Você está na página 1de 4

Numrul total de ore (pe semestru) din

planul de nvmnt
92

FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei
Anul de studiu

UROLOGY
IV

Semestrul *

II Tipul de evaluare final (E / V / C)

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)


Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei

92

Total ore de studiu


individual

Ob

Numrul de credite

50

Total ore pe
semestru

42

CONF. DR. COSTICA NOVAC

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru
fiecare semestru
Total
C**
S
Facultatea

MEDICINA GENERALA

Departamentul

CHIRURGIE

Profilul

MEDICINA

Specializarea

MEDICINA

42

14

28

** C curs, L activiti de laborator, P proiect


sau lucrri practice

Cunotine minime necesare studenilor pentru parcurgerea noiunilor de curs/stagii/lucrri


practice
Anatomy, Physiology and Physiopathology, Histopathology, Pharmacology

Obiectivele disciplinei
The aim is to introduce the future general practitioner into the study of urological diseases (diagnosis and
treatment, including the urological emergencies)
Programa analitic a cursului
Urological diagnosis: anamnesis, clinical examination, investigations
Congenital abnormalities of the genito-urinary tract: renal, pyelo-ureteral, bladder,
testicular ectopy.
Trauma of the urinary tract: renal, bladder, urethral (etiopathogenesis, pathology, clinical
findings, diagnosis, treatment).

Nr. ore
2
1
1

Non-specific infections of the urinary tract and the male genital tract: etiopathogenesis,
diagnosis, treatment; pyelonephritis, pyonephritis, cystitis, acute prostatitis, acute
epididymitis.
Uro-genital tuberculosis: etiopathogenesis, pathology, clinical findings, diagnosis,
radiological investigation, differential diagnosis, evolution, treatment.
Urinary lithiasis: etiopathogenesis, clasification, clinical findings, diagnosis,
complications, treatment. Particular forms (depending on localization): pyelo-caliceal,
ureteral, bladder, urethral.
Renal failure in urology (acute, chronic)
Urothelial tumors (pyeloureteral, bladder): etiology, pathology, TNM clasification, clinical
findings, diagnosis, treatment.

Renal tumors: etiopathogenesis, pathology, TNM clasification, clinical findings, diagnosis,


treatment.
Retroperitoneal tumors: clasification, symptoms, diagnosis, treatment

Prostate tumors. Benign prostatic hyperplasia: etiology, pathology, physiopathology,


clinical findings, diagnosis, complications, treatment.
Prostate cancer: etiology, pathology, TNM clasification, clinical findings, diagnosis,
treatment

Testicular tumors: etiology, pathology, clasification, clinical findings, diagnosis, treatment.


Hydrocele, varicocele.
Penile tumors, phymosis, paraphymosis, priapism.
Urethral strictures.

Programa analitic lucrri practice/stagii


Clinical examination of genitourinary tract

Common investigations (microbiology, pathology, biochemistry). Instrumentation in


urology: urethal and ureteral catheterization, endoscopic investigations (cystoscopy,
urethroscopy, pyeloscopy video presentations).
Ultrasonographic and radiologic investigations (KUB-X ray, IVU, urethrography, CT,
MRI) of the genito-urinary tract.

Clinical case presentations (according to the lecture topics):


- renal tumor;
- urinary lithiasis, 2-3 presentations: clinical cases, modern treatment (ESWL, PNL,
endoscopic lithotripsy);
- urogenital infections, 2 presentations: acute and chronic pyelonephritis, pyonephrosis,
acute cystitis, acute prostatitis, acute epididymitis, tuberculosis.
- prostatic tumors, 2-3 presentations: benign prostatic hyperplasia, prostatic cancer;
- urothelial tumors, 2 presentations: bladder, pyeloureteral;
- urogenital trauma: renal contusion, urethral trauma;
- endoscopic treatment: TUR-P, TUR-BT, PNL, optical urethrotomy (video or live
presentations);
- principles of diagnosis and treatment in urological emergencies: renal colic, urinary
retention, hematuria, anuria (obstructive renal failure).

18

Expected practical knowledge by the end of the year/semester


1. Clinical examination of the urological patient. Common paraclinic investigations.
2. Diagnosis and therapeutic approach in urological emergencies: renal colic, retention of urine, gross
hematuria, postrenal anuria
3. Early diagnosis of urological cancers: clinical examination, tumoral markers, imagistic investigations
4. Non-specific urinary tract infections: diagnosis, therapeutic approach

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare exprimat n procente


(Total = 100%)

- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final):

50%

- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator

50%

- testarea periodic prin lucrri de control


- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /
proiecte etc.
- alte activiti (PRECIZAI) : colocviu
Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i / sau
test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.)
Teste scrise semestriale, rspunsuri la lucrrile practice
Examen final: examen practic i test gril unic (60 ntrebri cu rspunsuri multiple)

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
14
1. Descifrarea i studiul notielor de curs
8. Pregtire prezentri orale
2. Studiu dup manual, suport de curs

14

9. Pregtire examinare final

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

10. Consultaii

4. Documentare suplimentar n bibliotec

11. Documentare pe teren

5. Activitate specific de pregtire


SEMINAR i / sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
traduceri, etc.
7. Pregtire lucrri de control

20

12. Documentare pe Internet

13. Alte activiti ....


14. Alte activiti ....

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =


minimum 50

Bibliografie obligatorie :
V. Gheorghiu, C. Costache, V.D. Radu Urologie curs, Ed. U.M.F. Iasi, 2002,
C. Novac, Irina Negru, C. Pricop Urology for students, 2001
C. Costache, V. Gheorghiu Urology lecture notes, Ed. U.M.F. Iasi, 2003
Smiths Urology, 2008
Bibliografie suplimentar pentru materia de curs i lucrri practice Fiziopatologie
Data completrii:

Semntura coordonatorului de activitate didactic