Você está na página 1de 3

DATOS ESPAA-MARROCOS

datos
IDH (2012)
Esperanza de vida
Anos de escolaridade
PIB per cpita (2011)
ndice de desigualdade de xnero
Taxa de mortalidade materna
(mortes por cada 100.000 nacidos
vivos) (2010)
Taxa de fecundidade adolescente
(nacementos por cada 1000
mulleres de 15 a 19 anos)
Poboacin coa educacin
secundaria completa (% de 25 anos
e maiores (2006-2010)
Taxa de participacin na forza de
traballo (% de 15 anos e maiores)
(2011)
Gasto pblico en sade (% do PIB)
2010
Gasto Pblico en educacin (% do
PIB) 2010
Gasto Pblico en defensa (% do
PIB) 2010
Taxa de mortalidade de Menores de
5 anos, por cada 1.000 nacidos
vivos (2010)
Medicos por cada 1000 persoas
(2010)
Taxa de alfabetizacin de adultos (%
de 15 e maiores) (2010)
Traballo infantil (% entre 5 e 14
anos) (2010)
Proporcin de emigrantes (% da
poboacin) (2010)
Proporcin de inmigrantes (% da
poboacin) (2010)
Gasto en I+D (% do PIB) (20052010)
Usuarios de Internet (por cada 100
persoas) (2010)
Poboacin en millns (2012)
Crecemento anual % (2010-2015)
Poboacin urbana (% do total)
(2012)
Mediana de idade (2010)
Taxa de dependencia (por cada 100
persoas de 15 a 64 anos) (2012)
Taxa de fecundidade (nacementos
por muller) (2012)
Superficie

ESPAA
0,885 (posto 23)
81,6
10,4
27.063 dlares
0,103 (posto 15)
6

MARROCOS
0,591 (posto 130)
72,4
4,4
4.373 dlares
0,444 (posto 84)
100

10,7

35

Mulleres: 63,3
Homes: 69,7

Mulleres: 20,1
Homes: 36,3

Mulleres: 51,6
Homes: 67,4

Mulleres: 26,2
Homes: 74,7

6,9

5,4

3,5

36

3,7

0,6

97,7

56,1

--

9,3

15,2

0,2

1,4

0,6

65,8

49

46,8
0,6
77,6

32,6
1
57,4

40,1
48,4

26,3
49,2

1,5

2,2

504.782 km2

446.550 km2

ESPAA-MARROCOS en cifras CUESTIONARIO


1. Selecciona os cinco datos que che parecen mis importantes para elixir
vivir nun ou noutro pas.

2. Por que a esperanza de vida mis alta en Espaa que en Marrocos?


Quen ten maior esperanza de vida, as mulleres ou os homes
marroques? E en Espaa?
3. Como inflen os anos de escolaridade na vida das persoas? Cres que os
rapaces e rapazas marroqus son menos capaces que os espaois? Por
que?
4. En Marrocos e en Espaa a riqueza reprtese equitativamente? En que
pas hai maior desigualdade econmica?
5. Que aspectos cres que mide o ndice de Desigualdade de Xnero? En
xeral, por que cres que Marrocos ten un ndice superior ao de Espaa?
6. Por que hai mis adolescentes marroqus que teen fillos? Cres que ese
feito negativo ou non? Por que? A que se deben os embarazos de
adolescentes en Espaa segundo a ta opinin?
7. Por que hai mis homes que mulleres coa Educacin Secundaria
completa?
8. Analiza os datos da taxa de participacin na forza de traballo: As
mulleres traballan menos cos homes? Explica a diferenza entre Espaa
e Marrocos en ambos sexos.
9. Explica a relacin entre a Esperanza de Vida, Taxa de Mostalidade
Materna, Gasto Pblico en Sade, Taxa de Mortalidade de Menores de 5
anos e Mdicos por cada 1.000 persoas.
10.
Por que gasta, en proporcin, mis Marrocos que Espaa en
educacin? (pensa na estrutura da poboacin).
11.
Compara os datos de gasto pblico en sade, educacin e
defensa. En que sector cres que mis importante investir? Por que?
12.
Que cres que debe facer o goberno marroqu para conseguir que
case todos os adultos, como no caso espaol, estean alfabetizados?
Cres que iso importante para as persoas e o pas, ou non?
13.
Por que 8 de cada 100 nen@s marroqus teen que traballar? Cres
que o traballo infantil un problema social grave? Por que? A que idade
cres que debera comezarse a traballar? Ti traballas?
14.
Compara os datos de emigrantes e inmigrantes, e explica a que se
deben as diferenzas entre os dous pases.
15.
Por que importante o gasto en I+D?
16.
En que pas cres que hai mis xente capaz de sacarlle rendemento
s posibilidades da Internet?
17.
Por que medra mis a poboacin marroqu? Ten algo que ver a
Taxa de Fecundidade?
18.
A que se deben as diferenzas na idade media? Ten algo que ver a
Taxa de Fecundidade? E a esperanza de vida?
19.
Por que a Taxa de Dependencia (a relacin entre persoas activas,
de 15 a 64 anos, e as dependentes, ancins maiores de 64 e menores
de 15) similar entre os dous pases a pesar das diferenzas
socioeconmicas? (fxate na estrutura da poboacin)
20.
Averigua a densidade de poboacin dos dous pases e explica a
que se debe a diferenza.
21.
Tes sorte de vivir en Espaa? Ou preferiras vivir en Marrocos? Por
que?

22. No futuro como cres que evolucionarn estes datos nos dous pases?

Cntrate sobre todo na situacin das mulleres, educacin e sanidade.