A Láng KFT.

ÜZLETI TERVE
Készült a 2003, 2004 és 2005 évekre

Készítette: Gábor Zoltán Csoport: AVI2

1

TARTALOMJEGYZÉK
Összefoglaló az üzleti tervről …………………………………………. 3 A vállalkozás bemutatása……………………………………………… 4 Iparágelemzés…………………………………………………………... 8 Marketingterv…………………………………………………………... 10 Termelési terv………………………………………………………….. 13 Szervezeti terv……………………………………………………….… 15 Kockázatelemzés……………………………………………………… 18 Pénzügyi terv…………………………………………………………... 20 Mérlegterv a 2003, 2004 és 2005 évekre …………………… 20 Eredményterv a 2003, 2004 és 2005 évekre ……………….. 21 Készpénzforgalmi terv a 2003, 2004 és 2005 évekre ……… 24 Melléketek…………………………………………………………….... 25

2

ÖSSZEFOGLALÁS
A terv összeállításakor célként a gyártóképesség megőrzését, a piaci versenyképesség fokozását határoztuk meg. A háztartási készülékek nemzetközi piacián egyre erősödő kompetitív fenyegetések felismerésével, azok kivédésére készítettük el üzleti tervünket. Meggyőződésünk, hogy ezekre a kihívásokra csak úgy tudjuk megadni a választ, ha következetes és kitartó fejlesztőmunkával biztosítjuk termékeink piaci versenyképességét mind esztétikai megjelenés, mind az ár, használati érték, szervizbarát konstrukció tekintetében, mely kritériumok meglétét a vásárló bizalmát növelő garanciával erősítünk meg. Ennek hivatalos forrása a kiforrott minőségbiztosítási rendszerünk. A célkitűzéseknek történő maradéktalan megfeleléséhez szeretnénk fejleszteni betartására. gyártási technológiánkat, munkakultúránkat, kitüntetett figyelmet szentelve az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírások

3

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA
A társaság neve és telephelye:

Láng Kft. 1111 Budapest Némedi u. 12

Az alapítás dátuma:

1991. November 21.

Cégbírósági bejegyzés:

29 – 21 – 185449

Fő tevékenység:

háztartási gázkészülékek gyártása. Legfontosabb technológia a finomlemezek alakítása, hisz a termékek főbb elemei lemezből készülnek. A géppark vegyes- úgy korszerűség, mint élettartam tekintetében. Főleg sorozatgyártásra alkalmasak. A lemezalkatrészek sok esetben utánalakítást, valamint kiegészítő alkatrészekkel való összeállítást igényelnek. A felületkikészítési technológiák közül kiemelt szerepe van a

tűzzománcozásnak. A korrózióvédelem mellett az esztétikai megjelenést alapvetően befolyásolják az itt alkalmazott alapanyagok és folyamatok.
4

Hasonló a helyzet a porfestéssel kapcsolatban is. berendezéssel hordjuk fel.

A felületkikészítési

berendezések korszerűek, a zománcot és a festéket is elektrosztatikus

Befejező technológiai eljárást jelent a készülék szerelése, valamint ezen belül az elektromos vezetékek feldolgozása. Az előszerelések után a késztermékek előállítása szalagszereléssel történik. Minősítésüket számítógép alkalmazásával végezzük. Minden általunk gyártott termékre 2 év garanciát adunk ettől az évtől / 2002/kezdődően. A piac ezt a szolgáltatást kedvezően fogadta, készülékeink hírneve a megbízhatóság területén jelentősen javult. Ez meghatározza a jövőbeni várakozásainkat is, hiszen folyamatosan megpróbáljuk régi ügyfeleinket visszaszerezni, illetve a meglevő partnereink is egyre nagyobb forgalmat bonyolítanak le nálunk.

Meglevő partnereink:

Lever Rt.: A tulajdonosváltás után várhatóan stabilizálódni fog a forgalom, a 2003 – 2005 évekre a 2002-es évhez képest /prognosztizált adatok a továbbiakban is / 7 – 3 – 3 %-os volumennövekedés tartunk elképzelhetőnek. Tartozék Kft.: a 2003 évi igényük ismeretében látható, hogy 2002-hez képest hozzávetőlegesen 18 %-os növekedés várható. A 2003 – 2005 évekre ehhez képest 5 – 5 % várható. Hold Kft.: új vevőnk. 2002-ben 1100 db készüléket vásárolt tőlünk / pr adat /. Az elkövetkező években dinamikus felfutás prognosztizálható, 3000-3500 db várható közlésük szerint.

5

Környezetvédelem:

Vállalatunk

a

támasztott

kritériumoknak jelen

megfelelően

kialakított az

környezetvédelmi

tevékenysége

pillanatban

megfelel

előírásoknak, káros anyag kibocsátása határérték alatti. Megoldásra került a korábbi időszakban problémát jelentő határérték feletti zaj emisszió korszerű porleválasztó eljárással határérték alatti porkibocsátás teljesítettük a levegőminőségi elvárásokat.

Rendezettnek tekinthető a kft veszélyes hulladék kezelése, ami úgy a veszélyes hulladék tárolását, mind elszállítását és ártalmatlanítását illeti. A szennyvízkezelést illetően elavult rendszer áll rendelkezésre. Beruházást javasolunk egy számítógép által vezérelt, alacsony hulladékkibocsátású szennyvízkezelőre.

Tervezett környezetvédelmi beruházások:

(eFt) Szennyvízkezelés korszerűsítése Pakuratartály tisztítása Beruházási költségek összesen

2003 2004 2005 500 250 750 350 0 350 0 0 0

A termék bemutatása:

6

Vállalatunk által gyártott tűzhelyek a háztartások nagyteljesítményű, modern kivitelű tartozékai. Ezen tűzhelyek legjellemzőbb tulajdonsága a stabil konstrukció, amely hosszú távon garantálja a biztonságos működést. Körvonalméretei méretekkel, kivitelezhetőségét. A készülékek vázszerkezetre felépített részegységekből állnak. A tűzhelyek főzőfelületeire három vagy négy főzőlap, illetve főzőégő került beépítésre. A sütődob megfelelően hőszigetelt, belső sütővilágítással ellátott és lefelé nyitható ajtóval szerelt kivitelű. Az ajtó a sütőtér könnyebb tisztíthatósága érdekében leemelhető. A sütő hőfokszabályozóval ellátott. megegyeznek lehetővé a teszi nemzetközileg az egész elfogadott konyha modul

amely

egységes

A termék műszaki adatai:

Készülék magasság Szélesség Mélység A főzőlap átmérője Sütőtérfogat Üveges sütőajtó Kihúzható tárolórekesz Normál sütő Grillfűtőcső Grill nyársforgató motor Jelzőlámpa sütőhöz Sütő világítás

95 cm 60 cm 70 cm 137 mm ( 1 kW, 1,7 kW és 2,3 kW) 53 dm3

Elektromos főzőfelülettel rendelkezik

2,3 kW 2,3 kW

7

Elektromos teljesítmény 8,1 kW Összteljesítmény 8,1 kW

IPARÁGELEMZÉS
A hazai piac különleges helyzete miatt az eladások területén jelentős a magyar piac szezonalitása. Ezt a tavasszal – nyár elején kezdődő vendéglátási szezon, a nyár végi felújítások és az év végi maradványpénzek elköltése okozza.

Az átlagos havi árbevételhez viszonyítva az adott negyedév teljesítési ingadozása:

1. negyedév 2. negyedév

75 – 85 % 90 – 105 %

3. negyedév 105 – 110 % 4. negyedév 110 – 120 % A háztartási készülékek nemzetközi piacán egyre erősödő kompetitív fenyegetések felismerésével, azok kivédésére készítettük el üzleti tervünket. Meggyőződésünk, hogy ezekre a kihívásokra csak úgy tudjuk megadni a választ, ha következetes és kitartó fejlesztőmunkával biztosítjuk termékeink piaci versenyképességét mind az esztétikai megjelenés, mind az ár tekintetében, mely kritériumok meglétét a vásárló bizalmát növelő garanciával nyomatékosan erősítünk meg. Mint ismeretes, nemcsak a nyugat-európai országokban, de

Magyarországon is jelen vannak a piacon a legkülönbözőbb gyártók. Elsősorban az olcsóbb kategóriájú tűzhelyeknél fokozott árverseny tapasztalható. Szinte csak és kizárólag az ár dominál, gyakran háttérbe szorítva a minőséget, ugyanakkor költségtakarékosabb kivitelek

8

valósulnak előnyöket.

meg.

A

jelenlegi

többféle több

minél

nagyobb

mértékű jelent

egységesítése,

standardizálása

területen

komplexen

A költségcsökkentés nem jelent egyértelmű árbevétel-növekedést, hisz pontosan a fent említett piaci helyzet miatt, hogy konkurenciaképesek maradjanak termékeink, bizonyos árcsökkentéseket is alkalmaznunk kell vevőin felé. A kft egyik fő versenytársa a Zuniga Rt, mely méretét tekintve jóval meghaladja a Láng kft lehetőségeit. Mivel a vállalkozás jóval kisebb jelentőségű a piacon, mint a Kandel Rt, ezért az ármeghatározásban nem játszik döntő szerepet, inkább figyeli a versenytársak árait, és igyekszik ahhoz igazodni.

9

MARKETING TERV
A Láng Kft. piaci lehetőségei igen tágak. Ez azt jelenti, hogy a vállalat a jövőben egyedi igényeknek megfelelő tűzhelyeket is gyártani kíván, és ehhez szüksége lenne az új berendezésekre. A jelenlegi helyzet ismeretében a kft új piacok és célcsoportok felderítését, azok megtartását vetíti előre, amely idővel az eredeti, cost center funkciónak a profit centerré való fokozatos átváltozását hozza magával. Tisztában vagyunk az egyre inkább középpontba kerülő nettó eredmény – mint a profit center fő stratégiai elemének – fontosságával. A kft igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy termékei ismertek több legyenek a vevők körében. Természetesen az szét országszerte. anyagi Fontos lehetőségek gátat szabnak a reklám tevékenységnek, így is azonban ezer prospektust küldenek marketingstratégia a célcsoportok megismertetése a kft termékével. A kft tevékenységét és termékeit úgy kívánja megismertetni a célcsoporttal, hogy személyre szólóan küldenek nekik reklámanyagokat, illetve tájékoztatókat, amelyekben kihangsúlyozzák a termék előnyeit. A legújabb gyártású tűzhelyek a termék-életgörbe első szakaszában található. A bevezetés időszakában jellemzően a lehetséges partnerek igen szűk köre vásárolja, ezért a cég jelenlegi marketingstratégiájában első helyen a célcsoport figyelmének felkeltése szerepel. A következő szakasz a fellendülés az előrejelzések szerint a következő év III. negyedévétől már elérhetővé válik, tehát a cég marketingstratégiája a piaci részesedés növelése lesz. Eladásösztönző akciókat kívánnak alkalmazni, amely azt jelenti, hogy az ártervezés során meghatározzák a kedvezmények mértékét.
10

Jelenleg az ár meghatározásában jelentős szerepet játszik a konkurens cégek által alkalmazott ár, tehát a versenytársakhoz igazodó árképzés elvét alkalmazzák. Az eladási ár 20 e Ft / darab. A marketingstratégiában a személyes kapcsolatfelvétel is szerepel, mint a marketing-mix negyedik eleme. Mivel a reklám csak egy szűk csoportot érint, ezért a személyes kapcsolatfelvétel mellett a másik eszköz a szaklapokban való hirdetések és reklámok szerepeltetése jelenti, így a célcsoport könnyen elérhető és egy idő után a marketing költségek is igen kedvezővé válnak.

Az előzetes felmérések alapján a tervezett rendelési mennyiség (az adatok darabban értendők):
Par n eik t er Lev R . er t Tart zék K t o f. H old K t f. 20 03 15 0 0 35 0 0 20 0 0 20 04 20 50 40 00 20 50 Ö s en s zes 20 05 20 60 60 60 40 10 160 10 20 70 70 20

A 2003. évi tervezett termelési mennyiség (az adatok darabban értendők):
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen 200 500 600 200 1500 500 400 2000 600 3500 300 500 1000 200 2000 1000 1400 3600 1000 7000

Lever Rt. Tartozék Kft. Hold Kft. Összesen

11

A tevékenység nettó árbevételének tervezése a 2003 évre (e Ft - ban)

Értékesítendő késztermék nettó árbevétele Lever Rt-nek Tartozék Kft-nek Hold Kft-nek Tűzhely - értékesítés nettó árbevétele

I. II. III. IV . negy edév negy edév negy edév negy edév 4000 10000 6000 20000 10000 8000 10000 28000 12000 40000 20000 72000 4000 12000 4000 20000

12

TERMELÉSI TERV

I. II. III. IV. negyedév negyedév negyedév negyedév Értékesítendő késztermék nettó árbevétele
Késztermék állományváltozás Záró érték Nyitó érték Készáru termelés értéke E gyedi tervezés nettó árbevétele Befejezett termelés értéke Befejezetlen termelés Másodlagos tevékenység nettó árbevétele Bruttó termelési érték 4000 2000 22000 5000 27000 0 0 27000 3000 4000 27000 0 27000 0 0 27000 4000 3000 73000 0 73000 0 0 73000 5000 4000 21000 10000 31000 0 0 36000

20000

28000

72000

20000

A gépi erőforrás tervezése

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

A vállalkozás jelenleg egy géppel rendelkezik. A törvényes munkanapok száma 255 nap. Tervezett átlagos műszakszám 2,5 műszak / nap. Átlagos teljesítmény százalék 103 %. Maximális teljesítmény százalék 110 %. Karbantartási és javítási idő 15 óra / hónap. Tervezett veszteségidő 3 %. Tervezett norma 1,2 normaóra / darab.

13

A gép kapacitásának meghatározása:

365 nap * 3 műszak / nap * 8 óra / műszak = 8760 óra - karbantartási idő Naptári hasznos időalap 1,2 nó / db / 1,1 = 0,91 ó / db 8580 ó / 1,091 ó / db = 7864 db a gép kapacitása 180 óra 8580 óra

14

SZERVEZETI TERV
A Láng kft létszáma 2002-ben átlagosan 23 fő volt/nem terveznek létszámváltozást dec. 31-ig/. A szervezeti felépítés a következő: • ügyvezető igazgató • gazdasági igazgató • kereskedelmi igazgató • üzemben dolgozó munkások 20 fő A vállalat ügyvezető igazgatója dr. Gaál András. A

Közgazdaságtudományi Egyetem ipari szakán végzett, majd 10 évig egy magyar gáztűzhelyeket gyártó nagyvállalatnál dolgozott. Fő feladatai: gyártmányfejlesztés, műszaki fejlesztés, marketing, piaci stratégia meghatározása. A gazdasági igazgató Poós Péter, akinek feladata a könyvelés vezetése, illetve a munkaügyi teendők ellátása. A kereskedelmi igazgató Szabó Antal, aki a szerződéskötésekkel, értékesítéssel, pénzügyekkel, banki kapcsolatokkal és az anyagbeszerzéssel foglalkozik. Az alkalmazottak szakmai képzettségi szintje fokozatosan emelkedő, vállalatunk sokat tesz a meglevő munkaerő képzettségi szintjének javítására. A termelési folyamatokban alkalmazott technológiák és egy sokkal magasabb színvonal következtében egyre nagyobb követelmények nehezednek alkalmazottainkra. Ezért az oktatás és a képzés a menedzsment teljes támogatását élvezi, mivel a kft egyik legfőbb célkitűzése a tudás és a motiváció szintjének növelése, ezáltal a termelékenység emelése.

15

A 2003 évre tervezett oktatások:

• Gáztechnikai készülékek konstrukciói, készülékszerelés: Szilas József • Számítógépes tervező tanfolyam: Nagy Tamás • Pénzügyi, számviteli, adózási szakmai továbbképzések: Ács Klára • Oktatás az ISO 9001 szabványról: Dr. Kovács József

A tervezett oktatások várható költsége:

Gáztechnikai tanfolyam Számítógépes tervező tanfolyam Pénzügyi, számviteli, adózási tanfolyam ISO 9001 szabvány ismeretei

100 000 Ft 80 000 Ft 180 000 Ft 100 000 Ft

A 2004 és 2005 évre tervezett oktatási témakörök:

Roncsolás mentes anyagvizsgálati szaktanfolyam Minőségügyi rendszer továbbfejlesztéséhez szükséges szakmai továbbképzések Vezetőknek vezetői tréningek
16

Pénzügyi, számviteli és adózási szabályok változásainak megfelelő ismeretanyagok megszerzése PC programok továbbfejlesztésével kapcsolatos szakmai ismeretek Célunk, hogy a nálunk dolgozó szakképzett és jól kvalifikált munkaerőt a jövőben is minél jobban motiváljuk a minőségi munkára. Ennek érdekében modernebb bővíteni kell. termelőeszközeinket gépekre cseréljük. is A folyamatosan növekedés felújítjuk, jelenlegi illetve üteme

elkerülhetetlenné teszi, hogy a következő években a jelenlegi épületet is

A bérhelyzet alakulása:

A kft bérszínvonala az országos és a megyei átlag alatt van, a város hasonló üzemeinek szintjén. 2002 évben a minimálbér országos szintű egységes emelés vállalatunkat nem érintette . Üzleti tervünk összeállítása során átlagbér szintünket a várható országos inflációs szintet kismértékben meghaladóan az országos és a megyei ipari átlagos növekedési ütemmel azonos mértékűre terveztük.

Az egy főre jutó átlagbér (Ft):

2002 72 934 100 %

2003 78769 108,0 %

2004 84283 107,0 %

2005 89339 106,0 %

17

KOCKÁZATELEMZÉS

A Láng kft tevékenységéhez kapcsolódóan meg kell jegyezni, hogy a rendszerváltás időszaka után alapították, és azóta is nyereségesen működik. A vállalkozás sikeressége természetesen a termékeink értékesítési lehetőségén múlik. Az Európai Unióhoz való csatlakozás kockázatot rejt magában, mert élesebb verseny alakulhat ki a külföldi vállalatokkal, tehát ezen a területen számíthat vállalkozásunk a legtöbb versenytársra. A sok versenytárs miatt a minőségi követelmények még magasabbak lesznek.

18

PÉNZÜGYI TERV

Mérlegterv a 2003, 2004 és 2005 évekre

2003
A)

2004 18500 250 18250 62000 6756 32000 23244 253 80753 55740 8500 2200 29400 5400 10240 5013 17500 2000 15500 2500 80753

2005 25460 459 25001 64287 8561 35468 20258 255 90002 67740 8500 2200 39640 5400 12000 4231 15600 1100 14500 2431 90002

Befektetett eszközök Immateriális javak

17960 214 17746 60900 6400 29700 24800 79 78939 45500 8500 2200 20500 5400 8900 6700 20080 6710 13370 6659 78939

I.

II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü-i eszk. B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök
C)

Aktív időbeli elhat.

Eszközök összesen: D) Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Tőketartalék III. Eredménytartalék IV. Általános tartalék V. Mérleg szerint eredmény E) Céltartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú köt. Passzív időbeli elh. II. Rövid lejáratú köt.
G)

FORRÁSOK ÖSSZESEN

19

Eredményterv a 2003, 2004 és 2005 évre

2003 Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Összes bevétel Anyagjellegű ráfordítás Anyagfelhasználás Árubeszerzés Fűtés, energia, víz Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség TB járulék Écs leírás Egyéb ráfordítások Összes ráfordítás ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó ADÓZOTT EREDMÉNY 140000 3810 143810 65200 45000 5000 15200 51600 40000 11600 6000 6000 132957 10853 1953 8900

2004 180000 3000 183000 85600 59000 6600 20000 77400 60000 17400 6360 1000 17276 12487 2247 10240

2005 188000 3950 191950 83000 52400 6000 24600 83850 65000 18850 6566 1300 177316 14634 2634 12000

A 2003-es évre tervezett összes bevétel 143810 eFt, melyhez 132957 eFt költség és ráfordítás tartozik. A tervezett árbevétel arányos nyereség ebben az évben 6 % körül alakul. Az eszközökön belül a forgóeszközök arány 77, 15 %. A vállalatunk jó likviditási helyzetére utal az, hogy a forgóeszközökön belül a a pénzeszközök aránya 40,7 %. A rövid lejáratú kötelezettségek megfelelő likviditási pozícióra utalnak.

forgóeszközök tervezett állományának 21,9 %-át teszik. Ez szintén a

20

Az mérlegtervben meghatározott aktív és passzív időbeli elhatárolások a üzletmenetből származnak, így a bérleti díj, elhatárolt kamat, 12. havi közüzemi számlák. Az eredménytervben meghatározott anyagjellegű ráfordítások nagy részét az alap- és segédanyagok teszik ki. Vállalatunk komoly erőfeszítéseket kíván tenni az anyag- és energiafelhasználás területén. Az anyagköltségek csökkentését úgy kívánjuk megvalósítani, hogy olcsóbb beszerzési forrásokat keresünk, és a hulladék anyagok értékesítésének előnyeit is megpróbáljuk kihasználni. Az értékcsökkenési leírás tervezésénél az új számviteli törvény szerinti maradványérték előírást az idő rövidsége miatt nem alkalmaztuk (minden eszköz maradványértékét nullának tekintettük, így a lehető legnagyobb értékcsökkenést vettük figyelembe). Fontos megjegyezni, hogy a maradványérték (nullánál nagyobb) aktiváláskori meghatározása befolyásolja (csökkenti) az értékcsökkenés költségeit, és így növeli az eredményt. Az értékcsökkenés tervezését a könyvelés végezte. Az egyéb ráfordításoknál figyelembe vettük az egyéb adók változását.

21

Likviditási terv a 2003, 2004 és 2005 évekre

2003 Pénzeszközök nyitó állománya Értékesítés bevétele Egyéb bevételek Összes bevétel Anyagbeszerzés Szállítás Posta, telefon Munkabér kifizetés TB járulék Adófizetés Egyéb kifizetések Összes kiadás Pénzeszközök állománya 23000 140000 3810 143810 37500 12830 5500 46000 15180 2000 0 119010 24800

2004 24800 180000 3000 183000 60000 15500 9200 57000 15510 2500 46 159756 23244

2005 23244 188000 3950 191950 65000 16000 9642 59000 19470 2500 80 171692 20258

22

MELLÉKLETEK

1.

számú melléklet: vállalkozásunk alkalmazottainak iskolai végzettségét bemutató grafikon számú melléklet: a 2003. évi tervezett rendelési mennyiség (db) számú melléklet: az egy főre eső éves bérnövekedés üteme (%) számú melléklet: a 2003. év eredményterve havi bontásban számú melléklet: a 2003. likviditási terve havi bontásban

2.

3.

4.

5.

23

1.számú melléklet

Iskolai végzettség az összes létszámszázalékában

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

felsőfokú iskola
középfokú iskola

8 általános iskola

24

2 számú melléklet

A 2003. évi tervezett rendelési m ennyiség (db)

1200

1000

800

Lever Rt. Tartozék Kft. Hold Kft.

600

400

200

0 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

25

3. számú melléklet

Az egy főre eső éves bérnövekedés üteme %

2004

L á ng K ft
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 100,00% 105,00% 110,00% 115,00% 120,00% 125,00% 130,00% 135,00%

F e ld o lg o zó ip a r G é p ip a r

26

5.számú melléklet
január Pénzeszközök nyitó állománya 1900 február 2000 március 2000 április 2000 május 2000 június 2000 július 2000 augusztus szeptember 2000 2000 október 2800 november december 2000 2000

Értékesítés bevétele Egyéb bevételek I. Összes bevétel

8000 250 8250

8000 200 8200

9000 250 9250

9000 300 9300

12000 400 12400

14000 500 14500

16000 700 16700

16000 400 16400

18000 200 18200

13000 200 13200

10000 200 10200

7000 200 7200

Anyagbeszerzés Szállítás Posta, telefon Munkabér TB járulék Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás II. Összes ráfordítás

3125 1060 500 1100 365 100 0 6250

3125 1010 500 1100 365 100 0 6200

3200 1070 500 1790 590 100 0 7250

3200 1120 500 1790 590 100 0 7300

4000 1800 500 3007 993 100 0 10400

4200 2380 500 4000 1320 200 0 12500

5100 3300 600 4135 1365 200 0 14700

5100 3000 600 4135 1365 200 0 14400

5200 3450 1000 4173 1377 200 0 15400

4100 1980 800 3098 1022 200 0 11200

3500 1090 700 2038 672 200 0 8200

2750 540 300 1060 350 200 0 5200

Pénzeszközök állománya

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2800

2000

2000

2000

27

4. számú melléklet
Adatok e Ft-ban I. Bevételek 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Egyéb bevétel 3. Összes árbevétel 8000 250 8250 8000 200 8200 9000 250 9250 9000 300 9300 12000 400 12400 14000 500 14500 16000 700 16700 16000 410 16410 18000 200 18200 13000 200 13200 10000 200 10200 7000 200 7200 január február március április május június július augusztus szeptember október november december

II. Ráfordítások 1. Anyagjellegű ráfordítások - anyagfelhasználás, fűtés, energia - szállítási költségek - posta, telefon - egyéb 2. Személyi jellegű ráfordítások - munkabér - TB járulék 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítás 5. Összes ráfordítás 4120 2000 1000 320 800 3325 2500 825 500 163 8108 4170 2000 1000 320 850 3325 2500 825 500 83 8078 4320 2000 1000 370 950 3857 2900 957 500 451 9128 5170 2300 1400 420 1050 3142 2900 242 500 0 8812 4300 3200 1100 380 2217 3990 3000 990 500 0 8790 7550 4000 1000 550 2000 3990 3000 990 500 1424 13464 8070 4320 1000 650 2100 4522 3400 1122 1500 1632 15724 8070 4320 1000 650 2100 4522 3400 1122 1500 855 14947 9218 5000 1000 718 2500 4921 3700 1221 1500 0 15639 6348 3550 1000 598 1200 3730 2804 926 500 0 10578 5200 2900 1000 283 1017 3730 2804 926 500 563 9993 3800 1627 1000 224 949 2778 2088 690 500 0 7078

28

III. Adózás előtti eredmény IV. Adófizetési kötelezettség

122 22

122 22

122 22

488 88

1013 183

1036 186

976 176

1463 263

2561 461

2622 472

207 37

122 22

V. Adózott eredmény VI. Halmozott eredmény

100 100

100 200

100 300

400 700

830 1530

850 2380

800 3180

1200 4380

2100 6480

2150 8630

170 8800

100 8900

29

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful