Você está na página 1de 6

Samenvatting Internationale Marketing

Week 1
Exportmarketingplan

*Tussen SWOT-analyse en strategien zit confrontatiematrix (BELANGRIJK)


1. Executive summary
- Een samenvatting voor het management, wat staat er in het verslag
- 1 2 paginas
- Belangrijkste doelstellingen en aanbevelingen, voorbeelden:
* Opbouw van relatie met importeur *Verhoging reclame-inspanning
* Nieuwe vormen van service
* Nieuw product
* Adhv dit stuk dient een manager een beslissing te kunnen nemen, dus
wat kost het, wat
gaat het opleveren en wat zijn de risicos
2. Inhoudsopgave
3. Inleiding & achtergrond
- Ondernemingsmissie en -visie, ondernemingsdoelstellingen,
exportdoelstellingen
- Marktdefinitie
* geografische afbakening
* thuisverbruikersmarkt en/of uitmarkt
- Product/merkachtergrond van United Coffee
- Resultatenanalyse

- Probleemdefinitie, wat is het probleem?


4. Externe analyse
Marketingomgeving (Macro)

Externe analyse (2)


- Gericht op de Meso en de Macro omgeving
- Onderzoekt TOEKOMSTIGE trends/ontwikkelingen die buiten de onderneming
liggen.
- Brengt kansen en bedreigingen van een bedrijf in kaart

- Je gebruikt woorden die een verandering aangeven zoals groter/kleiner,


minder/meer, hoger/lager,
strenger/losser, beter/slechter, groei/krimpen, etc.
- Er staan geen dingen in die gaan over de situatie zoals die er op dit moment
is of in het verleden
zijn geweest. (bv er is/was hevige concurrentie)
- De naam van jouw bedrijf komt hier niet voor, het gaat hier om algemene
ontwikkelingen. (gelden
dus ook voor je concurrent)
Meso
- De meso-omgeving van een onderneming kan ook worden aangeduid als de
MARKT waarin de
onderneming actief is.
- Beschrijf algemene kenmerken zoals grootte van de markt, groei,
winstgevendheid, trends
- Beschrijf bedrijfskolom en bedrijfstak
-Beschrijf de invloed van andere schakels (CONCURRENTIE) middels het
vijfkrachten model van
Porter
* belangrijkste concurrenten
* en hun strategie
* prijsstelling
* distributie, importeurs
* winkels, winkelketens
Bedrijfskolom: Dit zijn de bedrijven die verticaal met elkaar samenwerken, van
oerproducent fabriek groothandel winkel klant. Bij elke pijl zit een
markt.
Bedrijfstak: wie er op jou niveau de concurrenten zijn. Bijvoorbeeld bij de fabriek
heb je DE, ILLY en NESCAFE.
Porter (vijfkrachten model)

Met dit model kun je de concurrentie intensiteit bepalen en kun je kijken naar de
marktaantrekkelijkheid.
Macro
= de omgeving van de markt en dus van invloed op ALLE partijen binnen de
bedrijfstak

Rapportage
De externe Analyse kan worden samengevat in een overzicht met kansen en
bedreigingen.
- Kans= ontwikkeling binnen de markt die in de toekomst (nieuwe)
mogelijkheden biedt
- Bedreiging = ontwikkeling binnen de markt die in de toekomst voor
belemmeringen/nadelige effecten zorgt.

Week 2

Interne analyse
- Gericht op Micro omgeving
- Onderzoekt de situatie binnen het eigen bedrijf
- Brengt sterkten en zwakten van een bedrijf in kaart
Vergelijk jouw bedrijf met de concurrent:
1. wat vinden de klanten, of
2. wat vind je zelf van:
De kwaliteit en service van jouw product
Jouw nieuwe producten
Jouw (kost)prijs
Jouw vestigingsplaats
De wijze waarop jij de logistiek is geregeld
De wijze waarop jouw onderneming aandacht trekt
De marketingcommunicatie van jouw bedrijf
Stappen interne analyse

De Interne Analyse kan worden samengevat in een overzicht met sterkten en


zwakten.
- Sterkte= op dit aspect is het bedrijf beter is dan haar concurrenten.
- Zwakte = op dit aspect is het bedrijf slechter is dan haar concurrenten
*Deze analyse maak je zelf, het is vrij subjectief.
SWOT-analyse
Overzicht van de interne en externe analyse
Interne analyse Sterkten en zwakten (Strenght/ Weakness)
Externe analyse Kansen en bedreigingen (Oppertunities/
Threats)
Voorbeeld

Van belang bij de SWOT


- Inzicht in de situatie van de onderneming en de omgeving waarin zij acteert
- Vanuit perspectief van de klant
- In vergelijking met de concurrentie
- SWOT is basis nieuwe doelstellingen, strategische keuzes en acties

Confrontatie matrix

Bij deze matrix ga je milieudoelstellingen met de linker kolom confronteren.


Daarna doe je de moderne goedkopere techniek met de linker kolom etc. (boven
naar beneden)
Vier kwadranten van de matrix (strategien)

* Consolideren = beschermen

SFA MATRIX
Maximaal 3 issues toetsen via SFA, 3 5jes uit de confrontatie matrix (3
belangrijkste)
- Suitable , Past het?
binnen (strategisch) beleid , bijvoorbeeld je wil alleen binnen Nederland blijven
maar een issue zegt dat je naar Engeland moet
gaan, dan valt deze issue af.
- Feasible, Kan het?
* Financieel
* Economisch
* Sociaal
* Ecologisch

* Organisatorisch
* Technologisch
* Juridisch

-Acceptable , Wordt het geaccepteerd?


Gedragen en borgen door interne en externe
partners

Stappen van de Matrix


1. Analyseren
- via Intern naar S en W
- via Extern naar O en T
2. Confronteren
- van buiten naar binnen (verticaal)
- Waarderen (1, 3, 5)
3. Combineren
- 3 issues
- SFA analyse
4. Strategie
1. Passend in kwadrant
1. Groei
2. Consolidatie
3. Versterken
4. Terugtrekken
1. Generieke concurrentie (Treacy & Wiersema)
1. Operatiojnal Excellence (proces)
2. Product Leadership (product)
3. Customer Intimacy (klant)
2. Waarde (Porter)
1. Costleadership (lage kosten + brede doelgroep)
2. Differentiatie (uniek + brede doelgroep)
3. Focus (kosten of dienstverlening + smalle doelgroep)
3. Groei (Ansoff)
1. Penetratie (verdieping, verbreding)
2. Marktontwikkeling (nieuwe markt)
3. Productontwikkeling (nieuw product)
4. Diversificatie (nieuw product + nieuwe markt