Você está na página 1de 2

Curso AFD 2015/ 2429: “Operacións Auxiliares de Fabricación

Mecánica” (FMEE0108)

PRAZAS LIBRES no Curso AFD 2015/2429
(menores de 30 anos):
“Operacións Auxiliares de Fabricación
Mecánica”
(518 horas: inclúe 40 horas de prácticas en
empresas)
(FMEE0108)

O curso se imprtirá no IES García Barbón de
Verín (Ourense) dende o 30 de marzo ata o 29
de xullo.

Os contidos do curso serán:
Realizar operacións básicas de fabricación, así como, alimentar e asistir aos procesos de
mecanizado, montaxe e fundición automatizados, con criterios de calidade, seguridade e
respeto ao medio ambente.

O entorno profesional:
Desempeñar a súa actividade laboral en grandes, medianas e pequenas empresas adicadas á
fabricación e montaxe de productos electromecánicos.

Curso AFD 2015/ 2429: “Operacións Auxiliares de Fabricación
Mecánica” (FMEE0108)
Fabricación de productos electromecánicos, talleres mecánicos, construcción de maquinaria,
construcción e reparación naval, construcción e reparación de material ferroviario, construcción
e reparación de aeronaves, construcción de bicicletas e motocicletas así como fabricación de
outro material de transporte.

Información:
Tlfn.: 988 410379 (horario durante Semana Santa: 10h-13h)
Email: ies.garcia.barbon@edu.xunta.es