirdettetett Trc vrmegynek 1647 februr 1-n Szent


mrtonban tartott kzgylsn s februr 21-n Gmr megyben.
Ezzel az armlissal Szentkereszty Jnos nemessgt Gmr
megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat.

15.

lapon s

rvidebben

u. ott,

10.

lapon.

772.
1646 oktber

19.

Pozsony.

III. Ferdinnd a Body-csaldnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Kihirdettetett Gmr megynek 1647 november 4-n Pelscn tartott pecstelszkn.
Ezzel az armlissal Body Barnabs fia Mtys fia Istvn s
fiai Pl, Lszl s Mtys nemessgket Gmr megyben iga
zoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 36. lapon s u. ott, a 4. lapon, mely sze
rint a cmerszerzk Boldi P l s testvrei B a r n a b s s Mikls, azonkvl
megemlttetik,
sgt Gmr

hogy ezzel az armlissal

Boldi

Istvn is igazolta nemes

megyben.

773.
1646 oktber

19.

Pozsony.

III. Ferdinnd Eperjessy Jnosnak, felesgnek Pribk M a r


gitnak, gyermekeinek Istvnnak, Jnosnak, Gergelynek, Ilonnak
s Zsuzsannnak, testvrnek Eperjessy Tamsnak s anyai
unokatestvrnek Asztalos Jnosnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, pyramidali forma assurgente area
scuti rubicundi coloris, in qua lupus integer, divaricatis posteriroibus pedibus, cauda supra dorsum elevata, erectis auribus, ore hianti,
anterioribus pedibus malleum intertenere, naturali colore effigiatus,
atque in dextram scuti partm conversus esse cernitur, in angulis
scuti superioribus hinc stella, illinc luna micantibus. Scuto incum
bentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diade
mate, masculum rubicunda indutum tunica, flavo praecinctum cingulo, nigro pileo capite tecto, praelongis mistacibus nigris, ternas
spicas triticeas manu dextra intertenentem, sinistra lateri applicata

proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu


lemniscis, hinc flavis et coelestinis, illinc autem albis et rubicundis,
in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decen
ter exornantibus."
Kihirdettetett Pozsony vrmegynek
Szempcen tartott kzgylsn.

1647 mrcius 12-n

Kzirattr, 1032. fol. lat. a 1416. lapon.


Siebmacher, 157. 1. 124. t.

774.
1646 oktber

29. Pozsony.

III. Ferdinnd Lrinczy Lrincnek, felesgnek Moticska


Katalinnak s finak dmnak nemessget s cmert adomnyoz.
A z adomnyozs megtrtntrl Komrom vrmegynek
1721 februr 27-n Komromban killtott bizonysgieveibl
rteslsnk, mely szerint Lrinczy Mria zvegy Farkas Jnosn
s utdai III. Ferdinndnak fenti, 1647 mjus 28-n Nyitra vr
megye kzgylsn kihirdetett cmereslevele s Vgjhely vro
snak 1721 prilis 18-n kelt, a leszrmazst igazol bizonysg
levele alapjn Komrom vrmegye nemesei sorba felvtettek.
Kzirattr, 1032. fol. lat. a205206. lapon. Vgjhely v r o s bizony
sglevele ugyanott, a 206208. lapon.

775.
1646 november 9. Pozsony.
III. Ferdinnd Kardos Barabsnak nemessget cs cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett 1648 februr 10-n Pelscn.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 3. lapon.

776.
1646 [december 20.

Pozsony].

III. Ferdinnd Kerekes Istnnak, gyermekeinek Jnosnak s


Erzsbetnek s testvrnek Mihlynak nemessget s cmert
adomnyoz.

E z armlis alapjn Kerekes Lszl s Jnos


Zempln megye nemesei sorba felvtettek.
Kzirattr,
Zemplin. a 66/b.

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,

1724-ben

nobilit.
1331.

com.

fol. hung.

a 12. lapon. E . fj. s a 24. oldalon. Scut. gryphus flavus dextro pede fra
meam, sinistro lucium tenens.
Siebmacher, 301. 1. 226

t. I.

|
777.
1646.
III. Ferdinnd a Diszns-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Ezt az armlist Diszns Jnos 1725-ben nemessge igazo
lsa cljbl Zempln megyben felmutatta.
Levltr, Cimereslevelek, 1832.

III. 15. a 12. oldalon. E . m.

778.
1646.
I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Borosjeni Rcz P
ternek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

Zemplin. a 119.

lapon.

E g y s z e r bejegyzs. U . ott,

lat.

Elench.

actor.

privileg.

a 20/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.


lon. Scut. cokimba petrae insidens, viridem

nobilit.

1331.

com.

fol. hung

III. 15. a 36.

olda

olivae ramum tenens.

779.
1646.
III. Ferdinnd Virgh Farkasnak s trsainak nemessget
s cmert adomnyoz.
A z adomnyozs tnyt Nyitra vrmegye 1769 mrcius 8-i
kzgylsn megtartott nemesi vizsglatrl szl irat tartotta
fenn, mely szerint Virgh Jnos s Gyrgy nemessgk igazo
lsa kapcsn arra hivatkoztak, hogy k az 1646-ban III. Ferdi-

nndtl trsszerzknt armlist


maznak le.
E g y s z e r , XVIII. szzadi

nyert Virgh Farkastl

szr

msolat.

780.
1647

elt.

III. Ferdinnd a Pap-csaldnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Kihirdettetett Gmr megyben. A kihirdetsrl szl, no
vember 4-n kelt bizonysglevelet Pap Pl nemessge bizony
tsa cljbl Gmr megyben jra bemutatta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 10/b.

lapon.

781.
1647 janur

2. Vrad

vra.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Klmn Miklsnak,


az aranyi birtok provisornak s fiainak Gbornak s Pternek
nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area super cespite quodam viridi grus pennis naturalibus
depicta, collo sursum erecto ac sagitta
in medio a tergo transfixo, altero pe
dum super cespite stare, altero vero
sursum elevato lapillum unguibus
aduncatis singulare vigilantiae suae
symbolum tenere conspicitur. Supra
scutum galea militaris clausa est po
sita, quam contegit diadema regium,
gemmis et unionibus eleganter orna
tum, ex cono vero galeae teniae sive
lemnisci variorum colorum hinc inde
diffluentes, utrasque oras seu margines
ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
A z oklevl megemlti, hogy a cmerszerz Arany vrosbl
szrmazik, s hogy Rththi Gyulafi Borblnak, elbb Kapi
Andrs, jelenleg pedig Nagybarcsai Barcsai Zsigmond kzp
szolnoki fispn felesgnek szolglatban, annak aranyi bir
tokn tartzkodik.

Kihirdettetett Hunyad vrmegynek Bcsiban tartott kz


gylsn 1647 mjus 22-n s Zarnd vrmegye kzgylsn
1647 jlius 1-n.
F g g pecst

tredkeivel.

782.
1647 februr

1. Pozsony.

III. Ferdinnd Csehik Jnosnak, finak Istvnnak s test


vrnek Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1647 prilis 28-n Rozsnyn.
Ezzel az armlissal Csehik Jnos nemessgt Qmr me
gyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol lat. a 9/b. lapon.

783.
1647 februr

18. Pozsony.

III. Ferdinnd Vigh Jnosnak, Mtysnak s fiainak M i


hlynak s Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
A z adomnyozs tnyt Szabolcs vrmegynek 1742 de
cember 1-n Nagykliban kelt, Vigh Jnos rszre kiadott
nemesi bizonytvnya rizte meg szmunkra, mely szerint neve
zett V i g h Jnos nemessgt III. Ferdinndnak fenti napon kelt
s Sros megynek 1649 december 15-n Eperjesen tartott
tlszkn kihirdetett armlisval igazolta s leszrmazst
a nemessget szerz csaldbl bizonytotta.
Kzirattr, 2325. fol. lat. a 85. lapon s 2540. fol. lat. a 22. lapon.

784.
1647 [februr

19.

Pozsony].

III. Ferdinnd N a g y Miklsnak, Plnak s Jnosnak ne


messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor.
Zemplin. a 93/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.
Siebmacher, Supplementband, 93. 1. 65. t.

privileg.

nobilit.

com.

785.
/6*47 mrcius 25. Pozsony.
III. Ferdinnd Komromi Kados Miklsnak, felesgnek
Zsuzsannnak, lenynak Erzsbetnek s apsnak Tolnai Vgh
Gergelynek nemessget s cimert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eiusdem viridi spatioso campo occupante, super quo vir militaris,
rubra tunica, albis caligis, flavis cothurnis indutus, rubroque pileo
capite tecto, sinistra lateri innixa, dextra vero frameam vibrare
visitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam, regio
diademate, ex eoque aquilam nigro suo colore effigiatam, alis ex
pansis proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae la
ciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc vero candidis et
rubris, in scuti extremitates sese passim diffundentibus, scutumque
ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Komrom vrmegynek 1647 szeptember 30n Rvkomromban tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1032. fol. lat. a 220222. lapon.

786.
1647 mjus

16. Pozsony.

III. Ferdinnd Bakos Mtysnak, felesgnek Imre Borb


lnak, gyermekeinek Bakos Jnosnak, Zsuzsannnak s Annnak
s testvrnek Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1650 janur 11-n P e l scn tartott itlszkn.
Ezzel az armlissal Bakos Mt fia Jnos s Mrton
nemessgt Gmr megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 80. lapon.

787.
1647 jnius 3. Pozsony.
III. Ferdinnd Dobranich Mtysnak s testvrnek Jnos
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, in quo lupus integer, divaricatis

posterioribus pedibus, cauda supra


dorsum elevata, ore hianti, anteriorum
pedum dextro evaginatam frameam,
capulotenus comprehensam intertenere,
sinistro ad rapiendum protenso, natu
rali colore effigiatus, tota corporis
mole erecte stare ac in dextram scuti
partm conversus esse cernitur. Scuto
incumbentem galeam militarem crati
culatam sive apertam, regio diade
mate, virum militarem, rubra indutum
tunica, albo cingulo framea lateri alligata, hirsuta rufa brba, praelongis
mistacibus, capite pileo tectus, aquilina
trifida erista decenter ornato, manuum
dextra sceptrum intertenentem, sinistra lateri applicata proferente
ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis,
hinc flavis et coelestinis, illinc autem albis et rubicundis, in scuti
extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter ex
ornantibus."
Kihirdettetett Sopron vrmegynek Szentmiklson tartott
kzgylsn 1647 oktber 1-n.
Fgg pecstje elveszett.
788.
1647 jnius 7. Pozsony.
III. Ferdinnd Regis Istvnnak, felesgnek Cothurnary
Zsfinak, gyermekeinek Mihlynak s Annnak, testvrnek
Ferencnek s Mzesnek, tovbb sgora finak Benk Gyrgy
nek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius viridi campo occupante, in quo regium diadema et brachium
humnum, viridi tectum manica, evaginatum gladium capulotenus coniprehensum intertenere cernitur, hinc lunae
hemispherio, illinc stella collucentibus.
Scuto incumbentem galeam militarem
apertam, regio diademate, alterum bra
chium humnum priori per omnia conforme proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis seu lem
niscis, hinc flavis et coelestinis, illinc
autem albis et rubicundis, in scuti extre
mitates sese diffundentibus, scutumque
ipsum decenter exornantibus."

Kihirdettetett Trencsn vrmegynek


kzgylsn 1648 jnius 23-n.

Trencsnben

tartott

Fgg pecsttel.
789.
1647 szeptember 28. Gyalu

vra.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Lugosi Pszkota J


nosnak s fiainak Mrtonnak s Jnosnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Scutfum videlicet mjilitare coelestini colo[ris
] gryphus
naturali s[uo colore effigiatus
pejdum duas sagittas, altero
vero gladium evaginatum sursum
porrectum, capite Turcico transixum tenere conspicitur. Supra
scutum
galea
militaris clausa
est [posita, quam contegit diadema
regium gemjmis unionib[usque decentjer ornatum, ex c[ono] vero
galeae teniae sive lemnisci variorum
colorum
hinc inde
defluentes,
utrasque oras seu margines ipsius
scuti pulcherrime ambiunt et ex
ornant."
A cmereslevl szvege tbb helyen, gy klnsen a cmerlersnl ki van szakadva s elrongyoldva. A fakult s elmos
dott cmerkp egyenesen ll pajzs kk mezejben balrafordult
arany griffet brzol, mely kinyjtott mells jobb lbban kt
egymst keresztez nyilat, baljban hegyre tztt trk fejjel
kivont kardot tart. A takark sznei elmosdottak; kivehet
azonban, hogy jobbrl vrs-arany, balrl kk-arany sznek.
Fgg pecsttel.
790.
1647 december 31.

Srospatak.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem


nemessget s cmert adomnyoz.

Virgins

Izsknak

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in cuius


campo sive area super cespite viridi miles quidam albo insidens

equo, phaleris caeterisque

militaribus instrumentis exornato, T a r -

tarum, qui item equo insidet subrufo, ex adverso ipsi o p p o s i t u m . . .


arcus telo a d v e r s u m se

tendentem

visitur. S c u t o i n c u m b i t
regium,
duae

gemmis

aquilinae

galea

unionibusque
utrinque

ictu sclopeti

militaris,

quam

pretiosis

expansae,

equo

deturbasse

contegit

diadema

v a r i e g a t u m , ex

intermedio

ense

quo

alae

sursum

por-

recto capitique T a r t a r i c o infixo supereminent. E x cono vero galeae


teniae seu lemnisci v a r i o r u m c o l o r u m hinc inde defluentes,
oras seu margines ipsius scuti p u l c h e r r i m e ambiunt et

utrasque

exornant."

Az oklevl a cinerszerzrl a kvetkezkp emlkezik

intelligentes

tate nostra
gaudentibus

strenuum

Cassoviensi,

lsacum

parentibusque

o r i u n d u m extitisse,

V i r g i n a s ex

ac

libera

liberis, privilegio

qui c u m in puerili

sua, utrisque parentibus orbatus,

civi-

civitatis

adhuc

haereditatibus

meg:

aetate

universisque

bonis in eadem civitate nostra existentibus per ignis v o r a g i n e m p r i vatus

fuisset, neque

q u o s p i a m in illa orbitate habuisset

fautores,

coactus fit servitio a l i o r u m , licet a d h u c inhabili se dedere et m a n cipare. U b i vero per p r o v i d e n t i a m d i v i n a m in tantum
ut a r m a

v i b r a n d o et

militiam exercendo

succrevisset,

p a r h a b e r i potuisset,

in

n u m e r u m militum n o s t r o r u m c a m p e s t r i u m c o o p t a n d o , in illo etiam


m e m o r a b i l i conflictu a d o p p i d u m S z a l o n t a c u m T h u r c a

commisso

manus cum hoste strenue conseruit. Illa quoque conditione


posthabita lateri egregii

Francisci

Pasztohi

de

Varad,

tandem

literarum

secretiorum conservatoris nostri, t a n q u a m c o g n a t i sui adhaesit, cui


etiam rebus et negotiis fidei suae per e u n d e m c o m m i s s i s fidelem et
constantem

locando

in subsequentium

servitutis

suae o p e r m ,

non diffidimus, quin

etiam t e m p o r u m occasiones

pari

sua

fidelitate

g r a t i a m et benignitatem n o s t r a m p r i n c i p a l e m promereri contendat."


kihirdettetett
d o n tartott

Bihar

vrmegynek

1648

jlius 23-n

Vra

kzgylsn.

F g g pecsttel, a cmerkp helye res.

791.

1647.
III.

Ferdinnd

Kelemen y r g y n e k ,

nak n e m e s s g e t s c m e r t
Kzirattr,

3623.

fol.

Istvnnak

Andrs

adomnyoz.
lat.

Zemplin. a 66. lapon. E g y s z e r

Elench.

actor.

bejegys.

privileg.
U . ott,

nobilit.

com.

1331. fol. hung.

a 11/b. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 24. olda
lon. Scut. tinicornis ad saliendum protensus.

792.
1648 janur 24.

Prga.

III. Ferdinnd Radics Mrtonnak, felesgnek Klmn K a


talinnak s gyermekeinek Andrsnak, Istvnnak, Gyrgynek,
Erzsbetnek s Ilonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi monticulo occupante, in cuius medio sive collis iugo
aurea corona effigiata esse, superne vero brachium humnum
cataphracta cinctum ternas spicas triticeas, iusto ab invicem intervallo distinctas tenere visitur. Scuto incumbentem galeam mili
tarem craticulatam sive apertam, regio diademate, itidem brachium
humnum inferiori per omnia conforme producente ornatam. A sum
mitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc aureis et
coeruleis, illinc vero argenteis et rubris, in scuti extremitates sese
piacid diffundentibus, illudque decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sopron vrmegynek
Szent-Miklson tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1056.
2513.

1648 jnius

15-n

fol. lat. a 6971. lapon. Rviden megemltve u.

ott,

fol. lat. a 4. lapon janur 4-i kelettel s azzal a megjegyzssel, hogy

az armlist a csald tagjai nemessgk igazolsa


megyben

vgett 1725-ben S r o s

bemutattk.

793.
1648 mrcius

25.

Gyulafehrvr.

I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Dekuczin Lszlnak,


knny fegyverzet vitznek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area homo pharetratus, arcus nervum tribus iaculis impositis
tendere et iam iam in hostem emittere visitur. Supra scutum galea
militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis
et unionibus decenter ornatum, ex cono vero galeae teniae sive
lemnisci variorum colorum hinc inde diffluentes, utrasque oras seu
margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
A z oklevl flemlti, hogy a nemests Kemny Jnos als
fejrmegyei fispn, fogarasi kapitny, a fejedelem seregnek
fvezre stb. ajnlatra trtnt.
F g g pecsttel,

a cmerkp helye res.

794.
1648 prilis

17. Prga.

III. Ferdinnd Horvth mskp Margavich Gyrgynek, fele


sgnek Geregye Katalinnak s gyermekeinek Istvnnak, Jnos
nak, Orsolynak s Margitnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius latepatenti viridi campo occupante, super quo integer cygnus
naturali suo colore effigiatus erecte
stare ac collotenus sagitta transfixus
ad dextrum scuti latus conversus esse
visitur. Scuto incumbentem galeam mi
litarem craticulatam sive apertam,
regio diademate, alterum cygnum,
priori per omnia similem proferente
ornatam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis seu lemniscis, hinc
flavis et coeruleis, illinc autem canditis
et rubris, in scuti extremitates sese
piacid diffundentibus, illudque ipsum
decenter exornantibus."
Kihirdettetett Vas vrmegynek Szombathelyen tartott kz
gylsn 1648 augusztus 24-n.
Hiteles msolat a XVIIXVIII. szzadbl,

festett cmerkppel,

hr

tyn. A hitelestsi zradk teljesen el van kopva, csak egyes szavak ve


hetk ki. K i s mikor hitelestette a msolatot, nem llapthat meg.

795.
1648 jlius 12. Des.
I. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Ambrus Gyrgynek s
fiainak Istvnnak, Jnosnak, Mtysnak s Tamsnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive areae fundo ex corona quadam aurea leo naturali colore de
pictus, mediotenus emergens, pedibus anterioribus aliquot flores
lilii candidi tenere, supra scutum vero galea militaris clausa est
posita, quam contegit diadema regium, gemmis unionibusque de
center ornatum, ex quo rursus leo priori similis exurgens, uno pedum
anteriorum lilia similiter, altero vero palmam virentem elevare
conspicitur; ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum co-

lrum hinc inde defluentes, utrasque oras sive margines ipsius scuti
pulcherrime ambiunt et exornant."
A z oklevl a cmerszerzrl megemlti, hogy Bks vrme
gynek Vsze kzsgben lakott, ahonnan a trkk tmadsai
ell kltztt t Vrad kzelbe, s hogy Szalontai Nyri Ambrus
jobbgya volt, akitl bizonyos pnzsszeg lefizetse ellenben
megvltotta magt. A fejedelemnl Vradi Virgins Istvn, a fe
jedelem magyarorszgi birtokainak kormnyzja jrt kzbe r
dekben.
Kihirdettetett Bihar vrmegynek 1649 prilis 27-n Vra
don tartott itlszkn.
Kzirattr, 2374. fol. lat. a 6769. lapon.
Siebmacher, 11. 1. 8. t. III.

796.
1648 oktber

26.

Bcs.

III. Ferdinnd Kismarton vrosnak cmert adomnyoz.


Scutum nimirum rubei coloris, in cuius inferiori parte turris,
per eamque ampla porta cum craticulata pensili clausula ptere,
ipsi vero turri nigra aquila, expansis alis, rostroque sive ore patulo
et lingua exerta effigiata, utrisque pedibus insistere, atque in pectore initialem litteram nominis nostri F. cum numero ternario III.
gestare et ostentare visuntur."
Kzirattar, 2230. fol. lat. 1. kt. a 427429. lapon, s u. ott, 2337.
lol. lat. II. kt. a 193. s kk. lapokon, tovbb u. ott, 188. quart lat. a 161.
lapon.

'

797.

1648 november 6.

Bcs.

III. Ferdinnd Kszeg vrost szabad kirlyi vrosnak nyil


vntja s rszre pecstet adomnyoz.
...sigillum unam turrim, in cuius summitate angelus, expansis
alis effigiatus stare visitur et utrinque angelos superiori similes
repraesentans..."
Kzirattr, 2337. fol. lat. II. kt. a 130131. lapon, s u. ott, 188.
quart. lat. a 145146. lapon.

798.
1648 december 4.

Gyulafehrvr.

II. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Tmaszi Erdlyi A n d


rsnak, Jnosnak s Gyrgynek nemessget s cmert adom
nyoz.
Kihirdettetett Zarnd vrmegynek 1649 jnius 11-n tartott
kzgylsn.
Heves s Kis-Szolnok

vrmegynek

1811

mrcius 5-n

Egerben

kelt, eredeti nemesi bizonysglevele Erdlyi T a m s s gyermekei rszre


az 1773-ban S z a t m r vrmegytl az s testvrei rszre kiadott nemesi
bizonysglevl alapjn. L s d mg:

Kzirattr, 3623. fol. lat.

actor. privileg. nobilit. com. Zemplin. a 40/b.


U . ott,
1832.

1331.

lapon. E g y s z e r

Elench.

bejegyzs.

fol. hung. a 7. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek,

III. 15. a 14. oldalon Scut. brachium cataphract. pugionem tenens.

799.
1648 december 10.

Gyulafehrvr.

II. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Gyulafejrvri M a russi Andrsnak, felesgnek Kerekes Annnak s fiuknak
Gyrgynek, rgi nemessgket megjtva, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius area co
rona regia est deposita, gemmis ac unionibus ornata, ex qua dimi
dius leo exurgens, cauda trirami elevata, ore hiante, lingua rubi
cunda exerta, anterioribus pedibus lev protenso, dextro autem
bipennem nudum, sursum vibratum fortiter tenere visitur. Supra
scutum galea militaris aperta est posita, quam contegit diadema
regium, inferiori simile, ex quo hasta inter duas alas aquilinas velis
dependentibus eminet. E x cono vero galeae laciniae sive lemnisci
variorum colorum, a dextra aurei et coelestini, a sinistra vero par
tibus rubri et albi, utrinque defluentes, oras seu margines ipsius
scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett a hrom szkely szknek 1649 janur 23-ra
Gyulafehrvrra hirdetett gylsn s Als-Fejr megynek
Nagyenyeden tartott tlszkn 1649 jnius 9-n.
F g g pecstje elveszett.
Siebmacher, Siebenbrger

Adel, 276.

1. 206.

t.

800.
1648.
III. Ferdinnd Balogh Andrsnak, felesgnek Diszns Zs
finak, fiainak Mihlynak s Gyrgynek, testvrnek Mrtonnak,
utbbi felesgnek Egyed Katalinnak s fiuknak Andrsnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 9. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. l. 15. a 3. oldalon. Ins. candida columba, olivae ramum portans,
triiugi monticulo insistens.

801.
1648.
III. Ferdinnd Balogh Istvnnak s Jnosnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 9. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 3. oldalon, ahol megemlttetik, hogy 1724-ben Tllyai B a
logh J n o s s Istvn, valamint A n d r s ezt az armlist mutattk be nemes
sgk i g a z o l s r a Zempln megyben.

802.
1648.
III. Ferdinnd Balogh Andrsnak, felesgnek Diszns Zsnosnak s Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. az 53. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 9/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 20. olda
lon. Uvae racemi inter duas albas rosas.

803.
1648.
III. Ferdinnd M a k a y Andrsnak, finak Andrsnak s test
vreinek Jnosnak s Mihlyak nemessget s cmert adomnyoz.

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin. a 83. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 14/b. lapon. E . fj.

804.
1648.

111. Ferdinnd N a g y Ferencnek, Mtysnak, Jnosnak, G e i gelynek s Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832.

III. 15. a 32. oldalon. E . m.

805.
1648

....

Bcs.

III. Ferdinnd Egyhzasfalvi N a g y Istvnnak, felesgnek


Tth Katalinnak, gyermekeinek Istvnnak, Mihlynak s Ann
nak, valamint atyai unokatestvreinek Gyrgynek, Jakabnak s
Plnak nemessget s cmert adomnyoz.
A z adomnyozs megtrtntt Pozsony vrmegynek 1649
februr 6-n Szempcen kelt bizonysglevelbl tudjuk meg, mely
szerint III. Ferdinnd e cmereslevele a vrmegye kzgylsn
kihirdettetett s nevezettek a vrmegye nemesei sorba felv
tettek.
E g y s z e r , XVIII. sz. msolat.

806.
1648.

III. Ferdinnd Tavsz Istvnnak s finak Andrsnak


messget s cmert adomnyoz.

ne

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin. a 150. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
31. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 42. oldalon.
E . m. U . ott a 18. oldalon megemlttetik, hogy ezt az armlist 1724-ben
Gyrffy helyesebben T a v s z Mihly nemessge igazolsa vgett Zempln
megyben felmutatta.

807.
1649 eltt.
III. Ferdinnd a Drak- mskp Osvald-csaldnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Abaj megyben. A kihirdetsrl 1649 jlius
12-n Kassn kelt bizonysglevelet Drak mskp Osvald Jnos,
Pter s Istvn Gmr megyben nemessgk bizonytsa clj
bl bemutattk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. az 5. lapon.

808.
1649 janur 12.

Gyulafehrvr.

II. Rkczy Gyrgy nhai Erdey Tams fiainak Jnosnak,


Vazulnak, Pternek s Mihlynak, tovbb Jnos felesgnek
Vargha Erzsbetnek s fiainak Mtysnak s Jnosnak, Vazul
felesgnek Nagy Katalinnak, Pter felesgnek Nagy Erzsbet
nek, azonkvl nhai Erdey Mt emltett Tams fia gyer
mekeinek Andrsnak s Mtnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area corona aurea est deposita, cuius e medio cervus umbilicotenus emergens, ac per colum ad arvum
usque sagitta transfixus, patulo ac recto
ore, duo cornua naturalia singularis magnitudinis moribundi ad instar ad tergum
reiecisse, versus superiorem autem scuti
partm luna quadrans ac stellae micantes
conspiciuntur. Supra scutum galea mili
taris clausa est posita, quam contegit
diadema regium, gemmis et unionibus de
center ornatum, ex quo itidem cervus,
priori per omnia similis eminere visitur.
Ex cono vero galeae teniae sive lem
nisci variorum colorum... utrasque oras
seu margines ipsius scuti pulcherrime
ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Zarnd vrmegynek 1649 jnius 11-n Boros
jenn tartott gylsn.

A lers nem emlti, hogy a pajzsbeli korona zld alapon


nyugszik. A takark szne jobbrl kk-arany, balrl vrs-ezst.
F g g pecsttel, a P o d h r a d s z k y - c s a l d
meglehetsen elmosdott.

levltrban.

A cmerkp

809.
1649 februr 4. Bcs.
III. Ferdinnd jlaki Miskolczi Jnosnak s testvrnek
Pternek nemessget s cmert adomnyoz.
Az adomnyozs tnyt jlaki Miskolczi Jnos cmerkr
folyamodvnya rizte meg, a fenti napon kelt
engedlyezsi zradkkal. A folyamodvnyra
festett cmer kk mezben zld alapon lev
gott fatrzsbl kill gallyon bal lbn l,
kiterjesztett szrny, barna szn, fehr petytyes madarat brzol, arany csrben arany
bzakalszt, flemelt jobb lbban arany r
ndat tartva A pajzsra illesztett, jobbrl kk
arany, balrl vrs-ezst takarkkal kestett
korons rostlysisak dsze a pajzsbeli madr. A madr csre s
lbai mindkt esetben aranyosak.
Eredeti, papron.

810.
1649 februr

4.

Bcs.

III. Ferdinnd Osvrth Flpnek, felesgnek Kelemessy


Erzsbetnek, fiainak Plnak, Mtysnak s Jnosnak, nevezett
Pl finak Mihlynak, testvrnek Osvrth Miklsnak rgi ne
messgt s cmert megersti.
Kihirdettetett Abaj megynek 1649 jnius 25-n Gncn*
tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Osvrth Pl fiai Ferenc s Mihly,
ifjabb Istvn, Ferenc fia, tovbb Jnos fiai id. Istvn s Mrton,
vgl Mtys fia kzps Istvn nemessgket Gmr megyben
igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 31.

lapon.

* A szvegben tvesen Gmr-nek rva!

811.
1649 februr

4.

Bcs.

III. Ferdinnd Szilgyi Jnosnak, testvreinek Istvnnak,


Tamsnak s Ilonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, fundum eius
tricolli monticulo interoccupante, super quo regium aureum dia
dema locatum esse, eidemque ferrea cassis eristis exornata imposita, in dextram scuti partm versa
esse visitur, in superioribus porro
scuti angulis, hinc hemispherium
lunae, inde vero fulgens stella rutilare cernuntur. Scuto incumben
tem galeam militarem craticulatam
sive apertam, regio diademate, ex
eoque brachium humnum rubra
manica indutum et in vola ipsa
strictam frameam tenere proferente
ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis seu lemniscis,
hinc flavis et albis, illinc autem
coeruleis ac itidem albis, in scuti extremitates sese diffundentibus,
scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett U n g vrmegynek 1649 szeptember 16-n,
majd Kzp-Szolnok vrmegynek Tasndon 1715 februr 15-n
tartott kzgylsn.
F g g pecsttel. Mellkelve Szabolcs vrmegynek
s folytatlagosan

1798 prilis 3 0 - n

tartott kzgylsbl Szilgyi Lszl, Andrs s S

muel rszre kiadott nemesi bizonysglevl 1806 augusztus 2 6 - n hiteles


tett msolata, valamint ugyanazon megynek
folytatlagosan

1820 szeptember 11-ikn s

tartott kzgylsben kelt msik

nemesi bizonysglevele

a csald szmos tagja rszre.

812.
1649 februr

11.

Gyulafehrvr.

II. Rkczy Gyrgy Deszefalvi Pap ( P o p ) mskp Dragus


Miklsnak, Mramaros megye alszolgabrjnak, tovbb Ist
vnnak, Gergelynek, Ferencnek, Jnosnak s msik Gergelynek,
rgi nemessgket megjtva, cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare sanguinei seu rubri coloris, in


cuius fundo leo quidem naturali suo colore efformatus, collo quasi
et oculis iracunde retroiectis decumbere, super quo vir quidam
oblongo pallio pastorali indutus, sinistra libellum quendam manualem, dextra vero manibus clavem unam auream stando tenere, ac
iuvenem quendam equo ferociente insidentem, amictuque militari
splendide exornatum, ac veluti discedere volentem gestabunde i n struere conspicitur. Scuto incumbit galea militaris aperta, quam
contegit diadema regium, gemmis et unionibus decenter exornatum,
ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc
inde defluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcher
rime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Mramaros vrmegynek 1649 mrcius 16-n
tartott kzgylsn.
A leleszi konvent orsz. levltrnak 1912. szeptember 22-n kelt hi
teles msolata, a P o d h r a d s z k y - c s a l d levltrban. A m s o l a t r a r r a
gasztva a megfestett cmer kt pldnyban.
Siebmacher, Siebenbrger

Adel, 204. 1. 141. t. II.

813.
1649 mrcius

21.

Pozsony.

111. Ferdinnd Sipos Plnak s finak Jnosnak nemessget


s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare ere
ctum coelestini coloris, fundum i l
lius viridi campo occupante, super
quo integer triticeus manipulus spicis seu aristis, supremitatem scuti
attingentibus, locatus esse visitur.
Scuto incumbentem galeam milita
rem craticulatam sive apertam,
regio diademate, brachium hum
num rubra manica indutum, cubitotenus eminentem (gy!) ac in vola
ipsa ev[aginatam frameam] manu
briotenus apprehensam, in dextram
eiusdem scuti partm vibrantem(!)
proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis seu
lemniscis, hinc candidis et rubris, prout illinc . . . similibus, in scuti
extremitates sese piacid diffundentibus, illudque ipsum decenter
exornantibus."

A takark szne mindkt oldalrl vrs-ezst.


Kihirdettetett Vas vrmegynek Szombathelyen 1650 mr
cius 14-n s Veszprm vrmegynek Ppn 1742 jlius 16-n
tartott kzgylsn.
Fgg

pecsttel.

814.
1649 prilis

3.

Pozsony.

III. Ferdinnd Kovcs Blintnak, fiainak Mihlynak s Ist


vnnak, tovbb Kovcs Andrsak s Ambrusnak s vgl Vas
Mtysnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1650 mrcius 30-n Fleken.
Ezzel az armlissal Szcs mskp Kovcs Jnos nemessgt
Gmr megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 13. lapon.

815.
1649 prilis

18.

Pozsony.

III. Ferdinnd Mszros Mtysnak s testvreinek Mikls


nak s Lrincnek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius triiugi petra occupante, supra q u a m integer fulvus leo, divaricatis posterioribus pedibus, cauda bifurcata supra dorsum
elevata, ore hianti, linguaque exerta rubicunda, anteriorum pedum
sinistro ad rapiendum protenso, dextro autem frameam ad ictuui
elevatam intra volam fortiter compressam tenere et tota corporis
mole erecte stare, superioribusque scuti angulis Stella et haemispherio lunae micantibus, in dextram scuti partm conversus visitur.
Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate,
alterum leonem inguinetenus eminentem inferiorique per omnia
conformen proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae
laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc vero candidis et
rubris, in scuti extremitates sese passim diffundentibus, scutumque
ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Komrom vrmegynek 1650 augusztus 29-n
Komromban tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1032.

fol. lat. a 190192. lapon.

816.
1649 prilis 20.

Pozsony.

III. Ferdinnd Tthfalussy Jnosnak s fiainak Mrtonnak


s Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius occupat puteus ex albo lapide constitutus, a cuius orificio
gutturnium in formm leonis sedentis ornate efformatum, et ex eius
ore ad utramque partm aqua ebulliens, intuenti obversus situm
praebet. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive
apertam, regio diademate, ex eoque cygnum inter duas alas, coloribus alternatim discriminatas, ad dextram scuti partm conversum proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laci
niis sive lemniscis, hinc coeruleis et flavis, illinc autem candidis et
rubris, in scuti extremitates sese piacid diffundentibus, scutumque
ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Szatmr vrmegynek 1650 februr 9-n Szat
mri tartott kzgylsn.
Kzirattr, 2374. fol. lat. a 109113. lapon.

817.
1649 prilis 26. Pozsony.
III. Ferdinnd
adomnyoz.

Ivanovich Istvnnak

nemessget s cmert

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, tripartito divisum, inferiori dimidio citra fundum hemispherio lunae splendente, extremitatibus scuti spatiis uterque fulgens stella rutilare
visuntur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive
apertam, regio diademate, ex eoque brachium humnum cataphractum ac in vola ipsa strictum bipennem vibrantem proferente
ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis,
hinc flavis et coelestinis, illinc autem albis et rubicundis, in scuti
extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter ex
ornantibus."
Fgg
trban.

pecsttel,

a cmerkp

helye res. A Bezerdj-csald

levl

818.
1649 prilis

30.

Pozsony.

III. Ferdinnd Nagy Andrsnak, felesgnek . . . . Annnak


nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius v i r i d i . . . . aureum diadema . . . in i l l i u s . . . . brachium hum
num cataphractum, humerotenus resectum, strictam frameam
vibrare et ad dextram scuti partm conversum esse visitur. Scuto
incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio
diademate,.... brachium inf [eriori] . . . . simile proferente orna
tam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc
flavis et coeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti extremi
tates sese passim diffundentibus, scu[tumque] ipsum decenter ex
ornantibus."
Kihirdettetett Marosszk ( ? ) kzgylsn 1698 jlius 23-n.
Egyszer, X I X . szzadi

msolat, Bldi Istvn gyjtemnybl. Ere

detijnek hollte ismeretlen.

819.
1649 mjus 4.

Pozsony.

III. Ferdinnd Zlyomy Plnak, felesgnek Saymvolt E r


zsbetnek, finak Jnosnak s testvrnek Dvidnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, super quo fulvus leo, divaricatis
posterioribus pedibus, cauda bifurcata
elevata, ore hiante, linguaque rubi
cunda exerta, totaque corporis mole
arecta, erecte stare, anteriorum vero
pedum dextro tres rosas rubras,
aequali ab invicem spatio distantes
tenere, sinistro vero ad rapiendum
protenso, in dextram scuti partm
conversus esse cernitur. Scuto incum
bentem galeam militarem craticulatam
sive apertam, regio diademate, columban niveam, alis compositis, ro
stro palmam olivae tenentem producente ornatam. A summitate vero sive

cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc coeruleis et flavis, hinc canditis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque
ipsum exornantibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1649 oktber 6-n Eper
jesen tartott kzgylsn.
Fgg pecst tredkvel.
820.
1649 mjus 11.

Pozsony.

III. Ferdinnd Schober Boldizsrnak, felesgnek Erzsbet


nek s fiainak Jnosnak s Dnielnek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius viridi monticulo occupante, super quo leo fulvus erectus,
posterioribus distincis pedibus, cauda bifurcata erecta, ore patulo,
lingua rubicunda exerta, anterioribus ramusculum tres rosas purpureas inter viridaria sua piacid composita proferre ac ad dex
trum scuti latus conversus esse visitur. Scuto incumbentem galeam
militarem apertam, regio diademate, ex eoque inter duas aquilinas,
hinc coeruleo et flavo, illinc vero candido et rubro coloribus dispersas alas alterum leonem inferiori per omnia et in omnibus conformem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis
seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc vero candidis et rubris,
in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter
exornantibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1649 december 15-n
Eperjesen tartott tlszkn.
Kzirattr, 1056. fol. lat. a 225229. lapon.
821.
1649 mjus 14.

Gyulafehrvr.

II. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Sndor Miklsnak,


Bethlen Gbortl nyert nemessgt megjtva, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area corona aurea est deposita, ex quo brachium humnum
humerotenus resectum ensem evaginatum sanguine madentem te
nere visitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam
contegit diadema regium, gemmis atque unionibus decenter variegatum, ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum

hinc inde defluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti pul
cherrime ambiunt et exornant."
A z oklevl elmondja, hogy a cmerszerz nemessgt a
gyulafehrvri kptalan oklevelvel igazolta, mely szerint T o r d a
vros lakosaival egytt nemesittetett meg a fejedelem ltal.
Kihirdettetett az erdlyi rendeknek 1650 mrcius 20-ra
Gyulafehrvrra hirdetett gylsn prilis 11-n.
Egyszer,

X I X . szzadi,

volt Sndor dm

irnnal

rt msolat.

Eredetije

Alpestesen

birtokban.

822.
1649 mjus 18.

Pozsony.

111. Ferdinnd Szky Jnosnak, felesgnek Mry Erzs


betnek, gyermekeinek Ferencnek, Istvnnak s Jnosnak s test
vrnek Benedeknek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, in quo integra ciconia naturali suo
colore effigiata rostro serpentem tenere atque ad dextram scuti
partm conversa esse cernitur. Scuto incumbentem galeam mili
tarem craticulatam sive apertam, regio diademate, angelum dextra
manuum virentem olivae palmam tenentem, sinistra lumbis iniecta
proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu
lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc vero candidis et rubris, in
scuti extremitates sese piacid diffundentibus, illudque decenter
exornantibus."
Kihirdettetett Bars vrmegynek 1650 mrcius 17-n K i s apolcsnyban tartott tlszkn.
Kzirattr, 1032.

fol. lat. a 202.

lapon.

823.
[1649 mjus

18.

Pozsony.]

III. Ferdinnd Kaszap Mihlynak


adomnyoz.

nemessget

cmert

Scutum coeruleum, cum Markovics in omnibus simile." (V. .


a 4. szmmal.)
Kzirattr, 227.

fol. lat. a 111.

Siebmacher, 291. 1. 219. t. 1.

lapon.

824.
1649. mjus

18.

III. Ferdinnd Megyeri Besze Gergelynek, Csusz Istvnnak.


Besze Andrsnak s Jnosnak, Adorjn Mihlynak s Benedek
nek, tovbb Priska Blintnak nemessget s cmert adomnyoz.
Az adomnyozs tnyt Ngrd vrmegye jegyzknyve
rizte meg, mely szerint a vrmegynek 1734 februr 15-n
Bussn tartott kzgylsn az elrendelt nemesi vizsglatbl
kifolylag Priska Mihly, Jnos s Gyrgy, tovbb Besze
Jnos, fival, s Adorjn Mihly, Mt, Jakab s Pl nemess
gket III. Ferdinndnak 1649 mjus 18-n fntnevezettek r
szre adomnyozott s Nyitra vrmegynek 1651 augusztus
22-n ( ? ) * Nyitrn tartott kzgylsn kihirdettetett cmeresnemesleveivel igazoltk.
Gyura G s p r , N g r d v r m e g y e levltrnoka
2 8 - n Balassagyarmaton kiadott hiteles msolat.
Siebmacher, 61. 1. 48. t.

ltal

1802

mjus

825.
1649 [jnius

15.

Bcs].

III. Ferdinnd Molnr Mrtonnak, Gyrgynek s Jnosnak


nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 86. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a
15. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 30. oldalon.
Scut. rubrum brachium eaput Turcicum, frameae infixum tenens.
Siebmacher, 90. 1. 62. t.

826.
1649 jnius 26.

Dva.

II. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Blvnyosvrallyai


Gyrgynek, nhai Blvnyosvrallyai Mihly prdiktor idsebb
finak nemessget s cmert adomnyoz.
* F e r i a tertia post festum beatae Mariae virginis", minden kze
lebbi m e g h a t r o z s nlkl; ezrt tettnk krdjelet.

Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo


sive area galea quaedam deaurata pennisque gruinis more militum
ornata et pugione transfixa conspicitur. Supra scutum itidem galea
militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis
et unionibus eleganter ornatum."
Az oklevl lre festett cmer a lerstl annyiban eltr,
hogy a pajzs szne nem kk, hanem zld. A cimerkp arany
Zrnyi-sisakot brzol, a takark szne, mit a lers nem emlt,
jobbrl vrs-ezst, balrl kk-arany.
Kihirdettetett az erdlyi rendeknek 1650 mrcius 20-ra
Gyulafehrvrra hirdetett gylsn s Bels-Szolnok vrme
gynek Desen tartott tlszkn 1650 prilis 28-n.
Fgg pecstje elveszett.
Siebmacher, Siebenbrger Adel, 118. I. 57. t.
827.
1649 szeptember 20.

Pozsony.

III. Ferdinnd Ronyak Jnosnak, felesgnek Dorottynak,


finak Mihlynak, lenyainak Katalinnak, Judithnak, Mri
nak ( ? ) , Annnak s Dorottynak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
llius lato quodam flumine occupante, penes quod mons . . . . ac in
apice eiusdem pelicani nidus, ex eoque pelicanus
ipse cum tribus pullis
eminere ac rostro sibi
pectus vulnerare indeque
promanante sanguine pullos suos pascere ac in
dextram scuti partm con
versus esse visitur. Scuto
incumbentem galeam mi
litarem craticulatam sive
apertam, regio diademate,
ex eoque alterum pelicanum inferiori per omnia
conformem proferente or
natam. A summitate vero
sive cono galeae laciniis
seu lemniscis, hinc flavis

et coeruleis, illinc autem candidis et rubicundis, in scuti extre


mitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornan
tibus."
Kihirdettetett Hont vrmegynek 1650 mrcius 9-n K o r ponn tartott tlszkn.
F g g pecsttel, a Kubinyi-csald

kvri g n a k

levltrban.

828.
1649 oktber

12.

Bcs.

III. Ferdinnd Banovich Ferencnek, felesgnek Botonovich Ilonnak s gyermekeinek Pternek, Gergelynek, Miklsnak,
Jnosnak s Plnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, super quo integer vir militaris, cataphracta totaliter cinctus nigroque insidens equo, in dextram scuti
partm tendere ac manuum sinistra eiusdem eqi habenas dirigere,
dextra vero strictuin acinacem manubriotenus fortiter comprehensum generose vibrare cernitur. Scuto incumbentem galeam mili
tarem craticulatam sive apertam, regio diademate, brachium hum
num similiter cataphracta cinctum, cubitotenus eminentem (!) ac in
vola ipsa evaginatam frameam tenentem eandemque minaciter inter
lunam ac stellam ostentantem proferente ornatam, a summitate
vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis,
illinc autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffunden
tibus, illudque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sopron vrmegynek 1650 janur 2-n Szent
miklson tartott kzgylsn.
E g y s z e r , X X . szzadi

msolat.

Hitelestett

msolata Sopron v r

megye levltrban.

829.
1649 november 11.

Bcs.

III. Ferdinnd Szegedy Jnosnak s testvrnek Sndornak,


rgi nemessgket megerstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, in quo, nido sibi constructo pelicanus
naturali suo colore designatus, alis expansis, collum quodam modo

inflectens, rostro pectus suum dilaniare, ternosque pullos avide


cupientes proprio cruore pascere, in dextrumque scuti latus con
versus esse cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem crati
culatam sive apertam, regio diademate, itidem pelicanum integre
eminentem inferiorique per omnia conformem producente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc
coeruleis et flavis, illinc candidis et rubris, in scuti extremitates
sese piacid diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornan
tibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1650 janur 12-n Eper
jesen tartott kzgylsn.
Kzirattr,

1056.

S i e b m a c h e r , 621.

f o l . lat. a
1. 438.

202206.

lapon.

t.

830.
1649 december. 31. Becs.
III. Ferdinnd Borl Mtysnak s testvreinek Pternek,
Miklsnak, Jakabnak s Zsfinak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Zlyom vrmegynek
31-n Zlyomban tartott kzgylsn.

1650 mrcius 30- s

Ezt az armlist Borlk mskp Borl Imre nemessge iga


zolsa cljbl Gmr megyben bemutatta.
Kzirattr,

3729.

f o l . lat. a

79.

l a p o n , a h o l a cimerszerz neve B a r -

lok. A z a d o m n y o z s tnyt Z l y o m v r m e g y n e k 1650

n o v e m b e r 9-n

Z l y o m b a n t a r t o t t pecstel szkn k i a d o t t b i z o n y s g l e v e l e is emlti, a h o l


az a r m l i s t s z e r z B o r l n e k n e v e z l e t i k . E b i z o n y s g l e v l u g y a n a z o n v r
m e g y n e k 1727

p r i l i s 5-n B e s z t e r c e b n y n t a r t o t t k z g y l s n jbl k i

hirdettetett. Levltr, eredeti.

831.
1649.
III. Ferdinnd Arpasztonyi Mihlynak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kzirattr,
Z e m p l i n . a 3/b.
1832.

III.

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

l a p o n . E g y s z e r b e j e g y z s . Levltr, C i m e r e s l e v e l e k .

15. a 2. o l d a l o n . E . m.

832.
1649.

III. Ferdinnd Bek Istvnnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Kihirdettetett 1650-ben Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 14. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 4. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 4. oldalon.
E . m.

833.
1649.

111. Ferdinnd Bkesy Andrsnak s fiainak Jnosnak,


Andrsnak s Gbornak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 14/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cimereslevelek,
1&32. III. 15. az 5. oldalon. E . m.

834.
1649.

III. Ferdinnd Berecz Pternek s msik Pternek nemes


sget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 16/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. az 5. oldalon. E . m.

835.
1649.

III. Ferdinnd Debreczenyi Mihlynak s fiainak Pternek


s Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. a 34/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.

az 5/b. lapon.
oldalon. E . m.

E . fj.

Levltr, Cimereslevelek, 1832. III.

15. a

12.

nemessget

Siebmacher, 127. 1. 100 t. VI.


836.

1649.
111.

Ferdinnd

Deszetinszky

Zakarisnak

cmert a d o m n y o z .
Levltr, Ciniereslevelek, 1832.

III.

15. a 12. oldalon. E . m.

837.

1649.
111. Ferdinnd

Frona F i n a k

nemessget

s cimert

ado

mnyoz.
Levltr, Cimereslevelek, 1832.

111. 15. a 16. oldalon. E . m.

838.

1649.
III.

Ferdinnd G a l A n d r s n a k nemessget s cmert ado

mnyoz.
Kihirdettetett Z e m p l n megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 48. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. 111. 15. a 16. oldalon. Scut. cygnus.
839.

1649(7).
III.

Ferdinnd G l s z

(Gloz)

Jnos

besztercebnyai

pol

g r n a k , rgi nemessgt megerstve, cmert a d o m n y o z .


Az a d o m n y o z s megtrtntrl Z l y o m vrmegynek

1658

mrcius 21-n kelt bizonysglevelbl rteslnk, melyben G l s z


Menyhrt

nemessgt

fenti

leszrmazs bizonytsa alapjn

Ma

cmereslevl
igazolja.

bemutatsa

358

Magyarorszgi cincmlsveifH.

E bizonysglevl Komrom vrmegynek 1701 prilis 22-n


Rvkomromban tartott kzgylsn kihirdettetett.
Kzirattr, 1032. fol. lat. a 6768. lapon.
Siebmacher, 199. 1. 158. t. (?)

840.
1649.
111. Ferdinnd Jszbernyi Miklsnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. az 58. iapon. Egyszer bejegyzs. L'. ott, 1331. fol. hung.
a 10/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 21.
oldalon. E. m.

841.
1649.
III. Ferdinnd jeney Jnosnak s finak Zsigmondnak, rgi
nemessgt megerstve, cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. az 58. lapon. Egyszer bejegyzs. U . ott, 1331. fol hung.
a 10/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 21.
oldalon. Scut. duo leones coronam regiam tenentes.
Siebmacher, 271. 1. 205. t. I.

842.
1649.

'

III. Ferdinnd
Kapronczay mskp Verb Mihlynak,
Istvnnak s Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. Hl. 15. a 23. oldalon. E. m.

843.
1649.
III. Ferdinnd Kiss Andrsnak s finak Mrtonnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832 III. 15. a 25. oldalon. E . m.

844.
1649.
III. Ferdinnd a Kovcs-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
E z armlis s a leszrmazs bizonytsa alapjn Kovcs
Gyrgy 1724-ben Zempln megye nemesei sorba felvtetett.
Kzirattr,

3623.

Zemplin. a 71/b. lapon.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

E g y s z e r bejegyzs.

845.
1649.
III. Ferdinnd Ladnyi Jnosnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 77. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 13/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 27.
oldalon. E . m.

846.
1649.
III. Ferdinnd Mszros Istvnnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 84/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,

nobilit. com.

1331. fol. hung.

a 15. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 29. lapon.

847.
1649.
III.- Ferdinnd Mikovszky Andrsnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 85. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III.

15. a 30.

oldalon, hol cmerszerzkl mg P t e r s J n o s is

emlttetnek. E . m.

848.
1649.

III. Ferdinnd a Nagy-csaldnak nemessget s cmert


adomnyoz.
A z adomnyozs megtrtntrl Zala vrmegynek 1717
december 19-n Kanizsn a Nagy-csald nemessgt igazol
bizonysglevelbl rteslnk.
Kihirdettetett Komrom vrmegynek 1718 mjus 5-n
Komromban tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1032. fol. lat. a 9394. lapon.

849.
1649.

111. Ferdinnd
adomnyoz.

Pilosky Mihlynak nemessget s cmert

Levltr, Cimereslevelek,

1832. III. 15. a 35.

oldalon.

850.
1649.

III. Ferdinnd Poroszlay Plnak


adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.

nemessget s cmert

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin. a 113. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 20. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 36. oldalon.
E. m.

851.
1649.

III. Ferdinnd Szab Gsprnak


adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.

nemessget s cmert

Kzirattr,

3623.

tol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

nemessget

com.

Zemplin. a 132/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

852.
1649.
III.

Ferdinnd

Szlkay

Tamsnak

cmert

adomnyoz.
Kihirdettetett Z e m p l n
Kzirattr,

3623.

fol.

megyben.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 134/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,

nobilit.

1331.

com.

fol. hung.

a 25. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 38. olda
lon. E . m.

853.
1649.
III.

Ferdinnd

Szplaky

Jnosnak,

Istvnnak

Plnak

nemessget s cmert a d o m n y o z .
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 139/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,

nobilit.

com.

1331. fol. hung.

a 27. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 39. oldalon.
Gruis pede lapidem tenens.

854.
1649.
III.

Ferdinnd

T a k c s J n o s n a k s finak

Plnak

nemes

sget s cmert a d o m n y o z .
Kihirdettetett Z e m p l n

megyben.

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin. a 149. lapon. U . ott, 1331. fol. hung. a 30/b. lapon. E . fj.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 42. oldalon. E . m.

855.
1649.
III.

F e r d i n n d T t h Gergelynek, fiainak Gergely I s t v n n a k ,

Mihlynak
s cmert

testvreinek J n o s n a k s G y r g y n e k nemessget

adomnyoz.

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin. a 154. lapon. E g y s z e r bejegyzs. T a l n azonos az u. ott, a
154/b. lapon emltett, a T t h - c s a l d rszre szl armlissal, melynek
alapjn 1724-ben Zempln megyben T t h Istvn s G y r g y nemessge
elismertetett.

856.
"

1649.

III. Ferdinnd Varga mskp Ujlaky Gyrgynek s fiainak


nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 165. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung
a 35/b. lapon. E . fj.

857.
1650

eltt.

III. Ferdinnd Helle Gyrgynek s fiainak Istvnnak,


Gytgynek s Smuelnek nemessget s cmert adomnyoz.
A z adomnyozs megtrtntrl Heves s Kls-Szolnok
vrmegyknek 1667 jlius l-n Flek vrban kelt bizonysglevelbl rteslnk, mely szerint III. Ferdinndnak ez az armlisa a vrmegyben kihirdettetett s az azt bemutat Helle
Gyrgy a vrmegyei nemesek jegyzkbe felvtetett.
A bizonysglevl papron, aljn rnyomott pecst tredkeivel.
den valsznsg szerint hamistvny.

Min

*%

858.
1650 eltt.
III. Ferdinnd Kiss-Gergely Jakabnak, fiainak Pternek s
Boldizsrnak, tovbb testvrnek Istvnnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr megyben. A kihirdetsrl szl, 1650
szeptember 15-n Pelscn kelt bizonysglevelet Nemes mskp
Kis-Gergely Boldizsr s Istvn nemessgk igazolsa vgett
ugyanazon megyben bemutattk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 6. lapon.

859.
1650 janur

11. elti.

III. Ferdinnd Thomczi Kmeth Gyrgynek nemessget s


cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1650 janur 11-n Pelscn tartott tlszkn.
Ezzel az armlissal Kmeth mskp Nustyai Imre nemessgt
Gmr megyben igazolta.
Kzirattr,

3729.

fol.

lat. a 34.

lapon.

860.

7650 februr
III. Ferdinnd Breznbnya
megerstve, cmeit adomnyoz.

12. Bcs.
vrosnak,

i
rgi

kivltsgait

Scutum nimirum militare erectum, linea a summa intermedia


superiori scuti parte ad inferiorem perpendiculariter ducta hinc i n
coerulem, illinc vero rubrum, duos aeqales campos divisum. In
qua quidem dextra coerulea scuti area quatuor fluvii, nimirum
principaliora Pannni flumina, Danubium utpote, Savum, Dravum
et Tybiscum designantes, decurrere et praeterlabi, in rubra autem
sinistra scuti parte in terna seri sex alba lilia, ordine locata
effloruisse et exerevisse visuntur. Scuto incumbentem galeam mili
tarem craticulatam sive apertam, regio diademate, virum militarem,
totum cataphractum ac nigro mystace et brba conspicuum, capite
quoque galea eristis strutionum rubris ornata tecto, manuum
sinistra lumbis iniecta, dextra vero nudum gladium vibrantem ac
pubetenus eminentem repraesentans."
a

Kzirattr, 2230. fol. lat. 1. a 109115. lapon; 2337. fol. lat 1. kt.
lapon s 188. quart. lat. a 3 9 / b ^ 4 0 . lapon.

7375.

861.
1650 mrcius

22.

Gyulafehrvr.

II. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Ferentz mskp


Kovts Jnosnak, Pternek s Miklsnak, tovbb Pvai Mtys
Miklsnak, lfszkelyeknek, nemessget s cmert adomnyoz.

Scutum videlecet militare coelestini coloris, in cuius campo


sive area brachium humnum, humero resectum, ensem evaginatam
tenere visitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam
contegit diadema regium, gemmis et unionibus decenter exornatum,
ex cono galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde
defluentes, utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime
ambiunt et exornant."
E g y s z e r , X I X . szzadi msolat, Bldi Istvn gyjtemnybl.
detijnek

Ere

hollte ismeretlen.

862.
1650 mrcius

27.

Gyulafehrvr.

II. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem rsekjvri Gyarmati


Jnosnak, a fejedelem udvari testrei tizedesnek, s finak
Istvnnak, rgi nemessgket megerstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo
sive area corona aurea est deposita, ex qua brachium, humerotenus
resectum, ensem evaginatum sursum porrectum, sanguine tinctum,
manubriotenus fortiter comprehensum tenere visitur. Supra scutum
galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium,
gemmis atque unionibus decenter exornatum, ex quo lancea velis
dependentibus eminet, ex cono vero galeae teniae sive lemnisci
variorum colorum hinc-inde defluentes utrasque oras sive margines
ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett a hrom szkely szk kzgylsn 1650
prilis 6-n. Bemutattatott Kraszna vrmegye tltbljn 1770
mrcus 21-n.
E g y s z e r , X I X . szzadi msolat, Bldi Istvn gyjtemnybl.
detijnek hollte ismeretlen.

Ere

Siebmacher, Siebenbrger Adel, 163. 1. 102. t.

863.
1650 mrcius

28.

Gyulafehrvr.

II. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Szent-Ivnyi Kispl


Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini coloris erectum, cuius
fundum cespes viridis occupat, cui instat homo integer, rubro
indutus amictu, dextra ensem evanginatum, sanguine tinctum,

sursum porrectum, sinistra vero manibus tres maturi tritici aristas


tenens. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam con
tegit diadema regium, gemmis atque unionibus decenter exornatum,
ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hincinde defluentes, utrasque margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt
et exornant."
Egyszer,

X I X . szzadi

msolat,

Bldi Istvn

gyjtemnybl. A z

oklevl szvege beiktatva az erdlyi Kirlyi Knyvek X X V . kt. 180181.


lapjn.
Siebmacher, Siebenbiirger Adel, 179. 1. 117. t. Uzoni elnvvel.

864.
1650 prilis

7.

Gvulafehrvr.

11. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Markodi Kis Jnos


nak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare coelestini colo
ris erectum, in cuius campo sive area equus
quidam sellatus stare, super quo homo integer
viridi pallio amietus, equo subnigri coloris
insidens, capiti galea imposita, dextra hastam,
sinistra vero manibus gladium evaginatum
sanguine tinctum tenere visitur. Supra scutum
galea militaris clausa est posita, quam con
tegit diadema regium, gemmis et unionibus
decenter exornatum, ex cono vero galeae
teniae sive lemnisci variorum colorum hinc
inde defluentes, utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcher
rime ambiunt et exornant."
A cmerlers nem emlti, hogy a lovas jobbjban tartott
lndzsn ketts vg vrs lobog van, a lovas lbt vrs
csizma fdi s a lovat vrs takar bortja. A cmertakark szne
jobbrl vrs-ezst, balrl kk-arany.
Kihirdetetett Marosszknek
szkn 1650 mjus 13-n.
F g g pecstje elveszett.

Marosvsrhelyt

tartott tl

865.
1650 jnius 19. Bcs.
III. Ferdinnd Trk Istvnnak, felesgnek Mrinak, vala
mint gyermeKeiknek Mtysnak, Gsprnak, Mrtonnak, Istvn
nak, Andrsnak, Gyrgynek s Mrinak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Zlyom vrmegynek
Zlyomban tartott kzgylsn.

1651 mrcius 30-n

Ezzel az armlissal Trk Gspr fia ifj. Jnos fia Mrton,


Trk Andrs fia d. Jnos fia Jnos s Mikls, Istvn fia Istvn
fia N . nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 24. lapon.

866.
1650 jlius 2.

Bcs.

III. Ferdinnd Tams Andrsnak s fiainak Albertnek,


Gergelynek s Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
E z z e l az armlissal Tams Albert nemessgt Gmr me
gyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 81. lapon.

867.
1650 szeptember 17. Bcs.
III. Ferdinnd Trk Istvnnak, felesgnek Flp ( P h y lep) Erzsbetnek, testvrnek Trk Mihlynak s felesgnek
Mrffy Dorottynak, tovbb gyermekeinek Katalinnak s E r
zsbetnek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, fundum
illius viridi campo occupante, in quo grus naturali colore effigiata

et collotenus sagitta transfixa erecte


stare dextroque pedum Iapillum, vigilantiae et excubiarum symbolum sustinere, sinistro autem scuti fundo insistere, et ad dextram illius oram conversa esse cernitur. Scuto incumben
tem galeam militarem craticulatam
sive apertam, regio diademate, bra
chium humnum cataphracta cinctum
et strictum acinacem capite Turcico
conspicuum proferente ornatam. A
summitate vero sive cono galeae laci
niis seu lemniscis, hinc flavis et coe
ruleis, illinc autem candidis et rubris,
in scuti extremitates sese piacid dif
fundentibus, illudque decenter exor
nantibus."
Kihirdettetett yr vrmegynek 1651 janur 9-n Gyrtt
tartott kzgylsn.
Fgg

pecsttel.

868.
1650 [szeptember . . .

Bcs].

III. Ferdinnd Seb Jakabnak, Gyrgynek, Jnosnak


Gergelynek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 125/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U .


a 22. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832.

Miles

dextra frameam, sinistra caput Turcicum


Siebmacher, 573.

1. 408.

ott,

nobilit.

1331.

s
com.

fol. hung.

111. 15. a 39. oldalon.

tenens.

t.

869.
1650 december li.

Bcs.

111. Ferdinnd Kdas Mihlynak, felesgnek Pongrtz


Juditnak s Molnr Mrtonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi monticulo occupante, eiusque in medio viridans arbor
subtilis insita crevisse, qua super binae candidae columbae, naturaliter effigiatae, compositis alis insistere, rostris quidem ipsis

spicas triticeas gestantes, sese invicem intueri visuntur. Scuto


incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio
diademate, ex eoque brachium humnum rubra manica indutum,
cubitotenus eminentem (!), in vola ipsa viridem palmam tenentem (!)
proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis
seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc autem candidis et rubris,
in scuti extremitates sese piacid diffundentibus, illudque ipsum
decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1651-ben Eperjesen tar
tott vlasztgyilsn.
Zempln v r m e g y e levltrnak 1897 prilis 1-n kelt hiteles m s o
lata

ugyanazon

ltal

1732

mrcius 27-n Olaszliszkn hitelestett msolatrl. A Kazy-csald

vrmegye

egyik

szolgabrja

eskdtje

levl

t r b a n . Emltve: Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit.


com.

Zemplin.

63. oldalon. E g y s z e r bejegyzs.

a 11. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

U . ott, fol. hung.


111. 15. a 22. oldalon.

Sc. candidae columbea spicas rostro tenentes.


Siebmacher, 280. 1. 211 t. II. (?); hol a pajzsban szintn kt galamb
van, egyebekben azonban eltr a cmer.

870.
1650 december 3.

Bcs.

III. Ferdinnd Gatteczky Hanniblnak, felesgnek Roskovanyi Annnak s fiainak Ulixesnek s Ferencnek, kik ms
orszgokban mr nemesi ranggal brnak, magyar nemessget s
cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, ducta per medietateni
linea viridi auro et nigro coloribus proportionate divisum, cuius
dextrum latus mediae aquilae facies naturali colore effigiata,
sinistrum vero miles germanus cataphractus, ocreis et calcaribus,
clypeo, strutionum pennis, collotenus autem aureo torque, pendula
abhinc figura crucis insignis et pugione praecinctus erecte stare,
laevaque manu lumbos fleire, dextra autem nudum acinacem
gestare et ad priorem scuti oram conversus esse visitur. Scuto
incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio
diademate, rupem praealtam, cattum cardinali suo colore expressum summitatique illius insistentem et pedum obsonium palato suo
aridum tenentem proferente ornatam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis seu lemniscis, hinc aurei et nigri, illinc vero candidi ac
itidem nigri coloribus in scuti extremitates sese diffundentibus,
scutumque ipsum decenter exornantibus."

Kihirdettetett Sros vrmegynek


Eperjesen tartott kzgylsn.

1651 mrcius 29-n

Kzirattr, 1056. fol. lat. a 3336. lapon.

871.
1650 december 31. Bcs.
III. Ferdinnd Supanovch Istvnnak s testvrnek Farkas
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in quo
scamnum militare per transversum positum, ab inferiori hemsphaerio lunae, a superiori vero partibus stella aurea illuminatum.
Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam seu apertam,
regio diademate, leonem mediotenus eminentem, ac utroque pedum
anteriorum crucem hemisphaerio lunae insignem proferente orna
tam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc
flavis et coeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti extre
mitates sese piacid diffundentibus, scutumque ipsum decenter
exornantibus."
Kihirdettetett Komrom vrmegynek 1651 november 20-n
Komromban tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1032. fol. lat. az 5456. lapon.

872.
1650.
III. Ferdinnd goston Istvnnak, Miklsnak s Ferencnek
nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat. Elenchus

actor.

privileg.

Zemplin. az 1/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr,

nobilit. com.
Cmereslevelek,

1832. III. 15. az 1. oldalon. Insigne brachium fameam vibrans.

873.
1650.
III. Ferdinnd Czak Gergelynek s finak Gergelynek ne
messget s cmert adomnyoz.
Scut. ciconia cum serpente certans."
Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 9. oldalon.

874.
1650.
Ifi. Ferdinnd Czak Gyrgynek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III. 15. a 9. oldalon. E . m.

875.
1650.
III. Ferdinnd Kerepessy Istvnnak s Benedeknek s az
utbbi finak Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 66/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 12. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 24. oldalon.
Scut. brachium frameam vibrans.

876.
1650.
111. Ferdinnd Marcus Mihlynak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 83/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 14/b. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 29.
oldalon. E . m.

877.
1650.
III. Ferdinnd Molnr Mrtonnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scut. duae columbae spicas rostro tenentes et se mutuo
intuentes."
Levltr, Cimereslevelek, 1832.
azonos a 869.

sz. alatt

kzlt

III. 15. a 30. oldalon. Nyilvnvalan

Kdas

Mihly-fle

armlisban

emltett

JVlolnr Mrton trsszerzvel, amit a cmer a z o n o s s g a is igazol.

(Cz.)

87b.
1650.
III. Ferdinnd Nmeth Mrtonnak
adomnyoz.

nemessget

s cmert

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin. a 95/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 16. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 33. oldalon.
Sc. ciconia cum serpente certans.

*
879.
1650.
III. Ferdinnd Brczafalvi Szab Istvnnak, Jnosnak s
Gergelynek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 132/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 24. lapon. E g y s z e r fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832 III. 15. a 37.
oldalon. Sc. eques frameam vibrans.

880.
1650.
III. Ferdinnd a Szplaky-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
E z armlis alapjn Szplaky Andrs, Istvn s Jnos 1724ben Zempln megye nemesei sorba felvtettek.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zempin. a 138/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 27. lapon: E . fj.

881.
/657

[janur]

Bcs.

III. Ferdinnd a Kochpl-csaldnak nemessget s cmert


adomnyoz.
Kihirdettetett Borsod vrmegynek 1654 jlius 1-n, nodon
tartott pecstel szkn.

Ezzel az armlissal Kochpl Jnos nemessgt Gmr me


gyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 2. oldalon.
Siebmacher, 317. 1. 239.

t.

882.
1651 februr

11.

Bcs.

III. Ferdinnd Srossy (Saarossy) Mrtonnak s testvr


nek Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi monticulo occupante, in quo vir militaris tunica rubra,
flavis cothurnis,caligis albis, pileo pelle mardurina subducto amictus,
erecta corporis mole stare, dextraque manuum nudum acinacem,
sinistra vero caput Turcicum praecissum, cydari tectum, oblongis
nigris mistacibus et cruore manente conspicuum tenere et ad
dextram scuti partm conversus esse cernitur. Scuto incumbentem
galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, caput
itidem Turcicum, inferiori per omnia conforme, gladio per transversum posito innixum proferente ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc
autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus,
scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Szepes vrmegynek
Lcsn tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1056.

1652 augusztus

fol. lat. a 213217. lapon, rviden u. o. 2513.

lat. a 7. lapon, hol megemlttetik,

foL

hogy ezzel az armlissal Srosi Istvn

s fia Imre a leszrmazs bizonytsa mellett nemessgket


ben

13-n

Sros megy

igazoltk.

883.
1651 mrcius

14.

Bcs.

III. Ferdinnd Liszka Jnosnak, felesgnek Gyngyssy


Juditnak s testvreinek Plnak s Mtysnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, fundum eius
viridi campo occupante, super quo aurea corona posita esse eique
brachium humnum, coerulei coloris manica indutum post cubitum
incumbere et in vola ipsa ternas triticeas spicas tenere visitur. Scuto

incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio


diademate, aliud brachium, inferiori per omnia conforme, proferente
ornatam. A summitate vero seu cono galeae laciniis seu lemniscis,
hinc flavis et coeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti
extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter ex
ornantibus."
Kihirdettetett Borsod s Csongrd vrmegyknek 1651
augusztus 4-n Szendrn tartott kzgylsn.
E g y s z e r , X X . szzadi msolat. Eredetije Liszka Kroly tulajdon
ban Budapesten. E g y s z e r , X V 1 U . szzadi m s o l a t a a Hidaskrti
csald

levltrban.

levltrban

megvan

Komrom

Nagy

megynek

1745

oktber 11-n, K o m r o m b a n tartott kzgylsn kiadott bizonysglevele,


melyben a v r m e g y e

Rka dm nemessgt

elismeri azon az

alapon,

hogy Rka dm apja, fia volt Liszka mskp Liska Jnosnak, aki
mrcius

14-n

nemessget

kapta.

bizonysglevl

vbb, hogy a Liszka-csald a III. Kroly kirly alatt


vizsglat alkalmval nemessgt

megemlti

1651
to

tartott

nemesi

igazolta, s hogy a csald 1745

februr

2 6 - n Rka dm szemlyben G m r megye namesei s o r b a

felvtetett;

igazolja t o v b b , hogy Rka dm apja, Liska J n o s Liska" c s a l d n e


vt Rkra vltoztatta. A komromi bizonysglevl hrtyra rva, paprflzet

rnyomott

vrmegynek

pecsttel.

Rviden megemltve:
ezzel az armlissal
megyben

Szkesfehrvrott

bizonysglevl
tartott

1754

kzgylsn

Kzirattr, 3729. fol. lat. a 12/b.


Szendrei mskp

Liska

Mikls

mjus

10-n F e j r

kihirdettetett.

lapon azzal, hogy


nemessgt

Gmr

igazolta. Az armlis keltt a kzirat mrcius 13-ra teszi.

884.
1651 prilis

23.

Bcs.

III. Ferdinnd Sennyer Andrsnak s fiainak Andrsnak s


Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1657 oktber 3-n Pelscn.
Ezzel az armlissal Sennyei Gyrgy nemessgt Gmrben
igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 10. lapon.

885.
1651 mjus

19.

Bcs.

III. Ferdinnd Rozgonyi Gyrgynek nemessget s cmert


adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum


eius militari (gy!) campo interoccupante, super quo vir militaris,
armis bene instructus, rubro vestitu, albis caligis ac flavis cothurnis
indutus, capite quoque pileo, subducto pelle mardurina, rubro
cooperto, subalbo insidens equo, manuum sinistra habenas equi
laxare seu dirigere, dextra autem strictum gladium sursum vibrare
atque supino Turcae caput amputasse, egregii proelii specimen
edidisse, causas sicque (gy!) genuine visitur, in superioribus porro
scuti angulis hinc haemispherio lunae, inde autem fulgenti Stella rutilantibus. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive
apertam, regio diademate, dimidium leonem, faucibus apertis, lingua
rubicunda exerta, caudaque bifurcata ad tergum reflexa, anteriorum
pedum dextro quidem nudam frameam cum affixo Turcico capite
ostentantem, sinistro vero ad rapiendum protenso, proferente
ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis,
hinc flavis et coeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti
extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter
exornantibus."
Kihirdettetett Zempln vrmegynek 1651 szeptember 26-n
Zemplnben tartott kzgylsn.
Egyszer, XVIII. szzadi

msolat.

886.
1651 [jnius 25.

Bcs.]

III. Ferdinnd Jakcsy Mihlynak, Gergelynek s Gyrgy


nek nemessget s cmert adomnyoz.
. . . cum insignibus brachii cataphracti...".
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com,
plin.
10/b.

az

58.

lapon. Egyszer, bejegyzs.

U . ott,

lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

1331.

fol.

Zem

hung.

III. 15. a 21. olda

lon. Scut. brachium cataphractum.


Siebmacher, 264.

1. 201.

t. II.

887.
1651 jlius 20.

Bcs.

III. Ferdinnd Borbs Mrtonnak, felesgnek Kovcs A n


nnak, gyermekeinek Mtnak, Lukcsnak, Andrsnak, Blint
nak, Pternek, Dorottyak s Annnak, testvreinek: 1. Gergely-

nek, felesgnek Alberth Annnak s gyermekeinek Miklsnak,


Mtnak, Jakabnak s Benedeknek, 2. Imrnek, felesgnek
Siketh Annnak s gyermekeinek Mtnak s Andrsnak, 3.
Benedeknek, felesgnek Csaba Erzsbetnek, gyermekeinek M i
hlynak, Miklsnak, Gergelynek, Zsfinak s Erzsbetnek, 4.
Jnosnak, felesgnek Boldisr Erzsbetnek s gyermekeinek
Istvnnak s Ilonnak, 5. nvleg meg nem nevezettnek s fele
sgnek Kovcs Dorottynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek
Pelscn tartott itlszkn.

1651 augusztus 29-n

Ezzel az armlissal Borbs Mikls, Albert, Balzs, Jnos,


Gspr, Andrs, Tams s Istvn nemessgket Gmr megy
ben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 39. s a 6. lapon
lissal B o r b s Mikls,

Balzs

azzal, hogy ez a r m

M t nemessgket

Gmr

megyben

igazoltk.

888.
1651 augusztus 4.

Bcs.

III. Ferdinnd Bnyey-Kaposy Jnosnak s testvreinek


Bnyey-Kaposy Plnak s Gersi Kaposy Plnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, in cuius fundo
integer pellicanus naturali suo colore effigiatus, expansis alis erecte
stare, ac collo in gyrum torto, rostro pectus suum vellicare, exindeque purpureo effluente sanguine ternos pullos, in viridi sibi exstructo
nido constitutos, ab eodemque escam avide exposcentes nutrire, in
dextramque scuti partm conversus esse visitur. Scuto incumbentem
galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, ex
eoque aureum gryphum, expansis similiter alis, rostro patulo, ac
lingua rubicunda exerta, inguinetenus eminentem, anterioribus
pedibus evaginatum gladium manubriotenus fortiter comprehensum
tenentem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae
laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc autem candidis
et rubris, in scuti extremitates passim sese diffundentibus, illudque
ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1652 janur 24-n Eperje
sen tartott kzgylsn.

Kzirattr, 1056. fol. lat. a 134137. lapon, rviden u. ott, 2513.


fol. lat. a 12. lapon, mely szerint ezt az armlist Bnyei-Kaposy J n o s
1725-ben S r o s megyben jra bemutatta.

889.
1651 augusztus 5.

Bcs.

111. Ferdinnd Jurkovich Gyrgynek, atyjnak dmnak,


rokonnak Molnr Istvnnak s utbbi felesgnek Lukachovicn
Annnak, valamint gyermekeinek Molnr Gyrgynek s Katalin
nak, tovbb unokafivrnek Jurkovich Kristfnak s nagybty
jnak Jurkovich Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, in duas aequales partes
divisum, quarum prima sive dextra pars tripartita per mdium albo
colore ac duabus rosis rubeis, inferiori ac superiori partibus coelestino, sinistra vero eiusdem scuti pars tota rubro colore depicta . . .
triiugi viridi monticulo praeoccupante, in quo vitis, suis cum palmitibus, foliisque distentis et naturalibus, ac botris uvarum excrevisse
visitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive
apertam, regio diademate,... agnum pede dextro calicem sacerdotalem tenentem proferente ornatam. A summitate vero sive cono
galeae lacciniis seu lemniscis, hinc flavis et coelestinis, illinc autem
candidis et rubicundis, in scuti extremitates sese diffundentibus,
scutum[que ipsum decenter] exornantibus."
1910

oktber 31-n

Nagyszombatban kelt hiteles kzjegyzi

latban, a Podhradszky-esald

mso

levltrban.

Siebmacher, Supplementband, 72. 1. 48. t.

890.
1651 augusztus 22.

Bcs.
4f

111. Ferdinnd Marussy Istvnnak, felesgnek Mrky Z s u


zsannnak, fiainak Istvnnak, Imrnek, Gergelynek s Gyrgy
nek, anyai testvrnek Threy Andrsnak s felesge testvrnek
Mrky Imrnek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, rubri coloris, fundum illius
viridi campo occupante, super quo aureum diadema locatum esse,
ex eodemque brachium humnum cataphractum cubitotenus
prominere, ac in vola ipsa clavam ferream tenere visitur. Scuto
incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio

diademate, ex eoque aliud brachium, inferiori per omnia conforme


proferente ornatam. A summitate vero seu cono galeae laciniis seu
lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc autem candidis et rubris, in
scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter
exornantibus."
Kihirdettetett Komrom vrmegynek 1651 oktber 2-n
Komromban tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1032. fol. lat. a 4648. lapon.

891.
1651 augusztus 25.

Bcs.

III. Ferdinnd Eniczkei Fekete mskp Snta Jnosnak, fele


sgnek Tth Erzsbetnek, finak Gyrgynek, testvrnek Fekete
mskp Snta Mtysnak, felesgnek Tth Annnak s finak
Zsigmondnak, rgi nemessgket megerstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius viridi campo occupante, super quo vir militaris, iuvenili forma
conspicuus, rubra tunica, albis caligis et flavis cothurnis indutus
erecte stare, capite quoque pileo rubro, mardurina pelle subducto
cooperto, manuum sinistra lumbis iniecta, dextra autem strictum
gladium sursum vibrare, intuenti obversus cernere visitur. Scuto
incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio
diademate, brachium humnum cataphractum, capulotenus dictum
gladium tenens, proferente ornatam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc vero can
didis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque
ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sros vrmegynek 1651 oktber 16-n Eper
jesen tartott kzgylsn.
Kzirattr, 1056. fol. lat. a 232236. lapon.

892.
1651 [szeptember 3.

Bcs.]

III. Ferdinnd Cseh Jnosnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
S c u t . g r y p h u s frameam v i b r a n s . "
Levltr, Cmereslevelek,
Sibemacher,

1832. III. 15. a 10. oldalon.

107. 1. 84. t. IV., hol a cmerszerz felesge

Anna is megemlttetik.

Kovcs

893.
765/ szeptember 23. Ebersdorf

vra.

III. Ferdinnd Kolozsvry Istvnnak, rgi nemessgt meg


erstve, cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, cui griphus naturali suo colore effigiatus, divaricatis, cauda inter pedes reflexa, pedibus, ore patulo,
linguaque rubicunda exerta insistere, anteriorum vero pedum
sinistro ad rapiendum protenso, dextro nudam frameam, fortiter
compressam tenere et ad dextrum scuti latus conversus esse cerni
tur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam,
regio diademate, alterum griphum inguinetenus eminentem, alioquin
inferiori per omnia similem, proferente ornatam. A summitate vero
sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc coeruleis et flavis, illinc
vero candidis et rubris, in scuti extremitates sese piacid diffunden
tibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Nyitra vrmegynek 1651 november 15-n
Nyitrn tartott tlszkn.
Nyitra v r m e g y e levltrnak
solatban.

1904 augusztus 18-n kelt hiteles m

894.
/ 6 5 / oktber

7. Ebersdorf

vra.

III. Ferdinnd Diunchek Mtysnak, felesgnek Nemczovich Annnak s gyermekeiknek Ferencnek s Katalinnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius viridi campo occupante, su
per quo integer pelicanus, alis sur
sum expansis, nidum sibi exstruere,
atque pectus suum vellicans, cuore
ternos pullos suos pascere visitur.
Scuto incumbentem galeam militarem
craticulatam sive apertam,
regio
diademate, ternas sagittas fuscinatas,
decussatim spiculis summitatem ver
sus locatas, inter hinc quidem palmam,
inde vero virentem herbam prominentes proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis seu le
mniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc

autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus,


scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Nyitra vrmegynek 1652 jnius 18-n Nyitrn tartott itlszkn.
Fgg pecsttel.
895.
1651 oktber

10. Bcs.

III. Ferdinnd Br Istvnnak, testvrnek Benedeknek s


unokaccsnek Br Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, coelestini coloris, fundum
eius viridi" monticulo occupante, in quo integer lupus naturali suo
colore effigiatus, ore patulo ac lingua rubicunda exerta, caudaque
ad tergum elevata sedere, sinistro quidem pede hastam cum fluitante
biffdo rubro vexillo, humeris apposito ostentare, dextro vero pede
evaginatam frameam fortiter tenere, atque in dextram scuti partm
conversus esse visitur. Scuto incumbentem galeam militarem crati
culatam sive apertam, regio diademate, ex eoque brachium hum
num, rubra manica indutum, capulotenus frameam evaginatam
tenens, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laci
niis seu lemniscis, hinc candidis et rubicundis, illinc autem flavis et
coelestinis, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque
ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Szabolcs vrmegynek 1654 november 22-n
Petnehzn tartott kzgylsn.
Kzirattr,

2374.

fol. lat. a.

131136.

lapon.

896.
1651 november 25.

Bcs.

III. Ferdinnd Pappaneck Plnak, felesgnek Simkovicu


Kunigundnak, fiainak Jnosnak s Plnak, testvrnek Jnos
nak, utbbi felesgnek Korbely Katalinnak s ezek gyermekeinek
Mrtonnak, Plnak, Blintnak, Jnosnak, Gyrgynek s Erzs
betnek nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, super quo integer vir militaris, iuvenili

forma conspicuus, rubra tunica, flavis


cothurnis indutus, cinerico cingulo
cinctus, gladio ad latus dependente,
pileo mardurina pelle subducto cooper
tus, manuum vero dextra cor, naturali
suo colore designatum, ex eodemque
flammis ebulientibus gestare, sinistra
vero lumbis iniecta erecte stare, in
superiori porro scuti angulo sol, radiis
diffluitantibus, positum esse con
spiciuntur. Scuto incumbentem galeam
militarem craticulatam sive apertam,
regio diademate, inter alas aquilinas
explicatas aliud cor, ex cuius orificio
flammae igneae prominentes, alioquin
inferiori per omnia similes proferente
ornatam. A summitate vero sive cono geleae laciniis seu lemniscis,
hinc coeruleis et flavis, illinc vero candidis et rubris, in scuti extremi
tates sese piacid diffundentibus, scutumque ipsum decenter exor
nantibus."
Kihirdettetett Nyitra vrmegynek
Nyitrn tartott kzgylsn.
Fgg

1652

november 12-n

pecsttel.

897.
1651 [november 29.
III. Ferdinnd
adomnyoz.

Bcs.]

Lokmny Gyrgynek nemessget s cmert

Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 28. oldalon. E . m. A z ado


mnyban rszeslt tulajdonkpen trsszerzje a kvetkez szm alatt k
zlt fszerz Lrincz T a m s n a k .
(Cz.)
Siebmacher, 376. 1. 281.

898.
1651 [november 29.

Bcs.]

III. Ferdinnd Lrincz Tarifsnak, Mtysnak s Gyrgy


nek, valamint Lokmny Gyrgynek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr,
Zemplin. a 78.

3623.

fol.

lapon.

lat.

Elench.

U . ott,

1331.

actor.

privileg.

npbilit.

com.

fol. hung. a 14. lapon. E , fj.

Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III. 15. a 28. oldalon, hol

emerszerzkl

csak Lrincz T a m s , M t ( ! ) s G y r g y vannak megnevezve. V. . z


elz szmmal.
Siebmacher, 376. 1. 281. t. s 380. 1. 285.

t.

899.
705/

szeptemberdecember.

III. Ferdinnd Kapik Jnosnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Scutum v i d e l i c e t . . . a fundo videlicet quatuor flavi et coerulei
colorum laminae assurgere, in dextro porro s c u t i . . . seu dimidio in
teger n i . . ."leo, ca[pite] . . . [cojrona redimitus, distortis posteriori
bus . . . [ p e d i b u s ] . . . [anter]iorum vero pedum sinistro dentibus
arrecto, dextro autem ad rapiendum protenso, et in dextram scuti
partm tendere visitur. Scuto incumbentem galeam militarem cra
ticulatam . . . [in al]tum assurgens, proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis sive lemmiscis, hinc candidis et rubris,
illinc vero flavis et coeruleis, in scuti extremitates sese plafcide
diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus]."
Kihirdettetett Pozsony vrmegynek 1654 december 14-n
Samarjn tartott kzgylsn.
F g g pecstje
sztmllott

elveszett. Az oklevl nagyon ronglt, tbb

s kiszakadt, a cmerkp s a cmerlers egy

helytt

rsze ki

van

v g v a . A B o r o n k a y - c s a l d levltrban.

900.
1651.
III. Ferdinnd Bress Pternek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat.' Elench. actor. privileg. nobilit. com.

Zem

plin. a 17. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III. 15. a 6. oldalon. Scut. leopardus frameam tenens.

901.
1651.
III. Ferdinnd Dakos Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Z e m


plin. a 34. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. az

5/b.

lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 11. oldalon. E . m.

902.
1651.
III. Ferdinnd Domby Jnosnak s fiainak Plnak s Istvn
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg nobilit. com. Zem
plin. a 36. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a 6.
lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 13. oldalon.
Scut. miles cum nigris mistacibus, dorso a r c m et sagittam, dextra manu
frameam, sinistra fraenum gestans.

903.
1651.
III. Ferdinnd Galambos mskp Veszprmi Gyrgynek ne
messget s cmert adomnyoz.
1727-ben Veszprmi Galambos Gyrgy e cmereslevl s
Pest vrmegye nemesi bizonytvnya alapjn Zempln megye
nemesei sorba flvtetett.
Kzirattr, 3623. fol.
48/b.

lat.

Elench.

actor. nobilit. com.

Zemplin.

lapon E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a 8/b.

E . fj. Levltr, C.mereslevelek, 1832.

lapon.

III. 15. a 17. oldalon. E . m.

Siebmacher, 188. I. 150. t.

904.
1651.
III. Ferdinnd
mnyoz.

Guthy

Plnak nemessget s cmert ado

Ennek az armlisnak Zempln megyben Lorntffy


zsanna ellenmondit.
Levltr, Cmereslevelek, 1832.

III. 15. a 18. oldalon. E . m.

Zsu

905.
1651.
III. Ferdinnd Jzsa Andrsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Ezen armlis alapjn 1726-ban Istvn, Andrs s Smuel
testvrek nemessge Zempln megyben elismertetett.
Levltr, Cimereslevelek, 1832.
irattr, 3623. fol. lat.
58/b

lapon.

111. 15. a 22. oldalon. E . m. Kz

Elench. actor. nobilit. privileg.

E g y s z e r bejegyzs. U . ott,

1331.

com.

Zemplin.

fol. hung. a 10/b.

az
la

pon. E . fj.

906.
1651.
III. Fer'innd Komromy-Nagy Andrsnak, Jnosnak s
Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
E z az armlis 1732-ben Zempln vrmegyben KomromyNagy Istvn fiai Jnos, Tams s Smuel nemessge igazols
nak alapjul szolglt.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zem
plin. a 69. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott,
pon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.

1331. fol. hung. a 12/b

la

111. 15. a 25. oldalon. Sc.

eques cataphractus prolixis mystacibus, nigra brba.

907.
1651.
III. Ferdinnd Molnr Andrsnak s Pternek nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
plin. a 86/b.
111. 15

lapon.

Egysz.

bejegyz.

Levltr, Cmereslevelek.

Zem
1832.

a 30. oldalon. Scut. miles trameam vibrans.

908.
1651.
III. Ferdinnd a Molnr-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.

E z armlis s a leszrmazs bizonytsa alapjn Molnr


Andrs 1724-ben Zempln megye nemesei sorba flvtetett.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
plin. a 86/b.

lapon. E g y s z e r

Zem

bejegyzs.

909.
7657.
111. Ferdinnd Monos Andrsnak s finak Jnosnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Z e m
plin. a 87. lapon. Egysz. bejegyz. U. ott, 1331. fol. hung. a 15/b. lapon.
E . fj, Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 31. oldalon. Scut. Gruis
botrum rostro tenens.

910.
7657.
III. Ferdinnd Nagy Mihlynak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
plin. a 93/b.

lapon. Egysz. bejegyz.

Levltr, Cmereslevelek,

Zem
1832.

III. 15. a 32. oldalon. Scut. leopardus frameam vibrans.

911.
7657.
III. Ferdinnd Nagy mskp Tth Mtysnak, Istvnnak,
Andrsnak s Pternek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zem
plin. a 94, lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a 16. lapon.
E. fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 32. oldalon. Scut. leo
frameam vibrans.

912.
7657.
III. Ferdinnd
adomnyoz.

Palczy Andrsnak

nemessget s cmert

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.

Zem

plin. a 106. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a 18. lapon.
E , fj.

Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III.

15. a 34.

oldalon,

1654-ki

kelettel. Scut. miles Hungarus prolixis mystacibus, e corona pubetenus


eminens, fraimeam vibrans.

913.
1651.
III. Ferdinnd Papp Istvnnak, Miklsnak, Jnosnak s
Gyrgynek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. c o m . Zem
plin. a 107. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cimereslevelek,

1832.

III. 15. a 34. oldalon. Scut. virgo candida vste, dextra coronatum serpentem.

Valsznleg azonos a 3623. fol. lat. 107. lapon emltett ugyancsak

Papp-armlissal,

melyet

1724-ben Papp Zsigmond

cljbl Zempln megyben

nemessge

igazolsa

bemutatott.

914.
1651.
III. Ferdind Psztor Gyrgynek, Jnosnak, Imrnek, Istvn
nak s Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
plin. a

108.

lapon. E g y s z e r bejegyzs.

U . ott,

1331.

fol.

Zem

hung. a

18/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 35. oldalon.
Scut. leopardus acinacem vibrans.

915.
1651.
III. Ferdinnd Pochay Plnak s Istvnnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.

Zem

plin. a 111/b. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a 19/b. la
pon, hol a cmerszerz csald neve Pochan. E . fj. Levltr, Cmeresle
velek, 1832. III. 15. a 35. oldalon. E . m.

916.
1651.
III. Ferdinnd Rimaszombathy Istvnnak, felesgnek Hor
vth Klrnak s testvrnek Gyrgynek, tovbb ifj. Rimaszom
bathy Istvnnak s felesgnek Paisgyrt Ilonnak nemessget
s cmert adomnyoz.
1726-ban Rimaszombathy Andrs s Smuel nemessgket
Zempln megyben ezzel az armlissal akartk bizonytani.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zem
plin. a 121/b. lapon. Egysz. bejegyz. Levltr, Cmereslevelek, 1832.
III. 15. a 36. oldalon, hol G y r g y helyett Gergely ll. Sc. aquila dextro
pede viperm, sinistro gladium.

917.
1651.
III. Ferdinnd Romk Jnosnak, finak Jnosnak s testv
reinek Tamsnak s Mtnak nemessget s cimert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.

Zem

plin. a 122. lapon, Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a 21. lapon.
E , fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III. 15. a 36.

oldalon. E . m.

918.
1651.
III. Ferdinnd Siket Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zem
plin. a 127. lapon. Egysz. bejegyz. U. ott, 1331. fol. hung. a 22/b,
lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 40. oldalon. Sc.
surdaster penes auriculam tintinabulum tenens.

919.
1651.
III. Ferdinnd Szepsy Plnak s Istvnnak nemessget s
cmert adomnyoz.

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


plin. a 139/b. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott,

1331.

Zem

fol. hung. a

27.

lapon. E . fj.

920.
1651.
III. Ferdinnd Tomsics Gergelynek s felesgnek Veszprmy Erzsbetnek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
plin. a 152/b. lapon. Egysz, bejegyz. U . ott,

1331.

Zem

fol. hung. a

32.

lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 42. oldalon. E . m.

921.
1651.
III. Ferdinnd Tth Mrtonnak s Gyrgynek s az utbbi
finak Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
plin. a 154. lapon. Egysz. bejegyz. Alkalmasint azonos az . ott.
lapon emltett Tth-armlissal, melynek alapjn T t h Smuel
1724-ben Zempln

megyben

Zem
154/b.

nemessge

elismertetett.

922.
1652 janur 26.

Bcs.

III. Ferdinnd Gli Istvnnak, Mihlynak, Jnosnak, msik


Istvnnak s msik Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Ngrd vrmegynek 1658 jlius 3-n Fleken
tartott gylsn. A kihirdetsrl szl bizonysglevelet Gli Ist
vn nemessge bizonytsa cljbl Gmr megyben bemutatta.
Kzirattr. 3729. fol. lat. a 82.

lapon.

923.
1652 februr

21.

Bcs.

III. Ferdinnd Rabby Istvnnak, rgi nemessgt megjtva,


cmert adomnyoz.
A z adomnyozs tnyt Rabby Istvn cmerkr folyamod
vnya rizte meg, a fenti napon kelt engedlyezsi zradkkal.

A folyamodvny aljra festett cmerkp kk mezben zld alapon


jobbra fordult, gaskod, kioltott vrs nyelv, ktfark korons
oroszlnt brzol, mely flemelt mells jobb lbban hrom
liliommal kes leveles szrat tart. Sisakdsz a pajzsbeli alak n
vekvn. A takark szne jobbrl kk-arany, balrl vrs-ezsl.
Megjegyzend, hogy a sisakdsz oroszlnja fark nlkl van br
zolva.
A folyamodvnyban a cmerkr megemlti, hogy atyja a
trkk ell volt knytelen Magyarorszg tvolabb es rszeibe
meneklni.
Eredeti, papron, a Gyulai Gal-csald levltrban.
Siebmacher, 524.

1. 379.

t.

924.
1652 februr

24.

Bcs.

III. Ferdinnd Pet Jnosnak, testvrnek Gyrgynek,


utbbi fiainak Gsprnak, Istvnnak, Andrsnak, Mrtonnak,
Benedeknek s Gergelynek, tovbb anyai unokatestvrnek
Szch Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum, rubro et coelestino colori
bus proportionate depictum, fundum illius viri (gy! viridi helyett)
campo occupante, cui grus natu
rali suo colore effigiata, uno pe
dum Iapillum gestitare, altero for
titer insistere, superiorem vero
scuti partm leo inguinetenus designatus, gladioque bene instructus occupare, ac coronae regiae
incumbere, ad dextramque scuti
oram conversus esse cernitur.
Scuto incumbentem galeam mili
tarem craticulatam sive apertam,
regio diademate, cothurnicem na
turaliter expressam, dispansis alis,
in rostro viridem ramusculum gerentem, ad dextrum itidem scuti la
tus conversum, proferente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae
lacciniis seu lemniscis, hinc coeru
leis et flavis, illinc vero candidis et rubris, in scuti extremitates sese
piacid diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus/'

Kihirdettetett Szabolcs vrmegynek 1652 mjus 10-n


tartott tlszkn.
F g g pecstje elveszett. A Bknyi-csald iratai kztt.

925.
1652 februr

28.

Bcs.

III. Ferdinnd Kovcs Gergelynek, felesgnek Lzr Mr


tnak s gyermekeinek Pternek s Ilonnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1652 jnius 8-n P e l scn tartott tlszkn.

Ezzel az armlisal Kovcs Gergely fia Pter fia Csatls


mskp Kovcs Gyrgy nemessgt Gmr megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 14. lapon.

926.
1652 mrcius

20.

Bcs.

III. Ferdinnd Tth Istvnnak s Jnosnak s testvrnek


Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, cui lupus cardinali et naturali suo co
lore effigiatus, ore patent, lingua rubicunda, cauda in altum intenta,
utroque pedum posterioruin insistere, anteriorum autem uno ad
rapiendum protenso, altero nudum acinacem tenente et ad dextrum
scuti marginem conversus esse conspicitur. Scuto incumbentem
galeam militarem craticulatam ac apertam, regio diademate,
latconem (gy! valsznleg falconem" helyett) volucrem naturali
colore, expansis alis volanti similem proferente ornatam. A summi
tate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et
coeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese
diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Fejr vrmegynek 1652 jnius 5-n Bicskn
tartott tlszkn s Komrom vrmegynek 1697 mjus 30-n
tartott kzgylsn.

Kzirattr, 1032. fol. lat. a 225227. lapon. K o m r o m v r m e g y e


1745 szeptember 7-n K o m r o m b a n kelt, a cmerszerztl s z r m a z T t h
J n o s , Andrs s Istvn rszre szl nemesi bizonytvnynak eredetije
a levltrban.

927.
1652 mjus 2.

Bcs.

III. Ferdinnd Bartk Gyrgynek, Pternek, Mtysnak,


Istvnnak s Jnosnak, Szab Mihlynak, Mikls Pternek,
Orosz Istvnnak s Mrtonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Abaj vrmegynek 1653 prilis 29-n K a s
sn tartott itlszkn.
Ezzel az armlissal Bartk Istvn fia Jnos s ennek fiai
Istvn s Gyrgy, valamint Mtys fia Pter nemessgket G
mr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 28/b. lapon s rviden az 1/b. lapon,
mely szerint ezzel az armlissal Bartk Mihly is igazolta nemessgt
G m r megyben.

928.
1652 [mjus

12.

Bcs.]

III. Ferdinnd Zelenk Gyrgynek s Jnosnak nemessget


s cmert adomnyoz.
Ez armlis alapjn Zelenk Gyrgy s Mihly 1724-ben
Zempln megye nemesei sorba felvtetett.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zem
plin. a 173/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung. a 40.
lapon. E . fj.
Siebmacher, 731.

1. 500

t.

929.
1652 jnius 2.

Bcs.

III. Ferdinnd Zerkovich Mtysnak s osztlyos atyafi


nak Bekuczy Mrtonnak nemessget s cmert adomnyoz.
S c u t u m videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo interoccupante, super quo integer fulvus leo,

divaricatis posterioribus pedibus erecte stare, corporis mole arrecta,


ore patulo ac lingua rubicunda exerta, caudaque bifurcata ad dorsum elevata, anteriorum vero pedum sinistro absectum Turcicum
caput tenere, dextro autem strictum gladium fortiter compressum
ostentare, inque dextram scuti partm conversus, gradienti similis
tendere visitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam
sive apertam, regio diademate, ex eoque gryphum, ore similiter
aperto, alis expansis, pedum anteriorum sinistro raptui inhiantem,
dextro vero dictum gladium cum affixo Turcico capite gestantem,
inguinetenus eminentem proferente ornatam. A summitate vero sive
cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc
autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus,
scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Zala vrmegynek 1658 november 14-n Kr
menden tartott kzgylsn.
Ezt az armlist Zerkovich Mikls s Mtys s Bekuczy
Gyrgy fia Gyrgy krsre Vrasd vrmegye alispnja 1722 j
nius 23-n Varasdon hiteles tiratban kiadta, melynek alapjn
Komrom vrmegye fispnja, Esterhzy Jzsef grf, Bekuczy
Gyrgyt 1722 szeptember 13-n Pozsonyban Komrom vr
megye nemesei sorba flveendnek tlte. 1722 szeptembr
27-n ugyanezt vlemnyezi Szluha Ferenc Komrom megye
alispnja s ennek alapjn Bekuczy Gyrgy 1722 oktber 3-n
Komrom megye kzgylsn a vrmegyei nemesek sorba fl
vtetett. Vgl Komrom vrmegynek 1725 mrcius 3-n K o
mromban tartott kzgylsn Zerkovich Mikls s Mtys s
Bekuczy Gyrgy a vrmegye nemesei sorba flvtettek.
Kzirattr, 1032.

fol. lat. a 165170. lapon.

930.
1652 jnius 28.

Bcs.

III. Ferdinnd Marton Dvidnak, felesgnek Kender Ilon


n a k s gyermekeinek Jnosnak, Illsnek s Dvidnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr megynek 1652 jlius 18-n Pelscn
tartott tlszkn.

Ezzel az armlissal Davidis Mrton s Jnos nemessgket


Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 14/b.

lapon, rvidebben u. ott, a

10/b.

lapon.

931.
1652.
III. Ferdinnd Czimr Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Torna megyben.
Levltar, Cmereslevelek, 1832.

III. 15. a 10. oldalon. E . m.

932.
1652.
III. Ferdinnd Fekete Jnosnak s Gyrgynek nemessget
s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett T o r n a megyben.
Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III. 15. a 15. oldalon. E . m.

933.
1652

(?).

III. Ferdinnd Hebrncz Andrsnak nemessget s cmert


adomnyoz.
Kihirdettetett 1652-ben Torna megyben.
Levltr, Cmereslevelek, 1832.

III. 15. a 9. oldalon. E . m.

934.
1652.
III. Ferdinnd a Kecskemthy-csaldnak nemessget s
cmert adomnyoz.
E z armlis alapjn Kecskemthy Smuel 1724-ben Zempln
megye nemesei sorba felvtetett.
1

/
1

A kziratban rshibbl II. Ferdinnd.

Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

Zemplin. a 66. lapon. Egysz. bejegyz. U. ott,

nobilit.

com.

1331. fol. hung a

tl/'b.

lapon.

935.
1652.
III. Ferdinnd a Mszros mskp Szab-csaldnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
E z armlis alapjn Mszros mskp Szab Andrs s Ist
vn 1727-ben, Mtys s Andrs pedig 1728-ban Zempln me
gye nemesei kz flvtettek, illetve az utbbiak nemesi bizonyt
vnyt kaptak.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zem
plin. a 84/b

lapon.

Egysz.

bejegyz.

ott,

1331.

fol. hung.

15.

lapon. E . fj.

936.
1652.
III. Ferdinnd a Nyilas-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Ez armlis alapjn Nyilas Andrs s Istvn, valamint N y i
las Andrs eperjesi csizmadia 1724-ben Zempln megyben
nemesekl elismertettek.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zemplin.
a 96. lapon.. Egysz. bejegyz. U . ott,

1331.

fol. hung. a 16/b.

lapon.

E. fj.

937.
1652

(?).

III. Ferdinnd Szekr Tamsnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
E z az armlis Torna megyben hirdettetett k i , melynek b i
zonysglevele azutn Zempln megyben mutattatott be.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zeiroplin. a 136/b. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott,

1331.

fol. hung. a

25/b.

lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 29. oldalon. E . m.

938.
1652.
III. Ferdinnd Tihainery Istvnnak s fiainak Mihlynak s
Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett T o r n a megyben, melynek nemesi bizonyt
vnya Zempln megyben mutattatott be.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zem
plin. a 151 / b . lapon. Egysz. bejegyz. U. ott, 1331. fol. hung. a 31/b.
lapon. E . fj.

939.
1652.
III. Ferdinnd Vargha Mihlynak, Istvnnak s Miklsnak
nemessget s cmert adomnyoz.
A nemestsnek Vinnai s Nagymihlyi Ednffy Lszl fia
Jnos Zempln megyben ellenmondott.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 165. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a
35/b. lapon. E . fj.

940.
1652.
III. Ferdinnd Varj Gergelynek, finak Jnosnak, tovbb
Mihlynak s finak Jnosnak, valamint Varj mskp Nyilas
Pternek, Gyrgynek s Ferencnek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 165/b. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a
35/b. lapon, hol a cmerszerz keresztnevl G y r g y van emltve. E . fj.

941.
1653 janur 25.

Gyulafehrvr.

II. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem thordai Kerekes M i


hlynak, a Bnhzy Istvn kapitnysga alatt ll lovasok egyi
knek, nemessget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo


sive area corona aurea est deposita, ex quo brachium humnum
humerotenus resectum, ensem evaginatum tenere cernitur. Supra scu
tum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium,
gemmis et unionibus eleganter exornatum, ex cono vero galeae
teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utras
que oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et
exornant."
1901

janur 31-n Szkelyudvarhelyl

kelt kzjegyzi hiteles, cmer

kppel elltott msolatban. A cmerkpen

a t a k a r k szne jobbrl

vrs

arany, balrl kk-ezst.


Siebmacher, Siebenbrger Adel, 269.

1. 200.

t.

942.
1653 mrcius

6.

Gyulafehrvr.

II. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Hosszmezei Tth


Mihlynak s felesgnek Mgcsi Katalinnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare colestini coloris, in cuius campo sive
area equus quidam sellatus stare visitur, super quo homo cataphractus, armisque militaribus composite succnctus insidere conspicitur.
Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit dia
dema regium, gemmis et unionibus decenter exornatum, ex cono
vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde de
fluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambi
unt et exornant."
Kihirdettetett Mrmaros vrmegynek Szigeten tartott kz
gylsn 1653 mrcius 25-n.
E g y s z e r , X I X . szzadi msolat. Eredetijnek hollte ismeretlen.
Siebmacher, Siebenbrger Adel, 244. 1. 178.

t.

943.
1653 [mrcius

18.

Regensburg.]

III. Ferdinnd Gnther Andrsnak s gyermekeinek Jakab


nak, Andrsnak, Dvidnak, Zsuzsannnak, Annnak, Mrinak
s Magdolnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 49/b. lapon. Egysz. bejegyz. Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 18. oldalon. Scutum bifariam divisum, in dextra parte
mdia aquila, in sinistra 3 lilia.
Siebmacher, 209. 1. 165. t.

944.
1653 mrcius

18. Regensburg.

III. Ferdinnd Pauman Kristfnak, finak Gyrgynek, to


vbb Strobel Boldizsrnak s Szlai Jnosnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegyben 1653 augusztus 26-n
Rozsnybnyn.
Ezzel az armlissal Pauman Gyrgy nemessgt Gmr
megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 12/b. lapon.

945.
1653 prilis

15. Regensburg.

III. Ferdinnd Bosa Andrsnak, felesgnek Hunyor Erzs


betnek, finak Istvnnak s testvreinek Plnak s Gyrgynek
nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Abaj vrmegynek 1653 mjus 29-n Gn
cn tartott kzgylsn.
Ezt az armlist Bosa Jnos nemessge igazolsa cljbl
Gmr megyben bemutatta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 79/b. lapon.

946.
1653 jlius 17. Ebersdorf

vra.

III. Ferdinnd nhai Gymesi Forgch Mikls s felesge


Bossnyi Eszter lenyainak vnak, grf Erddy Imre felesg
nek, Juditnak, grf Gersaczky Gspr zvegynek, Mrinak,
Illshzy Gyrgynnek, Zsfinak, grf Gersaczky Gyrgynnek
s Eszternek grfi rangot adomnyoz.
Cmeradomnyozs nem trtnt.

A z oklevl szvege az adomnyozattokrl a kvetkezkp


emlkezik meg:
. . . intelligamus . . . a famlia patris quidem banali, matris
vero Orszghiana palatina originem trahente filias susceptas et
progenitas, ex ea et tali famlia ac prosapia originem ducere, quae
viros complures a singulari prudentia et authoritate in primariis
regni functionibus cum dignitate sustinendis exercitatos et proinde
domi forisque celebres et belli pacisque artibus claros produxerit,
unde per varios honorum gradus, quod hystoriae aliaque passim
documenta testificantur, divorum condam Hungariae regum praedecessorum nostrorum benignitate in regno sunt provecti et adhuc
in anno ducentesimo millesimo in comites creati et comites de Ivnka
nominati, qui quidem comes Ivnka ex Itlia in Dalmatiam se conferendo, apud Andrem II. regem, Hierosolymitanum dictum, in
anno 1222 officium agazonum magistri una cum insigni duorum
luporum alborum, e diademate regio eminentium cum laude obtinuit,
cuius quidem filius minor natu Thomas dum ad Sajonem fluvium
acerrimum cum Tartaris praelium iniretur, fortiter decertando occubuit. Andreas vero, maior natu, comes de Bnnya et Cosmaly appellatus, postquam fidelitatem suam erga Belam ducem, filium regis
Belae IV. et amorem in ptrim multis argumentis et occasionibus
abunde comprobasset, in anno domini 1242 magistri thavernicorum
regalium praerogativa et officio, qui honos in iure liberis civitatibus
dicendo summus est, insigniri, atque ad eum gradum et titulum
promoveri meruit, quibus fidelitatis obsequiis ac regi suo gratissimis
meritis possessionem Gyimes acquisivisse perhibetur. Huius duo filii
Ivnka et Andreas regi Carolo fidelitatem anno 1291 ipsa etiam
morte contestari non dubitarunt, superstes autem tertius, Nicolaus
Forgcz de Lekenste dictus, virtutis ac fidelitatis paternae non immemor, a rege castro Lekenste donatus, unde comes de Lekenste
appellari meruit. Petro filio post se haerede relicto, qui quidem Petrus alias ianitorum regalium ac curiae regalis magister, tandem
iudex curiae nominatus, anno 1418 ad coercendam Polonorum temeritatem, qui eotum regni Hungariae fines armis infestassent, a divo
condam Sigismundo imperatore et rege Hungariae praedecessore
nostro cum exercitu missus. Et hic quidem bona Ghymessiana
auxisse sibique titulum rursus de Ghymes vendicasse perhibetur ac
dictus Ivnka ad persequendam profanm Husszitarum sectam, quae
perniciosissimo suo doghmate totam Bohemiam et magnam partm
Germaniae infecerat, anno 415 supra millesimum ab eodem similiter
imperatore et rege cum exercitu evocatus, praeclara generis et vir
tutis eiusdem militaris meruisse dicitur testimonia. Praelibati porro
Petri filio Nicolao in haeredem succedente, eodemque vestjgiis antenatorum suorum haud segniter insistente, ob praeclaras animi

dotes officium magistri curiae regiae a Ludovico I., rege similiter


Hungariae, in anno 1350 ferre meruit. Memorato vero Nicolao B l a sium tilium procreante, idem quoque Blasius aemulatione maiorum
suorum pace belloque tam domi quam foris clarus, ob res a se for
titer gestas filiam Nicolai palatini de Gara in uxorem facile obtinuit,
vir, ubi res poscebat, singulari virtute, magnanimitate et fortitudine
praeditus, ubi Mariam reginam, Ludovici 1. regis filiam in regno
periclitari animadvertisset, quod Carolus parvus Apuliae rex pro
se usurpare contendebat, eundem dictum Carolum regem gladio
ferire, caputque eius amputare, sicque reginam in libertatm asserere
non fuerit veritus, ob quod quidem et praeclare gestum facinus castro Ghymes, in praeallati montis cacumine sito ac regin effigie
pro armis seu insigniis ab eadem regina condecoratus, ob praetactam fidelitatem legitimae et naturali dominae suae debitam, Joanne
Horvth bano in hoc ipso negotio desudante, mortem potius eligerc,
quam fidem mutare paratus fuisse perhibetur. Cius fratres, Petrus
quidem in anno 1390 officium supremi comitis comitatus Barsiensis
honorifice administrasse, Georgius vero, frter haud absimilis, in
omnibus suis functionibus esse dicitur. Qui Simonem Forgch haeredem et successorem reliquit, virum roboris et fortitudinis ac rerum
militarium peritia facile principem, qui maiorum suorum virtutibus
incitatus, inde a primis iuvenilibus annis operm suam sacrae cumprimis regni nostri Hungariae coronae et deinde inelytae augustacque domui nostrae Austriacae devovens, in diversis apertis bellis,
sub felici regimine sacratissimorum olim principum Maximiliani et
Rudolphi II. imperatorum ac regum Ungariae, praedecessorum ac
patruorum nostrorum felicissimarum recordationum cum haereditariis Christiani nominis hostibus Turcis varia Mrtis alea et miro
rerum eventu gestis, diversis conflictibus, arcium et fortalitiorum
oppugnationibus, prudentissimi ducis simul et militis fortissimi
munia obeundo ac in regni confiniis, primo quidem in expugnationc
arcis Lippa, iam tunc ipso flore iuventae militia clarus, acerrime
pugnans, undecim vulneribus acceptis et utroque crure lancea tra
iecto inter cadavera semianimis repertus aegreque servatus, egregiae
planeque heroicae virtutis ac fortitudinis suae laudem, deinde vero
dum anno quingentesimo quinquagesimo quinto supra millesimum
arx Themesvr a Turcis oppugnaretur, adducta ex proprio stipendio turma equitum, tam in defensione loci illius, quam etiam aperto
campo cum perfidis hostibus manus conferendo, et praeclara forti
tudinis suae militaris facinora edendo, tandem arce, rerum omnium
difficultatibus laborare coepta, expugnata, contra datam fidem,
multis confossum vulneribus nasoque inter pugnandum mutilato in
manus hostium incidisse et ex eadem captivitate nonnisi gravi lybro
prius deposito et persoluto libertatm consecutum fuisse ac post-

modum in celebri illo simulque funesto conflictu et pugna Keresztessiana eximia fortitidinis suae specimina edidisse. Temporis autem
successu, meritis et virtutibus eiusdem ita exigentibus, in anno vide
licet domini 1560 capitaneatum Vradiensem et officium generlis
capitaneatus partium regni Ultra-Tybiscanarum, ab anno quingen
tesimo septuagesimo secundo supra millesimum capitaneatum
Agriensem assecutus, donec anno 1592 officio generlis capitaneatus
partium regni Cis-Danubiananarum ac insuper pincernarum rega
lium magistri munere insignitus fuisse dicitur. Cuius duo filii, Sigismundus nempe et Franciscus in utroque statu, ecclesiastico videlicet
et politico ad generis et familiae suae claritatem locupletandam suis
virtutibus magnam lucem et ornamentum addiderunt et hic quidem
vir cumprimis omnibus scientiarum facultatibus disertissimus et
exercitatissimus, varia in regno beneficia cum laude administrando,
tandem archiepiscopatum ecclesiae metropolitanae Strigoniensis
adeptus, ultimo ob excellentis animi sui dotes in sacrum quoque
cardinalium collegium recipi meruit, cum laude et glria nominis
familiae suae sempiterna. Ille vero Sigismundus nempe Forgch,
emulus fratris non impiger, post multa eaque cum laude belli pacisque tempore praeclare adita facinora dignitatem palatinalem, quae
secunda sedes post regiam censetur, consecutus, in qua quidem primariae dignitatis functione et officio toto vitae suae tempore ea
fidelitatis studia ipsum praestitisse et exhibuisse constat, quae
uspiam a solerti fidelique et constanti servitore in utroque fortunae
eventu cum perpetua et insigni nominis sui laude exspectari oportebat. Praelibatus nihilominus Petrus, sicuti iam declaratum esset,
supremus comes comitatus Barsiensis Ladislaum, qui ob similes
antecessorum virtutes Agriensi capitaneatu functus est, ex Margaretha Priniy, Emerici olim Prini alias palatini nepte, cuius quidem
Margarethae genitrix carnalis et uterina soror illius invictissimi et
potentissimi Stephani Bthory regis Poloniae ac Sigismundi et G a brielis principum Transylvaniae matris esse fertur, alias consorte sua
suscepit et progenuit, qui Nicolaum Forgcz, memoratarum Evae,
Judithae, Mariae, Sophiae et Estere genitorem, filium habuit. Qui
quidem Nicolaus diversarum virtutum glria stipatus et optimis
erga ptrim et reges suos meritis clarus, ad illustrandam suam
familiam multo magis nominis ac splendoris adiecit. Et quidem
posteaquam in primis iuventutis annis in aula sacratissimi principis
Matthiae II. Romanorum imperatoris ac regis Ungariae, patruelis
nostri desideratissimi et praedecessoris, ephoebi officio fungendo
versatus, eidem obsequiis gratissimus exstitisset, aetate deinde
maiore succedente cubicularii munere obtento, omnibus ingenii ac
animi viribus in id incubuisse, ut imprimis sacrae regni coronae et
praefatae inclytae domui nostrae Austriacae summa semper fide et

synceritatis constantia et alacritate famulari et inservire posset, ad


supremum capitaneatum Szcsniensem promotus, variis occasionibus contra naturalem Christiani nominis hostem, Turcam pro virili
strenuam operm navasse perhibetur. Expost suis virtutibus et
meritis ita exigentibus a sacratissimo principe Ferdinando II. do
min et genitore nostro desideratissimo piissimae recordationis ui
coetum et numerum consiliariorum receptus, attacti comitatus Barsiensis supremus comes deciaratus ac contra perduellem Fridericum
palatinum, interregem Bohemiae, campestris generlis equitatus
Hungarici, expost cubuculariorum regalium in Ungaria magister ac
ultimo partium toties repetiti regni nostri Ungariae superiorum
supremus generlis capitaneus insignitus, in iisdem functionibus
strenue, infracto animo, nullis parcens laboribus, praeclarum virtutis
et ingenii erga ptrim et christianam rempublicam affectum, ut
reliqua omittantur, vigentibus funestissimis intestinorum bellorum
Bethlenianorum tumultibus, Uyvarino obsidione Turcica laboranti
succurrit, bassamque Bosnensem fugando et profligando, generosum virtutis suae symbolum exhibuit, sicque tamquam optimus pa
triae civis in prosperis pariter et adversis fidelissimun sese semper
atque charum regibus suis praestitisse atque omne suum stdium,
laborem et diligentiam in promotionem boni publici et tuendae conservandaeque communis patriae emolumento collocasse dignoscitur.
Cuius quidem filius Franciscus a praelibato domin genitore nost.'o
iam dicto officio supremi comitis comitatus Barsiensis ac a nobis
capitaneatu attacto Szchniensi et cubiculariatu ornatus, nullo post
se relicto haerede, vitm cum morte commutavit."
Kzirattr, 2164. quart. lat. XVII. kt. a 8085. lapon. Csonka sz
veg, a vge hinyzik.
Siebmacher, 177. 1. ezt a grfi oklevelet nem emlti meg.

947.
1653 szeptember 3.

Regensburg.

III. Ferdinnd Horvth Istvnnak s testvrnek


nemessget s cmert adomnyoz.

Jnosnak

Scutum videlicet militare erectum... fundum illius viridi


campo late interoccupante, super quo integer fulvus leo, divaricatis
posterioribus pedibus, [totaque corporis] mole arrecta erecte stare,
ore hiante, ac lingua rubicunda exerta, caudaque bifurcata ad dorsum elevata, anteriorum pedum sinistro ad rapiendum [protenso,
dextro vero] evaginatam frameam fortiter comprehensam gestare,
dimicanti similis in dextram scuti oram tendere [visitur]. Scuto
incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio

diademate, ex eoque alium leonem, inferiori per omnia conformem


[proferente ornatam]. A summitate vero sive cono galeae laciniis
seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc a u t e m . . . et rubris, in
scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter
exornantibus."
Kihirdettetett 1654 prilis 8-n Verebly-szk kzgylsn
Dicskn.
Ezt az armlist Horvth Jnos Nyitra vrmegynek 1733
februr 23-n Ujgalgcon tartott kzgylsn bemutatta s ez
neki hiteles trst adott k i rla.
Nyitra v r m e g y e levltrnak

1910 prilis

11-n kelt hiteles m s o

latban. A Czabai Horvth-csald levltrban.

948.
1653 [oktber

2.

Regensburg.]

III. Ferdinnd Vgh Miklsnak,


nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.

Gyrgynek

s Plnak

E z armlis alapjn 1724-ben Zempln megye Vgh Smuel


nemessgt elismerte.
Kzirattr, 3623. fol. lat. a 166. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott,
1331. fol. hung. a 36. lapon. E . fj.
Siebmacher, Supplementband, 124. 1. 90. t. 111.

949.
1653 oktber

3.

Pozsony.

III. Ferdinnd Juhos Lukcsnak, Jnosnak, Miklsnak, Se


bestynnek s Plnak nemessget s cmert adomnyoz.
Ezt az armlist Juhos mskp Komjthy Istvn nemessge
igazolsa cljbl Gmr megyben bemutatta. Minthogy az
armlis nem volt kihirdetve s a nv sem egyezett, a vrmegye
a bemutatt a leszrmazs, valamint a nvvltoztats bizony
tsra utastotta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 81 / b . lapon.

..

950.
1653 december 10. Regensburg.
III. Ferdinnd Szab Miklsnak, felesgnek Cspes Kata
linnak, fiainak Istvnnak, Gergelynek s Andrsnak s testv
reinek Forintos Istvnnak s Jnosnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius latepatenti viridi campo interoccupante, super quo brachium
humnum
totaliter
cataphracta
cinctum cubitotenus locatum esse,
ac in vola ipsa evaginatam frameam
manubriotenus fortiter comprehensam tenere, in dextramque scuti
partm vibrare cernitur. Scuto in
cumbentem galeam militarem crati
culatam sive apertam, regio dia
demate, ex eoque aliud brachium
humnum cubitotenus
eminens,
alioquin inferiori per omnia simile
proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis seu
lemniscis, hinc flavis et coeruleis,
illinc autem candidis et rubris, in
scuti extremitates sese piacid dif
fundentibus, illudque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Szabolcs vrmegynek
Petnehzn tartott itlszkn.

1654 mjus 15-n

Tredezett fgg pecsttel. Dr. Qllner Aladrn rklette. M e g


van Szabolcs v r m e g y n e k 1790 oktber 19-n Erddn kelt, a csald
nemessgt igazol bizonytvnya is. K z i r a t t r , 2374. fol. lat. a 7374.
lapon.

951.
1653 [december

18.

Regensburg.]

III. Ferdinnd Dely Istvnnak, felesgnek Berthalmy Kata


linnak s fiainak Ferencnek s Mihlynak nemessget s cmert
adomnyoz.
armales cum insignibus aquilae rostro oviculam compressam tenentis . . . "

Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. a 34/b. lapon. Egysz. bejegyz. Levltr, Cmereslevelek, 1832.


III. 15. a 12. oldalon. Scutum: aquila expansis alis, rostro oviculam compressam tenens.
Siebmacher, 129. 1. 101. t. I.

952.
1653 december 18. Regensburg.
III. Ferdinnd Ladnyi Gergelynek, fiainak Jnosnak s Ist
vnnak, valamint Ladnyi Jnos fiainak Balzsnak, Istvnnak s
Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett 1654 szeptember 1-n Rozsnyn.
Ezzel az armlissal Ladnyi Jnos nemessgt Gmr vr
megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 7. lapon.

953.
1653 december 18. Regensburg.
III. Ferdinnd Nagy Jnosnak, testvrnek Gergelynek, fele
sgnek Szap vnak, finak Andrsnak, lenyainak Annnak
s Katalinnak, sgornak Gczy Pternek s utbbi testvrnek
Mrtonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Borsod vrmegynek 1655 jlius 8-n Szendrn tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Nagy Gergely fia Andrs fiai Istvn s
Jnos nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 32. lapon.

954.
1653 [december 18.

Regensburg].

III. Ferdinnd Nvels Mrtonnak s fiainak Andrsnak s


Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol. lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit. com.

Zemplin. a 96. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a 16/b.
lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 33. oldalon. E . m.
Siebmacher, 453. 1. 333. t.

955.
1653.
III. Ferdinnd dm Jnosnak nemessgei s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. az 1. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung, a 2. lapon.


E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.

III.

15. az

1. oldalon.

Insigne:

Cygnus.

956.
1653.
III. Ferdinnd Ardey Istvnnak s felesgnek Benye D o
rottynak nemessget s cmert adomnyoz.
Ezen armlis alapjn Ardey Gyrgy, Jnos, Andrs s
Ferenc 1726-ban nemesi bizonytvnyt nyertek.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 3. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a 2. lapon.


E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832.

III. 15. az 1. oldalon. E . m.

957.
1653.
III. Ferdinnd Fekethe Istvnnak, testvreinek Jnosnak s
Miklsnak s fiainak Istvnnak, Jnosnak s Miklsnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 43/b. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a
7/b. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 15. oldalon,
hol a cmerszerzk kzl Fekete Istvn fiai s J n o s nincsenek meg
emltve. S c u t . . . gladius inter 2 alas aquilae.

958.
1653.
III. Ferdinnd Gal Andrsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench.
Zemplin. a 48. lapon. Egysz. bejegyz.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

959.
1653.
III. Ferdinnd Gnczy
adomnyoz.
Kzirattr,
Zemplin.

3623.

a 48/b.

tol.

lapon.

Mihlynak nemessget s cmert

lat.

Elench.

Egysz.

actor.

bejegyz.

privileg.

nobilit.

com.

Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 18. oldalon. Scut. brachium loricatum frameam tenens.

960.
1653.
III. Ferdinnd Ivny Pternek, Mihlynak, Jnosnak s Ist
vnnak nemessget s cmeit adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

Zemplin. az 59/b.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

lapon. Egysz. bejegyz. U . ott.

nobilit.

com.

1331. fol. hung. a

11. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 22. oldalon.
Scut. miles dextra gladium, sinistra caput Turcicum tenens.

961.
1653.
III. Ferdinnd Keresztes Pternek nemessget s cmert
adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 67. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a 12.
lapon.

E . fj.

Levltr,

Cmereslevelek, 1832.

III.

15. a 24.

oldalon.

Scut. brachium cataphactum frameam vibrans.

962.
1653.
111. Ferdinnd Magyar Plnak s finak Gyrgynek nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,
Zemplin. a 82/b.

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

lapon. Egysz. bejegyz. U . ott,

1331.

nobilit.

com.

fol. hung. a

14. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 28. oldalon.
Scut. Hungarus pubetenus e corona eminens dextra botrum tenens.

963..
1653.
III. Ferdinnd More Jnosnak, finak Miklsnak s testv
rnek Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg.
nobilit.
com.
Zemplin. a 87. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a
15/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek. 1832. III. 15. a 31. oldalon.
Scut. nudus mucro inter duas explicatas alas.

964.
1653.
III. Ferdinnd Olh Andrsnak s Pternek nemesssget s
cmert adomnyoz.
Levltar, Cmereslevelek, 1832.

III. !5. a 33. oldalon. E . m.

965.
1653.
III. Ferdinnd a Serfz(?)-csaldnak nemessget s c
mert adomnyoz.
1724-ben Zempln megye Serfz mskp Nvels Mr
tont, Gyrgyt s Andrst, akik nemessgket ezzel az armlis
sal akartk igazolni, a nvvltozs miatt a leszrmazs igazol
sra utastotta.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg.
nobilit.
com.
Zemplin. a 127. lapon. Egysz. bejegyz. U. ott, 1331. fol. hung. a
22/b. lapon. E . fj. V . . a 954. sz.-al.

966.

1653.
III. Ferdinnd Slyom Andrsnak, Mihlynak s Istvnnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kziratcr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg.
nobilit.
com.
Zemplin. a 128/b. lapon. Egysz. bejegyz. U. ott, 1331. fol. hung. a
22/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 41. oldalon.
E . m. Scut. brachium frameam vibrans.

967.
1653.
III. Ferdinnd T o r d a Gsprnak, Gyrgynek s Plnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

Zemplin. a 152/b. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott,

privileg.
1331.

nobilit.

fol. hung. a

com.
32.

lapon. E . fj.

968.
1653.
III. Ferdinnd Vnyay-Pap Jnosnak s finak Istvnnak,
valamint testvreinek Mihlynak, Plnak, Gergelynek s Istvn
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Ezt az armlist 1724-ben Vnyay Gyrgy nemessge iga
zolsa cljbl Zempln megyben bemutatta.
Kzirattr,
Zemplin.

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

a 164/b. lapon. Egysz. bejegyz.

privileg.

U. ott,

1331.

nobilit.

com.'

fol. hung. a

35. lapon. E . fj.

969.
1654. jlius 2.

Bcs.

III. Ferdinnd Zusz Menyhrtnek, felesgnek Zezik Orso


lynak, testvrnek Gyrgynek s felesgnek Czirbusz Ilon
nak, valamint tbbi testvreinek Andrsnak, Mtysnak s Ja
kabnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett T o r n a vrmegynek 1655 augusztus 27-n
Tornn tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Zusz Dniel fia Jnos, Andrs fia
Gyrgy s Jakab fiai Pter s Andrs nemessgket Gmr me
gyben igazoltk.
Kzirattr, 3729 fol. lat. a 21/b.

lapon.

970.
1654 jlius 8.

Bcs.

III. Ferdinnd Boros Gergelynek s fiainak Jnosnak, M i


hlynak s Mrtonnak, tovbb anyai fltestvrnek Tth Ist
vnnak nemessget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum


illius triiugi monticulo interoccupante, super quo rota naturaliter
mediaque ex parte fracta sursum promi
nens locata esse cernitur. Scuto incum
bentem galeam militarem craticulatam
sive apertam, regio diademate, alas aquilinas duplicatas, sursumque prominentes,
in quibus aliam mediam rotam locatam,
alioquin inferiori per omnia similem pro
ferente ornatam, a summitate vero sive
cono galeae lacciniis seu lemniscis, hinc
flavis et coeruleis, illinc candidis et ru
bris, in scuti extremitates sese piacid dif
fundentibus, scutumque ipsum decenter
exornantibus."
Kihirdettetett Abaj vrmegynek 1655 mjus 26-n Kas
sn tartott kzgylsn.
F g g pecstje elveszett. A z oklevlben a B o r o s " nv mindentt
v a k a r s helyre van rva, teht valsznleg hamistott. Erre mutat az is,
hogy Czobor Alfrd Abauj vrmegyben kihirdetett cimeresnemeslevelek
c. kzlemnyben ( T r t n e l m i Kzlemnyek Abauj-Torna v r m e g y e s
Kassa mltjbl, 1912. vf. 4. sz. 236. 1.) nem szerepel a kihirdetett
armlisok kztt.

971.
1654 [jlius

16.

Bcsi.

III. Ferdinnd Berethy Gyrgynek s finak, valamint test


vrnek nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit.
com.
Zemplin. a 17. lapon. Egysz. bejegyz. Levltr, Cimereslevelek,

1832.

III. 15. a 6. oldalon. E . m.


Siebmacher, 58. 1. 46. t.

972.
1654 szeptember 2.

Bcs.

III. Ferdinnd Horogh Menyhrtnek, testvreinek Jnosnak


s Annnak, felesgnek K i s Annnak, fiainak Andrsnak, M i
hlynak, Istvnnak s Jnosnak, Jnos felesgnek Keresztes
Katalinnak s lenynak Annnak, tovbb nvre lenynak
Katalinnak, finak Sndory Istvnnak s ennek Ilona nev
lenynak nemessget s cmert adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum


illius triiugi alta petra interoccupante, super quibus gryphus natu
rali suo colore effigiatus, alis extensis, rostro aperto, lingua rubi
cunda exerta, cauda inter pedes reflexa, anteriorum vero pedum
sinistro ad rapiendum protenso, dextro vero strictum ensem fortiter
compressum in altum vibrare, erecteque strare ac ad dextram scuti
oram conversus esse visitur. Scuto incumbentem galeam militarem
craticulatum sive apertam, regio diademate, ex eoque duo cornua
bubalina in altum erecta, e medio quorum fulvum leonem naturali
suo colore delineatum, ore hianti ac lingua rubicunda exerta, caudaque bifurcata ad dorsum elevata, anteriorum vero pedum sinistro
ad rapiendum protenso, dextro vero strictum gladium fortiter com
pressum, in altum erectum tenere, mediotenus eminentem proferente
ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis ac lemniscis,
hinc flavis et coeruleis, illinc vero candidis et rubris, in scuti extre
mitates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter
exornantibus."
Kihirdettetett Bihar varmegynek 1655 szeptember 7-n
Vradon tartott kzgylsn.
Kzirattr, 2374. fol. lat. a 223227. lapon. Rviden megemltve
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 20. oldalon.
973.
1654 szeptember 5.

Bcs.

III. Ferdinnd Koller Gyrgynek s testvrnek


nemessget s cmert adomnyoz.

Istvnnak

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum


illius viridi campo occupante, super quo brachium humnum catafractum, viridi manica indutum locata
esse, manubriotenus evaginatam frameam
fortiter tenere, ac in dextram scuti oram
conversum esse visitur. Scuto incumben
tem galeam militarem craticulatam sive
apertam, regio diademate, ex eoque aliud
itidem brachium humnum, alioquin in
feriori per omnia conforme proferente or
natam. A summitate vero sive cono galeae
laciniis sive lemniscis, hinc flavis et coeruelis, illinc autem candidis et rubris, in
scuti extremitates sese passim diffunden
tibus, scutumque ipsum decenter exor
nantibus."

A cmerkpen gy a pajzsban, mint a sisakdszen lev kai


a lerstl eltrleg vrsruhs, pncl nlkl.
Kihirdettetett 1655-ben. A napi kelet s . a vrmegye neve
teljesen elmosdott.
F g g pecsttel, a b r Jeszenszky-csald

levltrban.

974.
1654 szeptember 6.

Gyulafehrvr.

II. Rkczy Gyrgy erdlyi fejedelem Baranyai Pternek


nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare et quadrangulare, coelestini coloris.
in cuius campo sive area homo quidam cataphractus, sinistra manu
caput recenter amputatum, dextra vero gladium sanguine madentem tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est
posita, quam contegit diadema regium, gemmis et unionibus decen
ter exornatum. Ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum
colorum hinc inde defluentes, utrasque oras seu margines ipsius
scuti pulcherrime ambiunt et exornant."
Kihirdettetett Bihar vrmegynek 1654 szeptember 30-n
Vradon tartott kzgylsn.
E g y s z e r , XVIII., vagy X I X . szzadi

msolatban.

975.
1654 oktber 4. Bcs.
III. Ferdinnd Gulik Jnosnak, felesgnek Papso Zsfi
nak, lenyainak Katalinnak. Ilonnak s vnak, testvrnek
Gulik Pternek s ennek felesg
nek Csorik Veroniknak s gyerme
keiknek Mtysnak, Jnosnak, M i
hlynak s Annnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare ere
ctum coelestini coloris, fundum illius
triiugi monticulo interoccupante, su
per quo aurea corona, gemmis et
margaritis exornata locata esse, eidemque candida columba, expansis
alis, volanti similis utrisque pedibus
insistere, rostro vero virentem olivae

ramusculum gestare, inque (gy) ad dextram scuti partm conversa esse cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticu
latam sive apertam, regio diademate, ex eoque fulvum leonem, ore
hianti, ac lingua ribicunda exerta, caudaque bifurcata ad dorsum
elevata, anteriorum vero pedum sinistro ad rapiendum protenso,
dextro autem strictum gladium fortiter comprehensum, inguinetenus eminentem proferente ornatam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, inde vero can
didis et rubris, in scuti extremitates sese piacid diffundentibus,
scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Nyitra vrmegynek 1656 mjus 10-n N y i t rn tartott itlszkn.
Fgg

pecsttel.

976.
1654 [oktber

13.

Bcs].

III. Ferdinnd Szab mskp Kemecsey Plnak s Ferenc


nek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr,
Zemplin. a 133.

3623. fol.

lat.

Elench.

actor.

lapon. Egysz. bejegyzs.

privileg.

U . ott,

24. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.


E . m.
Siebmacher, Supplementband, 109.

1. 78. t. 11.

977.
1654 oktber

26.

III. Ferdinnd Szenczy Istvn


nak nemessget s cmert adom
nyoz.
Scutum videlicet militare ere
ctum coelestini coloris, fundum illius
viridi monticulo occupante, cuius in
superficie regium diadema locatum
esse, ex eoque cubitotenus emi
nens brachium humnum, rubra indutum manica, in vola ipsa integrum
manipulum triticeum erectum, spicisque sursum tendentibus, tenere, in
dextramque scuti partm ostentare v i
situr. Scuto incumbentem galeam mili-

Bcs.

III.

1331.

nobilit.

com.

fol. hung. a

15. a 37. oldalon.

tarem craticulatam sive apertam, altero regio diademate, aliud v i cissim brachium humnum, inferiori per omnia conforme, cubito
tenus eminens proferente ornatam. A summitate vero sive cono ga
leae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et candidis, illinc- autem r u
bris et coeruleis, in scuti extremitates sese piacid diffundentibus,
scutumque ipsum decenter et venuste exornantibus."
A lers a cmerkptl eltrleg jobbrl arany-ezst, balrl
vrs-kk szn takarkat jelez.
Kihirdettetett Borsod vrmegynek 1655 mjus 4-n M i s
kolcon tartott kzgylsn.
R i g g pecstje elveszett.

978.

1654 november 16.

Bcs.

III. Ferdinnd Lnyi Jnosnak, fiainak Gyrgynek, Dniel


nek s Gergelynek, Pazar Dnielnek s sgornak Lnyi Lszl
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Torna vrmegynek 1657 jnius 7-n Tornn
tartott itlszkn.
Ezzel az armlissal a trscmerszerz Pazar Dniel fia
Dniel fia Pazar mskp Kszrs Gyrgy nemessgt Gmr
megyben igazolta.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 80/b. lapon s u. ott a 2/b. lapon, mely
szerint ezel az armlissal Kszrs J n o s is igazolta nemessgt m r
megyben. U . ott, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit, com,
Zemplin. a 77/b lapon. Egysz. bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 28. oldalon. E . m.

979.
1654 december 18.

Bcs.

III. Ferdinnd Majthnyi Mihlynak bri rangot adoma


nyoz s rgi cmert megersti.
Scutum videlicet militare erectum, quod trifariam dividitur, et
in cuius inferiori caerulea area, in trigoni speciem assurgente, a fun
do illius viridis monticulus eminere, ex eoque virescens alta et ramosa
quercus excrevisse, sub eaque integer ursus stare, atque ad dexteram scuti partm conversus esse cernitur, et hinc hemisverio lunae,
illinc autem aurea Stella a lateribus scuti rutilantibus, in superiori

autem dextro rubro campo integra nigra aquila, expansis alis et


extensis pedibus, capite quoque corona redimito effigiata, volantique similis ad dexteram scuti partm conversa esse visitur. n
sinistra porro flava superiori scuti parte integer niger leo, divaricatis
posterioribus pedibus et tota corporis mole arecta, ac cauda bifurcata ad tergum elevata et anterioribus pedibus ad rapiendum protensis, atque ore hianti, lingua exerta, atque capite similiter corona
redimito designatus, instar gradientis ad dexteram scuti partm
tendere conspicitur. Scuto incumbunt duae cassides sive galeae
craticulatae seu apertae, vetu'stae ac syncerae nobilitatis decora,
regiis coronis ornatae, in quarum una inferiori per omnia similis
coronaque regia insignis nigra aquila, in altra vero integer et priori
similis niger leo stare conspiciuntur, a summitate vero sive cono
galeae laciniis seu lemniscis, hinc quidem flavis et nigris, illinc au
tem rubris et coeruleis, in scuti extremitates sese diffundentibus,
scutumque ipsum decenter exornantibus."
A z oklevl szvege a brsgot szerz rdemeirl a kvet
kezkp emlkezik meg:
. . . intelligamus te ex antiqua et celebri nobilium huius regni
nostri Hungariae prosapia ortum, quae olim etiam plurimos magni
nominis patriaeque utiles et principibus suis charos et insignes
protulit viros, quod et litteralibus documentis et hystoricorum fidedigna relatione compertum habetur. Nam a tempore Ludovici primi,
Sigismundi caesaris, Alberti caesaris eius familiae cives et consortes
publicis
muniis in bellis
functos
feliciter ac
victoriis
in Itlia, Dalmatia, Bosnya et ipsa Hungria
praeliisque interfuisse
cognitum est, ex cuius prosapiae
stirpe
continuata seri illustres qua bello, qua pace exceluisse
et floruisse viros testatum esse constat. Joannes inter alios fit
Maitheni, qui cum Joanne Huniad ubique praeliis interfuit et gene
rlis capitaneus ad Varadinum Petri fit, cuius pter Gregorius bellica virtute clarus ob res strenue et fortiter gestas a r c e m . . . vocatam benigne donatam a Sigismundo caesare obtinuit. Abavus quo
que tuus Bartholomaeus Maitheny, vir ad omnem virtutis bellicae
fortunam aptissimus et exercitatissimus, in aula regis Ludovici secundi favorem et gratiam multis promeruit fidelitatis offics, dapiferi
honorem et cubicularii dignitatem consecutus, quo cum bello contra
Solimanum suscepto praelioque in campo Mohach inito, ipsomet
rege cum ingenti clade procerum et nobilitatis interempto, praesens
cxistens, strenueque dimicans, captus Bizantiumque delatus erat,
deinde tamen liberatus ad suos rediit, ac dum feliciter augustissima
domus Austriaca sic disponente Deo post aliquot annos ad gubernacula Hungariae rediit ac Ferdinandus primus proavus noster initio
regni sui cum adversario suo Joanne vayvoda de regno certare

debuit ac furore rebellionis plurimi defecerunt, BartholomaeLis


memor avitae suae virtutis ac fidei Austriacae domui devinctae
copiis suis sumptibus conductis alaque veteranorum Trinchinii obsidioni per Joannem Cazianerum factae praeclare se gessit, et ad
felicem possessionem castri illius consilio et arte adfuit, simili modo
ad Szerdahely castra aliisque in locis singularia fidei et fortitudinis
munera praestitit, ob quae tandem facta praemia quoque condecentia
accepit, dum in consilii regii numerum adaptatus ac capitaneatus
Szegediensis officio donatus est. Nec a natura et meritis virtutibusque descivit filius ipsius et avus tuus Ladislaus Maitheny, sed multo
plura decora et illustria facta cumulando, summo imposuit fastigio.
Is enim vir glria militari insignis, tempore avi nostri Ferdinandi
primi in bello Saxonico prima belli rudimenta cum suo avuncuio
Joanne Petheo, uno ex ducibus laudabili ac felici conatu ac consensu, posuit. Non secus etiam post aliqua temporum spatia auspiciis duorum incomparabilium ducum Marci Horvth et Nicolai Zriny
militiam decennalem in variis muneribus et gradibus usque ad summum capitaneatuin exercuit ac Szigetho amisso et Solimano in v i ctoriae tumulo ablato, Maximiliano avo nostro sanctae memri
inter duces adfuit. Cuius heroica natura caesar visa, praesidio K i s komaromiensi imposuit et hostibus sevientibus opposuit, ac dum
bonus et fortis miles Georgius Thuri per insidias ex praesidio evocatus et occisus ab hoste fit, ne praesidium Canisiense tanti momenti ab hoste satagente, celeritate et fraude occupatum fuisset, in
praeoccupatum conservavit. Quo laudabili facinore commotus
impertor ipsius fidei et virtuti praesidium illud concredidit; sed et
Emericus, praefati Ladislai filius, pter tuus, non immemor avitae
virtutis praedecessorum antelato patri suo in praesidio Papensi
certorum equitum ducem gerens, super glacie lacus Balaton cum
uno terribili Turca solus ipse praelium iniit, et eundem singulari
certamine humi prostratum victoriose interemit. Nec tu degencr
praedecessorum tuorum, eorundem vestigiis inhaerendo, a fidei.tate
domus nostrae Austriacae destitisti, quin potius alacriter, ut dicitur.
Marti et fidelitati domus Austriacae inserviendo, prima rudimenta
militiae tuae sub generli Rudolpho quondam comite a Tieffenbach
exercuisti, et adversae fortunae tela eadem interdum novercantis
continuasti et iterasti, quin et inchoante funesto illo tumultu Bohemico, tu primus cum militibus nostris octingentis stipendiariis nostris
Hungaris ad latus Domperii adstitisti, victoriam quoque eotum una
cum eo de infideli comite a T u m ad arcem Krumluviam decorasti, nec
eo praetermisso, qualiter sub tumultu Rakocziano utriusque nostri
exercitus supremi magistri quarteriorum officium administrasti et
postmodum in diram Rakoczianam captivitatem Transilvaniam Fogarasinum ad Alpes citeriores Valachiae et Moldvi viginti trium

mensium spatio sedecim librarum pondere ferreo vinctus, omnino in


fidelitate nostra permanendo, incidisti, qualiter arces Thurczonianas
partim tua prudentia, partim per propriae tuae personae expugnationem in nostri oboedientia fisco regio et sacro regni nostri
Hungariae
promptitudinem ad unicam saltem nostram admonitionem Szakolczae ad assumendum officium capitaneatus super mille ducentos
milites Hungaros ad obsessae Brunae liberationem adhibueris."
Kzirattr, 2294. fol. lat. I. kt. a 7881. lapon. Kivonatosan u. ott,
227. fol. lat. a 117. lapon.
Siebmacher, 391.

1. 292.

t.

980.
1654.
111. Ferdinnd Balssy Lszlnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg.
nobilit.
Zemplin. a 7/b. lapon. Egysz. bej..gyz. Levltr, Cimereslevelek,
III. 15. a 3. oldalon. Insigne: miles frameam tenens.

com.
1832.

981.
1654.
III. Ferdinnd Bothos Mihlynak, Istvnnak s Jnosnak
nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg.
nobilit.
Zemplin. a 24. lapon. Egysz. bejegyz. Levltr, Cmereslevelek,
III. 15. a 8. oldalon. E . m.

com.
1832.

982.
1654.
III. Ferdinnd Drahczy Gyrgynek, felesgnek Becskehzy Erzsbetnek -s fiainak Plnak, Imrnek, Gyrgynek, P
ternek s Istvnnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
Zemplin. a 36/b. lapon. Egysz. bejegyz. Levltr, Cmereslevelek,
1832. III. 15. a 13. oldalon. E . m.

diade

983.
1654.
III. Ferdinnd Furda Gsprnak, Gyrgynek, Plnak s
fiaiknak Gyrgynek, Jnosnak s Istvnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Levltr, Cmereslevelek, 1832, III. 15. a 16. oldalon. E . m.

984.
1654.
III. Ferdinnd Haczki Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III.

15. a 19. oldalon. E . m.

985.
1654.
III. Ferdinnd Kalmr Istvnnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit com.
Zemplin. a 63/b. lapon. Egysz. bejegyz. U. ott, 1331. fol. hung. a
11. lapon. E . fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 23. oldalon.
Scut. miles evaginatam frameam tenens.

986.
1654.
III. Ferdinnd a Kassay-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
E z armlis alapjn s a leszrmazs bizonytsa mellett
Kassay Istvn fia Jnos fia Gyrgy 1741-ben Zempln megye
nemesei sorba felvtetett.
Kzirattr, 3623. fol. lat.
Elench. actor. privileg. nobilit com.
Zemplin. a 64/b. lapon. Egysz. bejegyz. U. ott, 1331. fol. hung.
a 11/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 23.
oldalon. E . m.

987.
1654.
III. Ferdinnd Kazay Lukcsnak, Istvnnak, Pternek s
Blintnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

Zemplin. a 6b. lapon.

fol.

lat.

Elench.

actor.

Egyszer bejegyzs.

privileg.

U . ott,

nobilit

1331.

fol.

com.
hung.

a 11/b. lapon. E fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 24. oldalon.
Scutum, miles e corona pubetenus prominens, frameam

vibrans.

988.
1654.
III. Ferdinnd Keresztry Mihlynak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

Zemplin. a 67. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott,


lapon.

E . fj.

Levltr,

Cmereslevelek,

1832.

privileg.

nobilit.

1331. fol. hung. a


III.

15. a 24.

com.
12.

oldalon.

Lupus agnum faucibus gestans.

989.
1654.
III. Ferdinnd Korocz mskp Laczk Istvnak nemessget
s cmert adomnyoz.
Aquila dextro pede botrum tenens".
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 26.

oldalon.

990.
1654.
III. Ferdinnd Lozonyi Mihlynak s fiainak Andrsnak,
Istvnnak s Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit
com.
Zemplin. a 87/b. lapon. Egysz. bejegyz. Levltr, Cimereslevelek,
1832. III. 15. a 28. oldalon. Scut. lupus agnum faucibus gerens.

991.
1654.
III. Ferdinnd Molnr Tamsnak s Plnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

E l e n c h . actor.

Zemplin.

a 8 6 / b . lapon.

Egysz.

bejegyz.

1832. III.

15. a 30. o l d a l o n . Scut. l u p u s f r a m e a m

privileg.

Levltr,

nobilit c o m .

Cmereslevelek.

tenens.

992.
1654.
III. Ferdinnd Mrazik mskp Rayczy Andrsnak nemess
get s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr megyben.
Kzirattr,
Zemplin.
a

3623.

fol.

lat.

a 8 7 / b . lapon. E g y s z .

1 5 / b . l a p o n . E. fj.

Elench. actor.
bejegyz.

levltr,

privileg.

U . ott,

nobilit c o m .

1331. f o l .

C i m e r e s l e v e l e k , 1832. III.

hung.

15. a 3 1 .

o l d a l o n . E . m.

993.
1654.
III. Ferdinnd Nagygyrgy Mrtonnak, Gyrgynek, Pter
nek s Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench. actor.

privileg.

nobilit c o m .

Z e m p l i n . a 94. l a p o n . E g y s z . b e j e g y z .

Levltr, Cmereslevelek, 1832.

III.

vibrans.

15. a 3 2 . o l d a l o n . S c u t . l u p u s f r a m e a m

994.
1654.
III. Ferdinnd Olh Miklsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattl, 1331. f o l

h u n g . a 17. l a p o n . E . fj.

995.
1654.
111. Ferdinnd Olh Pternek, Benedeknek s Gyrgynek
s ennek fia Plnak nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit com.
Zemplin. a 100/b. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung.
a 17. lapon, hol az armlis kelte 1614(!)-re van tve. Levltr, C m e r e s
levelek, 1832. Ili. 15. a 33. oldalon. Scut. brachium frameam vibrans.

996.
1654.
III. Ferdinnd Semsey mskp Sepsy Andrsnak s
nak, finak Mihlynak, tovbb Sepsy mskp Pellio
Jnosnak nemessget s cmert adomnyoz.
E z armlis alapjn Semsey mskp Sepsy Istvn
vrei Istvn s Szcs Jnos 1725-ben Zempln megye
sorba felvtettek.

Mihly
(Szcs)
s test
nemesei

Kzirattr, 3623. fol. lat.


Elench. actor. privileg. nobilit com.
Zemplin. a 126. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a
22. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 39. oldalon.
Scut. miles evag. frameam tenens.

997.
1654.
III. Ferdinnd Sulyok Istvnnak s Jnosnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Ezen armlis alapjn 1724-ben Sulyok Smuel nemessge
Zempln megyben elismertetett.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit, com,
Zemplin. a 131. lapon. U . ott, 1331. fol. hung. a 23/b. lapon. E . fj,

998.
1654.
III. Ferdinnd Thrczy mskp Sima Mtysnak, fiainak
Jnosnak, Mrtonnak s Gyrgynek s a legutbbi fiainak J
nosnak s Andrsnak nemessget s cmert adomnyoz.

Kzirattr, 3623. fol. lat.


Elench. actor. privileg. nobilit com.
Zemplin. a 156. iapon. Egysz. bejegyz. U. ott, 1331. fol. hung. a
33. lapon. E . fj.

999.
1654.
III. Ferdinnd Trk Istvnnak s finak Pternek nemess
get s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat.
Elench. actor.
Zemplin. a 153. lapon. Egysz. bejegyz. . ott,
lapon. E . fj.

privileg. nobilit com.


1331. fol. hung. a 32.

1000.
1655 mrcius

20.

Pozsony.

III. Ferdinnd Kutz Vilmosnak nemessget s cmert ado


mnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi campo occupante, cuius e medio cervus mediotenus
eminens, inter bina sua cornua sagittam fronti infixam gestans, ad dex
tram scuti partm conversus esse cer
nitur. Scuto incumbentem galeam mi
litarem craticulatam sive apertam,
regio diademate, inter duo cornua
bubalina virum militarem pharetratum, rubra toga ornatum, utraque
manu arcm fortiter attractam, ad
sagittandum dispositam gestantem,
dextrorsum conversus ac similiter me
diotenus prominentem intuenti obiicitur (gy!). A summitate vero sive cono
"*-|^U- '
galeae laciniis seu lemniscis, hinc fla
vis et coeruelis, illinc vero candidis et
rubris, in scuti extremitates sese piacid diffundentibus, scutumque
ipsum decenter exornantibus."
>

Kihirdettetett Abaj vrmegynek 1656 oktber 2-n Gn


cn s Zempln vrmegynek 1657 jnius 19-n Zemplnben
tartott kzgylsn.
Fgg

pecsttel.

1001.
1655 mrcius 20.

Pozsony.

III. Ferdinnd Oszlynszky mskp Gregorovics Jnosnak.,


felesgnek Szenessi Dorottynak s gyermekeinek Gyrgynek,
Jnosnak, Ferencnek, Katalinnak, Annnak, Juditnak, M a g d o l
nnak s Ilonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
illius subviridi nido occupante, in quo pelicanus integer et alis
expansis et quasi ad volandum . . . rostro pectus suum laniare atque
exinde copioso cruore emisso pullos satiare et ad dextram scuti
partm conversus esse visitur. Scuto incumbentem galeam milita
rem craticulatam sive apertam, regio diademate, alterum pelicanum
cum suis pullis in nido stantem, inferiorique per omnia similem pro
ferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu
lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc autem candidis et rubris,
in scuti extremitates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum
decenter exornantibus."
Egyszer, X X . szzadi msolat. Eredetije Reiner F. birtokban, Pstynfrd.
1002.
1655 mrcius
III. Ferdinnd Bakay Mrtonnak, felesgnek Hobor Zsfi
nak s gyermekeinek bel-Gyrgynek, Dorottynak, Rznak,
Mrtnak, Ilonnak, Judit-Annnak, Zsuzsannnak, Zsfinak
nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet m i l i t a r e . . . [fun]dum illius monticulo occu
pante, super quo columba flava, eristata, pede sinistro insistere,
dextro vero sursum elevato, annulum aureum rubin . . . impresso . . .
et ad dextram scuti partm . . . commissa esse visitur. In superiori
sinistra porro scuti parte stella aurea est locata. Scuto incumben
tem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate,
alteram columbam, inferiori per omnia similem, binis alis sursum
expansis circumdatam, dextra quidem a superiori parte usque medietatem nigro . . . vero inferio[r] . . . rubro, [in]feriori vero
n i g r o , . . coloribus distincis, utraque vero ala in medio aureis stel
lis notata, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae
laciniis sive lemniscis, hinc flavis . . . illinc autem . . . et rubris, in
scuti extremitates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum
decenter exornantibus."

1003.
1655

prilis

1.

Pozsony.

III. Ferdinnd Genczy Jnosnak, felesgnek Toth Kat


imnak, gyermekeinek Smuelnek!, Istvnnak s Mrinak, test
vreinek Mihlynak s Andrsnak, valamint anyai unokatestv
rnek Toth mskp Szab Plnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, fundum eius
viridi campo occupante, super quo integer vir, viridi habitu conspicuus, flavis cothurnis indutus, ca
pite quoque nigro pileo Hungarico
cooperto insistere, manuum vero si
nistra lumbos fleire, dextra vero codicillum tenere, inque dextram scuti
oram conversus esse cernitur. Scuto
incumbentem galeam militarem crati
culatam sive apertam, regio diade
mate, ex eoque albam columbam alis
expansis, rostroque culmum ternarum
virescentium rosarum gestantem praeferente ornatam. A summitate vero
sive cono galeae laciniis seu lemni
scis, hinc flavis et coeruleis, illinc
autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus,
scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Zempln vrmegynek
Zemplnben tartott kzgylsn.

1655 jnius

22-n

Fgg pecsttel.

1004.
1655

prilis 12.

Pozsony.

III. Ferdinnd Stettner Jnos-Eriknek, felesgnek Hueffnagl


Rozinnak, gyermekeinek Plnak, Istvnnak, Jnos-Frigyesnek
s Mrinak, tovbb testvrnek Gyrgynek nemessget s c
mert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini et rubri coloris,
ndum illius viridi campo occupante, super quo petra quincolis in

medio erecte insidere, stellaque in superficie aurea apparere, a par


tibus vero bini gryphi flavo colore effigiati, cursu vehementi, ac in
dextram scuti partm conversi esse visuntur. Scuto incumbentem
galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, ex
eoque aquilam naturali suo colore effigiatam, pedibus distentis,
alisque expansis, lingua rubicunda exerta, instar volanti similem
proferente ornatam. A summitate vero seu cono galeae laciniis seu
lemniscis, hinc flavis et coelestinis, illinc vero candidis et rubris,
in scuti extremitates facile sese extendentibus, scutumque ipsum
decenter exornantibus."
Kihirdettetett Sopron vrmegynek Lson tartott kzgy
lsn 1656 mrcius 20.-n. Mellkelve Pest vrmegynek 1737
mjus 8-n kelt bizonysglevele, mely szerint az armlis ne
vezett napon a vrmegye kzgylsn kihirdettetett s a be
mutat Stettner Ignc a vrmegye nemeseinek sorba felvtetett.
Fgg pecsttel.
Siebmacher, 599. 1. 424. t.
1005.
1655 prilis 13. Pozsony.
III. Ferdinnd Almssy Mihlynak, fiainak Plnak s M i
hlynak s testvreinek Gyrgynek s Jnosnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Abauj vrmegynek 1656 mjus 22-n Gn
cn tartott itlszkn.
Ezt az armlist Gli Gyrgy nemessge bizonytsa cl
jbl Gmr megyben bemutatta s egyttal igazolta, hogy
a nveltrs ellenre a cmerszerz leszrmazottja.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 81. lapon s u. o. a 12/b.

lapon.

1006.
1655 prilis 26.

Pozsony..

III. Ferdinnd Ujfalussy Gyrgynek, felesgnek Charapkova Mrinak, gyermekeinek Gyrgynek s Jnosnak s test
vrnek Andrsnak nemessget s cimert adomnyoz.

Scutum videlicet militare erectum


coelestini coloris, fundum eius viridi
campo occupante, super quo integer candidus agnellus mansuete stare, dextroque pede sursum erectum gladium, cuspidi affixo detruncato Turcico capite
cidari tecto ac sanguine madente, tenere
et in dextram scuti partm conversus esse
visitur. Scuto incumbentem galeam mili
tarem craticulatam sive apertam, regio
diademate, ex eoque virum militarem
umbilicotenus cataphractum, capitique
imposita casside plumis struthionis exornata, sinistra lumbis iniecta, dextra vero
praecitatum gladium ostentantem, genuumtenus eminentem proferente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc fla
vis et coeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti extremitetes
sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett Gmr vrmegynek
Sajgmrn tartott kzgylsn.
Fgg

1674 februr

13-n

pecsttel.
1007.
1655 prilis . . . Pozsony.

111. Ferdinnd Nagy mskp Szmerchny Mrtonnak s P o rubsky mskp Szmerchny Plnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius viridi campo occupante, super quo integer fulvus leo naturali
ter effigiatus, divaricatis posterioribus pedibus, corporis mole arrecta, oblique stare, ore hianti ac lingua rubicunda exerta, caudaque bifurcata ad tergum elevata, anteriorum pedum sinistro ad ra
piendum protenso, dextro autem strictam frameam fortiter compressam vibrare, inque dextram scuti oram conversus esse visitur.
Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam,
regio diademate, ex eoque alium leonem, inferiori per omnia conformem, inguinetenus eminentem proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc flavis et coeruleis,
illinc autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffunden
tibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
E g y s z e r , X X . szzadi

msolat.

1008.
1655 mjus 3.

Pozsony.

111. Ferdinnd Mattho Istvnnak, destestvrnek Gyrgy


nek, fltestvreinek Sos Mihlynak, Gyrgynek s Jnosnak s
felesgnek Heroth Ilonnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestimi coloris, fun
dum illius viridi campo occupante et iuxta illum profunda aqua
decurf rente . . . ] partibus scuti arundinibus excrescentibus, cui aquae a l bus cygnus compositis alis et collo
erecto, sagittaque transfixo, supernat[are], et ad dextram scuti partm
tendere visitur. Scuto incumbentem
galeam [militjarem craticulatam [sive
apertam, regio] diademate, ex eoque
fulvum leonem, naturali suo colore
effigiatum mediotenus eminere, ore
hianti et lingua rubicunda exerta, caudaque bifurcata et ad tergum elevata,
pedum anteriorum sinistro ad rapien
dum protenso, dextro vero strictam
frameam vibrare profente ornatam. A summitate vero sive cono
galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc autem
candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus, scu
tumque ipsum decenter exornantibus."
Kihirdettetett U n g vrmegynek 1656 jnius 30-n Nagykaposon tartott tlszkn.
Tredezett fgg pecsttel.

1009.
1655 mjus 10.

Pozsony.

III. Ferdinnd Bnovszky (Banowsky) Simonnak, testv


reinek Jnosnak, Smuelnek s Anna-Eszternek nemessget s
cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, fundum
illius triiugi viridi monticulo occupante, cuius in eminentiori seu

medio terna lilia, certo ab invicem


spatio distantia sursum assurgere, at
que in superioribus coerulei coloris
angulis binae rosae flavae seorsum
locatae visuntur. Scuto incumbentem
galeam militarem craticulatam sive
apertam, regio diademate, inter duas
alas aquilinas nigras fulvum leonem
inguinetenus eminentem, cauda ad
dorsum elevata, anteriorum pedum si
nistro ad rapiendum protenso, dextro
vero ad digladiandum nudum acinacem vibrantem et ad dextrum scuti
latus conversum proferente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae
laciniis sive lemniscis, hinc flavis et
coeruleis, illinc vero candidis et rubris, in scuti extremitates sese
passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
A cmerkp a lerstl annyiban eltr, hogy a pajzsmez szne
kk, a liliomok szne szintn kk, a kt pajzssarok pedig vrs
szn.
Kihirdettetett Trencsn vrmegynek Trencsnben tartott
kzgylsn 1655 jlius 24-n.
Fgg

pecsttel.

1010.
1655 mjus 12.

Pozsony.

III. Ferdinnd Pusztay Andrsnak


adomnyoz.

nemessget

cmert

Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum


illius viridi latepatenti campo occupante, in quo albus equus ad
velocissimum cursum incitatus, eique insidens vir militaris rubra
tunica et femoralibus, flavisque cothurnis indutus ac caput mardurino pileo coopertus, sinistra manuum equi habenas laxare, dextra
vero hastam, similis pugnanti in hostem directam torquere, ad
dextramque scuti partm tendere visuntur. Scuto incumbentem ga
leam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, m
dim rotam, ex eaque virum militarem, mediotenus erecto corporis
situ prominentem, rubris itidem vestimentis indutum, manuum si
nistra alam falconis ostentantem, dextra vero strictum acinacem
fortiter vibrantem proferente ornatam. A summitate vero sive cono

galeae laciniis sive lemniscis, hinc flavis et coeruleis, illinc vero


candidis et rubris, in scuti extremitates sese passim diffundentibus,
scutunque ipsum decenter exornantibus."
Kzirattr, 1056. fol. lat. a 259262. lapon.

1011.
1655 mjus 26. Pozsony.
III. Ferdinnd K i s Gyrgynek, felesgnek Ilonnak, finak
Gyrgynek, testvrnek K i s mskp Juhsz Mihlynak, utbbi
felesgnek s fiainak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini .coloris, fundum
illius viridi campo occupante, super quo integer vir militaris, violacei coloris tunica, rubris femoralibus, flavisque cothurnis indutus,
ac caput pileo mardurino similiter violacei coloris coopertus, fra'mea praecinctus, sinistra manuum lumbis iniecta, dextra v e r o . . . .
rubrum vexillum tenens, atque erecto corporis situ ad dextrum
scuti latus conversus esse cernitur. Scuto incumbentem galeam mi
litarem craticulatam sive apertam, regio diademate, alterum itidem
virum militarem, inferiori per omnia simitem proferente ornatam.
A summitate vero sive cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc
flavis et coeruleis, illinc vero candidis et rubris, in scuti extremi
tates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter exor
nantibus."
Kihirdettetett Bihar vrmegynek 1655 szeptember 7-n
Vradon tartott kzgylsn. Bemutattatott a helytarttancs
ltl elrendelt nemesi vizsglat alkalmbl Bihar vrmegynek
1724 december 18-n Kismarjn s 1725 december 18-n V radolasziban tartott nemesi vizsglatn.
Kzirattr, 2374. fol. lat. a 95 99. lapon.

1012.
1655 jnius 18. Bcs.
III. Ferdinnd Murny Jnosnak, Boniak Ilonnak, Murny
Magdolnnak s Annnak, Csernak Smuelnek s finak S
muelnek, Csernak Rozinnak s Zsuzsannnak, Sparudics ms
kp Stanczel Mrtonnak, Murny Rozinnak s Sparudics J
nosnak s Magdolnnak nemessget s cmert adomnyoz.

Kihirdettetett Zlyom vrmegynek 1655 jlius 17-n tar


tott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Csernak Pl, Mihly s fia Pl, Smuel
fia Smuel fiai nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 23. lapon.

1013.
1655 jnius 22.

Bcs.

111. Ferdinnd Bedeghi Nyry Lajosnak s felesgnek S z u nyogh Erzsbetnek grfi rangot, cmert s vrs viasszal val
pecstels jogt adomnyozza.
A cimerlerst a kzirat nem kzli.
A z oklevl szvege a grfi rangot szerzrl a kvetkezkp
emlkezik meg:
Praedecessor enim tuus Franciscus, vir pacc belloque clarus,
reiictis patriis laribus, recte illis temporibus, dum Solimanus Othomanicorum impertor Nndor Albam in suam pertraxit potestatem,
apud Ludovicum secundum regem Ungariae ob praeclaris belli
virtutes capitaneatus ac alia maximorum officiorum munia gerere
meruit, cui et in illa funestissima clade Mohcsiensi, ubi rex Ludovicus misre, gloriose tamen pro patria reque publica cum exercitu
interiisset, strenuuni ducein et simul inilitein se declarando, comes
adfuit, inde fortuna liberatus, post obtum Ludovici regis apud
Ferdinandum primum, Romanorum imperatorcm et regem Ungariae,
militaria stipendia merend, in profligando Joanne Zapoliano, quorundam regnicolarum factionibus regnum ambigente, ad oppidum
et arcem Thokay author extitisset, in expugnatione arcis Threnchiniensis pro parte legitimi regis praesto-ct cum laude adfuit, demum
dicto Solimanno Turcarum principe tertiario Ungariam invadente
ac Viennam, civitatem Austriae provinci nostrae haereditariae celeberrimam in suam potestatem pertrahere volente, Turcarum exercitum leonino quodam ausu invadendo, maximam exercitus T u r cici partm delevit, ac nihilorninus dum circa annum millesimum
quingentesimum trigesimum Vilhelmus a Rogendorff Budm obsideret, eundem Franciscum Nyry socium habuit. Iterum circa an
num millesimum quingentesimum trigesimum secundum Solimanno
Viennam obsidente, ubi cum suis copiis octo millia Turcarum delevisset, baronatum ac officium agazonum magistri, necnon titulum
supremi comitis comitatus Fiontensis a legitim coronato rege obtinere meruit. Neque eo contentus, sed postquam in Ungaria di-

versas alias, easque complures functiones cum laude confecisset,


electorem Saxoniae augustissimae domui Austriacae bellun inferre
volentem, in patria sua haereditaria morantem adorsus, integram
fere Saxoniam igne ferroque vastavit, ultimo morbo lethali correptus, ac prolibus destitutus, fratrem suum Laurentium, non minori
virtute praeditum haeredem constituil, qui similiter sago togaque
clarus, ex legitima uxore Stephanum, praeclarae virtutis virum
genuit, qui Rudolphi quondam imperatoris, patruelis nostri desideratissimi piissimae recordationis tempore functionem legationis
Constantinopolitanae cum satisfactione sui principis peregit. Sed
quoniam virtus propria quemque nobililet ac ea, quae ipsi non
fecimus, vix ea nostra putemus, tu ipse Ludovice Nyry maiorum tuorum vestigiis inhaerendo et inde ab adolescentia tua virtutem tibi
sequendam proponens, spretis vitiorum et desidiae illecebris, laboribus et corporis exercitus temet dedens, ut sacrae cumprimis regni
nostri Hungariae coronae, augustaeque domui nostrae Austriacae
et consequenter maiestati quoque nostrae summa fide et fideli
tatis constantiaeque zelo et alacritate inservire posses. Hinc in ipsa
adolescentia tua parentum studio et diligentia ad aulas imperatorum et principum missus, non solum politioribus disciplinis animum exoluisti, verum etiam eos, qui armis et rebus domi belloquc
gestis, aliis praestarent, iam tum aemulandi cupiditate incensus
imitandos constanter proponendo, inibi versatus es, eo prorsus
animo ac proposito honestissima consilia secutus, ut olim reipublicae
Christianae et patriae universa ratio atque omne stdium accommodata redderentur. Postquam vero aula egressus amore patriae
eiusque salvandae et ab hostibus infestationibus tutandae, militari
disciplinae te applicando, pro locorum et temporum diversitate
strenuum et cordatum ducem pariter et militem te exhibuisti,
tuamque erga ptrim, augustamque domum nostram Austriacam
fidem et fidelitatem declarasti, maxim vero grassantibus intestinis tumultibus Bethlenianis, universis fortunae bonis in cinerem
per factiosos conversis non curatis, pro pertractanda pace, per
mdia hostium castra non sine periculo vitae gregarii militis ad
instar vili toga tectus, ad Emericum olim Turzo, factionem Betthlenianam secutum, profectus, eundem in tentorio suo invisere, ac de
sedandis tumultibus bellicis adhortari non es veritus, cuius etiam
animum in tuam sententiam pertraxisti; quo tuo heroico actu a
reliquis adversariorum ducibus animo adversc nisi de medio memoratorum castrorum arte te subtraxisses, dubio procul vei vitae
iacturam, v.el dirissimam captivitatem subire debuisses."
A m. kir. udv. kancellrinak 1721 augusztus 27-n Bcsben kelt
hiteles msolatban. A csald bri rangemelst 1. a II. k. 119., 252.,
324. szmai alatt. A fenti szveg egyes rszei helyesbftettek az Orsz-

gos Levltrban rztt K i r . Knyvek XI. ktetnek 448450. lapjain ta


llhat szveg alapjn, ahol a cmerlers szintn kihagyatott. (Cz.)

1014.
1655 augusztus 21. Bcs.
III. Ferdinnd Stverticzky (Stvrticzky) Mihlynak, feles
gnek Zsfinak, gyermekeiknek Mrtonnak s felesgnek Bor
blnak, Mihlynak, Plnak, Jnosnak, Annnak s Katalin
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
viridi campo occupante, in quo vir integer militaris nigrobarbus, rubra indutus tunica, caligas albas et flavos cothurnos habens,
pileo similiter rubro pellibus sabelinis subducto tectus, sinistra
quidem manu botrum integrum viridem proferre, dextra vero manu
tres spicas triticeas fortiter tenere, in dextramque scuti partm
conversus esse visitur. Scuto incumbentem galeam militaren craticulatum sive apertam, regio diademate, ex eoque altr vir mili
taris, rubra similiter tunica i n d u t u s . . . . dextra autem evagina
tam
[A summitate vero sive] cono galeae laciniis seu lemni
scis, hinc flavis et coelestinis, illinc vero candidis et rubicundis, in
scuti extremitates facile sese extendentibus, scutumque ipsum de
center exornantibus."
illius

Kihirdettetett Pozsony vrmegynek


Szempcen tartott kzgylsn.
E g y s z e r , XVIII. szzadbeli msolatrl
cmerkeppel elltott, X X . szzadi msolat.

1657 janur 8-n

vett ugyancsak

egyszer,

1015.
1655 oktber

8. Bcs.

III. Ferdinnd Mtys Miklsnak, Mihlynak, Jnosnak,


Mrtonnak, msik Miklsnak, valamint Horvth Istvnnak, J
nosnak, Mihlynak, Mrtonnak s Tamsnak nemessget s c
mert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1657 prilis 10-n P e l scn tartott itlszkn. .
Ezzel az armlissal Mtys Mikls fia Mihly fia Jnos s
Mrton fia Istvn nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 33/b. lapon.

1016.
1655.
111. Ferdinnd Csoma Gyrgynek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Levltr, Cimereslevelek, 1832.

111. 15. a 11. oldalon. E . m.

1017.
1655.
111. Ferdinnd Dobos Mrtonnak, felesgnek Szab Ann
nak, gyermekeiknek Mrtonnak, Jnosnak, Annnak s Zsuzsan
nnak, testvrnek Gsprnak, ennek fia Mrtonnak, tovbb
rokonnak Csiszr mskp Kolosvry Jnosnak, ennek felesge
Dobos Juditnak s fiknak Jnosnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Gmr vrmegynek 1655 oktber 5-n
Rozsnybnyn tartott kzgylsn.
Ezzel az armlissal Dobos Mrton fia Jnos, fentnevezett
Gspr unokja, nemessgt Gmr megyben igazolta.
Kzirattr, 3729 fol. lat. a 10. lapon.

1018.
1655.
III. Ferdinnd Galgczy Mihlynak nemessget s cmert
adomnyoz.
1724-ben Galgczy Istvn s Benedek ezt az armlist mu
tattk be nemessgk igazolsa vgett Zempln vrmegyben.
Kzirattr,

3623.

fol.

lat.

Elench.

actor.

privileg.

nobilit.

com.

Zemplin. a 49. lapon. E g y s z e r bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a 9. la


pon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832.

III. 15. a 17. old. Scut.

uni-

cornis ex corona inguinetenus eminens.

1019.
1655.
111. Ferdinnd Lvey Mihlynak nemessget s cmert ado
mnyoz.

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin. a 78/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U . ott, 1331. fol. hung.
a 14. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 28. olda
lon. Scut. leo frameam vibrans.

1020.
1655.
III. Ferdinnd
adomnyoz.

Marussy Istvnnak

nemessget s cmeit

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.


Zemplin a 83/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. U. ott, 1331. fol. hung.
a 14/b. lapon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek, 1832. 111. 15. a 29. olda
lon. Scut. bachium humnum frameam vibrans inter 3 stellas.

1021.

1655.

III. Ferdinnd Mladosevich-Horvth Pternek nemessget


s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zem
plin. a 85/b. lapon. Egysz. bejegyz. Levltr, Cmereslevelek, 1832.
III. 15. a 30. oldalon. Scut. fulvus leo frameam vibrans.

1022.
1655.
III. Ferdinnd Monos Blintnak, gyermekeinek Gyrgynek,
Istvnnak, Jnosnak, Mihlynak, Demeternek, Mrtonnak, E r
zsbetnek s Annnak, valamint testvrnek Tamsnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. coim Zem
plin. a 87. lapon. Egysz. bejegyz. Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15.
a 31. oldalon. Scut. leo dextro frameam,

sinistro pede botrum tenens.

1023.
1655.
III. Ferdinnd Nagy Jnosnak nemessget s cmert adom
nyoz.

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. carm. Zem
plin. a 94. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cimereslevelek,
III. 15. a 32.

1832.

oldalon. Scut. publicanus ( g y ! pellicanus helyett) ternos

pulios proprio sanguine refocillans.

1024.
1655.
III. Ferdinnd Nmeth mskp Ujfalussy Gyrgynek
messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
plin. a 95/b.

lapon. Efgysz. bejegyz. U. ott,

pon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

1331.

ne
Zem

fol. hung. a 16. la

III. 15. a 33. oldalon. Scut.

brachium 3 spicas vola tenens.

1025.
1655.
III. Ferdinnd Orbn Istvnnak s finak Istvnnak nemes
sget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. comi. Zem
plin. a 101.

lapon. Egysz. bejegyz.

U . ott,

1331.

fol. hung. a

17/b.

lapon. E . fj. Levltr, Cirmereslevelek, 1832. III. 15. a 34. oldalon. U n i cornis e c o r o n a inguinetenus prominens.

1026.
1655.
III. Ferdinnd Papp Miklsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zem
plin. a 107. lapon. Egysz. bejegyz. Levltr, Cmereslevelek, 1832.

III.

15. a 34. oldalon. Scut. brachium humnum 3 spicas vola tenens.

1027.
1655.
III. Ferdinnd Papp Istvnnak, felesgnek Trk Annnak
s testvreinek Jnosnak s Gyrgynek nemessget s cmert
adomnyoz.

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zem
plin. a 107. lapon. Egysz. bejegyz. Levltr, Cmereslevelek,

1832. 111.

15. a 34. oldalon. V i r ruhrum bifidum vexillum tenens.

1028.
1655.
III. Ferdinnd a Sassnyi-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
1724-ben Sassnyi Mrton fia Gbor nemessge bizony
tsa vgett ezt az armlist Zempln megyben felmutatta.
Levltr, Cmereslevelek, 1832. III. 15. a 38. oldalon. E. m.
1029.
1655.
III. Ferdinnd Soltsz Andrsnak s finak Istvnnak ne
messget s cmert adomnyoz.
. . . sunt insignibus leonis frameam vibrantis."
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zem
plin. a 128/b. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. 12/b,
lapon. E. fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. III. 15. a 41. oldalon. Sc.
leo frameam vibrans.
a

1030.
[1655].
111. Ferdinnd a Splnyi-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Sros megyben, amelynek errl szl b i
zonysglevelt a csald tagjai 1725-ben ugyanott bemutattk.
Kzirattr, 2513. fol. lat. a 6. lapon.
Siebmacher, 596. I. 422. t., hol emerszerzkl Splnyi Ills, Jere
mis s Jakab, Jakab fiai vannak megnevezve.
1031.
1655.
III. Ferdinnd Szakmry Mihlynak s Lrincnek nemess
get s cmert adomnyoz.

Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.

Zem

plin, a 134/b. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a 25. la
pon. E . fj. Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III.

15. a 38.

oldalon. Sc.

3 rosae e corona prominentes.

1032.
755.

I:

III. Ferdinnd Szraz mskp Baloghdy Mihlynak, Ger


gelynek, Istvnnak s Gyrgynek nemessget s cmert adom
nyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.

Zem

plin. a 135. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung. a 25. lapon.
E . fj.

Levltr, Cmereslevelek,

1832.

III.

15. a 38.

oldalon. Sc.

de-

truncatum caput Turcae in monticulo. U g y a n kziratokban, s pedig


3623. fol. lat. a 9/b.,
lon

az

Mihly,

armlis jbl

1331.

fol. hung. a 3/b. s Levltr, u. o. a 3, olda

emlttetik,

mint amely

felesge Serdik E r z s b e t s testvrei

Baloghdy

mskp

Szraz

G y r g y s Istvn rszre

adomnyoztatott.

1033.
1655.
III. Ferdinnd Varga Miklsnak, Jnosnak s Gergelynek
nemessget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. corn. Zem
plin. a 165. lapon. U . ott, 1331. fol. hung. a 35/b.

lapon. E . fj,

1034.
1656 mjus

26.

Laxemburg.

III. Ferdinnd Molnr Gyrgynek, testvrnek Mihlynak,


tovbb Sziki Istvnnak s Mihlynak, valamint Molnr Gyrgy
fia Mihly finak Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Torna megynek 1657 janur 18-n tartott
tlszkn.
Ezzel az armlissal s Torna megynek a kihirdetsrl k i
lltott bizonytvnyval Molnr Gyrgy fia Gyrgy fiai Mihly
s Gyrgy nemessgket Gmr megyben igazoltk.
Kzirattr, 3729. fol. lat. a 17/b.

lapon.

1035.
1656 oktber

24.

Bcs.

III. Ferdinnd Risz Jnosnak s testvreinek Mrtonnak s


Miklsnak nemessget s cmert adomnyoz.
Scutum nimirum militare erectum coelestini coloris, fundum
illius viridi latepatenti campo occupante, in eoque integer linx
naturali suo colore ad instar vivi
delineatus, alligatus columnae lauro
circumflexae sitae, cuius superficiei
aurea corona, gemmis et margaritis
exomata, locata esse cernitur. Scuto
incumbentem galeam militarem crati
culatam sive apertam, regio diade
mate, gladium
evaginatum,
inter
duas palmas cuspide sursum eminen
tem proferente ornatam. A summitate
vero sive cono galeae lacciniis seu
lemniscis, hinc flavis et coeruleis.
illinc autem candidis et rubris, in
scuti extremitates sese passim diffun
dentibus, scutumque ipsum decenter
exornantibus."
A ktelk, mellyel a hiz az oszlophoz van ktve, a cmer
kpen ennek elmosdottsga miatt nem vehet k i .
Fgg pecsttel. Megvan egyszer, XIX. szzadi msolatban is.
1036.
1656.
III. Ferdinnd Kiss Andrsnak
mnyoz.

nemessget s cmert ado

Scutum coeruleum, in quo vir militaris rubro habitu, coeru


leis caligis, flavis cothurnis, supra dorsum pelle leopardina fluitante ac capite pileo itidem rubro, pelle mardurina subducto,
eristis aquilinis ornato, albo insidens equo, dextra frameam cum
Turcico capite affixo vibrat. Supra galeam brachium humnum,
rubra manica indutum, ferrea lorica cubitotenus praecinctum et
pugno aliam frameam inferiori similem tenet. Laciniae flavaecoeruleae et rubrae-candidae."

1037.
1656.
III. Ferdinnd Palgyi yrgynek s fiainak Jnosnak s
Mihlynak nemessget s cmert adomnyoz.
Ez armlis alapjn Palgyi Jnos nemessge Zempln me
gyben elismertetett.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg.. nobilit. com.
plin. a 105/b. lapon. Egysz. bejegyz.
lapon. E . fj.

Levltr, Cmereslevelek,

U . ott,
1832.

1331.
111.

Zem

fol. hung. a

15.

a 34.

18,

oldalon.

Sc. leo gradiens.

1038.
/656".
III. Ferdinnd Szk Gyrgynek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zem
plin. a 146. lapon. E g y s z e r bejegyzs.

1039.
1656.
I. Rkczi Gyrgy erdlyi fejedelem Thokay Gyrgynek ne
messget s cmert adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. carrn. Zem
plin. a 152.

lapon. Egysz. bejegyz.

U. ott,

1331.

fol. hung, a

31/b.

lapon. E . fj.

1040.
1656.
III. Ferdinnd Vczy Andrsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
plin. a 163.
lapon. E . fj.

lapon. Egysz. bejegyz.

U . ott,

1331.

fol. hung, a

Zem
34/b.

1041.
1656.
III. Ferdinnd Vghess Gergelynek, finak Mihlynak s
testvreinek Andrsnak, Gyrgynek s Jnosnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Ezzel az armlissal 1724-ben Vghess Jnos, Pl s Gyrgy
nemessgket Zempln megyben igazoltk.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zem
plin. a 166. lapon. Egysz. btjegvz. U . ott, 1331. fol. hung. a 36/b. lapon.
E . fj.

1042.
1657 janur 9.

Bcs.

III. Ferdinnd Szab mskp Horvth Mihlynak, feles


gnek Vn Ilonnak s gyermekeinek Mrtonnak s Mihly
nak nemessget s cmert adomnyoz.
Az adomnyozs megtrtntrl Ngrd vrmegynek 1657
mjus 29-n Losoncon kelt oklevelbl rteslnk, mely sze
rint ez az armlis a vrmegynek 1657 prilis 19-n Losoncon
tartott kzgylsn kihirdettetett s nevezettek a vrmegye ne
meseinek lajstromba felvtettek.
Rnyomott

pecsttel.

1043.
1657 janur 30.

Bcs.

III. Ferdinnd Pjernik Jakabnak, felesgnek Kotus Dorotytynak, testvrnek Mtysnak s fiainak Gyrgynek s Pter
nek nemessget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Gmr megynek 1657 prilis 10-n tartott
kzgylsn.
Ezzel az armlissal Pjernik Mtys fia Pter fia Mtys ne
messgt Gmr megyben igazolta.

1044.
1657 prilis 2. eltt.
111. Ferdinnd a Gaveczky-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Kihirdettetett Sros vrmegyben 1657 mjus 29-n.
Ezt az armlist Gaveczky Jnos nemessge igazolsa v
gett 1725-ben Sros megyben bemutatta.
Kzirattr, 2513.

fol. lat. a 2. lapon.

1045.
1657.
III. Ferdinnd Olasz Gyrgynek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.

Zem

plin. a 100/b. lapon. Egysz. bejegyz. U. ott, 1331. fol. hung. a 17. lapon,
E . fj.

Levltr, Cimereslevelek,

1832.

III.

15.

a 33.

oldalon. Leo

spicas gestans.

1046.
1657.
111. Ferdinnd Zemlnyi Gyrgynek s Jnosnak nemessget
s cmeit adomnyoz.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. cain. Zem>plin. a 174.

lapon. Egysz. bejegyz. U . ott,

1331.

fol. hung, a

40/b,

lapon. E . fj.

1047.
16371657.
III. Ferdinnd Barta Imrnek nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett 1661-ben Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. cami Zem
plin. a 13. lapon. Egysz. bejegyz. Levltr, Cmereslevelek,
15. a . oldalon,

1832.

III.

1048.
16371657.
111. Ferdinnd a Bende-csaldnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Ezen armlis alapjn Bende Gyrgy 1724-ben Zempln
megye nemesei sorba felvtetett.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com. Zem
plin. a 16. lapon. Egysz. bejegyz. U . ott, 1331. fol. hung a 4. lapon.
E. fj. Levltr, Cimereslevelek, 1832. 111. 15. az 5. oldalon. E . m.

1049.
16371657.
111. Ferdinnd Bernrd Gsprnak, fiainak Mrtonnak, Amb
rusnak s Istvnnak s testvrnek Gyrgynek nemessget s
cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben 1659-ben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. cornii Zem
plin. a 17/b. lapon. E g y s z e r bejegyzs. Levltr, Cmereslevelek, 1832.
III. 15. a 6. oldalon. E . mi

1050.
16371657.
III. Ferdinnd Fortuna Mtysnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett 1659-ben Zempln megyben.
Levltr, Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 16. oldalon. E . m.

1051.
16371657.
III. Ferdinnd a Germk-csaldnak nemessget s cmert
adomnyoz.
Ezt az armlist 1737-ben Germk mskp Mrton Gyrgy
Zempln megyben bemutatta.
Levltr

Cmereslevelek,

1832. III. 15. a 17. oldalon. E . m.

1052.
16371657.
111. Ferdinnd Cscsi Kozma Jnosnak s Istvnnak ne
messget s cmert adomnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. catn. Zem
plin. a 72/b. lapon. Egysz. bejegyz. U. ott, 1331. fol. hung. a 13. lapon.
E . fj.

1053.
16371657.
111. Ferdinnd Lzr Andrsnak nemessget s cmert ado
mnyoz.
Kihirdettetett Zempln megyben.
Kzirattr, 3623. fol. lat. Elench. actor. privileg. nobilit. com.
plin. a 77/b.

lapon. Egysz. bejegyz. U. ott,

lapon. E . fj.

Levltr, Cmereslevelek,

1832.

1331.
III.

fol. hung. a
15.

a 28.

Zem
13/b.

oldalon.

E . m.

1054.
16371657.
111. Ferdinnd Tth mskp Szily Mrtonnak nemessget s
cmert adomnyoz.
Az adomnyozs megtrtntrl Komrom vrmegynek
1717 augusztus 9-n kelt bizony sglevelbl rteslnk, mely
szerint Tth mskp Szily Gergely nemessge a bemutatott
cmeresnemeslevl alapjn igazoltatott.
Kzirattr, 1032.

fol. lat. a 7071. lapon.

1055.
16371657.
III. Ferdinnd Treuttler Gyrgynek, felesgnek Soventzi
Mrinak s lenynak Zsuzsannnak nemessget s cmert adorrtnyoz.
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum
eius viridi monticulo interoccupante, super quo integer fulvus leo
naturaliter effigiatus, divaricatis pedibus erecte stare, ore patulo

ac lingua rubicunda exerta, caudaque bifurcata ad tergum elevata,


anteriorum pedum sinistro ad rapiendum protenso, dextro autem
ternas spicas triticeas ostentare et in dextram scuti partm con
versus esse visitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticula
tam sive apertam, regio diademate, ex eoque candidam columbam,
rostro olivae ramusculum gestantem proferente ornatam. A summi
tate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et
coeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese
diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus."
Eredeti, knyvalak h r t y n ; fgg pecstje, a cmerkp s az
levlszveg utols lapjai elvesztek.
Siebmacher, 684. 1. 471. t.

ok

11.

KLFLDI C M E R E S L E V E L E K .

1056.
1602. oktber

1.

Prga.

II. Rudolf Hltl Kristfnak, Farkasnak, Kristfnak s V i l


mosnak cmert adomnyoz.
ain Sehild in Mitte nach der Lang in zwey gleiche Theile
abgetheilt, dern hinter roth oder rubinfarb, darinn erscheint von
Grund bis auf die Hlfte eine Mauer von weiss oder silberfarben
Quattrstcken oben mit drei Zinnen und Schsslcher und der Vordertheil des Schildes schwarz, im Grund desselben ein dreyphleter
weisser Berg, der mittere die usseren etwas berhhend, darauf
stehend fr sich ein zum Grimmen geschickter gelber oder goldfarber, gekrnter Lw mit roth ausgeschlagenen Zungen und zurck ber sich geworfenen Schwanz. Auf dem Schild ein StechHelm, zur linken mit rother und weisser, rechten Seiten aber gel
ber und schwarzer Helmdecken und darob einer goldfarben kniglichen Kron gezieret, darauf zwischen zweyen, mit den Haxen einwrts gekehrten Adlers Flgeln, dern die hintere roth und vordere
scwarz ist, in der Mitte durch die rothe berszwerdh eine weisse,
durch die schwarze aber eine glbe breite Strassen gehend, in jeder
Abtheilung ein sechsecketer Stern nach des Schildfarben abgewechselt erscheint abermal fr sich ain Vordertheil eines gekrntjn
glben Lvven mit roth ausgeschlagener Zunge und fr sich gewor
fenen Pranken."
A z oklevl szerint a cmerszerz Kristf ,,als Verwalter in
unserm Viztomb-Amt zu Wienn, hernach als Rath bey unserer
Niecler-Oesterreichischen Kammer Buchhalterey und dann jetzo
als Unter-Pfleger unserer Herrschaft Ort" szerzett magnak
rdemeket.
E g y s z e r , X X . szzadi
22-n

Huber szzados-hadbr

msolat.

Az anmlisnak

egy

181*

mjus

ltal hitelestett msolatrl kszlt m -

solat

dr. Hltl

Dezs tulajdonban

Budapesten kelt kzjegyzi

Budapesten.

hiteles msolata

1909

janur

12-n

a Hertelendy-csald

levl

t r b a n Hertelendy Lszl k a m a r s i iratai kztt.

1057.
1605 [szeptember 4.

Prga].
1

II. Rudolf csszr Basta Gyrgy h u s t i grfnak, Mramaros


megye fispnjnak, az erdlyi haditancs tancsosnak, a ma
gyar hadak helyettes fvezrnek rmai szent birodalmi grfs
got adomnyoz s cmert kibvti.
l'cus cartell de quatre escares egaux, des quels le
droit infrieur et le gauche superieur d'argeant travers d'un bout
l'autre d'une flaine de geulles un chevalier arm de pied en cap,
l'pe en main sur un cheval blanc le pics de la main elevs en
forme decousier et seule tout un escursson d'or l'aigles imperiales
ayant deux timbres de front ouverts et couronns orns de panaches dits lambrequins, dont le droit sera d'or en dedans et le gauche
d'argeant, mais les deux gcullcs en dehors du cimier, de ce dernier
sortant un bras arm entre queluues drapeaux et etendars tenant
de la main un ep d'acier ayant la poign d'or l'autre timbre surmont d'un aigle de sable droit eleve sur se pieds elargis les ailes
eployes, le bee ouvert, poussant la langue en dehors comme s'applaudissant de joie . . . "
Az oklevl szvege az adomnyozottrl a kvetkezkp
emlkezik meg:
. . . considerant les belles qualits et mociles (?), par les
quels vous vous tes rendus jusqu' presant recomandable en sort
qu'tant nais de parens nobles, qui ont timoignez en toutez occasions tant par les armes, que la robe un fidlit pour leurs princes
vous ne vous tes pas seulement tudier de votre tendre jeunesse a
conserver l'honneur de votre maison, mais aussi l'agrandire et la
rendre par votre courage le plus illustre, qu'il vous a t possible,
en quoy vous avez si bien reussit, que de votre bas age d'un mouvement particulier de nature tant port aux armes vous les avez employer plusieurs annes dans la Belge suivis les armes entrepris
plusieurs siges de villes avec succs et louanges fait plusieurs bel
les actions et acquis grand reputattion ce qui nous a t un moti
pour vous appeller la guerre de Hongrie, que nous avent depuis
long temps avec les Turcs, ennemis du nom Chrtient et de vous
honorer des premiers charges tant de la haute que basse Hongrie
1

Hust vagy Hulst, Zeeland t a r t o m n y b a n .

et e n i n dans la T r a n s y l v a n i e , ou votre diligence, vigilance et generosi-t vous a fait g a i g n e r plusieures victoires t r s r e m a r q u a b l e s


savoir devant la ville de P a p a que vous avez reprise devant R a c c i ,
ou vous avez p a r votre adresse et prevoience a r e t t r e n n e m y devant
V a r a d i n , que vous avez secourus lors qu'elle t o i t a s s i e g e e n T r a n
sylvanie, que vous avez repris trois fois a p r s s'etre r t i r e de
l'obeissance et fidelit, qui elle devoit a son prince, vous avez v a i n cus en plusieurs batailles M i c h e l vajvode, S i g i s m o n d B a t t o r i ,
M o y s e Zehele et les autres rebelles, appuies des T u r c s , T a r t a r e s
devant G r a n e e t n t estroitement assieges de T u r c s vous les avez
contraint de se retirer en desordres et confusion, enfin la H a u t e
H o n g r i e a a d m i r votre valeur, alors qu'une nouvelle rebellion v o u s
d o n n a o c c a s i o n de dissiper un g r a n d p a r t i de H o n g r o i s seditieux,
a p r s les a v o i r m a l t r a i t . "
1

V . . Veress Endre: Basta G y r g y levelezsei s iratai. II. ktet,


a 719722. lapon, hol az oklevl latin szvege van kzlve a cmer raj
zval. h y c z y P l : Basta G y r g y cmere. Turul, 1907. vf. 8889. lap.
Kzirattr, 1280. quart. lat. XI. kt. a 344350. lapon.
Siebmacher, 43. 1. 34. s 35. t.

1058.
1610 janur 22.

Prga.

II. R u d o l f c s s z r L o r b e r e r B u r k h a r d n a k s t e s t v r n e k K o n
r d n a k nemesi c m e r t

kibvti.

S o d a ist ein S c h i l d t nach der leng in zwei gleiche tail a b g e tailt, d e r n das hinder schwartz, d a r i n n e n f r sich auffrechts
werts

stehend

auff

ainem

grenen

aussWasen

ein B e r c k m a n in ainem g r a w e n langen B a r t ,


mit g l b e n
rot

Poscheten

aussgezogenen

zerschnittenen
Hsen,

Schuechen

v n d ainem

der sampt

einem

vmbgrten Arschle-

weissen

Wammes,

den H a l s vornen herab v n d baiden


mit

rot

auff

seinem
lincken

ein

Zwecken

den

habendt,

vmb

rmein

H a u p t ein weise P e r c k k a p p e n , in der


vnter

verbrembt

vnd

schwartzen

halb

auffgethanen

Kopff

eysenen

b e r sich v n d in der

rechten H a n d t einen p l a w oder l a s u r f a r b e n


handstouff b e r sich haltendt, der V o r d e r t a i l dess Schilts gelb oder
ber

sich

erscheinet ein L o r b e r p a u m , auff dem Schildt ein freyer offner

goldtfarb,

d o r i n n e n auff

ade-

i T . i. V c .

ainem

grenen

Wasen

gleich

licher Thurniershelm baiderseits mit schwartz vnd gelber Helmdecken vnd darob ainer goldffarben kniglichen Cron gzirt,
dorauff erscheinet abermals auff einen grenen Wasen ein Lorber
paum allerdings wie im Schildt, nachvolgendermassen vermehrt,
gzirt vnd gepessert vnd Ihnen auch ihren ehelidhen Leibserben
vnd derselben Erbens rben Mann vnd Frawen Per&onen nun hinhero in ewigkeit als zu fhren vnd zu gebrauchen gnediglich gegont vnd erlaubt, nemblich ein quartierten Schildt, dessen hinder
vnder vnd vorder ober Veldung gelb, im Grundt eines jeden erschei
net auffrechts ber sich ein gruener Lorberpaum, vorder vnder vnd
hinder ober Veldung aber rot oder robinfarb, darin in einem yeden
ein ber sich gebogner geharnischter Mannsarm zum straich ainen
Stecher mit vergulden Creutz vnd Knopf fhrend. Auff dem Schildt
zween gegen einander gekerte freye offene adeliche gekrnte Thur
niershelm, dern der hinter mit rot vnd weiser, vnder aber schwartz
vnd gelber Helmdecken gzirt ist. Auf dem hindern eines geharnischten Mansarm vmb den Elnbogen von weiss vnd gruenen B i n den mit hinter sich fliegenden Enden vnd fr sich zum Straich einen
Stecher, wie vnten im Schildt, fhrendt. Auff den vordern Helm
aber zwischen zweyen mit den Mundtlchern ausswerts ge.kerten
Puffhrnern, dern das hinter vnten weiss vnd oben rot ist, aus fe
dem Mundtloch drey grene Lorberpletter gehendt erscheinet ber
sich abermals ein grener Lorberpaum."
Az oklevl szvege megemlti, hogy az adomnyt nyertek k
zl Burkhard a trkk, tovbb a fels- s alsmagyarorszgi
flkelk elleni harcokban tntette ki magt, gy Esztergom s
Eger bevtelnl, Tokaj vra vdelmnl; testvre Konrd pedig
a bnyavrosok csapataiban Flek vrnl s ms helyeken, gy
Szcsnynl, Ngrdnl s Gyrnl, valamint Krmc- s Sel
mecbnynak a felkelk elleni vdelmben szerzett magnak r
demeket.
F g g pecsttel. A csald rszre Zsigmond c s s z r ltal 1434
17-n s II. Miksa c s s z r ltal 1573 mjus 1-n adomnyozott
cmereket lsd a II. k. 267. lapjn a 462. sz. s 275276. lapjn a 472. sz.

mjus

alatt.
1059.
1614 februr

22.

Geitzkofler Zacharis palotagrf Gockhel Boldizsr mester


nek, az ulmi ispotly plbnosnak, s testvreinek Pternek, a
Frstenbergi Frigyes grf birtokhoz tartoz Melchingenben lak
korcsmrosnak, s Jakab ulmi polgrnak cmert adomnyoz.

, , . . . ein Schildt, so inn der mitten der Zwerch nach gleich abgetellt, dern der underteil blaw oder lasurfarb, der ober aber weisz
oder silberfarb ist, in den undern blaw oder lasurfarben theil erscheindt in dessen grund ein dreyphletes grienes Berglin, dern das
mittlere die andern berhchet, daratiff entspringt gerad fr unnd
ber sich ein zur rechten seitten sehender gantz gelb oder goldfarber Lew, mit seinen beiden waffen fr sich
greiffent, zu dern rechten einen sechseggichten
blaw oder lasurfarben Stern bey einem egg
ber sich haltent, mit gelffendem Maul, roth
auszgeschlagner Zungen und zurgg ber sich
gekrmbten schwantz. Auff dern Schildt ein
zugethaner Stechhelm, beiderseits mit blaw
oder lasur und gelb oder goldfarber Helmdeckhenn, auch darob von solchen farben einen
gewundenen Pausch mit zur linggen seiten fliegenden enden geziehrt. Darauff erscheint fr sich auffrecht ein vorderteil eines gelb
oder goldfarben grimmigen Lewens gestalt, mit gelffendem Maul,
roth auszgeschlagner Zungen, der mit seinen zweyen Prancken fr
sich greifft, unnd in dern rechten einen blaw oder lasurfarben
sechseggichten Stern bey einem egg b;r sich helt."
F g g pecstje elveszett.

1060.

1619 oktber

22.

Grc.

II. Ferdinnd csszr Gaitschnigg Mtysnak a trkk e l


leni csatkban szerzett rdemei elismersl cmert adomnyoz.
. . . ainen Schildt, welcher mitten nach der lenng gleich abgethailt, darinnen vom rechten unndtern gegen dern linggen obern
egg, unnd gantzem Schildt ain plaw oder lasurfarber strich oder strassen, in welchem drey
nacheinander gestelte sechseggete gelb oder
goldfarbe Stern, oberhalb solches strichs das
rechte und darunter das lingge unndtre Schildtsthaill gelb oder goldfarb, in jeder die gestalt
ainer plaw oder lasurfarben Schlangen, den
Khopff in der hch halttendt, und mit dern leib
unnd schwantz abwerts gewunden, andere
beede Schiltsthaill, als das rechte unndter und
lingge ober des strichs schwartz, in jedem ain
halber Monnschein, beede mit ihren spitzen oder hrnlein gegen der
rechten seitten gekert. Auff dern Schildt ain freyer offner adelicher
Thurnierhelmb, zur rechten mit schwartz, linggen plaw unnd bee-

derseits glben helbmdeggen und darob ainer gelb oder goldfarben


khniglichen Cronn getziert, auff welcher ain zuegethanne doppelte
Adlersflg, ihre Sachsen gegen der linggen seiten kherend, sonnst
mit dem striech, den farben, schlangen und Monschein allermassen
wie unndten im S c h i l d t . . . "
F g g pecsttel. Megvan a karinthiai rendeknek 1646 janur
17-n Klagenfurtban kelt eredeti bizonysglevele is, mely szerint Gatschnigg M t y s a tartomnyi nemesek s o r b a felvtetik.

1061.
1623 augusztus 1.

Bcs.

rosdowitzi Drohst Flrin csszri s rmai szent biro


dalmi comes palatnus a III. Frigyes csszrtl nyert felhatalma
zs alapjn Mller Jnos ulmi polgrnak s kereskednek cmert
adomnyoz.
Ein quartirter Schildt, darin im obern rechten, und undern
lincken glben oder goldfarben Feldt ein schwarzes Mhlrad, durcli
das ober lincke, und unter reichte weisse Feldt drey rothe, von der
rechten Seiten gegen der lincken abwarts, und schriembs weisz formirte Strich oder Balckhen erscheinendt. Nacher ber dem Schildt
ein zugethonner Stechhelmb, mit einem guldenen Halspandt, und
darn fangenden Clainot, auch aufgesetzter guldenen Kron gezieret,
auss welcher entspringen vor einander ausswrts gewendte Pfelhrner, dern rechts untn schwartz, oben gelb, das link aber un
ter roth, oben weiss, und dan entzwischen in der Miten auf der
Kron ein Brustbildt eines Mannes in einem glben Rckhel oder
Wammes, mit guldenen Knpfen, mit ber sich aufgehebten baiden
Armen, und Hnden dass vorig im Schildt beschriebcne schwarze
Mhlrad haltent, und dann die Helmdecken auf der rechten Seiten
rot und weiss, auf der lincken gelb und schwartz seindt."
Buday Lrinc kir. tblai hites jegyznek
zsonyban kelt hiteles msolatban.

1843

oktber 2 3 - n

Po

1062.
1624 mrcius

20.

Bcs.

II. Ferdinnd Capuanus Marcellusnak, nhai Alajos finak


birodalmi lovagi rangot adomnyoz s cmert kibvti.
insignia tua in hoc tantum mutamus et ampliamus, ut in
superiori clypei parte loco colli et capitis galinacei aurei coloris in
medio positi in campo coeruleo, prout hactenus usus es, inposte-

rum cllo et capite aquilae imperialis corunato, in latus dextrum


converso eiusdem aurei coloris; supra galeam vero antiquam, aper
tam, torneaream et corona aurea insignitam loco capitis galinacei
eodem collo et capite aquilae imperialis nigri coloris cum aurea
corona superposita pro te, praedictisque tuis haeredibus st descendehtibus legitimis uti possis et valeas, in reliquis nulla facta mutatione, ita ut maneant insignia tua in pristino et antiquo statu et
gradu; scutum videlicet coeruleum, secundum latitudimem aurea
trabe aequaliter divisum, in cuius superiori parte in utroque capi
tis aquilae imperialis latere stella aurea sive flava conspicitur; in
feriori vero parte ex ambobus inferioribus angulis tres lineae, sive
trabes aureae, aequali spatio inter se distantes, sursum ductae apparent, quarum duae semper superius coniunctae triangularem for
mm efficiunt. Scuto autem incumbat galea aperta clathrata, tornearea vulgo dicta, utrinque laciniis sive phaleris, a dextro quidem
nigris et flavis sive aureis, a sinistro vero latere coeruleis et itidem
flavis sive aureis, mixtim circumfusis, molliterque defluentibus et
superius aureo diademate superimposito decorat."
A z oklevl szvege az adomnyt
vetkezkp emlkezik meg:

nyert szemlyrl a k

Considerantes itaque Marcelle Capuane maiores tuos a longa


temporum seri non solum clara ac nobili, quam ex civitate et regno
Neapolitano sumpsere, generis origine conspicuos, sed etiarff* de
patria ac republica Christiana eiusdemque principibus quam optime
meritos fuisse, quorum scilicet virtutis et meritorum etiamnun
diversa cum in scriptis historiis, tum in aliis monumentis, atque
authenticis documentis extant testimonia ac inter alia non postremum illud antiquum nobilitatis decus, ut certum praemium ipsa
virtute partum ac posteritati quasi per manus traditum, cui cum
indies magis magisque exornando magna semper sollicitudine ac
summo studio incumberent, id praecipue domi militiaeque singulari
ubique curae habuerint, ut tam pacis temporibus reipublicae ac regibus suis quaevis fidelia et utilia obsequia praestarent, quam ortis
intestinis bellis aliisque tumultibus et dissensionibus inconcussam
fidem suam erga ptrim suosque Aragni reges, spretis quibusvis bonorum ac vitae periculis, nunquam non constantissime demonstrarent atque testarentur, ita et a regibus ipsis et principibus
suis easdem ob causas et propter alias insignes, quas in ipsis
cognoverunt, animi ingeniique dotes in multis saepe honorificis
officiis collocati fuerint. Inter eos autem, quorum recentior memria
habetur, praesertim proavus tuus Aloysius, dictus Loisettus C a puanus augustissimae memri imperatoris Caroli quinti tempore,
cum Neopolitanum regnum in ipsius potestatem venisset, in cre-

brioribus magni momenti occasionibus publicis eiusdem imperato


ris ac regni negotiis operm suam in permagnam eorundem utilitatem plurimum navavit et dein etiam avus tuus Marcellus Capuanus,
iuris utriusque doctor, cum relicta anno 1527 Manfredoniae archiepiscopali civitate, in quam noviter a rege Neapolitano Manfredo ex
ruinis civitatis antiqussimae Siponti fundatam et aedificatam antecessores sui migraverant, ab augustissimae memri avo nostro
quondam imperatore Ferdinando primo, iunc Romanorum rege clementer vocatus, sdem suam cum tota famlia in civitatem nostram
Tergestinam transtulisset, ibi iudcx et vicarius in civilibus et criminalibus constitutus officio suo ita satisfecerit, ut postea sub ipsomet Romanorum rege anno 1545 confirmatus vicarius sub divo im
peratore Maximiliano secundo felicissimae recordationis ad locumtenentis seu vicecapitanei officium in eadem civitate, necnon successivo tempore ad Pisinensis comitatus gubernium promoveri meruerit. In quibus etiam functionibus, aliisque ipsi hinc inde commissis
magni momenti negotiis cum sese ita praebuerit, ut et pjpulus sub
grata ipsius administratione laetus et contentus vixerit, et ipse ob
res patriae atque augustae nostrae domus ab eo prudenter gestas
et fideliter promotas, alacriterque in omnibus necessitatibus defensas perpetuam sibi et familiae suae honoris reliquerit laudem. Cuius
vestigiis pariter insistens Aloysius Capuanus pter tuus fidem et
devotionem suam, qua tenebatur erga suum naturalem, principem
olim serenissimum archiducem Carolum, parentem nostrum colendissimum, non minori studio in omnibus occasionibus perquam luculenter testatus sit. Te vero praefatum Marccllum Capuanum, uti
ex parentibus nobilibus procreatum, ita vei ipsa natura, vei pracclara quadam indole duce protinus in ipso iuventutis flore tuas
cogitationes, omnesque pariter vitae actiones eo semper direxisse,
ut ab illis haudquaquam degener, sed strenuus eorundem viriutum
aemulator censeri possis ac debeas, quos quidem egregios conatus
tuos etiam in nostris et augustissimae nostrae Austriae domus fide
libus servitiis multifariam ipsimet exploratos habemus, dum ni
mirum non solum antehac sub augustissimae memri imperatore
Rudolpho secundo et nobis apud magnificum nostrum intimum consiliarium quondam comiten Raimundum a Turri, oratorem ad Summum Pontificem per multos annos strenue et diligenter secretarii
munere functus sis, sed postea quoque Foroiuliensis belli tempore
in diversis occasionibus, ac maxim in illa perfructuosa commissione ad viceregem Neopolitanum industriam, fidem et devotionem
tuam cum omni rerum nostrarum utiliter promovendarum studio singulariter semper in te cognoscendam praebueris; ab eo vero tem
pore iam per quatuor annos, quibus in servitiis illustris nostri consiliarii intimi, summi aulae praefecti, camerarii, ac provinciarum

nostrarum Stiriae et Carnioliae supremi capitanei, loannis Udalrici


principis in Cro.mau et Evenberg, aurei velleris equitis, uti Dilectionis suae secretarius et domus praefectus aulm nostram sequeris,
nobis non minus, quam eidem Dilectioni in ipso secretarii officio
humillime ac fideliter cum omni nostra satisfactione inservis."
Capuanus Alajos katonaorvos ltal 1780
fehrvron hitelestett

szeptember 29-n

Gyula

msolatban.

1063.
*

1624 szeptember 28.

Bcs.

Pirckenprukhi Lindenberger Ker. Jnos palotagrf M i s s l nitschi Tamsnak, a svborszgi Gmnd vros polgrmester
nek cmeit adomnyoz.
ainem wolformierten Schildt, der in drey Felder nach der
Zwerch abgethailt, darunder der erste roth, darinnen aine grne
Weintrauben sich befindet, der mittell so
gleichsamb ainer Strassen schrembs herabgehet und kohknschwartz, darinnen ain ganzer
Lb mit ausgestreckter Brust und Pratzen, und
ainer rothen ausgeschlagenen Zungen, in seiner natrlichen Farb, in der rechten Pratzen
ainen Streitkolben haltent, allerdings zum
Streitt geschickt, oder berait erschainet, der
solle mit seinem Schwaiff zierlich gestelt und
gemallet werden, der letzte oder underste gleichfalis roth mit ainer einbegriffenen Weintrauben, aber oben ber
dem Schilt ain zuegethaner Stechhallmb, mit ainem vergulden N a gell und Cleinoth, sambt ainer vergulten haitnischen Cron, alsz
dannen zwschen zween schwartzen Attlerss Flgell sich gleichfalls ain halber Lb, mit aussgeschlagener rothen Zungen, undt in
der rechten Pratzen ainen Straidtkolben haltn sehen lasst, die
Helmdeckh soll von vier Farben, nemblioh gelb, schwartz, roth
undt weiss artlich vermischt, gesprengt undt gemacht sein."
F g g pecstje elveszett. A nv

hamistott.

1064.
1627. mrcius 25.

Bcs.

Liebenthall Keresztly jogtudor, palotagrf


triebeswinkeli plbnosnak cmert adomnyoz.

Proy Jnos

. . . e i n zertheilter Schild, in vorderem


rten Feldt ein weisser Schvvan, im andern
weissen Feldt ein grner Zweige, darn fnf
rote Roossen, der Stectohelm eyssenfarb, der
darauf gewundene trkische Pausoh rot und
weiss, daruff ein weisser Schwan, mit den
Flgeln aussgebreyttet, auf der vordern und
letzten seithen die Helmdeck rot und weiss."
F g g pecstje elveszett.

1065.
1629 janur 4.

Bcs.

II. Ferdinnd csszr Scheuchenstuhl (Scheuchenstuel) J


nos Viktornak s testvrnek Jnos Gyrgynek rgi nemesi c
mert kibvti.
Aein Schildt nach die Lengs in zwen gleiche Thail abgetheitt, in dessen hindern gelb oder goldtfarben Schildsthail, in dem
Grund ein gruenes Pergl, darauf die Gestallt eines herwerts stehenden Jgers in gruener Kleidung und Huet, ber den Ruggen ein
Zielrohr oder Pxen, und an der rechten Seitten die Pulver-Flaschen abwerts hangend, in der linken Hand einen praunen Laidthundt an einen Laidtriemb, in der rechten Hand aber ein Jagerhorn an der Mundt gleichsam zum plasen halfent, in dem vordern
rott oder rubinfarben Schildtstheil im Grundt abermals ein grenes
Pergl, darauf die Gestald eines herwerts stehenden nakhenden
Knbleins mit krausten Harn, beiden Hendten n die Huft preigend,
auf dem Schildt zwen gegen einander gestellte ofne freye adelige
Thurniershelmb, inwendig und zur lingen mit rott und weiss oder
silberfarben, zur rechten Seitten aber mit schwarz und gelb oder
goldfarben Helmdecken, und darobjeder mit einer gelb oder gold
farben Kniglichen Croun gzirt, auf der zur Lingen zwischen
zwayen mit den Mundtlchern auswerts gekehrten Pffelshrner,
der das zur Linggen gelb oder goldfarbe, das andere schwarz, ein
weisser oder silberfarber Hundt frwerts sitzend, mit ber sich aufgeworfener Ruetten, schwarzer Halsband und rott ausgeschlagener
Zungen, auf der andern Croun zwischen zwayen rott oder rubin
farben Adlers Flgeln auf einen grenen Pergl abermals die Gestalt
eines herwerts stehenden nakenden Knbleins mit krausten Harn,
beede Hendt in die Huft preigend, allermassen wie im Schild beschreiben, erschienen thuet."

Az oklevl a cmerszerzk
emlkezik meg:

rdemeirl

kvetkezkpen

Hanns Victor anfanglidh bei unserer Inner Oesterreiohs Kammer Hermacher bei unserer geheimen Hof-Kanzelei in das vierzehende Jahr lang als ein Ingrosist, sodan als Gegenschreiber im l n nernperg das Eisenerzt und noch weythero als ain Radtmeister
daselbst mit merklicher Befrderung unseres Camerguettes ganz
embsig, treulich und aller beharliohen Gewertigkeit fleisz unsern
gnedigsten wollgefallen erwisen und geleistet. Sondtern auch dern
sich gedachter Brder Hanns Georg bei der durchleuchtigen Hochgebornen Albrechten Pfalzgraven bei Rhein, Herzogen in Oberund Nieder-Bayern, unsers freundlichen lieben Vettem, Schwager
und Frstens Lande als ein Sekretarius ganz unverdrossen und
geschiklich zu seiner sonderbaren guetten Lob und Ruemb jederzeit
und bis Dato beflissen h a t . . . "
Egyszer,

XVIII.

szzadbeli

msolatban,

a cmer kzpre

festett

kpvel.

1066.
1630 februr

12. Bcs.

II. Ferdinnd Kossarovai Kossarn Jnos s Dniel testv


reknek nemessgt megjtja s atyjuk Keresztly rszre II. R u
dolf csszr ltal 1590 februr 12-n Bcsben adomnyozott
cmerket kibvti.
. . . einen mitten in zwey gleiche theil von oben herab abgetheilten rten oder rubinfarben Schildt, in dessen rechten drey nachund auffeinander, von der rechten zur
lincken seyten schrembs weiss gelegte
glbe oder goldtfarbene balken, und
ein gantz blauer oder lasurfarbener,
mit aussgebreitetem Flueg auffwerts
stehender und zur lincken gewendter
einfacher Adler, auff dessen Brust ein
gelber oder goldtfarber sechsspitziger Stern, im lincken Feldt aber am
grundt eine glbe oder goldtfarbene
Knigliche Cron, darauss eine biss an
die Hufft auffgerichter und gegen der
rechten seyten gewendter Hirsch in
seiner natrlichen farb entspringett.
Auff dem Schildt ein freyer offener

adelicber und ritterlicher Turnirs Helmb, zu beyden seiten mit gl


ben und rten Helmdecken, und darob einer Kniglichen Cron g
zirt, auss weldher abermahl ein biss an die Hufft auffwerts gerichter Hirsch, gleicher gestalt, wie im Schildt zu sehen, entspringet, bedrseits desselben aber erschwingen sich zwey mit den Sachsen gegeneinander gewendte blaw oder lasurfarbene Adlers Flgel, in dern yedweden mitte ein rote oder rubinfarbene, mit drey
glben oder goldtfarbenen sechsspitzigen Sternen gezierte und geschrenckte Baleken zusehen."
A z oklevl megemlti, hogy a kt testvr ezt az adomnyt
azokrt a kivl hadi szolglatokrt kapta, melyeket so uns
und unserm hochlblichen Hauss sterrreich, so w o l weylandt
ihr Vatter Christian Kossar, in deme er sich in unterschiedtlichen gethrlichen Feldtzgen wider den Erbteindt Christlichen
Namens, als auch dieselben bey dem in unser Knig-Raich U n garn geschehenenn eben Trkischen feindtlichen Einfall, und
darauff erfolgter Belag- und Eroberung unterschiedtlicher
Stde, ungespartes Leibes und Lebens, bezeuget und erwissen."
Knyvalak h r t y a , fggpecstje hinyzik; els lapjn a II. R u
dolf, tdik lapjn a II. Ferdinnd ltal adomnyozott cmer kpvel.

1067.
1638 augusztus 1. Steyer.
Magir Pter, a szabad mvszetek s az orvostudomny tu
dora, csszri comes palatnus, a II. Ferdinndtl nyert felha
talmazs alapjn Turman Lrinc ennsi polgrnak cmert ado
mnyoz.
einen gefhrten Schild, in dem obern Feld zur rechten,
und im untern zur linken in einen weissen Feld ein rother Lw mit
doppelten Schwanz und ausgeworfener Zunge steht, auf der linken
in dem obern schwarzen Feld und dem untern Feld ein Winkel
Maass so von gelber Farb; ob dessen Schild steht ein zugedeckter
Helm, welcher mit einem Pausch (Wulst) oben in winden und Flgl
auf die rechte schwartz und gelb, auf der linken rot und weiss
hinaus, oben des Helms steht ein halber rother Lw, so in den Prazen haltt ein Winkel Maass gelber Farb, den Schild bedeckt auf
der rethten seitchen ein Helmdecken von weiss und roth oder carmasinfarb, auf der linken von schwarz und glbe oder goldfarb."
E g y s z e r , X I X . szzadbeli

msolat, Bldi Istvn

gyjtemnybl.

1068.
1643 december 18.

Bcs.

III. Ferdinnd csszr Ltzow (Lzaw) Kurtnak rgi br


sgt megjtja, azt testvrre Gsprra is truhzza s rgi
csaldi cmerket kibvti.
. . .ein quartirter Schild, dessen hinder unter und vorder obertheil gelb oder goldfarb, in jeden von hintem untern biss vordern
ober Ech geht der schrege nach ein schiwarze Sturm laitern mit vier
Sprossen, vor der unter und hindere ober Feldung weis oder sylber farb in jeder ein rothes oder rubinfarbes Mhlradt, mit ihren
Ueflder, in mitte gedachtes Schildes ein rothes Herz-Schild, darinnen grad ber sich ein rothe oben zugespizte Laiter mit vier Spros
sen erscheinet, auf dem Schild zwey freye, gegen einander gestellte
offene gecrnte adeliche Turniers Helm, zur lincken mit roth, weis
und gelber, rechten seiten aber schwarz, weis und gelber Helmdecken, aus der hinderen erscheinen zwo neben einander gestellte,
mit den Saxen frwerts gekehrte auffgethane glbe Adlersflgel,
zwischen denselben frwerths ein Vorder-Theil ohne die Fuss eines
weissen Pracken oder Hundts, mit langen abhangenden Ohren, offenem Maull und roth ausgeschlagener Zung, aus der vorderen
Cron auff einer rothen Zinnen zwischen zwo
an grnnen Stingeln und zwey abhangenden Blettern weissen Lilin
mit ihren glben Bczlein erscheinet ber sich ein grner Pfauen
Schwanz, mit drey Spiegeln."
Az oklevl az adomnyt nyertek csaldjrl s szemly
rl a kvetkezkp emlkezik meg:
das alt adelich rittermassige Geschlecht dern von Lzaw
auf Goldenbaw, welche allbereit, vermg eines vorhandenen E p i taphii anno Eilffhundcrt und zehen in Esse, und zwar in Herzogthumb Mecklenburg vor drey und vierhundert Jahren Panner Herrn,
so ihr alte Brieff und Gerechtigkeiten aussweisen, gewesen, und
die mehrfaltige getreue, gehorsambe Dienst, so aus dem Heyligen
Reich und unserem Hochiblichen Hauss esterreich zu Kriegsund Friedens-Zeiten dieselbe und dern nahe Blutsverwandten und
Vetter, als Leopold und Pter Heinrich von Strallendorff, Vatter
und Sohn, so Beyde bey unsern Vorfahren am Reich Rmischen
Kaysern unsern geliebtesten Herrn Vettem und Vattern, Rudolph
und Ferdinndn alln den andern Christmildester Gedchtniss in
Bedienung des Reichs vice Cancelariat, und dabey auch Beyde geheimbe Rathe und respective Reichshoff Raths vice Praesidenten
Ambts geleistet, insonderheit aber die angenehme getreu-gehor-

sambste Dienste jeztbemeltes ihres Vettem Curdten von Lzaw,


welchen wir umb seiner berhmten, auch bekandten guten adelichen
rittermssigen Sitten, in denen Er sich zuvorn bey hohen frstlichen Hofen des Rmischen Reichs Raths stellen gebrauchen lassen, mit Frstenstandes Persohnen, als Hofmeister und Director
der Raisen auslandische Knigreich und Lnder durchreiset, da Er
vorhin unterschiedliche Universitaten besuchet, privata Collegia
nicht allin gehalten, sondern auch pubce disputirt, und die drucken
lassen, in dessen rittermssigen Exercitus sich trefflich gebet,
seinen adelichen rittermssigen und etlich mundrt Jahr gefhrten
Pannerherrn Stand durch mehrere Erfahrenheit und Geschicklichkeit zubefestigen, als habn wir denselbig, als Er an unsern Kayserlichen Hoff angelanget, anlnglich zu unsers Erbknigreichs
Bheimb Apellation Rath gnadigst erkieset, und als Er sich darinn
seiner erworbenen trefflichen Qualitaten nach, wohl erwiesen und
bezeigt, auch immittelst in anderen Ihme anvertrauten Geschaften
so treugehorsamste unverdrossene Dienste an Tag gebn, dass wir
dannenhero bewugen worden demselben nachgehendts zu unsern
wrklichen Reichshoff-Rath gnadigst an- und
aufzunehmen,
worinnen Er schwre und wichtige Commissiones in Vergleichung
der Praeliminar Tractatus zu der universal Friedens Handlung zu
Hamburg zwischen uns und beyder Cronen Frankreich und Schweden Legaten, seiner assersten Bemhung nach, wie auch andere
schwere Handlungen bey unsers besonders lieben Freund und
Oheimbs des Knigs in Dannemarkt L. und den Nider Sachsen
Crais-Standen in hohen und wichtigen angelegenen Sachen verrichtet, und seithero in vorberhrter seiner Reichshofraths Function
als embssig und fleissig sich bezcuget und erwiesen, dass wir
darn ein gndigstes Wohlgefallen getragen."
A bcsi fudvarmesteri hivatal registratora ltal 1721 december
16-n kiadott hiteles msolat az eltte bemutatott s csszri udvari
hites jegyz rszrl 1711 december 12-n Wittenbergben hitelestett m
solatrl.
1069.
1654 jnius 27.

Vars.

Jnos Kzmr lengyel kirly II. Rkczi Gyrgy fejedelem


finak Ferencnek lengyel honossgot adomnyoz.
Az oklevl szvege rmutat arra a segtsgre, melyet R
kczi Gyrgy a lengyel kirlysgnak a tatrokkal szvetkezett
kozkok ellen nyjtott.
Fgg pecsttel, a Rkczi-Aspremont csald levltrban. Ugyanitt

megvan a lengyel rendeknek ugyanezen v jnius 2 3 - n ugyancsak V a r s


ban kelt azonos t r g y oklevele, kt fgg pecsttel. Az els oklevl
szvege tallhat mg: Kzirattr, 2278. fol. lat. V . kt. a 8687. lapon
s 2211.

fol. lat. I. kt. a 187188. lapon, a lengyel rendek pedig u. o.

a 189190. lapon.

1070.

7655 janur 23.

Bcs.

III. Ferdinnd Zanchi Antalnak rgi nemessgt megersti,


t lovagi rangra emeli s a de Catto et Linkenberg" elnv
adomnyozsa mellett rgi cmert kibvti.
in inferiori leva et superiori dextra scuti qualibet coeru
lea parte duplex quasi alba turris, cum duobus utrinque caracteribus C, nec non in scuto praeter priorem
una adhuc alia coronata et aperta galea,
cum inflexo viri brachio, strictum in ma
nu gladium tenente appareat. Utpote est
praeter nomen scutum quadratum, secundum latitudinem aurea trabe aequaliter
ita divisum, ut in inferiori leva et supe
riori dextra qualibet coerulea parte alba
et quasi duplex superinposita turris, cum
suis ostiis, fenestellis et cancellis, atque
duobus utrinque aureis caracteribus seu
literis C, inferiori dextra rubea inflexum
viri armatum brachium, vibratum in
manu tenens gladium, altra itidem su
periori leva rubea parte ad scuti dexte
ram leo fuvus sive aureus et coronatus,
retorda cauda, patent rictu, porrectaque
rubei coloris lingua, quasi praedae inhians, in ambobus unguibus
viridem querceam frondem cum quinque maturis glandibus habens
conspiciantur. Scuto autem duae apertae galeae clathratae, torneariae vulgo dictae, utrinque laciniis sive phaleris, a dextro qui
dem flavis et coeruleis, a sinistro vero latere rubris et albis sive
argenteis, mixtim circumfusis, moliterque defluentibus, et superius
ambae aureo diademate decorae incumbant, arj cuius anteriorem
partm iterum coronatus ille leo fulvus sive aureus cum praedicta
fronde quercea ct quinque glandibus, nec non hiante rictu, exerta
lingua, retordaque cauda, ad alteram vero partm denuo inflexum
illud, in scuto descriptum viri brachium et manu gladium tenens..."'

A z oklevl a cmerszerz rdemeirl a kvetkezkp em


lkezik meg:
Considerantes... Antoni Zanchi, maiores tuos a longa temporum seri non solum clara ac nobili, quam ex civitate et territorio
Bergamo sumpsere, generis origine conspicuos, sed etiam de patria
ac republica christiana quam optime meritos fuisse, quorum scilicet
virtutis et meritorum non exigua nunc exstarent documenta, nisi
ea multis ante annis una cum urbe Bergamensi igne periissent, i n tor quae tamen non postremum illud antiquum nobilitatis decus,
ut oartiuti praemium ipsa virtute partum ac posteritati quasi per
manus ipsis relictum est. Cui, ut in dies repetendo, magis magisque exornando, magna semper sollicitudine smnmoque studio i n cumberent, domi praecipue passim militiaeque singulari ubique
curae habuerunt, ut tam pacis temporibus reipublicae ac principibus suis quaevis fidelia et utilia obsequia praestarent, quam ortis
intestinis Foroiuliensibus nimirum bellis, aliisque tumultibus, inconcussam fidem suam erga ptrim, spretis quibusvis bonorum ac
vitae periculis, nunquam non constantissime demonstrarunt atque
testati sunt, ita ut a ditionum nostrarum praedecessoribus nostris
easdem ob causas et alias insignes in ipsis repertas animi ingeniique dotes in multis saepe honorificis officiis collocati fuerint. Inter
quos antenatos tuos augustissimae memri imperatoris Maximi
lin! primi tempore, cum per infestissimum et cruentum cum Venetis bellum praefata civitas Bergamo funditus quasi inverteretur,
abavus tuus Antonius Zanchi, relicta ea et patriis ibidem laribus,
in provincias nostras haereditarias, tamquam pacis et quietis locum
emigravit, sedemque suam cum tota famlia in civitatem nostram
maritimam Fiumensem transtulit, ubi dein plurimis annis supremo
exactoris et receptoris munere functus, redditus nostros camerales
indefesso labor et cum satisfactione augere et conservare studuit,
quod postea Joannes et Franciscus filii eius pariter facere et in om
nibus eum sequi conati sunt, seseque ita praebuerunt, ut non solum
a serenissimo quondam Carolo archiduce Austriae, dilectissimo progenitore nostro, intuitu fidelium servitiorum ac morum, laudis, v i taeque integritate, armis imprimis et insignibus suis prius habitis
et sibi emendatis nobilitatis privilegio clementer donati, verum
etiam a serenissimo quoque Ernesto archiduce Austriae Kalendis
Maji anni miilesimi quingentesimi nonagesimi primi, tanquam inferiorum Austriae partium eo tempore plenipotente guberntor,
per expressum diploma confirmati fuerint. Ouorum vestigiis simili
ter insistens Ioannes Vitus Zanchi, pter tuus, fidem et devotionem
suam, qua erga ptrim suumque naturalem principem olim serenissimum Ferdinandum Secundum Romanorum imperatorem, genitorem nostrum colendissimum gloriosissimae memri, tenebatur,

non minori studio per quam luculenter, atque adeo testatus est, ut
in functione seu annonae administratione praeteritiForoiuliensis belli
tempore, aliisque ipsi hinc inde commissis gravibus negotiis magis
sibi, quam militi nostro quid deesse maluerit, unde pro debita observantia sua et communis boni commodo et conservatione, propriis
non parcens sumptibus, certa quadam millium aliquot pecuniae
summa eidem praesto esse voluit, ac desuper ob res in omnibus occasionibus et necessitatibus ab eo gestas, perpetuam sibi et fam
li suae honoris laudem reliquit. Tu vero praefate Antoni Zanchi,
uti ex parentibus nobilibus procreatus, te ita, t ipsa matra, et
praeclara quasi indole duce, ab ipso iuventutis flore cogitationes
omnesque pariter vitae actiones tuas eo semper direxisse polliceris,
ut ab illis haud quaquam degener, sed strenuus earundem virtutum
aemulator censearis, dum nimirum optimae intentionis tuae talia,
quae conditionem tuam vei maxim decent edis spectamina, ut nemini dubium sit, quin vei maiorum tuorum exemplo domesticae laudis tuendae propagandaeque nusquam defuturus, sed potius sincerum tuum, quod in te cognoscimus, erga nos et sacrum Romanum
imprium, augustissimam nostram Austriae domum, indubitatae
fidei et observantiae beneque merendi desiderium quavis uleriore
occasione egregie comprobaturus, adeoque omnibus tuis, ut et ipsi
in eandem curam sedulo incumbant, stimulo et incitamento futurus
sis, illudque pro dexteritatc et devotione tua nobis praestare possis
ac debeas."
Fiume v r o s n a k 1829 oktber
knyvalakban, festett cmerkppel.

17-n kelt

hiteles

msolatban;

NVMUTAT.
A f c i m s z e r z k n e v e i dlt betkkel v a n n a k s z e d v e , b. = bri, g r . = g r f i d i p l o m a .

jbaffi

Mikls,

Abafalvi 49.

Abari Hona, frj. B c s m e g y e y J nosn 93.


Abonyi Anna, frj. Oroszlny m s
kp Zlyomi J n o s n 211.
Abrahamovics Mikls 1. Zlomy
mskp .
Achy Anna, frj. Bogdi Pap M i hlyn 38.
Aczl Benedek 119. fiai Istvn
s Benedek 119.
Adler J n o s 91.
Adorjn Mihly s Benedek 352.
Adorjny
Tams 219. fiai P
ter s A n d r s 219.
Agriensis Dnes
133.
Ajthoni mskp Dobos T a m s 213.
A kacs Gyrgy
108.
Alberth Anna, frj. B o r b s Gergelyn 375.
Almsi Istvn 226.
Almssy
Mihly
423. fiai Pl
s
Mihly
423.

testvrei
G y r g y s J n o s 423.
Almssy
Pter 9. felesge Len
gyel Ilona 9. testvrei Pl,
Benedek 9.
Alperthi Istvn 226.
Ambrus Andrs 125. fiai s test
vrei 125.
Ambrus Gyrgy 338. fiai Istvn,
Jnos, M t y s , T a m s 338.

Anderko-csald
16.
Andorman Gt 48. atyja Mrk
48. fiai G y r g y , Jakab, J
nos 48. veje Urbn G y r g y
s ennek felesge Anna 48.
lenya Erzsbet 48.
Angyalosi Mihly, Angyalosi 85.
Aranyos J n o s 226.
Arday Andrs
317.
Ardey Istvn 404. felesge Benye Dorottya 404.
Arpasztonyi Mihly 355.
Artner B o r b l a , frj. Koller Kris
tf J n o s n 253.
Asszonyi Andrs
317.
Asztalos J n o s 328.
brahnyi
Balzs
125.
hm 125. Lukcs 125.

bra

d m J n o s (1628) 200.
dm Jnos (1653) 404.
goston
Blint 161. J n o s 161.
goston Istvn 369. Mikls 369.
Ferenc 369.
gotka
Gergely 172.
ros

Tams

314.

B a n Katalin,
N.-n 257.

frj.

Szentmiklsy

Babus Tams 309. felesge T h u za Orsolya 309. gyermekei Ist


vn s P t e r 309. testvrei A l -

bert, Gergely, Istvn, J n o s s


Mrton 309.
Bcsika Jnos 87. Mrton 87.
Mikls 87.
Bagi Ilona, frj. Dincho

Mihlyn

185.
Bagoly Pl 161. fia Mikls
testvre Albert 161.
Bagosi Istvn 226.

161.

Bakay Mrton 421. felesge Hobor Zsfia 421. gyermekei


bel-Gyrgy,
Dorottya,
Rza,
Alrta, Ilona, Judit-Anna, Z s u
zsanna, Zsfia 421.
Bakos Mtys 333. felesge Im
re B o r b l a 333. gyermekei
Jnos, Zsuzsa s Anna 333.
testvre Mihly 333.
Bakos mskp

Borsody Istvn

204.

anyja Pap E r z s b e t 204.


felesge E t r v s Katalin 204.
fia Istvn 204.
Balssy Lszl 415.
Balog Lrinc, T a s n d i 5. test
vre P t e r 5.
Balogh Andrs (1622) 126. P
ter 126.
Balogh Andrs (1648) 341. fele
sge Diszns Zsfia 341. fiai
Mihly s G y r g y 341. test
vre M r t o n 341. ennek fele
s g e Egyed Katalin 341. ezek
fia A n d r s 341.
Balogh G s p r 200.
Balogh Gyrgy
205.
Balogh Istvn (1631) 226.
Balogh Istvn (1648) 341. J
nos 341.
Balogh Jnos, Zeredi 214.
Balogh Jnos, Zindi 213.
Balogh J n o s 1. Kapossy mskp.
Balogh Mihly
(1604) 12. J
nos 12.
Balogh Mihly (1631) 226.

Balogh P t e r 213.
Balogh T a m s 1. Dek mskp .
Baloghdy Mihly 1. S z r a z m s
kp .
Banovich
Mrton

dm
140.

140.

testvre

Banovich Feenc 354. felesge


Botonovich Ilona 354. gyer
mekei Pter, Gergely, Mikls,
Jnos, Pl 354.
Bar Lszl
197.
B a r a b s G y r g y 1. Srosi m s
kp .
B a r a b s Kata, frj. Gyrgyi Gergelyn 260.
Baranyai Mt 213.
Baranyai Pter 410.
Baranyay P t e r 156. Orsolya
156.
Baranyay
mskp
Horvth
Jnos
121.
Barth Balzs 9.
Barla Gyrgy
309.
Barta Imre 439.
Bartk Andrs 309. fiai G y r g y
s Mrton 309.
Bartk

Gyrgy

390. P t e r 390.

M t y s 390. Istvn 390.


J n o s 390. S z a b Mihly 390.
Mikls P t e r 390. Orosz
Istvn s Mrton 390.
Bartk Istvn 319. testvrei And
rs, Mrton s Mihly 319.
Basta Gyrgy,
gr. 446.
Batizi Istvn 213.
Batthny dm, gr. 221.
Bbs Pl 320. G y r g y 320.
B b o s Anna, frj. Szoboszli B
kny J n o s n 234.
Bcsmegyey
Jnos 93. felesge
Abari Ilona 93. fia A n d r s 93.
testvrei A n d r s s Mikls 93.
Bcsy

(Baaczy) Boldizsr

Bgyoni B a l z s

213.

120.

Blvnyosvrallyai

Gyrgy

352.

Bn Katalin, frj. Z m o r y Mihlyn 73.


Bnffi Mihly 90.
Bnhegyesi Mrton 226.
Bnovszky
(Banowsky)
_. testvrei Jnos,
Anna-Eszter 425.
Brczi P t e r 226.

Simon 425.
Smuel s

Bthori-csald
272.
Bechf Balzs 98. gyermekei Ba
lzs, Farkas, P l , Katalin, Ilona
98.
Becsey J n o s (1607) 33.
Becsey J n o s (16131629)

213.

Becsi Tams 130. felesge Z s


fia
130. gyermekei Jnos,
Oyrgy, Istvn, Anna, Erzsbet
130.
Becskehzy Erzsbet, frj. D r a h czy G y r g y n 415.
Bede J n o s 200.
Bedics Jnos 316.
kcs 316.
Bek Istvn
356.

testvre L u

Beke Gspr, Bkefalvi 133. fiai


Jnos, Mihly, Pl 133.
Beke Mrton 60. felesge F a gyas Anna 60. fia Istvn 60.
ennek felesge Gyrffy D o
rottya 60. testvrei T a m s ,
Blint s msik T a m s 60.
Bekuczy Mrton 390.
Belleznay Ferenc 261. felesge
Stanchich Ilona 261. gyerme
kei Jusztina s Zsfia 261.
unokatestvre Belleznay Andrs
261.
Bencsik Tams 161. msik T a
ms, Blint, Mihly 161.
Bende-csald
440.
Benedek Jns 201. felesge F
bin Dorottya 201. fiai J n s

s Smuel 201.
unokaccse
Ujfalusy J n s 201.
Beniatky Jnos 1. Dubnyczay m s
kp .
Benkc Jnos 258. fiai Mrton,
Mikls, Istvn s Ambrus 258.
Gergely 258. ennek fiai Ist
vn, Andrs, J n o s 258.
Brnkovics Lukcs 322. felesge
Kasocz Dorottya 322. unoka
testvrei Benkovics Jakab, Simon
s Mihly 322.
Benk G y r g y 334.
Benye Dorottya, frj. Ardey
Istvnn 404.
Bedi M t y s , Halasi 29.

Berchny Imre, b. 301.


Berccz Pter 356. msik Pter
356.
Bereczky Gyrgy
133. J n o s 133.
Mikls -133. P t e r 133.
Bereczky Katalin, frj. Dvai Laka
tos Miklsn 7.
Berethy Gyrgy
408. testvre
G y r g y 408.
Bergei Mihly 226.
Berki J n o s (1631) 226.
Berky Jnos
(1626) 173. fele
sge Dczy E r z s b e t 173. fia
G y r g y 173.
Bermayr Farkas 215. felesge
Margit 215. gyermekei J n o s
Farkas, Regina s Anna Mria
215.
Bernd Ilona, frj. Flegyhzy J
nosn 156.
Bemard Gspr 440. fiai M r
ton, Ambrus, Istvn 440. test
vre G y r g y 440.
Bernth
100.

Kelemen

100.

Mikls

Besenyey Istvn 116. testvre


Ferenc 116.
Bessenyey-Nagy J n o s 219.

Besze Gergely, Megyeri 352.

Csusz Istvn 352. Besze A n d


r s s J n o s 352. Adorjn M i
hly s Benedek 352. Priska
Blint 352.
Beszprmy Istvn 213.
Bkesy
Andrs
356. fiai J n o s ,
Andrs, G b o r 356.
Bkessy
Jnos,
Harsnyi 81.
testvre Mihly 81.
Bnyey-Kaposy
Jnos 375. test
vrei B n y e y - K a p o s y Pl s Gersi Kaposy Pl 375.
B r e s Istvn (1633) 251.
Bress Istvn (1626) 173. Fe
renc 173.
Bress Pter
381.
Bihari B a l z s 225226.
Bihari Istvn 99. felesge Nieres
Katalin 99. nvrei Ilona s
Anna 99.
Bika Gyrgy,
Szentesi 148. Ist
vn 148.
Bikky Jnos 238. fia J n o s 238.
Bilidy 1. Lpes ( N a g y g y r i ) m s
kp .
Birilla Anna, frj. Sipos T a m s n
307.
Br Istvn 379. testvre Bene
dek 379. unokaccse Istvn
379.
Bir 1. mg Byro.
Blasko Katalin, frj. Rozsnybbnyai Ujhzy Jnosn 55.
Blasko
Mrton
188. felesge
Grecz Zsfia 188. fiai Mrton
s J n o s 188. anyai unokatest
vrei Waxman (hamistva
Sza
b" helyett) T a m s s Msz
ros G s p r 188.
Blask Zsuzsanna, frj Mumhrdth
Jnosn 169.
Bockh Jnos, Fahendorffi 75. fe
lesge Anna 75. gyermekei J

nos-Frigyes s Dorottya 75.


mostohafiai Fuchs Mt s Pon
g r c 75.
Bocsrdi Mikls 213.
Bocskay Istvn Kereki vrnak
tzei 22.

vi

Bodnr
Mikls
142. fiai Imre,
G y r g y , J n o s , Ambrus, Pl 142.
Hodnr-csald
239.
Bod Gyrgy
191. J n o s 191.
Istvn 191.
Body-csald
(1632) 244.
Body-csald
(1646) 328.
Bogdnyi
Andrs
279.
279.

Istvn

Bohos Mtys 308. fia J n o s


308. testvre Gergely 308.
ennek fiai Mihly, Benedek s
Istvn 308.
Boka Andrs, Barancsi 134. T a
ms 134. Istvn 134.
Boldisr Erzsbet, frj. B o r b s J
nosn 375.
Bolcrazy Istvn 108. anyja K a
talin 108. testvrei Andrs s
Dniel 108.
Bolys Gyrgy
107. fiai G y r g y
s J n o s 107.
Boniak Ilona 427.
Bonis Gyrgy
87. fiai Ferenc,
G y r g y , Andrs, Istvn, Mihly
87.
Bonyitay Gyrgy
191. Andrs
191.
Borbs
Mrton
374. felesge
K o v c s Anna 374. gyermekei
Mt, Lukcs, Andrs,
Blint,
Pter, Dorottya, Anna 374.
testvrei: 1. Gergely 374. feles
ge Alberth
Anna;
gyermekeik
Mikls, Mt, Jakab, Benedek
375. 2. Imre 375. felesge Siketh Anna; fiaik Mt s A n d r s
375. 3. Benedek 375. felesge

Csaba E r z s b e t ; gyermekeik M i
hly, Mikls, Gergely,
Zsfia,
E r z s b e t 375. 4. J n o s 375.
felesge Boldisr E r z s b e t ; gyer
mekeik Istvn s Ilona 375.
5. B o r b s N . s felesge Kovcs
Dorottya 375.
Borbly
Mrton 298. testvrei
P l , Mihly, J n o s , Mrton 298.
Borbly-csald

307.

Borl Mtys 355. testvrei P


ter, Mikls, Jakab, Zsfia 355.
Boros Antal 14. felesge Tanda
Erzsbet 14. fia J n o s 14.
Boros Gergely 407. fiai J n o s ,
Mihly s Mrton 407. anyai
fltestvre T t h Istvn 407.
Boros Jnos, Miskolczi 188. fia
Istvn 188.
Boross Mtys 272. fiai Imre,
Ferenc, L u k c s 272. unoki:
Imre fia Mihly, Lukcs fiai J
nos s Mrton 272273. uno
katestvrei Mihly, Andrs, Ist
vn 273.
Borsay J n o s 213.
Borsodi G s p r 200.
B o r s d y Istvn I. Bakos m s k p .
Borsy-csald
69".
Bosa Andrs 369. felesge H u
nyor Erzsbet 396. fia Istvn
396. testvrei Pl s G y r g y
396.
Bothos Mihly 415. Istvn
J n o s 415.

415.

Botka Imre 92. J n o s 92.


Mikls 92. Andrs 92.
G y r g y 92.
Botonovich Ilona, frj. Banovich
Ferencn 354.
Bott J n o s 226.
Borthiani Istvn 213.
Bott ka Istvn 71. felesge Szi
lgyi E r z s b e t 71. gyermekeik

Istvn, Dnes, Anna, Erzsbet 71.


unokatestvrei Andrs, Blint,
J n o s , L u k c s s Istvn 71.
B s a Anna, frj. Mak Pln 271.
Bkny
Istvn, Szoboszli 234.
felesge Thoth B o r b l a 234.
testvre J n o s 234. ennek fe
lesge B b o s Anna 234. ezek
gyermekei J n o s , Mihly, Pl,
Judit, E r z s b e t 234.
Breznbnya
vros (1627) 187.
(1650) 363.
Brhlovicz M t y s 245.
Bruckner Gspr
291. felesge
Prunck Anna Zsfia 291. fiai
J n o s Henrik s Keresztly 291.
Budor Jnos, Budroczi 60. fele
sge
Pethe Erzsbet 60.

gyermekeik Ferenc, Istvn, G s


pr, Anna, v a 60.
Bzs Mikls
hly 235.

235.

testvre M i

Buzin kay Mrton


281.
Byro T a m s , F e l s - E r s i 76.
lenya E r z s b e t 76. Eufrozina
s Katalin 76.
Byro mskp
Fels-Ersi

Kenyeres
76.

Dorottya,

Capuanus Marcellus 450.


Cedak (hamistva)
Mtys 199.
felesge Katalin 199. testvrei
G y r g y s M t y s 199. lenya
Erzsbet 199. a p s a Farkas
Mt
199.

fiai
Benedek,
G y r g y , Istvn 199.
Chaply Gyrgy
198- testvrei
Istvn s Mrton 198. unoka
testvre Szab Mrton 198.
Charapkova Mria, frj. Ujfalussy
G y r g y n 423.
Chessy-csald
147.
Chernl
Smuel
267. testvre
G y r g y 267.

Chianda mskp Szcs Orbn


205.
fiai Mihly s Demeter 205.
Chiuho Pter 157. felesge T t h
B o r b l a 157. lenya Margit
157. testvrei Mihly, Gergely,
J n o s 157. A n d r s unoki J
nos s B o r b l a 157.
Chiute 1. Csute.
Coller 1. Koller.
Cothurnay Zsfia, frj. Regis Ist
vnn 334.
Csaba Erzsbet, frj. B o r b s Benedekn 375.
Csabay Gyrgy
211. Istvn 211.
Csaik Gergely 148.
Csap Ilona, frj. Kapczy T a m s n
292.
Csata Anna, frj. Variassy J n o s n
270.
Csat Katalin, frj. Szokocz G y r g y n 204.
Csat Mihly 236. testvrei Ist
vn s G y r g y 236.
Csk Pl 298. felesge B o r b l a
298. testvrei Mikls, Jnos,
Istvn, Albert, Pter, G y r g y , M i
hly 298.
Cskny B a l z s 226.
Csnyi Gyrgy
294. Istvn 294.
Csnyi Mikls 161. Andrs 161.
Csszr
Tams 53. fiai Istvn,
Andrs, J n o s 53.

testvre
Kristf; ennek fiai Andrs s
Gergely 53.
Cseh dm, Falkoi 269.
Cseh Istvn, Alscserntoni 240.
felesge Kelemen Erzsbet 240.
gyermekei
Benedek, J n o s s
Andrs 240.
Cseh J n o s (1631) 226.
Cseh Jnos (1651) 377.
Csehi Mihly 1. Ferenczi mskp .
Csehi Pter 82.
Csehik Jnos 331. fia Istvn 332.
testvre Andrs 332.

Csengeri J n o s 226.
Csepreghy J n o s 226.
Cserpy Gyrgy
295.
Csernak Smuel 427. fia Smuel
427. Rozina 427. Zsuzsanna
427.
Cserney mskp Isky Andrs dek
12. J n o s 12.
Cspes Katalin, frj. Szab Miklsn 402.
Csimalyo mskp Vsrhelyi Pl 12.
Mihly 12. G y r g y 12.
Csiszr Imre 219. felesge Mar
git 219. gyermekei Jnos, Mik
ls, Istvn, Lukcs, Mrton, De
meter s Zsuzsanna 219.
Csiszr mskp Kolosvry Jnos
431. felesge Dobos Judit 431.
fiuk J n o s 431.
Csiszr Mihly 1. Gnczy mskp .
Csizmadia Istvn 227.
Csizmazia J n o s 54.
Csodo Gergely 82. Andrs 82.
J n o s 82.
Csorna Gyrgy
431.
Csondoj Mihly 1. Mang mskp
Csongrdi Mihly 226.
Csorba Gyrgy 86. Istvn 86.
Csorbssy
Tams 43. felesge
Somossy S r a 43. mostohafia
Csorvssy mskp Vincze Jnos
43. gyermekei Mihly, Ger
gely, Erzsbet, Anna 43.
Csorik Veronika, frj. Gulik Pter
iig 410.
Csorvsy Gergely, Csorvsi 1. Fry
mskp .
Csorvssy mskp Vincze J n o s 43.
Cssy-csald 1. Chesy.
Csunyogh J n o s 250.
Csusz Istvn 352.
Csute (Chiute) Demeter 119. fia
Lukcs 119. testvre Mrton
119.

Czak Gergely 369. fia Gergely


369.
Czak Gyrgy 370.
Czak Mrton 100.
Czpai Anna 90.
Czekey Pter, Czekei 20.
testvre
Imre 20.

Czekus Tams 47.


Czelder Dniel 277.
Czigny Gergely 114. Lukcs
114. Istvn 114. J n o s 114.
ismt Gergely 114.
Czigny-csald
84.
Czilinger M r t a s fia J n o s 1.
Czimr Jnos 392.
Czipk Dorottya, frj. T z i r
G y r g y n 298.
Czirbesz Istvn, Gnczi 101.
Czirbusz Ilona, frj. Zusz G y r g y
n 407.
Czombor Andrs 286.
Czk B o r b l a , frj. T r k P e t e m
4,
Czudar Dorottya, frj. Suba A n d r s n 70.
Dajka Istvn dek. jhelyi 142.
fia P t e r 142. testvrei J n o s
s Mihly 142.
Dakos Istvn 381.
Dak Jnos 222. Andrs 222.
G y r g y 222.
Danch Andrs 101.
ancs Jnos 246.
Dancsa Mihly 148. P t e r 148.
Dancza Mtys,
Slymosi 143.
fiai T a m s s J n o s 143. test
vrei P t e r s G s p r 143.
Davidis Mrton s J n o s 392.
Dalnoki Mikls G y r g v s T a m s
84.
Dek P t e r 213.
Dek mskp Balogh T a m s 213.
Debreczenyi Jnos 93.

Debreczenyi Mihly 356. fiai P


ter s Istvn 356.
Debrecziny Katalin, frj. Szentmiklsy Miklsn 257.
Dekuczin
Lszl 337.
Dely Istvn 402. felesge Berthalmy Katalin 402. fiai Ferenc
s Mihly 402.
emjn
Pter 278.
Dendel Mihly 129. felesge Sza
b B o r b l a 129. testvre G s
pr 129.
Deszetinszky
Zakaris
357.
Dezs G y r g y 200.
Dkn Andrs, Mrton, Dorottya 32.
Dvay J n o s 213. Mihly 213.
Dienes Erzsbet, frj. Nmeth Pe
t e m 128.
Dienes Pter, Keresztri 122.
Dincho Mihly 185. felesge B a gi Ilona 185. fia Mihly 185.
testvrei P l s Jakab 185. Pl felesge N y e r e g g y r t D o
rottya 185. lenya Katalin 185.
Dissy
Mihly 259. atyja Imre
259. fia Ferenc 259. testv
rei T a m s , J n o s s E r z s b e t 259.
Diszns Zsfia, frj. Balogh A n d rsn 341.
Diszns-csald
330.
Diunchek Mtys
378. felesge
Nemczovich Anna 378. gyer
mekeik Ferenc s Katalin 378.
Dobos G y r g y 213.
Dobos Jakab 226.
Dobos Judit, frj. Csiszr mskp
Kolosvry Jnosn 431.
Dobos Mrton 431. felesge Sza
b Anna 431. gyermekeik M r
ton, Jnos, Anna s Zsuzsanna
431. testvre G s p r 431.
ennek fia Mrton 431. rokona
Csiszr mskp Kolozsvry J n o s
431. felesge Dobos Judit 431.
fiuk J n o s 431.

Dobos T a m s 1. Ajthoni mskp .


Dobranich Mtys 333. testvre
J n o s 333.
Dokos Erzsbet, frj. Kovn Pe
t e m 94.
Dombay Mihly 214.
Domby Jnos 382. fiai Pl s
Istvn 382.
Domoky Anna, frj. N a g y g y r g y
Ptern 169.
Domonkos Istvn 155. fia Istvn
155. testvre Mihly 155.
Dczy Erzsbet, frj. Berky J n o s n 173.
Dragus Mikls, Deszefalvi 1. Pap
(Pop) mskp .
Drahczy
Gyrgy
415. felesge
Becskehzy Erzsbet 415. fiai
Pl, Imre, G y r g y , Pter, Istvn
415.
Drak- mskp
Osvald-csald
343.
Drozdyk Jnos 89.
Dubnyczay mskp Beniatky Jnos
80. unokatestvre Jursza J
nos 80. nvrei Katalin s A n
na 80.
Dutkanics
Andrs

Jnos,
149.

Poroszli 149.

Kcsedy (?)-csald
320.
Egressy Istvn, Legnyei
Egri Pl 213.

134.

Egry Erzsbet, frj. Szab mskp


Kamanczy Jnosn 52.
Egry Gyrgy,
Szcsi 239.
Egry Istvn 191. fia J n o s 191.
testvre Dniel 191.
Egry Jnos (1615) 85.
Egry Jnos (1630) 222. fia L u

kcs 222.
Egry Mrton
173. Kristf 173.
Egry Pter 42.
Egyed Katalin, frj. Balogh M r
tonn 341.
Egyed M t y s 226.

Egyed Mikls
173.
Elek G y r g y 1. Szap mskp .
Elekes B a l s z 200.
Elekes Pter, Szentkatolnai 198.
fiai Istvn s A n d r s 198.
Enicz Mihly
174.
Enyedi Istvn 214.
Enyedi J n o s 226.
Ettves Jnos, Simndi 1. Kllai
mskp .
Ettvs Katalin, frj. Bakos ms
kp Borsody Istvnn 204.
Etvs Ferenc 208..
Etvs, Debreczeni 1. S a k c s ms
kp .
Eperjessy Jnos (1633) 254. M i
hly 254.
Eperjessy Jnos (1646) 328. fe
lesge Pribk Margit
328.
gyermekei Istvn, Jnos, Ger
gely, Ilona, Zsuzsanna 328.
testvre T a m s 328. anyai uno
katestvre Asztalos J n o s 328.
Eperjessy Mrton 190. felesge
Grintler B o r b l a 190. fia An
drs 190.
Eperjessy Mihly 226.
Erdey Tams fiai Jnos, Vazul. P
ter, Mihly 343. J n o s felesge
Vargha E r z s b e t 343. fiai M
tys s J n o s 343. Vazul fele
sge Nagy Katalin 343. Pter
felesge Nagy Erzsbet 343. T a m s fia nhai Mt gyermekei
Andrs s Mt 343.
Erdly mskp Nagy Gyrgy
216
testvre Szab Ambrus 216.
ennek fiai J n o s s Ambrus
216.
Erdlyi
Jnos
Erdlyi
Erdlyi
Erdlyi

Andrs,
T m a s z i 340. 340. G y r g y 340.
brahm 213.
J n o s 213.
Mikls 294. fiai Pl, Ist-

vn, Imre, Gergely, Jnos, Andrs,


Blint 294 .
E r s Istvn 200.
Ersch Erzsbet, frj. Szalay J n o s
n 158.
Esto Jnos 276. felesge Anna
276. fia Istvn 276. testvre
B a l z s 276. utbbi fiai Gyrgy
s Andrs 276.
Ethcy Imre 56. Istvn 56.
rsek
Andrs,
Fels-Dobszai 66.
J n o s s ennek fia G y r g y 66.
F a b e r Jzsef s Boldizsr 277.
Fabriczius Jns 207. testvrei
Smuel, Lnrd, Istvn s Kornl
207.
Farkas Gergely 226.
Farkas Mt 199. fiai Benedek,
G y r g y , Istvn 199.
Farkas Mihly (1611) 69. J n o s
s G y r g y 69.
Farkas Mihly (1622) 131. fele
sge Jacob Katalin 131