Você está na página 1de 2

Sorte ljive i zrenje

Kalendar dozrijevanja

Ruth Gerstetter
Stablo: bujno i dobre rodnosti
Plod: krupan, lavocrveknastoljubiaste boje, utozelenog mesa,
sonog i aromatinog; polukalanka*
Dozrijevanje: 25.6-1.7.

aanska rana
Stablo: srednje bujnosti, raa rano i redovito
Opraivai: Ruth Gerstetter, Stenly
Plod: krupan do vrlo krupan, jajolik, ljubiasto-plave boje, meso
aromatino i slatko
Dozrijevanje: 5.7.-10.7.

California blue
Stablo: osrednje bujnosti i dobre i redovite rodnosti
Plod: izarazito krupan, plavoljubiaste boje, meso utozelene boje,
odline kakvoe; kalanka*
Dozrijevanje: oko 25.7.

aanska ljepotica
Stablo: bujno, raa oblilno i redovito
Plod: krupan (30-40 g), palve boje, meso utozelenkasto vrlo vrsto,
sono, aromatino, ugodnog slatko kiselog okusa; kalanka*
Dozrijevanje: 25.7.5.8.

aanska najbolja
Stablo: bujno, raa obilno i redovito
Opraivai: aanska rana, aanska ljepotica
Plod: vrlo krupan (50 g), plave boje, meso utozeleno, vrlo vrsto,
sono, aromatino; kalanka*
Dozrijevanje: izmeu 10.20.8.

aanska rodna
Stablo: slabe do osrednje bujnosti, raa obilno i redovito
Plod: krupan (30-40 g), plave boje, meso utozeleno, vrsto, sono,
aromatino, slatkastog okusa; kalanka*
Dozrijevanje: 20.8.-5.9.

Stanley (Stenli)
Stablo: u orvim godinama malo srednje bujano raste, a kako brzo sa
godinama dolazi u punu rodnost, ostaje umjereno bujna
Opraivai: Ruth Gerstetter
Plod: krupan, tamnoplave boje, ukastozelenkastog mesa, sonog i
slatkog okusa; plokalanaka*
Dozrijevanje: oko 25.8. do 1.9.

Bistrica
Stablo: dosta bujno, piramidalnog rasta, dobre je rodnosti
Plod: osrednje krupan, tamne ljubiaste boje, utocrvenog i vrstoga
mesa, odline kakvoe
Dozrijevanje: oko 1.9.

President
Stablo: osrednje bujno do bujno; raa obilno i redovito
Opraivai: aanska rana, Stanley
Plod: krupan (60-70 g), tamne crvenoljubiastoplave boje, utoga i
vrstoga mesa; kalanka*
Dozrijevanje: 5.9.-10.9.